Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen"

Transkriptio

1 Tieteessä katsaus Petri Virolainen dosentti, sairaalajohtaja TYKS Jari Mokka LL (väit.), osastonlääkäri Matti Seppänen LL, osastonlääkäri Mika Junnila LL, osastonlääkäri Keijo Mäkelä dosentti, osastonylilääkäri, tekonivelkirurgian vastuulääkäri Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen Lonkan tekonivelleikkaus on yksi tehokkaimmista kirurgisista hoitomuodoista monella eri mittarilla arvioituna. Tekonivelen kanssa potilas saa käytännössä elää täysin normaalia elämää. Tyytymättömyys hoidon tuloksiin voi johtua komplikaatiosta, huonosti toteutetusta leikkauksesta, potilaan muista sairauksista ja leikkaustulosta koskevista potilaan epärealistisista odotuksista. Merkittävimmät komplikaatiot ovat infektio, pehmytkudosvaurio, hermovaurio, murtuma ja tekonivelen myöhäisvaiheen irtoaminen. Suuri osa tyytymättömyyden syistä on sellaisia, joita ei voida kirurgisesti hoitaa. Tyytymättömyyden syyn selvittäminen ja potilaan informoiminen on välttämätöntä oireen tai toiminnallisen haitan minimoimiseksi. Vertaisarvioitu Lonkan tekonivelleikkaus on yksi tehokkaimmista kirurgisista hoitomuodoista monella eri mittarilla arvioituna (1). Hyvin menneen leikkauksen jälkeen potilas pystyy yleensä palaamaan normaaliin elämään ilman kipuja. Tekonivelleikkauksen jälkeen tarvitaan vain harvoin toiminnallisia rajoituksia, joilla on merkitystä arjessa. Tekonivelen kanssa saa käytännössä elää täysin normaalia elämää (2,3). Tekonivelen merkittävin ongelma on sen pysyvyydessä (4,5,6). Tekonivelet ovat kuluvia osia, eikä niiden käyttöikä ole rajoittamaton. Nykyään käytettävien tekonivelten kuitenkin odotetaan kestävän normaalia käyttöä yli 25 vuoden ajan. Lonkan tekonivelen merkittävin ongelma on sen pysyvyydessä. Tekonivelen irtoamisesta tai kulumisesta johtuva uusintaleikkauskin antaa todennäköisesti toiminnallisesti kohtuullisen tuloksen (5). Vaikka lonkan tekonivelten leikkaustulokset ovat yleisesti ottaen hyviä, esiintyy niiden jälkeen paljon ongelmiakin. Polven tekonivelleikkaustulokseen tyytymättömiä potilaita on kansainvälisesti arvioitu olevan jopa 20 % potilaista (7). Lonkan tekonivelleikkauksen kohdalla luvut ovat jonkin verran paremmat (10 15 %) (8). Kansainväliset tutkimustulokset vastaavat suomalaisten tekonivelkirurgien käsitystä asiasta (9). Tyytymättömyys leikkauksenjälkeiseen tilaan voi johtua useasta asiasta. Luonnollisin syy tyytymättömyyteen on leikkauksen selvä tekninen epäonnistuminen tai komplikaatio. Kirurgiseen hoitoon kuuluu kuitenkin aina potentiaalisten riskien ja hyötyjen arvioiminen. Mikäli komplikaatioita ei ole lainkaan, on mahdollista, että hoidon indikaatiot ovat liian tiukat ja mahdollisesti moni leikkauksesta hyötyvä jää komplikaatioiden pelossa hoidotta. Vastaavasti suuri komplikaatioprosentti kertoo väärästä riskianalyysistä toiseen suuntaan. Toinen merkittävä syy on, että leikkaus ei tuo riittävää helpotusta potilaan oireisiin. Tähän voi olla syynä leikkaukseen, sen kohteena olevaan niveleen, sairauteen tai muihin sairauksiin liittyvät asiat. On myös tärkeää, että tekonivelleikkaukseen ei ryhdytä liian aikaisessa vaiheessa. Lievään ja vaihtelevaan nivelrikkokipuun tekonivel ei ole oikea hoitovaihtoehto. Mikäli pitkälle edenneen nivelrikon merkkejä ei ole röntgenkuvissa nähtävissä, ei tekonivelleikkaukseen myöskään kannata ryhtyä. Kolmas merkittävä syy tyytymättömyyteen on leikkaukseen kohdistuneet epärealistiset odotukset. Infektiot Tekonivelinfektio on yksi dramaattisimmista tekonivelleikkauksen komplikaatioista. Infektioiden esiintyvyys Suomessa on lonkan tekonivelleikkausten jälkeen alle prosentti (10). Sen riskitekijöitä ovat aiempi infektio, aiempi lonkkaan kohdistunut toimenpide, lihavuus, diabetes, nivelreuma, munuaisten vajaatoiminta, tupakointi, aliravitsemus, haavaumat ja heikenty 302

2 Kirjallisuutta 1 Mariconda M, Galasso O, Costa GG ym. Quality of life and functionality after total hip arthroplasty: a long-term follow-up study. BMC Musculoskelet Disord 2011;12: Papalia R, Del Buono A, Zampogna B ym. Sport activity following joint arthroplasty: a systematic review. Br Med Bull 2012;101: Kuijer PP, de Beer MJ, Houdijk JH ym. Beneficial and limiting factors affecting return to work after total knee and hip arthroplasty: a systematic review. J Occup Rehabil 2009;19: Swedish Hip Arthroplasty Register. Annual report Australian National Joint Replacement Registry. Hip and knee arthrplasty annual report adelaine.edu 6 Mäkelä KT, Matilainen M, Pulkkinen P ym. Countrywise results of total hip replacement. An analysis of 438,733 hips based on the Nordic Arthroplasty Register Association database. Acta Orthop 2014;85: Bourne RB, Chesworth BM, Davis AM, Mahomed NN, Charron KD. Patient satisfaction after total knee arthroplasty: who is satisfied and who is not? Clin Orthop Relat Res 2010;468: Palazzo C, Jourdan C, Descamps S ym. Determinants of satisfaction 1 year after total hip arthroplasty: the role of expectation fulfilment. BMC Musculoskelet Disord 2014;15:53. doi: / Remes V, Puhto AP, huopio J, Kettunen J, Voutilainen P, toim. Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa Helsinki: Suomen Artroplastiayhdistys Huotari K. Surveillance of surgical site infections following major hip and knee surgery in Finland. Helsinki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A 7/ Thien TM, Chatziagorou G, Garellick G, ym. Periprosthetic femoral fracture within two years after total hip replacement: analysis of 437,629 operations in the Nordic arthroplasty register association database. J Bone Joint Surg Am 2014;96:e167. nyt yleistila esimerkiksi lukuisten muiden sairauksien vuoksi (10). Tekonivelinfektiot voidaan jakaa karkeasti akuutteihin leikkauksenjälkeisiin infektioihin, akuutteihin myöhäisiin infektioihin ja kroonisiin pitkittyneisiin infektioihin. Näistä akuutit infektiot olisi syytä tunnistaa nopeasti, koska niiden pikainen hoito mahdollistaa tekonivelen säilyttämisen. Kroonisissa infektioissa tekonivel pitää poistaa joko väliaikaisesti tai pysyvästi infektion taltuttamiseksi. Akuutti leikkauksenjälkeinen infektio aiheuttaa pahenevan kivun, nivelen turvotuksen ja infektion yleisoireet. Kahden kolmen viikon kuluttua leikkauksesta havaittu infektio on mahdollista hoitaa nivelen laajalla mekaanisella puhdistuksella, pesulla ja noin 4 8 viikon suonensisäisellä antibioottihoidolla. Akuutin myöhäisen infektion aiheuttama pesäke on jossain muualla elimistössä, josta infektio siirtyy veriteitse niveleen. Jos tällainen infektio havaitaan aikaisessa vaiheessa (2 3 viikon kuluessa), voidaan se hoitaa samalla tavalla kuin akuutti leikkauksenjälkeinen infektio. Tähän yhdistetään alkuperäisen infektiopesäkkeen saneeraus. Myöhemmin havaitun infektion hoito yleensä edellyttää tekonivelen poistoa, laajaa mekaanista puhdistusta, pesua ja 4 8 viikon antibioottihoitoa ennen uuden tekonivelen asettamista. Kun infektoitunut tekonivel on poistettu, on potilaan toimintakyky 6 8 viikon Tekonivelen valinta on aina tasapainoilua erilaisten riskien ja hyötyjen kanssa. ajan luonnollisesti merkittävästi heikentynyt, ja suonensisäinen yhdistelmäantibioottihoito vaatii usein laitoshoitojakson. Krooninen infektio vaatii yleensä antibioottilääkityksen lisäksi tekonivelen poiston, jotta hyvä lopputulos voidaan saavuttaa. Aiheuttajabakteerilla on jonkin verran merkitystä hoitolinjan valinnassa. Staphylococcus epidermidis on yleinen kroonisen infektion aiheuttaja. Sen aiheuttama infektio on vaikea erottaa normaalista paranemisesta, ja siksi potilaan hoitoon hakeutuminen ja diagnostiikka usein viivästyy. Bakteerin häätämisen tekee erityisen vaikeaksi sen muodostama biofilmi, joka estää antibiootin pääsyn bakteeriin. Staphylococcus aureuksen aiheuttama taudinkuva on puolestaan melko äkäinen ja infektio on helposti tunnistettavissa. Samoin on streptokokki-infektioiden kanssa. Muut bakteerit ovat selvästi harvinaisempia infektioiden aiheuttajina. Infektion diagnostiikka perustuu yleensä taudinkuvaan ja laboratoriokokeisiin. Luotettavin koe on nivelpunktio, erityisesti kroonisessa infektiossa, jossa tulehdusarvot voivat olla normaalit. Punktiota edeltävästi antibioottihoito tulisi keskeyttää vähintään kahden viikon ajaksi, jotta viljely olisi luotettava. Tärkeää olisi tunnistaa akuutin infektion oireet ja ohjata sellaiset potilaat välittömästi tekonivelkirurgiaa suorittavaan yksikköön. Kroonisissa ja pitkittyneissä infektiossa hoitoon ohjauksella ei ole päivystyksellistä kiirettä, vaan selvittelyt voidaan tehdä elektiivisen poliklinikan kautta. Murtumat Murtumien esiintyvyydestä on kirjallisuudessa hyvin vaihtelevia arvioita 3 20 %:n väliltä (9). Esiintyvyyteen vaikuttavat lukuisat potilas-, tekonivel- ja leikkaustekniikkakohtaiset tekijät. Alkuvaiheen periproteettiset murtumat syntyvät usein leikkauksen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen (11) (kuva 1). Uusi piikki murtumien esiintyvyydessä on 10 vuoden kuluttua leikkauksesta, ja tällöin on yleensä altistavana tekijänä osteolyysi, joka tarkoittaa luun haurastumista tekonivelen ympäriltä. Osteolyysi voi johtaa tekonivelkomponentin irtoamiseen tai luun murtumaan. Murtumien esiintyvyys riippuu suurelta osin tekonivelen tyypistä ja kiinnitystavasta. Esimerkiksi sementittömiin komponentteihin liittyy ainakin 4 5-kertainen varhaisvaiheen murtumariski verrattuna sementillisiin, mutta muutkin leikkaustekniikkaan ja tekonivelen rakenteellisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät vaikuttavat riskiin. Toisaalta leikkausteknisiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, jotka altistavat murtumille, voi liittyä muita vaikutuksia, jotka ovat positiivisia esimerkiksi pitkäaikaispysyvyyden kannalta (11). Tekonivelen valinta on aina tasapainoilua erilaisten riskien ja hyötyjen kanssa. Joskus riskit arvioidaan väärin ja syntyy komplikaatio, joka olisi saattanut olla vältettävissä. Tosin tällöin ei aina tiedetä, mitä ongelmia toisenlainen ratkaisu olisi tuonut. Potentiaalisten riskien ja hyöty 303

3 Kuva 1. Tyypillinen välittömästi leikkauksen jälkeen todettu periproteettinen murtuma. Sementitön tekonivel (a) ja korjauksen jälkeen (b). A. B. 12 Tanaka R, Shigematsu M, Motooka T, Mawatari M, Hotokebuchi T. Factors influencing the improvement of gait ability after total hip arthroplasty. Arthroplasty 2010;25: Sidonnaisuudet Petri Virolainen: asiantuntijalausunto (Biomet Inc.), luentopalkkiot (Stryker, Johnson & Johnson), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Zimmer), tutkimusyhteistyö (Zimmer, Stryker). Jari Mokka: konsultointi (Zimmer Biomet, DePuy), luentopalkkiot (Zimmer Biomet, DePuy, Stryker), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Zimmer Biomet, DePuy, Stryker). Matti Seppänen: konsultointi (DePuy), luentopalkkiot (Astra Zeneca, Stryker), matka-, majoitustai kokouskulut (DePuy, Stryker, Zimmer Biomet, Smith & Nephew), tekoniveltutkimuksen tukeminen (Zimmer Biomet). Mika Junnila: matka-, majoitus- tai kokouskulut (Zimmer Biomet, DePuy Johnson). Keijo Mäkelä: ei sidonnaisuuksia. jen arvioiminen on usein erittäin vaikeaa ja monimutkaista, ja siksi se aiheuttaa erimielisyyksiä asiantuntijoidenkin kesken esimerkiksi mahdollista potilasvahinkoa arvioitaessa. Leikkauksenaikaiset murtumat pystytään hoitamaan leikkauksen yhteydessä, eikä niistä yleensä ole potilaalle merkittävää haittaa. Sen sijaan uusintaleikkaukseen johtavat murtumat voivat aiheuttaa potilaalle loppuiän kestäviä ongelmia. Tekonivelkomponenttien irtoaminen pian leikkauksen jälkeen on usein tekninen ongelma (poislukien infektio), mutta pitkäaikaisseurannassa syynä on lähes poikkeuksetta osteolyysi, mitä puolestaan pidetään luonnollisena osana tekonivelen ikääntymistä. Pehmytkudosvauriot Tekonivelleikkaus voi vaurioittaa luukudoksen lisäksi pehmytkudoksia. Hermovauriot voivat olla suoria instrumentin aiheuttamia leikkaavia vaurioita, tai useammin kompressio- tai venytysvammoja (9). Täydellinen hermon katkeaminen ei parane, mutta venytys- ja kompressiovammoissa toipumista tapahtuu kahteen vuoteen saakka. Iskiasrungon vaurio aiheuttaa tyypillisimmin peroneuspareesin. Hermovaurioiden seurauksena voi esiintyä myös lihasatrofiaa, tuntopuutoksia ja kipua. Hermovaurio voi syntyä myös välillisesti esimerkiksi verenvuodon aiheuttaman painevaikutuksen vuoksi. Nämä vauriot ovat onneksi useimmiten palautuvia (9). Yleisin tekonivelleikkauksen huonoon lopputulokseen liittyvä pehmytkudosvaurio on lihasvaurio. Sille altistaa erityisesti lihasten ja niiden kiinnityskohtien leikkausta edeltävä huono kunto, mutta myös leikkauksessa käytetty avaus, joka puolestaan voi vaikuttaa luksaatioiden esiintymiseen. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeistä ontumista usein aiheuttava vaurioitunut lihas on keskimmäinen pakaralihas ja sen rasvoittuminen. Tämän distaalinen kiinnityskohta on ison sarvennoisen kärjessä hieman posteriorisesti. Sekä keskimmäisen että pienen pakara lihaksen jänteen ison sarvennoisen kiinnityskohdan repeämä aiheuttaa usein lonkan ulko sivun kipua iäkkäämmille potilaille. Koska re peämän taustalla on yleisimmin degeneraatio, esiintyy näiden lihasten repeämiä tekonivelen leikkauksen yhteydessä jopa 20 %:lla potilaista. Vaikka revennyt jänne leikkauksen yhteydessä kiinnitetään, on rappeumasta johtuvan jänne repeämän kiinnittyminen epävarmaa. Lihasvaurio jää usein etenkin alkuvaiheessa huomaamatta. Toimimaton keskimmäinen pakaralihas aiheuttaa ontumista, epävakautta, raajan eripituisuuden tunnetta ja ennen kaikkea kipua, koska lihaksen rasituksensietokyky on huono (8). Komponenttien virheellinen asemointi Leikkauksen tietokoneavusteisella etukäteissuunnittelulla ja toimenpiteenaikaisilla mittauksilla sekä apuvälineillä pyritään varmistamaan komponenttien hyvä asemointi. Tässä ei kuitenkaan aina onnistuta. Komponentin asento voi toki muuttua leikkauksen jälkeenkin, mutta niin ei tulisi käydä, jos komponentti on kiinnitetty hyvin. Komponenttien virheasento voi aiheuttaa raajan virheasennon, esimerkiksi jalkaterän kääntymisen ulkokiertoon. Väärä asemointi voi myös aiheuttaa raajan epätarkoituksenmukaisen pidentymän tai lyhentymän. Virheasemointi voi myös altistaa tekonivelen täydelliselle tai osittaiselle sijoiltaanmenolle, joka sekin voi esiintyä huonona rasituksensieto 304

4 kykynä (12). Virheasemoinnista johtuva myöhäiskomplikaatio on tekonivelen tai sen osan liian nopea kuluminen, nivelen rikkoutuminen tai siitä kuuluva ääni. Huonosti asemoidun teko nivelen liukupinnalta irtoaa myös enemmän haitallisia pienpartikkeleita, jotka voivat johtaa hyvin kiinnittyneen tekonivelen normaalia nopeampaan irtoamiseen. Liukupintapariin liittyvät ongelmat Viime vuosina on ollut paljon keskustelua tekonivelen liukupintaan liittyvistä ongelmista. Ns. perinteisen liukupintaparin on muodostanut metallinen nuppi ja polyeteenikuppiosa. Koska metalli on huomattavasti polyeteeniä kovempi aine, hankauksen seurauksena elimistöön vapautuu polyeteenipienpartikkeleita. Nämä aiheuttavat paikallisen kudosreaktion, joka johtaa osteolyysiin ja lopulta usein tekonivelen irtoamiseen tai luun murtumiseen. Ongelman ratkaisemiseksi on kehitelty kovempia liukupintapareja, joista yleisesti käytössä ovat olleet metalli-metalliliukupinta ja keraami-keraamiliukupinta. Keraamiliukupari on kaikkein kovin, mutta siihen on liittynyt monia mekaanisia, komponentin hajoamiseen johtaneita, ongelmia. Vaikka materiaali on kovaa, voivat materiaalin sisäiset jännite-erot johtaa keraamisten komponenttien rikkoutumiseen. Lisäksi liukupinnasta voi kuulua voimakkaitakin ääniä. Komponentin rikkoutumisten vuoksi keraamien käyttö on vielä monien materiaaliparannusten jälkeenkin rajallista, eikä sitä voida pitää kaikille ensisijaisena liukupintavaihtoehtona. Isonuppiset tekonivelet sopivat nuorille ja aktiivisille potilaille. Kuva 2. Metalli-metalliliukupintaan liittyvä pehmytkudosreaktio, joka voi tuhota lihasta merkittävästi. Metalli-metalliliukupintaa käytettiin hyvin paljon vuosituhannen vaihteen jälkeen. Liukupinnan kovuuden ja rikkoutumattomuuden lisäksi etuna on se, että metalliliukupari mahdollistaa isonuppisen yhdistelmän käytön. Laaja liukupinta parantaa nivelen stabiliteettia, jolloin luksaatioriski pienenee merkittävästi (12). Isonuppisia tekoniveliä on tästä syystä pidetty erityisen sopivina nuorille ja aktiivisille potilaille. Liukupinnalta kuitenkin vapautuu materiaalin kulumisen seurauksena metalli-ioneja, jotka voivat aiheuttaa pehmytkudosreaktion. Pahimmillaan pakaralihas voi reaktion vuoksi vaurioitua tai tuhoutua kokonaan (kuva 2). Reaktion syntytapaa ei täysin tunneta, mutta se riippuu tekonivelen mallista. Kaikki mallit aiheuttavat tällaista reaktiota, mutta niiden esiintymisen todennäköisyys ja vaikeusaste vaihtelee huomattavasti eri tuotteiden välillä (10). Komponenttien virheasennot ja huono pehmytkudostasapaino lisäävät myös riskiä oleellisesti (10). Metalli-metalliliukupintapariin liittyy selvästi suurentunut uusintaleikkausriski, ja sen vuoksi nämä potilaat ovat erityisseurannassa. On kuitenkin huomattava, että suurin osa potilaista kokee hyödyn leikkauksesta metalliliukupintaparillakin erittäin hyväksi. Varmuuden vuoksi uusintaleikkauksiin ei missään nimessä kannata ryhtyä. Hyvin toimivan ja kiinni pysyvän tekonivelen poisto voi johtaa hankaliin komplikaatioihin. Metalli-metalliliukupintaisten tekonivelten uusintaleikkausindikaatio on kipu tai erittäin merkittävästi suurentunut veren metalli-ionipitoisuus, joka voi aiheuttaa yleisoireita. Suomen Artroplastiayhdistys on antanut suosituksen näiden tekonivelten seurannasta (9). Suosituksen mukaisesti isonuppisia metalli-metalliliukupareja ei tällä hetkellä käytetä Suomessa. Suositusta noudatetaan onneksi hyvin. Leikkauksen komplikaatioihin kuuluvat lisäksi laskimoveritulppa, keuhkoveritulppa sekä pitkittynyt alaraajaturvotus. Näiden riskiä pyritään vähentämään potilaiden nopealla mobilisoinnilla ja komplikaatioiden estolääkityksellä. 305

5 Raajojen pituuserot Vaikeammin ratkaistavia ongelmia ovat raajojen pituuseroon ja pehmytkudosepätasapainoon liittyvät ongelmat. Tekonivelleikkauksessa pyritään palauttamaan potilaan oma anatomia silloin kun se ei poikkea merkittävästi normaalista anatomiasta. Tämä tarkoittaa potilaan oman raajan normaalipituutta, lonkkamaljakon aukeamiskulmaa, reisiluunkaulan kulmaa ja kiertoasemaa sekä ns. offset-mittaa, millä tarkoitetaan lonkan kiertopisteen etäisyyttä raajan mekaanisesta akselista. Fysioterapiaharjoitteilla pyritään lonkan ja lantion lihastasapainoon sekä kävelyrytmin palauttamiseen. Mikäli poikkeava anatomia on nivelrikkomuutosten syy, ei luonnollisesti ole mielekästä palauttaa ongelman aiheuttanutta tilannetta, ja tällöin joudutaan usein kompromissiratkaisuihin. Normaalista poikkeava rakenne on ainakin myötävaikuttavana syynä suureen osaan nivelrikoista, joten tällaiseen tilanteeseen joudutaan kohtuullisen usein. Näiden ratkaisujen merkitystä potilaalle myöhemmin ei aina osata ennakoida, mikä voi johtaa potilaan tyytymättömyyteen toiminnallisesta lopputuloksesta. Tyytymättömyyden syynä voi olla tunne raajojen pituuserosta, väärästä kiertoasennosta, rasituskivusta, liikerajoituksesta, luksaatiotaipumuksesta, nivelestä kuuluvista äänistä, kivusta muussa nivelessä, jalkaterissä tai selässä jne. Raaja todennäköisemmin pitenee kuin lyhenee leikkauksen yhteydessä, ja usein pieni pituuslisä on tavoiteltavaa. Usein nivelrikko on lyhentänyt raajaa rustopinnan häviämisen seurauksena. Tämä tapahtuu hyvin hitaasti taudin edetessä. Leikkauksessa tämä muutos palautetaan hetkessä, jolloin on mahdollista että tarkoituksenmukainen oman mitan palauttaminen tuntuu huomattavaltakin pidennykseltä. Subjektiivinen tuntemus pituudesta on usein eri kuin mitattu pituus. Tuntemukseen vaikuttavat todellisen pituuden lisäksi polven, nilkan, jalkaterän, lantion ja alaselän asennot ja liikerajoitukset sekä lihasten kontraktuurat. Lisäksi lihasvoimalla on merkitystä, erityisesti keskimmäisen pakaralihaksen kunnolla. Moniin edellä mainittuihin oireisiin elimistö sopeutuu ajan kanssa, mutta siihen voi mennä parikin vuotta. Potilaan epärealistiset odotukset Potilaan tyytymättömyys voi myös johtua epärealistisista odotuksista. Tekonivelleikkausten hyvät tulokset ovat rohkaisseet käyttämään hoitokeinoa yhä hankalammissa tapauksissa, mutta paradoksaalisesti leikkauksia tehdään myös potilaille, joiden oireet ovat entistä lievemmät. Kun ero leikkausta edeltävän ja jälkeisen tilan välillä on pieni, on suhteellinen hyöty leikkauksesta merkittävästi vähäisempi. Vaikka väestön terveydentila on parantunut, ovat tekonivelleikkausten määrät jatkuvasti kasvaneet. Kasvua on nimenomaan nuorempien potilaiden ikäluokassa; heidän leikkausta edeltävä toimintakykynsä on parempi ja vastaavasti tekonivelen käyttövaatimukset suuremmat kuin vanhemmalla väestöllä (4,5). Nivelrikko on degeneratiivinen sairaus, joka usein koskee monia niveliä ja muita kudoksia. Degeneratiivisia muutoksia nähdään vain harvoin yhdessä nivelessä tai kudoksessa, vaikka potilaan oireet siihen viittaisivatkin. Yhden nivelen hoitaminen ei aina helpota kaikkia oireita. Myöskään lihasheikkoudesta johtuvia oireita ei voida korjata vain niveltä hoitamalla. Potilas voi olla tyytymätön leikkaustulokseen monesta eri syystä. Syy tyytymättömyyteen on yleensä hyvin perusteltu. Potilasta pitää kuunnella ja hänet pitää tutkia. Mikäli tyytymättömyyden syy on hoidettavissa, pitää se luonnollisesti tehdä, jos odotettavissa oleva hyöty on selvästi suurempi kuin mahdolliset uusintaleikkauksen haitat. Ennen uusintaleikkausharkintaa on konservatiivisen hoidon vaihtoehdot käytävä läpi, mikäli oireisessa tekonivelessä ei ole mekaanista ongelmaa ja tekonivel on hyvässä asennossa. Konservatiivisen hoidon peruspilareita ovat fysioterapeutin ohjaamat lonkan ja lantion lihastasapainoharjoitukset sekä kävelyrytmin ja alaraajan linjauksen palauttamiseen tähtäävät toiminnalliset harjoitteet. Näiden toteuttamiseksi tarvitaan usein, etenkin alkuvaiheessa, hyvä kipulääkitys, jota oireiden helpottaessa voidaan keventää ja myöhemmin poistaa. Valitettavan usein tyytymättömyyden aihe on sellainen, jota ei voida potilaan toiveesta huolimatta kirurgisesti hoitaa. Uusintaleikkaukseen ei saa ryhtyä vain kivun tai toiminnallisen va 306

6 jauksen vuoksi ellei pystytä osoittamaan, että kipu tai toiminnanvajaus on leikkauksella poistettavissa. Suurimmassa osassa tapauksista kirurginen hoito ei auta. Oireen syyn selvittäminen ja potilaan informoiminen asiasta on tällöin oleellinen osa hoitoa. Se on usein vaikeaa, vaikeampaa kuin tekonivelleikkauksen kirurginen suoritus itsessään. Lopuksi Lonkan tekonivelleikkaus tuo monelle potilaalle suuren avun. Osa potilaista jää kuitenkin tyytymättömäksi leikkaustulokseen. Tähän on usein syynä leikkauksesta johtuva komplikaatio. Näistä komplikaatioista murtumat, luksaatiot ja hermovauriot on yleensä helppo tunnistaa ja ohjata jatkohoitoon. Infektion erottaminen normaalista paranemisesta on joskus vaikeaa. Infektio olisi kuitenkin aina hyvä pitää mielessä, koska sen hoitamatta jättäminen alkuvaiheessa voi johtaa huomattavankin raskaaseen hoitoon myöhemmin. Suurin osa tyytymättömyyden syistä on kuitenkin sellaisia, joita ei tule kirurgisesti hoitaa. Tällaisissa tapauksissa tyytymättömyyden syyn selvittäminen ja potilaan informoiminen on ehdoton edellytys oireen tai toiminnallisen haitan minimoimiseksi. Potilaiden ohjaaminen hoitoon erityisesti lonkan tekonivelleikkausiin perehtyneeseen yksikköön on usein hyvän onnistumisen edellytys. English summary in english Patient dissatisfaction after hip arhroplasty 307

7 English summary Petri Virolainen M.D., Ph.D., Docent Turku University Hospital Jari Mokka Matti Seppänen Mika Junnila Keijo Mäkelä Patient dissatisfaction after hip arhroplasty Hip arthroplasty is one of the most effective surgical procedures. The improvement in functional results and pain relief are significant in most patients. However, a certain number of patients remain dissatisfied with the end result. The reasons for this are multifactorial. The most common and obvious reason is a complication related to the surgery. The most frequent early surgical complications are periprosthetic fractures, dislocation, infection, nerve injury and pulmonary embolism. Late complications are osteolysis and loosening, infection and pain. The incidence of complications should be as low as possible. However, surgery is always a balance between potential benefits and risks and a very low complication rate may mean that a treatment option has not been used in all patients who would have benefited from it. Another reason for dissatisfaction is unrealistic expectations. Hip arthroplasty is a very good operation for the right patient population, but in some disease states hip arthroplasty is not suitable or will provide only partial improvement. Because of this, patient education before and after the operation has become a vitally important step in the treatment protocol. This review article describes the most common reasons for dissatisfaction and how to analyze clinical findings. Some of the complications require reoperation at short notice. However, in the majority of cases patient education and rehabilitation is the best treatment option. Whatever treatment option is chosen, the key to success is that both the doctor and the patient understand the reason for dissatisfaction. 307a

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Kokouspaikka: Crowne Plaza, 27 29.4. 2011, Helsinki. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Polvi- ja lonkkanivelrikko Polvi- ja lonkkanivelrikko Suomalaisen

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA Ville Remes TEKONIVELLEIKKAUS ON YLEISIN KORVATTAVA POTILASVAHINKO 2008-2016 POTILASVAHINKOLAIN KORVAUSPERIAATTEET Vältettävyys Hoitovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä.

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä. TYKS POTILASOHJE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko eli polven kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman erityistä syytä.

Lisätiedot

Polven periproteettiset murtumat

Polven periproteettiset murtumat Polven periproteettiset murtumat VTK 2017 Mika Junnila TYKS Esiintyvyys Polven periproteettisten murtumien esiintyvyys on n 2,5% Patellamurtumat harvinaisia Mayo Clinic Joint Registry 0,68% Tibiamurtumat

Lisätiedot

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä !! Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä Dosentti Timo Puolakka Apulaisylilääkäri Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta:

Lisätiedot

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Juho Salivaara, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkauksen tulokset

Polven tekonivelleikkauksen tulokset Valtakunnalliset tekonivelpäivät 2017 Polven tekonivelleikkauksen tulokset Mika Niemeläinen Miksi tuloksia tulee arvioida? Lisääntyneet insidenssit 40 Lisäävät tarvetta saada tietoa tuloksista 35 30 25

Lisätiedot

Tekonivelleikkauksen jälkeiset komplikaatiot

Tekonivelleikkauksen jälkeiset komplikaatiot Tekonivelleikkauksen jälkeiset komplikaatiot ortopedi Hannes Keemu TYKS TULES PROTE Sisältö Määritelmä Tavanomainen leikkauksesta toipuminen Milloin epäilen komplikaatioita? Miten hoidan komplikaation?

Lisätiedot

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla.

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla. TYKS POTILASOHJE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS Lonkan tekonivelleikkaus Lonkan tekonivelleikkauksen yleisin syy on lonkan nivelrikko eli lonkan kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Sisältö / Kohdunpoiston Komplikaatiot Insidenssi ja kehitys Suomessa Vaikuttavat tekijät: Gynekologisen

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen

Lisätiedot

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 Jake von Hintze Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2015 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Uusintaleikkausten asiantuntija

Uusintaleikkausten asiantuntija C Uusintaleikkausten asiantuntija AL P O Asiantuntemus. Sitoumus. Vastuullisuus. Revisioartroplastian tietotaito. Tehokas teknisen asiantuntemuksen yhdistäminen, edistyksellinen ajattelutapa ja asioiden

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.00 9.00 Keskiviikko 19.4.2017 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Tampere Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Kirjallisuudessa

Lisätiedot

Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa

Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan n hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Elina Ekman, Heikki Nurmi, Juha Paloneva Keski-Suomen keskussairaala, kirurgian klinikka A total

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T.

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f.

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Tekonivelkirurgian asiantuntijalääkärin koulutusohjelma Tekonivelkirurgia on nivelten kivuliaiden ja asentovirheitä aiheuttavien degeneratiivisten

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Jari Mokka TYKS Total shoulder arthroplasty is a viable treatment for painful shoulder. Total shoulder arthroplasty devices have developed significantly

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET Markus Tujunen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu

Lisätiedot

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Daisuke Ogino 1, Hiroyuki Kawaji 2, Liisa Konttinen 3, Matti Lehto 4, Pekka Rantanen 5, Antti Malmivaara 6, Yrjö T. Konttinen 1, 3, 4, Jari

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Keijo Mäkelä 1, Ville Remes 2, Miika Linna 3, Mikko Peltola 3, Unto Häkkinen 3 1 TYKS; 2 HUS; 3 STAKES Hospital discharge register

Lisätiedot

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi?

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Jari Mokka Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS Total hip replacement is among the most cost effective orthopaedic

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

TERVETULOA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TERVETULOA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN YLEISTÄ NIVELRIKOSTA Teille on tarkoitus tehdä polven tekonivelleikkaus. Tavallisin syy tekonivelen asettamiselle on vaikea polven nivelrikko eli kuluma, jota kehittyy

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA Juho Salivaara Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Hanke- esittely Tekonivelpotilaan hoitoketju Mitä potilasohjaus on? Nivelrikko sairautena ja nivelrikon hoito polvi ja lonkka Käypähoitosuositukset

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Markus Tujunen, Eerik Skyttä, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelen sijoiltaanmeno eli

Lisätiedot

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa vuosina 1999 2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 19/2007 Leikkausalueen infektiot ortopediassa, 1999-2005 Tiivistelmä Yleistä

Lisätiedot

Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa. Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09

Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa. Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09 Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09 OYS ortopedian osaamisalueet Johtoryhmä Prof, oyl, hayl Trauma Tekonivel Reuma Selkä Olka Jalka Endo LETE:n organisaatio

Lisätiedot

Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa

Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Jaakko Lassila, Olli Lainiala, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Saara Väänänen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Helmikuu

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Tatu Mäkinen, Ville Remes Ortopedian ja traumatologian klinikka, Töölön sairaala ja Peijaksen sairaala

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus. Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen HYKS,

Lisätiedot

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Suomen Artroplastiayhdistys VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 11.4.-16.4. 2010 Traumakurssi 11.4.-13.4.2010 Su 11.4.-10 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 1 (11) Fysioterapia Sairaalantie 11, 42100 Jämsä puh: 040-482 6066 LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 2 (11) YLEISTÄ Lonkan tekonivelleikkauksessa kuluneet nivelpinnat korvataan yleensä

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan Fast-track hoito. Konsta Pamilo Keski-Suomen Keskussairaala

Tekonivelpotilaan Fast-track hoito. Konsta Pamilo Keski-Suomen Keskussairaala Tekonivelpotilaan Fast-track hoito Konsta Pamilo Keski-Suomen Keskussairaala 8.7.2017 Fast-track tekonivelkirurgia Heräämö kriteerit Yhtenäinen potilas informaatio hoitopolun jokaisessa pisteessä Potilaan

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea polven/polvien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

HYKS, Jorvin sairaala. Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle

HYKS, Jorvin sairaala. Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle HYKS, Jorvin sairaala Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle SISÄLLYS Lonkka kuntoon!... 3 Yleistä lonkan tekonivelleikkauksesta... 3 Valmistautuminen leikkaukseen... 4 Yleiskunto... 4

Lisätiedot

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka 2012 Sisältö Hyvä tekonivelleikkauspotilas...2 Ennen leikkausta huomioitavaa...3 Leikkaus...3 Kantositeen

Lisätiedot

Lonkan ja polven. tekonivelseuranta. Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri

Lonkan ja polven. tekonivelseuranta. Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri Lonkan ja polven tekonivelseuranta Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri Sidonnaisuudet (36 kk) Tutkimusrahoitusta (Coxalle) DePuy Luentopalkkioita DePuy, Duodecim-seura Taustaa Esityksen sisältö

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi?

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Sementillinen vai sementitön reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Tero Yli-Kyyny, Johanna Ojanperä, Petri Venesmaa, Jukka Kettunen ja Hannu Miettinen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot TARVITAAN SIIS VEISTÄ PIENNIVELTEN LEIKKAUSMENETELMIÄ Puhdistus- ja pehmytkudosleikkaukset Luudutusleikkaukset Tekonivelleikkaukset Kudosteknologinen vaihtoehto Puhdistus-

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

Septinen infektio lonkan pseudotuumorissa metalli-metalli-liukupintapariin liittyen

Septinen infektio lonkan pseudotuumorissa metalli-metalli-liukupintapariin liittyen Septinen infektio lonkan pseudotuumorissa metalli-metalli-liukupintapariin liittyen Sanna Ristolainen, Rami Madanat, Tatu Mäkinen, Lauri Handolin, Ville Remes HUS Töölön sairaala, HUS Peijaksen sairaala

Lisätiedot

oyl Konsta Pamilo 9/27/12 3 9/27/12 4 9/27/12 5 Tekonivel leikausten määrän on arvioitu lisääntyvän 50% tulevan vuosi kymmenen aikana Revisio taakka kasvaa Paine terveydenhuollon kustannusten laskemiseen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA

ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA Sh Eija Ringvall Tules/Artro Tyks Kirurginen sairaala Alaraajapotilaan ortopedinen hoito -koulutus Kevät 2015 Artro-prosessin vuodeosasto 23 vuodepaikkaa Viikko-osasto, auki

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen 19.4.2017 Tampere Petra Elo Mietittäviä asioita Oliko vaiva jo ennen tekoniveloperaatiota? Milloin ilmaantunut? Missä tilanteessa vaiva ilmenee? Missä pahin vaiva

Lisätiedot

Liikkuvuus ja stabiliteetti. 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet

Liikkuvuus ja stabiliteetti. 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet Liikkuvuus ja stabiliteetti 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet Liikkuvuus Liikkuvuuden määrittelyä Kykyä tehdä mahdollisimman laajoja liikkeitä joko omin voimin tai jonkin ulkoisen voiman avustamana

Lisätiedot

LEIKKAUSTYYPIN VALINNAT TEKONIVELINFEKTIOIDEN HOIDOSSA TEKONIVELSAIRAALA COXASSA VUONNA 2010

LEIKKAUSTYYPIN VALINNAT TEKONIVELINFEKTIOIDEN HOIDOSSA TEKONIVELSAIRAALA COXASSA VUONNA 2010 LEIKKAUSTYYPIN VALINNAT TEKONIVELINFEKTIOIDEN HOIDOSSA TEKONIVELSAIRAALA COXASSA VUONNA 2010 Sampo Lehtinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tekonivelinfektioiden

Lisätiedot

HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN

HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN HOITAJIEN OPASVIHKO LONKKAMURTUMAPOTILAAN KUNTOUTUMISTA TUKEVAAN HOITOTYÖHÖN Jokitalo Marjaana, Mäkitaavola Anna-Lena, Söderlund Sanna & Tervaniemi Satu SISÄLLYSLUETTELO KUNTOUTUMINEN... 3 KORJAUSMATERIAALIT...

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot