RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKER- TOMUS VUOSILTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKER- TOMUS VUOSILTA 2009-2012"

Transkriptio

1 RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKER- TOMUS VUOSILTA Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Rikosten ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskeva laki (1015/2005) tuli voimaan ja sen toimeenpano alkoi Rikosasioiden sovittelulla (sovittelu) tarkoitetaan tässä laissa maksutonta palvelua, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Sovittelupalvelujen johtamisesta, ohjaamisesta ja valvomisesta ja palvelujen järjestämisestä vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö, rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta ja aluehallintovirastot lain tarkemmin määrittelemällä tavalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tutkii sovittelutoimintaa ja koordinoi sovittelun kehittämistyötä sekä rikos- ja riitaasioiden sovittelua koskevaa tilastotietoa. Vuonna 2011 ohjattiin rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyyn yhteensä rikostapausta ja riita-asiaa. Rikoksiin liittyviä sovitteluja oli ja riita-asioihin liittyviä sovitteluja 345. Tapausmäärät kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna 7,5 prosenttia. Runsas 2 prosenttia kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista ohjattiin rikos- ja riita-asioiden sovitteluun vuonna Lähisuhteessa tapahtuneita rikoksia lähetetään sovitteluun entistä enemmän, mihin on pääosin vaikuttanut rikoslakimuutos, jonka myötä myös lievät pahoinpitelyt lähisuhteessa muuttuivat virallisensyytteen alaisiksi rikoksiksi. Neuvottelukunnan asettaminen ja tehtävät Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnasta säädetään laissa rikosasioiden ja eräiden riitaasioiden sovittelusta (1015/2005). Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnan järjestämisestä säädetään asetuksessa rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (267/2006). Valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta ohjaa, seuraa, linjaa ja edistää sovittelun valtakunnallista ja kansainvälistä toimintaa ja kehittämistä. Asetuksen mukaan rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan tehtävänä on: seurata ja arvioida sovittelun kehitystä ja tutkimusta sekä tehdä kehittämisehdotuksia edistää yhteistyötä sovittelussa eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken seurata ja edistää lain yhdenmukaisten soveltamiskäytäntöjen toteutumista tehdä sisällöllisiä linjauksia sovittelutoiminnan ohjeistamiseen seurata sovittelun kansainvälistä kehitystä ja osallistua sovittelua koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan tavoitteen toteuttamiseksi. Tämä toimintakertomus kuvaa valtioneuvoston tekemällään päätöksellä asettaman rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan toimikautta

2 2 Neuvottelukunnan asettamat jaostot ja niiden tehtävät Neuvottelukunnan asettamana toimi työjaosto ja kansainvälinen jaosto, joilla molemmilla oli puheenjohtajansa ja sihteerinsä. Työjaosto valmisteli neuvottelukunnan kokoukset ja niihin liittyvät asiat. Kansainvälisen jaoston tehtävänä oli kansainvälisten asioiden seuraaminen, kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen (eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen), kansainvälisistä asioista ja tutkimuksesta tiedottaminen (esim. levittämällä tietoa uusista julkaisuista sovittelun verkkosivuilla), kansainvälisten seminaarien järjestäminen, kansainvälisten sovittelukäytäntöjen seuraaminen, tarvittaessa vierailevien luennoitsijoiden tuottaminen suomalaisille toimijoille ja luennoista tiedottaminen, kansainvälisten verkostojen ylläpitäminen ja mahdollinen laajentaminen esim. Baltian maihin ja Venäjälle sekä koulutusmatkojen järjestäminen. Neuvottelukunnan kokoukset ja maakuntakäynnit Neuvottelukunta kokoontui toimikautensa aikana yhteensä 10 kertaa. Kokouksista kaksi oli teemakokouksia, joista toisen aiheena oli lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu ja toisen lapset ja nuoret rikosten sovittelussa. Neuvottelukunnan maakuntatapaamiset toteutettiin Turussa syyskuussa 2010, Kemissä toukokuussa 2011 ja Espoossa lokakuussa Maakuntakäynneillä tutustuttiin paikalliseen sovittelutoimintaan ja kuultiin paikallisen poliisin ja syyttäjän näkemyksiä sovittelusta ja viranomaisyhteistyöstä. Maakuntakäynneillä keskusteltiin mm. rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan roolista ja näkyvyydestä sekä tuotiin esille neuvottelukunnan merkitystä sovitteluun liittyvässä tiedottamisessa ja sovittelun aseman vahvistamisessa. Vuosittaiset neuvottelukunnan maakuntakäynnit todettiin tärkeiksi ja tarpeellisiksi. Näillä käynneillä neuvottelukunnan jäsenet pääsevät tutustumaan alueelliseen ja paikalliseen sovittelutoimintaan ja paikallisiin viranomaisiin. STM:n kokoama, sovittelun lakiuudistusta valmisteleva työryhmä kuuli neuvottelukunnan jäseniä. Neuvottelukunta asetti työryhmään oman edustajansa. Lähinnä talouskysymyksiä koskeva sovittelun lakimuutos tuli voimaan Teemakokoukset Neuvottelukunta päätti kahdessa eri kokouksessaan keskittyä lähisuhdeväkivaltarikosten ja lasten ja nuorten rikosten sovitteluun. Keskusteluissa lähisuhdeväkivallan sovittelusta kiinnitettiin huomiota sovittelulain ja Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjaukseen lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelun rajoittamisesta. Neuvottelukunta totesi, ettei ole tarvetta uusiin linjauksiin, mutta koulutukseen, sovittelun ohjaukseen sekä viranomaisyhteistyöhön lähisuhdeväkivalta rikosten sovittelussa on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Uhrin asema ja oikeusturva on pidettävä sovittelussa huomion kohteena. Neuvottelukunta arvostaa Rikosuhripäivystyksen toimintaa ja pitää tärkeänä yhteistyötä ja sen kehittämistä sovittelutoimijoiden ja ko. järjestön välillä. Neuvottelukunta pitää tarpeellisena yhdenmukaistaa ohjeistusta lähisuhdeväkivallan sovitteluun liittyvissä kysymyksissä. Lapset ja nuoret sovittelussa -teemasta neuvottelukunta kuuli valmistellut asiantuntijapuheenvuorot ja aiheesta käytiin monipuolinen keskustelu. Todettiin, että lasten ja nuorten rikosten tuomioistuinkäsittelyssä soviteltujen rikosten määrä on merkittävä. Asiantuntijapuheenvuorossa todettiin, että sovittelun käyttöä lasten ja nuorten rikosasioissa voisi edelleen lisätä. Kehittämisalueena koettiin lastensuojelu- ja kouluviranomaisten vähäinen rikosasioiden 2

3 3 ohjaaminen sovitteluun. Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan lasten ja nuorten asemaa sovittelussa koskevat käytännöt ja tulkinnat tulee olla valtakunnallisesti yhteneviä, jotta lapsen etua ei vahingoiteta tai lapselle ei aiheuteta sovittelussa haittaa. Lapset ja nuoret sovittelussa on ollut teemana myös THL:n johdolla laadituissa hyvien sovittelukäytäntöjen kuvauksissa. Vuosien 2011 ja 2012 keskeiset painopistealueet Neuvottelukunta on vahvistanut vuosittain työskentelyn keskeiset painopistealueet toimintasuunnitelmissaan. Vuosiksi 2011 ja 2012 toimintasuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa 2011 pidetyssä kokouksessa. Toimintasuunnitelman painopisteiksi asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Resurssien vahvistamisessa ei onnistuttu eikä valtakunnallisen ammattihenkilöstön koulutuksen kolmevuotista suunnitelmaa saatu vielä laadittua. Koulutussuunnitelmaa tullaan laatimaan yhteistyössä aluehallintovirastojen ja THL:n kesken. Toimintasuunnitelmassa asetetut keskeiset painopistealueet olivat: 1. Sovittelutoiminnan resurssien vahvistaminen ja varmistaminen Sovitteluun varattu määräraha on pysynyt samana vuodesta 2006 lähtien. Neuvottelukunta selvittää, missä määrin resurssien vahvistamista tarvitaan. Resursoimisessa tulee huomioida vapaaehtoisille maksettavat kulukorvaukset ja niiden tasotarkistukset. 2. Yhteistyö poliisi-, syyttäjäviranomaisten ja käräjäoikeuksien kanssa Neuvottelukunta pyrkii parantamaan ja tiivistämään valtakunnallisella tasolla yhteistyötä poliisi- ja syyttäjäviranomaisten sekä käräjäoikeuksien kanssa. Keskeisenä tehtävänä on yhdenmukaisten käytäntöjen luominen sovitteluun ohjaamisessa. 3. Lapset ja nuoret sovittelussa Lasten ja nuorten asemaan sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sovitteluun liittyvässä koulutuksessa ja THL:n laatimissa hyvien käytäntöjen kuvauksissa. 4. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Neuvottelukunta huomioi eri tavoin Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuoden Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä on kehittää sovittelutoimintaan liittyvää vapaaehtoistoimintaa eri keinoin. 5. Koulutus ja tiedottaminen Neuvottelukunta pyrki edesauttamaan pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen koulutuksen toteutumista sekä vapaaehtoisille, että sovittelun ammattihenkilöstölle. Koulutuksen yhtenä painopisteenä vuosina on ollut lasten ja nuorten huomioiminen sovittelussa. Neuvottelukunta pyrki toiminnallaan edistämään valtakunnallisen tiedottamisen ja viestinnän kehittämistä sovittelussa. 6. Tutkimuksen edistäminen Sovittelutoimintaan liittyviä tutkimuksia on ollut käynnissä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Neuvottelukunta seuraa ja pyrkii edistämään tutkimushankkeita ja niistä tiedottamista sovittelun toimijoille. 7. Kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen Neuvottelukunta osallistuu erityisesti pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön sekä järjestää kansainvälisiä seminaareja. Neuvottelukunta tiedottaa ulkomaisista tutkimuksista 3

4 4 mm. THL:n sovittelun verkkosivujen kautta, edistää kansainvälisiä verkostoja ja kansainvälistä tutkimusta sekä järjestää mahdollisuuksien mukaan koulutusmatkoja. Sovittelun resurssien vahvistaminen ja varmistaminen Neuvottelukunnan toimintavuosien aikana kiinnitettiin huomiota resurssien vahvistamiseen ja varmistamiseen. Neuvottelukunta teki kattavan selvitys- ja valmistelutyön sovittelun määrärahan korottamiseksi. Nykyinen valtakunnallinen sovittelutoiminnan määräraha 6,3 miljoonaa euroa ei jatkossa tule riittämään toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Neuvottelukunta piti tarpeellisena puoltaa sovittelumäärärahan korottamista vuoden 2012 ja 2013 valtion talousarvioon. Sovittelutoiminnan talouskysymyksistä saatiin selvitykset aluehallintovirastoilta. Selvitysten perusteella vuodelle 2013 korotustarve oli vähintään 1 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö teki korotusesityksen, mutta määrärahan korotus ei vielä sisältynyt vuoden 2013 valtion talousarvioon. Yhteistyö poliisi-, syyttäjäviranomaisten ja käräjäoikeuksien kanssa Neuvottelukunta kiinnitti huomiota sovitteluun liittyvään yhteistyöhön poliisin ja syyttäjäviranomaisten kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut yhteistyössä aluehallintovirastojen, THL:n, poliisin ja syyttäjän kanssa selvitystyön, jonka tarkoituksena on uudistaa sovittelutoiminnan asiakastietojärjestelmää siten, että se olisi yhteensopiva poliisin ja syyttäjän parhaillaan uudistettavina olevien tietojärjestelmien kanssa. Neuvottelukunnan työjaosto toteutti työvierailun valtakunnansyyttäjänvirastoon keväällä Vierailua pidettiin onnistuneena ja tarpeellisena. Sovittiin, että vierailu toteutetaan vuosittain. Lapset ja nuoret sovittelussa Neuvottelukunta käsitteli lasten ja nuorten rikosten sovittelukysymyksiä teemakokouksessaan. Aluehallintovirastot järjestivät valtakunnallisen, sovittelun ammattihenkilöstölle tarkoitetun seminaarin lasten ja nuorten sovittelusta Helsingissä Koulutukseen osallistui yhteensä noin 50 sovittelun vastuuhenkilöä ja sovittelunohjaajaa. Lasten ja nuorten asemaa sovittelussa käsiteltiin myös muissa valtakunnallisissa ja alueellisissa koulutustapahtumissa. Vapaaehtoistoiminnan kehittämien Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuoteen 2011 liittyen huomiota kiinnitettiin vapaaehtoisten sovittelijoiden koulutuksiin, hyvinvointiin, tiedottamiseen ja muihin tapoihin, joilla voitiin parantaa vapaaehtoisten asemaa sekä kannustusta ja antaa heidän työlleen tunnustusta. Neuvottelukunta esitti toivomuksen vapaaehtoisten sovittelijoiden huomioimiseksi teemavuoden tapahtumissa ja koulutuksissa. Eri tiedotusvälineissä sovittelijoiden rooli ja tehtävä tuli esille osana laajaa kolmannen sektorin toimintaa. Koulutus ja tiedottaminen Neuvottelukunta piti tarpeellisen yhdistää THL:n toteuttamat sovittelun ammattihenkilöstön ns. Kehi-päivät ja aluehallintovirastojen toteuttamat sovittelun vuotuiset sovittelun henkilöstön neuvottelupäivät. Neuvottelukunnassa pidettiin tarpeellisena laatia valtakunnalliset koulutussuunnitelmat aina kolmivuotiskausittain pitkäjänteisen suunnittelun toteuttamiseksi. Pitkän aikavälin koulutussuunnitelma laaditaan osana toiminnan kehittämistä ja ensimmäinen kolmivuotissuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi v Neuvottelukuntaan tuotiin huoli, 4

5 5 että sovittelun henkilöstön koulutusta uhkaa taloudellisten resurssien niukkuus sekä AVI:issa että sovittelutoimistoissa ainakin jo vuoden 2013 koulutustapahtumien järjestämisessä. Neuvottelukunnalle esiteltiin sen asettaman viestintä- ja vaikuttamistyöryhmän loppuraportti, joka sisälsi myös riskianalyysin. Päätettiin esittää STM:lle, että se asettaa sovittelun valtakunnallista tiedottamista varten uuden sovittelun viestintä- ja vaikuttamistyöryhmän. STM:n toimeksiannosta THL nimesi uuden viestintä- ja vaikuttamistyöryhmän vuosille Osana sovittelun kehittämistä neuvottelukunta halusi osaltaan tukea uuden sovitteluoppaan valmistumista. Tutkimuksen edistäminen Sovittelua käsitteleviä tutkimuksia tehdään sekä kotimaassa, että ulkomailla melko paljon. Neuvottelukunnassa pidettiin tarpeellisena tutkia mm. sovittelun vaikuttavuutta varsinkin nuorten rikosten sovittelussa. THL kerää tietoa sovittelutoimintaan liittyvistä tutkimuksista, seuraa ja tukee mahdollisuuksien mukaan sovittelutoimintaan liittyvää tutkimustoimintaa. Sovitteluun liittyvät käynnissä olevat tutkimukset on koottu tämän toimintakertomuksen liitteeksi. Kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen Neuvottelukunnan kansainvälinen jaosto laati toimintasuunnitelman, jossa tavoitteeksi asetettiin tiedottamisen lisääminen. Sovittelutoimijat ovat kiinnostuneet seuraamaan kansainvälisiä asioita ja toivovat muutenkin tiedottamisen lisäämistä mm. kansainvälisistä seminaareista. Toimikauden aikana päivitettiin mm. sovittelun verkkosivuja ja tehtiin linjauksia verkkosivuille koottavien ulkomaisten ja kotimaisten julkaisujen, tutkimusten ja opinnäytetöiden valinnasta. Kansainvälinen jaosto järjesti neuvottelukunnalle, aluehallintovirastoille ja sovittelutoimistojen vastaaville opintomatkan Osloon Matkan tavoitteena oli tutustua Norjan sovittelutoiminnan hallintomalliin ja sen toimivuuteen, koulutukseen, tiedottamiseen, vapaaehtoisten rekrytointiin ja motivointiin sekä yhteistyöhön sovittelun ja viranomaisten välillä. Opintomatkan aikana tutustuttiin Norjan Konflikrådetiin ja Oslon ja Drammenin sovittelutoimistoihin. Kansainvälisen jaoston myötävaikutuksella toteutettiin Helsingissä Pohjoismainen rikoksen uhrin asemaa koskeva seminaari ja Helsingissä Euroopan Forum for Restorative Justice:n kahden vuoden välein järjestettävä konferenssi. Kansainvälinen jaosto on seurannut sovittelutoiminnan kehittämistä Itä-Suomessa ja Karjalan tasavallassa. Sovitellen -hanke järjesti loppuseminaarin Petroskoissa. Seminaarissa oli esillä mm. sovittelutoiminta Suomessa. Sovittelun huomioiminen hallitusohjelmassa Neuvottelukunta jätti esityksensä sovittelun ja muiden konfliktinhallintamenetelmien edistämiseksi hallitusohjelmassa. Esityksessä toivottiin, että seuraavan hallituskauden hallitusohjelmaan liitetään lausumat, joiden mukaan hallitus tulevalla kaudellaan myötävaikuttaa rikos- ja riita-asioiden sovittelun ja muiden restoratiivisen oikeuden sovellusten tunnetuksi tekemiseen ja yleistymiseen, sovittelun koulutuksellisen tason nostamiseen ja sovittelun rahoituksen ja muiden toimintaedellytysten turvaamiseen. 5

6 6 Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan on tehty kirjaus, jonka mukaan hallituskaudella edistetään sovittelun käyttöä konfliktinratkaisukeinona erilaisissa rikos- ja riita-asioissa oikeudenkäyntimenettelyn nopeuttamiseksi. Sen sijaan sovittelun käyttöä tulee rajata lähisuhdeväkivaltarikoksissa. Rajaamista perusteltiin uhrin oikeusturvaan liittyvillä näkökohdilla. Neuvottelukunta katsoi, että lähisuhdeväkivaltarikosten sovitteluun ohjaamisen rajaaminen on huomioitu sovittelulaissa ja sovitteluun liittyvässä koulutuksessa ja ohjauksessa. Tässä vaiheessa muihin rajaamistoimenpiteisiin ei ole aihetta. Pöydällä olevia aloitteita Neuvottelukunta päätti seuraavien kysymysten jatkokäsittelystä edellisen neuvottelukunnan toimeenpanojaoston tekemien esitysten pohjalta. Nämä kysymykset vaativat jatkotoimenpiteitä ja saattavat vaatia lainsäädännöllisiä muutoksia. Täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvojan sovittelun aloiteoikeus päätös: STM jatkaa selvitystä. Huoltajan ja edunvalvojan suostumus sovitteluun ja 15 -vuotta täyttäneen oikeus päättää sovittelussa henkilöään koskevasta asiasta päätös: STM jatkaa selvitystä. Poliisille tai syyttäjälle ilmoittamisen rajoittamisesta päätös: STM jatkaa selvitystä. Hallintomenettely sovittelussa päätös: STM jatkaa selvitystä. Neuvottelukunnan rooli ja näkyvyys Neuvottelukunnassa käytiin laaja keskustelua neuvottelukunnan roolista ja tehtävistä. Todettiin, että eri sovittelussa toimijoilla saattaa olla epäselvyyttä neuvottelukunnan rollista ja tehtävistä. Toivottiin, että neuvottelukunnan toiminta voisi tulla näkyvämmäksi. Neuvottelukunnan päätösten täytäntöönpano ja soveltaminen käytäntöön on herättänyt myös keskustelua ja on esitetty päätösten täytäntöönpanon tehostamista. Kokoukset todettiin informatiivisiksi ja jäsenten toiminta innostuneeksi ja aktiiviseksi. 6

7 7 Liite: Käynnissä olevia sovittelua koskevia tutkimuksia 2012 Eurooppalainen tutkimushanke "Victims and Restorative Justice" Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa rikosten uhrien kokemuksista, tarpeista ja asemasta restoratiiviseen oikeuteen perustuvissa järjestelmissä ja tuottaa suosituksia siitä, miten kehittää sovittelua uhrinäkökulmasta sekä sovittelun ja uhrien tukemisen välistä yhteistyötä. Tutkimushanke toteutuu Belgiassa, Hollannissa, Itävallassa ja Suomessa ajalla Päivi Honkatukia sähköposti: paivi.honkatukia(at)om.fi Lähisuhdeväkivallan sovittelu seurauksia ja haasteita Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kvalitatiivisin että kvantitatiivisin aineistoin, miten lähisuhdeväkivallan sovittelu toteutetaan käytännössä ja miten sovittelijoiden koulutus tukee lähisuhdeväkivallan sovittelua. Tutkimustuloksia käytetään sovittelumenettelyn kehittämisen ja koulutuksen tueksi. Tutkimusta rahoittaa Pohjoismaiden kriminologinen yhteistyöneuvosto. Saija Sambou erikoissuunnittelija sähköposti: saija.sambou(at)om.fi Sovittelun merkitys rikosoikeusprosessissa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tavoitteena on kuvata, miten sovittelumenettelyssä sopimukseen johtaneet tapaukset etenevät poliisi-, syyttäjä- ja tuomioistuinportaissa ja mikä merkitys sovittelulla on jutun etenemiseen ja rikosprosessiin. Lisäksi selvitetään sovittelumenettelyyn ohjattujen, mutta keskeytettyjen sovittelutapausten oikeudellista käsittelyä. Hannu Niemi erikoissuunnittelija sähköposti: hannu.niemi(at)om.fi Neuvoteltu sovinto? Parisuhdeväkivalta suomalaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyn piirissä Lapin yliopiston, sosiaalitieteiden valtakunnallisen tutkijakoulun opiskelija, YTM Tiina Qvistin väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on analysoida parisuhdeväkivallan sovittelukäytäntöjä siitä näkökulmasta, millaista todellisuutta ne tuottavat. Tutkimuksessa arvioidaan muun muassa sitä, millaisia merkityksiä väkivaltarikokselle tuotetaan tilanteessa, jossa oikeuden seuraamusjärjestelmän normisto, sosiaalityön sosiaalisen kontrollin normisto ja väkivallan osapuolten tulkinnat kohtaavat. 7

8 8 Tiina Qvist sähköposti: tiina.qvist(at)ulapland.fi Sovittelun merkitys syyteharkinnassa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelija Ina Scheinin selvittää pro gradu-tutkimuksessaan, jos ja miten syyttäjät huomioivat sovittelun syyteharkinnassaan lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Työn tarkoitus on saada teoreettinen pohja ja käytännön katsaus siihen, miten kohtuullisuusperiaate ROL 1:8 (saavutettu sovinto) toimii, erityisesti lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Ina Scheinin sähköposti: ina.scheinin(at)gmail.com Rikosten uhrit sovittelussa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelija Jussi vesikansa tutkii pro gradututkimuksessaan etnografisella otteella rikosten uhrien kokemuksia sovittelusta. Jussi Vesikansa sähköposti: jussi.vesikansa(at)helsinki.fi Vapaaehtoissovittelijoiden rooli Pro-gradu tutkimus selvittää, millaisena vapaaehtoissovittelijat kokevat roolinsa suhteessa sovittelun osapuoliin sovitteluneuvottelussa. Sanna Tehikari sähköposti: sanna.terhikari(at)helsinki.fi Medling vid brott men ej vid våld i parrelationer Åbo Akademin teologisen tiedekunnan post doc-tutkijat, teologian tohtori Malena Brörkgren ja teologian tohtori Heidi Jokinen tutkivat parisuhdeväkivallan sovittelua erityisesti parisuhdeväkivallan sovitteluun osallistujien näkökulmasta ja analysoimalla kriittisesti sovittelusta käytyä kiivasta keskustelua. Lisätiedot Heidi Jokinen teologian tohtori puh sähköposti: heidi.jokinen(at)abo.fi Malena Björkgren teologian tohtori puh sähköposti: malena.bjorkgren(at)abo.fi 8

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Aune Flinck, Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 18.6.2012 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011/Tilastoraportti 15/2012 1 Sovittelukäsittelyyn ohjatut rikostapaukset

Lisätiedot

13.09.2010 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

13.09.2010 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO 13.09.2010 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 13.09.2010 Paikka: Varsinais-Suomen sovittelutoimisto, Puistokatu 2 ja pääpoliisiaseman

Lisätiedot

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1(5) 17.2.2011 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Aika 7.2.2011 klo 13.00 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Maa-artisokka, Lintulahdenkuja

Lisätiedot

Sovittelu antaa mahdollisuuden

Sovittelu antaa mahdollisuuden Sovittelu antaa mahdollisuuden Lastensuojelun kehittämishankkeet ja arkipäivän haasteet Vaasa 28.10.2013 Kalevi Juntunen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 30.10.2013 1 Sovittelu nojaa restoratiiviseen

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 Aune Flinck ja Tuula Kuoppala 23.5.2017 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016, Tilastoraportti 15/2017 1 Sovittelukäsittelyyn tuodut rikos- ja riita-asiat 2007

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009

Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009 Sovittelutoiminnan valtakunnallista ohjausta, seurantaa ja kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö 14.6.2006 SM-2006-01766/Ri-1 Liittyy samalla numerolla annettuun ohjeeseen, 14.6.2006. Sovittelua koskeva muistio, joka on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain

Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain Sivu 1(12) Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain 2015 2016 Kanta-Hämeen Helsingin Päijät-Hämeen Kaakkois-Suomen Länsi-Uudenmaan Satakunnan Koko maa sovittelutoimisto sovittelutoiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 69 Rikos- ja riita-asioiden sovittelun yhteistyöryhmän asettaminen ja kokoonpano Helsingissä HEL 2017-002859 T 00 00 02 Päätös n virastopäällikkö on 6.3.2013, 68, asettanut

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS Puitesopimus 1 (8) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS Puitesopimus 2 (8) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 1 (6) Sosiaali- ja terveysosasto

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 1 (6) Sosiaali- ja terveysosasto LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 1 (6) PVM 8.4.2009 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikko 8.4.2009 klo 9.30 11.50 Paikka Stakes, kokoushuone Monitoimi, Lintulahdenkuja 4 Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle

Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle Rikosasioiden sovittelu Rikosasioiden sovittelulla tarkoitetaan palvelua, jossa rikoksen asianosaisille järjestetään mahdollisuus kohdata

Lisätiedot

Rikos ja riita-asioiden sovittelu. Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana

Rikos ja riita-asioiden sovittelu. Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana Rikos ja riita-asioiden sovittelu Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana Esityksen sisältö Mitä on rikos- ja riita-asioiden sovittelu Nuori rikoksentekijä ja nuorten tekemät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 83 Lähisuhdeväkivallan sovittelun yhteistyö-, kehittämis- ja koordinointityöryhmän työn jatkaminen HEL 2017-003947 T 00 00 02 Päätös n virastopäällikkö päätti jatkaa

Lisätiedot

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa Tietosuojaseloste 1/5 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS. Stakes-talo, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, 1. kerros

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS. Stakes-talo, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, 1. kerros SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO 5.3.2009 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.2.2009 klo 14.00 16.00 Paikka Stakes-talo, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja

Lisätiedot

Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone F1, Mannerheimintie 166 (Tilkanmäki), Helsinki.

Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone F1, Mannerheimintie 166 (Tilkanmäki), Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(6) 16.9.2013 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 21.5.2013 klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone F1, Mannerheimintie 166 (Tilkanmäki), Helsinki.

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551813618 1 (6) 02.12.2013 2020/2013/4355 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/3411, 22.11.2011 Rikosasioiden

Lisätiedot

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) 2.9.2010 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 10.5.2011 Aika 10.05.2011 klo 13.45 Paikka Hotelli Merihovi, Kemi Osallistujat Jäsenet Varajäsenet Marttunen, Mauri, pj. (x) Solantaus,

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2013

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2013 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2013 Medling i brott- och tvistemål 2013 Mediation in criminal and

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja

Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti 2009 2010 Sivu 1(5) Vuoden

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2010 Medling i brott- och tvistemål 2010 Mediation in Criminal and Civil Cases 2010

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2010 Medling i brott- och tvistemål 2010 Mediation in Criminal and Civil Cases 2010 TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2010 Medling i brott- och tvistemål 2010 Mediation in Criminal and Civil Cases 2010 Aune Flinck +358 20 610 7208 aune.flinck@thl.fi

Lisätiedot

8. Rikosasioiden sovittelu

8. Rikosasioiden sovittelu 8. Rikosasioiden sovittelu Taustaa Rikosasioiden sovittelua ryhdyttiin kehittämään Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Suomessa toiminta käynnistyi vuonna 1983. Toimii kuntien sosiaalitoimen alaisuudessa. Sovittelu

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Lokki, 9 krs., Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Lokki, 9 krs., Lintulahdenkuja 4, Helsinki Kokouskutsu PÖYTÄKIRJA RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Maanantai 3.9.2012 klo 12.00 15.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Lokki, 9 krs., Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Laki. N:o rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Laki. N:o rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku 4631 N:o 1015 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset J Lain soveltamisala

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS. Aika Maanantai klo

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS. Aika Maanantai klo SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO 04.06.2010 LUONNOS RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Maanantai 19.04.2010 klo 10.00-12.20 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, os. Lintulahdenkuja

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen Ihmisoikeuskeskus Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen 1 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI) YK:n yleiskokouksen 1993 hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen hallituksen lailla perustama

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2015

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2015 Sosiaaliturva 2016 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2015 Medling i brott- och tvistemål 2015 Mediation in criminal and

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan tehtävät. Marjatta Kihniä Aluehallintoylilääkäri

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan tehtävät. Marjatta Kihniä Aluehallintoylilääkäri Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan tehtävät Marjatta Kihniä Aluehallintoylilääkäri 1.10.2012 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003) 1. Kuntien kuntoutuksen t k asiakasyhteistyöryhmät ik

Lisätiedot

/1015. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

/1015. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 9.12.2005/1015 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

" ON PAIKKA, JOHON EPÄILTY OHJATAAN" -POLIISIN JA ESPOON LYÖMÄTTÖMÄN LINJAN YHTEISTYÖ PELAA

 ON PAIKKA, JOHON EPÄILTY OHJATAAN -POLIISIN JA ESPOON LYÖMÄTTÖMÄN LINJAN YHTEISTYÖ PELAA " ON PAIKKA, JOHON EPÄILTY OHJATAAN" -POLIISIN JA ESPOON LYÖMÄTTÖMÄN LINJAN YHTEISTYÖ PELAA Valtakunnallinen turvallisuussuunnitteluseminaari, Espoo, 28-29.1.2015 Hautamäki Jari, toiminnanjohtaja Lyömätön

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 15 2017 23.5.2017 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 Päälöydökset Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin 12 496 rikosta ja 621 riita-asiaa vuonna 2016. Kaikista sovitteluun ohjatuista rikos-

Lisätiedot

15.9.2008. Paikka Stakes, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4

15.9.2008. Paikka Stakes, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO 15.9.2008 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Maanantaina 15.9.2008 klo 12.30 14.30 Paikka Stakes, kokoushuone Monitoimi A, Lintulahdenkuja

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2009

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2009 Medling i brott- och tvistemål 2009 Mediation in Criminal and Civil Cases 2009 Juhani Iivari +358 20 610 7208

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Keski-Pohjanmaan sovittelutoimisto Sisältö 1. Sovittelutoiminta... 3 2. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimisto... 3 2.1. Organisaatio... 3 2.2. Taloustilanne... 4 2.3. Henkilöstö... 4

Lisätiedot

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape Sote ja THL Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari 10.-11.11.2016 Kehittämispäällikkö Nina Knape 10.11.2016 Sote ja THL / Nina Knape 1 THL tukenut aktiivisesti sote-uudistuksen

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Medling i brott- och tvistemål 2011 Mediation in Criminal and Civil Cases 2011

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Medling i brott- och tvistemål 2011 Mediation in Criminal and Civil Cases 2011 TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Medling i brott- och tvistemål 2011 Mediation in Criminal and Civil Cases 2011 Aune Flinck +358 29 524 7208 aune.flinck@thl.fi

Lisätiedot

Tietojen antaminen vuoden 2014 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten

Tietojen antaminen vuoden 2014 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten Tietojen antaminen vuoden 2014 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten Ohessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaiseen sovittelutilastoon tarkoitetuttujen muuttujien tiedonkoontilomake.

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone D 391, Monitoimi, Lintulahdenkuja 4, Helsinki. A:ssa os. Lintulahdenkuja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone D 391, Monitoimi, Lintulahdenkuja 4, Helsinki. A:ssa os. Lintulahdenkuja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO 18.01.2010 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Maanantai 18.1.2010 klo 10.00-13.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone D

Lisätiedot

Tietojen antaminen vuoden 2011 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten

Tietojen antaminen vuoden 2011 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten 1 Tietojen antaminen vuoden 2011 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten Ohessa seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaiseen tilastoon tarkoitettujen muuttujien tiedonkoontilomake.

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2014

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2014 Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2014 Medling i brott- och tvistemål 2014 Mediation in criminal and

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktin ratkaisuun tähtäävät menetelmät

Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktin ratkaisuun tähtäävät menetelmät Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktin ratkaisuun tähtäävät menetelmät Turvallisesti yhdessä Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma 30/2016, Oikeusministeriö 15.3.2017 Copyright: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

RIKOSTEN JA RIITA ASIOIDEN SOVITTELU OSAPUOLEN OIKEUSTURVA

RIKOSTEN JA RIITA ASIOIDEN SOVITTELU OSAPUOLEN OIKEUSTURVA RIKOSTEN JA RIITA ASIOIDEN SOVITTELU OSAPUOLEN OIKEUSTURVA Katriina Lempinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Tämä on ENNAKKOTIETO vuotta 2012 koskevista tilastotiedoista

Tämä on ENNAKKOTIETO vuotta 2012 koskevista tilastotiedoista Hyvä vastaanottaja, Tämä on ENNAKKOTIETO vuotta 2012 koskevista tilastotiedoista Rikos- ja riita-asioiden sovittelutilaston tiedonkeruulomaketta on uudistettu. Ohessa ennakkoon tiedoksenne lomake, jolla

Lisätiedot

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Euroopan unionin osarahoittama hanke Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Eurooppanaisten vierailu STM:n tasa-arvoyksikköön 22.1.2015 Projektipäällikkö Mia Teräsaho, STM TASURI-hanke (Gender

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO: RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

KOKOUSMUISTIO: RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS MUISTIO 1(6) Luonnos 10.1.2011 KOKOUSMUISTIO: RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 22.11.2010 Aika 22.11.2010 klo 10.00 13.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Maa-artisokka,

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä Kirsi Varhila STM Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sote-alue Yhtymäkokous ja hallitus Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös Tukipalvelut

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA (LUONNOS) 16.4.2012 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 28.11.2011 Aika: Maanantai 16.4.2012 klo 12.00-15.00 Paikka: THL, Lintulahdenkuja 4,1 krs, kokoushuone Maa-artisokka Osallistujat:

Lisätiedot

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi?

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntien ICT-muutostuen päätösseminaari, 25.11.2015

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

21.9.2014. Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone F1, Mannerheimintie 166, rakennus F, Helsinki

21.9.2014. Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone F1, Mannerheimintie 166, rakennus F, Helsinki RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA19.5.2014 1(5) 21.9.2014 OTSIKKO Aika 19.5.2014 klo 11.30 14.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone F1, Mannerheimintie 166, rakennus

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Aune Flinck. Rakennamme sovintoa. Opas rikosten ja riitojen sovitteluun OPAS 23

Aune Flinck. Rakennamme sovintoa. Opas rikosten ja riitojen sovitteluun OPAS 23 Aune Flinck Rakennamme sovintoa Opas rikosten ja riitojen sovitteluun OPAS 23 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: Tiina Kuoppala Graafinen suunnittelu: Graforma, Tiina Kuoppala

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA!

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! 31.1.2017 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Soile Vuolle hyvinvointikoordinaattori ja

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2012

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2012 Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2012 Medling i brott- och tvistemål 2012 Mediation in criminal and

Lisätiedot