Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät Seppo Salo Versio1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät 2014. Seppo Salo Versio1,0 2014-08-13"

Transkriptio

1 Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät 2014 Seppo Salo Versio1,

2 Agenda Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Jatkuvaa kasvua sertifikaattien määrässä ISO 9001 kehityshistoria Keskeisimmät muutokset Vaatimukset ja terminologia Laajemmin sovellettavissa ja käytettävissä Uusi yhteinen rakenne Toimintaympäristö, sidosryhmät, scope ja prosessit Johtajuus, asiakastyytyväisyys ja politiikka Riskien hallinta Miten hyödyntää muutoksen tarjoamat mahdollisuudet 2 Sertifiointiasiakkaiden päivä

3 ISO 9001 sertifikaattien määrä Suomessa Lähde: ISO Survey 3 Sertifiointiasiakkaiden päivä

4 ISO 9001 sertifikaatit maailmalla Sertifiointiasiakkaiden päivä Lähde: ISO Survey

5 Standardin ISO 9001 kehityshistoria Ensimmäinen ISO 9001 julkaistiin 1987 Keskittyi pääosin tuotteen tarkastamiseen Siihen tehtiin lieviä tarkennuksia 1994 Vähäisiä muutoksia vaatimuksiin Standardiin tehtiin suuria muutoksia 2000 Prosessimaisuus, resursointi, prosessien suorituskyky, uuden suunnittelun pakollisuus (ISO 9002 standardi kumottiin) Standardiin tehtiin vähäisiä muutoksia 2008 Vastuu alihankinnan vaatimusten mukaisuudesta Vuoden 2015 versioon on tulossa suuria muutoksia Standardiuudistuksen aikataulu /2014 DIS Draft International Standard 7/2015 9/2015 FDIS ISO 9001:2015 Final DIS 9/2018 Siirtymäaika päättyy 5 Sertifiointiasiakkaiden päivä

6 Muutoksia vaatimuksissa ja terminologiassa Rakenne ja terminologia Annex SL:n rakenne käytössä, uusia termejä otettu käyttöön Dokumentointivaatimuksia on vähennetty esim. laatukäsikirjaa ei tarvitse enää laatia, sen sijaan tulee olla laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit Johdon edustajaa ei tarvitse nimetä, mutta voi olla tarvetta vastaavan roolin säilyttämiseen Ehkäisevät toimenpiteet on terminä poistettu ajatellaan että koko laatujärjestelmä toimii ehkäisevänä työkaluna, varsinkin kun riskiperusteinen ajattelutapa on tullut mukaan Tuote on korvattu termillä Tuotteet ja palvelut (products and services) Termi sisältää kaikki prosessien tuloksena syntyvät outputit, myös prosessien tulokset, jotka ovat inputteja seuraavaa prosessivaihetta varten Työympäristö korvattu termillä Ympäristö prosessien toimintaa varten Ostettu tuote korvattu termillä Ulkoisesti toimitettu tuote tai palvelu Jakelija korvattu termillä Ulkoinen toimittaja 6 Sertifiointiasiakkaiden päivä

7 Uusia vaatimuksia Organisaation toimintaympäristö Yrityksen ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön ymmärtäminen Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Johtajuuden osoittaminen Vastuu järjestelmästä, sen tehokkuudesta ja liiketoiminnan ja prosessien yhteensovittamisesta Ylimmän johdon on osoitettava johtajuutta toimittava esimerkkinä ja edistettävä organisaation tietoisuutta tavoitteiden saavuttamisen tärkeydestä Tuettava muita johtoon kuuluvia johtajuuden osoittamisessa Riskiperusteinen ajattelutapa Riskien hallinnan + laatujärjestelmän yhteinen tehtävä on toimia ehkäisevänä työkaluna Ei vaatimusta dokumentoidusta riskienhallintaprosessista Standardin vaatimusten soveltaminen Kun jotakin vaatimusta voidaan soveltaa sitä on sovellettava laatujärjestelmässä Jos jotakin vaatimusta ei voi soveltaa, se on perustelujen myötä mahdollista jättää ottamatta huomioon Dokumentoitu informaatio Kuten aiemmat asiakirjat ja tallenteet, kaksi tärkeää termiä: säilyttää ja ylläpitää di:tä Ulkoistettujen tuotteiden ja palvelujen hallinta Ulkoistetut tuotteet palvelut ja prosessit halittava riskiperusteisesti ja määritettävä niiden valvonta 7 Sertifiointiasiakkaiden päivä

8 Tavoitteena prosessimaisen lähestymistavan syventäminen Uusi standardiversio vahvistaa edelleen prosessien hallintaa. Kohdassa 4.4. Quality Management system and its processes esitetään vaatimuksia, jotka ovat oleellisia prosessimaisen lähestymistavan käyttöönotolle: toimintaa johdetaan prosesseina (ylin johto vastaa johtamisesta) kaikki tuotteet ja palvelut syntyvät prosessien tuloksena prosesseihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet tunnetaan ja hallitaan Laatujärjestelmän prosessien avulla varmistetaan: vaatimusten mukaiset tuotteet ja palvelut ja asiakastyytyväisyys vaatimusten ymmärtäminen ja niiden johdonmukainen täyttäminen prosessien suunnittelu ja hallinta lisäarvon tuottamisen kannalta saavutetaan tehokas prosessien suorituskyky prosessien tavoitteellinen kehittyminen datan ja informaation analysoinnin avulla vastuut ja resurssit prosessien toiminnan onnistumiseksi ovat olemassa 8 Sertifiointiasiakkaiden päivä

9 Uudet laadunhallinnan periaatteet a Laadunhallinnan periaatteet ISO 9000, 8 kpl Customer focus Leadership Involvement of people Process approach System approach Continual improvement Fractual approach to decision making Mutually beneficial supplier relationships Uudet laadunhallinnan periaatteet ISO 9001:2015 Annex A Customer focus Leadership Engagement of people Process approach Improvement Evidence based decision making Relationship management 9 Sertifiointiasiakkaiden päivä

10 Annex SL johtamisjärjestelmien uusi rakenne Johtamisjärjestelmästandardien yhteinen rakenne perustuu ISO:n laatimaan hallintajärjestelmien standardiohjeeseen: ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement Procedures specific to ISO, 2012 >> Annex SL Jatkossa yhteinen Annex SL:n mukainen rakenne on käytössä kaikissa uusissa ISO:n vaatimusstandardeissa: Yhteinen ylätason rakenne Yhteiset avaintermit ja niiden määritelmät Yhteiset tekstiosat 10 Sertifiointiasiakkaiden päivä

11 Annex SL johtamisjärjestelmien uusi rakenne 1. Scope 2. Normative references 3. Terms and definitions 4. Context of the organization 4.1 Understanding the organization and its context 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 4.3 Determining the scope of the XXXmanagement system 4.4 XXX management system 5. Leadership 5.1 Leadership and commitment 5.2 Policy 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities 6. Planning 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.2 XXX objectives and planning to achieve them 11 Sertifiointiasiakkaiden päivä

12 Annex SL johtamisjärjestelmien uusi rakenne 7. Support 7.1 Resources 7.2 Competence 7.3 Awareness 7.4 Communication 7.5 Documented information 8. Operation 8.1 Operational planning and control 9. Performance evaluation 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.2 Internal audit 9.3 Management review 10. Improvement 10.1 Nonconformity and corrective action 10.2 Improvement 12 Sertifiointiasiakkaiden päivä

13 Rakennemuutokset ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 PDCA 1 Scope 1 Scope 2 Normative references 2 Normative references 3 Terms and definitions 3 Terms and definitions 4. Quality Management System 4. Context of the organization PLAN 5 Management responsibility 5 Leadership PLAN 6 Planning PLAN 6 Resource Management 7 Support PLAN 7 Product Realization 8 Operation DO 8 Measurements, anlysis and Improvement 9 Performance evaluation CHECK 10 Improvement ACT 13 Sertifiointiasiakkaiden päivä

14 4 Organisaation toimintaympäristö 4 Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation toimintaympäristön ymmärtäminen 4.2 Sidosryhmät, odotukset ja tarpeet 4.3 Laatujärjestelmän soveltamisalan määritteleminen 4.4 Laatujärjestelmä ja sen prosessit 14 Sertifiointiasiakkaiden päivä

15 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.1 Organisaation tulee määrittää sisäiset ja ulkoiset tekijät jotka ovat merkityksellisiä sen tarkoituksen ja strategisen suunnan kanssa ja jotka vaikuttavat laatujärjestelmän mahdollisuuksiin saavuttaa suunnitellut tulokset Mitä tarkoittaa: 1. Tunnistettava organisaation sisäiset seikat vahvuuksista ja puutteista vahvuudet ja puutteet pätevyyksistä ja osaamisessa toimintaympäristöön liittyvät seikat tuotteet, palvelut prosessit ja niiden vaikutukset 2. Tunnistettava ulkoiset vaikutukset resurssien saatavuus ja vaihtelu sijaintipaikan vaikutukset hyödyt ja haitat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet kilpailutilanteen vaikutus ja muutokset alihankintaverkoston saatavuus ja vaikutus Mitä hyötyjä: pysytään jatkuvasti tilanteen tasalla yllätykselliset tilanteet vähenevät kyetään vähentämään yllättävien muutosten haitallisten vaikutuksia on mahdollista tehdä ennakoivia päätöksiä ja toimenpiteitä opitaan havaitsemaan vähitellen yhä pienempiä vaikuttavia seikkoja omaa järjestelmää voidaan kehittää oikeaan ja tavoitteiden mukaiseen suuntaan oman liiketoiminnan hallittavuus ja kannattavuus paranee johtamiseen saadaan jatkuvuutta ja vakautta 3. Ylläpidettävä tilannenäkymää sisäistä ja ulkoisista seikoista 15 Sertifiointiasiakkaiden päivä

16 4.1 Organisaation toimintaympäristö Alihankintaverkostot Lakisääteiset vaatimukset Kilpailijat Asiakasvaatimukset Oy Yritys Ab Prosessit, tuotteet, palvelut, järjestelmät henkilöstö, tietotaito Omistajien vaatimukset Sidosryhmien vaatimukset Liikenneverkosto 16 Sertifiointiasiakkaiden päivä

17 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.2 Johtuen vaikutuksista tai mahdollisista vaikutuksista tarjota jatkuvasti asiakasvaatimukset ja lakisääteiset vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja organisaation tulee määrittää: a) Sidosryhmät, joilla on vaikutusta laatujärjestelmään b) Niiden sidosryhmien vaatimukset joilla on merkitystä laatujärjestelmän kannalta Mitä tarkoittaa: 1. Tunnistettava merkittävät sidosryhmiä: naapurusto ja paikalliset toimijat alueelliset ja kansalliset toimijat kansainväliset toimijat viranomaiset ja rahoittajat yhteistyökumppanit toimittajat ja alihankkijat 2. Tunnistettava merkittävät tarpeet: tontin siisteys ja järjestys melu, pöly, savu, noki, hajut ym. liikenteen määrä ja vaarat paikallisten resurssien käyttö yhteistoimintamahdollisuudet vesilaitos, sähkölaitos, ravintola, ym. viranomaisten tarpeet Mitä hyötyjä: kyetään parantamaan yrityksen imagoa saadaan aikaan myönteinen ilmapiiri paikalliset toimijat suhtautuvat positiivisesti kyetään kehittämään uutta liiketoimintaa voidaan löytää sopivia resursseja kyetään pitämään kustannukset hallinnassa (yhteistyö) hyvä yhteistyö auttaa aina kaikkia osataan ottaa oikeita asioita huomioon laatujärjestelmässä 17 Sertifiointiasiakkaiden päivä

18 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.3 Organisaation tulee määrittää laatujärjestelmän rajat ja soveltaminen määrittääkseen laatujärjestelmän soveltamisalueen Kun soveltamisalaa määritetään tulee ottaa huomioon kohdan 4.1 sisäiset ja ulkoiset tekijät ja kohdan 4.2 sidosryhmien vaatimukset sekä tuotteet ja palvelut Mitä tarkoittaa: 1.Tulee tunnistaa ulkoiset rajat joiden sisällä toimitaan ja sovelletaan laatujärjestelmää: fyysisen toiminnan rajat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti toiminta-alue fyysisesti (tuotteiden ja palvelujen myyntialue) oman toiminnan vaikutusalue (erilaiset verkostot ja liittymät esim. sähkö, vesi, viemäri ym.) oman organisaation kaikki yksiköt omat tuotteet kilpailukentässä kaikki omat toiminnot ja prosessit ja niiden toteutuspaikat kaikki ulkoistetut toiminnot ja prosessit Mitä hyötyjä: ymmärretään oman toiminta-alueen vaatimukset ja vaikutukset ymmärretään kaikkien osa-alueiden muodostama kokonaisuus ymmärretään heikot kohdat, joihin oma vaikutus on vähäisempi kyetään löytämään riskit helpommin tarkka soveltamisalan määrittely lisää organisaation ymmärrystä hallittavasta kokonaisuudesta löydetään raja-alueiden mustat aukot 18 Sertifiointiasiakkaiden päivä

19 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.3 Kun jotakin standardin vaatimusta voidaan soveltaa määritetyn soveltamisalan puitteissa tulee organisaation soveltaa sitä Mikäli jotakin vaatimusta ei voida soveltaa, sillä ei saa olla vaikutusta tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuuteen Mitä tarkoittaa: 1.Standardin vaatimusta on sovellettava kun: soveltaminen on mahdollista ja vaatimusta vastaava toiminto on olemassa organisaation omassa toiminnassa tai organisaatiossa toiminto on olemassa organisaation ulkopuolella ulkoistamispäätöksen seurauksena otettava huomioon sekä tuotteet että palvelut 2. Standardin vaatimusta ei tarvitse soveltaa kun: vaatimus kohdistuu toimintoon, jota ei ole olemassa organisaation toiminnassa tai ulkoistettuna kun vaatimusta ei sovelleta se tulee perustella kirjallisesti Mitä hyötyjä: saadaan johtamisjärjestelmän piiriin koko organisaatio, ja kaikki sen toiminnot ulkoistetut toiminnot otetaan paremmin hallintaan koko organisaatio saadaan sitoutumaan yhteisen johtamisjärjestelmän mukaiseen toimintaan kyetään paremmin hahmottamaan prosessien muodostama kokonaisuus 19 Sertifiointiasiakkaiden päivä

20 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 4.4 Tulee määrittää, toteuttaa, ylläpitää ja jatkuvasti parantaa laatujärjestelmää mukaan lukien sen prosessi ja niiden vuorovaikutukset Tulee määrittää laatujärjestelmän prosessit ja niiden soveltaminen organisaatiossa Mitä tarkoittaa: Kaikki ajatellaan syntyvän prosessien tuloksena Järjestelmä on prosesseista muodostuva kokonaisuus Prosessit on otettava johtamisen piiriin Prosesseja tulee seurata, mitata, analysoida ja kehittää tosiasioihin perustuen Prosesseille tulee määrittää vastuut ja valtuudet (mm. kehitysvastuu = prosessinomistaja) Prosessien tuloksissa ja kehittämisessä on otettava huomioon riskit ja mahdollisuudet Mitä hyötyjä: Johto kykenee helpommin hahmottamaan osista koostuvan kokonaisuuden Prosessien avulla laatujärjestelmästä muodostuu osista koostuva kokonaisuus Hallitsemalla ja kehittämällä kutakin osaa kerrallaan saadaan aikaan parempia tuloksia Ihmisten on helpompi ymmärtää pienempää osakokonaisuutta ja kehittää sitä Auditoinit, seuranta ja mittaaminen voidaan kohdistaa prosessikohtaisesti, jolloin tulokset ovat selkeämpiä ja paremmin tulkittavissa Henkilöstön on helpompi oppia ja ymmärtää oman prosessin ohjeet ja toimintatavat Riskienhallinta vähentää epätoivottuja tapahtumia 20 Sertifiointiasiakkaiden päivä

21 5 Johtajuus 5 Johtajuus 5.1 Johtajuus ja sitoutuminen Johtajuus ja sitoutuminen laatujärjestelmään Asiakaskeskeisyys 5.2 Laatupolitiikka 5.3 Toiminnalliset roolit, vastuut ja valtuudet 21 Sertifiointiasiakkaiden päivä

22 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen 5.1 Ylimmän johdon osoitettava johtajuutta ja sitoutumista laatujärjestelmään Mitä tarkoittaa: 1. Johtajuus: edistää jatkuvaa parantamista varmistaa laatupolitiikan toteutumisen tiedottaa prosessimaisen toiminnan eduista ohjaa henkilöstöä edistämään laatujärjestelmän tavoitteiden saavuttamista varmistaa politiikan ja laatutavoitteiden yhteensopivuuden liiketoimintastrategiaan tukee muuta johtoa johtajuuden osoittamisessa 2. Sitoutuminen laatujärjestelmään varmistaa järjestelmän resurssien riittävyyden ottaa vastuun laatujärjestelmän tehokkuudesta varmistaa yhteensopivuuden järjestelmän vaatimusten ja liiketoimintaprosessien välillä vastaa että järjestelmä saavuttaa asetetut tavoitteet Mitä hyötyjä: järjestelmä saadaan oikeasti palvelemaan liiketoiminnan tarpeita ja toteuttamaan strategiaa johdon esimerkillinen toiminta rohkaisee organisaatiota toimimaan tavoitteellisesti johtoryhmän yhtenäisyys paranee ja johdon viestit tavoittavat paremmin koko organisaation laatupolitiikka ja laatutavoitteet ohjaavat toimintaa resurssitarpeet hallitaan paremmin järjestelmä ja prosessit muodostavat hallittavan kokonaisuuden järjestelmän tehokkuutta ja tuloksellisuutta seurataan kehitetään vastuu ymmärretään siellä minne se kuuluu järjestelmä saadaan paremmin sovitettua palvelemaan asiakkaiden tarpeita riskiperusteinen ajattelu saadaan toimimaan tehokkaasti ja palvelemaan liiketoiminnan tarpeita 22 Sertifiointiasiakkaiden päivä

23 4.1 Organisaation ja toimintaympäristön tunnistaminen ymmärtäminen Ylimmän johdon tulee osoittaa johtajuutta ja sitoutumista asiakaskeskeisyyteen Mitä tarkoittaa: asiakasvaatimukset tulee selvittää ja ymmärtää sidosryhmien vaatimukset tulee selvittää ja ymmärtää vaatimukset on hyvä kirjata ja ylläpitää, jotta niiden saavuttaminen voidaan todeta riskit ja mahdollisuudet tulee tunnistaa, hallita ja ymmärtää miten ne vaikuttavat tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen tulee tavoitella jatkuvasti vaatimustenmukaisten tuotteiden ja palvelujen toimittamista asiakastyytyväisyyttä tulee seurata ja parantaa jatkuvan parantamisen periaatteella Mitä hyötyjä: hallitaan paremmin asiakasrajapinta ja siinä tapahtuvat muutokset hallitaan myös muu ympäröivä yhteiskunta ja siinä tapahtuvat muutokset kyetään oikeasti toteamaan että asiakas- ja lakisääteiset vaatimukset on täytetty hallitaan epätoivotut ilmiöt ja tapahtumat siten että ne eivät vaikuta haitallisesti asiakassuhteisiin tai yhteiskunnallisiin suhteisiin kyetään varmistumaan omien tuotteiden ja palvelujen laadusta ja vaatimustenmukaisuudesta luodaan kilpailuetua parantamalla jatkuvasti asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan tyytyväisyyttä parannetaan kykyä kommunikoida asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa 23 Sertifiointiasiakkaiden päivä

24 Mikä muuttuu poimintoja ISO/DIS 9001: Laatujärjestelmän suunnittelu 6 Laatujärjestelmän suunnittelu 6.1 Riskeihin ja mahdollisuuksiin kohdistuvat toimenpiteet 6.2 Laatutavoitteet ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi 6.3 Muutostenhallinta 24 Sertifiointiasiakkaiden päivä

25 6 Laatujärjestelmän suunnittelu Kun laadunhallintajärjestelmää suunnitellaan, organisaation tulee harkita asiakokonaisuudet, jotka kohdistuvat kohtaan 4.1 sekä vaatimukset, jotka kohdistuvat kohtaan 4.2 ja määrittää riskit ja mahdollisuudet Mitä tarkoittaa: tulisi olla valittuna menetelmä tunnistaa ja hallita riskit ja mahdollisuudet (ei edellytetä ISO mukaista riskienhallintaa) menetelmä ja siihen liittyvät menettelyt tulee siirtää osaksi laatujärjestelmän prosesseja käytössä olevaa menetelmää sovelletaan: organisaation sisäiseen toimintaan toimintaympäristöstä tuleviin seikkoihin asiakasvaatimuksiin sidosryhmien vaatimuksiin tavoitteellinen mahdollisuuksien hyödyntäminen auttaa laatujärjestelmää saavuttamaan tavoitellut tulokset riskien hallinta estää epätoivotut vaikutukset järjestelmässä ja asiakastyytyväisyydessä riskienhallinnan tehokkuutta tulee arvioida Mitä hyötyjä: vakiomenetelmä riskien tunnistamiseen ja hallintaan auttaa valjastamaan koko organisaation mukaan kun menetelmä otetaan prosesseissa käyttöön se varmistaa onnistumisen ja toimii ehkäisevänä tekijänä kaikkialla riskit ja mahdollisuudet havaitaan ennalta ja ne voidaan ottaa hallintaan hallitulla tavalla mahdollisuudet voidaan hyödyntää sitä tehokkaammin mitä aikaisemmin ne havaitaan = näkyy tuloksissa riskit kyetään hallitsemaan toimenpiteiden avulla eivätkä ne aiheuta kustannuksia asiakastyytyväisyys kyetään säilyttämään hyvänä joka näkyy yleensä liiketoiminnan tuloksissa kun käytössä on hyvin määritelty vakiomenetelmä sen tehokkuutta ja toimivuutta voidaan arvioida ja parantaa jatkuvan parantamisen periaatteella 25 Sertifiointiasiakkaiden päivä

26 Aikataulu Hyödynnä mahdollisuudet oikea-aikaisesti Tästä eteenpäin järjestelmä voidaan uudelleensertifioida ISO 9001:2015 mukaan, miksi odottaa kauemmin? /2014 DIS Draft International Standard 7/2015 9/2015 FDIS Final DIS ISO 9001:2015 9/2018 Siirtymäaika päättyy Koulutukset Inspecta Akatemialla laaja tarjonta riskienhallinta- ja johtamisjärjestelmäkoulutuksia. Seuraa inspecta.fi Kuiluanalyysi Tarjoamme yrityskohtaisen läpikäynnin uusien vaatimusten täyttymisestä syyskuuta 2014

27 Lisää muutoksista Ota yhteyttä Inspecta Sertifiointi Oy Sörnäistenkatu 2 FI HELSINKI Asiakaspalvelu Puh: Inspecta Academy Sörnäistenkatu 2 FI HELSINKI syyskuuta 2014

28 28 Sertifiointiasiakkaiden päivä

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa 1.12.2015 Puolustusvoimien logistiikkalaitos SFS TK105 Puolustusvoimien logistiikkalaitos Vastaa Puolustusvoimien materiaalihallinnosta,

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Uusi SFS-ISO/IEC 27001:2013. Jyrki Lahnalahti 2013-12-02 Versio 1.0

Uusi SFS-ISO/IEC 27001:2013. Jyrki Lahnalahti 2013-12-02 Versio 1.0 Uusi SFS-ISO/IEC 27001:2013 Jyrki Lahnalahti 2013-12-02 Versio 1.0 Tietoturvallisuus? Hallintajärjestelmä? Standardin SFS-ISO/IEC 27001:2013 näkökulmat 2 Tietoturvallisuus ei ole vain luottamuksellisuutta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset

ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset PUOLUSTUSVOIMIEN LAADUNVARMISTUSPÄIVÄT 13.-14.4.2016 SFS TK105 Tämän esityksen sisältöä - standardisoinnista yleistä erityisesti ISO 9000 standardien laatimisesta

Lisätiedot

Uusien ISO 9001 ja ISO vaikutukset konepajoille

Uusien ISO 9001 ja ISO vaikutukset konepajoille Indewe Group Uusien ISO 9001 ja ISO 14001 vaikutukset konepajoille Huomioitavat aikataulut ja tärkeimmät muutokset pääarvioija Miia Kettunen, Indewe QC Oy Minä olen.. MIIA KETTUNEN Pääauditoija, toimitusvalvontapäällikkö

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmä:

Laadunhallintajärjestelmä: Laadunhallintajärjestelmä: ISO 9001:2008 vs 2015 Kirsi Andersson, TTY Mitä eroa on ISO 9001:2008 ja ISO 9001:2015? Johtajuus korostuu Johtajuus saa uudessa standardissa enemmän painoarvoa. 2008 standardi

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 5.0 21.4.2017 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos tarkoittaa

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 20000-2 (2014): Ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen Standardin julkaisutilaisuus 2014-09-04

SFS-ISO/IEC 20000-2 (2014): Ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen Standardin julkaisutilaisuus 2014-09-04 SFS-ISO/IEC 20000-2 (2014): Ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen Standardin julkaisutilaisuus 2014-09-04 Jyrki Lahnalahti 2014-09-02 Versio 1.0 Palvelunhallintajärjestelmä Standardi

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 20000-1 (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus 2014-01-22. Jyrki Lahnalahti 2014-01-17 Versio 1.

SFS-ISO/IEC 20000-1 (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus 2014-01-22. Jyrki Lahnalahti 2014-01-17 Versio 1. SFS-ISO/IEC 20000-1 (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus 2014-01-22 Jyrki Lahnalahti 2014-01-17 Versio 1.0 Palvelunhallinta? Hallintajärjestelmä? Standardi SFS-ISO/IEC

Lisätiedot

Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin. Kari Pieniniemi. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin. Kari Pieniniemi. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Esityksen sisältö 1. Mitä standardisointi on? 2. Johdatus ISO 9000 standardeihin 3. ISO

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Johtamisjärjestelmä Näkemyksiä laadun hallintaan, sisältä ja

Lisätiedot

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Yleistä ISO 45001 standardista Yhteneväisyydet ja erot muihin ISO johtamisjärjestelmästandardeihin

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Järjestelmäajattelu liiketoimintajohtamisessa. from QMS to MS. Tom Ståhlberg Johtaja, viranomaisasiat FIHTA Healthtech Finland 30.10.2013.

Järjestelmäajattelu liiketoimintajohtamisessa. from QMS to MS. Tom Ståhlberg Johtaja, viranomaisasiat FIHTA Healthtech Finland 30.10.2013. Järjestelmäajattelu liiketoimintajohtamisessa from QMS to MS Tom Ståhlberg Johtaja, viranomaisasiat FIHTA Healthtech Finland 30.10.2013 FiHTA Pieni, pieni potilas isossa maailmassa Products and services

Lisätiedot

LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI

LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI Laatu Laadulla tarkoitetaan kaikkia tuotteen (tavaran tai palvelun) piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kun tuote on

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille LAAdunhallinnan periaatteet www.sfs.fi Perusta ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille Kahdeksan laadunhallinnan periaatetta Tässä esitteessä kuvataan kahdeksan laadunhallinnan periaatetta,

Lisätiedot

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto CMM Capability Maturity Model CMMI Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 16.1.2007 Software Engineering Institute (SEI) www.sei.cmu.edu Perustettu vuonna 1984 Carnegie Mellon University 1985 SEI aloitti

Lisätiedot

Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 uudistus*

Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 uudistus* Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 uudistus* Risto Suominen / FINAS Ajankohtaista laboratoriorintamalta 4.10.2016 *Huom. Kyseessä on Committee Draft 2. Tässä esityksessä olevat suorat lainaukset ovat

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Suorituskyky- ja riskiperusteinen toimintamalli Liikenteen turvallisuusvirastossa

Suorituskyky- ja riskiperusteinen toimintamalli Liikenteen turvallisuusvirastossa Suorituskyky- ja riskiperusteinen toimintamalli Liikenteen turvallisuusvirastossa 17.9.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Suorituskyky- ja riskiperusteisen toimintamallin tavoitteet Uusi viranomaisuus,

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Johtamisen standardien uudistamisen tavoitteet. Leena Saulo, Neste Oyj TK105 laadunhallintakomitea pj

Johtamisen standardien uudistamisen tavoitteet. Leena Saulo, Neste Oyj TK105 laadunhallintakomitea pj Johtamisen standardien uudistamisen tavoitteet Leena Saulo, Neste Oyj TK105 laadunhallintakomitea pj Agenda esitykselle Standardointityö Standardien ISO 9001 ja ISO 14001 uudistamisen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Hyötyjä sertifioidusta omaisuuden hallinnasta. Marcus Stenstrand

Hyötyjä sertifioidusta omaisuuden hallinnasta. Marcus Stenstrand Hyötyjä sertifioidusta omaisuuden hallinnasta Marcus Stenstrand Aiheet Fingrid lyhyesti Mitä tarkoitetaan omaisuudenhallinnalla? Standardi omaisuuenhallinnan johtamiseen Historia Fingridin kokemukset Tulevaisuus

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta. Kari Kuusela

PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta. Kari Kuusela PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta 2 Sertifioitu omaisuuden hallinta PAS55 taustat Hyötyjä sertifiointiprosessista Auditointihavaintoja 3 PAS 55 (Publicly Available Spesification) - Kokonaisvaltaista

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu PÄTEVYYSVAATIMUKSET ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment General requirements for

Lisätiedot

Miten innovointia tehdään Euroopassa

Miten innovointia tehdään Euroopassa klo 15.45-16.15 Miten innovointia tehdään Euroopassa - olisiko standardin EN16555 soveltamisesta hyötyä Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Euroopan innovaatio keskittymät 3 Eurooopan ICT keskittymät

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center ISO/FDIS 9001 ja 14001 Henry Stolt Bureau Veritas Lead Auditor ISO International Organization for Standardization ISO organisaatio

Lisätiedot

Vastuullisuus ja johtaminen

Vastuullisuus ja johtaminen [presentation title] via >Insert >Header & Footer Vastuullisuus ja johtaminen Polku sertifiointiin Kiwa Inspecta Timo Halttula Roger Andréasen 6.9.2017 Paasitorni Vastuullisuus ja johtaminen Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi [presentation title] via >Insert >Header & Footer Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi Inspecta Sertifioinnin Tietopäivä 2017-09-06 Kiwa Inspecta Jyrki Lahnalahti Tuotepäällikkö, pääarvioija JULKINEN

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Standardit tietoturvan arviointimenetelmät

Standardit tietoturvan arviointimenetelmät Standardit tietoturvan arviointimenetelmät Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN) VTT Auditorio, Vuorimiehentie 5, Espoo, 9.11.2010 Jarkko Holappa Tietoturvallisuuden arviointi osana tietoturvan hallintaa

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Riskiperusteinen toimintamalli

Riskiperusteinen toimintamalli Riskiperusteinen toimintamalli Heidi Niemimuukko 12.11.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Riskiperusteisen toimintamallin tavoitteet Kaksi ohjelmaa Organisaatioprofiili Suunnitelmia

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaminen ja organisaation tuloksellisuus

Turvallisuusjohtaminen ja organisaation tuloksellisuus Mikko Hietanen Turvallisuusjohtaminen ja organisaation tuloksellisuus Trafi SMS-foorumi Tampere, 11.10.2016 Tausta: Kadettikoulu, 1989 1992 Karjalan Lennosto, 1992 2007 MiG-21 F-18 Hornet Koulutus HN-lennonpettaja,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle

Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle TEHYN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN PÄIVÄT 11. 12.5.2017 Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle Taisto Hakala Viestintäpäällikkö DI, palomestari, EMBA, MQ Sisältö Viestintä & tulevaisuus Viestintä & muutos

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Pettu-Eerikin Hovi 4.11.2014 Tom Källroos LAATUTONNI LYHYESTI Laatutonni on Visit Finlandin omistama ja Haaga-Perhon yksinoikeudella operoima, matkailu-

Lisätiedot

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Kapteeni Mika Suomalainen 25.8.2010 1 Core Concept, Comprehensive Border Security Management 2 Strategic risk analysis 3 National border security strategy

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000 Reijo Savola Johtava tutkija VTT FORUM 2013, 30.10.2013 SISÄLTÖ Työohjelma ja organisaatio

Lisätiedot

Riskiperusteisuus valvonnassa

Riskiperusteisuus valvonnassa Meriturvallisuusseminaari 28.5.2014 Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lähtökohta viranomaistyölle Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot