FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN" "mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä."

Transkriptio

1 ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä.

2 FPC-Manuaali SFS+EN A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite SFS#EN&1090#1+A1& Versio&1.0&& & xxx&xxx,&toimitusjohtaja& V1.0 Sivu2/26

3 FPC-Manuaali SFS+EN A1 Sisällysluettelo+ 1. Johdanto Rajaukset Tuoteperhe Laadunvalvontajärjestelmänrakenne Dokumentaationrakenne Tiedostonhallinta...7 Päivitettävätasiakirjatjalaatutallenteet...7 Tiedostojennimeäminen Johdonkatselmukset Standardivastaavuudet Laadunvalvontajärjestelmäänkuuluvatstandardit Resurssienhallinta Henkilöstöresurssit...10 Koulutustiedot...11 Koulutustarpeentunnistaminen...12 Uusientyöntekijöidenkoulutus Koneetjalaitteet...12 Hitsauslaitteetjalisäaineet...13 Uudenkoneenkäyttöönotto...13 Kunnossapitovastuu...13 Mittaus+jatestilaitteet Teräsrakenteidentoteuttaminen Kokoonpanoihinliittyvienvaatimustenmäärittäminen Rakenteellisensuunnittelunprosessi Ostotoiminta Ostetuntuotteentodentaminen Tuotannonsuunnittelujatoteutus Alkutestausjatuotannonaikainentestaus CENmerkintäjasuoritustasoilmoituksenlaadinta Käsittelyjavarastointi...18 Käsittely...18 Varastointi Hitsauksenlaadunvalvonta Hitsaushenkilöstö...20 Hitsaajat...20 Hitsauskoordinointi...20 Tehtävätjavaltuudet Katselmukset...21 Vaatimustenkatselmus...21 Tekninenkatselmus HitsausohjeetjaNmenetelmät...22 Hitsausohjeidenkäyttöönotto Hitsaussuunnitelma Alihankinta Tarkastusjatestaus MittausNtarkastusjatestauslaitteidenkalibrointijakelpuutus Mittaus,analysointijaparantaminen EiNvaatimuksenmukaisettuotteet...24 Pienetvirheet...24 Vakavienvirheidenkäsittely...24 Poikkeamankäsittely...25 Korjaavattoimenpiteet...25 Ehkäisevättoimenpiteet Jäljitettävyysjamerkintä...25 V1.0 Sivu3/26

4 FPC-Manuaali SFS+EN A1 1. Johdanto+ Ylläpidämme tuotannonlaadunvalvontajärjestelmää, jonka avulla varmistamme, että kaikki markkinoille saatetut kantavat teräsrakenteet vastaavat niille asetettuja laatuvaatimuksia ja ovat kokoonpanon mukana toimitettavan suoritustasoilmoituksen mukaisia. Tuotannon laadunvalvontajärjestelmän ylläpidosta vastaa ETUNIMI SUKUNIMI. Hänen vastuullaan on laadunhallintajärjestelmän: dokumentointi, ylläpitoja toimivuudenjatkuvavarmentaminen. Tämän lisäksi ETUNIMI vastaa, että kaikki kantavien teräsrakenteiden valmistukseen osallistuvat työntekijät ymmärtävät omat vastuunsa ja velvollisuutensa vaatimuksenmukaisten tuotteiden valmistuksessa sekä käytetyt alihankkijattoimivatyrityksenlaatuvaatimustenmukaisesti. Tuotannon laadunvalvontajärjestelmään liittyvistä vastuista, valtuuksista, muutoksista tiedottaminen ja sisäinen viestintä tapahtuu palaverien, sähköpostin sekä henkilökohtaisen tiedotuksenavulla Rajaukset+ Tämä laadunvalvontajärjestelmä kattaa ainoastaan kantavien teräsrakenteiden valmistuksen. Laadunvalvontajärjestelmä on laadittustandardiensfs+en1090+1jasfs+en1090+2vaatimukset täyttäväksi ja siihen sisältyy standardin SFS+EN ISO mukainen sertifioimaton hitsauksen laadunvalvontajärjestelmä. Työvaiheetjakautuvatseuraavantaulukonmukaisesti: Taulukko'1.'Valmistuksen&työvaiheet& Omatuotanto Alihankinta Huomiot Suunnittelu Leikkaus Muotoilu Rei itys Mekaaninen kiinnitys Kokoaminen Hitsaus Esikäsittely Pintakäsittely V1.0 Sivu4/26

5 FPC-Manuaali SFS+EN A1 Valmistammekantavienteräsrakenteidenlisäksimyösmuita tuotteita teräksestä mutta näiden tuotteiden valmistus ei sisällytähänfpcnjärjestelmään. Kantavien teräsrakenteiden valmistus tapahtuu yksittäistuotantona standardien SFS+EN mukaisilla perusaineilla ja työmenetelmillä ja valmistettavat kokoonpanot kuuluvattoteutusluokkiinexc1jaexc Tuoteperhe+ Valmistettavattuotteetonjaoteltutuoteperheiksiseuraavasti: Tuoteperhe1 Esim.& Kantavat& teräsrakenteet,& jotka& on& valmistettu& toteutusluokka& EXC& 2:n& vaatimusten& mukaisesti& käyttäen& hitsausprosessia&135.&käytetyt&perusaineet&ovat&lujuudeltaan& ja&hitsattavuudeltaan&s355&tai&vastaavia.& V1.0 Sivu5/26

6 FPC-Manuaali SFS+EN A1 2. Laadunvalvontajärjestelmän+rakenne+ Tämä FPC+manuaali sisältää kuvaukset tuotannonaikaisista tarkastuksistajaarvioinneista,joitasovellamme valmistamillemmekantavilleteräskokoonpanoille, kantavienkokoonpanojenvälituotteille, valmistuksessakäytettävilleraaka+aineillejarakenneosille, tuotantokoneillesekä tarkastus+jatestilaitteille. Laadunvalvontajärjestelmään kuuluvien kirjallisten kuvausten avulla voidaan tarvittaessa osoittaa sidosryhmille, että kokoonpanot valmistetaan kontrolloiduissa olosuhteissa ja käytössäovatasiaankuuluvastihuolletutjatarkastetutlaitteet. FPC+manuaalijalaatujärjestelmändokumentaatiosisältävätmyös kuvaukset toimenpiteistä ja menettelytavoista ei+ vaatimustenmukaistentuotteidenkäsittelylle. Tuotannon laadunvalvontajärjestelmän vaikuttavuuden varmistamiseksi pidämme kaikkiasiakirjat jatkuvasti ajan tasalla. Tuotannon laadunvalvontajärjestelmästä syntyneitä tallenteita ja muitakyseeseentuleviadokumenttejasäilytetään5vuottaniiden laatimisesta Dokumentaation+rakenne+ FPCNmanuaali Menettelyohjeet Laatutallenteet Kuva'1.'Laadunhallintajärjestelmän&dokumentaation&hierarkia& FPCNmanuaalissa, eli tässä dokumentissa kuvataan yleisellä tasolla tehtaan tuotannon+ jalaadunvalvontajärjestelmä sekä sen toiminta. Menettelyohjeet sisältävät kirjalliset ohjeet ja kuvaukset mm. raaka+aineiden,tuotantolaitteidenjatuotantoprosessinvalvontaan sekä tuotteiden valmistamiseen liittyen. Menettelyohjeisiin kuuluvat myös keskeisimmät valmistuksessa käytettävät standardit. V1.0 Sivu6/26

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK SFS EN ISO 9001 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122), TKK ISO 9000 standardiperhe SFS-EN ISO 9000 SFS-EN ISO 9001 SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, L 262/22 KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LAIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 1 DNO 16/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 17.6.2005 Voimassaoloaika 1.8.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Johdanto Luvussa 15 tarkastellaan muutamia monista muista projektinhallinnan menetelmistä. Tämä luku on pikainen katsaus käsiteltävien menetelmien tyyliin, lähestymistapaan

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja ISO 9001 -standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000:2005 -- Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Maalipinnoitettuja rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa sekä ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä käyttökohteita

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot