Työpajan ja aikuiskoulutuksen yhteistyön näkökulmia. Osaamisen kerryttämisen verkoston seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpajan ja aikuiskoulutuksen yhteistyön näkökulmia. Osaamisen kerryttämisen verkoston seminaari"

Transkriptio

1 Työpajan ja aikuiskoulutuksen yhteistyön näkökulmia Osaamisen kerryttämisen verkoston seminaari

2 Oppisopimuskoulutus Palkkatuki Vaihtoehtoinen koulutus (VALO) Työhönvalmennus Lasten ja nuorten parissa tehtävä työ - vanhustyö Vuokra-asunnot, välivuokraasunnot, omat asunnot Pajatoiminta Tuettu itsenäinen asuminen Yhteiskuntavastuuta lisäävät työtoiminnat Esipaja Talousneuvonta Ryhmätoiminnat Vapaaehtoistyö Etsivä nuorisotyö Vakka- Suomen Nuorisosää1ö Ruoka-apu + vaatepankki (Föliruakka ) Kuntouttava työtoiminta Päiväkeskus, ruokailu, ryhmätoiminta Vinkki (huumeneulojen vaihtopaikka)* Tuettu asuminen* * päihtyneenä oleminen sallittu

3 VALO-valmennus Mahdollistetaan ammatillisen koulutuksen tutkinnon osien suorittaminen näyttötutkinnon perusteiden mukaisesti Tekemällä oppiminen ns. oikeita töitä Asiakkaille taataan laaja elämänhallinnallinen tuki jakson aikana Asiakkaalle pyritään takamaan jatkopolku Asiakkaat pääsääntöisesti työvoimapoliittisessa toimenpiteessä, mahdollista myös opiskelijastatuksella Toimintaympäristöt voivat olla hyvin erilaisia: Työpajat (seinälliset ja seinättömät) Palkkatukijaksot eri organisaatioissa Jne. Toiminnanjärjestäjä vastaa asiakkaan valmentamisesta ja osaamisen kerryttämisen varmistamisesta oppilaitos vastaa tutkinnon vastaanottamisesta Ei kilpailua oppilaitoksen kanssa tiivis yhteistyö asiakkaiden tukemiseksi ja eteenpäin viemiseksi

4 VALO-valmennus / Rauma Oppimismuotona learning by doing Henkilökohtaista ohjausta (+elämänhallinta) - ) oppijat kohdataan omista lähtökohdistaan käsin Valmentaja + erityistyöntekijä + projek1päällikkö kaikki tukevat valmennedavan etenemistä ja eteenpäin ohjautuvuuda (asiakaslähtöisyys keskiössä) + 1ivis yhteistyö paikallisen elinkeinoelämän kanssa Rauman valmennusaloja: verhoilu- ja sisustusalan, puualan, metallialan, ko1työpalveluiden ja laitoshuoltajien ammahtutkinnon tutkinnon osia. Malli antaa mahdollisuuden hyvin joustavas1 suoridaa eri alojen opintoja Valmennuksen aikana suoritetaan myös työtehtävissä tarvidavia kordeja (tulityökorh jne.) Erityisohjauksellisuus koko jakson aikana työntekijää koko ajan opiskelijan tukena ja taustalla Koulustatuksen mukaudaminen ja asiakkaalle sopivalle tasolle tuominen Viedään asiakkaat tueduna nopeas1 työyhteisöihin Joustavat opintosuunnitelmat, läheinen yhteistyö työnantajien kanssa (oppiminen tehdään lähinnä asiakaskohteissa) ja 1ivis yhteistyö tutkinnon vastaanodajien kanssa VALO- mallissa nuori voi olla osa ryhmää katoamada sinne Ryhmän tavoitekoko 6-8 Raumalla asiakkaista ohjautuu posi1ivises1 eteenpäin noin 60-70% asiakkaista (opiskelu, työ, palkkatuki jne.) Kaikille pyritään takaamaan paikka jonnekin, sil1 jotkut jäävät työdömiksi

