TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA HHyväksytty hallituksessa TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

2 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Sisällysluettel Jhdant 3 1. Avaintavitteet vudelle Merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat timenpiteet: avaintavitteet vudelle Timinnalliset tavitteita kskevat avaintavitteet vudelle Tuttavuus ja kehittämistavitteita sekä investintihankkeita kskevat avaintavitteet vudelle Timintasuunnitelma 4 Strategiatyö ja jhtaminen 4 Julkiset hallinttehtävät 4 Kestävä riistatalus 5 Palvelut 6 Tukipalvelut/sisäiset palvelut 8 Viestintä 8 Laitiala 9 Sumen riistakeskuksen hankkeet Talusarvi Timinnan alueelliset painpisteet LÄNSI-SUOMI 12 Alueen yhteiset timenpiteet 12 Etelä-Häme 12 Phjanmaa 13 Phjis-Häme 13 Rannikk-Phjanmaa 13 Satakunta 13 Uusimaa 14 Varsinais-Sumi 14 ITÄ-SUOMI 15 Alueen yhteiset timenpiteet 15 Etelä-Sav 15 Kaakkis-Sumi 16 Keski-Sumi 16 Phjis-Karjala 16 Phjis-Sav 17 POHJOIS-SUOMI 17 Alueen yhteiset timenpiteet 17 Kainuu 17 Lappi 18 Oulu 18 Liite 1: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist 19

3 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Jhdant Jhdant Tässä asiakirjassa esitetään Sumen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalusministeriön kanssa svitut avaintavitteet sekä Sumen riistakeskuksen timinnalliset tavitteet timintavudelle Timinnallisissa tavitteissa n tettu humin maa- ja metsätalusministeriön kanssa käytyjen, tulsspimusta tarkentavien neuvtteluiden tulkset. Timinnallisten tavitteiden valmistelussa n kuultu alueellisia riistaneuvstja sekä alueiden timihenkilöitä. Alueiden timinnan paintukset n esitetty asiakirjan sassa 4: Alueiden painpisteet. Sumen riistakeskuksen talusarvi n asiakirjan sassa 2 ja Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist liitteessä Avaintavitteet vudelle 2014 Merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat timenpiteet: avaintavitteet vudelle 2014 Tavite Vaikuttavuustavite Prsessi Lunns suden hitsuunnitelmaksi luvutettavissa ministeriölle vuden lppuun mennessä 1, 3 KRT Riistaknsernin yhteiset prsessit (prsessit) kuvattu yhteistyössä strategia- ja ennakintiryhmän kanssa str.päämäärä STRJ, KRT, JHT Haaskan käyttöä kskeva eettinen hjeist laadittu 4 Palvelut Timinnalliset tavitteita kskevat avaintavitteet vudelle 2014 Spimukset riistanhityhdistysten kanssa tehty valtinavustuksen maksamiseksi riistanhityhdistyksille Riistakeskuksen ja Sumen metsäkeskuksen välistä yhteistyötä tiivistetty Palvelut KRT, STRJ Tuttavuus ja kehittämistavitteita sekä investintihankkeita kskevat avaintavitteet vudelle 2014 Riistakeskuksen tietjärjestelmä hankkeissa tettu humin Riistaknsernin tiethallintstrategian linjaukset Palvelut, JHT, SP

4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Timintasuunnitelma Strategiatyö ja jhtaminen Julkiset hallinttehtävät Valmistellaan riistakeskuksen strategiset ja peratiiviset suunnitelmat ja raprtinti prsessikuvausten mukaisesti alueet ja alueneuvstt sallistaen. Vaikuttavuutta ja tulksellisuutta seurataan tulspimuksessa määritetyn mittaristn mukaisesti. Osana tätä tteutetaan palautekysely ja asiakastyytyväisyystutkimus neljälle pääasiakasryhmälle: 1) Metsästäjät, 2) Sidsryhmät, 3)Riistanhityhdistykset ja 4) Metsästysseurat ja -seurueet Riistakeskuksen strategiaa tteutetaan BSC-tulskrttihjauksella sekä jatkamalla timinnan tulksellisuuden mittaamista. Kaikki prsessit hjeistavat tiiminsä siten, että eri aihealueiden tiimit laativat mat tavitteelliset vusisuunnitelmansa tulskrttiajattelun mukaisesti viimeistään helmikuussa Järjestetään riistaneuvstjen puheenjhtajille ja esittelijöille timinnan kehitysseminaari Osallistutaan riistaknsernin kansainväliseen yhteistyöhön kansainvälisyystrategian mukaisesti Osallistutaan/rganisidaan julkisen riistaknsernin strategiaprsessin timenpiteet; strategiaseminaarit sekä knsernin yhteisten prsessien kuvaaminen (avaintuls khta 2.1.) kehitetään yhteistyötä metsätalus- ja riistaplitiikan yhteensvittamiseksi ja kehittämiseksi (avaintuls 2.2) Käydään henkilökhtaiset kehityskeskustelut henkilöstön kanssa hidetaan riistahallintlain 2 :n 1 mmentissa säädetyt julkiset hallinttehtävät ttaen lupahallinnssa humin vahvistettujen hitsuunnitelmien linjaukset sekä kansallisen vieraslajistrategian tavitteet sallistutaan metsästäjärekisterin kehittämishankkeeseen yhteistyössä Sisäiset palvelut ja Palvelut -prsessien kanssa ylläpidetään metsästäjien ryhmävakuutusta sekä JHT-tehtäviin nimitettyjen riistanhityhdistysten timihenkilöiden vakuutusturvaa sekä niihin liittyvää neuvntaa yhteistyössä Palvelut -prsessin kanssa. kehitetään julkisten hallinttehtävien työnjaka ja timinnan rganisintia sekä saprsesseja ja niiden dkumentintia hulehditaan lainsäädännön ajantasaisesta täytäntöönpansta ja hjeistuksesta niin prsessin sisällä kuin yhteistyössä muiden prsessien ja riistanhityhdistysten kanssa suritetaan asiakastyytyväisyyskysely ja kehitetään asiakaspalvelua sen perusteella sekä varmistetaan timinnan riippumattmuus ja hyvän hallinnn periaatteiden nudattaminen tiedtetaan aktiivisesti julkisista hallinttehtävistä ja ylläpidetään JHT-materiaalit riista.fi -sivustlla (myös saamenkieliversit) kehitetään julkisten hallinttehtävien tarvitsemia rekistereitä ja tietjärjestelmiä, erityisesti WebLH:ta yhdessä Sisäiset palvelut -prsessin kanssa sekä samalla tehstetaan sähköistä tiednkeruuta ja tiednhallintaa sekä raprtintimenettelyitä järjestetään esittelijöille JHT-kulutuspäivät jatketaan ns. byrkratiatalkprjektia julkisten hallinttehtävien keventämiseksi ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi byrkraattisuutta vähentävien säädösmuutsehdtusten avulla kiinnitetään erityistä humita riistanhityhdistysten metsästyksenvalvnnan tteuttamiseen ja sen kehittämiseen yhteistyössä metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa

5 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Kestävä riistatalus Hitsuunnitelmaprsessi (kv taigametsähanhi ja susi) Riistatietprsessi laaditaan taigametsähanhen kansallisen hitsuunnitelman ja hirvikannan hitsuunnitelman tteuttamiseen liittyvä käytännön timenpiteiden seuranta jatketaan taigametsähanhen kansainvälisen hitsuunnitelman laatimisen krdinintia yhteistyössä MMM:n kanssa jatketaan susikannan hitsuunnitelmaprsessia riistaneuvstt sallistuvat ja sallistavat sidsryhmät käynnissä levien hitsuunnitelmien laatimiseen ja vahvistettujen hitsuunnitelmien seurantaan. sallistutaan Helcmin työhön maa- ja metsätalusministeriön kanssa svitun työnjan puitteissa ja tteutetaan hyljekantjen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä sallistutaan AEWA:n timintaan taigametsähanhikannan kk muutttien kattavaa kannanhita kskevan hitsuunnitelma-alitteen mukaisesti käynnistetään prsessien ja knsernitimijiden yhteistyönä -hanke, jssa kehitetään kk riistaknsernia palvelevaa saalis- ja riistatietjärjestelmää riistaknsernin tiethallintstrategian linjausten mukaisesti sallistutaan riistavahinkrekisterin (hirvisi) käyttöönttn ja testaukseen jatketaan riistaklmilaskentjen aktivintia kaikilla timinta-alueilla tukemaan metsästyslain 38 :n mukaista metsästyksen säätelyä ja pyritään löytämään timintaan uusia kannustekeinja yhteistyössä RKTL:n kanssa kulutetaan kaikilla alueilla suurpetyhdyshenkilöt uuden Tassu-versin käyttämiseen tuetaan RKTL:sta ja metsästysikeuden haltijita sähköisten havainnnkeruujärjestelmien (Tassu, Srkka) käytön aktivinnissa hulehditaan yhteistyössä RKTL:n kanssa, että klmilaskentatulkset ja pienriistasaalistilast julkaistaan mahdllisimman npeasti verkssa ja kehitetään työkaluja, jiden avulla riistatieta vidaan sveltaa metsästysseurjen päätöksentessa paikkatietasiantuntija kartittaa alueiden paikkatiettarpeet vuden 2014 salta helmikuussa ja laatii aihealueen timenpidehjelman Riistakantjen vertussuunnittelu Kestävä metsästys laaditaan suunnitelma yhtenäisten suunnittelujärjestelmien kehittämisestä hirven, valkhäntäpeuran ja suurpetjen ja muiden direktiivilajien vertussuunnittelua varten määritellään sidsryhmien kanssa aluekhtaisesti hirvieläinkantjen hidn tavitteet ja kehitetään hirvitalusaluekhtaisen kannanhidn menetelmiä tteutetaan hirvikannan hitsuunnitelmassa esitettyjä aihealueen käytännön timenpiteitä ja hankkeita, saprsessin erityistavitteena pidetään hirvieläinkantjen rakenteellisten vertusmallivaihtehtjen kehittämistä kehitetään menetelmiä lieventää suurpetjen aiheuttamia riistatalusngelmia laaditaan suunnitelma pienten hirvieläinten vertussuunnittelukäytäntöjen kehittämisestä riistakeskusalueilla ja metsästysseurissa, kehitetään erilaisia vertussuunnittelumalleja ja laaditaan kulutuspaketti aiheesta laaditaan alueittain pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten vutuiset vertussuunnitelmat alueneuvstt järjestävät sidsryhmäkuulemiset sallistutaan metsästyslain 37 ja 38 :n mukaiseen riistaeläinten metsästysrajitusten sekä suurpetjen pikkeuslupakiintiöiden valmisteluun aktiivisesti yhdessä maa- ja metsätalusministeriön kanssa ja kehitetään aihepiiriin liittyviä riistaknsernin yhteistimintatapja justavammiksi kerätään alueiden näkemykset mahdllisista metsästyksen rajitustarpeista

6 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Riistavahingt hulehditaan asiaan liittyvästä riistanhityhdistysten kuulemisesta ja laaditaan yhteenvet riistanhityhdistysten antamista lausunnista tteutetaan sähköinen viestintä (sähköinen seurakirje) metsästysseurjen infrmintiin kestävän metsästyksen aihepiiriin liittyvissä asiissa jatketaan JHT- prsessin ja metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa erävalvntamutjen kehittämisyhteistyötä, jnka tavitteena n ehkäistä laitnta tappamista järjestetään vahinkjen ennaltaehkäisymateriaalin jakelu ja ludaan materiaalirekisteri tteutetaan karhuvahinkjen riskikartitus (mehiläistalus) kehittyvän kannan alueella Riistataluden edistäminen ja innvaatihankkeet jatketaan hankkeita, jtka tukevat metsäkanalintujen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä siten, että niillä ludaan rakenne Metsäkanalinnut 2015 Life+ -hanketta varten tteutetaan metsäkanalintujen vertuskäytäntöjen taustja selvittävä ja niiden kehittämiseen tähtäävä tutkimushanke jatketaan työtä Hyvän riistanhidn susitukset -nettisivustn lumiseksi tetaan hanketyötä tukeva suunnittelujärjestelmä käyttöön jatketaan Riistatalus elinkeinna -raprtin pririsitujen hankkeiden tteuttamista jatketaan metsäpeuran palautusistutushankkeen esivalmistelutöitä siten, että vuden 2014 aikana vidaan valita palautusalueet siirrille ja alittaa knkreettiset siirttimenpiteet jatketaan Ktiseutuksteikk Life+ -hankkeen timenpiteitä kaikilla timinta-alueilla laaditaan riistataluden edunvalvnnan ja aihepiirin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden timintasuunnitelma ja -hje alueille jatketaan metsäkanalintujen elinympäristöjen hidn kehittämistä ulkpulisen rahituksen (METSO) turvin maa- ja metsätalusministeriölle lähetetään ennen timintavuden alkua erityisavustushakemukset riistataluden edistämiseksi strategisilla hankkeilla, jista luettel sivulla 9 Palvelut Asiakaspalvelu ja neuvnta järjestetään palvelukulutusta asiakaspalvelutiimille kehitetään infrmaatipalvelua sekä asiakaspalvelun ja neuvnnan seurantajärjestelmää. Tistuvat neuvntatapahtumat rekisteröidään Fan-järjestelmään ja niistä tärkeimmät julkaistaan riista.fi -sivuilla. ludaan ja päivitetään sisältöä riista.fi -sivuille asiakkailta saatujen kkemusten perusteella Uuden metsästäjän palvelut hulehditaan, että kk maassa järjestetään riittävä määrä metsästäjäkursseja ja metsästäjätutkinttilaisuuksia sallistutaan riista.fi -sivustn ylläpitn hulehditaan metsästäjätutkintn valmentavan kulutus- ja ppimateriaalin ajantasaisuudesta

7 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA järjestetään timinta-alueittain tarvittaessa kulutustilaisuudet metsästäjätutkinnn kuluttajille ja metsästäjätutkinnn vastaanttajille (yhteistyö JHT-prsessin kanssa) annetaan neuvntaa metsästäjätutkinnn kuluttajille sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen alitetaan vuden alussa kaksivutinen hanke metsästäjätutkinnn uudistamiseksi yhdessä muiden prsessien kanssa edellyttäen, että rahitus siihen järjestyy. tuetaan ja esitellään viestinnän keinin paikallistasn nuristimintahankkeita sallistutaan yhteistyöhön sidstahjen kanssa nuristiminnan kehittämiseksi ja uusiin metsästäjiin liittyvässä timinnassa Metsästäjäpalvelut sallistutaan metsästäjien ryhmävakuutukseen liittyvään neuvntaan yhdessä JHTprsessin kanssa. hulehditaan yhdessä viestinnän kanssa metsästyskrtin lähettämisestä ja maksujärjestelyjen timivuudesta. sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen tutetaan metsästäjille tietpäivitys lainsäädännöstä, eettisestä metsästyksestä sekä riistatiedsta yhteistyössä muiden prsessien kanssa. Päivitykset julkaistaan Metsästäjälehdessä ja niitä ylläpidetään sähköisessä mediassa alitetaan Sumen Metsästäjäliitn kanssa vunna 2013 suunnitellun riistataluden ja metsästyksen kulutusstrategian linjausten jalkauttaminen ja kehitetään metsästäjien kuluttautumisjärjestelmää edistetään eri metsästysmutjen harrastajien matimista eettisten hjeistjen laadintaa ryhdytään tteuttamaan riistakeskuksen riistatv:tä petuksellisten ja valistuksellisten videmateriaalien julkaisukanavana yhdessä muiden prsessien kanssa Riistanhityhdistysten tuki hulehditaan riistanhityhdistysten taludellisten resurssien kehittämissuunnitelman tteutumisesta strategiaprsessin kanssa hulehditaan yhdessä sisäisten palveluiden kanssa riistanhityhdistysten valtinsuuksien maksatuksista, tarvittavista järjestelyistä (ml. spimukset) ja hjeistuksista laaditaan timinnanhjaajien palkkisusitukset selvitetään riistanhityhdistysten timinnan tehstamismahdllisuuksia sekä yhteistiminta- ja yhdistymismalleja tukemalla pilttihankkeita ja tiedttamalla saaduista kkemuksista tutetaan alueiden käyttöön yhteistä aineista riistanhityhdistysten vusikkuksiin sekä päivitetään kulutusaineista riistanhityhdistysten hallitusten uusien jäsenten perehdyttämiseen sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen (avaintuls järjestetään uusien timinnanhjaajien peruskurssi järjestetään timinta-alueittain riistanhityhdistysten puheenjhtajille ja timinnanhjaajille neuvttelu- ja kulutuspäivät sekä erillisiä kulutuspäiviä timinnanhjaajille. Aluetimist vastaa järjestämisistä ja alueen mista aiheista. Osaprsessitiimi valmistelee kaikille alueille yhteiset asiat ja aineistt järjestetään tarvittavaa kulutusta rhy-tukirlin maaville timihenkilöille jatketaan pilttihankkeita riistanhityhdistyksille tarjttavien tilitimisttyyppisten talushallinnn palveluiden kehittämiseksi ja tiedtetaan kkemuksista

8 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Tukipalvelut/sisäiset palvelut Infrmaatipalvelut Infrastruktuuripalvelut Tukipalvelut tteuttavat strategista tavitetta, jssa timintaresursseja siirretään tukipalveluista ydinprsessien käyttöön. piltinti luttamushenkilöiden asiakirjjen sähköisestä julkaisusta jatkuu. Vunna 2013 saatujen kkemusten perusteella valitaan timivin tteutustapa varast- ja lgistiikkatiminnt nykyaikaistetaan synkrnissa keskustimistn timitilaratkaisun kanssa siten, että riistanhityhdistysten materiaalipalvelut eivät heikkene. kielituki vastaa käännösten tuttamisesta ja käännösalihankintjen kustannustehkkaasta järjestämisestä palveluna ydinprsesseille keskustimistn timitilaratkaisun valmistelua jatketaan vastataan metsästäjärekisterin kehittämishankkeesta yhteistyössä JHT- ja Palvelut - prsessin kanssa. (avaintuls 2.3) riistavahinkrekisterin kehittämiseen sallistutaan yhtenä tutteen mistajana varmistaen siitä saatavat tuttavuushyödyt julkisille hallinttehtäville ja kestävälle riistataludelle. riistaknsernin prtaali -hanke alitetaan tiethallintstrategian mukaisesti erityisesti yhteiskäyttöisyyttä ja palveluknseptia krstaen Talus- ja henkilöstöpalvelut kustannusseurantaa tehstetaan entisestään suraan talushallint-hjelmistn sumia mahdllisuuksia hyödyntäen. Budjetintia tarkennetaan vudelle 2014 saprsessi- ja tulsyksikkökhtaiseksi. hulehditaan yhteistyössä palvelut -prsessin kanssa riistanhityhdistysten valtinsuuksien maksatuksista, tarvittavista järjestelyistä ja hjeistuksista henkilöstöhallint ja saamisen kehittäminen integridaan aiempaa kiinteämmäksi saksi jhtamisjärjestelmää uusi prsessirganisaatin räätälöity palkkausjärjestelmä tetaan käyttöön vunna 2014 henkilöstönhallintasvellus Sympaa käytetään yksinmaisena henkilöstötietjen hallintaja arkistintivälineenä Henkilöstön työhyvinvintikysely tteutetaan ja työhyvinvinnin kehittämissuunnitelma päivitetään tarpeita vastaavaksi. Viestintä Kaikki prsessit (jhtamisen saprsessit, ydinprsessit sekä sisäiset palvelut) vat vastuussa viestinnästä asiakkaille. Prsessit tarvitsevat viestinnän nnistuneeksi tteuttamiseksi viestinnän tukipalveluita. Viestintä (sisäinen ja ulkinen) n tästä syystä ymmärrettävä myös tukipalveluksi, jnka sisäisiä asiakkaita vat prsessit ja niiden mistajat. viestintätiimin timintaa kehitetään ja aktividaan ja kehitetään viestinnän alaprsesseja julkaistaan Metsästäjä ja Jägaren-lehtiä 6 numera vudessa, kehitetään printtimedian ja sähköisen median linkittämistä eli kehitetään mnikanavaista viestintää Riista Vuksi -riistaplitiikan sidsryhmäjulkaisun julkaisemista jatketaan (sähköinen tteutus, jsta pieni printtipains) ylläpidetään ja kehitetään verkkviestintää internetsivut: Riista.fi riistaknsernin uutiskirje Sarvi; sallistutaan tteutukseen

9 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Laitiala ssiaalinen media (Facebk, Twitter, YuTube, LinkedIn) ylläpidetään ja kehitetään mediayhteyksiä mediatiedtteet: julkaistaan sähköisen mediajakelun kautta sekä valtakunnalliset ja alueelliset Sarvi -uutiskirjeen jakelu medialle ylläpidetään Face T Face -mediakntaktipalvelua, jka tuttaa räätälöityä tieta timittajien erityisaihepiireistä ylläpidetään ja kehitetään sisäistä viestintää (hallitus, jht, riistaneuvstt, henkilöstö) tteutetaan Avanssi-uutiskirje tarpeen mukaan keskimäärin kerran kuukaudessa sisäistä viestintää palvelevat myös muut riistakeskuksen sähköiset arkistt: dkumenttiarkist sekä Dynasty-asianhallinta mediaseurantaa jatketaan ja raprtidaan kk henkilöstölle sekä myös riistanhityhdistyksille tutetaan PR -timintamateriaaleja ja julkaisuja: Sumi riistamaana, riistakeskuksen esittelymateriaali sekä esitteenä että ppt-tiedstna sallistutaan messuihin ja tapahtumiin: Riihimäen Erämessut ja Metsämessut Helsingissä ja tuetaan tarvittaessa aluetimistja alueellisten messujen järjestelyissä tutetaan viestintäpalveluja prsesseille ja alueille suunnittelu (mistä, mitä, miksi, millin, miten ja keille viestitään) krdininti (aikatauluttaminen, tiedn kerääminen ja prsessinti) työ hyvän riistanhidn susitusten rakentamiseksi jatkuu laaditun suunnitelman mukaisesti Laitialan timinta-alueen lunnnhitkhteiden vutuiset hittimenpiteet ja edelleen kehittäminen sekä kiinteistömaisuuden hit Laitialan timipisteessä järjestettävien riistahallinnn kansallisten ja kansainvälisten kkusten, kulutus- ja yhteistyötilaisuuksien valmistelut ja hitaminen sekä tarvittaessa niihin asiantuntijana sallistuminen. Tapahtumien järjestäminen riistahallinnn yhteistyökumppaneille ja sen ktimaisille sekä kansainvälisille vieraille CIC Sumen trfeetiminnan krdininti yhteistyössä CIC Sumen näyttely- ja trfeekmissin kanssa. ELO:n Wildlife Estates hankkeen kansalliseen edistämiseen Metsähallituksen timesta perustetun työryhmän työskentelyyn sallistuminen. WE hanke timii eri Eurpan maissa levien mallialueiden/-tiljen kautta vunna 2009 alitettu ksteikkyhteistyö Lahden Vesijärvisäätiön kanssa jatkuu

10 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Sumen riistakeskuksen hankkeet Tietjärjestelmät ja muut kehittämishankkeet Riistakeskuksen ja sin riistanhityhdistysten kanssa yhteisten tietjärjestelmien sekä muut timinnan kehittämishankkeet vat seuraavat: Hankkeen nimi Kustannukset Rahitus Yleisavustus Yleisavustus 2014 Oma pääma Prtal-hanke Metsästäjärekisterikilpailutus ja rajapinta Tutkinnnuudistus Byrkratia-hanke Lupahallinnan sähköinen asiinti Riistatiet Muu järjestelmäkehitys rhy-talushallinnn kehittäminen Khtaan liittyy laajasti avaintuls 2.3. Riistaknsernin strategian jalkauttaminen Julkisen riistaknsernin strategiaa jalkautetaan kestävän riistataluden prsessiin kuuluvilla hankkeilla: Susikannan hitsuunnitelman päivittäminen vuden lppuun mennessä (avaintuls 2.1) Taiga Gruse Life+ hankkeen valmistelu (avaintuls 2.2) Metsäkanalintujen vertus riistakeskusalueittain ja analyysi metsästyksen kestävyydestä -tutkimus (Jyväskylän ylipistn kanssa) Kansainvälisen metsähanhisuunnitelman krdininti Metsäammattilaisille ja metsänmistajille suunnattu kulutuspaketti uuden metsälain riistamahdllisuuksista Ktiseutu-Ksteikk-Life Yhteisphjismaisen Supikira-Life hankkeen timintjen jatkaminen (After-Life) (edellyttää YM:n, MH:n, Rutsin ja Nrjan rahallista tukea) Hankkeille haetaan rahitus (TTS suunnittelussa varattu ) maa ja metsätalusministeriöltä riistanhitmaksuvarista yleisavustuksen sana. Hankkeiden paisuminen edellyttäisi nin rahitusta. Tätä varten rahitusta täydennetään maa- ja metsätalusministeriölle tehtävällä erityisavustushakemuksella. Asia neuvtellaan ministeriön kanssa timintavuden alussa. Lisäksi haetaan rahitusta seuraaville hankkeille (hirvi- ja suurpet): Suurpetvahinkjen estäminen ja siihen liittyvään kkeilutiminta Metsäpeurakannan hit Kainuussa Hirvieläinten aiheuttamien vahinkjen estäminen ja siihen liittyvä kkeilutiminta

11 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Talusarvi 2014 Sumen riistakeskus Budjetti 2014 Kaikki yhteensä Keskushall, alueet ja niiden palkat yht. Keskushallint Aluetimistt Henkilöstön palkkausment Prjektit Varsinainen timinta TUOTOT Julkisten hallinttehtävien tutt Hanketiminnan tutt Muut tutt (hanketiminnan yleistutt) Tutt yhteensä KULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat Hallituksen ja riistaneuvstjen palkkit Lakisääteiset henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Pistt Muut kulut Hallituksen ja riistaneuvstjen kulut Muut henkilöstökulut Henkilöstön matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen stt Vukrat ja kiinteistökulut Muut kulut - timistkulut kulutus ja kurssitiminta muut muut kulut Muut kulut yhteensä Kulujäämä Yleiskustannus Varainhankinta Tutt Tiedtuslehdet ja varast Kulut Tiedtuslehdet ja varast Varastn muuts +/ Tutt/kulujäämä Sijitus- ja rahitustiminta Tutt Kulut 0 0 Omatiminen kulujäämä Yleisavustukset Valtin talusarvivarat Yleisavustus (mm , rh) Yleisavustus, kehittäminen (mm , rh) Yleisavustus, strategiset hankkeet (mm , rh) Erityissavustus (mm , rh) Erityisav. (mm , hirvi) Erityisav. (mm , pet) 0 0 OPO -rahitus Siirt edelliselstä vudelta Siirt seuraavalle vudelle Tilikauden yli- / alijäämä

12 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet 4. Timinnan alueelliset painpisteet 2014 LÄNSI-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Etelä-Häme Riistatiedn keruun tehstaminen Riistatiedn keruun vapaaehtistyötä tuetaan ja sähköisten järjestelmien käyttö- ja ylläpitkulutusta annetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, jtta Tassu- ja Srkkajärjestelmien kattava käyttö vidaan varmistaa. Erityishumi vunna 2014 n ilveksen lumijälkilaskennan jatkamisella niiden alueiden salta, jilla laskenta n vielä tekemättä. Edelleen riistaklmiverkstn kehittäminen n tärkeällä sijalla riistatiedn keruun salta. Riistaklmiiden salta edistetään myös niiden tuttaman tiedn hyväksikäyttöä metsästysseurjen massa vertussuunnittelussa. Satakunnan jhdlla selvitetään eurpanmajavan esiintymistä suhteessa kanadanmajavaan sekä käynnistetään alueiden yhteistyöhön perustuvan eurpanmajavan hitstrategian valmistelu. Uudenmaan jhdlla kehitettävää ilveksen saalistukseen liittyvää selvitystä tuetaan tarpeellisin sin muiden alueiden timesta. Uusimaa jatkaa hankkeeseen liittyvää selvitystä RKTL:n kanssa. Hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Pienten hirvieläinten (metsäkauris ja valkhäntäpeura) kannanhita kehitetään laatimalla kunkin lajin riistanhitn ja vertukseen liittyvä kulutuspaketti, tässä asiassa tehdään yhteistyötä kestävän riistataluden vastuualueen kanssa, jnka jhdlla työ myös tapahtuu. Valkhäntäpeuran kannanhidn tarpeiden ja tavitteiden yhtenäistämisen mahdllisuudet ja tarpeet selvitetään sana työtä. Lisäksi valkhäntäpeurakannan arviintimenetelmien kehittämisen mahdllisuuksien kartittamista jatketaan yhteistyössä riistantutkimuksen ja/tai ylipistjen kanssa. Kaikkien hirvieläinten salta n erityisen kehittämisen khteena rakenteellisen vertuksen laadun parantaminen, jssa pyritään ennen kaikkea yhtenäiseen hjeistamiseen suuraluetaslla. Karhu- ja susikannan hitsuunnitelmien seuranta Länsi-Sumen alueen petkannat vat kasvussa ja hitsuunnitelmien seurannalla varaudutaan tuleviin päivitystimenpiteisiin. Suden hitsuunnitelman päivitykseen liittyvät timenpiteet suritetaan vuden 2014 aikana. Valkhäntäpeuran kannanhidn järjestelyt Jatketaan syksyllä 2012 hyväksytyn suunnitelman ETELÄ-HÄMEEN VALKOHÄNNÄT 2015 mukaisia timenpiteitä alkaen suunnitelman esittelystä kaikissa mahdllisissa tilaisuuksissa ja tarvittavan yhteistyön edistämisestä tarkituksenmukaisessa laajuudessa. Riistatiedt Osallistutaan tarvittavin timenpitein aiemmin mainittuihin Satakunnan ja Uudenmaan jhdlla kehitettäviin majava- ja ilveshankkeisiin.

13 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Phjanmaa Phjis-Häme Rannikk-Phjanmaa Satakunta Palvelut/kestävä riistatalus Järjestetään petyhdyshenkilöille pintmatka Kaakkis-Sumeen susihavainninnin tehstamiseksi sekä järjestetään myös riistanhityhdistyksille suunnattu syysretkeily myöhemmin valittavan ajankhtaisen teeman näkökulmasta. Elinympäristöt Osallistutaan merihanhen siirtistutushankkeeseen. Riistatiedt Edistetään sähköisen hirvihavaintkrtin kattavaa käyttööntta. Muu kehittämistyö Tehstetaan karhuvahinkjen ennalta estämiseen liittyviä timenpiteitä lisäämällä tähän liittyvää kulutusta, edelleen lisätään myös riistaklmilaskennan edistämisen kulutustimenpiteitä. Riistanhityhdistysten yhteistimintaa edistetään selvittämällä useiden riistanhityhdistysten yhteisten timinnanhjaajien mahdllisuutta. Edelleen selvitetään yhteisiä talushallinnn timenpiteitä ja kehitetään kk timialueen kattavaa kuluttajaverksta. Riistatiett Lisätään kulutusta riistaklmilaskennan tehstamiseksi ja timitaan riistaklmiiden määrän lisäämiseksi alueella. Lisätään sähköisen hirvihavaintkrtin täyttämisaktiivisuutta neuvnnan ja kulutuksen keinin. Tteutetaan suurpetjen lumijälkilaskenta. Muu kehittämistyö Kehitetään hirvieläinkantjen vertussuunnittelua sana hirvikannan hitsuunnitelman tteuttamista. Hirven hella kiinnitetään humita valkhäntäpeuran kannanhidn ja vertussuunnittelun kehittämiseen. Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Muu kehittämistyö Suritetaan hirvitalusalueiden määrittämiseen liittyvät timenpiteet ja itämeren hyljekantjen hitsuunnitelmaan liittyvä tarkastelu alueen näkökulmasta ja erityisesti itämerennrpan salta. Nurten Leirit Jatkna vanhalle perinteelle hjataan ja tuetaan riistanhityhdistyksiä tsikn mukaisten tilaisuuksien järjestämisessä tavitteena rganisida vähintään klmen tilaisuuden tteutus.

14 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Eurpanmajavan kannanhit Jatketaan eri majavalajien esiintymisen kartittamista ja pyritään yhteistyössä muiden alueiden kanssa turvaamaan eurpanmajavan leviäminen uusille alueille. Riistataluden edistäminen sidsryhmätyössä Osallistutaan aktiivisesti hit- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen (mm. Selkämeren kansallispuist) sekä perustettavien lunnnsujelualueiden rauhituspäätösten valmisteluun, tavitteena riistataludellisten näkökulmien humin ttaminen näissä prsesseissa. Suurpetihin liittyvä timinta Pidetään yllä ja kehitetään yhteistyössä pliisin kanssa kentän timintavalmiuksia erilaisissa karhutilanteissa timimisesta (SRVA). Tiedtuksella ja neuvnnalla pyritään ennaltaehkäisemään kasvavan karhukannan aiheuttamia knfliktitilanteita (mm. mehiläistarhat). Pyritään yhteistyössä muiden timijiden kanssa alueen susiknfliktin ehkäisemiseen ja hillitsemiseen. Järjestetään susikannan hitsuunnitelman päivittämisen edellyttämät alueelliset timet Uusimaa Ilveksen saalistuksen vaikutus saaliseläinkantihin Käynnistetään asiaan liittyvät selvitykset jatkuvat yhteistyössä RKTL:n kanssa. Varsinais-Sumi Hirvieläinkantjen rakenteen parantaminen Edistetään eri keinin (painpiste: kulutus ja viestintä) hirvieläinkantjen rakenteellista vertusta yhteistiminnassa SORKKA KLÖV 2020 hankkeen kanssa. Ilveksen lumijälkilaskennan järjestäminen alueen mana hankkeena. Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Painpiste n valkhäntäpeurakannan hidn kehittämisellä yhteistyössä krt:n kanssa. Tarvittavaa yhteistyötä tehdään kyseeseen tulevien timijiden kanssa. Ilveskannan hit ja tutkimus: yhteistyössä RKTL:n ja muiden timijiden kanssa käynnistetään ilveskannan tihentymäalueilla ilvesten merkintähanke, jnka tarkitus n selvittää pentueiden elinalueiden kka. Alueen riistaklmiverkst evaluidaan ja parannetaan. Susiknfliktien hallinta Yhteistyöllä pyritään lieventämään alueen susiknfliktia. Edistetään Turun ylipistn bilgian laitksen suurpet-dna tutkimusta. Nuristiminnan tukeminen Tuetaan riistanhityhdistysten ja seurjen nuristimintaa.

15 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet ITÄ-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Etelä-Sav Riistatiedn keruun tehstaminen Sähköisten riistatiednkeruujärjestelmien käyttööntt tulee tapahtua mahdllisimman yhtäaikaisesti ja laaja-alaisesti. Käytössä levien järjestelmien ylläpit ja käytön tehstaminen n myös tarpeellista. Ajankhtaisia järjestelmiä vat Srkka ja Tassu. Itä-Sumen alueella elvytetään edelleen riistaklmilaskentaa, erityisesti kesälaskennan salta. Humita kiinnitetään myös muihin laskentihin. Suurpetvahinkjen ennalta ehkäisyn ja SRVA-timinnan kehittäminen Itä-Sumen alueella n llut useita asutuksen läheisyydessä liikkuvia ja mehiläistarhilla vahinka aiheuttavia karhuja. Lisäksi asutuksen tuntumassa liikkuvat ilvekset ja sudet aiheuttavat ihmisissä hulestuneisuutta. Vahinkjen ennalta ehkäisyyn liittyvää viranmaisyhteistyötä kehitetään edelleen. Rhy-tasn tukeminen Humita kiinnitetään riistanhityhdistysten matimisuuden ja yhteistiminnan kehittämiseen kulutustilaisuuksissa ja yhteisissä kkuksissa. SRVA-timinnan kehittäminen Suurpetknfliktien myötä suurriistavirka-avun käyttö n lisääntynyt. Erityisesti ns. rskapönttökarhut työllistävät SRVA:a paikallisesti hyvin paljn. Yhteydenpitkulutusta pliisin, rhy:n ja SRVA:n välillä (virve-puhelimet) Karktusvälineiden käyttökulutusta Jatktimenpiteet lpetetun suurpedn salta Riistaklmilaskentjen elvyttämisen jatkaminen Sadasta perustetusta riistaklmista lasketaan vusittain n. kaksi klmassaa. Suurin syy klmiiden laskemattmuuteen n laskijiden ikääntyminen ja uusien laskijiden epännistunut rekrytiminen. Riistaklmiiden timinta tarkastetaan ja herätetään sammuneet klmit henkiin yhdessä riistantutkimuksen kanssa Kehitetään seurjen välinen kiertjärjestys klmiille, jiden laskenta kärsii henkilöpulasta Kutsutaan laskentaan mukaan myös sidsryhmien edustajia Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen Hallituksiin tulee uusia jäseniä ja riistanhityhdistyksen hallituksen tehtävien sujuvan hitamisen varmistamiseksi järjestetään kulutusta. Riistanhityhdistysten muiden timijiden kulutusta järjestetään julkisten hallinttehtävien sujuvan hitamisen turvaamiseksi, uusien järjestelmien käyttööntn helpttamiseksi ja kestävän riistataluden edistämiseksi. Srkka hirvihavaintkrtin käyttööntn tehstaminen Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntt edellyttää aktiivista tiedttamista ja esillä pitämistä.

16 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Kaakkis-Sumi Nuristiminnan edistäminen Kaakkis-Sumen alueella n käynnissä nurislle tarkitettu Eräakatemia- hanke, jnka alitusta n tuettu Sumen riistakeskuksen nurisrahaststa. Hanke n klmen riistanhityhdistyksen yhteistyössä etenevä nurishanke, jnka tulsten perusteella haetaan yhteistyömahdllisuuksia ja mahdllista laajentumista valtakunnalliseksi timinnaksi sidstahjen kanssa. Sumen riistakeskus Kaakkis-Sumi n mukana hankkeen hjausryhmässä. Sumen riistakeskus Kaakkis-Sumi n mukana myös Riista- ja kalakerhjen piltinnin seurannassa ja kerh-hjaajamateriaalien tuttamisessa(kevät 2014) ja kerhtiminnan levittäminen kk maahan (syksy 2014). Riistalaskentjen kehittämistyö (klmilaskennat ja vesilintulaskennat) Riistalaskennista järjestetään kulutustilaisuuksia ja tiedtusta. Yhteistyö Eviran kanssa eläintautiseurannassa (rabies ja sikarutt) sekä villisian aiheuttamien vahinkjen ennaltaehkäisemiseen liittyvä kehittämistyö Kaakkis-Sumi n keskeinen alue raivtautitrjunnassa ja viime aikina Venäjällä esille tulleiden sikarutttapausten leviämisen ehkäisemisessä. Yhteistyötä n tehty Eviran kanssa j mnien vusien ajan ja tiedtettu metsästäjille näytteiden lähettämisen tärkeydestä. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään entisestään. Villisikjen lisääntyminen alueella edellyttää vahinkjen ennaltaehkäisyyn liittyvää selvittelyä. Keski-Sumi Sumenselän metsäpeurakannan tulevaisuuden turvaaminen Timitaan siten, että metsäpeurakannan hitsuunnitelman tulevassa päivittämisessä ja peurakannan hidn kaikissa timenpiteissä humiidaan suurpetkantjen kasvu. Metsästyksen eettisten hjeiden jalkauttaminen metsästäjäkuntaan Metsästyksen eettisyyttä krstetaan tiedtuksessa ja kulutustilaisuuksissa. Keski-Sumen Metsparlamentti Keski-Sumen Metsparlamentti n Sumen riistakeskus Keski-Sumen vetämä vapaaehtinen työryhmä, jka tekee työtä maakuntalinnun metsn hyväksi. Parlamentissa vat edustettuina seuraavat taht: Sumen riistakeskus Keski-Sumi, Metsänmistajien Liitt Järvi-Sumi, Riista- ja kalataluden tutkimuslaits, Metsäkeskus Keski-Sumi, UPM- Kymmene, Metsäliitt, Metsähallitus, Sumen Metsästäjäliitn Keski-Sumen piiri, Keski- Sumen Lintutieteellinen Yhdistys, Keski-Sumen ympäristökeskus sekä Keski-Sumen liitt. Timinnan tavitteena n hankkia ja välittää ikeaa tieta metssta ja sen elinympäristöstä sekä kehittää erityisesti nurten metsien metsystävällistä käsittelyä. Phjis-Karjala Riistanhityhdistysten matimisuuden kehittäminen Riistanhityhdistyksiä hjataan matimisuuteen. Riistanhityhdistysten timintaa vahvistetaan järjestämällä yhdistystimijille kulutusta ja vahvistetaan yhdistysten välistä yhteistimintaa. Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntn laajentaminen ja tehstaminen Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntt edellyttää aktiivista tiedttamista ja esillä pitämistä.

17 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Phjis-Sav POHJOIS-SUOMI Riistatiedn keräämisen vahvistaminen Riistaklmiiden laskenta-aktiivisuuden lisäämiseen tarvitaan lisätimia. Samin muiden riistatiedn keräämismenetelmien aktiivisuutta parannetaan. Annetaan apua Srkan ja Tassun käytössä. SRVA-timinnan krdininti ja rhy-tasn tukeminen k. asiissa Karhuvahinkjen ennalta ehkäisyä tehstetaan. Ilves- ja susingelmaa asutuksen läheisyydessä pyritään vähentämään viranmaisten yhteistimintaa kehittämällä. Perustetaan paikallisia SRVA suurpetryhmiä. Selvitys riistanhityhdistys -tasn tili- ja kirjanpitasiiden keskittämisen hyödyistä alueelliselle riistaneuvstlle ja aluekkukselle. Tehdään tsikssa mainittu selvitys. Alueen yhteiset timenpiteet SORKKA -järjestelmän käyttööntt Siirrytään SORKKA -järjestelmän käyttöön kk alueella. Riistanhityhdistysten ja alueellisten riistaneuvstjen kulutus ja tukeminen Järjestetään riistanhityhdistysten timi- ja luttamushenkilöille sekä alueellisille riistaneuvstille kulutus- ja neuvttelutilaisuuksia (rganisaatin timinta, hirvi, suurpedt). Sidsryhmäyhteistyön kehittäminen Kehitetään sidsryhmäyhteistyötä: muut riistaknsernin timijat, riistan elinympäristöihin vaikuttavat timijat, metsästysalueiden mistajat, riistavahingista kärsivät taht ja lunnnsujelutaht. Riistaklmilaskentjen tehkkuuden lisääminen Tehstetaan riistaklmilaskentja kk Phjis-Sumen alueella. JHT-timinta Alueitten muuta maata humattavasti suuremmasta lupapäätösmäärästä (etenkin hirvi ja suurpedt) jhtuen alueellisten hankkeitten määrä pidetään rajallisena (ks. alla). Lapin ruuhkahuippuja tasitetaan jakamalla päätösten teka vähemmän työllistetyille alueille. Hirvikannan seuranta Phjis-Sumen hirvikannan seurannan kehittämiseksi ja lunnn lsuhteiden vaikutusten arviimiseksi jatketaan yhteistiminnassa RKTL:n kanssa prjektia, jnka tavitteena n kehittää alueelle spivia seurantamenetelmiä. Kainuu Hitsuunnitelmat Panstetaan valmistelussa leviin tai tteutusvaiheeseen tuleviin hitsuunnitelmiin (hirvi, susi, metsäkanalinnut, metsähanhi). Riistaseurannat Riistakantjen seurannassa kiinnitetään erityinen humi klmilaskentjen määrän lisäämiseen sekä suurpetjen havainnintipäivän kehittämiseen.

18 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Lappi Oulu Hirvikannan seuranta Phjis-Sumen hirvikannan seurannan kehittämiseksi ja lunnn lsuhteiden vaikutusten arviimiseksi jatketaan yhteistiminnassa RKTL:n kanssa prjektia, jnka tavitteena n kehittää alueelle spivia seurantamenetelmiä. Käsivarren kansallispuisthanke Mahdllisen Käsivarren kansallispuisthankkeen suunnittelun ja tteuttamisen seuranta ja sallistuminen metsästysmahdllisuuksien säilyttämiseen alueella. Ilveksen lumijälkilaskenta Ilveksen lumijälkilaskenta suritetaan ilveskannan runsaimmalla esiintymisalueella prnhitalueen eteläpulella (muun Sumen kannanhitalue). Laskentaa ei suriteta harvan kannan alueella. Metsäpeuran siirtistutukset Selvitetään metsäpeuran siirtistutusmahdllisuudet ja mahdllinen tteutuksen alittaminen Pyhännän alueelle. Olvassun kansallispuisthanke Mahdllisen Olvassun kansallispuisthankkeen suunnittelun ja tteuttamisen seuranta ja sallistuminen metsästysmahdllisuuksien säilyttämiseen alueella.

19 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Taulukk 1 Vaikuttavuus Tavite -kriittinen menestystekijä 1. Riistatalus lu hyvinvintia - Viestinnässä tudaan esille riistataluden arva hyvinvinnin tuttajana 2. Riistakannat säilyvät elinvimaisena - Hitsuunnitelmatyö ja timeenpan aktiivista - Riistaseurantjen riittävä aktiivisuus ja kattavuus 3. Metsästys ja riistanhit n eettistä ja vastuullista - Metsästys tapahtuu laillisesti ja turvallisesti - Eettiset hjeet laaditaan ja niistä viestitään tehkkaasti 4. Riistavahingt ja -knfliktit hallinnassa - Sidsryhmien edustajat vat tyytyväisiä vahinkasiiden käsittelyyn ja sallistumismahdllisuuksiinsa - Lupahallint ja vahinkjen trjunta n timivaa - Hirvivahinkjen määrä - Suurpetvahinkjen määrä Mittari/ Arviintikriteeri Hyvinvinti juttujen ja tiedtteiden määrä Mittari/ Arviintikriteeri Hitsuunnitelmatimenpiteiden tteutusaste Riistaklmiiden määrä lasketut/kaikki Saalistiedn kattavuus Mittari/ Arviintikriteeri Tavite Tteutuma Tavite Tteutuma Tavite ,1 Tteutuma 66,6 % % Tavite 100 Tteutuma 73,3 % Tietn tulleiden laittmasti tapettujen riistaeläinten määrä Tteutuma Metsästysnnettmuuksien määrä Tteutuma 22 Eettisten hjeistjen määrä Tavite K. sivujen latauksien määrä ktisivuilla Mittari/ Arviintikriteeri Riistaneuvstjen ja sidsryhmien tyytyväisyyskysely Vahinkperusteisten pikkeuslupien käsittelyaika Tteutuma 2 Tavite Tteutuma Tteuma Tteutuma Ennaltaehkäisevät timenpiteet Trjuntatimet 1746 SRVA-timet

20 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite1: Taulukk 2 Suritteet Prsessi/ Suritteet Strategia ja jhtaminen/viestintä Annettujen lausuntjen määrä Metsästäjä-lehden painsmäärä ja saavutettujen kntaktien määrä Tulksellisuusmittarit Lausuntjen määrä Painsmäärä Lukijamäärä Lukuaika/lehti Nettikntaktien aktiivisuus Kävijämäärä Tiedtteiden määrä Käytetty aika 0, , Tiedtteita JHT Lupapäätösten määrä lupatyypeittäin Pyyntiluvat Metsästäjätutkinnn surittaneiden määrä Hirvieläinten pyyntiluvat Luntdirektiivin pikkeusluvat Lintudirektiivin pikkeusluvat Muut luvat Yhteensä Henkilöiden kknaismäärä Jista naisia 18,5 % 20,0 % Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien Puhelintapahtumat 3848 määrä Sähköpstitapahtumat 750 Riistanhitmaksun maksaneet/ Henkilömäärä metsästäjärekisterissä Rekisterissä levat Riistanhitmaksun maksaneet Maksaneiden suus 84 % 83 % Metsästäjien keski-ikä 50 49,5 Metsästäjärekisterin Palvelutapahtumat palvelutapahtumien määrä Itsepalvelutapahtumat RHY-tukitapahtumat Neuvttelupäivät Kestävä riistatalus Hitsuunnitelma-timenpiteet Osanttajien määrä niihin Työtunnit rhy-neuvntaan Timenpanaste Työryhmäjäsenyydet Työryhmiä 95 Sisäiset palvelut Materiaalipalvelu-tapahtumien määrä Lähetyksiä 5740

21 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Taulukk 3 Laatu Prsessi/ Suritteet Strategia ja jhtaminen/viestintä Lukijatyytyväisyys Metsästäjä 4 3,6 (lukijatutkimus) Jägaren 4 3,6 Nettisivujen käytettävyys Arvsana 3,6 Tiedtteiden läpimen Uutisten määrä Sidsryhmätyytyväisyys Arvsana JHT Lupapäätösten laatu Pyyntiluvat 0 % lupatyypeittäin Hirvieläinten pyyntiluvat 32 % Valitusten läpimen- % Luntdirektiivin pikkeusluvat 0 % Metsästäjätutkinnn surittaneiden tyytyväisyys Tyytyväisyys metsästäjävakuutukseen Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien laatu (Asiakastyytyväisyystutkimus) Metsästäjäkurssin surittaneiden tyytyväisyys Lintudirektiivin pikkeusluvat 0 % Muut luvat 50 % Metsästäjätutkint Vakuutus Puhelintapahtumat 3,6 yht Sähköpstitapahtumat Metsästäjäkurssi 4 Tyytyväisyys palveluihin Metsästyskrtti ja maksaminen 4,2 (Asiakastyytyväisyystutkimus) Lehti 3,9 RHY-tukitapahtumat Neuvttelupäivät 3,8 (Rhy-kysely) Neuvntatapahtumat 3,4-3,7 Kestävä riistatalus Sidsryhmätyytyväisyys Sisäiset palvelut Materiaalipalvelu-tapahtumien laatu (Rhy-kysely)) Riistaneuvstt Sidsryhmät Palvelun arvsana

22 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1 Taulukk 4 Taludellisuus Prsessi/ Suritteet Kaikki prsessit Varsinaisen timinnan kustannukset prsesseittain ja prjekteissa, 1000 Strategia ja jhtamien/viestintä 2036,9 KRT 1460,3 Palvelut 786,4 JHT 1243,8 Sisäiset palvelut 1361,5 Hanketiminta 1576,1 Yhteensä 8465,0 Strategia ja jhtaminen/viestintä Jhtamisen yleiskustannus Prsessin kknaiskustannus, ,6 Yleiskustannus-% 7,8 % Lehden nettkustannus Nettkustannukset 1000 /vusi 874,8 Kustannus, /rh-maksun maksanut 2,84 Nettisivujen kustannus Kustannukset, ,6 Kustannukset/kntakti, 0,035 JHT 2011 *) Lupapäätösten kustannus lupatyypeittäin, Pyyntiluvat 101 Hirvieläinten pyyntiluvat 161 Luntdirektiivin pikkeusluvat 403 Lintudirektiivin pikkeusluvat 201 Muut luvat 268 Kustannukset yhteensä, ,3 206,3 Kustannukset/vakuutettu, 0,67 0,67 Yhteensä, ,1 178,5 /rekisteröity henkilö 0,44 0,48 Metsästäjävakuutuksen kustannus Metsästäjärekisterin hidn kustannus Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien Kustannukset yhteensä, 1000 kustannus Kustannukset/tapahtuma, Sisäiset palvelut 2011 *) Materiaalipalvelutapahtumien Tutt yhteensä, ,8-22,9 tutt/tapahtuma Tutt/ tapahtuma, -4,03 Sisäisten palveluiden Kulut yhteensä, ,5 kustannukset Yleiskustannus-% 16,1 % Jhtamisen ja tukipalveluiden Yleiskustannus, /HTV yleiskustannus 23,9 % Tiettekniikan investinnit Yhteensä, ,6 309 /htv Tiettekniikan käyttökulut Yhteensä, ,7 134,4 /htv Timitilakustannukset Yhteensä, ,1 288,2 / m2 93,4 93,3 / htv Matkakustannukset Yhteensä, ,6 457,7 /htv

23 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Taulukk 5 Tuttavuus JHT Tuttavuus lupahallinnssa, päätöstä/htv Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien tuttavuus Sisäiset palvelut Materiaalipalvelutapahtumien tuttavuus Pyyntiluvat 840 Hirvieläinten pyyntiluvat 525 Luntdirektiivin pikkeusluvat 210 Lintudirektiivin pikkeusluvat 420 Muut luvat 315 Työnkäyttö yhteensä, htv Surite/htv Työnkäyttö yhteensä, htv 0,92 Surite/htv

24 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 2: Taulukk 6 Aikaansaannskyky Kaikki prsessit Henkilöstötietja tilinpäätökseen Henkilötyövusien määrä rahituslähteittäin Mm (rh-maksu) Mm erityisavustus Muu rahitus Yhteensä Henkilötyöpanksen jakauma Strategia ja jhtamien 12 % 10 % 9 % 8 % prsesseittain Kestävä riistatalus 34 % 38 % 40 % 41 % Henkilöstön ikä Palvelut 16 % 17 % 18 % 19 % Julkiset hallinttehtävät 19 % 18 % 18 % 17 % Sisäiset palvelut 20 % 17 % 16 % 15 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % Prjektien suus tästä 15 % 16 % 17 % 18 % Ikäryhmä Jakauma lukkiin % 5 % % 18 % % 35 % % 34 % 60-4 % 8 % Yhteensä 100 % 100 % Keski-ikä, vutta Naiset Miehet Kaikki Kulutustas Lisensiaatti tai thtri 3 % 4 % Krkeakulututkint 37 % 39 % Opist- / AMK -tutkink 47 % 45 % Ylippilastutkint 3 % 3 % Keski- / peruskulu 10 % 10 % Yhteensä 100 % 100 % Työsuhteen laatu Pysyvä Määräaikainen Työvimakustannukset Kknaiskustannukset 1000 /vusi 4089,6 4278,4 Kknaiskustannukset 1000 /htv 56,8 57,8 Välilliset kustannukset % palkista 27,9 % 26,8 % Lähtövaihtuvuus Lähtövaihtuvuus, % 6,8 % 2,7 % Tulvaihtuvuus Tulvaihtuvuus, % 5,5 % 5,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset Työkyvyttömyyseläkkelle, % 1,4 % Työterveyshult, bruttmen Työterveyshultment, /htv ilman Kela-krvausta Työhyvinvinti-indeksi Työhyvinvinti-indeksi 13,3

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Hyväksytty hallitus 15.11.2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettel 1. Timintasuunnitelma 1 Strategiatyö ja jhtaminen 2 Julkiset hallinttehtävät

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille 1. Sumi n kilpailukykyinen timintaympäristö metsiin perustuville liiketiminnille 1.1 Metsäala kasvaa, alan yritykset uudistuvat sekä uusia ja kasvuyrityksiä kehittyy Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012):

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012)

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) 1 PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) TOIMIALA Palvelu Nykytila Palvelukuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju ja Savnlinna hitavat alla mainitut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ja Oiva Helsingissä

Elintarvikevalvonta ja Oiva Helsingissä Elintarvikevalvnta ja Oiva Helsingissä Elintarviketurvallisuuspäällikkö Ympäristöterveydenhulln valtakunnalliset kulutuspäivät 13-15.5.2014 Helsingin ympäristökeskus Elintarviketurvallisuussast (ELO) Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot