LAATU- JA KEHITYS- PÄÄLLIKKÖVALMENNUS. Teollisuusyrityksille Palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioille. Nosta osaamisesi. uudelle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATU- JA KEHITYS- PÄÄLLIKKÖVALMENNUS. Teollisuusyrityksille Palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioille. Nosta osaamisesi. uudelle."

Transkriptio

1 LAATU- JA KEHITYS- PÄÄLLIKKÖVALMENNUS Teollisuusyrityksille Palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioille Nosta osaamisesi uudelle tasolle

2 Suosittu Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus käynnistyy syyskuussa Nosta osaamisesi uudelle Laadun perustyökalujen hallinta on keskeistä organisaatiosi kilpailu kyvyn kehittämisessä. Laatukeskuksen valmennusohjelmien opetussisällöissä perehdytään työkaluihin, erilaisiin arviointimalleihin, projektien hallintaan ja ihmisten kanssa toimimiseen liittyviin taitoihin osana organisaation toiminnan kehittämistä. Laatu- ja kehityspäällikkövalmennusohjelma muodostuu neljästä lähiopetusjaksosta ja projektityöstä. Opittujen taitojen ja työkalujen käyttöönotto jo syksyn aikana konkretisoi puolestaan hyödyt valmennuksesta työnantajallesi ja työyhteisöllesi. tasolle Ajassa kiinni olevat kouluttajat Valmennusohjelman kouluttajat ovat alansa parhaita asiantuntijoita, jotka vetävät kehitysprojekteja myös käytännössä. Lähiopetusjaksojen sisältöjä päivitetään asiakaspalautteeseen, uusimpiin tutkimuksiin ja käytännön kehittämisprojekteihin perustuen. Se on varmasti yksi syy siihen, että LKP on pysynyt suosituimpana koulutuskokonaisuutenamme lähes 30 vuotta. Myös koulutusjaksojen korvattavuus on myös saanut paljon kiitosta osallistujilta. Valmennuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja taidot laatu- ja kehitystehtävissä toimimiseen antaa valmiuksia laadun- ja toiminnankehittämisen projektien hallintaan selkeyttää laadunhallinnan johtamisen kokonaisuutta ja johdon tukena toimimista syventää osaamista laatuun ja toiminnan kehittämiseen lyhytkestoisia kursseja laajemmin Ammattilaisten verkosto Valmennusohjelmien osallistujista muodostuu sinulle luontevasti verkosto, jonka kanssa on helppo käydä ajatustenvaihtoa myös valmennuksen jälkeen. Laatu-ja kehityspäällikkövalmennuksen käyneitä on Suomessa jo tuhansia. He ovat perustaneet oman LKP-alumnijaoksen, joka järjestää jäsenilleen tapahtumia, yrityskäyntejä ja työpajoja. Käymällä valmennuksen myös sinä voit liittyä LKP-alumnijaokseen. Voit valita sinulle sopivimman kokonaisuuden joko Teollisuusyritysten tai Palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden ohjelmista. Tutustu käytännönläheiseen sisältöön ja tule mukaan! Laatukeskus Excellence Finland Elina Mäkinen koulutusjohtaja Pyydä tarjous, jos organisaatiostasi osallistuu kolme henkilöä tai enemmän tai haluatte toteuttaa valmennuksen räätälöidysti.

3 Palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden laatu- ja kehityspäälliköille 1. jakso: Strategiset valmiudet Laatu- ja kehityspäällikkö johdon tukena Oman organisaation menestystekijöiden tunnistaminen Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen Asiakkaat ja sidosryhmät laadun määrittäjinä Laatupäällikön professio Mitä laatu- ja kehityspäällikön tulee osata? Oma kehittymissuunnitelmani Toimintaympäristön ja toimialan vaatimusten sekä menestystekijöiden ymmärtäminen Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja vaikutukset Vision ja strategian määrittäminen Mitkä ovat meidän organisaatiomme menestystekijät? Laatu- ja kehityspäällikkö johdon tukena Syy-seuraussuhteiden ymmärryksen lisääminen Tiedon tuottaminen strategiatyöhön Toiminnan kehittämisen kannattavuuden osoittaminen Asiakaslähtöiset palvelut Asiakastarpeiden ja trendien tunnistaminen Asiakasvaatimuksien selvittäminen palvelukehityksen lähtökohdiksi Asiakastieto ja asiakastyytyväisyys Asiakkaiden vaatimuksiin ja odotuksiin vastaaminen Reklamaatioiden käsittely Asiakaspalvelun kehittäminen Palvelujen tuottamisen vaihtoehdot Ketterän organisaation tunnuspiirteet Palveluketjun ja verkostojen hallinta Kumppanuuksien kehittäminen asiakassuhteissa 2. jakso: Prosessien kehittäminen ja ongelmanratkaisun työkalut Prosessijohtamisen peruskysymykset Prosessien kehittämisen ja johtaminen Prosessien suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Ongelmanratkaisun työkalujen hyödyntäminen Projektityön etenemisen varmistaminen Prosessien suorituskyvyn kehittäminen ja mittaaminen Prosessijohtamisen peruskysymykset Prosessien kokonaisuuden kuvaaminen Mittaaminen -johtamisen perusedellytys Lean / Six Sigma / CMMI Prosessien menestystekijät ja oikeiden asioiden mittaaminen Palveluprosessien suorituskyvyn seuranta Palveluprosessin ja koko organisaation suorituskyvyn mittaus, analysointi ja raportointi Tulosten parantaminen tuottavuutta kehittämällä Mittaustieto prosessien kehittämisen välineenä Ongelmanratkaisun työkalut prosessien kuvaamisen ja kehittämisen apuvälineinä 5 x miksi kalanruoto 8D DMAIC prosessikortti 3. jakso: Ihmiset laadun takeena jakso: Toiminnan arviointi ja jatkuva parantaminen Tiedostaa yrityskulttuuriin vaikutukset Yksilön ja ryhmän käyttäytymisen ymmärtäminen ja niihin vaikuttamisen keinoja Vakuuttava viestiminen - miten saada haluttu vaikutus Organisaatiokulttuuri ja työrooli Organisaatiokulttuuri laatu- ja kehityspäällikön toimintakenttänä Kulttuuriin vaikuttamisen haasteet Kulttuurin muodostumisen ja muutoksen dynamiikka Laatu- ja kehityspäällikön identiteetti Psykologiset roolit käyttäytymisen kuvaajina Valintojen taustalla vaikuttavat tekijät Vuorovaikutustilanteiden ratkaisu ja dialogiset vaikuttamisen keinot Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja johtaminen (PEILI-työkalu) Jokainen osallistuja tekee ennen jaksoa omasta toimintatyylistään PEILI-arvioinnin (oma ja 5 työtoverin arviointi toteutetaan sähköisesti, henkilökohtainen raportti) Toisten henkilöiden vaikutukset laatu- ja kehityspäällikön identiteettiini Erilaisuus voimavarana Hankalien tilanteiden ja ristiriitojen ratkaisumenetelmät Erilaisten toimintatyylien merkitys tilanteiden ratkaisuun Uusia näkökulmia ristiriitoihin - henkisen älykkyyden perusteita Vaikuttava viestintä ja työhyvinvointi Vaikuttamisen ja viestinnän monet kasvot Työ ihmiskuntoon vai ihminen työkuntoon Organisaation kehittäminen kokonaisuutena Laatu- ja kehityspäällikön työkalut erilaisissa tilanteissa Kehittämisprojektien läpiviennin varmistaminen Laatutyökalujen soveltaminen prosessien kehittämisessä Prosessien ohjaamiseen ja kehittämiseen soveltuvimmat 7QC, 7MP ja luovuustyökalut Suorituskyvyn arviointi Kilpailukyvyn kehittäminen Excellence-malleja käyttäen (EFQM, CAF ja MB) Laatupalkintomallin / Excellence -mallien periaatteet ja käyttötavat Organisaation itsearvioinnin ohjaus ja organisointi Yleisimmät itsearvioinnin toteutustavat Vahvuuksien ja parantamisalueiden tunnistaminen Parantamisprojektien priorisointi ja yhdistäminen meneillään oleviin kehityshankkeisiin Läpimurtoparannukset Innovaatiotoiminnan organisointi Osaamisen kehittäminen ja tuotteistaminen Benchmarkingin avulla oppiminen Benchmarking-malli Kurssin pääkohtien kertaus ja projektitöiden esittely

4 Teollisuusyritysten laatu- ja kehityspäälliköille 1. jakso: Mitä laatujohtaminen on Laatuajattelun perustat ISO 9000 ja muut standardit Johtamisjärjestelmät Excellence -mallit kilpailukyvyn kehittämisessä Kehittämisprojektien perusteet Laatuajattelun perustat Deming, vaihtelun teoria ja johtamisen 14 ydinkohtaa Juran, laadun suuri pragmaatikko, Juranin trilogia, pieni ja iso laatu Crosbyn laadun absoluutit ja laadun kehittämisen ohjelma Ishikawa, laatupiirit ja 7 laadun työkalua Taguchi, laadun hävikkifunktio ja teollinen koesuunnittelu Standardit ja mallit Auditointi toiminnan kehittämisessä Toimintajärjestelmä ISO 9001 perusteella: perusperiaatteet Toimintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Näkemyksellisyys toiminnan kehittämisessä: itsearviointi ja ristiinarviointi Kilpailukyvyn kehittäminen Excellence-malleja, EFQM, IIP, MB, hyödyntämällä Itsearviointi, ristiinarviointi, arviointipohjaiset kilpailut (EFQM Award, Excellence Finland) kehittämisen välineinä Arvioinnista toimintaan: kehittämisprojektien perusteet Laadun suunnittelu Laadun ulottuvuudet Tuotteen tai palvelun tarkoituksenmukainen laatu Miten asiakkaan tarpeet ja odotukset siirretään tuotteeseen ja prosessiin (QFD) SPC, MSA, koesuunnittelu 2. jakso: Laadun varmistaminen ja toiminta-/ johtamisjärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Yrityksen strategiasta viitekehys laatu- ja kehityspäällikön työhön Prosessien kuvaaminen ja johtaminen Asiakaslähtöisen laadun suunnittelun elementit - laadun talon rakentaminen (QFD) Mittaaminen ja tilastollinen prosessin ohjaus (MSA, SPC) Strategia ja laatu Strategian suunnitteluprosessi, sisältö ja tavoitteet Strategian toteuttaminen prosessien avulla Laatupäällikkö ja strategia - mitä me tavoittelemme? Prosessit Prosessien kuvaaminen ja prosessiajattelun mukaisen toimintatavan kehittäminen Prosessien mittaaminen ja johtaminen Prosessi osana ympäristöään, työkaluja prosessikokonaisuuden hahmottamiseen Laadun ohjaaminen Laadun ohjaaminen: mittauksista johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin Tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) Mittausten laadun varmistaminen (MSA) 3. jakso: Ihmiset laadun takeena jakso: Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen Tiedostaa yrityskulttuuriin vaikutukset Yksilön ja ryhmän käyttäytymisen ymmärtäminen ja niihin vaikuttamisen keinoja Vakuuttava viestiminen Organisaatiokulttuuri ja työrooli Oganisaatiokulttuuri laatu- ja kehityspäällikön toimintakenttänä Laatu- ja kehityspäällikön identiteetti Vuorovaikutustilanteiden ratkaisu ja dialogiset vaikuttamisen keinot Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja johtaminen / PEILI työkalu Hankalien tilanteiden ja ristiriitojen ratkaisumenetelmät Vaikuttava viestintä ja työhyvinvointi Vaikuttamisen ja viestinnän monet kasvot Työ ihmiskuntoon vai ihminen työkuntoon Miten viestin vakuuttavasti muutoksesta ja myyn asiani tai ideani eteenpäin? Vuorovaikutustilanteiden ratkaisu ja dialogiset vaikuttamisen keinot Hankalien tilanteiden ja ristiriitojen ratkaisumenetelmät Erilaisten toimintatyylien merkitys tilanteiden ratkaisuun Vaihtelun hallinnan merkitys ja hyödyllisiä kehittämisen työkaluja Näkemyksellisen kehittämisen kokonaiskuvan hahmottaminen Ongelmanratkaisun ja kehittämisen vaiheet ja menetelmät Kokeellinen kehittäminen Katsaus koesuunnittelun menetelmiin, Doe ja Taguchi Kehittämisen kokonaiskuva ja työkalut Kehittämisen menettelyt: DMAIC, Laatutarina, 8D Tiedon lähteet ja havainnoinnista johtopäätöksiin Tosiasiapohjainen kehittäminen: vaihtelun vähentäminen ja prosessien vakaus kehittämisen lähtökohtana Paluu vaihtelun teoriaan: mistä tiedämme mikä on luonnollista vaihtelua ja mikä ei? Laatutyökalut prosesseja koskevien ongelmien ratkaisussa Ongelmanratkaisutyökalut Muita kehittämisen menetelmiä Kehittämisen työkaluja ja innovaatiomenetelmiä Benchmarking ja riskienhallinnan ja FMEA:n periaatteet Jaksojen päätöskohtien kertaus

5 Projektityö oli minulle hyödyllinen, koska sidoin sen vahvasti omaan työhöni. Toisaalta se laittoi alusta asti orientoitumaan asiaan, mikä oli hyvä. Hyvä koulutus, opin paljon itsestäni, työstäni, menetelmistä ja vaihtoehtoisista tavoista tehdä asioita ja viedä laatu ajattelua eteenpäin. Harjoitukset tekivät koulutuksesta käytännönläheisen Kouluttajien laaja kokemus näkyi koulutuksen tasossa. Erittäin hyvä! Hyvä startti omalle laatu päällikköuralle. Toisten kokemuksista oppiminen oli minulle tärkein anti. Valmennus oli omaa työtä valaiseva ja selkiyttävä kokonaisuus.

6 *.FY42* Laatukeskus Excellence Finland Oy 2014 Kolme tapaa ilmoittautua netissä sähköpostilla puhelimitse Hinta jäsenhinta ei-jäsen hinta Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, teollisuusyritykset Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, palvelu- ja asiantuntijaorganisaatiot alv 24% alv 24% alv 24% alv 24% Hinta sisältää koulutuksen, PEILI -käyttäytymisprofiilin, yhden ajankohtaisen kirjan, luentomateriaalin sekä tarjoilut (aamu- ja iltapäiväkahvi, lounas) koulutuspaikassa. Valmennus laskutetaan kokonaisuudessaan ennen valmennuksen alkua. Peruutusehdot Ilmoittautuminen on sitova. Organisaatio voi vaihtaa osallistujaa kuluitta ilmoittamalla siitä Laatukeskukseen ennen valmennuksen alkua. Myöhemmin kuin 14 vrk ennen valmennuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta. Jos varattu paikka jätetään peruuttamatta, veloitamme koko hinnan. Majoitus Majoitus ja pysäköinti eivät sisälly valmennuksen hintaan. Räätälöity laatu- ja kehityspäällikkövalmennus: Mikäli suunnittelette omalle organisaatiol lenne suunnattua räätälöityä laatu- ja kehityspäällikkö valmennusta, ota yhteyttä Varaamme oikeuden muutoksiin. Lisätietoja Järjestäjä Yhteystietojen muutokset Elina Mäkinen, puh Laatukeskus Excellence Finland Oy, Keilaranta 16, Espoo Y-tunnus puh tai (puhelun hinta kiinteän verkon liittymästä 0,0828 /puh + 0,0595 /min, alv 24%, matkaviestinverkon liittymästä 0,0828 /puh + 0,1704 /min, alv 24%) Painotuote on tehty EUympäristö merkin saaneesta paperista, n:o FI/11/001

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille

Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -ajattelu, Lean Management, Lean -tuotanto ja Lean -työkalut Sibeliustalo, Lahti Ouluphotos.com Kuvaaja: Jenni Kiukas - 2 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus

Lisätiedot

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 13.4. 18.8.2015, sisältää 7 lähiopetuspäivää Esimiehen tehopaketti Hinta alkaen/osallistuja 130,50 (+ alv. 24 %) Esimiehen tehopaketti Pk-yritysten johtamisen

Lisätiedot

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA www.yritysakatemia.fi KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Kirjallinen aineisto

Kirjallinen aineisto Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle 24.02.2014 H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

Lisätiedot

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin!

Aluksi. Tervetuloa opiskelemaan Oulu Business Excellence -koulutusohjelmiin! Aluksi Tästä oppaasta löydät yksityiskohtaiset tiedot Oulu Business Excellence (lyh. OBE) -kokonaisuuden koulutusohjelmista, niiden sisällöistä ja toteuttamistavoista. Kaikkia oppaassa mainittuja (normaalisti

Lisätiedot

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja

Lisätiedot

KOULUTUSPÄIVIEN OHJELMAT, KOULUTUSPAIKAT JA -AJAT ON LIITTEENÄ.

KOULUTUSPÄIVIEN OHJELMAT, KOULUTUSPAIKAT JA -AJAT ON LIITTEENÄ. 2.12.2011 HYVÄ LAATUYRITTÄJÄ! Sinun laatujohtamistaitosi vaikuttavat siihen, millaisiin suorituksiin henkilökunta yltää. Kilpailu kovenee, katteet pienenevät. Trimmaamalla organisaatiosi toimintajärjestelmä

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa

Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa Quality Management Systems in Paper Industry Kandidaatintyö Aarne Lyykorpi Niko Valkeinen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN LAADUN VARMENTAMINEN JUPITER-SÄÄTIÖSSÄ

TYÖVALMENNUKSEN LAADUN VARMENTAMINEN JUPITER-SÄÄTIÖSSÄ PIRJO KEKÄLÄINEN TYÖVALMENNUKSEN LAADUN VARMENTAMINEN JUPITER-SÄÄTIÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ KESKIPOHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA /YLEMPI AMK-TUTKINTO KESÄKUU

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Mikko Niiniketo MIELENTERVEYS ASUMISPALVELUIDEN LAATU: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tuotantotalouden kandidaatti

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU

LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU Näkökulmia ostajalle ja myyjälle JULKAISIJA ACTPRO TRAINING TOOLS 28.11.2012 ASIANTUNTIJAT Hanna-Maria Hult Tomi Leskinen A C T P R O - F I N L

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

COMMA 10 - VIESTINNÄN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA 30 op

COMMA 10 - VIESTINNÄN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA 30 op HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA COMMA 10 - VIESTINNÄN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA 30 op 16.3.2015-19.5.2016, Helsinki ja Lahti Väylä ammatilliseen kasvuun ja työyhteisön viestinnän

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2008-2009 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Finell, Joni Finne, Mikko 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

Syksy 2010-kevät 2011. Loppuraportti 15.06. 2011. Kirjoittajat Suvi Koskela Sari Gustafsson Lassi Köppä Janne Marniemi Kuntien yhteyshenkilöt

Syksy 2010-kevät 2011. Loppuraportti 15.06. 2011. Kirjoittajat Suvi Koskela Sari Gustafsson Lassi Köppä Janne Marniemi Kuntien yhteyshenkilöt Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatiossa (Vaasa, Sipoo, Hamina, Lappeenranta ja Espoon työväenopisto) Syksy 2010-kevät 2011 Loppuraportti 15.06.

Lisätiedot

Kevät 2013 Koulutuskalenteri

Kevät 2013 Koulutuskalenteri Kevät 2013 Koulutuskalenteri Voimassa 1.1. - 31.5.2013 Osuvaa osaamista ja vetovoimaista verkottumista Keski-Suomen kauppakamari luo monimuotoisella toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

www.ims.fi'ar*kkelit'

www.ims.fi'ar*kkelit' www.ims.fi'ar*kkelit' Laadunhallinnan'perusteita' Laatu'työnteossa' Johtamisjärjestelmää'etsimässä' Johtamiskäytäntö' Prosessijohtamisen'arvioin*' Jalkautustekniikat'mi=aristotyössä' ISO'9000'2000'sanasto'

Lisätiedot