Optimointi muutokset vaatimuksissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Optimointi muutokset vaatimuksissa"

Transkriptio

1 Optimointi muutokset vaatimuksissa STUKin Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä Ylitarkastaja Petra Tenkanen-Rautakoski

2 Optimoinnista säädetään jatkossa SätL 2 luku, 6 Optimointiperiaate Tarkemmat säännökset VnA luku 2 Lisäksi lääketieteellisen altistuksen osalta SätL luku 13, 112 Tarkennetaan STUKin määräyksellä (teknisluonteiset käytännön menettelyt)

3 6 Optimointiperiaate Ote uudesta laista, yleistä Säteilysuojelun optimoimiseksi työperäinen altistus ja väestön altistus ionisoivalle säteilylle on pidettävä niin vähäisenä kuin se käytännöllisin toimenpitein on mahdollista sekä lääketieteellinen altistus on rajoitettava välttämättömään tarkoitetun tutkimus- tai hoitotuloksen saavuttamiseksi tai toimenpiteen suorittamiseksi (optimointiperiaate) Perusteluista huomioitavaa: Painopiste yksilön annoksen optimoinnissa, mutta huomioitava myös kollektiivinen annos Huomioitava myös potentiaalinen altistus

4 VnA 2, yleiset periaatteet Säteilytoiminnan oikeutusarvioinnissa ja säteilysuojelun optimoinnissa on otettava huomioon työperäinen altistus väestön altistus lääketieteellinen altistus Aiheutuvan annoksen suuruus, altistuksen todennäköisyys sekä altistuvien henkilöiden lukumäärä pidetään niin pienenä kuin on kohtuudella mahdollista ottaen huomioon nykyinen tieto ja tekniikka sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset tekijät

5 VnA 2, yleiset periaatteet Tarpeetonta lääketieteellistä altistusta on vältettävä. Tässä tarkoituksessa on otettava huomioon: 1) laitteiden valinta 2) laitteiden suorituskykyyn vaikuttavien parametrien valinta 3) potilasannoksen määrittäminen ja potilaalle annettavan radioaktiivisen lääkkeen aktiivisuuden mittaaminen 4) laadunvarmistus Henkilökunnan pätevyys, perehdyttäminen ja täydennyskoulutus sekä riittävä henkilöstöresurssi

6 Ote uudesta laista, lääketieteellinen altistus 112 Toiminnanharjoittaja vastaa, käytännön vastuut määriteltävä Huomioitava potilaan lisäksi tukihenkilö sekä lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuva tutkittava Tukihenkilön on oltava 18 vuotta täyttänyt eikä hän saa olla raskaana Raskaana olevan henkilön säteilysuojelun optimoinnissa on sikiön altistus otettava huomioon. Toiminnanharjoittajan on käytettävä potilaan säteilyaltistuksen vertailutasoja optimoinnin tukena Erityisryhmiä lapset, raskaana olevat, imettävät ja oireettomat henkilöt

7 Käytännön vastuut huomioitava SätL 114 ja 116 Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri tai hammaslääkäri vastaa lääketieteellisen altistuksen oikeutuksesta ja säteilysuojelun optimoinnista sekä osaltaan tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon tulosten lääketieteellisestä arvioinnista. Tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon suorittajan on omalta osaltaan varmistettava ennen säteilyn kohdistamista ihmiseen, että tutkimus, toimenpide tai hoito suoritetaan turvallisesti. Erityisesti on varmistettava, että: 1) säteilylähteen varo- ja suojausjärjestelmät ovat kunnossa ja käytettävät laitteet toimivat moitteettomasti; 2) potilas on asianmukaisesti suojattu ja säteilyaltistus rajattu niihin kehon osiin, joihin säteily on tarkoitus kohdistaa; 3) potilaalle annettava radioaktiivinen aine on asianmukaisesti tarkastettu

8 113 Lähetteen antajan velvollisuudet 1) hankitaan olennainen tieto aikaisemmista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista; 2) lähetteessä annetaan säteilysuojelun optimointiin tarvittavat tiedot mukaan lukien tutkimus- tai hoitoindikaatio; 3) säteilylle altistuvalle henkilölle tai muulle asianosaiselle annetaan tieto tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon hyödyistä ja säteilyaltistuksen aiheuttamasta mahdollisesta terveyshaitasta Lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin on osaltaan arvioitava tutkimuksesta, toimenpiteestä tai hoidosta aiheutuvan lääketieteellisen altistuksen oikeutus. Lähetteen antajalla on oltava käytössään tavanomaisia säteilylle altistavia tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja koskevat lähettämissuositukset ja tietoa tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutuvista säteilyannoksista. Lähetteen antajan on tarvittaessa konsultoitava asiantuntijoita ennen lähetteen antamista

9 Vertailutasot Jatkossa STUK määräys liitteenä nykyiset päätökset Aikuisten TT-tutkimukset ( ) Lasten TT-tutkimukset ( ) Pään alueen KKTT-tutkimukset ( ) Kardiologiset tutkimukset ( ) Tavanomaiset röntgentutkimukset ( ) Lasten tavanomaiset röntgentutkimukset ( ) Toiminnanharjoittaja voi käyttää omia vertailutasoja (ei saa olla yllä esitettyjä väljemmät) Määritettävä annokset ja verrattava vähintään 3 v välein, lisäksi jos oleellisia muutoksia

10 STUK määräys optimoinnista - alustavaa Lähetteen merkitys optimoinnissa Lasten tutkimukset; huomioitava tutkimusprotokollassa, esim. kuvausarvot Kuvausalueen rajaus (riittävä, mutta ei liian iso) Säteilysuojien käyttö (kun potilaan/sikiön altistus oleellisesti pienenee, mutta tutkimus ei vaarannu) Sikiön altistus pidettävä mahdollisimman pienenä (alle 1 msv); toisaalta hedelmällisessä iässä olevan naisen tutkimuksen oikeutukseen kaavailtu käytännön muutoksia

11 Raskauden mahdollisuus/oikeutus (ehdotus) hampaiston kuvantaminen tai pään ja kaulan alueen tai raajojen kuvantaminen; mahdollinen raskaus ei vaikuta oikeutusarviointiin sikiön annos < 0,0001 msv Vartalon tai keuhkojen alueen kuvantaminen ilman, että sikiö on suoraan kuvausalueella; oikeutus arvioitava erityisen huolellisesti, jos tutkimus päädytään tekemään on optimointi erityisen tärkeää sikiön annos reilusti < 1 msv isotooppihoito tai vatsan ja lantion alueen TT-tutkimus tai läpivalaisuohjattu toimenpide; raskauden mahdollisuus selvitettävä riittävän herkällä menetelmällä sikiön altistus tyypillisesti max 50 msv (100 msv on raja-arvo, jolloin havaittu joitakin vaikutuksia sikiön kehitykseen)

12 Kiitokset! Kysymyksiä? 12