Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät Seppo Salo Versio1,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät 2014. Seppo Salo Versio1,0 2014-08-13"

Transkriptio

1 Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät 2014 Seppo Salo Versio1,

2 Agenda Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Jatkuvaa kasvua sertifikaattien määrässä ISO 9001 kehityshistoria Keskeisimmät muutokset Vaatimukset ja terminologia Laajemmin sovellettavissa ja käytettävissä Uusi yhteinen rakenne Toimintaympäristö, sidosryhmät, scope ja prosessit Johtajuus, asiakastyytyväisyys ja politiikka Riskien hallinta Miten hyödyntää muutoksen tarjoamat mahdollisuudet 2 Sertifiointiasiakkaiden päivä

3 ISO 9001 sertifikaattien määrä Suomessa Lähde: ISO Survey 3 Sertifiointiasiakkaiden päivä

4 ISO 9001 sertifikaatit maailmalla Sertifiointiasiakkaiden päivä Lähde: ISO Survey

5 Standardin ISO 9001 kehityshistoria Ensimmäinen ISO 9001 julkaistiin 1987 Keskittyi pääosin tuotteen tarkastamiseen Siihen tehtiin lieviä tarkennuksia 1994 Vähäisiä muutoksia vaatimuksiin Standardiin tehtiin suuria muutoksia 2000 Prosessimaisuus, resursointi, prosessien suorituskyky, uuden suunnittelun pakollisuus (ISO 9002 standardi kumottiin) Standardiin tehtiin vähäisiä muutoksia 2008 Vastuu alihankinnan vaatimusten mukaisuudesta Vuoden 2015 versioon on tulossa suuria muutoksia Standardiuudistuksen aikataulu /2014 DIS Draft International Standard 7/2015 9/2015 FDIS ISO 9001:2015 Final DIS 9/2018 Siirtymäaika päättyy 5 Sertifiointiasiakkaiden päivä

6 Muutoksia vaatimuksissa ja terminologiassa Rakenne ja terminologia Annex SL:n rakenne käytössä, uusia termejä otettu käyttöön Dokumentointivaatimuksia on vähennetty esim. laatukäsikirjaa ei tarvitse enää laatia, sen sijaan tulee olla laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit Johdon edustajaa ei tarvitse nimetä, mutta voi olla tarvetta vastaavan roolin säilyttämiseen Ehkäisevät toimenpiteet on terminä poistettu ajatellaan että koko laatujärjestelmä toimii ehkäisevänä työkaluna, varsinkin kun riskiperusteinen ajattelutapa on tullut mukaan Tuote on korvattu termillä Tuotteet ja palvelut (products and services) Termi sisältää kaikki prosessien tuloksena syntyvät outputit, myös prosessien tulokset, jotka ovat inputteja seuraavaa prosessivaihetta varten Työympäristö korvattu termillä Ympäristö prosessien toimintaa varten Ostettu tuote korvattu termillä Ulkoisesti toimitettu tuote tai palvelu Jakelija korvattu termillä Ulkoinen toimittaja 6 Sertifiointiasiakkaiden päivä

7 Uusia vaatimuksia Organisaation toimintaympäristö Yrityksen ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön ymmärtäminen Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Johtajuuden osoittaminen Vastuu järjestelmästä, sen tehokkuudesta ja liiketoiminnan ja prosessien yhteensovittamisesta Ylimmän johdon on osoitettava johtajuutta toimittava esimerkkinä ja edistettävä organisaation tietoisuutta tavoitteiden saavuttamisen tärkeydestä Tuettava muita johtoon kuuluvia johtajuuden osoittamisessa Riskiperusteinen ajattelutapa Riskien hallinnan + laatujärjestelmän yhteinen tehtävä on toimia ehkäisevänä työkaluna Ei vaatimusta dokumentoidusta riskienhallintaprosessista Standardin vaatimusten soveltaminen Kun jotakin vaatimusta voidaan soveltaa sitä on sovellettava laatujärjestelmässä Jos jotakin vaatimusta ei voi soveltaa, se on perustelujen myötä mahdollista jättää ottamatta huomioon Dokumentoitu informaatio Kuten aiemmat asiakirjat ja tallenteet, kaksi tärkeää termiä: säilyttää ja ylläpitää di:tä Ulkoistettujen tuotteiden ja palvelujen hallinta Ulkoistetut tuotteet palvelut ja prosessit halittava riskiperusteisesti ja määritettävä niiden valvonta 7 Sertifiointiasiakkaiden päivä

8 Tavoitteena prosessimaisen lähestymistavan syventäminen Uusi standardiversio vahvistaa edelleen prosessien hallintaa. Kohdassa 4.4. Quality Management system and its processes esitetään vaatimuksia, jotka ovat oleellisia prosessimaisen lähestymistavan käyttöönotolle: toimintaa johdetaan prosesseina (ylin johto vastaa johtamisesta) kaikki tuotteet ja palvelut syntyvät prosessien tuloksena prosesseihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet tunnetaan ja hallitaan Laatujärjestelmän prosessien avulla varmistetaan: vaatimusten mukaiset tuotteet ja palvelut ja asiakastyytyväisyys vaatimusten ymmärtäminen ja niiden johdonmukainen täyttäminen prosessien suunnittelu ja hallinta lisäarvon tuottamisen kannalta saavutetaan tehokas prosessien suorituskyky prosessien tavoitteellinen kehittyminen datan ja informaation analysoinnin avulla vastuut ja resurssit prosessien toiminnan onnistumiseksi ovat olemassa 8 Sertifiointiasiakkaiden päivä

9 Uudet laadunhallinnan periaatteet a Laadunhallinnan periaatteet ISO 9000, 8 kpl Customer focus Leadership Involvement of people Process approach System approach Continual improvement Fractual approach to decision making Mutually beneficial supplier relationships Uudet laadunhallinnan periaatteet ISO 9001:2015 Annex A Customer focus Leadership Engagement of people Process approach Improvement Evidence based decision making Relationship management 9 Sertifiointiasiakkaiden päivä

10 Annex SL johtamisjärjestelmien uusi rakenne Johtamisjärjestelmästandardien yhteinen rakenne perustuu ISO:n laatimaan hallintajärjestelmien standardiohjeeseen: ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement Procedures specific to ISO, 2012 >> Annex SL Jatkossa yhteinen Annex SL:n mukainen rakenne on käytössä kaikissa uusissa ISO:n vaatimusstandardeissa: Yhteinen ylätason rakenne Yhteiset avaintermit ja niiden määritelmät Yhteiset tekstiosat 10 Sertifiointiasiakkaiden päivä

11 Annex SL johtamisjärjestelmien uusi rakenne 1. Scope 2. Normative references 3. Terms and definitions 4. Context of the organization 4.1 Understanding the organization and its context 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 4.3 Determining the scope of the XXXmanagement system 4.4 XXX management system 5. Leadership 5.1 Leadership and commitment 5.2 Policy 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities 6. Planning 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.2 XXX objectives and planning to achieve them 11 Sertifiointiasiakkaiden päivä

12 Annex SL johtamisjärjestelmien uusi rakenne 7. Support 7.1 Resources 7.2 Competence 7.3 Awareness 7.4 Communication 7.5 Documented information 8. Operation 8.1 Operational planning and control 9. Performance evaluation 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.2 Internal audit 9.3 Management review 10. Improvement 10.1 Nonconformity and corrective action 10.2 Improvement 12 Sertifiointiasiakkaiden päivä

13 Rakennemuutokset ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 PDCA 1 Scope 1 Scope 2 Normative references 2 Normative references 3 Terms and definitions 3 Terms and definitions 4. Quality Management System 4. Context of the organization PLAN 5 Management responsibility 5 Leadership PLAN 6 Planning PLAN 6 Resource Management 7 Support PLAN 7 Product Realization 8 Operation DO 8 Measurements, anlysis and Improvement 9 Performance evaluation CHECK 10 Improvement ACT 13 Sertifiointiasiakkaiden päivä

14 4 Organisaation toimintaympäristö 4 Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation toimintaympäristön ymmärtäminen 4.2 Sidosryhmät, odotukset ja tarpeet 4.3 Laatujärjestelmän soveltamisalan määritteleminen 4.4 Laatujärjestelmä ja sen prosessit 14 Sertifiointiasiakkaiden päivä

15 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.1 Organisaation tulee määrittää sisäiset ja ulkoiset tekijät jotka ovat merkityksellisiä sen tarkoituksen ja strategisen suunnan kanssa ja jotka vaikuttavat laatujärjestelmän mahdollisuuksiin saavuttaa suunnitellut tulokset Mitä tarkoittaa: 1. Tunnistettava organisaation sisäiset seikat vahvuuksista ja puutteista vahvuudet ja puutteet pätevyyksistä ja osaamisessa toimintaympäristöön liittyvät seikat tuotteet, palvelut prosessit ja niiden vaikutukset 2. Tunnistettava ulkoiset vaikutukset resurssien saatavuus ja vaihtelu sijaintipaikan vaikutukset hyödyt ja haitat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet kilpailutilanteen vaikutus ja muutokset alihankintaverkoston saatavuus ja vaikutus Mitä hyötyjä: pysytään jatkuvasti tilanteen tasalla yllätykselliset tilanteet vähenevät kyetään vähentämään yllättävien muutosten haitallisten vaikutuksia on mahdollista tehdä ennakoivia päätöksiä ja toimenpiteitä opitaan havaitsemaan vähitellen yhä pienempiä vaikuttavia seikkoja omaa järjestelmää voidaan kehittää oikeaan ja tavoitteiden mukaiseen suuntaan oman liiketoiminnan hallittavuus ja kannattavuus paranee johtamiseen saadaan jatkuvuutta ja vakautta 3. Ylläpidettävä tilannenäkymää sisäistä ja ulkoisista seikoista 15 Sertifiointiasiakkaiden päivä

16 4.1 Organisaation toimintaympäristö Alihankintaverkostot Lakisääteiset vaatimukset Kilpailijat Asiakasvaatimukset Oy Yritys Ab Prosessit, tuotteet, palvelut, järjestelmät henkilöstö, tietotaito Omistajien vaatimukset Sidosryhmien vaatimukset Liikenneverkosto 16 Sertifiointiasiakkaiden päivä

17 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.2 Johtuen vaikutuksista tai mahdollisista vaikutuksista tarjota jatkuvasti asiakasvaatimukset ja lakisääteiset vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja organisaation tulee määrittää: a) Sidosryhmät, joilla on vaikutusta laatujärjestelmään b) Niiden sidosryhmien vaatimukset joilla on merkitystä laatujärjestelmän kannalta Mitä tarkoittaa: 1. Tunnistettava merkittävät sidosryhmiä: naapurusto ja paikalliset toimijat alueelliset ja kansalliset toimijat kansainväliset toimijat viranomaiset ja rahoittajat yhteistyökumppanit toimittajat ja alihankkijat 2. Tunnistettava merkittävät tarpeet: tontin siisteys ja järjestys melu, pöly, savu, noki, hajut ym. liikenteen määrä ja vaarat paikallisten resurssien käyttö yhteistoimintamahdollisuudet vesilaitos, sähkölaitos, ravintola, ym. viranomaisten tarpeet Mitä hyötyjä: kyetään parantamaan yrityksen imagoa saadaan aikaan myönteinen ilmapiiri paikalliset toimijat suhtautuvat positiivisesti kyetään kehittämään uutta liiketoimintaa voidaan löytää sopivia resursseja kyetään pitämään kustannukset hallinnassa (yhteistyö) hyvä yhteistyö auttaa aina kaikkia osataan ottaa oikeita asioita huomioon laatujärjestelmässä 17 Sertifiointiasiakkaiden päivä

18 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.3 Organisaation tulee määrittää laatujärjestelmän rajat ja soveltaminen määrittääkseen laatujärjestelmän soveltamisalueen Kun soveltamisalaa määritetään tulee ottaa huomioon kohdan 4.1 sisäiset ja ulkoiset tekijät ja kohdan 4.2 sidosryhmien vaatimukset sekä tuotteet ja palvelut Mitä tarkoittaa: 1.Tulee tunnistaa ulkoiset rajat joiden sisällä toimitaan ja sovelletaan laatujärjestelmää: fyysisen toiminnan rajat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti toiminta-alue fyysisesti (tuotteiden ja palvelujen myyntialue) oman toiminnan vaikutusalue (erilaiset verkostot ja liittymät esim. sähkö, vesi, viemäri ym.) oman organisaation kaikki yksiköt omat tuotteet kilpailukentässä kaikki omat toiminnot ja prosessit ja niiden toteutuspaikat kaikki ulkoistetut toiminnot ja prosessit Mitä hyötyjä: ymmärretään oman toiminta-alueen vaatimukset ja vaikutukset ymmärretään kaikkien osa-alueiden muodostama kokonaisuus ymmärretään heikot kohdat, joihin oma vaikutus on vähäisempi kyetään löytämään riskit helpommin tarkka soveltamisalan määrittely lisää organisaation ymmärrystä hallittavasta kokonaisuudesta löydetään raja-alueiden mustat aukot 18 Sertifiointiasiakkaiden päivä

19 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.3 Kun jotakin standardin vaatimusta voidaan soveltaa määritetyn soveltamisalan puitteissa tulee organisaation soveltaa sitä Mikäli jotakin vaatimusta ei voida soveltaa, sillä ei saa olla vaikutusta tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuuteen Mitä tarkoittaa: 1.Standardin vaatimusta on sovellettava kun: soveltaminen on mahdollista ja vaatimusta vastaava toiminto on olemassa organisaation omassa toiminnassa tai organisaatiossa toiminto on olemassa organisaation ulkopuolella ulkoistamispäätöksen seurauksena otettava huomioon sekä tuotteet että palvelut 2. Standardin vaatimusta ei tarvitse soveltaa kun: vaatimus kohdistuu toimintoon, jota ei ole olemassa organisaation toiminnassa tai ulkoistettuna kun vaatimusta ei sovelleta se tulee perustella kirjallisesti Mitä hyötyjä: saadaan johtamisjärjestelmän piiriin koko organisaatio, ja kaikki sen toiminnot ulkoistetut toiminnot otetaan paremmin hallintaan koko organisaatio saadaan sitoutumaan yhteisen johtamisjärjestelmän mukaiseen toimintaan kyetään paremmin hahmottamaan prosessien muodostama kokonaisuus 19 Sertifiointiasiakkaiden päivä

20 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.4 Tulee määrittää, toteuttaa, ylläpitää ja jatkuvasti parantaa laatujärjestelmää mukaan lukien sen prosessi ja niiden vuorovaikutukset Tulee määrittää laatujärjestelmän prosessit ja niiden soveltaminen organisaatiossa Mitä tarkoittaa: Kaikki ajatellaan syntyvän prosessien tuloksena Järjestelmä on prosesseista muodostuva kokonaisuus Prosessit on otettava johtamisen piiriin Prosesseja tulee seurata, mitata, analysoida ja kehittää tosiasioihin perustuen Prosesseille tulee määrittää vastuut ja valtuudet (mm. kehitysvastuu = prosessinomistaja) Prosessien tuloksissa ja kehittämisessä on otettava huomioon riskit ja mahdollisuudet Mitä hyötyjä: Johto kykenee helpommin hahmottamaan osista koostuvan kokonaisuuden Prosessien avulla laatujärjestelmästä muodostuu osista koostuva kokonaisuus Hallitsemalla ja kehittämällä kutakin osaa kerrallaan saadaan aikaan parempia tuloksia Ihmisten on helpompi ymmärtää pienempää osakokonaisuutta ja kehittää sitä Auditoinit, seuranta ja mittaaminen voidaan kohdistaa prosessikohtaisesti, jolloin tulokset ovat selkeämpiä ja paremmin tulkittavissa Henkilöstön on helpompi oppia ja ymmärtää oman prosessin ohjeet ja toimintatavat Riskienhallinta vähentää epätoivottuja tapahtumia 20 Sertifiointiasiakkaiden päivä

21 5 Johtajuus 5 Johtajuus 5.1 Johtajuus ja sitoutuminen Johtajuus ja sitoutuminen laatujärjestelmään Asiakaskeskeisyys 5.2 Laatupolitiikka 5.3 Toiminnalliset roolit, vastuut ja valtuudet 21 Sertifiointiasiakkaiden päivä

22 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 5.1 Ylimmän johdon osoitettava johtajuutta ja sitoutumista laatujärjestelmään Mitä tarkoittaa: 1. Johtajuus: edistää jatkuvaa parantamista varmistaa laatupolitiikan toteutumisen tiedottaa prosessimaisen toiminnan eduista ohjaa henkilöstöä edistämään laatujärjestelmän tavoitteiden saavuttamista varmistaa politiikan ja laatutavoitteiden yhteensopivuuden liiketoimintastrategiaan tukee muuta johtoa johtajuuden osoittamisessa 2. Sitoutuminen laatujärjestelmään varmistaa järjestelmän resurssien riittävyyden ottaa vastuun laatujärjestelmän tehokkuudesta varmistaa yhteensopivuuden järjestelmän vaatimusten ja liiketoimintaprosessien välillä vastaa että järjestelmä saavuttaa asetetut tavoitteet Mitä hyötyjä: järjestelmä saadaan oikeasti palvelemaan liiketoiminnan tarpeita ja toteuttamaan strategiaa johdon esimerkillinen toiminta rohkaisee organisaatiota toimimaan tavoitteellisesti johtoryhmän yhtenäisyys paranee ja johdon viestit tavoittavat paremmin koko organisaation laatupolitiikka ja laatutavoitteet ohjaavat toimintaa resurssitarpeet hallitaan paremmin järjestelmä ja prosessit muodostavat hallittavan kokonaisuuden järjestelmän tehokkuutta ja tuloksellisuutta seurataan kehitetään vastuu ymmärretään siellä minne se kuuluu järjestelmä saadaan paremmin sovitettua palvelemaan asiakkaiden tarpeita riskiperusteinen ajattelu saadaan toimimaan tehokkaasti ja palvelemaan liiketoiminnan tarpeita 22 Sertifiointiasiakkaiden päivä

23 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen Ylimmän johdon tulee osoittaa johtajuutta ja sitoutumista asiakaskeskeisyyteen Mitä tarkoittaa: asiakasvaatimukset tulee selvittää ja ymmärtää sidosryhmien vaatimukset tulee selvittää ja ymmärtää vaatimukset on hyvä kirjata ja ylläpitää, jotta niiden saavuttaminen voidaan todeta riskit ja mahdollisuudet tulee tunnistaa, hallita ja ymmärtää miten ne vaikuttavat tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen tulee tavoitella jatkuvasti vaatimustenmukaisten tuotteiden ja palvelujen toimittamista asiakastyytyväisyyttä tulee seurata ja parantaa jatkuvan parantamisen periaatteella Mitä hyötyjä: hallitaan paremmin asiakasrajapinta ja siinä tapahtuvat muutokset hallitaan myös muu ympäröivä yhteiskunta ja siinä tapahtuvat muutokset kyetään oikeasti toteamaan että asiakas- ja lakisääteiset vaatimukset on täytetty hallitaan epätoivotut ilmiöt ja tapahtumat siten että ne eivät vaikuta haitallisesti asiakassuhteisiin tai yhteiskunnallisiin suhteisiin kyetään varmistumaan omien tuotteiden ja palvelujen laadusta ja vaatimustenmukaisuudesta luodaan kilpailuetua parantamalla jatkuvasti asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan tyytyväisyyttä parannetaan kykyä kommunikoida asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa 23 Sertifiointiasiakkaiden päivä

24 Mikä muuttuu poimintoja ISO/DIS 9001: Laatujärjestelmän suunnittelu 6 Laatujärjestelmän suunnittelu 6.1 Riskeihin ja mahdollisuuksiin kohdistuvat toimenpiteet 6.2 Laatutavoitteet ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi 6.3 Muutostenhallinta 24 Sertifiointiasiakkaiden päivä

25 6 Laatujärjestelmän suunnittelu Kun laadunhallintajärjestelmää suunnitellaan, organisaation tulee harkita asiakokonaisuudet, jotka kohdistuvat kohtaan 4.1 sekä vaatimukset, jotka kohdistuvat kohtaan 4.2 ja määrittää riskit ja mahdollisuudet Mitä tarkoittaa: tulisi olla valittuna menetelmä tunnistaa ja hallita riskit ja mahdollisuudet (ei edellytetä ISO mukaista riskienhallintaa) menetelmä ja siihen liittyvät menettelyt tulee siirtää osaksi laatujärjestelmän prosesseja käytössä olevaa menetelmää sovelletaan: organisaation sisäiseen toimintaan toimintaympäristöstä tuleviin seikkoihin asiakasvaatimuksiin sidosryhmien vaatimuksiin tavoitteellinen mahdollisuuksien hyödyntäminen auttaa laatujärjestelmää saavuttamaan tavoitellut tulokset riskien hallinta estää epätoivotut vaikutukset järjestelmässä ja asiakastyytyväisyydessä riskienhallinnan tehokkuutta tulee arvioida Mitä hyötyjä: vakiomenetelmä riskien tunnistamiseen ja hallintaan auttaa valjastamaan koko organisaation mukaan kun menetelmä otetaan prosesseissa käyttöön se varmistaa onnistumisen ja toimii ehkäisevänä tekijänä kaikkialla riskit ja mahdollisuudet havaitaan ennalta ja ne voidaan ottaa hallintaan hallitulla tavalla mahdollisuudet voidaan hyödyntää sitä tehokkaammin mitä aikaisemmin ne havaitaan = näkyy tuloksissa riskit kyetään hallitsemaan toimenpiteiden avulla eivätkä ne aiheuta kustannuksia asiakastyytyväisyys kyetään säilyttämään hyvänä joka näkyy yleensä liiketoiminnan tuloksissa kun käytössä on hyvin määritelty vakiomenetelmä sen tehokkuutta ja toimivuutta voidaan arvioida ja parantaa jatkuvan parantamisen periaatteella 25 Sertifiointiasiakkaiden päivä

26 Aikataulu Hyödynnä mahdollisuudet oikea-aikaisesti Tästä eteenpäin järjestelmä voidaan uudelleensertifioida ISO 9001:2015 mukaan, miksi odottaa kauemmin? /2014 DIS Draft International Standard 7/2015 9/2015 FDIS Final DIS ISO 9001:2015 9/2018 Siirtymäaika päättyy Koulutukset Inspecta Akatemialla laaja tarjonta riskienhallinta- ja johtamisjärjestelmäkoulutuksia. Seuraa inspecta.fi Kuiluanalyysi Tarjoamme yrityskohtaisen läpikäynnin uusien vaatimusten täyttymisestä syyskuuta 2014

27 Lisää muutoksista Ota yhteyttä Inspecta Sertifiointi Oy Sörnäistenkatu 2 FI HELSINKI Asiakaspalvelu Puh: Inspecta Academy Sörnäistenkatu 2 FI HELSINKI syyskuuta 2014

28 28 Sertifiointiasiakkaiden päivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa 1.12.2015 Puolustusvoimien logistiikkalaitos SFS TK105 Puolustusvoimien logistiikkalaitos Vastaa Puolustusvoimien materiaalihallinnosta,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset

ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset PUOLUSTUSVOIMIEN LAADUNVARMISTUSPÄIVÄT 13.-14.4.2016 SFS TK105 Tämän esityksen sisältöä - standardisoinnista yleistä erityisesti ISO 9000 standardien laatimisesta

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin. Kari Pieniniemi. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin. Kari Pieniniemi. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Esityksen sisältö 1. Mitä standardisointi on? 2. Johdatus ISO 9000 standardeihin 3. ISO

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Suorituskyky- ja riskiperusteinen toimintamalli Liikenteen turvallisuusvirastossa

Suorituskyky- ja riskiperusteinen toimintamalli Liikenteen turvallisuusvirastossa Suorituskyky- ja riskiperusteinen toimintamalli Liikenteen turvallisuusvirastossa 17.9.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Suorituskyky- ja riskiperusteisen toimintamallin tavoitteet Uusi viranomaisuus,

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 uudistus*

Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 uudistus* Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 uudistus* Risto Suominen / FINAS Ajankohtaista laboratoriorintamalta 4.10.2016 *Huom. Kyseessä on Committee Draft 2. Tässä esityksessä olevat suorat lainaukset ovat

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Kapteeni Mika Suomalainen 25.8.2010 1 Core Concept, Comprehensive Border Security Management 2 Strategic risk analysis 3 National border security strategy

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaminen ja organisaation tuloksellisuus

Turvallisuusjohtaminen ja organisaation tuloksellisuus Mikko Hietanen Turvallisuusjohtaminen ja organisaation tuloksellisuus Trafi SMS-foorumi Tampere, 11.10.2016 Tausta: Kadettikoulu, 1989 1992 Karjalan Lennosto, 1992 2007 MiG-21 F-18 Hornet Koulutus HN-lennonpettaja,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Riskienhallinta toimitusprojekteissa PVLOGL, Tampere 13.4.2016 Luennoitsijasta Jouko Saikkonen, DI Osastoinsinööri IlmavE 1987 2008 Kaukovalvontatutkahankinta 1987

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset 1 Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset Organisaatio: Toimiluvan numero(t): Allekirjoitus: Asema: Nimenselvennys: Päiväys: SMS-käsikirn muutosnro: Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia Aluksi Riskien hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 24.1.2007 Reaktiivinen strategia Indiana Jones -tyyli Ei huolehdita ongelmista ennen kuin ne tapahtuu Proaktiivinen strategia Tunnistetaan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

SFS-EN ISO 22301 (2014): Yhteiskunnan turvallisuus. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset SFS-seminaari 2015-10-06

SFS-EN ISO 22301 (2014): Yhteiskunnan turvallisuus. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset SFS-seminaari 2015-10-06 SFS-EN ISO 22301 (2014): Yhteiskunnan turvallisuus. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset SFS-seminaari 2015-10-06 Jyrki Lahnalahti 2015-10-05 Versio 1.0 Inspecta Sertifiointi, tarkastus,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yhteistyön, kommunikaation ja laadun vaikutukset luottamukseen näkökulmia globaalien IT-palveluiden ulkoistamisesta ja johtamisesta

Yhteistyön, kommunikaation ja laadun vaikutukset luottamukseen näkökulmia globaalien IT-palveluiden ulkoistamisesta ja johtamisesta Yhteistyön, kommunikaation ja laadun vaikutukset luottamukseen näkökulmia globaalien IT-palveluiden ulkoistamisesta ja johtamisesta Anne-Maarit Majanoja Turun Yliopisto Informaatioteknologian laitos Teemat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

AQAP:n SOVELTAMINEN. Ohjelmistoalan yrityksessä. Timo Salo Manager, Operational Excellence

AQAP:n SOVELTAMINEN. Ohjelmistoalan yrityksessä. Timo Salo Manager, Operational Excellence AQAP:n SOVELTAMINEN Ohjelmistoalan yrityksessä Timo Salo Manager, Operational Excellence timo.salo@combitech.fi Combitech Oy Combitech Oy on Saab konserniin kuuluvan Combitech Ab:n tytäryhtiö Henkilömäärä

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu osana yliopistojen laatutyötä

Verkko-opetuksen laatu osana yliopistojen laatutyötä Verkko-opetuksen laatu osana yliopistojen laatutyötä Sari Tervonen KuY, Oppimiskeskus TieVie-asiantuntijakoulutus Organisatorinen muutos 26.8.2005 Esityksen sisältö Laadun käsitteistöä Laatutyö Kuopion

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Tutkija Tapani Ryynänen,

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 SISÄLTÖ Projektinhallinnan standardeja Kypsyysmallien ja projektinhallintastandardien historia ISO 21500 standardi ISO 21500 standardin hyötyjä ISO 21500 prosessi

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät HUOM. Vakiotekstiehdotuksissa olevan XXX:n paikalle sijoitetaan kyseisen

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot