Vuosien aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosien 2004-2005 aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat:"

Transkriptio

1 1(16) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja: 1 Toimenpidekokonaisuus: 2 Päävastuuviranomainen: 2901 Etelä-Suomen lääninhallitus Hallinnoijaorganisaatio: Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Projektin vastuuhenkilö: Kim Karlsson Puhelinnumero: Postiosoite: PL 46, Järvenpää Diaarinumero: ESLH /Ha-7 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista kuluvana vuonna Opettajien työelämäjaksot Vuosi 2005 oli projektin varsinainen toimintavaihe, jonka aikana toteutettiin useita opettajan työelämäjaksoja sekä työssäoppimisen kehittämisen 4 opintoviikon laajuinen koulutus. Aktiivinen tiedotus ja verkostoituminen jatkui. Vuoden aikana järjestettiin kaksi seminaaria ja tehtiin aktiivista verkostoyhteistyötä Uutena toimintona aloitettiin työllistymisen kehittäminen. Opettajien työelämäjakson aloitti vuoden 2005 aikana 10 opettajaa. Määrä on asetettua tavoitetta pienempi (tavoite oli 15). Vuosien aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat: Veikko Karjalainen, autoalan perustutkinto Pekka Päivinen, autoalan perustutkinto Arvi Kämäri, käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, kultasepänala Pirjo Kinnunen, liiketalouden perustutkinto Terja Laine, liiketalouden perustutkinto Marjo Muotka, liiketalouden perustutkinto Tuuli Ovaska, liiketalouden perustutkinto Jouko Himanen, logistiikan perustutkinto Jarmo Suojala, sähköalan perustutkinto Tuomo Selenius, talotekniikan perustutkinto Matti Tiikkainen, talotekniikan perustutkinto Hilkka Vähäoja, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

2 2(16) Vuoden 2005 lopussa jakson aloittivat seuraavat opettajat (jakso jatkuu vuoden 2006 puolella): Päivi Laine-Sievers, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Sam Väntsi, kuvallisen ilmaisun perustutkinto Anne Aalto, liiketalouden perustutkinto Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu Syksyllä 2004 alkanut työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu jatkui. Työpaikkaohjaajakoulutuksen koulutussuunnitelma oheismateriaaleineen valmistui Harri Leivo Invalidiliitosta vieraili IJKK:ssa kertomassa ERITYISEN projektiryhmälle Terttu-projektin työpaikkaohjaajakoulutuksen kokemuksista. Lisäksi projektiryhmä tutustui Kiipulan ammattiopiston TOPPERI-projektin työpaikkaohjaajakoulutukseen Työpaikkaohjaajakoulutusta järjestettiin IJKK:ssa, RTK-palvelussa, Järvenpään ammattiopistossa sekä Tmi Harri Tourassa, joissa koulutuksen suoritti loppuun yhteensä 22 henkilöä. Lisäksi koulutus aloitettiin Helsingin Klubitalossa. Työpaikkaohjaajakoulutusta on pyritty järjestämään työelämälähtöisesti eli olemme huomioineet suunnittelussa työpaikan tarpeet. Koulutusta on toteutettu pienryhmissä tai opettajien työelämäjaksojen yhteydessä yksilöllisesti. Työelämäjaksoille lähteville opettajille järjestettiin perehdytystilaisuus työpaikkaohjaajakoulutuksesta Kim Karlsson ja Seija Eskola kertoivat koulutuksen toteuttamisesta ja antoivat osallistujille kouluttajakansiot. Tilaisuuteen osallistui kolme opettajaa pidettiin yhteistyöneuvottelu työpaikkaohjaajakoulutuksesta Kuntoutussäätiön Terttu 3- projektin työntekijöiden Pirjo Lehtorannan ja Outi Reinolan kanssa. IJKK:sta neuvotteluun osallistui Kim Karlsson ja Helmi Sirkiä. Opettajien koulutuksen suunnittelu (työssäoppimisen kehittäminen 4 ov) Alun perin syksyksi 2004 suunniteltu koulutus siirrettiin syksyyn Aluksi tehtiin 83 opettajalle kysely, jolla kartoitettiin kiinnostusta koulutukseen. Vastanneita oli 37, joista kiinnostuneita oli 19 Alkukartoituksen perusteella ilmoittautuneita oli riittävästä, joten päätimme toteuttaa koulutuksen. Koulutuksen suunnittelusta vastasi Pirjo Kaarnakorven johdolla työskennellyt työryhmä, joka suunnitteli tarjouspyynnöt kahteen opettaja-ammattikorkeakouluun. Tarjouskilpailun voittaneen Jyväskylän ammattikorkeakoulun edustajien Sirpa Keräsen ja Pekka Laakkosen kanssa koulutus suunniteltiin yhteistyössä. Koulutuksesta tiedotettiin sähköpostilla koulutuskeskuksen ja Keudan opettajille. Koulutukseen osallistui 16 IJKK:n opettajaa ja 2 Tuusulanjärven ammattiopiston opettajaa. Loppuun koulutuksen suoritti 15 opettajaa. Koulutuksessa laadittua työssäoppimisen prosessikuvausta on tarkoitus hyödyntää koulutuskeskuksen työssäoppimisen käytänteiden kehittämisessä.

3 3(16) Työllistymisasioiden kehittäminen Projektisuunnitelmassa työllistymisen osalta on asetettu seuraavat tavoitteet: työllistymisen vaihtoehtojen selvittäminen ja kytkeminen työssäoppimisen ohjaukseen opiskelijoiden työllistymispolkujen selvittäminen ja kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa sekä tukipalvelujen selvittäminen Työllistymistä kehittämään perustettiin työryhmä, joka kokoontui syksyn aikana 2 kertaa. Työryhmä teki SWOT-analyysin opiskelijoiden työllistymisen tukemisesta ja toimintasuunnitelman työllistymisen tukemisen kehittämiseksi. Työryhmään kuuluvat Kimmo Jokinen, Tiina Meriläinen, Seija Eskola, Arja Pitkänen, Risto Tervakorpi, Pirjo Kaarnakorpi, Kim Karlsson, Marja-Leena Pukkila ja Matti Tiikkainen. Työryhmästä valittiin pienempi työryhmä tekemään esitystä opiskelijan työllistymispolusta oppilaitoksen johdolle. Uuteen työryhmään kuuluvat Kimmo Jokinen, Kim Karlsson, Risto Tervakorpi sekä Arja Pitkänen. Pienempi työryhmä kokoontui syksyn aikana kerran. Syksyn seminaarin valmisteluun liittyen Kim Karlsson ja Minttu Lehtilinna tapasivat Keski- Uudenmaan kuntien työvoimatoimistojen sekä kuntien edustajat. Tapaamisten tavoitteena oli selventää eri toimijoiden rooleja työllistymisessä. Yritysyhteistyön jatkokehittäminen Johtoryhmälle on annettu kaksi esitystä työelämäyhteistyön kehittämisestä (19.5. ja ) ja aiheesta on neuvoteltu johdon edustajien kanssa kaksi kertaa. Johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt perustaa työryhmän keskustelemaan jatkotoimista. Kokoonkutsujana toimii Kim Karlsson. Vuoden 2005 aikana käytiin yhteensä 7 yhteistyöneuvottelua eri yrityksissä tai järjestöissä. Neuvotteluihin osallistui IJKK:sta johdon edustaja, Erityinen-projektin edustaja sekä muuta henkilöstöä koulutusaloittain. Yhteistyön tuloksena on tähän mennessä saatu seuraavia tuloksia: 1. kahdelle opettajalle työelämäjaksopaikka 2. työpaikkaohjaajakoulutukseen 9 osallistujaa (ja optio toiselle ryhmälle) 3. alihankintatöitä harjoitustoimistolle 4. työssäoppimispaikka kolmelle talotekniikka-alan opiskelijalle 5. yksi työssäoppimispaikka työvaltaiselle opiskelulle talotekniikka-alalla 6. sopimus näyttöjen kokeilun aloittamisesta kevään 2006 aikana talotekniikka-alan yrityksessä 7. Uuden valmentavan varastotyöntekijän koulutuksen alkaminen vuoden 2006 alussa Logiassa 8. sosiaalisen yrityksen perustaminen on herättänyt kiinnostusta kahdessa yrityksessä 9. Eritynen-projektin työelämäkumppaneista neljä on osallistunut Erityinen-projektin järjestämiin tilaisuuksiin kouluttajina (seminaarit sekä työssäoppimisen kehittämiskoulutus). Työllistymisneuvoja Arja Pitkänen on neuvotellut puitesopimuksia järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa vuoden 2005 aikana. Erityinen-projektin esityksestä puitesopimusneuvottelut otettiin mukaan projektin toimenpiteisiin ja neuvotteluja tehdään yhteistyössä soveltaen Eri-

4 4(16) tyisessä kehitettyä toimintamallia. Vuoden 2005 lopussa toteutettiin kaksi yhteistä neuvottelua. Koulutuskeskuksen yhteisen työssäoppimisohjeistuksen valmistelu ja työssäoppimisen käytänteiden kehittäminen Työssäoppimisen käytänteiden kehittämistä käsiteltiin projektiryhmässä Ajatuksena oli kehittää yhteiset pelisäännöt koulutuskeskuksen työssäoppimisen kehittämiseen. Seija Eskola ja Kim Karlsson työstivät keskustelun pohjalta esityksen suunnitteluprosessista. Tavoitteena oli luoda sellainen suunnitteluprosessi, jossa hyödynnetään jo aikaisemmin kerättyjä tietoja työssäoppimisen käytännöistä ja jonka avulla opettajat ja muu henkilökunta saadaan sitoutumaan yhteisiin työssäoppimisen toteutuksen käytäntöihin. Esitys jätettiin johtoryhmälle Johtoryhmä ei käsitellyt esitystä toivotussa aikataulussa, joten toimenpidettä ei voitu toteuttaa syksyn aikana. Helmi Sirkiä antoi myöhemmin asiasta suullisen lausunnon. Kim Karlsson kävi neuvottelemassa myös laaturyhmän kokouksessa järjestämissuunnitelman eteenpäin viemiseksi, mutta laaturyhmä ei lähtenyt tekemään asiassa yhteistyötä. Rehtorin toimeksiannosta projektiryhmä ja Arja Pitkänen tekivät esityksen Työssäoppiminen Invalidiliiton toimintayksikössä. Esityksen tavoitteena oli edesauttaa opiskelijoidemme pääsyä työssäoppimaan liiton omiin toimintayksiköihin. Esitys lähetettiin Invalidiliiton toimitusjohtaja Raimo Lindbergille Esitykseen ei ole tullut vielä vastausta. Koulutuskeskuksen oman harjoitustoimiston kehittämisestä Erityisen-puitteissa käytiin alustavia neuvotteluja syksyn 2005 aikana. Valmentavan opetuksen takva-tiimin jäsenille Erityinen-projekti järjesti seminaarin Työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen Seminaarin tavoitteena oli hyödyntää Erityinen-projektissa kertyneitä kokemuksia työelämään valmentavan opetuksen kehittämisessä. Kouluttajina toimivat Risto Tervakorpi ja Kim Karlsson ja osallistujina oli kolme valmentavan opetuksen opettajaa. Koulutuksen arviointineuvosto toteutti keväällä 2005 kansallisen arviointihankkeen, joka kohdistui työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Arviointi kohdistui kaikkiin koulutuksen järjestäjiin, jotka järjestävät opetussuunnitelmaperusteista ja/ tai näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista koulutusta. Projektiryhmästä Seija Eskola ja Kim Karlsson kommentoivat kirjallisesti koulutusjohtaja Helmi Sirkiän kokoamaa työssäoppimisen arviointia Työssäoppimisen verkostoyhteistyö ja koulutuspalvelut Keväällä 2005 Seija Eskola ja Kim Karlsson vierailivat kolmessa Keudan yksikössä kartoittamassa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyviä koulutustoiveita. Tapaamisiin osallistui 11 Keudan henkilöstön edustajaa Järvenpään ammattiopistosta, Nurmijärven ammattiopistosta sekä Mäntsälän ammattiopistosta. Järvenpään ammattiopiston kanssa käynnistettiin jatkoneuvottelut, joiden tuloksena siellä toteutettiin yhden opettajan työelämäjakso ruokalassa ja neljän ruokalan työntekijän työpaikkaohjaajakoulutus. Lisäksi järjestettiin erityisopetukseen liittyvät luennot koko Keudan ruokapalveluhenkilöstölle sekä koko Järvenpään ammattiopiston henkilöstölle.

5 5(16) Kevään ensimmäiseen verkostotapaamiseen ei ilmoittautunut kuin muutama henkilö. Siksi syksyllä 2005 perustimme Keudan ja IJKK:n yhteisen verkostotyöryhmän, joka kokoontui Seija Eskolan johdolla syksyn aikana 3 kertaa. Työryhmä kartoitti työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyviä koulutustarpeita Keudan oppilaitoksissa sekä suunnitteli oppilaitoksissa toteutettavaa koulutusta. Työryhmään kuuluvat kuraattori Ari Alakastari Järvenpään ammattiopistosta, eritysopettaja Tapani Hiltunen Keravan ammattiopistosta, erityisopettaja Maarit Hälinen Keravan ammattiopistosta sekä erityisopettaja Tiina Joensuu Tuusulanjärven ammattiopistosta. Mäntsälän ammattiopiston erityisryhmien vanhempainillassa kävivät Marja-Leena Pukkila ja Seija Eskola kertomassa työllistymiseen liittyvistä vaihtoehdoista. Kim Karlsson ja Matti Tiikkainen esittelivät koulutuskeskuksen toimintaa ja erityisopetusta Kotkan ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölle. Projektiryhmä esitteli koulutuskeskuksen toimintaa ja Erityinen-projektia Kiipulan ammattiopiston vierailijoille Työssäoppimisen arviointilomakkeen kehittäminen Kaupan ja hallinnon työssäoppimistiimi on valmistellut uutta työssäoppimisen arviointilomaketta, jota kokeillaan lukuvuoden aikana. Pirjo Kaarnakorpi esitteli lomaketta projektiryhmän kokouksessa Työssäoppimisen verkko-ohjaus Projektin yhtenä tavoitteena on koulutuskeskuksen virtuaaliosaamisen hyödyntäminen erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa. Lukuvuoden aikana koulutuskeskuksessa järjestettiin henkilökunnalle koulutusta Moodle-oppimisalustan käyttössä. Koulutuksen seurauksena ja osittain oma-aloitteisesti muutamat opettajat kokeilivat Moodlea työssäoppimisen verkko-ohjaukseen. Järjestimme ohjelmaa kokeilleille käyttäjille palautetilaisuuden , johon osallistui 7 opettajaa ja projektin työntekijöistä verkkoviestinnän suunnittelija Jarkko Korhonen sekä Kim Karlsson. Tilaisuudessa keskustelimme verkko-ohjauksen kokemuksista, joista kirjoitettiin myös yhteenveto. Opettajien kokemukset olivat hyvin myönteisiä. Käyttökokemuksia hyödynnetään jatkossa Moodlen edelleen kehittämisessä sekä seuraavissa koulutustilaisuuksissa. Syksyllä aloitti työskentelynsä työssäoppimisen verkko-ohjauksen kehittämistyöryhmä, joka keräsi lisää kokemuksia ja materiaalia hyödynnettäväksi koulutuksessa sekä verkkoohjauksen tulevissa demoversiossa. Työryhmä kokoontui syksyn aikana 4 kertaa ja lisäksi tehtiin tutustumiskäynti Hyväope-projektin verkko-ohjauksen innovaatioihin Hyvinkäällä. Työryhmän toiminasta vastasi Jarkko Korhonen. Jäsenet olivat Vesa Vehkamäki, Tapio Ketomäki ja Jouko Himanen. Jouko Himanen ja Antti Härkönen osallistuivat ITK- verkkokoulutukseen. Verkko-ohjausta kokeiltiin myös syksyn 2005 aikana opettajien työelämäjaksojen raportoinnissa. Moodleen kerättiin työelämäjaksoja koskevat asiakirjat sekä rakennettiin mahdollisuus

6 6(16) tehdä raportti työelämäjaksosta. Ajatuksena oli myös kokeilla miten opettajien välinen vuorovaikutus työelämäjakson aikana tukee jakson suorittamista. Kokeiluun osallistui kaksi opettajaa, joiden palautteen perusteella verkko-ohjaus ei merkittävästi tukenut työelämäjakson toteuttamista. Vesa Vehkamäki koulutti työssäoppimisopettajia verkko-ohjauksen käytössä Liiketalouden ja kaupan opettajat kokeilevat Moodlen käyttöä jakson 3 työssäoppimisen ohjauksessa. Projektiryhmän toiminta Ohjausryhmä Projektin hallinnointi Projektiryhmä jatkoi perehtymistä työssäoppimiseen ja työllistymiseen liityviin kysymyksiin, soveltaen oppivan organisaation periaatteita. Projektiryhmä pyrki tarjoamaan resurssejaan sekä asiantuntemustaan koulutuskeskuksen ja ulkopuolisten yhteistyötahojen käyttöön. Tavoitteena edesauttaa hyvien käytäntöjen levittämistä ja moniammatillisen yhteistyön lisääntymistä. Projektiryhmä on kokoontunut vuoden 2005 aikana yhteensä 17 kertaa. Kaikista kokouksista on laadittu muistiot, jotka on lähetetty projektiryhmän jäsenille sekä ohjausryhmälle. Kokouksien puitteissa tutustuimme myös AW-storen ja Kiipulan ammattiopiston toimintaan. Projektiryhmä on antanut lausuntoja työssäoppimisen arviointiin liittyvissä kysymyksissä sekä tehnyt kehittämisehdotuksia. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2005 aikana kolme kertaa. Kokoukset järjestettiin Manpowerin, Tuusulanjärven ammattiopiston sekä Järvenpään työvoimatoimiston tiloissa ja kokousten alussa tutustuttiin kunkin organisaation toimintaan. Etelä-Suomen lääninhallitus teki varmennuskäynnin Erityinen-projektiin. Käynnin tarkoituksena oli selvittää, kuinka projekti on tähän mennessä saavuttanut ja tulee saavuttamaan projektisuunnitelman tavoitteet ja miten projektin hallintoa hoidetaan. Varmennusraportissa kiinnitettiin huomioita siihen, että projekti pitäisi saada paremmin mukaan koulun muuhun kehittämistoimintaan. Varmennuskäynnissä todettiin, että jos työssäoppimisen kehittämiskoulutus halutaan toteuttaa OPH:n rahoittamana koulutuksena, se pitää poistaa projektisuunnitelmasta. Jos koulutus toteutetaan projektissa, koulutuksen osto tulee kilpailuttaa ESR ohjeiden mukaan. Projektin hallinnointi on tehty systemaattisesti ja hyvin suunnitellen. Ns. laskennallisen rahoituksen kertymistä tulee huolellisesti tarkkailla. Projektipäällikkö vastasi ESLH:n kohderyhmän tarkennuspyyntöön. Projektille haettiin lisärahoitusta ja jatkoaikaa vuoden 2007 heinäkuun loppuun. Rahoitusta haettiin yhteensä , josta laskennallisen rahoituksen osuus on Uusina toimenpiteinä esitettiin työhönvalmennuksen menetelmien soveltamista työssäoppimisen ohjaukseen sekä julkaisun tekemistä Erityinen projektin tuloksista. Esitys on hyväksytty Etelä-Suomen

7 7(16) lääninhallituksessa ja kirjallinen päätös tehdään jatkorahoituspäätöksen yhteydessä helmikuussa Erityinen-projektin aloitteesta koulutuskeskuksessa käynnistettiin syksyllä projektityön kehittäminen. Työryhmä Tiina Meriläinen, Seija Eskola, Sirpa Suovirta ja Kim Karlsson ovat kehittäneet koulutuskeskukselle uusia projektityön ohjeita. Työryhmä järjesti myös projektikoulutuksen, johon osallistui kymmenen työntekijää. Kouluttajana toimi Tuija Mäkelä Invalidiliitosta. Projektipäällikkö on tehnyt projektin hallinnointia koskevan itsearvioinnin (liite 1) Liiketalouden perustutkinnon opiskelija Enni Saapunki IJKK:sta aloitti työssäoppimisjakson Erityinen-projektissa ajalla Opiskelijan työpaikkaohjaajana toimii Kim Karlsson. 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Kehittämishanke on saanut alkunsa tarpeesta vastata koulutuskeskuksen toimintaympäristöön kohdistuneisiin muutoksiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien muutos 1999 toi mukanaan työssäoppimisen sekä haasteen kehittää oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Lisäksi ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelmassa hahmotellaan uutta työnjakoa erityisammattioppilaitosten ja yleisten ammattioppilaitosten välillä, joka tulee lisäämään erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden määrää yleisissä ammattioppilaitoksissa. Erityisammattioppilaitoksissa muutos näkyy siten, että niihin tulee tulevaisuudessa hakeutumaan entistä vaikeavammaisempia opiskelijoita. ERITYINEN-projektin tavoitteena on opetushenkilöstön työelämä- ja työllistymisosaamisen kehittäminen, oppilaitoksen työssäoppimisen ja työllistymisen käytäntöjen kehittäminen erityisesti erityisopetuksen näkökulmasta käsin sekä työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa. Merkittävä osa projektia on työssäoppimista koskevan tiedon sekä hyvien käytäntöjen jakaminen koulutuskeskuksen henkilökunnan keskuudessa. Projektin edetessä tuloksia levitetään myös koulutuskeskuksen ulkopuolelle. Keskeisiä toimenpiteitä projektissa ovat opettajien työssäoppimiskoulutus (työssäoppimisen kehittäminen 4 ov), opettajien kahden kuukauden pituiset työelämäjaksot sekä sekä alueellillisen yhteistyön kehittäminen koskien erityisopiskelijoiden työssäoppista ja työllistymistä. Lisäksi projektin aikana kehitetään työpaikkaohjaajien koulutukseen ns. jalkautettua mallia, jossa työpaikkaohjaajien koulutus tapahtuu opettajien toimesta työelämäjaksojen aikana. Projektin puitteissa tuotetaan erityisopiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä koskevaa verkkomateriaalia ja tarjotaan koulutus- ja konsultaatiopalveluja muille alueen ammatillisille oppilaitoksille.

8 8(16) 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1 Osallistujien ja yritysten valinta Projektin kohderyhmänä ovat hallinnoivan organisaation opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Kohderyhmän edustajien kanssa ei ole käyty keskusteluja projektin suunnitteluvaiheessa. Koulutuskeskuksen opettajien kanssa keskustelut aloitettiin toukokuussa 2004 ja ne jatkuivat syyskuussa. Yritysten edustajien kanssa ei ole ennakkoon käyty keskusteluja työpaikkaohjaajakoulutuksesta. Keskustelut käydään opettajien toimesta sovittaessa työelämäjaksoista. 4.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektin toteutuksessa noudatetaan koulutuskeskuksen ja rahoittajan ohjeita sekä koulutuskeskuksen arvoja. Projektin joka vaiheessa pyritään avoimuuteen ja osallistavaan toimintatapaan kohderyhmän ja yhteistyötahojen välillä. Tämä edellyttää projektilta selkeitä pelisääntöjä ja eri osapuolten vuorovaikutukseen perustuvaa työskentelytapaa. Projekti on vaiheistettu neljään eri vaiheeseen: 1. Projektin suunnittelu ja rahoituksen hakeminen 2. Projektin käynnistäminen ja suunnitelmien täsmentäminen 3. Projektin toimintavaihe 4. Projektin toimintavaihe ja projektin päättäminen Vaihe 1 kuvaa projektin jo taakse jäänyttä suunnitteluprosessia alkuvaiheesta aina rahoituspäätöksen saamiseen asti. Vaiheet 2-4 ovat suunnitelmia siitä, miten projekti etenee rahoituspäätöksen jälkeen. 4.3 Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus hallinnoi projektia. Keuda on sitoutunut kehitystyöhön osallistumalla koulutukseen, verkostotyön kehittämiseen sekä verkkomateriaalin työstämiseen. 4.4 Kansainvälinen yhteistyö Projektiin ei liity kansainvälistä yhteistyötä. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Erityinen projekti järjesti vuoden 2005 aikana 2 seminaaria. Ensimmäinen seminaari järjestettiin koulutuskeskuksen auditoriossa otsikolla Erityisopiskelijan työssäoppiminen - ongelmia ja ratkaisuja. Puhujina oli IJKK:n opettajia, työelämän edustajia, opiskelijoita sekä Eija Honkanen Worth the Work- projektista. Osallistujia seminaarissa oli 41. Seminaarin järjestämisestä vastasivat Kim Karlsson, Seija Eskola

9 9(16) sekä harjoitustoimiston ohjaaja ja opiskelijat. Tilaisuuden puheenvuorot on luettavissa Erityisen kotisivuilla. Toinen seminaari järjestettiin yhteistyössä Erkki-projektin kanssa Järvenpään lukiossa otsikolla Koulutuksesta työelämään erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistyminen. Seminaarin tavoitteena oli luoda kokonaiskuva eri toimijoiden rooleista erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen tukemisessa. Puhujia oli Keski-Uudenmaan alueen työllistymistä tukevista tahoista. Lisäksi puheenvuoroja oli myös työelämästä sekä oppilaitoksista. Tilaisuuteen osallistui 97 henkilöä luennoitsijat mukaan lukien sekä 11 järjestelytehtävistä vastaavaa työntekijää. Lisäksi järjestelyihin osallistui lukuisa joukko Tuusulanjärven ammattiopiston marata-opiskelijoita. Seminaarin puheenvuoroista on tehty yhteenveto, joka on nähtävissä Erityisen internet-sivuilla. Sivuilta löytyvät myös kaikkien puheenvuorojen materiaalit. Seminaarin jatkotoimenpiteenä aloitetaan seudullinen verkostoyhteistyö vuoden 2006 aikana. Molemmista seminaareista julkaistiin lehti-ilmoitukset ja tapahtumia markkinoitiin myös sähköpostilla sekä henkilökohtaisesti. Erityisen toimintaa esittelevään Studia generalia- tilaisuuteen osallistui 8 henkilöä. Tilaisuudessa Kim Karlsson ja Seija Eskola esittelivät Erityisen toimintaa. Erityinen-projektia esittelevä lehtiartikkeli julkaistiin Järvenpään työttömien yhdistyksen toimittamassa Potkuri-lehdessä syksyllä Erityinen-projektin työpaikkaohjaajakoulutusta esittelevä artikkeli julkaistiin IJKK:n Mahdollisuuksien talo- lehdessä loppuvuodesta Erityinen projektin kotisivuilla on vuoden aikana esitelty projektin toimintaa. Sivuilta löytyvät perustiedot projektista sekä yhteystiedot. Lisäksi sivuilla esitellään projektin tulevaa toimintaa ja palveluja. Sivuilla on myös vuoden 2004 vuosiraportti, opettajien työelämäraporttien tiivistelmät sekä tietoja toteutuneista työpaikkaohjaajakoulutuksista. IJKK:n intranetissä julkaisiin ajankohtaista Erityinen-projektissa tiedote Työpaikkaohjaajakoulutuksen esite valmistui Koulutuksesta tehtiin esittely myös Erityisen kotisivuille. Projektipäällikkö on tiedottanut opettajien työelämäjaksoista sähköpostilla, vierailemalla opettajien viikkopalavereissa ja henkilökohtaisesti opettajien kanssa keskustelemalla. Ohjausryhmälle ja rahoittajan edustajalle on säännöllisesti lähetetty tietoa sähköpostilla projektin etenemisestä. Kim Karlsson oli Etelä-Suomen lääninhallituksen Starttikoulutuksessa puhumassa aiheesta Projektityön arkea ja käytäntöjä.

10 10(16) 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Projektin suunnittelu tapahtui hyvin nopeasti ja keskusteluja mm. kohderyhmien ja yhteistyökummppaneiden kanssa ei ehditty käydä. Tämä on näkynyt projektin toteutuksessa hitaana käynnistymisenä ja vaikeutena saada opettajia kiinnostumaan työelämäjaksoista. Ns. laskennallisen rahoituksen kertyminen on osoittautunut vaikeaksi projektin hallinnoijan omassa organisaatiossa. Projektipäällikkö lähetti johtoryhmälle kirjeen, jossa todettiin tuona ajankohtana omasta rahoitusosuudesta puuttuvan vielä euroa. Myös kuntarahan kertyminen oli sujunut ennakoitua hitaammin Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Projektien suunnitteluun tulisi jatkossa panostaa enemmän. Koulutuskeskuksen EUhankkeiden hallinnointiohjeisiin tulisi kirjata tarkemmat ohjeet hankkeiden käynnistämisestä. Hankkeiden suunnittelun tulisi olla nykyistä laajemmalla pohjalla. 7. Projektin tulokset (arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista) 8. Projektin innovatiivisuus 9. Toiminnan jatkuvuus (Tässä arvioidaan, mitkä projektin tuloksista ovat uusia toimintatapoja, jotka tuovat olennaisesti uusia toimintatapoja tai parempia tuloksia käytännön toimintaan.) Tätä kohtaa ei ole vielä kovin syvällisesti pohdittu. Innovatiiviseksi toimintamuodoiksi voi kuitenkin luokitella seuraavat: Työpaikkaohjaajakoulutus, koulutuskeskuksen omaa koulutusta ei ole aikaisemmin ollut Työelämäyhteistyö, uusi neuvottelukäytäntö Työssäoppimisen verkko-ohjaus Opettajien työelämäjaksojen myönteinen palaute Seminaarien hyvä palaute, materiaalit luettavissa Erityisen kotisivuilla Erityisopetuksen työssäoppimista ja työllistymistä koskeva yhteistyö Keudan kanssa Projektin toimesta on tehty esitys aloittaa projektitoiminnan kehittäminen koulutuskeskuksessa. Kehittämiseen sisältyy myös projektien kehittämien hyvien toimintamallien jatkuvuudentakaaminen. Erityinen projektissa on toiminnan jatkuvuutta pohdittu työelämäsuhteiden hoitamisen osalta. Projektiryhmä on esittänyt koulutuskeskuksen johdolle, että työelämäsuhteita hoitamaan perustetaan työryhmä, joka jatkaa toimintaansa projektin päättymisen jälkeen. Kehittämis- ja palvelukeskuksen toiminnan osalta on aletaan pohtia toiminnan jatkuvuutta vuoden 2006 aikana.

11 11(16) Opettajien työelämäjaksojen ja työpaikkaohjaajakoulutuksen osalta ei ole vielä tehty esityksiä toiminnan jatkamisesta. Projektin aikana saatujen kokemusten pohjalta laaditaan suunnitelmat vuoden 2006 aikana. 10. Projektin rahoitus ja kulut A. Toteuttajan kirjanpitoon tulevat kustannukset kust.arvio toteutunut Aineet, tarvikkeet, tstokulut ,99 2. Henkilöstökulut ,99 3. Matkakulut ,76 4. Vuokrat Palvelujen ostot ,83 6. Tiedotus ja markkinointi ,93 7. Vakuutukset - 8. Poistot Sisäiset kulut ,80 Yhteensä ,30 B. Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta Osallistujien palkkakulut koulutusajalta Kokonaiskustannukset yhteensä (A+B) , ,38 A. Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Kustannusarvio Toteutunut ESR- ja valtion rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä B. Muu rahoitus Kuntien rahoitus (B) Yksityinen rahoitus Yhteensä Rahoitus yhteensä (A+B)

12 12(16) 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi 11.1 Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö Koulutusjohtaja Tiina Meriläinen Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio Talouspäällikkö Marja-Liisa Rahikkala Laskenta-assistentti Satu Tanskanen Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Koulutuskeskuksen päätearkisto sijaitsee Untola-rakennuksen alakerran väestösuojassa Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Koulutuskeskuksen päätearkisto sijaitsee Untola-rakennuksen alakerran väestösuojassa. 12. Seuraavan vuoden projektitoimet Opettajien työelämäjaksot Vuoden 2006 aikana tulisi toteuttaa loput 15 opettajien työelämäjaksoa. Projektille saatu jatkoaika pidentää työelämäjaksojen toteutusaikaa vuoden 2007 tammikuuhun asti. Työelämäjaksoista kiinnostuneita opettajia on riittävä määrä, mutta käytännön järjestelyiden vuoksi 15 opettajaa on haastava määrä yhdelle vuodelle. Opettajille on jo lähetetty sähköpostilla tieto projektin jatkoajasta. Projektipäällikkö selvittää rahoittajalta, voivatko Jyväskylän yksikön opettajat osallistua työelämäjaksoille. Opettajien työelämäjaksojen raporteista tehdään väliyhteenveto, kun puolet työelämäjaksoista on suoritettu.

13 13(16) Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu jatkuu. Projektin toimesta valmistellaan koulutusmateriaalia opettajille sekä suunnitellaan räätälöityjä toteutusmalleja yritysten kanssa. Työelämäjaksoilla olevat opettajat selvittävät yritysten koulutushalukkuutta sekä kokeilevat koulutusta käytännössä. Työpaikkaohjaajakoulutusta on toteutettu kokeiluluontoisesti projektiryhmän toimesta, jotta päästään kokeilemaan ja kehittämään koulutuksen menetelmiä ja materiaalia. Pääosa koulutuksesta pyritään jatkossa toteuttamaan opettajien työelämäjaksojen yhteydessä siten, että jaksolla oleva opettaja toimii kouluttajana. Koska Erityinen projektilla ei ole varattu erillisiä resursseja työelämäjaksojen ulkopuoliseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, niin ulkopuolella tapahtuva koulutus pyritään ohjaamaan Terttu 3 projektille. Projektin toimesta järjestetään vielä yksi koulutus koulutuskeskuksen omalle henkilökunnalle kevään aikana. Nurmijärven ammattiopistossa järjestetään työpaikkaohjaajakoulutus keittiöhenkilökunnalle sekä ravitsemus- ja talousalan opettajille keväällä Kouluttajina toimivat Seija Eskola, Hilkka Vähäoja sekä Nurmijärven ammattiopiston opettaja Senja Laakso. Anne Aalto kouluttaa työelämäjaksonsa yhteydessä työpaikkaohjaajia Mielenterveyden keskusliitossa keväällä Osallistujia on ilmoittautunut 12. Pirjo Kaarnakorpi kokeilee työpaikkaohjaajakoulutuksen jatkokoulutusta Eterassa oman työelämäjaksonsa aikana. Toimenpiteestä vastaa Kim Karlsson. Työllistymisen tukemisen kehittäminen koulutuskeskuksessa SWOTin perusteella kehittämisen painopisteeksi nousi opiskelijan työllistymisen tukemisen selventäminen: mikä on tukemisen tavoite, ketkä ovat mukana tukemisessa, mikä on työnjako ja miten yhteistyötä tehdään. Päätettiin laatia opiskelijan työllistymispolku, jossa esitetään tukitoimien aikataulu, oppilaitoksen ulkopuolisten verkostojen hyödyntäminen ja henkilöstön sitouttaminen yhteiseen toiminnan tavoitteeseen. Vuoden 2006 aikana järjestetään koulutuskeskuksen opetushenkilöstölle työllistymistä koskeva koulutustilaisuus. Edellisenä vuonna työskentelynsä aloittanut työryhmä tekee esityksen johdolle opiskelijan työllistymispolusta. Työryhmään kuuluvat Kimmo Jokinen, Kim Karlsson, Risto Tervakorpi, ja Arja Pitkänen. Työryhmän esitys käsitellään vielä työllistymisen laajemmassa kehittämisryhmässä, ennen johdolle jättämistä. Lisäksi jatkoseurannan kehittämisestä perustetaan työryhmä valmistelemaan asiaa, mukaan pyydetään Sinikka Winqvist, Jari Hirvonen ja Helmi Sirkiä. Toimenpiteestä vastaavat Risto Tervakorpi ja Kim Karlsson.

14 14(16) Työllistymisen tukemisen verkostotyö Erityinen- ja Erkki projektit järjestivät Koulutuksesta työelämään- seminaarin, jonka tavoitteena oli luoda kokonaiskuva eri toimijoiden rooleista erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen tukemisessa. Seminaarin jatkotoimenpiteenä järjestetään verkostoyhteistyön aloituskokous IJKK:ssa Tavoitteena on perustaa alueellinen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymistä tukeva verkostotyöryhmä. Työelämäyhteistyön jatkokehittäminen Johtoryhmä on valtuuttanut Kim Karlssonin kutsumaan työryhmän kokoon jatkosuunnittelua varten. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen vuoden 2006 aikana, jotta taataan toiminnan jatkuminen projektin päättymisen jälkeen. Koulutuskeskuksen yhteisen työssäoppimisohjeistuksen valmistelu ja työssäoppimisen käytänteiden kehittäminen Koulutuskeskuksen työssäoppimisen pelisääntöjä käsitellään kevään 2006 näyttökoulutuksessa, johon osallistuvat kaikki opettajat. Koulutusalakohtaisia opetussuunnitelmia uudistetaan vuoden 2006 aikana. Opetussuunnitelmien kehittämisessä pyritään huomioimaan työelämän vaatimuksia. Erityinen-projekti järjestää vuoden 2006 aikana opetussuunnitelmatyöryhmien ja työelämän edustajien välisiä keskustelutilaisuuksia. Myös työelämäjaksoilla olleiden opettajien kokemuksia voidaan hyödyntää opetussuunnitelmien kehittämisessä. Erityinen-projekti tukee koulutuskeskuksen harjoitustoimiston kehittämistyötä vuoden 2006 aikana. Alueellinen työssäoppimisen verkostotyö ja konsultaatio- ja koulutuspalvelujen toteuttaminen Syksyllä 2005 perustettu Keudan ja IJKK:n yhteinen verkostotyöryhmä jatkaa työskentelyä. Työryhmä kartoittaa edelleen työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyviä koulutustarpeita Keudan oppilaitoksissa sekä suunnittelee oppilaitoksissa toteutettavaa koulutusta. Työryhmä suunnittelee myös työssäoppimisen ja työllistymisen tukemiseen suunniteltua verkkomateriaalia. Työryhmään kuuluvat kuraattori Ari Alakastari Järvenpään ammattiopistosta, eritysopettaja Tapani Hiltunen Keravan ammattiopistosta, erityisopettaja Maarit Hälinen Keravan ammattiopistosta sekä erityisopettaja Tiina Joensuu Tuusulanjärven ammattiopistosta. Vuoden 2006 aikana toteutetaan mm. työpaikkaohjaajakoulutusta Nurmijärven ammattiopistossa. Tuusulanjärven ammattiopistolla järjestetään Keudan erityisopetuksen yhdyshenkilöille koulutustilaisuus koskien työllistymistä. Koulutus- ja konsultaatiopalveluja pyritään tuotteistamaan saatujen kokemusten perusteella. Tiedotus Tiedotus koulutuskeskuksen ulkopuolelle vuonna 2006 hoidetaan pääosin Erityisen kotisivujen ja sähköpostin kautta. Lisäksi projektin toiminnasta tiedotetaan verkostokokouksissa. Loppuseminaari siirretään vuoden 2007 keväälle.

15 15(16) Lisätoimenpiteenä tehdään julkaisu projektin tuloksista. Julkaisu tulee koostumaan n. kahdeksasta artikkelista ja jotka esittelevät projektin toimintaa. Julkaisu täydentää omalta osaltaan projektin levittämissuunnitelmaa. Julkaisun toimittamisesta vastaa toimituskunta. Julkaisun painosmäärä tulee olemaan 1000 kappaletta, jonka lisäksi se on vapaasti saatavissa Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen kotisivuilta. Julkaisun tekemiseen on varattu suhteellisen suuret resurssit, sillä oppilaitoksessamme ei ole aiempaa kokemusta tämän kaltaisesta julkaisutoiminnasta. Julkaisun toimituskunta aloittaa työskentelynsä vuoden 2006 syksyllä. Julkaisu valmistuu keväällä Koulutuskeskuksen sisäinen tiedotus tapahtuu pääosin koulutuskeskuksen intranetin, sähköpostin ja Moodlen avulla. Työhönvalmennuksen menetelmien soveltaminen työssäoppimisen ohjaukseen Työvalmentajien käyttöä on kokeiltu useilla eri tahoilla vajaakuntoisten asiakkaiden työllistämisessä (mm. Vates ja Kuntoutussäätiö). Erityinen-projektin aikana on tullut esiin tarve kokeilla uusia menetelmiä opiskelijoiden työssäoppimisen ja työllistymisen tukemisessa. Lisätoimenpiteen tavoitteena on kehittää työhönvalmennuksen menetelmien soveltamista työssäoppimisen ohjaukseen. Tarkoituksena on järjestää koulunkäyntiavustajille sekä työssäoppimisopettajille yhteinen koulutus, jonka avulla kehitetään koulutusalakohtaiset toimintamallit. Malleja kokeillaan pienimuotoisesti projektin aikana. Koulutukseen voivat osallistua myös Keudan henkilöstö sekä valmentavan opetuksen opetushenkilöstö. Koulutuksen aikana tutustutaan työhönvalmennuksen menetelmiin sekä muiden oppilaitosten kokeiluihin. Alustavasti on keskusteltu yhteistyöstä Kiipulan ammattiopiston sekä Keskuspuiston ammattiopiston edustajien kanssa. Työssäoppimisen verkko-ohjaus Ohjausryhmä Vuoden 2006 aikana tehdään saatujen kokemusten perusteella työssäoppimisen verkkoohjauksen esittely, joko koostuu powerpoint-esityksestä, hakemistosta & suullisesta osuudesta (vastaavaan tapaan kuin ). Esittelyn tekee verkkoohjauksen kehittämisryhmä Jarkko Korhonen, Tapio Ketomäki, Jouko Himanen sekä Vesa Vehkamäki. Esittelyä voidaan käyttää koulutustilaisuuksissa tai siihen voi tutustua itsenäisesti Erityisen kotisivuilla. Verkko-ohjauksen kehittämisryhmä voi myös antaa työssäoppimisen verkkoohjaukseen liittyvää koulutusta. Erityisen toiminta-aikana koulutus on osallistujille maksutonta. Ohjausryhmä kokoontuu vuoden 2006 aikana neljä kertaa. Ensimmäinen kokous on , jossa käsitellään vuosiraportti. Seuraava kokous, jossa ohjausryhmä päättää jatkorahoituksen hakemisesta. pidetään ennen vuoden 2006 maaliskuun loppua.

16 16(16) Projektiryhmä ja muut kehittämisryhmät Projektin hallinnointi Projektiryhmän toiminta jatkuu kevään 2006 aikana kuten tähän asti. Syksystä 2006 alkaen projektin toiminta jatkuu lähinnä muissa kehittämisryhmissä ja projektiryhmä kokoontuu vain tarvittaessa. Projektiryhmän lisäksi Erityisessä tulee toimimaan vuoden 2006 aikana seuraavat kehittämisryhmät: Työssäoppimisen verkko-ohjauksen kehittäminen Työllistymisen tukemisen kehittäminen (suppea ja laaja kokoonpano) Työelämäyhteistyön kehittäminen Verkostotyön kehittäminen (yhdessä Keudan kanssa) Alueellinen työllistymisen tukemisen verkostotyöryhmä Seminaarin toteutuksesta vastaava työryhmä Julkaisun toimituskunta Työhönvalmennuksen kehittäminen Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen Vuoden 2006 aikana tehdään vuosiraportti, kaksi seurantaraporttia sekä kolme maksatushakemusta. Projektin jatkorahoitusta haetaan maaliskuun loppuun mennessä. Jatkorahoituksesta päättää ohjausryhmä. Projektin päättäminen siirtyy jatkoajan vuoksi vuoden 2007 heinäkuuhun. Projektin päättämisestä päätöksen tekee ohjausryhmä. Käsitelty ohjausryhmän kokouksessa Kim Karlsson, projektipäällikkö

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA Polkuja työelämään seminaari 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tapani Hiltunen Keravan ammattiopisto Sisältö Ammatillisen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

4. erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimismahdollisuuksia ja niihin liittyvää ammattiosaamisen näyttötoimintaa

4. erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimismahdollisuuksia ja niihin liittyvää ammattiosaamisen näyttötoimintaa Organisaation nimi: Seinäjoen koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Sedu Organisaation yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Kehittämispäällikkö Aila Ylihärsilä p. 040 830 2381 ja projektikoordinaattorit Tarja Puskala

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä. Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna

Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä. Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät 7.11.2012 Tallinna Kansainvälisyystyöryhmä - Perustettu 2002 - Yhteinen tavoite ja tehtävät > toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Tuettu työllistyminen - yrityspankki Moniammatillinen verkostoyhteistyö - yhteistyökartta

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta Tuula Poikonen 2.12.2016 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut Etappeja matkan varrelta 2 1994 suunnitelma ja sosiaalilautakunnan päätös tuetun työllistymisen (avotyö!) kehittämisestä tausta

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Matkalla kohti hyvinvoivaa oppimisympäristöä. Minna Lumme Koulutusjohtaja

Matkalla kohti hyvinvoivaa oppimisympäristöä. Minna Lumme Koulutusjohtaja Matkalla kohti hyvinvoivaa oppimisympäristöä Minna Lumme Koulutusjohtaja 29.4.2014 Kaksi tavoitetta: Hankkeen tavoitteet ja kulku 1. Edistää alueellista toisen asteen ammatillisen koulutuksen hyvinvointityötä

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteiden laatiminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteiden laatiminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteiden laatiminen 16.1.2014 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavan koulutuksen perustetyön askelmerkit

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä 9.11.2012 Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Teemat Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä 30.3.2009 Itä-Lapin Ammattioppilaitos 30.3.2009 Sirkku Valve, Mt ja Päihdehanke ja Erkki Vartiainen, LaPsyKe-hanke Kuva: Sirkku Valve Sirkku Valve ja Erkki Vartiainen

Lisätiedot