1 ForMare Tulokset Koko ryhmän tulokset Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo)...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ForMare 2015... 4 2 Tulokset... 4 3 Koko ryhmän tulokset... 4. 3.1 Lihaskunto... 4. 3.2 Kehonkoostumus... 5. 3.2.1 BMI tulos (ryhmän keskiarvo)..."

Transkriptio

1

2 Sisällys 1 ForMare Tulokset Koko ryhmän tulokset Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO2max arviointilomakkeen kautta saadut tulokset Liikuntatavoitteiden onnistuminen Liikuntamäärät viikossa (ryhmän keskiarvo) Liikevarmuus Fyysisen aktiivisuuden jatkuminen Ravintomuutokset Muut muutokset elämäntavoissa Jaksaminen ja unenlaatu ForMaren tärkeys osallistujille Tulokset varustamoittain Tallink Silja Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO₂max Viking Line Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO₂max Rederi Ab Eckerö Lihaskunto Kehonkoostumus

3 7.2.1 BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO₂max Godby Shipping Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) VO₂max Tulokset ikäluokan mukaan Ikäluokka vuotiaat Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO₂max Ikäluokka Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO₂max Pohdintaa ikäluokkien tuloksista Tulokset sukupuolen mukaan Naiset Lihaskunto Lihaskuntotestien viitearvo-taulukot naisille Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO₂max

4 Maksimaalisen hapenottokyvyn viitearvot naisilla (VO₂max = ml/kg/min) Miehet Lihaskunto Lihaskuntotestien viitearvo-taulukot miehille Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO₂max Maksimaalisen hapenottokyvyn viitearvot miehillä (VO₂max = ml/kg/min) Pohdintaa sukupuolten välisistä tuloksista Tulokset työtehtävän mukaan Hotelli-, ravintola-, baari- ja myymäläosastot Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) VO₂max Kuljetus ja kunnossapito Lihaskunto Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) VO₂max Pohdintaa työtehtävien välisistä tuloksista Lähteet

5 1 ForMare 2015 Vuoden 2015 ForMare-projektiin osallistui 96 merenkulkijaa, joiden varustamoina olivat Tallink Silja, Viking Line, Rederi Ab Eckerö ja Godby Shipping. Projektin aktiivinen jakso alkoi tammikuussa ja päättyi toukokuun lopussa. Aktiivisen jakson jälkeen projektissa alkoi kolmen vuoden seuranta-aika. Osallistujista 61 oli naisia ja 35 miehiä. Ryhmän keski-ikä oli 46 vuotta. Osallistujista 83 % (80 henkilöä) oli painoindeksin mukaan vähintään lievästi ylipainoisia (BMI > 25) ja ryhmän keskiarvoinen painoindeksi oli 31,2, joka tarkoittaa merkittävää ylipainoa. Merkittävä ylipaino kasvattaa sairausalttiutta sekä myös nostaa kuolleisuuden riskin tavallista suuremmaksi. (Keskinen et al 2007 s. 45) 2 Tulokset Tähän osioon on koottu projektin keskeisimmät tulokset. Aluksi esitellään koko ryhmän yhteiset tulokset, jonka jälkeen tuloksia tarkastellaan eri tekijöiden perusteella, esimerkiksi varustamoittain. Tulokset esitetään koko ryhmän keskiarvoina tai yhteistuloksina eikä yksittäisiä parhaimpia tai heikoimpia tuloksia saada tietää. 3 Koko ryhmän tulokset Tässä osiossa esitellään koko ryhmän tulokset. Osallistujat suorittivat samat testit projektin alussa ja lopussa. Suoritettaviin testeihin kuuluivat lihaskunto-osuus, kehonkoostumusmittaus ja kestävyyskuntoa mittaava polkupyöräergometritesti. 3.1 Lihaskunto Lihaskuntotesteissä tehtävät liikkeet olivat toistokyykistys, istumaannousu ja etunojapunnerrus. Jokaista liikettä tehtiin minuutin ajan niin monta kertaa kuin mahdollista. Tulosten luokittelu perustuu sukupuoleen ja ikään, mistä johtuen viitearvot ilmoitetaan erillisillä taulukoilla tulos-osion lopussa. Alla olevassa kaaviossa on esitetty koko ryhmän keskiarvotulokset. Kaikki 96 osallistujaa suorittivat alkutestit, mutta henkilökohtaisista syistä johtuen 3 osallistujaa ei voinut suorittaa lopputestejä. Lihaskunto tulokset (ryhmän keskiarvo) Toistokyykistys Istumaannousu Etunojapunnerrus Toistokyykistys: Alussa 21 Lopussa 37 Istumaannousu: Alussa 15 Lopussa 24 Etunojapunnerrus: Alussa 11 Lopussa 21 4

6 Lihaskuntotestien tuloksista voidaan todeta ryhmän parantaneen lihaskuntoaan huomattavasti. Suurimpana tekijänä voi olla ryhmän oikeaoppisen harjoittelun määrällinen kasvu (katso taulukko 3.4.2). 3.2 Kehonkoostumus Kehonkoostumusmittaukset suoritettiin kuljetuksellisista syistä kahdella eri laitteella, jotka molemmat mittaavat luotettavasti kehonkoostumusta. Helsingissä tehdyissä mittauksissa (34 henkilöä) käytettiin InBody-kehonkoostumusmittaria ja muiden kaupunkien mittauksissa (62 henkilöä) käytössä oli Futrexkehonkoostumusmittari. Mittauksissa saadaan selville kehonkoostumuksen kannalta tärkeitä tietoja kuten esimerkiksi kehon rasvamassa, lihasmassa ja nestetasapaino. Kokonaisvaltaista hyvinvointia ajatellen nostamme tuloksissa esiin seuraavat arvot: Painoindeksi, BMI (Body mass index) Rasvaprosentti Rasvamassan osuus kehossa (kg) Viskeraalisen rasvan osuus Kaikki 96 osallistujaa suorittivat kehonkoostumusmittauksen alkutesteissä, mutta henkilökohtaisista syistä johtuen 1 osallistuja ei voinut osallistua lopputestiin BMI tulos (ryhmän keskiarvo) ,2 24,99 Viitearvo : 31,2 : Viitearvo: 24,99 Ryhmän keskiarvollinen BMI tulos on laskenut 1,2 yksikköä mikä tarkoittaa painon laskeneen osallistujilta. Tärkeää on todeta, että ForMaressa korostetaan pitkäjänteisiä tuloksia, eivätkä nopeat laihduttamiskeinot ole oikea tapa elämäntapamuutosten kannalta. On hyvä tietää, että BMI ei erottele rasvan ja lihasten suhdetta, mikä tarkoittaa että lihasmassan lisääntyminen lisää BMI:n lukua. Tarkemmin rasvan erotusta voi katsoa taulukoissa ryhmän rasvaprosentti, rasvamassan yhteispaino sekä viskeraalisen 5

7 rasvan osuus kehossa, missä näkyy että ryhmän keskiarvolliset rasvamäärät ovat vähentyneet huomattavasti enemmän kun BMI taulukko antaa ymmärtää Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) 36 35, , ,6 33,9 33,5 33 : 35,6 % : 33,9 % Rasvaprosentin keskimääräinen prosenttimäärä on laskenut 1,7 prosenttiyksikköä Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) ,2 2923, : 3227,2 kg : 2923,6 kg Ero: - 3,6 kg Ryhmän yhteisen rasvamassan paino on laskenut reilut 0 kiloa. Tämä vastaa 3,2 kiloa rasvaa henkilöä kohden 6

8 3.2.4 Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) (Tulos saadaan ainoastaan InBodylla suoritetuilla mittauksilla. Tuloksissa mukana 34 henkilöä) , , Viitearvo : 118,8 cm² : 107,9 cm² Ero: - 10,9 cm² Viitearvo: < 100 cm² Viskeraalinen rasva kertoo vatsaontelossa olevan sisäelinrasvan määrän neliösenttimetreinä kehon poikkileikkauksesta. Viskeraalisen rasvan tulos on tärkeä terveysmittari, sillä liika vatsaontelossa oleva rasva on haitallisempaa ja vaikeammin havaittavaa kuin ihonalainen rasva. Suositeltava arvo on alle 100 cm². Pelkästään neljän kuukauden aktiivijaksolla ryhmä on ottanut harppauksen kohti suositeltavaa viitearvoa. 3.3 VO2max Maksimaalisen hapenottokyvyn arvioimiseen käytettiin WHO:n submaksimaalista ergopyörätestiä. Testissä poljetaan 3-4, neljän minuutin pituista jaksoa, joissa kuormat ovat % testattavan henkilön maksimaalisesta suorituskyvystä. Maksimaalisen hapenottokyvyn luokittelu perustuu sukupuoleen ja ikään, mistä johtuen viitearvot ilmoitetaan vasta sukupuolen mukaan jaotellussa tulos-osiossa. Eri syistä johtuen 1 osallistuja ei voinut suorittaa VO 2 max alkutestejä ja 4 osallistujaa lopputestit. VO₂max tulokset (ryhmän keskiarvo)

9 VO₂max alussa: 29 ml/kg/min VO₂max lopussa: 33 ml/kg/min Tämä keskiarvo osoittaa kestävyyskunnon parantuneen selvästi. Ryhmän keskiarvoisen iän ollessa 46 tämä tulos tarkoittaa yhden pykälän nousua kuntotasolla arviointilomakkeen kautta saadut tulokset Osa tuloksista saatiin selville analysoimalla osallistujien täyttämien loppuarviointilomakkeiden vastauksia. Arviointilomakkeiden avulla haluttiin selvittää osallistujien elämäntavoissa projektin aikana tapahtuvia muutoksia sekä heidän omia mielipiteitään projektista. Vastausten avulla pystyttiin keräämään hyödyllistä ja monipuolista tilastomateriaalia projektin arviointia varten. 96 osallistujasta 1 ei täyttänyt loppuarviointilomaketta. Lomake täytettiin anonyymisti Liikuntatavoitteiden onnistuminen Jokaisella projektin osallistujalla oli henkilökohtaisia liikuntatavoitteita. arviointilomakkeessa kysyttiin, miten hyvin osallistujat kokivat onnistuneensa näissä tavoitteissa projektin aktiivisen jakson aikana. Arviointiasteikkona oli 1-5 (1 = ei ollenkaan, 5 = onnistuivat täysin) Ei ollenkaan 40 2 Jonkin verran Hyvin 4 Erittäin hyvin 5 Onnistuivat täysin Taulukon avulla voidaan todeta että suurin osa kokee onnistuneensa tavoitteissaan erittäin hyvin Liikuntamäärät viikossa (ryhmän keskiarvo) Säännöllinen liikunta kuuluu terveelliseen elämäntapaan ja se on myös tärkeä tekijä painonhallinnassa. Projektin avulla pyrittiin lisäämään terveyttä edistävää liikuntaa ja saada se osaksi osallistujien jokapäiväistä elämää. arviointilomakkeessa osallistujat kertoivat, kuinka monta kertaa viikossa he harrastivat kevyttä ja raskasta liikuntaa ennen ForMarea sekä ForMaren aikana. Osallistujien harrastaman kevyen liikunnan määrä kohosi projektin aikana yli kaksinkertaiseksi ja raskaan liikunnan määrä jopa yli nelinkertaistunut. 8

10 ,5 3,3 0,4 Kevyt liikunta ennen Formarea: 1,5 krt/viikko ForMaren aikana: 3,3 krt/viikko Raskas liikunta ennen Formarea: 0,4 krt/viikko Raskas liikunta ForMaren aikana: 2,4 krt/viikko 2,4 Kevyt liikunta ennen ForMarea Kevyt liikunta ForMaren aikana Raskas liikunta ennen ForMarea Raskas liikunta ForMaren aikana Liikevarmuus arviointilomakkeessa osallistujilta kysyttiin, miten varmaksi he kokivat oman kuntosaliharjoittelunsa ennen projektia ja projektin jälkeen. Arviointiasteikko oli 1-5 (1 = erittäin epävarma, 5 = erittäin varma). Kysymyksellä haluttiin selvittää, oliko projekti muuttanut osallistujien mahdollisuuksia ja tuntemuksia omatoimisen kuntosaliharjoittelun toteuttamisesta. Muutokset vastauksissa antoivat viitteitä siitä, että osallistujat tunsivat olonsa turvallisemmaksi harjoitellessaan kuntosalilla projektin aktiivisen jakson jälkeen. Liikevarmuus (ryhmän keskiarvo) 5 4 3,6 Ennen ForMarea ,9 ForMaren jälkeen 0 Liikevarmuus ennen ForMarea: 1,9 Liikevarmuus ForMaren jälkeen: 3,6 Liikevarmuuden parantuminen on erinomainen edellytys omatoimiseen harjoitteluun ja sen ylläpitämiseen, mikä johtunee henkilökohtaisesta ohjauksesta ja siitä saaduista hyödyistä. 9

11 3.4.4 Fyysisen aktiivisuuden jatkuminen Pysyvien elämäntapamuutosten kannalta on erittäin tärkeää, että liikuntakipinä säilyisi myös projektin aktiivisen jakson jälkeen. Jokaista ForMareen osallistuvaa ryhmää tullaan seuraamaan aktiivisen jakson jälkeen kolmen vuoden ajan. Tämän kolmivuotisen jakson aikana ryhmät testataan kerran vuodessa samoilla testeillä, jotka on tehty projektin aikana. Jokaiselta projektiin osallistuneelta kysyttiin, uskovatko he oman fyysisen aktiivisuuden jatkuvan myös projektin aktiivisen jakson jälkeen. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikki vastasivat tähän kysymykseen myöntävästi. Tulevien vuosien testit näyttävät lopulta sen, miten hyvin fyysinen aktiivisuus on jatkunut. Huomionarvoista on kuitenkin, että lähes jokaiselle osallistujalle on syttynyt liikuntakipinä, joka on vielä projektin aktiivisen jakson päättyessä olemassa. Uskovatko osallistujat oman fyysisen aktiivisuuden jatkuvan projektin jälkeen Fyysinen aktiivisuus jatkuu projektin jälkeen: 94 Fyysinen aktiivisuus ei jatku projektin jälkeen: 1 1 Kyllä Ei ForMaren tavoitteena on pysyvä elämäntapamuutos, ja taulukosta käy ilmi, että lähes jokainen uskoo fyysisen aktiivisuuden jatkuvan projektin jälkeen Ravintomuutokset Ravinnon laadun sekä ruokailutottumusten parantaminen olivat monen osallistujan tavoitteena ja ne kuuluivat myös ForMaren keskeisiin tavoitteisiin. Osallistujat arvioivat kuinka terveellinen heidän ravintonsa oli ennen projektin alkua sekä projektin aikana. Arviointiasteikko oli 1-5 (1 = erittäin epäterveellinen, 5 = erittäin terveellinen). Projektin aikaiseksi ravintoarvosanan keskiarvoksi tuli 3,8, kun se ennen projektia oli ollut 2,5. 10

12 Ravintoarvosana (ryhmän keskiarvo) 5 4 3,8 Ennen ForMarea 3 2,5 ForMaren jälkeen Ravintoarvosana ennen projektin alkua: 2,5 Ravintoarvosana projektin jälkeen: 3,8 Ryhmä kokee syövänsä selkeästi terveellisemmin kuin projektin alussa Muut muutokset elämäntavoissa Liikunta- ja ravintotottumuksissa tapahtuneiden muutosten lisäksi haluttiin selvittää, onko muilla elämän osa-alueilla tapahtunut muutoksia projektin aikana. Muilla alueilla tarkoitetaan tässä tapauksessa mahdollista lääkitystä, tupakointia sekä alkoholin käyttöä. Alla olevista taulukoista käy ilmi osallistujien projektin aikana tapahtuneista muutoksista. Lääkitys (verenpaine, kolesteroli tms.) Ei ole lääkitystä 27 On pystynyt vähentämään On pystynyt lopettamaan Ei vielä muutosta Neljän kuukauden aktiivijakson jälkeen jopa viisi henkilöä on kokonaan pystynyt lopettamaan lääkityksen käytön ja neljä henkilöä on pystynyt vähentämään. 36 henkilöstä, joilla oli säännöllinen lääkitys, 25 % on siis pystynyt vähentämään tai lopettamaan näinkin lyhyessä ajassa. Sitä voidaan pitää erinomaisena saavutuksena. 11

13 Tupakointi Ei polta 27 On vähentänyt On lopettanut Ei muutosta Neljän kuukauden aktiivijakson jälkeen peräti 6 henkilöä on lopettanut ja 12 henkilöä vähentänyt tupakanpolttoa. Yhteensä 45 tupakoijasta jopa 40 % on joko lopettanut tai vähentänyt tupakanpolttoa. Alkoholin käyttö 9 Ei käytä 34 On vähentänyt 3 50 On lopettanut Ei muutosta Neljän kuukauden aktiivijakson jälkeen peräti 3 henkilöä on lopettanut ja 50 henkilöä vähentänyt alkoholin käyttöä. Yhteensä 87 alkoholin käyttäjistä jopa 61 % on joko lopettanut tai vähentänyt alkoholin käyttöä Jaksaminen ja unenlaatu arviointilomakkeessa osallistujilta kysyttiin, kokivatko he jaksamisensa niin arjessa kuin töissä parantuneen projektin myötä. Osallistujat saivat myös arvioida omassa unenlaadussaan tapahtuneita muutoksia. Osallistujien työajoista johtuen projektin aktiivinen jakso oli välillä melko hektistä ja vaati osallistujilta joustavuutta monessa suhteessa. Tästä johtuen voikin olla, että jaksamisessa tapahtuvat muutokset nähdään vasta myöhemmin, kun osallistujat ovat ehtineet tottua uusiin elämäntapoihinsa sekä arkirutiineihinsa. Alla olevista taulukoista näkyvät osallistujien kokemat muutokset jaksamisen ja unenlaadun suhteen. 12

14 Jaksaminen arjessa 10 Parantunut 85 Ennallaan Neljän kuukauden aktiivijakson jälkeen 90 % osallistujista kokee jaksavansa paremmin arjessa. Jaksaminen töissä Parantunut Ennallaan Huonontunut Neljän kuukauden aktiivijakson jälkeen 81 % osallistujista kokee jaksavansa paremmin töissä. Unenlaatu Parantunut Ennallaan Neljän kuukauden aktiivijakson jälkeen 61 % osallistujista kokee unenlaatunsa parantuneen. 13

15 3.4.8 ForMaren tärkeys osallistujille ForMaren jatkumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeä tietää, missä määrin osallistujat ovat kokeneet projektin hyödylliseksi ja auttaneen heitä elämäntapamuutoksen toteuttamisessa. Oman henkilökohtaisen valmentajan rooli on projektin toteutuksen kannalta merkittävä ja siksi haluttiin tietää, miten suuren painoarvon osallistujat antavat valmentajalleen. arviointilomakkeessa osallistujat arvioivat ForMaren tärkeyden heidän elämäntapamuutoksessa, henkilökohtaisen valmentajan osuuden projektissa sekä ForMaren jatkumisen tärkeyden. Arviointiasteikko oli 1-5 (1 = ei ollenkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä). Jokaisen kysymyksen keskiarvotulos oli pitkälti yli 4, mikä osoittaa projektin tärkeyden osallistujien keskuudessa. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 4,4 Tärkeys osallistujille (1-5) 4,6 4,7 1 ForMare kokonaisuutena Personal trainer ForMaren jatkuminen ForMare kokonaisuutena: 4,4 Personal trainer: 4,6 ForMaren jatkuminen: 4,7 4 Tulokset varustamoittain Tässä osiossa esitellään projektin tulokset eri varustamoiden osalta. Tulokset esitetään koko ryhmän keskiarvoina tai yhteistuloksina eikä yksittäisiä parhaimpia tai heikoimpia tuloksia saada tietää. 14

16 5 Tallink Silja Projektin 96 osallistujasta 52:n varustamona oli Tallink Silja. Heidän keski-ikänsä oli 46 vuotta. 5.1 Lihaskunto Lihaskuntotulokset (ryhmän keskiarvo) Toistokyykistys Istumaannousu Etunojapunnerrus Toistokyykistys: Alussa 21 Lopussa 37 Istumaannousu: Alussa 13 Lopussa 22 Etunojapunnerrus: Alussa 10 Lopussa 20 TallinkSilja osallistujien lihaskuntotestien tuloksista voidaan todeta ryhmän parantaneen lihaskuntoaan huomattavasti. Suurimpana tekijänä voi olla ryhmän oikeaoppisen harjoittelun määrällinen kasvu (katso taulukko 3.4.2). 5.2Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) ,9,6 24,99 Viitearvo : 31,9 :,6 Viitearvo: 24,99 15

17 Ryhmän keskiarvollinen BMI tulos on laskenut 1,3 yksikköä mikä tarkoittaa painon laskeneen osallistujilta. Tärkeää on todeta, että ForMaressa korostetaan pitkäjänteisiä tuloksia, eivätkä nopeat laihduttamiskeinot ole oikea tapa elämäntapamuutosten kannalta. On hyvä tietää, että BMI ei erottele rasvan ja lihasten suhdetta, mikä tarkoittaa että lihasmassan lisääntyminen lisää BMI:n lukua. Tarkemmin rasvan erotusta voi katsoa taulukoissa rasvaprosentti, rasvamassan yhteispaino sekä viskeraalinen rasvan osuus kehossa, missä näkyy että ryhmän keskiarvolliset rasvamäärät ovat vähentyneet huomattavasti enemmän kun BMI taulukko antaa ymmärtää Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) 37, , , , ,2 35,3 : 37,2 % - : 35,3 % Rasvaprosentin keskimääräinen prosenttimäärä on laskenut 1,9 prosenttiyksikköä Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) , , : 1831,1 kg - : 1638,4 kg = Ero: - 192,7 kg Ryhmän yhteisen rasvamassan paino on laskenut reilut 192 kiloa. Tämä vastaa 3,7 kiloa rasvaa henkilöä kohden. 16

18 5.2.4 Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) (Tulos saadaan ainoastaan InBodylla suoritetuilla mittauksilla. Tuloksissa mukana 15 henkilöä) ,4 113,2 100 Viitearvo 90 : 128,4 cm² - : 113,2 cm² = Ero: - 15,2 cm² Viitearvo: < 100 cm² Viskeraalinen rasva kertoo vatsaontelossa olevan sisäelinrasvan määrän neliösenttimetreinä kehon poikkileikkauksesta. Viskeraalisen rasvan tulos on tärkeä terveysmittari, sillä liika vatsaontelossa oleva rasva on haitallisempaa ja vaikeammin havaittavaa kuin ihonalainen rasva. Suositeltava arvo on alle 100 cm². Pelkästään neljän kuukauden aktiivijaksolla ryhmä on ottanut harppauksen kohti suositeltavaa viitearvoa. 5.3 VO₂max VO₂max tulokset (ryhmän keskiarvo) VO₂max alussa: 28 ml/kg/min - VO₂max lopussa: 32 ml/kg/min Tämä keskiarvo osoittaa kestävyyskunnon parantuneen selvästi. Ryhmän keskiarvoisen iän ollessa 46 tämä tulos tarkoittaa yhden pykälän nousua kuntotasolla

19 6 Viking Line Projektin 96 osallistujasta 19:n varustamona oli Viking Line. Heidän keski-ikänsä oli 44 vuotta. 6.1 Lihaskunto Lihaskuntotulokset (ryhmän keskiarvo) Toistokyykistys Istumaannousu Etunojapunnerrus Toistokyykistys: Alussa 21 Lopussa 38 Istumaannousu: Alussa 16 Lopussa 23 Etunojapunnerrus: Alussa 10 Lopussa 21 Viking Linen osallistujien lihaskuntotestien tuloksista voidaan todeta ryhmän parantaneen lihaskuntoaan huomattavasti. Tässä kehityksessä suurimpana tekijänä voi olla ryhmän oikeaoppisen harjoittelun määrällinen kasvu (katso taulukko 3.4.2). 6.2 Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) 35 29, ,99 Alussa Lopussa Viitearvo Ryhmän keskiarvollinen BMI tulos on laskenut 0,6 yksikköä mikä tarkoittaa painon laskeneen osallistujilta. Tärkeää on todeta, että ForMaressa korostetaan pitkäjänteisiä tuloksia, eivätkä nopeat laihduttamiskeinot ole oikea tapa elämäntapamuutosten kannalta. On hyvä tietää, että BMI ei erottele rasvan ja lihasten suhdetta, mikä tarkoittaa että lihasmassan lisääntyminen lisää BMI:n lukua. Tarkemmin rasvan erotusta voi katsoa taulukoissa rasvaprosentti, rasvamassan yhteispaino sekä viskeraalinen rasvan 18

20 osuus kehossa, missä näkyy että ryhmän keskiarvolliset rasvamäärät ovat vähentyneet huomattavasti enemmän kun BMI taulukko antaa ymmärtää Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) ,3 33,3 : 34,3 % : 33,3 % Rasvaprosentin keskimääräinen prosenttimäärä on laskenut 1,0 prosenttiyksikköä Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) , : 623 kg : 587,2 kg Ero: - 35,8 kg Ryhmän yhteisen rasvamassan paino on laskenut reilut 35 kiloa. Tarkka lukema vastaa noin 1,9 kiloa rasvaa henkilöä kohden. 19

21 6.2.4 Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) (Tulos saadaan ainoastaan InBodylla suoritetuilla mittauksilla. Tuloksissa mukana 12 henkilöä) ,2 105,6 100 Viitearvo : 111,2 cm² : 105,6 cm² Ero: - 5,6 cm² Viitearvo: < 100 cm² Viskeraalinen rasva kertoo vatsaontelossa olevan sisäelinrasvan määrän neliösenttimetreinä kehon poikkileikkauksesta. Viskeraalisen rasvan tulos on tärkeä terveysmittari, sillä liika vatsaontelossa oleva rasva on haitallisempaa ja vaikeammin havaittavaa kuin ihonalainen rasva. Suositeltava arvo on alle 100 cm². Pelkästään neljän kuukauden aktiivijaksolla ryhmä on ottanut harppauksen kohti suositeltavaa viitearvoa. 6.3 VO₂max VO₂max tulokset (ryhmän keskiarvo) VO₂max alussa: ml/kg/min VO₂max lopussa: 34 ml/kg/min Tämä keskiarvo osoittaa kestävyyskunnon parantuneen selvästi. Ryhmän keskiarvoisen iän ollessa 42 tämä tulos tarkoittaa yhden pykälän nousua kuntotasolla

22 7 Rederi Ab Eckerö Projektin 96 osallistujasta 16:n varustamona oli Rederi Ab Eckerö. Heidän keski-ikänsä oli 47 vuotta. 7.1 Lihaskunto Lihaskuntotulokset (ryhmän keskiarvo) Toistokyykistys Istumaannousu Etunojapunnerrus Toistokyykistys: Alussa 17 Lopussa 33 Istumaannousu: Alussa 14 Lopussa 24 Etunojapunnerrus: Alussa 13 Lopussa 21 Eckerö osallistujien lihaskuntotestien tuloksista voidaan todeta ryhmän parantaneen lihaskuntoaan huomattavasti. Tässä kehityksessä suurimpana tekijänä voi olla ryhmän oikeaoppisen harjoittelun määrällinen kasvu (katso taulukko 3.4.2). 7.2 Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) ,5 29,5 24,99 Viitearvo :,5 : 29,5 Viitearvo: 24,99 21

23 Ryhmän keskiarvollinen BMI tulos on laskenut 1,0 yksikköä mikä tarkoittaa painon laskeneen osallistujilta. Tärkeää on todeta, että ForMaressa korostetaan pitkäjänteisiä tuloksia, eivätkä nopeat laihduttamiskeinot ole oikea tapa elämäntapamuutosten kannalta. On hyvä tietää, että BMI ei erottele rasvan ja lihasten suhdetta, mikä tarkoittaa että lihasmassan lisääntyminen lisää BMI:n lukua. Tarkemmin rasvan erotusta voi katsoa taulukoissa rasvaprosentti, rasvamassan yhteispaino sekä viskeraalisen rasvan osuus kehossa, missä näkyy että ryhmän keskiarvolliset rasvamäärät ovat vähentyneet huomattavasti enemmän kun BMI taulukko antaa ymmärtää Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) 36 35, , , ,5 35,5 33,6 : 35,5 % - : 33,6 % Rasvaprosentin keskimääräinen prosenttimäärä on laskenut 1,9 prosenttiyksikköä Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) ,3 459, : 502,3 kg - : 459,9 kg Ero: - 42,4 kg Ryhmän yhteisen rasvamassan paino on laskenut reilut 42 kiloa. Tarkka lukema vastaa noin 2,6 kiloa rasvaa henkilöä kohden. 22

24 7.2.4 Viskeraalisen rasvan tulos cm²:ssä (ryhmän keskiarvo) (Tulos saadaan ainoastaan InBodylla suoritetuilla mittauksilla. Tuloksissa mukana 7 henkilöä) ,5 100,3 100 : 111,5 cm² - : 100,3 cm² Ero: - 11,2 cm² (Viitearvo: < 100 cm²) Viitearvo Viskeraalinen rasva kertoo vatsaontelossa olevan sisäelinrasvan määrän neliösenttimetreinä kehon poikkileikkauksesta. Viskeraalisen rasvan tulos on tärkeä terveysmittari, sillä liika vatsaontelossa oleva rasva on haitallisempaa ja vaikeammin havaittavaa kuin ihonalainen rasva. Suositeltava arvo on alle 100 cm². Pelkästään neljän kuukauden aktiivijaksolla ryhmä on ottanut harppauksen kohti suositeltavaa viitearvoa. 7.3 VO₂max VO₂max tulokset (ryhmän keskiarvo) VO₂max alussa: 29 ml/kg/min VO₂max lopussa: 34 ml/kg/min Tämä keskiarvo osoittaa kestävyyskunnon parantuneen selvästi. Ryhmän keskiarvoisen iän ollessa 47 tämä tulos tarkoittaa reilun yhden pykälän verran nousua kuntotasolla

25 8 Godby Shipping Projektin 96 osallistujasta 9:n varustamona oli Godby Shipping. Heidän keski-ikänsä oli 47 vuotta. 8.1 Lihaskunto Lihaskuntotulokset (ryhmän keskiarvo) Toistokyykistys Istumaannousu Etunojapunnerrus Toistokyykistys: Alussa 26 Lopussa 41 Istumaannousu: Alussa 23 Lopussa 34 Etunojapunnerrus: Alussa 16 Lopussa 26 Godby Shippingin osallistujien lihaskuntotestien tuloksista voidaan todeta ryhmän parantaneen lihaskuntoaan huomattavasti. Tässä kehityksessä suurimpana tekijänä voi olla ryhmän oikeaoppisen harjoittelun määrällinen kasvu (katso taulukko 3.4.2). 8.2 Kehonkoostumus Godby Shippingin osallistujista kenenkään kehonkoostumusta ei mitattu InBody-laitteella ja siitä syystä heidän osaltaan ei viskeraalisen rasvan määrää ole saatavilla BMI tulos (ryhmän keskiarvo) ,2 28,6 24,99 Viitearvo :,2 : 28,6 Viitearvo: 24,99 24

26 Ryhmän keskiarvollinen BMI tulos on laskenut 1,6 yksikköä mikä tarkoittaa painon laskeneen osallistujilta. Tärkeää on todeta että ForMaressa painotetaan pitkäjänteisiin tuloksiin, eivätkä nopeat laihduttamiskeinot ole oikea tapa elämäntapamuutosten kannalta. On hyvä tietää, että BMI ei erottele rasvan ja lihasten suhdetta, mikä tarkoittaa että lihasmassan lisääntyminen lisää BMI:n lukua. Tarkemmin rasvan erotusta voi katsoa taulukoissa rasvaprosentti, rasvamassan yhteispaino sekä viskeraalisen rasvan osuus kehossa, missä näkyy että ryhmän keskiarvolliset rasvamäärät ovat vähentyneet huomattavasti enemmän kun BMI taulukko antaa ymmärtää Rasvaprosentti tulos (ryhmän keskiarvo) , : % : 27,8 % Rasvaprosentin keskimääräinen prosenttimäärä on laskenut 2,2 prosenttiyksikköä Rasvamassan tulos kiloissa (ryhmän yhteenlaskettu rasvamassa) : 270,8 kg : 238,1 kg Ero: - 32,7 kg Ryhmän yhteisen rasvamassan paino on laskenut lähes 33 kiloa. Tarkka lukema vastaa noin 3,6 kiloa rasvaa henkilöä kohden. 25

27 8.3 VO₂max VO₂max tulokset (ryhmän keskiarvo) VO₂max alussa: 35 ml/kg/min VO₂max lopussa: 39 ml/kg/min Tämä keskiarvo osoittaa kestävyyskunnon parantuneen selvästi. Ryhmän keskiarvoisen iän ollessa 47 tämä tulos tarkoittaa yhden pykälän nousua kuntotasolla Tulokset ikäluokan mukaan Tässä osiossa esitellään projektin tulokset jaoteltuna osallistujat vuotiasiin ja +46-vuotiaisiin. Tulokset esitetään koko ryhmän keskiarvoina tai yhteistuloksina eikä yksittäisiä parhaimpia tai heikoimpia tuloksia saada tietää. 10 Ikäluokka vuotiaat Projektin 96 osallistujasta 38 oli iältään vuotiaita. 26

28 10.1 Lihaskunto Lihaskuntotulokset (ryhmän keskiarvo) Toistokyykistys Istumaannousu Etunojapunnerrus Toistokyykistys: Alussa 24 Lopussa 41 Istumaannousu: Alussa 20 Lopussa 29 Etunojapunnerrus: Alussa 14 Lopussa 25 Ikäluokassa 27-45, lihaskuntotestien tuloksista voidaan todeta ryhmän parantaneen lihaskuntoaan huomattavasti. Tässä kehityksessä suurimpana tekijänä voi olla ryhmän oikeaoppisen harjoittelun määrällinen kasvu (katso taulukko 3.4.2) Kehonkoostumus BMI tulos (ryhmän keskiarvo) ,1 28,6 Viitearvo :,1 : 28,6 Viitearvo: 24,99 Ryhmän keskiarvollinen BMI tulos on laskenut 1,5 yksikköä mikä tarkoittaa painon laskeneen osallistujilta. Tärkeää on todeta, että ForMaressa korostetaan pitkäjänteisiä tuloksia, eivätkä nopeat laihduttamiskeinot ole oikea tapa elämäntapamuutosten kannalta. On hyvä tietää, että BMI ei erottele rasvan ja lihasten suhdetta, mikä tarkoittaa että lihasmassan lisääntyminen lisää BMI:n lukua. Tarkemmin rasvan erotusta voi katsoa taulukoissa rasvaprosentti, rasvamassan yhteispaino sekä viskeraalisen rasvan 27

FORMARE PROJEKTISUUNNITELMA

FORMARE PROJEKTISUUNNITELMA FORMARE PROJEKTISUUNNITELMA Johan Treuthardt Merimiespalvelutoimisto 2 Merimiespalvelutoimisto Tekijä: Johan Treuthardt Työn nimi: ForMare projektisuunnitelma Julkaisuvuosi: 2014 Tiivistelmä: Merenkulkijan

Lisätiedot

HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU

HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma 2011 Aatu Paananen, Anni Pura, Krista Reppanen HAPENOTTOKYVYN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU Uuden sykevälivaihteluun perustuvan testin ja UKKkävelytestin

Lisätiedot

KUSKIT KUNTOON hankeraportti pilottiryhmä 2010 Itella Oyj Tampereen alueen kuljetus

KUSKIT KUNTOON hankeraportti pilottiryhmä 2010 Itella Oyj Tampereen alueen kuljetus KUSKIT KUNTOON hankeraportti pilottiryhmä 2010 Itella Oyj Tampereen alueen kuljetus Tampereella 11.01.2011 Terveystalo Työterveys Tullintori tft Maaret Myllys tth Lea Vuorenala HANKERAPORTTI 2 (23) SISÄLLYS

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 Kurki Merja Hemiö Katri Lindström Jaana Jaakkola Laura Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa RYHMÄMUOTOINEN ELINTAPAOHJAUS METABOLISEN OIREYHTYMÄN

Lisätiedot

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Nykyhetken tilanne ja ennusteita LIKES-tutkimuskeskus toukokuu 011 Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Nykyhetken tilanne ja ennusteita 4 Suomalaisen työikäisen

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

INTERVALLIHARJOITTELUN JA KESTOJUOKSU- HARJOITTELUN VAIKUTUKSET MAKSIMAALISEEN HAPENOTTOKYKYYN JA JUOKSUN TALOUDELLISUUTEEN MIEHILLÄ JA NAISILLA

INTERVALLIHARJOITTELUN JA KESTOJUOKSU- HARJOITTELUN VAIKUTUKSET MAKSIMAALISEEN HAPENOTTOKYKYYN JA JUOKSUN TALOUDELLISUUTEEN MIEHILLÄ JA NAISILLA INTERVALLIHARJOITTELUN JA KESTOJUOKSU- HARJOITTELUN VAIKUTUKSET MAKSIMAALISEEN HAPENOTTOKYKYYN JA JUOKSUN TALOUDELLISUUTEEN MIEHILLÄ JA NAISILLA Heini Wennman Liikuntafysiologia LFY.A005 Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka puh. 050 312 5755, sposti: jaana.ukonaho(at)odl.fi Mirja Levo, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Heikki Jokinen, Oulun Diakonissalaitos,

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Biomedicum Helsinki Vuoden 2011 paras liikuntalääketieteellinen tutkimus julkistetaan Liikuntalääketieteen päivillä Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Tarja Remsu. Liikuntafysiologian Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Minna Tanskanen

Tarja Remsu. Liikuntafysiologian Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Minna Tanskanen VEREN RASVOJEN JA MIELIALAN MUUTOKSET VARUSMIESPALVELUKSEN PERUSKOULUTUSKAUDELLA - SEKÄ NIIDEN YHTEYS KEHON KOOSTUMUKSEEN, AEROBISEEN SUORITUSKYKYYN JA FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN Tarja Remsu Liikuntafysiologian

Lisätiedot

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto PLUSSA- Työttömän työnhakukunto oli RAY:n rahoittama ja Pohjois- Karjalan kansanterveyden keskuksen toteuttama toimintaprojekti vuosina 2005 2007 Kolin huipulta katse tulevaisuuteen LOPPURAPORTTI Helli

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ

KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ Liikunnanohjaajan työnkuva, aerobinen kunto ja työn energeettinen kuormitus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2008 Kolari Hanna

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa Sisältö 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TRENDIT... 2 1.1 Tunnistetut ongelmakohdat... 2 1.2 Tunnistetut

Lisätiedot

YTHS MOBIILITERVEYSVALMENNUS. Kimmo Kääriä

YTHS MOBIILITERVEYSVALMENNUS. Kimmo Kääriä YTHS MOBIILITERVEYSVALMENNUS Kimmo Kääriä 2013 1 YTHS MOBIILITERVEYSVALMENNUS LOPPURAPORTTI 15.2.2013 KIMMO KÄÄRIÄ 2 Sisällys 1. Hankkeen taustaa... 4 2. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta... 5 3.

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala

Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 142 Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala Iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan tutkimustyö tuotteistuksen tukena -hanke Liikunnan

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Työturvallisuuskeskus 3 2 Sisällysluettelo Huomioita... 3 Tietoja vastaajista... 3 Palkansaajien

Lisätiedot

OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN. - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn

OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN. - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn Satu Hekkala Kaisa Puustinen Fysioterapian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS UIL:ään ja DIFF:iin kuuluvien insinöörien näkemyksiä kielitaidosta ja uraliikkuvuudesta Maria Järlström Rebecca Piekkari Tomi Seppälä Tiina Jokinen Milla Nyyssölä Terhi Koivula

Lisätiedot

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke RAPORTTI 2007 (1.vaihe) Miia Wikström 1, Sirpa Lusa 2, Harri Lindholm 3, Raija Ilmarinen 4, Ritva Luukkonen 5 1 LitM, BSc,

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2011

Kunta-alan työolobarometri 2011 Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Muutossuuntia Työpaikan varmuus koetaan kunta-alalla edelleen hyväksi Osallistuminen työnantajan

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ

ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ Henna Saikkonen Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen Pro Gradu tutkielma Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen Johanna Repola & Riikka Salminen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot