Kelan maksama työttömyysturva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan maksama työttömyysturva"

Transkriptio

1 Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1

2 Työttömyysturva Työtön työnhakija vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki vuorottelukorvaus Työeläkelaitos työttömyyseläke työttömyyseläke

3 Työttömyysturvan tavoitteet Työttömyysturvajärjestelmän ja sen sisältämien etuuksien tarkoitus on turvata työttömän työnhakijan toimeentulo, korvata ja lieventää työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä sekä parantaa hänen edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille. 3

4 Kelan peruspäivärahan, työmarkkinaja kotoutumistuen myöntämisen edellytys Työvoimapoliittinen edellytys Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija Kokoaikatyötä hakeva Työkykyinen Työmarkkinoiden käytettävissä Ei ole voitu osoittaa työtä eikä koulutusta Työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisen tutkii työvoimahallintotyövoimahallinto. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kelalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon näiden edellytysten täyttymisestä. 4

5 Peruspäiväraha 5

6 Peruspäivärahan saamisen edellytys = työssäoloehdon täyttyminen Palkansaajan työssäoloehto 28 kk:n aikana 34 viikkoa työssä, jossa työaika vähintään 18 tuntia/viikko palkka työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyön palkka vähintään euroa kuukaudessa Yrittäjän työssäoloehto 48 kk:n aikana 18 kk yrittäjänä yritystoiminta laajuudeltaan olennaista 6

7 Työssäoloehdon tarkastelujakso Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät mm. sairaus, päätoimiset opinnot ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoitaminen. Tarkastelujaksoa pidentää myös aika, jona osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Pidennetty tarkastelujakso voi olla enintään 7 vuotta. 7

8 Peruspäiväraha Omavastuuaika 7 työpäivää vastaava aika enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana Määritellään vain kerran päivärahan enimmäismaksuaikaa (500 pv) kohti Tulojen vaikutus peruspäivärahaan vain hakijan omat työttömyysaikaiset ansiotulot ja eräät sosiaalietuudet vaikuttavat peruspäivärahan määrään 8

9 Peruspäivärahan korotusosa Peruspäivärahaan maksetaan korotusosa työhistorian perusteella työttömyyden alkaessa - 20 päivältä/ 3 vuoden työhistoria päivältä/ 20 vuoden työhistoria Peruspäivärahaan maksetaan korotusosa 200 päivältä työllistämistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta 9

10 Työmarkkinatuki 10

11 Työmarkkinatuki Työmarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. Se on tarkoitettu työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut viime aikoina töissä (= ei täytä työssä oloehtoa) ja työttömälle, joka ei voi enää saada perus- tai ansiopäivärahaa 500 päivän enimmäisajan täytyttyä. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien ansiotulojen lisäksi myös hakijan omat muut mahdolliset tulot esim. pääomatulot ja vanhempien tulot, jos hakija asuu heidän kanssaan samassa taloudessa, eikä täytä työssäoloehtoa. 11

12 Työmarkkinatuen odotusaika 21viikkoa ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevalla; ei kuitenkaan, jos valmistunut ammattiin oppilaitoksesta Odotusaika kuluu työnhakijana, työssä, työharjoittelussa, työvoimakoulutuksessa, työkokeilussa, työhallinnon järjestämässä kuntoutuksessa Työmarkkinatuki maksetaan myös odotusaikana, jos osallistuu työllistämistä edistävään palveluun 12

13 Työmarkkinatuki kotoutumistukena Maahanmuuttajalle mahdollisuus hankkia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemia valmiuksia työmarkkinatuen turvin Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä kotikunnan ja TE-toimiston kanssa. Maahanmuuttajille työmarkkinatuki maksetaan 3 ensimmäiseltä vuodelta kotoutumistukena, joissakin tilanteissa enintään 5 vuodelta kotoutumistukena työmarkkinatuen saamisen edellytykset täytettävä, kotona asuminen, tarveharkinta ja määrä kuten työmarkkinatuessa 13

14 Työmarkkinatuen ja kotoutumistuen omavastuuaika voimassa kalenterivuoden ajan alkavan kalenterivuoden aikana otetaan uusi omavastuuaika, jos oikeus työmarkkinatukeen katkeaa yli 13 päivän ajaksi 5 työpäivää vastaava aika enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana 14

15 Tulojen vaikutus työmarkkina- ja kotoutumistukeen Tarveharkintainen Omat työttömyysaikaan kohdistuvat bruttotulot Ei tarveharkintaa, aikana ansio- tai peruspäivärahan päättymisen jälkeen 180 ensimmäisen päivän aikana työllistymistä edistävien toimenpiteiden aikana 55-vuotiaalla, joka täyttää työssäoloehdon 15 Vain hakijan omat työttömyysaikaiset ansiotulot ja eräät omat sosiaalietuudet vaikuttavat tuen

16 Työmarkkinatuen ja kotoutumistuen korotusosa 200 päivältä työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta - korotusosa myönnetään, jos hakijalle ei ole maksettu työmarkkina tai kotoutumistukea yli 500 päivältä tai yli 180 päivältä ansiopäivärahan tai peruspäivärahan 500 päivän enimmäisajan päättymisen jälkeen 16

17 Soviteltu peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja kotoutumistuki Oikeus henkilöllä, joka tekee osa-aikatyötä jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta joka on työttömänä vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön jolla on tuloa yritystoiminnasta jonka työnteko on estynyt muiden työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia Työaika ei saa ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työttömyysetuuden määrästä vähennetään 50 % työtulosta. Oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen ei ole ajalta, jolta työnantajalle maksetaan korkeinta korotettua palkkatukea tai muuta työmarkkinatukimäärärahoista rahoitettua palkkatukea 17

18 Työttömyysturvan hakeminen ja maksaminen työttömyysturvaa voi hakea 3 kuukautta takautuen hakemuksen voi jättää, kun omavastuuaika kulunut Hakemuksen, työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen ja liitteet voi toimittaa sähköisesti kelan asiointipalvelun kautta työttömyysturva maksetaan takautuvasti, kun hakija palauttaa työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen (TT2) 1. maksuerä 10 päivää seuraavat maksuerät 20 päivää osa-aikatyötä tekevälle voidaan maksaa myös kerran kuukaudessa palkanmaksukaudesta riippuen 18

19 Enimmäismaksuaika Työmarkkinatuki on kestoltaan rajoittamaton. Peruspäivärahan enimmäismaksuaika on 500 päivää. Peruspäivärahan 500 päivän maksaminen alkaa alusta, kun täyttää uudelleen työssäoloehdon. 19

20 Peruspäivärahan, työmarkkinatuen ja kotoutumistuen määrä sekä lapsikorotus Täysi määrä on 32,46 euroa päivässä Korotusosa 4,75 euroa päivässä Lapsikorotukset, alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista - yhdestä lapsesta 5,24 euroa päivässä - kahdesta lapsesta 7,69 euroa päivässä -kolmesta tai useammasta lapsesta 9,92 euroa päivässä. Työmarkkina-, kotoutumistuki ja peruspäiväraha ovat veronalaista tuloa, josta tehdään 20 %:n ennakonpidätys tai sosiaalietuuden verotusta varten toimitetun muutosverokortin mukainen ennakonpidätys. 20

21 Työllistymiseen kannustaminen 21

22 Kuntakokeiluun on valittu kuntia, joissa työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on keskimääräistä suurempi. Kokeiluun valituissa yhteensä 65 kunnassa asuu noin puolet Suomen pitkäaikaistyöttömistä 22

23 Työllistymisrahakokeilu TE-toimisto tutkii oikeuden työllistymisrahaan Ei tarvita hakemusta Kelaan, kela maksaa TE-toimiston lausunnolla

24 Kokeilukunnat Kokeilukunnat ovat: Hamina, Kotka; Hämeenlinna, Hattula, Janakkala; Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala sekä Lappeenranta, Taipalsaari, Lemi, Savitaipale, Luumäki; Joensuu, Outokumpu; Jyväskylä, Jämsä, Muurame; Kajaani, Kuhmo; Kemi; Keuruu; Kokkola; Kuopio, Maaninka, Nilsiä, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi; Lahti, Hollola, Nastola, Heinola, Hartola, Sysmä, Orimattila; Lieksa; Mikkeli; Oulu; Pori, Merikarvia, Pomarkku, Ulvila; Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti; Rovaniemi, Ranua; Savonlinna, Punkaharju, Kerimäki; Seinäjoki; Tampere; Turku; Valkeakoski, Akaa, Urjala; Varkaus, Leppävirta; Vantaa; Helsinki; Espoo. Kokeilukuntina pidetään myös kuntia, jotka osallistuvat luettelossa mainittujen kuntien koordinoiman pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämiseen. 24

25 Työllistymisrahakokeilu HE 115/2012 Perustuu VN:n rakennepoliittiseen kannanottoon maaliskuussa Työmarkkinatuki maksetaan työllistymisrahana 1 kk:n ajalta pitkään työttömänä olleelle henkilölle, joka työllistyy vähintään 3 kk:ksi. Toteutetaan määräaikaisena ja alueellisena kokeiluna pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävän kuntakokeilun yhteydessä vuosina Työllistymisrahasta säädetään väliaikaisesti voimaan tulevassa TTL 9 luvussa. 25

26 Työllistymisrahan tavoitteena on kannustaa pitkään työttömänä olleita työnhakijoita työllistymään. Työn ei tarvitse olla kokoaikaista, mutta työsuhteen on kestettävä vähintään 3 kk ja työajan oltava vähintään 18 h/vko. Tarkoitus on tukea kokonaan työttömien työllistymistä, ei osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön siirtymistä. Voimassa olevan työsuhteen lisäksi myös yritystoiminta tai päätoiminen opiskelu estävät työllistymisrahan myöntämisen. 26

27 Työllistymisrahan edellytykset Työllistymisrahaan on oikeus henkilöllä, joka 1) ottaa vastaan vähintään 3 kk kestävän palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn 2) on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 500 pv tai työttömyyspäivärahaa enimmäisajan / lisäpäiväoikeus päättynyt 3) saa työmarkkinatukea tai hänelle ei makseta työmarkkinatukea 10 luvun 2 :n 3 momentissa mainitusta syystä 4) ei ole työsuhteessa, työllisty yrittäjänä tai omassa työssä eikä ole päätoiminen opiskelija ja 5) asuu työsuhteen alkaessa kuntakokeiluun kuuluvassa kokeilukunnassa. 27

28 Työllistymisrahan saaminen edellyttää, että henkilö saa työmarkkinatukea tai että hänelle ei makseta työmarkkinatukea (TTL 10 luvun 2 :n 3 mom. ) korvauksettomasta määräajasta, työssäolovelvoitteesta, (odotusajasta, ammatilliseen koulutukseen liittyvästä rajoituksesta), omavastuuajasta tai tarveharkinnasta johtuen. TE-toimisto saa asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot työsopimuksesta ja maksajan toimittamista kertymätiedoista. Asuinkunta ratkaistaan TE-toimiston asiakastietojärjestelmään ilmoitetun osoitteen perusteella. 28

29 Työllistymisrahaa voidaan maksaa sellaisen työsuhteen perusteella, joka alkaa tai sen jälkeen, mutta viimeistään Työllistymisrahan määrä määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus työllistymisrahaan alkaa. Kesken työllistymisrahakauden tai työllistymisrahakauden jälkeen tapahtuneilla työmarkkinatuen määrään vaikuttavilla muutoksilla ei ole vaikutusta työllistymisrahan määrään tai henkilön työllistymisrahaoikeuteen. 29

30 Työllistymisraha maksetaan: Työmarkkinatuki maksetaan työllistymisrahana 1 kk:n ajalta Maksetaan aina täysimääräinen työmarkkinatuki (32,46 e/pv) ei tarveharkintaa, ei sovittelua, eikä muita etuuksia vähennetä työllistymisrahakauden ajalta ansaittu palkka vaikuta työllistymisrahan määrään. Jos työllistymisrahaan oikeuttava työsuhde on osa-aikainen, jatketaan työmarkkinatuen maksua työllistymisrahakauden jälkeen soviteltuna Työllistymisrahaan voidaan maksaa lisäksi lapsikorotusta korotusosaa tai kulukorvausta, jos henkilö aloittaa työn kesken työllistymistä edistävän palvelun. Myös omavastuu voi kulua ( osa-aikatyö) 30

31 Työllistymisrahan hakeminen ja maksaminen Työllistymisrahaa haetaan TE-toimistosta. Hakemus voidaan tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa ennen työsuhteen alkamista. TE-toimisto tutkii työllistymisrahan myöntämisen edellytykset ja antaa Kelalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon henkilön oikeudesta työllistymisrahaan. Kela myöntää ja maksaa työllistymisrahan aina sitovan lausunnon perusteella. TE-toimisto antaa sitovan lausunnon työllistymisrahan myöntämisestä hakijan 1. työpäivänä Muusta työttömyysturvasta poiketen kela maksaa työllistymisrahan etukäteen. Työllistämisrahaa ei oteta tulona huomioon yleisessä asumistuessa 31

32 Ei oikeutta työllistymisrahaan Työllistymisrahaa ei myönnetä, jos työsuhteen palkkauskustannuksiin maksetaan palkkatukea tai jos henkilöllä on oikeus matka-avustukseen. Työllistymisrahaan ei ole oikeutta, jos henkilö kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta eroaa työstä tai omalla menettelyllään aiheuttaa työsuhteen päättymisen. TE-toimisto tutkii, onko työsuhde päättynyt henkilön omasta syystä. Tarvittaessa Kela perii työllistymisrahan kokonaisuudessaan takaisin. Jos työsuhde päättyy kestettyään yli 3 kk, henkilö ei menetä oikeuttaan työllistymisrahaan. Mahdollinen korvaukseton määräaika, jos työn päättymiselle ei ole hyväksyttävää syytä. 32

33 Esimerkkitapaus A aloittaa työllistymisrahaan oikeuttavan kokoaikatyön A voi hakea työllistymisrahaa TE-toimistosta aikaisintaan 2 vkoa ennen työn alkamista. TE-toimisto tutkii työllistymisrahan edellytykset ja antaa lausunnon, kun työsuhde on alkanut. TE-toimisto antaa työllistymisrahasta lausunnon kelalle ajalta TE-toimisto neuvoo A:ta palauttamaan työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen ajalta jo TE-toimiston lausunto saapuu Kelaan Kelassa lausunnon käsittelijä myöntää A:lle työllistymisrahan ajalle Työllistymisrahana maksetaan täysimääräinen työmarkkinatuki. Työllistymisraha maksetaan heti päätöksenteon yhteydessä lausunnon saapumispäivänä. Työllistymisraha on A:n tilillä

34 Muut työllistymiseen kannustavat TTL lain muutokset Puolison tulojen tarveharkinnasta luovutaan Työmarkkina- ja kotoutumistuen tarveharkinnasta luovutaan puolison tulojen osalta. Työmarkkinatuen saajan avio- tai avopuolison tulot eivät vaikuta työmarkkinatukeen, joka kohdistuu aikaan tai sen jälkeen. Työmarkkina- ja kotoutumistuen tarveharkinnassa säilyy jatkossakin henkilön omat tulot esim. pääomatulot. Myös vanhempien tulot vaikuttavat työmarkkina- tai kotoutumistuen määrään, jos henkilö asuu vanhempiensa taloudessa eikä ole täyttänyt työssäoloehtoa (=osittainen työmarkkinatuki). 34

35 Muut työllistymiseen kannustavat TTL lainmuutokset Lomakorvauksen jaksottamisesta luovutaan Työsuhteen päättyessä maksettua lomakorvausta ei jaksoteta, jos työsuhde päättyy tai sen jälkeen. Muu työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen (esim. irtisanomisajan palkka) tai muuhun vastaavaan järjestelyyn sekä kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai sen aikana työaikapankista maksettu rahakorvaus jaksotetaan edelleen, ja ne estävät jaksotusajalta työttömyysetuuden maksamisen. 35

36 Matka-avustuksena maksettava työmarkkinatuki Matka-avustusten maksamisesta päättää työ- ja elinkeinotoimisto Työn vastaanottamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi Voidaan myöntää työmarkkinatukeen oikeutetulle, joka ottaa vastaan työssäkäyntialueensa ulkopuolella sijaitsevan vähintään 2 kk kestävän kokoaikatyön. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työaika on yli 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän kokonaistyöajasta. Matka-avustusta maksetaan enintään neljältä kuukaudelta Aina täysimääräisen työmarkkinatuen suuruinen

37 Matka-avustuksena maksettava työmarkkinatuki Matka-avustukseen ei ole oikeutta peruspäivärahaa saavalla työttömällä Matka-avustusta ei voida myöntää sellaisen työsuhteen ajalta, jonka palkkauskustannuksiin työnantajalle on myönnetty palkkatukea. Matka-avustus voidaan kuitenkin myöntää palkkatuella palkattavalle, jos palkkatuki rahoitetaan joko osittain tai kokonaan työmarkkinatukimäärärahoista. Asian tutkii TE-toimisto. 37

38 Peruspäivärahan lisäpäivät ikääntyneille Oikeus vuosina syntyneillä, jos täyttää 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, ja työssäoloaikaa vähintään 5vuotta edeltävän 20 vuoden aikana. Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneillä oikeus, jos täyttää 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, ja työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta edeltävän 20 vuoden aikana 38

39 Varhentamaton vanhuuseläke pitkäaikaistyöttömälle Vanhuuseläke voidaan myöntää pitkäaikaistyöttömälle, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot: syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen täyttänyt 62 vuotta saanut työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä. Lisäksi edellytetään, että hänellä on työeläkkeeseen oikeuttavia ansioita vähintään viideltä vuodelta 20 viimeisen vuoden aikana. Ehdot täyttävän henkilön vanhuuseläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden perusteella vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuen vaan hakemista seuraavan kuukauden alusta. 39

40 Työmarkkinatuen rahoitus Työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista sen maksukauden loppuun, jonka aikana henkilölle on tullut maksetuksi työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea yhteensä 500 päivältä. Sen jälkeiseltä työttömyysajalta työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi maksettu työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus rahoitetaan puoliksi valtion ja työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista. Työmarkkinatuen 500 maksupäivän laskeminen alkaa uudelleen alusta sen jälkeen, kun henkilö on tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen uudelleen oikeutetuksi työmarkkinatukeen. Edellä 10 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitettujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettu työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus, 7 luvun 4 :ssä tarkoitettu korotusosa sekä 7 luvun 3 :ssä tarkoitettu matkaavustus rahoitetaan kuitenkin aina valtion varoista, eikä niiden ajalta maksettua työmarkkinatukea lasketa mukaan työmarkkinatuen 500 maksupäivään. 40

41 Kunta 182 JÄMSÄ Vuosi 2012 Kunta 179 JYVÄSKYLÄ Vuosi 2012 Kunta 500 MUURAME Vuosi 2012 Kk Laskun määrä , , , , , , , , , , , ,64 V Kk Laskun määrä , , , , , , , , , , , ,88 V Kk Laskun määrä , , , , , , , , , , , ,05 41

42 Työllistymistä edistävät palvelut Työllistymistä edistävien palvelun ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon henkilöllä työttömänä ollessaan olisi oikeus Työvoimakoulutus Työnhakijan omaehtoinen opiskelu Kokeilu eli työkokeilu ja koulutuskokeilu Työnhakuvalmennus Uravalmennus Maahanmuuttajien omaehtoinen opiskelu Kuntouttava työtoiminta Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan TEtoimiston kanssa Työllistymistä edistävään palveluun osallistumisaikana eivät omat tarveharkintatulot tai kotona asuminen vaikuta tuen määrään

43 Työllistämistä edistävän palvelun ajalta maksettava kulukorvaus Kulukorvaus on veroton tulo kulukorvaus 9 euroa/päivä korotettu kulukorvaus 18 euroa/päivä, jos palvelu työssäkäyntialueen ulkopuolella ulkomaan kulukorvaus, jos koulutus tai siihen liittyvä työharjoittelu tapahtuu ulkomailla, määrä 50 % virkamiehille maksettavasta kyseisen maan ulkomaanpäivärahasta maksetaan osallistumispäiviltä omaehtoisen koulutuksen ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksetaan kaikilta päiviltä, työvoimatoimiston ilmoittamia lomajaksoja lukuunottamatta Alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan nuoren oikeus saada kulukorvausta työkokeilun osallistumispäiviltä edellyttää lisäksi, että hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan on päättynyt enimmäisajan johdosta tai että hän on saanut työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä. 43

44 Työllistämistä edistävän palvelun ajalta maksettava korotusosa 4,75 e/pv Työmarkkinatukeen korotusosaa voidaan maksaa 200 päivältä Korotusosaa voidaan maksaa henkilölle, joka aloittaessaan työllistymistä edistävän palvelun on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella: enintään 500 päivältä; enintään 180 päivältä sen jälkeen, kun hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan on päättynyt työttömyyspäivärahan 500 päivänä enimmäisajan täyttymisen vuoksi; tai enintään 180 päivältä sen jälkeen, kun hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan on päättynyt lisäpäivien päättymisen vuoksi. 44

45 Työllistämistä edistävän palvelun ajalta maksettava korotusosa 4,75 e/pv Peruspäivärahaan voidaan maksaa korotusosaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisen perusteella 200 päivältä Korotusosaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan maksaa sekä palkansaajan että yrittäjän työssäoloehdon täyttäneelle henkilölle. 45

46 Kelan palvelukanavia Kelan puhelinpalvelu työttömille P Kelan internet sivut - toimistojen yhteystiedot, osoitteet yms. - lomakkeet - sähköinen asiointi - laskurit, käyttö ei vaadi tunnistautumista 46

47 Vaatii asiakkaan tunnistautumisen tai -> kirjaudu sisään Vaatii pankkitunnukset tai sähköisen henkilökortin Omien tietojen katselu sekä hakemusten ja ilmoitusten tekeminen: Työttömyysturvan hakeminen Tarkistuksen tekeminen Tilinumeron muutosilmoitus Perhesuhteiden muutosilmoitus Yhteystietojen muutosilmoitus Liitteiden toimitus 47

48 Palvelukanavat yhteistyökumppaneille Palvelunumero Viranomaislinja klo 9-16 Kelan internetsivut Yhteistyökumppanit 48

49 Työttömyysturvaan liittyviä muita toimijoita Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (TYJ) työttömyyskassojen internet sivut

TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU

TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU TÖIHIN KANNUSTAMINEN TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKELU TYÖNTEKO ON AINA KANNATTAVAA! Moni työtön voi pohtia sitä, kannattaako taloudellisesti lähteä töihin. Yleisesti voi sanoa, että aina kannattaa, sillä saadulla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 1 SISÄLLYSLUETTELO AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 3 Yleistä aikuiskoulutustuesta 4 Tuen saamisedellytykset 5 Hakijaa koskevat edellytykset 5 Koulutusta koskevat edellytykset 7 Estävät etuudet 9 Kuinka pitkäksi

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle 2013 2014 Sisällysluettelo Aikuiskoulutustuki lyhyesti................................................... 5 Aikuiskoulutustuen

Lisätiedot