TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT Tunturi-Lapin Kehitys ry Anna Kantola palvelujohtaja. ASKEL ASKELEELTA-projekti TUNTURISSA TUULEE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT Tunturi-Lapin Kehitys ry Anna Kantola palvelujohtaja. ASKEL ASKELEELTA-projekti TUNTURISSA TUULEE"

Transkriptio

1 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT Anna Kantola palvelujohtaja ASKEL ASKELEELTA-projekti TUNTURISSA TUULEE TUNTURISSA TUULEE

2 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT SEUDULLINEN PAJA JA YRITYSYHTEISTYÖ 400Km 150 Km

3 Kuka olen, mistä tulen? Mitä odotan?

4 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT OLETKO KUULLUT? Yhteistyökumppani/työkaveri:kyllä näiden kuntien ja toimijoiden välinen yhteistyö on hankalaa tai mahdotonta. Ja meillä on pitkät etäisyydet.

5 Myyttien Murtaminen *Usko itseen *Usko toiseen

6 Askel Askeleelta -PROJEKTIN ETENEMINEN 1. VAIHE Kevät 2010 Pysyvän toiminnan muodon etsiminen ja työstäminen virkamiesten ja päätöksentekijöiden kanssa benchmarking ja tarveselvityksiä hankkeen esittely sosiaali- ja terveys/perusturvalautakunnille eri mallivaihtoehtojen työstäminen ohjausryhmässä ja aiepäätös kunnilta 2. VAIHE Syksy 2010 Valitun malliaihion työstäminen uuden organisaation toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (päätöksentekoon tarvittavat laskelmat ja yk-vaikuttavuusarviot) Rahamuotoiset päätökset kuntien talousarviossa toiminnan käynnistämiselle 3. VAIHE Kevät 2011 Toiminnan organisointi ja käynnistäminen Rahoituksen varmistaminen jatkon osalta ESR- projektin päättäminen Projektin loppuarviointi

7 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT Since Muonio, Kittilä, Enontekiö. Yksilövalmennustiimi myös Kolarissa *Kolarin kunnan työpaja yhteistyökumppanina Askel askeleeltakehittämishankkeessa ja Oma Valinta Kumppanuus II hankkeessa.

8 TUNTURI-LAPIN KEHITYS RY Valmennus ja kuntoutuspalvelut Nuoria ja aikuisia: Nuoret alle 29-vuotiaat tunturi-lappilaiset työttömät: Enontekiöllä 23 + toimenpiteissä 8 Kittilässä 33 + toimenpiteissä 34 Kolarissa 43 + toimenpiteissä 37 Muoniossa 29 + toimenpiteissä 20 Yhteensä toimenpiteissä 99 *palvelusopimuksissa kunnat kirjaavat oman painotuksensa, esim. kuinka monta prosenttia työpajojen työvalmennuspaikoista on varattu ensisijaisesti nuorille. Erityisesti nuorten palveluiden kehittämiseksi kunnat ovat hakeneet työpajatoiminnan avustusta. Lisäksi aikuisia tukea ja ohjausta tarvitsevia työnhakijoita Tunturi-Lapissa on keskimäärin noin 300.

9 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT Tunturi-Lapin kehitys ry. Tunturi- Lapin Kehitys ry on seutukuntaorganisaatio, jonka jäseninä ovat Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnat. Tunturi- Lapin kehitys ry on kunnille sidosyksikkö tyyppinen palveluntuottaja. Palvelusopimukset tehdään tällöin suoraan kuntien kanssa ilman kilpailutusta. Valmennus ja kuntoutuspalveluiden palvelutuotanto on Tunturi-Lapin kehitys ry:ssä, ja ohjaus perustuu kuntien ja :n välisiin palvelusopimuksiin ja johtoryhmätyöskentelyyn.

10 Valmennus ja kuntoutuspalvelut TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT ORGANISAATIO Tunturi-Lapin kehitys ry: hallitus Valtuuskunta Valmennus ja kuntoutuspalveluiden johtoryhmä Kehitys ry:n toimitusjohtaja Kehitys ry:n taloussihteeri Valmennus ja kuntoutuspalvelut Enontekiöllä, Kittilässä, Kolarissa ja Muoniossa Palvelujohtaja Johtava yksilövalmentaja &valmentajat Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Vastaava työvalmentaja Muonion työpajoilla Muut työpajaohjaajat Vastaava työvalmentaja Kittilän työpajoilla Muut työpajaohjaajat Työnsuunni telija Kittilä Tunturi-Lapin kehitys ry:n muita työntekijöitä RURALPOLIS, Petri *valmennus ja kuntoutuspalveluiden johtoryhmä Muje toimii + KOKO-ohjelma myös työpajojen Liisa Mäenpää ohjausryhmänä?

11 TUNTURI-LAPIN KEHITYS RY:N VALMENNUS JA KUNTOUTUSPALVELUIDEN Johtoryhmä Jaakko Tiensuu puheenjohtaja (myös Tunturi-Lapin kehitys ry:n hallituksen puheenjohtaja) Anna Kantola sihteeri Elli Kangosjärvi Muonion kunta, kirjastonjohtaja Katja Kallo, Muonion kunta, sosiaalijohtaja Esa Mäkinen, Kittilän kunta, hallintojohtaja Mauri Tammela Kittilän kunta, sivistystoimenjohtaja/sanna Seppälä, Kittilän kunta nuorisosihteeri Kirsti Viuhkola, Kolarin kunta, vastaava sosiaalityöntekijä Ristenrauna Magga Samisoster ry Pirjo Stoor, terveydenhoitaja, Muonio Enontekiö kansanterveystyön kuntayhtymä Annikki Kallioniemi Enontekiön kunta, sosiaalisihteeri Johtoryhmän tehtävänä on laatia strategia ja ohjata toimintaa tavoitteisiin, sekä arvioida ja seurata toimintaa. Johtoryhmän toimivallan ylittävissä asioissa päätökset tekee Tunturi-Lapin kehitys ry:n hallitus.

12 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT Valmennus ja kuntoutuspalvelut Työ- ja yksilövalmentajat & co. ENONTEKIÖLLÄ Yksilövalmentaja Tiina Aaltonen KITTILÄSSÄ Yksilövalmentaja Susanna Puolakka Työpajatoiminnan koordinaattori, Virpi Jesiöjärvi Työpajaohjaaja Mediapaja, Mikko Holopainen Työpajaohjaaja Puutyöpaja, Jouni Moilanen Työnsuunnittelija, Anna-Liisa Levinheimo KOLARISSA Yksilövalmentaja Minna Niska Johtava yksilövalmentaja Hilja Liimatainen MUONIOSSA Yksilövalmentaja Päivikki Heikkinen Työpajaohjaaja Käsityöpaja Leila Malila Työpajaohjaaja Puu-ja pienkonekorjaus Arto Säkkilä Työpajaohjaaja ATK-paja Toni Ylivirta alkaen Toimintaa johtaa Tunturi-Lapin kehitys ry:n valmennus- ja kuntoutuspalveluiden palvelujohtaja/käynnistysvaiheessa Askel askeleelta projektipäällikkö Anna Kantola. Askel askeleelta -projektiassistenttina toimii Tuija Kallojärvi (Kittilän kunnan palveluksessa). Yhteensä valmennus ja kuntoutuspalveluiden ohjaava henkilöstö + hallinto 14. Tunturi-Lapin kehitys ry:n muut työntekijät Markku Mäkitalo, toimitusjohtaja Merja Hietala, Talousjohtaja (osa-aikainen) Liisa Mäenpää, KOKO-ohjelmasihteeri Petri Muje,Ruralpolis, projektipäällikkö

13 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT ASIAKASVOLYYMIT n. 100 yhtäaikaista asiakkuutta *22 työvalmennuspaikkaa pajoilla, kaikki yksilövalmennusasiakkuudessa *40 kuntouttavan työtoiminnan paikkaa muualla, yksilövalmennusasiakkuus *40 palkkatukityöpaikkaa Kittilän kunnassa, osa yksilövalmennuksen asiakkaina TULEVAISUUDESSA: *seinättömiä pajapaikkoja, kokeilu aloitetaan Enontekiöllä yhteistyössä Samisosterin hankkeen kanssa

14 SUJUVA POLKU TYÖELÄMÄÄN JA HYVÄÄN ARKEEN KOHTI TYÖPAIKKAA TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT Valmennus ja kuntoutus palvelut Tunturi-Lapin työpajat Yleishyödyllistä toimintaa Valmennus ja kuntoutuspalvelut kunnalle/nuorille ja aikuisille Asiantuntijapalvelut TE-toimistolle Palvelut KELA:lle KOHTI HYVÄÄ ARKEA Pönkä Ry/Oy Sosiaalinen yritys Matalan kynnyksen työpaikat sosiaalisessa yrityksessä Enontekiöllä, Kittilässä, Kolarissa ja Muoniossa. Työpalvelumyynti / edelleen sijoittaminen Elinkeinonharjoittamista Tukipalvelut kunnille ja yrityksille Yritysasiakkaa Muut työnantajat Avoimet työmarkkinat Oppilaitokset

15 SEUTUYHTEISTYÖ ON...

16 SEUTUYHTEISTYÖ ON! *Etäisyydet on voitettavissa. *Yhteistyössä onnistuminen on mahdollista, kun on aito tarve ja ollaan avoimia * ja kun riittävän monella avainhenkilöllä on yhteinen tavoite ja tahto ja sekä hyödyn näkymät. *rohkeutta kokeilla erilaista tapaa toimia

17 SEUTU KUNTA IDENTITEETTI YHTEISTYÖ POLITIIKKA VIRKAMIEHET YHTEISTYÖKUMPPANIT

18 Kadonneiden aarteiden metsästys nuorten työpajojen näkökulmasta toiminnan keskeisimmät hyvät käytännöt ovat nuoren ja hänen tarpeidensa kokonaisvaltainen huomioon ottaminen työpajatoiminnassa (ml.yhteistyöverkoston merkittävä rooli), nuorten työpajan työpaikkamaisuus ja nuorten työpajajakson jälkeisten polkujen rakentaminen (esim. yritysharjoittelu). kannustaa tekijöitä riskinottoon, motivoida ja palkita heitä siitä, edistää laatuajattelua nuorten työpajahankkeissa. # Missä määrin työpajat ovat tekemisissä pk-yrityssektorin kanssa? # Millaisiksi työpajojen vastuuhenkilöt (esimiehet, projektipäälliköt jne) kokevat työpajatoiminnan nykytilan ja tulevaisuuden näkymät? (Virtanen, Kuoppala 2000)

19 Kadonneiden aarteiden metsästys 1) Fokusoituminen ydintehtäviin: myytin murtaminen eli nuoren ja aikuisen itsetunnon vahvistaminen & oman suunnan löytäminen vahvuuksien varassa. Soveltaen. Jonas Ridderstålen & Kjell Nordström 2000 Virtanen, Kuoppala 2000.

20 Kadonneiden aarteiden metsästys Ja.. Huippulaatuun tähtääminen: huippu hyvä ja motivoiva työpaja Organisaationa oppien, jatkuvan kehittymisen idea: itseen kohdistuva uudistumisvaatimus Innovaatiohakuisuus: rohkeus sanoa keskeneräisiäkin asioita ja kannustaa toista Soveltaen. Jonas Ridderstålen & Kjell Nordström 2000 Virtanen, Kuoppala 2000.

21 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT IDea Työvalmentajat - ja yksilövalmentajat valmenvat päivittäistä työtä ja tekemistä työpajoilla ja auttavat oman tulevaisuuden tekemisessä. TYÖ JA YKSILÖVALMENNUS Työpajoilla tehdään tiettyihin ammattitutkintoihin liittyviä opintosuorituksia näyttöinä ja siten helpottuu opiskelujen aloittaminen tai jatkaminen. OPINNOLLISTAMINEN Työtehtäviä tehdään ja palveluita tarjotaan yrityksille ja yksityisille asiakkaille, jotka liittyvät paikallisiin elinkeinoihin. Työharjoitteluissa käyvät kaikki työpajalaiset ja samalla saadaan jalkaa oven rakoon mahdolliselle työnantajallemme. YRITYSYHTEISTYÖ Tutkimukset&selvitykset: Vaikuttavuus yritysyhteistyössä?

22 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT YRITYSYHTEISTYÖ 1400 yritystä & asukasta. Matkailu & Kaivostoiminta & Muut. Lentokenttä Kittilässä, juna-asema Kolarissa, rajayhteys Norjaan ja Ruotsiin Enontekiöllä, rajayhteys Ruotsiin Muoniossa. TE-toimiston KOTTI-kyselyn perusteella kymmeniä yrityksiä, joilla kasvutarpeita ja myös kiinnostusta rekrytoida vaikeasti työllistyviä.

23 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT YRITYSYHTEISTYÖ Työharjoittelupaikat Edelleen sijoittaminen Alihankintayhteistyö Koulutusyhteistyö (kurssit puolin ja toisin) Oppisopimusyhteistyö Opinnollistaminen Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen

24 Yrittäjä Ari Järvenpää

25 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT TARVE? Palvelujohtaja Anna Kantola TARVE? Yrittäjä Ari Järvenpää Työvalmentaja Jouni Moilanen Yhteinen tavoite Potentiaalinen työntekijä /valmentautuja Työelämään tutustuja, elämänuraa etsivä nuori TARVE? TAVOITE?

26 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT YRITYSYHTEISTYÖ Lessons learnt? * * *

27 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT YRITYSYHTEISTYÖ Ideoita? * * *

28 TUNTURI-LAPIN TYÖPAJAT YRITYSYHTEISTYÖ Kysymyksiä, huolia esteitä? * * *

29 Kiitos! Anna Kantola palvelujohtaja Tunturi-Lapin Työpajat/

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TYÖ ELÄMÄ OSALLISUUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoiminnan yksiköt (työpajat)... 2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Tavoitteet ja painopistealueet

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan Valtti-työpaja 1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen: Valtti vahvistusta valinnoille Valtti-työpaja tuottaa työllistymistä edistäviä palveluita Pohjois-Satakunnan alueella. Työpaja tarjoaa laadukasta

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Lukijalle MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke www.adaptor.fi Muuntaja-hanke

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17 TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOISSUOMESSA 1/17 4555 vuotiaat Kuntoutuskokeilujakso n. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa pitkäaikaistyöttömät 7 kk. Toteutettiin ryhmämuotoisena. (Kela, työhallinto, sos.toimi).

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Graafinen suunnittelu & taitto: Mediapaja 2012 A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Sisällysluettelo Mikä? Miksi?...

Lisätiedot

KAUSTISEN SEUTUKUNNAN TYÖPAJASELVITYS

KAUSTISEN SEUTUKUNNAN TYÖPAJASELVITYS KAUSTISEN SEUTUKUNNAN TYÖPAJASELVITYS Veli-Matti Koljonen 14.2.2010 MAASEUTUPOLIITTISEN ERITYISOHJELMAN ALUEELLINEN MAASEUTUOSIO (AMO-ohjelma) 1 1. SELVITYSTEHTÄVÄ Tämän selvitystehtävän taustana ovat

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti AATU-projekti Eteenpäin Elämässä Loppuraportti Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Projektin ohjausryhmä... 4 2. Lähtökohdat... 5 3. Tavoitteet... 5 4. Toteutus... 6 4.1. Asiakastyö... 6 4.2. Yksilövalmennus...

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun 1 1. Tausta Hallitusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät julkisen talouden vakauttamiseen ja kestävään

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ JOHDANTO...3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...5 Lähtökohta...5 Kohderyhmä...5 Epäonnistumisansasta onnistumisen kehälle...6

Lisätiedot

sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan

sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan 2009 2011 2 lukijalle Esipuhe Mitä ovat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset? Tämä julkaisu tarjoaa näkökulmia tähän kysymykseen käytännönläheisesti ja helppolukuisella

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoimintayksiköt...2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Päämäärät, tavoitteet ja painopistealueet 2010... 3 2.3

Lisätiedot