Vuosien aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosien 2004-2005 aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat:"

Transkriptio

1 1(16) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja: 1 Toimenpidekokonaisuus: 2 Päävastuuviranomainen: 2901 Etelä-Suomen lääninhallitus Hallinnoijaorganisaatio: Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Projektin vastuuhenkilö: Kim Karlsson Puhelinnumero: Postiosoite: PL 46, Järvenpää Diaarinumero: ESLH /Ha-7 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista kuluvana vuonna Opettajien työelämäjaksot Vuosi 2005 oli projektin varsinainen toimintavaihe, jonka aikana toteutettiin useita opettajan työelämäjaksoja sekä työssäoppimisen kehittämisen 4 opintoviikon laajuinen koulutus. Aktiivinen tiedotus ja verkostoituminen jatkui. Vuoden aikana järjestettiin kaksi seminaaria ja tehtiin aktiivista verkostoyhteistyötä Uutena toimintona aloitettiin työllistymisen kehittäminen. Opettajien työelämäjakson aloitti vuoden 2005 aikana 10 opettajaa. Määrä on asetettua tavoitetta pienempi (tavoite oli 15). Vuosien aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat: Veikko Karjalainen, autoalan perustutkinto Pekka Päivinen, autoalan perustutkinto Arvi Kämäri, käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, kultasepänala Pirjo Kinnunen, liiketalouden perustutkinto Terja Laine, liiketalouden perustutkinto Marjo Muotka, liiketalouden perustutkinto Tuuli Ovaska, liiketalouden perustutkinto Jouko Himanen, logistiikan perustutkinto Jarmo Suojala, sähköalan perustutkinto Tuomo Selenius, talotekniikan perustutkinto Matti Tiikkainen, talotekniikan perustutkinto Hilkka Vähäoja, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

2 2(16) Vuoden 2005 lopussa jakson aloittivat seuraavat opettajat (jakso jatkuu vuoden 2006 puolella): Päivi Laine-Sievers, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Sam Väntsi, kuvallisen ilmaisun perustutkinto Anne Aalto, liiketalouden perustutkinto Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu Syksyllä 2004 alkanut työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu jatkui. Työpaikkaohjaajakoulutuksen koulutussuunnitelma oheismateriaaleineen valmistui Harri Leivo Invalidiliitosta vieraili IJKK:ssa kertomassa ERITYISEN projektiryhmälle Terttu-projektin työpaikkaohjaajakoulutuksen kokemuksista. Lisäksi projektiryhmä tutustui Kiipulan ammattiopiston TOPPERI-projektin työpaikkaohjaajakoulutukseen Työpaikkaohjaajakoulutusta järjestettiin IJKK:ssa, RTK-palvelussa, Järvenpään ammattiopistossa sekä Tmi Harri Tourassa, joissa koulutuksen suoritti loppuun yhteensä 22 henkilöä. Lisäksi koulutus aloitettiin Helsingin Klubitalossa. Työpaikkaohjaajakoulutusta on pyritty järjestämään työelämälähtöisesti eli olemme huomioineet suunnittelussa työpaikan tarpeet. Koulutusta on toteutettu pienryhmissä tai opettajien työelämäjaksojen yhteydessä yksilöllisesti. Työelämäjaksoille lähteville opettajille järjestettiin perehdytystilaisuus työpaikkaohjaajakoulutuksesta Kim Karlsson ja Seija Eskola kertoivat koulutuksen toteuttamisesta ja antoivat osallistujille kouluttajakansiot. Tilaisuuteen osallistui kolme opettajaa pidettiin yhteistyöneuvottelu työpaikkaohjaajakoulutuksesta Kuntoutussäätiön Terttu 3- projektin työntekijöiden Pirjo Lehtorannan ja Outi Reinolan kanssa. IJKK:sta neuvotteluun osallistui Kim Karlsson ja Helmi Sirkiä. Opettajien koulutuksen suunnittelu (työssäoppimisen kehittäminen 4 ov) Alun perin syksyksi 2004 suunniteltu koulutus siirrettiin syksyyn Aluksi tehtiin 83 opettajalle kysely, jolla kartoitettiin kiinnostusta koulutukseen. Vastanneita oli 37, joista kiinnostuneita oli 19 Alkukartoituksen perusteella ilmoittautuneita oli riittävästä, joten päätimme toteuttaa koulutuksen. Koulutuksen suunnittelusta vastasi Pirjo Kaarnakorven johdolla työskennellyt työryhmä, joka suunnitteli tarjouspyynnöt kahteen opettaja-ammattikorkeakouluun. Tarjouskilpailun voittaneen Jyväskylän ammattikorkeakoulun edustajien Sirpa Keräsen ja Pekka Laakkosen kanssa koulutus suunniteltiin yhteistyössä. Koulutuksesta tiedotettiin sähköpostilla koulutuskeskuksen ja Keudan opettajille. Koulutukseen osallistui 16 IJKK:n opettajaa ja 2 Tuusulanjärven ammattiopiston opettajaa. Loppuun koulutuksen suoritti 15 opettajaa. Koulutuksessa laadittua työssäoppimisen prosessikuvausta on tarkoitus hyödyntää koulutuskeskuksen työssäoppimisen käytänteiden kehittämisessä.

3 3(16) Työllistymisasioiden kehittäminen Projektisuunnitelmassa työllistymisen osalta on asetettu seuraavat tavoitteet: työllistymisen vaihtoehtojen selvittäminen ja kytkeminen työssäoppimisen ohjaukseen opiskelijoiden työllistymispolkujen selvittäminen ja kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa sekä tukipalvelujen selvittäminen Työllistymistä kehittämään perustettiin työryhmä, joka kokoontui syksyn aikana 2 kertaa. Työryhmä teki SWOT-analyysin opiskelijoiden työllistymisen tukemisesta ja toimintasuunnitelman työllistymisen tukemisen kehittämiseksi. Työryhmään kuuluvat Kimmo Jokinen, Tiina Meriläinen, Seija Eskola, Arja Pitkänen, Risto Tervakorpi, Pirjo Kaarnakorpi, Kim Karlsson, Marja-Leena Pukkila ja Matti Tiikkainen. Työryhmästä valittiin pienempi työryhmä tekemään esitystä opiskelijan työllistymispolusta oppilaitoksen johdolle. Uuteen työryhmään kuuluvat Kimmo Jokinen, Kim Karlsson, Risto Tervakorpi sekä Arja Pitkänen. Pienempi työryhmä kokoontui syksyn aikana kerran. Syksyn seminaarin valmisteluun liittyen Kim Karlsson ja Minttu Lehtilinna tapasivat Keski- Uudenmaan kuntien työvoimatoimistojen sekä kuntien edustajat. Tapaamisten tavoitteena oli selventää eri toimijoiden rooleja työllistymisessä. Yritysyhteistyön jatkokehittäminen Johtoryhmälle on annettu kaksi esitystä työelämäyhteistyön kehittämisestä (19.5. ja ) ja aiheesta on neuvoteltu johdon edustajien kanssa kaksi kertaa. Johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt perustaa työryhmän keskustelemaan jatkotoimista. Kokoonkutsujana toimii Kim Karlsson. Vuoden 2005 aikana käytiin yhteensä 7 yhteistyöneuvottelua eri yrityksissä tai järjestöissä. Neuvotteluihin osallistui IJKK:sta johdon edustaja, Erityinen-projektin edustaja sekä muuta henkilöstöä koulutusaloittain. Yhteistyön tuloksena on tähän mennessä saatu seuraavia tuloksia: 1. kahdelle opettajalle työelämäjaksopaikka 2. työpaikkaohjaajakoulutukseen 9 osallistujaa (ja optio toiselle ryhmälle) 3. alihankintatöitä harjoitustoimistolle 4. työssäoppimispaikka kolmelle talotekniikka-alan opiskelijalle 5. yksi työssäoppimispaikka työvaltaiselle opiskelulle talotekniikka-alalla 6. sopimus näyttöjen kokeilun aloittamisesta kevään 2006 aikana talotekniikka-alan yrityksessä 7. Uuden valmentavan varastotyöntekijän koulutuksen alkaminen vuoden 2006 alussa Logiassa 8. sosiaalisen yrityksen perustaminen on herättänyt kiinnostusta kahdessa yrityksessä 9. Eritynen-projektin työelämäkumppaneista neljä on osallistunut Erityinen-projektin järjestämiin tilaisuuksiin kouluttajina (seminaarit sekä työssäoppimisen kehittämiskoulutus). Työllistymisneuvoja Arja Pitkänen on neuvotellut puitesopimuksia järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa vuoden 2005 aikana. Erityinen-projektin esityksestä puitesopimusneuvottelut otettiin mukaan projektin toimenpiteisiin ja neuvotteluja tehdään yhteistyössä soveltaen Eri-

4 4(16) tyisessä kehitettyä toimintamallia. Vuoden 2005 lopussa toteutettiin kaksi yhteistä neuvottelua. Koulutuskeskuksen yhteisen työssäoppimisohjeistuksen valmistelu ja työssäoppimisen käytänteiden kehittäminen Työssäoppimisen käytänteiden kehittämistä käsiteltiin projektiryhmässä Ajatuksena oli kehittää yhteiset pelisäännöt koulutuskeskuksen työssäoppimisen kehittämiseen. Seija Eskola ja Kim Karlsson työstivät keskustelun pohjalta esityksen suunnitteluprosessista. Tavoitteena oli luoda sellainen suunnitteluprosessi, jossa hyödynnetään jo aikaisemmin kerättyjä tietoja työssäoppimisen käytännöistä ja jonka avulla opettajat ja muu henkilökunta saadaan sitoutumaan yhteisiin työssäoppimisen toteutuksen käytäntöihin. Esitys jätettiin johtoryhmälle Johtoryhmä ei käsitellyt esitystä toivotussa aikataulussa, joten toimenpidettä ei voitu toteuttaa syksyn aikana. Helmi Sirkiä antoi myöhemmin asiasta suullisen lausunnon. Kim Karlsson kävi neuvottelemassa myös laaturyhmän kokouksessa järjestämissuunnitelman eteenpäin viemiseksi, mutta laaturyhmä ei lähtenyt tekemään asiassa yhteistyötä. Rehtorin toimeksiannosta projektiryhmä ja Arja Pitkänen tekivät esityksen Työssäoppiminen Invalidiliiton toimintayksikössä. Esityksen tavoitteena oli edesauttaa opiskelijoidemme pääsyä työssäoppimaan liiton omiin toimintayksiköihin. Esitys lähetettiin Invalidiliiton toimitusjohtaja Raimo Lindbergille Esitykseen ei ole tullut vielä vastausta. Koulutuskeskuksen oman harjoitustoimiston kehittämisestä Erityisen-puitteissa käytiin alustavia neuvotteluja syksyn 2005 aikana. Valmentavan opetuksen takva-tiimin jäsenille Erityinen-projekti järjesti seminaarin Työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen Seminaarin tavoitteena oli hyödyntää Erityinen-projektissa kertyneitä kokemuksia työelämään valmentavan opetuksen kehittämisessä. Kouluttajina toimivat Risto Tervakorpi ja Kim Karlsson ja osallistujina oli kolme valmentavan opetuksen opettajaa. Koulutuksen arviointineuvosto toteutti keväällä 2005 kansallisen arviointihankkeen, joka kohdistui työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Arviointi kohdistui kaikkiin koulutuksen järjestäjiin, jotka järjestävät opetussuunnitelmaperusteista ja/ tai näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista koulutusta. Projektiryhmästä Seija Eskola ja Kim Karlsson kommentoivat kirjallisesti koulutusjohtaja Helmi Sirkiän kokoamaa työssäoppimisen arviointia Työssäoppimisen verkostoyhteistyö ja koulutuspalvelut Keväällä 2005 Seija Eskola ja Kim Karlsson vierailivat kolmessa Keudan yksikössä kartoittamassa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyviä koulutustoiveita. Tapaamisiin osallistui 11 Keudan henkilöstön edustajaa Järvenpään ammattiopistosta, Nurmijärven ammattiopistosta sekä Mäntsälän ammattiopistosta. Järvenpään ammattiopiston kanssa käynnistettiin jatkoneuvottelut, joiden tuloksena siellä toteutettiin yhden opettajan työelämäjakso ruokalassa ja neljän ruokalan työntekijän työpaikkaohjaajakoulutus. Lisäksi järjestettiin erityisopetukseen liittyvät luennot koko Keudan ruokapalveluhenkilöstölle sekä koko Järvenpään ammattiopiston henkilöstölle.

5 5(16) Kevään ensimmäiseen verkostotapaamiseen ei ilmoittautunut kuin muutama henkilö. Siksi syksyllä 2005 perustimme Keudan ja IJKK:n yhteisen verkostotyöryhmän, joka kokoontui Seija Eskolan johdolla syksyn aikana 3 kertaa. Työryhmä kartoitti työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyviä koulutustarpeita Keudan oppilaitoksissa sekä suunnitteli oppilaitoksissa toteutettavaa koulutusta. Työryhmään kuuluvat kuraattori Ari Alakastari Järvenpään ammattiopistosta, eritysopettaja Tapani Hiltunen Keravan ammattiopistosta, erityisopettaja Maarit Hälinen Keravan ammattiopistosta sekä erityisopettaja Tiina Joensuu Tuusulanjärven ammattiopistosta. Mäntsälän ammattiopiston erityisryhmien vanhempainillassa kävivät Marja-Leena Pukkila ja Seija Eskola kertomassa työllistymiseen liittyvistä vaihtoehdoista. Kim Karlsson ja Matti Tiikkainen esittelivät koulutuskeskuksen toimintaa ja erityisopetusta Kotkan ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölle. Projektiryhmä esitteli koulutuskeskuksen toimintaa ja Erityinen-projektia Kiipulan ammattiopiston vierailijoille Työssäoppimisen arviointilomakkeen kehittäminen Kaupan ja hallinnon työssäoppimistiimi on valmistellut uutta työssäoppimisen arviointilomaketta, jota kokeillaan lukuvuoden aikana. Pirjo Kaarnakorpi esitteli lomaketta projektiryhmän kokouksessa Työssäoppimisen verkko-ohjaus Projektin yhtenä tavoitteena on koulutuskeskuksen virtuaaliosaamisen hyödyntäminen erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa. Lukuvuoden aikana koulutuskeskuksessa järjestettiin henkilökunnalle koulutusta Moodle-oppimisalustan käyttössä. Koulutuksen seurauksena ja osittain oma-aloitteisesti muutamat opettajat kokeilivat Moodlea työssäoppimisen verkko-ohjaukseen. Järjestimme ohjelmaa kokeilleille käyttäjille palautetilaisuuden , johon osallistui 7 opettajaa ja projektin työntekijöistä verkkoviestinnän suunnittelija Jarkko Korhonen sekä Kim Karlsson. Tilaisuudessa keskustelimme verkko-ohjauksen kokemuksista, joista kirjoitettiin myös yhteenveto. Opettajien kokemukset olivat hyvin myönteisiä. Käyttökokemuksia hyödynnetään jatkossa Moodlen edelleen kehittämisessä sekä seuraavissa koulutustilaisuuksissa. Syksyllä aloitti työskentelynsä työssäoppimisen verkko-ohjauksen kehittämistyöryhmä, joka keräsi lisää kokemuksia ja materiaalia hyödynnettäväksi koulutuksessa sekä verkkoohjauksen tulevissa demoversiossa. Työryhmä kokoontui syksyn aikana 4 kertaa ja lisäksi tehtiin tutustumiskäynti Hyväope-projektin verkko-ohjauksen innovaatioihin Hyvinkäällä. Työryhmän toiminasta vastasi Jarkko Korhonen. Jäsenet olivat Vesa Vehkamäki, Tapio Ketomäki ja Jouko Himanen. Jouko Himanen ja Antti Härkönen osallistuivat ITK- verkkokoulutukseen. Verkko-ohjausta kokeiltiin myös syksyn 2005 aikana opettajien työelämäjaksojen raportoinnissa. Moodleen kerättiin työelämäjaksoja koskevat asiakirjat sekä rakennettiin mahdollisuus

6 6(16) tehdä raportti työelämäjaksosta. Ajatuksena oli myös kokeilla miten opettajien välinen vuorovaikutus työelämäjakson aikana tukee jakson suorittamista. Kokeiluun osallistui kaksi opettajaa, joiden palautteen perusteella verkko-ohjaus ei merkittävästi tukenut työelämäjakson toteuttamista. Vesa Vehkamäki koulutti työssäoppimisopettajia verkko-ohjauksen käytössä Liiketalouden ja kaupan opettajat kokeilevat Moodlen käyttöä jakson 3 työssäoppimisen ohjauksessa. Projektiryhmän toiminta Ohjausryhmä Projektin hallinnointi Projektiryhmä jatkoi perehtymistä työssäoppimiseen ja työllistymiseen liityviin kysymyksiin, soveltaen oppivan organisaation periaatteita. Projektiryhmä pyrki tarjoamaan resurssejaan sekä asiantuntemustaan koulutuskeskuksen ja ulkopuolisten yhteistyötahojen käyttöön. Tavoitteena edesauttaa hyvien käytäntöjen levittämistä ja moniammatillisen yhteistyön lisääntymistä. Projektiryhmä on kokoontunut vuoden 2005 aikana yhteensä 17 kertaa. Kaikista kokouksista on laadittu muistiot, jotka on lähetetty projektiryhmän jäsenille sekä ohjausryhmälle. Kokouksien puitteissa tutustuimme myös AW-storen ja Kiipulan ammattiopiston toimintaan. Projektiryhmä on antanut lausuntoja työssäoppimisen arviointiin liittyvissä kysymyksissä sekä tehnyt kehittämisehdotuksia. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2005 aikana kolme kertaa. Kokoukset järjestettiin Manpowerin, Tuusulanjärven ammattiopiston sekä Järvenpään työvoimatoimiston tiloissa ja kokousten alussa tutustuttiin kunkin organisaation toimintaan. Etelä-Suomen lääninhallitus teki varmennuskäynnin Erityinen-projektiin. Käynnin tarkoituksena oli selvittää, kuinka projekti on tähän mennessä saavuttanut ja tulee saavuttamaan projektisuunnitelman tavoitteet ja miten projektin hallintoa hoidetaan. Varmennusraportissa kiinnitettiin huomioita siihen, että projekti pitäisi saada paremmin mukaan koulun muuhun kehittämistoimintaan. Varmennuskäynnissä todettiin, että jos työssäoppimisen kehittämiskoulutus halutaan toteuttaa OPH:n rahoittamana koulutuksena, se pitää poistaa projektisuunnitelmasta. Jos koulutus toteutetaan projektissa, koulutuksen osto tulee kilpailuttaa ESR ohjeiden mukaan. Projektin hallinnointi on tehty systemaattisesti ja hyvin suunnitellen. Ns. laskennallisen rahoituksen kertymistä tulee huolellisesti tarkkailla. Projektipäällikkö vastasi ESLH:n kohderyhmän tarkennuspyyntöön. Projektille haettiin lisärahoitusta ja jatkoaikaa vuoden 2007 heinäkuun loppuun. Rahoitusta haettiin yhteensä , josta laskennallisen rahoituksen osuus on Uusina toimenpiteinä esitettiin työhönvalmennuksen menetelmien soveltamista työssäoppimisen ohjaukseen sekä julkaisun tekemistä Erityinen projektin tuloksista. Esitys on hyväksytty Etelä-Suomen

7 7(16) lääninhallituksessa ja kirjallinen päätös tehdään jatkorahoituspäätöksen yhteydessä helmikuussa Erityinen-projektin aloitteesta koulutuskeskuksessa käynnistettiin syksyllä projektityön kehittäminen. Työryhmä Tiina Meriläinen, Seija Eskola, Sirpa Suovirta ja Kim Karlsson ovat kehittäneet koulutuskeskukselle uusia projektityön ohjeita. Työryhmä järjesti myös projektikoulutuksen, johon osallistui kymmenen työntekijää. Kouluttajana toimi Tuija Mäkelä Invalidiliitosta. Projektipäällikkö on tehnyt projektin hallinnointia koskevan itsearvioinnin (liite 1) Liiketalouden perustutkinnon opiskelija Enni Saapunki IJKK:sta aloitti työssäoppimisjakson Erityinen-projektissa ajalla Opiskelijan työpaikkaohjaajana toimii Kim Karlsson. 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Kehittämishanke on saanut alkunsa tarpeesta vastata koulutuskeskuksen toimintaympäristöön kohdistuneisiin muutoksiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien muutos 1999 toi mukanaan työssäoppimisen sekä haasteen kehittää oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Lisäksi ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelmassa hahmotellaan uutta työnjakoa erityisammattioppilaitosten ja yleisten ammattioppilaitosten välillä, joka tulee lisäämään erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden määrää yleisissä ammattioppilaitoksissa. Erityisammattioppilaitoksissa muutos näkyy siten, että niihin tulee tulevaisuudessa hakeutumaan entistä vaikeavammaisempia opiskelijoita. ERITYINEN-projektin tavoitteena on opetushenkilöstön työelämä- ja työllistymisosaamisen kehittäminen, oppilaitoksen työssäoppimisen ja työllistymisen käytäntöjen kehittäminen erityisesti erityisopetuksen näkökulmasta käsin sekä työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa. Merkittävä osa projektia on työssäoppimista koskevan tiedon sekä hyvien käytäntöjen jakaminen koulutuskeskuksen henkilökunnan keskuudessa. Projektin edetessä tuloksia levitetään myös koulutuskeskuksen ulkopuolelle. Keskeisiä toimenpiteitä projektissa ovat opettajien työssäoppimiskoulutus (työssäoppimisen kehittäminen 4 ov), opettajien kahden kuukauden pituiset työelämäjaksot sekä sekä alueellillisen yhteistyön kehittäminen koskien erityisopiskelijoiden työssäoppista ja työllistymistä. Lisäksi projektin aikana kehitetään työpaikkaohjaajien koulutukseen ns. jalkautettua mallia, jossa työpaikkaohjaajien koulutus tapahtuu opettajien toimesta työelämäjaksojen aikana. Projektin puitteissa tuotetaan erityisopiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä koskevaa verkkomateriaalia ja tarjotaan koulutus- ja konsultaatiopalveluja muille alueen ammatillisille oppilaitoksille.

8 8(16) 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1 Osallistujien ja yritysten valinta Projektin kohderyhmänä ovat hallinnoivan organisaation opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Kohderyhmän edustajien kanssa ei ole käyty keskusteluja projektin suunnitteluvaiheessa. Koulutuskeskuksen opettajien kanssa keskustelut aloitettiin toukokuussa 2004 ja ne jatkuivat syyskuussa. Yritysten edustajien kanssa ei ole ennakkoon käyty keskusteluja työpaikkaohjaajakoulutuksesta. Keskustelut käydään opettajien toimesta sovittaessa työelämäjaksoista. 4.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektin toteutuksessa noudatetaan koulutuskeskuksen ja rahoittajan ohjeita sekä koulutuskeskuksen arvoja. Projektin joka vaiheessa pyritään avoimuuteen ja osallistavaan toimintatapaan kohderyhmän ja yhteistyötahojen välillä. Tämä edellyttää projektilta selkeitä pelisääntöjä ja eri osapuolten vuorovaikutukseen perustuvaa työskentelytapaa. Projekti on vaiheistettu neljään eri vaiheeseen: 1. Projektin suunnittelu ja rahoituksen hakeminen 2. Projektin käynnistäminen ja suunnitelmien täsmentäminen 3. Projektin toimintavaihe 4. Projektin toimintavaihe ja projektin päättäminen Vaihe 1 kuvaa projektin jo taakse jäänyttä suunnitteluprosessia alkuvaiheesta aina rahoituspäätöksen saamiseen asti. Vaiheet 2-4 ovat suunnitelmia siitä, miten projekti etenee rahoituspäätöksen jälkeen. 4.3 Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus hallinnoi projektia. Keuda on sitoutunut kehitystyöhön osallistumalla koulutukseen, verkostotyön kehittämiseen sekä verkkomateriaalin työstämiseen. 4.4 Kansainvälinen yhteistyö Projektiin ei liity kansainvälistä yhteistyötä. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Erityinen projekti järjesti vuoden 2005 aikana 2 seminaaria. Ensimmäinen seminaari järjestettiin koulutuskeskuksen auditoriossa otsikolla Erityisopiskelijan työssäoppiminen - ongelmia ja ratkaisuja. Puhujina oli IJKK:n opettajia, työelämän edustajia, opiskelijoita sekä Eija Honkanen Worth the Work- projektista. Osallistujia seminaarissa oli 41. Seminaarin järjestämisestä vastasivat Kim Karlsson, Seija Eskola

9 9(16) sekä harjoitustoimiston ohjaaja ja opiskelijat. Tilaisuuden puheenvuorot on luettavissa Erityisen kotisivuilla. Toinen seminaari järjestettiin yhteistyössä Erkki-projektin kanssa Järvenpään lukiossa otsikolla Koulutuksesta työelämään erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistyminen. Seminaarin tavoitteena oli luoda kokonaiskuva eri toimijoiden rooleista erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen tukemisessa. Puhujia oli Keski-Uudenmaan alueen työllistymistä tukevista tahoista. Lisäksi puheenvuoroja oli myös työelämästä sekä oppilaitoksista. Tilaisuuteen osallistui 97 henkilöä luennoitsijat mukaan lukien sekä 11 järjestelytehtävistä vastaavaa työntekijää. Lisäksi järjestelyihin osallistui lukuisa joukko Tuusulanjärven ammattiopiston marata-opiskelijoita. Seminaarin puheenvuoroista on tehty yhteenveto, joka on nähtävissä Erityisen internet-sivuilla. Sivuilta löytyvät myös kaikkien puheenvuorojen materiaalit. Seminaarin jatkotoimenpiteenä aloitetaan seudullinen verkostoyhteistyö vuoden 2006 aikana. Molemmista seminaareista julkaistiin lehti-ilmoitukset ja tapahtumia markkinoitiin myös sähköpostilla sekä henkilökohtaisesti. Erityisen toimintaa esittelevään Studia generalia- tilaisuuteen osallistui 8 henkilöä. Tilaisuudessa Kim Karlsson ja Seija Eskola esittelivät Erityisen toimintaa. Erityinen-projektia esittelevä lehtiartikkeli julkaistiin Järvenpään työttömien yhdistyksen toimittamassa Potkuri-lehdessä syksyllä Erityinen-projektin työpaikkaohjaajakoulutusta esittelevä artikkeli julkaistiin IJKK:n Mahdollisuuksien talo- lehdessä loppuvuodesta Erityinen projektin kotisivuilla on vuoden aikana esitelty projektin toimintaa. Sivuilta löytyvät perustiedot projektista sekä yhteystiedot. Lisäksi sivuilla esitellään projektin tulevaa toimintaa ja palveluja. Sivuilla on myös vuoden 2004 vuosiraportti, opettajien työelämäraporttien tiivistelmät sekä tietoja toteutuneista työpaikkaohjaajakoulutuksista. IJKK:n intranetissä julkaisiin ajankohtaista Erityinen-projektissa tiedote Työpaikkaohjaajakoulutuksen esite valmistui Koulutuksesta tehtiin esittely myös Erityisen kotisivuille. Projektipäällikkö on tiedottanut opettajien työelämäjaksoista sähköpostilla, vierailemalla opettajien viikkopalavereissa ja henkilökohtaisesti opettajien kanssa keskustelemalla. Ohjausryhmälle ja rahoittajan edustajalle on säännöllisesti lähetetty tietoa sähköpostilla projektin etenemisestä. Kim Karlsson oli Etelä-Suomen lääninhallituksen Starttikoulutuksessa puhumassa aiheesta Projektityön arkea ja käytäntöjä.

10 10(16) 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Projektin suunnittelu tapahtui hyvin nopeasti ja keskusteluja mm. kohderyhmien ja yhteistyökummppaneiden kanssa ei ehditty käydä. Tämä on näkynyt projektin toteutuksessa hitaana käynnistymisenä ja vaikeutena saada opettajia kiinnostumaan työelämäjaksoista. Ns. laskennallisen rahoituksen kertyminen on osoittautunut vaikeaksi projektin hallinnoijan omassa organisaatiossa. Projektipäällikkö lähetti johtoryhmälle kirjeen, jossa todettiin tuona ajankohtana omasta rahoitusosuudesta puuttuvan vielä euroa. Myös kuntarahan kertyminen oli sujunut ennakoitua hitaammin Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Projektien suunnitteluun tulisi jatkossa panostaa enemmän. Koulutuskeskuksen EUhankkeiden hallinnointiohjeisiin tulisi kirjata tarkemmat ohjeet hankkeiden käynnistämisestä. Hankkeiden suunnittelun tulisi olla nykyistä laajemmalla pohjalla. 7. Projektin tulokset (arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista) 8. Projektin innovatiivisuus 9. Toiminnan jatkuvuus (Tässä arvioidaan, mitkä projektin tuloksista ovat uusia toimintatapoja, jotka tuovat olennaisesti uusia toimintatapoja tai parempia tuloksia käytännön toimintaan.) Tätä kohtaa ei ole vielä kovin syvällisesti pohdittu. Innovatiiviseksi toimintamuodoiksi voi kuitenkin luokitella seuraavat: Työpaikkaohjaajakoulutus, koulutuskeskuksen omaa koulutusta ei ole aikaisemmin ollut Työelämäyhteistyö, uusi neuvottelukäytäntö Työssäoppimisen verkko-ohjaus Opettajien työelämäjaksojen myönteinen palaute Seminaarien hyvä palaute, materiaalit luettavissa Erityisen kotisivuilla Erityisopetuksen työssäoppimista ja työllistymistä koskeva yhteistyö Keudan kanssa Projektin toimesta on tehty esitys aloittaa projektitoiminnan kehittäminen koulutuskeskuksessa. Kehittämiseen sisältyy myös projektien kehittämien hyvien toimintamallien jatkuvuudentakaaminen. Erityinen projektissa on toiminnan jatkuvuutta pohdittu työelämäsuhteiden hoitamisen osalta. Projektiryhmä on esittänyt koulutuskeskuksen johdolle, että työelämäsuhteita hoitamaan perustetaan työryhmä, joka jatkaa toimintaansa projektin päättymisen jälkeen. Kehittämis- ja palvelukeskuksen toiminnan osalta on aletaan pohtia toiminnan jatkuvuutta vuoden 2006 aikana.

11 11(16) Opettajien työelämäjaksojen ja työpaikkaohjaajakoulutuksen osalta ei ole vielä tehty esityksiä toiminnan jatkamisesta. Projektin aikana saatujen kokemusten pohjalta laaditaan suunnitelmat vuoden 2006 aikana. 10. Projektin rahoitus ja kulut A. Toteuttajan kirjanpitoon tulevat kustannukset kust.arvio toteutunut Aineet, tarvikkeet, tstokulut ,99 2. Henkilöstökulut ,99 3. Matkakulut ,76 4. Vuokrat Palvelujen ostot ,83 6. Tiedotus ja markkinointi ,93 7. Vakuutukset - 8. Poistot Sisäiset kulut ,80 Yhteensä ,30 B. Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta Osallistujien palkkakulut koulutusajalta Kokonaiskustannukset yhteensä (A+B) , ,38 A. Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Kustannusarvio Toteutunut ESR- ja valtion rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä B. Muu rahoitus Kuntien rahoitus (B) Yksityinen rahoitus Yhteensä Rahoitus yhteensä (A+B)

12 12(16) 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi 11.1 Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö Koulutusjohtaja Tiina Meriläinen Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio Talouspäällikkö Marja-Liisa Rahikkala Laskenta-assistentti Satu Tanskanen Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Koulutuskeskuksen päätearkisto sijaitsee Untola-rakennuksen alakerran väestösuojassa Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Koulutuskeskuksen päätearkisto sijaitsee Untola-rakennuksen alakerran väestösuojassa. 12. Seuraavan vuoden projektitoimet Opettajien työelämäjaksot Vuoden 2006 aikana tulisi toteuttaa loput 15 opettajien työelämäjaksoa. Projektille saatu jatkoaika pidentää työelämäjaksojen toteutusaikaa vuoden 2007 tammikuuhun asti. Työelämäjaksoista kiinnostuneita opettajia on riittävä määrä, mutta käytännön järjestelyiden vuoksi 15 opettajaa on haastava määrä yhdelle vuodelle. Opettajille on jo lähetetty sähköpostilla tieto projektin jatkoajasta. Projektipäällikkö selvittää rahoittajalta, voivatko Jyväskylän yksikön opettajat osallistua työelämäjaksoille. Opettajien työelämäjaksojen raporteista tehdään väliyhteenveto, kun puolet työelämäjaksoista on suoritettu.

13 13(16) Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu jatkuu. Projektin toimesta valmistellaan koulutusmateriaalia opettajille sekä suunnitellaan räätälöityjä toteutusmalleja yritysten kanssa. Työelämäjaksoilla olevat opettajat selvittävät yritysten koulutushalukkuutta sekä kokeilevat koulutusta käytännössä. Työpaikkaohjaajakoulutusta on toteutettu kokeiluluontoisesti projektiryhmän toimesta, jotta päästään kokeilemaan ja kehittämään koulutuksen menetelmiä ja materiaalia. Pääosa koulutuksesta pyritään jatkossa toteuttamaan opettajien työelämäjaksojen yhteydessä siten, että jaksolla oleva opettaja toimii kouluttajana. Koska Erityinen projektilla ei ole varattu erillisiä resursseja työelämäjaksojen ulkopuoliseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, niin ulkopuolella tapahtuva koulutus pyritään ohjaamaan Terttu 3 projektille. Projektin toimesta järjestetään vielä yksi koulutus koulutuskeskuksen omalle henkilökunnalle kevään aikana. Nurmijärven ammattiopistossa järjestetään työpaikkaohjaajakoulutus keittiöhenkilökunnalle sekä ravitsemus- ja talousalan opettajille keväällä Kouluttajina toimivat Seija Eskola, Hilkka Vähäoja sekä Nurmijärven ammattiopiston opettaja Senja Laakso. Anne Aalto kouluttaa työelämäjaksonsa yhteydessä työpaikkaohjaajia Mielenterveyden keskusliitossa keväällä Osallistujia on ilmoittautunut 12. Pirjo Kaarnakorpi kokeilee työpaikkaohjaajakoulutuksen jatkokoulutusta Eterassa oman työelämäjaksonsa aikana. Toimenpiteestä vastaa Kim Karlsson. Työllistymisen tukemisen kehittäminen koulutuskeskuksessa SWOTin perusteella kehittämisen painopisteeksi nousi opiskelijan työllistymisen tukemisen selventäminen: mikä on tukemisen tavoite, ketkä ovat mukana tukemisessa, mikä on työnjako ja miten yhteistyötä tehdään. Päätettiin laatia opiskelijan työllistymispolku, jossa esitetään tukitoimien aikataulu, oppilaitoksen ulkopuolisten verkostojen hyödyntäminen ja henkilöstön sitouttaminen yhteiseen toiminnan tavoitteeseen. Vuoden 2006 aikana järjestetään koulutuskeskuksen opetushenkilöstölle työllistymistä koskeva koulutustilaisuus. Edellisenä vuonna työskentelynsä aloittanut työryhmä tekee esityksen johdolle opiskelijan työllistymispolusta. Työryhmään kuuluvat Kimmo Jokinen, Kim Karlsson, Risto Tervakorpi, ja Arja Pitkänen. Työryhmän esitys käsitellään vielä työllistymisen laajemmassa kehittämisryhmässä, ennen johdolle jättämistä. Lisäksi jatkoseurannan kehittämisestä perustetaan työryhmä valmistelemaan asiaa, mukaan pyydetään Sinikka Winqvist, Jari Hirvonen ja Helmi Sirkiä. Toimenpiteestä vastaavat Risto Tervakorpi ja Kim Karlsson.

14 14(16) Työllistymisen tukemisen verkostotyö Erityinen- ja Erkki projektit järjestivät Koulutuksesta työelämään- seminaarin, jonka tavoitteena oli luoda kokonaiskuva eri toimijoiden rooleista erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen tukemisessa. Seminaarin jatkotoimenpiteenä järjestetään verkostoyhteistyön aloituskokous IJKK:ssa Tavoitteena on perustaa alueellinen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymistä tukeva verkostotyöryhmä. Työelämäyhteistyön jatkokehittäminen Johtoryhmä on valtuuttanut Kim Karlssonin kutsumaan työryhmän kokoon jatkosuunnittelua varten. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen vuoden 2006 aikana, jotta taataan toiminnan jatkuminen projektin päättymisen jälkeen. Koulutuskeskuksen yhteisen työssäoppimisohjeistuksen valmistelu ja työssäoppimisen käytänteiden kehittäminen Koulutuskeskuksen työssäoppimisen pelisääntöjä käsitellään kevään 2006 näyttökoulutuksessa, johon osallistuvat kaikki opettajat. Koulutusalakohtaisia opetussuunnitelmia uudistetaan vuoden 2006 aikana. Opetussuunnitelmien kehittämisessä pyritään huomioimaan työelämän vaatimuksia. Erityinen-projekti järjestää vuoden 2006 aikana opetussuunnitelmatyöryhmien ja työelämän edustajien välisiä keskustelutilaisuuksia. Myös työelämäjaksoilla olleiden opettajien kokemuksia voidaan hyödyntää opetussuunnitelmien kehittämisessä. Erityinen-projekti tukee koulutuskeskuksen harjoitustoimiston kehittämistyötä vuoden 2006 aikana. Alueellinen työssäoppimisen verkostotyö ja konsultaatio- ja koulutuspalvelujen toteuttaminen Syksyllä 2005 perustettu Keudan ja IJKK:n yhteinen verkostotyöryhmä jatkaa työskentelyä. Työryhmä kartoittaa edelleen työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyviä koulutustarpeita Keudan oppilaitoksissa sekä suunnittelee oppilaitoksissa toteutettavaa koulutusta. Työryhmä suunnittelee myös työssäoppimisen ja työllistymisen tukemiseen suunniteltua verkkomateriaalia. Työryhmään kuuluvat kuraattori Ari Alakastari Järvenpään ammattiopistosta, eritysopettaja Tapani Hiltunen Keravan ammattiopistosta, erityisopettaja Maarit Hälinen Keravan ammattiopistosta sekä erityisopettaja Tiina Joensuu Tuusulanjärven ammattiopistosta. Vuoden 2006 aikana toteutetaan mm. työpaikkaohjaajakoulutusta Nurmijärven ammattiopistossa. Tuusulanjärven ammattiopistolla järjestetään Keudan erityisopetuksen yhdyshenkilöille koulutustilaisuus koskien työllistymistä. Koulutus- ja konsultaatiopalveluja pyritään tuotteistamaan saatujen kokemusten perusteella. Tiedotus Tiedotus koulutuskeskuksen ulkopuolelle vuonna 2006 hoidetaan pääosin Erityisen kotisivujen ja sähköpostin kautta. Lisäksi projektin toiminnasta tiedotetaan verkostokokouksissa. Loppuseminaari siirretään vuoden 2007 keväälle.

15 15(16) Lisätoimenpiteenä tehdään julkaisu projektin tuloksista. Julkaisu tulee koostumaan n. kahdeksasta artikkelista ja jotka esittelevät projektin toimintaa. Julkaisu täydentää omalta osaltaan projektin levittämissuunnitelmaa. Julkaisun toimittamisesta vastaa toimituskunta. Julkaisun painosmäärä tulee olemaan 1000 kappaletta, jonka lisäksi se on vapaasti saatavissa Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen kotisivuilta. Julkaisun tekemiseen on varattu suhteellisen suuret resurssit, sillä oppilaitoksessamme ei ole aiempaa kokemusta tämän kaltaisesta julkaisutoiminnasta. Julkaisun toimituskunta aloittaa työskentelynsä vuoden 2006 syksyllä. Julkaisu valmistuu keväällä Koulutuskeskuksen sisäinen tiedotus tapahtuu pääosin koulutuskeskuksen intranetin, sähköpostin ja Moodlen avulla. Työhönvalmennuksen menetelmien soveltaminen työssäoppimisen ohjaukseen Työvalmentajien käyttöä on kokeiltu useilla eri tahoilla vajaakuntoisten asiakkaiden työllistämisessä (mm. Vates ja Kuntoutussäätiö). Erityinen-projektin aikana on tullut esiin tarve kokeilla uusia menetelmiä opiskelijoiden työssäoppimisen ja työllistymisen tukemisessa. Lisätoimenpiteen tavoitteena on kehittää työhönvalmennuksen menetelmien soveltamista työssäoppimisen ohjaukseen. Tarkoituksena on järjestää koulunkäyntiavustajille sekä työssäoppimisopettajille yhteinen koulutus, jonka avulla kehitetään koulutusalakohtaiset toimintamallit. Malleja kokeillaan pienimuotoisesti projektin aikana. Koulutukseen voivat osallistua myös Keudan henkilöstö sekä valmentavan opetuksen opetushenkilöstö. Koulutuksen aikana tutustutaan työhönvalmennuksen menetelmiin sekä muiden oppilaitosten kokeiluihin. Alustavasti on keskusteltu yhteistyöstä Kiipulan ammattiopiston sekä Keskuspuiston ammattiopiston edustajien kanssa. Työssäoppimisen verkko-ohjaus Ohjausryhmä Vuoden 2006 aikana tehdään saatujen kokemusten perusteella työssäoppimisen verkkoohjauksen esittely, joko koostuu powerpoint-esityksestä, hakemistosta & suullisesta osuudesta (vastaavaan tapaan kuin ). Esittelyn tekee verkkoohjauksen kehittämisryhmä Jarkko Korhonen, Tapio Ketomäki, Jouko Himanen sekä Vesa Vehkamäki. Esittelyä voidaan käyttää koulutustilaisuuksissa tai siihen voi tutustua itsenäisesti Erityisen kotisivuilla. Verkko-ohjauksen kehittämisryhmä voi myös antaa työssäoppimisen verkkoohjaukseen liittyvää koulutusta. Erityisen toiminta-aikana koulutus on osallistujille maksutonta. Ohjausryhmä kokoontuu vuoden 2006 aikana neljä kertaa. Ensimmäinen kokous on , jossa käsitellään vuosiraportti. Seuraava kokous, jossa ohjausryhmä päättää jatkorahoituksen hakemisesta. pidetään ennen vuoden 2006 maaliskuun loppua.

16 16(16) Projektiryhmä ja muut kehittämisryhmät Projektin hallinnointi Projektiryhmän toiminta jatkuu kevään 2006 aikana kuten tähän asti. Syksystä 2006 alkaen projektin toiminta jatkuu lähinnä muissa kehittämisryhmissä ja projektiryhmä kokoontuu vain tarvittaessa. Projektiryhmän lisäksi Erityisessä tulee toimimaan vuoden 2006 aikana seuraavat kehittämisryhmät: Työssäoppimisen verkko-ohjauksen kehittäminen Työllistymisen tukemisen kehittäminen (suppea ja laaja kokoonpano) Työelämäyhteistyön kehittäminen Verkostotyön kehittäminen (yhdessä Keudan kanssa) Alueellinen työllistymisen tukemisen verkostotyöryhmä Seminaarin toteutuksesta vastaava työryhmä Julkaisun toimituskunta Työhönvalmennuksen kehittäminen Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen Vuoden 2006 aikana tehdään vuosiraportti, kaksi seurantaraporttia sekä kolme maksatushakemusta. Projektin jatkorahoitusta haetaan maaliskuun loppuun mennessä. Jatkorahoituksesta päättää ohjausryhmä. Projektin päättäminen siirtyy jatkoajan vuoksi vuoden 2007 heinäkuuhun. Projektin päättämisestä päätöksen tekee ohjausryhmä. Käsitelty ohjausryhmän kokouksessa Kim Karlsson, projektipäällikkö

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan.

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan. 1(14) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2006 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.10.2012 Diaarinumero SATELY/604/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 21.04.2008

Projektin loppuraportti 21.04.2008 ESRA Projektin loppuraportti 21.04.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 29/3513/2007 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu-ja piltointivaihe Projektikoodi

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 22.11.2007

Projektin loppuraportti 22.11.2007 ESRA Projektin loppuraportti 22.11.2007 1. Taustatiedot Diaarinumero LSLH/27.12.2005/rh Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Pk-yritysten kansainvälistäminen Projektikoodi S85788 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot