VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012. KPMG Corporate Finance

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012. KPMG Corporate Finance 27.6.2012"

Transkriptio

1 VIESTINTÄVIRASTO: TUTKIMUS TUOTTOPROSENTIN UUDELLEENMÄÄRITTELYSTÄ Diaarinumero 607/230/2012 KPMG Corporate Finance

2 KPMG Oy Ab PL Helsinki Puh Fax LUOTTAMUKSELLINEN Viestintävirasto Itämerenkatu 3A, PL Helsinki Tärkeää huomioida Raportti tutkimuksesta koskien tuottoprosentin uudelleenmäärittelyä kaikille HMVmarkkinoille. Viitaten päivättyyn toimeksiantokirjeeseemme oheistamme laatimamme raportin koskien tuottoprosentin uudelleenmäärittelyä kaikille HMV-markkinoille. Suorittamamme toimeksiannon luonne, laajuus ja rajoitukset on tarkemmin määritelty toimeksiantokirjeessämme ja sen liitteissä. Kunnioittavasti, Antamamme raportti ja muu toimeksiantoon liittyvä informaatio on tarkoitettu ainoastaan Viestintäviraston (jäljempänä myös Toimeksiantaja ) käyttöön eikä sitä saa kopioida, lainata eikä siihen saa viitata osittainkaan ilman KPMG Oy Ab:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Emme ole vahvistaneet saamamme materiaalin oikeellisuutta ja siten emme anna lausuntoa sen oikeellisuudesta tai riittävyydestä. Oheista dokumenttia luettaessa tulee huomioida, että käytetyt oletukset ja laskelmat perustuvat vain julkisesti saatavilla olevaan informaatioon, käytössämme oleviin tietokantoihin sekä toimeksiannon aikana Toimeksiantajalta saatuun materiaaliin. Olemme tarkastelleet käytettyä informaatiota objektiivisesti, mutta emme voi taata sen oikeellisuutta. Tuottokoron määrittely perustuu tilanteeseen. Tämän jälkeisiä tapahtumia ja olosuhteiden muutoksia ei ole huomioitu tässä raportissa. KPMG Oy Ab 2012 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

3 Termiluettelo After tax Beeta Verojen jälkeen Beeta kuvaa yksittäisen osakkeen systemaattista riskiä NGA Next Generation Access (Seuraavan sukupolven liityntäverkko, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan valokuidulla toteutettua tilaajayhteyttä) Blumen korjaus CAP-malli Beetakertoimien korjaus, joka pohjautuu beetojen keskiarvoistumiseen ajan kuluessa lähemmäksi markkinaportfolion beetaa eli yhtä Capital Asset Pricing Model. Malli oman pääoman tuottovaatimuksen laskemiseksi Oman pääoman beeta Pre-tax Systemaattinen riski Oman pääoman beeta kuvaa osakkeen systemaattista riskiä, kun rahoitusrakenne ja verokanta otetaan huomioon Ennen veroja Markkinariski, jota ei pysty hajauttamaan Dummy-muuttuja Epäsymmetrinen riski HMV Kohtuullinen tuotto Markkinariskipreemio Regressioanalyysissä käytettävä muuttuja, joka saa vain arvoja 1 ja 0 Riski, joka ei ole normaalijakautunut Huomattava markkinavoima Sekä oman että vieraan pääoman ehtoisille sijoituksille vaadittava keskimääräinen painotettu tuottoprosentti, tässä raportissa WACC, joka on lähtökohtaisesti laskettu ennen veroja Osakemarkkinaportfolion riskittömän koron ylittävä tuotto Metallijohdintilaajayhteys Tilaajayhteys, joka on ainakin osittain toteutettu metallijohtimella (yleensä tehty kuparista) Nettovelat Nettovelkaantumisaste Korolliset velat + vähemmistöosuus + etuosakkeet rahat ja pankkisaamiset Tässä raportissa laskettu seuraavasti: Markkinaperusteinen = Nettovelat / (nettovelat + oman pääoman markkina-arvo) Tilinpäätösperusteinen = Nettovelat / (nettovelat + oman pääoman tasearvo) Scholes-Williamskorjaus Valokuitutilaajayhteys VDAX index Velaton beeta Volatiliteetti Beetojen tilastotieteellinen korjaus, jolla pyritään vähentämään epäsynkronisten tuottojen aiheuttama harhaisuus yleensä päivätuotoista lasketuissa beetaestimaateissa Tilaajayhteys, joka on kokonaan toteutettu valokuitukaapeloinnilla VDAX-indeksi kuvaa DAX-indeksioptioiden hinnoista johdettua implisiittistä volatiliteettia seuraavalle 30:lle päivälle Velaton beeta kuvaa osakkeen systemaattista riskiä, kun rahoitusrakenteen ja verokannan vaikutus on poistettu Rahoitusinstrumentin tuottojen keskihajonta tietyllä aikaperiodilta. Volatiliteetti ilmaistaan yleensä annualisoituna WACC Pääoman keskimääräinen painotettu kustannus = tuottoprosentti ( Weighted Average Cost of Capital ). Tässä raportissa sama kuin kohtuullinen tuotto 2

4 Sisältö Sivu Yhteenveto 5-7 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhteenveto tuloksista 6 HMV-markkinoiden diskonttokorot muualla Euroopassa 7 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen 9-21 Teoreettinen tausta 9 WACC-laskelma (ennen veroja) 12 Riskitön korko 13 Markkinariskipreemio 14 Beetat 16 Velkapreemio 18 Pääomarakenne 20 Riskipreemio valokuituinvestoinneissa Tausta 23 Markkinaevidenssi 24 Liitteet

5 Yhteenveto

6 Yhteenveto Toimeksiannon tausta ja tavoitteet KPMG on Viestintäviraston pyynnöstä analysoinut kohtuullisen tuottoprosentin ( WACC ) laskennan ja parametrit kaikille HMVmarkkinoille. Lisäksi Viestintävirasto on pyytänyt KPMG:tä arvioimaan, tulisiko valokuidulla toteutettujen tilaajayhteyksien mahdollisen kustannussuuntautuneen hinnoittelun arvioinnissa käyttää eri tuottoprosenttia kuin muiden kiinteän televerkon säänneltyjen tukkutuotteiden hinnoittelussa. Tavoite KPMG on Viestintäviraston pyynnöstä analysoinut kohtuullisen tuottoprosentin ( WACC ) laskennan ja parametrit liittyen seuraaville HMV-toiminnoille: Kiinteälle televerkkotoiminnalle Matkaviestinverkkotoiminnalle Digitaalisille televisiolähetyspalveluille Lisäksi Viestintävirasto on pyytänyt KPMG:tä arvioimaan, tulisiko valokuidulla toteutettujen tilaajayhteyksien mahdollisen kustannussuuntautuneen hinnoittelun arvioinnissa käyttää eri tuottoprosenttia kuin muiden kiinteän televerkon säänneltyjen tukkutuotteiden hinnoittelussa. Teoreettinen tausta tuottoprosentin laskennalle WACC tarkoittaa keskimääräistä painotettua pääoman kustannusta, ja se muodostuu oman ja vieraan pääoman tuottovaatimuksista ja näiden suhteellisista painoista eli pääomarakenteesta. Oman pääoman tuotto määritetään vakiintuneen rahoitusteorian mukaan CAP-mallilla. Käytetyt tietokannat ja muut lähteet KPMG on käyttänyt analyysinsä taustalla julkisia tietokantoja kuten Bloombergiä sekä muita julkisia tietolähteitä. Liitteessä 1 on tarkempi listaus käytetyistä lähteistä. Markkinainformaation päivämäärä Markkinainformaation päivämäärä diskonttokoron laskelmissa on CAP-mallia sovellettaessa KPMG on laskenut beetat vertailuyhtiöille kullekin toimialalle ja käyttänyt näitä arvioidessaan HMV-yrityksille soveltuvia beetoja. 5

7 Yhteenveto Yhteenveto tuloksista KPMG on Viestintäviraston toimeksiannosta määrittänyt kohtuulliset tuottoprosentit HMV-markkinoille. KPMG on arvioinut tuottokoron seuraaville HMV-markkinoille: 1) Kiinteä televerkkotoiminta 2) Kiinteä televerkkotoiminta valokuiduilla toteutetuissa tilaajayhteyksissä 3) Matkaviestinverkkotoiminta 4) Digitaaliset televisiolähetyspalvelut KPMG:n analyysin lopputulokset on esitetty oheisessa taulukossa. KPMG suosittelee analyysin päivittämistä säännöllisesti esimerkiksi vuoden välein. Yhteenveto tuottokoroista (KPMG:n analyysi) Kiinteä televerkkotoiminta Kiinteä televerkkotoiminta (valokuitu) Digitaaliset televisiolähetyspalvelut Matkaviestinverkkotoiminta Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Lisätietoa Oman pääoman beta Velaton beta (Ba) 0,51 0,65 0,51 0,78 0,63 0,71 0,73 0,97 Sivut 11,16,17,29,32,33 % nettovelkaantumisaste (g) 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % Sivut 10,20,21,29,31 % oman pääoman suhde kokonaispääomaan (1-g) 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 1-g Yhtiöverokanta (t) 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % Yhtiöverokanta Suomessa Oman pääoman beta (Be) 0,7 0,9 0,7 1,0 0,8 0,9 1,0 1,3 Be=Ba*(1+(1-t)*(g/(1-g))) Oman pääoman tuottovaatimus (CAPM) Riskitön korko (i) 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Sivut 10,13,31 Oman pääoman beta (Be) 0,7 0,9 0,7 1,0 0,8 0,9 1,0 1,3 Katso edeltävä laskelma Markkinariskipreemio (rm) 5,5 % 6,0 % 5,5 % 6,0 % 5,5 % 6,0 % 5,5 % 6,0 % Sivut 10,14,15,31 Oman pääoman tuottovaatimus, pre-tax (Ke) 8,3% 10,2% 8,3% 11,7% 9,5% 10,9% 10,4% 13,7% Ke = (i+(be*rm)+rc)/(1-t) WACC Oman pääoman tuottovaatimus, pre-tax (Ke) 8,3 % 10,2 % 8,3 % 11,7 % 9,5 % 10,9 % 10,4 % 13,7 % Katso edeltävä laskelma Vieraan pääoman tuottovaatimus, pre-tax (Kd) 4,6 % 6,1 % 4,6 % 6,1 % 4,6 % 6,1 % 4,6 % 6,1 % Sivut 10,18,19 % nettovelan suhde kokonaispääomaan (D/EV) 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % Katso edeltävä laskelma % oman pääoman suhde kokonaispääomaan (1-D/EV) 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 1-g Yhtiöverokanta (t) 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % Yhtiöverokanta Suomessa WACC (pre-tax) 7,2% 9,0% 7,2 % 10,0 % 8,0 % 9,5 % 8,7 % 11,4 % (WACC)=g*Kd+(1-g)*Ke Lähde: Tässä raportissa käytetyt lähteet on lueteltu liitteessä 1. 6

8 Yhteenveto HMV-markkinoiden diskonttokorot muualla Euroopassa Tutkimusyhtiö, Cullen International SA:n, tuoreen selvityksen mukaan regulaation piiriin kuuluvan kiinteän televerkkotoiminnan kohtuullinen tuottotaso (WACC ennen veroja) on muualla Euroopassa keskimäärin 9,0%. Vastaavasti regulaation piiriin kuuluvan matkaviestinverkkotoiminnan kohtuullinen tuottotaso (WACC ennen veroja) on muualla Euroopassa keskimäärin 10,2%. Digitaalisille televisiolähetyspalveluille ei selvityksessä annettu vertailutietoa Euroopasta. Valokuidun osalta ks. tarkemmin sivut Pre-tax WACC kiinteälle televerkkotoiminnalle Euroopassa Pre-tax WACC Pre-tax WACC 16,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % 0,0 % 16,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % 0,0 % 10,4 % 10,6 % 10,2 % 9,7 % 10,2 % 9,6 % 8,8 % 9,4 % 7,4 % Belgia 10,1 % Belgia Espanja 11,4 % Espanja (3) Hollanti Pre-tax WACC matkaviestinverkkotoiminnalle Euroopassa 8,5 % 8,9 % 10,4 % Hollanti Irlanti Ei regulointia Irlanti Iso-Britannia (1) Iso-Britannia Iso-Britannia (2) Italia Italia 14,8 % 13,5 % Kreikka Kreikka Norja Norja 11,0 % Portugali Ei päätöstä Portugali 8,9 % 8,8 % 9,0 % 7,9 % 5,4 % 6,4 % Ranska 9,9 % 9,4 % 7,9 % 7,6 % Ranska Ruotsi Ruotsi Saksa Saksa Sveitsi Ei päätöstä Sveitsi Tanska Tanska Keskiarvo 10,2 % Keskiarvo HMV-markkinoiden diskonttokorkojen vertailu Euroopassa Tutkimusyhtiö, Cullen International SA:n, tuoreen selvityksen mukaan regulaation piiriin kuuluvan kiinteän televerkkotoiminnan kohtuullinen tuottotaso (WACC ennen veroja) on muualla Euroopassa keskimäärin 9,0%. Vastaavasti regulaation piiriin kuuluvan matkaviestinverkkotoiminnan kohtuullinen tuottotaso (WACC ennen veroja) on muualla Euroopassa keskimäärin 10,2%. Kuvioista voidaan huomata, että keskimäärin Euroopassa matkaviestinverkkotoiminnan pre-tax WACC on noin 1,2 %- yksikköä korkeampi kuin kiinteän televerkkotoiminnan vastaava. Saksassa kiinteän verkkotoiminnan ja matkaviestinverkkotoiminnan pre-tax WACC:ien välillä ei ole eroa kun taas Kreikalla on suurin ero, 4,4 %-yksiköllä. Matkaviestinverkkotoimintaa on pidetty riskillisempänä liiketoimintana verrattuna kiinteään televerkkotoimintaan, minkä vuoksi sallittu tuotto on ollut myös korkeampi. Ensimmäisestä kuviosta voidaan myös havaita, että Iso- Britanniassa kuparikaapeliverkkoihin perustuvien tilaajayhteyksien sallittu tuotto on pienempi kuin muussa televerkkotoiminnassa, johon kuuluu myös valokuidulla toteutetut tilaajayhteydet. Digitaalisille televisiolähetyspalveluille ei selvityksessä annettu vertailutietoa Euroopasta. (1) Kiinteä televerkkotoiminta (Kuparikaapeliverkkoihin perustuvat tilaajayhteydet), (2) Muut televerkkotoiminta, (3) Kolmen toimijan operaattorin keskiarvo (Näiden WACC vaihtelee välillä 11,3%-11,6%) Lähde: Cullen International (www.cullen-international.com) 7

9 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen

10 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen Teoreettinen tausta (1/3) [Key message here.] Teoreettinen tausta Komponentti Kuvaus WACC (ennen veroja) Oman pääoman tuottovaatimus (ennen veroja) Pääoman keskimääräinen painotettu kustannus ennen veroja ja tässä raportissa myös kohtuullinen tuotto eli WACC (ennen veroja) voidaan määrittää perustuen seuraavaan kaavaan: WACC = Ke * E / EV + Kd * D / EV, jossa: WACC = Weighted Average Cost of Capital, ennen veroja Kd = Velan kustannus (ennen veroja) Ke = Oman pääoman kustannus (ennen veroja) EV = Oma pääoma + korollinen vieras pääoma rahat ja pankkisaamiset WACC sisältää siis oman ja vieraan pääoman tuoton ja niiden osuus keskimääräiseen kustannukseen on laskettu painotetusti perustuen määritettyyn pääomarakenteeseen. Yleisen rahoitusteorian mukaan oman pääoman tuottovaatimus määritellään perustuen ns. CAP-malliin ( Capital Asset Pricing Model ). CAP-mallin mukaan oman pääoman tuottovaatimus rakentuu riskittömästä korosta sekä riskipreemiosta. Oman pääoman tuotto ennen veroja voidaan määritellä perustuen CAP-malliin: Ke = (i + Be * (rm - i) + rc)/(1-t), jossa: Ke = Oman pääoman tuottovaatimus (ennen veroja) i = Riskitön korko Be = Oman pääoman beta (verojen jälkeen) rm = Markkinaportfolion tuottovaatimus rm-i = Markkinariskipreemio rc = Yhtiökohtainen riskilisä (mahdollinen erikseen lisättävä riskilisä, tapauskohtaisesti määriteltävä) t = Yhtiöverokanta 9

11 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen Teoreettinen tausta (2/3) [Key message here.] Teoreettinen tausta Komponentti Kuvaus Riskitön korko Riskitön korko kuvaa tuottoa, jonka sijoittajat vaativat täysin riskittömältä sijoitukselta. Riskitöntä korkoa määritettäessä keskeinen tekijä on valuutta, jolla yhtiö toimii tai jossa se saa kassavirtansa. Markkinariskipreemio Markkinariskipreemio kuvaa sijoittajien osakkeista vaatimaa tuottoa yli riskittömän sijoituksen. Markkinariskipreemio siis kuvastaa sitä ylimääräistä riskiä, joka keskimäärin osakkeisiin markkinoiden mielestä liittyy. Historiallisesti osakkeet ovat tuottaneet paremmin kuin riskittömiksi luettavat valtion velkakirjat. Lähtökohtaisesti markkinariskipreemion pitäisi pysyä kohtuullisen stabiilina yli ajan, mutta markkinahäiriöiden ja epävarmuuden aikana preemio on näyttänyt kasvavan. Pääomarakenne Pääomarakenne kuvaa velkapääoman ja oman pääoman suhdetta. Koko pääomalle laskettava painotettu keskimääräinen kustannus perustuu oman ja vieraan pääoman kustannuksiin sekä pääomarakenteeseen. Tässä raportissa pääomarakenteen mittarina käytetään nettovelkaantumisastetta, joka voidaan laskea markkinaperusteisesti tai tilinpäätösperusteisesti. Markkinaperusteinen menetelmä on laajemmin käytössä johtuen siitä, että se antaa paremman kuvan yhtiön todellisista pääoman määristä verrattuna tasearvoihin. Nettovelkaantumisaste lasketaan jakamalla kassavaroilla vähennetyt korolliset velat sijoitetulla pääomalla eli oman pääoman ja korollisten velkojen summalla, josta on vähennetty kassavarat. Velan kustannus WACC-laskelmassa velan kustannus tarkoittaa hintaa, jonka yhtiö joutuu keskimäärin maksamaan vieraasta pääomastaan. Velan kustannus voidaan määritellä perustuen riskittömään korkoon sekä riskittömän koron päälle maksettavaan preemioon. Mitä riskisemmästä yrityksestä on kysymys, sitä korkeampi on velasta maksettava preemio, koska rahoittajat vaativat riskistä kompensaatiota. Markkinatilanteella on historiallisesti ollut suuri vaikutus velasta maksettaviin preemioihin. Taloudellisen epävarmuuden aikana preemiot usein kasvavat, koska sijoittajat vaativat suurempaa korvausta pääomalleen riskin kasvaessa ja useasti myös likviditeetin heikentyessä. Käytäntö on osoittanut yhtiön koon vaikuttavan käänteisesti sen riskiin. Lähtökohtaisesti siis pienempi yhtiö on riskisempi kuin suurempi yhtiö ja siten se joutuu maksamaan myös velastaan korkeampaa preemiota. 10

12 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen Teoreettinen tausta (3/3) [Key message here.] Teoreettinen tausta Komponentti Kuvaus Yhtiöverokanta Yhtiöverokanta määritetään sen perusteella mihin yritys maksaa veronsa. Tässä raportissa käsitellyt HMV-yritykset ovat suomalaisia ja maksavat veroja siten lähtökohtaisesti Suomen voimassaolevan yhtiöverokannan, 24,5 %:n, mukaan. Vertailuyhtiöiden kohdalla käytetään beetalaskelmissa kunkin yhtiön paikallista verokantaa. Beeta markkinaperusteinen Beeta kuvaa yhtiön osaketuoton herkkyyttä suhteessa markkinoiden tuottoon. Toisin sanoen beeta mittaa osakkeeseen liittyvää systemaattista riskiä, jota ei pysty hajauttamalla poistamaan, vaan sitä kompensoidaan korkeammalla tuotto-odotuksella. Pörssilistatuille yhtiöille oman pääoman beeta voidaan määrittää tilastollisella analyysillä vertaamalla yhtiön tuottoja markkinaportfolion tuottoihin. Listaamattomille yhtiöille beeta voidaan määrittää perustuen samankaltaisten listattujen yritysten beetoihin. Listattujen yhtiöiden beetoista täytyy poistaa pääomanrakenteen vaikutus velattoman beetan laskemiseksi. Laskettuja velattomia beetoja voi tämän jälkeen käyttää listaamattoman kohdeyhtiön velattoman beetan arvioimiseksi. Lopulta kohdeyhtiön WACC-laskennassa käytettävä oman pääoman beeta lasketaan velattomasta beetasta soveltamalla siihen määritettyä pääomarakennetta. 11

13 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen WACC-laskelma (ennen veroja) WACC-laskelma perustuu oman ja vieraan pääoman tuottovaatimuksiin sekä näiden suhteellisiin painoihin eli pääomarakenteeseen. Oman pääoman tuottovaatimus lasketaan perustuen CAP-malliin, joka koostuu riskittömästä korosta ja kohteelle määritettävästä riskipreemiosta. Vastaavasti vieraan pääoman kustannuksessa arvioidaan preemion suuruus, jonka kohde joutuisi keskimäärin maksamaan yli riskittömän koron. Pre-tax WACC saadaan laskemalla pääomapainoilla painotettujen oman ja vieraan pääoman pre-tax - kustannukset yhteen. Vieraan pääoman kustannus + Oman pääoman kustannus Riskitön korko Velkapreemio Riskitön korko + Vieraan pääoman kustannus ennen veroja x Vieraan pääoman paino (Nettovelkaantumisaste) Pre-tax WACC + 1- yhtiöverokanta Oman pääoman kustannus ennen veroja x Oman pääoman paino (1-nettovelkaantumisaste) Oman pääoman beeta x Markkinariskipreemio 12

14 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen Riskitön korko KPMG:n näkemyksen mukaan Suomen valtion 10 vuoden lainan tuotto kuvaa riskitöntä korkotasoa Suomen markkinaolosuhteissa. Viimeaikainen markkinaturbulenssi on johtanut kuitenkin siihen, että sijoittajien turvasatamaksi kokemien valtion lainojen korot, kuten Suomi ja Saksa, ovat painuneet historiallisen alas ja niiden korkoero suhteessa riskisempiin valtiolainoihin on kasvanut varsin suureksi. KPMG suosittelee riskittömänä korkona käytettävän Suomen 10-vuotisen valtionlainan viimeisen vuoden havainnoista laskettua keskiarvoa, jolloin suurimmat markkinaheilahtelut korossa hieman tasoittuvat ja korkotaso kuvaa paremmin pidemmän ajan odotettua tasoa. Riskitön korko Riskitön korko kuvaa tuottoa, jonka sijoittajat vaativat täysin riskittömältä sijoitukselta. Viestintävirasto on kohtuullisen tuoton laskelmissaan käyttänyt Suomen valtion 10-vuotisen lainan tuottoa riskittömänä korkona. Suomen markkinaolosuhteissa tämä korko kuvaa käytännössä riskitöntä korkoa, koska Suomella on AAAluottoluokitus, joka on korkein mahdollinen. Saksan valtion 10-vuotisen lainan korkoa on yleisesti pidetty riskitasoltaan kaikista matalimpana sijoituskohteena ainakin Euroopassa. Historiallisesti Suomen ja Saksan valtionlainojen korot ovat olleet hyvin lähellä toisiaan. Suomen ja Saksan luottoluokitukset ovat molemmat korkeimmalla mahdollisella tasolla, minkä lisäksi kumpikin maa kuuluu Euroalueeseen, jolla on yhteinen valuutta ja rahapolitiikka. Näin ollen teoriassa Suomen ja Saksan valtionlainojen mahdollinen korkoero johtuu inflaatioerosta maiden välillä. Lisäksi valtionlainoihin liittyvä likviditeettiriski saattaa hieman nostaa Suomen lainakorkoa suhteessa Saksaan. Viimeaikainen markkinaturbulenssi on johtanut siihen, että sijoittajien turvasatamaksi kokemien valtion lainojen korot, kuten juuri Suomi ja Saksa, ovat painuneet historiallisen alas ja niiden korkoero suhteessa riskisempiin valtiolainoihin, kuten esimerkiksi Italia ja Espanja, on vastaavasti kasvanut varsin suureksi. KPMG:n näkemyksen mukaan markkinatilanteen vuoksi tällä hetkellä viimeisen vuoden havainnoista lasketun keskiarvon mukainen Suomen valtion 10-vuotisen lainan tuotto kuvaa pitkän ajan riskitöntä tasoa paremmin kuin viimeisen hetken havainto. Aikaväliltä lasketun lainan korko oli 2,59%. 10-vuotisten valtiolainojen korot sekä inflaatioero Suomen ja Saksan välillä Riskitön korko Huom. Lähde: 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % 1/2002 8/2002 3/ /2003 5/ /2004 7/2005 2/2006 9/2006 4/ /2007 6/2008 1/2009 8/2009 3/ /2010 5/ /2011 Suomi 10 v Italia 10 v Inflaatioero (Suomi - Saksa) Saksa 10 v Espanja 10 v 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % Inflaatioero on laskettu vähentämällä Suomen inflaatiosta Saksan inflaatio. Positiviinen inflaatioero graafissa tarkoittaa siis, että Suomen inflaatio on ollut Saksan inflaatiota korkeampi. Inflaatio kuvaa keskimääräistä inflaatiota vuoden aikana. Bloomberg, Economist Intelligence Unit Inflaatioero 13

15 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen Markkinariskipreemio (1/2) KPMG:n näkemys Suomen osakemarkkinoiden tämän hetkisestä riskipreemiosta on 5,5 %-6,0 %. Markkinariskipreemio Markkinariskipreemio kuvaa sijoittajien osakkeista vaatimaa tuottoa yli riskittömän sijoituksen. Markkinariskipreemio siis kuvastaa sitä ylimääräistä riskiä, joka keskimäärin osakkeisiin markkinoiden mielestä liittyy. Historiallisesti riskipreemio on ollut korkeampi taloudellisen epävarmuuden aikoina, jolloin osakkeiden volatiliteetti on yleensä myös korkea. Professori Aswath Damodaranin laskelmien mukaan markkinariskipreemio Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on vuosien aikana vaihdellut n. 2 %-6,5 %:n välillä (katso liite 5). Markkinariskipreemio Damodaran, 2012 päivitys 6,0 % Damodaran, keskiarvo ,0 % Analyytikkoraportit¹ 4,0 %-6,0 % Nyberg & Vaihekoski (2011)² 5,1 %-5,2 % Viestintäviraston aiemmin käyttämä preemio 5,0 %-5,5 % Yhteenveto 5,5 %-6,0 % (1) Deutsche Bank, DnB, FIM, Inderes, Pohjola (2) Markkina-arvopainetut, nimellisarvoiset tuotot ja Damodaranin Suomelle laskemat markkinariskipreemiot ovat vaihdelleet 4,5 %-6,0 %:n välillä vuosien välisenä aikana. Damodaranin maapremio perustuu maan luottoluokitukseen eli mitä heikompi luottoluokitus, sitä korkeampi on markkinariskipreemio. Tällä hetkellä Damodaranin näkemys AAA-luottoluokitetun maan, kuten Suomen, markkinariskipreemiosta on 6,0 %. Viimeaikaisissa KPMG:n tarkastelemissa analyytikkoraporteissa¹ Suomen markkinariskipreemio on 4,0 %-6,0 % ja keskiarvo 5,0 %. Nyberg ja Vaihekoski (2011) tutkivat Suomen osakemarkkinoiden, joukkovelkakirjalainamarkkinoiden ja rahamarkkinoiden historiallisia tuottoja Suomen Pankille teettämässään tutkimuspaperissa. Suomen osakemarkkinoiden nimellinen osakemarkkinoiden ylituotto suhteessa valtion joukkovelkakirjamarkkinoihin oli 5,06 % vuosina ja 5,17 % vuosina Viestintäviraston aiemmin käyttämä riskipreemio on 5,0 %-5,5 %. Markkinoiden epävarmuus lisää osakkeiden volatiliteettia ja nostaa osakemarkkinoiden riskipreemiota. KPMG:n näkemys Suomen osakemarkkinoiden riskipreemiosta on 5,5 %-6,0 %. 14

16 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen Markkinariskipreemio (2/2) Damodaran-tietokannan Suomelle laskema markkinariskipreemio on vaihdellut 4,5 %-6,0 % välillä. Tällä hetkellä Damodaranin näkemys Suomen osakemarkkinoiden riskipreemiosta on 6,0 %. Eurokriisi saattaa vaikuttaa Suomen luottoluokitukseen, jolloin myös osakemarkkinoiden riskipreemio saattaa nousta. Suomen markkinariskipreemio (Damodaranin mukaan) Markkinariskipreemio Huom. Lähde: 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 6,0 % 5,5 % 4,5 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,5 % Suomella AAA-reittaus koko tarkasteluajanjakson Damodaran Valtion luottoluokituksen suhde markkinariskipreemioon (Damodaranin mukaan) Markkinariskipreemio Damodaranin mukaan Suomen markkinariskipreemio on 6,0% vuodelle Suomen markkinariskipreemio on noussut huomattavasti finanssikriisiä edeltäneistä ajoista, jolloin markkinariskipreemio oli hieman alle 5%. Osakemarkkinoiden huomattavasti kasvanut volatiliteetti ja epävarmuus tulevasta on nostanut markkinoiden riskisyyttä ja näin ollen vaikuttaa myös sijoittajan vaatimaan tuottoon. Alemmasta kuviosta voidaan havaita valtion luottoluokituksen ja markkinariskipreemion välinen vuorovaikutussuhde. Luottoluokituksen laskiessa myös osakemarkkinoiden tuottovaatimus kasvaa. Tämä johtuu siitä, että alhaisen luottoluokituksen maissa taloudelliset ja poliittiset riskit ovat suurempia jolloin myös tuottovaatimuksen tulee kompensoida suurempaa riskiä. Riskipreeemio 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 7,8 % 6,5 % 6,9 % 7,2 % 6,0 % 11,0 % 8,4 % 9,3 % 16,0 % 14,5 % 13,0 % Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Lähde: Damodaran 15

17 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen Beetat (1/2) KPMG on laskenut vertailuyhtiöiden oman pääoman beetat ja velattomat beetat. Beetoihin on tehty ns. Blumen korjaus, joka ottaa huomioon beetojen keskiarvoistumisen ajan kuluessa ja on näin ollen eteenpäin katsova. Lisäksi päivätuottoihin on tehty Scholes-Williamskorjaus, jos tilastotieteellisin menetelmin on havaittu todisteita epäsynkronisista tuotoista. Yleisimmin käytetyt beetat on laskettu kahden tai kolmen vuoden viikkotuotoista tai viiden vuoden kuukausituotoista. Televerkkoyhtiöiden oman pääoman beetat (Blumen korjatut) Päivätuotot Viikkotuotot Kuukausituotot 1 vuosi 2 vuotta 2 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Belgacom SA 0,65 0,65 0,73 0,74 0,63 0,50 BT Group Plc 1,03 1,02 0,93 1,01 0,89 1,03 Deutsche Telekom AG 0,79 0,78 0,73 0,74 0,75 0,60 Elisa Oyj 0,64 0,67 0,70 0,72 0,76 0,61 France Telecom SA 0,85 0,82 0,81 0,78 0,71 0,60 Koninklijke KPN NV 0,67 0,65 0,67 0,64 0,64 0,47 Portugal Telecom SGPS SA 0,94 0,99 0,97 1,00 0,93 0,81 Sw isscom AG 0,70 0,69 0,65 0,63 0,70 0,54 TDC A/S 0,63 0,60 0,61 0,53 0,50 0,46 TELE2 Ab 0,73 0,78 0,65 0,76 0,83 0,87 Telecom Italia SPA 0,85 0,87 0,83 0,84 0,88 0,66 Telefonica SA 0,96 0,92 0,86 0,84 0,85 0,83 Telekom Austria AG 0,68 0,67 0,63 0,69 0,79 0,67 Telenor ASA 0,75 0,78 0,82 0,84 0,76 1,01 Teliasonera Ab 0,85 0,83 0,77 0,80 0,79 0,73 Vodafone Group Plc 0,70 0,76 0,71 0,70 0,81 0,81 Alakvartiili 0,68 0,67 0,67 0,70 0,71 0,58 Mediaani 0,74 0,78 0,73 0,75 0,77 0,67 Keskiarvo 0,78 0,78 0,76 0,77 0,76 0,70 Keskihajonta 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,18 Yläkvartiili 0,85 0,84 0,82 0,84 0,84 0,82 Televisioverkko-operaattoreille lasketut oman pääoman beetat (Blumen korjatut) Päivätuotot Viikkotuotot Kuukausituotot 1 vuosi 2 vuotta 2 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 5 vuotta American Tow er Corp 0,74 0,77 0,72 0,79 1,03 0,71 Crow n Castle Intl Corp 0,84 0,87 0,83 0,91 1,26 1,14 Ei Tow ers 0,75 0,67 0,66 0,89 1,10 1,19 SBA Communications Corp 0,87 0,87 0,82 0,95 1,37 0,89 Televerkkoyhtiöiden velattomat beetat (Blumen korjatut) Päivätuotot Viikkotuotot Kuukausituotot 1 vuosi 2 vuotta 2 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Belgacom SA 0,57 0,57 0,64 0,64 0,55 0,43 BT Group Plc 0,72 0,71 0,65 0,70 0,62 0,72 Deutsche Telekom AG 0,43 0,43 0,40 0,41 0,41 0,33 Elisa Oyj 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63 0,51 France Telecom SA 0,48 0,46 0,46 0,44 0,40 0,34 Koninklijke KPN NV 0,37 0,36 0,37 0,35 0,35 0,26 Portugal Telecom SGPS SA 0,37 0,39 0,38 0,39 0,37 0,32 Sw isscom AG 0,52 0,52 0,49 0,47 0,52 0,40 TDC A/S 0,42 0,40 0,40 0,35 0,33 0,31 TELE2 Ab 0,62 0,66 0,55 0,64 0,70 0,74 Telecom Italia SPA 0,32 0,33 0,31 0,32 0,33 0,25 Telefonica SA 0,51 0,49 0,46 0,45 0,45 0,44 Telekom Austria AG 0,41 0,40 0,38 0,41 0,47 0,40 Telenor ASA 0,67 0,70 0,74 0,76 0,68 0,90 Teliasonera Ab 0,66 0,64 0,60 0,62 0,61 0,56 Vodafone Group Plc 0,56 0,61 0,56 0,56 0,64 0,64 Alakvartiili 0,41 0,40 0,40 0,40 0,39 0,32 Mediaani 0,51 0,50 0,47 0,46 0,49 0,42 Keskiarvo 0,51 0,51 0,50 0,51 0,50 0,47 Keskihajonta 0,12 0,12 0,12 0,14 0,13 0,19 Yläkvartiili 0,58 0,61 0,58 0,62 0,62 0,58 Huom: Mobiiliverkkoyhtiöistä vertailukelpoisimmiksi on valittu skandinaaviset Elisa, TeliaSonera, Telenor ja Tele2, joiden liiketoiminnasta enemmistö on mobiilipainotteista. Lisäksi mukana on Vodafone, joka on keskittynyt täysin mobiililiiketoimintaan. Lisätietoja seuraavalla sivulla ja liitteessä 7. Televisioverkko-operaattoreille lasketut velattomat beetat (Blumen korjatut) Päivätuotot Viikkotuotot Kuukausituotot 1 vuosi 2 vuotta 2 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 5 vuotta American Tow er Corp 0,64 0,67 0,62 0,68 0,89 0,62 Crow n Castle Intl Corp 0,66 0,68 0,65 0,71 0,99 0,90 Ei Tow ers 0,65 0,58 0,57 0,77 0,95 1,03 SBA Communications Corp 0,68 0,68 0,64 0,74 1,07 0,70 Alakvartiili 0,75 0,75 0,71 0,87 1,08 0,85 Mediaani 0,79 0,82 0,77 0,90 1,18 1,02 Keskiarvo 0,80 0,80 0,76 0,88 1,19 0,99 Keskihajonta 0,06 0,10 0,08 0,07 0,16 0,22 Yläkvartiili 0,85 0,87 0,82 0,92 1,29 1,16 Alakvartiili 0,65 0,65 0,61 0,71 0,93 0,68 Mediaani 0,65 0,67 0,63 0,73 0,97 0,80 Keskiarvo 0,66 0,65 0,62 0,73 0,97 0,81 Keskihajonta 0,01 0,05 0,04 0,04 0,07 0,19 Yläkvartiili 0,66 0,68 0,64 0,75 1,01 0,93 Lähde: Bloomberg, KPMG:n analyysi, Scholes & Williams (1977) 16

18 Tuottokoron parametrit ja niiden määrittäminen Beetat (2/2) KPMG on laskenut vertailuyhtiöiden oman pääoman beetat ja velattomat beetat. Beetoihin on tehty Blumen korjaus, joka ottaa huomioon beetojen keskiarvoistumisen ajan kuluessa ja on näin ollen eteenpäin katsova. Lisäksi päivätuottoihin on tehty Scholes-Williams - korjaus, jos tilastotieteellisin menetelmin on havaittu todisteita epäsynkronisista tuotoista. KPMG suosittelee kiinteälle televerkkotoiminnalle 0,51-0,65 velatonta beetaa ja matkaviestinverkkotoiminnalle 0,63-0,71 velatonta beetaa. Televisioverkkoyhtiöille KPMG suosittelee 0,73-0,97 velatonta beetaa. Beetat KPMG on laskenut vertailuyhtiöiden oman pääoman beetat ja vertailuyhtiöiden beetat käyttäen päivädataa, viikkodataa ja kuukausidataa erimittaisilta ajanjaksoilta. Johtuen epänormaalista markkinatilanteesta enemmän painoa annetaan pidemmältä aikaväliltä lasketuille beetoille. Beetoihin on tehty Blumen korjaus, joka ottaa huomioon beetojen keskiarvoistumisen ajan kuluessa ja on näin ollen eteenpäin katsova. Beetan estimoinnin ongelmana on usein se, että historiallinen vuorovaikutussuhde osakkeen ja markkinaportfolion välillä voi muuttua ajan kuluessa. Näin ollen historiallisesta informaatiosta johdettu arvio yhtiön beetasta sisältää epävarmuutta siitä, että kuvastaako historiallinen kehitys myös tulevaisuutta. Toimialojen ja yhtiöiden tuottojen on pitkällä aikavälillä havaittu keskiarvoistuvan tarkoittaen että toimiala- tai yrityskohtaiset yli- ja alituotot eivät jatku ikuisuuteen. Lisäksi päivätuottoihin on tehty Scholes-Williams-korjaus, joka ottaa huomioon epäsynkronisen kaupankäynnin aiheuttaman virheen beetaestimaattiin. Epälikvidien tai alhaisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden päivätuotoissa ei saata tapahtua juurikaan muutoksia, jolloin beetaestimaatti antaa virheellisen kuvan osakkeen systemaattisesta riskistä. Scholes-Williams-korjauksen tarpeellisuutta arvioitaessa tulee tarkastella aikaistettujen ja viivetermien tilastollista merkittävyyttä. Valitsemalla 5 %:n tilastollisen merkittävyyden taso voitiin havaita, että ainoastaan American Tower Corpin päivätuottojen kohdalla termit olivat tilastollisesti merkittäviä. Korjaus tulee suorittaa ainoastaan, jos epäsynkronisen kaupankäynnin vaikutuksista voidaan havaita todisteita. Tarkastelemalla edellisellä sivulla esitettyjä tuloksia voidaan havaita, että televerkkoyhtiöiden oman pääoman beetan keskiarvo liikkuu välillä 0,76-0,78 lähes riippumatta aikaperiodista ja tuottofrekvenssistä. Velattomien beetojen keskiarvoksi tulee vastaavasti 0,50-0,51. Yläkvartiilihavainnot sijoittuvat välille 0,82-0,84 oman pääoman beetan kohdalla ja välille 0,58-0,62 velattoman beetan osalta. Taulukosta voidaan myös havaita, että suomalaisten, norjalaisten ja ruotsalaisten teleoperaattoriyhtiöiden velattomat beetat ovat hieman korkeammalla tasolla verrattuna muunmaalaisiin yhtiöihin. Tämä johtuu pohjoismaisten yhtiöiden alhaisista nettovelkaantuneisuusasteista, joka on linjassa myös suomalaisten listaamattomien teleyhtiöiden hyvin alhaisten nettovelkaantuneisuusasteiden kanssa. Vertailtaessa mobiiliverkkoliiketoimintaan erikoistuneiden yhtiöiden kuten Vodafonen ja Telenorin (noin 14% liikevaihdosta kiinteästä televerkkotoiminnasta, internet- ja TV-toiminnasta) velattomia beetoja kiinteään verkkotoimintaan erikoistuneen British Telecomin (BT Group) velattomaan beetaan voidaan havaita, että British Telecomin velaton beeta ei ole enää matalampi kuin mobiilioperaattoreiden vastaavat beetat kuten on ollut historiallisesti. Tämä johtuu osittain BT:n kasvaneesta oman pääoman beetasta, mutta myös merkittävin osin nettovelkaantuneisuusasteen huomattavasta laskusta. Toisaalta BT:n liiketoimintaan kuuluu myös muita operaatioita, joita ei voi luokitella puhtaasti kiinteäksi televerkkotoiminnaksi. Ottaen huomioon otoksen pienen koon on vaikea tehdä empiirisesti yleistyksiä toimialojen riskitasojen muutoksista. On kuitenkin mahdollista, että mobiiliverkkotoiminnan riskitaso on laskenut kun taas vastaavasti kiinteän verkkotoiminnan toimintojen riskillisyys on lisääntynyt johtuen vahvasta teknologisesta murroksesta. Kuitenkin tarkasteltaessa mobiili- ja televerkkotoiminnan riskillisyyttä aikaisemmat tutkimustulokset, kansainvälinen regulaatio ja liitteessä 7 laskemamme liiketoimintayksiköiden beetat tukisivat edelleen korkeampaa tuottovaatimusta mobiililiiketoiminnalle. KPMG suosittelee 0,51-0,65 velatonta beetaa kiinteälle televerkkotoiminnalle, joka pohjautuu 3 vuoden beetojen keskiarvoon ja yhteen keskihajonnan mittaan. Alalaidaksi on valittu keskiarvo alakvartiilin sijaan, koska reguloitavien yhtiöiden koko on vertailuryhmän yhtiöitä pienempi ja näin ollen myös sen pitäisi heijastua tuottovaatimuksessa. Ylälaidaksi on valittu keskiarvo lisättynä yhdellä keskihajonnan mitalla. Valokuidulla toteutettuihin tilaajayhteyksiin liittyy suurempaa epävarmuutta tulevaisuudesta, jolloin KPMG pitää sopivana vaihteluvälinä samaa alalaitaa kuin muissa kiinteän televerkon tilaajayhteyksissä, mutta ylälaitana olisi kaksi hajonnan mittaa, jolloin normaalijakaumaoletuksen mukaisesti vaihteluvälin ylälaidan tulisi olla suhteessa keskiarvoon 95 %:n todennäköisyydellä. Empiria osoittaa kuitenkin että tuotot eivät ole täysin normaalisti jakautuneita, jolloin todellisuudessa on todennäköisempää että tuotot poikkeavat merkittävästi keskihajonnasta. Mobiiliverkkoyhtiöille suositellaan käytettäväksi korkeampaa beetaa verrattuna kiinteään televerkkotoimintaan pohjautuen toimialan korkeampana pidettyyn riskisyyteen, kansainväliseen televerkkotoiminnan regulaatioon ja Liitteessä 7 havaittuun korkeampaan liiketoiminnan beetaan. KPMG suosittelee käytettäväksi 0,63-0,71 beetaa, joka pohjautuu skandinaavisten ja enimmäkseen mobiililiiketoiminnasta koostuvien TeliaSoneran, Elisan, Tele2:n ja Telenorin ja Vodafonen (täysin mobiilioperaattori) 3 vuoden beetojen keskiarvoon ja yhteen keskihajonnan mittaan. Tutkittaessa televisioverkko-operaattoreiden beetoja havaitaan huomattavasti suurempi hajonnan vaihtelu eri aikaperiodeilta ja eri tuottofrekvenseillä laskettujen beetojen välillä. Oman pääoman beetan keskiarvo vaihtelee välillä 0,76-1,19, kun taas velaton beeta on vaihdellut välillä 0,62-0,97. Markkinatilanteesta johtuen perusteltuna tasona voidaan pitää kolmen ja viiden vuoden viikkotuotoista laskettujen beetojen arvoa, jolloin vaihteluvälinä olisi 0,73-0,97. Koska vertailuyhtiöiden määrä on vähäinen, keskihajonnan käyttöä ei voida pitää yhtä perusteltuna kuin televerkkoyhtiöiden tapauksessa. Tästä syystä olemme valinneet pidemmän aikavälin keskiarvojen vaihteluvälin. 17

Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009

Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009 Tuottoprosentin määrittäminen kaikille HMV-markkinoille Deloitte Corporate Finance Oy 18.5.2009 2009 Deloitte Corporate Finance Sisällysluettelo 1. Johdanto ja selvityksen tavoitteet 2. Tuottoprosentin

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA 19.3.2014 KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ Asiakas Toimittaja NAG Oy (Y-2411484-6) Sisältö 1 Tausta... 3 1.1 Tarve kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiselle... 3 1.2

Lisätiedot

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Elokuu 2011 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Erään pk-yrityksen arvonmääritys

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Palko III Kohtuullisen tuoton määrittely ja seuranta

Palko III Kohtuullisen tuoton määrittely ja seuranta Palko III Kohtuullisen tuoton määrittely ja seuranta maaliskuu 2010 Luottamuksellinen Corporate Finance 13.4.2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Harri Uusnäkki PricewaterhouseCoopers Oy PL 1015 (Itämerentori

Lisätiedot

Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu

Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu Yrityksen taloustiede, Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma 19.6.2012 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

Yrityksen arvon määrittäminen Tapaustutkimus: Siemens AG. Tuomo Sundqvist

Yrityksen arvon määrittäminen Tapaustutkimus: Siemens AG. Tuomo Sundqvist Yrityksen arvon määrittäminen Tapaustutkimus: Siemens AG Tuomo Sundqvist Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalous Tekijät Tuomo Sundqvist Opinnäytetyön nimi Yrityksen arvon

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus HEDGE-RAHASTOJEN MENESTYSMITTAUS Tarkastajat: Professori Eero Pätäri Professori Mika Vaihekoski Kouvolassa 15.3.2007 Valtteri

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA

PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2009 Anu Leppäkoski Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE

DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE Yhtiöntaloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio

Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio LUT School of Business and Management A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Timo Leivo Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio

Lisätiedot

Joukkovelkakirjat ja riski

Joukkovelkakirjat ja riski Joukkovelkakirjat ja riski Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 14.12.2010 Mikko Ristamäki TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos RISTAMÄKI,

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA. Risk and return of housing investments during the financial crisis

ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA. Risk and return of housing investments during the financial crisis Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA Risk and return of housing investments

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Marraskuu 2014 OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro

Lisätiedot

P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt

P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Toukokuu 2008 Ilkka Konsala Ohjaaja: Markus Lahtinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA

LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto 2011 Sanni Tuumanen LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA Case: pakkauskone OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Irtisanomisilmoituksen vaikutus yhtiön osakekurssiin

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Irtisanomisilmoituksen vaikutus yhtiön osakekurssiin JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Irtisanomisilmoituksen vaikutus yhtiön osakekurssiin Event study -analyysi suomalaisten pörssiyhtiöiden irtisanomisista 2000 2004 Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen

19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen Viestintävirasto Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 1 Copyright Viestintävirasto Tämän raportin on laatinut Viestintäviraston toimeksiannosta Pöyry Telecom Oy. Raportin

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380

uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Myyntiaika 20.11.2012 saakka LUOTTOTAPAHTUMA- RIIPPUVAINEN SUOJA/RISKI uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio)

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

Arvonmääritysmallien toimivuus osakkeen arvonmäärityksessä

Arvonmääritysmallien toimivuus osakkeen arvonmäärityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma A250A5000 Talousjohtaminen Arvonmääritysmallien toimivuus osakkeen arvonmäärityksessä The performance of stock valuation models in equity valuation 3.5.2014

Lisätiedot