Opiskelukyvyn arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelukyvyn arviointi"

Transkriptio

1 Opiskelukyvyn arviointi Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus Kuntoutuskeskus Petrea Veritas Eläkevakuutus

2 Opiskelukyky Tavanomainen eteneminen opinnoissa Kyvyttömyys edetä opinnoissa Vajaatehoinen / tavanomaista hitaampi eteneminen Primaari selviytyminen: onko aiemmin kyennyt suorittamaan opintoja ja onko kertynyttä työhistoriaa? Muutos aiempaan: milloin toimintakyvyn lasku alkoi ja miksi, kuinka voimakas lasku on?

3 Opiskelukyvyttömyys Sairauden vuoksi Päihderiippuvuuden vuoksi Psykososiaalisen kuormituksen vuoksi

4 Mielenterveyshäiriöiden vaikutuksia opiskelukykyyn 1. Mielialahäiriöt 2. Ahdistuneisuushäiriöt 3. Päihderiippuvuus 4. Psykoosit 5. Persoonallisuushäiriöt 6. ADHD, Asperger ei käsitellä tässä luennossa 7. Heikkolahjaisuus 8. Lievä älyllinen kehitysvammaisuus

5 1. Mielialahäiriöt Masennustila F32 5% vuoden aikana, 20% elämänaikana Toistuva masennus F33 Yli puolet kerran masennustilan sairastaneista sairastuu uudelleen Kaksisuuntainen mielialahäiriö F31 1-1,5% tyyppi I, jopa 3-4% tyyppi II Pääasiallisesti työkyvyn arviointi tulee ajankohtaiseksi masennusjaksoissa

6 Masennustila (F32) (yksittäinen) depressiojakso Toistuva masennus (F33) toistuvia masennusjaksoja

7 Tyyppi I bipolaarihäiriö mania mania Tyyppi II bipolaarihäiriö hypomania hypomania

8 Toimintakyky mielialahäiriöissä Facultas: Mielialahäiriöt Lyhytaikaisessa sairausjaksossa oireiston voimakkuus korreloi toimintakyvyn laskuun Pitkäaikaisen toimintakyvyn lasku liittyy toistuviin masennusjaksoihin ja sairausjaksojen välisiin jäännösoireisiin Tarkastelunäkökulmat: 1)Vapaa-aika 2)työ ja opiskelu 3)perhe ja muut ihmissuhteet 4)henkilökohtaiset asiat SOFAS-asteikko Samanaikaissairastavuus merkittävä!

9 SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale) 100 Erinomainen toimintakyky useilla elämänalueilla 90 Hyvä t., amm. ja sos. tehokas 80 Vain vähäinen heikentyminen amm. tai sos. 70 Jonkin verran vaikeuksia amm. tai sos. 60 Kohtalaisia vaikeuksia amm. tai sos. 50 Vakavasti heikentynyt amm. tai sos. 40 Merkittävästi ongelmia useilla elämänalueilla 30 Toimintakyvyttömyys lähes kaikilla elämänalueilla 20 Laiminlyö ajoittain henkilökohtaisimmat toiminnot 10 Laiminlyö jatkuvasti henk.koht. 0 Ei arviota

10 2. Ahdistuneisuushäiriöt 1 Yleensä pitkäaikaisia, oireisto yleensä pahenee psykososiaalisen kuormituksen, samanaikaisen päihderiippuvuuden ja masennusjakson aikana Oleellista oireiston laaja-alaisuus ja intensiteetti sekä mahdollinen välttämiskäyttäytyminen Psyykkisten voimavarojen sitoutuminen ahdistuneisuuteen ja ahdistuksen hallintaan: jääkö energiaa ja keskittymiskykyä muuhun Onko pitkittynyt ahdistuneisuus ehdyttänyt voimavaroja ja aiheuttaa sekundaarista depressiota Ajan käytön sitoutuminen esim. pakko-oireisiin

11 Ahdistuneisuushäiriöt 2 F40.0 Julkisten paikkojen pelko vaikeusaste vaihtelee ajan kuluessa F40.1 Sosiaalisten tilanteiden pelko - - F41.0 Paniikkihäiriö - - F41.1 Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö - - F41.2 Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila (lievä) F42.0 ja F42.1 Pakko-oireinen häiriö vaikeusaste vaihtelee ajan kuluessa F43.0 Äkillinen stressireaktio (lyhyt) F43.1 Traumaperäinen stressireaktio F43.2 Sopeutumishäiriö (lievä)

12 3. Päihderiippuvuus Päihtymystila eikä ajankohtainen päihderiippuvuus oikeuta sv-pr Hoitoa edellyttävien vieroitusoireiden vuoksi voi periaatteessa saada sv-pr, mutta 5-7vrk:n pituuden vuoksi ei ylitä omavastuuajan pituutta Päihdekuntoutuksen ajalta sv-pr/kuntoutusraha Päihteiden aiheuttamat neurologiset, psykiatriset ja sisäelinsairaudet oikeuttavat sv-pr:an, jos toimintakyvyn lasku on merkittävä

13 4. Psykoottiset sairaudet 1 Skitsofrenia ja skitsoaffektiivinen häiriö Koko persoonallisuus mukana sairaudessa Pitkäaikaisen toimintakyvyn arviossa ns. negatiiviset oireet positiivisten ohella hyvin merkittäviä Elimelliset psykoosit Lääke- ja muiden aineiden aiheuttamat psykoosit tilapäisiä, ei läheskään aina jäännösoireita Vammojen aiheuttamien psykoosien (ja muiden häiriöiden) kesto tai jäännösoireet usein pitkäaikaisia, jopa pysyviä

14 Psykoottiset sairaudet 2 Harhaluuloisuushäiriö Harhan sisällön laajuus ja intensiteetti ratkaisevia Vaikeusaste vaihtelee ajan kuluessa, pahenee psykososiaalisen stressin ja masennusjakson aikana Affektiiviset psykoosit (psykoottinen masennus, psykoottinen mania) Pitkäaikaisessa työkyvyttömyydessä jäännösoireet ratkaisevia Sairaudentunto ja hoitomyöntyvyys ennusteen kannalta oleellinen psykoottisissa sairauksissa

15 5. Persoonallisuushäiriöt 1 A-, B- ja C-clusterit (oudot, dramaattiset ja pelokkaat) Toimintakyvyn ja ennusteen kannalta merkittävintä on vaikeusaste ja samanaikaissairastavuus Vain harvoin persoonallisuushäiriö on primaaristi niin vaikea, ettei kykene edes aloittamaan opintoja tai ei kerry yhtään työhistoriaa Persoonallisuushäiriön piirteet kärjistyvät ja siitä voi aiheutua työkyvyttömyys psykososiaalisen kuormituksen aikana ja muun mielenterveydenhäiriön aktiivisessa vaiheessa: pitää hoitaa kaikki

16 Persoonallisuushäiriöt 2 Yleisimmät samanaikaissairaudet Muut persoonallisuushäiriöt Ahdistuneisuushäiriöt Mielialahäiriöt Päihdeongelmat

17 6. Aikuisen ADHD ja 7. Asperger F84.5 Ks. luento tässä koulutustapahtumassa 8. Heikkolahjaisuus ÄO 70-85: ovat yleensä työkykyisiä, ellei perus-tai oheissairautta 9.Lievä älyllinen kehitysvammaisuus ÄO50-69: usein oppimisvaikeuksia Suurin osa kykenee työhön; ellei edes ns. aputyö->tk-eläke Työkykyyn vaikuttaa: älykkyys ja vahvuudet, luonne, perussairaudet (sopeutuminen huonoa, somatisaatiota herkästi), läheisten kannustus, työnantajan asenne, elämäntilannemuutokset Vanhenevat varhain, usein jo vuotiaina menettävät työkykynsä

18 Oikeus sairauspäivärahaan 1 Lääkärin arvioima työkyvyttömyys pv Työkyvyttömyys johtuu diagnosoidusta sairaudesta ja sen aiheuttamasta toimintakyvyn laskusta Psyykkisissä sairauksissa toimintakyvyn lasku ilmenee yleensä kaikilla elämänalueilla, ei vain opiskelussa Poikkeus: joskus toimintakyky saattaa riittää toiminnallisiin arkiaskareisiin, jopa viikoittaiseen sivutyöhön, mutta ei vaativaan opiskeluun

19 Oikeus sairauspäivärahaan 2 Lausunnossa tulee näkyä sairaushistoria, ajankohtaiset oireet, tutkimushavainnot (miltä potilas näyttää ja kuulostaa, miten käyttäytyy vo:lla, spontaanin puheen sisällöt), toimintakyvyn lasku ja jäljellä oleva toimintakyky Sairausloman aiheuttama sairaus aiheuttaa hoidon tarpeen -> hoito- ja seurantasuunnitelmaa Kela voi edellyttää ratkaistaessa sv-pr-hakemusta Hoidosta kieltäytymistä ei yleensä voi käyttää perusteena hylätä sv-pr (tk-eläke voidaan sillä perusteella hylätä)

20 Oikeus sairauspäivärahaan 3 Kannattaa hakea, jos opiskelukyvyttömyys kestää vähintään 1kk Jos opiskelukyvyttömyys kestää korkeintaan 2kk, voi siltä ajalta nostaa opintotukea tai hakea sairauspäivärahaa Opintotuki on lakkautettava määräajaksi tai toistaiseksi työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta, jos hakee sairauspäivärahaa

21 Oikeus sairauspäivärahaan 4 Sairauspäivärahaa voi hakea 4kk takautuvasti. Silloin A- todistuksen tai B-lausunnon liitteeksi alkuperäiset sairauskertomuskopiot, joihin lääkäri on kirjannut opiskelu/työkyvyttömyyden Pitkän sairauspäivärahakauden aikana opiskelun aloittamisen kokeilu on sallittua loppuvaiheessa tunnustelemalla keskittymiskyvyn tai ahdistuksen siedon riittävyyttä esim. käymällä muutamalla luennolla

22 Oikeus sairauspäivärahaan 5 Samanaikainen päätoiminen opiskelu ja ansiotyö: Oikeus saada sv-pr, jos on kykenemätön päätoimeensa eli opiskeluun Sivutoimista työtään voi jatkaa Sv-pr:n suuruus määräytyy edeltävän opintotuen määrän mukaan, siinä ei oteta huomioon sivutyön ansioita, jos sv-pr-kaudella jatkaa sivutyötään

23 Ei oikeutta sv-päivärahaan 1 Jos kykenee osallistumaan harvakseltaan tentteihin tai kykenee osallistumaan pakollisiin seminaareihin Päihderiippuvuus paitsi jos ensisijainen diagnoosi on muu mielenterveydenhäiriö kuin päihderiippuvuus häiriö jatkuu raittiudesta huolimatta luotettava tieto häiriöstä ennen päihderiippuvuutta hoitosuunnitelmassa päihdevieroitus muun hoidon ohella

24 Ei oikeutta sv-päivärahaan 2 Psykososiaalinen kuormitus vain, jos siitä aiheutuu sairaustila Sairaus oltava 1. diagnoosi (esim. F43/F41.2/F32,F33) diagnoosin perusteet täytyy kirjata sairauskertomukseen Kuormitustekijä 2.diagnoosi (työuupumus/oma tai läheisen äkillinen vakava sairastuminen/läheisen kuolema/jokin suurehko katastrofi)

25 Ei oikeutta sv-päivärahaan 3 Ellei opintosuorituksia, ei riittäviä ansioita elämiseen eikä oikeutta sv-pr, on selvitettävä mahdollisuus toimeentulotukeen

26 Vajaatehoinen tai tavanomaista hitaampi opiskelu taikka ammatinvalinnan rajoittuneisuus sairauden vuoksi Kuntoutustuen (sairausloma > 300 pv) aikana voi aloittaa opinnot, jatkaa keskeytyneitä opintoja ja suorittaa opintoja vajaatehoisesti Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen on syytä selvittää Ks. Esitys KELAn tukema kuntoutus tässä samassa koulutuskokonaisuudessa

27 Opintotuen lisäkuukaudet Opintotukea voidaan myöntää opintotukilautakunnan päätöksellä lääkärinlausunnon perusteella opintotukilain 7a enimmäisajan jälkeen 9kk, jos tutkinnon suorittaminen edellyttää päätoimista opiskelua enintään yhden lukuvuoden ajan

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Tietoa lievästä aivovammasta

Tietoa lievästä aivovammasta Tietoa lievästä aivovammasta OPAS POTILAILLE www.aivovammaliitto.fi Sisällys 1. Tietoa aivotärähdyksestä ja lievästä aivovammasta s. 3 2. Lievän aivovamman jälkeiset vaaran merkit s. 4 3. Lievään aivovammaan

Lisätiedot

osa-aikainen sairauspoissaolo

osa-aikainen sairauspoissaolo Uutta lainsäädäntöä Osa-aikainen sairauspoissaolo ja osasairauspäiväraha Vuoden 2007 alusta lukien työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään osa-aikaisesta sairauspoissaolosta. Osa-aikainen sairauspoissaolo

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa anu jokinen liisa Rentola seija eskola Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa OPAS OPETTAJILLE JA OPISKELIJAHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili Yhteenvetoa verkkokyselyn vastauksista Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Suurin osa tyytyväisiä, mutta myös viestejä väliinputoajista, voimattomuudesta, vääristä huhuista ja tiedonkulun puutteista

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot