Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Lokki, 9 krs., Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Lokki, 9 krs., Lintulahdenkuja 4, Helsinki"

Transkriptio

1 Kokouskutsu PÖYTÄKIRJA RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Maanantai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Lokki, 9 krs., Lintulahdenkuja 4, Helsinki Osallistujat Jäsenet; Varajäsenet; Marttunen, Mauri, pj. (x ) Solantaus, Tytti ( ) Kinnunen, Aarne, varapj. (x ) Hartoneva, Anne ( ) Haavisto, Kari (x ) Manns-Haatanen, Heidi ( ) Reen, Tommi ( ) Calin, Ari-Pekka ( ) Sambou, Saija (x ) Saario, Kaisa ( ) Helander, Jaana (x ) Savela, Antti ( ) Julkunen, Ilse ( ) von der Pahlen, Bettina ( ) Paasikoski, Kirsi (x ) Kärkkäinen, Marja-Leena ( ) Mäenpää, Pia (x ) Metsäpelto, Leena ( ) Mansikka, Tanja ( ) Uotinen, Sami ( ) Öberg, Tuija (x ) Väinölä, Janne ( ) Salin, Olli (x ) Mehtonen, Terttu ( ) Hellstrand, Kurt ( ) Rosengård-Andersson, Pia ( ) Yliriesto, Heli ( ) Savolainen, Esa (x ) Pohjanvirta, Helena (x ) Ikonen, Reetta ( ) Tykkyläinen, Juha ( ) Pyöttiö, Tiina Flinck, Aune, asiant. (x ) Kjällman, Petra, asiant. (x ) Marttunen, Matti, asiant. ( ) Juntunen, Kalevi, siht. (x ) Slögs, Pia, siht. ( x) 1 Kokouksen avaus 2 Esityslistan hyväksyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa käsitellään: - Sisäisen turvallisuuden ohjelma. - Helsingin kaupungin SOTE uudistus. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksella kohtaan 4.

2 2(6) 4 Neuvottelukunnan toimikausi päättyy, yhteenveto toimikaudesta Koska neuvottelukunnan toimikausi päättyy lokakuussa, kävimme läpi toimikauden antia. Kalevi Juntunen esitteli käsitellyt asiat kokouksittain, esitys saatavissa sihteereiltä. STM on kirjeellään selkeyttänyt aluehallintovirastojen ja THLn välistä toimivaltaa ja tehtäviä. Tilanne on nyt huomattavasti aikaisempaa parempi, eikä epäselvyyksiä enää ole, lukuun ottamatta joitain yksityiskohtia. Keskustelimme neuvottelukuntaan kohdistuvista odotuksista ja sen roolista. Sovittelulain voimaantulon jälkeen, lain toimeenpanoon liittyvät kysymykset olivat vahvasti esillä. Nykyisessä tilanteessa neuvottelukunnan rooli on sovittelua seuraava, kehittämisehdotuksia esittävä sekä yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä edistävä. Jotkut asiat joista neuvottelukunnassa käydään keskustelua, tulevat kentän tietoon muuta kautta kuin kokouspöytäkirjoista. Esimerkkinä mm. THL:ssä työn alla oleva sovittelijan opas, josta toivotaan tukea sovittelutyötä tekeville. Esa Savolainen kertoi, että sovittelukentällä on odotuksia sen suhteen, että neuvottelukunta antaisi suuiin linjoihin liittyvää ohjeistusta. Kari Haavisto totesi, että neuvottelukunnassa on tehty kattava selvitystyö ja valmistelu sovitteluun osoitetun määrärahan korottamiseksi. Haavisto muistutti myös, että vielä on aikaa vaikuttaa poliittisiin päättäjiin, korotusesityksen hyväksymiseksi. Keskusteluun nousi se, onko aluehallintovirastojen toiminta yhdenmukaista valtakunnallisesti, liittyen toimeksiantosopimusten ja niiden sisällön, sekä toimistojen ohjeistamisen osalta. Esille nousi toimeksiantosopimusten valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvä läpinäkyvyys ja tiedottaminen. Kirsi Paasikoski kertoi, että aluehallintovirastot ovat itsenäisiä toimijoita, mutta ylitarkastajat tekevät yhteistyötä käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Toimeksiantosopimukset perustuvat juridiseen sopimusmenettelyyn ja hallintoprosessiin. Helena Pohjanvirta kertoi esimerkkinä epäyhtenevistä näkemyksistä, elokuussa järjestetyn koulutustilaisuuden keskustelun, jossa kävi ilmi että eri aluehallintovirastojen juristeilla on eri näkemykset mm. sovittelutoiminnassa syntyneiden asiakirjojen salassapidosta. Todettiin, että työnjako STM konsernissa on se, että STM ohjaa ja valvoo aluehallintovirastoja tulossopimusten kautta ja THL seuraa toimintaa ja kehittää yhdenmukaisia käytäntöjä. Kari Haavisto esitti, että neuvottelukunnassa olisi hyvä tehdä kokonaisarvio siitä, miten sovittelu toimii valtakunnallisesti ja onko tarvetta rakenteellisille muutoksille. Keskusteluun ja pohdintaan jäi esitykset ulkopuolisen arvioinnin tekemisestä ja sisällöstä. Arvioitavaa olisi sekä toiminta, että vaikuttavuus asiakkaisiin ja

3 3(6) uusintarikollisuuteen. Mahdollisimman moniääninen selvitys toisi kattavaa tietoa neuvottelukunnalle. Kari Haavisto kertoi, että tämän neuvottelukunnan toimikausi päättyy Uuden neuvottelukunnan nimeäminen on käsitelty osaston johtoryhmässä, josta asia etenee STM:n virkamiesjohtoryhmään. Uusi neuvottelukunta pitäisi olla nimetty Valmisteluvaiheessa on pyydetty ehdotuksia kokoonpanoon. Tiedotetaan uutta neuvottelukuntaa siitä, että se voi halutessaan nimetä asiantuntijajäseniä. 5 Päätösseminaari Työjaosto esitti, että neuvottelukunta järjestää päätösseminaarin Espoossa maanantaina Päätimme, että päätösseminaari järjestetään. Seminaari tulee olla hyvin valmisteltu. Aamupäivällä kuulemme paikallisen poliisin, syyttäjän, sovittelutoimiston sekä vapaaehtoisen sovittelijan esitykset. Lounaan jälkeen käsittelemme etukäteen valmistellut kysymykset Learning Cafe menetelmällä. Neuvottelukunnan kaikille jäsenille ja varajäsenille lähetetään seminaarikutsu. Työjaosto valmistelee aiheita päätösseminaarin. Neuvottelukunnan jäsenet voivat toimittaa Pia Slögsille ehdotuksia aiheista, 5.10 mennessä. Päätösseminaarin tuotos kootaan yhteen ja annetaan uudelle neuvottelukunnalle evästykseksi. 6 Taloustilannekatsaus Kalevi Juntunen kertoi, että vuoden 2011 tappioita saadaan osittain vielä katettua 2010 vuoden palautuneilla määrärahoilla. Hän totesi myös, että ensi vuonna ei todennäköisesti jää uudelleenjaettavaa määrärahaa kattamaan tappioita. Tilanne näyttää tällä hetkellä olevan se, että valtionkorvaus käytetään täysimääräisesti sovittelutoimintaan. Korotusesityksen mukaisessa arviossa 7,3 miljoonan määrärahan tarpeesta on huomioitu Etelä-Suomen aluehallintoviraston säästötoimenpiteet alueita yhdistämällä, joten lisäsäästöjä on vaikea saada organisaation uudistuksilla. Ohjautuvuutta ei ole huomioitu rahoituksessa mitenkään, Helena Pohjanvirran laskelmien mukaan sovittelutyöntekijöiden ohjaamien juttujen määrä vaihtelee Ohjautuvuudesta johtuvan työmäärän mittaristo pitäisi kehittää, sillä jutut työllistävät myös luonteestaan johtuen hyvin eri tavalla. Aluehallintovirastot tulevat olemaan sen asian edessä, että sovittelutoimistojen määräraha on riittämätön. Toimeksiantosopimuksissa mainittuja henkilöstömitoituksia voi ottaa uudelleen harkintaan, mutta myös toimistojen sulkemiset määräajaksi tai henkilöstön lomauttamiset saattavat tulla keskusteltaviksi säästötoimenpiteiksi. Lisäresurssien saaminen on vaikeaa, koska kaikkiin yhteiskunnallisiin toimintoihin kohdistuu tällä hetkellä säästötoimenpiteitä.

4 4(6) 7 Tilastot ja tutkimukset Aune Flinck esitteli tilastotietoja. Vuoden 2011 tilasto löytyy kokonaisuudessaan sivustolta. Sivustolta valittuja pääkohtia käännetään parhaillaan ruotsiksi, ruotsinkielinen sivusto valmistuu piakkoin. Aarne Kinnunen kertoi OM:n näkemyksen olevan se, että sovittelun käyttöä tulee laajentaa, huomioiden lähisuhdeväkivallan sovitteluun liittyvät rajoitukset. Lähisuhdeväkivallan sovittelutapausten lisääntyminen selittyy sillä, että myös lievät pahoinpitelyt muuttuivat virallisen syytteen alaisiksi. Totesimme, että työkorvausten osuus ja arvo on pieni. Asia selittynee työkorvauksen suorittamiseen liittyvillä lisätöillä ja kustannuksilla, kuten valvonta ja vakuutukset. Valvonnan järjestämin sovittelutoimiston tai jonkun muun tahon avulla, voisi lisästä asianomistajien halukkuutta vastaanottaa työkorvauksia. Olli Salinin mukaan vakuutusyhtiöiden ja isännöintitoimistojen halukkuus vastaanottaa työkorvauksia on vähentynyt. Sovittelutoimistoilla on yleisesti tapaturmavakuutuksia jotka kattavat työkorvauksen suorittajat, mutta selvitystä kaivattaisiin mm. vastuuvakuutuksista. Lastensuojelun ja koulujen tietoutta sovittelumahdollisuudesta tulisi lisätä. Lastensuojelulain 24 :n mukaan lastensuojelulla on velvoite tehdä sovittelualoitteita. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen toimiston sihteeri Tapio Räty on kirjassaan avannut sovitteluun ohjaamista käytännössä. THL:n viestintä ja vaikuttamistyöryhmässä on suunnitteilla mm. verkostokirje, joka toivottavasti lisää sovittelun tunnettavuutta. Aune Flinck kertoi vireillä olevista tutkimushankkeista, ks. liite. Vaikuttavuustutkimuksia tarvittaisiin lisää, varsinkin nuoriin ja työkorvauksiin liittyen. Saija Sambou esitti, että seuraavalle neuvottelukunnalle voisi esittää ehdotuksen työryhmästä, jonka tehtävänä olisi selvittää nuorten työkorvauksia, niiden toteutumista ja nuorten kokemuksia niistä. 8 Kansainvälisten asioiden katsaus Oikeusministeriö, Helsingin yliopisto ja European Forum for Restorative Justice järjestivät seminaarin Helsingissä Osallistujia oli n. 300, pääsääntöisesti Euroopasta, mutta myös esim. Brasiliasta, Singaporesta ja Yhdysvalloista. Seminaari oli onnistunut kokonaisuus. Seminaarimateriaalia pitäisi löytyä forumin internet sivulta. Nils Christie avasi seminaarin, kertomalla Norjan traagisista tapahtumista, ja siitä, miten yhteisö selviää ja pystyy pikkuhiljaa palaamaan arkeen Breivikin tekojen jälkeen. Seminaarissa oli esillä erilaisten tutkimushankkeiden tuloksia, mm Päivi Honkatukia esitteli uhritutkimuksen väliraportin.

5 5(6) Seminaarissa nousi esille se, että Suomen tilastoluvut ovat poikkeuksellisia. Harvassa maassa on päästy niin pitkälle kun meillä, muualla ei sovitteluun ohjattujen juttujen määrä ole samalla tasolla. Monessa maassa sovittelu on järjestetty joko uhri- tai tekijänäkökulmasta, eikä neutraalisti kuten meillä ja Norjassa. Kansainvälisessä vertailussa huomaa, että Suomessa emme ole kehittäneet vakavien rikosten sovittelua. Kriminaalihuollon tukisäätiö on tehnyt selvityksen vakavien rikosten sovittelusta. Alkuvaiheessa päämääränä on viedä uhrinäkökulmaa vankiloihin. Uhridirektiivi on tällä hetkellä parlamenttikäsittelyssä. Direktiivissä on edellytyksenä sovittelulle asetettu oikeusturvatakuiden varmentaminen. Direktiivin mukaiset vaatimukset toteutuvat jo nykyisellään meidän sovittelulaissa. Puitepäätöksessä on edellytetty, että kaikki valtiot järjestävät sovittelua, uhridirektiivin muotoilu saattaa estää nopean toetutumisen muissa maissa. Venäläisiä oli paljon seminaarissa, sovittelun suhteen siellä on tällä hetkellä paljon liikehdintää. Venäläisdelegaatio, Public Center for Legal Reformista, kävi THL:ssä tapaamassa Aunea, he halusivat tietoa sovittelusta Suomessa. Venäjällä sovitellaan kaupallisia asioita ja perheriitoja. He toivoivat lisää aloitteita sovitteluun, tällä hetkellä heille ohjautunut 1800 juttua. Venäjällä ei sovitella asioita jotka ovat rikosprosessissa. He esittivät toiveen yhteisen seminaarin järjestämisestä ja tulevat olemaan asiassa aloitteellisia STM:n suuntaan. Seminaarissa käytiin keskusteluja myös Virolaisten kanssa, hekin ovat kiinnostuneita yhteisestä seminaarista ja muusta yhteistyöstä Suomen kanssa. Aune Flinck osallistui Haaparannassa järjestettyyn Nordiska juristmötetiin. Kokouksessa käsiteltiin tuomioistuinsovittelua sekä kolmen Pohjoismaan sovittelutoimintaa. Oikeusjärjestelmiin todettiin kohdistuvan uudistuspaineita sovittelun tullessa tuomioistuimiin. Tuomarit tarvitsevat sovittelukoulutusta. Ruotsin Socialstyrelsen on julkaissut raportin. Raportissa kerrotaan, että Ruotsissa sovittelua järjestävät kunnat, tästä johtuen sovittelua ei ole saatavilla kaikkialla yhdenvertaisesti, koska kaikki kunnat eivät käytännössä järjestä sovittelumahdollisuutta. 9 Muut asiat Petra Kjällman kertoi, että sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on pari maininta sovittelusta. Ohjelmassa todetaan, että nuorten rikoksentekijöiden ohjaaminen sovitteluun voi vähentää uusintarikollisuutta. Edelleen, ohjelmassa mainitaan se, että sovittelussa tulee ohjata rikoksen uhri uhripalvelujen piiriin. Aune Flinck totesi, että asia nostetaan keskusteluun sovittelutoimistojen kehittämisja neuvottelupäivillä marraskuussa. Myös aluehallintovirastoissa asia on huomioitu, sisäisen turvallisuuden ohjelman kirjaukset tullaan huomioimaan päivityksen alla olevissa aluehallintovirastojen alueellisissa sisäisen turvallisuuden ohjelmissa.

6 6(6) Olli Salin kertoi, että Helsingin kaupungilla on käynnissä SOTE uudistus. Viime vuoden lopussa kaupunginhallitus päätti että sosiaali- ja terveyshallinto yhdistetään. Johtosäännön puitteissa aiotaan sijoittaa sovittelutoiminta mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Sovittelutoiminta on esittänyt, että sen toiminta sopisi paremmin perhe- ja sosiaalipalveluihin. Aluehallintovirasto on myös ottanut kantaa asiaan, päätös asiassa odotettavissa syyskuussa. 10 Seuraava kokous Päätösseminaari Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä työstä ja päätti kokouksen.

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA

RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1(5) 17.2.2011 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Aika 7.2.2011 klo 13.00 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kokoushuone Maa-artisokka, Lintulahdenkuja

Lisätiedot

Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009

Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukunnan toimintakertomus 18.4.2006 17.4.2009 Sovittelutoiminnan valtakunnallista ohjausta, seurantaa ja kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

VANTAA. Sovittelutoimintaa 25 vuotta Vantaalla

VANTAA. Sovittelutoimintaa 25 vuotta Vantaalla VANTAA Sovittelutoimintaa 25 vuotta Vantaalla Sovittelutoiminnan käynnistyminen ja kehittyminen Suomessa ja Vantaalla Alkusanat Sovittelutoiminnan käynnistyessä sekä toimijoilta että yhteistyöviranomaisilta

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Lainrikkoja-asiakkaiden näkökulma palveluihin ja niissä tehtäviin suunnitelmiin Katariina Pekkola Teija Sundman Pikassos Oy, sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä,

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 12.2.2010 1 Rikoksentorjuntaneuvosto täytti 20 vuotta... 2 Neuvosto kokoontui viisi kertaa...2 2 Väkivallan vähentäminen...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 5/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 5/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 5/2015 Pöytäkirja Aika: 19.8.2015 klo 12.30-15.30 Paikka: Virastotalo 2, Kirkkojärventie 6B. Saapuminen 8 krs. ovikelloa soittamalla. Tästä

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Poukaman leirikeskus, Kuopio Paikalla: Janne Eronen, Noora Hytönen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Tiina Keinänen, Johanna Kesti, Marika Latva-Kyyny, Leena Mehtätalo,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30) 1 (30) Aika: 21.1.2008 klo 10.00 12.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3 3 Kokouksen

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Edita

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 5.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut 17.12.2014 ESITYS HALLITUSOHJELMAAN Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut Lapsiasianeuvottelukunnan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä Lapsivaikutusten

Lisätiedot