TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA HHyväksytty hallituksessa TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

2 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Sisällysluettel Jhdant 3 1. Avaintavitteet vudelle Merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat timenpiteet: avaintavitteet vudelle Timinnalliset tavitteita kskevat avaintavitteet vudelle Tuttavuus ja kehittämistavitteita sekä investintihankkeita kskevat avaintavitteet vudelle Timintasuunnitelma 4 Strategiatyö ja jhtaminen 4 Julkiset hallinttehtävät 4 Kestävä riistatalus 5 Palvelut 6 Tukipalvelut/sisäiset palvelut 8 Viestintä 8 Laitiala 9 Sumen riistakeskuksen hankkeet Talusarvi Timinnan alueelliset painpisteet LÄNSI-SUOMI 12 Alueen yhteiset timenpiteet 12 Etelä-Häme 12 Phjanmaa 13 Phjis-Häme 13 Rannikk-Phjanmaa 13 Satakunta 13 Uusimaa 14 Varsinais-Sumi 14 ITÄ-SUOMI 15 Alueen yhteiset timenpiteet 15 Etelä-Sav 15 Kaakkis-Sumi 16 Keski-Sumi 16 Phjis-Karjala 16 Phjis-Sav 17 POHJOIS-SUOMI 17 Alueen yhteiset timenpiteet 17 Kainuu 17 Lappi 18 Oulu 18 Liite 1: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist 19

3 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Jhdant Jhdant Tässä asiakirjassa esitetään Sumen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalusministeriön kanssa svitut avaintavitteet sekä Sumen riistakeskuksen timinnalliset tavitteet timintavudelle Timinnallisissa tavitteissa n tettu humin maa- ja metsätalusministeriön kanssa käytyjen, tulsspimusta tarkentavien neuvtteluiden tulkset. Timinnallisten tavitteiden valmistelussa n kuultu alueellisia riistaneuvstja sekä alueiden timihenkilöitä. Alueiden timinnan paintukset n esitetty asiakirjan sassa 4: Alueiden painpisteet. Sumen riistakeskuksen talusarvi n asiakirjan sassa 2 ja Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist liitteessä Avaintavitteet vudelle 2014 Merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat timenpiteet: avaintavitteet vudelle 2014 Tavite Vaikuttavuustavite Prsessi Lunns suden hitsuunnitelmaksi luvutettavissa ministeriölle vuden lppuun mennessä 1, 3 KRT Riistaknsernin yhteiset prsessit (prsessit) kuvattu yhteistyössä strategia- ja ennakintiryhmän kanssa str.päämäärä STRJ, KRT, JHT Haaskan käyttöä kskeva eettinen hjeist laadittu 4 Palvelut Timinnalliset tavitteita kskevat avaintavitteet vudelle 2014 Spimukset riistanhityhdistysten kanssa tehty valtinavustuksen maksamiseksi riistanhityhdistyksille Riistakeskuksen ja Sumen metsäkeskuksen välistä yhteistyötä tiivistetty Palvelut KRT, STRJ Tuttavuus ja kehittämistavitteita sekä investintihankkeita kskevat avaintavitteet vudelle 2014 Riistakeskuksen tietjärjestelmä hankkeissa tettu humin Riistaknsernin tiethallintstrategian linjaukset Palvelut, JHT, SP

4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Timintasuunnitelma Strategiatyö ja jhtaminen Julkiset hallinttehtävät Valmistellaan riistakeskuksen strategiset ja peratiiviset suunnitelmat ja raprtinti prsessikuvausten mukaisesti alueet ja alueneuvstt sallistaen. Vaikuttavuutta ja tulksellisuutta seurataan tulspimuksessa määritetyn mittaristn mukaisesti. Osana tätä tteutetaan palautekysely ja asiakastyytyväisyystutkimus neljälle pääasiakasryhmälle: 1) Metsästäjät, 2) Sidsryhmät, 3)Riistanhityhdistykset ja 4) Metsästysseurat ja -seurueet Riistakeskuksen strategiaa tteutetaan BSC-tulskrttihjauksella sekä jatkamalla timinnan tulksellisuuden mittaamista. Kaikki prsessit hjeistavat tiiminsä siten, että eri aihealueiden tiimit laativat mat tavitteelliset vusisuunnitelmansa tulskrttiajattelun mukaisesti viimeistään helmikuussa Järjestetään riistaneuvstjen puheenjhtajille ja esittelijöille timinnan kehitysseminaari Osallistutaan riistaknsernin kansainväliseen yhteistyöhön kansainvälisyystrategian mukaisesti Osallistutaan/rganisidaan julkisen riistaknsernin strategiaprsessin timenpiteet; strategiaseminaarit sekä knsernin yhteisten prsessien kuvaaminen (avaintuls khta 2.1.) kehitetään yhteistyötä metsätalus- ja riistaplitiikan yhteensvittamiseksi ja kehittämiseksi (avaintuls 2.2) Käydään henkilökhtaiset kehityskeskustelut henkilöstön kanssa hidetaan riistahallintlain 2 :n 1 mmentissa säädetyt julkiset hallinttehtävät ttaen lupahallinnssa humin vahvistettujen hitsuunnitelmien linjaukset sekä kansallisen vieraslajistrategian tavitteet sallistutaan metsästäjärekisterin kehittämishankkeeseen yhteistyössä Sisäiset palvelut ja Palvelut -prsessien kanssa ylläpidetään metsästäjien ryhmävakuutusta sekä JHT-tehtäviin nimitettyjen riistanhityhdistysten timihenkilöiden vakuutusturvaa sekä niihin liittyvää neuvntaa yhteistyössä Palvelut -prsessin kanssa. kehitetään julkisten hallinttehtävien työnjaka ja timinnan rganisintia sekä saprsesseja ja niiden dkumentintia hulehditaan lainsäädännön ajantasaisesta täytäntöönpansta ja hjeistuksesta niin prsessin sisällä kuin yhteistyössä muiden prsessien ja riistanhityhdistysten kanssa suritetaan asiakastyytyväisyyskysely ja kehitetään asiakaspalvelua sen perusteella sekä varmistetaan timinnan riippumattmuus ja hyvän hallinnn periaatteiden nudattaminen tiedtetaan aktiivisesti julkisista hallinttehtävistä ja ylläpidetään JHT-materiaalit riista.fi -sivustlla (myös saamenkieliversit) kehitetään julkisten hallinttehtävien tarvitsemia rekistereitä ja tietjärjestelmiä, erityisesti WebLH:ta yhdessä Sisäiset palvelut -prsessin kanssa sekä samalla tehstetaan sähköistä tiednkeruuta ja tiednhallintaa sekä raprtintimenettelyitä järjestetään esittelijöille JHT-kulutuspäivät jatketaan ns. byrkratiatalkprjektia julkisten hallinttehtävien keventämiseksi ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi byrkraattisuutta vähentävien säädösmuutsehdtusten avulla kiinnitetään erityistä humita riistanhityhdistysten metsästyksenvalvnnan tteuttamiseen ja sen kehittämiseen yhteistyössä metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa

5 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Kestävä riistatalus Hitsuunnitelmaprsessi (kv taigametsähanhi ja susi) Riistatietprsessi laaditaan taigametsähanhen kansallisen hitsuunnitelman ja hirvikannan hitsuunnitelman tteuttamiseen liittyvä käytännön timenpiteiden seuranta jatketaan taigametsähanhen kansainvälisen hitsuunnitelman laatimisen krdinintia yhteistyössä MMM:n kanssa jatketaan susikannan hitsuunnitelmaprsessia riistaneuvstt sallistuvat ja sallistavat sidsryhmät käynnissä levien hitsuunnitelmien laatimiseen ja vahvistettujen hitsuunnitelmien seurantaan. sallistutaan Helcmin työhön maa- ja metsätalusministeriön kanssa svitun työnjan puitteissa ja tteutetaan hyljekantjen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä sallistutaan AEWA:n timintaan taigametsähanhikannan kk muutttien kattavaa kannanhita kskevan hitsuunnitelma-alitteen mukaisesti käynnistetään prsessien ja knsernitimijiden yhteistyönä -hanke, jssa kehitetään kk riistaknsernia palvelevaa saalis- ja riistatietjärjestelmää riistaknsernin tiethallintstrategian linjausten mukaisesti sallistutaan riistavahinkrekisterin (hirvisi) käyttöönttn ja testaukseen jatketaan riistaklmilaskentjen aktivintia kaikilla timinta-alueilla tukemaan metsästyslain 38 :n mukaista metsästyksen säätelyä ja pyritään löytämään timintaan uusia kannustekeinja yhteistyössä RKTL:n kanssa kulutetaan kaikilla alueilla suurpetyhdyshenkilöt uuden Tassu-versin käyttämiseen tuetaan RKTL:sta ja metsästysikeuden haltijita sähköisten havainnnkeruujärjestelmien (Tassu, Srkka) käytön aktivinnissa hulehditaan yhteistyössä RKTL:n kanssa, että klmilaskentatulkset ja pienriistasaalistilast julkaistaan mahdllisimman npeasti verkssa ja kehitetään työkaluja, jiden avulla riistatieta vidaan sveltaa metsästysseurjen päätöksentessa paikkatietasiantuntija kartittaa alueiden paikkatiettarpeet vuden 2014 salta helmikuussa ja laatii aihealueen timenpidehjelman Riistakantjen vertussuunnittelu Kestävä metsästys laaditaan suunnitelma yhtenäisten suunnittelujärjestelmien kehittämisestä hirven, valkhäntäpeuran ja suurpetjen ja muiden direktiivilajien vertussuunnittelua varten määritellään sidsryhmien kanssa aluekhtaisesti hirvieläinkantjen hidn tavitteet ja kehitetään hirvitalusaluekhtaisen kannanhidn menetelmiä tteutetaan hirvikannan hitsuunnitelmassa esitettyjä aihealueen käytännön timenpiteitä ja hankkeita, saprsessin erityistavitteena pidetään hirvieläinkantjen rakenteellisten vertusmallivaihtehtjen kehittämistä kehitetään menetelmiä lieventää suurpetjen aiheuttamia riistatalusngelmia laaditaan suunnitelma pienten hirvieläinten vertussuunnittelukäytäntöjen kehittämisestä riistakeskusalueilla ja metsästysseurissa, kehitetään erilaisia vertussuunnittelumalleja ja laaditaan kulutuspaketti aiheesta laaditaan alueittain pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten vutuiset vertussuunnitelmat alueneuvstt järjestävät sidsryhmäkuulemiset sallistutaan metsästyslain 37 ja 38 :n mukaiseen riistaeläinten metsästysrajitusten sekä suurpetjen pikkeuslupakiintiöiden valmisteluun aktiivisesti yhdessä maa- ja metsätalusministeriön kanssa ja kehitetään aihepiiriin liittyviä riistaknsernin yhteistimintatapja justavammiksi kerätään alueiden näkemykset mahdllisista metsästyksen rajitustarpeista

6 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Riistavahingt hulehditaan asiaan liittyvästä riistanhityhdistysten kuulemisesta ja laaditaan yhteenvet riistanhityhdistysten antamista lausunnista tteutetaan sähköinen viestintä (sähköinen seurakirje) metsästysseurjen infrmintiin kestävän metsästyksen aihepiiriin liittyvissä asiissa jatketaan JHT- prsessin ja metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa erävalvntamutjen kehittämisyhteistyötä, jnka tavitteena n ehkäistä laitnta tappamista järjestetään vahinkjen ennaltaehkäisymateriaalin jakelu ja ludaan materiaalirekisteri tteutetaan karhuvahinkjen riskikartitus (mehiläistalus) kehittyvän kannan alueella Riistataluden edistäminen ja innvaatihankkeet jatketaan hankkeita, jtka tukevat metsäkanalintujen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä siten, että niillä ludaan rakenne Metsäkanalinnut 2015 Life+ -hanketta varten tteutetaan metsäkanalintujen vertuskäytäntöjen taustja selvittävä ja niiden kehittämiseen tähtäävä tutkimushanke jatketaan työtä Hyvän riistanhidn susitukset -nettisivustn lumiseksi tetaan hanketyötä tukeva suunnittelujärjestelmä käyttöön jatketaan Riistatalus elinkeinna -raprtin pririsitujen hankkeiden tteuttamista jatketaan metsäpeuran palautusistutushankkeen esivalmistelutöitä siten, että vuden 2014 aikana vidaan valita palautusalueet siirrille ja alittaa knkreettiset siirttimenpiteet jatketaan Ktiseutuksteikk Life+ -hankkeen timenpiteitä kaikilla timinta-alueilla laaditaan riistataluden edunvalvnnan ja aihepiirin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden timintasuunnitelma ja -hje alueille jatketaan metsäkanalintujen elinympäristöjen hidn kehittämistä ulkpulisen rahituksen (METSO) turvin maa- ja metsätalusministeriölle lähetetään ennen timintavuden alkua erityisavustushakemukset riistataluden edistämiseksi strategisilla hankkeilla, jista luettel sivulla 9 Palvelut Asiakaspalvelu ja neuvnta järjestetään palvelukulutusta asiakaspalvelutiimille kehitetään infrmaatipalvelua sekä asiakaspalvelun ja neuvnnan seurantajärjestelmää. Tistuvat neuvntatapahtumat rekisteröidään Fan-järjestelmään ja niistä tärkeimmät julkaistaan riista.fi -sivuilla. ludaan ja päivitetään sisältöä riista.fi -sivuille asiakkailta saatujen kkemusten perusteella Uuden metsästäjän palvelut hulehditaan, että kk maassa järjestetään riittävä määrä metsästäjäkursseja ja metsästäjätutkinttilaisuuksia sallistutaan riista.fi -sivustn ylläpitn hulehditaan metsästäjätutkintn valmentavan kulutus- ja ppimateriaalin ajantasaisuudesta

7 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA järjestetään timinta-alueittain tarvittaessa kulutustilaisuudet metsästäjätutkinnn kuluttajille ja metsästäjätutkinnn vastaanttajille (yhteistyö JHT-prsessin kanssa) annetaan neuvntaa metsästäjätutkinnn kuluttajille sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen alitetaan vuden alussa kaksivutinen hanke metsästäjätutkinnn uudistamiseksi yhdessä muiden prsessien kanssa edellyttäen, että rahitus siihen järjestyy. tuetaan ja esitellään viestinnän keinin paikallistasn nuristimintahankkeita sallistutaan yhteistyöhön sidstahjen kanssa nuristiminnan kehittämiseksi ja uusiin metsästäjiin liittyvässä timinnassa Metsästäjäpalvelut sallistutaan metsästäjien ryhmävakuutukseen liittyvään neuvntaan yhdessä JHTprsessin kanssa. hulehditaan yhdessä viestinnän kanssa metsästyskrtin lähettämisestä ja maksujärjestelyjen timivuudesta. sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen tutetaan metsästäjille tietpäivitys lainsäädännöstä, eettisestä metsästyksestä sekä riistatiedsta yhteistyössä muiden prsessien kanssa. Päivitykset julkaistaan Metsästäjälehdessä ja niitä ylläpidetään sähköisessä mediassa alitetaan Sumen Metsästäjäliitn kanssa vunna 2013 suunnitellun riistataluden ja metsästyksen kulutusstrategian linjausten jalkauttaminen ja kehitetään metsästäjien kuluttautumisjärjestelmää edistetään eri metsästysmutjen harrastajien matimista eettisten hjeistjen laadintaa ryhdytään tteuttamaan riistakeskuksen riistatv:tä petuksellisten ja valistuksellisten videmateriaalien julkaisukanavana yhdessä muiden prsessien kanssa Riistanhityhdistysten tuki hulehditaan riistanhityhdistysten taludellisten resurssien kehittämissuunnitelman tteutumisesta strategiaprsessin kanssa hulehditaan yhdessä sisäisten palveluiden kanssa riistanhityhdistysten valtinsuuksien maksatuksista, tarvittavista järjestelyistä (ml. spimukset) ja hjeistuksista laaditaan timinnanhjaajien palkkisusitukset selvitetään riistanhityhdistysten timinnan tehstamismahdllisuuksia sekä yhteistiminta- ja yhdistymismalleja tukemalla pilttihankkeita ja tiedttamalla saaduista kkemuksista tutetaan alueiden käyttöön yhteistä aineista riistanhityhdistysten vusikkuksiin sekä päivitetään kulutusaineista riistanhityhdistysten hallitusten uusien jäsenten perehdyttämiseen sallistutaan metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen (avaintuls järjestetään uusien timinnanhjaajien peruskurssi järjestetään timinta-alueittain riistanhityhdistysten puheenjhtajille ja timinnanhjaajille neuvttelu- ja kulutuspäivät sekä erillisiä kulutuspäiviä timinnanhjaajille. Aluetimist vastaa järjestämisistä ja alueen mista aiheista. Osaprsessitiimi valmistelee kaikille alueille yhteiset asiat ja aineistt järjestetään tarvittavaa kulutusta rhy-tukirlin maaville timihenkilöille jatketaan pilttihankkeita riistanhityhdistyksille tarjttavien tilitimisttyyppisten talushallinnn palveluiden kehittämiseksi ja tiedtetaan kkemuksista

8 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Tukipalvelut/sisäiset palvelut Infrmaatipalvelut Infrastruktuuripalvelut Tukipalvelut tteuttavat strategista tavitetta, jssa timintaresursseja siirretään tukipalveluista ydinprsessien käyttöön. piltinti luttamushenkilöiden asiakirjjen sähköisestä julkaisusta jatkuu. Vunna 2013 saatujen kkemusten perusteella valitaan timivin tteutustapa varast- ja lgistiikkatiminnt nykyaikaistetaan synkrnissa keskustimistn timitilaratkaisun kanssa siten, että riistanhityhdistysten materiaalipalvelut eivät heikkene. kielituki vastaa käännösten tuttamisesta ja käännösalihankintjen kustannustehkkaasta järjestämisestä palveluna ydinprsesseille keskustimistn timitilaratkaisun valmistelua jatketaan vastataan metsästäjärekisterin kehittämishankkeesta yhteistyössä JHT- ja Palvelut - prsessin kanssa. (avaintuls 2.3) riistavahinkrekisterin kehittämiseen sallistutaan yhtenä tutteen mistajana varmistaen siitä saatavat tuttavuushyödyt julkisille hallinttehtäville ja kestävälle riistataludelle. riistaknsernin prtaali -hanke alitetaan tiethallintstrategian mukaisesti erityisesti yhteiskäyttöisyyttä ja palveluknseptia krstaen Talus- ja henkilöstöpalvelut kustannusseurantaa tehstetaan entisestään suraan talushallint-hjelmistn sumia mahdllisuuksia hyödyntäen. Budjetintia tarkennetaan vudelle 2014 saprsessi- ja tulsyksikkökhtaiseksi. hulehditaan yhteistyössä palvelut -prsessin kanssa riistanhityhdistysten valtinsuuksien maksatuksista, tarvittavista järjestelyistä ja hjeistuksista henkilöstöhallint ja saamisen kehittäminen integridaan aiempaa kiinteämmäksi saksi jhtamisjärjestelmää uusi prsessirganisaatin räätälöity palkkausjärjestelmä tetaan käyttöön vunna 2014 henkilöstönhallintasvellus Sympaa käytetään yksinmaisena henkilöstötietjen hallintaja arkistintivälineenä Henkilöstön työhyvinvintikysely tteutetaan ja työhyvinvinnin kehittämissuunnitelma päivitetään tarpeita vastaavaksi. Viestintä Kaikki prsessit (jhtamisen saprsessit, ydinprsessit sekä sisäiset palvelut) vat vastuussa viestinnästä asiakkaille. Prsessit tarvitsevat viestinnän nnistuneeksi tteuttamiseksi viestinnän tukipalveluita. Viestintä (sisäinen ja ulkinen) n tästä syystä ymmärrettävä myös tukipalveluksi, jnka sisäisiä asiakkaita vat prsessit ja niiden mistajat. viestintätiimin timintaa kehitetään ja aktividaan ja kehitetään viestinnän alaprsesseja julkaistaan Metsästäjä ja Jägaren-lehtiä 6 numera vudessa, kehitetään printtimedian ja sähköisen median linkittämistä eli kehitetään mnikanavaista viestintää Riista Vuksi -riistaplitiikan sidsryhmäjulkaisun julkaisemista jatketaan (sähköinen tteutus, jsta pieni printtipains) ylläpidetään ja kehitetään verkkviestintää internetsivut: Riista.fi riistaknsernin uutiskirje Sarvi; sallistutaan tteutukseen

9 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Laitiala ssiaalinen media (Facebk, Twitter, YuTube, LinkedIn) ylläpidetään ja kehitetään mediayhteyksiä mediatiedtteet: julkaistaan sähköisen mediajakelun kautta sekä valtakunnalliset ja alueelliset Sarvi -uutiskirjeen jakelu medialle ylläpidetään Face T Face -mediakntaktipalvelua, jka tuttaa räätälöityä tieta timittajien erityisaihepiireistä ylläpidetään ja kehitetään sisäistä viestintää (hallitus, jht, riistaneuvstt, henkilöstö) tteutetaan Avanssi-uutiskirje tarpeen mukaan keskimäärin kerran kuukaudessa sisäistä viestintää palvelevat myös muut riistakeskuksen sähköiset arkistt: dkumenttiarkist sekä Dynasty-asianhallinta mediaseurantaa jatketaan ja raprtidaan kk henkilöstölle sekä myös riistanhityhdistyksille tutetaan PR -timintamateriaaleja ja julkaisuja: Sumi riistamaana, riistakeskuksen esittelymateriaali sekä esitteenä että ppt-tiedstna sallistutaan messuihin ja tapahtumiin: Riihimäen Erämessut ja Metsämessut Helsingissä ja tuetaan tarvittaessa aluetimistja alueellisten messujen järjestelyissä tutetaan viestintäpalveluja prsesseille ja alueille suunnittelu (mistä, mitä, miksi, millin, miten ja keille viestitään) krdininti (aikatauluttaminen, tiedn kerääminen ja prsessinti) työ hyvän riistanhidn susitusten rakentamiseksi jatkuu laaditun suunnitelman mukaisesti Laitialan timinta-alueen lunnnhitkhteiden vutuiset hittimenpiteet ja edelleen kehittäminen sekä kiinteistömaisuuden hit Laitialan timipisteessä järjestettävien riistahallinnn kansallisten ja kansainvälisten kkusten, kulutus- ja yhteistyötilaisuuksien valmistelut ja hitaminen sekä tarvittaessa niihin asiantuntijana sallistuminen. Tapahtumien järjestäminen riistahallinnn yhteistyökumppaneille ja sen ktimaisille sekä kansainvälisille vieraille CIC Sumen trfeetiminnan krdininti yhteistyössä CIC Sumen näyttely- ja trfeekmissin kanssa. ELO:n Wildlife Estates hankkeen kansalliseen edistämiseen Metsähallituksen timesta perustetun työryhmän työskentelyyn sallistuminen. WE hanke timii eri Eurpan maissa levien mallialueiden/-tiljen kautta vunna 2009 alitettu ksteikkyhteistyö Lahden Vesijärvisäätiön kanssa jatkuu

10 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Sumen riistakeskuksen hankkeet Tietjärjestelmät ja muut kehittämishankkeet Riistakeskuksen ja sin riistanhityhdistysten kanssa yhteisten tietjärjestelmien sekä muut timinnan kehittämishankkeet vat seuraavat: Hankkeen nimi Kustannukset Rahitus Yleisavustus Yleisavustus 2014 Oma pääma Prtal-hanke Metsästäjärekisterikilpailutus ja rajapinta Tutkinnnuudistus Byrkratia-hanke Lupahallinnan sähköinen asiinti Riistatiet Muu järjestelmäkehitys rhy-talushallinnn kehittäminen Khtaan liittyy laajasti avaintuls 2.3. Riistaknsernin strategian jalkauttaminen Julkisen riistaknsernin strategiaa jalkautetaan kestävän riistataluden prsessiin kuuluvilla hankkeilla: Susikannan hitsuunnitelman päivittäminen vuden lppuun mennessä (avaintuls 2.1) Taiga Gruse Life+ hankkeen valmistelu (avaintuls 2.2) Metsäkanalintujen vertus riistakeskusalueittain ja analyysi metsästyksen kestävyydestä -tutkimus (Jyväskylän ylipistn kanssa) Kansainvälisen metsähanhisuunnitelman krdininti Metsäammattilaisille ja metsänmistajille suunnattu kulutuspaketti uuden metsälain riistamahdllisuuksista Ktiseutu-Ksteikk-Life Yhteisphjismaisen Supikira-Life hankkeen timintjen jatkaminen (After-Life) (edellyttää YM:n, MH:n, Rutsin ja Nrjan rahallista tukea) Hankkeille haetaan rahitus (TTS suunnittelussa varattu ) maa ja metsätalusministeriöltä riistanhitmaksuvarista yleisavustuksen sana. Hankkeiden paisuminen edellyttäisi nin rahitusta. Tätä varten rahitusta täydennetään maa- ja metsätalusministeriölle tehtävällä erityisavustushakemuksella. Asia neuvtellaan ministeriön kanssa timintavuden alussa. Lisäksi haetaan rahitusta seuraaville hankkeille (hirvi- ja suurpet): Suurpetvahinkjen estäminen ja siihen liittyvään kkeilutiminta Metsäpeurakannan hit Kainuussa Hirvieläinten aiheuttamien vahinkjen estäminen ja siihen liittyvä kkeilutiminta

11 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Talusarvi 2014 Sumen riistakeskus Budjetti 2014 Kaikki yhteensä Keskushall, alueet ja niiden palkat yht. Keskushallint Aluetimistt Henkilöstön palkkausment Prjektit Varsinainen timinta TUOTOT Julkisten hallinttehtävien tutt Hanketiminnan tutt Muut tutt (hanketiminnan yleistutt) Tutt yhteensä KULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat Hallituksen ja riistaneuvstjen palkkit Lakisääteiset henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Pistt Muut kulut Hallituksen ja riistaneuvstjen kulut Muut henkilöstökulut Henkilöstön matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen stt Vukrat ja kiinteistökulut Muut kulut - timistkulut kulutus ja kurssitiminta muut muut kulut Muut kulut yhteensä Kulujäämä Yleiskustannus Varainhankinta Tutt Tiedtuslehdet ja varast Kulut Tiedtuslehdet ja varast Varastn muuts +/ Tutt/kulujäämä Sijitus- ja rahitustiminta Tutt Kulut 0 0 Omatiminen kulujäämä Yleisavustukset Valtin talusarvivarat Yleisavustus (mm , rh) Yleisavustus, kehittäminen (mm , rh) Yleisavustus, strategiset hankkeet (mm , rh) Erityissavustus (mm , rh) Erityisav. (mm , hirvi) Erityisav. (mm , pet) 0 0 OPO -rahitus Siirt edelliselstä vudelta Siirt seuraavalle vudelle Tilikauden yli- / alijäämä

12 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet 4. Timinnan alueelliset painpisteet 2014 LÄNSI-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Etelä-Häme Riistatiedn keruun tehstaminen Riistatiedn keruun vapaaehtistyötä tuetaan ja sähköisten järjestelmien käyttö- ja ylläpitkulutusta annetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, jtta Tassu- ja Srkkajärjestelmien kattava käyttö vidaan varmistaa. Erityishumi vunna 2014 n ilveksen lumijälkilaskennan jatkamisella niiden alueiden salta, jilla laskenta n vielä tekemättä. Edelleen riistaklmiverkstn kehittäminen n tärkeällä sijalla riistatiedn keruun salta. Riistaklmiiden salta edistetään myös niiden tuttaman tiedn hyväksikäyttöä metsästysseurjen massa vertussuunnittelussa. Satakunnan jhdlla selvitetään eurpanmajavan esiintymistä suhteessa kanadanmajavaan sekä käynnistetään alueiden yhteistyöhön perustuvan eurpanmajavan hitstrategian valmistelu. Uudenmaan jhdlla kehitettävää ilveksen saalistukseen liittyvää selvitystä tuetaan tarpeellisin sin muiden alueiden timesta. Uusimaa jatkaa hankkeeseen liittyvää selvitystä RKTL:n kanssa. Hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Pienten hirvieläinten (metsäkauris ja valkhäntäpeura) kannanhita kehitetään laatimalla kunkin lajin riistanhitn ja vertukseen liittyvä kulutuspaketti, tässä asiassa tehdään yhteistyötä kestävän riistataluden vastuualueen kanssa, jnka jhdlla työ myös tapahtuu. Valkhäntäpeuran kannanhidn tarpeiden ja tavitteiden yhtenäistämisen mahdllisuudet ja tarpeet selvitetään sana työtä. Lisäksi valkhäntäpeurakannan arviintimenetelmien kehittämisen mahdllisuuksien kartittamista jatketaan yhteistyössä riistantutkimuksen ja/tai ylipistjen kanssa. Kaikkien hirvieläinten salta n erityisen kehittämisen khteena rakenteellisen vertuksen laadun parantaminen, jssa pyritään ennen kaikkea yhtenäiseen hjeistamiseen suuraluetaslla. Karhu- ja susikannan hitsuunnitelmien seuranta Länsi-Sumen alueen petkannat vat kasvussa ja hitsuunnitelmien seurannalla varaudutaan tuleviin päivitystimenpiteisiin. Suden hitsuunnitelman päivitykseen liittyvät timenpiteet suritetaan vuden 2014 aikana. Valkhäntäpeuran kannanhidn järjestelyt Jatketaan syksyllä 2012 hyväksytyn suunnitelman ETELÄ-HÄMEEN VALKOHÄNNÄT 2015 mukaisia timenpiteitä alkaen suunnitelman esittelystä kaikissa mahdllisissa tilaisuuksissa ja tarvittavan yhteistyön edistämisestä tarkituksenmukaisessa laajuudessa. Riistatiedt Osallistutaan tarvittavin timenpitein aiemmin mainittuihin Satakunnan ja Uudenmaan jhdlla kehitettäviin majava- ja ilveshankkeisiin.

13 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Phjanmaa Phjis-Häme Rannikk-Phjanmaa Satakunta Palvelut/kestävä riistatalus Järjestetään petyhdyshenkilöille pintmatka Kaakkis-Sumeen susihavainninnin tehstamiseksi sekä järjestetään myös riistanhityhdistyksille suunnattu syysretkeily myöhemmin valittavan ajankhtaisen teeman näkökulmasta. Elinympäristöt Osallistutaan merihanhen siirtistutushankkeeseen. Riistatiedt Edistetään sähköisen hirvihavaintkrtin kattavaa käyttööntta. Muu kehittämistyö Tehstetaan karhuvahinkjen ennalta estämiseen liittyviä timenpiteitä lisäämällä tähän liittyvää kulutusta, edelleen lisätään myös riistaklmilaskennan edistämisen kulutustimenpiteitä. Riistanhityhdistysten yhteistimintaa edistetään selvittämällä useiden riistanhityhdistysten yhteisten timinnanhjaajien mahdllisuutta. Edelleen selvitetään yhteisiä talushallinnn timenpiteitä ja kehitetään kk timialueen kattavaa kuluttajaverksta. Riistatiett Lisätään kulutusta riistaklmilaskennan tehstamiseksi ja timitaan riistaklmiiden määrän lisäämiseksi alueella. Lisätään sähköisen hirvihavaintkrtin täyttämisaktiivisuutta neuvnnan ja kulutuksen keinin. Tteutetaan suurpetjen lumijälkilaskenta. Muu kehittämistyö Kehitetään hirvieläinkantjen vertussuunnittelua sana hirvikannan hitsuunnitelman tteuttamista. Hirven hella kiinnitetään humita valkhäntäpeuran kannanhidn ja vertussuunnittelun kehittämiseen. Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Muu kehittämistyö Suritetaan hirvitalusalueiden määrittämiseen liittyvät timenpiteet ja itämeren hyljekantjen hitsuunnitelmaan liittyvä tarkastelu alueen näkökulmasta ja erityisesti itämerennrpan salta. Nurten Leirit Jatkna vanhalle perinteelle hjataan ja tuetaan riistanhityhdistyksiä tsikn mukaisten tilaisuuksien järjestämisessä tavitteena rganisida vähintään klmen tilaisuuden tteutus.

14 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Eurpanmajavan kannanhit Jatketaan eri majavalajien esiintymisen kartittamista ja pyritään yhteistyössä muiden alueiden kanssa turvaamaan eurpanmajavan leviäminen uusille alueille. Riistataluden edistäminen sidsryhmätyössä Osallistutaan aktiivisesti hit- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen (mm. Selkämeren kansallispuist) sekä perustettavien lunnnsujelualueiden rauhituspäätösten valmisteluun, tavitteena riistataludellisten näkökulmien humin ttaminen näissä prsesseissa. Suurpetihin liittyvä timinta Pidetään yllä ja kehitetään yhteistyössä pliisin kanssa kentän timintavalmiuksia erilaisissa karhutilanteissa timimisesta (SRVA). Tiedtuksella ja neuvnnalla pyritään ennaltaehkäisemään kasvavan karhukannan aiheuttamia knfliktitilanteita (mm. mehiläistarhat). Pyritään yhteistyössä muiden timijiden kanssa alueen susiknfliktin ehkäisemiseen ja hillitsemiseen. Järjestetään susikannan hitsuunnitelman päivittämisen edellyttämät alueelliset timet Uusimaa Ilveksen saalistuksen vaikutus saaliseläinkantihin Käynnistetään asiaan liittyvät selvitykset jatkuvat yhteistyössä RKTL:n kanssa. Varsinais-Sumi Hirvieläinkantjen rakenteen parantaminen Edistetään eri keinin (painpiste: kulutus ja viestintä) hirvieläinkantjen rakenteellista vertusta yhteistiminnassa SORKKA KLÖV 2020 hankkeen kanssa. Ilveksen lumijälkilaskennan järjestäminen alueen mana hankkeena. Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Painpiste n valkhäntäpeurakannan hidn kehittämisellä yhteistyössä krt:n kanssa. Tarvittavaa yhteistyötä tehdään kyseeseen tulevien timijiden kanssa. Ilveskannan hit ja tutkimus: yhteistyössä RKTL:n ja muiden timijiden kanssa käynnistetään ilveskannan tihentymäalueilla ilvesten merkintähanke, jnka tarkitus n selvittää pentueiden elinalueiden kka. Alueen riistaklmiverkst evaluidaan ja parannetaan. Susiknfliktien hallinta Yhteistyöllä pyritään lieventämään alueen susiknfliktia. Edistetään Turun ylipistn bilgian laitksen suurpet-dna tutkimusta. Nuristiminnan tukeminen Tuetaan riistanhityhdistysten ja seurjen nuristimintaa.

15 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet ITÄ-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Etelä-Sav Riistatiedn keruun tehstaminen Sähköisten riistatiednkeruujärjestelmien käyttööntt tulee tapahtua mahdllisimman yhtäaikaisesti ja laaja-alaisesti. Käytössä levien järjestelmien ylläpit ja käytön tehstaminen n myös tarpeellista. Ajankhtaisia järjestelmiä vat Srkka ja Tassu. Itä-Sumen alueella elvytetään edelleen riistaklmilaskentaa, erityisesti kesälaskennan salta. Humita kiinnitetään myös muihin laskentihin. Suurpetvahinkjen ennalta ehkäisyn ja SRVA-timinnan kehittäminen Itä-Sumen alueella n llut useita asutuksen läheisyydessä liikkuvia ja mehiläistarhilla vahinka aiheuttavia karhuja. Lisäksi asutuksen tuntumassa liikkuvat ilvekset ja sudet aiheuttavat ihmisissä hulestuneisuutta. Vahinkjen ennalta ehkäisyyn liittyvää viranmaisyhteistyötä kehitetään edelleen. Rhy-tasn tukeminen Humita kiinnitetään riistanhityhdistysten matimisuuden ja yhteistiminnan kehittämiseen kulutustilaisuuksissa ja yhteisissä kkuksissa. SRVA-timinnan kehittäminen Suurpetknfliktien myötä suurriistavirka-avun käyttö n lisääntynyt. Erityisesti ns. rskapönttökarhut työllistävät SRVA:a paikallisesti hyvin paljn. Yhteydenpitkulutusta pliisin, rhy:n ja SRVA:n välillä (virve-puhelimet) Karktusvälineiden käyttökulutusta Jatktimenpiteet lpetetun suurpedn salta Riistaklmilaskentjen elvyttämisen jatkaminen Sadasta perustetusta riistaklmista lasketaan vusittain n. kaksi klmassaa. Suurin syy klmiiden laskemattmuuteen n laskijiden ikääntyminen ja uusien laskijiden epännistunut rekrytiminen. Riistaklmiiden timinta tarkastetaan ja herätetään sammuneet klmit henkiin yhdessä riistantutkimuksen kanssa Kehitetään seurjen välinen kiertjärjestys klmiille, jiden laskenta kärsii henkilöpulasta Kutsutaan laskentaan mukaan myös sidsryhmien edustajia Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen Hallituksiin tulee uusia jäseniä ja riistanhityhdistyksen hallituksen tehtävien sujuvan hitamisen varmistamiseksi järjestetään kulutusta. Riistanhityhdistysten muiden timijiden kulutusta järjestetään julkisten hallinttehtävien sujuvan hitamisen turvaamiseksi, uusien järjestelmien käyttööntn helpttamiseksi ja kestävän riistataluden edistämiseksi. Srkka hirvihavaintkrtin käyttööntn tehstaminen Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntt edellyttää aktiivista tiedttamista ja esillä pitämistä.

16 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Kaakkis-Sumi Nuristiminnan edistäminen Kaakkis-Sumen alueella n käynnissä nurislle tarkitettu Eräakatemia- hanke, jnka alitusta n tuettu Sumen riistakeskuksen nurisrahaststa. Hanke n klmen riistanhityhdistyksen yhteistyössä etenevä nurishanke, jnka tulsten perusteella haetaan yhteistyömahdllisuuksia ja mahdllista laajentumista valtakunnalliseksi timinnaksi sidstahjen kanssa. Sumen riistakeskus Kaakkis-Sumi n mukana hankkeen hjausryhmässä. Sumen riistakeskus Kaakkis-Sumi n mukana myös Riista- ja kalakerhjen piltinnin seurannassa ja kerh-hjaajamateriaalien tuttamisessa(kevät 2014) ja kerhtiminnan levittäminen kk maahan (syksy 2014). Riistalaskentjen kehittämistyö (klmilaskennat ja vesilintulaskennat) Riistalaskennista järjestetään kulutustilaisuuksia ja tiedtusta. Yhteistyö Eviran kanssa eläintautiseurannassa (rabies ja sikarutt) sekä villisian aiheuttamien vahinkjen ennaltaehkäisemiseen liittyvä kehittämistyö Kaakkis-Sumi n keskeinen alue raivtautitrjunnassa ja viime aikina Venäjällä esille tulleiden sikarutttapausten leviämisen ehkäisemisessä. Yhteistyötä n tehty Eviran kanssa j mnien vusien ajan ja tiedtettu metsästäjille näytteiden lähettämisen tärkeydestä. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään entisestään. Villisikjen lisääntyminen alueella edellyttää vahinkjen ennaltaehkäisyyn liittyvää selvittelyä. Keski-Sumi Sumenselän metsäpeurakannan tulevaisuuden turvaaminen Timitaan siten, että metsäpeurakannan hitsuunnitelman tulevassa päivittämisessä ja peurakannan hidn kaikissa timenpiteissä humiidaan suurpetkantjen kasvu. Metsästyksen eettisten hjeiden jalkauttaminen metsästäjäkuntaan Metsästyksen eettisyyttä krstetaan tiedtuksessa ja kulutustilaisuuksissa. Keski-Sumen Metsparlamentti Keski-Sumen Metsparlamentti n Sumen riistakeskus Keski-Sumen vetämä vapaaehtinen työryhmä, jka tekee työtä maakuntalinnun metsn hyväksi. Parlamentissa vat edustettuina seuraavat taht: Sumen riistakeskus Keski-Sumi, Metsänmistajien Liitt Järvi-Sumi, Riista- ja kalataluden tutkimuslaits, Metsäkeskus Keski-Sumi, UPM- Kymmene, Metsäliitt, Metsähallitus, Sumen Metsästäjäliitn Keski-Sumen piiri, Keski- Sumen Lintutieteellinen Yhdistys, Keski-Sumen ympäristökeskus sekä Keski-Sumen liitt. Timinnan tavitteena n hankkia ja välittää ikeaa tieta metssta ja sen elinympäristöstä sekä kehittää erityisesti nurten metsien metsystävällistä käsittelyä. Phjis-Karjala Riistanhityhdistysten matimisuuden kehittäminen Riistanhityhdistyksiä hjataan matimisuuteen. Riistanhityhdistysten timintaa vahvistetaan järjestämällä yhdistystimijille kulutusta ja vahvistetaan yhdistysten välistä yhteistimintaa. Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntn laajentaminen ja tehstaminen Sähköisen hirvihavaintkrtin käyttööntt edellyttää aktiivista tiedttamista ja esillä pitämistä.

17 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Phjis-Sav POHJOIS-SUOMI Riistatiedn keräämisen vahvistaminen Riistaklmiiden laskenta-aktiivisuuden lisäämiseen tarvitaan lisätimia. Samin muiden riistatiedn keräämismenetelmien aktiivisuutta parannetaan. Annetaan apua Srkan ja Tassun käytössä. SRVA-timinnan krdininti ja rhy-tasn tukeminen k. asiissa Karhuvahinkjen ennalta ehkäisyä tehstetaan. Ilves- ja susingelmaa asutuksen läheisyydessä pyritään vähentämään viranmaisten yhteistimintaa kehittämällä. Perustetaan paikallisia SRVA suurpetryhmiä. Selvitys riistanhityhdistys -tasn tili- ja kirjanpitasiiden keskittämisen hyödyistä alueelliselle riistaneuvstlle ja aluekkukselle. Tehdään tsikssa mainittu selvitys. Alueen yhteiset timenpiteet SORKKA -järjestelmän käyttööntt Siirrytään SORKKA -järjestelmän käyttöön kk alueella. Riistanhityhdistysten ja alueellisten riistaneuvstjen kulutus ja tukeminen Järjestetään riistanhityhdistysten timi- ja luttamushenkilöille sekä alueellisille riistaneuvstille kulutus- ja neuvttelutilaisuuksia (rganisaatin timinta, hirvi, suurpedt). Sidsryhmäyhteistyön kehittäminen Kehitetään sidsryhmäyhteistyötä: muut riistaknsernin timijat, riistan elinympäristöihin vaikuttavat timijat, metsästysalueiden mistajat, riistavahingista kärsivät taht ja lunnnsujelutaht. Riistaklmilaskentjen tehkkuuden lisääminen Tehstetaan riistaklmilaskentja kk Phjis-Sumen alueella. JHT-timinta Alueitten muuta maata humattavasti suuremmasta lupapäätösmäärästä (etenkin hirvi ja suurpedt) jhtuen alueellisten hankkeitten määrä pidetään rajallisena (ks. alla). Lapin ruuhkahuippuja tasitetaan jakamalla päätösten teka vähemmän työllistetyille alueille. Hirvikannan seuranta Phjis-Sumen hirvikannan seurannan kehittämiseksi ja lunnn lsuhteiden vaikutusten arviimiseksi jatketaan yhteistiminnassa RKTL:n kanssa prjektia, jnka tavitteena n kehittää alueelle spivia seurantamenetelmiä. Kainuu Hitsuunnitelmat Panstetaan valmistelussa leviin tai tteutusvaiheeseen tuleviin hitsuunnitelmiin (hirvi, susi, metsäkanalinnut, metsähanhi). Riistaseurannat Riistakantjen seurannassa kiinnitetään erityinen humi klmilaskentjen määrän lisäämiseen sekä suurpetjen havainnintipäivän kehittämiseen.

18 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Alueelliset painpisteet Lappi Oulu Hirvikannan seuranta Phjis-Sumen hirvikannan seurannan kehittämiseksi ja lunnn lsuhteiden vaikutusten arviimiseksi jatketaan yhteistiminnassa RKTL:n kanssa prjektia, jnka tavitteena n kehittää alueelle spivia seurantamenetelmiä. Käsivarren kansallispuisthanke Mahdllisen Käsivarren kansallispuisthankkeen suunnittelun ja tteuttamisen seuranta ja sallistuminen metsästysmahdllisuuksien säilyttämiseen alueella. Ilveksen lumijälkilaskenta Ilveksen lumijälkilaskenta suritetaan ilveskannan runsaimmalla esiintymisalueella prnhitalueen eteläpulella (muun Sumen kannanhitalue). Laskentaa ei suriteta harvan kannan alueella. Metsäpeuran siirtistutukset Selvitetään metsäpeuran siirtistutusmahdllisuudet ja mahdllinen tteutuksen alittaminen Pyhännän alueelle. Olvassun kansallispuisthanke Mahdllisen Olvassun kansallispuisthankkeen suunnittelun ja tteuttamisen seuranta ja sallistuminen metsästysmahdllisuuksien säilyttämiseen alueella.

19 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Taulukk 1 Vaikuttavuus Tavite -kriittinen menestystekijä 1. Riistatalus lu hyvinvintia - Viestinnässä tudaan esille riistataluden arva hyvinvinnin tuttajana 2. Riistakannat säilyvät elinvimaisena - Hitsuunnitelmatyö ja timeenpan aktiivista - Riistaseurantjen riittävä aktiivisuus ja kattavuus 3. Metsästys ja riistanhit n eettistä ja vastuullista - Metsästys tapahtuu laillisesti ja turvallisesti - Eettiset hjeet laaditaan ja niistä viestitään tehkkaasti 4. Riistavahingt ja -knfliktit hallinnassa - Sidsryhmien edustajat vat tyytyväisiä vahinkasiiden käsittelyyn ja sallistumismahdllisuuksiinsa - Lupahallint ja vahinkjen trjunta n timivaa - Hirvivahinkjen määrä - Suurpetvahinkjen määrä Mittari/ Arviintikriteeri Hyvinvinti juttujen ja tiedtteiden määrä Mittari/ Arviintikriteeri Hitsuunnitelmatimenpiteiden tteutusaste Riistaklmiiden määrä lasketut/kaikki Saalistiedn kattavuus Mittari/ Arviintikriteeri Tavite Tteutuma Tavite Tteutuma Tavite ,1 Tteutuma 66,6 % % Tavite 100 Tteutuma 73,3 % Tietn tulleiden laittmasti tapettujen riistaeläinten määrä Tteutuma Metsästysnnettmuuksien määrä Tteutuma 22 Eettisten hjeistjen määrä Tavite K. sivujen latauksien määrä ktisivuilla Mittari/ Arviintikriteeri Riistaneuvstjen ja sidsryhmien tyytyväisyyskysely Vahinkperusteisten pikkeuslupien käsittelyaika Tteutuma 2 Tavite Tteutuma Tteuma Tteutuma Ennaltaehkäisevät timenpiteet Trjuntatimet 1746 SRVA-timet

20 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite1: Taulukk 2 Suritteet Prsessi/ Suritteet Strategia ja jhtaminen/viestintä Annettujen lausuntjen määrä Metsästäjä-lehden painsmäärä ja saavutettujen kntaktien määrä Tulksellisuusmittarit Lausuntjen määrä Painsmäärä Lukijamäärä Lukuaika/lehti Nettikntaktien aktiivisuus Kävijämäärä Tiedtteiden määrä Käytetty aika 0, , Tiedtteita JHT Lupapäätösten määrä lupatyypeittäin Pyyntiluvat Metsästäjätutkinnn surittaneiden määrä Hirvieläinten pyyntiluvat Luntdirektiivin pikkeusluvat Lintudirektiivin pikkeusluvat Muut luvat Yhteensä Henkilöiden kknaismäärä Jista naisia 18,5 % 20,0 % Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien Puhelintapahtumat 3848 määrä Sähköpstitapahtumat 750 Riistanhitmaksun maksaneet/ Henkilömäärä metsästäjärekisterissä Rekisterissä levat Riistanhitmaksun maksaneet Maksaneiden suus 84 % 83 % Metsästäjien keski-ikä 50 49,5 Metsästäjärekisterin Palvelutapahtumat palvelutapahtumien määrä Itsepalvelutapahtumat RHY-tukitapahtumat Neuvttelupäivät Kestävä riistatalus Hitsuunnitelma-timenpiteet Osanttajien määrä niihin Työtunnit rhy-neuvntaan Timenpanaste Työryhmäjäsenyydet Työryhmiä 95 Sisäiset palvelut Materiaalipalvelu-tapahtumien määrä Lähetyksiä 5740

21 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Taulukk 3 Laatu Prsessi/ Suritteet Strategia ja jhtaminen/viestintä Lukijatyytyväisyys Metsästäjä 4 3,6 (lukijatutkimus) Jägaren 4 3,6 Nettisivujen käytettävyys Arvsana 3,6 Tiedtteiden läpimen Uutisten määrä Sidsryhmätyytyväisyys Arvsana JHT Lupapäätösten laatu Pyyntiluvat 0 % lupatyypeittäin Hirvieläinten pyyntiluvat 32 % Valitusten läpimen- % Luntdirektiivin pikkeusluvat 0 % Metsästäjätutkinnn surittaneiden tyytyväisyys Tyytyväisyys metsästäjävakuutukseen Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien laatu (Asiakastyytyväisyystutkimus) Metsästäjäkurssin surittaneiden tyytyväisyys Lintudirektiivin pikkeusluvat 0 % Muut luvat 50 % Metsästäjätutkint Vakuutus Puhelintapahtumat 3,6 yht Sähköpstitapahtumat Metsästäjäkurssi 4 Tyytyväisyys palveluihin Metsästyskrtti ja maksaminen 4,2 (Asiakastyytyväisyystutkimus) Lehti 3,9 RHY-tukitapahtumat Neuvttelupäivät 3,8 (Rhy-kysely) Neuvntatapahtumat 3,4-3,7 Kestävä riistatalus Sidsryhmätyytyväisyys Sisäiset palvelut Materiaalipalvelu-tapahtumien laatu (Rhy-kysely)) Riistaneuvstt Sidsryhmät Palvelun arvsana

22 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1 Taulukk 4 Taludellisuus Prsessi/ Suritteet Kaikki prsessit Varsinaisen timinnan kustannukset prsesseittain ja prjekteissa, 1000 Strategia ja jhtamien/viestintä 2036,9 KRT 1460,3 Palvelut 786,4 JHT 1243,8 Sisäiset palvelut 1361,5 Hanketiminta 1576,1 Yhteensä 8465,0 Strategia ja jhtaminen/viestintä Jhtamisen yleiskustannus Prsessin kknaiskustannus, ,6 Yleiskustannus-% 7,8 % Lehden nettkustannus Nettkustannukset 1000 /vusi 874,8 Kustannus, /rh-maksun maksanut 2,84 Nettisivujen kustannus Kustannukset, ,6 Kustannukset/kntakti, 0,035 JHT 2011 *) Lupapäätösten kustannus lupatyypeittäin, Pyyntiluvat 101 Hirvieläinten pyyntiluvat 161 Luntdirektiivin pikkeusluvat 403 Lintudirektiivin pikkeusluvat 201 Muut luvat 268 Kustannukset yhteensä, ,3 206,3 Kustannukset/vakuutettu, 0,67 0,67 Yhteensä, ,1 178,5 /rekisteröity henkilö 0,44 0,48 Metsästäjävakuutuksen kustannus Metsästäjärekisterin hidn kustannus Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien Kustannukset yhteensä, 1000 kustannus Kustannukset/tapahtuma, Sisäiset palvelut 2011 *) Materiaalipalvelutapahtumien Tutt yhteensä, ,8-22,9 tutt/tapahtuma Tutt/ tapahtuma, -4,03 Sisäisten palveluiden Kulut yhteensä, ,5 kustannukset Yleiskustannus-% 16,1 % Jhtamisen ja tukipalveluiden Yleiskustannus, /HTV yleiskustannus 23,9 % Tiettekniikan investinnit Yhteensä, ,6 309 /htv Tiettekniikan käyttökulut Yhteensä, ,7 134,4 /htv Timitilakustannukset Yhteensä, ,1 288,2 / m2 93,4 93,3 / htv Matkakustannukset Yhteensä, ,6 457,7 /htv

23 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 1: Taulukk 5 Tuttavuus JHT Tuttavuus lupahallinnssa, päätöstä/htv Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien tuttavuus Sisäiset palvelut Materiaalipalvelutapahtumien tuttavuus Pyyntiluvat 840 Hirvieläinten pyyntiluvat 525 Luntdirektiivin pikkeusluvat 210 Lintudirektiivin pikkeusluvat 420 Muut luvat 315 Työnkäyttö yhteensä, htv Surite/htv Työnkäyttö yhteensä, htv 0,92 Surite/htv

24 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 2 Liite 2: Taulukk 6 Aikaansaannskyky Kaikki prsessit Henkilöstötietja tilinpäätökseen Henkilötyövusien määrä rahituslähteittäin Mm (rh-maksu) Mm erityisavustus Muu rahitus Yhteensä Henkilötyöpanksen jakauma Strategia ja jhtamien 12 % 10 % 9 % 8 % prsesseittain Kestävä riistatalus 34 % 38 % 40 % 41 % Henkilöstön ikä Palvelut 16 % 17 % 18 % 19 % Julkiset hallinttehtävät 19 % 18 % 18 % 17 % Sisäiset palvelut 20 % 17 % 16 % 15 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % Prjektien suus tästä 15 % 16 % 17 % 18 % Ikäryhmä Jakauma lukkiin % 5 % % 18 % % 35 % % 34 % 60-4 % 8 % Yhteensä 100 % 100 % Keski-ikä, vutta Naiset Miehet Kaikki Kulutustas Lisensiaatti tai thtri 3 % 4 % Krkeakulututkint 37 % 39 % Opist- / AMK -tutkink 47 % 45 % Ylippilastutkint 3 % 3 % Keski- / peruskulu 10 % 10 % Yhteensä 100 % 100 % Työsuhteen laatu Pysyvä Määräaikainen Työvimakustannukset Kknaiskustannukset 1000 /vusi 4089,6 4278,4 Kknaiskustannukset 1000 /htv 56,8 57,8 Välilliset kustannukset % palkista 27,9 % 26,8 % Lähtövaihtuvuus Lähtövaihtuvuus, % 6,8 % 2,7 % Tulvaihtuvuus Tulvaihtuvuus, % 5,5 % 5,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset Työkyvyttömyyseläkkelle, % 1,4 % Työterveyshult, bruttmen Työterveyshultment, /htv ilman Kela-krvausta Työhyvinvinti-indeksi Työhyvinvinti-indeksi 13,3

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Hyväksytty hallitus 15.11.2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettel 1. Timintasuunnitelma 1 Strategiatyö ja jhtaminen 2 Julkiset hallinttehtävät

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 1. VUOSIEN 2013 2017 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma 2015 2017 ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 104 Yhtymäkkus 25.11.2014 27 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 2 2 OSEKKIN ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Sisältö 1. VUOSIEN 2013-2016 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot