Katsastusyritysten ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsastusyritysten ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo"

Transkriptio

1 Katsastusala-AKE ATJ-käyttöönotto Kysymys-vastausluettelo Katsastusyritysten ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1 Miten lokerotieto hallitaan sidosryhmätulostuksessa? Katsastuksen omasta järjestelmästä lähtevässä sanomassa voi TulostinTieto-kentässä kuljettaa mukana myös lokerotietoa. TulostinTieto:a ei tutkita lainkaan ATJ:ssä, joten tiedon käyttö on täysin katsastusyrityksen vapaassa käytössä. Huom! ATJ:stä käynnistyvässä sidosryhmätulostuksessa TulostinTietoa ei saada. Tällöin tulosteen ohjaukseen pitää käyttää hyväksi käyttäjää-, toimipaikka- ja Tulostetietoa (Ks. sidosryhmätulostuksen sanomarakenne ohjeesta ATJ:n sopimuskumppanien tulostuksen tekninen ohje tai Sidosryhmien liittyminen ATJ-järjestelmiin) Markku Noukka (Kat- sastusala- AKE-YTR) 2 Mitkä ovat ATJ:n sanomaliikenteen sallitut protokollat? ATJ:n arkkitehtuuri-ohjeen mukaan suositeltavat sanomaliikenteen protokollat ovat HTTPS, JMS (over IBM WebSphere MQ) ja MQ. LU6.2 (SNA) ja TCP/IP yhteysmuotoja tuetaan vain niiden viiteryhmien kanssa, jotka jo käyttävät näitä yhteysmuotoja. Mutta näidenkin käytöstä suositellaan siirryttävän pois. Markku Noukka Voiko PDF-tulosteen tallettaa ATJ:ään? PDF-tulostetta ei voi tallettaa, mutta sen voi tulostaa Acrobat Readerista niin kauan kun tuloste on avoinna Acrobatissa. Kun Acrobat on suljettu, niin samaa tulostetta samalla todistuksen järjestysnumerolla ei voi tulostaa 4 Mitkä ovat turvatulosteen esipainetut tiedot? Turvapaperiin on esipainettu AKE:n logo, nimi, Suomi FIN, Euroopan yhteisö blankkopaperin järjestysnumero. Kääntöpuolella on rekisteröinnin ohjeet. Markku Noukka Hanna Hakanen

2 2 5 Kenen vastuulla on tehdä välityspalvelusopimus? Katsastusyritys on vastuussa välityspalvelusopimuksen teosta ja tietoliikenneyhteyden avaamisesta VP:uun. Yhteys tarvitaan katsastuksen sovellus-sovellus-liittymiä varten. Katsastusyritys on vastuussa myös käyttämistään alihankkijoista. Sovellus-sovellus-yhteyden rakentanut yritys on vastuussa myös siitä, että salattu tietoliikenneyhteys on toteutettu loppukäyttäjille saakka (Esim. REKA:n keskuskoneesta kaikkiin sitä hyödyntäviin yrityksiin/toimipaikkoihin). Markku Noukka Mitä ATP-kyselyt maksavat 2007? ATP-kyselykäyttö tullaan hinnoittelemaan omakustannushinnoittelun perusteella. Hinnat selviävät vuoden 2006 aikana ja niistä informoidaan tulevissa katsastusalan ja AKE:n YTR:ssä Markku Noukka Miten on hoidettu Acrobat Reader-tulostuksen testaus AKE:ssa? Hitaus voi olla ongelmana. Palvelu on testattu Veron yhteydessä, ja tulostuksen tehokkuus on riittävä (jollei keskitetty tulostus ole samaan aikaan päällä). Toimintaa voidaan tarvittaessa lisäksi tehostaa jakamalla tulostuspalvelun kuorma usealle prosessille, jolloin saadaan yhdelläkin koneella ajettuna teho paremmin irti. Teknolgian ylläpito Aikaisemmin on kysytty myös onko sidosryhmätulostusta testattu eri kirjoittimille (kysymys esitettiin rajapintainfossa). Tätä ei ole testattu. Vaikka pcl5 voi käyttäytyä hieman eri tavoin eri tulostimilla, ratkaisu on ennen kaikkea tulostuslomakkeensuunnittelun asia. Esitäyttöä, joka voisi aiheuttaa ongelmia, ei (minun nykytiedon) mukaan ole muilta osin uusissa sidosryhmä(turva)tulosteissa muuten kuin logon kohdalla. Tämä ei aiheuta ongelmia, jos se huomioidaan lomakesuunnittelussa. Teknolgian ylläpito HTTPS-protokolla: onko AKE sertifioinut palvelun/palvelimen? Teknolgian ylläpito

3 3 Löytyy yksi sertifikaatti erilliselle tachonetiin liittyvälle nimelle Lisäksi SSLserifikaatit löytyvät pääsynhallinnan WebSealeille (testi ja tuotanto).kyseessä on VeriSignin sertifikaatit. 10 Lähteekö katsastuskysely (so-so-kysely) post-datana? Kaikessa http(s)-liikenteessä ATJ:n välityspalvelussa on ensisijaisesti tarkoitettu, että käytettävä HTTP-metodi olisi POST, ja että sanomasisältö (kehyksineen) on POST:in data-osassa, ei urlissa. Tämä koskee myös katsastajien kyselyä. Teknolgian ylläpito Liitääkö TE sanomaan kehyksen tiedot? Ei, vaan XML-kehyksen yleinen osa tulee sopimuskumppanilta. 12 Vikapuurakenne kuka määrittelee sen? Ja saavatko kumppanin sen datana? AKE määrittelee vikapuun rakenteen. Kumppanit eivät saa sitä datana, mutta rakenne on kuvattuna koodistossa. Keijo tarkistaa kuvauksen, jos se vaatii kytkösten osalta tarkentamista. Jorma Uronen Keijo Kuikka Katsastustmphaku_v02.xsd määrittelee miten ajoneuvon tiedot haetaan määräaikaiskatsastusta varten: kyselyssä on kenttä ajoneuvohakurec.katsastaja: "Katsastuksen suorittava katsastaja. Katsastajan on löydyttävä käyttäjähallinnasta. Katsastajan on kuuluttava katsastustoimipaikalle. Katsastajan roolien mukaisten oikeuksien on riitettävä ajoneuvoluokan määräaikaiskatsastukseen." onko tämän katsastajan oltava juuri se katsastaja, joka myös tekee katsastuksen? Keijo Kuikka

4 4 On oltava juuri se katsastaja, joka tekee katsastuksen, koska muilla henkilöillä ei ole oikeutta käyttää KATSAn kyselyä katsastustoimenpidettä varten. Tämän tiedon perusteella myös tarkistetaan ohjelmallisesti, onko kyseisellä katsastajalla oikeudet tehdä kyseisen ajoneuvon katsastusta ( = käyttäjäoikeudet kunnossa, eikä ole rajoitettu hänen oikeuksia vaikkapa raskaan kaluston osalta ) 14 Rekan / K1:n toimintalogiikka on ensin vastaanottaa ajoneuvo ja tarkistaa ajoneuvon tiedot. Esim onko ajoneuvolla jotain katsastusrajoituksia (katsastusrajoitusrec) tai määräaikaiskatsastus on nyt ajankohtainen (mkajanalkupvm ja mkajanloppupvm), Tässä vaiheessa ei tiedetä kuka katsastajista suorittaa katsastuken. Keijo Kuikka Tarkennettu / Kun katsastus on suoritettu päivitetään katsastuksen tiedot (katsastustmppaivitys_v01.xsd) tällöin tiedämme kuka katsastuksen teki, jolloin myös lähetämme oikean katsastajan tunnuksen. katsastustmphakuvastaus_v04.xsd määrittelee katsastusta varten haettavan ajoneuvon tiedot. Palautettavissa tiedoissa on epäselvää mitä tehdään kentillä: kehys.ajoneuvorec.teknisettiedotrec.asiakirjatrec: Kenttä dokumentti on määritelty boolean tiedoksi kommentti: "On/off -tieto, jos ajoneuvoon liittyy dokumentteja (asiakirjayhteyksiä). Koodiarvoinen. KdAsiakirjayhteyslaji." tyyppi on boolean mutta asiakirjatrec voi olla nollasta äärettömään? Mistä saamme KdAsiakirjayhteyslaji arvot? kehys.ajoneuvorec.teknisettiedotrec.ajoneuvoryhmarec: voi olla nollasta äärettömään kappaletta (KdTyytiAjoneuvoryhma). Voiko yhdellä ajoneuvolla olla usemapi ryhmä? Ajoneuvon vastaanottamiseen liittyen ks. edellinen vastaus kohdassa 13. Mikäli muu henkilö kuin asianomaisen katsastuksen tekevä henkilö ottaa vastaan ajoneuvon ( ilmot-

5 5 tautuminen ), niin kysely on tarkoitus tehdä ATP:n järjestelmästä. Katsastuksen ilmoittautumisvaihe on rajattu KATSAn käyttöalueen ulkopuolelle, koska se on sovittu jo projektin alussa katsastustoimipaikan omalla vastuulla olevaksi prosessiksi. So-so yhteydellä tulee tieto siitä, onko ajoneuvolla asiakirjayhteyttä ( mm. digitoituja asiakirjoja tai poikkeuslupia ), mutta varsinaista asiakirjayhteyttä ei toimiteta so-so- kyselyä käytettäessä. Tämän tiedon perusteella katsastaja voi selvittää erikseen esim. selainkäyttöisesti KATSA:sta, mitä asiakirjoja ajoneuvotietoihin on talletettu ja mitä tietoja nämä asiakirjat sisältävät. Tässä lienee vielä täsmennettävää tuon liittymäkuvauksen osalta koodiarvoa KdAsiakirjayhteyslaji ei todellisuudessa käytetä vaan rajapintaa tulee vain yksi tieto (booleanarvo), joka ilmaisee onko ajoneuvolla on jokin näistä asiakirjayhteyksistä. Asiaa selvitellään vielä WM:ltä onko, ja millä ehdoin, mahdollista saada tämä tieto asiakirjayhteyslajikohtaisesti ( 4 eri tietoa ) : Asiakirjayhteyslajikohtaisuus ei tule mukaan ATJ:n käyttöönotossa vaan asia otetaan myöhemmin toteutettavaksi kehitystehtäväksi Ajoneuvoryhmiä voi käytännössä olla enintään 4 kappaletta samalla ajoneuvolla on huomionarvoista, että LTJ:stä ATJ:ään konvertoiduille ajoneuvoille tulee nykyinen ajoneuvolaji ( henkilöauto, pakettiauto, perävaunu, kuorma-auto jne ) yhdeksi ajoneuvoryhmäksi, jos kyseisen ajoneuvon LTJ-tiedoissa ei ole säädöksissä määriteltyä ajoneuvoluokkaa ( M1, N1, M2; N2 O1; O2, T; MTK jne ) LTJ:n tyhjä ajoneuvoluokkatieto täydennetään ajoneuvoluokaksi MUU. 15. ReKan protokolla jolla so-so yhteyttä käytetään on https --> eli tästä menee sanomaliikenteen avausmaksua 550,- + 80,-/kk. mikäli sanomien välittämiseen käytetään yhtä ip:tä?? Markku Noukka ja Matti Salin Avausmaksua menee 550 sekä liittymisestä testiin että myöhemmin myös tuotantoon. Liittymismaksut ovat yhteensä siis Mikäli toimipaikka liittyy itsenäisenä yrityksenä omalla ip:llään (esim. K1-ketjun ulkopuoliset yrittäjät) Rekalla ATJ:hin menee siitä avausmaksua 550,- + kk. maksu 80,-/kk.?? Markku Noukka ja Matti Salin Sama vastaus kuin kohtaan 15. Maksut ovat IP-kohtaiset.

6 6 17 Selainkäyttö ja oheitulostus? tähän ei tarvita mitään ip-osoitteen avausta, homma toimii missä vaan ja milloin vaan?? eikä kuukausi- ja avausmaksuja?? Markku Noukka ja Matti Salin Ei kuukausi- eikä liittymismaksuja AKE:n välityspalveluun. 18 Mikäli tulosteet ohjataan eri ip-osoitteeseen, menee tästä avausmaksua 550,-. Ei kuukausimaksua, koska liikenne on yhdensuuntaista (ATJ:sta --> katsastusyrityksen sidosryhmätulostinpalvelimelle)?? Markku Noukka ja Matti Salin (täydennetty ) Avausmaksut ovat samat kuin kohdan 15 ja 16 vastauksissa. Käsittääkseni myös kuukausimaksu menee, koska liikenne ohjautuu eri IP-osoitteeseen kuin muut katsastuksen so-so-liittymät. Matti sitten sanoo lopullinen sanan. TE KV:n vastaus on tuo sama (Matti Salin ) 19 Ymmärsinkö oikein, ettei turvaoheistulostus avaakaan Acrobat-ikkunassa eli sille ei olekaan esikatselumahdollisuutta? Timo Riihijärvi ja Keijo Kuikkka Asia on näin, eli turvaoheistulostuksessa ei ole esikatselumahdollisuutta. Huom: Rekisteröintikatsastustodistus on esikatselun osalta muista poikkeava, sillä KATSAssa on määritelty erikseen esikatselumahdollisuus. 20 Olen testaamassa ja rekisteröintikatsastuksesta tulostuu aina uusi rekisteröintitodistus olipa katsastuspäätös mikä tahansa. Eli minusta hylätylle rekisteröintikatsastukselle ei pidä tulostaa rekisteröintitodistusta. Rekisteröintikatsastustodistus on määritelty tulostumaan riippumatta päätöksestä, joten se tulostuu myös kun päätös on hylätty - mahdollista oikaisuhakemusta varten se on pakko tulostaa Keijo Kuikka

7 7 21 Moi, kiinnostaisi tieto ATP:n tilanne katsastuksen vastaanotossa, vai tuleeko toimistovirkailijoille tunnukset KATSAn puolelle, jolloin so-so yhteydellä voidaan katsastus vastaanottaa?? Keijo Kuikka / Markku Noukka (täydennys) Täydennetty Tähän mennessä on selvinnyt, että asiaa on edistettävä muutoshallintailmoituksen kautta. WMD:n mukaan KATSAan tarvitaan uuden roolin määritteleminen vastaanottovirkailijoille so-so:a varten. Etenemme KAURA-projektissa tähän suuntaan ja valmistelemme muutoshallintaa asian tiimoilta, mutta lopullisesti tämän toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään AT1 OHRYssä, mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella. Täydennetty vastausta : Toimintatavasta on informoitu katsastusalaa YTR:ssä : Ilmoittautumiseen käytetään ATP:n selainkyselyä kunnes siirtymäajan jälkeen ATP:hen toteutetaan mahdollisimman pian erillinen so-sokysely. 22 A: Meillä testattiin ATJ:n MAK:kia ja tulostus oli oheistulostus. Kun päivitti seuraavaa ajoneuvoa Acrobattiin avautui edellisen ajoneuvon tiedot. Todennäköisesti tulosteen tiedostonimi oli sama jolloin se kaivoi tiedot cache:sta. B: Viivakoodista on liikkunut, vähän erilaisia versioita, mikä on viimeinen? Uudemmat lukijat ne lukee, paisi jos on ääkkösiä niin ei lue. A: Välimuistiongelma on nyt ratkaistu niin, että URl-osoite on aina uniikki, jolloin välimuistista ei löydy vanhaa sivua tai edellisen ajoneuvon tietoja. Markku Noukka B kohtaan vastattu ATJkäyttöönottotyöryhmässä. Kohdan B vastausta päivitetty Kohdan A vastaus täydennetty Tarkennettu ja B: AKE:n teknologia ylläpito on selvittämässä viivakoodilukijoiden asioita, koska testauksissa on ilmennyt, että ääkkösten käsittely ei onnistu kaikilla laitteilla. Selvittely on AKE:ssa kesken, mutta nyt tilanne on seuraava (Ote vastuuhenkilön viestistä) Sen verran uutta kerrottavaa, että todennäköisesti viivakoodia ei tulla tekemään sellaisille rekisterinumeroille, jotka sisältävät skandeja. Rekisterinumerojen esittämiseen käytettävä viivakoodi tulee olemaan code 128 set B.

8 8 Tuo kyseinen standardi on lähes kaikkien 1-dimensioisten viivakoodilukijoiden drivereissa, joten sen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia (niin kauan kuin skandilaajennosta ei käytetä). AKE:ssa on tehty seuraava päätös: Päätettiin jättää viivakoodin tulostamisessa skandimerkit huomiotta. Jos ajoneuvon rekisteritunnuksessa on skandinaavisia aakkosia, niin tällöin Ajoneuvosovellus kyllä tulostaa viivakoodin, mutta viivakoodissa on blankkoa rekisteritunnuksen osalta.. Tämä on luontevin ja toiminnallisesti varmin vaihtoehto. Maksullisia rekisterikilpiä, joissa on skandinaavisia aakkosia käytössä, on kokonaismäärältään melko vähän. Aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti AT1 jäädytyskauden päättymisen jälkeen (syksyllä 2007) StreamServe päivitetään viimeiseen tuettuun versioon joka mahdollistaa sovellukselle skandimerkkien tulostamisen. 23 Testattaessa So-So tulostusta on tullut ilmi ongelma kirjoittimen lokeronohjauksessa. MAK:n rekisteriote tulosteen mukana tulee kyllä tietokirjoittimesta, mutta lokerotieto pitää meillä lisätä. Sovelluksesta tulleen tulosteen alussa on reset komento, joka hävittää meillä lisätynlokero-ohjauksen, jolloin tuloste tulee tulostimen oletuslokerosta. Korjausehdotus on, poistetaan reset komento, jolloin lokerotieto ei häviä. Muutoin meillä jouduttaisiin avaamaan tuloste, jotta lokerotieto saadaan reset komennon jälkeen. Tämä on haasteellinen, että itse tuloste pysyy oikean muotoisena. Vastaus (ks. myös vastaus nro 1) Markku Noukka Katsastuksen omasta järjestelmästä lähtevässä sanomassa voi tulostintieto-kentässä kuljettaa mukana myös lokerotietoa. tulostintieto:a ei tutkita lainkaan ATJ:ssä, joten tiedon käyttö on täysin katsastusyrityksen vapaassa käytössä. Huom! ATJ:stä käynnistyvässä sidosryhmätulostuksessa tulostintietoa ei saada. Tällöin tulosteen ohjaukseen pitää käyttää hyväksi käyttäjää-, toimipaikka- ja Tulostetietoa (Ks. sidosryhmätulostuksen sanomarakenne ohjeesta ATJ:n sopimuskumppanien tulostuksen tekninen ohje tai Sidosryhmien liittyminen ATJ-järjestelmiin) Jatkokysymys: Mutta entäs katsastuksen päivitys? Näitä tulosteita tulee kuitenkin luultavasti eniten vastaan. Siinä ko. elementtiä (tulostintieto) ei välitetä (niin kuin äskeisessä viestissä mainitsin). ATJ:ssä muodostetaan pcl-muotoista binääridataa, jonka ensimmäisenä komentona on RESET. Tuo blokkaa esim. JetForm:n tapauksessa lokero-ohjauksen.

9 9 Jos tuo tieto (lokero) voitaisiin välittää ohjaustiedotrec:ssä ja ATJ:ssä leipoa se pcl:n sekaan, olisi ongelma tuon puolesta hoidettu. Tekninen kysymys: Onko ATJ:n päässä mahdollista leipoa tuo mahdollisesti mukana tuleva lokeroohjaus pcl:n sisään ja jos ei ole, niin voidaanko tuo RESET-poistaa pcl:n alusta? Mikäli vastaus on kielteinen, niin pitää A-Katsastuksen ohjelmassa sorkkia tuota binäärimuotoista pcldataa ja sorvata sinne sisään se lokero-ohjaus? Reset-komento on poistettu sidosryhmätulostussanomasta ATJ:sta tulevassa tulostussanomassa ei näytä olevan tietoa siitä, että mikä tuloste on kyseessä. Vai onko jossain mainittuna, että tämä tuloste on esim. rekisteröintitodistus? Voiko sen päätellä jostain sanoman tiedosta, esim yleinen osan sanomatyypistä tai sovelluksesta? Tulostetunnus kertoo sen mistä tulosteesta (todistuksesta) on kyse. Nyt on vain käynyt niin, että toimittaja on tulkinnut asian toisin ja vie <tulostetunnus> elementtiin tulosteen juoksevan numeron. Asia on selvittelyssä AKE:n ja sovellustoimittajan kesken. Kun asia saadaan päätökseen, niin esimerkkisanoma korjataan oikeaksi ja asiasta infotaan myös katsastustoimialaa / AKE:ssa on tehty päätös, jonka mukaan sidosryhmätulosta käytetään AT1-aikataululla vain turvapaperitulostukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sidosryhmätulostussanoamassa olevaa elementtiä <tulostetunnus> ei Teidän tarvitse lainkaan tutkia. Siirtolupien blankkopaperitulostus tehdään aina oheistulostuksena. Onko niin että paluusanomat mitkä meidän järjestelmä saa ovat muodostetu niin että ne ovat yhdessä pötkössä ilman rivinvaihtoja(ilman xml sisennyksiä ja jne.). Paluusanomat ovat muotoilemattomia. Mikä on ATJ-viivakoodin formaatti ja mitkä ovat sen tiedot? Markku Noukka / Markku Noukka Timo Riihijärvi

10 10 Viivakoodin formaatti on128 bc. Viivakoodin tiedot ovat: järjestelmätunnus (10 merkkiä), dokumentin järjestysnumero (3), asiakirjalaji, joka poistunee (4), turvatekijä-tarkiste (4), rekisteritunnus (-9). Viivakoodi tulostuu todistuksen molempiin osiin. 27 Mikä on sidosryhmätulostuksen protokolla ja mihin porttiin tuloste tulee? Sidosryhmätulostuksen standardiprotokollaksi (sekä testi että tuotanto) on sovittu HTTPS. Tuloste tulee normaaliin HTTPS-porttiin (eli 443). Markku Noukka Miten voidaan varmuudella tunnistaa ajoneuvo so-so-haussa ja päivityksessä, jos ajoneuvolla on sama rekisteritunnus eikä järjestelmätunnus välitys so-so-yhteyden mukana? Pystytäänkö siis so-soyhteyden avulla varmuudella löytämään oikea ajoneuvo rekisteritunnuksen ja ajoneuvoluokan avulla. Lisäksi haastavuutta lisää se, että viivakoodissa on mukana järjestelmätunnus mutta ei ajoneuvoluokkaa. Heini Lehtonen ja Markku Noukka LTJ:stä on löytynyt 1771 määräaikaiskatsastettavaa ajoneuvoa (autoja ja moottoripyöriä), joilla on sama rekisteritunnus eikä ajoneuvoluokkaa. AKE:ssa on tarkoitus päivittää LTJ:ään autoille ajoneuvoluokka. Asia otetaan myöhemminkin esille, jos testauksessa esiintyy ongelmia 29 Tein tänään testiympäristöön testin, johon sain http virheen: "Client authorization not setup". Tuo on kuitenkin varmaan välityspalvelusta tuleva virhe vai? Josta pääseekin jouhevasti seuraavaan kysymykseen, eli onko välityspalvelun palauttamista virheistä jonkinlaista listaa? Välityspalvelun ja ATJ:n sanomanvälittäjän virheilmoitukset on kuvattu ohjeessa Sidosryhmien liittyminen ATJ-järjestelmiin (kohta 4). Tässä luettelo virheistä. Ohjeen tekstissä kuvataan tarkemmin virhekäsittelyä. Kyseinen ohje löytyy -sivuila. Markku Noukka

11 11 Virhekoodi on numero. Varatut merkitykset kootaan tähän dokumenttiin. Tähän mennessä varatut virhekoodit ovat 101 Välityspalvelu ei saanut vastausta synkroniseen sanomaan (timeout) 102 Välityspalvelussa on tapahtunut muunnosvirhe. 103 Välityspalvelu on havainnut sopimuskumppanin lähettämässä sanomassa muotovirheen. 201 Sanomanvälittäjä on havainnut, että autentikointitiedot eivät kelpaa. Mahdollisesti käyttäjätunnus, tietojärjestelmätunnus tai toimipaikka ovat epäkelvot, salasana on väärä tai käyttäjätunnus on suljettu käytöstä. 202 Sanomanvälittäjä on havainnut virheen sanoman reititystiedoissa. Vaatii väliintuloa. 203 Sanomanvälittäjässä on tapahtunut muunnosvirhe. 204 Autentikointipalvelimeen ei saatu yhteyttä. 205 Sanomanvälittäjä on havainnut sanomassa muotovirheen. 298 Sanomavälittäjän ei onnistunut kirjoittamaan sanomaa sanomajonoon teknisestä virheestä johtuen 299 Sanomanvälittäjä havaitsi sanoman käsittelyssä teknisen virheen 300+ Varattu sovellusvirheille. 30 Väri-tiedon päivityksessä epäselvyyttä testauksen yhteydessä. Edellisessä so-so testauksessamme tuli ilmi että ajoneuvon väri häviää KATSAn kannasta. Sanomien ja aineistojen hallinta ohjeessa sanotaan seuraavaa: Tyhjien kenttien esittäminen Integer-arvoisilla pakollisilla kentillä tulee olla lukuarvo. Ei pakollisessa kentässä, jolle ei ole arvoa annettu, kentän puuttuminen tarkoittaa kyseisen arvon puuttumista. Tyhjä kenttä tarkoittaa tyhjää sisältöä. Pakollinen kenttä, joka on tyhjä, tarkoittaa arvon puuttumista. KATIsta ja muista katsastuksen järjestelmistä lähtevässä sanomassa tulee siis olla joko ajoneuvon väri tai tageja Sari-Seija Myllykoski

12 12 31 ei saa lähettää ollenkaan. Toivottavasti voimme testata tämän asian seuraavassa testaus sessiossa. Meidän tietojen mukaan rekisteriotteen viivakoodissa (ainakaan nykyisissä) ei ole noin tarkkaa ajoneuvoluokkatietoa? (Tieto on mutta ei noin tarkkaa kun koodiarvoon tarvitaan) Voi meillä kyllä olla vanhentunuttakin tietoa asiasta ;) Kysymyksiä ja vastauksia.pdf dokumentissa olevan kohdan 26 mukaan ei tulevissakaan otteissa ole ko. tietoa viivakoodissa. Eli mistä se ajoneuvoluokka otetaan hakuun vanhoissa otteissa ja/tai uusissa otteissa? Koska eka vuosi menee käsittääkseni kuitenkin niin ettei ATJ otteita vielä ole eikä tarkkaa ajoneuvoluokkaa siis viivakoodista saada, niin mikä on soso haun rajapinnan logiikka. Ajoneuvoluokkakoodi on haussa pakollinen tieto. Jos siis rekisteritunnus on oikein ja ajoneuvoluokkakoodi ei tarkasti täsmää (Esim. On M1 kun oikea on M1G), niin palautuuko silti ajoneuvon tiedot? Jos palautuu niin hyvä ;) Heini Lehtonen Vanhasta viivakoodista ajoneuvoluokkaa ei tosiaankaan saa. Autoja, joilla on sama tunnus kuin jollain moottoripyörällä tai mopolla on tällä hetkellä tuotannossa 808 kpl. Ongelma poistuu kun ajoneuvolle tulostetaan ATJn aikainen ote, jonka viivakoodissa on ajoneuvoluokka. Siihen saakka, jos haku antaa väärän ajoneuvon (sen varmasti huomaa?) niin haku täytyy tehdä käsin. Mitä se sitten tarkoittaakaan käytännössä, tarkoittaako se, että katsastustoimipaikan järjestelmää ei voi käyttää ja katsastus on tehtävä selaimella KATSAan? Voidaan myös harkita uusien otteiden tulostamista ja lähettämistä näille ajoneuvoille ATJn käyttöönoton jälkeen, jolloin ongelmaa ei olisi. Tällöin uudessa viivakoodissa olevat ajoneuvoluokka+rekisteritunnus yksilöivät ajoneuvon. Nämä ns. tuplarekkarit korjataan lähiaikoina AKEn toimesta niin, että autoille syötetään ajoneuvoluokka.

13 13 Vastaus kysymyksen viimeiseen kohtaan: Jos ajoneuvoluokka ei täsmää, ei ajoneuvoa löydy. 32 Tulostusdata palautuu koodattuna PCL datana (puhuitte palaverisa binäärisestä PCL:stä). Sitä ei kai kirjoittimet ymmärrä sellaisenaan vaan se on konvertoitava kirjoittimien ymmärtämään PCL muotoon. Onko tästä dataformaatista tarkempaa peksiä, koska en ainakaan äkkiä netistäkään löytänyt kuinka konvertoitaisiin normaaliin PCL-muitoon. Se on koodattuna BASE64 muodolla. Tuosta löytyy netistäkin suoraan konversio-ohjelmia, kun laittaa hakusanaksi vaikkapa BASE64 decoding. Javassa ja VB:ssä on myös standardiluokat ja -funktiot tuohon toimenpiteeseen. Janne Kallunki

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus AKEn tilannekatsaus Kyselyjälleenmyyjien koulutustilaisuus 6.9.2007 Sisältö ATJ:n kenraaliharjoitukset Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus 2 Kenraaliharjoitus

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005) Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 () Pöytäkirja Aika: klo 9.00-11.10. Paikka: AKE/Diesel Läsnä: Lauri Linna LVK / Asiantuntija Markku Kallio Lähivakuutus / Asiantuntija Eero Viitanen Pohjantähti

Lisätiedot

KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti

KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti Koulutus 15.11.2006 Heini Lehtonen järjestelmäasiantuntija Ajoneuvon teknisten tietojen selaus Ajoneuvon teknisten tietojen selauksessa voidaan

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Yleistä ATJ-järjestelmästä

Yleistä ATJ-järjestelmästä Yleistä ATJ-järjestelmästä ATJ-järjestelmän käyttöönottokoulutus Tullille 20.9.2007 ja 21.9.2007 ATJ Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä PALKO-hanke on AKEn tietojärjestelmien ja prosessien uudistamishanke,

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Attribuutti-kyselypalvelu

Attribuutti-kyselypalvelu Attribuutti-kyselypalvelu sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Palvelut... 3 2.1 Ammattioikeudenrajoituslista... 3 2.2 Ammattioikeuslista... 3 2.3 Attribuutti-rajoitustietosanoma... 3 3 Palvelurajapinnan

Lisätiedot

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Ohje ATJ-oikeuksien hallintaan 16.11.2009 1.3 TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Järjestelmäkirjat/Muut yhteiset järjestelmät/sopimuskumppanihallinta/7 Käyttäjän ja käytön ohjeet

Lisätiedot

Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo. Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1. Heikki Honkela 23.11.

Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo. Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1. Heikki Honkela 23.11. Tietojen jälleenmyyjät-ake ATJ-käyttöönotto Kysymys-vastausluettelo Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1 Onko sov-sov-rajapinnasta

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Liite 6 Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Asiakas - välityspalvelu tiedostojen kuvaus Versio 2.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto MUUTOSHISTORIA Versio

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Millosemeni

Harjoitustyö 3 - Millosemeni Harjoitustyö 3 - Millosemeni Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuillaan Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen reaaliaikaiseen seurantaan. Näinpä erilaisille

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö

ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö 15.8.2007 Kirjautuminen Kirjautumissivu https://atj.ake.fi 2 Käyttöoikeudet Henkilökohtaiset tunnukset ja salasana ei saa luovuttaa

Lisätiedot

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7)

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7) KAURA Prosessien toipumissuunnitelma 0.1 Björn Ziessler 1(7) 1. Yleistä Tässä suunnitelmassa kuvataan KAURA kehitysprojektin AT1 prosessien toipuminen tilanteissa, jolloin ATJ järjestelmät eivät ole käytettävissä

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri 1 Sisältö Kirjautuminen järjestelmään... 2 Rekisteröityminen... 2 Aloitusnäkymä... 3 Asetukset valikko... 4

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan ISBD-konversio PIKI-tietokantaan Konversion pohjana oli Kansalliskirjaston ISBD-konversio. Metiva-wikin sivulla on nähtävillä myös Konversiosuunnitelma ja konversio-ohjelma, jonka avulla pystyy tarkastamaan

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo

Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo ATP:n sovellus-sovellus-kyselyn testaaminen Jani Alatalo ja Markku Noukka 16.8.2006 ATJ:n integraatiotestaus: TPSUO:n sovellussovellus-kysely-liittymä

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON Kilpiä voidaan joutua lisäämään kilpivarastotiedoksi mm. alla mainituissa tilanteissa. Sarjakilpivarastoon: - Tunnus on määräytynyt ajoneuvolle LTJn aikaisessa

Lisätiedot

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty Tiedote katsastajille 1/2011 13.1.2011 ATJ:ssä käyttökatko 16.1.2011 kello 08.00 16.00 Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ) tehdään uuden version käyttöönotto 16.1.2011. ATJ ei ole tuotantokäytössä

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641)

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) Sukupuu -ohjelma Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) 7.11.2011 1 Johdanto Toteutimme C -kielellä sukupuuohjelman, johon käyttäjä voi lisätä ja poistaa henkilöitä ja määrittää henkilöiden välisiä

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Rajapintakuvaus 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

F10-Lavalaput Versio 1.1. F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet. 1 Yleistä. 2 Ohjelmiston pikaohje. 3 Ohjelmiston laajempi ohje

F10-Lavalaput Versio 1.1. F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet. 1 Yleistä. 2 Ohjelmiston pikaohje. 3 Ohjelmiston laajempi ohje F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet 1 Yleistä 2 Ohjelmiston pikaohje 3 Ohjelmiston laajempi ohje 3.1 Ohjelmiston käynnistäminen 3.2 Kirjautuminen palveluun 3.3 Tuotteen valinta ja muiden tietojen syöttö

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Rekisteröinnin tapahtumatilasto (RERA 057) Käyttäjän ohje

Rekisteröinnin tapahtumatilasto (RERA 057) Käyttäjän ohje Rekisteröinnin tapahtumatilasto (RERA 057) Käyttäjän ohje 1(6) 1. Rekisteröinnin tapahtumatilasto käyttäjän ohje Rekisteröinnin tapahtumatilasto ajetaan ajastetusti kerran kuukaudessa. Tilasto on Excel-muodossa

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Tilaajavastuu.fi. Muutoshistoria. Suomen Tilaajavastuu Oy. Raporttinoutaja Rajapinta yritysten tilaajavastuutietojen tarkistamiseen

Tilaajavastuu.fi. Muutoshistoria. Suomen Tilaajavastuu Oy. Raporttinoutaja Rajapinta yritysten tilaajavastuutietojen tarkistamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Tilaajavastuu.fi Raporttinoutaja Rajapinta yritysten tilaajavastuutietojen tarkistamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Versio 21.11.2013 Sami Sinisalo

Lisätiedot

Vakuutusalan ATJ:n rajapinta- ja testausinfo 19.1.2006

Vakuutusalan ATJ:n rajapinta- ja testausinfo 19.1.2006 Vakuutusalan ATJ:n rajapinta- ja testausinfo 19.1.2006 Pöytäkirja Aika: 19.1.2006 klo 9.00-12.55. Paikka: AKE/Kojelauta Läsnä: Anne Kontio Pohjola Timo Varkki Pohjola Tarja Raita If Jari Kärkkäinen If

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mozilla Firefox 17.2.2014 Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mac- käyttäjille suunnattuja erityishuomioita ohjeen lopussa. Selaimesta on aina suositeltavaa käyttää uusinta

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla Viimeksi muokattu 30. tammikuuta 2012 GDAL tukee WFS-palvelun käyttämistä vektoritietolähteenä yhtenä muiden joukossa. WFS-ajurin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Julkisen rajapinnan testausohje Swaggerin kautta

Julkisen rajapinnan testausohje Swaggerin kautta Julkisen rajapinnan testausohje Swaggerin kautta Yllä esimerkkikuva Hankeikkunan julkisen rajapinnan dokumentoivasta Swagger-näkymästä. Swagger tarjoaa kevyen selainkäyttöliittymän jonka kautta rajapinnan

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Viestintäviraston EPP-rajapinta

Viestintäviraston EPP-rajapinta Viestintäviraston EPP-rajapinta EPP - Extensible Provisioning Protocol EPP on XML- pohjainen protokolla EPP:llä tarkoitetaan RFC-dokumenteissa määriteltyä tapaa liittyä rekisterin (registry) ylläpitäjän

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Väylät. Prosessorin tie ulkomaailmaan Pienissä järjestelmissä vain yksi väylä. Osoite, data ja ohjaussignaalit Prosessori ainoa herra (master)

Väylät. Prosessorin tie ulkomaailmaan Pienissä järjestelmissä vain yksi väylä. Osoite, data ja ohjaussignaalit Prosessori ainoa herra (master) Prosessorin tie ulkomaailmaan Pienissä järjestelmissä vain yksi väylä Prosessoriväylä Osoite, data ja ohjaussignaalit Prosessori ainoa herra (master) Suuremmissa erillisiä väyliä Muistiväylä Oheislaiteväylät

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE 1 (16) KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE Kirjautuminen Kauppias-extranettiin Kirjoita internet-selaimesi osoitteeksi: www.pohjola.fi/rahoitusverkkopalvelut. Kyseinen osoite kannattaa tallentaa tietokoneellesi

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje AutoFutur ja KoneFutur Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu Käyttöohje 18.2.2011 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASETUKSET... 3 KYSELYIDEN MUOKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN... 3 Kyselytekstin asettaminen ja muokkaaminen...

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

1 Yleistä... 2. 2 Suojaus ja rajoitukset... 3 2.1 Liikenteen suojaaminen... 3 2.2 EPP rajoitukset... 3

1 Yleistä... 2. 2 Suojaus ja rajoitukset... 3 2.1 Liikenteen suojaaminen... 3 2.2 EPP rajoitukset... 3 1 (38) EPP rajapinta Viestintäviraston verkkotunnusmääräysluonnoksen 68/2014 M liiteluonnos Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Suojaus ja rajoitukset... 3 2.1 Liikenteen suojaaminen... 3 2.2 EPP rajoitukset... 3

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot