Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229."

Transkriptio

1 YRITYSTURVALLISUUDEN KANSALLINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika klo Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. Läsnä Ritva Viljanen, SM, puheenjohtaja Hollmén Jyrki, EK Karhunen Risto, Finanssialan Keskusliitto Kohvakka Kimmo SPEK Kujala Arto, OM Kurenmaa Tero, KRP Lahermaa Anja, STTK ry Lardot Robin, Poha Linna Jyrki, Tulli Linnainmaa Leena, Keskuskauppakamari Meklin Jaana, Akava Mikkonen Jarmo, Suomen Vartioliikkeiden liitto ry Ojanen Olli-Pekka, Pirkanmaan alueellinen pelastuslaitos Oksanen Esa, Finnsecurity ry Pekkola Juha, PLM Saarelainen Matti SUPO Saario Kaisa, Keskuskauppakamari Saira Pentti, SM/PO Smoleij Mirka, OM Toivonen Tiina, Suomen Yrittäjät Hietaniemi Tuija, KRP, asiantuntija kohta Salmi Venla, Optula, asiantuntija kohta 3 Mankkinen Tarja, SM, sihteeri 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten, että tämä on viimeinen sisäasiainministeriön puheenjohtajuuskaudella pidettävä kokous. Seuraava puheenjohtaja on Keskuskauppakamari. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Yritykset rikoksen kohteena Tutkija Venla Salmi Optula kertoi tuoreen Yritykset rikoksen kohteena - tutkimuksen keskeisen sisällön. Esitys on liitteenä.

2 Keskuskauppakamari kertoi, että sen valmistelema turvallisuuskysely valmistuu ensi vuoden puolella. Merkittiin tutkimus tiedoksi ja päätettiin, että sen tulokset otetaan huomioon valmisteltaessa elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistä strategiaa. Todettiin, että on erittäin tärkeää että yritysuhritutkimus toteutetaan jatkossa säännöllisesti. 4 Europolin järjestäytyneen rikollisuuden uhka-arvio OCTA 2011 Erikoistutkija Tuija Hietaniemi KRP esitteli uhka-arvioin. Esitys on liitteenä. Keskusteltiin uhka-arviossa esille nostetuista toimialoista, joilla järjestäytyneen rikollisuuden riski on korkea ja/tai kasvamassa. Toimialoina mainittiin kuljetus-, finanssi-, kiinteistö-, lääke- ja tietoliikenneala sekä lakiasiainhoito. Keskusteltiin siitä, miten Keskusrikospoliisin valmistelemat uhka-arviot ovat elinkeinoelämän käytössä. Poliisin edustaja totesi, että MOU -sopimukset (Memorandum of understanding) ovat yksi keino varmistaa tiedonvaihto. Tullilla on näistä hyviä kokemuksia. Merkittiin uhka-arvio tiedoksi ja päätettiin, että se otetaan huomioon valmisteltaessa elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistä strategiaa. 5 Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia Tarja Mankkinen SM esitteli yhteenvedon, johon on koottu Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden ja väärinkäytösten torjumiseksi. Liitteenä yhteenveto, johon on toimitettu vielä joitain täydennyksiä kokouksen jälkeen. Keskusteltiin siitä, tulisiko jatkossakin laatia strategia ohjaamaan elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyötä. Keskustelussa todettiin, että laadittavan strategian toimenpiteiden tulisi erityisesti kohdistua toimialoille, joilla turvallisuusriskien arvioidaan olevan suurimmat. Toimialojen erityispiirteet tulee ottaa huomioon. Myös muut kuin ihmisen aiheuttamat häiriötilanteet tulisi käsitellä strategiassa. Yritysten henkilöstöön kohdistuva väkivalta on asia, joka tulisi myös ottaa huomioon strategiatyössä. Strategian tulisi olla riittävän konkreettinen eikä sen pidä olla liian laaja. Päätettiin, että Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden ja väärinkäytösten torjumiseksi on toimeenpantu kattavasti ja se katsotaan päättyneeksi.

3 Päätettiin käynnistää strategian valmistelu elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyön kehittämiseksi tavoitteena lisätä yritystoiminnan turvallisuutta. Strategiassa tulee olla yleinen osuus yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi sekä toimialakohtainen tarkastelu ja toimenpide-ehdotukset. Strategiaa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana toimii turvallisuusjohtaja Markku Rajamäki Itellasta. Strategian valmistelu kytketään osaksi sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelua ja sen ohjausryhmänä toimii yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä. 6 Kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu Puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät, miten kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelma on esitetty valmisteltavan. Todettiin, että yritystoiminnan turvallisuuden parantaminen esitetään otettavaksi osaksi kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman keskeistä sisältöä. Ohjelman valmistelua johtaa sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä, jonka valtioneuvosto asetti kesäkuun lopussa Ministeriryhmää on myöhemmin täydennetty oikeusministerillä. Sisäasiainministeriö esittää, että ministeriryhmän asiantuntijajäseniksi kutsuttaisiin entiseen tapaan kansliapäälliköt niistä ministeriöistä, joiden ministerit ovat jäseninä ministeriryhmässä. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän sihteerinä toimii Tarja Mankkinen. Ohjelman valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat laajasti edustettuina sisäisen turvallisuuden keskeiset toimijat. Ohjelman sisällön valmistelua varten asetetaan asiantuntijaryhmät. Kansallinen ohjelma valmistuu toukokuun loppuun 2012 mennessä. Lisäksi valmistellaan ohjelman alueelliset toimeenpanosuunnitelmat aluehallintovirastojen johdolla. Keskusteltiin yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän osallistumisesta kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun. Päätettiin, että yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä ohjaa edellä kohdassa 5 päätetyn strategian valmistelua ja linjaa asiakokonaisuudet, joita esitetään strategian pohjalta liitettäväksi osaksi kolmatta sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. 7 Järjestyksen ylläpitäminen Tallinnan aukiolla - tuloksia Apulaispoliisipäällikkö Lasse Aapio Helsingin poliisilaitos kertoi yritysten ja poliisin yhteistyöstä ja saavutetuista tuloksista Itäkeskuksen Tallinnan aukion järjestyshäiriöiden poistamiseksi ja alueen rahoittamiseksi. Aapio kertoi yhteistyötä säätelevästä sopimuksesta, jossa toiminta on tarkasti määritelty. Yhteistyötä varten on asetettu neuvottelukunta. Poliisi johtaa toimintaa. Aapio totesi, että tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Niitä olisi ollut vaikea, ellei mahdotonta saavuttaa vain poliisin omin toimin. Merkittiin asia tiedoksi

4 8 Keskuskauppakamarin puheenjohtajuuskausi 9/2011-8/2012 Keskuskauppakamarin puheenjohtajuuskaudella puheenjohtajana toimiva varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kertoi Keskuskauppakamarin puheenjohtajuuskauden keskeistä tavoitteista ja kokousaikataulusta. Syksyllä 2011 käsitellään mm. seuraavia asioita: elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteisen strategian valmistelu, uusi pelastuslaki ja sen vaikutukset, harmaan talouden torjunta, tilannekuva, rakennetun ympäristön turvallisuus. Keväällä 2012 käsitellään seuraavia asioita: elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteisen strategian valmistelu ja kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma, kauppakeskusten turvallisuusjohtamishanke ja sen tulokset, Keskuskauppakamarin turvallisuuskyselyn tulokset, kriisitilanteet ja elinkeinoelämän ja viranomaisten välinen tiedonvaihto, tilannekuva aiheena kuljetusala. Sekä syksyllä 2011 ja keväällä 2012 pidetään kaksi kokousta ja elokuussa 2012 ns. puheenjohtajuuden kapulanvaihtokokous. Merkittiin asia tiedoksi. 9 Seuraavat kokoukset 10 Kokouksen päättäminen Seuraavat kokoukset pidetään klo ja klo Kokoukset pidetään Keskuskauppakamarin tiloissa. Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti kaikkia jäseniä aktiivisesta osallistumisesta toimintaan kuluneella sisäasiainministeriön puheenjohtajuuskaudella. Pöytäkirjan vakuudeksi Tarja Mankkinen LIITTEET Yritykset rikoksen kohteena, powerpoint-esitys Europol OCTA 2011, powerpoint-esitys Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi , yhteenveto tuloksista

5 JAKELU TIEDOKSI Yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän jäsenet Tilaisuuteen osallistuneet asiantuntijat SM/pelastusosasto

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Vuosiraportti 2013 Sisäasiainministeriö Raportti 2 (10) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 8.11.2013 Sisällys

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 1 Neuvoston kokoukset ja uuden toimikauden painopisteet... 2 2 Toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2011...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

Liiketoimintaa turvallisesti

Liiketoimintaa turvallisesti Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Helsinki 2012 30/2012 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 21.8.2012 Tekijät: (toimielimestä

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 24.9.2012 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1(5) 17.2.2011 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Aika 7.2.2011 klo 13.00 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Maa-artisokka, Lintulahdenkuja

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä ASIALISTA 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: torstai 20.3.2014 klo 12.30 15.00 Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, Neuvotteluhuone 2, 6.kerros Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest

Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest Länsi- ja Sisä- Suomi Toteumatilanne 15.8.2013 Aluehallintovirasto Regionförvaltningsverket Regional State Administrative Agency KOKONAISTURVALLISUUSSTRATEGIAN 2012 2015 Toimenpidesalkku Kokonaisturvallisuuden

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

Lukijalle. Terttu Savolainen Ylijohtaja

Lukijalle. Terttu Savolainen Ylijohtaja 2 Lukijalle Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman - Turvallisempi huominen. Se on osa hallitusohjelman toimeenpanoa. Ohjelma liittyy laajemmin hyvinvoinnin vahvistamiseen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäinen turvallisuus

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäinen turvallisuus Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 15/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2012/1456 1 (30) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2012 Sisältö Sisältö...1 Syksyn 2012 tilannekuvan keskeisimmät havainnot...2 1 Johdatus

Lisätiedot

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon. Väliarviointi 2011. Sisäinen turvallisuus

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon. Väliarviointi 2011. Sisäinen turvallisuus Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon Väliarviointi 2011 Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta yhdistymisselvitys KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta johtoryhmän kokous 1/2009 Aika: Maanantai 7. päivä syyskuuta 2009 klo 9.00 11.30 Paikka: Sibeliustalo Lahti, kokoustila Haapa, Ankkurikatu

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2011/1469 1 (29) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2011 Sisältö Syksyn 2011 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO Aika ja paikka 30.5.2007 kello 14.00 15.36. Forssan kaupungintalo Turuntie 18 Kutsuttavat jäsenet Alanko Matti, puheenjohtaja Kirkkola Pentti Koivula Petri

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003 Rikoksentorjuntaohjelma ja väkivallan vähentämisohjelma... Rikoksentorjuntaneuvosto... Neuvoston kokoukset... Työvaliokunta... Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 8.11.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 7.9.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Valtioneuvoston juhlahuoneisto (Smolna) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 Pöytäkirja Aika: 17.4.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kanervakoti Osoite Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo Kutsutut: Puheenjohtaja Olli

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa PÖYTÄKIRJA Johtoryhmä kokous 1/2014 Aika: 15.5.2014, kello 9.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

Vihdin kirkkovaltuuston kokous 2/07 Torstaina 31.5.2007 klo 18.30

Vihdin kirkkovaltuuston kokous 2/07 Torstaina 31.5.2007 klo 18.30 Vihdin kirkkovaltuuston kokous 2/07 Torstaina 31.5.2007 klo 18.30 Puheenjohtajana toimi Timo Roms ja sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen avaus 24 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Lisätiedot