TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA"

Transkriptio

1 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä hetkellä yhteistyössä Laakeri-hankkeen sekä yhteistyössä muiden varsinais-suomen yhteistyökoulujen kanssa saman perusmallin mukaisesti. Koulutusta toteutetaan neljänä tapaamiskertana koulutukseen osallistuvan omalla työpaikalla. Koulutukseen kuuluu tämän lisäksi itsenäistä opiskelua 12 tuntia. Tapaamiskertojen välinen aika on noin 2-3 viikkoa. Väliaikana opiskelija tekee etätehtäviä seuraavaan tapaamiskertaan. Koulutuksen kohderyhmänä ovat alueen työpaikkaohjaajat jotka oman työnsä ohella ohjaavat ammatillisessa koulutuksessa olevia nuoria. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen erityisenä kohderyhmänä ovat pienyrittäjät sekä muut työntekijäryhmät joiden on vaikea irrottautua ryhmämuotoiseen opiskeluun. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa työyhteisön arkipäivää. Tavoitteellinen oppiminen työpaikoilla edellyttää rakentavaa keskustelua ja kumppanuutta työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välillä Keskustelu tavoitteista, mahdollisuuksista, vaatimuksista ja edellytyksistä edistää oppimisen suunnittelua ja hyvien oppimistulosten saavuttamista. Näitä kaikki seikkoja edistetään koulutuksen avulla yhteistyössä työelämän edustajien ja kouluttajien kesken. Työpaikalla tapahtuvalla koulutusmallilla päästään pureutumaan tehokkaasti ko. työpaikan työssäoppimisen toiminnan kehittämiseen. 2. Koulutuksen sisällöt ja teemat Koulutus toteutetaan työpaikkaohjaajien koulutusohjelman 2 ov:n laajuisena. Koulutus on jaettu neljään tapaamiseen oheisen suunnitelman mukaisesti. 1.TAPAAMISKERTA 1 t Osaamisen tunnistaminen ja työpaikan mahdollisuudet - Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet - Tunnistetaan aiempi osaaminen - Työpaikan mahdollisuudet toimia työssäoppimispaikkana - Sovitaan jatkosta

2 2 2.TAPAAMISKERTA 2 t Koulutusjärjestelmä ja työssäoppiminen - Koulutusjärjestelmä ja tutkinnot - Oman alan tutkintorakenne - Oppisopimuskoulutus - Työssäoppiminen: Tavoitteet, osapuolten tehtävät ja sopimus - Perehdyttäminen: Työpaikkaan, työtehtäviin ja työturvallisuuteen 3.TAPAAMISKERTA 2 t Oppiminen ja ohjaaminen - Oppiminen: Tavat ja tyylit - Ohjaaminen: Erilaiset ohjaustavat - Kehittävä palaute - Vuorovaikutustaidot 4.TAPAAMISKERTA 2 t Arviointi - Arviointiprosessi: Tehtävät, tavoitteet ja periaatteet - Arvioinnin kohteet, kriteerit ja asteikot - Mukautettu arviointi - Ammattiosaamisen näyttö - Tutkintotilaisuus näyttötutkinnossa 3. Koulutusohjelman rakenne ja koulutusmuodot Koulutusta toteutetaan neljänä tapaamiskertana. Koulutukseen kuuluu tämän lisäksi itsenäistä opiskelua 14 tuntia. Koulutus tapahtuu yksilöopetuksena työpaikalla. Kontaktijaksojen välinen aika on noin 2-3 viikkoa. Väliaikana opiskelijat tekevät etätehtäviä seuraavaan jaksoon. 1. Ennakkotehtävä Annetaan ennen ensimmäistä tapaamista Mitä työtehtäviä työhönne kuuluu? Millaista ammattitaitoa työnne edellyttää? Mitkä työturvallisuusasia pitää huomioida työssänne? 2. 2 Etätehtävä Annetaan ennen kolmatta tapaamiskertaa

3 3 Oppimistyylitesti, Pohdi työpaikkasi perehdytystä sekä miten työssäoppijan perehdyttäminen eroaa uuden työntekijän perehdytyksestä. Mitkä työturvallisuusasia pitää huomioida työssänne? Etätehtävä Annetaan ennen neljättä tapaamiskertaa Mitä arvioit? Miten arvioit? Miksi arvioit? Mihin arviointisi perustuu? Tapaamiskerroista on kouluttajan käyttöön tehty manuaali, jota noudattamalla uuden kouluttajan on helpompi saada käsitys koulutuksesta kokonaisuutena. Kouluttajia perehdytetään tähän koulutusmuotoon yhden päivän koulutuksella. Työpaikkaohjaajan osaamisen kertyminen - vihkoseen kerätään suoritukset kustakin tapaamiskerrasta. 4. Koulutusmateriaali Koulutuksessa käytetään materiaalina Laakeri-työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais- Suomessa hankkeen tuottamaa koulutusmappia TYÖPAIKKAOHJAAJALLE. Tämän lisäksi koulutuksen aikana jaetaan alakohtaista materiaalia esim. tutkinnosta ja arvioinnista. Mappia täydennetään alakohtaisesti. Tämä mappi on käytössä perusmateriaalina kaikissa koulutuksissa. 5. Koulutuksessa käytetyt teknologiset ratkaisut Sähköistä oppimisalustaa ei ole käytössä. Koulutusten perus markkinointi tapahtuu pääosin netissä. Koulutusmappi on ladattavissa netistä. Kouluttajilla on oma moodle- sivusto jossa on perusmateriaalia kouluttajille. 6. Koulutuksen suunnittelu Kukin koulutuskokonaisuus suunnitellaan ja aikataulutetaan yksilöllisesti huomioiden työpaikkaohjaajan ja työpaikan tarpeet. Kukin koulutus toteutetaan yhteisen perusmallin mukaisesti. Kouluttaja voi kuitenkin kohdentaa koulutusta niin työpaikan kuin myös työpaikkaohjaajan toivomusten mukaisesti. Yhteisesti sovitut asiat tulee kuitenkin suorittaa jokaisen opiskelijan ennen kuin hänelle voidaan antaa todistus suoritetusta työpaikkaohjaajakoulutuksesta.

4 4 Todistuksen antaa Työpaikkaohjaajan osaamisen kertyminen - vihkosen mukaan se oppilaitos, jonka toimesta suurin osa koulutuksista/ tapaamisista on järjestetty. Osa neljästä jaksosta voidaan tunnistaa myös muista koulutuksista. 7. Resursointi Peruskoulutuksen (2ov) resurssointi tällä mallilla on opettajan työtä yhteensä 7 tuntia. Ensimmäiseen tapaamiseen on varattu yksi tunti. Seuraaviin tapaamisiin on varattu kuhunkin kaksi tuntia. Tämän lisäksi koulutusvastuussa oleva opettaja saa koulutuksen suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin noin 5 tunnin resurssin. Tämän lisäksi kouluttaja voi saada resurssia myös markkinointiin, jos se katsotaan koulutuksen onnistumisen kannalta tarpeelliseksi. Muut kustannukset on arvioitu yhteensä noin 11 ja koulutuksen kokonaiskustannukseksi noin Koulutuksen markkinointi Turun ammatti-instituutissa on eri tutkinnoille yhteensä noin 15 työssäoppimisen koordinaattoria joiden tehtävänä on markkinoida oman alansa koulutuksia. Tämän koulutusmallin markkinointiin osallistuvat myös kouluttajakouluttajiksi koulutetut oman alansa opettajat. 9. Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen Kunkin koulutuksen (2 ov) jälkeen kerätään palaute. Palautteista tehdään puolivuosittain kooste. Koostetta käsitellään kouluttajatiimissä. Saadun palautteen pohjalta muutetaan toimintatapoja havaittujen kehittämistarpeiden mukaisesti. Palautteeseen voidaan toki reagoida myös heti seuraavassa koulutuksessa. Palautteen yhteydessä kysellään osallistuneilta myös lisäkoulutustarpeista. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä koulutusta yhteistyössä alueen muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa. 10. Suositukset ja vinkkejä työpaikkaohjaajien koulutuksen suunnittelijoille ja toteuttajille kokemustenne pohjalta Yhteinen koulutusmateriaali alueen kaikkien työpaikkaohjaajien kouluttajien käyttöön selkeyttää alueen työssäoppimisen kuvaa. Täytyy varmentaa aina että noudatetaan 2 ov:n sisältöä. TPO koulutuksista ei saa tehdä missään nimessä liian koulumaista. Tapaamiset tulee toteuttaa keskustelevina ja ohjaajien omasta kokemuspiiristä lähtevä keskustelu tuo parhaan lopputuloksen. Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa ja kannustaa halukkaita opettajia työpaikoilla

5 5 tapahtuvan koulutuksen toteuttajiksi. Tällä mallilla saadaan yrittäjät ja pienten työpaikkojen edustajat koulutettua työpaikkaohjaajiksi. Haluamme antaa osaamisemme ja kokemuksemme kaikkien koulutuksenjärjestäjien käyttöön. Vastavuoroisesti haluamme olla imemässä kaiken olemassa olevan kokemuksen ja tiedon muilta koulutuksenjärjestäjiltä oman osaamisemme kehittämiseksi. 11. Kehittäjäorganisaation nimi ja yhteystiedot Laakeri-hanke Turun ammatti-instituutti Kellonsoittajankatu 9-11 PL Turku 12. www-osoite verkkosivuille, joilta löytyy lisätietoa kuvatusta työpaikkaohjaajien koulutuksesta 13. Kuvauksen laatijan nimi ja yhteystiedot Jarmo Linkosaari Turun ammatti-instituutti Liitteet Perusrunko Resurssikaavio Mappi sähköisessä muodossa Palautelomake Työpaikkaohjaajan osaamisen kertyminen - vihkonen

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

7.6.2012 SOPIMUS ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ TYÖSSÄOPPIMISEN EDISTÄMISEKSI VARSINAIS-SUOMESSA

7.6.2012 SOPIMUS ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ TYÖSSÄOPPIMISEN EDISTÄMISEKSI VARSINAIS-SUOMESSA 1 / 3 7.6.2012 SOPIMUS ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ TYÖSSÄOPPIMISEN EDISTÄMISEKSI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Sopijapuolet S. ja A. Bovalliuksen säätiö / Bovallius-ammattiopisto Turku Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

OSAAMISEN HANKKIMINEN TYÖPAIKALLA AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN HANKKIMINEN TYÖPAIKALLA AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN HANKKIMINEN TYÖPAIKALLA AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Oppaat ja käsikirjat 2015:6 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:6 ISBN 978-952-13-6137-1 (pdf) ISSN-L 1798-8950 ISSN

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

uudistettu 2015 Mukanaa yhteistyössä:

uudistettu 2015 Mukanaa yhteistyössä: uudistettu 2015 HYVÄ UUSI TYÖPAIKKAOHJAAJA Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA

TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA Sisältö Ammatillinen koulutus 3 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet Säädökset ja määräykset Työssäoppiminen 4 Tavoitteellinen työssäoppimisen prosessi Tuhat

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA 1 Porvoo International College 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV OPETUSHALLITUS Moniste 2/2004 Opetushallitus Kansi: Studio Viiva Oy Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2017-6 (nid.) ISBN 952-13-2018-4

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 4: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, toteuttamissuunnitelma. Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 4: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, toteuttamissuunnitelma. Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma Liite 4: Työpaikalla tapahtuva, toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/14.6.2013 2 (44) Sisällysluettelo 1 Johdanto

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA. Rehtorin päätös 22.6.2015, 73. Voimaantulo 1.8.2015.

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA. Rehtorin päätös 22.6.2015, 73. Voimaantulo 1.8.2015. TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Rehtorin päätös 22.6.2015, 73. Voimaantulo 1.8.2015. Suunnitelma 2 (11) Sisällysluettelo Johdanto... 3 Ammattiosaamisen näytöt... 3

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KÄYTTÖÖN

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KÄYTTÖÖN A m m a t t i o s a a m i s e n n ä y t ö t k ä y t t ö ö n AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KÄYTTÖÖN Opetushallitus ISBN 952-13-2723-5 (nid.) ISBN 952-13-2724-3 (pdf) ULKOASU: Kirsti Pohjapelto PAINOPAIKKA: Dark

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille

Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Opetushallitus 2002 Oppaan valmistelutyöryhmä: Timo Määttä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Saara Kotamäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

A. Työssäoppimispaikkojen pedagogisten järjestelyjen kehittäminen

A. Työssäoppimispaikkojen pedagogisten järjestelyjen kehittäminen 1 LOPPURAPORTTI Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (TOP4) 23.2.2011 A. Työssäoppimispaikkojen pedagogisten järjestelyjen kehittäminen Seuraavia asiakokonaisuuksia kehitettiin liittyen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun väliraportti vuosi 2010 Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus Pirkanmaan aikuisopisto Vesa Kalliomäki, Tampereen ammattiopisto Marja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Hyvä työssäoppiminen viheralalla -opas

Hyvä työssäoppiminen viheralalla -opas 1 Hyvä työssäoppiminen viheralalla -opas Hyvä työssäoppiminen viheralalla -opas TYÖELÄMÄ OPETTAA VIHERALAA HANKKEEN 2010-2011 TULOKSET Tanja Nieminen ja Hanna Tajakka 30.1.2012 2 Hyvä työssäoppiminen viheralalla

Lisätiedot

OPAS. Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan. Opiskelen nuorten ammatillisena peruskoulutuksena... Opiskelen aikuisten näyttötutkintona...

OPAS. Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan. Opiskelen nuorten ammatillisena peruskoulutuksena... Opiskelen aikuisten näyttötutkintona... Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan OPAS Opiskelen nuorten ammatillisena peruskoulutuksena... Opiskelen aikuisten näyttötutkintona... Opiskelen nuorten tai aikuisten koulutuksessa oppisopimuksella......ja

Lisätiedot