Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014"

Transkriptio

1 Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Talouden kehitys Hallintoelinten kokoonpano Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta 13 2 Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarvion toteutuminen Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kiinteistötoimi Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Käyttötalousosan toteutuminen Kustannusten kohdentamisen periaatteet Talousarvion toteutumavertailut Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 71 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut 74 6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Yhteistyösopimukset Hautainhoitorahasto IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio Seurakunnittaiset kaaviot: katteet työalaryhmittäin

3 I TOIMINTAKERTOMUS 1 Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Vuoden 2013 tärkeimmät tapahtumat yhtymän seurakunnissa olivat Mikkelin piispan Seppo Häkkisen tarkastukset yhtymän ja seurakuntien talouteen, hallintoon ja toimintaan. Uusimuotoinen piispantarkastus on prosessi, joka alkoi jo varsinaisesti ennen konkreettista piispantarkastusviikkoa Prosessi jatkuu edelleen ja toivottavasti tarkastuksessa esiin tulleet toimenpide-ehdotukset otetaan myös huomioon jatkotyöskentelyssä. Tarkastuksen yhteenvedossa kannettiin huolta siitä, että vuosikymmenessä jumalanpalveluksista on kadonnut kirkossakävijää. Joka vuosi ei ole mahdollista järjestää kirkkoherranvaaleja, jotka nostavat kävijämäärää hetkellisesti. Siksi on syytä haastaa kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt yhdessä vapaaehtoisten kanssa kantamaan vastuuta jumalanpalveluksesta, esimerkiksi Fredrik Modéus teesien pohjalta (Mod att vara kyrka). Piispantarkastusviikko näkyi ja sai paljon positiivista näkyvyyttä paikallisessa mediassa. Yhteistyö Kouvolan kaupungin kanssa on ollut luontevaa ja sitä kannattaa edelleen vaalia ja vahvistaa. Suurena tulevaisuuden haasteena ja uhkana on jäsenmäärän lasku ja sen vaikutus toimintaedellytyksiin. Tämä on meille kaikille yhteinen haaste. Vuonna 2013 alkoivat myös alustavat Kirkkopäivät valmistelut. Kirkkopäiväsihteeriksi valittiin Suvi Mononen, ja työskentely jatkuu todenteolla vuoden 2014 aikana. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia siitä panoksesta, jonka jokainen on antanut Kristuksen seurakunnan palvelemisessa kuluneena vuonna 2013 Kouvolassa! Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

4 1.2 Talouden kehitys 2013 Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3,4 % vuonna 2013 (2 % vuonna 2012). Edellisen kerran teollisuustuotanto on vähentynyt kahtena peräkkäisenä vuonna vuosina 1990 ja Kuluttajahintojen muutos oli 1,6 %. Valtiovarainministeriön helmikuisen ennusteen mukaan Suomen taloustilanne jatkuu heikkona vuonna Kaakkois-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanteet synkentyivät vuoden 2013 lopun ja vuodenvaihteen aikana. EK:n suhdannebarometrin mukaan suhdanneodotukset ovat edelleen laskussa alkuvuonna Kouvolan kaupungin väkiluku (86 961) väheni 362:lla (0,4 %; lähde VRK) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli 15,2 % (koko maan vertailukelpoinen luku 12,6 %). Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku (68 862) pieneni 1 277:lla (1,8 %) vuonna Kirkkoon kuulumisprosentti oli 79,2 (84, ). Liittyneitä oli 202 ja eronneita Yhtymän aikana (vuosina ) väkiluku on vähentynyt 5 952:lla. Kirkkohallitus myönsi Kouvolan seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin Seurakuntayhtymä sai kiitosta muun muassa vastuullisesta sijoittamisesta, hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä energiatehokkuuden huomioimisesta korjauksissa ja rakentamisessa. Yhteistyössä Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa valmisteltiin yhteisen krematorion rakentamista. Hanke kuitenkin kaatui. Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymille perustettiin yhteinen talouspäällikön virka alkaen. Käyttötalous Henkilöstökulut pienenivät 5 %, euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman jaksotuskuluja henkilöstökulut pienenivät 1 %, euroa. Palvelujen ostot pienenivät 6 %, euroa. Suurimpia vähennyksiä oli rakennusten alueiden kunnossapitopalveluissa euroa, asiantuntijapalveluksissa euroa ja omavastuun korotuksista johtuen vakuutusmaksuissa euroa. Aineet ja tarvikkeet pienenivät 3 %, euroa. Toimintakulut yhteensä pienenivät 4 %, euroa edellisvuodesta. Toimintatuotot kasvoivat 8 %, euroa johtuen metsätaloustuottojen ajallisesta kohdentumisesta, vuokratuotoista ja hautaustoimen tuotoista. Vuosikate oli euroa, poistot euroa. Tiettyjen kohteiden poistosuunnitelmia lyhennettiin yhtymää perustettaessa. Yhtymää edeltävien vuosien hitaampia poistoja korjattiin tilikaudelta 2013 tehtävällä ylimääräisellä poistolla ( euroa), jotta tasearvot vastaavat jatkossa kokonaispoistosuunnitelmaa. Ylimääräiset poistot on eritelty tuloslaskelman liitetiedoissa (luku III.2). Kiinteistöjen myynneistä saadut satunnaiset erät olivat euroa nettona. Toimintakuluista 17 % (15 % v. 2012) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 68 %. 4

5 muutos % Toimintatuotot % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Vuokrakulut % Aineet, tarvikkeet, tavarat % Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % TOIMINTAKATE % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut alittivat arvion eurolla ja palvelujen ostot eurolla. Toimintatuotot olivat euroa talousarviota suuremmat ja toimintakulut yhteensä euroa talousarviota pienemmät. Toimintakate alitti arvion eurolla TA muutos % Toimintatuotot % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Vuokrakulut % Aineet, tarvikkeet, tavarat % Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % TOIMINTAKATE % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ % 5

6 Kaikki pääluokat ja seurakunnat alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion eurolla. SEURAKUNTIEN JA PÄÄLUOKKIEN VASTUUKATTEET 2012 TA TA 2013/TA 2013/2012 YHTEISTYÖ % -22 % ANJALANKOSKI % -11 % ELIMÄKI % -1 % KOUVOLA % -2 % KUUSANKOSKI % -8 % VALKEALA % -2 % SEURAKUNNAT YHT % -6 % YHTEINEN SRK-TYÖ % 2 % HAUTAUSPALVELUT % -7 % KIINTEISTÖPALVELUT % -9 % HALLINTO % -8 % YHTYMÄ % -8 % YHTEENSÄ % -7 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota suuremmat. Verotilityslain muutoksesta johtuen aikaisemmin tammikuulla maksettavia verotuloja tilitettiin jo joulukuussa TA KIRKOLLISVERO YHTEISÖVERO YHTEENSÄ KIRKOLLISVERO -1,6 % 0,3 % 4,4 % 1,2 % 4,7 % YHTEISÖVERO 15,6 % 18,8 % -26,5 % 0,3 % 5,9 % YHTEENSÄ -0,2 % 2,0 % 1,1 % 1,1 % 4,8 % Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli vuodet ,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota suuremmat. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 254 euroa/jäsen (239 euroa v. 2012) Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2013 pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin euroa. Yhteisöveron tuotto oli euroa talousarviota ja euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Yhteisöverokanta laski 24,5 prosentista 20:een vuoden 2014 alussa. Verovuonna 2014 valtion osuus yhteisöveron tuotosta on 61,63 prosenttia, kuntien 35,56 prosenttia ja seurakuntien 2,81 prosenttia. Vuodeksi 2014 jako-osuutta korotettiin vastaamaan yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa verotuoton alemaa. Yhteisöveron jako-osuus seurakunnille oli 2,35 prosenttia vuonna Yhteisöveron tuotoilla on katettu osa kirkon lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien 6

7 hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon kustannuksista. Kirkkohallitus puoltaa valtion esitystä seurakuntien yhteisövero-osuuden korvaamisesta lakisääteisellä valtionavustuksella. Samalla kirkon valtiolle maksamia verotuskustannuksia alennettaisiin. Osalle isoista seurakuntayhtymistä uudistus merkitsisi käytettävissä olevien määrärahojen vähenemistä. Jos lakiehdotukset hyväksytään, ne tulisivat voimaan vuoden 2016 alusta. Määrärahojen jakoperusteena tulisi todennäköisesti olemaan kunnan asukasmäärä. Nykyjärjestelmässä seurakuntien verotuloihin on vaikuttanut kunnan asukasmäärän lisäksi kunnan alueella olevien yritysten toimipaikkojen ja metsien pinta-alat. Vuosikate ja tulos Vuosikate euroa kattoi investoinnit ja lainojen lyhennykset euroa. Yhtymän aikana tulos ennen tilinpäätöseriä on ollut alijäämäinen vuosina 2009, 2010 ja 2012 sekä ylijäämäinen vuosina 2011 ja Ainoastaan vuonna 2012 on tulos tilinpäätöserien jälkeen ollut alijäämäinen. Tilikauden 2013 ylijäämä on euroa. Rahoitustilanne Rahoitustuotot ja kulut olivat euroa. Yhtymän lainoja on jäljellä euroa. Lainat maksetaan kokonaan vuoden 2014 aikana. Investoinnit olivat euroa alittaen talousarvion eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa euroa. Rahavaroja on käytetty 2,2 milj. euroa vuosina ja palautettu 3,3 milj. euroa vuosina Vuoden 2012 tilinpäätökseen kirjattu tavoite palauttaa sijoitusvarallisuus on toteutettu. Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta ( ) on euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat euroa ja lainanlyhennykset euroa vuositasolla. Vuonna 2013 myydyt kohteet on eritelty tuloslaskelman liitetiedoissa. Suurimmat toteutuneet investoinnit olivat uuden huoltorakennuksen rakentaminen Kouvolan vanhalle hautausmaalle ( euroa), Kouvolan seurakuntakeskuksen diakonia- ja lapsityön toimistojen kosteusvaurioiden korjaustyöt ( euroa), Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiön peruskorjaus ( euroa) sekä taajuusmuutosten takia tehty kiinteistöjen kaikkien langattomien mikrofonien uusiminen. ( euroa). Strategian toteutumisen mittaaminen Talousarvio 2013 mukaisesti voimavaroja tuli keskittää vuonna 2013 erityisesti jäsenyyden vahvistamiseen. Talousarviossa oli varattu euroa jäsenyyden vahvistamisen tueksi. Seurakuntaan vuonna 2013 liittyneiden määrää verrattiin vuoden 2012 vastaavaan. Summa jaettiin heti tilastojen valmistuttua vuoden 2014 alussa Elimäen seurakunnalle, jolla oli vuonna 2013 eniten liittyneitä vuoteen 2012 verrattuna. Virpi Hernesaho talouspäällikkö 7

8 1.3 Hallintoelinten kokoonpano YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 51 varsinaista jäsentä, jotka on valittu seurakuntavaaleilla marraskuussa Nimi Seurakunta Rikala Tuula, puheenjohtaja Kuusankoski Viljakainen Hannele, varapuh.joht. Anjalankoski Aalto Kari Elimäki Ahola Pekka Anjalankoski Ainali Päivi Kouvola Forssell Aulis Kuusankoski Grönlund Reino Kuusankoski Halme Terttu Anjalankoski Hannula Ulla Elimäki Hartikainen Jutta Kuusankoski Hartikainen Toivo Kouvola Hinkkanen Tero Elimäki Huuskonen Urpo Kuusankoski Ikävalko Kari Kouvola Janhunen Ritva Kuusankoski Kaskiaho Keijo Kouvola Koivusaari Reino Elimäki Komppa Kalevi Kuusankoski Koskela Birgit Valkeala Kossila Päivi Valkeala Kujala Anton Valkeala Kärki Mia Kouvola Lavikkala Sirkka Kuusankoski Leppänen Jouko Kouvola Mustonen Joel Kouvola Mänttäri Leena Valkeala Nyberg Timo Kuusankoski Nykänen Marjatta Kouvola Paakala Matti Anjalankoski Parvinen Vesa Kuusankoski Pasi Kari Valkeala Pokki Teuvo Anjalankoski Punkkinen Kari Kouvola Pyötsiä Johanna Valkeala Rasimus Risto Valkeala Raskinen Marjatta Anjalankoski Raukko Jussi Anjalankoski Rossi Antero Kouvola Sahamies Arto Kouvola Siekkeli Arja Valkeala Smeds Sakari Valkeala Soininen Kari Kouvola Suutari Tero Anjalankoski Töyrylä Maria Kouvola Vainio Juha Kuusankoski Vainio Marja-Leena Anjalankoski Vainio Vesa Kouvola Viinikainen Sakari Kouvola Vuolasto Anna Kouvola Yli-Kankahila Matti Elimäki Ylimäki Kalle Kuusankoski Ylä-Outinen Mia Elimäki 8

9 Käki Weronika, Kouvola saakka (Ykv )* Punkkinen Kari, Kouvola alkaen (Ykv ) Mynttinen Anne, Anjalankoski saakka (Ykv ) Raukko Jussi, Anjalankoski alkaen (Ykv ) Kossila Päivi, Valkeala saakka (Ykv ) Pasi Kari, Valkeala alkaen (Ykv ) Vänskä Tytti, Kouvola saakka (Ykv , 23) Leppänen Jouko, Kouvola alkaen (Ykv , 23) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (Ykv :t 7-9) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Gärdström Keijo, puheenjohtaja Kouvola Rasimus Risto, varapuheenjohtaja Koskela Birgit Valkeala Halme Terttu Nenonen-Mörsäri Sirkku Anjalankoski Heijala Marke Ylä-Outinen Mia Elimäki Janhunen Ritva Sorsa Mirja Kuusankoski Koivusaari Reino Yli-Kankahila Matti Elimäki Mänttäri Leena Pyötsiä Johanna Valkeala Nykänen Marjatta Kaskiaho Keijo Kouvola Parvinen Vesa Vainio Juha Kuusankoski Smeds Sakari Kujala Anton Valkeala Soininen Kari Hartikainen Toivo Kouvola Suutari Tero Ahola Pekka Anjalankoski JOHTOKUNNAT, VASTUURYHMÄT HENKILÖSTÖPALVELUN JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Marja-Leena, puheenjohtaja Paakala Matti Anjalankoski Ainali Päivi Vuolasto Anna Kouvola Huuskonen Urpo Grönlund Reino Kuusankoski Koivusaari Reino Ylä-Outinen Mia Elimäki Koskela Birgit Pasi Kari** Valkeala Peni Matti*** Raukko Jussi*** Kouvola/Anjalankoski Ylätalo Katja*** Hinkkanen Tero*** Kuusankoski/Elimäki Mänttäri Leena* ykn:n edustaja ** asti Päivi Kossila, ykv 65, alkaen Kari Pasi, ykv 65 *** alkaen, ykv 66 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSPALVELUN JOHTOKUNTA (Ykv ) *(ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Aalto Kari, puheenjohtaja Välimäki Seppo Elimäki Kenttälä Maarit** Pokki Teuvo** Kouvola/Anjalankoski Nyberg Timo Aaltonen Tiina Kuusankoski Pyötsiä Johanna Kujala Anton Valkeala Raskinen Marjatta Vainio Pentti Anjalankoski Rossi Antero Nuorivuori Marja-Terttu Kouvola Vainio Juha** Poteri Marjatta** Kuusankoski Koivusaari Reino* Ykn:n edustaja ** alkaen, ykv 67 9

10 IT ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNTA , KOUVOLAN EDUSTAJA (Ykv ) Varsinainen jäsen Hinkkanen Tero Henkilökohtainen varajäsen Ylimäki Kalle VIESTINTÄPALVELUJEN VASTUURYHMÄ (Ykn ) Varsinaiset jäsenet Hinkkanen Tero Korjala Eila, puheenjohtaja Lindberg Jyrki, varapj. Majoranta Ritva Pyötsiä Johanna Mänttäri Leena Varajäsenet Nieminen Pertti Kivistö Martti Seurakunta Elimäki Anjalankoski Kuusankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Kouvola Anjalankoski PERHENEUVONNAN JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Tenetz Merja, puheenjohtaja Ylätalo Katja Kuusankoski Grönlund Reino**** Puujalka Sirpa **** Kuusankoski/Valkeala Koivisto Päivi *** Pesonen Risto Anjalankoski Lehtinen Veikko Ainali Päivi ** Kouvola Larikka Merja **** Nenonen-Mörsäri Sirkku**** Kouvola/Anjalankoski Ollila Madleena Hinkkanen Tero Elimäki Rasimus Mikko Lehtinen Tapio Valkeala Parvinen Vesa * ykn:n edustaja ** ykv , Weronika Käen tilalle, *** ykv , Anne Mynttisen tilalle **** ykv , 69 SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Vesa, puheenjohtaja Jaakkola Maija Kouvola Halme Terttu** Aaltonen Tiina** Anjalankoski/Kuusankoski Hartikainen Jutta Lavikkala Sirkka Kuusankoski Koivusaari Reino Välimäki Seppo Elimäki Lavonen Marja-Liisa Heino Matti Anjalankoski Nurmi Liisa *** Siekkeli Arja Valkeala Ylönen Osmo** Pigg Martti** Kouvola/Valkeala Nykänen Marjatta * Ykn:n edustaja ** alkaen, ykv 68 ; *** asti Manelius Sinikka, ykv 22 KEHITYSVAMMAISTYÖN VASTUURYHMÄ (Ykn ) Varsinaiset jäsenet Hakalainen Päivi Hammarberg Anne Seurakunta Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja Kotkan rovastikunnan edustaja 10

11 Helisten Nina Iljo Sirkka Puhakka Helena Nykänen Marjatta Kouvolan rovastikunnan edustaja Imatran rovastikunnan edustaja Lappeenrannan rovastikunnan edustaja Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston edustaja PALVELEVAN PUHELIMEN VASTUURYHMÄ (Ykn ) Varsinaiset jäsenet Lallukka Maritta Ollila Madleena Pesonen Risto Punkkinen Kari Puujalka Sirpa Janhunen Ritva Varajäsenet Sorsa Mirja Heino Matti Seurakunta Kuusankoski Elimäki Anjalankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Seurakunta Kuusankoski Anjalankoski SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA (Ykv ) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Kaskiaho Keijo Rossi Antero Kouvola Komppa Kalevi Ylimäki Kalle Kuusankoski Siekkeli Arja* Pyötsiä Johanna Valkeala asti Kossila Päivi* alkaen Arja Siekkeli TILINTARKASTAJAT (Ykv ) KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Vastaava tilintarkastaja JHTT, KHT Kaija Pakkanen Varatilintarkastaja JHTT Esko Säilä 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi seurakuntaneuvos Tuula Rikala, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä: Suoritettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalit Hyväksyttiin henkilöstöstrategian päivitys. Jaalan kesäkodin myynti Vahvistettiin Anjalankosken seurakuntarahaston sääntöesitys. Hyväksyttiin uuden krematorion rakentamishankkeeseen osallistuminen yhteistyössä Kotka-Kymin ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa. 11

12 Päätettiin, ettei yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa täytetä. Päätettiin, että Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosääntöön lisätään johtavaksi viranhaltijaksi keskusrekisterin johtava sihteeri. Keskusrekisterin johtavan sihteerin tehtäviin sisällytetään viraston johtosäännön 14 :n tehtävät. Päätettiin, että Kouvolassa järjestetään Kirkkopäivät vuonna yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa edellyttäen, että seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat ovat mukana järjestelyissä. Päätettiin perustaa Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen talouspäällikön virka alkaen. Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön tarkistaminen. Hyväksyttiin suositussopimus toimituspalkkioista. Hyväksyttiin Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta Ahvenisto -nimisen tilan maapalstan n:o 2 myynti Kappalaisen virkatalo -nimisen tilan myynti Alatalo -nimisen tilan myynti Vuoden 2014 kirkollinen tuloveroprosentti Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen Päätettiin, että Myllykosken seurakuntatalosta luovutaan kalliiden korjauskustannusten takia. Hyväksyttiin Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian jatkotoimenpiteiden selvitys. Päätettiin palauttaa uudelleen valmistelua varten Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian leirikeskustarpeiden jatkoselvitys Aloitteet Hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Vuohijärven kirkon ja asunto/toimistosiiven myynti. Valtuutettu Marjatta Poterin aloite koskien Jaalan kappeliseurakunnan hautausmailla olevaa kahta hautaa Yhteinen kirkkoneuvosto antoi aloitteen hautaustoimen päällikkö Antti Kurjen valmisteltavaksi. Aloite on edelleen vireillä Valtuutettu Vesa Parvinen jätti 23 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen koskien seurakuntayhtymän pyykinpesuun liittyvien ongelmien selvittämistä ja mahdollista uudelleen kilpailuttamista Pesulapalvelusopimus Puhteks Oü:n kanssa on purettu alkaen vedoten Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin 17.2 ja 17.3 palveluhankinnoista. Palvelu ei vastannut sovittuja vaatimuksia ja kuluvan sopimuskauden aikana on ilmennyt moninaisia virheitä ja puutteita niin laadun kuin toimitusten osalta. 12

13 Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen , 17, että pesulapalvelusopimus Puhteks Oü:n kanssa on purettu alkaen. Valtuutettu Marjatta Poterin jättämä aloite lisäselvitysten saamiseksi Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista Valtuutettu Marjatta Poteri jätti yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen lisäselvitysten saamiseksi Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista. Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen kiinteistöpalveluiden valmisteltavaksi. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta merkitsi selvityksen tiedokseen ja lähetti sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi. Lisäksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esitti, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää työryhmän selvittämään seurakuntayhtymän leirikeskustarvetta. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi selvityksen tiedokseen ja lähetti sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi , 36, selvityksen tiedoksi Valtuutettu Arto Sahamiehen valtuustoaloite koskien siirtymistä jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen Valtuutettu Arto Sahamies jätti neljäntoista valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite Me allekirjoittaneet esitämme, että Kouvolan seurakuntayhtymässä siirrytään mahdollisimman pian eli vuoden 2015 alusta seurakuntien osalta jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen. Tämä pitää ottaa huomioon valmistelussa laadittaessa tulevien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmia mahdollisimman pian. Aloite lähetettiin yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Aloite on edelleen vireillä. 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana toimi Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström, varapuheenjohtajana seurakuntaneuvos Risto Rasimus, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: Johtoryhmän nimeäminen Edustajien nimeäminen johtokuntiin Jäsenten valinta viestintäpalvelujen vastuuryhmään Jäsenten valinta kehitysvammaistyön vastuuryhmään Jäsenten valinta palvelevan puhelimen vastuuryhmään 13

14 Seurakuntasuunnittelutoimikunnan nimeäminen Taloustyöryhmän tavoite, tehtävät ja kokoonpano Hankintasäännön päivittämien Työnjohtajan nimike Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallituksiin Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen tieosuuskuntiin ja vesiosuuskuntiin Ympäristöohjelman hyväksyminen Kouvolan seurakuntayhtymälle ja kirkon ympäristödiplomin hakeminen vuosille Rakennuspaikan myynti Jaalan veteraanitalon tontiksi Työryhmän perustaminen selvittämään seurakuntayhtymän leirikeskustarvetta Kouvolan seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma Asiakirja-aineiston tallentaminen Mikkelin maakunta-arkistoon Tietoturvapolitiikan hyväksyminen ja käyttöönotto Jaalan kesäkodin vuokraus Jaalan Kotiseutusäätiöltä Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Kirkkopäivien 2015 johtoryhmään Kameravalvontajärjestelmän rekisteriseloste 14

15 2 Henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä oli 261, joista yhtymän toimintayksiköissä 127 ja paikallisseurakunnissa 134. Vakinaisesta henkilöstöstä viranhaltijoita oli 113, työsopimussuhteisia 107. Kertomusvuonna vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä henkilötyövuosittain laskettuna oli 257,2. Lisäksi kausityössä oli 43,2 henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna henkilöstöä 300,4 henkilötyövuotta. Vastaavat luvut vuonna 2012 olivat 258,9, 43,7, 302,6. Henkilötyövuodet ovat tilanteen mukaan pienentyneet 2,2 henkilötyövuotta vuodesta 2012 ja 9,7 henkilötyövuotta vuodesta Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä naisia oli 195 (75 %) ja miehiä 66 (25 %). Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49,4 vuotta. Kymmenen vuoden aikana työntekijöistä 34 prosenttia on eläköitymässä. Lukumääräisesti eniten on yli 55-vuotiaita kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä ja lapsityössä. Henkilöstön näkökulmasta katsottuna toimintavuosi oli haasteellinen ja vireä. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto vaati esimiehiltä hyvää esimiestyötä mm. johdonmukaisuutta, tasapuolisuutta, rohkeutta sekä henkilöstöltä aktiivisuutta, osallistumista ja tukea. Olennaisia asioita kertomusvuonna oli edellisten vuosien tapaan henkilöstön työterveyteen ja -hyvinvointiin paneutuminen. Varhaisen välittämisen mallia tehostettiin edelleen pilotointihankkeella, jonka perusteella todettiin, että varhaisen välittämisen mallin ohjeistusta ja lomakkeistoa tulee edelleen kehittää sekä työterveysneuvotteluja tehostaa. Yksi vuoden kohokohta oli uusimuotoinen piispantarkastus lokakuun ensimmäisellä viikolla. Käynnillään piispa kiinnitti huomiota moniin hyviin asioihin kuin myös kehittämisen alueisiin: Hallinto on hoidettu hyvin, yhteistyö kaupungin kanssa on vireää, seurakuntayhtymän sekä seurakuntien henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta. Piispantarkastuksen myötä oli mahdollisuus osallistua työhyvinvoinnin kyselyyn, johon jotkut tiimit lähtivätkin mukaan. Seurakuntien ja yhtymän väliseen luottamuksen rakentamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Toimiva työilmapiiri, yhdessä tekeminen ja yhteinen tavoite auttaa jaksamaan myös tulevissa muutoksissa. Työilmapiiriä voimme kehittää monin työsuojelun työvälinein. Luottaminen on jaksamisen perusta. Yksi työhyvinvoinnin perusta on kehitys- ja tavoitekeskustelujen käyminen. Keskustelujen kautta voimme kirkastaa perustehtäväämme. Henkilöstökulut alittuivat toimintavuonna 3,2 prosenttia talousarvioon 2013 ja 4,7 prosenttia tilinpäätökseen 2012 verrattuna. Alitus pääosin johtui siitä, että virkoja ja tehtäviä jätettiin täyttämättä niin seurakunnissa kuin yhtymän toimintayksiköissä. Säästö palkoissa ja palkkioissa oli yhteensä euroa sisältäen henkilösivukulut. Lisäksi henkilöstömenojen oikaisueriä sisältäen mm. Kelan sairauspäivärahoja ja kuntoutuskorvauksia kirjattiin euroa enemmin kuin oli arvioitu. Yhteensä säästöt henkilöstökuluissa olivat euroa. Henkilöstökulut 2013 TA 2013 TP Käyttö-% Rahapalkat ja -palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,9 Henkilöstömenojen oikaisuerät ,7 Henkilöstökulut ,8 Vuodelta 2013 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Riitta Lonka, hallintojohtaja 15

16 3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluvun määrä (= läsnä oleva jäsenmäärä) ja kirkkoon kuuluminen ovat kehittyneet vuosina seuraavasti: Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala YHTEENSÄ Muutos Muutos, % -1,2 % -2,0 % -1,8 % -1,4 % -1,8 % Kouvolan kaupunki Muutos Kirkkoon kuuluminen 84,6 % 83,8 % 82,2 % 81,2 % 80,3 % 79,2 % Ajanjaksolla kirkkoon kuuluminen on laskenut Kouvolassa 5,4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2013 kirkkoon kuului 79 prosenttia Kouvolan kaupungin väestöstä. Kouvolan seurakuntiin liittyi 202 henkilöä vuonna LIITTYNEIDEN MÄÄRÄ SEURAKUNNITTAIN ANJALANKOSKI ELIMÄKI KOUVOLA KUUSANKOSKI VALKEALA Yhteensä % 125 % -18 % 0 % 0 % 0 % Seurakuntayhtymän väkiluku pieneni henkilöllä vuonna Suurimmat negatiiviset muutokset väkilukuun johtuivat eronneiden ja kuolleiden sekä positiiviset kastettujen lukumääristä. Vuosi 2013 oli yhtymän ajan toiseksi suurin kirkosta eroamisen vuosi. Liittyneitä oli vuoden 2012 tasoa ennätysmäärä. SEURAKUNTIEN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Liittyneet Eronneet Kastetut Kuolleet Nettomuutto Väkiluvun muutos Siirrot, poissaolevat Korjaukset MUUTOS YHTEENSÄ

17 Kaupungin väkiluku on pienentynyt kuntayhtymän aikana henkilöllä. Vastaavana ajankohtana Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku on pienentynyt henkilöllä. Vuoden 2013 aikana kaupungin väkiluku pieneni 362:llä, yhtymän 1 277:lla. Yhtymän väkiluvun on yhtymän aikana pienentynyt yli nelinkertaisesti kaupungin väkilukuun verrattuna. Kaupungin ja seurakuntayhtymän väkiluvun kehitys Seurakuntayhtymä Kaupunki

18 4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset projektit, lapsityön yhteiset koulutuskustannukset sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Jaalan kappeliseurakunnan luvut sisältyvät Kuusankosken seurakunnan lukuihin. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat eurolla (7 %). Määrärahat sopeutetaan seurakunnittain yhteneviksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Sitova vastuukate TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % Toteutuma Muutos % ylitys/alitus ta:oon Yhteistyö , , ,3 Anjalankosken srk , , ,3 Elimäen srk , , ,1 Kouvolan srk , , ,2 Kuusankosken srk , , ,5 Valkealan srk , , ,6 Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa , , ,5 Eur/jäsen Eur/jäsen Eur/jäsen Akoski Elimäki Kouvola Kkoski Valkeala Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa Anjalankosken seurakunta Toiminta-ajatus Meillä eletään uskossa Jumalaa rakastaen ja julistaen evankeliumia. Yleiskatsaus Vuonna 2013 seurakuntatyötä tehtiin laaja-alaisesti ja tunnollisesti, vaikka talousja henkilöstöresurssien pieneneminen tuntui eri työaloilla. Helmikuun 10. päivä kirkkoherra Heikki Heinonen asetettiin virkaan Sippolan kirkossa piispa Seppo Häkkisen johtaessa virkaanasettamista. Juhlassa oli runsaasti väkeä paikalla. Vuoden aikana kiinteistöstrategia aiheutti paljon keskustelua. Seurakunnan työryhmä esitti aluksi Inkeroisten kirkon asettamista käytöstä toistaiseksi poistettavien rakennusten ryhmään. Päätös aiheutti runsasta kansalaiskeskustelua. Adressiin kirkon säilyttämisen puolesta kertyi paljon nimiä. Seurakunnan päättäjät kuulivat jäsenten huolen ja sen seurauksena seurakuntaneuvosto teki uuden esityksen, jon- 18

19 ka mukaan Inkeroisten kirkko säilytetään jumalanpalveluskäytössä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen. Ummeljoen kyläkirkko sekä Kaipiaisten Elomaan talo jäivät poistettavien kiinteistöjen listalle. Myllykosken seurakuntatalon osalta kuultiin murheellisia uutisia. Kuntotarkastus toi esiin vakavia kosteusongelmia. Erilaiset vesivahingot ovat vuosien mittaan aiheuttaneet vaurioita rakennuksen eri osiin. Korjaustöiden kalliin hinnan vuoksi rakennusta ei ehdotettu korjattavaksi. Korvaavien tilojen etsiminen Myllykoskelta käynnistyi jo syykaudella vuonna Toimistotilat siirtyivät jo hyvissä ajoin Paperitehtaantielle. Seurakuntatyössä toimittiin sekä alueellisesti että työmuotopohjaisesti. Vapaaehtoiset toimivat omalla alueellaan seurakuntaelämää rakentaen. Entisen neljän seurakunnan alueilla järjestettiin jumalanpalveluksia, joihin koulutettiin maallikkoja vastuutehtäviin. Oli myös kirkkopyhiä eri järjestöjen kanssa. Seurakunta-alueilla järjestettiin seuroja, kinkereitä, erilaisia juhlia ja pienpiiritoimintaa. Vuosi vuodelta on paremmin opittu liikkumaan ja osallistumaan tilaisuuksiin seurakunnan eri alueilla. Lapsityö, perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö muodostavat kirkollisten toimitusten lisäksi laajimman kosketuspinnan seurakuntalaisiin. Kaupungin päiväkodit ovat mm. avoimia arkipyhäkoulujen pitämiseen. Rippikoulun jälkeinen isoiskoulutus vetää erityisesti tämän ajan nuoria. Lapsityössä on toimittu yhteistyössä Valkealan seurakunnan kanssa. Uusi tilanne on merkinnyt totuttelua ja opettelua, mutta kokemukset ovat kuitenkin positiivisia. Musiikkityö on järjestänyt monipuolisesti yhteislaulu- ja konserttitilaisuuksia. Korvenkylän kesäteatterissa oli Suomalainen messu. Kauneimmat joululaulut vietiin ravintola Mari s Cofehen. Siellä tavoitettiin paljon nuorempaa kuulijajoukkoa. Diakoniatyössä kaupungin palvelurakenteen muutos ja Myllykosken tehtaan loppuminen toivat omia haasteita. Yhteisvastuukeräyksessä yllettiin hyvään tulokseen, vaikka listakerääjät ovat vähentyneet. Evankelioimistyössä järjestettiin tilaisuuksia eri alueilla. Lähetystyössä tuettiin uskollisesti seurakunnan nimikkolähettejä ja -kohteita. Ystävyysseurakuntien Sindin ja Volosovon kanssa järjestettiin vierailuja puolin ja toisin sekä tuettiin taloudellisesti niiden toimintaa. Joulunaika on erinomaisen aktiivista aikaa seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisessa. Kauneimmat joululaulut, joulukonsertit, joulunäytelmät ja joulujuhlat kokosivat tuhansittain seurakuntalaisia yhteen. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto sekä 5 työalavastuuryhmää ja 4 aluevastuuryhmää. Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 9 kertaa vuoden aikana. Henkilöstöä oli 28 työntekijää seurakuntatyössä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Hengellinen elämä vahvistuu 2. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. 3. Ympäristökysymykset. 19

20 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 %:lla: Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan kokoontumisissa pidettiin kirkon sanomaa keskeisesti esillä eri ikäryhmien kohdalla. Erityyppiset palvelukset kokosivat ihmisiä, mutta kävijöiden määrä pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla. 2. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee 50 %:lla edellisvuoteen verrattuna: Kirkosta eroamisen rinnalle tuli myös enenevästi kirkkoon liittyvät. 3. Toimitaan niin, että saadaan ympäristödiplomi vuonna 2013: Tavoite saavutettiin. Kouvolan seurakuntayhtymälle luovutettiin ympäristödiplomi tammikuussa Elimäen seurakunta Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Seurakunnassa on jatkettu seurakuntalaisten aktivointia vastuuseen lähimmäisistä mm. kinkereiden yhteydessä tapahtuvan informaation ja keskustelun avulla. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin seurakuntamme alueella olevien organisaatioiden kanssa on toteutettu ja yhteisiä tilaisuuksia eläkeläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen kanssa on toteutettu. Kriisitilanteisiin on pyritty tarttumaan viivytyksettä ja järjestetty apua mahdollisuuksien mukaan. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta on vastannut kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja se kokoontui vuoden 2013 aikana 8 kertaa. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tero Hinkkanen. Vastuuryhmiä on 4: Lapsi- ja nuorisotyön-, Lähetystyön-, Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön sekä Diakoniatyön vastuuryhmät. Henkilöstössä 18 työntekijää: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, 2 kanttoria (kevätkaudella 1), 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia, 1 toimistotyöntekijä, 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhenkilöä. Seurakuntatyössä oli yhteensä 12 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 20

21 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Eri työalueet ovat suunnitelleet yhdessä jumalanpalveluksia ja seurakuntalaisia on kutsuttu aikaisempaa enemmän mukaan niiden toteutukseen. 2. Eri työmuodot ovat toiminnassaan pitäneet esillä lähimmäisvastuuta ja kannustaneet toimimaan eri tavoin lähellä ja kaukana olevien lähimmäisten hyväksi. 3. Työntekijät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota kohtaamisiin seurakuntalaisten kanssa eri yhteyksissä Kouvolan seurakunta Toiminta-ajatus Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat perustoimintojen turvaaminen ja maallikkotyön tukeminen. Yleiskatsaus Kouvolan seurakunnan toiminta perustui toiminta-ajatukseen. Edelleen heikentyvä taloudellinen tilanne on tuonut kuitenkin paljon haasteita niin toiminnallisesti, taloudellisesti kuin henkisestikin. Kesäkuussa järjestettiin valtakunnalliset lähetysjuhlat yhdessä ELY:n kanssa. Vieraina ja puhujina olivat mm. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi. Miesten vapaaehtoinen remontti- ja muuttopalvelu aloitti toimintansa. Miesten saunaillat ja Herrakammari ovat olleet miestyötä parhaimmillaan. Naisten aamukahvit muutaman kerran vuodessa ovat niin ikään säilyttäneet suosionsa. Kouvolan seurakunnan musiikkityö on ollut laadukasta ja kokoaa vuodesta toiseen tuhansia kuulijoita. Perinteinen Jouluvaellus järjestettiin myös vuonna 2013 Kouvolan keskustan alueella. Sateinen sää kuitenkin hieman verotti osanottajia. Lukuisat vapaaehtoiset mahdollistivat tämän tapahtuman. Kokonaisuutena voidaan todeta, että yhteistyö eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut mutkatonta. Seurakunnan työntekijöiden vierailut ovat myös lisääntyneet erilaisissa tilaisuuksissa. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakunta neuvosto, 16 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 50. Johtokuntia ovat aikuistyön, diakoniatyön, lapsi- ja perhetyön, lähetystyön sekä nuorisotyön johtokunnat. Toiminnalliset tavoitteet Jumalanpalvelus 2. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa 21

22 3. Jouluvaellus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Jumalanpalvelusryhmien perustaminen aloitettiin. 2. Vierailut eri tilaisuuksissa lisääntyivät. 3. Jouluvaellus toteutetaan myös vuonna Kuusankosken seurakunta Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Kasteen kautta Kuusankosken seurakuntaan liitettiin 140 uutta jäsentä, seurakuntaan liittyi 41 henkeä. Seurakunnan jäseniä kuoli 227. Seurakunnasta erosi 234 henkilöä. (Vuonna 2012, 165; vuonna 2011, 198; vuonna 2010, 330 ). Vuoden lopussa Kuusankosken seurakunnassa oli jäsentä. Kuusankosken seurakunta jatkoi vuonna 2013 seurakunnan hengellisen luonteen ja tehtävän terävöittämistä. Seurakunnan eri työmuodoilla oli vilkasta toimintaa kuluneen vuoden aikana. Paljon kohtaamisia tapahtui myös ilman suurempaa julkisuutta kodeissa, kouluissa, laitoksissa, kaupoissa, kaduilla, työpaikoilla, missä seurakuntalaiset sanoin ja teoin toivat Jumalan armon ja rakkauden todelliseksi arjen keskellä. Työntekijöiden rinnalla myös vapaaehtoisen seurakuntalaisen merkitys oli huomattava seurakuntatyön toteutuksessa. Diakonia- ja lähetystyössä on perinteisesti vapaaehtoistoiminnan merkitys ollut merkittävä. Vuoden 2013 aikana vapaaehtoistoiminta lisääntyi erityisesti jumalanpalvelus- ja musiikkityössä. Kuluneen vuoden aikana Kuusankosken seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus. Vuonna 2013 keskusrekisteripalvelut keskitettiin Kouvolaan, näin olleen toimitusvarauksia ei voinut enää hoitaa Kuusankoskelta. Samoin virkatodistukset yms. oli noudettava 4.3. alkaen Kouvolasta. Vuoden aikana käytiin yhtymän kiinteistöstrategiaan liittyen keskustelua seurakunnan kiinteistöistä. Kuusankosken seurakunta toi voimakkaasti esille näkemyksensä siitä, että Pytynlahden kesäkoti on toiminnan kannalta välttämätön eikä siitä luopuminen ole mahdollista. Kiinteistöihin liittyen seurakunnassa tehtiin vuoden aikana päätös siitä, että seurakunta on valmis luopumaan Kymintehtaan seurakuntatalosta sekä Markankylän seurakuntakodista. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Pidämme esillä evankeliumia. 2. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 3. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 22

23 4. tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 5. Toimimme heikoimmassa asemassa olevien puolestapuhujana. 6. Tuemme seurakuntalaisen vastuuta siitä, että hengellinen elämä vahvistuu ja huolenpito toteutuu. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papisto 8 kpl, lastenohjaajat 8 kpl, diakoniaviranhaltijat 5 ½ kpl, kanttorit 4 kpl, nuorisotyönohjaajat 3 kpl, toimistosihteerit 2 kpl ja lähetyssihteeri 1 kpl Jaalan diakonian viranhaltian jäätyä eläkkeelle virkaa ei täytetty. Yhdessä diakonian virassa ei ollut työntekijää seitsemään kuukauteen, toinen virka oli täyttämättä neljä kuukautta. Nuorisotyönohjaajan jäätyä helmikuussa virkavapaalle ja elokuussa eläkkeelle, virkaa ei täytetty. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteita kohti kuljettiin vuoden 2012 aikana. Evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta pidettiin esillä sanoin ja teoin, monissa paikoissa ja monin tavoin Valkealan seurakunta Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on kertoa Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Valkealan alueen ihmisille julistuksen, viikkotoiminnan, tapahtumien ja diakonian keinoin. Yleiskatsaus Vuosi 2013 oli toiminnallisesti vireä vuosi, jota sävytti erityisesti Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen avustajineen toimittama piispantarkastus. Kyseessä oli ensimmäinen ns. uusimuotoinen piispantarkastus Kouvolan seurakuntayhtymän alueella. Piispantarkastus alkoi seminaaripäivällä Mikkelissä toukokuussa 2013, siihen osallistuivat paikallisseurakuntien kirkkoherrat sekä yhtymän virkamiesjohtoa. Varsinainen tarkastusviikko oli viikko nro 40 lokakuun alussa. Valkealan seurakunnan työntekijöitä piispa kävi tapaamassa Keskusteluissa nousivat esiin mm. jumalanpalveluselämän kehittäminen, vapaaehtoisten rekrytoiminen, työssä jaksaminen ja uusien seurakuntalaisten tavoittaminen. Piispantarkastukseen liittyvä yritysvierailu tehtiin heti työntekijöiden tapaamisen jälkeen Aholammen marjatilalle, jossa tilan omistajat Esa ja Tuula Vigrén kertoivat oman yritystoimintansa lisäksi myös kylien elämästä Valkealassa. Piispantarkastus huipentui juhlamessuun Kouvolan Keskuskirkossa. Samaan aikaan yleisen piispantarkastuksen kanssa Valkealassa koettiin myös kenttäpiispan tarkastus, kun kenttäpiispa Pekka Särkiö kävi tarkastamassa Karjalan Prikaatin kirkollisen työn. Keväällä 2013 koettiin historiallinen hetki, kun keskusrekisterin palvelut Valkealan seurakuntatoimistolla päättyivät. Seurakuntayhtymässä oli päätetty siirtyä keskitetyn keskusrekisterin malliin, ja tämän johdosta kaikki keskusrekisterin työntekijät saivat toimitilansa Kouvolan seurakuntatoimistolta. Valkealan seurakuntatoimistosta vapautuneisiin tiloihin siirrettiin seurakunnan lähetystoimisto, lähetyspuoti sekä lähetyskirppis. Yhden papin ja kahden kanttorin työhuoneet siirrettiin aiempiin lähetystoimiston tiloihin. Uusien toimitilojen myötä seurakunnan lähetysharrastus koki uuden nousun. Kahdesti viikossa vapaaehtoisvoimin järjestetyt kahvit 23

24 lähetyksen hyväksi ovat keränneet hyvin seurakuntalaisia seurakuntatoimiston tiloihin. Valkealan seurakunta sai heinäkuussa 2013 vajaan viikon ajaksi 16 hengen vierailijaryhmän unkarilaisesta ystävyysseurakunnasta Bakonycsernyesta. Ryhmää johti Bakonycsernyen kirkkoherra István Szarka. Vieraat majoittuivat paikallisten ystävien luona, ja yhteisiä retkiä tehtiin mm. Repoveden kansallispuistoon. Vastavierailu koitti jo syyskuussa 2013, jolloin kirkkoherra Marko Marttilan ja kappalainen Merja Larvin johdolla 21 hengen kokoinen seurue vieraili Budapestissa, Bakonycsernyessa, Balatonfüredissa ja Wienissä. Kirkkoherra Marttila piti saarnan Bakonycsernyen kirkossa. Kouvolan seurakuntayhtymässä valmisteilla ollut kiinteistöstrategia eteni loppuvuodesta 2013 Valkealan osalta siten, että Taidekeskus Salmela teki ostotarjouksen Vuohijärven kyläkirkosta. Sekä yhteinen kirkkoneuvosto että yhteinen kirkkovaltuusto päättivät hyväksyä kyseisen tarjouksen. Asian käsittely etenee keväällä 2014 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin sekä Kirkkohallitukseen. Vuoden 2013 aikana Valkealan seurakunnan väkiluku pieneni 155 hengellä. Kasteen kautta seurakuntaan liitettiin 111 uutta jäsentä, hautaan siunattuja seurakunnan jäseniä oli 90. Seurakunnasta erosi 117 henkeä. Vastaavasti seurakuntaan liittyneitä oli 29 henkeä. Hallinto Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtaja, sihteeri ja 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 7 kertaa vuoden 2013 aikana. Henkilöstö Hengellisen työn viranhaltijoiden määrä vuonna 2013 on ollut 13 työntekijää. Toiminnallinen sihteeri Päivi Soini on siirtynyt seurakuntayhtymän työntekijästä Valkealan seurakunnan työntekijäksi. Lastenohjaajia on vuoden 2013 päättyessä 4, sekä yksi oppisopimuskoulutuksella lastenohjaajaksi opiskeleva henkilö. Nuorisodiakoni Antto Naukkarinen jäi virkavapaalle elokuussa 2013, ja hänen sijaisenaan aloitti lukien Johanna Helstelä. Toiminnalliset tavoitteet Yleisenä toiminnallisena tavoitteena on strategian mukaisesti hengellisen elämän vahvistaminen. Suurena haasteena on seurakunnan alueelle muuttavien uusien perheiden tavoittaminen ja innostaminen mukaan seurakunnan toimintaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuten työalakohtaiset yksityiskohtaisemmat toimintakertomukset osoittavat, seurakuntalaisia tavoitettiin vuoden 2013 aikana eri ikäryhmissä pinta-alaltaan laajan seurakunnan eri alueilla. Seurakuntalaisten rinnalla oltiin ilossa sekä surussa, arjessa sekä juhlassa. 24

