JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI"

Transkriptio

1 JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvion ja määrittelee hoidon tarpeen kiireellisyyden. Asiakkaalla on oikeus päästä hammashoitoon viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat kunnan asettamien kriteerien mukaan. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta ja annetusta palvelusetelistä. Kunta antaa palvelusetelin asiakkaalle, joka on valinnut palvelusetelin palvelumuodokseen ja ohjeistaa häntä palvelusetelin käytössä. JIK ky hyväksymät kriteerit suun terveydenhuollon palveluseteliin: Suun tutkimus ja hoitosuunnitelman mukainen hoito Päivystyksen jatkohoito tai kiireellinen hoito Seuraavat tilanteet estävät palvelusetelin myöntämisen asiakkaalle: Asiakas ei täytä kuntayhtymän asettamaa kriteeriä palvelusetelin myöntämiselle Asiakas haluaa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykenevä ottamaan vastuuta palvelusetelin sisältämän hoidon järjestämiseksi. Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta. Asiakkaalla ei ole osoitetietoja väestörekisterissä, tai hänellä on potilasasiakirjoissa merkintä lisätietoja maistraatissa, tai asiakas ei ilmoita olemassa olevia osoitetietojaan. Asiakas ei ole kirjoilla kunnassa, jossa palveluseteli myönnetään. Asiakkaan asemasta palvelusetelijärjestelmässä: Palveluntuottajan tulee suorittaa palvelusetelin sisältämä tuotettava palvelu hoitotakuun ( Hoitotakuu 15b ) edellyttämässä ajassa.

2 Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta omavastuuosuuteen. Asiakas voi saada korvausta matkakustannuksista siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään. Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin sovelletaan kuluttajansuojalakia. Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli palveluntuottajalle. Palvelusetelisäädösten lisäksi, asiakkaan asemaan sovelletaan potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Palvelusetelin arvo ja omavastuuosuuden määrittyminen: JIK suun terveydenhuollon palveluseteli ei ole tulosidonnannainen vaan se on toimenpidekohtaisesti tasasuuruinen. Palvelusetelituotteet määritetään sairausvakuutuskoodien avulla. Toimenpiteen SFA10 yhden pinnan täyte =paikkaushoito suoralla menetelmällä painokerroin on 1. Muiden toimenpiteiden palvelusetelin arvo saadaan käyttämällä Suomen hammaslääkäriliitto ry:n yksityishammaslääkärihinnaston toimenpiteiden suhdelukuja. Painokertoimen 1 arvo on 35 euroa. Palvelusetelin myöntäjä arvioi palveluseteliin hoitotoimenpiteiden kokonaisuuden sekä niiden arvon yhteensä. Hoitokokonaisuuden arvo palvelusetelissä muodostuu toimenpiteiden lukumäärästä kerrottuna painokertoimella ja ko. suhdeluvuilla. Omavastuuosuus asiakkaalle on palvelutuottajan laskuttaman hinnan ja JIK palvelusetelin arvon välinen erotus. Suhdeluvut toimenpiteittäin ovat seuraavat kerrottuna yhden toimenpiteen painokertoimella ( 35 ). Palveluntuottajan tarjoamat toimenpiteet X Toimenpideryhmä Koodi Suhdeluku Selite Palvelusetelin arvo JIK = (kerroin yksi on 35,00 ) SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma SAA01 0, Suun tutkimus, suppea 18,06 SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito SCA01 0, Ehkäisevä suun terveydenhoito saman hoitokäynnin yhteydessä 18,06

3 SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito SCA02 1, Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti 37,88 ienmuutosten hoito SDA01 0, Parodontologinen hoito, erittäin suppea 19,98 ienmuutosten hoito SDA02 0, Parodontologinen hoito, suppea 25,73 ienmuutosten hoito SDA03 1, Parodontologinen hoito 51,30 ienmuutosten hoito SDA04 2, Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen 71,76 ienmuutosten hoito SDA05 2,8447 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen 99,56 SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä SFA00 0, Pieni täyte 25,73 SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä SFA10 1 Yhden pinnan täyte 35,00 SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä SFA20 1, Kahden pinnan täyte 59,61 SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä SFA30 1, Kolmen tai useamman pinnan täyte 68,24 SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä SFA40 2, Hammasterä tai -kruunu 85,18 SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä SFB10 1, SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä SFB20 2, SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä SFB30 5, Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte 59,61 Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte 99,57 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte 176,76 SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet SFC01 0, Paikkaushoidon tukitoimenpide 18,06 SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet SFC00 2, Alustäytepilari 73,04

4 avaus SGA01 0, Hampaan ensiapuluonteinen avaus 25,73 avaus SGA02 0, Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus 32,44 avaus SGA03 1, avaus SGA04 2, avaus SGA05 2, Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa 46,83 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa 73,04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen 99,57 avaus SGA06 2, Vierasesineen poisto juurikanavasta 73,04 avaus SGA07 2, SGB Hampaan juurentäyttö SGB00 0, SGB Hampaan juurentäyttö SGB10 0, SGB Hampaan juurentäyttö SGB20 1, Vierasesineen poisto juurikanavasta, vaativa 99,57 Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio) 32,44 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas 32,44 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas 46,83 SGB Hampaan juurentäyttö SGB30 2, Muu vaativa hampaan juurentäyttö 73,04 SGC Muut juurenhoitotoimenpiteet SGC00 0, Hampaan juurikanavien lääkehoito 25,73 SGC Muut juurenhoitotoimenpiteet SGC10 0, Hammasytimen (pulpan) kattaminen 25,73 SGC Muut juurenhoitotoimenpiteet SGC20 2, Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta 73,04 SGC Muut juurenhoitotoimenpiteet SGC30 2, Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta, vaativa 99,57

5 SGC Muut juurenhoitotoimenpiteet SGC40 2, SGC Muut juurenhoitotoimenpiteet SGC50 2, Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide 73,04 Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen 99,57 SHA Purentafysiologinen hoitokäynti SHA01 0, Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea 18,06 SHA Purentafysiologinen hoitokäynti SHA02 0, Purentafysiologinen hoitokäynti 32,44 SHA Purentafysiologinen hoitokäynti SHA03 1, Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa 46,83 SHA Purentafysiologinen hoitokäynti SHA04 2, Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa 73,04 SHA Purentafysiologinen hoitokäynti SHB00 2, Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus 99,57 EBA Hampaiden poistot EBA00 1 Hampaan poisto 35,00 EBA Hampaiden poistot EBA05 2, Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta 73,04 EBA Hampaiden poistot EBA15 2, Hampaiston saneeraus 88,86 EBA Hampaiden poistot EBA10 3, Hampaan poistoleikkaus 130,73 EBA Hampaiden poistot EBA20 2, Hampaan poisto osittain, hemisektio 73,04 WX Anestesia WX002 1, Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa 37,56 WX Anestesia WX105 0, Pintapuudutus 9,27 WX Anestesia WX110 0, Infiltraatiopuudutus 9,27 WX Anestesia WX290 0, Suun alueen johtopuudutus 9,27

6 SPA Hammasprotetiikan valmistavat toimenpiteet SPA00 1 Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten 35,00 SPB Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet SPB30 2, Tilapäinen osaproteesi 99,57 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC10 5, Tavallinen hammaskruunu 185,07 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC25 5, Muu vaativa kruunu 185,07 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC30 5, Pintakiinnitteinen silta, lyhyt 185,07 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC30b 7, Pintakiinnitteinen silta, pitkä 268,17 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC35 5, Vastaanotolla valmistettu silta 185,07 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC40 3, Sillan 1. tai 2. välihammas 130,73 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC45 2, Sillan 3. tai sitä seuraava välihammas 73,04 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC50 2, Nastapilari 73,04 SPC Kiinteät hammasproteesit SPC60 0, Parapulpaalinastan upotus 18,06 SPD Hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit SPD00 5, Limakalvokantoinen kokoproteesi/leuka 190,98 SPD Hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit SPD00b 6, Limakalvokantoinen kokoproteesi/leuka, vaativa 241,16 SPE Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit SPE00 7, Metallirunkoinen osaproteesi 249,63 SPE Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit SPE00b 8, Metallirunkoinen osaproteesi, vaativa 304,77 SPE Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit SPE90 5, Muu osaproteesi 190,98

7 SPE Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit SPE90b 6, Muu osaproteesi, vaativa 242,92 korjaustoimenpiteet SPF00 0, Proteesin korjaus 31,64 korjaustoimenpiteet SPF10 1, Proteesin vaativa korjaus 55,94 korjaustoimenpiteet SPF20 1, Väliaikainen proteesin pohjaus 37,56 korjaustoimenpiteet SPF30 2, Proteesin pohjaus 73,04 korjaustoimenpiteet SPF40 1, korjaustoimenpiteet SPF50 1, Kruunun tai pienen sillan irrotus ja uudelleen sementointi 46,83 Sillan irrotus, korjaus ja uudelleen sementointi, käyntikertaa kohti 68,24 korjaustoimenpiteet SPF60 1, Fasadin korjaus 68,24 SB Vastaanotolla suoritettavat täydentävät tutkimukset EB1AA 0, Hammasröntgen 14,12 SB Vastaanotolla suoritettavat täydentävät tutkimukset EB1CA 0,21052 Hammasröntgen, lisäkuva 7,37

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.5.2011 Vihdin Hammaslääkäriasema

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.5.2011 Vihdin Hammaslääkäriasema Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.5.2011 Vihdin Hammaslääkäriasema 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

Palveluseteli asiakkaan valinta? Anna-Kaisa Pusa, johtaja, FT

Palveluseteli asiakkaan valinta? Anna-Kaisa Pusa, johtaja, FT Palveluseteli asiakkaan valinta? Anna-Kaisa Pusa, johtaja, FT Tausta monituottajamallille JIK ky:ssä - Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansainvälistä liiketoimintaa - Osaako kunta ostaa? Vai viedäänkö

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelintoimintaohje Suunterveydenhuolto 15.2.2013 I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 2 1. TOIMINTAOHJE... 2 2. MÄÄRITELMÄT... 2 3. KUOPION KAUPUNGIN VELVOITTEET... 3 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta Hammashoit Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2010 julkaistun ohjekirjan

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja

Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja Syyskuu 2013 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014

KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014 KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014 SISÄLLYS KUNNAN JA OY X AB:N SITOUMUS PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Määritelmät... 3 3 Palvelusetelin luonne...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot