TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA HHyväksytty hallituksessa TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

2 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Sisällysluettel Jhdant 3 1. Avaintavitteet vudelle Merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat timenpiteet: avaintavitteet vudelle Timinnalliset tavitteita kskevat avaintavitteet vudelle Tuttavuus ja kehittämistavitteita sekä investintihankkeita kskevat avaintavitteet vudelle Timintasuunnitelma 4 Strategiatyö ja jhtaminen 4 Julkiset hallinttehtävät 4 Kestävä riistatalus 5 Palvelut 6 Tukipalvelut/sisäiset palvelut 8 Viestintä 8 Laitiala 9 Sumen riistakeskuksen hankkeet Talusarvi Timinnan alueelliset painpisteet LÄNSI-SUOMI 12 Alueen yhteiset timenpiteet 12 Etelä-Häme 12 Phjanmaa 13 Phjis-Häme 13 Rannikk-Phjanmaa 13 Satakunta 13 Uusimaa 14 Varsinais-Sumi 14 ITÄ-SUOMI 15 Alueen yhteiset timenpiteet 15 Etelä-Sav 15 Kaakkis-Sumi 16 Keski-Sumi 16 Phjis-Karjala 16 Phjis-Sav 17 POHJOIS-SUOMI 17 Alueen yhteiset timenpiteet 17 Kainuu 17 Lappi 18 Oulu 18 Liite 1: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist 19

3 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Jhdant Jhdant Tässä asiakirjassa esitetään Sumen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalusministeriön kanssa svitut avaintavitteet sekä Sumen riistakeskuksen timinnalliset tavitteet timintavudelle Timinnallisissa tavitteissa n tettu humin maa- ja metsätalusministeriön kanssa käytyjen, tulsspimusta tarkentavien neuvtteluiden tulkset. Timinnallisten tavitteiden valmistelussa n kuultu alueellisia riistaneuvstja sekä alueiden timihenkilöitä. Alueiden timinnan paintukset n esitetty asiakirjan sassa 4: Alueiden painpisteet. Sumen riistakeskuksen talusarvi n asiakirjan sassa 2 ja Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist liitteessä Avaintavitteet vudelle 2014 Merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat timenpiteet: avaintavitteet vudelle 2014 Tavite Vaikuttavuustavite Prsessi Lunns suden hitsuunnitelmaksi luvutettavissa ministeriölle vuden lppuun mennessä 1, 3 KRT Riistaknsernin yhteiset prsessit (prsessit) kuvattu yhteistyössä strategia- ja ennakintiryhmän kanssa str.päämäärä STRJ, KRT, JHT Haaskan käyttöä kskeva eettinen hjeist laadittu 4 Palvelut Timinnalliset tavitteita kskevat avaintavitteet vudelle 2014 Spimukset riistanhityhdistysten kanssa tehty valtinavustuksen maksamiseksi riistanhityhdistyksille Riistakeskuksen ja Sumen metsäkeskuksen välistä yhteistyötä tiivistetty Palvelut KRT, STRJ Tuttavuus ja kehittämistavitteita sekä investintihankkeita kskevat avaintavitteet vudelle 2014 Riistakeskuksen tietjärjestelmä hankkeissa tettu humin Riistaknsernin tiethallintstrategian linjaukset Palvelut, JHT, SP

4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Timintasuunnitelma Strategiatyö ja jhtaminen Julkiset hallinttehtävät Valmistellaan riistakeskuksen strategiset ja peratiiviset suunnitelmat ja raprtinti prsessikuvausten mukaisesti alueet ja alueneuvstt sallistaen. Vaikuttavuutta ja tulksellisuutta seurataan tulspimuksessa määritetyn mittaristn mukaisesti. Osana tätä tteutetaan palautekysely ja asiakastyytyväisyystutkimus neljälle pääasiakasryhmälle: 1) Metsästäjät, 2) Sidsryhmät, 3)Riistanhityhdistykset ja 4) Metsästysseurat ja -seurueet Riistakeskuksen strategiaa tteutetaan BSC-tulskrttihjauksella sekä jatkamalla timinnan tulksellisuuden mittaamista. Kaikki prsessit hjeistavat tiiminsä siten, että eri aihealueiden tiimit laativat mat tavitteelliset vusisuunnitelmansa tulskrttiajattelun mukaisesti viimeistään helmikuussa Järjestetään riistaneuvstjen puheenjhtajille ja esittelijöille timinnan kehitysseminaari Osallistutaan riistaknsernin kansainväliseen yhteistyöhön kansainvälisyystrategian mukaisesti Osallistutaan/rganisidaan julkisen riistaknsernin strategiaprsessin timenpiteet; strategiaseminaarit sekä knsernin yhteisten prsessien kuvaaminen (avaintuls khta 2.1.) kehitetään yhteistyötä metsätalus- ja riistaplitiikan yhteensvittamiseksi ja kehittämiseksi (avaintuls 2.2) Käydään henkilökhtaiset kehityskeskustelut henkilöstön kanssa hidetaan riistahallintlain 2 :n 1 mmentissa säädetyt julkiset hallinttehtävät ttaen lupahallinnssa humin vahvistettujen hitsuunnitelmien linjaukset sekä kansallisen vieraslajistrategian tavitteet sallistutaan metsästäjärekisterin kehittämishankkeeseen yhteistyössä Sisäiset palvelut ja Palvelut -prsessien kanssa ylläpidetään metsästäjien ryhmävakuutusta sekä JHT-tehtäviin nimitettyjen riistanhityhdistysten timihenkilöiden vakuutusturvaa sekä niihin liittyvää neuvntaa yhteistyössä Palvelut -prsessin kanssa. kehitetään julkisten hallinttehtävien työnjaka ja timinnan rganisintia sekä saprsesseja ja niiden dkumentintia hulehditaan lainsäädännön ajantasaisesta täytäntöönpansta ja hjeistuksesta niin prsessin sisällä kuin yhteistyössä muiden prsessien ja riistanhityhdistysten kanssa suritetaan asiakastyytyväisyyskysely ja kehitetään asiakaspalvelua sen perusteella sekä varmistetaan timinnan riippumattmuus ja hyvän hallinnn periaatteiden nudattaminen tiedtetaan aktiivisesti julkisista hallinttehtävistä ja ylläpidetään JHT-materiaalit riista.fi -sivustlla (myös saamenkieliversit) kehitetään julkisten hallinttehtävien tarvitsemia rekistereitä ja tietjärjestelmiä, erityisesti WebLH:ta yhdessä Sisäiset palvelut -prsessin kanssa sekä samalla tehstetaan sähköistä tiednkeruuta ja tiednhallintaa sekä raprtintimenettelyitä järjestetään esittelijöille JHT-kulutuspäivät jatketaan ns. byrkratiatalkprjektia julkisten hallinttehtävien keventämiseksi ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi byrkraattisuutta vähentävien säädösmuutsehdtusten avulla kiinnitetään erityistä humita riistanhityhdistysten metsästyksenvalvnnan tteuttamiseen ja sen kehittämiseen yhteistyössä metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa

5 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Kestävä riistatalus Hitsuunnitelmaprsessi (kv taigametsähanhi ja susi) Riistatietprsessi laaditaan taigametsähanhen kansallisen hitsuunnitelman ja hirvikannan hitsuunnitelman tteuttamiseen liittyvä käytännön timenpiteiden seuranta jatketaan taigametsähanhen kansainvälisen hitsuunnitelman laatimisen krdinintia yhteistyössä MMM:n kanssa jatketaan susikannan hitsuunnitelmaprsessia riistaneuvstt sallistuvat ja sallistavat sidsryhmät käynnissä levien hitsuunnitelmien laatimiseen ja vahvistettujen hitsuunnitelmien seurantaan. sallistutaan Helcmin työhön maa- ja metsätalusministeriön kanssa svitun työnjan puitteissa ja tteutetaan hyljekantjen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä sallistutaan AEWA:n timintaan taigametsähanhikannan kk muutttien kattavaa kannanhita kskevan hitsuunnitelma-alitteen mukaisesti käynnistetään prsessien ja knsernitimijiden yhteistyönä -hanke, jssa kehitetään kk riistaknsernia palvelevaa saalis- ja riistatietjärjestelmää riistaknsernin tiethallintstrategian linjausten mukaisesti sallistutaan riistavahinkrekisterin (hirvisi) käyttöönttn ja testaukseen jatketaan riistaklmilaskentjen aktivintia kaikilla timinta-alueilla tukemaan metsästyslain 38 :n mukaista metsästyksen säätelyä ja pyritään löytämään timintaan uusia kannustekeinja yhteistyössä RKTL:n kanssa kulutetaan kaikilla alueilla suurpetyhdyshenkilöt uuden Tassu-versin käyttämiseen tuetaan RKTL:sta ja metsästysikeuden haltijita sähköisten havainnnkeruujärjestelmien (Tassu, Srkka) käytön aktivinnissa hulehditaan yhteistyössä RKTL:n kanssa, että klmilaskentatulkset ja pienriistasaalistilast julkaistaan mahdllisimman npeasti verkssa ja kehitetään työkaluja, jiden avulla riistatieta vidaan sveltaa metsästysseurjen päätöksentessa paikkatietasiantuntija kartittaa alueiden paikkatiettarpeet vuden 2014 salta helmikuussa ja laatii aihealueen timenpidehjelman Riistakantjen vertussuunnittelu Kestävä metsästys laaditaan suunnitelma yhtenäisten suunnittelujärjestelmien kehittämisestä hirven, valkhäntäpeuran ja suurpetjen ja muiden direktiivilajien vertussuunnittelua varten määritellään sidsryhmien kanssa aluekhtaisesti hirvieläinkantjen hidn tavitteet ja kehitetään hirvitalusaluekhtaisen kannanhidn menetelmiä tteutetaan hirvikannan hitsuunnitelmassa esitettyjä aihealueen käytännön timenpiteitä ja hankkeita, saprsessin erityistavitteena pidetään hirvieläinkantjen rakenteellisten vertusmallivaihtehtjen kehittämistä kehitetään menetelmiä lieventää suurpetjen aiheuttamia riistatalusngelmia laaditaan suunnitelma pienten hirvieläinten vertussuunnittelukäytäntöjen kehittämisestä riistakeskusalueilla ja metsästysseurissa, kehitetään erilaisia vertussuunnittelumalleja ja laaditaan kulutuspaketti aiheesta laaditaan alueittain pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten vutuiset vertussuunnitelmat alueneuvstt järjestävät sidsryhmäkuulemiset sallistutaan metsästyslain 37 ja 38 :n mukaiseen riistaeläinten metsästysrajitusten sekä suurpetjen pikkeuslupakiintiöiden valmisteluun aktiivisesti yhdessä maa- ja metsätalusministeriön kanssa ja kehitetään aihepiiriin liittyviä riistaknsernin yhteistimintatapja justavammiksi kerätään alueiden näkemykset mahdllisista metsästyksen rajitustarpeista

6 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Riistavahingt hulehditaan asiaan liittyvästä riistanhityhdistysten kuulemisesta ja laaditaan yhteenvet riistanhityhdistysten antamista lausunnista tteutetaan sähköinen viestintä (sähköinen seurakirje) metsästysseurjen infrmintiin kestävän metsästyksen aihepiiriin liittyvissä asiissa jatketaan JHT- prsessin ja metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa erävalvntamutjen kehittämisyhteistyötä, jnka tavitteena n ehkäistä laitnta tappamista järjestetään vahinkjen ennaltaehkäisymateriaalin jakelu ja ludaan materiaalirekisteri tteutetaan karhuvahinkjen riskikartitus (mehiläistalus) kehittyvän kannan alueella Riistataluden edistäminen ja innvaatihankkeet jatketaan hankkeita, jtka tukevat metsäkanalintujen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä siten, että niillä ludaan rakenne Metsäkanalinnut 2015 Life+ -hanketta varten tteutetaan metsäkanalintujen vertuskäytäntöjen taustja selvittävä ja niiden kehittämiseen tähtäävä tutkimushanke jatketaan työtä Hyvän riistanhidn susitukset -nettisivustn lumiseksi tetaan hanketyötä tukeva suunnittelujärjestelmä käyttöön jatketaan Riistatalus elinkeinna -raprtin pririsitujen hankkeiden tteuttamista jatketaan metsäpeuran palautusistutushankkeen esivalmistelutöitä siten, että vuden 2014 aikana vidaan valita palautusalueet siirrille ja alittaa knkreettiset siirttimenpiteet jatketaan Ktiseutuksteikk Life+ -hankkeen timenpiteitä kaikilla timinta-alueilla laaditaan riistataluden edunvalvnnan ja aihepiirin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden timintasuunnitelma ja -hje alueille jatketaan metsäkanalintujen elinympäristöjen hidn kehittämistä ulkpulisen rahituksen (METSO) turvin maa- ja metsätalusministeriölle lähetetään ennen timintavuden alkua erityisavustushakemukset riistataluden edistämiseksi strategisilla hankkeilla, jista luettel sivulla 9 Palvelut Asiakaspalvelu ja neuvnta järjestetään palvelukulutusta asiakaspalvelutiimille kehitetään infrmaatipalvelua sekä asiakaspalvelun ja neuvnnan seurantajärjestelmää. Tistuvat neuvntatapahtumat rekisteröidään Fan-järjestelmään ja niistä tärkeimmät julkaistaan riista.fi -sivuilla. ludaan ja päivitetään sisältöä riista.fi -sivuille asiakkailta saatujen kkemusten perusteella Uuden metsästäjän palvelut hulehditaan, että kk maassa järjestetään riittävä määrä metsästäjäkursseja ja metsästäjätutkinttilaisuuksia sallistutaan riista.fi -sivustn ylläpitn hulehditaan metsästäjätutkintn valmentavan kulutus- ja ppimateriaalin ajantasaisuudesta

7 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA järjestetään timinta-alueittain tarvittaessa kulutustilaisuudet metsästäjätutkinnn kuluttajille ja metsästäjätutkinnn vastaanttajille (yhteistyö JHT-prsessin kanssa) annetaan neuvntaa metsästäjätutkinnn kuluttajille sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen alitetaan vuden alussa kaksivutinen hanke metsästäjätutkinnn uudistamiseksi yhdessä muiden prsessien kanssa edellyttäen, että rahitus siihen järjestyy. tuetaan ja esitellään viestinnän keinin paikallistasn nuristimintahankkeita sallistutaan yhteistyöhön sidstahjen kanssa nuristiminnan kehittämiseksi ja uusiin metsästäjiin liittyvässä timinnassa Metsästäjäpalvelut sallistutaan metsästäjien ryhmävakuutukseen liittyvään neuvntaan yhdessä JHTprsessin kanssa. hulehditaan yhdessä viestinnän kanssa metsästyskrtin lähettämisestä ja maksujärjestelyjen timivuudesta. sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen tutetaan metsästäjille tietpäivitys lainsäädännöstä, eettisestä metsästyksestä sekä riistatiedsta yhteistyössä muiden prsessien kanssa. Päivitykset julkaistaan Metsästäjälehdessä ja niitä ylläpidetään sähköisessä mediassa alitetaan Sumen Metsästäjäliitn kanssa vunna 2013 suunnitellun riistataluden ja metsästyksen kulutusstrategian linjausten jalkauttaminen ja kehitetään metsästäjien kuluttautumisjärjestelmää edistetään eri metsästysmutjen harrastajien matimista eettisten hjeistjen laadintaa ryhdytään tteuttamaan riistakeskuksen riistatv:tä petuksellisten ja valistuksellisten videmateriaalien julkaisukanavana yhdessä muiden prsessien kanssa Riistanhityhdistysten tuki hulehditaan riistanhityhdistysten taludellisten resurssien kehittämissuunnitelman tteutumisesta strategiaprsessin kanssa hulehditaan yhdessä sisäisten palveluiden kanssa riistanhityhdistysten valtinsuuksien maksatuksista, tarvittavista järjestelyistä (ml. spimukset) ja hjeistuksista laaditaan timinnanhjaajien palkkisusitukset selvitetään riistanhityhdistysten timinnan tehstamismahdllisuuksia sekä yhteistiminta- ja yhdistymismalleja tukemalla pilttihankkeita ja tiedttamalla saaduista kkemuksista tutetaan alueiden käyttöön yhteistä aineista riistanhityhdistysten vusikkuksiin sekä päivitetään kulutusaineista riistanhityhdistysten hallitusten uusien jäsenten perehdyttämiseen sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen (avaintuls järjestetään uusien timinnanhjaajien peruskurssi järjestetään timinta-alueittain riistanhityhdistysten puheenjhtajille ja timinnanhjaajille neuvttelu- ja kulutuspäivät sekä erillisiä kulutuspäiviä timinnanhjaajille. Aluetimist vastaa järjestämisistä ja alueen mista aiheista. Osaprsessitiimi valmistelee kaikille alueille yhteiset asiat ja aineistt järjestetään tarvittavaa kulutusta rhy-tukirlin maaville timihenkilöille jatketaan pilttihankkeita riistanhityhdistyksille tarjttavien tilitimisttyyppisten talushallinnn palveluiden kehittämiseksi ja tiedtetaan kkemuksista

8 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Tukipalvelut/sisäiset palvelut Infrmaatipalvelut Infrastruktuuripalvelut Tukipalvelut tteuttavat strategista tavitetta, jssa timintaresursseja siirretään tukipalveluista ydinprsessien käyttöön. piltinti luttamushenkilöiden asiakirjjen sähköisestä julkaisusta jatkuu. Vunna 2013 saatujen kkemusten perusteella valitaan timivin tteutustapa varast- ja lgistiikkatiminnt nykyaikaistetaan synkrnissa keskustimistn timitilaratkaisun kanssa siten, että riistanhityhdistysten materiaalipalvelut eivät heikkene. kielituki vastaa käännösten tuttamisesta ja käännösalihankintjen kustannustehkkaasta järjestämisestä palveluna ydinprsesseille keskustimistn timitilaratkaisun valmistelua jatketaan vastataan metsästäjärekisterin kehittämishankkeesta yhteistyössä JHT- ja Palvelut - prsessin kanssa. (avaintuls 2.3) riistavahinkrekisterin kehittämiseen sallistutaan yhtenä tutteen mistajana varmistaen siitä saatavat tuttavuushyödyt julkisille hallinttehtäville ja kestävälle riistataludelle. riistaknsernin prtaali -hanke alitetaan tiethallintstrategian mukaisesti erityisesti yhteiskäyttöisyyttä ja palveluknseptia krstaen Talus- ja henkilöstöpalvelut kustannusseurantaa tehstetaan entisestään suraan talushallint-hjelmistn sumia mahdllisuuksia hyödyntäen. Budjetintia tarkennetaan vudelle 2014 saprsessi- ja tulsyksikkökhtaiseksi. hulehditaan yhteistyössä palvelut -prsessin kanssa riistanhityhdistysten valtinsuuksien maksatuksista, tarvittavista järjestelyistä ja hjeistuksista henkilöstöhallint ja saamisen kehittäminen integridaan aiempaa kiinteämmäksi saksi jhtamisjärjestelmää uusi prsessirganisaatin räätälöity palkkausjärjestelmä tetaan käyttöön vunna 2014 henkilöstönhallintasvellus Sympaa käytetään yksinmaisena henkilöstötietjen hallintaja arkistintivälineenä Henkilöstön työhyvinvintikysely tteutetaan ja työhyvinvinnin kehittämissuunnitelma päivitetään tarpeita vastaavaksi. Viestintä Kaikki prsessit (jhtamisen saprsessit, ydinprsessit sekä sisäiset palvelut) vat vastuussa viestinnästä asiakkaille. Prsessit tarvitsevat viestinnän nnistuneeksi tteuttamiseksi viestinnän tukipalveluita. Viestintä (sisäinen ja ulkinen) n tästä syystä ymmärrettävä myös tukipalveluksi, jnka sisäisiä asiakkaita vat prsessit ja niiden mistajat. viestintätiimin timintaa kehitetään ja aktividaan ja kehitetään viestinnän alaprsesseja julkaistaan Metsästäjä ja Jägaren-lehtiä 6 numera vudessa, kehitetään printtimedian ja sähköisen median linkittämistä eli kehitetään mnikanavaista viestintää Riista Vuksi -riistaplitiikan sidsryhmäjulkaisun julkaisemista jatketaan (sähköinen tteutus, jsta pieni printtipains) ylläpidetään ja kehitetään verkkviestintää internetsivut: Riista.fi riistaknsernin uutiskirje Sarvi; sallistutaan tteutukseen

9 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Laitiala ssiaalinen media (Facebk, Twitter, YuTube, LinkedIn) ylläpidetään ja kehitetään mediayhteyksiä mediatiedtteet: julkaistaan sähköisen mediajakelun kautta sekä valtakunnalliset ja alueelliset Sarvi -uutiskirjeen jakelu medialle ylläpidetään Face T Face -mediakntaktipalvelua, jka tuttaa räätälöityä tieta timittajien erityisaihepiireistä ylläpidetään ja kehitetään sisäistä viestintää (hallitus, jht, riistaneuvstt, henkilöstö) tteutetaan Avanssi-uutiskirje tarpeen mukaan keskimäärin kerran kuukaudessa sisäistä viestintää palvelevat myös muut riistakeskuksen sähköiset arkistt: dkumenttiarkist sekä Dynasty-asianhallinta mediaseurantaa jatketaan ja raprtidaan kk henkilöstölle sekä myös riistanhityhdistyksille tutetaan PR -timintamateriaaleja ja julkaisuja: Sumi riistamaana, riistakeskuksen esittelymateriaali sekä esitteenä että ppt-tiedstna sallistutaan messuihin ja tapahtumiin: Riihimäen Erämessut ja Metsämessut Helsingissä ja tuetaan tarvittaessa aluetimistja alueellisten messujen järjestelyissä tutetaan viestintäpalveluja prsesseille ja alueille suunnittelu (mistä, mitä, miksi, millin, miten ja keille viestitään) krdininti (aikatauluttaminen, tiedn kerääminen ja prsessinti) työ hyvän riistanhidn susitusten rakentamiseksi jatkuu laaditun suunnitelman mukaisesti Laitialan timinta-alueen lunnnhitkhteiden vutuiset hittimenpiteet ja edelleen kehittäminen sekä kiinteistömaisuuden hit Laitialan timipisteessä järjestettävien riistahallinnn kansallisten ja kansainvälisten kkusten, kulutus- ja yhteistyötilaisuuksien valmistelut ja hitaminen sekä tarvittaessa niihin asiantuntijana sallistuminen. Tapahtumien järjestäminen riistahallinnn yhteistyökumppaneille ja sen ktimaisille sekä kansainvälisille vieraille CIC Sumen trfeetiminnan krdininti yhteistyössä CIC Sumen näyttely- ja trfeekmissin kanssa. ELO:n Wildlife Estates hankkeen kansalliseen edistämiseen Metsähallituksen timesta perustetun työryhmän työskentelyyn sallistuminen. WE hanke timii eri Eurpan maissa levien mallialueiden/-tiljen kautta vunna 2009 alitettu ksteikkyhteistyö Lahden Vesijärvisäätiön kanssa jatkuu

10 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Sumen riistakeskuksen hankkeet Tietjärjestelmät ja muut kehittämishankkeet Riistakeskuksen ja sin riistanhityhdistysten kanssa yhteisten tietjärjestelmien sekä muut timinnan kehittämishankkeet vat seuraavat: Hankkeen nimi Kustannukset Rahitus Yleisavustus Yleisavustus 2014 Oma pääma Prtal-hanke Metsästäjärekisterikilpailutus ja rajapinta Tutkinnnuudistus Byrkratia-hanke Lupahallinnan sähköinen asiinti Riistatiet Muu järjestelmäkehitys rhy-talushallinnn kehittäminen Khtaan liittyy laajasti avaintuls 2.3. Riistaknsernin strategian jalkauttaminen Julkisen riistaknsernin strategiaa jalkautetaan kestävän riistataluden prsessiin kuuluvilla hankkeilla: Susikannan hitsuunnitelman päivittäminen vuden lppuun mennessä (avaintuls 2.1) Taiga Gruse Life+ hankkeen valmistelu (avaintuls 2.2) Metsäkanalintujen vertus riistakeskusalueittain ja analyysi metsästyksen kestävyydestä -tutkimus (Jyväskylän ylipistn kanssa) Kansainvälisen metsähanhisuunnitelman krdininti Metsäammattilaisille ja metsänmistajille suunnattu kulutuspaketti uuden metsälain riistamahdllisuuksista Ktiseutu-Ksteikk-Life Yhteisphjismaisen Supikira-Life hankkeen timintjen jatkaminen (After-Life) (edellyttää YM:n, MH:n, Rutsin ja Nrjan rahallista tukea) Hankkeille haetaan rahitus (TTS suunnittelussa varattu ) maa ja metsätalusministeriöltä riistanhitmaksuvarista yleisavustuksen sana. Hankkeiden paisuminen edellyttäisi nin rahitusta. Tätä varten rahitusta täydennetään maa- ja metsätalusministeriölle tehtävällä erityisavustushakemuksella. Asia neuvtellaan ministeriön kanssa timintavuden alussa. Lisäksi haetaan rahitusta seuraaville hankkeille (hirvi- ja suurpet): Suurpetvahinkjen estäminen ja siihen liittyvään kkeilutiminta Metsäpeurakannan hit Kainuussa Hirvieläinten aiheuttamien vahinkjen estäminen ja siihen liittyvä kkeilutiminta

11 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Talusarvi 2014 Sumen riistakeskus Budjetti 2014 Kaikki yhteensä Keskushall, alueet ja niiden palkat yht. Keskushallint Aluetimistt Henkilöstön palkkausment Prjektit Varsinainen timinta TUOTOT Julkisten hallinttehtävien tutt Hanketiminnan tutt Muut tutt (hanketiminnan yleistutt) Tutt yhteensä KULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat Hallituksen ja riistaneuvstjen palkkit Lakisääteiset henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Pistt Muut kulut Hallituksen ja riistaneuvstjen kulut Muut henkilöstökulut Henkilöstön matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen stt Vukrat ja kiinteistökulut Muut kulut - timistkulut kulutus ja kurssitiminta muut muut kulut Muut kulut yhteensä Kulujäämä Yleiskustannus Varainhankinta Tutt Tiedtuslehdet ja varast Kulut Tiedtuslehdet ja varast Varastn muuts +/ Tutt/kulujäämä Sijitus- ja rahitustiminta Tutt Kulut 0 0 Omatiminen kulujäämä Yleisavustukset Valtin talusarvivarat Yleisavustus (mm , rh) Yleisavustus, kehittäminen (mm , rh) Yleisavustus, strategiset hankkeet (mm , rh) Erityissavustus (mm , rh) Erityisav. (mm , hirvi) Erityisav. (mm , pet) 0 0 OPO -rahitus Siirt edelliselstä vudelta Siirt seuraavalle vudelle Tilikauden yli- / alijäämä

12 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet 4. Timinnan alueelliset painpisteet 2014 LÄNSI-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Etelä-Häme Riistatiedn keruun tehstaminen Riistatiedn keruun vapaaehtistyötä tuetaan ja sähköisten järjestelmien käyttö- ja ylläpitkulutusta annetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, jtta Tassu- ja Srkkajärjestelmien kattava käyttö vidaan varmistaa. Erityishumi vunna 2014 n ilveksen lumijälkilaskennan jatkamisella niiden alueiden salta, jilla laskenta n vielä tekemättä. Edelleen riistaklmiverkstn kehittäminen n tärkeällä sijalla riistatiedn keruun salta. Riistaklmiiden salta edistetään myös niiden tuttaman tiedn hyväksikäyttöä metsästysseurjen massa vertussuunnittelussa. Satakunnan jhdlla selvitetään eurpanmajavan esiintymistä suhteessa kanadanmajavaan sekä käynnistetään alueiden yhteistyöhön perustuvan eurpanmajavan hitstrategian valmistelu. Uudenmaan jhdlla kehitettävää ilveksen saalistukseen liittyvää selvitystä tuetaan tarpeellisin sin muiden alueiden timesta. Uusimaa jatkaa hankkeeseen liittyvää selvitystä RKTL:n kanssa. Hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Pienten hirvieläinten (metsäkauris ja valkhäntäpeura) kannanhita kehitetään laatimalla kunkin lajin riistanhitn ja vertukseen liittyvä kulutuspaketti, tässä asiassa tehdään yhteistyötä kestävän riistataluden vastuualueen kanssa, jnka jhdlla työ myös tapahtuu. Valkhäntäpeuran kannanhidn tarpeiden ja tavitteiden yhtenäistämisen mahdllisuudet ja tarpeet selvitetään sana työtä. Lisäksi valkhäntäpeurakannan arviintimenetelmien kehittämisen mahdllisuuksien kartittamista jatketaan yhteistyössä riistantutkimuksen ja/tai ylipistjen kanssa. Kaikkien hirvieläinten salta n erityisen kehittämisen khteena rakenteellisen vertuksen laadun parantaminen, jssa pyritään ennen kaikkea yhtenäiseen hjeistamiseen suuraluetaslla. Karhu- ja susikannan hitsuunnitelmien seuranta Länsi-Sumen alueen petkannat vat kasvussa ja hitsuunnitelmien seurannalla varaudutaan tuleviin päivitystimenpiteisiin. Suden hitsuunnitelman päivitykseen liittyvät timenpiteet suritetaan vuden 2014 aikana. Valkhäntäpeuran kannanhidn järjestelyt Jatketaan syksyllä 2012 hyväksytyn suunnitelman ETELÄ-HÄMEEN VALKOHÄNNÄT 2015 mukaisia timenpiteitä alkaen suunnitelman esittelystä kaikissa mahdllisissa tilaisuuksissa ja tarvittavan yhteistyön edistämisestä tarkituksenmukaisessa laajuudessa. Riistatiedt Osallistutaan tarvittavin timenpitein aiemmin mainittuihin Satakunnan ja Uudenmaan jhdlla kehitettäviin majava- ja ilveshankkeisiin.

13 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Phjanmaa Phjis-Häme Rannikk-Phjanmaa Satakunta Palvelut/kestävä riistatalus Järjestetään petyhdyshenkilöille pintmatka Kaakkis-Sumeen susihavainninnin tehstamiseksi sekä järjestetään myös riistanhityhdistyksille suunnattu syysretkeily myöhemmin valittavan ajankhtaisen teeman näkökulmasta. Elinympäristöt Osallistutaan merihanhen siirtistutushankkeeseen. Riistatiedt Edistetään sähköisen hirvihavaintkrtin kattavaa käyttööntta. Muu kehittämistyö Tehstetaan karhuvahinkjen ennalta estämiseen liittyviä timenpiteitä lisäämällä tähän liittyvää kulutusta, edelleen lisätään myös riistaklmilaskennan edistämisen kulutustimenpiteitä. Riistanhityhdistysten yhteistimintaa edistetään selvittämällä useiden riistanhityhdistysten yhteisten timinnanhjaajien mahdllisuutta. Edelleen selvitetään yhteisiä talushallinnn timenpiteitä ja kehitetään kk timialueen kattavaa kuluttajaverksta. Riistatiett Lisätään kulutusta riistaklmilaskennan tehstamiseksi ja timitaan riistaklmiiden määrän lisäämiseksi alueella. Lisätään sähköisen hirvihavaintkrtin täyttämisaktiivisuutta neuvnnan ja kulutuksen keinin. Tteutetaan suurpetjen lumijälkilaskenta. Muu kehittämistyö Kehitetään hirvieläinkantjen vertussuunnittelua sana hirvikannan hitsuunnitelman tteuttamista. Hirven hella kiinnitetään humita valkhäntäpeuran kannanhidn ja vertussuunnittelun kehittämiseen. Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Muu kehittämistyö Suritetaan hirvitalusalueiden määrittämiseen liittyvät timenpiteet ja itämeren hyljekantjen hitsuunnitelmaan liittyvä tarkastelu alueen näkökulmasta ja erityisesti itämerennrpan salta. Nurten Leirit Jatkna vanhalle perinteelle hjataan ja tuetaan riistanhityhdistyksiä tsikn mukaisten tilaisuuksien järjestämisessä tavitteena rganisida vähintään klmen tilaisuuden tteutus.

14 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Eurpanmajavan kannanhit Jatketaan eri majavalajien esiintymisen kartittamista ja pyritään yhteistyössä muiden alueiden kanssa turvaamaan eurpanmajavan leviäminen uusille alueille. Riistataluden edistäminen sidsryhmätyössä Osallistutaan aktiivisesti hit- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen (mm. Selkämeren kansallispuist) sekä perustettavien lunnnsujelualueiden rauhituspäätösten valmisteluun, tavitteena riistataludellisten näkökulmien humin ttaminen näissä prsesseissa. Suurpetihin liittyvä timinta Pidetään yllä ja kehitetään yhteistyössä pliisin kanssa kentän timintavalmiuksia erilaisissa karhutilanteissa timimisesta (SRVA). Tiedtuksella ja neuvnnalla pyritään ennaltaehkäisemään kasvavan karhukannan aiheuttamia knfliktitilanteita (mm. mehiläistarhat). Pyritään yhteistyössä muiden timijiden kanssa alueen susiknfliktin ehkäisemiseen ja hillitsemiseen. Järjestetään susikannan hitsuunnitelman päivittämisen edellyttämät alueelliset timet Uusimaa Ilveksen saalistuksen vaikutus saaliseläinkantihin Käynnistetään asiaan liittyvät selvitykset jatkuvat yhteistyössä RKTL:n kanssa. Varsinais-Sumi Hirvieläinkantjen rakenteen parantaminen Edistetään eri keinin (painpiste: kulutus ja viestintä) hirvieläinkantjen rakenteellista vertusta yhteistiminnassa SORKKA KLÖV 2020 hankkeen kanssa. Ilveksen lumijälkilaskennan järjestäminen alueen mana hankkeena. Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Painpiste n valkhäntäpeurakannan hidn kehittämisellä yhteistyössä krt:n kanssa. Tarvittavaa yhteistyötä tehdään kyseeseen tulevien timijiden kanssa. Ilveskannan hit ja tutkimus: yhteistyössä RKTL:n ja muiden timijiden kanssa käynnistetään ilveskannan tihentymäalueilla ilvesten merkintähanke, jnka tarkitus n selvittää pentueiden elinalueiden kka. Alueen riistaklmiverkst evaluidaan ja parannetaan. Susiknfliktien hallinta Yhteistyöllä pyritään lieventämään alueen susiknfliktia. Edistetään Turun ylipistn bilgian laitksen suurpet-dna tutkimusta. Nuristiminnan tukeminen Tuetaan riistanhityhdistysten ja seurjen nuristimintaa.

15 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet ITÄ-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Etelä-Sav Riistatiedn keruun tehstaminen Sähköisten riistatiednkeruujärjestelmien käyttööntt tulee tapahtua mahdllisimman yhtäaikaisesti ja laaja-alaisesti. Käytössä levien järjestelmien ylläpit ja käytön tehstaminen n myös tarpeellista. Ajankhtaisia järjestelmiä vat Srkka ja Tassu. Itä-Sumen alueella elvytetään edelleen riistaklmilaskentaa, erityisesti kesälaskennan salta. Humita kiinnitetään myös muihin laskentihin. Suurpetvahinkjen ennalta ehkäisyn ja SRVA-timinnan kehittäminen Itä-Sumen alueella n llut useita asutuksen läheisyydessä liikkuvia ja mehiläistarhilla vahinka aiheuttavia karhuja. Lisäksi asutuksen tuntumassa liikkuvat ilvekset ja sudet aiheuttavat ihmisissä hulestuneisuutta. Vahinkjen ennalta ehkäisyyn liittyvää viranmaisyhteistyötä kehitetään edelleen. Rhy-tasn tukeminen Humita kiinnitetään riistanhityhdistysten matimisuuden ja yhteistiminnan kehittämiseen kulutustilaisuuksissa ja yhteisissä kkuksissa. SRVA-timinnan kehittäminen Suurpetknfliktien myötä suurriistavirka-avun käyttö n lisääntynyt. Erityisesti ns. rskapönttökarhut työllistävät SRVA:a paikallisesti hyvin paljn. Yhteydenpitkulutusta pliisin, rhy:n ja SRVA:n välillä (virve-puhelimet) Karktusvälineiden käyttökulutusta Jatktimenpiteet lpetetun suurpedn salta Riistaklmilaskentjen elvyttämisen jatkaminen Sadasta perustetusta riistaklmista lasketaan vusittain n. kaksi klmassaa. Suurin syy klmiiden laskemattmuuteen n laskijiden ikääntyminen ja uusien laskijiden epännistunut rekrytiminen. Riistaklmiiden timinta tarkastetaan ja herätetään sammuneet klmit henkiin yhdessä riistantutkimuksen kanssa Kehitetään seurjen välinen kiertjärjestys klmiille, jiden laskenta kärsii henkilöpulasta Kutsutaan laskentaan mukaan myös sidsryhmien edustajia Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen Hallituksiin tulee uusia jäseniä ja riistanhityhdistyksen hallituksen tehtävien sujuvan hitamisen varmistamiseksi järjestetään kulutusta. Riistanhityhdistysten muiden timijiden kulutusta järjestetään julkisten hallinttehtävien sujuvan hitamisen turvaamiseksi, uusien järjestelmien käyttööntn helpttamiseksi ja kestävän riistataluden edistämiseksi. Srkka hirvihavaintkrtin käyttööntn tehstaminen Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntt edellyttää aktiivista tiedttamista ja esillä pitämistä.

16 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Kaakkis-Sumi Nuristiminnan edistäminen Kaakkis-Sumen alueella n käynnissä nurislle tarkitettu Eräakatemia- hanke, jnka alitusta n tuettu Sumen riistakeskuksen nurisrahaststa. Hanke n klmen riistanhityhdistyksen yhteistyössä etenevä nurishanke, jnka tulsten perusteella haetaan yhteistyömahdllisuuksia ja mahdllista laajentumista valtakunnalliseksi timinnaksi sidstahjen kanssa. Sumen riistakeskus Kaakkis-Sumi n mukana hankkeen hjausryhmässä. Sumen riistakeskus Kaakkis-Sumi n mukana myös Riista- ja kalakerhjen piltinnin seurannassa ja kerh-hjaajamateriaalien tuttamisessa(kevät 2014) ja kerhtiminnan levittäminen kk maahan (syksy 2014). Riistalaskentjen kehittämistyö (klmilaskennat ja vesilintulaskennat) Riistalaskennista järjestetään kulutustilaisuuksia ja tiedtusta. Yhteistyö Eviran kanssa eläintautiseurannassa (rabies ja sikarutt) sekä villisian aiheuttamien vahinkjen ennaltaehkäisemiseen liittyvä kehittämistyö Kaakkis-Sumi n keskeinen alue raivtautitrjunnassa ja viime aikina Venäjällä esille tulleiden sikarutttapausten leviämisen ehkäisemisessä. Yhteistyötä n tehty Eviran kanssa j mnien vusien ajan ja tiedtettu metsästäjille näytteiden lähettämisen tärkeydestä. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään entisestään. Villisikjen lisääntyminen alueella edellyttää vahinkjen ennaltaehkäisyyn liittyvää selvittelyä. Keski-Sumi Sumenselän metsäpeurakannan tulevaisuuden turvaaminen Timitaan siten, että metsäpeurakannan hitsuunnitelman tulevassa päivittämisessä ja peurakannan hidn kaikissa timenpiteissä humiidaan suurpetkantjen kasvu. Metsästyksen eettisten hjeiden jalkauttaminen metsästäjäkuntaan Metsästyksen eettisyyttä krstetaan tiedtuksessa ja kulutustilaisuuksissa. Keski-Sumen Metsparlamentti Keski-Sumen Metsparlamentti n Sumen riistakeskus Keski-Sumen vetämä vapaaehtinen työryhmä, jka tekee työtä maakuntalinnun metsn hyväksi. Parlamentissa vat edustettuina seuraavat taht: Sumen riistakeskus Keski-Sumi, Metsänmistajien Liitt Järvi-Sumi, Riista- ja kalataluden tutkimuslaits, Metsäkeskus Keski-Sumi, UPM- Kymmene, Metsäliitt, Metsähallitus, Sumen Metsästäjäliitn Keski-Sumen piiri, Keski- Sumen Lintutieteellinen Yhdistys, Keski-Sumen ympäristökeskus sekä Keski-Sumen liitt. Timinnan tavitteena n hankkia ja välittää ikeaa tieta metssta ja sen elinympäristöstä sekä kehittää erityisesti nurten metsien metsystävällistä käsittelyä. Phjis-Karjala Riistanhityhdistysten matimisuuden kehittäminen Riistanhityhdistyksiä hjataan matimisuuteen. Riistanhityhdistysten timintaa vahvistetaan järjestämällä yhdistystimijille kulutusta ja vahvistetaan yhdistysten välistä yhteistimintaa. Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntn laajentaminen ja tehstaminen Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntt edellyttää aktiivista tiedttamista ja esillä pitämistä.

17 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Phjis-Sav POHJOIS-SUOMI Riistatiedn keräämisen vahvistaminen Riistaklmiiden laskenta-aktiivisuuden lisäämiseen tarvitaan lisätimia. Samin muiden riistatiedn keräämismenetelmien aktiivisuutta parannetaan. Annetaan apua Srkan ja Tassun käytössä. SRVA-timinnan krdininti ja rhy-tasn tukeminen k. asiissa Karhuvahinkjen ennalta ehkäisyä tehstetaan. Ilves- ja susingelmaa asutuksen läheisyydessä pyritään vähentämään viranmaisten yhteistimintaa kehittämällä. Perustetaan paikallisia SRVA suurpetryhmiä. Selvitys riistanhityhdistys -tasn tili- ja kirjanpitasiiden keskittämisen hyödyistä alueelliselle riistaneuvstlle ja aluekkukselle. Tehdään tsikssa mainittu selvitys. Alueen yhteiset timenpiteet SORKKA -järjestelmän käyttööntt Siirrytään SORKKA -järjestelmän käyttöön kk alueella. Riistanhityhdistysten ja alueellisten riistaneuvstjen kulutus ja tukeminen Järjestetään riistanhityhdistysten timi- ja luttamushenkilöille sekä alueellisille riistaneuvstille kulutus- ja neuvttelutilaisuuksia (rganisaatin timinta, hirvi, suurpedt). Sidsryhmäyhteistyön kehittäminen Kehitetään sidsryhmäyhteistyötä: muut riistaknsernin timijat, riistan elinympäristöihin vaikuttavat timijat, metsästysalueiden mistajat, riistavahingista kärsivät taht ja lunnnsujelutaht. Riistaklmilaskentjen tehkkuuden lisääminen Tehstetaan riistaklmilaskentja kk Phjis-Sumen alueella. JHT-timinta Alueitten muuta maata humattavasti suuremmasta lupapäätösmäärästä (etenkin hirvi ja suurpedt) jhtuen alueellisten hankkeitten määrä pidetään rajallisena (ks. alla). Lapin ruuhkahuippuja tasitetaan jakamalla päätösten teka vähemmän työllistetyille alueille. Hirvikannan seuranta Phjis-Sumen hirvikannan seurannan kehittämiseksi ja lunnn lsuhteiden vaikutusten arviimiseksi jatketaan yhteistiminnassa RKTL:n kanssa prjektia, jnka tavitteena n kehittää alueelle spivia seurantamenetelmiä. Kainuu Hitsuunnitelmat Panstetaan valmistelussa leviin tai tteutusvaiheeseen tuleviin hitsuunnitelmiin (hirvi, susi, metsäkanalinnut, metsähanhi). Riistaseurannat Riistakantjen seurannassa kiinnitetään erityinen humi klmilaskentjen määrän lisäämiseen sekä suurpetjen havainnintipäivän kehittämiseen.

18 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Lappi Oulu Hirvikannan seuranta Phjis-Sumen hirvikannan seurannan kehittämiseksi ja lunnn lsuhteiden vaikutusten arviimiseksi jatketaan yhteistiminnassa RKTL:n kanssa prjektia, jnka tavitteena n kehittää alueelle spivia seurantamenetelmiä. Käsivarren kansallispuisthanke Mahdllisen Käsivarren kansallispuisthankkeen suunnittelun ja tteuttamisen seuranta ja sallistuminen metsästysmahdllisuuksien säilyttämiseen alueella. Ilveksen lumijälkilaskenta Ilveksen lumijälkilaskenta suritetaan ilveskannan runsaimmalla esiintymisalueella prnhitalueen eteläpulella (muun Sumen kannanhitalue). Laskentaa ei suriteta harvan kannan alueella. Metsäpeuran siirtistutukset Selvitetään metsäpeuran siirtistutusmahdllisuudet ja mahdllinen tteutuksen alittaminen Pyhännän alueelle. Olvassun kansallispuisthanke Mahdllisen Olvassun kansallispuisthankkeen suunnittelun ja tteuttamisen seuranta ja sallistuminen metsästysmahdllisuuksien säilyttämiseen alueella.

19 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Taulukk 1 Vaikuttavuus Tavite -kriittinen menestystekijä 1. Riistatalus lu hyvinvintia - Viestinnässä tudaan esille riistataluden arva hyvinvinnin tuttajana 2. Riistakannat säilyvät elinvimaisena - Hitsuunnitelmatyö ja timeenpan aktiivista - Riistaseurantjen riittävä aktiivisuus ja kattavuus 3. Metsästys ja riistanhit n eettistä ja vastuullista - Metsästys tapahtuu laillisesti ja turvallisesti - Eettiset hjeet laaditaan ja niistä viestitään tehkkaasti 4. Riistavahingt ja -knfliktit hallinnassa - Sidsryhmien edustajat vat tyytyväisiä vahinkasiiden käsittelyyn ja sallistumismahdllisuuksiinsa - Lupahallint ja vahinkjen trjunta n timivaa - Hirvivahinkjen määrä - Suurpetvahinkjen määrä Mittari/ Arviintikriteeri Hyvinvinti juttujen ja tiedtteiden määrä Mittari/ Arviintikriteeri Hitsuunnitelmatimenpiteiden tteutusaste Riistaklmiiden määrä lasketut/kaikki Saalistiedn kattavuus Mittari/ Arviintikriteeri Tavite Tteutuma Tavite Tteutuma Tavite ,1 Tteutuma 66,6 % % Tavite 100 Tteutuma 73,3 % Tietn tulleiden laittmasti tapettujen riistaeläinten määrä Tteutuma Metsästysnnettmuuksien määrä Tteutuma 22 Eettisten hjeistjen määrä Tavite K. sivujen latauksien määrä ktisivuilla Mittari/ Arviintikriteeri Riistaneuvstjen ja sidsryhmien tyytyväisyyskysely Vahinkperusteisten pikkeuslupien käsittelyaika Tteutuma 2 Tavite Tteutuma Tteuma Tteutuma Ennaltaehkäisevät timenpiteet Trjuntatimet 1746 SRVA-timet

20 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite1: Taulukk 2 Suritteet Prsessi/ Suritteet Strategia ja jhtaminen/viestintä Annettujen lausuntjen määrä Metsästäjä-lehden painsmäärä ja saavutettujen kntaktien määrä Tulksellisuusmittarit Lausuntjen määrä Painsmäärä Lukijamäärä Lukuaika/lehti Nettikntaktien aktiivisuus Kävijämäärä Tiedtteiden määrä Käytetty aika 0, , Tiedtteita JHT Lupapäätösten määrä lupatyypeittäin Pyyntiluvat Metsästäjätutkinnn surittaneiden määrä Hirvieläinten pyyntiluvat Luntdirektiivin pikkeusluvat Lintudirektiivin pikkeusluvat Muut luvat Yhteensä Henkilöiden kknaismäärä Jista naisia 18,5 % 20,0 % Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien Puhelintapahtumat 3848 määrä Sähköpstitapahtumat 750 Riistanhitmaksun maksaneet/ Henkilömäärä metsästäjärekisterissä Rekisterissä levat Riistanhitmaksun maksaneet Maksaneiden suus 84 % 83 % Metsästäjien keski-ikä 50 49,5 Metsästäjärekisterin Palvelutapahtumat palvelutapahtumien määrä Itsepalvelutapahtumat RHY-tukitapahtumat Neuvttelupäivät Kestävä riistatalus Hitsuunnitelma-timenpiteet Osanttajien määrä niihin Työtunnit rhy-neuvntaan Timenpanaste Työryhmäjäsenyydet Työryhmiä 95 Sisäiset palvelut Materiaalipalvelu-tapahtumien määrä Lähetyksiä 5740

21 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Taulukk 3 Laatu Prsessi/ Suritteet Strategia ja jhtaminen/viestintä Lukijatyytyväisyys Metsästäjä 4 3,6 (lukijatutkimus) Jägaren 4 3,6 Nettisivujen käytettävyys Arvsana 3,6 Tiedtteiden läpimen Uutisten määrä Sidsryhmätyytyväisyys Arvsana JHT Lupapäätösten laatu Pyyntiluvat 0 % lupatyypeittäin Hirvieläinten pyyntiluvat 32 % Valitusten läpimen- % Luntdirektiivin pikkeusluvat 0 % Metsästäjätutkinnn surittaneiden tyytyväisyys Tyytyväisyys metsästäjävakuutukseen Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien laatu (Asiakastyytyväisyystutkimus) Metsästäjäkurssin surittaneiden tyytyväisyys Lintudirektiivin pikkeusluvat 0 % Muut luvat 50 % Metsästäjätutkint Vakuutus Puhelintapahtumat 3,6 yht Sähköpstitapahtumat Metsästäjäkurssi 4 Tyytyväisyys palveluihin Metsästyskrtti ja maksaminen 4,2 (Asiakastyytyväisyystutkimus) Lehti 3,9 RHY-tukitapahtumat Neuvttelupäivät 3,8 (Rhy-kysely) Neuvntatapahtumat 3,4-3,7 Kestävä riistatalus Sidsryhmätyytyväisyys Sisäiset palvelut Materiaalipalvelu-tapahtumien laatu (Rhy-kysely)) Riistaneuvstt Sidsryhmät Palvelun arvsana

22 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1 Taulukk 4 Taludellisuus Prsessi/ Suritteet Kaikki prsessit Varsinaisen timinnan kustannukset prsesseittain ja prjekteissa, 1000 Strategia ja jhtamien/viestintä 2036,9 KRT 1460,3 Palvelut 786,4 JHT 1243,8 Sisäiset palvelut 1361,5 Hanketiminta 1576,1 Yhteensä 8465,0 Strategia ja jhtaminen/viestintä Jhtamisen yleiskustannus Prsessin kknaiskustannus, ,6 Yleiskustannus-% 7,8 % Lehden nettkustannus Nettkustannukset 1000 /vusi 874,8 Kustannus, /rh-maksun maksanut 2,84 Nettisivujen kustannus Kustannukset, ,6 Kustannukset/kntakti, 0,035 JHT 2011 *) Lupapäätösten kustannus lupatyypeittäin, Pyyntiluvat 101 Hirvieläinten pyyntiluvat 161 Luntdirektiivin pikkeusluvat 403 Lintudirektiivin pikkeusluvat 201 Muut luvat 268 Kustannukset yhteensä, ,3 206,3 Kustannukset/vakuutettu, 0,67 0,67 Yhteensä, ,1 178,5 /rekisteröity henkilö 0,44 0,48 Metsästäjävakuutuksen kustannus Metsästäjärekisterin hidn kustannus Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien Kustannukset yhteensä, 1000 kustannus Kustannukset/tapahtuma, Sisäiset palvelut 2011 *) Materiaalipalvelutapahtumien Tutt yhteensä, ,8-22,9 tutt/tapahtuma Tutt/ tapahtuma, -4,03 Sisäisten palveluiden Kulut yhteensä, ,5 kustannukset Yleiskustannus-% 16,1 % Jhtamisen ja tukipalveluiden Yleiskustannus, /HTV yleiskustannus 23,9 % Tiettekniikan investinnit Yhteensä, ,6 309 /htv Tiettekniikan käyttökulut Yhteensä, ,7 134,4 /htv Timitilakustannukset Yhteensä, ,1 288,2 / m2 93,4 93,3 / htv Matkakustannukset Yhteensä, ,6 457,7 /htv

23 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Taulukk 5 Tuttavuus JHT Tuttavuus lupahallinnssa, päätöstä/htv Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien tuttavuus Sisäiset palvelut Materiaalipalvelutapahtumien tuttavuus Pyyntiluvat 840 Hirvieläinten pyyntiluvat 525 Luntdirektiivin pikkeusluvat 210 Lintudirektiivin pikkeusluvat 420 Muut luvat 315 Työnkäyttö yhteensä, htv Surite/htv Työnkäyttö yhteensä, htv 0,92 Surite/htv

24 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 2: Taulukk 6 Aikaansaannskyky Kaikki prsessit Henkilöstötietja tilinpäätökseen Henkilötyövusien määrä rahituslähteittäin Mm (rh-maksu) Mm erityisavustus Muu rahitus Yhteensä Henkilötyöpanksen jakauma Strategia ja jhtamien 12 % 10 % 9 % 8 % prsesseittain Kestävä riistatalus 34 % 38 % 40 % 41 % Henkilöstön ikä Palvelut 16 % 17 % 18 % 19 % Julkiset hallinttehtävät 19 % 18 % 18 % 17 % Sisäiset palvelut 20 % 17 % 16 % 15 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % Prjektien suus tästä 15 % 16 % 17 % 18 % Ikäryhmä Jakauma lukkiin % 5 % % 18 % % 35 % % 34 % 60-4 % 8 % Yhteensä 100 % 100 % Keski-ikä, vutta Naiset Miehet Kaikki Kulutustas Lisensiaatti tai thtri 3 % 4 % Krkeakulututkint 37 % 39 % Opist- / AMK -tutkink 47 % 45 % Ylippilastutkint 3 % 3 % Keski- / peruskulu 10 % 10 % Yhteensä 100 % 100 % Työsuhteen laatu Pysyvä Määräaikainen Työvimakustannukset Kknaiskustannukset 1000 /vusi 4089,6 4278,4 Kknaiskustannukset 1000 /htv 56,8 57,8 Välilliset kustannukset % palkista 27,9 % 26,8 % Lähtövaihtuvuus Lähtövaihtuvuus, % 6,8 % 2,7 % Tulvaihtuvuus Tulvaihtuvuus, % 5,5 % 5,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset Työkyvyttömyyseläkkelle, % 1,4 % Työterveyshult, bruttmen Työterveyshultment, /htv ilman Kela-krvausta Työhyvinvinti-indeksi Työhyvinvinti-indeksi 13,3

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS Hallitus 27.02.2017 TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 Sumen riistakeskus Smpintie 1 00730 HELSINKI Y tunnus 0201724 4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016 1 (73) 1. JOHDON

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Pääsihteeri Vesa Valtonen

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Pääsihteeri Vesa Valtonen Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen Pääsihteeri Vesa Valtnen 23.11.2016 www.turvallisuuskmitea.fi 1 Kknaismaanpulustuksesta kknaisturvallisuuteen www.turvallisuuskmitea.fi 2003 2006 2010 YTS2010

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki)

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) Lastensujelun kehittämisverkst pääkaupunkiseudulla KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lmake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: Lakisääteinen Lapsikeskeinen Laadukas Myllypur-Vartikylän tiimi (Itäinen perhekeskus,

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Liite 1 5 Oulun ylipistn henkilöstöhjelma 2013-2015 Työryhmän esitys 25.3.2013 Oulun ylipist n kansainvälisesti hukutteleva ja vetvimainen työnantaja. Osaava henkilöstö lu kansainvälisen huippuylipistn.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 (Hallituskatu 3 A) 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Päivämäärä 2.6.2000 2180/722/2000 Riistanhoitopiirit Pyyntiluvan nojalla tai alueellisen kiintiön puitteissa sallittava

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 706 Sotkamon riistanhoitoyhdistys TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askla, Lapinjärvi, Lviisa, Prnainen, Prv ja Sip Sisältö innehåll 1 Yleistä... 1 2 Elintarvikevalvnta... 5 3 Talusveden valvnta... 10 4 Asuntjen ja ilmitusvelvllisten

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke: Muistio seminaarista Kemijärvellä

Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke: Muistio seminaarista Kemijärvellä Phjis- ja Itä-Lapin vertaisknsultaatihanke: Muisti seminaarista Kemijärvellä Aika: Keskiviikk 26.2.2003 Paikka: Htelli Kemijärvi, Vapaudenkatu 4, kkustilat alakerrassa Osallistujat: Terttu Kivist, Kemijärvi

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LUONNOS 13.3.2012 RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE

Lisätiedot