TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.10.2014 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS 7.10.2014"

Transkriptio

1 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS

2 STRATEGIA Hille Korhonen 2

3 JATKAMME VALITUILLA STRATEGISILLA LINJAUKSILLA 3

4 REAGOIMME TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN. 4

5 Strategiset tavoitteet SUOMEN PARAS ASIAKAS- KOKEMUS Suomen paras palveluyritys ketjuvertailussa. SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Suomen paras suuri yritys Great Place to Work -tutkimuksessa. TEHTÄVÄMME ON ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISMYYNTI JA ALKOHOLIHAITTOJEN VÄHENTÄMINEN MONOPOLIASEMAN AVULLA. SUOMEN VASTUULLISIN PALVELUYRITYS Suomen vastuullisin yritys kauppa-, palvelu- ja finanssiryhmässä. TEHOKAS ERIKOIS- LIIKEKETJU Kustannukset/ liikevaihto -tunnusluku tavoitteellinen. Jokainen tiimi tavoitetasolla eri strategia-alueilla. 5

6 Asiakaspalvelun visio KULUTTAJAT JA YRITYKSET ASIOINTITAVAT TOIMITUSTAVAT Asiointi myymälässä Sähköinen asiointi Soitto palvelukeskukseen Kassan kautta Nouto myymälästä Luovutuspiste alko.fi PALVELUKONSEPTIT, ASIAKASKOKEMUS, BRÄNDI MONIMUOTOISET MYYMÄLÄT LUOVUTUSPISTE ASIAKASPALVELU alko.fi/puhelin/some, asiakaspalveluhenkilöstö SISÄLLÖNTUOTANTO JA MONIOSAAJAT LOGISTIIKKA 6

7 ALKO ON SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA Alko on Suomen paras työpaikka suurten yritysten sarjassa Alkon vahvuuksia ovat henkilöstön osallistaminen ja innostaminen. 7 7

8 Vastuullisuus kaikessa toiminnassa Avoimuus, läpinäkyvyys, tasapuolisuus ja tehokkuus Eettiset periaatteet ja ympäristönäkökulma mukana koko toimitusketjussa Laadukkaat tuotteet Terveen kilpailun periaatteiden mukainen liikepaikkasijoittelu Suomen paras työpaikka Myynninvalvonta, alkoholipoliittinen yhteistyö 8

9 Tehokkuus jatkuvan parantamisen kautta Myymäläkonseptit Ketjuohjaus Asiakaspalvelun tehostaminen Sisäisen palvelun tehostaminen 9

10 Tavarantoimittajatilaisuus Kuulemismenettelyn palautteet - asiat joita toivottiin ja huomioitiin 10

11 Alkon toimenpiteet Makutyypit Alkon subjektiivinen näkymys Alko on hyväksyttänyt nykyvalikoiman tuotteiden makutyypit toimittajilta (kaikki ennen listatut tuotteet) - Nykyiset tuotteet saivat mahdollisuuden uudelleenarviointiin - Tavarantoimittajat ilmoittivat menettelyyn 28 tuotetta - Loput tuotteet hyväksytetään syksyn aikana Uusien tuotteiden makutyyppi hyväksytetään myyjällä aina ennen tuotteen ostoa Tämän jälkeen ollaan normaalissa prosessissa, jossa toimittaja tekee tuotemuutospyyntö-ilmoituksen kun tuotteessa tapahtuu jokin muutos esim vuosikerta - Makutyyppien maistamisen prosessi standardoitu - Muutostapauksissa kahden ryhmän pruuvaus - Tukena aina ACL-analyysi sekä tilastollisen analyysin perusteella määritetty makutyyppisuositus - Makutyypin muuttumiseen vaaditaan 2/3 paneelin äänistä 11

12 Alkon toimenpiteet Mallin toteutusaikataulu Tavarantoimittajat toivoivat Alkolta 12 kk siirtymäaikaa Tavarantoimittajat saavat nyt n 11 kk siirtymäajan mallin käyttöönottoon lopullisten menettelysääntöjen julkaisun ja raportoinnin aloittamisen jälkeen - Alaa on kattavasti informoitu ja mielipiteitä kuunneltu ennen muutoksen tekoa (yhteensä 3 kuulemista; ensimmäinen jo helmikuun alussa) Täysin avoin raportointi Tavarantoimittajat toivoivat Alkolta täysin avointa raportointia - Alko julkaisee tekemänsä oikeudellisen arvioinnin perusteella mahdollisimman avoimen tiedon segmenttien myynneistä - Raportoidaan anonyymisti kaikkien segmenttien kilpailussa mukana olevien tuotteiden myynnit 12

13 Muut tai tulevat toimenpiteet Palpan kierrätysmaksun siirto hinnoittelukertoimen sisältä pantin yhteyteen koettiin hyvänä muutoksena Panimotuotteiden kertoimien yhtenäistäminen ja alentaminen: - samankokoisia pulloja, toimitetaan usein dollylla - otamme panimotuotteiden hinnoittelukertoimet seuraavaksi hinnoittelun kehityskohteeksi Vakiovalikoiman tuotehakujen täsmentäminen Myymälöiden ilmettä tai toiminnallisuutta koskevaa tiedotusta on lisätty (mm. tiedotteet uusista konseptimyymälöistä, vuoden 2014 esillepanoteemoista, minidollyn käyttöönotosta ja väkevien viireistä) Kausidollyjen tarkistukset on jo useamman vuoden ajan tehty heti sesongin jälkeen Tarjouksia koskevat viestit (näytepyynnöt, hylkäykset ym.) menevät nyt myyjän lisäksi myös agentille. 13

14 Tavarantoimittajatilaisuus Muut kuulemismenettelyn palautteet 14

15 Kertoimia pitää laskea, koska tulosta kertyy 50 m Vuoden 2011 tulos oli 50 milj. euroa. Tulos 2013 (38 milj. euroa) on selvästi heikompi kuin 50 milj. euroa. Mitä tapahtui 2012 kertoimien laskun yhteydessä: Alko laski hinnoittelukertoimia niin, että tuloksen suunniteltiin laskevan 11,7 m Kerroinmuutoksen seurauksena tulos laski 13,9 m Toimittajat nostivat hintojaan Alkolle 16,1 m Ostohintojen nousu toi kertoimen kautta Alkolle tulosta 5,7 m 15

16 Hinnoittelu ei ole kohtuullista ja asetuksen mukaista, eikä vastaa toiminnan kustannuksia. Tuoteryhmien väliset kustannuserot tulisi ottaa huomioon. Toimintolaskennan kautta nähdään, että kustannukset on otettu huomioon. Tuoteryhmille on eri kertoimet kustannuserojen takia. Dollyilla ja eri pakkaustyypeillä pitäisi olla eri hinnoittelukerroin. Myös eri kokoisilla pakkauksilla tulisi olla eri kerroin. Miten hinnoitella tuote joka toimitetaan sekä laatikoittain että dollylla? Jos kerroin on eri, samalla tuotteella on eri vähittäismyyntihinnat. - Tuotteella pitäisi olla vain yksi toimituspakkaus. - Ongelmia esim. myymälöiden esillepanoissa, dollypaikkojen määrä myymälöissä. Kerroin ottaa huomioon pakkauksen koon. 16

17 Maksuaika 30 päivää on liian pitkä Kertoimien nostamista kritisoitiin Valmistelussa oli n tuotetta, tammikuun ostohinnoilla. Minimikate pysyy samana. Vähittäismyyntihinnat nousevat muutoksen vuoksi n. 1,0 prosentin tuotteen hinta laskee (viinit 10,49 ; oluet; longdrinkit) tuotteen hinta pysyy samana (minimikatteella olevat tuotteet, joiden määrä kasvaa; vodkat ja viinat) tuotteen hinta nousee alle yhden prosentin (esim. BIB; viinit >10,99 ; väkevät juomat) tuotteen hinta nousee 1,0-1,5 prosenttia (pantittomia ja/tai kalliita tuotteita). Keskimääräiset hinnat kuluttajille pysyvät lähes samana. 17

18 Hinnoittelutekijöiden vaikutus tuotteiden hintoihin Hinnoittelukaava muuttuu, kierrätysmaksun kerroinvaikutus poistuu. Hinnoittelukertoimia korotetaan. Alkon keskusvaraston kautta kulkevien tuotteiden myymäläjakelu- ja varastointikustannuksia ja luokkia muutetaan. Muutokset astuvat voimaan: uusilla tuotteilla (ostohintaa voi muuttaa muutosten verran 2 kuukautta ennen valikoimaan tuloa) valikoimassa olevilla tuotteilla (uudet ostohinnat ilmoitettava mennessä) Tuotteiden hintaesimerkkejä (ostohinta sama): - Viina, 0,5 l, lasipullo: nyt 13,69, ensi vuonna 13,67 - Viina, 0,7 l, muovipullo: nyt 18,09, ensi vuonna 18,09 (minimikatteella) - Konjakki VSOP, 0,7 l, lasipullo: nyt 45,90, ensi vuonna 46,30 - Viini, 0,75l, lasipullo: nyt 9,98, ensi vuonna 9,97 - Viini, 3 l, hanapakkaus: nyt 29,90, ensi vuonna 30,20 - Olut, 0,5 l, lasipullo: nyt 3,48, ensi vuonna 3,43 - Olut, 0,5 l, tölkki: nyt 2,85, ensi vuonna 2,86 - Olut, 0,33 l, lasipullo: nyt 1,53, ensi vuonna 1,53 (minimikatteella) 18

19 Tavarantoimittajatilaisuus VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET 19

20 Hinnan- ja toimitustavan muutokset Hinnankorotuksia ja alennuksia sekä muutoksia toimituslausekkeisiin tai jakelutapoihin hyväksytään tulevaksi voimaan kolme kertaa vuodessa: viimeinen ilmoituspäivä * hinnastojakso hinnastojakso hinnastojakso * valikoimaanotto-ohjeessa 2014 ilmoitetusta poiketen vuoden 2014 viimeinen hinnastojakso päättyy

21 Valikoiman ohjaus Alkon vakiovalikoiman tuotteita kohdennetaan keskitetysti myymälöihin matriisin kautta, jossa osina ovat - Asiakaslähtöisen tuoteryhmäpuun mukaisesti jaettu tuotevalikoima - Myymälätyypit Valikoimaa arvioidaan kolme kertaa vuodessa - Jaksotarkastelun pohjalta määritetään tulevan jakson peittotasot tuotteille - Reagointiaikaa n 4 kk tulevaan muutokseen - Kullekin segmentille on määritetty keskitetyn ohjauksen tuotekiintiö kuhunkin myymälätyyppiin. - Kiintiö pohjautuu alatuoteryhmien ja segmenttien analysoituun asiakaskysyntään. - Segmenttien paikat kiinnitetään aina kaksi hinnastojaksoa etukäteen ja ne julkaistaan tavarantoimittajille aina jaksotarkastuksen yhteydessä (noin 8 kuukautta etukäteen). 21

22 Tarjouskäsittely ja valtuutukset Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta haun päättymispäivästä lukien, ellei haussa ole ilmoitettu muuta viimeistä voimassaolopäivää. Lähetettäessä tarjouksia sähköpostitse, samaan sähköpostiviestiin saa liittää vain yhden tarjouksen ja sähköpostin otsikkokentästä tulee selvitä mihin hakuun tarjous liittyy. Mikäli valmistaja/tuotemerkin omistaja on valtuuttanut usean eri toimijan edustamaan samoja tuotteitaan, palautetaan kaikki ne tarjoukset, jotka ovat hakukohtaisesti ristiriidassa toistensa kanssa tai valikoimassa olevan tuotteen kanssa tuotetasolla. Sopimustuotemenettely poistuu. 22

23 Tilausvalikoima Tilausvalikoiman tuotteet jaetaan kolmeen eri luokkaan: T1 = tilausvalikoiman normaalit tuotteet T2 = vakiovalikoimaan pyrkivät tilausvalikoiman tuotteet (T2-luokkaan eivät voi nousta esim. seurojen, henkilöiden, yhtyeiden tai tapahtumien nimikkotuotteet) T3 = pientuottajien (esim. pienpanimot tai tilaviinituottajat) tuotteet, joita tuottajat haluavat tarjota vain paikallisesti saataviksi. Tuotteet tarjotaan lähtökohtaisesti joko luokkaan T1 tai T3. Tilausvalikoiman tuotteiden myyntiä seurataan kuukausittain. Mikäli tuotteen myynti ylittää 1000 myyntiyksikköä 12 kuukauden jaksolla ja on muodostunut vähintään 20 myymälän ja 400 eri myyntitapahtuman kautta, sillä on mahdollisuus siirtyä T2-luokkaan. 23

24 Tilausvalikoima Halutessaan siirtää tuotteen T1-luokasta T2-luokkaan myyjän tulee tehdä tuotemuutospyyntö ja lähettää kolme (3) näytepulloa vähintään kaksi (2) kuukautta ennen aiotun muutoksen toivottua voimaan tuloa. T2-tuotteiden myyntiä seurataan hinnastojaksoittain tehtävässä jaksotarkastelussa. Mikäli tuotteen myynti nostaisi sen kohdennuksen piiriin kahdessa peräkkäisessä jaksotarkastelussa, sillä on mahdollisuus päästä vakiovalikoimaan kulloinkin voimassaolevan kiintiön puitteissa. Myymälät voivat pitää valinnaisena tuotteena valikoimassaan enintään 10 tilausvalikoiman tuotetta tilausvalikoimaluokkaa (T1, T2, T3) kohden. Erityistapauksissa T1 ja T3-luokkien myymälävalikoimassa pidettävää tuotemäärää on mahdollista kasvattaa paikallisesta kysynnästä johtuen. Jos tuote on hylätty vakiovalikoiman tarjousprosessissa, sen voi tarjota tilausvalikoimaan aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua hylkäyspäätöksestä. Tilausvalikoiman tuotteiden pantillisuus tarkistetaan myös lähetetyistä näytteistä. 24

25 Minimimyyntivaatimus Vakiovalikoiman päätuotteiden myyntivaatimuksena on pysyä kohdennettujen tuotteiden joukossa. - Jos tämä ei toteudu, minimimyyntivaatimus 1000 myyntiyksikköä tai euroa verotonta liikevaihtoa 12 kuukauden jaksolla. Tilausvalikoiman tuotteilla valikoimassa pysymisen vaatimuksena on 12 myyntitapahtumaa 12 kuukauden jaksolla. Vakiovalikoiman tuotteen poistuessa minimimyyntivaatimuksen täyttymättä jäämisen seurauksena, sitä voidaan toimittaa vielä meneillään olevan ja seuraavan hinnastojakson ajan Alkon myymälöihin. 25

26 Vastuullinen hankinta Tammikuussa 2014 BSCI (Business Social Compliance Initiative) julkaisi uuden Code of Conductin Eettiset toimintaperiaatteet. Uusi koodisto edellyttää aiempaa vahvempaa sitoutumista Eettisiin toimintaperiaatteisiin sekä aktiivisia toimia niin jäseniltään kuin niiden hankintaketjuun kuuluvilta ja/tai osallistuvilta yrityksiltä. BSCI:n Code of Conduct on yhtenäinen asiakirja, jota tulee lukea ja tulkita kokonaisuutena. - BSCI Code of Conduct - Terms of Implementation for Participants (Alko) - Terms of Implementation for Business Partners (Myyjä) - Terms of Implementation for Business Partners to be involved in the BSCI monitoring process (Tuottaja, Valmistaja) - BSCI Glossary - BSCI Reference Alkon tavarantoimittajien tulee sitoutua uuteen Code of Conductiin allekirjoitetulla lomakkeella tai kumppaniverkossa mennessä. Mikäli Alkon toimitusketjuun kuuluva osapuoli ei todistettavasti noudata BSCI:n eettisiä arvoja ja toimintaperiaatteita, Alko voi peruuttaa tilauksen ja listauksen ilman, että Alkolle syntyy tämän seurauksena minkäänlaista korvausvastuuta. 26

27 Muut muutokset Hinnoittelukaavassa Palpan kierrätysmaksu on otettu pois hinnoittelukertoimen sisältä ja siirretty pantin yhteyteen. Hinnoittelukertoimia on päivitetty Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannuksia ja volyymiluokkia on päivitetty Jos tuotteeseen on merkitty parasta ennen -päiväys, tulee Alkon keskusvaraston kautta toimitettavilla tuotteilla myyntiaikaa olla jäljellä vähintään neljä kuukautta. Jakelija- tai toimitusehdon muuttuessa uuden tarjouksen tulee olla voimassa vähintään muutosajankohtaa seuraavan hinnastojakson alkuun saakka. Tuotemuutospyyntö on tehtävä ensi tilassa ja ennen näytteen lähettämistä. Tuotemuutosnäyte on lähetettävä vähintään yksi (1) kuukausi ennen aiotun muutoksen voimaan tuloa. Mahdolliset toimitusreklamaatiosanomat tai -informaatio lähetetään suoratoimittajalle neljän päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. 27

28 Tavarantoimittajatilaisuus Muita asioita 28

29 Hintalaskuri 2015 Uusi hintalaskuri tulee nettiin käytettäväksi Marraskuun hauista lähtien tulee käyttää uutta laskuria tarjouksia tehtäessä - TOP myymälät vaihtoehdossa on huomioitava Pakkaustyypin tarkennus, johon tulee nykyistä enemmän vaihtoehtoja ohje kierrätysjärjestelmästä päivitetään Vuoden 2015 alussa valikoimaan tulevat tuotteet hinnoitellaan uudella laskurilla - Tuotteen tarjoajalla on mahdollisuus muuttaa ostohintaa enintään hinnoittelutekijöiden yhteenlasketun muutoksen verran niin halutessaan. Hintamuutokset tulee ilmoittaa vastaamalla Uusi tuote viestiin kolmen työpäivän sisällä Hinnoittelumuutokset hinnastojaksolle tulee tehdä uudella laskurilla (viim ) Muistakaa päivittää mahdolliset hintalaskurilinkkinne! 29

30 Väliaikaiset markkinoinnilliset lisämerkinnät pulloissa/pakkauksissa Valikoimaanotto-ohje 2015 Tuotemuutokset - Alkon ja myyjän välinen sopimus koskee Alkon hyväksymää tarjousta ja tarjousnäytettä. Tuotteiden pakkausta, sisältöä, suljentaa tai etikettien ulkonäköä koskevat muutokset vaativat Alkon hyväksynnän. Liite 9 - Väliaikaisten markkinoinnillisten lisämerkintöjen käyttö pulloissa ja pakkauksissa - Esim. mitalit, tuotearvostelut, markkinoinnilliset väitteet, tarrat ym. - Hyväksyttäviä ovat sellaiset lisämerkinnät, joissa viitataan esimerkiksi tuotteen virallisessa kilpailussa saavuttamaan tunnustukseen (esim. mitalisija) tai tuotteen pitkään historiaan markkinoilla: - Merkinnässä tulee olla selvä referenssi (esim. kyseiseen kilpailuun ja sen ajankohtaan). - Merkinnät on syytä pitää kohtuullisen pieninä, jotta pääviestinä pysyy edelleen itse tuote. 30

31 Väliaikaiset markkinoinnilliset lisämerkinnät pulloissa/pakkauksissa Lainsäädäntöpohja Alkoholijuoman valmistaja ja maahantuoja vastaavat siitä, että tuote ja sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisia.(alkoholil 43 ) Miedon alkoholijuoman mainonta, epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu myynninedistämistoiminta on kielletty, jos se on 1. hyvän tavan vastaista, 2. siinä käytetään kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä taikka 3. annetaan muutoin alkoholista, sen käytöstä, vaikutuksista tai muista ominaisuuksista totuudenvastaista tai 4. harhaanjohtavaa tietoa. (AlkoholiL kohta) Kuluttajasuojalain vastaavat pykälät (KuluttajansuojaL 2:1 ja 6 ) 31

32 Väliaikaiset markkinoinnilliset lisämerkinnät pulloissa/pakkauksissa Alkon päivitetty linjaus Lisämerkinnät ovat lähtökohtaisesti hyväksyttäviä, mikäli ne ovat lain ja Alkon erityisohjeiden mukaisia - Esim. tuottajaa, (ei vain ko. tuotetta) koskevat tunnustukset/palkinnot ovat hyväksyttäviä, - Lehdet ovat referensseinä sinänsä hyväksyttäviä (jollei harhaanjohtavaa markkinointia), - Jos markkinoinnillinen väite on sidottu vuosikertaan, on lisämerkintää oikeus pitää esillä ko. vuosi, - Jos peräkkäiset vuosikerran ovat saaneet palkintoja, voidaan ne esittää kaikki. Mikäli palkittuihin vuosikertoihin tulee katkos, vain kuluttajalle relevantti merkintä eli myynnissä oleva vuosikerta voidaan kertoa. 32

33 Myymäläkäyntien pelisäännöt Varaa tapaamisaika myymäläpäälliköltä sähköpostitse hyvissä ajoin etukäteen Tapaamisaikojen tulee rajoittua maanantain ja torstain väliselle ajalle iltapäiviin, koska aamupäivisin keskitytään myymälän operatiivisiin asioihin. Tapaamisia ei sovita sesonkiajoille. Tapaamisen kesto on enintään 20 minuuttia. Tapaamisessa tavarantoimittajalla on mahdollisuus esitellä tuotteisiin liittyvää tuoteinformaatiota, joka tuo lisäarvoa myymälähenkilökunnan asiakaspalveluun. Myymälän valikoimia, esillepanoja tai materiaalinhallintaa koskevat asiat hoidetaan keskitetysti materiaalinohjauskeskuksen (MOK) kautta. Näitä asioita ei voida käsitellä myymäläkäyntien yhteydessä. Tuotteiden maistattaminen tai muun tyyppinen myynnin edistäminen ei ole sallittua myymälätiloissa tai myymälän välittömässä läheisyydessä. Myymälähenkilökunta ei ota vastaan mitään mainos- tai muita lahjoja eikä toimittajan tuotteita. 33

34 Ostot ja logistiikka -yksikön yhteistyö tavarantoimittajien kanssa Lounasneuvottelut ja illallistapaamiset Neuvottelut käydään pääsääntöisesti joko Alkon tai yhteistyökumppanin tiloissa. Neuvotteluun voi tarvittaessa yhdistää työlounaan. Illallistapaamiset edellyttävät päämiehen/valmistajan läsnäoloa. Tavarantoimittajan kotona järjestettyihin illallistilaisuuksiin osallistuminen ei ole sallittua. Tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämät maistotilaisuudet Tavarantoimittajien järjestämät maistotilaisuudet tulee sovittaa pääosin työaikana tapahtuviksi ja ne tulee pitää kohtuullisen mittaisina (1-3 tuntia). Tuotteisiin tutustumisen tulee tapahtua maistotilaisuudessa, eikä osallistujille tule antaa tuotteita mukaan tutustumista varten eikä muuta lahjaa. Muut tavarantoimittajien järjestämät tilaisuudet Ostot ja logistiikka -yksikön henkilöt osallistuvat ainoastaan tilaisuuksiin, joihin sisältyy ammatillinen osuus. Matkat Matkat liittyvät selkeästi henkilön työtehtäviin ja vastuualueisiin. Tavarantoimittaja tai paikallinen alan järjestö voi auttaa käytännön järjestelyissä, mutta Alko maksaa aina itse kaikki työntekijöidensä matkoihin liittyvät kulut. Lahjat ja vieraanvaraisuus Ostot ja logistiikka -yksikön henkilöt eivät vastaanota juoma- tai muita lahjoja. Tämä koskee myös joulu- ja muita kausitervehdyksiä. Johtoryhmän jäsenet eivät myöskään vastaanota juoma- tai muita lahjoja. 34

35 Ostokäyttäytymistutkimus 35

36 Ostokäyttäytymistutkimus Ostokäyttäytyminen: Valintakriteerit tuoteryhmittäin Asiakastyypit ja koot 2. Tyytyväisyys Alkoon ja valikoimiin tuoteryhmittäin

37 Segmentoinnin päivitys - näyte Sukupuoli Ikä v v v v v v. Asuinpaikka Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Hyvin suomalaisia edustava otos % vastaajista 37 N=1002

38 1. Ostokäyttäytyminen: Valintakriteerit tuoteryhmittäin Asiakastyypit ja koot 38

39 Asenneilmasto 2010 vs Pyydän mielelläni apua ja tukea asiointiini myyjältä Hintaherkkyys 5 Palveluun suhtautuminen 4 3 Laatutietoisuus Kokeilen mielelläni minulle uusia tuotteita Varastoon ostaminen 2 1 Kokeilunhalu Ostan yleensä tuotteita, jotka tunnen ennalta Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Ostamisen nopeus Vertailu Tutustun mielelläni tuotteisiin ja vertailen niitä toisiinsa % vastaajista N=1002

40 Kategorioiden käyttö Totaali 2-3 kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuussa 2-3 kuukauden välein 4-6 kuukauden välein Harvemmin En koskaan 2014 Käyttökerrat/ vuosi 2010 Käyttökerrat/ vuosi Olut (kotimaiset lager-oluet) ,11 41,12 Viini ,19 27,51 Siideri ,21 13,51 Muut oluet ,01 11,98 Lonkero ,51 10,06 Kirkas viina tai vodka ,40 8,82 Viski ,49 5,31 Konjakki, brandy, calvados ,97 5,77 Maustettu viina tai likööri ,05 5,18 Kuohuviini ja samppanja ,07 4,18 Rommi ,08 2,83 Väkevöity viini ,59 2,61 % vastaajista 40 N=

41 Viinien valinkriteerit Erittäin tärkeää Melko tärkeää Jonkin verran tärkeää Ei juurikaan tärkeää Ei lainkaan tärkeää KA 2014 KA Viinin maun ominaisuudet 2. Kuvaus viinin mausta 3. Sopivuus tietyn ruuan tai 4. Sopivuus tietyn tilaisuuden 5. Alkon käyttämät viinien 6. Ennestään tuttu 7. Tuote jää tietyn hintarajan alle ,05 4,00 (1.) 3,47 3,45(2.) 3,46 3,35 (3.) 3,15-3,12-3,1 3,19 (4.) 3,09 3,06 (5.) 8. Pakkaustapa (pullo) ,04 3,04 (6.) 9. Myyjän suositukset ,97 2,94 (8.) 10. Alkuperämaa ,93 2,81 (9.) 11. Ystävien suositukset ,89 3,04 (7.) 12. Rypälelajike, josta viini on ,77 2,78 (10.) 13. Viinin merkki / valmistaja ,57 2,77 (11.) 14. Pullon, etiketin tai , (13.) 15. Artikkelit/ arvostelut , (14.) 16. Itselleni uusi tuote Viini menee tietyn hintarajan Luomu / Reilun kaupan Pakkaustapa (hanapakkaus) Uutuustuote , (12.) 2,32-2, (16.) 2, (15.) 2,25-41

42 Oluen valintakriteerit Erittäin tärkeää Melko tärkeää Jonkin verran tärkeää Ei juurikaan tärkeää Ei lainkaan tärkeää 1. Maku (täyteläisyys, humalointi, aromit) 2. Oluttyyppi KA 2014 KA ,82 3,82 (1.) 3,56 3,64 (2.) 3. Juotavuus ja raikkaus ,52 3,58 (3.) 4. Tuotemerkki tai valmistaja ,9 2,91 (5.) 5. Edullinen hintataso ,83 2,94 (4.) 6. Ennestään tuttu 7. Suositukset (myyjä/ystävät/arvostelut) ,78 2,91 (5.) 2,73 2,7 (8.) 8.Hyllynreunakuvaukset (hintaetiketti) ,67 2,66 (9.) 9. Valmistusmaa ,63 2,71 (7.) 10. Oluen sopivuus tietyn ruoan kanssa ,55 2,43 (10.) 11. Olut myydään pulloon pakattuna ,4 2,37 (11.) 12. Olut myydään tölkissä ,00 2,23 (12.) 42

43 Väkevien valintakriteerit Erittäin tärkeää Melko tärkeää Jonkin verran tärkeää Ei juurikaan tärkeää Ei lainkaan tärkeää KA 2014 KA Ennestään tuttu ,53 3,58 (1.) 2. Tuotemerkki tai valmistaja ,04 2,91 (3.) 3. Mahdollisimman edullinen hintataso ,03 3,06 (2.) 4. Valmistusmaa ,68 2,67 (5.) 5. Ystävien suositukset ,58 2,70 (4.) 6. Myyjän suositukset ,44 2,35 (6.) 7. Pullon, etiketin tai pakkauksen ulkonäkö ,27 2,30 (7.) 8. Artikkelit/ arvostelut ,07 2,14 (8) 43

44 Segmentit 2014 Modernit asiakastyypit Kokeilunhaluinen Juomaharrastaja Harri 19 % 11 % vuonna 2010 Hinta-laadun vertailija Veera 17 % 21 % vuonna 2010 Palveluhakuinen Paula 12 % 24 % vuonna 2010 Perinteiset asiakastyypit Hintaherkkä Heikki 24 % 24 % vuonna 2010 Tapauskollinen Tapsa 15 % 11 % vuonna 2010 Nopea ja omatoiminen Niilo 13 % 7 % vuonna

45 1,0 Kokeileva juomaharrastaja Harri Harrastamisen monimuotoisuus näkyy valinnoissa Koko: 19% ( 11%) N=190 Profiili Ostavat harvakseltaan alkoholia, ostajina laatutietoisia ja kokeilunhaluisia. Vertailevat tuotteita ja ostavat tiettyyn tarpeeseen. Ostoskori Korostuu >10 viinit, kuohuviinit sekä myös ulkomaalaiset erikoisoluet, rtd ja konjakit. Palveluun suhtautuminen Hintaherkkyys 5,0 4,0 Laatutietoisuus Varastoon ostaminen 3,0 2,0 Kokeilunhalu Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Ostamisen nopeus Total Vertailu Kokeilunhaluiset 45

46 Hinta-laadun vertailija Veera Yleinen alkoholinkäyttö vähenee Koko: 17%( 21%) N=172 Profiili Nuorehkoja, vertailevat tuotteita. Ostavat edullista, mutta ei laadun kustannuksella. Kokeilevia ja hitaita. Käyttötilanne ja suosittelu merkitsee. Käyttää vähemmän väkeviä. Ostoskori Korostuu kalliimmat valko- ja punaviinit, kuohuviinit, rosee sekä vahva lager, edullisemmat erikoisoluet, lonkero. Väkevissä maustetut viinat sekä liköörit. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Tarvelähtöisyys Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Vertailu Ostamisen nopeus Total Hinta-laadun vertailijat 46

47 Palveluhakuinen Paula Koko: 12%( 24%) N=122 Profiili Kaupunkilainen ja laatutietoinen. Käyttötilanne mielessä. Harkitseva ostaja, vertailee, hyödyntää myyjän neuvoja. Ostoskori Harrastaminen näky valinnoissa Korostuvat kalliimmat viinit ja erikoisoluet. Väkevissä viski, konjakki, brandyt ja rommi. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Ostamisen nopeus Total Vertailu Palveluhakuiset 47

48 Hintaherkkä Heikki Koko: 24%( 24%) N=242 Olut arkipäivää ja viini kasvaa Profiili Edullinen hinta korostuu. Ostaa tuttuja tuotteita. Kokeilunhalu noussut vs Määrätietoinen, suunnitelmallinen ja nopea ostajana. Ostoskori Korostuvat väkevät: kirkkaat, maustettu viina sekä konjakki. Edullisemmat lagerit/vahvat lagerit, lonkerot sekä < 10 viinit sekä hanapakkaukset. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Tarvelähtöisyys Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisu us Total Vertailu Hintaherkät Ostamisen nopeus 48

49 Tapauskollinen Tapsa Koko: 15%( 13%) N=148 Profiili Valitsee tuttuja tuotteita. Valmis maksamaan laadusta. Ostajana nopea ja tietää etukäteen. Ostoskori Viinin arkipäiväistyminen kasvussa Korostuu väkevät: konjakit ja viskit. Valkoviinit hanapakkauksessa sekä kotimaiset lager-oluet ja makulonkerot. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuu s Total Vertailu Tapauskolliset Ostamisen nopeus 49

50 Nopea ja omatoiminen Niilo Kokeilunhalu nostaa tuoteryhmien käyttöä Koko: 13%( 7%) N=128 Profiili Vähiten tilanne- ja tuotesidonnannaisia tuotevalinnassaan. Kohtalaisen hintaherkkiä ja yhä kokeilunhaluisempia ja kokeilevat uusia tuotteita/tuoteryhmiä. Ostoskori Korostuu lähinnä lager, erikoisoluet, edullisemmat viinit sekä harvakseltaan viskit. Palveluun suhtautuminen Varastoon ostaminen Hintaherkkyys 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Laatutietoisuus Kokeilunhalu Tarvelähtöisyys Tuoteuskollisuus Suunnitelmallisuus Ostamisen nopeus Vertailu 2014 Total Nopeat ja omatoimiset 50

51 2. Tyytyväisyys Alkoon ja valikoimiin tuoteryhmittäin

52 Kouluarvosana valikoimille Minkä kouluarvosanan antaisit Alkon valikoimille tällä hetkellä? Keskiarvo: 8.41 % vastaajista N=

53 Tyytyväisyys valikoimiin Kuinka tyytyväinen olet Alkon olut/väkevien/viinivalikoimaan kouluarvosanalla mitattuna tällä hetkellä? Olut N=537 Väkevät N=869 Viini N= Keskiarvo: 7, Keskiarvo: 8,4 4 0 Keskiarvo: 8,58 % vastaajista 53

54 Tavarantoimittajakysely

55 Kysely Alkon tavarantoimittajille Yhteenvetoraportti xx Syyskuu 2014, QuestBack Oy

56 Kysely Alkon tavarantoimittajille Kysely lähetettiin yhteensä 298 henkilölle (259 suomalaista ja 39 ulkomaista tavarantoimittajaa) Kyselyn tiedonkeruu tehtiin sähköpostikyselynä, jossa vastaajille lähetettiin sähköpostitse henkilökohtainen kutsu/linkki vastata kyselyyn Kyselyn vastausaika oli Kokonaisvastausprosentti oli 43 %. Kyselyyn vastasi määräaikana yhteensä 127 (108 kotimaista ja 19 ulkomaista) tavarantoimittajan edustajaa. Kyselyn teknisestä toteutuksesta sekä tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi QuestBack Oy

57 Kysely Alkon tavarantoimittajille 2014 Yhteenveto kysymysalueista (Indeksit) 57

58 Kysely Alkon tavarantoimittajille 2014 Kokonaistyytyväisyys Alkon Ostot ja logistiikka -yksikön toimintaan 58

59 Yhteistyö Ostot ja logistiikka yksikön kanssa: vahvuudet ja kehittämiskohteet Tunnistetut vahvuudet - Ostot ja logistiikka -yksikön henkilöt ovat ammattitaitoisia - Ostot ja logistiikka -yksikön henkilöt ovat palvelualttiita Kehittämiskohteet - Tarjousprosessin nopeuttaminen - Resurssihaasteiden tunnistaminen Tarjousprosessia suunnitellaan uudistavan vuodeksi 2016 Prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä varmistetaan riittävät resurssit 59

60 Tuotteiden ostaminen: vahvuudet ja kehittämiskohteet Tunnistetut vahvuudet - Ostot ja logistiikka yksikön hankintatoiminta on vastuullista Kehittämiskohteet - Tarjousten käsittelyn tasapuolisuutta epäillään - Ostosuunnitelman tuotehaut voisivat vastata paremmin kuluttajakysyntää; kaupalliset tuotteet vs. pienemmän kysynnän tuotteet Yhteistyön kehittäminen ja tiedotus Tuotehaut jatkossakin kaikille asiakasryhmille Uusi valikoiman kohdennus tuo lisämahdollisuuksia myös kaupallisille hauille Kysyntäpotentiaalin ilmoitus haussa mietinnässä 60

61 Alko.fi sivujen vahvuudet ja kehittämiskohteet Tavarantoimittajaosio Tunnistetut vahvuudet - Sivujen aiheet on jaoteltu loogisesti - Sivuilla tiedotetaan aktiivisesti tavarantoimittajille tärkeistä asioista Kehittämiskohteet - Tavarantoimittajaosiolle linkki pääsivun ylälaitaan (tai oma tavarantoimittajaportaali) - Uusien tiedotteiden helpompi löydettävyys ja niistä viestiminen (RSS-syötteiden epämääräinen toiminta) Alko.fi -sivusto yleisesti Pitäisi löytyä tieto mistä tuotetta on saatavissa (kaikki myymälät) Mobiilipuolen parempi toimivuus Tuotehaun parempi toimivuus Palautekeskustelu käyty markkinointiyksikön kanssa Moni toteutuu sellaisenaan (linkin nosto ylemmäksi, navigaation parantaminen, tuotteen paikannettavuus kaikissa myymälöissä) 61

2.6.2014. Hinnankorotuksia ja -alennuksia sekä muutoksia toimituslausekkeisiin tai jakelutapoihin hyväksytään tulevaksi voimaan kolme kertaa vuodessa:

2.6.2014. Hinnankorotuksia ja -alennuksia sekä muutoksia toimituslausekkeisiin tai jakelutapoihin hyväksytään tulevaksi voimaan kolme kertaa vuodessa: VUODEN 2015 VALIKOIMAANOTTO-OHJEESEEN SUUNNITELLUT MUUTOKSET Hinnankorotuksia ja -alennuksia sekä muutoksia toimituslausekkeisiin tai jakelutapoihin hyväksytään tulevaksi voimaan kolme kertaa vuodessa:

Lisätiedot

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset - Valikoimastrategia 2017-2020 - Verkkokaupan tilannekatsaus 11.15 Tauko ja siirtyminen 11.30

Lisätiedot

Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset

Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset Asiakas Ostaa lahjaksi Helppo ostaminen Eri sesongit Alko Asiakastarpeen täyttäminen Elämyksellisyyden tarjoaminen Tavarantoimittajat Tuotemerkin rakentaminen Myynnin

Lisätiedot

VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET 1.6.2016

VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET 1.6.2016 ALKOHOLIJUOMIEN VALIKOIMAANOTTO JA VÄHITTÄISMYYNTI 1.6.2016 2 VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET 1.6.2016 Tilausvalikoima (s. 18) - Tilausvalikoiman listausprosessin nopeuttaminen ja listausmaksun poistuminen

Lisätiedot

Viiniglögiä Väkevää viiniglögiä Glühweinia Aromatisoitua viiniä Aromatisoitua hedelmä-ja/tai marjaviiniä Alkoholitonta glögiä Väkevää glögiä

Viiniglögiä Väkevää viiniglögiä Glühweinia Aromatisoitua viiniä Aromatisoitua hedelmä-ja/tai marjaviiniä Alkoholitonta glögiä Väkevää glögiä GLÖGIT Alko hakee valikoimaan joulukaudeksi 2017 Viiniglögiä Väkevää viiniglögiä Glühweinia Aromatisoitua viiniä Aromatisoitua hedelmä-ja/tai marjaviiniä Alkoholitonta glögiä Väkevää glögiä Tuotteiden

Lisätiedot

Aureolis Oy. Analytiikka määrää myymälävalikoiman - Case Alkon myymäläuudistus SAS Forum Helsinki

Aureolis Oy. Analytiikka määrää myymälävalikoiman - Case Alkon myymäläuudistus SAS Forum Helsinki Aureolis Oy Analytiikka määrää myymälävalikoiman - Case Alkon myymäläuudistus 2015 SAS Forum Helsinki 1.10.2015 22.10.2015 Alkon valikoimanhallinnan uudistus Kesäkuussa 2015 käyttöönotettu uudistus, jonka

Lisätiedot

Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015

Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015 Talous ja ympäristötilastot Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015 Marraskuu 2015 Tilastokeskus: 00022 Tilastokeskus 029 551 1000 Toimeksiantaja: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 2 Alkoholijuomien

Lisätiedot

JOULUKAUDEN 2016 KAUSILAHJAPAKKAUKSET

JOULUKAUDEN 2016 KAUSILAHJAPAKKAUKSET Anu Hedman 4.4.2016 1 (5) JOULUKAUDEN 2016 KAUSILAHJAPAKKAUKSET Kausilahjapakkauksesta tulee tehdä tarjous kumppaniverkossa hakunumerolla L2016. Mikäli et ole kumppaniverkon käyttäjä, tee lahjapakkaustarjous

Lisätiedot

SUOMI 100 VUOTTA JUHLAVUOSI

SUOMI 100 VUOTTA JUHLAVUOSI 27.5.2016 1 (7) SUOMI 100 VUOTTA JUHLAVUOSI HUOM! Tämän dokumentin hakuja on korjattu. Korjatut kohdat löytyvät hakuteksteistä punaisella. Korjaukset ovat: 3.6.2016 hakua KS160701 on korjattu: Pakkaus

Lisätiedot

17.2.2016 1 (7) vähintään 50000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava

17.2.2016 1 (7) vähintään 50000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 17.2.2016 1 (7) GLÖGIT Alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava Viiniglögi KW160205 viiniglögi täydentävä punaviiniglögi vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa vähintään 100000 pulloa; pullojen lukumäärä

Lisätiedot

Workshop: Valikoimanhallinta

Workshop: Valikoimanhallinta Workshop: Valikoimanhallinta Valikoimanhallinta WORKSHOP: Tilausvalikoiman vakiovalikoimaannousu (T2-tuotteet) Pilotointi T2-tuotteiden vakiovalikoimaan nousun nopeuttamisesta kesäkuusta 2016 alkaen? -

Lisätiedot

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN Pasi Holm 10.1.2017 ALKOHOLILAIN MUUTOS VÄHITTÄISKAUPASSA 1) Prosenttirajan nosto 4,7 % 5,5 % 2) Valmistustaparajoitteesta

Lisätiedot

PANIMO VIINIT VÄKEVÄT

PANIMO VIINIT VÄKEVÄT PANIMO VIINIT VÄKEVÄT PANIMO VIINIT VÄKEVÄT ALKOHOLITTOMAT LONG DRINKIT OLUET SIIDERIT PUNAVIINIT VALKOVIINIT KUOHUVIINIT ROSEEVIINIT JÄLKIRUOKA & VÄKEVÖIDYT VIINIT HANA- PAKKAUKSET MUUT VODKAT & VIINAT

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

1/5 19.6.2014 KÄSITYÖLÄIS- JA/TAI ERIKOISTUOTTEET 2015. Oluet. Käsityöläisolut 2015 KESÄKUU

1/5 19.6.2014 KÄSITYÖLÄIS- JA/TAI ERIKOISTUOTTEET 2015. Oluet. Käsityöläisolut 2015 KESÄKUU 1/5 19.6.2014 ÄSITYÖLÄIS- JA/TAI ERIOISTUOTTEET 2015 Oluet äsityöläisolut 2015 ESÄUU B140601 olut alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan sta,

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun Vuoden Viinit kilpailu ry:llä on kunnia kutsua Suomen viiniedustajat maamme ainoaan, jo 19. kertaa järjestettävään Vuoden Viinit -kilpailuun. Edelliseen kilpailuun osallistui

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Tuotetietojen tallennuskoulutus

Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Päivän oppimistavoite Synkka Tuotteen toiminnallisuudet tutuksi Osaan perustaa vähittäistuotteen ja kuljetuspakkauksen Tiedän miten pakkaushierarkia

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden yhteishankinta

Elintarvikkeiden yhteishankinta Elintarvikkeiden yhteishankinta 2016-2020 22.4.2015 Yleistä Sopimuskausi aikavälillä 1.2.2016-31.1.2020 Yhteiskilpailutuksen tavoitteena oli hinta- ja prosessisäästöt ottaen huomioon tuotelaatu ja ravitsemustekijät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtaja Pekka Helander Autoalan Keskusliitto ry 26.3.2010 Hilton Helsinki Kalastajatorppa AKL:n EETTINEN VASTUU Autoalan Keskusliitto

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoo Catering -liikelaitos hankkii lihaa, lihatuotteita ja valmisruokia tuotantokeittiöille tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron arvosta vuodessa. Hintaliitteestä (liite

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet. Satu Laatinen

CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet. Satu Laatinen CATS Tuntikohdennuslomakkeen kehittämiskohteet Satu Laatinen Kehittämiskohteet Kehittämiskohde Päättyneille sopimuksille tehtyjen CATS:n tuntikohdennusten hyväksyntä Tavoitetuntien oikeellisuuden parantaminen

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 25.6.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Perustietoa liikenneasemista virallisten

Lisätiedot

Toukokuu Synkka Tuote Erillisohje Lopetettavien Tuotteiden ja Pakkausten käsittely

Toukokuu Synkka Tuote Erillisohje Lopetettavien Tuotteiden ja Pakkausten käsittely Synkka Tuote Erillisohje Lopetettavien Tuotteiden ja Pakkausten käsittely 1 Sisällys Yleistä... 3 Mitä tietoja pitää ilmoittaa... 3 Saatavuus päättyy F7221... 3 Tuotanto lopetettu: pvm F7242... 3 Lanseeraus

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen!

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Montako asiakasta teillä käy päivittäin? Moniko heistä on todellinen ostaja? Kuinka monet poistuvat ostamatta? Osaatko optimoida oikean henkilökuntamäärän kullekin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Tavarantoimittajatilaisuus

Tavarantoimittajatilaisuus Tavarantoimittajatilaisuus 25.5.2016 1 Tavarantoimittajatilaisuus 25.5.2016 Ohjelma 25.5.2016 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset asiat - Valikoimanhallinta - Vastuullisuusasiat 11.00

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan!

Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan! Whitepaper 12.6.2009 1 / 5 Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan! Kirjoittaja: Mikko Kärkkäinen Toimitusjohtaja, TkT Tämä artikkeli keskittyy täydennystilaamiseen tavaratalokaupan

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot