RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1(5) RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Aika klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Maa-artisokka, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Osallistujat Jäsenet; Varajäsenet; Marttunen, Mauri, pj. (x) Solantaus, Tytti ( ) Kinnunen, Aarne, varapj. (x) Hartoneva, Anne ( ) Haavisto, Kari (x) Manns-Haatanen, Heidi ( ) Reen, Tommi (x) Calin, Ari-Pekka ( ) Sambou, Saija (x) Saario, Kaisa ( ) Helander, Jaana ( ) Savela, Antti (x) Julkunen, Ilse ( ) von der Pahlen, Bettina ( ) Paasikoski Kirsi (x) Kärkkäinen, Marja-Leena ( ) Mäenpää, Pia (x) Metsäpelto, Leena ( ) Mansikka, Tanja ( ) Uotinen, Sami ( ) Öberg, Tuija (x) Väinölä, Janne ( ) Salin, Olli (x) Mehtonen, Terttu ( ) Hellstrand, Kurt ( ) Rosengård-Andersson, Pia ( ) Yliriesto, Heli (x) Savolainen, Esa (x) Pohjanvirta, Helena (x) Ikonen, Reetta ( ) Tykkyläinen, Juha ( ) Pyöttiö, Tiina ( ) Flinck, Aune, asiant. (x) Kjällman, Petra, asiant. ( ) Koivukangas Jaana (x) Marttunen, Matti, asiant. (x) Juntunen, Kalevi, siht. (x) Slögs, Pia, siht. (x) 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Esityslista hyväksyttiin. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Kohdasta 4 (s. 2) poistettiin virke, joka alkaa: Matti Marttunen huomautti, että LaVM liittyen jne. 4 Neuvottelukunnan jäsenmuutokset. Juha Tykkyläinen on nimetty varsinaiseksi jäseneksi Kaisa Kurikan tilalle ja Tiina Pyöttiö varajäseneksi Tauno Kurikan tilalle. Tommi Reen on nimitetty varsinaiseksi jäseneksi Keijo Suuripään tilalle ja varajäseneksi Tommi Reenin tilalle on nimitetty Ari-Pekka Calin. Tarja Mansikka on nimitetty varsinaiseksi jäseneksi Johanna Karlströmin tilalle ja varsinaiseksi jäseneksi Kirsi Paasikoski Sakari Suomisen tilalle. Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 2(5) 5 Työjaoston esitys neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaksi vuosiksi hyväksyttiin seuraavin muutoksia: 1. Sivu 1. Neuvottelukunnan toiminta; korjataan toisen kappaleen ensimmäinen lause muotoon: Neuvottelukunnan osana toimii kaksi jaostoa, joilla molemmilla on oma puheenjohtajansa ja sihteerinsä. 2. Sivu 1. viimeisen kappaleen toinen lause kirjoitetaan muotoon: Toimintavuosien aikana kiinnitetään erityistä huomiota vapaaehtoisiin sovittelijoihin, lasten ja nuorten asemaan sovittelussa, koulutukseen, tiedottamiseen, tutkimukseen, resurssien vahvistamiseen ja varmistamiseen sekä poliisin ja syyttäjän sovittelutapausten ohjaamisen yhdenmukaistamiseen. 3. Sivu 2. Talous kohtaa käsittelevä asia kirjoitetaan muotoon: Sovittelutoiminnan toteuttamiseen on vuosittain ollut käytettävissä 6,3 milj. euron määräraha. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa varat aluehallintovirastoille edelleen sovittelupalveluntuottajille jaettavaksi. Tekstissä ollut viimeinen lause jää pois. 4. Sivu 2. Toiminnan painopistealueet vuosina korjataan seuraavasti: Toinen lause ko. asiakohdassa muutetaan muotoon: Vuosien 2011 ja 2012 keskeisiä painopistealueita ovat: Yhteistyötä käsittävä asiakohta muutetaan seuraavasti: Yhteistyö poliisisyyttäjäviranomaisten ja käräjäoikeuksien kanssa. Neuvottelukunta pyrkii parantamaan ja tiivistämään yhteistyötä poliisi- ja syyttäjäviranomaisten sekä käräjäoikeuksien kanssa valtakunnallisella tasolla. Riita-asioiden sovittelua koskeva lakimuutos ja siihen liittyvä riita-asiaa koskeva sopimuksen vahvistaminen tuomioistuimessa huomioidaan käräjäoikeuksiin liittyvässä yhteistyössä. Lapset ja nuoret sovittelussa lisätään omana erillisenä painopistealueenaan. Lasten ja nuorten asemaan sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sovitteluun liittyvässä koulutuksessa ja THL:n Hyvät käytännöt hankkeissa. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kohdassa muutetaan ensimmäinen lause muotoon: Vuonna 2011 on eurooppalainen vapaaehtoistoiminnan vuosi. Lisätään lause: Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä on kehittää sovittelutoimintaan liittyvää vapaaehtoistoimintaa eri keinoin. Resurssien vahvistaminen ja varmistaminen kohdassa ensimmäinen ja toinen lause kirjoitetaan muotoon: Sovitteluun varattu määräraha on pysynyt samana vuodesta On kiinnitettävä huomiota jne. 6 Eurooppalainen vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 huomioiminen. Käydyssä keskustelussa toivottiin neuvottelukunnalta enemmän aktiivisuutta sovittelun statuksen kohottamisessa. Suomessa sovittelulla on jo kansainvälisesti hyvä status ja se on huomioitu myös Suomen maabrändivaltuuskunta. Vapaaehtoiset sovittelijat ovat sovittelutoiminnan perusresurssi. Vapaaehtoisille sovittelijoille on annettava viesti, että heidät on huomattu ja työtä arvostetaan. Neuvottelukunta huomioi vapaaehtoistoiminnan vuoden mm. toimintasuunnitelmassaan vuodelle Myös paikalliset kentän toimijat voivat huomioida vapaaehtoiset sovittelijat eri tavoin. Kansalaisasian neuvottelukunnan nettisivuilta löytyy mm. vapaaehtoistoiminnan vuoteen liittyviä tavoitteita. Tavoitteet liittyvät mm. toimintaympäristöön, vaikutusvallan lisäämiseen, laadun parantamiseen, palkitsemiseen ja tunnustamiseen, vapaaehtoistoiminnan merkityksen arvostamiseen ja huomioimiseen. Keskustelussa korostettiin myös AVI:ien ja THL:n roolia vapaaehtoistoiminnan vuoden tavoitteiden savuttamisessa. Suomessa Kansalaisareena ry:llä on mahdollisuus palkita arvomerkeillä vapaaehtoisia. Kansalaisareenaa ry:lle voisi esittää toivomuksen myös vapaaehtoissovittelijoiden huomioimisessa esimerkiksi Turussa pidettävillä valtakunnallisilla sovittelupäivillä syksyllä Päivien ohjelmassa voisi olla mm. ministerin puheenvuoro, jossa sovittelijoiden työ huomioidaan ja annetaan heille tunnustusta. Neuvottelukunta voisi laatia yhteisen puffin, jota voisi hyödyntää myös paikallisessa tiedottamisessa vapaaehtoistoiminnan vuoden eri tilanteissa.

3 3(5) Päätökset: Työjaosto valmistelee sovittelusta ja sen vapaaehtoistoimintaan liittyvästä teemavuodesta kaikille toimijoille käytettäväksi eri tilanteissa ja tiedottamisessa tiiviin materiaalin Kari Haaviston laatiman luonnoksen pohjalta. Työjaosto tekee myös esitykset, miten kukin toimija voisi valmistella toimenpiteitä vapaaehtoistoiminnan vuoden huomioimisessa. Neuvottelukunta esittää, että eri toimijat huomioivat omilla vastuualueillaan vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoiminnan vuoden tavoitteet. (ks. kokouksessa jaettu liite) Vapaaehtoistoiminnan teemaan palataan tarkemmin neuvottelukunnan maakuntakokouksessa Kemissä, jossa nyt esitetyt toimenpiteet hyväksytään. Kalevi Juntunen selvittää mahdollisuuden saada vapaaehtoisten sovittelijoiden huomioimiseksi tilaa Turussa syyskuussa pidettävillä valtakunnallisilla sovittelupäivillä. (esim. ministerin puhe ja huomion ja kiitosten osoitukset ym.) 7 Sovittelutoiminnan edistäminen tulevan hallituksen ohjelmassa Käytiin keskustelua sovittelutoiminnan huomioimisesta uudessa hallitusohjelmassa vuosille Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta on jo tehnyt esityksen uuteen hallitusohjelmaan. Siihen voisi myös sovittelutoiminnan osalta helposti yhtyä. Myös Suomen sovittelufoorumi (kattaa lähes kaikki sovittelutoiminnan muodot Suomessa) on lähestynyt ministeriöitä ja on laatinut esityksen hallitusohjelmaan vuosille sovittelun ja muiden konfliktinhallintamenetelmien edistämisestä. Hallitusohjelmaan laadittavassa esityksessä on hyvä todeta rikos ja riita-asiain sovittelun ajankohtainen tilanne sovittelulain säätämisen jälkeen. Toiminta on kasvanut ja laajentunut ja toimintamäärärahat eivät kata enää tarvetta. Tämän johdosta hallitusohjelmaan voitaisiin kirjata ainakin resurssien turvaaminen. Kari Haavisto jakoi kokouksessa Suomen sovittelufoorumin esityksen kokonaisuudessaan. (ks. pöytäkirjan liite) Kari Haavisto toivoi, että paitsi neuvottelukunta, myös muut sovittelutoimijat käyvät keskustelua ja tuovat hallitusohjelmaan esitettävät asiat esille omilla tahoillaan. Mahdollisessa sovitteluun liittyvän koulutuksen esittämisessä korkeakouluihin pitää huomioida, miten ja millä kohtaa koulutusta tarvitaan. Koulutus ratkaisuissa ei kuitenkaan saa tehdä sellaisia kynnyksiä, jotka estävät potentiaalisen vapaaehtoissovittelijan saada toimia sovittelijana. Keskustelussa pidettiin tärkeänä huomioida myös vakinaisten sovittelussa mukana olevien riittävän koulutuksen turvaaminen. Päätökset: Hallituksen esitykseen sovittelun kehittämiseksi esitetään 1) sovitteluresurssien turvaamista, 2) sovittelijoiden ja ammatikseen sovittelussa toimivien koulutuksen kehittämistä ja saattamista korkeakoulutasoiseksi opetukseksi sekä 3) rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan toiminnan jatkamista asettamalla neuvottelukunta uudelleen. Työjaosto valmistelee lyhyen ja tiiviin esityksen hallitusohjelmaan vuosille paitsi puolueille myös tiedoksi ministeriöille (ks. sovittelufoorumin jakelu). Kirje olisi hyvä sada liikkeelle jo ennen seuraavan työjaoston kokousta. Aune Flinck ja Mauri Marttunen laativat edellä mainitun päätöksen mukaisen esityksen. Kokous päätti myös, että esitys lähetetään tiedoksi myös valtakunnansyyttäjänvirastoon ja poliisihallitukselle.

4 4(5) 8 Sovittelun valtakunnallinen tiedottaminen Työjaoston toimeksiantona Aune Flinck esitteli alustavaa valtakunnallista sovittelun tiedotussuunnitelmaa (suunnitelma jaettiin kokouksessa). Suunnitelmaan liittyi esitys, että rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta nimeää työryhmän kehittämään suunnitelmaa mukaan lukien kustannukset Käydyssä keskustelussa pidettiin THL:n roolia hyvänä vaihtoehtona toimia valtakunnallisena viestintävastaava. Huomiota kiinnitettiin viestintään ja tiedottamiseen liittyviin resurssikysymyksiin, joiden mukaan on pyrittävä toimimaan. Ratkaistava on myös tiedottamiseen liittyvä nettiympäristö ja kuka sitä ylläpitää? Sovittelun nettisivut edellyttävät asiantuntevaa ja osaavaa päivittäjää. Kokouksessa sovittelun nettisivujen toivottiin olevan riittävän informatiivisia, selkeitä ja asiapitoisia, ettei jokaisen sovittelussa toimivan tahon tarvitse laatia sovittelusta omia nettisivujaan. Kannatusta sai myös ehdotus, että STM huolehtisi sovittelua koskevista nettisivuista. Päätökset Päätettiin perustaa sovittelun valtakunnallista tiedottamista valmisteleva työryhmä. Ryhmään valittiin Aune Flinck ja Kaarina Wilksman THL:stä ja Airi Lndwall Pirkanmaan sovittelutoimistosta. Ryhmään valitsevat omat edustajansa myös aluehallintovirastot (yhteensä yksi edustaja) ja oikeusministeriö. Ryhmän koollekutsujana toimii Aune Flinck. 9 Länsi-Lapin maakuntakäynti Neuvottelukunnan toteutettavan Länsi-Lapin maakuntakäynnin teemoiksi valittiin 1) Lapin alueen erityspiirteet; mitä palveluja ja ohjelmia esim. lähisuhdeväkivallasta on Lapissa, 2) Poliisin ja syyttäjän sovitteluun ohjauksen tilanne Lapin alueella ja käräjätuomarin tai laamannin kuuleminen mm. sopimuksen vahvistamismenettelystä. Lapset ja nuoret sovittelussa -teemaa käsitellään syksyllä 2011 pidettävässä neuvottelukunnan kokouksessa. Maakuntakäynnin matka-aikatauluja ja muita järjestelyjä esitteli kokouksessa Esa Savolainen. Maakuntakäynnin kustannukset (mukaan lukien välttämätön majoitus) maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti neuvottelukunnan jäsenille, vara- ja asiantuntijajäsenille, jaostojen jäsenille ja erikseen kutsutuille asiantuntijoille. 10 Riita-asioiden sovittelu tuomioistuimessa ja sovinnon vahvistaminen (HE 284/2010) Olli Salin esitteli lakiesitystä riita-asioiden sovittelusta tuomioistuimessa ja sovinnon vahvistamista oikeudessa (HE 284/2010). Lakiesityksessä huomioidaan rikossovittelussa syntyvä riita-asian sovinnon vahvistaminen tuomioistuimessa. Hakemusasiana käsiteltävän vahvistamisen kustannus on n. 80. Neuvottelukunta piti lakimuutosesitystä hyvänä asiana ja sen katsottiin lisäävän riita-asioiden sovittelun uskottavuutta. Kokousedustajat edellyttivät, että neuvottelukunnan toimesta annettaisiin ohjeet tai se huolehtisi tämän lakiuudistuksen ohjeistamisesta rikossovittelun yhteydessä toteutettavissa riita-asioiden sovitteluissa. AVIt ovat valmistaneet vakiosopimuslomakepohjan, joka otetaan koekäyttöön toukokuussa Tähän sopimuspohjaan voitaisiin liittää ohjeistus, joka liittyy riitaasiaa koskevan sopimuksen vahvistamiseen yleisissä tuomioistuimissa. Ohjeistusta laadittaessa tulisi ottaa huomioon, että riita-asiaa koskevaa sopimusta ei aina automaattisesti tulisi saattaa vahvistamismenettelyyn, ts. täytäntöönpanosta ei tulisi tehdä automaatioita.

5 5(5) Päätös: Neuvottelukunnan jäsenet Jaana Helander ja Antti Savela laativat sovittelun sopimuslomakkeeseen liitettävän riita-asian vahvistamista koskevan lausekkeen. 11 Ajankohtaiset koulutusasiat Kalevi Juntunen ja Aune Flinck esittelivät vuoden 2011 valtakunnalliset AVI:ien ja THL:n sovittelun koulutusohjelmat ja kehittämishankkeet. Koulutusohjelmat ovat pöytäkirjan liitteinä. 12 Muut asiat Tommi Reen esitti, että neuvottelukunnan tai työjaoston delegaatio voisi vierailla poliisihallituksessa samoin kuin on jo sovittu vierailusta valtakunnansyyttäjänvirastoon. Poliisihallituksessa päivitetään poliisin sovitteluun liittyvä ohjeistusta. Kokouksessa esitettiin, että syksyllä voitaisiin pitää neuvottelukunnan avoin kokous, johon voisi osallistua myös vapaaehtoisia sovittelijoita vapaaehtoistoiminnan teemavuoden merkeissä. Helsingin sovittelutoimisto on valmistanut DVD -esityksen rikosten sovittelusta nimellä Teolla on aina kasvot, niin on myös sovinnolla. Idea sai alkunsa Maailma kylässä - tapahtumasta. Kokouksessa käytiin keskustelua sovittelukoulutuksen valtakunnallisesta rahoittamisesta. Kustannuksista on tullut esiin huoli mm. ruotsinkielisen sovittelukoulutuksen järjestämisessä. Kalevi Juntunen ilmoitti, että AVI:ien käytössä olevalla euron määrärahalla korvataan valtakunnallisesta AVI:ien järjestämistä koulutuksesta pääsääntöisesti luennoitsijapalkkiot ja tilavuokrat. Sovittelutoimistot (tai taustajärjestöt) kustantavat osallistujien matka- ja majoituskulut. Tätä käytäntöä sovelletaan tasapuolisesti kaikkiin AVI:ien järjestämiin koulutuksiin. 13 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kalevi Juntunen ylitarkastaja rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan sihteeri

Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009

Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009 Sovittelutoiminnan valtakunnallista ohjausta, seurantaa ja kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

VANTAA. Sovittelutoimintaa 25 vuotta Vantaalla

VANTAA. Sovittelutoimintaa 25 vuotta Vantaalla VANTAA Sovittelutoimintaa 25 vuotta Vantaalla Sovittelutoiminnan käynnistyminen ja kehittyminen Suomessa ja Vantaalla Alkusanat Sovittelutoiminnan käynnistyessä sekä toimijoilta että yhteistyöviranomaisilta

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset

1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset Sisällysluettelo 1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset...2 2 Lausunnonantajat...2 3 Mietinnöstä annetut lausunnot...3 3.1 Yleistä työryhmän mietinnöstä...3 3.2 Tukitoimien saatavuudesta tiedottaminen...5

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna 1999. Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. kevät 2012

PÖYTÄKIRJA. kevät 2012 PÖYTÄKIRJA kevät 2012 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry PÖYTÄKIRJA 1 (53) Sisällysluettelo Pöytäkirja... 2 Osallistujaluettelo... 44 Esityslista... 47 Puheenjohtaja Ann Selinin puhe... 48 Edustajiston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6)

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6) 10.1.2013 1(6) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2013 Aika 26.1.2013 klo 10:53 15:40 Paikka Läsnä SPEK Pasila Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi Samuel Siliin, Etelä-Suomi Veli Lampela,

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Edita

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005

Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005 Nutipalvelut Suomessa 1.4.2005 Seminaariraportti Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi SISÄLLYS Esipuhe...3 Nuorten tieto-

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille

Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team 3. Kokoustamisen jalo taito 4. Oppilaskunnan vastuunjako 5. Ohjaava

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 1 Neuvoston kokoukset ja uuden toimikauden painopisteet... 2 2 Toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2011...

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Ulkosuomalaisparlamentin käsikirja

Ulkosuomalaisparlamentin käsikirja Ulkosuomalaisparlamentin käsikirja 2002 varapuhemies Veli J. Ylänkö Kanada 2002, päivitetty 2004, 2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1.Katsaus ulkosuomalaisparlamentin historiaan... 5 2. Ulkosuomalaisparlantin

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto

Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto Työpapereita 1/2005 Matti Rimpelä, Anni Ojajärvi, Pauliina Luopa (Stakes) ja Hanne Kivimäki (Tampereen yliopiston terveystieteiden laitos) Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto Perusraportti

Lisätiedot