Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede.

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede."

Transkriptio

1 Katsausartikkeli Ioannis Stogiannidis, Timo Puolakka, Pekka Halonen, Jorma Pajamäki, Hannu Syrjä, Yrjö T. Konttinen, Sannakaisa Virtanen, Matti U.K. Lehto Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle Tärkein tieto K Lonkan tekonivelleikkaus voidaan tehdä kokotekonivel- tai pinnoitetekonivelleikkauksena. K Pinnoiteleikkausta suositellaan työikäisille ja fyysisesti aktiivisille potilaille. K Pinnoitenivel kestää paremmin kuormitusta, eikä suuremman femurkomponenttinsa ansiosta mene yhtä helposti sijoiltaan kuin kokotekonivel. K Vajaan neljän vuoden seurannassa pinnoitetekonivelleikkausten pysyvyys oli 99,1 % ja lonkan toimintaa kuvaavat Harrisin pisteet paranivat 54:stä 98:aan. K Rakenteeltaan metalli-metallipinnoitteisen tekonivelen vähäiset komplikaatiot ja hyvät varhaistulokset ovat lupaavia, mutta seurantatutkimuksia tarvitaan vielä. Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle reagoimaton hankala nivelen kuluma ja sen aiheuttama kipu, joka tyypillisesti tuntuu nivusissa ja pakarassa mutta saattaa säteillä sääreen ja jopa polven alapuolelle. Yleensä kipu pahenee rasituksessa ja hellittää levossa. Yöunen estävä lepokipu on erityisen hankala oire. Lonkkanivelen kipu aiheuttaa toiminnanvajausta ja vaikeuttaa liikkeellelähtöä, kävelyä ja kulkua portaissa. Asiointi kodin ulkopuolella vaikeutuu. Lonkkanivelen deformoituminen ja nivelkapselin kutistuminen pienentävät liikelaajuuksia, jolloin päivittäiset toimet vaikeutuvat tai estyvät. Jos potilas sairastaa lisäksi selkärankareumaa ja sen sukuisia tauteja, voi hän päätyä lyhyessä ajassa pysyvästi vuodepotilaaksi (1). Tällaisissa tapauksissa lonkan tekonivelleikkausta liikelaajuuden parantamiseksi puoltaa kotihoidon järjestyminen esim. omaishoitajan avulla, jos potilaan kognitiiviset ja mentaaliset toiminnot ovat riittävän hyvällä tasolla. Ensimmäiset lonkan tekonivelet kehitettiin 1920-luvulla. Vuosien kuluessa on kokeiltu erilaisia materiaaleja lasista tefloniin ja ruostumattomasta teräksestä keraamisiin aineisiin. Tekonivelten kuluminen ja kitka saatiin minimoiduksi 1980-luvulla, kun opittiin valmistamaan polaarisen kontaktin (pieni kontaktipinta) ja ekvatoriaalisen välyksen (nestepintavoitelu) mahdollistava tarkkuusimplantti (2,3,4). Nykyisin käytetään kokotekonivelleikkauksissa eniten hybridejä, joissa kuppi painetaan ja nuppi sementoidaan paikoilleen. Kehityksestä huolimatta %:lle potilaista joudutaan tekemään uusintaleikkaus 10 vuoden kuluessa (5,6,7). Pinnoitetekonivelessä reisiluun nivelpinta päällystetään metallikuorella, jolloin reisiluun kaulaa ei katkaista kuten tavanomaisessa tekonivelleikkauksessa. Pinnoitetekoniveltä suositellaan sellaisille lonkan tekoniveltä tarvitseville potilaille, jotka ovat alle 60-vuotiaita (työikäisiä), perusterveitä ja fyysisesti aktiivisia (2,8,9), ja joiden eliniän ennuste ylittää lonkan tavanomaisen tekonivelen kestoiän (kuvat 1 ja 2). Pinnoitetekonivelleikkaus on kuitenkin vain yksi vaihtoehto kokotekonivelelle ja se on osin kehitetty siksi, että lonkan tekoniveliä on ruvettu asentamaan yhä nuoremmille potilaille (10). Esimerkiksi kahden oman (suomalaisen) aineistomme mukaan pinnoitetekonivel asennettiin potilaille, jotka olivat iältään keskimäärin 65-vuotiaita, kun tavanomaisen tekonivelen saaneet potilaat olivat keskimäärin 76-vuotitaita (Hua, henkilökohtainen tiedonanto). Potilaan yleistila tai muut sairaudet eivät sinällään ole aihe tai vasta-aihe jollekin tekoniveltyypille, mutta vaikea perussairaus voi olla tekonivelleikkauksen vasta-aihe. 4519

2 Kuva vuotias putkiasentaja, jolle on kehittynyt kivulias nivelrikko vasempaan lonkkaniveleen. Potilaan työ- ja toimintakyky ovat uhattuna. Kuva 2. Ap-röntgenkuva potilaan lonkasta pinnoitetekonivelleikkauksen jälkeen. Kuvassa näkyy metallista valmistettu femurkomponentti; sen upotusnasta on asetettu reisiluun kaulan suuntaisesti. Kuvassa näkyy myös acetabulumkomponentti, jonka sisään femurkomponentti niveltyy. Luuta säästävässä leikkauksessa on luotu metalli-metalli liukupari. Potilas palasi takaisin putkiasentajan työhön. Pinnoitetekonivelen edut Pinnoitetekonivel säästää reisiluuta enemmän kuin perinteinen tekonivel (kuva 3). Leikkauksessa reisiluun pää työstetään pinnoitetekonivelen muotoon. Reisiluun ydinontelo jää koskemattomaksi. Nykyisin voidaan leikkauksessa käyttää myös mini-invasiivista tekniikkaa (11,12). Mahdollinen uusintaleikkaus tehdään katkaisemalla reisiluun kaula ja asentamalla potilaalle tavanomainen kokotekonivel (13). Pinnoitetekonivelleikkauksessa molemmat vaurioituneet nivelpinnat poistetaan ja korvataan pinnoiteimplanteilla (kuvat 1, 2 ja 3). Reisiluun pää muotoillaan kirurgisesti ja sen päälle sekä nivelkuoppaan asetetaan melko suurikokoiset (läpimitta mm) ja normaaleja rakenteita muistuttavat metallikuoret (kuva 3). Anatomisten mittasuhteiden säilyminen tekonivelessä pienentää lonkkanivelen sijoiltaan menon riskiä. Englantilaisessa 446 pinnoitetekonivelen aineistossa luksaatioita ei esiintynyt lainkaan (14) ja tamperelaisen COXA:n aineistossa niitä esiintyi vain 0,25 %:lla. Tavanomaisessa kokotekonivelessä on suhteellisen pieni metallinen reisiluun pää, mutta nivelen sijoiltaan menon riski on suurempi, noin 3 % (15) (vaihteluväli 1 10 %). Toisaalta esimerkiksi pienipäinen Charnleyn implantti on kliinisessä käytössä ollut varsin stabiili, ehkä osin siksi, että sitä on asennettu vanhoille potilaille, joilla on heikot loitontajat (16). Tekonivelen stabiiliudella voi olla muitakin syitä, koska samanlaisia tuloksia on julkaistu myös nuorempien kokotekonivelpotilaiden osalta (17). Luksaation syntyyn vaikuttavat paitsi nivelkomponentin pään koko myös käytetty leikkaustekniikka, aiemmat leikkaukset ja ison sarvennoisen osteotomia (18,19). Pinnoitetussa nivelessä mekaaninen kuormitus välittyy fysiologisemmin kuin kokotekonivelessä. Reisiluun varren ja kaulan kuormituskato vähenee. Wolffin lain mukaan luu muovautuu siihen kohdistuvan kuormituksen vaikutuksesta uusia kuormitusolosuhteita vastaavaksi (20). Jos luuta paljon jäykempi metalli-implantti kantaa suurimman osan kuormasta, kehittyy luuhun murtumille altistava periproteettinen luukato. DEXA-mittauksilla on todettu, että tavallisen varrellisen tekonivelen asentamisen jälkeen luun tiheys heikkenee (21), mutta että pinnoiteleikkauksen jälkeen reisiluun mineraalitiheys kasvaa niin sen tyviosassa (22) kuin kaulassakin (23). Tavanomaisessa kokotekonivelleikkauksessa saattaa alaraajoihin syntyä pituuseroa, jonka suuruus riippuu mm. siitä, mistä kohdasta reisiluun kaula katkaistaan ja miten syvälle femurkomponentti asennetaan. Jos alaraajojen pituusero on merkittävä (yli 3 cm) jo ennen leikkausta, ei sen korjaaminen onnistu pinnoitetekonivelellä. Pienempien leikkausmarginaalien vuoksi arveltiin, että pinnoiteleikkaus mahdollistaa kokotekonivelleikkausta paremmin raajan pituuden, rotaation keskipisteen siirtymisen ja reisiluun kaulan kulman säilyttämisen, mutta näin ei välttämättä ole (24). Tavanomaisessa kokotekonivelleikkauksessa tuhoutuu melko paljon asentotuntohermoja. Kudoksia säästävään pinnoiteleikkaukseen liittyy myös paremmin säilyvä asentotunto (25,26). 4520

3 Pinnoitetekonivelen ongelmat Pinnoitetekonivelleikkaus edellyttää melko laajaa avausta. Käytettäessä isoa ja paksua nivelkuppia joudutaan lonkkaluuta poistamaan enemmän kuin tavanomaisessa lonkan tekonivelleikkauksessa. Jopa 40 %:lla potilaista saattaa olla sellainen lonkan dysplasian, asentovirheen, nivelrikon, nivelreuman, avaskulaarisen nekroosin tms. aiheuttama reisiluun pään rakennevirhe tai luun puutos, että pinnoitetekoniveltä ei voi kiinnittää tukevasti reisiluun päähän (27,10). Toisaalta, jos pinnoitetekonivelen kiinnittämisen edellytykset ovat reisiluun pään muotoilun jälkeen olemassa, voidaan metalli-metallipinnoiteimplanttia käyttää esim. reisiluun pään nekroosin (jos tautiprosessi on jo rauhallisessa vaiheessa) tai lonkan dysplasian hoitoon (28). Reisiluun päähän saattaa kehittyä aseptinen nekroosi. Ainakin keskipitkässä seurannassa tämä komplikaatio on ollut suhteellisen harvinainen. PET-tutkimusten perusteella on havaittu, että verenkierto säilyy Birmingham Hip Resurfacing eli BHR-tekniikalla tehdyissä artroplastioissa (29). Pinnoitetekonivelen reisiluuosan kupolimaisen kuoren yläsivureuna saattaa aiheuttaa reisiluun kaulaa heikentävää luukatoa. Tällainen lovi altistaa patologisille reisiluun kaulan murtumille, joita esiintyy keskimäärin melko varhain (15 viikon kuluttua) asentamisesta, erään tutkimuksen mukaan 1,5 %:lla potilaista (30). Naisilla reisiluun kaulan murtumariski oli merkittävästi (1,95-kertaisesti) suurempi. Jos naispotilaalla, jota ikänsä puolesta pidettäisiin sopivana pinnoitetekonivelpotilaana, todetaan osteoporoosi (T-arvo alle 2,5; tai jopa vain osteopenia eli T-arvo alle 1), on tavanomainen kokotekonivel pinnoitetta viisaampi ratkaisu. Seurantamenetelmistä radiostereofotogrammetrinen RSA-menetelmä mahdollistaa tekonivelen pienten asentomuutosten ja varhaisen irtoamisen havaitsemisen. Metallimetallipinnoitetekonivel kiinnittyy hyvin ja sen asentomuutokset ovat vähäisiä. Tulokset ovat täysin verrattavissa tavallisiin kokotekoniveliin (31). Metalli-metalliliukupareissa kuluminen etenee alkuun joutuisasti, mutta laantuu sitten kiillottumisen myötä, joten kulumajäämää syntyy vähemmän kuin metalli-polyeteeniliukuparista. Syntyvät metallihiukkaset ovat hyvin pienikokoisia. Niitä voi syntyä jopa yli miljoona joka askeleella. Näin pienet partikkelit aiheuttavat ilmeisesti melko harvoin vierasesinereaktioita (2). Sen sijaan niiden valtavan suuri pinta-ala lisää korroosiota, niin että metalliionien pitoisuus on metalli-metallipinnoiteimplanteissa suurempi kuin tavanomaisissa tekonivelissä. Metalli-ionit voivat aiheuttaa viivästynyttä yliherkkyyttä, joka jouduttaa tekonivelen aseptista irtoamista. Lisäksi metallihiukkaset ja -ionit kulkeutuvat maksaan, pernaan ja imusolmukkeisiin sekä raskauden aikana istukan kautta sikiöön. Niiden tavanomaista suuremman määrän on pelätty aiheuttavan karsino- tai teratogeneesia muutoksia, vaikka tätä ei olekaan osoitettu (32,33,34,35). Metalli-metallipinnoitetekoniveltä pidetäänkin vasta-aiheisena munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja hedelmällisessä iässä oleville naisille. Pinnoitetekonivelen nivelkupin ulkopinta on pinnoitettu hydroksiapatiitilla. Kuppi kiinnitetään lonkkaluuhun painamalla se 1 4 mm pienempään implanttipesään. Varsinkin suurikokoinen ja ohut kuppi saattaa tällöin vääntyä, mikä lisää kitkaa, kulumista ja irtivääntymisen riskiä samalla kun lukitusmekanismi saattaa pettää. Reisiluukomponentti voidaan kiinnittää ilman sementtiä, mutta sementtikiinnitteinen tekniikka mahdollistaa pienten luukystien ja reisiluun pään luupuutosalueiden täyttämisen, kun ne on ensin kuivattu ja puhdistettu kyretillä ja suurinopeuksisella poralla. Viisteitä ja täyttökuoppia käyttämällä saadaan laaja ja laadukas kiinnityspinta luun ja sementin väliin (2,36,37). Keskimäärin 1,5 prosentilla 51-vuotiaista lonkan kokotekonivelpotilaista esiintyi uusintaleikkaukseen johtaneita syviä infektioita pitkässä seurannassa (17). Koska muut tekijät, kuten lihavuus, diabetes, nivelreuma ja ihon huono kunto lisäävät infektioriskiä, leikkauksen uusintatarve on pinnoitetekonivelleikkauksissa todennäköisesti samaa luokkaa tai jopa pienempi potilaiden nuoremmasta iästä ja vähäisemmästä komorbiditeetista johtuen. Varmemmat päätelmät mahdollistavat seuranta-ajat ovat vielä lyhyitä kokotekoniveliin verrattuna (38). Pinnoitetekonivelongelmia voidaan ennustaa indeksillä, joka muodostuu alle 82 kg:n painosta (2 pistettä; johtaa pieneen kiinnityspintaan), reisiluun yli yhden cm:n läpimittaisista kystista (2 pistettä, heikentää kiinnitysalustaa), aiemmasta ko. lonkkaan kohdistuneesta kirurgiasta (1 piste; heikentää rakennetta ja lujuutta) ja kovasta fyysisestä rasituksesta (1 piste; UCLA-luokka yli 6, ks. alla, lisää implanttiin kohdistuvaa rasitusta). Jos indeksi on yli kolme, aikaisten tekonivelongelmien riski on 12-kertainen (39). Pinnoitetekonivel pitäisi asennuksen yhteydessä saada lievään valgukseen, jotta estetään valgusloven synty (40) ja varukseen painuminen (41,42). Kuva 3. Vasemmalla pinnoitetekonivelen femurkomponentti, keskellä acetabulumkomponentti ja oikealla varrellinen suurinuppinen tekonivel. Jos vain pinnoiteimplantin femurkomponentti on irronnut, korvataan se uusintaleikkauksessa suurinuppisella femurkomponentilla. 4521

4 Ohjeistusta pinnoitetekonivelpotilaalle Ennen leikkausta potilasta kehotetaan liikkumaan ja harjoittelemaan fysioterapeutilta ja endoproteesihoitajalta saamiensa potilaskohtaisten ohjeiden mukaisesti mahdollisimman paljon kivun sallimissa rajoissa. Tavoitteena on kohentaa yleiskuntoa ja parantaa reisilihasten voimaa. Hampaat ja muut mahdolliset infektiopesäkkeet pitää hoitaa kuntoon. Potilasta kehotetaan hankkimaan toipilasaikaa varten apuvälineitä, kuten kyynärsauvat, wc-tuoli, lonkkatyyny, sukanvetolaite ja sängyn korokkeet yms. Mahdollisesta kotiavusta kannattaa sopia sosiaalihoitajan kanssa jo etukäteen. Sairaalan osastolla käydään läpi leikkaukseen liittyvät asiat ja leikkauskelpoisuus. Leikkausta edeltävänä päivänä kerrataan vielä sängystä nousu ja sauvakävelyohjeet ja -harjoitukset. Pinnoitetekonivelleikkaus suoritetaan usein spinaali- tai epiduraalianestesiassa, koska se alentaa verenpainetta ja vähentää perioperatiivista verenvuotoa, vähentää syviä laskimotrombooseja sekä jouduttaa toipumista leikkauksesta verrattuna yleisanestesiaan. Heräämössä voidaan ottaa postoperatiiviset röntgenkuvat. Epiduraalikatetria voidaan käyttää myös postoperatiivisen kivun hoitoon. Tarvittaessa voidaan käyttää myös NSAID-valmisteita tai kylmäpakkauksia. Tromboembolisten komplikaatioiden ehkäisemiseksi potilaille annetaan pienimolekyylistä hepariinia injektioina. Leikkauksen jälkeen haava kuivuu normaalisti viimeistään viikossa, muuten kyseessä saattaa olla pinnallinen ihoja/tai syvä implantti-infektio. Tikit tai haavaniitit voidaan poistaa vuorokauden kuluttua, jonka jälkeen voidaan vielä tarvittaessa käyttää pari päivää haavateippiä. Kylpemistä ei suositella ensimmäisen 2 3 viikon aikana. Leikkauksen jälkeen saa jo seuraavana päivänä kokeilla jalkeille nousemista. Leikkausalueella on alkuun hyytymiä ja vilkas verenkierto, joka arpikudoksen kypsyessä vähenee. Siksi leikkauksen jälkeen tehtyjen, esim. hammaslääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä saattaa olla aiheellista suositella 2 grammaa amoksisilliinia, tai penisilliinille allergisille 600 mg klindamysiiniä, noin tuntia ennen toimenpidettä (8,43). Alkuvaiheessa kuntoutusharjoitukset ja perehdytys tapahtuvat fysioterapeutin ohjauksessa. Kyynär- tai kainalosauvat ovat käytössä 2 3, jopa 6 viikon ajan, jonka jälkeen potilas voi voinnin mukaan siirtyä yhteen sauvaan tai kävelykeppiin 2 3, jopa 6 viikon ajaksi. Autoa voi yleensä ruveta ajamaan silloin, kun alkaa pärjätä yhdellä sauvalla tai kepillä. Ensimmäinen jälkitarkastus on usein 6 8 viikon kuluttua leikkauksesta, jolloin otetaan myös kantaa työhön paluuseen. Istumista saa lisätä tuntemusten mukaan. Tromboosiprofylaksi- sekä venytys- ja liikelaajuusharjoituksia kannattaa tehdä endoproteesihoitajalta tai fysioterapeutilta saatuja ohjeita noudattaen, alkuun lyhyen aikaa kerrallaan, mutta usein. Tavallisen tekonivelleikkauksen jälkeen tulee kolmen kuukauden ajan välttää koukistuksen, lähennyksen ja sisäänkierron yhdistelmää, jottei lonkkanivel mene sijoiltaan ja jotta pehmytkudokset saavat parantua. Pinnoitetekonivelissä tämä ei femurkomponentin nivelpinnan suuren koon vuoksi ole tarpeen. Sauvakävely, pyöräily, uinti, tanssi ja perinteisen tyylin maastohiihto ovat hyviä lajeja, koska niihin ei liity iskukuormitusta. Toipumisen jälkeenkin rajumpikin liikunta, kuten hölkkä, onnistuu aluksi pehmeällä alustalla ja hyvillä lenkkitossuilla. Kontakti- ja iskukuormalajit, kuten tennis, squash, laskettelu, jalkapallo ja koripallo kuormittavat pinnoitetekoniveltäkin enemmän kuin aiemmin luetellut suositeltavat lajit. Kuormittavia lajeja olisi järkevää välttää, vaikka yhdysvaltalaisten raporttien sekä UCLA:n aktiviteetti-indeksin mukaan monet pinnoitetekonivelen saaneet harrastavat kontaktilajeja jopa huippu-urheilutasolla (44). Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksesta toipunut potilas ei yleensä tarvitse erityisiä fysikaalisia hoitoja, vaan liikunta ja harjoittelu toteutetaan parhaiten omahoitoina annettujen ohjeiden ja omien mieltymysten mukaan. Jälkiseurantaohjeita yleislääkärille Tekonivelleikkauspotilaat ovat saaneet hoitavalta lääkäriltä epikriisin ja seurantaohjeet. Yleensä potilaille suositellaan vuosikontrolleja, jolloin fysioterapeutti tarkistaa potilaan toimintakyvyn sekä nivelen liikelaajuudet ja ortopedi katsoo röntgenkuvat. Yleislääkärin tulee silti lähettää potilas ortopedin vastaanotolle, jos pinnoitetekonivel kipeytyy nopeasti uuden trauman seurauksena (esimerkiksi reisiluun kaulan murtuma, tekonivelen irtoaminen) tai vähitellen (esimerkiksi kaputnekroosi, aseptisen vierasesinereaktion tai viivästyneen yliherkkyyden aiheuttama tekonivelen irtoaminen). Lähettäminen on aiheellista myös, jos pinnoitetekonivel kipeytyy infektion yhteydessä, potilas sairastuu ja mahdollisesti kuumeilee samalla kun CRP nousee (implantti-infektio) tai jos radiologisessa tutkimuksessa näkyy merkkejä pinnoitetekonivelen komponentin vääntymisestä, irtoamisesta, osteolyysistä, reisiluun pään murtumasta tai muuten ilmenee joku pinnoiteimplanttiin mahdollisesti liittyvä komplikaatio. Potilaan pinnoitetekonivelen rutiiniseurantaan perusterveydenhuollossa riittää kuitenkin yleisvoinnin, kipujen ja toimintakyvyn kysely ja yksinkertaiset tasamaa- ja porraskävely-, kyykistymistestit yms., eikä röntgenkuvaa tarvitse ottaa muutoin kuin erityisestä syystä. Röntgenkuvista yleislääkärin kannattaa etsiä merkkejä irtoamisesta, esimerkiksi femurkomponentin mahdollista painumista varukseen tai lonkkaluun nivelmaljan kallistuskulman muuttumista (septinen irtoaminen, implantti-infektio tai aseptinen irtoaminen, vierasesinereaktio, viivästynyt yliherkkyys, mekaaninen kuorma, trauma) ja mahdollista reisiluun kaulan murtumaa. Vertailu vanhoihin kuviin on toisinaan välttämätöntä. Potilaan vaivojen vuoksi saattaa herätä epäily raajojen pituuserosta, joka voidaan osoittaa radiologisesti ja korjata kengän korotuksella. Muita huomioon otettavia seikkoja ovat lineaarinen tai polysyklinen peri-implanttiosteolyysi ja femurkomponentin ylä-lateraalikulman aiheuttamat lovet luussa. Yleislääkärin kannattaa varmistaa, että pinnoitetekonivelpotilaan kotona on liukuestematot, riittävä valaistus varsinkin makuuhuoneen ja WC:n välillä ja että liukastumis- ja kaatumisriskiä pyritään muutoinkin välttämään. Jos verenpaineen hoitoon käytetään vasodilatoivia lääkkeitä tai potilaalla on diabeteksen aiheuttama ortostaattinen hypotonia, tulee verenpaine mitata potilaan maatessa ja noustua pys- 4522

5 tyyn (ortostaattinen koe) ja välttää huimausta provosoivia lääkkeitä sekä liiallista diureettien käyttöä. Pinnoitetekonivelleikkausten tulokset Vuosina tehtiin Suomessa yhteensä 983 pinnoitetekonivelleikkausta, joiden kokonaispysyvyys oli 99,1 %. Uusintaleikkaus tehtiin kolmelle potilaalle luunmurtuman, kolmelle infektion, yhdelle tekonivelen irtoamisen vuoksi ja kahdelle muusta syystä (n = 10). Tampereella tekonivelsairaala COXA:ssa on käytetty BHR-tyyppisiä metalli-metallipinnoitetekoniveliä noin kuuden vuoden ajan. Potilastiedot tallennetaan prospektiivisesti TEKOSET-tietokantaan. Toukokuun 2001 ja kesäkuun 2005 välisenä aikana asennettiin 356:lle potilaalle (69 % miehiä, 31 % naisia) yhteensä 401 BHR-tekoniveltä; 45:lle potilaalle tehtiin molemminpuolinen leikkaus. Potilaiden keski-ikä oli 54 (15 87) vuotta, mutta seuranta-aika vain 2 kk 4 vuotta. Leikkausaihe oli primaarinen osteoartriitti 80 %, dysplasia 9 %, osteonekroosi 3 %, posttraumaattinen osteoartriitti 3 % ja muu syy 5 %. Lonkan toimintaa kuvaavat Harrisin pisteet olivat ennen leikkausta keskimäärin 54 (23 83 pistettä) ja vuosi leikkauksen jälkeen 98 ( pistettä) (48 potilasta). Yhteenlaskettu lonkan liikelaajuus oli ennen leikkausta 126 astetta ( astetta) ja vuosi leikkauksen jälkeen (48 potilasta) keskimäärin 234 astetta ( astetta). Yhteensä neljä tekoniveltä on uusittu (kaksi reisiluun pään nekroosia, implantti-infektio, trauman aiheuttama reisiluun kaulan murtuma). Yksi potilas horjahti veneessä, jolloin pinnoitetekonivel meni sijoiltaan, mutta luksaatio reponoitiin sulkeisesti eikä ole uusinut. Muina komplikaatioina todettiin kaksi peroneuspareesia, paikoilleen unohtunut ohjaimen pinni (poistettiin paikallispuudutuksessa), kahdella potilaalla lovi reisiluun kaulassa ja joillakin potilailla rasitukseen liittyvä psoastendiniittikipu, joita on hoidettu levolla ja tulehduskipulääkkeillä sekä tarvittaessa ultraääniohjatuin kortisonipistoksin. Pohdinta Kaikkia lonkan tekoniveliä koskevan systemaattisen kirjallisuusanalyysin mukaan paras leikkaustulos saavutetaan käytettäessä hydroapatiittipinnoitettua nivelkuppia ja sementtikiinnitteistä femurkomponenttia. Näihin tuloksiin verrattuna kansallisen implanttirekisterimme tulokset ovat varsin hyviä. Tämän ehkä selittää kolme seikkaa. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa todettu laaja uusintaleikkausten vaihtelu 0 14,3 % viittaa siihen, että implanttien välillä on eroja. Uudemmissa töissä Suomessa on otettu käyttöön BHR-pinnoiteimplantit, joilla on muuallakin saavutettu hyviä tuloksia (14). Toinen seikka, jolla saattaa olla merkitystä, on pinnoitetekonivelleikkausten keskittäminen joihinkin harvoihin keskuksiin ja käsiin. Leikkausaiheet ja potilaiden ikä ovat karkeasti ottaen samat kuin aiemmissa julkaisuissa, joten potilaiden valikoituminen tuskin selittää Suomen hyviä tuloksia 3,7 vuoden seurannassa. Kolmas syy hyviin tuloksiin on lyhyt, 3,7 vuoden, seuranta. Koska uusinnat ovat kumulatiivisia ja saattavat myöhemmin lisääntyä runsaastikin, ei näitä tuloksia voida ekstrapoloida vuoteen. Varhaiset uusintaleikkaukset ovat Suomessa olleet harvinaisia. COXA:n aineistossa näitä voitiin analysoida potilaskohtaisesti. Syinä uusintaleikkauksiin olivat kipuongelmat, syvät implantti-infektiot, trauman aiheuttamat murtumat ja implanttien irtoaminen. Osteoporoosi on merkittävä reisiluun kaulan murtuman riskitekijä ja on tämän vuoksi pinnoitetekonivelen vasta-aihe. Raportoidut reisiluun kaulan murtumat tapahtuvat yleensä ensimmäisten kuukausien aikana leikkauksen jälkeen ja niiden on kuvattu liittyvän rakenteellisiin poikkeavuuksiin tai teknisiin virheisiin (45,30). Seurattaessa tekonivelkomponentin paikoillaan pysymistä RSA-menetelmällä on aikaisemmin osoitettu, että asentomuutos ennustaa komponentin irtoamista (46). BHR-pinnoitetekonivelten asentomuutokset ovat olleet hyvin vähäisiä (31,47). Omassa aineistossamme emme ole vielä todenneet yhtään femurkomponentin tai nivelkuppikomponentin aseptista irtoamaa. Samanlaisia kliinisiä tuloksia on raportoitu aikaisemmin Englannista (14,33,34). Uusintaleikkausten osuus tulee ajan myötä kasvamaan. Artroplastian onnistumista mitataan ensileikkauksesta uusintaleikkaukseen kuluvana aikana. Askelmittarin mukaan tekolonkkapotilaat ottavat ( ) askelta päivässä, jolloin leikkauspuolen lonkka kuormittuu 1,9 (0,6 4,3) miljoonaa kertaa vuodessa. Suomessa suositellaan terveysliikuntana askelta päivässä eli 3,6 miljoonaa askelta vuodessa. Tekonivelsimulaatioissa oletetaan potilaiden olevan iäkkäitä, ja laskelmissa käytetään miljoonaa sykliä vuodessa (yht sykliä, minkä on katsottu vastaavan tekonivelen 10 vuoden käyttöä). Käyttöaiheiden tai iän perusteella voidaan arvioida, että askelmäärä suuremmasta pienempään lonkan eri tekonivelluokissa on pinnoitetekonivel, sementitön tavanomainen kokotekonivel ja sementtikiinnitteinen tavanomainen kokotekonivel. Pinnoitetekonivelpotilaat ovat fyysisen aktiivisuuden suhteen UCLA-luokkaa 7 9 (esim. luokka 8: harrastaa säännöllisesti keilailua, golfia jne., luokka 9: harrastaa toisinaan iskukuormaa aiheuttavia lajeja, kuten lenkkeilyä, tennistä, laskettelua, balettia, raskasta fyysistä työtä tai vaeltamista). Tavanomaisen sementtikiinnitteisen tekolonkan saanut yli 60-vuotias on UCLA-luokassa 6,2 (hoitaa säännöllisesti kotiaskareet ja ostokset, ui säännöllisesti), mutta 75-vuotiaan UCLA-indeksi laskee helposti luokkaan 4, johon kuuluu kävelyä ja rajoittuneesti kotiaskareita ja ostoksia. Tasapuolisessa vertailussa aktiivisuuden pitäisi ratkaista, ei ajan (48,49). Olemme kannustaneet pinnoitetekonivelpotilaita palaamaan raskaaseenkin työhön, minkä on mahdollistanut hyvä toiminnallinen leikkaustulos ja pieni luksaatioriski. Kahdelle potilaallemme kehittyi femurkomponentin ylälateraalireunan vieressä näkyvät ulokemaiset röntgenlöydökset. Toisella potilaalla muutos johtui etenevästä reisiluun pään nekroosista. Femurkomponentti painui varukseen ja uusintaleikkauksessa todettiin reisiluun pään nekroosi. Toisella potilaalla luun harventuma saattoi johtua kulumisen aiheuttamasta osteolyysistä ja kuormituksen vähenemisestä. 4523

6 Lopuksi Terveydenhuoltojärjestelmän tulisi kyetä paremmin vastaamaan potilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja ottaa järkevästi käyttöön uudet terveysteknologiset innovaatiot. Järjestelmän tulisi tavalla tai toisella taata uusien hoitomuotojen laadun varmistus ja pitkäaikaisseuranta. Tekonivelten osalta olemassa olevan tiedon kriittinen analyysi, kansalliseen implanttirekisteriin kirjattujen tapausten jälkiseuranta ja erityistason keskusten kohortit luovat tälle hyvän pohjan. Lonkan pinnoitetekonivel on kehitetty entistä nuoremmille ja fyysisesti aktiivisille potilaille, joiden eliniän ennuste ylittää tavanomaisen ensitekonivelen kestoiän. Teknisen vaativuutensa vuoksi pinnoitetekonivelleikkaus edellyttää ortopedien lisäkoulutusta, jota menetelmän kehittäjä täällä on antanutkin. Perusteellinen lisäkoulutus, kokemuksen karttuminen ja riittävä määrä leikkauksia taitojen ylläpitämiseksi ovat tärkeitä tekijöitä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Suurin uhka metallisten pinnoiteimplanttien kohdalla on tällä hetkellä pitkäaikaisseurannan puute. Siksi on tärkeää, että leikkaukset keskitetään harvoihin ja riittävän suuriin keskuksiin, joissa pystytään tarkasti seuraamaan tekonivelten ja potilaiden tilaa. Seuraavien 5 10 vuoden kuluttua voidaan jo laatia entistä paljon yksityiskohtaisempia suosituksia kullekin potilaalle parhaiten sopivasta leikkauksesta. EU:n Cost ohjelma 537 Core laboratories for the improvement of medical devices in clinical practice from the failure of the explanted prostheses analyses, FEPA on tukenut artikkelin toteuttamista. Kirjallisuutta 1 Craweford RW, Murray DW. Total hip replacement: indications for surgery and risk factors for failure. Ann Rheum Dis 1997;56: McMinn D, Treacy R, Lin K, Pynsent P. Metal on metal surface replacement of hip. Experience of the McMinn prosthesis. Clin Orthop Relat Res 1996;(329 Suppl):S Schmalzried TP, Fowble VA, Ure KJ, Amstutz HC. Metal on metal surface of the hip. Technique, fixation and early results. Clin Orthop Relat Res 1996;(329 Suppl):S Wagner M, Wagner H. Preliminary results of uncemented metal on metal stemmed and resurfacing hip replacement arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1996;(329 Suppl):S Malchau H, Herberts P, Eisler T, Garellick G, Soderman P. The Swedish Total Hip Replacement Register. J Bone Joint Surg Am 2002;84-A Suppl 2: Nevalainen J, Keinonen A, Mäkelä A, Pentti A. The implant yearbook on orthopaedic endoprostheses. Finnish Arthroplasty Register. Lääkelaitoksen julkaisusarja 2005;1: Puolakka TJ, Pajamäki KJ, Halonen PJ, Pulkkinen PO, Paavolainen P, Nevalainen JK. The Finnish Artroplasty Register: report of the hip register. Acta Orthop Scand Oct;72(5): Pekka Ylinen: Lonkan tekonivelleikkaus: Pinnoite vai kokoproteesi? ORTON verkkolehti 2007;1: Eastaugh-Waring SJ, Seenath S, Learmonth DS, Learmonth ID. The practical limitations of resurfacing hip arthroplasty. J Arthroplasty 2006;21: Mont MA, Ragland PS, Marker D. Resurfacing hip arthroplasty: comparison of a minimally invasive versus standard approach. Clin Orthop Relat Res 2005;441: McMinn DJ, Daniel J, Pynsent PB, Pradhan C. Mini-incision resurfacing arthroplasty of hip through the posterior approach. Clin Orthop Relat Res 2005;441: Ball ST, Le Duff MJ, Amstutz HC. Early results of conversion of failed femoral component in hip resurfacing arthroplasty. J Bone Joint Surg 2007;89-A: Daniel J, Pynsent PB, McMinn DJ. Metal-on-metal resurfacing of the hip in patients under the age of 55 years with osteoarthritis. J Bone Joint Surg Br 2004;86: Lewinnek GE, Lewis JL, Tarr R, Compere CL, Zimmerman JR. Dislocations after total hip-replacement arthroplasties. J Bone Joint Surg Am 1978;60: Cutts S, Carter PB. Hip resurfacing: a technology reborn. Postgrad Med J 2006;82: Wroblewski BM, Siney PD, Fleming PA. Charnley low-frictional torque arthroplasty in patients under the age of 51 years. Follow-up to 33 years. J Bone Joint Surg Br 2002;84: Woo RY, Morrey BF. Dislocations after total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 1982;64: Alberton GM, High WA, Morrey BF. Dislocation after revision total hip arthroplasty: an analysis of risk factors and treatment options. J Bone Joint Surg Am 2002;84: Prendergast PJ, Huiskes R. The biomechanics of Wolff s law: recent advances. Ir J Med Sci 1995;164: Kröger H, Venesmaa P, Jurvelin J, Miettinen H, Suomalainen O, Alhava E. Bone density at the proximal femur after total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1998;352: Kishida Y, Sugano N, Nishii T, Miki H, Yamaguchi K, Yoshikawa H. Preservation of the bone mineral density of the femur after surface replacement of the hip. J Bone Joint Surg Br 2004;86: Harty JA, Devitt B, Harty LC, Molloy M, McGuinness A. Dual energy X-ray absorptiometry analysis of peri-prosthetic stress shielding in the Birmingham resurfacing hip replacement. Arch Orthop Trauma Surg 2005;125: Loughead JM, Chesney D, Holland JP, McCaskie AW. Comparison of offset in Birmingham hip resurfacing and hybrid total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg 2005;87-B: Konttinen YT, Tiainen VM, Gomez-Barrena E, Hukkanen M, Salo J. Innervation of the joint and role of neuropeptides. Ann N Y Acad Sci 2006;1069: Mont MA, Seyler TM, Ragland PS, Starr R, Erhart J, Bhave A. Gait analysis of patients with resurfacing hip arthroplasty compared with hip osteoarthritis and standard total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2007;22: Lachiewicz PF. Metal-on-metal hip resurfacing: a skeptic s view. Clin Orthop Relat Res 2007 Jul 5; (Epub ahead of print). 28 Revell MP, McBryde CW, Bhatnagar S, Pynsent PB, Treacy RB. Metal-on-metal hip resurfacing in osteonecrosis of the femoral head. J Bone Joint Surg Am 2006;88 Suppl 3: McMahon SJ, Young D, Ballok Z, Badaruddin BS, Larbpaiboonpong V, Hawdon G. Vascularity of the femoral head after Birmingham hip resurfacing. A technetium Tc 99m bone scan/single photon emission computed tomography study. J Arthroplasty 2006;21: Shimmin AJ, Back D. Femoral neck fractures following Birmingham hip resurfacing. J Bone Joint Surg Br 2005;87: Itayem R, Arndt A, Nistor L, McMinn D, Lundberg A. Stability of the Birmingham hip resurfacing arthroplasty at two years. A radiostereophotogrammetric analysis study. J Bone Joint Surg Br 2005;87: Silva M, Heisel C, Schmalzried TP. Metal-on-metal total hip replacement. Clin Orthop Relat Res 2005;430: Back DL, Dalziel R, Young D, Shimmin A. Early results of primary Birmingham hip resurfacings. An independent prospective study of the first 230 hips. J Bone Joint Surg Br 2005;87: Back DL, Young DA, Shimmin AJ. How do serum cobalt and chromium levels change after metal-on-metal hip resurfacing? Clin Orthop Relat Res 2005;438: Cutts S, Carter PB. Hip resurfacing: a technology reborn. Postgrad Med J 2006;82: Squire M, Griffin WL, Mason JB, Peindl RD, Odum S. Acetabular component deformation with press-fit fixation. J Arthroplasty 2006;21(6 Suppl 2): Amstutz HC, Le Duff MJ, Campbell PA, Dorey FJ. The effects of technique changes on aseptic loosening of the femoral component in hip resurfacing. Results of 600 Conserve Plus with a 3 to 9 year follow-up. J Arthroplasty 2007;22: Treacy RBC, McBryde CW, Pynsent PB. Birmingham hip resurfacing arthroplasty. A minimum follow-up of five years. J Bone Joint Surg 2005;87-B: Beaulé PE, Dorey FJ, LeDuff M, Gruen T, Amstutz HC. Risk factors affecting outcome of metal-on-metal surface arthroplasty of the hip. Clin Orthop Rel Res 2004;418:

7 40 Anglin C, Masri BA, Tonetti J, Hodgson AJ, Greidanus NV. Hip resurfacing femoral neck fracture influenced by valgus placement. Clin Orthop Relat Res 2007 Jun 21; (Epub ahead of print). 41 Radcliffe IA, Taylor M. Investigation into the effect of varus-valgus orientation on load transfer in the resurfaced femoral head: A multi-femur finite element analysis. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2007;22: Long JP, Bartel DL. Surgical variables affect the mechanics of a hip resurfacing system. Clin Orthop Relat Res 2006;453: Schmalzried TP, Ball S: JRI High performance hips. Post-operative guidelines Schmalzried TP, Silva M, de la Rosa MA, Choi ES, Fowble VA. Optimizing patient selection and outcomes with total hip resurfacing. Clin Orthop Relat Res 2005;441: Amstutz HC, Campbell PA, Le Duff MJ. Fracture of the neck of the femur after surface arthroplasty of the hip. J Bone Joint Surg Am 2004;86-A: Kärrholm J, Borssen B, Lowenhielm G, Snorrason F. Does early micromotion of the femoral stem prostheses matter: 4 7 year stereoradiographic follow-up of 84 cemented prostheses. J Bone Joint Surg Br 1994;76: Glyn-Jones S, Gill HS, McLardy-Smith P, Murray DW. Roentgen stereophotogrammetric analysis of the Birmingham hip resurfacing arthroplasty. A two-year study. J Bone Joint Surg Br 2004;86: Pollard TC, Baker RP, Eastaugh-Waring SJ, Bannister GC. Treatment of the young active patient with osteoarthritis of the hip. A five- to seven-year comparison of hybrid total hip arthroplasty and metal-on-metal resurfacing. J Bone Joint Surg Br 2006;88: Schmalzried TP, Shepherd EF, Dorey FJ ym. The John Charnley Award. Wear is a function of use, not time. Clin Orthop Relat Res 2000;381: Ioannis Stogiannidis LL Timo Puolakka ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Pekka Halonen ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Jorma Pajamäki ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri Hannu Syrjä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Yrjö T. Konttinen sisätautiopin professori HYKS, sisätaudit, Invalidisäätiön sairaala ORTON, Helsinki ja Sannakaisa Virtanen korroosio-opin ja pintakemian professori Erlangen-Nuremburgin yliopisto, Erlangen-Nuremburg, Saksa English summary Hip resurfacing arthroplasty an alternative to conventional joint replacement The concept of metal-on-metal hip resurfacing arthroplasty was reinvented in l988. Modern double cup implants are based on polar contact and equatorial clearing, which permit low wear and low friction. The main advantages are ease of revision and large-size head, which improves stability. They are therefore mainly used for relatively young < year-old working age individuals with high physical demands; consequently, implant survival times may not exceed those of conventional total hip replacements, which are subjected to much lower numbers of load cycles and less impact trauma. Results from a systematic literature review performed by NCCHTA, from an analysis of 1135 hip resurfacing patients registered in the National Arthroplasty Register and from 401 patients operated on in COXA Hospital for Joint Replacement were analyzed. The overall implant survival in the NCCHTA review varied between % in a 3-year follow-up, compared with an overall 3.7-year survival of 99.1% in the Finnish Arthroplasty Register material. The Harris Hip score improved from 54 to 98. The well characterized COXA cohort included only four revisions, one for infection, one for fracture and two for aseptic caput necrosis. Due to the relatively good medium term survival in the Finnish material and the use of BHR implants, these results justify continued use of this implant under close surveillance. More detailed recommendations can only be provided when 5-10-year follow-up studies have been published and critically analyzed. Yrjö T. Konttinen professor Helsinki University Hospital Ioannis Stogiannidis, Timo Puolakka, Pekka Halonen, Jorma Pajamäki, Hannu Syrjä, Sannakaisa Virtanen, Matti U.K. Lehto Matti U.K. Lehto johtava ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri TAYS 4525

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Daisuke Ogino 1, Hiroyuki Kawaji 2, Liisa Konttinen 3, Matti Lehto 4, Pekka Rantanen 5, Antti Malmivaara 6, Yrjö T. Konttinen 1, 3, 4, Jari

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla nivelreumapotilailla 4 019 lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen

Lisätiedot

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019

Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks/FAR 2018 Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks 2018, acetabulum-komponentti peräisen syyn mukaan jaoteltuna Uusintaleikkauksen syy Lukumäärä Aseptinen irtoaminen, acetabulum

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan. Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman

SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan. Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman Sisältö Johdanto Reisiluun kaulan murtuma potilas Mitä RCT:t kertoo Rekisteri tilastoja Yhteenveto Johdanto Yleinen

Lisätiedot

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA Juho Salivaara Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Lonkan tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus. Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen HYKS,

Lisätiedot

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Juho Salivaara, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen

Lisätiedot

Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta. LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa

Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta. LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa 19.4.2017 Esikäynti Leikkaus Heräämö/vuodeosasto Kuntoutuminen Potilaan hyvinvointi/homeostaasi/potilas säilyy hengissä Hyvä

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Tatu Mäkinen, Ville Remes Ortopedian ja traumatologian klinikka, Töölön sairaala ja Peijaksen sairaala

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tampere Several methods have been presented regarding the

Lisätiedot

Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri

Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri 3.6.2014 1 Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta Historiassa seurannat Pikonlinnassa ja Taysissa Coxa aloitti toimintansa

Lisätiedot

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T.

Lisätiedot

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Pyry Jämsä, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We analysed the mid-term

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät

Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät 2.10.2018 Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät Teemu Moilanen Johtava ylilääkäri Tekonivelleikkaus Indikaationa oman nivelen pitkälle edennyt niveltuho Korvaa vaurioituneet nivelpinnat keinomateriaaleilla

Lisätiedot

Polven periproteettiset murtumat

Polven periproteettiset murtumat Polven periproteettiset murtumat VTK 2017 Mika Junnila TYKS Esiintyvyys Polven periproteettisten murtumien esiintyvyys on n 2,5% Patellamurtumat harvinaisia Mayo Clinic Joint Registry 0,68% Tibiamurtumat

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

METALLI METALLI-LIUKUPINTAISTEN LONKAN TEKONIVELLEIKKAUSTEN VARHAISVAIHEEN TULOKSET

METALLI METALLI-LIUKUPINTAISTEN LONKAN TEKONIVELLEIKKAUSTEN VARHAISVAIHEEN TULOKSET METALLI METALLI-LIUKUPINTAISTEN LONKAN TEKONIVELLEIKKAUSTEN VARHAISVAIHEEN TULOKSET Henri Miettinen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Ortopedian, traumatologian

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin vaihde 06 415 4111 Faksi 06 415 4351 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Ähtärin sairaala

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Polvi- ja lonkkanivelrikko Polvi- ja lonkkanivelrikko Suomalaisen

Lisätiedot

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS RANTEEN TEKONIVEL IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 25.4.2019 el Miika Stenholm TYKS Historiaa 1890 Themistocles Gluck suoritti ensimmäisen ranteen tekonivelleikkauksen 1967 Swanson käytti

Lisätiedot

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä.

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä. TYKS POTILASOHJE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko eli polven kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman erityistä syytä.

Lisätiedot

Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla

Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla 68 leikkauksen pitkäaikaistulokset Antti Eskelinen 1,2, Ville Remes 2, Ilkka Helenius 3, Pekka

Lisätiedot

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Varsirevisiot IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi 24. 26.4.2019 Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa SIDONNAISUUDET TEKONIVELSAIRAALA COXA VASTAANOTTO LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN KOULUTUSMATKOJA

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

Elämä lonkan tekonivelen kanssa mitä tekonivelen kanssa pystyy ja/tai saa tehdä?

Elämä lonkan tekonivelen kanssa mitä tekonivelen kanssa pystyy ja/tai saa tehdä? Elämä lonkan tekonivelen kanssa mitä tekonivelen kanssa pystyy ja/tai saa tehdä? Matti Seppänen Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS 24.4.2019 IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkauksen tulokset

Polven tekonivelleikkauksen tulokset Valtakunnalliset tekonivelpäivät 2017 Polven tekonivelleikkauksen tulokset Mika Niemeläinen Miksi tuloksia tulee arvioida? Lisääntyneet insidenssit 40 Lisäävät tarvetta saada tietoa tuloksista 35 30 25

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (11) Lukijalle

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi?

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Sementillinen vai sementitön reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Tero Yli-Kyyny, Johanna Ojanperä, Petri Venesmaa, Jukka Kettunen ja Hannu Miettinen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka

Lisätiedot

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Suomen Artroplastiayhdistys VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET Markus Tujunen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista

Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista PALACOS THE GOLD STANDARD LAATU. ASIANTUNTEMUS. INNOVAATIO. Nykyaikainen sementointitekniikka artroplastiikkaan. PALACOS -luusementti on yli 50 vuoden

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Jukka Kettunen 1, Hannu Miettinen 1, Simo Miettinen 2, Marko Hämäläinen 3, Heikki Kröger 1

Lisätiedot

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 Jake von Hintze Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2015 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIASUOSITUS Tekonivelleikkaukseen liittyvän fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa fyysistä toimintakykyä ennen ja jälkeen leikkauksen, vähentää kipua

Lisätiedot

Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa

Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan n hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Elina Ekman, Heikki Nurmi, Juha Paloneva Keski-Suomen keskussairaala, kirurgian klinikka A total

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri Puhelinvaihde 06 415 4939 Faksi 06 415 4351 Puhelin

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen Tekonivelleikkausten PROM tulokset Antti Eskelinen 26.4.2019 Sidonnaisuudet Työantaja: Tekonivelsairaala Coxa Oy Luottamustehtävät: Asiantuntijatyöryhmän jäsen, Tekonivelrekisteri, THL Steering Committee

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla.

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla. TYKS POTILASOHJE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS Lonkan tekonivelleikkaus Lonkan tekonivelleikkauksen yleisin syy on lonkan nivelrikko eli lonkan kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman

Lisätiedot

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi VTK 2019, Turku Mikko Rantasalo, HUS Tekonivelkirurgian yksikkö, Peijaksen sairaala Käsitellään UKA ja PF-indikaatiot Kontraindikaatiot Rekisteridataa Australia ja

Lisätiedot

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen

Lisätiedot

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 Poliklinikka Potilaat tulevat Coxaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislää ääkärin lähetteelll hetteellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 4 032 nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen

Lisätiedot

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi?

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Jari Mokka Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS Total hip replacement is among the most cost effective orthopaedic

Lisätiedot

Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Elina Videman, Jukka Kettunen, Hannu Miettinen, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Kuopion

Lisätiedot

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Kokouspaikka: Crowne Plaza, 27 29.4. 2011, Helsinki. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

Lisätiedot

Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus.

Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus. Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus. Simo Miettinen¹, Tatu Mäkinen2, Inari Kostensalo3, Keijo Mäkelä3, Jukka Kettunen¹,

Lisätiedot

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä !! Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä Dosentti Timo Puolakka Apulaisylilääkäri Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta:

Lisätiedot

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi.

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. NIVELRIKKO tunnista ajoissa! Nivelrikko eli artroosi on hyvin yleinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista. Polven nivelrikko

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Apuvälineiden käytön tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä leikkauksen jälkeen. Leikattua alaraajaa saa

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 1 (11) Fysioterapia Sairaalantie 11, 42100 Jämsä puh: 040-482 6066 LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 2 (11) YLEISTÄ Lonkan tekonivelleikkauksessa kuluneet nivelpinnat korvataan yleensä

Lisätiedot

oyl Konsta Pamilo 9/27/12 3 9/27/12 4 9/27/12 5 Tekonivel leikausten määrän on arvioitu lisääntyvän 50% tulevan vuosi kymmenen aikana Revisio taakka kasvaa Paine terveydenhuollon kustannusten laskemiseen

Lisätiedot

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai Teksti: Johanna Takkunen Business Unit Manager Smith & Nephew Oy Advanced Wound Management Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai polviproteesileikkauksen. Päällepäin näkyy vain suurehko

Lisätiedot

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info 28.09.2016 1 Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausjono Kutsu leikkaukseen Esikäynti 28.09.2016 2 Ennen tekonivelleikkausta Kartoitetaan terveydentila,

Lisätiedot

Uusintaleikkausten asiantuntija

Uusintaleikkausten asiantuntija C Uusintaleikkausten asiantuntija AL P O Asiantuntemus. Sitoumus. Vastuullisuus. Revisioartroplastian tietotaito. Tehokas teknisen asiantuntemuksen yhdistäminen, edistyksellinen ajattelutapa ja asioiden

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea polven/polvien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA Miitta Hyppönen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Antti Eskelisen

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Markus Tujunen, Eerik Skyttä, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelen sijoiltaanmeno eli

Lisätiedot

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Tampere Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Kirjallisuudessa

Lisätiedot

Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen Tieteessä katsaus Petri Virolainen dosentti, sairaalajohtaja TYKS petri.virolainen@tyks.fi Jari Mokka LL (väit.), osastonlääkäri Matti Seppänen LL, osastonlääkäri Mika Junnila LL, osastonlääkäri Keijo

Lisätiedot

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 65673 lonkan primaarin tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo Mäkelä

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita!

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! POTILAAN OPAS Olkapään tekonivelleikkaus Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! Sisältö Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. Kuntoutuminen olkapään tekonivelleikkauksesta

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavilla potilailla. Vertailu vastaavanikäiseen normaaliväestöön

Terveyteen liittyvä elämänlaatu lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavilla potilailla. Vertailu vastaavanikäiseen normaaliväestöön 310 SOT 4/2004 VOL 27 Terveyteen liittyvä elämänlaatu lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavilla potilailla. Vertailu vastaavanikäiseen normaaliväestöön Johanna Hirvonen, Marja Blom, Ulla Tuominen,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Saara Väänänen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Helmikuu

Lisätiedot

Nimi Henkilötunnus Päivämäärä

Nimi Henkilötunnus Päivämäärä WOMAC-KYSELYLOMAKE 1 (5) Nimi Henkilötunnus Päivämäärä OHJTA KYSELYYN VASTAAVALLE Osissa A, B ja C kysymykset esitetään seuraavassa muodossa. Vastatkaa merkitsemällä rasti ( X ) vaakasuoralle viivalle.

Lisätiedot

Durom-pinnoiteartroplastian kliinis-radiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa

Durom-pinnoiteartroplastian kliinis-radiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa Durompinnoiteartroplastian kliinisradiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa Ilkka Rauma, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We evaluated the clinical

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka/ Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 3.10.2012 1 (7) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri

Lisätiedot

Polven osatekonivelleikkaus

Polven osatekonivelleikkaus Polven osatekonivelleikkaus Suomen Artroplastiayhdistys VIII ValtakunnallinenTekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Luento- ja koulutuspalkkiot

Lisätiedot

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen 19.4.2017 Tampere Petra Elo Mietittäviä asioita Oliko vaiva jo ennen tekoniveloperaatiota? Milloin ilmaantunut? Missä tilanteessa vaiva ilmenee? Missä pahin vaiva

Lisätiedot

Olkapään Polven tekonivelleikkaus. Liikkumisen iloa!

Olkapään Polven tekonivelleikkaus. Liikkumisen iloa! P O T I L A A N O P A S Olkapään Polven tekonivelleikkaus Liikkumisen iloa! P O T I L A A N O P A S Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. 2 P o t i l a a n

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 1 (11) Fysioterapia Sairaalantie 11, 42100 Jämsä puh: 040-482 6066 POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 2 (11) YLEISTÄ Polven tekonivelleikkauksessa polvinivelen kuluneet nivelpinnat korvataan

Lisätiedot

HYKS, Jorvin sairaala. Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle

HYKS, Jorvin sairaala. Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle HYKS, Jorvin sairaala Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle SISÄLLYS Lonkka kuntoon!... 3 Yleistä lonkan tekonivelleikkauksesta... 3 Valmistautuminen leikkaukseen... 4 Yleiskunto... 4

Lisätiedot

Lonkan fiksaatiometodin valinta

Lonkan fiksaatiometodin valinta Lonkan fiksaatiometodin valinta IX Valtakunnallinen tekonivelkurssi Turku Logomo24.4.2019 Mikko Manninen, Orton Lonkan tekonivelen kiinnitysmenetelmät Molemmissa komponenteissa voidaan käyttää joko kiinnityssementtiä

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka / Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 16.1.2013 1 (9) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala

Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Lonkkarevisiot Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Yleistä lonkkarevisioiden määm äärä riippuu aiemmin alueella käyteityistä proteesimalleista ja niiden käyttk yttäytymisestä varsirevisiot harvinaistuneet

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Keijo Mäkelä 1, Ville Remes 2, Miika Linna 3, Mikko Peltola 3, Unto Häkkinen 3 1 TYKS; 2 HUS; 3 STAKES Hospital discharge register

Lisätiedot