5 VALO-valmennus / Rauma Kohderyhmänä haasteellisessa asemassa olevat henkilöt, jotka ovat vailla koulutusta. Ei ikärajoja Valmennuksen parissa kuitenkin pääasiassa nuoria TavoiDaa ja sopii hyvin eri kohderyhmille VALO- jakso kestää tällä hetkellä 6 kk TyövoimapoliiHnen toimenpide ValmenneDavat työkokeilussa 6kk jakson aikana voi suoridaa 1-2 osanäydötutkintoa. Tutkintoja vastaanodavat useimmiten paikalliset amma1lliset oppilaitokset + Teuvan aikuiskoulutuskeskus TarkoiteDu työdömälle työnhakijalle, joka haluaa parantaa valmiuksiaan työelämään kiinni pääsemiseksi. Hakeutuminen non- stop periaadeella. ValmenneDavat tulevat TE- toimistosta TYP:stä Nuorten työpajalta Itse ohjautuminen Muut rei1t

6 VALO-valmennus / rahoitus Rahoituksessa mukana tällä hetkellä useat tahot OKM STM RAY Kunnat ESR

7 VALO valmennuksen käynnistäminen Alueellinen yhteistyö: Oppilaitokset: koulutusalat, tutkinnon osan suorittaminen Työelämä: yritykset ja muut toimijat, alueellinen työllisyystilanne ja -tarve, työtehtävät, jatkopolut Työllisyyspalvelut: yhteistyö lähettävän tahon kanssa (TE, TYP, TYPA, sosiaalitoimi), jatkopolut Sosiaali- ja terveyspalvelut: palveluohjaus ja tuki Välityömarkkinatoimijat: yhteistyö, jatkopolut, palvelupolut Muut yhteistyötahot

8 VALO valmennuksen käynnistäminen Tarvittavat työntekijäresurssit: Tarvitaanko toimintamallin toteuttamiseksi uusia työntekijäresursseja, vai onko valmennusta mahdollista toteuttaa olemassa olevilla resursseilla? Tutkinnon osien suorittamiseen liittyvät maksut: Koulutusalasta ja suoritettavasta tutkinnon osasta riippuen tarvittavat korttikoulutukset sekä oppilaitoksen kanssa sovittu kustannus tutkintotilaisuuden suorittamisesta sekä tutkintomaksu vaikuttavat kustannusten määrään. Valmennuksen volyymi: Suunniteltu vuosittainen asiakasmäärä. Tarvittavat laite-/materiaali-investoinnit: Kustannukset määräytyvät koulutusalasta ja organisaation olemassa olevista puitteista riippuen.

9 Valtakunnallinen verkosto VALO-valmennus yhteen kokoaa valtakunnallisesti valmennusta tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavassa toiminnassa tarjoavat tahot Kumppanuussopimus Yhteisössä on voimaa (kehittämistyöhön entistä voimakkaampi ote hyvät toimintamallit nykyistä helpompi ottaa käyttöön) Toimintakehysten rakentaminen ja yhdenmukaistaminen (tiivistetään ulospäin hajanaista toimijakenttää) Paikallinen omaleimaisuus yhdistettynä yhteisiin valtakunnallisiin rajapintoihin Tilastointi (osoitetaan valtakunnallisesti toiminnan vaikuttavuus) Henkilökunnan koulutus (ns. laatutakuu) Rahoitus (pitkäjänteinen työskentely-ympäristö) Rakenne (hajanaisen verkoston vaikea toimia valtakunnallisissa rakenteissa, yhteen kokoava toimija voi toimia valtakunnallisella kentällä paremmin) Brändi Vahvistaa mm. toimija paikallista asemaa Kollektiivisesti helpompi sopia mm. oppilaitosyhteistyöstä Elementit kehittyvät kokoajan, parhaaseen lopputulokseen päästään yhteistyöllä VALO-valmennusta tällä hetkellä jo tarjoavat ja aloittamassa olevat tahot: Rauman seudun katulähetys ry, Raina-säätiö (Raisio), Sytyke-Centre (Ylivieska), Varsinais- Suomen sininauha ry (Turku), Samaria ry (Porvoo), Kaarinan nuoret pajamestarit ry, Hämeen sininauha ry (Hämeenlinna), Pirkanmaan nauha ry, Raision kaupungin työpaja Keskustelut verkostoon mukaan tulemisesta menossa usean muun tahon kanssa valtakunnallisesti VALO-valmennuksen henkilökunta tarjoaa ilmaisen resurssin kiinnostuneille tahoille toiminnan aloittamisen ja toteuttamisen tueksi

10 Kumppanuussopimus Organisaa1o toimii VALO- mallin arvomaailman mukaises1 Asiakas on toiminnan keskiössä Kaikki ovat samanarvoisia Jokainen voi osallistua Ihmisen mo1voin1 on avain eteenpäin Organisaa1o sitoutuu toteudamaan VALO valmennusta valtakunnallises1 yhdenmukaisen kehyksen mukaises1. Organisaa1on järjestämät VALO valmennuksen alat vastaavat organisaa1on toiminta- alueen työmarkkinoiden tarpeita. ValmenneDavat alat on suunniteltu yhdessä paikallisten yritysverkostojen kanssa. Organisaa1o mahdollistaa olosuhteet amma1llisen koulutuksen osanäydötutkintojen suoridamista varten. Oppimisessa hyödynnetään tekemällä oppimisen menetelmää. VALO valmennuksessa on mahdollisuus jatkuvaan aloitukseen. Organisaa1o sitoutuu asiakkaiden henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laadintaan Organisaa1on henkilökunta varmistaa jokaiselle asiakkaalle tehtävän henkilökohtaisen jatkosuunnitelman VALO valmennuksen jälkeen. Organisaa1o varmistaa kaikille valmennedaville elämänhallinnallisen tuen. Organisaa1o sitoutuu käydämään vies1nnässään VALO valmennuksesta yhtenäistä VALO- brändiä Organisaa1o sitoutuu huoleh1maan VALO- valmennuksessa toimivien työntekijöiden osallistumisesta mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin VALO valmentajan koulutuksiin. Organisaa1o sitoutuu toimidamaan vuosidaiset toiminnan tuloksia koskevat 1edot VALO:n valtakunnalliselle vastuukoordinaadorille yhteises1 sovidujen menetelmien mukaises1. Kumppanuussopimus oikeudaa organisaa1ota hakemaan vuosidain rahoitusta näydötutkintojen toteudamiseen tai valmentajien palkkaamiseen tai valmennuksen kannalta väldämädömien investoin1en tekemiseen Kumppanuussopimus oikeudaa organisaa1ota käydämään valtakunnallisia koulutuksia maksuda VALO- brändiä ja materiaalia maksuda omia tarkoituksiaan varten

11 Miksi mukaan? Valtavan paljon on jo tehty olisiko nyt aika ottaa seuraava askel eteenpäin? Jos olet kiinnostunut viemään opinnollistamisen ja kentän uudelle tasolle, jää paikalle seminaarin päätyttyä.

12 Kiitos! valmennus.fi Ari Reunanen Vastuukoordinaattori

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (15) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Mika Villa Hakemusnumero 100474 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295022776 Hankekoodi

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015

Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015 Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015 Petri Puroaho Kehittämisprosessi KOLMIOSAINEN 1. Tausta-aineisto (Kevät hanke 2013) ja etukäteiskysely 2. Yhteiset keskustelut ja näkemysten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla TEKEMÄLLÄ OPPII

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla TEKEMÄLLÄ OPPII TEKEMÄLLÄ OPPII työpajatoiminnan kehittämishankeen (2012-2014) päämääränä on työpajatoiminnan laadun kehittäminen, jotta toiminta on entistä vaikuttavampaa ja työpajat pystyvät paremmin vastaamaan valmentautujien

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun 1 1. Tausta Hallitusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät julkisen talouden vakauttamiseen ja kestävään

Lisätiedot

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Ennen oppisopimuskoulutusta...7 2.1

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi.... 6 Koulukokeilut

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelut selkeästi yksitellen esiteltyinä! Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelujen järjestäjien omat kommentit keille palvelu on suunnattu! Nuoren näkökulma! Avuksi keskustelulle ja ajatuksille

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) YHTEENVETO Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Työryhmän tapaamiset ja työskentely Paikka: Turun ammatti-instituutti: Kellonsoittajan

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Graafinen suunnittelu & taitto: Mediapaja 2012 A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Sisällysluettelo Mikä? Miksi?...

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot