TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.10.2014 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS 7.10.2014"

Transkriptio

1 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS

2 STRATEGIA Hille Korhonen 2

3 JATKAMME VALITUILLA STRATEGISILLA LINJAUKSILLA 3

4 REAGOIMME TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN. 4

5 Strategiset tavoitteet SUOMEN PARAS ASIAKAS- KOKEMUS Suomen paras palveluyritys ketjuvertailussa. SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Suomen paras suuri yritys Great Place to Work -tutkimuksessa. TEHTÄVÄMME ON ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISMYYNTI JA ALKOHOLIHAITTOJEN VÄHENTÄMINEN MONOPOLIASEMAN AVULLA. SUOMEN VASTUULLISIN PALVELUYRITYS Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. TEHOKAS ERIKOIS- LIIKEKETJU Kustannukset/ liikevaihto -tunnusluku tavoitteellinen. Jokainen tiimi tavoitetasolla eri strategia-alueilla. 5

6 Asiakaspalvelun visio KULUTTAJAT JA YRITYKSET ASIOINTITAVAT TOIMITUSTAVAT Asiointi myymälässä Sähköinen asiointi Soitto palvelukeskukseen Kassan kautta Nouto myymälästä Luovutuspiste alko.fi PALVELUKONSEPTIT, ASIAKASKOKEMUS, BRÄNDI MONIMUOTOISET MYYMÄLÄT LUOVUTUSPISTE ASIAKASPALVELU alko.fi/puhelin/some, asiakaspalveluhenkilöstö SISÄLLÖNTUOTANTO JA MONIOSAAJAT LOGISTIIKKA 6

7 ALKO ON SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Alko on Suomen paras työpaikka suurten yritysten sarjassa Alkon vahvuuksia ovat henkilöstön osallistaminen ja innostaminen. 7 7

8 Vastuullisuus kaikessa toiminnassa Avoimuus, läpinäkyvyys, tasapuolisuus ja tehokkuus Eettiset periaatteet ja ympäristönäkökulma mukana koko toimitusketjussa Laadukkaat tuotteet Terveen kilpailun periaatteiden mukainen liikepaikkasijoittelu Suomen paras työpaikka Myynninvalvonta, alkoholipoliittinen yhteistyö 8

9 Tehokkuus jatkuvan parantamisen kautta Myymäläkonseptit Ketjuohjaus Asiakaspalvelun tehostaminen Sisäisen palvelun tehostaminen 9

10 Tavarantoimittajatilaisuus Kuulemismenettelyn palautteet - asiat joita toivottiin ja huomioitiin 10

11 Alkon toimenpiteet Makutyypit Alkon subjektiivinen näkymys Alko on hyväksyttänyt nykyvalikoiman tuotteiden makutyypit toimittajilta (kaikki ennen listatut tuotteet) - Nykyiset tuotteet saivat mahdollisuuden uudelleenarviointiin - Tavarantoimittajat ilmoittivat menettelyyn 28 tuotetta - Loput tuotteet hyväksytetään syksyn aikana Uusien tuotteiden makutyyppi hyväksytetään myyjällä aina ennen tuotteen ostoa Tämän jälkeen ollaan normaalissa prosessissa, jossa toimittaja tekee tuotemuutospyyntö-ilmoituksen kun tuotteessa tapahtuu jokin muutos esim vuosikerta - Makutyyppien maistamisen prosessi standardoitu - Muutostapauksissa kahden ryhmän pruuvaus - Tukena aina ACL-analyysi sekä tilastollisen analyysin perusteella määritetty makutyyppisuositus - Makutyypin muuttumiseen vaaditaan 2/3 paneelin äänistä 11

12 Alkon toimenpiteet Mallin toteutusaikataulu Tavarantoimittajat toivoivat Alkolta 12 kk siirtymäaikaa Tavarantoimittajat saavat nyt n 11 kk siirtymäajan mallin käyttöönottoon lopullisten menettelysääntöjen julkaisun ja raportoinnin aloittamisen jälkeen - Alaa on kattavasti informoitu ja mielipiteitä kuunneltu ennen muutoksen tekoa (yhteensä 3 kuulemista; ensimmäinen jo helmikuun alussa) Täysin avoin raportointi Tavarantoimittajat toivoivat Alkolta täysin avointa raportointia - Alko julkaisee tekemänsä oikeudellisen arvioinnin perusteella mahdollisimman avoimen tiedon segmenttien myynneistä - Raportoidaan anonyymisti kaikkien segmenttien kilpailussa mukana olevien tuotteiden myynnit 12

13 Muut tai tulevat toimenpiteet Palpan kierrätysmaksun siirto hinnoittelukertoimen sisältä pantin yhteyteen koettiin hyvänä muutoksena Panimotuotteiden kertoimien yhtenäistäminen ja alentaminen: - samankokoisia pulloja, toimitetaan usein dollylla - otamme panimotuotteiden hinnoittelukertoimet seuraavaksi hinnoittelun kehityskohteeksi Vakiovalikoiman tuotehakujen täsmentäminen Myymälöiden ilmettä tai toiminnallisuutta koskevaa tiedotusta on lisätty (mm. tiedotteet uusista konseptimyymälöistä, vuoden 2014 esillepanoteemoista, minidollyn käyttöönotosta ja väkevien viireistä) Kausidollyjen tarkistukset on jo useamman vuoden ajan tehty heti sesongin jälkeen Tarjouksia koskevat viestit (näytepyynnöt, hylkäykset ym.) menevät nyt myyjän lisäksi myös agentille. 13

14 Tavarantoimittajatilaisuus Muut kuulemismenettelyn palautteet 14

15 Kertoimia pitää laskea, koska tulosta kertyy 50 m Vuoden 2011 tulos oli 50 milj. euroa. Tulos 2013 (38 milj. euroa) on selvästi heikompi kuin 50 milj. euroa. Mitä tapahtui 2012 kertoimien laskun yhteydessä: Alko laski hinnoittelukertoimia niin, että tuloksen suunniteltiin laskevan 11,7 m Kerroinmuutoksen seurauksena tulos laski 13,9 m Toimittajat nostivat hintojaan Alkolle 16,1 m Ostohintojen nousu toi kertoimen kautta Alkolle tulosta 5,7 m 15

16 Hinnoittelu ei ole kohtuullista ja asetuksen mukaista, eikä vastaa toiminnan kustannuksia. Tuoteryhmien väliset kustannuserot tulisi ottaa huomioon. Toimintolaskennan kautta nähdään, että kustannukset on otettu huomioon. Tuoteryhmille on eri kertoimet kustannuserojen takia. Dollyilla ja eri pakkaustyypeillä pitäisi olla eri hinnoittelukerroin. Myös eri kokoisilla pakkauksilla tulisi olla eri kerroin. Miten hinnoitella tuote joka toimitetaan sekä laatikoittain että dollylla? Jos kerroin on eri, samalla tuotteella on eri vähittäismyyntihinnat. - Tuotteella pitäisi olla vain yksi toimituspakkaus. - Ongelmia esim. myymälöiden esillepanoissa, dollypaikkojen määrä myymälöissä. Kerroin ottaa huomioon pakkauksen koon. 16

17 Maksuaika 30 päivää on liian pitkä Kertoimien nostamista kritisoitiin Valmistelussa oli n tuotetta, tammikuun ostohinnoilla. Minimikate pysyy samana. Vähittäismyyntihinnat nousevat muutoksen vuoksi n. 1,0 prosentin tuotteen hinta laskee (viinit 10,49 ; oluet; longdrinkit) tuotteen hinta pysyy samana (minimikatteella olevat tuotteet, joiden määrä kasvaa; vodkat ja viinat) tuotteen hinta nousee alle yhden prosentin (esim. BIB; viinit >10,99 ; väkevät juomat) tuotteen hinta nousee 1,0-1,5 prosenttia (pantittomia ja/tai kalliita tuotteita). Keskimääräiset hinnat kuluttajille pysyvät lähes samana. 17

18 Hinnoittelutekijöiden vaikutus tuotteiden hintoihin Hinnoittelukaava muuttuu, kierrätysmaksun kerroinvaikutus poistuu. Hinnoittelukertoimia korotetaan. Alkon keskusvaraston kautta kulkevien tuotteiden myymäläjakelu- ja varastointikustannuksia ja luokkia muutetaan. Muutokset astuvat voimaan: uusilla tuotteilla (ostohintaa voi muuttaa muutosten verran 2 kuukautta ennen valikoimaan tuloa) valikoimassa olevilla tuotteilla (uudet ostohinnat ilmoitettava mennessä) Tuotteiden hintaesimerkkejä (ostohinta sama): - Viina, 0,5 l, lasipullo: nyt 13,69, ensi vuonna 13,67 - Viina, 0,7 l, muovipullo: nyt 18,09, ensi vuonna 18,09 (minimikatteella) - Konjakki VSOP, 0,7 l, lasipullo: nyt 45,90, ensi vuonna 46,30 - Viini, 0,75l, lasipullo: nyt 9,98, ensi vuonna 9,97 - Viini, 3 l, hanapakkaus: nyt 29,90, ensi vuonna 30,20 - Olut, 0,5 l, lasipullo: nyt 3,48, ensi vuonna 3,43 - Olut, 0,5 l, tölkki: nyt 2,85, ensi vuonna 2,86 - Olut, 0,33 l, lasipullo: nyt 1,53, ensi vuonna 1,53 (minimikatteella) 18

19 Tavarantoimittajatilaisuus VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET 19

20 Hinnan- ja toimitustavan muutokset Hinnankorotuksia ja alennuksia sekä muutoksia toimituslausekkeisiin tai jakelutapoihin hyväksytään tulevaksi voimaan kolme kertaa vuodessa: viimeinen ilmoituspäivä * hinnastojakso hinnastojakso hinnastojakso * valikoimaanotto-ohjeessa 2014 ilmoitetusta poiketen vuoden 2014 viimeinen hinnastojakso päättyy

21 Valikoiman ohjaus Alkon vakiovalikoiman tuotteita kohdennetaan keskitetysti myymälöihin matriisin kautta, jossa osina ovat - Asiakaslähtöisen tuoteryhmäpuun mukaisesti jaettu tuotevalikoima - Myymälätyypit Valikoimaa arvioidaan kolme kertaa vuodessa - Jaksotarkastelun pohjalta määritetään tulevan jakson peittotasot tuotteille - Reagointiaikaa n 4 kk tulevaan muutokseen - Kullekin segmentille on määritetty keskitetyn ohjauksen tuotekiintiö kuhunkin myymälätyyppiin. - Kiintiö pohjautuu alatuoteryhmien ja segmenttien analysoituun asiakaskysyntään. - Segmenttien paikat kiinnitetään aina kaksi hinnastojaksoa etukäteen ja ne julkaistaan tavarantoimittajille aina jaksotarkastuksen yhteydessä (noin 8 kuukautta etukäteen). 21

22 Tarjouskäsittely ja valtuutukset Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta haun päättymispäivästä lukien, ellei haussa ole ilmoitettu muuta viimeistä voimassaolopäivää. Lähetettäessä tarjouksia sähköpostitse, samaan sähköpostiviestiin saa liittää vain yhden tarjouksen ja sähköpostin otsikkokentästä tulee selvitä mihin hakuun tarjous liittyy. Mikäli valmistaja/tuotemerkin omistaja on valtuuttanut usean eri toimijan edustamaan samoja tuotteitaan, palautetaan kaikki ne tarjoukset, jotka ovat hakukohtaisesti ristiriidassa toistensa kanssa tai valikoimassa olevan tuotteen kanssa tuotetasolla. Sopimustuotemenettely poistuu. 22

23 Tilausvalikoima Tilausvalikoiman tuotteet jaetaan kolmeen eri luokkaan: T1 = tilausvalikoiman normaalit tuotteet T2 = vakiovalikoimaan pyrkivät tilausvalikoiman tuotteet (T2-luokkaan eivät voi nousta esim. seurojen, henkilöiden, yhtyeiden tai tapahtumien nimikkotuotteet) T3 = pientuottajien (esim. pienpanimot tai tilaviinituottajat) tuotteet, joita tuottajat haluavat tarjota vain paikallisesti saataviksi. Tuotteet tarjotaan lähtökohtaisesti joko luokkaan T1 tai T3. Tilausvalikoiman tuotteiden myyntiä seurataan kuukausittain. Mikäli tuotteen myynti ylittää 1000 myyntiyksikköä 12 kuukauden jaksolla ja on muodostunut vähintään 20 myymälän ja 400 eri myyntitapahtuman kautta, sillä on mahdollisuus siirtyä T2-luokkaan. 23

24 Tilausvalikoima Halutessaan siirtää tuotteen T1-luokasta T2-luokkaan myyjän tulee tehdä tuotemuutospyyntö ja lähettää kolme (3) näytepulloa vähintään kaksi (2) kuukautta ennen aiotun muutoksen toivottua voimaan tuloa. T2-tuotteiden myyntiä seurataan hinnastojaksoittain tehtävässä jaksotarkastelussa. Mikäli tuotteen myynti nostaisi sen kohdennuksen piiriin kahdessa peräkkäisessä jaksotarkastelussa, sillä on mahdollisuus päästä vakiovalikoimaan kulloinkin voimassaolevan kiintiön puitteissa. Myymälät voivat pitää valinnaisena tuotteena valikoimassaan enintään 10 tilausvalikoiman tuotetta tilausvalikoimaluokkaa (T1, T2, T3) kohden. Erityistapauksissa T1 ja T3-luokkien myymälävalikoimassa pidettävää tuotemäärää on mahdollista kasvattaa paikallisesta kysynnästä johtuen. Jos tuote on hylätty vakiovalikoiman tarjousprosessissa, sen voi tarjota tilausvalikoimaan aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua hylkäyspäätöksestä. Tilausvalikoiman tuotteiden pantillisuus tarkistetaan myös lähetetyistä näytteistä. 24

25 Minimimyyntivaatimus Vakiovalikoiman päätuotteiden myyntivaatimuksena on pysyä kohdennettujen tuotteiden joukossa. - Jos tämä ei toteudu, minimimyyntivaatimus 1000 myyntiyksikköä tai euroa verotonta liikevaihtoa 12 kuukauden jaksolla. Tilausvalikoiman tuotteilla valikoimassa pysymisen vaatimuksena on 12 myyntitapahtumaa 12 kuukauden jaksolla. Vakiovalikoiman tuotteen poistuessa minimimyyntivaatimuksen täyttymättä jäämisen seurauksena, sitä voidaan toimittaa vielä meneillään olevan ja seuraavan hinnastojakson ajan Alkon myymälöihin. 25

26 Vastuullinen hankinta Tammikuussa 2014 BSCI (Business Social Compliance Initiative) julkaisi uuden Code of Conductin Eettiset toimintaperiaatteet. Uusi koodisto edellyttää aiempaa vahvempaa sitoutumista Eettisiin toimintaperiaatteisiin sekä aktiivisia toimia niin jäseniltään kuin niiden hankintaketjuun kuuluvilta ja/tai osallistuvilta yrityksiltä. BSCI:n Code of Conduct on yhtenäinen asiakirja, jota tulee lukea ja tulkita kokonaisuutena. - BSCI Code of Conduct - Terms of Implementation for Participants (Alko) - Terms of Implementation for Business Partners (Myyjä) - Terms of Implementation for Business Partners to be involved in the BSCI monitoring process (Tuottaja, Valmistaja) - BSCI Glossary - BSCI Reference Alkon tavarantoimittajien tulee sitoutua uuteen Code of Conductiin allekirjoitetulla lomakkeella tai kumppaniverkossa mennessä. Mikäli Alkon toimitusketjuun kuuluva osapuoli ei todistettavasti noudata BSCI:n eettisiä arvoja ja toimintaperiaatteita, Alko voi peruuttaa tilauksen ja listauksen ilman, että Alkolle syntyy tämän seurauksena minkäänlaista korvausvastuuta. 26

27 Muut muutokset Hinnoittelukaavassa Palpan kierrätysmaksu on otettu pois hinnoittelukertoimen sisältä ja siirretty pantin yhteyteen. Hinnoittelukertoimia on päivitetty Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannuksia ja volyymiluokkia on päivitetty Jos tuotteeseen on merkitty parasta ennen -päiväys, tulee Alkon keskusvaraston kautta toimitettavilla tuotteilla myyntiaikaa olla jäljellä vähintään neljä kuukautta. Jakelija- tai toimitusehdon muuttuessa uuden tarjouksen tulee olla voimassa vähintään muutosajankohtaa seuraavan hinnastojakson alkuun saakka. Tuotemuutospyyntö on tehtävä ensi tilassa ja ennen näytteen lähettämistä. Tuotemuutosnäyte on lähetettävä vähintään yksi (1) kuukausi ennen aiotun muutoksen voimaan tuloa. Mahdolliset toimitusreklamaatiosanomat tai -informaatio lähetetään suoratoimittajalle neljän päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. 27

28 Tavarantoimittajatilaisuus Muita asioita 28

29 Hintalaskuri 2015 Uusi hintalaskuri tulee nettiin käytettäväksi Marraskuun hauista lähtien tulee käyttää uutta laskuria tarjouksia tehtäessä - TOP myymälät vaihtoehdossa on huomioitava Pakkaustyypin tarkennus, johon tulee nykyistä enemmän vaihtoehtoja ohje kierrätysjärjestelmästä päivitetään Vuoden 2015 alussa valikoimaan tulevat tuotteet hinnoitellaan uudella laskurilla - Tuotteen tarjoajalla on mahdollisuus muuttaa ostohintaa enintään hinnoittelutekijöiden yhteenlasketun muutoksen verran niin halutessaan. Hintamuutokset tulee ilmoittaa vastaamalla Uusi tuote viestiin kolmen työpäivän sisällä Hinnoittelumuutokset hinnastojaksolle tulee tehdä uudella laskurilla (viim ) Muistakaa päivittää mahdolliset hintalaskurilinkkinne! 29

30 Väliaikaiset markkinoinnilliset lisämerkinnät pulloissa/pakkauksissa Valikoimaanotto-ohje 2015 Tuotemuutokset - Alkon ja myyjän välinen sopimus koskee Alkon hyväksymää tarjousta ja tarjousnäytettä. Tuotteiden pakkausta, sisältöä, suljentaa tai etikettien ulkonäköä koskevat muutokset vaativat Alkon hyväksynnän. Liite 9 - Väliaikaisten markkinoinnillisten lisämerkintöjen käyttö pulloissa ja pakkauksissa - Esim. mitalit, tuotearvostelut, markkinoinnilliset väitteet, tarrat ym. - Hyväksyttäviä ovat sellaiset lisämerkinnät, joissa viitataan esimerkiksi tuotteen virallisessa kilpailussa saavuttamaan tunnustukseen (esim. mitalisija) tai tuotteen pitkään historiaan markkinoilla: - Merkinnässä tulee olla selvä referenssi (esim. kyseiseen kilpailuun ja sen ajankohtaan). - Merkinnät on syytä pitää kohtuullisen pieninä, jotta pääviestinä pysyy edelleen itse tuote. 30

31 Väliaikaiset markkinoinnilliset lisämerkinnät pulloissa/pakkauksissa Lainsäädäntöpohja Alkoholijuoman valmistaja ja maahantuoja vastaavat siitä, että tuote ja sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisia.(alkoholil 43 ) Miedon alkoholijuoman mainonta, epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu myynninedistämistoiminta on kielletty, jos se on 1. hyvän tavan vastaista, 2. siinä käytetään kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä taikka 3. annetaan muutoin alkoholista, sen käytöstä, vaikutuksista tai muista ominaisuuksista totuudenvastaista tai 4. harhaanjohtavaa tietoa. (AlkoholiL kohta) Kuluttajasuojalain vastaavat pykälät (KuluttajansuojaL 2:1 ja 6 ) 31

32 Väliaikaiset markkinoinnilliset lisämerkinnät pulloissa/pakkauksissa Alkon päivitetty linjaus Lisämerkinnät ovat lähtökohtaisesti hyväksyttäviä, mikäli ne ovat lain ja Alkon erityisohjeiden mukaisia - Esim. tuottajaa, (ei vain ko. tuotetta) koskevat tunnustukset/palkinnot ovat hyväksyttäviä, - Lehdet ovat referensseinä sinänsä hyväksyttäviä (jollei harhaanjohtavaa markkinointia), - Jos markkinoinnillinen väite on sidottu vuosikertaan, on lisämerkintää oikeus pitää esillä ko. vuosi, - Jos peräkkäiset vuosikerran ovat saaneet palkintoja, voidaan ne esittää kaikki. Mikäli palkittuihin vuosikertoihin tulee katkos, vain kuluttajalle relevantti merkintä eli myynnissä oleva vuosikerta voidaan kertoa. 32

33 Myymäläkäyntien pelisäännöt Varaa tapaamisaika myymäläpäälliköltä sähköpostitse hyvissä ajoin etukäteen Tapaamisaikojen tulee rajoittua maanantain ja torstain väliselle ajalle iltapäiviin, koska aamupäivisin keskitytään myymälän operatiivisiin asioihin. Tapaamisia ei sovita sesonkiajoille. Tapaamisen kesto on enintään 20 minuuttia. Tapaamisessa tavarantoimittajalla on mahdollisuus esitellä tuotteisiin liittyvää tuoteinformaatiota, joka tuo lisäarvoa myymälähenkilökunnan asiakaspalveluun. Myymälän valikoimia, esillepanoja tai materiaalinhallintaa koskevat asiat hoidetaan keskitetysti materiaalinohjauskeskuksen (MOK) kautta. Näitä asioita ei voida käsitellä myymäläkäyntien yhteydessä. Tuotteiden maistattaminen tai muun tyyppinen myynnin edistäminen ei ole sallittua myymälätiloissa tai myymälän välittömässä läheisyydessä. Myymälähenkilökunta ei ota vastaan mitään mainos- tai muita lahjoja eikä toimittajan tuotteita. 33

34 Ostot ja logistiikka -yksikön yhteistyö tavarantoimittajien kanssa Lounasneuvottelut ja illallistapaamiset Neuvottelut käydään pääsääntöisesti joko Alkon tai yhteistyökumppanin tiloissa. Neuvotteluun voi tarvittaessa yhdistää työlounaan. Illallistapaamiset edellyttävät päämiehen/valmistajan läsnäoloa. Tavarantoimittajan kotona järjestettyihin illallistilaisuuksiin osallistuminen ei ole sallittua. Tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämät maistotilaisuudet Tavarantoimittajien järjestämät maistotilaisuudet tulee sovittaa pääosin työaikana tapahtuviksi ja ne tulee pitää kohtuullisen mittaisina (1-3 tuntia). Tuotteisiin tutustumisen tulee tapahtua maistotilaisuudessa, eikä osallistujille tule antaa tuotteita mukaan tutustumista varten eikä muuta lahjaa. Muut tavarantoimittajien järjestämät tilaisuudet Ostot ja logistiikka -yksikön henkilöt osallistuvat ainoastaan tilaisuuksiin, joihin sisältyy ammatillinen osuus. Matkat Matkat liittyvät selkeästi henkilön työtehtäviin ja vastuualueisiin. Tavarantoimittaja tai paikallinen alan järjestö voi auttaa käytännön järjestelyissä, mutta Alko maksaa aina itse kaikki työntekijöidensä matkoihin liittyvät kulut. Lahjat ja vieraanvaraisuus Ostot ja logistiikka -yksikön henkilöt eivät vastaanota juoma- tai muita lahjoja. Tämä koskee myös joulu- ja muita kausitervehdyksiä. Johtoryhmän jäsenet eivät myöskään vastaanota juoma- tai muita lahjoja. 34

35 Ostokäyttäytymistutkimus 35

36 Ostokäyttäytymistutkimus Ostokäyttäytyminen: Valintakriteerit tuoteryhmittäin Asiakastyypit ja koot 2. Tyytyväisyys Alkoon ja valikoimiin tuoteryhmittäin

37 Segmentoinnin päivitys - näyte Sukupuoli Ikä v v v v v v. Asuinpaikka Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Hyvin suomalaisia edustava otos % vastaajista 37 N=1002

38 1. Ostokäyttäytyminen: Valintakriteerit tuoteryhmittäin Asiakastyypit ja koot 38

39 Asenneilmasto 2010 vs Pyydän mielelläni apua ja tukea asiointiini myyjältä Hintaherkkyys 5 Palveluun suhtautuminen 4 3 Laatutietoisuus Kokeilen mielelläni minulle uusia tuotteita Varastoon ostaminen 2 1 Kokeilunhalu Ostan yleensä tuotteita, jotka tunnen ennalta Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Ostamisen nopeus Vertailu Tutustun mielelläni tuotteisiin ja vertailen niitä toisiinsa % vastaajista N=1002

40 Kategorioiden käyttö Totaali 2-3 kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuussa 2-3 kuukauden välein 4-6 kuukauden välein Harvemmin En koskaan 2014 Käyttökerrat/ vuosi 2010 Käyttökerrat/ vuosi Olut (kotimaiset lager-oluet) ,11 41,12 Viini ,19 27,51 Siideri ,21 13,51 Muut oluet ,01 11,98 Lonkero ,51 10,06 Kirkas viina tai vodka ,40 8,82 Viski ,49 5,31 Konjakki, brandy, calvados ,97 5,77 Maustettu viina tai likööri ,05 5,18 Kuohuviini ja samppanja ,07 4,18 Rommi ,08 2,83 Väkevöity viini ,59 2,61 % vastaajista 40 N=

41 Viinien valinkriteerit Erittäin tärkeää Melko tärkeää Jonkin verran tärkeää Ei juurikaan tärkeää Ei lainkaan tärkeää KA 2014 KA Viinin maun ominaisuudet 2. Kuvaus viinin mausta 3. Sopivuus tietyn ruuan tai 4. Sopivuus tietyn tilaisuuden 5. Alkon käyttämät viinien 6. Ennestään tuttu 7. Tuote jää tietyn hintarajan alle ,05 4,00 (1.) 3,47 3,45(2.) 3,46 3,35 (3.) 3,15-3,12-3,1 3,19 (4.) 3,09 3,06 (5.) 8. Pakkaustapa (pullo) ,04 3,04 (6.) 9. Myyjän suositukset ,97 2,94 (8.) 10. Alkuperämaa ,93 2,81 (9.) 11. Ystävien suositukset ,89 3,04 (7.) 12. Rypälelajike, josta viini on ,77 2,78 (10.) 13. Viinin merkki / valmistaja ,57 2,77 (11.) 14. Pullon, etiketin tai , (13.) 15. Artikkelit/ arvostelut , (14.) 16. Itselleni uusi tuote Viini menee tietyn hintarajan Luomu / Reilun kaupan Pakkaustapa (hanapakkaus) Uutuustuote , (12.) 2,32-2, (16.) 2, (15.) 2,25-41

42 Oluen valintakriteerit Erittäin tärkeää Melko tärkeää Jonkin verran tärkeää Ei juurikaan tärkeää Ei lainkaan tärkeää 1. Maku (täyteläisyys, humalointi, aromit) 2. Oluttyyppi KA 2014 KA ,82 3,82 (1.) 3,56 3,64 (2.) 3. Juotavuus ja raikkaus ,52 3,58 (3.) 4. Tuotemerkki tai valmistaja ,9 2,91 (5.) 5. Edullinen hintataso ,83 2,94 (4.) 6. Ennestään tuttu 7. Suositukset (myyjä/ystävät/arvostelut) ,78 2,91 (5.) 2,73 2,7 (8.) 8.Hyllynreunakuvaukset (hintaetiketti) ,67 2,66 (9.) 9. Valmistusmaa ,63 2,71 (7.) 10. Oluen sopivuus tietyn ruoan kanssa ,55 2,43 (10.) 11. Olut myydään pulloon pakattuna ,4 2,37 (11.) 12. Olut myydään tölkissä ,00 2,23 (12.) 42

43 Väkevien valintakriteerit Erittäin tärkeää Melko tärkeää Jonkin verran tärkeää Ei juurikaan tärkeää Ei lainkaan tärkeää KA 2014 KA Ennestään tuttu ,53 3,58 (1.) 2. Tuotemerkki tai valmistaja ,04 2,91 (3.) 3. Mahdollisimman edullinen hintataso ,03 3,06 (2.) 4. Valmistusmaa ,68 2,67 (5.) 5. Ystävien suositukset ,58 2,70 (4.) 6. Myyjän suositukset ,44 2,35 (6.) 7. Pullon, etiketin tai pakkauksen ulkonäkö ,27 2,30 (7.) 8. Artikkelit/ arvostelut ,07 2,14 (8) 43

44 Segmentit 2014 Modernit asiakastyypit Kokeilunhaluinen Juomaharrastaja Harri 19 % 11 % vuonna 2010 Hinta-laadun vertailija Veera 17 % 21 % vuonna 2010 Palveluhakuinen Paula 12 % 24 % vuonna 2010 Perinteiset asiakastyypit Hintaherkkä Heikki 24 % 24 % vuonna 2010 Tapauskollinen Tapsa 15 % 11 % vuonna 2010 Nopea ja omatoiminen Niilo 13 % 7 % vuonna

45 1,0 Kokeileva juomaharrastaja Harri Harrastamisen monimuotoisuus näkyy valinnoissa Koko: 19% ( 11%) N=190 Profiili Ostavat harvakseltaan alkoholia, ostajina laatutietoisia ja kokeilunhaluisia. Vertailevat tuotteita ja ostavat tiettyyn tarpeeseen. Ostoskori Korostuu >10 viinit, kuohuviinit sekä myös ulkomaalaiset erikoisoluet, rtd ja konjakit. Palveluun suhtautuminen Hintaherkkyys 5,0 4,0 Laatutietoisuus Varastoon ostaminen 3,0 2,0 Kokeilunhalu Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Ostamisen nopeus Total Vertailu Kokeilunhaluiset 45

46 Hinta-laadun vertailija Veera Yleinen alkoholinkäyttö vähenee Koko: 17%( 21%) N=172 Profiili Nuorehkoja, vertailevat tuotteita. Ostavat edullista, mutta ei laadun kustannuksella. Kokeilevia ja hitaita. Käyttötilanne ja suosittelu merkitsee. Käyttää vähemmän väkeviä. Ostoskori Korostuu kalliimmat valko- ja punaviinit, kuohuviinit, rosee sekä vahva lager, edullisemmat erikoisoluet, lonkero. Väkevissä maustetut viinat sekä liköörit. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Tarvelähtöisyys Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Vertailu Ostamisen nopeus Total Hinta-laadun vertailijat 46

47 Palveluhakuinen Paula Koko: 12%( 24%) N=122 Profiili Kaupunkilainen ja laatutietoinen. Käyttötilanne mielessä. Harkitseva ostaja, vertailee, hyödyntää myyjän neuvoja. Ostoskori Harrastaminen näky valinnoissa Korostuvat kalliimmat viinit ja erikoisoluet. Väkevissä viski, konjakki, brandyt ja rommi. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Ostamisen nopeus Total Vertailu Palveluhakuiset 47

48 Hintaherkkä Heikki Koko: 24%( 24%) N=242 Olut arkipäivää ja viini kasvaa Profiili Edullinen hinta korostuu. Ostaa tuttuja tuotteita. Kokeilunhalu noussut vs Määrätietoinen, suunnitelmallinen ja nopea ostajana. Ostoskori Korostuvat väkevät: kirkkaat, maustettu viina sekä konjakki. Edullisemmat lagerit/vahvat lagerit, lonkerot sekä < 10 viinit sekä hanapakkaukset. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Tarvelähtöisyys Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisu us Total Vertailu Hintaherkät Ostamisen nopeus 48

49 Tapauskollinen Tapsa Koko: 15%( 13%) N=148 Profiili Valitsee tuttuja tuotteita. Valmis maksamaan laadusta. Ostajana nopea ja tietää etukäteen. Ostoskori Viinin arkipäiväistyminen kasvussa Korostuu väkevät: konjakit ja viskit. Valkoviinit hanapakkauksessa sekä kotimaiset lager-oluet ja makulonkerot. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuu s Total Vertailu Tapauskolliset Ostamisen nopeus 49

50 Nopea ja omatoiminen Niilo Kokeilunhalu nostaa tuoteryhmien käyttöä Koko: 13%( 7%) N=128 Profiili Vähiten tilanne- ja tuotesidonnannaisia tuotevalinnassaan. Kohtalaisen hintaherkkiä ja yhä kokeilunhaluisempia ja kokeilevat uusia tuotteita/tuoteryhmiä. Ostoskori Korostuu lähinnä lager, erikoisoluet, edullisemmat viinit sekä harvakseltaan viskit. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Ostamisen nopeus Vertailu 2014 Total Nopeat ja omatoimiset 50

51 2. Tyytyväisyys Alkoon ja valikoimiin tuoteryhmittäin

52 Kouluarvosana valikoimille Minkä kouluarvosanan antaisit Alkon valikoimille tällä hetkellä? Keskiarvo: 8.41 % vastaajista N=

53 Tyytyväisyys valikoimiin Kuinka tyytyväinen olet Alkon olut/väkevien/viinivalikoimaan kouluarvosanalla mitattuna tällä hetkellä? Olut N=537 Väkevät N=869 Viini N= Keskiarvo: 7, Keskiarvo: 8,4 4 0 Keskiarvo: 8,58 % vastaajista 53

54 Tavarantoimittajakysely

55 Kysely Alkon tavarantoimittajille Yhteenvetoraportti xx Syyskuu 2014, QuestBack Oy

56 Kysely Alkon tavarantoimittajille Kysely lähetettiin yhteensä 298 henkilölle (259 suomalaista ja 39 ulkomaista tavarantoimittajaa) Kyselyn tiedonkeruu tehtiin sähköpostikyselynä, jossa vastaajille lähetettiin sähköpostitse henkilökohtainen kutsu/linkki vastata kyselyyn Kyselyn vastausaika oli Kokonaisvastausprosentti oli 43 %. Kyselyyn vastasi määräaikana yhteensä 127 (108 kotimaista ja 19 ulkomaista) tavarantoimittajan edustajaa. Kyselyn teknisestä toteutuksesta sekä tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi QuestBack Oy

57 Kysely Alkon tavarantoimittajille 2014 Yhteenveto kysymysalueista (Indeksit) 57

58 Kysely Alkon tavarantoimittajille 2014 Kokonaistyytyväisyys Alkon Ostot ja logistiikka -yksikön toimintaan 58

59 Yhteistyö Ostot ja logistiikka yksikön kanssa: vahvuudet ja kehittämiskohteet Tunnistetut vahvuudet - Ostot ja logistiikka -yksikön henkilöt ovat ammattitaitoisia - Ostot ja logistiikka -yksikön henkilöt ovat palvelualttiita Kehittämiskohteet - Tarjousprosessin nopeuttaminen - Resurssihaasteiden tunnistaminen Tarjousprosessia suunnitellaan uudistavan vuodeksi 2016 Prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä varmistetaan riittävät resurssit 59

60 Tuotteiden ostaminen: vahvuudet ja kehittämiskohteet Tunnistetut vahvuudet - Ostot ja logistiikka yksikön hankintatoiminta on vastuullista Kehittämiskohteet - Tarjousten käsittelyn tasapuolisuutta epäillään - Ostosuunnitelman tuotehaut voisivat vastata paremmin kuluttajakysyntää; kaupalliset tuotteet vs. pienemmän kysynnän tuotteet Yhteistyön kehittäminen ja tiedotus Tuotehaut jatkossakin kaikille asiakasryhmille Uusi valikoiman kohdennus tuo lisämahdollisuuksia myös kaupallisille hauille Kysyntäpotentiaalin ilmoitus haussa mietinnässä 60

61 Alko.fi sivujen vahvuudet ja kehittämiskohteet Tavarantoimittajaosio Tunnistetut vahvuudet - Sivujen aiheet on jaoteltu loogisesti - Sivuilla tiedotetaan aktiivisesti tavarantoimittajille tärkeistä asioista Kehittämiskohteet - Tavarantoimittajaosiolle linkki pääsivun ylälaitaan (tai oma tavarantoimittajaportaali) - Uusien tiedotteiden helpompi löydettävyys ja niistä viestiminen (RSS-syötteiden epämääräinen toiminta) Alko.fi -sivusto yleisesti Pitäisi löytyä tieto mistä tuotetta on saatavissa (kaikki myymälät) Mobiilipuolen parempi toimivuus Tuotehaun parempi toimivuus Palautekeskustelu käyty markkinointiyksikön kanssa Moni toteutuu sellaisenaan (linkin nosto ylemmäksi, navigaation parantaminen, tuotteen paikannettavuus kaikissa myymälöissä) 61

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015. Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015

Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015. Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 1 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 - Petri Aalto Agenda Yleistä Valikoimahallinnan uudistus Workshopit (n klo 10.45) - Kumppaniverkkouudistus

Lisätiedot

Alkoholijuomien maahantuonti, jakelutiet ja nykyiset haasteet Suomessa Esimerkkinä Fondberg Oy

Alkoholijuomien maahantuonti, jakelutiet ja nykyiset haasteet Suomessa Esimerkkinä Fondberg Oy Alkoholijuomien maahantuonti, jakelutiet ja nykyiset haasteet Suomessa Esimerkkinä Fondberg Oy Nieminen, Mirella 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Alkoholijuomien maahantuonti,

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala Opinnäytetyö Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Työn ohjaaja Tampere 6/2009 Petri Heliniemi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus 2003

Alkon vuosikertomus 2003 Alkon vuosikertomus 2003 Asiakastyytyväisyys Takaamme korkeatasoisen palvelun ja tuotevalikoiman kaikille asiakkaillemme. Asiointi kanssamme on vaivatonta ja joustavaa. Toimintamme laatu on korkeatasoista.

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tuomo Mäkinen. Opinnäytetyö.

Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tuomo Mäkinen. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tuomo Mäkinen Opinnäytetyö Verkkokauppaopas Työn ohjaaja Nina Helander Tampere 6/2012 Tampereen

Lisätiedot

sopimusopas Lähiruokatoimijoiden JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ

sopimusopas Lähiruokatoimijoiden JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ Lähiruokatoimijoiden sopimusopas JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ JÄLLEENMYYNTI- JA JATKOJALOSTUSYHTEISTYÖ MYYNTIEDUSTAJAYHTEISTYÖ Lähiruokatoimijoiden

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 1 Sisältö ALKO YRITYKSENÄ 3 Tervetuloa 4 Alko lyhyesti 5 Alkolla on kansan tuki 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro..................... 7 Alkon strategia 8 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

ALKON VUOSIKERTOMUS 2002. Alkon vuosikertomus 2002. vastuullinen ja palveleva

ALKON VUOSIKERTOMUS 2002. Alkon vuosikertomus 2002. vastuullinen ja palveleva ALKON VUOSIKERTOMUS 2002 Alkon vuosikertomus 2002 vastuullinen ja palveleva Alkon arvot asiakastyytyväisyys vastuullisuus avoimuus osaaminen tuloksellisuus Sisältö Alko lyhyesti...1 Toimitusjohtajan puheenvuoro...2

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy OPINNÄYTETYÖ TIMO PELTOPERÄ 2012 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIEDEN, LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ Markkinointitutkimus JJ Giftsille

OPINNÄYTETYÖ Markkinointitutkimus JJ Giftsille Tampereen ammattikorkeakoulu Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Iro Kautonen OPINNÄYTETYÖ Markkinointitutkimus JJ Giftsille Työn ohjaaja: Matti Horppu Työn tilaaja: T:mi Jarmo Nurmi / JJGifts

Lisätiedot

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Mikko Airamo Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa. Kirsi Mertala

Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa. Kirsi Mertala Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa Kirsi Mertala Opinnäytetyö Liikkeenjohdon koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 29.4.2013 Liikkeenjohdon koulutusohjelma Tekijä Kirsi

Lisätiedot

Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179

Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa xx.12.2000 Työn tarkastaja

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI Proviisori Rita Heinonen Projektityö Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille PD VIII Helsingin Yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot