URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o Loimaan kaupungin tekninen lautakunta pyytää urakkatarjoustanne allamainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle Rakennuttaja I Tilaaja Yhteyshenkilö Rakennuskohde Loimaan kaupungin tekninen lautakunta suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen Keskuskoulun keittiösaneeraus Urakan sisältö Rakennustekniset työt / Pääurakka Tarjoushintaa koskevat vaatimukset Kokonaishinta kaikista töistä. Tarjous on jätettävä viimeistään klo mennessä Tarjous toimitetaan osoitteeseen Loimaan tekninen ja ympäristöpalvelukeskus, Loirnijoentie 74, ALAST ARO Kuoreen merkintä Tarjouksen voimassaolo Tarjousten avaaminen Lisätiedot Tarjous Keskuskoulun keittiösaneerauksen rakennusteknisistä töistä 2 kk Tarjoukset avataan välittömästi jättöajan jälkeen. Avaustilaisuus on määrämuotoinen Tarjousten tekijät eivät saa olla läsnä. suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen p työpäällikkö Janne Ilmalahti Loimaalla tekninen johtaja Jaana Koota Liitteet Laskenta-asiakirjat.

2 LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT RAKENNUSURAKAN URAKKATARJOUS Keskuskoulun keittiösaneeraus Hanke n:o Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä mainitun urakan liitteinä lähetettyjen asiakirjojen mukaan seuraavasti: Tarjouksen tekijä Urakan kohde ja sisältö Keskuskoulun keittiösaneeraus Rakennusurakka Urakkahinta Arvonlisäveroton hinta Arvonlisävero (24 %) Urakkahinta arvonlisäveroineen Yhteyshenkilömme Lisätiedot Paikka ja aika Allekirjoitukset

3 LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke Rakennuskohde Keskuskoulun keittiösaneeraus URAKKAOHJELMA Päiväys Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Työpäällikkö Janne Ilmalahti

4 Urakkaohjelma URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN 9 VASTUUVELVOITTEET YHTEYSTIEDOT 9.1 Takuuaika 0.1 Rakennuttaja 9.2 Urakoitsijan vakuudet 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta 9.3 Vakuutukset 0.3 Suunnittelijat 9.4 Rakennuttajan vakuudet 0.4 Käyttäjät 0.5 Muut urakoitsijat 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 1 RAKENNUSKOHDE 10.2 Urakkahinnan maksaminen 1.1 Rakennuskohde- ja paikka Maksuerätaulukko 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO Loppuerä 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Sivu- ja alaurakoiden maksuerät 2.2 Maksuperuste Maksuaika ja viivästyskorko 2.3 Urakkasuhteet 10.3 Hintasidonnaisuudet 10.4 Muutostyöt 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Muutostyötarjous ja -hinnat 3.1 Pääurakka Yksikköhinnat 3.2 Sivu-ja aliurakat 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 11.2 Rakennuttajan valvonta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 4.2 Työaikataulu 4.3 Työmaajärjestelyt 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 4.4 Suunnitelmakatselmus 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 12.2 Työvoima 4.6 Luvat 12.3 Kulkuluvat 4.7 Suunnitelmat ja niiden toteuttaminen 12.4 Kirjaukset 4.8 Projektin tietopankki 12.5 Työmaakokoukset 12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 5 LAATU 12.7 Viranomaistarkastukset 5.1 Laadunvarmistus 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 13 VASTAANOTTOMENETTELY 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 13.1 Vastaanottotarkastus 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus 6 YMPÄRISTÖ 13.3 Tarkastuskustannukset 6.1 Ympäristön suojelu 13.4 Toimintakokeet 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 13.5 Luovutusasiakirjat 6.21 Maa-, kivi- ja puuaines 13.6 Käytön opastus 6.22 Kojeet ja laitteet 6.23 Raivaus- ja purkujäte 14 ERIMIELISYYDET 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 14.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen 6.4 Ongelmajäte 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 7 ASIAKIRJAT 15.1 Tarjouksen hylkääminen 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden 15.3 Vaihtoehtotarjoukset pätevyysjärjestys 7.3 Asiakirjojen julkisuus 16 TARJOUS 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 16.1 Tarjouksen muoto 7.5 Sidotut määrät 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 16.3 Tarjouksen voimassaoloaika 8 URAKKA-AIKA 16.4 Tarjouksen tekeminen 8.1 Töiden aloitus 16.5 Tarjousten avaus 8.2 Rakennusaika 16.6 Lisätiedot 8.3 Työaika 8.4 Viivästyminen

5 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Urakkaohjelma 1/ Rakennuttaja Loimaan kaupunki / Tekninen lautakunta / Rakennuttamispalvelut Loimijoentie 74, ALASTARO Puh Fax Rakennuttaminen ja valvonta Yhdyshenkilö Suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen Puh Gsm Paikallisvalvoja Tuula Mikkola Puh, (rakennustekniikka) Aimo Tuomola Puh (talotekniikka) Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy Puh LVI-suunnittelu Insinööritoimisto Loimisuunnittelu O Puh Martti Pasuri Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Loimisuunnittelu O Puh Markku Reini Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Laivila Oy Puh Heikki Laivila Käyttäjät Ruokapalvelupäällikkö Puh Pirjo Kivinen Gsm 0.5 Muut urakoitsijat Ei ole 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Kohde Osoite Keskuskoulu, jakelukeittiön saneeraus Kalevankatu 12, Loimaa 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan (YSE 32 ) Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee: Laitosmies Jari Lehtonen Puh

6 Urakkaohjelma 2/11 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus (YSE 1-4 ) Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto- sähkö-ja rakennusautomaatiotyöt toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. 2.2 Maksuperuste Kaikki kohteen työt toteutetaan kokonaishintaurakkoina. 2.3 Urakkasuhteet Tilaajan ja pääurakoitsijan sekä tilaajan ja sivu-urakoitsijoiden välille solmitaan urakkasopimukset. Putki-, ilmanvaihto- sähkö-ja rakennusautomaatiotöiden urakkasopimukset alistetaan pääurakkaan sivu-urakoina. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ (YSE 1-4 ) 3.1 Pääurakka Pääurakkaan kuuluvat kaikki kohteen toteuttamiseksi tarvittavat rakennustekniset työt. 3.2 Sivu- ja aliurakat Putki-, ilmanvaihto- sähkö-ja rakennusautomaatiotyöt toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Urakoitsijoiden mahdollisesti käyttämille aliurakoitsijoille tulee saada rakennuttajan hyväksyntä. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja ei teetä urakan yhteydessä erillisiä hankintoja tai urakoita

7 Urakkaohjelma 3/11 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet (YSE 7 ) Pääurakoitsija huolehtii eri sivu- ja aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu (YSE 5 ) Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä aliurakoitsijoiden työt ja mahdolliset rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Työmaajärjestelyt YSE 6-8 ) Rakennuskohteen huonetilojen käyttö on esitetty urakkarajaliitteessä. 4.4 Suunnitelmakatselmus (YSE 64 ) Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitteluvalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Suunnitelma-aikataulun laatimista koskevat tarkennukset on esitetty urakkarajaliitteessä. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset (YSE 65, 31 ) Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 Luvat (YSE 8 ) Rakennuttajalla on hankkeen toteuttamiseen tarvittavan rakennuslupa. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen (YSE 8 ) Rakennuttaja toimittaa valitulle urakoitsijalle työmaatarpeisiin kaksi sarjaa kopioita teettämistään teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Urakkalaskentaan sekä aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata kustannuksellaan suunnittelijoilta tai poimia sähköisesti hankkeen projektipankista.

8 Urakkaohjelma 4/ Projektin tietopankki (YSE 8, 24 ) Projektin tietopankista vastaa Valopaino Oy. Tietopankin käyttösäännöstä sovitaan erikseen suunnitelmakatselmuksessa. Urakkalaskenta-aikana urakkalaskijat saavat käyttöönsä kaikki laskenta-asiakirjat sähköisessä muodossa. 5 LAATU 5.1 Laadunvarmistus (YSE 10, 7 3) Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota käytetään työn kuluessa. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta (YSE 11 ) Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työntuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet (YSE 10 2, 28 3) Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihtoehdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte (YSE 53 ) 6.21 Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava maa-, kivi- ja puuaines jää urakoitsijalle Kojeet ja laitteet Purettavat ehjät valaisimet ja laitteet jäävät rakennuttajalle ja ne on purettava ja varastoitava LVI- ja sähköselostusten mukaisesti Raivaus- ja purkujäte Muut purettavat rakenneosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat pääurakoitsijalle. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö Urakoitsijan edellytetään purkavan tuotteet mahdollisimman ehjinä ja luovuttamaan mahdollisimman suuren osan purkumateriaaleista hyötykäyttöön.

9 Urakkaohjelma 5/ Ongelmajäte (YSE 53 ) Purettavien rakenteiden osalta ongelmajätteet urakoitsijan on toimitettava kustannuksellaan ongelmajätelaitokseen. Kaikista todetuista sekä epäilyistä haitta-aineepäilyistä on informoitava rakennuttajaa. 7 ASIAKIRJAT (YSE ) 7.1 Tarjouspyyntöasiakrjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle korvauksetta sähköisessä muodossa.tarvitsemansa paperikopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Paperikopioita voi tilata laskua vastaan suoraan suunnittelijoilta. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys(yse 13 ) Urakkasopimukset laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT ). Urakkasopimukseen liitetään - urakkaneuvottelupöytäkirja - YSE tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma liitteineen - urakkarajaliite - tarjous - muutostöiden yksikköhintaluettelo - asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 :n mukainen. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti. julkisia. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei ole suorittanut tarjouslaskentaa varten määrälaskentaa.

10 Urakkaohjelma 6/11 8 URAKKA-AIKA (YSE ) 8.1 Töiden aloitus (YSE 36 4) Työt voidaan saneerauksen osalta aloittaa Rakennusaika (YSE 17 ) Työt on aloitettava viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja niiden tulee olla valmiina viimeistään mennessä. 8.3 Työaika (YSE 18, 50 ) Ei rajoitteita. Kouluaikaan vältettävä meluavia työvaiheita. 8.4 Viivästyminen (YSE 18 ) Työn valmistumisen viivästyessä sopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästymissakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästymissakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: - pääurakassa 0,1 % - sivu-urakassa 0,2 % 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika (YSE 29 ) Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut puutteet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet (YSE 36 ) Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle rakennusajan vakuuden, joka on määrältään 10 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle takuuajan vakuuden, joka on määrältään 2 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

11 9.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Urakkaohjelma 7/11 Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee vastata rakennuskohteen kulloistakin arvonlisäverotonta arvoa. Kaupungin vakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet (YSE 37 ) Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen (YSE 39 ) Tarjouksessa on eriteltävä arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko (YSE 40 ) Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Toimintakokeille varataan oma maksueränsä, joka on 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusurakan osalta kyseinen maksuerä maksetaan, kun rakennustyöt ovat niin valmiit, että toimintakokeet voidaan suorittaa. Muiden urakoitsijoiden osalta maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu. Luovutusasiakirjoille, mukaan lukien huoltokirjavelvoitteen täyttämisen varataan niin ikään 5%:n suuruinen erillinen maksuerä, joka maksetaan kun tilaaja on hyväksynyt luovutusasiakirjat ja huoltokirjamerkinnät Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään puolet rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä suoritetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainenvakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakkasuoritus on vastaanotettu ja takuuajan vakuus on toimitettu rakennuttajalle sekä käytönopastus annettu käyttöhenkilökunnalle Sivu-urakoiden maksut Sivu-urakoitsijoiden maksueriin edellytetään pääurakoitsijan hyväksyntä ennen laskutusta Maksuaika ja viivästyskorko (YSE 41 ) Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja paikallisvalvoja on todennut sen maksukelpoiseksi. Maksuaika on 14 vuorokautta. Maksun viivästyessä rakennuttaja maksaa urakoitsijalle korkolain kulloinkin voimassa olevan viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

12 Urakkaohjelma 8/11 Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahinta ja yksikköhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyöt (YSE 43, 44, 47 ) Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä töissä käytetään 12 %. Sivu-urakoiden yleiskustannuslisät on ilmoitettu yksikköhintaluettelossa. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleiseti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen mukana. 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet (YSE 59 ) Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Loimaan kaupungin tekninen lautakunta. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä päättää suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen 11.2 Rakennuttajan valvonta (YSE ) Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan paikallisvalvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelo RT mukaisesti Suunnittelijan laadunvalvonta (YSE 60 2) Suunnittelijat suorittavat valvontaa rakennuttajan oman organisaation lisäksi. Heillä ei ole oikeutta sopia muutoksista, vaan niistä päättää rakennuttajan edustaja. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet (YSE ) Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla rakennusluvan edellyttämä vastaava työnjohtaja. Kunkin sivu- ja alaurakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa ja työmaalla olevat työnjohtajansa. Työmaalla asioidaan suomen kielellä. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja aliurakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Työvoima Urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritusta varten riittävä ja ammatti- ja kielitaitoinen henkilöstö.

13 Urakkaohjelma 9/ Kulkuluvat (YSE 58 ) Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat sekä veronumerot pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle tarvittavien kulkulupien Myöntämiseksi 12.4 Kirjaukset (YSE 75 ) Pääurakoitsijan on pidettävä tilaajan nettikäyttöistä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tulostetaan kahtena kappaleena toinen rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokousten pitämisestä sovitaan työmaan alkukokouksessa rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset (YSE 69 ) Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 13 VASTAANOTTOMENETTELY (YSE ) 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEn mukaisesti. Rakennuskohteen käyttäjät tekevät tilojen ennakkotarkastuksen viikkoa ennen kohteen käyttöönottoa. Urakoitsija varaa mahdollisuuden tarkastukseen. Käyttäjien huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan kanssa ennen vastaanottotarkastusta Urakkasuorituksen tarkastus Kaikkien urakkasuoritusten osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset tarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta siten, että kaksi ensimmäistä jälkitarkastusta ovat veloituksettomia ja näitä seuraavien osalta veloitetaan kaikki tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset Toimintakokeet LVIA- ja sähkötöiden osalta on suoritettava urakkarajaliitteen mukaisesti toimintakokeet kahta viikkoa ennen vastaanottotarkastusta Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa.

14 Urakkaohjelma 10/ Käytön opastus Urakoitsijan tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle urakkarajaliitteen ja työselostusten mukaisesti. 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen (YSE 92 ) Riitaisuudet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPEUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen Tarjouksen vertailuperusteet Tarjousten vertailuperusteena on tarjoushinta. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä Vaihtoehtotarjoukset Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous annetaan erillisenä ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miltä osin se poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheista esitäytettä tarjouslomaketta. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevastuuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltäänkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

15 Urakkaohjelma 11/11 Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta kuitenkin vähintään kaksi kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoreen on merkittävä tunnus urakkatarjouspyynnön mukaisesti Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivänä. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. Tarjousten avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 10 vuorokautta ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset rakennuttaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota sitoviksi. Loimaalla Janne Ilmalahti työpäällikkö

16 LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke Rakennuskohde Keskuskoulun Keittiösaneeraus URAKKARAJALIITE Päiväys Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Työpäällikkö Janne Ilmalahti

17 Urakkarajaliite URAKKARAJALIITTEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 TYÖMAAN LAATUSUUNNIELMA 1.1 Työmaan hallinto JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1.2 Informointivelvollisuudet 4.1 Työmaan laatusuunnitelma 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 4.2 Työmaan ympäristösuunnitelma 1.4 Asioiden kirjaaminen 1.5 Työaikataulu 5 VASTAANOTTO 1.6 Suunnitelma-aikataulu 5.1 Yleistä 1.7 Varauspiirustukset 5.2 Vastaanoton dokumentointi 1.8 Piirustusten jakelumenettely ja 5.3 Vastaanoton kuvaus projektin tietopankki 5.4 Toimintakokeet 1.9 Kokeet ja mallit 5.5 Vastaanoton aikataulu 5.6 Vastaanoton laitetarkastusten 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA urakkarajat TYÖMAAPALVELUT 2.1 Rakennusalue 6 KÄYTTÖÖNOTTO 2.2 Työnaikaiset rakenteet 6.1 Luovutusasiakirjat 2.3 Työnaikaiset asennukset 6.2 Käytön opastus 2.4 Rakennusvälineet 6.3 Takuuajan toimenpiteet 2.5 Telineet ja suojarakenteet 2.6 Mittaukset 7 URAKOITSIJOIDEN VÄLISET 2.7 Nostot ja siirrot TYÖT JA VELVOITTEET 2.8 Tarvikkeiden varastointi ja 7.1 Varaukset vastaanotto 7.11 Reiät ja syvennykset 2.9 Työmaahuolto 7.12 Asennus- ja kuljetusaukot 2.10 Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta 7.13 Läpivientien sovituskappaleet 2.11 Rakennusaikainen käyttö 7.14 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet 3 TYÖTURVALLISUUS JA 7.2 Jälkipaikkaus YMPÄRISTÖASIAT 7.3 LVISA-laitteiden merkinnät 3.1 Rakennuskohteen raivaus 7.4 Rakennusurakoitsijan työt ja 3.11 Rakennuksen runko velvoitteet muista urakoista 3.12 Rakennuksen ulkovaippa 7.41 Yleiset velvoitteet 3.13 Rakennuksen sisävalmistusvaihe 7.42 Putkiurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 3.2 Rakennuspaikkaa koskevat 7.43 Ilmanvaihtourakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet turvallisuustiedot 7.44 Sähköurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 3.3 Korjattavan rakennuksen 7.5 Muiden urakoitsijoiden väliset velvoitteet rakenteet ja materiaalit 7.51 Putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakoitsijoiden työt ja velvoitteet 3.4 Uudisrakennuksen rakenteet 7.52 Sähköurakoitsijan työt ja velvoitteet ja materiaalit 3.5 Rakennusympäristöstä johtuvat vaarat rakennustoiminnalle 3.6 Olosuhteet rakennustyömaalla 3.7 Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä 3.8 Ympäristöturvallisuus 3.9 Palosuojelu 3.10 Pölyn leviämisen estäminen

18 Urakkarajaliite 1/18 1 HALLINTOJÄRJETELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtamisvelvollisuudesta vastaava (YSE 4) urakoitsija, myöhemmin pääurakoitsija, on esitetty urakkaohjelmassa. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty työmaalla toimivat tilaajan ja eri urakoitsijoiden henkilöt sekä näiden valtuudet. Rakennuttajan erityisvaatimukset urakoitsijan organisaatiolle on esitetty urakkaohjelman kohdassa 12. Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamiseksi. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle tilaaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. 1.2 Informointivelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden osapuolten suunnittelua, hankintaa ja asennusta palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia omat asennussuunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden mukaisesti. 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat asennukset ja laitteet sovitun asennusjärjestelyn mukaisesti. Kussakin asennusvaiheessa on lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennusten suorittamista suunnitelmien mukaisesti. Pääurakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä aputöitä sekä toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä. Työmaan kokouskäytännöstä on esitetty vaatimukset urakkaohjelmassa. Lisäksi pääurakoitsijan johdolla pidetään eri urakoitsijoiden välisiä työmaan edistämiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kokousmuistioiden jakelusta sovitaan työmaakokouksissa tai ne kirjataan työmaan laatusuunnitelmaan. Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset pääurakoitsijan kokoamassa työmaan laatusuunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee sisältyä rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvontatoimenpiteet sekä eri urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt. Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja rakennuttajan valvojalle sekä varata heille mahdollisuus olla niissä läsnä. 1.4 Asioiden kirjaaminen Pääurakoitsijan on pidettävä tilaajan nettikäyttöistä työmaapäiväkirjaa, johon merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, työmaan vahvuus sääolosuhteet, työhäiriöt sekä muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle.

19 Urakkarajaliite 2/18 Työmaapäiväkirjaa on pidettävä ja tarkastuspöytäkirjat laadittava siten, että ne toimivat maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana tarkastusasiakirjana, ellei tarkastusasiakirjaa pidetä erikseen. 1.5 Työaikataulu Pääurakoitsijan tulee olla yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden sekä rakennuttajan ja heidän suunnittelijoidensa kanssa ja laatia urakkaohjelman kohdan 4.2 mukainen työaikataulu. Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita: - erityisesti huomitava koulukäynti kiinteistössä mm. purku- ym. äänekkäiden töiden jaksottelussa sekä materiaalitoimituksissa - aikataulun mitoitus perustuu työmenekkeihin - aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain - aikataulu on laadittava vähintään kriittisten työvaiheiden osalta paikka-aikakaavion avulla siten, että siitä voidaan seurata töiden etenemistä - kriittisille töille on häiriöpelivara - työvaiheet on siten järjestetty, että saavutetaan hyvä työturvallisuus - työvaiheet on järjestetty siten, että tilojen sisäilmaluokituksen edellyttämät rakennustöiden puhtausvaatimukset, P1 ja P2, saavutetaan - aikataulussa on varaa urakoitsijan oman työn tarkastukselle. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: - eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat - hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja eri toimitusasteiden mukaisten suunnitelmien kuten rakennus-, tuotanto- ja asennussuunnitelmien laatiminen - rakennus- ja muiden urakoitsijoiden töiden ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuus-suhteet onselvästi todettavissa - rakenteiden kuivuminen ennen pinnoituksia - työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika - yhtä tai useampaa urakkaa koskevat rakennuttajan ja viranomaisten osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus) - teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen putki-, IV-, rakennusautomaatio ja sähköurakan osalta - taloteknisten järjestelmien osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta - säätöön, viritykseen, koekäyttöön ja tarkistusmittauksiin tarvittava aika - koekäytöt, jotka estävät muiden töiden tekemisen samanaikaisesti ko. huonetiloissa - urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja rajoitukset - malliasennusten ja tilojen valmistuminen Koekäyttöön, vastaanottoon ja käyttökoulutukseen liittyvistä toimenpiteistä laaditaan erillinen, kohdan 5 mukainen, täydentävä aikataulu, jossa on esitetty eri osapuolten valmiusvaatimukset aikataulun toteutumiselle. Työaikataulun toteutuminen tarkistetaan työmaakokouksissa. Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittämään toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla ja rakennuttajan hyväksymänä. Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä aikataulua. Työmaan eri osapuolten tulee kirjallisesti ilmoittaa omien aikataulullisten velvoitteidensa ja edellytystensä toteutumisesta työmaakokousten yhteydessä. 1.6 Suunnitelma-aikataulu Tilaaja laatii alustavan suunnitelma-aikataulun. Urakoitsijat täydentävät pääurakoitsijan johdolla em. aikatauluun ehdotuksen töiden kulkua ja urakoitsijoiden toimituksia seuraavasta suunnitelma-aikataulusta. Suunnitelma-aikataulun sisältö siihen liittyvine mitoituskriteereineen käydään alustavana lävitse rakennuttajan kanssa ennen työaikataulun hyväksymistä.

20 Urakkarajaliite 3/18 Suunnitelma-aikatauluun merkitään ainakin seuraavat ajankohdat: - varauspiirustusten kiertoajat - asennus- ja muiden suunnitelmien laadintaa varten tarvittavien lähtötietojen toimitusajat - asennus- ja muiden suunnitelmien hyväksymisaika - eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille - rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden suunniytelmien, selityste, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille - eri osa-alueiden pääsuunnittelijan hyväksymisaika - urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön - urakoitsijoiden keskinäisten tietojen vaihdon ajankohdat - käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä huoltokirjan laatiminen - toimituksiin liittyvät suunnitelmakatselmukset, kuten - elementtisuunnitelmat (huom. Mikäli tarvitaan, Pääurakoitsija laatii kustannuksellaan) Suunnitelmakatselmukset pidetään rakennuttajan johdolla. Suunnitelma-aikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajantarve. Suunnitelma-aikataulun tultua hyväksytyksi eri osapuolet toimittavat piirustusluettelot jo laadituista sekä laadittavista piirustuksista aikatauluun sidottuna työmaalle. 1.7 Varauspiirustukset Piirustusten kierto tapahtuu rakennesuunnittelijan johdolla suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että aliurakoitsijat tai muut toimittajat tarkastavat ja merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varauspiirustukset vähintään 2 viikkoa ennen kuin ko. piirustukset tarvitaan tuotannossa. Varauspiirustusten laadinnassa noudatetaan rakennesuunnittelijan laatimaa ohjetta. 1.8 Piirustusten jakelumenettely ja projektin tietopankki Sähköisessä muodossa käsiteltävissä ja siirrettävissä asiakirjoissa tulee noudattaa projektin suunnitteluvaiheessa sovittua ohjelmisto- ja piirustusformaattia. Näistä ja projektitietopankin käytöstä ja ylläpidosta on esitetty vaatimukset CAD-suunnitteluohjeeessa. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että osapuolet toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti ja että piirustusten oikeellisuus säilyy sähköisessä tiedonsiirrossa. Rakennuttajalta tulevat suunnitelmat valituille urakoitsijoille Rakennuttajalta tulevien piirustusten tilaus ja jakelu hoidetaan seuraavasti: Suunnitelmapiirustuksista toimitetaan kopioita - rakennuspiirustuksia 2 sarjaa - LVI-piirustuksia 2 sarjaa - sähköpiirustuksia 2 sarjaa Kaikki piirustukset toimitetaan työmaalle työmaan valvojan kautta. Valvoja luovuttaa piirustukset rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa oleville kuittausta vastaan.

21 Urakkarajaliite 4/18 Urakoitsijan asennus- ja työsuunnitelmat Urakoitsijalta tulevien asennussuunnitelmien hyväksyttäminen ja jakelu hoidetaan seuraavasti: Urakoitsijan laatimat piirustukset (esim. elementtipiirustukset) tulee toimitaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla ja suunnitelma-aikataulun mukaisesti - rakennuspiirustukset 3 sarjaa - LVI-piirustukset 3 sarjaa - sähköpiirustukset 3 sarjaa Lisäksi piirustukset tulee tallentaa projektipankkiin välittömästi niiden valmistuttua. Piirustusten jakelukustannuksista vastaa piirustusten luovuttaja. 1.9 Kokeet ja mallit Kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopuullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Suoritettavaksi määrätyistä koestuksista, mittaustuloksista, valmistustarkkailusta, tms, jotka asiakirjoissa on erikseen esitetty, tulee toimittaa tulokset työselostuksien määrittelemässä muodossa. Työhön sisältyy mm. seuraavat urakoitsijoiden yhteistyönä tekemät mallit: - alakattotyypit sisältäen ilmastointi- ja valaisinyksiköt, tarkastusluuku sekä muut kattopintaan sovitettavat asennukset ja liittymät muihin rakenteisiin - toistuvat LVI- ja sähköasennukset kiinnikkeineen, väliseinäliittymineen ja kattoverhouksineen - asennukset huollettavissa kanavissa ja pystykuiluissa - eristettävät ja suojattavat asennukset verhouksineen. Urakoitsijan mallisuoritukset - yksittäistä urakkaa koskevat mallisuoritukset on esitetty kunkin alan työselostuksessa. Tutkimukset - suoritettavat tutkimukset on määrätty kunkin alan työselostuksessa. 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 2.1 Rakennusalue Rakennusalue käsittää koulun jakelukeittiön sekä ruokalan. Työmaatoimisto-, varasto- ja työalueena urakoitsijalla on oikeus käyttää koulun pihalla olevaa pysäköintialuetta. Alueet luovutetaan urakoitsijoiden käyttöön veloituksetta. Pihan käytössä on otettava huomioon että pysäköintialue on kokonaisuudessaan urakoitsijan käytössä alkaen. Aluerajaukset on osoitettu urakkarajaliitteen kannen yleiskartassa. Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakka-aluerajat on esitetty myös kunkin alan piirustuksissa. ja työselostuksissa, mutta jos tiedot ovat ristiriitaiset noudatetaan tätä urakkarajaliitettä. Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalueen, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kustannuksellaan. Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen rakennustöiden alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja.

22 Urakkarajaliite 5/18 Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muista kuin piirustuksien esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava ennalta rakennusten käyttäjien ja viranomaisten kanssa. Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto-, yms tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat luvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille näiden töissä normaalisti tarvittavat - riittävät, lukittavat lämpimät ja kylmät varastotilat - rakennusalan työehtosopimuksen tasomitoituksen sekä SFS-standardin tilamitoituksen täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoitus tulee olla suhteutettu työaikataulun perustana oleviin henkilömääriin. Lisäksi pääurakoitsija varaa - toimistotilat sivu-urakoitsijoille Työmaatoimisto-,varasto- ja työalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita, alihankkijoita ja erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluu pystyttää työmaakilpi, johon merkitään rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden liikenimet. Pääurakoitsija rakentaa työmaa-alueelle aidan suunnitelmien mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa myös kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta suunnitelmien mukaisesti. 2.3 Työnaikaiset asennukset Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri-, lämmitys- ja puhelinlaitteet sekä internet-yhteyden myös muiden urakoitsijoiden käyttöön. Pääurakoitsija huolehtii - työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta - työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä - työmaa-alueen ja -rakennusten yleisvalaistuksesta - rakennusaikana tarvittavan sähkö toimittamisesta työkohteisiin, hitsaus- yms töitä ja laitteita varten. Pistorasioita, 3-vaihe/16 A, tulee olla kohtuullisella ( noin 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista. Mikäli olemassa olevia asennuksia käytetään hyväksi työmaasähköjakeluun, niin jakeluverkon suunnittelusta ja muutostöistä työmaakäyttöön ja paluttamisesta alkuperäiseen kuntoon vastaa pääurakoitsija kustannuksellaan Pääurakoitsija vastaa em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen. 2.4 Rakennusvälineet Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimille koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta.

23 Urakkarajaliite 6/ Telineet ja suojarakenteet Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojakaiteiden teosta ja kunnossapidosta työmaalla. Pääurakoitsija hankkii kaikki työ- ja nostovälineet, jotka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. Pääurakoitsija laatii työn alussa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa telineiden käytöstä suunnitelman, jossa esitetään telineiden käyttö sekä eri urakoitsijoiden tehtävät telineiden ja suojakaiteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Pääurakoitsija huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelystä. Kukin urakoitsija hankkii kuitenkin alle 2 m korkeat siirrettävät telineet, joita urakoitsija tarvitsee pelkästään omaa työsuoritustaan varten silloin, kun pääurakoitsijan yhteiskäyttöön hankkimat telineet eivät ole käytettävissä. 2.6 Mittaukset Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja päämittalinjat rakennuspaikan lähelle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 2.7 Nostot ja siirrot Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden käyttää työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolaitteita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tulevat täytetyiksi. Mikäli laitteiden em. käytöstä aiheutuu pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan palvelun saajalta. 2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. 2.9 Työmaahuolto Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta. Kukin urakoitsija vastaa pakkausjätteensä lajittelusta (Vnp 295/97) keräyspisteeseen työsuunnitelman mukaan. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Pääurakoitsija valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja -menetelmät ovat asianmukaisia ja että esimerkiksi LVI-suunnitelmassa esitettyjen puhtausluokkaosastoitujen tilojen siivous suoritetaan ohjeiden mukaisesti. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan pisteeseen, josta pääurakoitsija huolehtii niiden säännöllisestä poiskuljettamisesta. Rakennusaikainen sähköenergia ja vesi on urakoitsijan vapaassa käytössä korvauksetta. Jätevedet johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin.

24 Urakkarajaliite 7/ Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella. Työmaaalueen ja työkohteen lukituksesta vastaa pääurakoitsija. Liikkumisesta työmaalla on määrätty urakkaohjelmassa. Työmaalla tarvittavat työmaakohtaiset henkilötunnisteet hankkii ja niistä pitää kirjaa pääurakoitsija Rakennusaikainen käyttö Pääurakoitsijan tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao työselostusta sekä rakennuttajan ja ao urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennetuja lämmityslaitteita kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että - laitteiden sähköasennukset sekä säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin tarkastetut ja rakennuttajan hyväksymät - laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asennetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: - ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu - ilmastointisuodattimien uusiminen ja kojeiden puhdistaminen rakennusaikaisen käytön jälkeen tekee IV-urakoitsija omakustannushintaan pääurakoitsijalle - lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja - mikäli pääurakoitsija ottaa, saatuaan siihen rakennuttajalta luvan, omaan tai muiden urakoitsijoden käyttöön valmistuvia huonetiloja ja niissä olevia varusteita tms, tulee hänen kustannuksellaan saattaa nämä ennen luovutusta sopimuksen mukaiseen kuntoon ja tarvittaessa uusia vioittuneet pintakäsittelyt, verhoukset, päällysteet, kojeet ja asennukset. Nykyisiä tiloja ei voida käyttää työmaan sosiaalitiloina. Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa. 3 TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT Turvallisuuteen littyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan turvallisuus- ja laatusuunnitelmassa. Tätä työmaata ja sen ympäristöturvallisuutta varten laaditaan erikseen turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelytapaohjeet. Urakkakohteen turvallisuuskoordinaattorina toimii työpäällikkö Janne Ilmalahti. 3.1 Rakennuskohteen kuvaus Ks. rakennusselostus Rakennuksen runko Ks. rakennusselostus.

25 Urakkarajaliite 8/ Rakennuksen ulkovaippa Ks. rakennusselostus Rakennuksen sisävalmistusvaihe Ks. rakennusselostus. 3.2 Rakennuspaikkaa koskevat turvallisuustiedot Ks. Rakennusselostus, turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelytapaohjeet Korjattavan rakennuksen rakenteet ja materiaalit Ks. rakennusselostus. 3.4 Uudisrakennuksen rakenteet ja materiaalit Ks. rakennusselostus. 3.5 Rakennusympäristöstä johtuvat vaarat rakennustoiminnalle Ks. rakennusselostus. 3.6 Olosuhteet rakennustyömaalla Keskuskoulussa annetaan perusopetusta 1-6 luokilla. Oppilaita on 375 ja opettajia+ muuta henkilökuntaa yhteensä 35. Opetustoiminta jatkuu koululla normaalisti koulun keittiötilojen saneerauksesta huolimatta. 3.7 Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä Ks. rakennusselostus. 3.8 Ympäristöturvallisuus Ks. rakennusselostus. 3.9 Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan työkohteessaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan työmaalle laadittuja tulityöohjeita. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi voimassa oleva tulityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. Tulitöitä ovat mm. työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisetä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija.

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 PÄÄPIIRUSTUKSET nro nimike mk pvm revisio 101 Asemapiirros 1:500 03.02.2015 102 Pohjapiirustus 0. kerros 1:100 03.02.2015 103 Pohjapiirustus 1. kerros

Lisätiedot