Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS"

Transkriptio

1 Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 Teemu Lehtinen

2 KEVÄÄLLÄ ODOTTAVIEN VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Talouskriisi, maaliskuun kehysriihi ja valtiontalouden tasapainotus 2) Tulevat veroratkaisut 3) Kuntauudistus, tuottavuus ja kestävyysvaje 2 Teemu Lehtinen

3 JULKISYHTEISÖJEN EMU -YLI/ALIJÄÄMÄ 2012**, % BKT:sta Ruotsi Suomi Saksa Luxemburg Bulgaria Viro Italia Unkari Liettua Itävalta Alankomaat Latvia Malta Romania Tšekki Puola Tanska Portugali Belgia Slovakia Kypros Slovenia Ranska Espanja Kreikka Bit Britanniai ( USA ) Irlanti Lähde: Euroopan komissio, i syksyn 2011 ennuste -8,5 % -8,6 % -7,8 % -7,0 % -5,9 % -5,3 % -5,3 % -4,9 % -4,9 49% -4,5 % -4,5 % -4,6 % -3,8 % -4,0 40% -10 % -9 % -8 % -7 % -6 % -5 % -4 % -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % -3,5 % -3,7 % -3,0 % -3,1 % -3,1% -3,3 % -2,8 % -2,3 % -1,7 % -1,8 % -1,0 % -1,1 % -0,7 % 0,7 % 3 Teemu Lehtinen

4 6 % 5 % 4 % 3 % LAMA vs. TAANTUMA MITÄ TAPAHTUU VUONNA 2012? BKT:n vuosimuutokset ja ** 1989 / / / 2009* 1992 / 2010* 1993 / 2011** 1994 / 2012** 2 % 1 %? 0% -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % -7 % -8 % -9 % Lähteet: Tilastokeskus; VM, Taloudellinen katsaus ** Teemu Lehtinen

5 25 TYÖTTÖMYYS PYSYNYT TOISTAISEKSI HYVIN KURISSA Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1/ /2011 ; Tilastokeskus % 20 Työttömyysaste yy (%) Työttömyysaste, trendi (%) Teemu Lehtinen

6 TAANTUMA TAITTOI BUDJETTIYLIJÄÄMÄN SITKEÄKSI VAJEEKSI Valtion budjetin tulot ja menot ** (miljardia euroa) tulot yhteensä ilman nettolainanottoa menot yhteensä ilman nettokuoletuksia verot yhteensä ** Tuloihin ei sisälly kumulatiivisen ylijäämän käyttöä, 2005: 2,7, 2006: 0,5, 2007: 0,6, 2008: 0,56, 2010: 1, : 1,797 (mrd. ). Lähde: Valtion tilinpäätökset , TA + LTAI-IV 2011, TAE täydennykset * 2012* 6 Teemu Lehtinen

7 JULKISEN VELAN ALENEVA URA KÄÄNTYI Valtionvelka ja julkinen velka (EMU) **, % BKT:sta Valtionvelka Julkinen velka (EMU) ** 2012** 2013** lähteet: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus Teemu Lehtinen

8 1) TALOUSKRIISI, MAALISKUUN KEHYSRIIHI JA VALTIONTALOUDEN TASAPAINOTUS Hallitus sitoutuu toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä näyttää asettuvan yli 1 prosenttiin bruttokansantuotteesta Tässä on kaksi vaihtoehtoista kriteeriä yhdessä lauseessa: 1) Valtion velan BKT-osuus laskuun = alijäämä < 4 mrd 2) Alijäämä alle 1 prosenttia BKT:sta = alijäämä < 2 mrd Siis: alijäämä 2 4 miljardin haarukkaan 2015 mennessä? Viimeisin VM:n arvio : alijäämä 6 mrd vuonna 2015 Ennusteita tehdään nyt sumussa, talouskriisin jatko epäselvä Finanssipolitiikkaa on nyt tehtävä varoen ja huolella! Velka/bkt osuuteen kytketty y tasapainotustavoite on hyvä Talouspolitiikan kasvuhakuisuus on tärkeää (myös velka/bkt kannalta) ja kiristyskohteet valittava sen mukaisesti 8 Teemu Lehtinen

9 mrd YHTEISKUNNAN VEROTUOTOT NOUSEVAT JA LASKEVAT KANSANTALOUDEN KÄÄNTEIDEN MUKANA 78,4 66,2 81,2 69,1 83,8 72,6 87,0 77,3 86,2 79,77 79,9 73,8 Vuoden 2012 hintatasossa Verotuotto vuosittain 81,3 76,0 84,6 81,9 85,8 85, * 2012* valtiolle, kunnille, sosiaaliturvarahastoille ja EU:lle menevät verot ja veroluonteiset maksut yhteensä Lähteet: Tilastokeskus; vuodet / VM, Taloudellinen katsaus Teemu Lehtinen

10 VAIKKA VEROASTE PYSYY VARSIN VAKAANA (42 44%) Kansantalouden veroaste ** 50 % 45 % 43,5 % 43,9 % 43,8 % 43,0 % 42,8 % 42,5 % 42,1 % 42,8 % 42,9 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % * 2010* 2011** 2012** Lähteet: Tilastokeskus ; vuodet : VM Taloudellinen katsaus, lokakuu Teemu Lehtinen

11 2) TULEVAT VERORATKAISUT (1/4): TAVOITTET JA ANSIOTULOJEN VEROTUS Verotuksen rakennetta on kehitettävä talouskasvua, työllisyyttä ja tuottavuutta edistävällä tavalla Painopistettä on jatkossa siirrettävä maltillisesti ansiotulojen verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamisen suuntaan Myös verotuksen oikeudenmukaisuus on huomioitava Ahkeruudesta ei saa erityisesti rangaista Työn verotusta ei saa jatkossa ainakaan kiristää Marginaaliverot ovat kautta linjan jo nyt haitallisen korkeat, keskituloisella 45 prosenttia ja suurista ansiosta 55 prosenttia Sen pitää riittää, eikä paluuta yli 60 prosentin marginaaliveroihin saa olla Hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan työn verotus ei vaalikauden aikana kiristy on hyvä pohja myös tuleville veroratkaisuille 11 Teemu Lehtinen

12 2) TULEVAT VERORATKAISUT (2/4): PÄÄOMATULOJEN VEROTUS Pääomatulojen verotuksessa on seurattava vuonna 2012 voimaan astuvien kiristysten vaikutuksia Pääomatulojen vero kiristyy 28 prosentista 30 / 32 prosenttiin Tämä kaventaa haitallista eroa ansiotulojen verotukseen ja on vastausta kansalaisten toiveeseen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi verotuksessa Mutta: verosuunnittelun kiihtyminen ja veropohjan rapautuminen uhkaavat tehdä toiveet tyhjiksi, jos pääomatulojen verotusta kiristetään liikaa Nyt on hyvä selvittää tämän muutoksen käytännön vaikutukset ja vasta sitten päättää jatkotoimista Varallisuusveroa ei kannata palauttaa, sillä sen veropohja oli vaillinainen i ja sattumanvarainen. On parempi ja oikeudenmukaisempi lähtökohta verottaa varallisuuden tuottamia tuloja 12 Teemu Lehtinen

13 2) TULEVAT VERORATKAISUT (3/4): SÄHKÖVERO JA MUUT VALMISTEVEROT Verotuksen mahdollisia kiristyskohteita haettaessa on ensisijaisesti pyrittävä verottamaan haittoja ja kulutusta Sähkövero Jos kuluttajien sähköveroa korotettaisiin esimerkiksi 0,5 s / kwh, verotuotto lisääntyisi yli 200 milj. Korotus lisäisi vuotuista sähkölaskua 15-30, sähkölämmitteisessä pientalossa ehkä 150 Mutta: säästäväisyydellä sähkön käytössä tältä korotukselta olisi mahdollista välttyä Muut valmisteverot Alkoholin ja tupakan verojen korottaminen edelleen on sinänsä perusteltua, mutta varovaisesti, jotta matkustajatuonti ei kasva liikaa Makeisten ja virvoitusjuomien veroja voi maltillisesti korottaa 13 Teemu Lehtinen

14 2) TULEVAT VERORATKAISUT (4/4): ARVONLISÄVERO Verotuksen painopistettä p on jatkossa syytä siirtää maltillisesti työn verottamisesta kulutuksen verottamisen suuntaan Ansiotulojen verottamisesta aiheutuu suurempi hyvinvointitappio ja kielteisempi vaikutus talouskasvuun kuin kulutuksen verottamisesta Arvonlisävero on laajapohjainen ja kansainvälisesti harmonisoitu Kotimaiselle työlle etusija: arvonlisävero kohdistuu tuontiin, ei vientiin Esimerkiksi yleisen arvonlisäverokannan korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä 24 prosenttiin lisäisi verotuottoa n. 500 milj.. Kulutusverojen korottamisen aiheuttama hintojen nousu kompensoidaan kuluttajahintaindeksiin sidottujen tarkistusten kautta täysimääräisesti tulonsiirtojen saajille. 14 Teemu Lehtinen

15 KESTÄVYYSVAJE AIHEUTUU VÄESTÖN IKÄÄNTYMISESTÄ Väestö ikäryhmittäin Lähde: Väestötilastot 2009; Tilastokeskus 15 Teemu Lehtinen

16 3) KUNTAUUDISTUS, TUOTTAVUUS JA KESTÄVYYSVAJE Julkisten palvelujen kasvupaineesta puolet kohdistuu kuntien palveluihin Syy: väestörakenteen muutos, ei ajankohtainen talouskriisi Kuntauudistus on tärkeä pitkän aikavälin kestävyydelle sitä ei pidä sekoittaa lyhyen aikavälin suhdannepolitiikkaan ja säästöihin Olennaista: kuntapalvelut tuotettava jatkossakin suunnilleen nykyisellä henkilöstön määrällä (n ), vaikka palvelutarpeet p kasvavat Tämä edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista noin yhdellä prosentilla vuosittain Kunnille ei riitä nykyistä enempää työvoimaa - työikäisten kokonaismäärä on lievässä laskussa lähivuosikymmenet Kuntien nykyisestäkin henkilöstöstä ainakin kolmasosa jää eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tämä on kunnille haaste, mutta myös mahdollisuus uudistaa toimintaa 16 Teemu Lehtinen