SFS-ISO/IEC (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus Jyrki Lahnalahti Versio 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SFS-ISO/IEC 20000-1 (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus 2014-01-22. Jyrki Lahnalahti 2014-01-17 Versio 1."

Transkriptio

1 SFS-ISO/IEC (2013): palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset Standardin julkaisutilaisuus Jyrki Lahnalahti Versio 1.0

2 Palvelunhallinta? Hallintajärjestelmä? Standardi SFS-ISO/IEC (2013) 2

3 Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset. 1 (2) standardin ISO/IEC tässä osassa esitetyt vaatimukset kattavat palveluiden suunnittelun, transition, toimittamisen ja parantamisen tavalla, joka täyttää palveluvaatimukset ja tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle. standardin ISO/IEC tämän osan hyödyntäminen vaatii integroidun prosessimaisen toimintamallin, kun palveluntuottaja suunnittelee, laatii, käyttöönottaa, seuraa, katselmoi, ylläpitää ja parantaa palvelunhallintajärjestelmää. standardia voidaan käyttää palveluntuottajien arviointiin ja ohjaamiseen, palvelutuotannon kehittämiseen, ja vaatimusstandardia vasten voidaan sertifioitua puolueettoman sertifiointielimen toimesta 3

4 Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset. 2 (2) kaikki standardin ISO/IEC tässä osassa esitetyt vaatimukset ovat yleisluontoisia ja niiden on tarkoitus olla sovellettavissa kaikkiin palveluntuottajiin tyypistä, koosta tai toimitettavien palveluiden luonteesta riippumatta. mitään kohdissa 4 9 esitettyä vaatimusta ei voida jättää noudattamatta, jos palveluntuottaja ilmoittaa noudattavansa standardin ISO/IEC tätä osaa. Palveluntuottajan organisaation luonne ei vaikuta tähän vaatimukseen. kohdan 4 vaatimukset pitää organisaation täyttää kokonaan itse, kohtien 5-9 vaatimukset voivat tietyin ehdoin täyttyä toimittajan (alihankkija) toimesta 4

5 Millaisten palveluiden hallintaan SFS-ISO/IEC on tarkoitettu? huomionarvoista: standardin nimi on INFORMAATIOTEKNOLOGIA. PALVELUNHALLINTA. OSA 1: PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET mutta varsinaisessa sisällössä ja vaatimuksissa viitataan informaatioteknologiaan hyvin ohuesti edelleen siis: kaikki standardin ISO/IEC tässä osassa esitetyt vaatimukset ovat yleisluontoisia ja niiden on tarkoitus olla sovellettavissa kaikkiin palveluntuottajiin tyypistä, koosta tai toimitettavien palveluiden luonteesta riippumatta. standardi on sovellettavissa muihinkin kuin IT-palveluihin! standardin kehittämisen aikaan tämä irtiotto IT:stä herätti paljon keskustelua 5

6 Hallintajärjestelmät johtamisjärjestelmä: johdon sitoutuminen on peruselementti palvelunhallinta, laatu, ympäristö, työterveys, tietoturvallisuus ym. voidaan toteuttaa ja arvioida yhdistettynä hallintajärjestelmänä prosessit ja niiden jatkuva parantaminen ovat kaikkien hallintajärjestelmästandardien vaatimuksia ISO 9001 ISO ISO ISO OHSAS ISO/IEC ISO/IEC

7 Hallintajärjestelmän sertifiointiprosessi ja seuranta-arvioinnit Sertifiointihakemus Ennakkoarviointi (tarvittaessa) Sertifioinnin vaihe 1 (suunnittelu) Sertifioinnin vaihe 2 (arviointi) Sertifikaatti Arvioinnin tulokset (arviointiraportti) Korjaavat toimenpiteet TAI Uusinta-arviointi Puutteita havaittu Seuranta-arvioinnit (1-2/vuosi) Uudelleensertifiointiarviointi (joka 3. vuosi) 7

8 8 Palvelunhallinnan standardisarja ISO/IEC 20000

9 SFS-ISO/IEC : odotettu suomenkielinen standardi uusin englanninkielinen versio julkaistiin taustat vuoden 2005 ensimmäisessä ISO/IEC-versiossa, ja vuoden 2002 UK-standardissa BS ei ole suomennettu aiemmin käännöstyössä oli aktiivisesti mukana myös itsmf Finlandin sanastotyöryhmä tämä tuore käännös on hyvin linjassa juuri julkaistun SFS-ISO/IEC 27001:n kanssa 9

10 ISO/IEC ja ITIL ISO/IEC ei ole ITIL-standardi ISO/IEC elää omaa elämäänsä kansainvälisenä standardina ITILin muutokset eivät automaattisesti vaikuta ISO/IEC :een mutta toki terminologia, prosessit ja käytännöt pyritään pitämään linjassa keskenään 10

11 11 ISO/IEC 20000:n paikka standardien ja mallien maailmassa

12 ISO/IEC sarjan standardit ja työkohteet 1 (2) ISO/IEC Nimi Tila Huomaa 1 Service management system requirements Julkaistu Vaatimusstandardi 2 Guidance on the application of service management systems 3 Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC Julkaistu Julkaistu 4 (TR) Process reference model Julkaistu. 5 (TR) Exemplar implementation plan for ISO/IEC Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems Julkaistu. WD 12

13 ISO/IEC sarjan standardit ja työkohteet 2 (2) ISO/IEC Nimi Tila Huomaa 7 Application of ISO/IEC to the Cloud CD 8 Guidance on the application of service management systems for smaller organizations 10 (TR) Concepts and Terminology Julkaistu. NP 11 (TR) Guidance on the relationship between ISO/IEC :2011 and service management frameworks 15? Requirements to measure trustworthiness of a service (Service trustworthiness?) PDTR WD (Pre NWIP?) 13

14 ISO/IEC TR 90006:2013 Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to IT service management and its integration with ISO/IEC :2011 Foreword Introduction 1 Scope 2 Normative references 3 Terms and definitions 4 Abbreviated terms 5 Introduction to ISO 9001 and ISO/IEC Introduction to the International Standards 5.2 The application of ISO 9001 to services and service management 5.3 The integration of ISO 9001 and ISO/IEC Comparison of ISO 9001 and ISO/IEC Management system requirements in ISO 9001 related to ISO/IEC Scope 6.2 Normative references 6.3 Terms and definitions 6.4 Quality management system 6.5 Management responsibility 6.6 Resource management 6.7 Product realization 6.8 Measurement, analysis and improvement 7 Management system requirements in ISO/IEC and not in ISO Rationale for additional clauses and requirements in ISO/IEC Clauses of ISO/IEC not found in ISO 9001 Annex A (informative) Comparison of requirements between ISO 9001:2008 and ISO/IEC :2011 Annex B (informative) Comparison of requirements between ISO/IEC :2011 and ISO 9001:2008 Annex C (informative) Integration of ISO 9001:2008 and ISO/IEC :2011 Bibliography 14

15 ISO/IEC 27013:2012 Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC and ISO/IEC standardi, jossa hyödyllisiä vertailuita ja näkökohtia näiden kahden hallintajärjestelmästandardin mukaisen johtamisjärjestelmän samanaikaiseen toteuttamiseen 15

16 16 SFS-ISO/IEC :n sisältö

17 17 SFS-ISO/IEC :n rakenne

18 SFS-ISO/IEC :n sisällys Esipuhe Johdanto 1 Soveltamisala 2 Velvoittavat viittaukset 3 Termit ja määritelmät 4 Palvelunhallintajärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset 4.1 Johdon vastuu 4.2 Muiden osapuolten käyttämien prosessien hallinnointi 4.3 Asiakirjahallinta 4.4 Resurssienhallinta 4.5 Palvelunhallintajärjestelmän laatiminen ja parantaminen 5 Uusien tai muuttuneiden palveluiden suunnittelu ja transitio 18

19 SFS-ISO/IEC :n sisällys 6 Palveluiden toimitusprosessit 6.1 Palvelutason hallinta 6.2 Palveluraportointi 6.3 Palveluiden jatkuvuuden ja saatavuuden hallinta 6.4 Palveluiden budjetointi ja kirjanpito 6.5 Kapasiteetinhallinta 6.6 Tietoturvallisuuden hallinta 7 Liikesuhdeprosessit 7.1 Liikesuhteiden hallinta 7.2 Toimittajanhallinta 8 Ratkaisuprosessit 8.1 Häiriönhallinta ja palvelupyyntöjen hallinta 8.2 Ongelmanhallinta 9 Ohjausprosessit 9.1 Konfiguraationhallinta 9.2 Muutoksenhallinta 9.3 Julkaisun ja käyttöönoton hallinta Kirjallisuus 19

20 4 Palvelunhallintajärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset Täältä se hallintajärjestelmä löytyy organisaation ylimmän johdon näkyvä osallistuminen vaikuttavan hallintajärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen on välttämätöntä kohdassa 4 on johdolle tarjolla monia työkaluja ja hyviä käytäntöjä politiikka tiedotuskäytännöt riskienhallinta dokumentointikäytännöt resurssienhallinta jatkuva parantaminen kohta 4 nivoo yhteen kohtien 5-9 prosessit ja muodostaa niistä kokonaisuuden: hallintajärjestelmä 20

21 4.2 Muiden osapuolten käyttämien prosessien hallinnointi Prosessien omistamista lisätty standardin 2011-versioon tämä osio tarkastellaan ensimmäiseksi, kun arvioidaan organisaation sertifiointivalmiutta ja ylipäätään mahdollisuutta sertifioitua mikäli joku tai jotkut prosessit (luvut 5 9) eivät ole sertifikaattia hakevan organisaation omistamia, sertifikaattia ei voida myöntää a) osoittamalla tilivelvollisuus prosesseista ja valtuus vaatia prosessien noudattamista b) hallitsemalla prosessien määrittelyä sekä rajapintaa muihin prosesseihin c) määrittämällä prosessin suorituskyky ja prosessivaatimusten noudattaminen d) hallitsemalla prosessin parannusten suunnittelua ja priorisointia. 21

22 5 Uusien tai muuttuneiden palveluiden suunnittelu ja transitio kohdassa 5 on vaatimukset palvelukehitykselle ja sen eri vaiheille suunnitteleminen (plan) suunnittelu ja kehittäminen (design and development) sekä käyttöönotolle testauksineen ja raportointeineen (transitio) usein projektitoimintaa 22

23 6 Palveluiden toimitusprosessit 6.1 Palvelutason hallinta palvelutasosopimukset (SLA) 6.2 Palveluraportointi tavoitteena raporttien vakiointi 6.3 Palveluiden jatkuvuuden ja saatavuuden hallinta ei vain osakokonaisuuksien vaan koko palvelun osalta! 6.4 Palveluiden budjetointi ja kirjanpito palveluiden tuottamisen sisäinen kustannuslaskenta 6.5 Kapasiteetinhallinta seurantaa ja varautumista tuleviin kapasiteettivaatimuksiin 6.6 Tietoturvallisuuden hallinta SFS-ISO/IEC 27001:n vaatimusten pienoismalli riskit ja niiden hallintakeinot! 23

24 7 Liikesuhdeprosessit 7.1 Liikesuhteiden hallinta asiakassuhteen ylläpitoa ja viestintää asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja valitusmenettely 7.2 Toimittajanhallinta toimittajaketjun hallintaa yhteistyökäytäntöjen ja sopimusten muodossa 24

25 8 Ratkaisuprosessit 8.1 Häiriönhallinta ja palvelupyyntöjen hallinta kuvatut menettelyt häiriöiden ja myös palvelupyyntöjen hallintaan täsmävaatimuksia mm. häiriöiden priorisointiin laajavaikutteiset häiriöt 8.2 Ongelmanhallinta aitoa, operatiivista palveluiden laadun jatkuvaa parantamista! häiriöiden perussyiden etsimistä ja ratkaisemista häiriöiden määrän pienentämiseksi 25

26 9 Ohjausprosessit 9.1 Konfiguraationhallinta palveluiden konfiguraatioista huolehtimista määriteltyjen konfiguraatioyksiköiden puitteissa konfiguraatiotietokanta (CMDB) 9.2 Muutoksenhallinta elämää suurempi prosessi, vaikuttaa koko hallintajärjestelmään ja kaikkiin muihin prosesseihin hallitsemattomat muutokset kuriin 9.3 Julkaisun ja käyttöönoton hallinta vaatimuksia palveluiden ja niiden komponenttien tuotantoympäristöön viemisestä yhteistyössä asiakkaan ja sidosryhmien kanssa 26

27 27 Hallintajärjestelmästandardien yhteiselämä

28 Yhteinen rakenne ja vaatimuksia yhä enemmän organisaatioita, joiden johtamisjärjestelmä täyttää useamman hallintajärjestelmästandardin vaatimukset standardeissa samoja tai lähes samoja vaatimusosioita kuten johdon sitoutuminen, johdon katselmus, sisäinen auditointi, jatkuva parantaminen hallintajärjestelmästandardeja kirjoitettaessa kopioitiin em. vaatimusosioita tyypillisesti ISO 9001:stä yhtenäinen termistö, rakenne ja vaatimuksia kootusti ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement Procedures specific to ISO, 2012, Annex SL, Appendix 2 tuttaville lyhyesti vain Annex SL 28

29 Hallintajärjestelmästandardit nyt ja tulevaisuudessa Annex SL Yhteinen rakenne ja vaatimuksia 29

30 Annex SL:n mukaiset standardit (tilanne ) Ei välttämättä täydellinen listaus Annex SL:n mukaiset julkaistut standardit ISO 22301:2012 Business continuity management systems ISO/IEC 27001:2013 Information security management systems Annex SL:n mukaiset, tulossa olevat ja aikataulutetut standardit ISO 9001:2015 (?) Quality management systems ISO 14001:2015 (?) Environmental management systems muut ISO/IEC :20xx Service management system 30

31 31 Kysymyksiä, kommentteja?

32 tammikuuta 2014

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014 SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014 Tomi Dahlberg Tietohallinto ISO/IEC 20000 ISO/IEC 38500 Liiketoiminta Liiketoimintaprosessit ISO/IEC 30105 2 SFS:n seurantaryhmä SR 308 seuraa ISO/IEC

Lisätiedot

Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät 2014. Seppo Salo Versio1,0 2014-08-13

Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät 2014. Seppo Salo Versio1,0 2014-08-13 Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Inspecta Sertifiointi Oy:n asiakaspäivät 2014 Seppo Salo Versio1,0 2014-08-13 Agenda Uudistuva standardi ISO 9001:2015 Jatkuvaa kasvua sertifikaattien määrässä ISO 9001

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla. Mikko Kupiainen 7.5.2007. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla. Mikko Kupiainen 7.5.2007. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla Mikko Kupiainen 7.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Liiketoiminnan kasvaviin vaatimuksiin vastaaminen

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma, Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma, Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma, Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Morozova Aleksandra Tahvanainen Jere Aleksi ISO 9001:2015 -STANDARDIN MUKAISEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009 Kokous: Aika: 23 29.5.2009 22. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Paikka: Hyderabad (Intia), hotelli Marriott Osanottajat:

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2006 (WG2, WG4, WG7, WG10, WG22, WG23, WG25)

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2006 (WG2, WG4, WG7, WG10, WG22, WG23, WG25) MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 INTERIM KOKOUKSESTA 2006 (WG2, WG4, WG7, WG10, WG22, WG23, WG25) Aika: Paikka: Osanottajat: Jakelu: 29.10 3.11.2006, ISO/IEC JTC1 SC7 several interim WG meetings Hotelli

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Kansainvälinen selvitys korkeakoulujen. turvallisuusjohtamisesta

Kansainvälinen selvitys korkeakoulujen. turvallisuusjohtamisesta Kansainvälinen selvitys korkeakoulujen turvallisuusjohtamisesta Koskenranta Harri, Paasonen Jyri, Ranta Tiina 2012 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Kansainvälinen selvitys korkeakoulujen

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Pääsynhallintamenetelmät ja niiden tehostaminen IT-ulkoistuspalveluntarjoajan näkökulmasta

Pääsynhallintamenetelmät ja niiden tehostaminen IT-ulkoistuspalveluntarjoajan näkökulmasta Juho Erkkilä Pääsynhallintamenetelmät ja niiden tehostaminen IT-ulkoistuspalveluntarjoajan näkökulmasta Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8 1 2014 Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4 Palovaroittimien CE-merkintä s. 6 ISO 9001 uudistus etenee s. 8 Pääkirjoitus Uusi vuosi uusi ilme Tämä SFS-tiedotuksen numero aloittaa lehden

Lisätiedot

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0 Kuopion yliopisto ITIL selvitys Palvelutason hallinta Versio 1.0 Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos / SOSE projekti 2005 Versiohistoria Pvm Versio Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada)

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada) MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada) Kokous: 27. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Aika: 25 31.5.2013 Paikka: Montreal, Canada, École de

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit Kari Hiekkanen, Janne J. Korhonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Kari Hiekkanen, Janne J.

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

STANDARDIN ISO 9001 ERÄS TULKINTA MITEN OSUUDESTA : MIKSI STANDARDI ISO 9001 EI ANNA ODOTETTUA TULOSTA?

STANDARDIN ISO 9001 ERÄS TULKINTA MITEN OSUUDESTA : MIKSI STANDARDI ISO 9001 EI ANNA ODOTETTUA TULOSTA? TKK Dissertations 175 Espoo 2009 STANDARDIN ISO 9001 ERÄS TULKINTA MITEN OSUUDESTA : MIKSI STANDARDI ISO 9001 EI ANNA ODOTETTUA TULOSTA? Väitöskirja Matti Multimäki Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan,

Lisätiedot

ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen

ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen Tuomas Vanhatalo Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) VANHATALO, Tuomas Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

ISO 22000:2005 -STANDARDIN MUKAISEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET ELINTARVIKETURVALLISUUTEEN

ISO 22000:2005 -STANDARDIN MUKAISEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET ELINTARVIKETURVALLISUUTEEN ISO 22000:2005 -STANDARDIN MUKAISEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET ELINTARVIKETURVALLISUUTEEN Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Terveyden biotieteiden koulutusohjelma

Lisätiedot

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013 Keskeiset työkohteet ja tulokset Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Pekka Forselius, Senior Advisor FiSMA Timo Käkölä. JyY Markku Tukiainen,

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Finell, Joni Finne, Mikko 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot