VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET. Tiina Lukkari. Ostot ja logistiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1.2013 VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET. Tiina Lukkari. Ostot ja logistiikka"

Transkriptio

1 VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET Tiina Lukkari Ostot ja logistiikka

2 Hinnoittelu Hinnankorotuksia ja -alennuksia sekä muutoksia toimituslausekkeisiin tai jakelutapoihin hyväksytään tuleviksi voimaan kolme kertaa vuodessa Poikkeuksellinen muutosajankohta johtuu vuoden 2013 alkuun ennakoidusta arvonlisäverokannan muutoksesta Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta haun päättymisestä laskien. Tuotteen hintaa voi muuttaa ja muutosilmoituksen tehdä aikaisintaan tarjouksen voimassaolon päättymistä seuraavan hinnanmuutoskierroksen aikataulussa siirtyy vuoteen Ostot ja logistiikka 2

3 Hinnoittelu Hinnoittelutekijöiden päivitykset ALV kanta nousee 23% 24% Maahantuontipalvelun tuotteiden hinnoittelutekijät: EAN-koodikustannus on päivitetty käytettävän EAN-koodikustannuksen laskennassa huomioidaan tuotteiden rekisteröimismaksut sekä tuotemuutoksista aiheutuvat uudelleen rekisteröinnit. Kierrätysmaksu on Palpan kulloisenkin hinnaston mukainen. Logistinen palvelumaksu päivitetty Maahantuontirahdit päivitetty Hintalaskuripäivitys käytettävissä alkaen Minimimyyntivaatimus päivitetty Vuodelle 2013 minimimyyntivaatimuksia korotetaan viineissä noin 3,5% ja muissa tuoteryhmissä noin 1,0% Ostot ja logistiikka 3

4 Näytteiden lomakkeet ja todistukset Alkon pyytämien tarjousnäytteiden vastaanottokuittaus saatavissa Alkon keskusvarastolta Kuittauslomake, jonka avulla taataan näytteiden oikeaan osoitteeseen päättyminen Uusi lomake netissä lokakuun alussa Kehitteillä tunnistuskoodi, joka lähtee näytepyynnön mukana Jakelunaloitusnäytteiden saate tulee käyttöön ensi vuoden alusta lomake saatavilla nettisivuilla lokakuussa Ostot ja logistiikka 4

5 Näytteiden lomakkeet ja todistukset Jatkossa tarjousnäytteisiin ei ole enää tarvetta liittää tavoitearvolomakkeita paitsi oluiden osalta, jolloin tavoitearvolomake liitetään suoraan tarjoukseen. Analyysitodistus ja yhteenvetolomake on oltava 6-korin ja tilausvalikoiman tuotteissa kuten ennenkin. Mikäli näytepyynnössä erikseen pyydetään on näytteen mukana toimitettava pyynnössä vaaditut lomakkeet ja todistukset Ostot ja logistiikka 5

6 Tarjouslomakkeet Uudet tarjouslomakkeet (paperi ja kumppaniverkko) sekä päivitetty hintalaskuri käytössä lokakuun alussa: Pantilliseen kierrätysjärjestelmään kuuluminen on ilmoitettava entistä tarkemmalla tasolla. Palpan Horeca-rekisteröinti ei riitä Alkon valikoimiin tuleville tuotteille. Panttia ei saa sisällyttää tuotteen ostohintaan Ostot ja logistiikka 6

7 Tarjousprosessin kesto Johtuen kasvaneista näytemääristä sekä kierrätysjärjestelmän mukanaan tuomista aikataulupaineista tarjousprosessin kesto pitenee nykyisestä 5-7 kuukaudesta 6-8 kuukauden mittaiseksi Vakiovalikoiman tarjousprosessissa hylätyn tuotteen voi tarjota tilausvalikoimaan aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua hylkäyspäätöksestä Ostot ja logistiikka 7

8 Muut muutokset Kuljetuspakkauksen koodit Kaikki kartonkiset kuljetuspakkaukset on varustettava Alkon hyväksymällä, tuotteen ja pakkauskoon yksilöivällä viivakoodilla. Suositeltava viivakoodin muoto on ITF-14. Alkon tuotenumeron merkitseminen kartonkiin on jatkossakin suositeltavaa, mutta ei pakollista eikä vaihtoehto viivakoodille Ostot ja logistiikka 8

9 Alkoholijuomien vastuullinen hankinta Tiina Lukkari Ostot ja logistiikka

10 Vastuullinen hankinta Vuoden 2012 alusta Alko on soveltanut YK:n Global Compact-periaatteisiin pohjautuvaa vastuullisen hankinnan ohjelmaa. Tavoitteena on luoda alkoholijuomahankintoihin toimintaja seurantaperiaatteet, joilla voidaan vaikuttaa alkoholijuomatoimittajien eettisiin toimintatapoihin sekä kiinnittää huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin. Alko on liittynyt kansainväliseen BSCI järjestön jäseneksi maaliskuussa 2011 ja on sitoutunut noudattamaan sen prosessia BSCI on osa Brysselissä toimivaa kansainvälistä voittoa tavoittelematonta FTA- järjestöä. BSCI-järjestelmään kuuluu yli 700 jäsenyritystä. Kyseessä on vastuullisen hankinnan testattu toimintamalli, jota kehitetään jatkuvasti Toimintamalli pitää sisällään runsaasti valmiita työkaluja Ostot ja logistiikka 10

11 Eettiset periaatteet (Code of Conduct) perustuu YK:n Global Compact julistukseen Ihmisoikeudet Työoikeudet (noudattaa ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista) Ympäristö Korruption vastustaminen Periaate 1: Yleismaailmallisten ihmisoikeuksien tukeminen yritysten vaikutuspiirissä. Periaate 2: Vakuutuksen antaminen siitä, että yritykset eivät itse ole sekaantuneet ihmisoikeusloukkauksiin Periaate 3: Yhdistymisvapauden ylläpitäminen ja työehtosopimusneuvotteluoikeuden tunnustaminen Periaate 4: Kaikkien pakkotyömuotojen poistaminen Periaate 5: Lapsityövoiman käytön lopettaminen Periaate 6: Työhönotossa ja työtehtävissä tapahtuvan syrjinnän poistaminen Periaate 7: Ympäristöongelmia ehkäisevien toimien tukeminen Periaate 8: Aloitteellisuus ympäristötietouden lisäämisessä Periaate 9: Kannustaminen ympäristöystävällisen tekniikan kehittämiseen Periaate 10: Kaikenlaisen korruption (ml. kiristys ja lahjonta) vastustaminen Ostot ja logistiikka 11

12 Vastuullisen hankinnan ehdot Vuoden 2012 alusta vastuullinen hankinta on integroitu Alkon ostoehtoihin: 1. Uusien tuotteiden tarjoaminen ja toimittaminen Alkolle edellyttää, että myyjä vakuuttaa noudattavansa Eettisiä periaatteita. 2. Valikoimissa olevien tuotteiden osalta myyjä on velvoitettu täyttämään vakuutuksen Eettisten periaatteiden noudattamisesta. Myyjän tulee toimittaa Alkolle vakuutus kaikista valikoimissa olevista tuotteistaan vuoden 2012 loppuun mennessä. 3. Alko suorittaa itse tai kolmannen osapuolen toimesta BSCI -toimintamalliin kuuluvia suunnitelman mukaisia tai sattumanvaraisia auditointeja. Mikäli puutteita löytyy, auditoija tekee korjaussuunnitelman yhdessä auditoitavan kanssa. Korjausaikaa on poikkeaman vakavuudesta riippuen 1 12 kuukautta Ostot ja logistiikka 12

13 Vastuullinen hankinta - Vakuutus Tuotteiden tarjoaminen ja toimittaminen Alkolle edellyttää, että myyjä vakuuttaa noudattavansa Eettisiä periaatteita. Kaikki vuoden 2012 vastaanotetut uudet tarjoukset ovat sisältäneet vakuutuksen Eettisten ehtojen noudattamisesta. Vastuullisen hankinnan koulutus tavarantoimittajille 5/2012 Elokuussa muistutusviesti valikoimassa olevien tuotteiden toimitusketjun vakuuttamisesta Valikoimissa olevien tuotteiden tilanne Tuoteryhmä lkm osuus Viinit % Väkevät % Panimo % % Mikäli myyjä kieltäytyy toimittamasta vakuutusta tai tekemästä korjauksia havaittuihin puutteisiin tuotteen toimitusketjun osalta, Alko voi peruuttaa jo tehdyt tilaukset ja poistaa tuotteen valikoimista Ostot ja logistiikka 13

14 Järjestelmähankkeiden tilannekatsaus KLP-kierrätysjärjestelmähanke TALO-tietojärjestelmähanke Tuomas Kokkonen

15 KLP-kierrätysjärjestelmä Alkon kertalasijärjestelmä lopettanut toimintansa Tuotteiden siirto Alkon järjestelmästä KLP-järjestelmään onnistui hyvin A-pullon toiminta päättyi maaliskuussa 2012 Tuotteet siirtyivät Palpan KLP- tai KMP-järjestelmään Uusien tuotteiden rekisteröinnit KLP-järjestelmään ja myynti-ilmoitukset Palpan extranetissä Kaikki automaatit päivitettiin tunnistamaan palautuvat KLP-pullot huhtikuussa 2012 Viestintä kuluttajille on toteutettu matalalla profiililla ilman varsinaista kampanjaa Uusista palautuspisteistä palautuu suuri osa volyymista

16 TALO-tietojärjestelmähanke Taloushallinnon järjestelmien uudistaminen Uusi talousjärjestelmä Microsoft AX käyttöön Uusi menekinennustusjärjestelmä (GOLD Forecast) Ennusteet myös sesongeissa tuoteperheiden avulla Käyttöönotto kaikissa myymälöissä helmikuussa 2013 EDI-sanomaliikenne TIVA-järjestelmästä GOLD:iin Muutoksia myymälöiden tilaamisessa ja vastaanotossa EDI-sanomaliikenne testataan kaikkien toimittajien kanssa Käyttöönotto toimittajittain kevään 2013 aikana Uusi tilanhallintaohjelma (Apollo) Hyllykartat laaditaan keskitetysti automaattiajona Käyttöönotto kevään 2013 aikana

17 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen ja valikoimahallinta Tero Manninen

18 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen Vastuullinen ja palveleva, Suomen paras vähittäiskauppa PALVELU MYYMÄLÄ Yksilöllisen asiakaskokemuksen kehittäminen Neljä osa-aluetta Asiakastuntemus perustana OSAAMINEN ASIAKAS VALIKOIMA

19 Sisältö Asiakastuntemuksen syventäminen Esimerkkejä kehitystoimenpiteistä Ostosuunnitelmat Minimimyyntivaatimus Valikoimahallinnan ohjausmalli

20 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -asiakastuntemus Asiakastyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden jatkuva seuranta kokonaisuutena (Taloustutkimus, TNS Gallup) Valikoiman ja valikoimahallinnan näkökulmasta: Jatkuva kysynnän analysointi ja valikoiman arviointi Asiakaspalaute Ostokäyttäytymistutkimus 2010 Kuluttajakäyttäytymistutkimus 2012 Asiakastyytyväisyys korkealla tasolla. Tuoteryhmien välillä eroja lähtötasossa.

21 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -valikoiman hahmottaminen Vuoden 2011 teemoja Tuoteryhmien kohtaamisjärjestyksen muutos Panimojuomat myymälässä keskeiselle paikalle Noin 200 myymälää toteutettu Oluen tyyppilähtöinen hyllytysjärjestys, värikoodit ja infotaulu.

22 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -valikoiman hahmottaminen Vuoden 2012 teemoja Viinien makutyypit ja värikoodit Luokittelutyö 2011 aikana Kaikki myymälät 6/2012 Alko 80v. toimenpiteitä Arkadia sertifioidut tuotteet Arkadia samppanjat

23 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -valikoiman hahmottaminen Tulevia teemoja Opastaminen ja informaatio myymälöissä Tuoteryhmäopasteet Tuotemaailmakuvat

24 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -valikoiman hahmottaminen Tulevia teemoja Väkevien tuotteiden pilotit Pienempien tuoteryhmien hahmottuminen Tuoteryhmäinformaation lisääminen

25 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -valikoima ja ostosuunnitelmat Ostosuunnitelma 2 x vuodessa Kuusi asiakastyyppiä Modernit Traditionaalit Molempia ryhmiä pystyttävä palvelemaan uutuustuotteilla Ostosuunnitelmissa esiin nousseet trendit ja teemat Luomu- ja muut sertifioidut Viskit ja drinkit Pienpanimo-oluet Uudenlaiset kaudet

26 Minimimyyntivaatimus Huomioidut tekijät vaatimustason määrityksessä vuodelle 2013 Muutokset kustannustasossa Myynnin kehitys ja ennuste tulevasta kehityksestä tuoteryhmittäin Tavoite pitää valikoimassa olevien tuotteiden lukumäärä entisellä tasollaan Nykyisen minimimyyntivaatimustason toimivuus vaatimusten tasoa laskettiin vuodelle 2012 n. 3,5% Vuodelle 2013 minimimyyntivaatimuksia korotetaan viineissä noin 3,5% ja muissa tuoteryhmissä noin 1,0%

27 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -nykyinen koritusmalli Oikeat tuotteet oikeissa myymälöissä Perusteet 2000-luvun alkupuolelta Korit, myymälätyypit, myymälätason valikoimapäätökset, minimimyyntivaatimus Mallia päivitetty entisen pohjalta Moni asia kuitenkin muuttunut, ja tutkimustiedon pohjalta myös asiakastuntemus on päivittynyt Edelleen kehitettävää Keskitetysti myymälöille kohdennettavat kokonaisuudet (korit) suuria kooltaan -> myymälätilat Tuotteen elinkaaren huomioiminen Ennustettavuus ja tehokkuus

28 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -koritusmallin kehitys Arviointi ja kehittäminen yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa. Tavoitteena nykyistä dynaamisempi malli, joka mahdollistaa tehokkaan ja asiakaskysyntää vastaavan kohdentamisen huomioi tuotteen elinkaaren muutokset entistä paremmin helpottaa ennustettavuutta Yhteinen työryhmä tavarantoimittajien kanssa pohtimaan kokonaisuutta.

29 Asiakastyytyväisyyden kehittäminen -yhteenveto Asiakastyytyväisyyden kehittäminen neljän osa-alueen kautta Useita hankkeita jo toteutuksessa ja uutta vielä tulossa Jatketaan kehittämistä hyvässä yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa. Kiitos!

30 Paras toimittaja 2012 Risto Sairanen Risto Sairanen Ostot ja logistiikka

31 Vertailun periaatteet Kriteerit täyttävät suorajakelijat otetaan mukaan 28 suorajakelijaa, 8 mittaria Arviointi neljä kertaa vuodessa 12 kk taaksepäin Risto Sairanen Ostot ja logistiikka 31

32 8 mittaria painotettuna asiakasvaikutuksen mukaan Laatumittarit Asiakasvalitukset 25 % Myyntikelvottomat 10 % Logistiikkamittarit Tuotteiden saatavuus 20 % Keräilyvirheet 10 % EDI-viestiliikenne 10 % Tarjoajan toiminnan mittarit Tuotemuutokset 15 % Tarjoukset 5 % Uutuuksien ensimmäisen saapumiserän näytteet 5 % Risto Sairanen Ostot ja logistiikka 32

33 Tulevat muutokset 1 Käännetty pisteytys, parhaalle 20 p Aiheettomat ja asiakaspalvelullisista syistä korvatut pois asiakasvalituksista Uutuustuotetietojen laatu EDIsanomavirran tilalle Risto Sairanen Ostot ja logistiikka 33

34 Tulevat muutokset 2 Tuotemuutokset Oikein tehty Alkon tekemä muutos Toimimaton EAN Tuote myymälässä ennen voimaantulopvm +1 p Täysin oikein toimivalla on 100, mutta tulos voi olla negatiivinenkin 0 p -1 p -2 p Risto Sairanen Ostot ja logistiikka 34

35 Parhaat III sija Pernod-Ricard 9,4 p II sija Realfi 8,9 p I sija Concha y Toro 8,8 p Risto Sairanen Ostot ja logistiikka 35

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

14.10.2014 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS 7.10.2014

14.10.2014 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS 7.10.2014 14.10.2014 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS 7.10.2014 1 STRATEGIA 2014 2016 Hille Korhonen 2 JATKAMME VALITUILLA STRATEGISILLA LINJAUKSILLA 3 REAGOIMME TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN. 4 Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015. Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015

Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015. Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 1 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 - Petri Aalto Agenda Yleistä Valikoimahallinnan uudistus Workshopit (n klo 10.45) - Kumppaniverkkouudistus

Lisätiedot

4.7.2014 1 (6) Uuden valikoimanhallintamallin mahdollisia taloudellisia vaikutuksia on arvioitu seuraavilla tasoilla:

4.7.2014 1 (6) Uuden valikoimanhallintamallin mahdollisia taloudellisia vaikutuksia on arvioitu seuraavilla tasoilla: 4.7.2014 1 (6) ALKON UUDEN VALIKOIMANHALLINTAMALLIN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uuden valikoimanhallintamallin mahdollisia taloudellisia vaikutuksia on arvioitu seuraavilla tasoilla: - Alko ja

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

2013 vastuullisuusraportti

2013 vastuullisuusraportti 2013 vastuullisuusraportti Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus... 4 Global compact

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 ALKO YRITYKSENÄ 2 Tervetuloa 3 Alko lyhyesti 4 Palveluverkostomme laajeni ja uudistui 5 Toimitusjohtajan puheenvuoro 7 Strategia 9 Strategiset hankkeet 11 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus 2003

Alkon vuosikertomus 2003 Alkon vuosikertomus 2003 Asiakastyytyväisyys Takaamme korkeatasoisen palvelun ja tuotevalikoiman kaikille asiakkaillemme. Asiointi kanssamme on vaivatonta ja joustavaa. Toimintamme laatu on korkeatasoista.

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tuomas Korkiakoski TOIMINTAMALLIEN JA VASTUUALUEIDEN SELKEYTTÄMINEN J. KÄRKKÄINEN OY:N ASE JA ERÄ- OSASTOLLA

Tuomas Korkiakoski TOIMINTAMALLIEN JA VASTUUALUEIDEN SELKEYTTÄMINEN J. KÄRKKÄINEN OY:N ASE JA ERÄ- OSASTOLLA Tuomas Korkiakoski TOIMINTAMALLIEN JA VASTUUALUEIDEN SELKEYTTÄMINEN J. KÄRKKÄINEN OY:N ASE JA ERÄ- OSASTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2008

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 1 Sisältö ALKO YRITYKSENÄ 3 Tervetuloa 4 Alko lyhyesti 5 Alkolla on kansan tuki 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro..................... 7 Alkon strategia 8 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun. raportti

Yhteiskuntavastuun. raportti Yhteiskuntavastuun 2012 raportti JOHdanto 2 Raportin sisältö 4 Kesko lyhyesti ja keskeisiä tunnuslukuja VASTUULLISUUS ON STRATEGINEN VALINTA 8 Pääjohtajan katsaus 10 Yhteiskuntavastuusta vastaavan johtajan

Lisätiedot

yhteiskunta- vastuun raportti

yhteiskunta- vastuun raportti yhteiskunta- vastuun raportti 2012 2 Sisältö 3 Stockmann-konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuoden 2012 vastuullisia tekoja 6 Yhteiskuntavastuun strategia ja visio 8 Keskeiset sidosryhmät ja

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2014

Vastuullisuusraportti 2014 Vastuullisuusraportti 2014 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportti

Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutukset 2009... 5 Keskon vastuullisuusohjelma 2008 2012...6 Perustietoa Kesko-konsernista...8

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 1 Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2007... 5 Perustietoja Kesko-konsernista... 6 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014

Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Alkon alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi 2014 Esa Österberg Johtava asiantuntija Alkoholi- ja huumeet yksikkö Terveys osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 05.03.2015 Alkon alkoholipoliittisten

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

Martela vastuullisuus raportti 2011

Martela vastuullisuus raportti 2011 Martela vastuullisuus raportti 211 2 Sisältö Esittely 3 Raportin sisältö ja kattavuus 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Martela auttaa asiakkaitaan vastuullisuudessa 5 Martela lyhyesti 6 Martela on työympäristömuutosten

Lisätiedot

Hyödynnä POS-dataa toimitusketjussasi

Hyödynnä POS-dataa toimitusketjussasi Whitepaper 17.9.2012 1 / 6 Hyödynnä POS-dataa toimitusketjussasi reagoi nopeammin kysynnän muutoksiin! Kirjoittaja: Johanna Småros Johtaja, Skandinavia, TkT johanna.smaros@relexsolutions.com Otin esille

Lisätiedot