25 4.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tehtäväalueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat euroa, 5 prosentilla. Yhteisten seurakunnallisten TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % tehtävien vastuukate ylitys/alitus ta:oon Viestintä ja tiedotus , ,7 Rovastikunnan tiedotus , ,6 Perheneuvonta , ,7 Sairaalasielunhoito , ,1 Kehitysvammaistyö , ,2 Palveleva puhelin , ,3 Yhtymän srk.työ yhteensä , ,3 Viestintäpalvelut ja rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Yhtymän viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintäpalvelujen tulee osana kirkon yleistä tiedotusta palvella tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii edistämään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin syntymistä ja lujittamaan tiedotusmyönteisiä asenteita seurakunnissa. Yleiskatsaus Viestintäpalvelut toteutti vuonna 2013 laajasti yhtymän ja seurakuntien viestintää. Perustyön lisäksi viestintäpalvelut oli vuoden aikana mukana toteuttamassa Viranomaiset Manskilla tapahtumaa sekä seurakuntien omia tapahtumia. Vuonna 2013 viestintäpalvelut vastasi rovastikunnan yhteisen seurakuntalehti Risteyksen toimitustyöstä yhdessä toimitusneuvoston kanssa. Lehden kustantajana aloitti Suomen Lehtiyhtymä Oy / SLY-Kirkkolehdet Oy. Viestintää laajennettiin sosiaaliseen mediaan Risteyksen Facebook-sivun kautta. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalveluista vastaa viestintäpäällikkö. Viestinnän työalavastaavana toimi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Keijo Gärdström ja viestintäpäällikkö Laura Blom sekä vs. viestintäpäällikkö Ulla-Maija Hiltunen Viestintäpalveluissa työskenteli kolme tiedottajaa. Viestintäpalveluiden vastuuryhmä tukee ja ohjaa viestintäpalvelujen viranhaltijoita ja työntekijöitä heidän tehtävissään yhteisen kirkkoneuvoston alaisena. Toiminnalliset tavoitteet 1. Viestinnän perustehtävän toteuttaminen 2. Sisäisen viestinnän kehittäminen 3. Henkilöstökoulutus 25

26 4. Sähköisen ja sosiaalisen median kehittäminen 5. Jouluradio Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Viestinnän perustehtävää toteutettiin paikallisissa lehdissä, Risteyslehdessä, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Seurakuntien ja yhtymän työalojen viestintää tuettiin. Ympäristöviestintää toteutettiin suunnitelman mukaisesti mm. Risteys-lehdessä ja kotisivujen ympäristövinkein. 2. Annettiin neuvontaa sekä avustettiin sisäisen viestinnän toteuttamisessa. 3. Järjestettiin henkilöstölle viestintäkoulutus sekä opastettiin kotisivujen päivittämisessä. Viestintäopas valmistui henkilöstön käyttöön. Tiedottajat osallistuivat valokuvauskurssille. Kirkon viestintäpäivillä paneuduttiin kriisiviestintään. 4. Seurakuntalehti Risteykselle luotiin oma Facebook-sivu. Henkilöstölle lähetettiin sähköpostitse Postia viestinnästä tiedotteita. 5. Jouluradio soi Kouvolassa vuonna 2013 neljättä kertaa. Jonkin verran tuli palautetta kuuluvuusongelmista muun muassa Sippolasta. Kouvolan radiotaajuus oli aiemmin ollut sijoitettuna Sippolaan, mutta nyt se oli sijoitettu Kouvolan kaupunkikeskustan tuntumaan - näin ollen taajuus kuului parhaimmin Kouvolan ympäristössä. Sippola oli kuuluvuusalueen reunamilla, joten kuuluvuudessa saattoi olla muita alueita heikompia kohtia. Seurakuntalehden toimitusneuvosto 2013 Martti Kivistö, Anjalankoski Marke Heijala, Elimäki Jyrki Nordlund, Iitti Maria Töyrylä, Kouvola Jyrki Lindberg, Kuusankoski Leena Mänttäri, Valkeala Viranhaltijat toimitusneuvostossa Laura Blom, päätoimittaja (pj) Ulla-Maija Hiltunen, päätoimittaja (pj) Anni Leskinen, toimitussihteeri, Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa oikea-aikaisesti, kestoltaan riittävästi ja laadukkaasti valtakunnallisen perheneuvonnan strategian mukaisesti. Työntekijät antavat työnohjausta ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. 26

27 Yleiskatsaus Perheneuvonnassa on jouduttu suhteuttamaan käytettävissä olevat henkilöstöresurssit asiakasmääriin. Palveluja on tarjottu nimenomaan pari- ja perhesuhteitaan työstäville. Selkeästi yksilöproblematiikasta nousevat asiakkuudet on ohjattu muualle avun piiriin. Huomiota on kiinnitetty asiakkuuksien kestoon ja mahdollisuuksien mukaan on työskennelty viiden käyntikerran puitteissa. Asiakkaita ei ole priorisoitu vaan he ovat päässeet käsittelemään asiaansa tulojärjestyksessä. Akuutissa kriisissä olevia on hoidettu vain silloin, kun tapaamisaika on järjestynyt kohtuullisen odotusajan puitteissa. Muuten akuutissa kriisissä olevat on ohjattu kaupungin toimijoille tai yksityisten palvelujen piiriin. Työnohjausten määrä kasvoi edelleen. Johtajan työyhteisökonsultti valmennuksen puitteissa on tehty myös työyhteisön kehittämistä. Seurakuntien rakennemuutosvaiheessa konsultoinnin osuus tullee kasvamaan. Taloudellisten leikkausten takia on jouduttu entistä enemmän miettimään toiminnan tulopuolta. Tulopuolen tavoite ei vuonna 2013 täysin toteutunut. Iitin seurakunnan ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyshuoltopiirin kanssa solmittu ostopalvelusopimus takasi iittiläisille nopean asiakkaaksi pääsyn. Työnohjausten maksullisuus koski niitä ohjattavia, jotka eivät ole seurakuntien palveluksessa. Seurakuntayhtymän ulkopuolelta tulevien seurakuntien työntekijöiden työnohjaukseen ottamisesta päätettiin tapauskohtaisesti. Koulutuksista perittiin palkkiota, joka on eri seurakunnille ja muille yhteisöille. Perheneuvonta järjesti yhdessä Sateenkaariperheet ry:n kanssa koulutusiltapäivän, jonka aiheena oli sateenkaariperheiden kohtaaminen asiakastyössä. Luennoimassa käytiin aiheesta: vakavan sairastumisen vaikutus parisuhteeseen ja perheneuvoja oli mukana perheleirin aikuisille suunnatussa osiossa. Vapaaehtoiset Johanna ja Risto Pesonen vetivät parisuhdeviikonlopun. Työntekijät ovat kouluttautuneet ja heidän jaksamistaan on tuettu yksilö- ja ryhmätyönohjauksella. Yhtymän yhteisten työalojen johtajan virka on ollut täyttämättä ja tehtävää on hoitanut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Yhtymän työalajohtajien kokoontumisia on vaivannut yhteisen ajan löytymisen vaikeus ja osallistujapula. Näin kokousten merkitys yhteisten asioiden käsittelyssä ja eteenpäin viemisessä on ollut vähäinen. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: työalaa johtaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri Toiminnalliset tavoitteet 1. Asiakastyö 2. Koko perheen huomioiminen ja tarvittaessa perhekäyntien järjestäminen. 3. Työntekijöiden ammattitaidon ja kehittäminen ja työkyvyn ylläpito 4. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksen antaminen ja työyhteisöjen kehittämistoiminta 5. Toiminnan arvioinnin kehittäminen 27

28 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Asiakastyötä tehtiin työajan puitteissa. 2. Asiakkaaksi pääsy on toteutunut tulojärjestyksessä. Paritapaamisten määrä on lisääntynyt: v työsuoritetta ja v työsuoritetta. Vaikka perhetapaamisten määrä ei ole noussut, asiakkaat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä siihen miten koko perhettä keskusteluissa huomioitiin. Asiakaspalautekyselyn mukaan 90,32 % palautteen antajista oli sitä mieltä, että lasten asioista keskusteltiin riittävästi. 3. Työntekijät ovat kouluttautuneet suunnitellusti vaikka koulutusmäärärahoja onkin leikattu. He ovat osallistuneet työnohjaukseen yksin ja ryhmänä. Tosin taloudellisista syistä ryhmätyönohjausten määrää on jouduttu vähentämään. 4. Annettujen työnohjauksien määrä on kasvanut edelleen. v yksilötyönohjauksia oli 189 työsuoritetta ja 2013 määrä oli 200. Vastaavasti ryhmätyönohjausten määrä kasvoi 22 työsuoritteesta 39:ään. Uutena on mukaan tullut työyhteisön kehittämistoiminta, jota on toteutettu konsulttivalmennukseen liittyvässä harjoitteluseurakunnassa. Seurakuntien rakenneuudistuksen myötä konsultoinnin tarve kasvaa jatkossa. 5. Perheneuvonnan valtakunnallisen asiakaspalautekyselyn keskuskohtaiset palautteet olivat myönteisiä. 45 vastaajasta 53,33 % antoi keskuksen toiminnasta arvosanan erinomainen ja 46,67 % hyvä. Kysymykseen kuinka käynnit ovat vaikuttaneet käsitykseen kirkosta vastasi 63,64 % myönteisesti. Kenelläkään vaikutus ei ollut negatiivinen. Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidossa tehdään erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä avoterveydenhuollon kentällä. Yleiskatsaus Vuonna 2013 sairaalasielunhoitotyötä on tehty Pohjois-Kymen sairaalassa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, Kouvolan pääterveysaseman sairaalassa sekä avoterveydenhuollossa. Johtavan sairaalapastorin Petra Sainion virkavapaa jatkui ja sijaisena jatkoi Mia Kähärä. Kesätyöntekijänä oli teologiopiskelija Terhi Jalo 7 viikon ajan. Tämä helpotti kesän töitä. Sielunhoitokeskustelujen määrä on kasvanut. Erityisesti potilaiden kanssa käydyt keskustelut ovat lisääntyneet. Samoin yksityisehtoollisia oli enemmän. Sairaalapastori Kari Niemelän erikoistumiskoulutus päättyi helmikuussa. Molemmat viranhaltijat olivat mukana kaupungin kriisityön päivystysringissä, vs. johtava myös johtoryhmässä. Uutena työmuotokokeiluna alkoivat papin pysäkki-hetket POKSin osasto 2:lla. Koska vastaanotto oli hyvää, papin pysäkki toiminta laajennetaan myös muille osastoille. Kouvolan pääterveysasemalla uutena työmuotona alkoi henkilökunnalle suunnatut keidasvartti-hetket. Samoin näitä on tarkoitus jatkaa, koska henkilökunta sitä toivoo. Työnohjauksellisen toiminta oli aiempaa laajempaa. Vs. johtava sairaalapastorilla oli sekä yksilöettä ryhmätyönohjauksia ja työhyvinvointi teemalla pidettyjä työnohjauksellisia tilaisuuksia kaikille pääterveysaseman sairaalaosastoille. Perheasiain neuvottelukeskuksessa oli joitakin asiakaskontakteja. Sairaalapappeja pyydettiin erilaisiin seurakunnan, kaupungin ja järjestöjen tilaisuuksiin kertomaan työstään, pitämään hartaushetkeä tai luennoimaan. Molemmat viranhaltijat osallistuivat syksyllä 28

29 pidettyyn kotihoidon henkilökunnalle suunnattuun saattohoitokoulutukseen. Koulutuksen järjestäjätaho oli kaupunki ja muita asiantuntijoita tuli seurakuntien diakoniatyöstä, kaupungin kotiutustiimistä ja Kymenlaakson syöpäyhdistyksestä. Viranhaltijat ovat osallistuneet valtakunnallisille neuvottelupäiville ja työnohjaukseen jaksamisen tukemiseksi. Hallinto ja henkilöstö Työtä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Johtokunnan kokoonpanoa lisättiin kahdella henkilöllä ja jäseniä on nyt kahdeksan. Työalalla on kaksi sairaalapapin virkaa. Vs. johtavana viranhaltijana toimi Mia Kähärä ja sairaalapastorina toimi Kari Niemelä. Toiminnalliset tavoitteet Perustehtävän hoitaminen laadukkaasti. 2. Työntekijöiden koulutustason saattaminen työn vaatimalle tasolle. 3. Työntekijöiden jaksamisen tukeminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Perustehtävän ydintä ovat sielunhoitokeskustelut. Sielunhoitokeskustelujen määrä on noussut. Koska saatu palaute työstä on ollut hyvää, voi sanoa myös laadullisten tavoitteiden toteutuneen. 2. Koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti. 3. Työnohjaus, työtekijöiden keskinäinen jakaminen, yhteistyö eri tahojen kanssa sekä saatu koulutus ovat tukeneet työssä jaksamista. Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä Kuusankoskella. Työn perustana on kristillinen käsitys ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Yleiskatsaus Keskeisintä pastorin työssä kuluvana vuonna olivat kehitysvammaisten, heidän omaistensa, ohjaajiensa, opettajiensa ja muiden alan työntekijöiden sielunhoito, jumalanpalvelukset, hartaustilaisuudet sekä yhden erityisrippikoulun toteuttaminen Imatran rovastikunnan alueella sekä päivärippikoulun opettajana ja kehitysvammaisen nuoren ohjaajana toimiminen Kouvolan rovastikunnan alueella. Pastori osallistui moniin työalueensa seurakuntien järjestämiin joulu- ja pääsiäisajan juhliin sekä leiritapahtumiin. CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä tapahtui monenlaista yhteistoimintaa eri yksiköiden kanssa juhlien, hartaustilaisuuksien, kouluvierailujen ja musiikkitapahtumien puitteissa. Syksyllä 2013 CAREA SOSPA:lla tapahtui paljon muutoksia. Moni ihminen muutti uuteen kotiin ja osastoja järjesteltiin uudestaan. Tämä on luonut paljon työtä asukkaiden ja hoitajien keskuudessa. 29

30 Kehitysvammaistyön pastori on kuluvana vuonna jatkanut sielunhoidon erikoistumiskoulutusta, joka on vaatinut merkittävää panostusta. Vuoden 2013 aikana pastorin toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti pääosin seuraavasti: a. Avohuolto ja Carean sosiaalipalvelujen yksiköt Kuusankoskella ja toiminta rovastikunnissa 2 erityisrippikoulua ja 2 konfirmaatiomessua 16 jumalanpalvelusvierailua, 6 kodin siunaamista 64 hartaus- ja juhlatilaisuutta, 43 erityiskoulujen aamuhartautta n. 50 avohuollon ja palvelukotien sielunhoitotapaamista b. Yhteistoiminta n. 30 neuvottelua ja kokousta c. Koulutustarpeet 28 neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivää 2 hautaan siunaamista 2 muistotilaisuutta 3 kastetta (työalan ulkopuolelta) 4 vihkimistä (työalan ulkopuolelta) Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa kehitysvammaistyön vastuuryhmä ja esimiehenä toimii Kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Työalalla toimii kehitysvammaistyön pastori. Toiminnalliset tavoitteet Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa sekä CAREA SOSPAn yksiköissä Kuusankoskella että koko pastorin laajalla työkentällä 4 rovastikunnan alueella. Vuosina on tarvetta n. 4 erityisrippikoulun toteuttamiseen eri puolilla pastorin työaluetta. Rippikoulutyö vaatii edelleen vuosittain huomattavan osan pastorin työajasta. Myös käynnissä oleva sielunhoidon erikoistumiskoulutus vaatii merkittävää työpanosta. Uutena työmuotona vuonna 2014 ovat alkaneet keskusteluryhmät työntekijöille (2 ryhmää), kehitysvammaisille nuorille (1 ryhmä) ja aikuisten kehitysvammaisten vanhemmille (1 ryhmä). Näiden toivotaan jatkuvan myös vuodelle Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palvelevan puhelimen päätehtävä on tarjota keskusteluapua tarvitseville välitön yhteys seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan ja käymään hänen kanssaan auttavaa keskustelua kunnioittaen avun tarvitsijan ratkaisuvaputta. Yleiskatsaus Soittojen määrä laski toimintavuonna hieman edellisestä vuodesta, mutta soittoja on yhä paljon. Soittojen kokonaismäärä oli 2670 (3161). Kun näistä vähennetään mykkäsoitot ja vikasoitot, niin vuoden aikana käytiin 2419 varsinasta puhelinkeskustelua. Ongelmaluokituksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen. Palveleva puhelin on monelle yksinäisyydessä ja psyykkisessä ahdingossa elävälle merkittävä tukipalvelu, mutta siihen otetaan yhteyttä myös akuuteissa kriisitilanteissa. Väkivaltaa käsitteleviä soittoja oli 85 (82), joista perheväkivalta oli 32 (36) puhelun takana. Erilaisista riippuvuuksista puhuttiin 201 kertaa. Alkoholi oli soiton 30

31 syynä 117 (185) kertaa, lääkkeet 29 ja huumeet 6. Uskonasiat ja perimmäisten kysymysten pohdinnan osuus 608 (729) puheluiden kokonaismäärään verrattuna on pysynyt suurena. Moni soitto päättyy rukoukseen ja rippiä pyysi 2 soittajaa. Itsemurha eri muodoissaan oli 105 (157) soiton aiheena. Puheluista suurin osa on pohdinta- ja rupattelupuheluita, kriisipuheluja oli 79. Hallinto ja henkilöstö Palvelevassa puhelimessa on työsopimussuhteinen, osa-aikainen sihteerin toimi (Tuula Orrela) sekä vapaaehtoisia päivystäjiä 50. Vastuuryhmän valitsee yhteinen kirkkoneuvosto kaksivuotiskausittain. Toiminnalliset tavoitteet 1. Turvata palvelevan puhelimen toiminta ja päivystäjien jaksaminen kiristyvästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. 2. Turvata riittävä vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointi eri seurakuntien alueelta päivystäjärenkaan jatkuvasti uusiutuessa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Päivystys on toiminut joka ilta. Päivystäjien sitoutuneisuus näkyy myös halukkuutena osallistua koulutukseen määrärahojen puitteissa. Työnohjausryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti päivystysvuorojen jälkeisellä viikolla. 2. Merkittävä rooli potentiaalisten päivystäjien rekrytoinnissa on aktiivisilla toimintaan sitoutuneilla päivystäjillä. Uusia päivystäjiä saatiin koulutettavaksi peräti 19. Ilmoitus päivystysajoista on edelleen Kouvolan Sanomissa ja nettisivuillamme Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluvat hautausmaakiinteistöjen, varsinaisen hautaustoimen sekä hautausmaahallinnon tehtäväalueet. Hautausmaakiinteistöjen ryhmästä on vuoden 2013 alusta lukien siirretty siunauskappeleiden tehtäväalueet vertailutietoineen kiinteistötoimeen ja siunauskappeleiden tehtäväalueilta vainajien säilytystilojen osuudet kuluista vuoden 2013 menojen osalta (ja siitä eteenpäin) muiden hautausmaarakennusten tehtäväalueille. Siirto on tehty kirkkohallituksen uuden ohjeistuksen mukaan. Talousarvion toteutuminen Hautaustoimen vastuukate alittui euroa, lähes 5 prosenttia, edellisestä vuodesta nettomenot alenivat lähes 7 prosenttia. Hautaustoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Hautaustoimen hallinto , ,4 Hautausmaakiinteistöt , ,8 Varsinainen hautaustoimi , ,6 Hautaustoimi yhteensä , ,8 31

32 Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaus, järjestäminen ja valvonta kuuluvat hautauspalveluiden vastuulle. Tehtävänä on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä tehtyjen metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. Yleiskatsaus Vuoden 2013 aikana haudattiin seurakuntayhtymän 17 hautausmaalle 993 (974) vainajaa. Arkkuhautauksia oli 522 kpl 52,67 % (554 kpl 56,88 %) ja tuhkahautauksia 471 kpl 47,43 % (420 kpl 43,12 %), joista muistolehtoihin 120 kpl 12,08 % (103 kpl 10,57 %). Siunauksia kappeleissa ja kirkoissa oli 850 kpl (930) ja osallistujia eli 31,44 henkilöä /siunaus ( ,5 hlöä/siunaus). Uurnan hautaamisia oli 284 kpl ja niissä henkilöä eli 6,2 henkilöä/uurnanhautaus (261 kpl hlöä eli 5,7 hlöä/hautaus). Muita tilaisuuksia kappeleissa oli 33 kpl, joissa henkilöä eli 76,81 henkilöä/tilaisuus (41 tilaisuutta, joissa hlöä eli 47,39 hlöä/til.). Vuoden aikana oli paljon työ- ja virkavapaita, jotka vaikuttivat tehtävien hoitoon ja määriin. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Vakituista henkilöstöä hautaustoimessa oli 18 kpl. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa oli 2 toimistosihteeriä ja määräaikainen toimistosihteeri 12 kk. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä oli lisäksi laitosmies-vahtimestari, kuusi erityisammattimiestä, hautausmaatyöntekijä ja kiinteistötyöntekijä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskenteli 93 (96) kausityöntekijää n. 35,7 (36,8) henkilötyövuoden ajan. Tästä noin puolet eli 18 (18,5) henkilötyövuotta on hautainhoitorahaston osuutta. Seurakuntayhtymällä on 21 hautausmaata ja niillä 10 siunauskappelia. Useimmilla hautausmailla on lisäksi tarvittavia huolto-, konehalli-, varasto- ja sosiaalitiloja. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suoritti syksyllä määriteltyjen hautausmaiden katselmuksen. Toiminnalliset tavoitteet Jätehuoltojärjestelmän päivittämisen aloittaminen hautausmailla 2. Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 4. Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamisen aloittaminen Statukseen 5. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtämisen aloittaminen 6. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkistamisen loppuunsaattaminen 7. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen aloittaminen eri hautausmailla 32

33 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hautaustoimen jätehuoltojärjestelmää on kartoitettu ympäristödiplomin valmistelun yhteydessä 2. Valkealan alueelle on siirtynyt työnjohtajaksi Tuula Kattelus-Mattsson. Kouvolan seurakuntapuutarhurin viran hallinnolliseen vastuualueeseen liitetään Valkealan alue. Kouvolan ja Valkealan alueen seurakuntapuutarhurin virka lakkautetaan ja täytetään työsopimussuhteisena vuoden 2014 aikana. Tehtäviä hoidetaan väliaikaisjärjestelyin kunnes seurakuntapuutarhurin työsopimussuhteinen tehtävä saadaan täytetyksi. 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja listaus saatiin tehtyä, hallinnollinen menettely siirtyi keväälle Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamista ei saatu aloitettua. Erinäisiä selvittelyjä on tehty. Varsinaiseen työhön tarvitaan lisäresursseja. 5. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtäminen ei toteutunut ollenkaan. Myös tähän työhön tarvitaan lisäresursseja. 6. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien uusiminen on edelleen kesken. 7. Karhunkankaan hautausmaalle otettiin käyttöön uusi uurnahautaosasto. Muiden alueiden suunnittelua jatkettiin Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat leiri- ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen ( lukien ml. siunauskappelit) sekä keittiötoimen vastuualueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat eurolla, 3 prosenttia. Edellisestä vuodesta menot alenivat 9 prosenttia. Vertailutiedoissa on tässä esitetty siunauskappelirakennusten bruttomenot, mutta vuodesta 2013 lähtien niistä on erotettu muuhun kuin siunaamiseen käytettyjen tilojen osuus menoista ja tuloista hautaustoimeen. Vuoden 2012 tasekirjassa siis myös siunauskappeleiden menot näkyvät hautaustoimessa, eivät tässä. Kiinteistötoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Kiinteistöhallinto , ,3 Keittiötoimi , ,2 Kirkot , ,2 Siunauskappelit , ,0 Seurakuntatalot , ,2 Leiri- ja toimintakeskukset , ,9 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet ,0 Osake- ja vuokrahuoneistot , ,8 Muut rakennukset ,0 Maa- ja metsätalous , ,7 Muu kiinteistötoimi , ,8 Ympäristödiplomi , ,4 Kiinteistötoimi yhteensä , ,2 33

34 Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen, seurakuntatalojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestarija siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Yleiskatsaus Kiinteistöpalvelujen johtavat esimiehet kokoontuivat vuoden aikana noin kolmen viikon välein kokouksiin, joissa käsiteltiin mm. hankintoja, korjaus- ja kunnossapitotöitä, investointeja, henkilöstöasioita sekä kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistötietojärjestelmää täydennettiin energiakulutusten osalta sekä päivitettiin tehdyt peruskorjaus- ja investointihankkeet. Kaikkia talousarviossa olleita korjauskohteita ja investointeja ei toteutettu, vaan kohteet priorisoitiin. Kiinteistöjen sekä maaalueiden myyntiä jatkettiin. Jaalan Veteraanitalon tontti sekä Jaalan kesäkoti myytiin Jaalan Kotiseutusäätiölle. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin kanssa jatkettiin tilojen vuokraamisessa. Kouvolan kaupunki vuokrasi Tornionmäen seurakuntakodin tilat päiväkerhotoimintaan. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että kosteusvaurioituneesta Myllykosken seurakuntatalosta luovutaan kalliiden korjauskustannusten takia ja järjestetään Myllykosken alueelle vastaavat korvattavat vuokratilat. Kouvolan kaupungilta vuokrattiin Myllykosken entisen sosiaalitoimiston tilat, mutta varsinaisia toiminnan tiloja vielä etsitään Myllykosken alueelta. Alkuvuoden kylmä ja luminen talvi lisäsi kiinteistöjen energiankulutuksia sekä aiheutti lisäkustannuksia rakennusten ja ulkoalueiden kunnossapidossa. Vuodelle 2013 varatut määrärahat eivät ylittyneet. Kiinteistötoimen vastuukate oli 96,7 %. Tulevaisuudessa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava usean prosentin kustannusten nousuun nykyinen kiinteistökanta huomioiden. Uutta talousarviota laadittaessa nykyiselle rakennuskannalle ei voida lähtökohtatasona pitää edellisvuoden tilinpäätöstä tai kuluvan vuoden talousarviota ja jopa niiden alitusta, koska kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousevat valtakunnallisesti kiinteistötoimesta riippumattomista tekijöistä. Kiinteistöjen määrää tulee vähentää, jotta talous saadaan tasapainotettua. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalvelujen hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 59,5 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Toiminnalliset tavoitteet Kiinteistöstrategian täytäntöön panon 2. Jatkoselvittely tilojen käytön tehostamisesta 3. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 4. Koulutus: henkinen jaksaminen ja työn tarjoamat voimavarat elämässä 5. Taloautomaation kehittäminen ja keskittäminen yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa 6. Kirkon ympäristödiplomin hakeminen 34

35 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kiinteistöstrategia jalkautui seurakuntiin lisäselvityksiä varten. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan seurakunnilta saadut lisäselvitykset. 2. Leirikeskustarpeiden osalta työryhmä teki jatkoselvityksen. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan ja palautti asian uudelleen valmisteluun. 3. Kiinteistötietojärjestelmään tallennettiin kiinteistöjen energiakulutuksia. Uuden huoltorakennuksen lämmitysjärjestelmä tehtiin maalämmölle. Havaittuja lämpövuotoja korjattiin eri kiinteistöissä. 4. Koulutusta järjestettiin sisäisesti vahtimestareille ja suntioille. 5. Taloautomaation kehittäminen ja keskittäminen jatkui yhteisellä projektityöntekijällä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Haminan seurakunnan kanssa. 6. Ympäristöohjelma saatiin valmiiksi kesään mennessä, auditointi suoritettiin lokakuussa ja joulukuussa kirkkohallitus myönsi Kouvolan seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin. Leiri- ja kurssikeskukset Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yleiskatsaus Varaukset toimii keskitetysti yhdessä laskutuksen kanssa Isäntä-ohjelmalla. Kaupungin kanssa on jatkettu Niinirannan vuokraamista, omaa toimintaa on vain kesä-heinäkuussa. Niinirannassa kokeiltiin ruuan toimittamista Puhjonrannasta, tätä jatketaan pienin muutoksin. Sisäinen tuotto on suoraa siirtoa toiminnallisten suunnittelemista leireistä ja niiden laskutuksista. Mikäli leiri pienenee tai peruuntuu jäävät kaikki ne sisäiset siirrot toteutumatta. Vapaiden aikojen myyminen jopa sesonkiaikoina on haasteellista nopealla aikataululla, mikäli leiri peruuntuu. Yllättävät korjauskustannukset nousevat leirikeskusten vanhetessa, niin rakennusten kuin koneiden ja laitteidenkin osalta. Myös ilmoitukset sisäilmaongelmista aiheuttavat ylimääräisiä kuluja, koska niihin on reagoitava. Eri seurakuntien leirien suunnittelu yhteisesti olisi tärkeää, jotta leirikeskuksemme olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Leirikeskus: Kävijät yht Kävijät yht Tilaisuuksia Käv./til. 13 Käv./pv13 Tolkkila / 365 pv käytössä Pytynlahti / 240 Niiniranta / 61 Puhjonranta / 365 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne luo epävarmuutta ja huolta henkilökunnassakin. 35

36 Hallinto ja henkilöstö Leiri- ja kurssikeskusten hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Ainoastaan Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta (kahdeksan työntekijää) läpi vuoden. Muissa paikoissa palvelua hoitavat seurakuntaemännät. Sesonkiaikoihin palkataan kausityöntekijöitä noin 20 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. Markkinoinnin kehittäminen 4. Ympäristöasiat 5. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen, koulutus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Vapaata kapasiteettia on myyty esim. eri yhdistyksille, puolustusvoimille, eri seurakunnille. Tehokkuutta voidaan lisätä. Hankalaa on saada asiakkaita meille hiljaiseen aikaan, sekä arkipäiviksi. 2. Henkilökunnan päivittäinen tarkkailu ja huolellisuus tilojen puhtaanapidossa ovat hyvää. Pienet korjaukset pyritään tekemään välittömästi omalla henkilökunnalla, mutta tarvittaessa soitetaan ammattihenkilöstöä paikalle. Puuttumalla epäkohtiin välittömästi saadaan vauriot pysymään pieninä. Terveystarkastaja on käynyt tilojamme läpi (Oiva-tarkastukset) ja todennut ne erittäin siisteiksi. 3. Markkinoinnissa on jatkuvasti kehitettävää ja parannettavaa. 4. Ympäristödiplomin myötä on kierrätystä ja biojätekeräystä lisätty, samoin siirrytty käsipyyherulliin paperien sijasta leirikeskuksissa. 5. Henkilökunta on osallistunut kiinteistöjen hoidon-, siisteyden- ja keittiöalankursseille, jotka Kirkon paikat on räätälöinyt ko. ammattiryhmille. Keittiötoimi Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Yleiskatsaus Keittiötoimea työllistävät työmuotojen/seurakuntien vuosittain järjestettävät tapahtumat, kirkkokahvit, päivärippikoulut, joulujuhlat, kokoukset, myyjäiset ja päiväkerhojen kevätjuhlat, viikkokerhot ym. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös ulkopuolisiin tilaisuuksiin tarjoilua, jota Kouvolassa onkin ollut paljon. Henkilökunnan kiertäminen koko yhtymän alueella on toiminut hyvin ja joustavasti. Taloudellinen tilanne ajaa työmuodot tarkentamaan toimintaansa ja niiden tarjoiluja. Elintarvikeostot ylittyivät. Kun määrärahoja on supistettu joka vuosi ja kuitenkin yleinen hintojen nousu on ollut 6 % vuodessa, tämä vaje on edessä. 36

37 Vertailulukuina vuonna 2012 keittiötoimi palveli henkilöä 897 tilaisuudessa eli ka. 34 hlöä/tilaisuus. Vuonna 2013 vastaavasti henkilöä 869 tilaisuudessa eli ka. 37 hlöä/tilaisuus. Suurin osa on kahvituksia, mutta mukana on myös isoja ruokatilaisuuksia. Anjalankosken osuus on hyvin pieni, noin 3 %. Eniten tarjoiluja hoitaa Kouvolan keittiötoimi: vuonna 2013 oli 308 tilaisuutta, joissa oli yhteensä henkilöä. Hallinto ja henkilöstö Keittiötoimen hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalvelujen päällikkö. Seurakuntaemäntiä on neljä (Elimäki, Kuusankoski, Kouvola, Valkeala) ja yksi vakituinen ravitsemustyöntekijä (Kouvola) sekä kaksi tarvittaessa tulevan sopimuksella toimivaa työntekijää. Seurakuntaemännät vastaavat myös leirikeskusten palvelutoiminnasta kesäisin ja tarvittaessa ympäri vuoden. Työaikapankki mahdollistaa pyhätöiden pitämisen vapaana, mikäli mahdollista eikä korvauksia näistä makseta silloin. Toiminnalliset tavoitteet Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Yhteistyö vahtimestareiden kanssa 3. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 4. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa 5. Ympäristöasioiden parantaminen ja kierrätyksen järjestäminen 6. Henkilöstön koulutus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kunkin seurakunnan emäntä on omalla itsenäisellä toiminnallaan huolehtinut keittiöiden siisteydestä ja mahdollisiin epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Korjauksia ovat tehneet eri ammattihenkilöt. 2. Yhteistyössä vahtimestareiden kanssa myös muissa tiloissa on siisteydestä huolehdittu kiitettävästi ja korjaustoimenpiteisiin ryhdytty tarvittaessa. 3. Inventointi tehdään kerran vuodessa. Hävikkiin tämä ei toistaiseksi ole vaikuttanut, mutta pystymme ennakoimaan isojen yksittäisten tilaisuuksien astialisäykset eri toimipisteisiin. 4. Budjetin suunnitteluun osallistuminen oli vielä hyvin vähäistä. Budjetin toteutumisen lukemista ja seuraamista kuitenkin opeteltiin. 5. Keittiö- ja leirikeskuspalveluiden ympäristövastaava on Sanna Ahtiainen. Hänen ollessaan vanhempainvapaalla ympäristövastaavana toimii hänen sijaisensa Marja-Leena Okka. Ympäristöasiat ovat hyvin hoidossa jo nyt keittiö- ja leirikeskuspalveluissa. Olemme pystyneet lisäämään kierrätystä ja biojätekeräilyä. 6. Seurakuntaemännät ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet Kirkon Paikkojen järjestämiin keittiöhenkilökunnalle suunnattuihin koulutuksiin. 37

38 Ympäristödiplomin haun valmistelutyöryhmä Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , 162, alkaa valmistella Kirkon ympäristödiplomin hakua. Tuolloin asetettiin diplomin valmistelun edellyttämä työryhmä, johon valittiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, hautaustoimen päällikkö Antti Kurki, pääemäntä Soile Laine, hankinta-asiamies Juhani Sipponen, myöhemmin taloussihteeri Ulla Tylli. Kirkkoherrat valitsivat myöhemmin keskuudestaan edustajakseen Valkealan kirkkoherra Marko Marttilan. Luottamushenkilöistä valittiin työryhmään Tuula Rikala ja Arto Sahamies. Puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ja sihteeriksi hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Työryhmä laajeni , pitäen sisällään myös valitut työalojen ympäristövastaavat. DI, maiseman suunnitteluhortonomi (AMK) Eija Leskinen toimi v projektityöntekijänä kirkon ympäristödiplomin hakuprosessissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomin auditointi suoritettiin , auditoijina olivat diakonissa Mari Ylönen ja hiippakuntadekaani Ouri Mattila. Yleiskatsaus työntekijöiden yhteisessä Yhtymä-päivässä olivat ympäristöasiat kattavasti esillä, mm. tietokilpailu, jossa yksi ryhmä vastasi 12 kysymykseen kolmestatoista oikein sekä spontaanisesti ryhmissä syntynyt ympäristöräppi ja toteutettiin vierailut Keltakankaan Jäteasemalla Earth hour osallistuminen Risteyslehden kevätnumeron teemana Eija Leskisen vierailut asian tiimoilta paikallisseurakunnissa huhti-toukokuussa/2013 ympäristödiplomin auditointi Mikkeliin hiippakunnan tuomiokapitulin puoltolauseke Kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämisestä Kirkkohallituksen päätös ympäristödiplomin myöntämisestä Kouvolan seurakuntayhtymälle vuosiksi Ympäristövastaavien osuudet: Ympäristöviestintää toteutettiin toimintavuonna pääasiassa kotisivujen kotisivuilla oli kuukausittain ympäristövinkki. Risteys seurakuntalehden sekä mediatiedotteiden kautta; Risteys 1/2013: Iloista paastoa!, Risteys 2/2013: Maapallo pimenee tunniksi, Risteys 3/2013: Haudat kesäkuntoon, Risteys 4/2013: Muistolehto Elimäelle. Risteyksen Facebook-sivulla toteutettiin joulukuun aikana joulukalenteri, jossa joka päivä annettiin vinkkejä ekologisemman joulun viettoon. Yleishallinto lähetti kolme sähköpostia: Oletko muistanut sammuttaa valot, Viilennä viisaasti kesällä energiavinkkejä Motivan sivuilta, Kierrätä joulunakin. Tulostinympäristön vaihtuminen säästää tulevaisuudessa paperia ja on kaiken kaikkiaan ympäristönäkökulmat huomioiva. 38

39 Jumalanpalveluselämässä huomioitiin ympäristöasiat Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa: luomakunnan sunnuntaita on vietetty on toteutettu kylvöjen ja sadon siunaamisia eri yhteistyötahojen kanssa joulurauhan julistus metsän keskellä Latu-yhdistyksen kanssa metsäkirkkojen viettoa jumalanpalveluksissa käytetty psalmitekstejä, joissa Jumalan luomistekojen ylistystä jumalanpalvelustilojen koristelussa kesäaikaan myös luonnonkukkia mahdollisuuksien mukaan kertakäyttöisten monisteiden määrää vähennetty. Musiikkityön ympäristöteot: luontoaiheisten laulujen laulaminen ja asioista keskustelu samassa yhteydessä yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen luonnossa kesäaikaan, mikäli mahdollista sähkölaitteiden (myös tietokoneen) ja valojen sammuttaminen entistä aktiivisemmin sähkösoittimen korvaaminen harmonikalla mm. hartauksissa ja ulkoilmatapahtumissa urkujen (sähkön) sammuttaminen pidempien soittotaukojen (esim. jumalanpalveluksissa saarnan) ajaksi polkupyörän käyttö auton sijasta käsiohjelmien (esim. lasten kirkkohetkissä) käyttö useampaan kertaan; silloin, kun käsiohjelma kertakäyttöluonteinen, siihen on liitetty värityskuva, josta voi tehdä vaikka taulun (tämä ehkä liittyy myös jumalanpalvelustyöhön) roskien lajittelu rippikoululaisten innostaminen ekotekojen keksimiseen ja toteuttamiseen leireillä Lapsityössä lajittelua toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Askartelu- ja piirustusmateriaalit käytetään taloudellisesti, niin ettei jätettä synny. Askarteluissa käytetään mahdollisimman paljon kierrätys- ja luonnonmateriaalia. Diakoniatyön ekoteot avustustyössä Kouvolan ruokapankki ruokakaupat ja leipomot lahjoittavat ylijäämätuotteitaan jaettavaksi vähävaraisille (päätyisivät muutoin biojätteeksi) toteutus yhteistyössä Kouvolan kaupungin, Työttömien yhdistysten ja Korttelikotiyhdistyksen kanssa vaatteiden, astioiden ja muiden kodintarvikkeiden kierrätys otetaan lahjoituksina vastaan ja annetaan tarvitseville maksusitoumukset kirpputorille vaatteiden ja kodinhankintojen ostamiseen opastusta ja kannustusta ympäristöystävälliseen liikkumiseen, ruuanvalmistukseen, siivoukseen ja muihin kotitöihin sekä vapaa-ajan viettoon. Leirit, retket, tilaisuudet ja ryhmätoiminta leirejä on järjestetty ympäristöteemalla vapaaehtoistyön tilaisuuksia ja retkiä on järjestetty yhteistyössä eri työalojen kanssa, eli selvitty vähemmillä kuljetuksilla eli päästöillä somistukseen ja alttarikoristeluihin on käytetty luonnosta kerättyä materiaalia luontopolkuja. Hautaustoimessa tarjotaan haudanhoitovaihtoehtona perennahoitoja. Keittiötoimen ympäristöteot: tarjotaan vain Reilun kaupan kahvia ja teetä koristelussa käytetty luonnonvaraisia koristeita sekä kierrätysmateriaaleja kertakäyttöastioiden käyttö vähennetty minimiin lopetettu pienten annosmargariinien käyttö sekä vähennetty annosjugurttien käyttöä 39

40 suositaan ympäristöystävällisiä kynttilöitä, serviettejä, kaitaliinoja käytetään mahdollisuuksien mukaan omaa tuotantoa: omenoita, raparpereja. Ympäristöteot kiinteistötoimessa: Kouvolan Vanhan hautausmaan huoltorakennus valmistui. Rakennus on energiataloudellisesti parasta A-luokkaa, tähän päästiin mm. maalämmön, energiataloudellisten valaisinten ja huolellisen eristämisen ja tiivistyksen ansiosta budjettiin on saatu energiaa parantavia määrärahoja. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi valittiin ylipuutarhuri Janne Saarinen ja ympäristötyöryhmän jäseniksi eri työaloilta: Jumalanpalveluelämä: Eija Murto Musiikkityö: Terhi Paukku Aikuis-, evankelioimis- ja lähetystyö: Susanna Roitto Lapsityö: Eila Katajisto Nuorisotyö: Ari Roiha Diakoniatyö: Stiina Porvali Viestintä: Laura Blom, sij. Ulla-Maija Hiltunen Hautaustoimi: Janne Saarinen Kiinteistöt: Jari Kokkonen Keittiötoimi: Sanna Ahtiainen, sij. Marja-Leena Okka Yleishallinto: Kirsi Valapuro lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Marke Heijala ja työryhmän jäsen Matti Mustikkamaa. Toiminnalliset tavoitteet Ympäristödiplomin hakeminen ja tavoitteissa pysyminen 2. Ympäristötietouden edelleen lisääminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kirkkohallitus myönsi Kouvolan seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin vuosille Työntekijöiden asenteissa ympäristöasioita on tapahtunut muutos ympäristöasioita kohtaan Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät luottamushenkilöhallinnon (hallintoelimet: kirkolliset vaalit, yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto ja niiden asettamat työryhmät), yhtymän hallinnon, henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, IT-aluekeskuksen, keskusrekisterin, arkistotoimen, toimitusvarausten teon ja muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat euroa, vajaat 8 prosenttia, ja alenivat myös edellisestä vuodesta runsaat 8 prosenttia. 40

41 Yleishallinnon sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Kirkolliset vaalit ,0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto , ,0 Hallintopalvelut , ,7 Tarkastustoimi , ,1 Monistamot ,0 0 Henkilöstöpalvelut , ,4 Työhyvinvointi , ,3 Taloushallinto , ,8 Tietohallinto , ,2 IT-aluekeskus Kouvola , ,8 Keskusrekisteri , ,3 Arkistotoimi , ,4 Toimitusvarausten teko ja srk.toimistot , ,1 Muu yleishallinto , ,3 Yleishallinto yhteensä , ,4 Yleishallinnosta on vuoden 2013 alusta lukien siirretty perussäännön muutoksen myötä seurakuntien toiminnalliset sihteerit henkilöstömenoineen paikallisseurakuntien alaisuuteen. Talousarvion toteutumavertailulaskennassa myös vastaavat toimistopalveluiden tehtäväalueet vuodelta 2012 on siirretty yleishallinnosta seurakuntatyön alle vertailun helpottamiseksi. Hallinto- ja henkilöstöpalvelut sekä työhyvinvointi Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallinto-osaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Hallinto- ja henkilöstöpalveluja johtaa hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin tukena on henkilöstöpalvelun johtokunta ja yhteistyötoimikunta. Hallintopalveluissa työskentelee hallintosihteeri (52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Henkilöstöpalveluissa työskentelevät henkilöstösihteeri, kolme toimistosihteeriä sekä toimistosihteeri (määräaikainen 40 %). Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 2. kerroksessa. Hallintopalvelut Yleiskatsaus Seurakuntayhtymän hallinto-osaston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston esityslistalle tulevien asioiden kokoaminen ja koko seurakuntayhtymää koskevien suurten asioiden valmistelu. 41

42 Hallintopalveluiden toimiston tehtäviin kuuluu koko yhtymän puhelinliittymä- ja laitehankinnat seurakuntayhtymä siirtyi DNA:n asiakkaaksi, vaihto toi tullessaan erilaisia haasteita ja selvittelytöitä, sillä operaattoreiden välillä käytännöissä oli paljonkin eroavuuksia. Uuden operaattorin kanssa käytiin neuvotteluja asioiden kuntoon saattamiseksi ja vuoden lopussa voidaankin olla melko tyytyväisiä tilanteeseen, puhelinkulut ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tulostuspalvelun ulkoistamisessa, joka toteutettiin 2013, luovuttiin henkilökohtaisista tulostimista mahdollisuuksien mukaan. Tämä merkitsi siirtymistä ympäristöystävällisempään työympäristöön alkaen tulostusmenot on pystytty kohdentamaan aiheutusperiaatteella oikeille kustannuspaikoille. Laskutuksessa muutos on suuri, sillä aiemmin tulostus- ja kopiokoneiden laitevuokrat ja huoltokustannukset vyörytettiin palkkojen suhteessa työmuodoille. Tämänhetkisessä mallissa tulostuksilla on tietty hinta, josta käytön mukaan kustannukset syntyvät. Jatkossa pystymme miettimään ja kehittämään kustannuspaikoittain tulostuksien määrää ja tarpeellisuutta. Hallintopalveluista hoidettiin mm. ympäristötyöryhmän, valmiustyöryhmän, seurakuntasuunnittelutoimikunnan ja taloustyöryhmän sihteerin tehtävät. Hallintopalvelut järjesti seurakuntien toiminnallisille sihteereille ja muille sihteereille, jotka toimivat mm. johtokuntien sihteereinä, koulutustilaisuuden kokouskäytäntöihin liittyvistä asioista. Muutoinkin hallintopalvelut neuvoivat ja toimivat yhteistyössä tarvittaessa seurakuntien toiminnallisten ja johtokuntien sihteerien kanssa hallinnollisissa asioissa. Yhtymän henkilöstön kahteen yhteiseen tapaamiseen hallintopalvelut laati kutsut. Kirkkoherrat ja yhtymän palveluyksiköiden päälliköt pitivät kerran kuussa tiimikokouksia, joissa hallintojohtaja toimi puheenjohtajana ja hallintopalvelut on laatinut palavereista muistiot. Yhtymän johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa pääsääntöisesti edellisellä viikolla ennen yhteisen kirkkoneuvoston kokousta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan edelleen kehittäminen. seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteisten toimintatapojen syventäminen. Yhteyksien pitäminen kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa. Ympäristökysymyksien ja -arvojen huomioiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet tiedonkulun parantaminen sekä johto- ja esimiestaitojen kehittäminen, 2. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 3. järjestetään seurakuntayhtymän ja henkilöstön yhteisiä tapaamisia, joissa myös luottamushenkilöedustus on paikalla, 4. kirkon ympäristödiplomihankkeen toteuttaminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Viranhaltijapäätökset lähetetään sähköpostitse vähintään kaksi kertaa viikossa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lisäksi tiedonkulkua päätöksistä on kehitetty siten, että myös henkilöstöä koskevat päätökset toimitetaan henkilöstöpalveluihin sähköpostitse. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivänä oli laajennettu johtotiimi, johon osal- 42

43 listuivat hallintojohtaja, kirkkoherrat ja yhteisten työalojen vastaavat päälliköt sekä yhtymän päälliköt. 2. Toimintavuonna Kouvolan kaupungin edustajien kanssa oli tapaaminen kaupungin kutsusta toukokuussa, piispantarkastuksen yhteydessä lokakuussa ja joululounastapaaminen joulukuussa. Yhtymästä osallistuttiin viranomaispäivään Kouvolan keskustassa Manskilla. Tiedotusvälineiden edustajille järjestettiin kaksi media-aamiaista. 3. Toimintavuonna järjestettiin kaksi työyhteisöpäivää koko henkilöstölle tammikuussa ja syyskuussa. Piispantarkastus syksyllä kokosi yhteen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä useampaankin tapaamiseen. 4. Kirkon ympäristödiplomi Kouvolan seurakuntayhtymälle myönnettiin Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Yleiskatsaus Toimintavuonna seurakuntayhtymässä otettiin käyttöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen harkinnanvarainen palkanosa takautuvasti alkaen, johon käytettiin KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan 10 :ssä tarkoitettua 0,5 %:n järjestelyerää. Kirkon alan palkkausjärjestelmän mukaisen harkinnanvarainen palkanosa Havan käyttöönottoa ja soveltamista oli valmistelu jo kaksi vuotta. Tammikuussa käytiin kehitys- ja tavoitekeskustelut. Suoritusten arviointijakso oli seitsemän kuukautta elokuun loppuun. Syyskuun alussa oli työsuoritusten arviointi ja lokakuussa tehtiin päätökset palkanosan maksusta. Palkanosan käyttöönotto on haastavaa ja vaatii esimiehiltä hyvää esimiestyötä: johdonmukaisuutta, tasapuolisuutta, rohkeutta ja henkilöstöltä aktiivisuutta, osallistumista ja tukea. Henkilöstöpalvelun johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Henkilöstöpalvelun johtokunta teki päätöksen lokakuussa harkinnanvaraisen palkanosan maksuunpanosta. Johtokunnassa käsiteltiin lisäksi yhtymän henkilöstökertomus, henkilöstöpalvelujen ja työhyvinvoinnin toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat. Lisäksi toimintavuoden keväällä valmisteltiin yhdessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän henkilöstöjaoston kanssa seurakuntayhtymien yhteisen talouspäällikön viran tehtävänkuvaus, johtosääntö ja soveltamisohjeet. Johtokunnassa käsiteltiin lisäksi palkantarkistuksia, nimiketarkistuksia, ansio- ja kunniamerkkianomuksia. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan paneuduttiin yhdessä työterveyshuollon edustajien kanssa. Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. Toimikunta paneutui työntekijöiden työturvallisuuteen ja terveyteen sekä henkilöstön tilaan liittyviin asioihin, sopi yhtymän yhteisistä liikunnallisista tapahtumista, antoi lausuntoja henkilöstökertomuksesta, henkilöstön kehittämissuunnitelmista sekä keskusteli talouden ja toiminnan tilasta. Asioita tuotiin esille sekä työnantajan että työntekijöiden edustajien toimesta. Kiinteistöstrategiasta nousevasta ennakoidusta henkilöstösuunnittelun tarpeesta ja eläköitymisten hyödyntämisestä sekä muutosten hallinnasta keskusteltiin edellisten vuosien tapaan vilkkaasti. 43

44 Tarkempien henkilöstösuunnitelmien tekeminen pidemmälle aikavälille katsottiin välttämättömäksi niin yhtymän toimintayksiköissä kuin paikallisseurakunnissa henkilöstöstrategian mukaisesti. Henkilöstöpalvelujen yksi tärkeä tehtäväalue on yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Toimintavuoden aikana tavoitteena oli ennaltaehkäisevä toiminta, työstä ja työpaikasta johtuvien sairausriskien hallinta, työkyvyn sekä terveyden edistäminen työpaikkaselvitysten ja sairauspoissaolojen seurannan avulla. Sairauspoissaolojen hallinta tulee olemaan yksi suuri haaste tulevina vuosina. Toimintavuonna oli pilotointihanke varhaisen välittämisen mallin tehostamisessa seurakuntayhtymässä. Keskeiset strategian mukaiset painopisteet suunnittelukaudella Henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen 2. Kirkon palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto 3. Yhteistoiminta-asioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön 4. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen 5. Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen 6. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushankkeeseen valmistautuminen 7. Ympäristöohjelman huomioiminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Henkilöstöpalvelujen tiimipalavereja pidettiin säännöllisin välein, joissa keskusteltiin sopimuksissa, lainsäädännössä ym. ohjeistuksissa tapahtuvista muutoksista, sovittiin yhteisesti tiedotettavista asioista ja kehittämisen kohteista sekä johtokuntiin/toimikuntiin valmisteltavista asioista. 2. Luottamusmiesneuvotteluja oli vuoden aikana kuusi, joissa neuvoteltiin mm. harkinnanvaraisen palkanosan paikallisista periaatteista ja soveltamisesta, työaikapankin käyttöönotosta toistaiseksi koskien kiinteistö- ja hautaustoimen työntekijöitä ja lastenohjaajia, toimituspalkkioiden suositussopimuksesta ja henkilöstöön kohdistuvista muista ratkaisuista. Pääluottamusmiesten kanssa keskusteltiin myös uudesta Kirkon virkamiesoikeudellisista säädöksistä ja vaikutuksesta käytäntöön. 3. Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin työpaikkojen olosuhteita ja muita työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi liittyviä asioita, annettiin lausuntoja henkilöstöön olennaisesti vaikuttavista hankkeista ja henkilöstöstrategiasta. Työsuojelupäällikkö käynnisti yhteistoimintahenkilöstöä koskevat vaalit, joissa toimikaudeksi valittiin kolme työsuojeluvaltuutettua ja kullekin heistä kaksi varavaltuutettua. 4. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa syvennettiin mm. varhaisen välittämisen mallia ja työterveysneuvotteluja tehostamalla työkyvyn tukemiseksi. Varhaisen välittämisen mallin tehostamiseen oli pilotointihanke. Kevan päätöksillä työurien jatkamiseksi pitkien poissaolojen jälkeen kokeiltiin myös työssäjaksamista työkokeilun avulla. 5. Osa esimiehistä suoritti loppuun Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ja Tekniikan erikoisammattitutkinnon (TET) toimintavuoden aikana. Tut- 44

45 kinnot kaiken kaikkiaan suoritti 20 johdon edustajaa ja esimiestä. Lisäksi yhtymässä on osallistuttu Kirkon johtamiskoulutukseen. 6. Kirkon palveluskeskus (Kipa) -hankkeen alkutaivalta seurattiin mielenkiinnolla ja maltillisesti. Varsinaisesti ensimmäiset seurakunnat/seurakuntataloudet liittyivät palvelukeskukseen alkaen. Kouvolan seurakuntayhtymä liittyy Kipaan viimeistään Siirtymisen aientamista vuonna 2016 koskeva päätös tulee tehdä kevään 2014 aikana. 7. Otettiin huomioon ympäristöasiat säästämällä luontoa mm. toimistoissa paperin kulutuksen ja tulostamisen vähentämistä. Talouspalvelut Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. Yleiskatsaus Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu ja vakuutukset sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto sekä johtoryhmä). Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Talouspäällikön virka on yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa alkaen niin, että 60 % työajasta ja henkilöstökuluista kuuluu Kouvolan seurakuntayhtymälle. Henkilöstösäästö näkyy toimintatuottojen kasvuna. Myyntireskontran toimistosihteerin jääminen virkavapaalle ja alkaen eläkkeelle on hoidettu tällä hetkellä jakamalla tehtäviä ja vastuita uudelleen tiimin sisällä ja täyttämällä tehtävä määräaikaisella, osa-aikaisella toimistosihteerillä. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä sekä neljä toimistosihteeriä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme viestintään, työmuotojen palvelemiseen, kirkon uudistumiseen. Yhtymän vuoden 2013 erityispainopisteenä oli jäsenyyden vahvistaminen. Toiminnalliset tavoitteet Viemme viestiä: verkkosivujen uudistaminen 2. Viemme viestiä: koko tiimin osallistuminen viestintäpalveluiden maaliskuussa järjestämään perusviestintäkoulutukseen 3. Rakenteet ja talous palvelevat toimintaa: yhteistyön edelleen kehittäminen, vuonna 2013 erityisesti kolehdeista vastaavien ja hautaustoimen kanssa 4. Kirkon uudistuminen jatkuu: laskuntarkastajien ja -hyväksyjien tiliöintivalmiuksien lisääminen ennakoiden Kirkon Palvelukeskuksen asiakkuutta 5. Kirkon uudistuminen jatkuu: arkistoinnin dokumentointi ja päätearkistointi 45

46 6. Ympäristödiplomi: reilunkaupan kahvin ja teen tarjoaminen vieraillemme ympäristödiplomin mukaisesti Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Talouspalveluiden kotisivut uudistettiin: kolmiosainen sisältö (taloustietoa, talousarvio, tilinpäätös), lisättiin grafiikka verotulojen käyttö euroa/ jäsen 2. Kuusi tiimin jäsentä osallistui viestintäkoulutukseen 3. Järjestettiin tapaamiset kolehdeista vastaavien ja hautaustoimen kanssa. Kolehtien ja lähetystyön kirjaus- ja tilityskäytäntöä kehitettiin. 4. Tiliöintivalmiudet ovat hyvällä tasolla. 5. Talouspalveluiden arkistot tarkastettiin ja tehtiin arkistonmuodostussuunnitelman mukainen vanhojen tositteiden hävittäminen. Päätearkistointi tehtiin. 6. Ympäristödiplomin mukainen käytäntö vakiinnutettiin. Tietohallinto, IT-aluekeskus Tietohallinto (10500) Tietohallinto on hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän omien yhteisten IT-palveluiden kustannuksia. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti ITaluekeskus. Hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT-aluekeskus (10520) Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan lisätoimintoja aika- ja osaamisresurssin puitteissa. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Yleiskatsaus 2013 budjetti toteutui kustannusten osalta lähes tarkalleen (99,4 %). Toteumaa voidaan pitää hyvänä, koska lisenssimaksujen osalta hinnat kohosivat budjetoituun nähden n euroa. IT-alueella pidettiin hyvää kulukuria, mistä kiitokset ITalueen henkilöstölle vastuullisesta toiminnasta kuluneen vuoden aikana. Suurimmat säästöt saatiin aikaan koulutuspalveluiden ja laitteiden hankinnoissa. Näiden osalta hankintoja siirrettiin vuoden 2014 puolelle. IT-alueelle hankittiin vuoden 2013 aikana 145 työasemaa ja 70 kannettavaa tietokonetta. Vuoden 2013 loppupuolella päivitettiin vanhoja XP-käyttöjärjestelmällä varustettuja laitteita. XP:n tuki loppuu huhtikuussa Tätä kirjoitettaessa XPlaitteiden määrä on 109 ja loput koneet ehditään vaihtaa huhtikuuhun 2014 mennessä marraskuussa alkoi uusi työasemien hankintasopimus ja uuden sopimuksen odottelu aiheutti hankintapiikin, minkä takia tilattujen laitteiden toimitus- 46

47 ajat olivat poikkeuksellisen pitkiä ja lähes kaikki vuoden 2013 joulukuussa tilatut laitteet tulivat vasta seuraavan vuoden puolella. Vuonna 2013 järjestettiin Kouvolan seurakuntayhtymässä PowerPoint 2010 alkeis- ja jatkokurssi Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksella. Kumpikin kurssi kesti 4 oppituntia. Osallistujia oli 24. Mikkelin tuomikirkkoseurakunnassa järjestettiin Office 2010 koulutus, jonka kesto oli 9 kokoontumista (yht. 28 oppituntia) aiheena oli Word, Excel, PowerPoint ja ohjelmien yhteiskäyttö. Osallistujia oli 20. Lappeenrannan seurakuntayhtymässä järjestettiin Excelin jatkokurssi, kesto 8 h, osallistujia 18 ja tietokoneen peruskäyttö, kesto 4 h, osallistujia 15. Jatkossakin pyrimme auttamaan osakasseurakuntia järjestämään haluamiaan koulutuksia. Koulutusten vaikuttavuus on parempi silloin, kun seurakunnat kysyvät juuri omaan tarpeeseensa sopivia koulutuksia ja IT-alueelta voidaan auttaa koulutusresurssien kartoituksessa jolloin koulutukset saadaan toteutettua myös kustannustehokkaammin. Peruspalveluiden lisäksi tulevaisuutta täyttävät osakasseurakuntien Kipaan siirtymiset ja näihin liittyvät sopimus- ja järjestelmäasiat. Kipaan siirtyivät alkaen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Kangasniemen, Lemin, Mäntyharjun ja Taipalsaaren seurakunnat. Kipa tulee käyttämään omassa toiminnassaan uutta Henkilö- ja palvelussuhderekisteriä, jonka integrointimahdollisuus mm. käyttölupajärjestelmään tutkitaan tarkasti. Tästä on tarkoitus aloittaa projekti vuoden 2014 alussa. Myös helpdeskin palvelutasoa ja resurssin riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Vuoden 2013 aikana Helpdeskin tikettijärjestelmään kirjattiin lähes 3900 tukipyyntöä. Vuoden 2012 tarkistettuihin tikettimääriin on tullut vähennystä n tikettiä. Vähennyksen on aiheuttanut se, että nyt IT-alueen kaikki käyttölupaasiat menevät PPM-järjestelmän kautta, kun vuonna 2012 niitä tuli vielä helpdeskiin suoraan. Käyttölupa-tapahtumien lisäys vuoden 2012 tasosta (1654 tapahtumaa) on 43 %. Vuonna 2013 PPM järjestelmän kautta käsiteltiin 2922 käyttölupatapahtumaa. Myös vanhojen laitteiden uusiminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on vähentänyt erilaisia vikoja ja virhetilanteita. Toisaalta Kipan ja Kirjurin käyttölupien hallintaan liittyvä työ tuntuu koko ajan lisääntyvän. Hallinto ja henkilöstö IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella oli vuoden 2013 lopussa 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueita olivat IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Joltain osin samoja teemoja tullaan edistämään vuoden 2013 aikana. Toiminnalliset tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen 2. Käyttäjätuen kehittäminen 3. Tietoturvallisuuden parantaminen 4. Kirkkohallituksen ja muiden IT-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. 47

48 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. IT-infran merkittävin uudistus oli Direct Access-etäkäytön toteutus. Tällä palvelulla saadaan tietyt yhteiset palvelut tietoturvallisesti käyttöön myös kirkkoverkon ulkopuolella. Kannettavien tietokoneiden osuus hankittavista koneista on edelleen nousussa ja näin liikkuvan työn tukeminen ja siihen liittyvät tietoturvaratkaisut ovat entistä vahvemmin kehityksen kohteena. Vanhoja kytkinlaitteita uusittiin ja näin verkon valvontaa ja hallintaa saadaan parannettua. 2. Helpdeskin tikettimääriä ja resurssin riittävyyttä seurataan tarkasti. ITalueen intran ja ohjeistuksen uusiminen jäi suunnittelun asteelle, mutta vuoden 2014 aikana em. uudistukset pyritään toteuttamaan. 3. IT-alueella edistettiin tietoturvatyötä ja kirkkohallituksen tietoturvamääräysten toteutumista. Alkuvuodesta päivitettiin tietoturvaryhmän kokoonpano ja toimintavuoden aikana tehtiin IT-alueelle yhteinen tietoturvapolitiikka, jonka käyttöönotto seurakunnissa on edennyt hyvin. Vuoden 2013 lopulla saavutettiin tietoturvan siirtymätaso ja vuonna 2014 keskitytään perustason vaatimusten täyttämiseen. 4. Merkittävin yhteisiin palveluihin liittyvä asia oli viestintäjärjestelmän uusiminen. Alkuperäisen aikataulun mukaan Kouvolan IT-alueen piti siirtyä uuteen järjestelmään marraskuun 2013 puolessa välissä, mutta teknisten ongelmien takia lopullinen siirto tapahtui vasta vuoden 2014 tammikuussa. Keskusrekisteri, arkistot, kustannuspaikat Toiminta-ajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Arkistotoimi koordinoi seurakuntien lakisääteistä arkistointia ja avustaa käytännön kysymyksissä. Yleiskatsaus Työmuotoon kuuluvien kustannuspaikkojen vastuukate vuonna 2013 oli 94,8 %. Paikallisista seurakuntatoimistoista Keskusrekisterin palvelut siirrettiin uuteen, keskitettyyn Keskusrekisteriin, Kouvolan seurakuntakeskukseen Työmuoto toimii kahdessa pisteessä; asiakaspalvelu katutasossa ja sukuselvityspalvelu toisessa kerroksessa. Seurakuntalaisille ja työntekijöille järjestettiin avoimet ovet Keskusrekisterissä Noin 70 henkilöä kävi tutustumassa tiloihimme ja palveluihimme. Kirkonkirjojen mikrofilmaus ja digitointi jatkui koko vuoden; työ valmistuu vuoden 2014 aikana. Digitoidun aineiston tarkistustyö aiheuttaa lisätyötä vielä useaksi vuodeksi. Arkistotoimeen palkattiin arkistotyöntekijä ajalle sekä Hän päivitti yhtymän arkistonmuodostussuunnitelman, opasti seurakuntien toiminnallisia sihteereitä sekä yhtymän hallinnon työntekijöitä arkiston hoidossa sekä kävi päätearkistoissa säilytyksessä olevan aineiston läpi. Materiaalia toimitettiin niistä myös Mikkelin maakunta-arkistoon säilytykseen. 48

49 Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Yksikössä työskentelee kymmenen toimistosihteeriä, joista yksi on osa-aikaeläkeläinen. Yksi toimistosihteeri jäi eläkkeelle vuoden 2013 alusta. Toiminnalliset tavoitteet Valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto 2. Keskitetty Keskusrekisteri; toimintojen/henkilöstön keskittäminen yhteen toimitilaan 3. Seurakuntien kirkollisten toimitusten varaukset keskitetysti: Keskusrekisteri hoitaa 4. Yhtymän arkistotoimen neuvontapalvelut: toteutusaikataulu v Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kirjuri-järjestelmä toimii hyvin rekisteröintien osalta mutta historiatiedot ovat joiltain osin edelleen puutteellisia; myös seurakuntia palvelevien raportointien suhteen kehitystyö jatkuu edelleen Kirkkohallituksessa. 2. Keskitetty Keskusrekisteri on ollut yksikön toiminnan kannalta onnistunut muutos. Kaksi yksikköämme toimivat saumattomasti ja työtehtäviä on pyritty jakamaan tasapuolisesti, jolloin työjonot ovat vähentyneet. Sukuselvityspalvelu ja asiakaspalvelu toimivat laadukkaasti ja tehokkaasti. Työyhteisön tuki on koettu hyväksi ja tiimityöskentely yksikössä sujuu hyvin. 3. Keskusrekisteri hoitaa kaikki kirkollisten toimitusten varaukset. Varaukset hoidetaan pääosin puhelimitse mutta myös henkilökohtaisesti asioimalla asiakaspalvelussamme. Muutoksia varauskäytäntöihin liittyen on jo tehty mutta jatkossa pyrimme vielä yhtenäistämään ja järkeistämään niitä. Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua ja yhteistyötä seurakuntien ja Keskusrekisterin välillä. 4. Arkistotoimi päätettiin siirtää hallinnon työmuodolle, jonne se luontevammin kuuluu. 4.2 Käyttötalousosan toteutuminen Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) 49

50 Sisäiset sitovat toimintakulut Erä sisältää leirikeskusten käytön, sisäiset tarjoilukulut, alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin omilla kiinteistöillään epäsäännöllisesti tekemät työt, yhtymän noin 20 prosentin osuuden (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista sekä käytön mukaan jaetut kopiointikulut. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut = käyttöosuus kiinteistökuluista Kiinteistötoimen nettomenot kirjataan sisäisinä vuokramenoina perustehtäväalueille ja yhteisen hallinnon tehtäväalueille tilojen käytön mukaisessa suhteessa ( euroa, ml. poistot ja sisäiset korot). Kiinteistötoimen tehtäväalueille jää sijoituskiinteistöjen (25 % Valkealan seurakuntakeskuksen kuluista käsittäen asunnot) ja metsätalouden kulut, yhteensä euroa nettotuloja (työalakate). Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,6 % / ) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Vyörytyserät = hallinto- ja rahoituskuluosuus Yhteisen hallinnon kulut vyörytetään nettomenojen (ennen vyörytystä laskettujen työalakatteiden) mukaisessa suhteessa seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen eri tehtäväalueille. Vyöryttämättä jäävät keskusrekisterin kulut ( euroa). Kirkonkirjojen pidosta aiheutuneita menoja ei jaeta perustehtäväalueille, koska se on oma itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu. Verotuskustannukset sekä keskusrahastolle maksettavat seurakunta- ja eläkerahastomaksut (yhteensä euroa) vyörytetään perustehtäväalueille samoin perustein Talousarvion toteutumavertailut Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Yhteistyö paikallisseurakunnissa TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,9 Henkilöstömenot , ,0 Muut toimintamenot , ,7 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,4 VASTUUKATE , ,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,5 Laskennalliset erät , ,5 TYÖALAKATE , ,6 50

51 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Anjalankosken seurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,4 Henkilöstömenot , ,2 Muut toimintamenot , ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , ,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,2 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,6 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Elimäen seurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 Henkilöstömenot , ,5 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,5 VASTUUKATE , ,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,2 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,3 Laskennalliset erät , ,3 TYÖALAKATE , ,5 51

52 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Kouvolan seurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,5 Henkilöstömenot , ,6 Muut toimintamenot , ,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , ,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE , ,5 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Kuusankosken seurakunta ml. Jaalan kappeliseurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,7 Henkilöstömenot , ,1 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,9 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,0 VASTUUKATE , ,1 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot , ,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE , ,3 52

53 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Valkealan seurakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,3 VASTUUKATE , ,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,2 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Sisäiset korkomenot , ,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE , ,7 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Seurakuntatyö yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,7 Henkilöstömenot , ,0 Muut toimintamenot , ,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,1 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,8 VASTUUKATE , ,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 Sisäiset korkomenot , ,6 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,3 Laskennalliset erät , ,3 TYÖALAKATE , ,5 53

54 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Yhtymän seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,0 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,3 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,7 VASTUUKATE , ,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot , ,7 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,7 Laskennalliset erät , ,7 TYÖALAKATE , ,5 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,1 Henkilöstömenot , ,1 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,8 VASTUUKATE , ,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,9 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Sisäiset korkomenot , ,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,5 Laskennalliset erät , ,4 TYÖALAKATE , ,2 54

55 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Kiinteistötoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,4 Henkilöstömenot , ,0 Muut toimintamenot , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,8 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,4 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,5 VASTUUKATE , ,2 Käyttöosuusvuokratulot , ,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Sisäiset korkomenot , ,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,0 Laskennalliset erät , ,3 TYÖALAKATE , ,2 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,2 Henkilöstömenot , ,8 Muut toimintamenot , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,9 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,5 VASTUUKATE , ,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Sisäiset korkomenot , ,0 Hallintokulujen vyörytystulot , ,7 Laskennalliset erät , ,7 TYÖALAKATE , ,3 55

56 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % Yhtymän seurakuntatyö ylitys/alitus ta:oon Viestintä ja tiedotus Henkilöstömenot , ,3 Muut toimintamenot , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,9 VASTUUKATE , ,7 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Sisäiset korkomenot , ,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE , ,9 Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,6 Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,9 VASTUUKATE , ,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE , ,9 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 Henkilöstömenot , ,9 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,9 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,1 VASTUUKATE , ,7 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,8 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,8 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,2 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,2 56

57 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,1 VASTUUKATE , ,1 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Sisäiset korkomenot ,0-13 2,7 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,2 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,0 Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,1 Henkilöstömenot , ,7 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,9 VASTUUKATE , ,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Sisäiset korkomenot ,0-9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,2 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,7 Palveleva puhelin Henkilöstömenot , ,6 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,7 VASTUUKATE , ,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus , ,6 Laskennalliset erät , ,6 TYÖALAKATE , ,1 57

58 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % Yleishallinto vastuualueittain ylitys/alitus ta:oon Kirkolliset vaalit Henkilöstömenot ,0 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 VASTUUKATE ,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Hallintokulujen vyörytystulo , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE 0 0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto Henkilöstömenot , ,8 Muut toimintamenot , ,7 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,7 VASTUUKATE , ,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,8 Hallintokulujen vyörytystulo , ,8 Laskennalliset erät , ,8 TYÖALAKATE 0 0 Hallintopalvelut ml. tarkastustoimi ja monistamot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,7 Henkilöstömenot , ,8 Muut toimintamenot , ,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,6 VASTUUKATE , ,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,8 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,8 Hallintokulujen vyörytystulo , ,8 Laskennalliset erät , ,8 TYÖALAKATE

59 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,9 Henkilöstömenot , ,7 Muut toimintamenot , ,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,3 VASTUUKATE , ,7 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Hallintokulujen vyörytystulo , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE 0 0 Talouspalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 Henkilöstömenot , ,2 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,8 VASTUUKATE , ,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Sisäiset korkomenot , ,0 Hallintokulujen vyörytystulo , ,2 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE 0 0 Tietohallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 Henkilöstömenot ,0 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,6 VASTUUKATE , ,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,4 Sisäiset korkomenot ,0 Hallintokulujen vyörytystulo , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE

60 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,5 Henkilöstömenot , ,3 Muut toimintamenot , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,8 VASTUUKATE , ,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Hallintokuluosuus , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE 0 0 Keskusrekisteri/Kirkonkirjojen pito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,2 Henkilöstömenot , ,9 Muut toimintamenot , ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,9 VASTUUKATE , ,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Sisäiset korkomenot , ,2 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,3 Arkistotoimi Henkilöstömenot , ,1 Muut toimintamenot , ,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,6 VASTUUKATE , ,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Hallintokulujen vyörytystulo , ,4 Laskennalliset erät , ,4 TYÖALAKATE

61 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Toimitusvarausten teko ja seurakuntatoimistot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 Henkilöstömenot , ,1 Muut toimintamenot , ,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , ,1 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Hallintokulujen vyörytystulo , ,6 Laskennalliset erät , ,6 TYÖALAKATE 0 0 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,4 Henkilöstömenot , ,3 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,0 VASTUUKATE , ,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista , ,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Hallintokulujen vyörytystulo , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE 0 0 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Seurakuntayhtymä yhteensä käyttötalouden pääluokat TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,2 Henkilöstömenot , ,7 Muut toimintamenot , ,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,5 VASTUUKATE , ,6 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) , ,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Sisäiset korkomenot , ,8 Vyörytystulot/-menot* , ,8 Laskennalliset erät , ,4 TYÖALAKATE , ,4 * ilman rahoitustoimen osuutta vyörytystuotoista 61

62 4.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % toteutuma sisäisin erin ylitys/alitus ta:oon Korvaukset , ,1 Myyntituotot , ,4 Virkatodistustuotot , ,4 Seurakuntatyön maksut , ,8 Hautaustoimen maksut , ,6 Muut maksutuotot , ,3 Maksutuotot , ,9 Vuokratuotot , ,2 Metsätalouden tuotot , ,5 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,0 Tuet ja avustukset , ,7 Muut toimintatuotot , ,3 Sisäiset tuotot , ,8 Sisäiset vuokratuotot , ,5 TOIMINTATUOTOT , ,6 Palkat ja palkkiot , ,0 Luontoisedut , ,8 Henkilösivukulut , ,9 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,8 Henkilöstökulut , ,7 Palvelujen ostot , ,5 Sisäiset palveluostot , ,8 Vuokrakulut , ,0 Sisäiset vuokrakulut , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Annetut avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,6 TOIMINTAKULUT , ,7 TOIMINTAKATE , ,6 Kirkollisvero , ,7 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,9 VEROTULOT , ,8 VEROTUSKULUT , ,4 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,8 Korkotuotot , ,4 Muut rahoitustuotot , ,4 Sisäiset korkotuotot , ,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Korkokulut , ,9 Muut rahoituskulut , ,1 Sisäiset korkokulut , ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,9 VUOSIKATE , ,0 Suunnitelman mukaiset poistot , ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,8 Satunnaiset tuotot , ,7 Satunnaiset kulut , ,6 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,2 Sisäiset vyörytystuotot , ,2 Sisäiset vyörytyskulut , ,2 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot/Hautainhoitorahasto , ,2 Kulut/Hautainhoitorahasto , ,0 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus , ,9 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,5 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,6 62

63 4.4 Verotulojen erittely Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,60.vuodesta 2012 alkaen. Kirkollisverotuloa kertyi euroa (1,2 %) yli arvion ja euroa edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto oli euroa talousarviota ja euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Verotulojen toteutuma TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % Tp Muutos % ylitys/alitus ta:oon Kirkollisvero , , ,4 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,5 VEROTULOT , , ,1 Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä. Kirkollisverotuloja kertyi 254 euroa/jäsen (239 euroa v. 2012, 225 euroa v. 2011) Verotulot kuukausittain Kaaviossa kaikki yhtymän verotulot yhteensä kuukausittain neljän vuoden ajalta. 63

64 4.5 Investointiosan toteutuminen Yleiskatsaus 2013 Investointiosaan kirjattavan ja aktivoitavan menon alaraja on kirkkovaltuuston päätöksen mukaan alkaen euroa. Nämä investoinnit sisällytetään taseen arvoon ja ne vaikuttavat tuloslaskelman mukaiseen tulokseen poistojen kautta. Yllättävinä korjauskohteina investointiosaan on tullut vuoden aikana Kouvolan seurakuntakeskuksen diakonia- ja lapsityön toimistojen kosteusvaurioiden korjaukset ( euroa). Tähän kohteeseen ei etukäteen ollut varauduttu laadittaessa vuoden 2013 investointiohjelmaa. Investointikohteita priorisoitiin ja osa jätettiin toteuttamatta johtuen em. yllättävästä isosta korjauskohteesta jotta kokonaisrahoitusta ei ylitetä. Kirkot Seurakuntatalot Anjalan kirkkoon asennettiin kameravalvonta Elimäen kirkkoon asennettiin kameravalvonta Jaalan kirkkoon hankittiin säilytystilat kirkkotekstiileille Myllykosken seurakuntataloon oli tehty vuonna 2012 kuntoarvio kosteusvaurioista johtuen. Kuntoarvioon perustuen kiinteistöön haluttiin tehdä vielä tarkempi rakenteiden tutkimus mahdollista korjaussuunnittelua varten. Saatujen tulosten perusteella selvitettiin korjaustöistä syntyvät kustannukset. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että Myllykosken seurakuntatalosta luovutaan kalliiden korjaustöiden takia ja järjestetään Myllykosken alueelle vastaavat korvaavat vuokratilat. Elimäen seurakuntakeskuksen seurakuntasalin äänentoisto uusittiin Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiö peruskorjattiin Valkealan seurakuntakeskuksen keittiöön hankittiin uusi uuni Leiri- ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksessa päärakennus Tammen keittiöön hankittiin uusi tunneliastianpesukone. Rakennuskunnossapito yhteiset Kiinteistöihin uusittiin kaikki langattomat mikrofonit taajuusmuutosten takia. Kiinteistövalvomo siirrettiin Kuusankoskelle. Kalustohankintoja tehtiin työntekijöille eri toimipisteisiin työterveyshuollon antamien suositusten mukaan Hautausmaiden rakennukset Kouvolan vanhalle hautausmaalle rakennettiin uusi huoltorakennus, jossa lämmitysjärjestelmänä on maalämpö. Vanha huoltorakennus purettiin. Hautaus- ja puistopalvelujen investoinnit hautausmailla Elimäen Kirkkotarhan hautausmaalle rakennettiin muistolehto hautaus- ja puistopalvelujen omana työnä sekä omavalvontaisesti ostopalveluna. Muistolehtokivien hankkiminen ja asennustyö jäi vielä tehtäväksi keväällä Valkealan kirkkomaan hautausmaalle hankittiin uudet kasteluvesiputket. Kouvolan vanhan hautausmaan uusien tuhkahautausalueiden rakentaminen siirtyi seuraaville vuosille. Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikiviä ei hankittu, hanke siirtyy tuleville vuosille Hautausmaille hankittiin pieni monitoimikuormaaja Kuusankosken alueelle 64

65 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä k-arvioon ANJALANKOSKI 1104 Sippolan kirkon paloilmoitinjärjestelmän U-joen ulkop. huoltomaalaus Sipp. kirkon pilasterit, ikk. ja ulko-ov Anjalan kirkon kameravalvonta Anj. kirkon lahovaurioiden korjaus Anjalan tapulin katon tervaus Ink. kirkon et. ja sakastin huoltomaal Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusim Ink.kirkon torni ja ulko-ov.puuos.maal Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusim Sippolan kirkon urkujen korjaus Sipp. kirkon äänentoistojärj. uusim Reginakapp. kylmätilajärjestelyt Karhunkankaan kappelin vesikatteen uusim Välikankaan kappelin vesikatteen uusim Välik. siun.kapp. kylmiön perusk Välik.ikk.uusinta lämpöelementeiksi Välik.huoltorak. ulkos.maal Hirvelän kappelin vesikatteen uusim Anj. srk.talon kellarin vesieristys Anjalan srk.talon sisäp. huoltomaalaus Anjalan srk.talon ulkop. huoltomaalaus Ink. srk.talon ulkop. huoltomaalaus Elomaan talon vesikattoremontti Inkeroisten srk.talo maakaasuun Ink. srk.talon vesikatteen huoltomaalaus Ink. srk.talon lämm. säätölaitteiden uus Ink.srktalon sadevesien poist. ja kasvi Ink. srk.talon lämmityskattilan uusim Myll. srk.talon peruskorjaus Sipp. srk.talon ulko-osien huoltomaalaus Sipp. srk.talon äänentoistojärj Sipp. srk.talo maalämpöön Sipp. srk.talon sisäp. maal.+keittiön pk Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen Elomaan homekorjaukset Anjalan srk.talon piha-aidan uusiminen Anjalan hautausmaan uusi huoltorakennus Karhunkankaan uusi konevarasto Muhniemen korv. huoltorak Karhunk. kylmiön peruskorjaus Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus Välik. vanha ruumishuone varastoksi Hirvelän huoltorakennuksen ulkomaalaus Hirvelän kylmiön peruskorjaus Anjala-varastokontti ja kuivavessa Hirvelän palkit/uusi hautarivi Vesiosuuskunnat ANJALANKOSKI YHTEENSÄ

66 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä arvioon ELIMÄKI 2103 Elimäen kirkon ja kellotornin ulkomaal Korian kirkon keittiön pk Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaal Elimäen kirkko kameravalvontaan Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen Elim. kirkon ja tapulin katt. huoltoterv Elim.kirkon salin ja takatil. sein.puhd Elim.kirkon urkujen korj. tai dig.uusint Korian kirkon LVI-remontti Korian kirkon äänentoistol. uusiminen Korian kirkon piha-aidan uusiminen Korian siunauskapp. kylmiötilojen pk Elimäen srk.salin jäähdytys Elim.srk-kesk pimennysverh.uusim Elim. takkah:n lisälämmitys IV-järj. kt Elim. srk.keskus salin äänentoiston uus Elim.srkkesk.salin huoltomaal. ja lakk.' Elimäen hmaan uusi varasto Tolkkilan tulotien sillan korjaus Tolkkilan vesi- ja jätevesiosk:aan liitt Tolkkilan sivurak. ulkos verhous/maalaus Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäks Tolkkilan päärak. maalauskäsittelyt Tolkkilan uusi varasto tolkkilan kivilattian hionta Elimäen muisto-/uurnalahto Elimäen kirkon käytävämattojen uusiminen ELIMÄKI YHTEENSÄ KOUVOLA 4101 Keskuskirkon+aidan teräsos. huoltomaalau Keskuskirkon ulkop. käytävälaat. uusinta Keskuskirkon kameravalvonnan uusiminen Keskuskirkon paloilmoittimen uusinta Keskuskirkon lattiamaton uusiminen Keskuskirkon valaistuksen uusinta Keskuskirkon elementtisaumojen ym. korj Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus Keskusk. kellotornin maalaus Keskuskirkon kirkkotekstiilit Keskuskirkon tuolien päällystys Käpylän kirkon sisäosien kost.vauriokor Käpylän kirkon julkisivumaalaus Käpylän ulkoalueiden kunnostus Käpylän peltikaton huoltomaalaus Käpylän kirkkosalin seinien huoltom.+kat Käpylän paloilmoitinjärj.asennus Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus Käpylän kirkon digitaaliurut Käpylän kirkon äänentoistolaitteiden uus Lepolan kapp. harkkoseinien korjaus Lepolan kapp. LVI-laiteautomatiikan uus Vanhan kappelin sisäosien huoltomaalaus Kvlan vanhanhm.tukimuuri,sisäänkäynti Kvlan vanhanhm.kylmiökapsit.lis Vanhan kapp. vesikatt.uusim.+sokkelin ma Kouvolan srk.keskus/yhtymän tilajärj Kla srk.keskuksen jäähdytyslaitt. uusint Kla srk.keskus/diakoniat. lattiapinnat Kla srk.keskus/lämmön talteenotto Kla srk.keskus/julkis. puuosien maalaus Sarkola salin tuolien uusiminen Sarkolan käsik. pimennysverhot Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi Srk-kesk.Maria-salin ulkoseinien maalaus

67 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä arvioon 4333 Srk-kes k.pankin tilojen muutos Nuoris otalo,perus korjaus Lehdokin parkettilattian uus iminen Lehdokin s is äp. huoltomaalaus Lehdokin keittiökalus teiden uus iminen Rekolan keittiö-ja pintaremontti Kaunis nurmen kerhoh.s is äs einien maalaus Lepolan päätyovien lis äeris tys Lepolan öljys äiliö Vanhan haut.m.uus i huoltorak Vanhan haut.m.huoltorak.ves ikatteen uus Vanhan hm talous rak. ulkop.maalaus +s adev Lepolan varas torak.ulkos einien huoltomaa Lepolan huoltorak.ulkos einien maal Lepolan huoltorak.keittiön kalus t.+maal Kouvolan leiri- ja toimintak. hankkeet Puhjo Tammen ulkop. puuos ien maalaus Puhjo lvi-automatiikan uus.+kaukovalv Puhjo keittiön lattian uus +s einien maala Puhjo tavaran vas t.otto- ja jätekatos Puhjo alatalojen ulkos einien maalaus Puhjo maj.rak.näreen ja Kuus en perus kor Puhjo maj.rak.hongan ja Männyn perus korj Puhjo huoltorak.kelon routavaurion korj Puhjo maj.rak.koivun käyttöves iverk.uus i Hongan ja Kuus en käyttöves ijärj. uus im Puhjo Kelon huoltomaalaus Puhjo ylätalojen huoltomaalaus q Puhjo ylätalojen kaapis tojen muutos Puhjon rantas aunan panel.+ ulkop.maalau Puhjon pieni rantas.ulk.huoltom.ja lait Puhjon tulotien päällys tys Lappalan raja-aidan uus inta Puhjon kylmiölaitteiden uus innat Puhjon ikkunoiden huoltolakkaus Puhjon puuos ien korj./huoltomaalaus Puhjon monitoimiuuni Puhjon tunneli as tianpes ukone Puhjon kokoontumis tilan muutos Puhjo painekeittokaappi Puhjo auditorion penkit + ruokas a.pöydät Puhjon käyttöves iputk. ja viem. kunn.ja Puhjon yläpohj. ja iv-kanav.lis äeris tys Puhjon s alaojituks en uus inta Vanhan hmaan muis tol. nimikivien lis ärakent Vanhan hmaan uurnaos as ton lis ärakent Lepolan kuorma-auton vaihto pakettiautoo Kiinteis tötoimis to/pakettiauto Tornionmäen parveke KOUVOLA YHTEENSÄ

68 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä k-arvioon KUUSANKOSKI 5102 Kuus ank. kirkon kellotornin rappaus korj Kuus ank. kirkon kiviaidan tuenta Ks nk pääkirkon lämmitys putkien uus inta Ks nk kirkkos alin s is äs einien huoltomaal Ks nk kirkon pintave. hall. pois joht Ks nk kirkon flyygelin täys huolto Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus Voikkaan kirkon ikkunoiden huoltomaalaus Jaalan kirkon invaluis ka, port.s aumaus Jaalan kirkon kellarik. lattian bet.+l äm Jaalan kirkon äänentois tojärj. uus iminen Jaalan kirkon valais tuks en korjaus Jaalan kirkkoteks tiilien s äilytys tilat Jaalan kirkon eteläs ivun pihatyöt Jaalan kirkon penkkien korjaus maalaus Jaalan kirkko lämmitys järj. muutos Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja portt Ks nk:n kirkon urkujen 3. s ormion s oittok Kuusank. srk.keskuksen hissin korjaus Kuus ank. s rk.kes kuks en pk/yhtymän ts tot Kuus ank. s rk.kes kuks en pys äköintialue Kuus ank. s rk.talon perus korjaus Kuus ank. s rk.talon pääkäyt. laatoit. uus Ks nk. s rk.kes k. ulkop. puu+peltios. maal Ks nk. hälytys järjes telmien kes kitt Kymintehtaan s alaojitus Ks nk. jätekatos Ks nk s rk.kes k. keittiön perus korjaus Ksnk srk.kesk. 1. krs käyt.+keittiön maa Ks nk-s rk.kes k. ves ikatteen uus iminen Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korj Kuus ank. s rk.talon ulkop. puuos ien maal Ks nk s rk-talopihan pinnan muotoilu,s ivup Ks nk s rk.talon ulko-ovi alumiiinioveks i Ks nk s rk.talon ikkunoiden uus iminen Ks nk s rk.talon parvekkeiden korj Kymintehtaan s rkt ulkop puuos ien maalaus Kyminteht.s rk.talon takap. as f.korj Kyminteht. s rk.talon ilmas toinnin pk Tähteen ulkos einien ja ves ik. huoltomaal Jaalan pappilan ulko-os ien korjaus maal Jaalan pappilan paloilmoitus järjes telmä Jaalan pappilan lämmitys järj. uus iminen Jaalan navetan nuoris otilan korjaus Jaalan navetan ulkomaalaus Ksnk srk.keskus/pys.alueen laaj Ks nk. uuden hm konehallin ulkop. maalaus Ks nk konehallin lämm.järj. muutos Jaalan kes äkodin viemäröinti Pytynlahden s aunojen panelointi Pytynl. rantas aunan pes utilojen pk Pytynl. alatalon ulkop. huoltomaalaus Pytynl. päärak. ulkop. maalaus Pytynl. rantas aunan ulkop. huoltomaalaus Jaalan kes äk. ulkop. maalaus +l attian lak Jaalan kesäk. saunan suihkut ja lämminv Pytynlahti jäte- ja ves ios uus kuntaan Pytynl. jv-puhdis tamon imeytys kentän uus Ks nk pienen monitoimikoneen vaihto Os uus kuntien maks ut KUUSANKOSKI YHTEENSÄ

69 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä k-arvioon VALKEALA 6000 Kiint. Oy Kukkuramäen purku Valkealan kirkon murtohälytys järj Valkealan tapulin ulkop. puuos ien maalau Valkealan kirkon äänentois tolaitt. uus im Valk. kirkon s is äp. maalaus +kupolin pes u Valkealan kirkon alttaritaulun kons erv Valkealan kko s ivus alin lattiamaton uus Valkealan kirkon ikkunoiden kunnos tus Valkealan kirkon penkkien kangas os. uus Tuohikotin kirkon ulkop. huoltomaalaus Tuohikotin kirkon paloilmoitus järjes telm Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus Vuohijärven kirkon lämpökanaalin uus im Vuohijärven kirkon lämmitys järj. muutos Tirvan kirkon alapohjan pk ja s is ämaalau Tirvan kirkon alapohjan perus korjaus Tirvan kirkon ulkop. huoltomaalaus Mäntys aaren kapp. ulkop. huoltomaalaus Valkealan s rk.kes kuks en pk Valkealan s rk.kes kuks en pk:n jälkityöt Valkealan las tentalon pk:n jälkityöt Valkealan nuortentalon pk:n jälkityöt Valk.s rk-kes kus Kalevantien piha-alueet Valkealan s rk.kes kuks en keittiön uuni Valkealan srk.keskuksen as.osan vesikate Valkealan las tentalon julkis ivupinn. uus Keittiön lattiapintojen uus inta Hukalan huoltorak. ves ikatteen maalaus Tuohikotin hm huoltorak. ves ikatteen uus Niinirannan rantas aunan pukuh. lattia Niinirannan ulkop. huoltom Niinir. päärak. s is äos. huoltomaalaus Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uus.+s iir Niinirannan jätekatos Niinir. rantas aunan ulkop. huoltomaalaus Valkealan kirkkomaan kas teluves iputket VALKEALA MUUT INVESTOINNIT 6901 Kalus tohankinnat Kalus tohankinnat Kalus tohankinnat Kalus tohankinnat Kalus tohankinnat Kalus tohankinnat Kalus tohankinnat Kalus tohankinnat Langattomien mikrof. uus iminen Perhelehtien digitointi Atk-hankinnat Atk-hankinnat Atk-hankinnat Atk-hankinnat Lukitus turvallis uus Kiinteis törekis teriohjelma Rakennus automaatiojärj MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINTIMENOT YHTEEENSÄ

70 4.6 Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuma TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % luvut 1000 euroina ylitys/alitus ta:oon Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,0 Satunnaiset erät , ,2 Tulorahoituksen korjauserät , ,5 ** Tulorahoitus yhteensä , ,6 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,6 Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien vars.myyntitulo , ,0 Pysyvien vastaavien myyntivoitot/ -tappiot , ,5 Pysyvien vastaavien myyntitulot yhteensä , ,7 ** Investoinnit yhteensä , ,7 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,1 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,0 ** Lainakannan muutokset ,7 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos ,0 26 Pitkäaikaisten saamisten muutos ,0-50 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,0 577 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos ,0 746 ** Muut maksuvalmiuden muutokset yht , Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,4 855 Rahavarojen muutos , ,6 Rahavarat ,0 Rahavarat ,3 Rahavarojen muutos (tarkiste) ,6 70

71 4.7 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Käyttötalous Toimintakate (nettokulut) euroa oli 5,8 prosenttia pienempi kuin talousarviossa ja 6,6 prosenttia pienempi kuin vuonna Kirkkovaltuuston asettaman TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % sitovuustason toteutuminen ylitys/alitus ta:oon Seurakuntatyö , ,6 Seurakuntatyö, yhtymän , ,3 Hautaustoimi , ,8 Kiinteistötoimi , ,2 Yleishallinto , ,4 Käyttötalous yhteensä , ,6 Tuloslaskelma Talouden tasapainon mittana voidaan käyttää vuosikatteen riittävyyttä korvausinvestointeihin ja lainanlyhennyksiin. Kouvolan seurakuntayhtymän talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa sekä vuonna 2013 että kolmen vuoden keskiarvona. Investoinnit Investointimenot euroa alittivat talousarvion eurolla. Perhelehtien digitointi siirtyi vieläkin osittain vuoden 2014 puolelle, vaikkei sitä ole talousarvioon enää merkittykään (kustannusarvio ei ylity). Rahoituslaskelma Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate euroa riitti investointimenojen kattamiseen. Investointimenot olivat euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä kertyi tuloa euroa, josta myyntivoiton osuus oli euroa. Pitkäaikaisia pankkilainoja lyhennettiin euroa. Pankkilainoja oli jäljellä euroa. Rahavarat kasvoivat euroa tilivuoden loppuun mennessä. 71

72 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, toiminta-avustuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista -tunnusluku osoittaa, miten paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Tuloslaskelma TP TP TP Muutos % 1000 euroa Toimintatuotot % Toimintakulut % TOIMINTAKATE % Verotulot % Verotuskulut % Keskusrahastomaksut % Toiminta-avustukset Rahoitustuotot ja -kulut % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot toimintakuluista 17 % 15 % 15 % Vuosikatteen osuus poistoista 118 % 81 % 91 % Vuosikate, euroa/jäsen Toimintatuotoilla katettiin 17 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate oli 18 prosenttiyksikköä poistoja suurempi. 72

73 5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti (100 x vuosikate/investointien omahankintameno) kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Omahankintameno: bruttoinvestointimenot, joista on vähennetty investointeihin saadut rahoitusosuudet. Rahavarojen riittävyys, päivää (365 pv x rahavarat/kassasta maksut). Tunnusluku kertoo, miten pitkään rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen. Kassasta maksut (toimintakulut + verotuskulut + keskusrahastomaksut + korkokulut + muut rahoituskulut + bruttoinvestoinnit + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset) Lainanhoitokate (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset). Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Rahoituslaskelma TP TP TP Muutos % 1000 euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate % Satunnaiset erät % Tulorahoituksen korjauserät % Tulorahoitus % Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien myyntitulot % Pys. vastaavien myyntivoitot/-tappiot % Pysyvien vastaavien myyntitulot yhteensä % Investoinnit yhteensä % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta % Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys % Lyhytaikaisten lainojen muutos % Lainakannan muutokset % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos % RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % Kassasta maksut (1000 ) Rahavarojen riittävyys, päivää Lainanhoitokate (arvo > 1) 14,7 6,1 4,7 73

74 Vuosikate kattoi investointimenot. Rahavarojen riittävyys toiminnan ylläpitämiseen on runsas kolme kuukautta. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon. 5.3 Tase ja sen tunnusluvut Omavaraisuusaste (oma pääoma + poistoero)/(koko pääoma toimeksiantojen pääomat saadut ennakot). Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Yhtymän omavaraisuusaste on hyvä. Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) vieras pääoma saadut ennakot )) / väkiluku) Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus tulisi olla positiivinen, ellei hiljattain ole tehty suurta investointia lainarahalla. Suhteellinen velkaantuneisuus, % ((vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot) kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot, verotuotot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta, euroa/jäsen (korollinen vieras pääoma / väkiluku). Jäljellä on Valkealan seurakunnan lainaa vuodelta Tase TP TP TP Muutos % TP TP TP Muutos % 1000 euroa V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A AINEETTOMAT HYÖDYKKEET % Peruspääoma % AINEELLISET HYÖDYKKEET % Edellisten tilikausien yli-/alijäämä % SIJOITUKSET % Tilikauden yli-/alijäämä % PYSYVÄT VASTAAVAT % OMA PÄÄOMA % Poistoero % TOIMEKSIANTOJEN VARAT % Lahjoitusrahastojen pääomat % Saamiset Muut toimeksiantojen pääomat % Pitkäaikaiset saamiset % TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT % Lyhytaikaiset saamiset % Rahoitusarvopaperit % Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta % Rahat ja pankkisaamiset % Pitkäaikainen vieras pääoma % VAIHTUVAT VASTAAVAT % Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta % Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat % Muut lyhytaikaiset velat % Siirtovelat % Lyhytaikainen vieras pääoma % VIERAS PÄÄOMA % V A S T A A V A A % V A S T A T T A V A A % TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 91 % 89 % 90 % Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus 14 % 18 % 17 % Lainakanta euroa/jäsen Väkiluku

75 6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on ,46 euroa. Poistoeroa on tuloutettu ,15 euroa. Tilikauden ylijäämä on ,61 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden yli-/alijäämä -tilille. 75

76 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja asetusta, kirkkolakia ja järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja. 76

77 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Korvaukset , ,06 Myyntituotot , ,43 Virkatodistustuotot , ,60 Seurakuntatyön maksut , ,09 Hautaustoimen maksut , ,15 Muut maksutuotot 593,62 726,21 Maksutuotot , ,05 Vuokratuotot , ,69 Metsätalouden tuotot , ,94 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,25 Tuet ja avustukset , ,36 Muut toimintatuotot 507, ,00 TOIMINTATUOTOT , ,78 Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut , ,21 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,57 Henkilöstökulut , ,57 Palvelujen ostot , ,81 Vuokrat , ,14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,95 Annetut avustukset , ,55 Muut toimintakulut , ,94 TOIMINTAKULUT , ,96 TOIMINTAKATE , ,18 Kirkollisvero , ,46 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,67 VEROTULOT , ,13 VEROTUSKULUT , ,84 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,78 Korkotuotot , ,86 Muut rahoitustuotot , ,64 Arvonalentumiset sijoituksista 4 884,93 Korkokulut , ,33 Muut rahoituskulut , ,16 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,94 VUOSIKATE , ,27 Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,91 Satunnaiset tuotot , ,01 Satunnaiset kulut , ,99 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,02 Tuotot/hautainhoitorahasto , ,45 Kulut/Hautainhoitorahasto , ,90 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus , ,45 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT - - TILIKAUDEN TULOS , ,62 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,47 77

78 2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate , ,27 Satunnaiset erät , ,02 Tulorahoituksen korjauserät , ,02 ** , ,27 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,19 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo , ,50 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot , ,02 * , ,52 ** , ,67 Nettorahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit , ,60 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -4, ,06 ** , ,06 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos , ,98 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,21 Korottomien pitkä-/lyhytaik. velkojen muutos , ,05 ** , ,24 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,18 Rahavarojen muutos , ,78 Rahavarat , ,35 Rahavarat , ,57 Rahavarojen muutos (tarkiste) , ,78 78

79 3 Tase Tase V A S T A A V A A Aineettomat oikeudet , ,61 Muut pitkävaikutteiset menot , ,49 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,10 Maa- ja vesialueet , ,80 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,13 Rakennukset , ,55 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,52 Koneet ja kalusto , ,38 Muut aineelliset hyödykkeet , ,57 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , ,72 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,67 Osakkeet ja osuudet , ,04 Saamiset 4 120, ,00 SIJOITUKSET , ,04 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,81 Muut toimeksiantojen varat , ,98 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,98 Muut saamiset ,00 Pitkäaikaiset saamiset ,00 Myyntisaamiset , ,61 Muut saamiset 61,03 23,67 Siirtosaamiset , ,72 Lyhytaikaiset saamiset , ,00 Osakkeet ja osuudet , ,31 Rahoitusarvopaperit , ,31 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 Saamiset , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,35 V A S T A A V A A , ,14 V A S T A T T A V A A Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,97 Tilikauden yli-/alijäämä , ,47 OMA PÄÄOMA , ,50 Poistoero , ,94 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,94 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,73 Muut toimeksiantojen pääomat , ,20 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,93 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,56 Muut lyhytaikaiset velat , ,79 Siirtovelat , ,42 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,77 VIERAS PÄÄOMA , ,77 V A S T A T T A V A A , ,14 79

80 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta oikaistu ja täydennetty suoriteperusteisiksi. Suoriteperusteisuudesta on eräitä poikkeuksia. Verotulot kirjataan verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä ,29 euroa. Lomapalkkavelan laskutapaan tuli lainsäädännöstä aiheutuva muutos vuonna Tästä seurasi jaksotuserän ja velkaerän poikkeuksellisen suuri kasvu vuoden 2012 tilinpäätöksessä. 2 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstö ja henkilöstökulut Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa oli henkilöstöä yhteensä 261 (275 v. 2012). Suurimmat työntekijäryhmät: kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä 60 (63), hallinto- ja toimistotyössä (ml. IT-aluekeskus) 52 (54), lapsityössä 46 (48), seurakuntapapistoa 29 (30) sekä erilaisissa diakoniatyön palvelutehtävissä 25 (26) henkeä. Tilikauden menoiksi kirjatut rahapalkat ja henkilösivukulut oikaisuineen: Palkat ja palkkiot , ,93 Eläkevakuutusmaksut , ,93 Sosiaalivakuutusmaksut , ,28 Omavastuuosuus työkyvyttömyyseläkkeistä ,00 Henkilösivukulut yhteensä , ,21 Korvaukset hautainhoitorahastolta , ,56 Henkilöstökorvaukset ,01 Henkilöstömenojen oikaisuerät yht , ,57 Henkilöstökulut yhteensä , ,57 Edellisiin sisältyvät: Jaksotetut palkat Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Muutos , , , , , , , , ,66 80

81 Yhteensä , , ,48 Taseinvestointeihin aktivoituja henkilöstömenoja ei ollut tilikautena. Muut tilikauden menoiksi kirjatut henkilöstökulut (ei sisällä sisäisiä veloituksia): Matkakorvaukset sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut (ei sis. lounasseteleitä) Henkilöstökoulutukseen liittyvät matkustus-, majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut Kuljetuspalvelut henkilökunnalle sikäli kun eivät sisälly edellisiin , , , , , ,93 Koulutuspalvelut henkilökunnalle , ,21 Työterveyshuolto , ,28 Kelan korvaus työterveyshuollosta , ,04 Lounassetelit , ,00 Työnohjauspalvelut 2 360, ,49 Henkilökunnan muistamiset 6 342, ,72 Muut työssä jaksamiseen liittyvät kulut , ,50 Henkilöstöltä saadut korvaukset , ,88 Yhteensä , ,54 Tarkempaa tietoa henkilöstöstä on henkilöstökertomuksessa. Seurakuntayhtymän vakuutukset Vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutus Oy:stä ja matkustajavakuutus Vakuutus Oy Eurooppalaisesta. Yhtymällä on seuraavat vakuutukset: - metsävakuutus (täysarvo, metsää 887 ha) - omaisuusriskiturva: rakennukset ja irtaimisto (täysarvo) - julkisyhteisön vastuuturva - henkilöstön oikeusturva - ajoneuvoilla on lisäksi liikennevakuutukset ja vapaaehtoiset auto- tai työkonevakuutukset - henkilöstön lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus - diakoniatyöntekijöillä on potilasvakuutus - säännöllisesti Inkerissä vierailevilla työntekijöillä (2) on matkustajavakuutus - toimintaan osallistuvat seurakuntalaiset on tapaturmavakuutettu. Satunnaiset tuotot (kiinteistöjen myyntivoitot) Lappalan kesäkoti tontteineen ,46 Jaalan kesäkoti tontteineen ,16 Jaalan veteraanitalon tontti 3 700,00 Yhteensä ,62 Satunnaiset kulut koostuvat edellisiin myyntituottoihin liittyvistä kulueristä (mm. välityspalkkiot) 81

82 Yhteensä 8 647,71 Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa): Tasapoisto Menojäännöspoisto Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmistojen käyttöoikeudet 3 v Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 2 v Atk-ohjelmat 3 v Muut 5 v Hautausmaat Hautausmaiden huoltorakennukset 15 v Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v Hautausmaiden maarakenteet 20 v Hautaustoimen koneet ja laitteet 25 % Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan Rakennukset ja rakennelmat Kirkot ja kappelit 50 v Siunauskappelit 40 v Seurakuntatalot 40 v Hallinto- ja laitosrakennukset 30 v Huolto- ja talousrakennukset 15 v Leiri- ja kurssikeskukset 20 v Osia leirikeskuksista 30 v Asuinrakennukset 30 v Muut rakennukset 15 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 20 v Urut 30 v Siunauskappeleiden urut 20 v Irtaimisto Kuljetusvälineet 25 % Muut liikkuvat työkoneet 25 % Muut koneet ja kalusto 25 % Atk-laitteet 3 v Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukaan (substanssipoisto) Maa- ja vesialueista (ml. hautausmaat), sakraali-, arvo- ja taide-esineistä, sijoituksista (kuten asunto-osakkeet), ja keskeneräisistä hankkeista ei tehdä poistoja. Edellä olevat poistoajat koskevat uudishankintoja, peruskunnostusten ja pienempien aktivoitavien remonttien osalta käytetään lyhyempiä poistoaikoja. 82

83 TILIKAUDEN LISÄPOISTOJEN ERITTELY poistojen v.2013 Poistot poistoaika päättymis- hankinta- Saldo Yhtymän ylimäär. yhteensä Saldo Hank.pvm. a.p. yhtymä vuosi hinta poistoa/v. kertapoisto v Korian siunauskappeli Korian seurakuntatalo Tolkkilan kartanorakennus Tolkkilan sivurakennus Elimäen kirkon huolto- ja talousrakennus Korian kirkon huolto- ja talousrakennus Tolkkilan grillikatos Pytynlahden kesäkoti Puhjonranta Tammirakennus Puhjonranta Koivu- ja Haapa rakennukset Leirikeskus Niiniranta Muut tuloslaskelman liitetiedot Seurakuntayhtymän liikevaihto oli ,52 euroa (ed. v ,91). Siihen lasketaan toimintatuotot ja verotulot. 3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Erä Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Poistot Kirjanpitoarvo * Aineetomat oikeudet ,61 0,00 0,00 0, ,61 * Muut pitkävaikutteiset menot 8 222, ,29 0, , ,94 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,29 0, , ,55 * Maa- ja vesialueet ,80 0, ,54 0, ,26 * Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,27 0, , ,58 * Rakennukset , , , , ,66 * Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,07 0, , ,54 * Koneet ja kalusto , , , , ,51 * Muut aineelliset hyödykkeet ,57 0,00 0,00-816, ,97 * Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , , ,51 0, ,93 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , ,45 * Osakkeet ja osuudet ,04 60,00 0,00 0, ,04 * Saamiset 4 120,00 0,00 0,00 0, ,00 Sijoitukset yhteensä ,04 60,00 0,00 0, ,04 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , , ,04 Tilinavauksen yhteydessä on lukien hautaustoimen aineellisista hyödykkeistä siirretty siunauskappelit (arvo ,62) ryhmään rakennukset ja siunauskappeleiden urut (arvo ,53) ryhmään kiinteät rakenteet ja laitteet. Muutos 83

84 aiheutuu kirkkohallituksen uudesta ohjeistuksesta hautaustoimeen kirjattavien erien osalta. Arvonkorotuksia ei ole tehty. Tilikautena valmistuneet työt on merkitty keskeneräisten vähennykseksi ja asianomaisen erän lisäykseksi. Toimeksiantojen varat Kolehtivarat 2 859, ,22 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma , ,76 Yhteensä , ,98 Saamiset Pitkäaikaisissa saamisissa ollut Kouvolan seurakunnan diakoniarahaston sijoitus Kouvolan kaupungin ylläpitämään Sosiaalisen luototuksen rahastoon ,00 euroa, siirrettiin rahaston pääoman vähennykseksi. Siirtosaamiset Kaupungin maanvaihtokirjan lopputyöt , ,00 Työttömyysvakuutusmaksut , ,00 KELA-korvaukset 5 318, ,45 M&V Software/Katrinan lisenssi- ja ylläpito ennakko 5 206, ,40 Kuusankosken nuorten joululevytuloja 3 720,50 ELY-tuet 3 343, ,28 Aholansaarisäätiö/laskettelurippileirin ennakkovarausmaksu 3 150, ,00 Kuusankosken joulukonserttitulot 1 750,00 Palkoista perittävät lounas- ja kulttuurisetelit 1 605, ,40 Yhteistyöseurakunnilta kehitysvammaistyöstä 1 931,61 Puhjonrannan kuukausitilitys joulukuulta 1 101,50 Jaksotetut korkotulot 81, ,02 Opus Capitan vuosilisenssi 6 kk, ennakko ,75 Muut saatavat 9 051, ,42 Yhteensä , ,72 Rahoitusarvopaperit Hankintameno Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Rahoitusarvopaperit Merkintäpv. euroa Erotus SEB Gyllenberg varainhoito , , , ,69 Ålandsbanken/Euro Bond B , , , ,00 Ålandsbanken/Cash Manager , , , ,00 Sijoitusrahasto-osuudet yht , , , ,69 84

85 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Erittely oman pääoman muutoksista Oman pääoman taseerät Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/ alijäämä , , , , , , ,61 Yhteensä , , , ,11 Poistoero Poistoeroa kirjataan, kun hankkeen rahoitukseen käytetään investointivarausta tai oman pääoman rahastoa. Poistoeroa vähennetään investoinnin poistoaikaa vastaava aika. Kohderyhmä Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (Anjalan parkkialue v. 1999) Kirkot (Inkeroinen peruskorj. v. 1999) Leiri- ja kurssikeskukset (Niiniranta v. 2003) Investointivarausta käytetty/ Poistoeroa kirjattu Poistoeroa tuloutettu mennessä Tuloutettu Jäljellä , , , , , , , , , , , ,44 Yhteensä , , , ,79 Taseeseen merkittäviä pakollisia varauksia ei ole. 85

86 Toimeksiantojen pääomat Nettomuutos Saldo Erityiskatteiset rahastot Saldo An Anjalankosken seurakuntarahasto , ,25 An Aallon-Setälän testamenttirahasto/anj ,83 772, ,76 An Anttalaisen-Luukan test.rahasto Anj ,22 506, ,80 An Sanin testamenttirahasto Ink 2 382,60 29, ,22 An Hyytiäisen test.rahasto Myl ,77 308, ,53 An Diakoniarahasto ,72 605, ,82 An Kirkkomusiikkirahasto ,54 127, ,04 An Myllyk. kaatuneitten muistorahasto 561,88-53,76 508,12 El Diakoniarahasto 8 652,43-904, ,57 Ja Diakoniarahasto 420,75-420,75 0,00 Diakoniarahasto/Kouvola , , ,37 Ko Elma Katajan rahasto , , ,69 Ko Aino Martikaisen rahasto ,16-422, ,08 Ko V. Oksan rahasto 4 789, ,97 0,00 Ko Rovasti Rikalan muistorahasto 108,29-108,29 0,00 Ko Lähetyksen ja kansainvälisen työn rah , , ,28 Ku Tapani Rautasuon musiikkitili 2 836,40-175, ,28 Ku P O Salokanteleen rahasto 110,18-110,18 0,00 Ja Lapsi- ja nuorisotyön rahasto 949,90-279,50 670,40 Va Diakoniarahasto ,68 143, ,78 Erityiskatteiset rahastot yhteensä , , ,98 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma , , ,28 Muut toimeksiantojen pääomat (ulostilitettävät kolehdit) , , ,13 Toimeksiantojen pääomat yhteensä , , ,39 Erityiskatteisten rahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän muun kirjanpidon yhteydessä tuloslaskelmatilien kautta. Niiden rahavarat sijoitetaan osana yhtymän rahoitusvaroja. Poikkeuksena on hautainhoitorahasto, joka hoidetaan erillisenä. Rahastoille kirjattiin vuonna 2013 pääomien suhteessa osuutta seurakuntayhtymän rahoitustuotoista ,12 euroa. Tilivuoden lopulla Kouvolan seurakuntaneuvosto päätti yhdistää V. Oksan rahaston ja rovasti Rikalan muistorahaston Diakoniarahastoon ja Kuusankosken seurakuntaneuvosto P. O. Salokanteleen rahaston Tapani Rautasuon musiikkitiliin. Taseeseen on tehty päätösten mukaiset muutokset tilinpäätöksessä. Lisäksi Jaalan diakoniarahasto käytettiin loppuun ja on katsottava lakanneeksi sillä perusteella. Siirtovelat Lomapalkkajaksotus (ml. sosiaalikulut) , ,03 Joulukuulta maksamatta palkkiot, erilliskorvaukset ,25 ja tuntipalkat ,30 Sosiaalikulut 7 863, ,99 Yhteistyöseurakunnille palautettavia ennakkomaksuja, IT-alue (kehitysvammaistyö v. -12)) 5 619, ,17 Matkakorvaukset , ,83 Sosiaalivakuutusmaksut/Pohjola ,00 Sähkölaskut /KSS Energia 2 794,81 Lainakorkot 812, ,47 Käyttämättä olevat keräysvarat , ,19 86

87 Muut , ,63 Yhteensä , ,42 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätykset , ,39 Sosiaaliturvamaksut , ,45 Eläkevakuutusmaksut , ,14 Arvonlisäverovelka 8 548, ,41 Ay-jäsenmaksuvelka 6 613, ,89 Takuuajan vakuudet 848,52 848,52 Tilivelka hautainhoitorahastolle ,99 Yhteensä , ,79 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2014 Lainanantaja alkup. lainamäärä jäljellä lyhennys 2014 Kouvolan Seudun Op v , ,00 Yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset velat konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Elimäen Neloset Oy:n lämpölasku (ostovelka) 6 946,76 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajauksen laskeminen Seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 62,0 milj. euroa. Osuus saadaan jakamalla seurakuntayhtymän maksamat palkat koko kirkon palkkasummalla ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella. Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen Hautainhoitovastuita selvitetään hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedoissa. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Kiinnitykset Puhjonranta Rnro 2:995: Panttikirjat nrot 4947, 4949, 4950, 4951, 4952, à ,93 euroa ,63 Panttikirjat nrot 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4959, à ,96 euroa ,78 Panttikirjat yhteensä ,41 Kaikki panttikirjat ovat seurakuntayhtymän hallussa. 87

88 Leasingvuokrasopimukset Seurakuntayhtymällä on leasingvuokrasopimuksia tai vastaavia IT-laitteista, tulostuspalveluista sekä matkapuhelimista ja postimaksukoneista. Kokonaissummat eivät ole merkittäviä IT-laitteita ja tulostuspalvelua lukuun ottamatta. Tulostuspalvelusta maksetaan sopimuksen perusteella kopiokoneiden ja muiden tulostinten käytön mukaan kuukausittain, joten siitä ei ole tässä esitetty vastuulaskelmaa. IT-laitteiden vuokravastuut (alv 0%) Yhteensä Pohjola-Pankki Oy , , , ,18 150, ,65 Kiinteistöinvestointien arvonlisävero 10 vuoden tarkistuskausi Kiinteistöinvestointimenot (0 % alv Yhtymän väh.oik.) , , , , , ,09 Kiinteistöinvestoinnin alv , , , , , ,24 Vähennetty alv 9 394, , , , , ,30 Vuotuinen osuus vähennetystä alv:sta 1 264, , , , , ,63 Jäljellä tarkastuskauteen sisältyviä vuosia 5,50 6,00 7,67 6,67 5,67 4,67 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä , , , , , ,04 Uudet lisäykset tarkistukseen 5 528, , ,03 0,00 0,00 0 Vanhat tarkistuksen alaiset 1 300, , , , , ,91 Ed.v. pal.al.määrä-vuotuinen os.+uudet lisäyk.väh.ed.tark , , , , , ,91 Tarkistuksen perusteella palautettava (+) /perittävä (-) määrä 0,00 0,00 0,00 41,48 142,02-54,87 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta: Nimi Kotipaikka Omistus Osuus tilikauden osuus tuloksesta Elimäen Neloset Oy Kouvola 51 % 629,31 Elimäen Neloset myy lämpöä mm. Elimäen kirkkoon ja seurakuntakeskukseen. Nelosten taseen loppusumma on ,46 euroa, josta seurakuntayhtymän osuus on ,39 euroa. Yhtiö teki voittoa 1 233,94 euroa. Seurakuntayhtymä on vähemmistöosakkaana seuraavissa yhtiöissä: 88

89 Asuinhuoneisto-osakkeet omistusosuus käyttötarkoitus Asunto Oy Sammuttajantie 10 kerhotila Asunto-Oy Kouvonkangas Tornionmäen srk.koti (myynnissä) Asunto-Oy Kouvonkangas lisähuone (myynnissä) Asunto-osakeyhtiö Kouvonkulma (hhr:n) asunto Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistö Oy Jaalanharju 9,34 % vuokra-asuntoja Kiinteistö Oy Madekuja 1 seurakuntakoti Osuudet Etelä-Elimäen vesihuolto-osuuskunta Muhniemen hautausmaa Hirvelän vesihuolto-osuuskunta Hirvelän hautausmaa Itä-Myllykosken vesihuolto-osuuskunta Välikankaan hmaa/viemäri Välikankaan Vesi ay 8/21 Välikankaan hmaa vesihuolto Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta Tolkkilan kartano Niemenmaan vesihuolto-osuuskunta Lappalan kesäkoti Veskansan vesihuolto-osuuskunta Jaalan pappilan vesi Väliväylän vesihuolto-osuuskunta Puhjonranta/pieni rantasauna Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta Lepolan hautausmaan jätevesi Lisäksi seurakuntayhtymä on osakkaana 20 tienhoitokunnassa. 6 Yhteistyösopimukset Yhtymä vastaa Pohjois-Kymenlaakson sairaaloiden sielunhoidosta sekä entisen Kymen erityishuoltopiirin alueen kehitysvammaistyöstä ja valtakunnallisen Palvelevan Puhelimen toimipisteestä alueellaan. Yhtymä vastaa Mikkelin hiippakunnan alueen yhteisestä tietohallinnosta IT-aluekeskuksena alkaen. Kotka- Kymin seurakuntayhtymän kanssa oli vuosina yhteinen kiinteistötyöntekijä lukien on Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa ollut yhteinen talouspäällikön virka. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on Kirkon ulkomaanavun välityksellä solmittuja ystävyysseurakuntasopimuksia mm. Unkarin, Viron ja Inkerin eri seurakuntien kanssa sekä lähetystyössä kannatussopimuksia Suomen Lähetysseuran ja muutaman muun lähetysjärjestön kanssa. 89

90 7 Hautainhoitorahasto Toimintakertomus 2013 Toiminta-ajatus Hautainhoitorahaston tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Yleiskatsaus Hautainhoitorahaston hoidettavat haudat (kpl) ainaishoitosopimushaudat määräaikaiset hoitosopimukset vuosihoidot kastelupalvelu Yhteensä Hoitosopimusten määrä väheni aiempia vuosia enemmän. Kukat hoitohaudoille hankittiin kaikille hautausmaille samalta toimittajalta. Kukkien laatu ja toimitus olivat hankintakilpailutuksen mukaiset. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Talous on osa seurakuntayhtymän taloutta, vaikka taseessa rahasto käsitellään erillään. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan. Varojen sijoittamisesta on saatu tuloutettua vuonna 2013 aiempaa suurempi summa. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hoitohautojen hoidossa oli n. 18 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Hautainhoitorahaston toimintaan käytetään samoja tiloja, mitä hautaustoimella on käytössään. Tilojen käytöstä maksetaan vuokraa käytön suhteessa hautaustoimen kustannuspaikoille. Toiminnalliset tavoitteet Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöohjelmaan liittyen perennahoitojen käyttöönotto ja hinnoittelu 3. Loppujen ainaishoitojen päättäminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hoitohautojen osalta palautteet hoidon laadusta pysyivät hyvinä. Kastelupalvelun osalta ohjeistusta on kehitettävä asiakkaiden suuntaan. 2. Perennahoito otettiin käyttöön vuoden 2013 hoitokaudella. Eripituisia perennahoitoja oli v otettu 13 haudalle. 3. Ainaishoitojen päättäminen on siirtynyt resurssipulan vuoksi. 90

91 Hautainhoitorahaston TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % talousarvion toteutuma ylitys/alitus ta:oon Hautojen hoito Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset , ,8 TOIMINTATUOTOT , ,9 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut , ,1 Henkilöstömenojen oikaisuerät ,3 Henkilöstökulut , ,5 Palvelujen ostot , ,2 Vuokrat , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 TOIMINTAKULUT , ,9 TOIMINTAKATE , ,6 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE , ,6 TILIKAUDEN TULOS , ,6 Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot , ,1 TOIMINTATUOTOT , ,1 Palvelujen ostot , ,7 Vuokrat , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT , ,7 TOIMINTAKATE , ,6 Korkotuotot , ,3 Muut rahoitustuotot , ,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,7 Muut rahoituskulut ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,1 VUOSIKATE , ,9 TILIKAUDEN TULOS , ,9 Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot , ,9 Vuokratuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,8 TOIMINTATUOTOT , ,9 Henkilöstökulut , ,5 Palvelujen ostot , ,5 Vuokrat , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE , ,4 Korkotuotot , ,3 Muut rahoitustuotot , ,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,7 Muut rahoituskulut ,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3 VUOSIKATE , ,9 TILIKAUDEN TULOS , ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,9 91

92 Hautainhoitorahaston tilinpäätös Hautainhoitorahaston tuloslaskelma Maksutuotot , ,17 Vuokratuotot 5 915, ,52 Tuet ja avustukset , ,95 TOIMINTATUOTOT , ,64 Palkat ja palkkiot , ,33 Henkilösivukulut , ,69 Henkilöstömenojen oikaisuerät 2 123, ,46 Henkilöstökulut , ,56 Palvelujen ostot , ,79 Vuokrat , ,56 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,08 TOIMINTAKULUT , ,99 TOIMINTAKATE , ,35 Korkotuotot 790, ,37 Muut rahoitustuotot , ,44 Arvonalentumiset sijoituksista -212, ,85 Muut rahoituskulut ,36-109,76 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,90 VUOSIKATE , ,45 TILIKAUDEN TULOS , ,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,45 Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate , ,45 Tulorahoitus , ,45 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,45 Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainasaamisten vähennys ,44 Antolainauksen muutokset ,44 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,86 Korottomien pitkä-/lyhytaik. velkojen muutos , ,97 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,83 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,39 Rahavarojen muutos , ,84 Rahavarat , ,24 Rahavarat , ,08 Rahavarojen muutos (tarkiste) , ,84 92

93 Hautainhoitorahaston tase V A S T A A V A A Osakkeet ja osuudet , ,53 SIJOITUKSET , ,53 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,53 Muut saamiset ,00 Siirtosaamiset 11, ,99 Lyhytaikaiset saamiset 11, ,99 Osakkeet ja osuudet , ,11 Rahoitusarvopaperit , ,11 Rahat ja pankkisaamiset 9 764, ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,23 V A S T A A V A A , ,76 V A S T A T T A V A A Ainaishoitosopimusten pääomat , ,57 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,96 Tilikauden yli-/alijäämä , ,45 OMA PÄÄOMA , ,08 Saadut ennakot , ,46 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,46 Saadut ennakot , ,22 Ostovelat ,38 Siirtovelat 124,00 100,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,22 VIERAS PÄÄOMA , ,68 V A S T A T T A V A A , ,76 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Hautainhoitorahaston tilinpäätös on tehty samoin periaattein kuin seurakuntayhtymän tilinpäätös ja on osa yhtymän tilinpäätöksen liiteaineistoa. Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen taseen loppusumma on kirjattu yhtymän tilinpäätöksen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Tuloslaskelman tuotot, kulut ja tulos esitetään yhtymän tuloslaskelman kohdassa Erilliskirjanpitona hoidetut erityiskatteiset rahastot. Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli- ja alijäämät ja ainaishoitosopimusten pääoma. Määräaikaishoitojen pääomat ovat vieraan pääoman saatujen ennakkojen tilillä. Tuloslaskelman liitetiedot Hautainhoitorahaston tuotot koostuvat hoitosopimuksista saaduista maksuista ja rahaston sijoituksista ja talletuksista saaduista korkotuotoista. Kulut koostuvat sopimushautojen hoitokuluista ja rahaston hallinnoinnin kuluista. Hautainhoitorahastolle ei ole palkattu omia työntekijöitä. Henkilöstötiedot sisältyvät seurakuntayhtymän toimintakertomukseen ja tilinpäätöksen liitetietoihin. 93

94 Hautainhoitorahaston henkilöstökulut kirjataan seurakuntayhtymän tuloslaskelman henkilöstökulujen oikaisueräksi. Määräaikaissopimusten pääomista on rahaston tuloslaskelmaan tuloutettu osuus vuotuisten hoitokulujen katteeksi. Muut rahoitustuotot koostuvat rahaston omistamien sijoitusrahastojen myyntivoitoista sekä osinkotuloista. Hautainhoitorahaston tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat koostuvat Asunto Oy Kouvonkulman osakehuoneistosta, joka on vuokrattu asuinkäyttöön. Huoneiston tasearvo on ,53 euroa. Siirtosaamisiin on kirjattu korkojaksotuksia 11,48 euroa. Hautainhoitorahaston rahoitusarvopaperit Hankintaaika Hankintameno Markkina-arvo Erotus Kirjanpitoarvo Osakesijoitukset Nordeaan yhteensä (myyty v. 2013) ,95 0, ,95 0,00 Op:n sij.rahastot , , , ,43 Seligson & Co varainhoito , , , ,86 SEB Gyllenberg varainhoito , , , ,71 Rahastosijoitukset yhteensä , , ,00 Yhteensä , , ,00 Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli-/alijäämien ohella vain ainaishoitojen pääoma. Määräaikaissopimusten pääoma merkitään pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi. Vuoden 2014 osuus ennakoista on siirretty kirjanpitolain mukaisesti lyhyen pääoman saaduiksi ennakoiksi. Siirtovelkoihin on kirjattu omaisuudenhoitoyhtiön hoitopalkkio loka-joulukuulta 124 euroa. Laskelma rahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä Rahaston bruttomenot olivat ,97 euroa. Hoidettavia hautoja oli yhteensä Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus oli 68,29 euroa. Jäljellä olevista määräaikaisista hoitosopimuksista kertyy hoitohautaa vuositasolla laskettuna yhteensä (vuosilta ). Laskennalliset haudanhoitovastuut olivat siten 68,29 euroa/hauta * hautaa = ,91 euroa. Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta Hautainhoitorahaston taseen loppusumma oli ,28 euroa. Kun tästä vähennetään laskennalliset hoitovastuut, saadaan määräaikaissopimusten laskennalliseksi ylikatteeksi ,37 euroa. 94

95 IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 95

96 V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytyslapa ja -aika Päiväkirja ja pääkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Palkkakirjanpito Pysyvien vastaavien osakirjanpito (käyttöomaisuus) Tasekirja tilikaudelta Tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tilipuitteet, kustannusten kohdentamisen perusteet atk-tiedostoina vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tulosteena 50 v atk-tiedostona vähintään 6 v sidottuna kirjana pysyvästi paperitulosteina vähintään 6 v Asiakirjojen säilytyspaikkana ovat seurakuntayhtymän arkistotilat. Luettelo tositteiden lajeista tositenumerosarjoineen Tositelaji Alaraja Yläraja Käytetty 00 Kirjaustositteet Hh-rahaston kirjaustositteet Tiliotteet Opuksesta Kolehtitositteet Ostolaskut sähköiset Ostolaskut muut Kolehtitilitilitykset Hhr:n ostolaskut Ostolaskujen maksut Hhr:n ostolaskujen maksut Hautalaskutus Laskutus yleiset Laskutus virkatodistukset Laskutus toistuvaisvuokrat Hhr:n myyntilaskut Puhjonrannan ulkoiset Puhjonrannan sisäiset Puhjonrannan kassatositteet Suoritukset (MYRE) Suoritukset (myre, tarjoukset) Hhr:n suoritukset (hhr-myre) Palkkatositteet YV-keräys Käyttöomaisuus Avaus-/Tilinpäätöstositteet Vyörytyserät Tilinavauksen korjaukset Sähköiset tositesarjat säilytetään tietolevyillä atk-tiedostoina, muut tositesarjoittain paperitulosteina vähintään 6 vuotta. 96

97 PYSYVÄT TOIMIKUNNAT: Yhteistyötoimikunta, Seurakuntasuunnittelutoimikunta MIKKELIN HIIPPAKUNTA PIISPA JA MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI LÄÄNINROVASTI KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Elimäen seurakunta Anjalankosken seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Jaalan kappeli Valkealan seurakunta PAIKALLISSEURAKUNTIEN KIRKKOHERRAT (5) Seurakuntien JOHTOKUNNAT/ TOIMIKUNNAT Jaalan KAPPELINEUVOSTO SEURAKUNTANEUVOSTOT (5) SEURAKUNTAVAALIT Seurakuntien työalojen VASTUURYHMÄT Tilintarkastus JOHTORYHMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO (YKV) 51 jäsentä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (YKN) Tuomiokapitulin kirkkoherroista valitsema pj, varapj + 10 jäsentä Yhteisen kirkkoneuvoston pj HALLINTO-OSASTO Hallintojohtaja YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN OSASTO Tukipalveluyksikköjen vastaavat johtajat - Hallinto- ja henkilöstöpalvelut - Talouspalvelut - Kiinteistöpalvelut ja hautaus- ja puistopalvelut - Tietohallintopalvelut Keskusrekisteri Yhteisten työmuotojen vastaavat johtajat - Perheasiain neuvottelukeskus - Sairaalasielunhoito ja kehitysvammaistyö - Palveleva puhelin - Viestintäpalvelut JOHTOKUNNAT / TOIMIKUNNAT - Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta - Henkilöstöpalvelun johtokunta - IT-aluekeskuksen johtokunta - Taloustyöryhmä JOHTOKUNNAT / VASTUURYHMÄT - Viestintäpalvelun - Perheneuvontatyön vastuuryhmä johtokunta - Muut vastuuryhmät - Sairaalasielunhoidon johtokunta 97

98 Anjalankosken vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö Elimäen vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö

99 Kouvolan vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö Kuusankosken vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö

100 Valkealan vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ ** Palvelu ja sielunh ** Lapsi- ja nuorisotyö ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä ** Yleinen seurakuntatyö

101 101

102 - Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL Kuusankoski 102

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Ykv 4.6.2015 Liite. Tasekirja 2014

Ykv 4.6.2015 Liite. Tasekirja 2014 Ykv 4.6.2015 Liite Tasekirja 2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2014 4 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin )

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin ) PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 18.30, (kokous keskeytettiin 18.06 18.17) Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo ykn:n

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 13. päivänä joulukuuta 2012 klo 17.00 19.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo 17.00-18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 19.05 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 7 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, pj. Grönlund Reino, jäsen, estynyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 1 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2012 5 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 2/2017 1 (5) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 5.4.2017 klo 18.30 - Paikka Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 11 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00-18.07 Paikka Seurakuntakeskuksen kahvio, Maunukselantie 3 Osanottajat läsnä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, esittelijä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-Sali, Savonkatu 40, Kouvola. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-Sali, Savonkatu 40, Kouvola. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 19.10.2017 klo 18.30 18.48 Paikka Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-Sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero

Lisätiedot

Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski

Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 17.52 Paikka Läsnä Lehdokin seurakuntakoti, Madekuja 1, 45160 Kouvola Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 5.4.2017 klo 18.30-18.43 Paikka Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 3/2017 1 (9) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 7.6.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 1/2014 1 (18) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 5. päivänä kesäkuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.33 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa, Maunukselantie 3 Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Janhunen Ritva, jäsen,

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (21) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 5. päivänä kesäkuuta 2014 klo 17.00 18.56 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

-Evankeliumista elävä- TASEKIRJA 2011. Yhteinenkirkkoneuvosto 29.3.2012 stilisoimaton versio

-Evankeliumista elävä- TASEKIRJA 2011. Yhteinenkirkkoneuvosto 29.3.2012 stilisoimaton versio -Evankeliumista elävä- TASEKIRJA 2011 Yhteinenkirkkoneuvosto 29.3.2012 stilisoimaton versio SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...3 1 Yleiskatsaus...3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 17.00 17.55 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., 114 Ainali

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2011 klo 18.00 20.25 Paikka Jaalan kesäkodilla Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen Jutta, jäsen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (11) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 7.6.2017 klo 17.00-18.25 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.17 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 62 Ainali

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.9.2016 klo 17.00 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.03 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 16 Ainali Päivi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2011 1 (12) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 13. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(7) Seurakuntaneuvosto. Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(7) Seurakuntaneuvosto. Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Ke 26.1.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 12 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 32, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Aika Torstai 12. päivänä helmikuuta 2015 klo 17.00 18.06. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 12. päivänä helmikuuta 2015 klo 17.00 18.06. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 12. päivänä helmikuuta 2015 klo 17.00 18.06 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 43 Ainali

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10. klo 17.00 17.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat läsnä / poissa Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo,

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 1 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 4/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 14. päivänä marraskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistuneena 42 :n käsittelyn

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 (17) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 15. päivänä joulukuuta 2011 klo 17.00 19.13 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Maunukselantie 3, Sali. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Maunukselantie 3, Sali. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (25) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä tammikuuta 2014 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 Aika ja paikka Ke 15.2.2012 klo 18.00, Korian seurakuntasali, Alakouluntie 23, 45610 Koria, kahvit alkaen klo 17.30 Jäsenet Aalto

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 19.20, kokoustauko klo 18.44 18.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.9.2015 klo 17.00-20.29 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 20. päivänä marraskuuta 2014 klo 17.00-17.48 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Nenonen-Mörsäri Sirkku jäsen, saapui klo 18.

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Nenonen-Mörsäri Sirkku jäsen, saapui klo 18. ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2014 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 18.00-20.55 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 27. maaliskuuta 2014 klo 17.00 18.07 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 49 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 6. päivänä kesäkuuta 2013 klo 17.00 18.18 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, Maria-sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen, poistui klo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 1.12.2011 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (18) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 9. päivänä kesäkuuta 2011 klo 17.00 19.48 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot