SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio"

Transkriptio

1

2 1

3 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Talouden kehitys Hallintoelinten kokoonpano Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta 15 2 Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarvion toteutuminen Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kiinteistötoimi Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 66 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut 69 6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Seurakuntatyön yhteistyösopimukset Hautainhoitorahasto IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 2

4 I TOIMINTAKERTOMUS 1 Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Kouvolan seurakuntayhtymän neljäs toimintavuosi on takanapäin. Se on ollut edelleen opettelua elämään ja toimimaan yhdessä seurakuntina sekä yhtymänä. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana on vuoden alusta toiminut Tuula Rikala ja kirkkoneuvoston puheenjohtajana Kouvolan kirkkoherra Keijo Gärdström. Jatkuvasti tiukentunut talous pakottaa seurakunnat kohdentamaan toimintaansa yhä huolellisemmin. Yhtymän ja seurakuntien kohdalla jokaisen vapautuvan viran täyttö joudutaan pohtimaan tarkasti. Ennen kaikkea yhtymän hallinnossa on ollut suuria muutoksia. Eläköitymisen ja viroista eroamisen vuoksi virkoja ja tehtäviä siellä on jätetty täyttämättä. Pitkät virkavapaudet ovat kuormittaneet myös omalta osaltaan muuta henkilöstöä. Työssä jaksaminen yhtymän tasolla on noussut erittäin tärkeäksi painopisteeksi, johon on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota. Henkilöstö muutoksia aiheutti myös siirtyminen keskitettyyn Keskusrekisteriin maaliskuun alussa Tämän prosessin läpivieminen samanaikaisesti valtakunnallisen keskitetyn jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) kanssa on vaatinut Keskusrekisterin vastaavalta merkittävää panostusta. Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta on siis ollut hallinnon henkilöstön osalta suurten muutosten aikaa. Työmäärää on kasvattanut erilaisten strategioiden päivittäminen kuten mm. viestintästrategian. Päätöksen saatiin myös kiinteistöstrategia, jonka loppuun työstäminen siirtyy vuonna 2013 seurakuntien jatkovalmisteluun. Kiinteistöstrategia on yksi yhtymän ja seurakuntien tulevaisuuden suurimpia haasteita. Millaisia tiloja seurakunnat tarvitsevat jatkossa oman toimintansa ja perustehtävänsä suorittamiseen? Vähenevien taloudellisten resurssien paineessa on tehtävä kestäviä ratkaisuja, joilla voidaan jatkossakin turvata seurakuntien toiminta. Peruskysymys tulevina vuosina on se, mihin me vastuullisesti käytämme vähenevät resurssit, seiniin vai toimintaan? Teollisuuden työpaikkojen lukumäärä on laskenut alueellamme merkittävästi. Työelämän muutokset ovat olleet rajuja ja ne koskettavat sekä yhteisöjä että yksilöitä. Huolestuttavaa on myös se, että koko Kouvolan väkiluku pienenee. Vaikka kirkosta eroamisen piikki taittui edelliseen vuoteen verrattuna, niin silti jatkuvasti on suuri haaste palvella tässä ajassa kirkkoa ja seurakuntaa. Kolme vuotta kestänyt maahanmuuttajaprojekti Kouvola-kodiksemme päättyi. Maahanmuuttajien määrä on Kouvolassa koko ajan kasvussa ja siihen on jatkossa syytä miettiä lisäresursseja. Leipä-pankki toiminnassa Kouvolan seurakunta on ollut yhtenä toimijana Kouvolan kaupungin kanssa. Vuoden aikana jatkuvasti kasvava asiakasmäärä on osoittanut tämän työmuodon tarpeelliseksi. Kirkkohallitus esitti marraskuussa 2012 kokoontuneelle kirkolliskokoukselle uuden seurakuntayhtymä mallin käyttöönottoa seurakuntarakenteiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Malli pohjautuu aika pitkälti yhtymämme nykyiseen malliin. Uuden mallin käyttöönotossa seurataan kuntauudistuksen 3

5 aikataulua. Meille ei siis ole tulossa rakenteellisesti suuria muutoksia sen pohjalta. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia siitä panoksesta, jonka kukin on antanut Kristuksen seurakunnan palvelemisessa kuluneena vuonna 2012 Kouvolassa! Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

6 1.2 Talouden kehitys 2012 Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hitaan vaiheen ennakoidaan vielä jatkuvan. Viimeisen vuosineljänneksen talouskasvu Euroopassa supistui 0,9 %. Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,2 % vuonna Edellisen kerran bruttokansantuote supistui vuonna 2009 (8,5 %). Kokonaistuotannon ei ennusteta saavuttavan vielä vuoden 2014 loppuun mennessäkään vuoden 2008 tasoa. Kuluttajahintojen muutos oli 2,8 %. Valtiovarainministeriö ennustaa vuodelle ,2 %:n muutosta. Kouvolassa väkiluku väheni 244:llä (0,3 %) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli 13,3 % (koko maan vertailukelpoinen luku 10,7 %). Erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutos on vähentänyt työpaikkoja. Kouvolan seutukunnassa on työpaikkojen määrä vähentynyt vuosina :llä. Syyskuussa Kouvolaan avattiin suomen kuudenneksi suurin kauppakeskus Veturi. Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku pieneni 980:lla (1,4 %) vuonna Kirkkoon kuulumisprosentti oli 80,3 (84, ). Liittyneitä oli 203 ja eronneita 694. Yhtymän aikana (vuosina ) väkiluku on vähentynyt 4.675:llä (6,2 %). Käyttötalous Pääosin voimaan tulleesta lomapalkkavelkakirjauksen muutoksesta johtuen henkilöstökulujen kasvu oli 4,1 %, edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen ostot pienenivät 3,5 %, lähinnä ATK-palvelusten kulujen pienentymisen johdosta ( ). Vuokrakulut pienenivät -11,3 % ( ) aineet, tarvikkeet ja tavarat -0,8 % ( ). Annetut avustukset pienenivät 4 % ( ), mutta diakonia-avustukset kasvoivat 14 % ( ). Muut toimintakulut kasvoivat 15,5 % ( ), pääasiassa kiinteistöveron nousun ( ) johdosta. Toimintakulut yhteensä kasvoivat 2,0 % edellisvuodesta. Toimintatuotot kasvoivat 2,3 %. Toimintakuluista 15,2 % katettiin toimintatuotoilla. Vuosikate oli , poistot muutos % Toimintatuotot , , ,13 2,3 % Henkilöstökulut , , ,08 4,1 % Palvelujen ostot , , ,47-3,5 % Vuokrakulut , , ,41-11,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,70-0,8 % Annetut avustukset , , ,44-4,0 % Muut toimintakulut , , ,83 15,5 % Toimintakulut yhteensä , , ,89 2,0 % TOIMINTAKATE , , ,76 2,0 % VUOSIKATE , , ,47-9,0 % POISTOT , , ,54 2,1 % 5

7 Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut ylittivät arvion eurolla. Palvelujen ostot olivat , vuokrat , Annetut avustukset alle arvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät arvion ja muut toimintakulut eurolla. Toimintatuotot yhteensä alittivat arvion ja toimintakulut eurolla. Anjalankosken ja Kuusankosken seurakunnat sekä yhteinen seurakuntatyö, kiinteistö- ja hautauspalvelut ylittivät vastuukatetasolla talousarvion. Kuitenkin tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion eurolla. 000 TP 2011 TA 2012 TP TA 2012/2011 ANJALANKOSKI % ELIMÄKI % KOUVOLA % KUUSANKOSKI % VALKEALA % YHTEISTYÖ % SEURAKUNNAT YHT % YHTEINEN SRK-TYÖ % KIINTEISTÖPALVELUT % HAUTAUSPALVELUT % HALLINTO % YHTYMÄ % YHTEENSÄ % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat edellisvuotta suuremmat ja talousarviota pienemmät: TA KIRKOLLISVERO YHTEISÖVERO YHTEENSÄ YV JAKO-OSUUS 2,55 2,55 2,55 2,3 KIRKOLLISVERO -1,6 % 0,3 % 4,4 % YHTEISÖVERO 15,6 % 18,8 % -26,5 % YHTEENSÄ -0,2 % 2,0 % -3,2 % Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli vuodet ,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat edellisvuotta suuremmat ja talousarviota pienemmät. Vuonna 2011 marraskuun kirkollisverotilitys oli yhtymän ajalta ensimmäistä kertaa negatiivinen ( ). Vuonna 2012 takaisin maksettavaa kertyi Tuottoja pienensi myös verottajan joulukuussa tekemä kirkollisveron jako-osuuden päivitys ja Myllykoski Paperin lakkauttaminen vuoden 2011 joulukuussa. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 239 /jäsen. Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuottoihin viiveellä. Vuoden 2012 pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on n Tämä tulee huomioida talousarviota laadittaessa. 6

8 Yhteisöveron jako-osuus pienentyi 2,55 prosentista 2,3 prosenttiin vuonna Yhteisöjen veroprosentti aleni 1,5 %-yksikköä. Toteutuneet yhteisöverotuotot olivat edellisvuotta ja talousarviota pienemmät. Vuosikate ja tulos Vuosikate ei kattanut poistoja Vuosikate kattoi investoinnit ja lainanlyhennykset. Vuosikate oli talousarviota ja tilinpäätöstä pienempi pääosin verotuottojen epäsuotuisan kehityksen, lomapalkkavelkajaksotuksen sekä sähkön ja energiahintojen takia. Tilikauden tulos painui jälleen tappiolle ( ) yhden yhtymän ajan voitollisen vuoden 2011 jälkeen. Ensimmäisen kerran tilikaudelta kertyi alijäämää ( ). Rahoitustilanne Rahoitustuottoja kertyi korko- ja muiden rahoituskulujen vähentämisen jälkeen. Yhtymän lainoja on jäljellä Viimeinen lyhennyserä maksetaan syyskuussa Vuoden lainanlyhennykset olivat Investoinnit olivat alittaen talousarvion eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa Rahavaroja on käytetty vuosina ,2 milj. euroa. Tavoitteena on sijoitusvarallisuuden palauttaminen. Käyttöomaisuus ja investoinnit Vuosikate oli poistoja pienempi. Yhtymä ei pysty kattamaan tuloillaan keskimääräisiä vuotuisia korvausinvestointeja. Vuonna 2012 myydyt kohteet on eritelty tuloslaskelman liitetiedoissa. Kirkonkirjojen mikrofilmaus ja digitointi aloitettiin vuonna 2012 Elimäen ja Valkealan seurakunnista. Tammikuussa 2013 valmistui Kuusankosken ja Jaalan seurakuntien aineistot. Vuonna 2013 käsitellään Anjalankosken ja Kouvolan seurakuntien aineistot. Tavoiteaikataulu projektin valmistumiseen on joulukuu 2013, mutta todennäköisesti se siirtyy vuoden 2014 alkupuolelle. Elimäen seurakunnan digitoidun aineiston tarkastaminen on aloitettu syksyllä Myllykosken seurakuntatalossa ilmeni useita vesivuotoja vuonna Vuoden 2013 talousarviossa on seurakuntatalon korjauksen hankesuunnitteluun varattu vuodella 2013 ja peruskorjaukseen vuosille yhteensä miljoona euroa. Selvitystyö valmistuu kevään aikana ja asiasta tekee toteuttamispäätöksen yhteinen kirkkovaltuusto. Henkilökunta on siirtynyt väistötiloihin. Vanhan hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen siirtyi vuodelle 2013 ja kustannusarvio nousi vajaaseen euroon. Vuohijärven kirkon lämmitysjärjestelmän muutoshanketta ei toteutettu, koska kirkon mahdollinen myynti oli suunnitteilla. Kiinteistöstrategia Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ( ) päätti kiinteistöstrategian laatimisesta. Työryhmä aloitti toimintansa Strategian lähtökohdaksi työryhmä totesi taloudelliset perusteet. Paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen, kappelineuvoston, henkilöstöpalvelujen ja kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntien sekä yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydettiin mennessä. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa ( ). Yhteinen kirkkoneuvosto ( ) kehotti seurakuntaneuvos- 7

9 toja perustamaan työryhmiä miettimään tilojen käyttöä, kehitystä ja tiloista luopumista. Lausunnot tulee antaa mennessä. Strateginen mittari Anjalankosken seurakunta kasvatti eniten sunnuntain klo 10, 12 ja 13 väkilukuun suhteutettua jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrää vuoteen 2011 verrattuna. Seurakuntaneuvosto sai käyttöönsä talousarviossa varatun euron palkkion. 8

10 1.3 Hallintoelinten kokoonpano YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 51 varsinaista jäsentä, jotka on valittu seurakuntavaaleilla marraskuussa Nimi Seurakunta Rikala Tuula, puheenjohtaja Kuusankoski Aalto Kari Elimäki Ahola Pekka Anjalankoski Ainali Päivi Kouvola Forssell Aulis Kuusankoski Grönlund Reino Kuusankoski Halme Terttu Anjalankoski Hannula Ulla Elimäki Hartikainen Jutta Kuusankoski Hartikainen Toivo Kouvola Hinkkanen Tero Elimäki Huuskonen Urpo Kuusankoski Ikävalko Kari Kouvola Janhunen Ritva Kuusankoski Kaskiaho Keijo Kouvola Koivusaari Reino Elimäki Komppa Kalevi Kuusankoski Koskela Birgit Valkeala Kossila Päivi Valkeala Kujala Anton Valkeala Kärki Mia Kouvola Lavikkala Sirkka Kuusankoski Mustonen Joel Kouvola Mynttinen Anne Anjalankoski Mänttäri Leena Valkeala Nyberg Timo Kuusankoski Nykänen Marjatta Kouvola Paakala Matti Anjalankoski Parvinen Vesa Kuusankoski Pokki Teuvo Anjalankoski Punkkinen Kari* Kouvola Pyötsiä Johanna Valkeala Rasimus Risto Valkeala Raskinen Marjatta Anjalankoski Rossi Antero Kouvola Sahamies Arto Kouvola Siekkeli Arja Valkeala Smeds Sakari Valkeala Soininen Kari Kouvola Suutari Tero Anjalankoski Töyrylä Maria Kouvola Vainio Juha Kuusankoski Vainio Marja-Leena Anjalankoski Vainio Vesa Kouvola Viinikainen Sakari Kouvola Viljakainen Hannele Anjalankoski Vuolasto Anna Kouvola Vänskä Tytti Kouvola Yli-Kankahila Matti Elimäki Ylimäki Kalle Kuusankoski 9

11 Ylä-Outinen Mia Elimäki Käki Weronika, Kouvola saakka (Ykv )* Punkkinen Kari, Kouvola alkaen (Ykv ) Mynttinen Anne, Anjalankoski saakka (Ykv ) Raukko Jussi, Anjalankoski alkaen (Ykv ) Kossila Päivi, Valkeala saakka (Ykv ) Pasi Kari, Valkeala alkaen (Ykv ) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (Ykv :t 8-10) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Gärdström Keijo, puheenjohtaja Kouvola Rasimus Risto, varapuheenjohtaja Kossila Päivi Valkeala Halme Terttu Vainio Marja-Leena* Anjalankoski Heijala Marke Ylä-Outinen Mia Elimäki Janhunen Ritva Sorsa Mirja Kuusankoski Mänttäri Leena Pyötsiä Johanna Valkeala Nykänen Marjatta Kaskiaho Keijo Kouvola Parvinen Vesa Vainio Juha Kuusankoski Smeds Sakari Kujala Anton Valkeala Soininen Kari Hartikainen Toivo Kouvola Suutari Tero Ahola Pekka Anjalankoski Yli-Kankahila Matti Koivusaari Reino Elimäki *Anne Mynttinen saakka (ykv , 35 ) Marja-Leena Vainio alkaen (ykv , 35 ) JOHTOKUNNAT, VASTUURYHMÄT HENKILÖSTÖPALVELUN JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Marja-Leena, puheenjohtaja Paakala Matti Anjalankoski Ainali Päivi Vuolasto Anna Kouvola Huuskonen Urpo Grönlund Reino Kuusankoski Koivusaari Reino Ylä-Outinen Mia Elimäki Koskela Birgit Pasi Kari Valkeala Peni Matti** Raukko Jussi** Kouvola/Anjalankoski Ylätalo Katja** Hinkkanen Tero** Kuusankoski/ Elimäki Mänttäri Leena* ykn:n edustaja asti Päivi Kossila, ykv alkaen Kari Pasi, ykv 65 ** alkaen, ykv 66 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSPALVELUN JOHTOKUNTA (Ykv ) *(ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Aalto Kari, puheenjohtaja Välimäki Seppo Elimäki Kenttälä Maarit** Pokki Teuvo** Kouvola/Anjalankoski Nyberg Timo Aaltonen Tiina Kuusankoski Pyötsiä Johanna Kujala Anton Valkeala Raskinen Marjatta Vainio Pentti Anjalankoski 10

12 Rossi Antero Nuorivuori Marja-Terttu Kouvola Vainio Juha** Poteri Marjatta** Kuusankoski Yli-Kankahila Matti* Ykn:n edustaja ** alkaen, ykv 67 IT ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNTA , KOUVOLAN EDUSTAJA (Ykv ) Varsinainen jäsen Hinkkanen Tero Henkilökohtainen varajäsen Ylimäki Kalle VIESTINTÄPALVELUJEN VASTUURYHMÄ (Ykn ) Varsinaiset jäsenet Hinkkanen Tero Korjala Eila, puheenjohtaja Lindberg Jyrki, varapj. Majoranta Ritva Pyötsiä Johanna Mänttäri Leena Varajäsenet Nieminen Pertti Kivistö Martti Seurakunta Elimäki Anjalankoski Kuusankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Kouvola Anjalankoski PERHENEUVONNAN JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Tenetz Merja, puheenjohtaja Ylätalo Katja Kuusankoski Grönlund Reino**** Puujalka Sirpa **** Kuusankoski/Valkeala Koivisto Päivi *** Pesonen Risto Anjalankoski Lehtinen Veikko Ainali Päivi ** Kouvola Larikka Merja **** Mörsäri Sirkku**** Kouvola/Anjalankoski Ollila Madleena Hinkkanen Tero Elimäki Rasimus Mikko Lehtinen Tapio Valkeala Parvinen Vesa * ykn:n edustaja ** ykv , Weronika Käen tilalle, *** ykv , Anne Mynttisen tilalle **** ykv , 69 SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Vesa, puheenjohtaja Jaakkola Maija Kouvola Halme Terttu** Aaltonen Tiina** Anjalankoski/Kuusankoski Hartikainen Jutta Lavikkala Sirkka Kuusankoski Koivusaari Reino Välimäki Seppo Elimäki Lavonen Marja-Liisa Heino Matti Anjalankoski Manelius Sinikka Siekkeli Arja Valkeala Ylönen Osmo** Pigg Martti** Kouvola/Valkeala Halme Terttu * Ykn:n edustaja ** alkaen, ykv 68 11

13 KEHITYSVAMMAISTYÖN VASTUURYHMÄ (Ykn ) Varsinaiset jäsenet Hakalainen Päivi Hammarberg Anne Helisten Nina Iljo Sirkka Smolander Katri Nykänen Marjatta Seurakunta Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja Kotkan rovastikunnan edustaja Kouvolan rovastikunnan edustaja Imatran rovastikunnan edustaja Lappeenrannan rovastikunnan edustaja Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston edustaja PALVELEVAN PUHELIMEN VASTUURYHMÄ (Ykn ) Varsinaiset jäsenet Lallukka Maritta Ollila Madleena Pesonen Risto Punkkinen Kari Puujalka Sirpa* Janhunen Ritva Varajäsenet Sorsa Mirja Heino Matti Seurakunta Kuusankoski Elimäki Anjalankoski Kouvola Valkeala Yk:n edustaja Seurakunta Kuusankoski Anjalankoski Kuokkanen Päivi, Valkeala saakka (Ykn )* Puujalka Sirpa, Valkeala lähtien (Ykn ) SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA (Ykv ) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Kaskiaho Keijo Rossi Antero Kouvola Komppa Kalevi Ylimäki Kalle Kuusankoski Siekkeli Arja* Pyötsiä Johanna Valkeala asti Kossila Päivi* alkaen Arja Siekkeli TILINTARKASTAJAT (Ykv ) KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Vastaava tilintarkastaja JHTT, KHT Kaija Pakkanen Varatilintarkastaja JHTT Esko Säilä 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi seurakuntaneuvos Tuula Rikala, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen pidetyn kokouksen sihteerinä toimi toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä: 12

14 Lausunto kirkkohallitukselle Elimäen kirkkotarhan muistolehtosuunnitelmasta - Virkojen lakkauttaminen - Rivitalokiinteistön myynti, Valkeala - Eveliina Hasun eroanomus yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä - Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta Henkilöstökertomus Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen - Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön hyväksyminen - Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiorakenteen hyväksyminen - Hallintojohtajan viran täyttö - Henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön tarkistus - Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön ja hautaustoimen - ohjesäännön tarkistus - Talousarviomäärärahan jako paikallisseurakuntien kesken ja toisaalta ja toisaalta seurakuntatyön ja muun toiminnan kesken - Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Anne Mynttisen eronpyyntö - Lappalan kesäkodin myynti - Kouvolan Vanhan hautausmaan uuden huoltorakennuksen pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen - Markku Komulaisen eroanomus yhteisen seurakuntatyön johtajan virasta - Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran tehtävien hoito - Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto ja keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin toimivalta - Vuoden 2013 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen - Hautaustoimen ohjesääntö Kouvolan seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen - Sairaalasielunhoidon johtosäännön tarkistaminen - Perheneuvonnan johtokunnan johtosäännön tarkistaminen - IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosääntö - Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia vuosille Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen Päivi Kossilan eronpyyntö Kouvolan seurakuntayhtymän luottamustehtävistä - Kahden uuden jäsenen valinta henkilöstöpalvelun johtokuntaan - Kahden uuden jäsenen valinta kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan - Kahden uuden jäsenen valinta sairaalasielunhoidon johtokuntaan - Kahden uuden jäsenen valinta perheneuvonnan johtokuntaan - Sovellusneuvojan viran lakkauttaminen - Asuinpientalotontin myynti, Kuusankoski - Vuoden 2013 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Aloitteet Valtuutettu Urpo Huuskonen jätti kuudentoista henkilön allekirjoittaman valtuustoaloitteen Kouvolan seurakuntayhtymän johtokuntien jäsenmäärän lisäämisestä kahdella jäsenellä 13

15 Yhteinen kirkkovaltuusto tarkisti , 52 ja 53, sairaalasielunhoidon ja perheneuvonnan johtokunnan johtosääntöjä aloitteen pohjalta seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan sekä perheneuvonnan johtokuntaan toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen. Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstöpalvelun johtokunnan ja kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosääntöjen päivitys hyväksyttiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa , 25 ja 26. Päivitettyjen johtosääntöjen1 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto toimitti henkilöstöpalvelun johtokunnan, kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan, sairaalasielunhoidon johtokunnan ja perheneuvonnan johtokunnan kahden uuden jäsenen ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi Valtuutettu Arto Sahamies jätti 23 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien lapsityön organisaation järjestämistä ns. yhtymämallin mukaisesti Yhteisen kirkkoneuvoston esityksessä yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettiin, että tehdyn selvityksen perusteella lapsityötä jatketaan yhtymän seurakuntien omina työmuotoina ja että lapsityön asemaa tarkastellaan seuraavan kerran uuden valtuustokauden alussa Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi , 17, päätösesityksen Valtuutettu Marjatta Poterin aloite koskien Jaalan kappeliseurakunnan hautausmailla olevaa kahta hautaa. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi aloitteen hautaustoimen päällikkö Antti Kurjen valmisteltavaksi. Aloite on edelleen vireillä. Valtuutettu Marja-Leena Vainio jätti aloitteen, joka koski neuvottelujen käynnistämistä perheneuvonnan ja palvelevan puhelimen toimintojen yhdistämiseksi Yhteisen kirkkoneuvosto totesi esityksessään, että Marja-Leena Vainion valtuustoaloite sisältää monia rakentavia näkökohtia, joita on syytä edistää. Nykyisillä voimavaroilla ja molempien toimintojen menestyksellisen hoitamisen kannalta toimintoja ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää tällä hetkellä. Valmisteltaessa vuoden 2015 talousarviota asia on kuitenkin syytä huomioida ja löytää tarkoituksenmukainen tapa valtuustoaloitteen hyvien päämäärien toteuttamiseksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi , 16, yhteisen kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti Valtuutettu Arto Sahamies jätti kymmenen valtuutetun allekirjoittaman aloitteen oppilaitostyöntekijän viran perustamiseksi Vastauksena Arto Sahamiehen jättämään valtuusto-aloitteeseen, yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tässä vaiheessa ei perusteta oppi- 14

16 laitostyöntekijän virkaa, ja on perusteltua palata seuraavan valtuustokauden aikana asiaan uudestaan. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi , 57, päätösesityksen yksimielisesti Valtuutettu Arto Sahamies jätti kahdeksan valtuutetun allekirjoittaman aloitteen erityisnuorisotyön koordinaattorin etsimisen ja nimittämisen Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien nuoriso- tai erityisnuorisotyön viranhaltijoiden keskuudesta: Yhteinen kirkkoneuvosto totesi vastauksenaan yhteiselle kirkkovaltuustolle, ettei nuoriso- tai erityisnuorisotyö ole yhtymän yhteinen työala vaan jokaisen itsenäisen seurakunnan itse toteuttama työmuoto. Yhteinen kirkkoneuvosto kehotti seurakuntien nuorisotyöntekijöitä kirkkoherrojen johdolla yhdessä pohtimaan asiaa ja keskuudestaan mahdollisesti valitsemaan erityisnuorisotyön koordinaattorin ja määrittelemään tämän tehtävät. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi , 71, yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston vastauksen Arto Sahamiehen jättämään valtuustoaloitteeseen Valtuutettu Vesa Parvinen jätti 23 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen koskien seurakuntayhtymän pyykinpesuun liittyvien ongelmien selvittämistä ja mahdollista uudelleen kilpailuttamista Pesulapalvelusopimus Puhteks Oü:n kanssa on purettu alkaen vedoten Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin 17.2 ja 17.3 palveluhankinnoista. Palvelu ei vastannut sovittuja vaatimuksia ja kuluvan sopimuskauden aikana on ilmennyt moninaisia virheitä ja puutteita niin laadun kuin toimitusten osalta. Pesulapalvelut hoidetaan tällä hetkellä väliaikaisin järjestelyin ja kilpailutus hoidetaan kevään 2013 aikana. Valtuutettu Marjatta Poteri jätti aloitteen lisäselvitysten saamiseksi Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista Aloite lähetettiin yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Aloite on edelleen vireillä. 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana toimi Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström, varapuheenjohtajana seurakuntaneuvos Risto Rasimus, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: - Tietohallintopäällikön irtisanoutumisilmoitus - Tietohallintopäällikön viran haettavaksi ilmoittaminen - Eron myöntäminen Timo Malmille seurakuntapuutarhurin virasta - Keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin eronpyyntö virasta - Kouvolan seurakuntatoimiston toimistosihteerin eronpyyntö virasta 15

17 Talousarvion täytäntöönpano - Sairaalasielunhoidon toisen sairaalateologin virkavapauden aikainen viran täyttäminen - Kirkonkirjojen valtakunnallisen järjestelmän, KIRJURIn. käyttöönoton hyväksyminen - Tietohallintopäällikön viran haastatteluryhmän nimeäminen - Määräaikaisten sovellusneuvojien työsuhteet - Eron myöntäminen Juhani Sipposelle hankinta-asiamiehen virasta - Muun kuin lakisääteisen virkavapauden pituus - Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia - Tietohallintopäällikön viran täyttäminen - Seurakuntayhtymän toimistotilojen suunnittelutoimikunnan perustaminen - Asunto Oy Liikejousi osakkeiden myynti - Kouvolan seurakuntayhtymän lausunto seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportista - Kouvolan seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman laatiminen ja työryhmän nimeäminen - Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle Asunto oy Leiririnteen osakkeiden myyntitarjous - Asunto Oy Ekholmintie 1-5 osakkeiden myynti - Harkinnanvaraisen palkanosan valmistelu ja käyttöönotto Kouvolan seurakuntayhtymässä - Yhteisvastuutilitysten tarkastajan nimeäminen - Tulostusympäristön kokonaispalvelun hankinta - Kaija Vesalan oikaisuvaatimus Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan päätöksestä pöytäkirjan 60 :n kohdalla "Korian seurakuntasalin vuokraus Kouvolan kaupungille - Kiinteistö Oy Kuusankosken Kyminkulman osakkeiden myynti - Asunto Oy Läntinen Linjapuisto 4 osakkeiden myynti - Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterin viran täyttäminen - Johtavan sairaalapastorin Petra Sainion opintovapaa-anomus ja viran väliaikainen täyttäminen - Eron myöntäminen Vesa Weckströmille seurakuntapuutarhurin virasta - Seurakuntayhtymän toimistotilojen tilajärjestelyt - Puhelinpalvelujen hankinta - Henkilöstösihteerin tehtävät ja viran täyttö - Eron myöntäminen Helena Koskelaiselle toimistosihteerin virasta - Yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajan valinta - Oikaisuvaatimus Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan päätökseen , 34 - Risteys-lehden kustannussopimuksen hankinta - Krematorion rakentamisen hankeselvitykseen osallistuminen - Asunto Oy Leiririnteen osakkeiden myynti. 16

18 2 Henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä oli 275. Vakinaisesta henkilöstöstä viranhaltijoita oli 134, työsopimussuhteisia 141. Kertomusvuonna vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä henkilötyövuosittain laskettuna oli 258,9. Lisäksi kausityössä oli 43,7 henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna henkilöstöä 302,6 henkilötyövuotta. Vastaavat luvut vuonna 2011 olivat 263,5, 46,6 ja 310,1. Henkilötyövuodet ovat tilanteen mukaan pienentyneet 7,5 henkilötyövuotta vuodesta Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä naisia oli 200 (73 %) ja miehiä 75 (27 %). Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49 vuotta. Kymmenen vuoden aikana työntekijöistä 33 prosenttia on eläköitymässä. Lukumääräisesti eniten on yli 55-vuotiaita kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä ja lapsityössä. Toimintavuosi oli kertomusvuonna yhtymän hallinnossa hyvin haasteellinen. Yhtymän hallintopalveluissa tapahtui muutoksia: henkilöstöpäällikön virka lakkautettiin ja tehtävät liitettiin hallintojohtajan tehtäviin. Henkilöstösihteerin virka täytettiin sisäisesti siten, että henkilöstöpalvelujen toimistosihteeri siirtyi hoitamaan viran tehtäviä. Hankinta-asiamiehen virkaa ei täytetty viranhaltijan jäätyä eläkkeelle. Yhteisen seurakuntatyön johtaja ja tietohallintopäällikkö siirtyivät toisen työnantajan palvelukseen. Tietohallintopäällikön virka täytettiin ja muitten kahden viran osalta tehtiin sisäisiä järjestelyjä palvelutason säilyttämiseksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on hoitanut väliaikaisesti yhteisen seurakuntatyönjohtajan viran tehtäviä kirkkoneuvoston ohjesäännön perusteella. Keskusrekisterin johtavalle toimistosihteerille annettiin johtavan viranhaltijan oikeudet hoitaa kirkonkirjojen jäsentietojärjestelmän muutosta ja tehtäviä siihen saakka kunnes tehdään ratkaisu yhteisen seurakuntatyön johtajan virkajärjestelyistä. Olennaisia asioita kertomusvuonna oli henkilöstön työhyvinvointiin ja ilmapiiriin paneutuminen, varhaisen välittämisen mallin tehostaminen sekä harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto. Helmikuussa oli henkilökunnan ilmapiirikysely, johon saatiin kattava vastausprosentti. Kyselyn pohjalta esimiehet kävivät keskustelua työyksiköissään ja ottivat kyselystä nousevia asioita puheeksi. Syksyllä järjestettiin kaikille työntekijöille henkilöstöpäivä. Päivänaiheena oli: Sanoillani välitän, yhdessä rakennamme hyvää työyhteisöä ja huomaamme yhdessä tekemisen voiman. Lisäksi kyselyn tuloksista henkilökuntapäivässä oli kertomassa työterveyslääkäri. Ilmapiirikyselyn pohjalta järjestettiin myös joillekin tiimeille keskustelutilaisuuksia työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Toimintavuonna kiinteistöstrategian merkitys henkilöstösuunnittelussa nousi hyvin voimakkaasti esille. Eläköitymisen hyödyntäminen ei ollut vielä mahdollista, koska kiinteistöstrategian edellyttämät toimenpiteet toiminnan ja tilojen suunnittelun osalta siirtyivät vuoden 2013 syksyyn paikallisseurakuntien jatkotyöstettäväksi. Kiinteistöjen määrän vähentäminen helpottaa vakinaisen henkilöstön tehtäviä, mahdollistaa eläköitymisen hyödyntämisen ja vähentää sijaisten palkkaamistarvetta. 17

19 Harkinnanvarainen palkanosa otettiin käyttöön toimintavuonna, pääluottamusmiehet ja työnantajaedustajat valmistelivat ohjeistusta työntekijöille ja esimiehille kehitys- ja tavoitekeskustelujen käymiseen. Esimiehille järjestettiin syksyllä lokamarraskuussa koulutustilaisuuksia harkinnanvaraisen palkanosan periaatteista ja tavoitekeskustelun käymisestä sekä käyttöönotosta. Varsinainen seurantajakso on helmi-elokuussa 2013 ja suoritusten arvioinnit syksyllä. Henkilöstökulut ylittyivät toimintavuonna 1,3 prosenttia talousarvioon verrattuna. Ylitys pääosin johtui lomasäännökseen tulleesta muutoksesta alkaen. Lomapalkkavelka laskennan pohjana oli tilinpäätöksessä enemmän lomapäiviä kuin aiemmin. Lomapalkkavelka laskettiin todellisten lomapäiväsiirtymien mukaan. Henkilöstökulut 2012 TP 2012 TA Käyttö-% Rahapalkat ja -palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,8 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,3 Henkilöstökulut , ,3 Vuodelta 2012 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. 18

20 3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluvun määrä (= läsnä oleva jäsenmäärä) ja kirkkoon kuuluminen ovat kehittyneet vuosina seuraavasti: VÄKILUKU SEURAKUNNITTAIN /2012 Anjalankoski ,0 % Elimäki ,0 % Kouvola ,2 % Kuusankoski ,4 % Valkeala ,4 % YHTEENSÄ ,4 % Muutos Kouvolan kaupunki ,3 % Muutos Kirkkoon kuuluminen 84,6 % 83,8 % 82,2 % 81,2 % 80,3 % Ajanjaksolla kirkkoon kuuluminen on laskenut Kouvolassa 4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 kirkkoon kuului 80 prosenttia Kouvolan kaupungin väestöstä. Kouvolan seurakuntiin liittyi 203 henkilöä vuonna LIITTYNEIDEN MÄÄRÄ SEURAKUNNITTAIN Anjalankoski % Elimäki % Kouvola % Kuusankoski % Valkeala % % Seurakuntayhtymän väkiluku pieneni 980 henkilöllä vuonna Suurimmat muutokset väkilukuun johtuvat kuolleiden, eronneiden ja kastettujen lukumääristä. SEURAKUNTIEN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Liittyneet Eronneet Kastetut Kuolleet Nettomuutto Väkiluvun muutos Siirrot, poissaolevat Korjaukset MUUTOS YHTEENSÄ

21 Kaupungin väkiluku on pienentynyt kuntayhtymän aikana henkilöllä. Vastaavana ajankohtana Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku on pienentynyt henkilöllä. Vuoden 2012 aikana kaupungin väkiluku pieneni 244:llä, yhtymän 980:lla. Yhtymän väkiluvun pienentyy yli nelinkertaisesti kaupungin väkilukuun verrattuna. Kaupungin ja seurakuntayhtymän väkiluvun kehitys Seurakuntayhtymä Kaupunki

22 4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset projektit, lapsityön yhteiset koulutuskustannukset sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Jaalan kappeliseurakunnan luvut sisältyvät Kuusankosken seurakunnan lukuihin. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat eurolla (1,6 %). Määrärahat sopeutetaan seurakunnittain yhteneviksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Sitova vastuukate TA TP Määrärahan Ero % Toteutuma Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus ta:oon Yhteiset projektit , , ,8 Anjalankosken srk , , ,9 Elimäen srk , , ,1 Kouvolan srk , , ,5 Kuusankosken srk , , ,2 Valkealan srk , , ,2 Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa , , ,0 /läsnäoleva jäsen Anjalankosken srk Elimäen srk Kouvolan srk Kuusankosken srk Valkealan srk Seurakuntatyö Anjalankosken seurakunta Toiminta-ajatus Meillä eletään uskossa Jumalaa rakastaen ja julistaen evankeliumia. Yleiskatsaus Vuonna 2012 seurakuntatyötä tehtiin tunnollisesti, vaikka talous- ja henkilöstöresurssit olivat pienenemään päin. Kuluvana vuonna Myllykosken paperitehtaan työntekijät jäivät työstä todellisesti pois kuukausiansioiden vähentyessä. Heidän tilannettaan pidettiin esillä seurakuntalaisten kokoontumisissa ja esirukouksissa. Heikki Heinonen ja Juhani Huovila osallistuivat muutostyöryhmän työskentelyyn, jossa suunniteltiin monipuolisesti tukitoimia työtä vaille jääneiden avuksi. Seurakuntatyössä toimittiin sekä alueellisesti että työmuotopohjaisesti. Vapaaehtoiset toimivat mielellään oman alueellaan seurakuntaelämää rakentaen. Entisen neljän seurakunnan alueilla järjestettiin jumalanpalveluksia, joihin koulutettiin 21

23 maallikkoja vastuutehtäviin. Oli myös kirkkopyhiä eri järjestöjen kanssa. Seurakunta-alueilla järjestettiin seuroja, kinkereitä, erilaisia juhlia ja pienpiiritoimintaa. Vuosi vuodelta on paremmin opittu liikkumaan ja osallistumaan tilaisuuksiin seurakunnan eri alueilla. Lapsityö, perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö muodostavat kirkollisten toimitusten lisäksi laajimman kosketuspinnan seurakuntalaisiin. Kaupungin päiväkodit ovat avoimia arkipyhäkoulujen pitämiseen. Rippikoulun jälkeinen isoiskoulutus vetää erityisesti tämän ajan nuoria. Lapsityössä on toimittu yhteistyössä Valkealan seurakunnan kanssa. Uusi tilanne on merkinnyt totuttelua ja opettelua, mutta kokemukset ovat kuitenkin positiivisia. Musiikkityö on järjestänyt monipuolisesti yhteislaulu- ja konserttitilaisuuksia. Kauneimmat joululaulut vietiin toistamiseen Mari s Coffeen tiloihin. Siellä tavoitettiin paljon nuorempaa kuulijajoukkoa. Diakoniatyössä kaupungin palvelurakenteen muutos ja Myllykosken tehtaan lakkautus toivat omia haasteita. Yhteisvastuukeräyksessä yllettiin toistamiseen rovastikunnan parhaimpaan tulokseen. Evankelioimistyössä järjestettiin tilaisuuksia eri alueilla. Lähetystyössä tuettiin uskollisesti seurakunnan nimikkolähettejä ja- kohteita. Ystävyysseurakuntien Sindin ja Volosovon kanssa järjestettiin vierailuja puolin ja toisin sekä tuettiin niiden toimintaa. Lokakuussa oli kirkkoherra Juhani Huovilan lähtöjuhla. Lämminhenkinen juhla kokosi runsaasti seurakuntalaisia ja kutsuvieraita yhteen. Juhlassa paljastettiin Signe Nenosen tekemä muotokuvamaalaus pitkään ja ansiokkaasti palvelleesta Juhani Huovilasta. Joulukuussa järjestettiin kirkkoherran vaalit. Lokakuussa oli Sippolan kirkossa kolme vaalisaarnapyhää sekä ehdokkaiden haastattelut. Ne ja myöhemmät vaalipaneelit saivat runsaasti väkeä liikkeelle. Kirkkoherraksi valittiin seurakunnan kappalainen Heikki Heinonen. Johtuen osittain vaaleista, kirkkovieraiden lukumäärä nousi Anjalankosken seurakunnassa sen verran, että seurakunta sai euron kannustuspalkkion Kouvolan seurakuntayhtymältä. Joulunaika on erinomaisen aktiivista aikaa seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisessa. Kauneimmat joululaulut, joulukonsertit, joulunäytelmät ja joulujuhlat kokosivat tuhansittain seurakuntalaisia yhteen. Kiinteistöstrategian mukaiset kiinteistöjen määrän vähentämiset olivat huolen ja keskustelun aiheina vuoden aikana. Niihin liittyvät päätökset tehtäneen lähitulevaisuudessa. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto, 5 työalavastuuryhmää ja 4 aluevastuuryhmää. Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 9 kertaa vuoden aikana. Henkilöstöä on 29 työntekijää seurakuntatyössä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta. 22

24 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan kokoontumisissa pidettiin kirkon sanomaa keskeisesti esillä eri ikäryhmien kohdalla. 2. Diakoniatyön keskeisenä kohderyhmänä ovat eniten apua tarvitsevat. Kaikessa seurakunnallisessa toiminnassa huomioimme mukanaolijat. Työttömät ry:n kanssa järjestettiin yhteinen joulutilaisuus. Maailmanlaajaa vastuuta kannamme mm. lähetystyön ja yhteisvastuukeräyksen kautta. 3. Kirkon jäsenyys tuotiin esille positiivisena asiana. On tärkeä tuoda esille seurakunnan monipuolinen palvelu. Kirkon jäsenten sitoutuneisuus ja palvelu antavat hyvän todistuksen Elimäen seurakunta Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Seurakunnassa on jatkettu seurakuntalaisten aktivointia vastuuseen lähimmäisistä mm. kinkereiden yhteydessä tapahtuvan informaation välityksellä. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin seurakuntamme alueella olevien organisaatioiden kanssa on toteutettu ja yhteisiä tilaisuuksia eläkeläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen kanssa on toteutettu. Kriisitilanteisiin on pyritty tarttumaan viivytyksettä ja järjestetty apua mahdollisuuksien mukaan. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä. Neuvosto kokoontui vuoden 2012 aikana 7 kertaa. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Ulla Maija Hannula. Vastuuryhmiä on 4: Lapsi- ja nuorisotyön-, Lähetystyön-, Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön sekä Diakoniatyön vastuuryhmät. Henkilöstöä on 18 työntekijää: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, 2 kanttoria (syyskaudella 1), 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia, 2 toimistotyöntekijää, 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhenkilöä. Seurakuntatyössä oli yhteensä 11 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 23

25 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Seurakuntaelämän kehittämisilloissa kirkonkylässä ja Korialla on ideoitu jumalanpalveluselämän monipuolistamista. Eri työalueet ovat suunnitelleet yhdessä jumalanpalveluksia ja seurakuntalaisia on kutsuttu aikaisempaa enemmän mukaan niiden toteutukseen. 2. Eri työmuodot ovat toiminnassaan pitäneet esillä lähimmäisvastuuta ja kannustaneet toimimaan eri tavoin lähellä ja kaukana olevien lähimmäisten hyväksi. 3. Työntekijät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota kohtaamisiin seurakuntalaisten kanssa eri yhteyksissä Kouvolan seurakunta Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Yleiskatsaus Kouvolan seurakunta toteutti vastuullisesti ja toimintasuunnitelmien mukaisesti vuoden Seurakunnan eri työmuodot ovat ponnistelleet ahkerasti jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. Muutokset toimintaympäristössä ja henkilöstössä aiheuttavat aina stressiä ja osin myös työuupumusta. Yhteiset vuosittaiset tempaukset ovat tuoneet kuitenkin yhdessä tekemisen tuntua ja ovat omalta osaltaan vaikuttaneet hyvään ilmapiiriin työntekijöiden keskuudessa. Esille nostettavia erityisiä ja koko seurakuntaa kokoavia tapahtumia ovat olleet Yhteisvastuukeräys, Renkaanpotkijaiset ja Jouluvaellus, jotka ovat olleet hyvin positiivisia asioita seurakunnassamme. Jouluvaellus toteutettiin jo viidennen kerran ja se keräsi lähes 2400 seurakuntalaista etsimään joulun lasta. Vuosi 2012 oli myös juhlien vuosi. Kouvolan seurakunta täytti 90 vuotta. Juhlimme sitä 6.5. messulla Keskuskirkossa sekä arvokkaassa iltajuhlassa, jossa opetusneuvos Sakari Viinikainen esitti seurakuntamme historiikin. Käpylän kirkon 60- vuotisjuhlaa vietimme Juhlat piristävät aina arkea ja katkaisevat rutiineja. Molemmat juhlat onnistuivat erinomaisesti, josta kuuluu suuri kiitos kaikille työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kansainvälistä vastuuta kannoimme tukemalla SLS: kautta Kelton vanhainkotia, Teologista instituuttia Inkerin maalla Venäjällä ja Mafingan orpokotia Tansaniassa. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja viisi johtokuntaa. Henkilöstöä on 50 työntekijää seurakuntatyössä. 24

26 Toiminnalliset tavoitteet Painopistealue ja tavoitteet pohjautuvat Kouvolan seurakuntayhtymän hyväksymään strategiaan, jonka tavoitteena on jumalanpalveluselämän vahvistaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Seurakunta on toteuttanut perustehtäväänsä yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, palvellen uskollisesti Kristuksen seurakuntaa Kouvolassa Kuusankosken seurakunta Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Kuusankosken seurakunta jatkoi vuonna 2012 seurakunnan hengellisen luoteen ja tehtävän terävöittämistä. Seurakunnan eri työmuodoilla oli vilkasta toimintaa kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2012 keskeinen tavoite oli jumalanpalveluselämän kehittäminen. Suuren suosion saavutti esim. suvivirren sunnuntai. Paljon kohtaamisia tapahtui myös ilman suurempaa julkisuutta kodeissa, kouluissa, laitoksissa, kaupoissa, kaduilla, työpaikoilla, missä seurakuntalaiset sanoin ja teoin toivat Jumalan armon ja rakkauden todelliseksi arjen keskellä. Myönteistä oli että seurakunnasta eronneiden määrä laski edelleen edellisistä vuosista: Vuonna 2012 seurakunnasta erosi 165 henkeä (vuonna 2011, 198; vuonna 2010, 330) Seurakuntaan liittyi myös aiempaa useampi: Vuonna 2012 Kuusankosken seurakuntaan liittyi 55 henkeä. ( vuonna 2011, 35, vuonna 2010, 48) Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, kasvatustyön, diakoniatyön, lähetystyön sekä evankelioimistyön vastuuryhmät. Kuusankosken seurakunnan henkilöstöön kuuluivat 7 lastenohjaajaa, vastaava lastenohjaaja, 3 kanttoria, johtava kanttori, 4 ½ diakoniatyöntekijää, johtava diakoniaviranhaltija, lähetyssihteeri, 2 toimistosihteeriä, 3 nuorisotyönohjaajaa sekä 8 pappia; yhteensä 32 henkeä Toiminnalliset tavoitteet Seurakunnan jäsenet julistavat evankeliumia ja muutenkin rakastavat lähimmäisiään. 2. Huolehdimme siitä, että seurakunnan toiminta on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä sekä hengellistä syvyyttä. 3. Jumalanpalveluselämän kehittäminen. Toiminnan painopisteenä oli hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. 25

27 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteita kohti kuljettiin vuoden 2012 aikana. Evankeliumia Jeesuksesta Kristuksessa pidettiin esillä sanoin ja teoin monissa paikoissa ja monin tavoin. Vuoden aikana tapahtui jumalanpalveluselämän kehittämistä ja uudistumista Valkealan seurakunta Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on kertoa Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Valkealan alueen ihmisille julistuksen, viikkotoiminnan, tapahtumien ja diakonian keinoin. Yleiskatsaus Vuosi 2012 oli toiminnallisesti vireä vuosi. Sitä sävyttivät erityisesti kirkkorakennuksiin liittyvät juhlat. Maaliskuun lopulla Marianpäivänä vietettiin Valkealan kirkon 85-vuotisjuhlaa. Samassa yhteydessä Valkealan kirkkokuoro juhlisti 90- vuotista taivaltaan. Juhlamessuun kokoontui runsaasti seurakuntalaisia. Messun jälkeen pidetyssä päivätilaisuudessa oli esillä valokuvien ja leikekirjojen muodossa historiikkia kirkkokuoron vaiheista. Myös arkkitehdin luonnoksia Valkealan kirkon piirustuksista oli laitettu näytille. Syyskuun 23. päivä runsaat 130 henkeä kokoontui Voikosken kyläkirkkoon viettämään juhlamessua, sillä oli kulunut 75 vuotta paikallisen rukoushuoneen vihkiäisjuhlasta. Messussa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen, joka on Voikosken kylän kesäasukas. Messun jälkeisessä päiväjuhlassa moni läsnäolijoista muisteli lämmöllä kyläkirkon vaiheita. Lokakuun lopulla (28.10.) juhlittiin Tirvan kirkon 80-vuotisjuhlaa. Tirvan kirkon remontointi talkoovoimin oli käynnistynyt syyskuussa Pääsiäisenä vietettiin juhlallisesti kirkon käyttöönottojumalanpalvelus, sillä sisätilojen remontti oli siihen mennessä valmistunut. Alkukesästä myös kirkon ulkopinnat saatiin ehostettua. Talkootyötunteja kertyi yli Remontin jälkeen Tirvan kirkossa pidetyissä jumalanpalveluksissa on käynyt runsaasti väkeä, parhaimmillaan sanankuulijoita on ollut noin sata. Tirvan kirkon 80-vuotisjuhla alkoi messulla, jonka jälkeen oli päivätilaisuus seurantalolla Seuralassa. Siellä kuultiin monia lämminhenkisiä puheenvuoroja kirkossa vuosikymmenten varrella järjestetyistä tapahtumista. Juhlapäivän illan huipennukseksi Tirvan kirkossa saatiin nauttia Arja Korisevan kirkkokonsertista. Valkealan seurakunta oli myönteisellä tavalla esillä valtakunnallisessa mediassa vuoden 2012 aikana, sillä Valkealan kirkosta lähetettiin kolme radiojumalanpalvelusta Yleisradion kautta. Seurakuntalaiset yhdessä viranhaltijoiden kanssa olivat innokkaasti suunnittelemassa ja toteuttamassa radiokirkkoja. Kirkon tiedotuskeskuksen arvion mukaan kullakin radiojumalanpalveluksella on noin kuulijaa. Kirkkoherra Marko Marttila piti vuonna 2012 kuusi radion iltahartautta. Paastonaikana seurakunta järjesti Minun Raamattuni -tapahtuman. Muutaman viikon ajaksi seurakuntalaisilta saatiin lainaksi noin 40 eri-ikäistä ja kielistä Raamattua, jotka asetettiin näytille Valkealan kirkon sivusaliin. Niihin oli mahdollista tutustua mm. jumalanpalvelusten yhteydessä. Myös koululaisryhmiä kävi perehtymässä näyttelyyn. Liki 50 seurakuntalaista osallistui syyskuussa järjestettyyn ruskaretkeen. Kohteena oli Vuontispirtti Enontekiöllä. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluivat hartaushetket ja vaellukset tuntureilla. Yhtenä päivänä tehtiin retki Norjan puolelle Jäämeren rantaan. 26

28 Vuoden 2012 aikana Valkealan seurakunnan väkiluku pieneni 39 hengellä. Kasteen kautta seurakuntaan liitettiin 110 uutta jäsentä, hautaan siunattuja seurakunnan jäseniä oli 83. Seurakunnasta eroaminen oli varsin maltillista, sillä seurakunnasta erosi 58 henkeä. Vastaavasti seurakuntaan liittyneitä oli 29 henkeä. Toisena vuonna peräkkäin Valkealan seurakunta kärsi lievästä muuttotappiosta. Kasvussa olevat uudet asutusalueet sekä suunnitteilla olevat kaavoitukset antavat kuitenkin vahvan viitteen siitä, että Valkealan seurakunnan jäsenmäärä pysyy jatkossakin vakaalla pohjalla. Hallinto Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtaja, sihteeri ja 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 8 kertaa vuoden 2012 aikana. Henkilöstö Hengellisen työn viranhaltijoiden määrä vuonna 2012 on ollut 13 työntekijää. Lastenohjaajia on ollut 5, sekä kaksi oppisopimuskoulutuksella lastenohjaajaksi opiskelevaa henkilöä. Muutamia henkilövaihdoksia koettiin vuoden 2012 aikana. Uutena nuorisotyönohjaajana (nuoriso- ja rippikoulutyö) aloitti 1.9. Lotta Kemppainen. Varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja Minna Nikki jäi virkavapaalle ja lähti perheineen lähetystyöhön Viroon. Hänen sijaisekseen valittiin Tiina Honkanen. Kanttori Kirsi Rantala jäi äitiyslomalle, ja hänen sijaisenaan aloitti elokuun lopulla Ilia Kalioujnov-Salminen. Toiminnalliset tavoitteet Yleisenä toiminnallisena tavoitteena on strategian mukaisesti hengellisen elämän vahvistaminen. Suurena haasteena on seurakunnan alueelle muuttavien uusien perheiden tavoittaminen ja innostaminen mukaan seurakunnan toimintaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuten työalakohtaiset yksityiskohtaisemmat toimintakertomukset osoittavat, seurakuntalaisia tavoitettiin vuoden 2012 aikana eri ikäryhmissä pinta-alaltaan laajan seurakunnan eri alueilla. Seurakuntalaisten rinnalla oltiin ilossa sekä surussa, arjessa sekä juhlassa. 27

29 4.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tehtäväalueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut ylittyivät eurolla, 2 prosentilla. Yhteisten seurakunnallisten TA TP Määrärahan Ero % Toteutuma Muutos % tehtävien vastuukate ylitys/alitus ta:oon Viestintä ja tiedotus , ,6 Rovastikunnan tiedotus , ,1 Perheneuvonta , ,0 Sairaalasielunhoito , ,3 Kehitysvammaistyö , ,5 Palveleva puhelin , ,1 Yhtymän srk.työ yhteensä , ,9 Viestintäpalvelut ja rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Yhtymän viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintäpalvelujen tulee osana kirkon yleistä tiedotusta palvella tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii edistämään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin syntymistä ja lujittamaan tiedotusmyönteisiä asenteita seurakunnissa. Yleiskatsaus Viestintäpalvelut toteutti vuonna 2012 laajasti yhtymän ja seurakuntien viestintää. Perustyön lisäksi viestintäpalvelut oli vuoden aikana mukana toteuttamassa Viranomaiset Manskilla tapahtumaa sekä seurakuntien omia tapahtumia. Vuonna 2012 viestintäpalvelut vastasi rovastikunnan yhteisen seurakuntalehti Risteyksen toimitustyöstä yhdessä toimitusneuvoston kanssa. Risteys-lehti kilpailutettiin ja sen myötä kustantaja vaihtui. Viestintästrategia hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Tiukentuva seurakuntayhtymän taloustilanne kohdensi voimavaroja perusviestintään sekä erityisesti kehittämään sähköistä viestintää. Risteyksen vastuukate ylittyi vuonna 2012, mutta tehtäväalueilla ja yhteensä pysyttiin talousarviomäärärahojen raamien sisällä. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalveluista vastaa viestintäpäällikkö. Viestinnän työalavastaavana toimi yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen ja viestintäpäällikkö Laura Blom Viestintätoimistossa työskentelee kolme tiedottajaa. Vuosi 2012 oli poikkeusvuosi työntekijäresursseja ajatellen. Viestintäpalveluiden vastuuryhmä tukee ja ohjaa viestintäpalvelujen viranhaltijoita ja työntekijöitä heidän tehtävissään yhteisen kirkkoneuvoston alaisena. 28

30 Toiminnalliset tavoitteet 1. Viestinnän perustehtävän toteuttaminen 2. Sisäisen viestinnän kehittäminen 3. Viestintästrategian työstäminen 4. Henkilöstökoulutus 5. Seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien graafisen ilmeen ja imagon jatkokehittäminen 6. Jouluradio 2012 Kymenlaaksossa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Viestinnän perustehtävä toteutettiin paikallisissa lehdissä, Risteys-lehdessä ja sähköisessä mediassa. 2. Annettiin neuvontaa sekä avustettiin sisäisen viestinnän toteuttamisessa. 3. Viestintästrategia hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. 4. Henkilöstökoulutus toteutettiin soveltuvin osin koulutussuunnitelman mukaan. Henkilöstölle järjestettiin kotisivukoulutusta. 5. Seurakuntien kaste-, vihki- ja onnittelumateriaaleja päivitettiin seurakuntien toiveista. Viestintäoppaan kokoaminen aloitettiin. 6. Jouluradio soi Kouvolassa vuonna 2012 kolmatta kertaa. Kouvola sai ensimmäistä kertaa oman radiolähettimen, jonka toivottiin parantavan radion kuuluvuutta. Finnpanelin Kansallisen radiotutkimuksen mukaan Jouluradio keräsi viikkokuuntelijaa, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Jouluradio.fi -sivuston kokonaiskävijämäärä kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta. Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut julkaisi lyhyen kyselyn Jouluradiosta kouvolanseurakunnat.fi verkkosivulla. Kyselyyn vastasi välisenä aikana 34 henkilöä. Kyselyn otanta on suppea, mutta suurin osa vastaajista, 88 % haluaa kuunnella Jouluradiota myös vuonna Perheneuvonta Toiminta-ajatus Seurakuntalehden toimitusneuvosto 2012 Martti Kivistö, Anjalankoski Tapio Lehtinen, Valkeala Jyrki Lindberg, Kuusankoski Jyrki Nordlund, Iitti Tytti Vänskä, Kouvola Viranhaltijat toimitusneuvostossa: Markku Komulainen, vs. päätoimittaja (pj.) Laura Blom, päätoimittaja (pj) Ulla-Maija Hiltunen, toimitussihteeri, Anni Leskinen, toimitussihteeri, Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden kes- 29

31 kellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa oikea-aikaisesti, kestoltaan riittävästi ja laadukkaasti valtakunnallisen perheneuvonnan strategian mukaisesti. Työntekijät antavat työnohjausta ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Yleiskatsaus Asiakkaiksi hakeutuvien suuren määrän ja työntekijävajeen (yksi jäädytetty perheneuvojan virka) vuoksi uudet asiakkaat joutuivat jonoon tai heidät ohjattiin muualle avun piiriin. Loppuvuodesta jonoa on purettu. Siinä auttoivat sulku, jonka aikana uusia asiakkaaksi pyrkiviä ei otettu jonoon, tiimin ulkopuolinen työntekijäapu ja se, että monet jonossa olijat jättivät paikkansa. Jatkossa entistä enemmän perheneuvonnan palveluja tarjotaan pari- ja perhesuhteitaan työstäville asiakkaille, jotka eivät ole akuutissa kriisissä. Selkeästi yksilöproblematiikkaan liittyvien asioiden käsittely ohjataan muualle. Samalla kiinnitetään huomiota asiakkuuden kestoon ja pyritään työskentelemään viiden käyntikerran puitteissa. Uudessa käytännössä asiakkaaksi pyrkivät otetaan asiakkuuteen tulojärjestyksessä. Akuutit kriisit ohjataan kaupungin toimijoille, koska heillä on siihen liittyvä hoitovelvoite. Perheneuvonnan valtakunnallisten neuvottelupäivien, jotka pidettiin tammikuussa 2013, järjestämisvastuu oli Mikkelin hiippakunnalla. Se vaati työntekijäresursseja ja työllisti aivan erityisesti yhtä perheneuvojaa ja vastaanottosihteeriä. Tämä näkyi hoidollisten työsuoritteiden määrässä. Sisäisenä koulutuksena perheneuvonta järjesti Kouvolan seurakunnan lastenohjaajille kolmen kokonaisuuden koulutuspaketin liittyen työyhteisötaitoihin. Työntekijät ovat kouluttautuneet ja käyneet työnohjauksessa sekä yksin että ryhmänä. Työryhmä osallistui myös kaksipäiväiseen koulutus- ja työyhteisön kehittämispäivään Vierumäen urheiluopistolla. Yhtymän yhteisten työalojen johtajan viran täyttämättä jättäminen on heijastunut työalan toimintaan. Huolta on kannettu siitä, miten yhtymän työalojen ääni pääsee hallinnossa kuulumaan jatkossa, jos virka jätetään täyttämättä. Nykyinen YKN:n puheenjohtaja on hoitanut tehtävää hyvin. Perheneuvonnassa kannetaan edelleen huolta toiminnan talouden turvaamisesta ja riittävistä työntekijäresursseista. Työnohjausten määrä kasvoi edelleen. Taloudellisten leikkausten takia on jouduttu entistä enemmän miettimään toiminnan tulopuolta. Valtakunnallisesti on mietitty voiko perheneuvonnan palveluista laskuttaa asiakkaita tai ainakin käyttämättä jääneistä ajoista. Tulopuolen ennuste ei vuonna 2012 toteutunut, koska iittiläisiä asiakkaita ei ollut niin paljon kuin edellisenä vuonna (v työsuoritteita 115,67 ja v ,27). Iitin seurakunnan ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyshuoltopiirin kanssa on ostopalvelusopimus, joka takaa iittiläisille nopean asiakkaaksi pääsyn. Muut perustelut tilinpäätöksen ylityksille ovat henkilöstömenot, joita kasvattivat lomapalkkavarauksen näkyminen menopuolella. Vuokrakulujen kasvu ja kirjauskäytännön muutos näkyivät ylityksenä. Perheneuvonnan v talousarviossa hyväksyttyjä johtokunnan alaisuudessa olevien tiliryhmien (palvelujen ostot; aineet, tarvikkeet ja tavarat; toimintakulut sis. sitovat ilman kirjauskäytännön muutosta) euromääriä ei ole vuoden 2012 tilinpäätöksessä ylitetty. 30

32 Hallinto ja henkilöstö Hallinto: työalaa johtaa yhteisen seurakuntatyön johtaja ( viransijaisena YKN:n puheenjohtaja) ja johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri Toiminnalliset tavoitteet Asiakastyö 2. Nuorten perheiden ja erityisesti lapsen aseman huomioiminen 3. Työntekijöiden ammattitaidon ja kehittäminen ja työkyvyn ylläpito 4. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksen antaminen 5. Toiminnan arvioinnin kehittäminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Asiakastyötä on tehty työajan puitteissa. Nykyisillä työntekijäresursseilla ei asiakkaaksi pääsy ole ollut riittävän nopeaa. Näin perheneuvonnan valtakunnallisen strategian mukainen tavoite: asiakkaat saavat oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta apua, ei ole keskuksessamme toteutunut. 2. Nuoria perheitä on edelleen priorisoitu asiakkaaksi pääsemisessä ja lasten tilannetta nostettu esiin asiakastapaamisissa ja koko perheen tapaamismahdollisuutta tarjottu asiakkaille. 3. Työntekijät ovat kouluttautuneet suunnitellusti vaikka koulutusmäärärahoja onkin leikattu. He ovat osallistuneet työnohjaukseen yksin ja ryhmänä. 4. Työnohjauksia on ollut edellistä vuotta enemmän (yksilötyönohjaus v työsuoritetta, v työsuoritetta). Ohjattavat ovat olleet lähinnä joko Kouvolan seurakuntayhtymän työntekijöitä, muiden seurakuntien työntekijöitä tai Mikkelin hiippakunnan muita perheneuvojia. Entistä enemmän on jouduttu miettimään työnohjausten määrää suhteessa asiakastyöhön, niiden maksullisuutta ja myymistä ulkopuolisille tahoille tilanteessa, jossa perheneuvontaan pyrkivät asiakkaat joutuvat jonoon odottamaan asiakkaaksi pääsyään. 5. Toiminnan arvioinnin jatkuvaksi välineeksi on luotu nettiin perheneuvonnan valtakunnallinen asiakaspalautekysely, josta saadaan myös keskuskohtaiset palautteet. Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidossa tehdään erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä avoterveydenhuollon kentällä. Yleiskatsaus Vuonna 2012 sairaalasielunhoitotyötä on tehty Pohjois-Kymen sairaalassa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, Kouvolan pääterveysaseman sairaalassa sekä avoterveydenhuollossa. Uusittu sopimus tuli voimaan Vuosi on sisältänyt useampia muutoksia. Yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen lähti virasta alkusyksyllä ja johtajan tehtävää on sijaistanut yhteisen kirkkoneuvoston 31

33 puheenjohtaja Keijo Gärdström. Johtava sairaalapastori jäi opintovapaalle lokakuun alusta. Sijaisjärjestelyjä oli useammassa ajanjaksossa. Puolet vuodesta työtä on tehty puolikkaan viran vajeella, mikä ei yllättävää kyllä näy tilastossa. Hautausten määrä näyttää olevan kasvussa. Sairaalassa vietettävät pienet hautajaiset ovat yleistyneet. Samoin sielunhoitokeskusteluja on käyty aiempaa enemmän. Viranhaltijat ovat osallistuneet valtakunnallisille neuvottelupäiville ja työnohjaukseen jaksamisen tukemiseksi. Sairaalapastori jatkoi erikoistumiskoulutustaan ja johtava sairaalapastori suoritti Jet-tutkinnon. Jet-tutkintoon liittyen käytiin yhteistyöneuvotteluja perheneuvonnan kanssa. Viranhaltijat olivat mukana kaupungin kriisityössä, sekä johtoryhmässä että päivystysringissä. Sairaalapastori sai syksyllä debriefing päivystäjän koulutuksen. Joulukuussa viranhaltijat laativat pyynnöstä lausunnon sairaalasielunhoidon tilatarpeesta uudessa Ratamo-keskuksessa. Hallinto ja henkilöstö Työtä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Työalalla on kaksi sairaalapapin virkaa. Johtavana viranhaltijana toimi Petra Sainio ja alkaen sijaisena Mia Kähärä. Sairaalapastorina toimi Kari Niemelä. Sijaistarvetta oli täyttämässä Pertti Orrela. Toiminnalliset tavoitteet Perustehtävän hoitaminen laadukkaasti. 2. Työntekijöiden koulutustason saattaminen työn vaatimalle tasolle. 3. Työntekijöiden jaksamisen tukeminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Perustehtävää on hoidettu niin laadukkaasti kuin se olemassa olevilla resursseilla on ollut mahdollista. Palaute työstä on ollut hyvää. 2. Koulutukset eivät toteutuneet kaikilta osin suunnitellusti. 3. Jaksamisen tukeminen on toteutunut työnohjauksen, työtekijöiden keskinäinen jakamisen ja tukemisen sekä työterveyshuollon avulla. Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä Kuusankoskella. Työn perustana on kristillinen käsitys ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Yleiskatsaus Uusi kehitysvammaistyön pastori Tero Kajander aloitti virassa maaliskuussa Vuosi on sisältänyt paljon uuden opettelua ja myös merkittävän muutoksen. Lähin esimies, yhteisen seurakuntatyön johtaja siirtyi toisiin tehtäviin kesällä Virka on ollut täyttämättä elokuusta lähtien. Kehitysvammaistyön pastori on kuluvana vuonna aloittanut sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen, joka on vaatinut merkittävää panostusta. 32

34 Keskeisintä pastorin työssä olivat kehitysvammaisten, heidän omaistensa, ohjaajiensa, opettajiensa ja muiden alan työntekijöiden sielunhoito, jumalanpalvelukset, hartaustilaisuudet sekä 4 erityisrippikoulun toteuttaminen Kouvolan, Kotkan ja Imatran rovastikuntien alueella. Pastori osallistui moniin työalueensa seurakuntien järjestämiin joulu- ja pääsiäisajan juhliin sekä leiritapahtumiin. Carea SOSPAn vastuualueen yksiköissä tapahtui monenlaista yhteistoimintaa eri yksiköiden kanssa juhlien, hartaustilaisuuksien, kouluvierailujen ja musiikkitapahtumien puitteissa. Syksyllä 2012 tapahtunut asukkaan tapaturmainen kuolemantapaus Carea SOSPA:lla kuormitti koko työyhteisöä. Vuoden 2012 aikana kehitysvammaistyön toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti pääosin seuraavasti: a. Avohuolto ja Carean sosiaalipalvelujen yksiköt Kuusankoskella ja toiminta rovastikunnissa 1. 4 erityisrippikoulua ja 4 konfirmaatiomessua jumalanpalvelusvierailua hartaus- ja juhlatilaisuutta, 15 erityiskoulujen aamuhartautta 4. n. 70 avohuollon ja palvelukotien sielunhoitotapaamista 5. 1 hautaan siunaaminen b. Yhteistoiminta 6. n. 30 neuvottelua ja kokousta c. Koulutustarpeet neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivää Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa kehitysvammaistyön vastuuryhmä ja esimiehenä toimii yhteisen seurakuntatyön johtaja. (Esimiehen virka ollut täyttämättä elokuusta lähtien. Varaesimiehenä toimii Kouvolan kirkkoherra.) Työalalla on kehitysvammaistyön pastori. Toiminnalliset tavoitteet Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa sekä CAREA SOSPAn yksiköissä Kuusankoskella että koko pastorin laajalla työkentällä 4 rovastikunnan alueella. Vuonna 2014 on tarvetta 2-4 erityisrippikoulun toteuttamiseen eri puolilla pastorin työaluetta. Rippikoulutyö vaatii edelleen vuosittain huomattavan osan pastorin työajasta. Myös käynnissä oleva sielunhoidon erikoistumiskoulutus vaatii merkittävää työpanosta. Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palvelevan puhelimen päätehtävä on tarjota keskusteluapua tarvitseville välitön yhteys seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan ja käymään hänen kanssaan auttavaa keskustelua kunnioittaen avun tarvitsijan ratkaisuvaputta. Yleiskatsaus Soittojen määrä pysyi toimintavuonna edelleen korkeana. Soittojen kokonaismäärä oli Kun näistä vähennetään mykkäsoitot ja vikasoitot, niin vuoden aikana käytiin 2836 varsinasta puhelinkeskustelua. Ongelmaluokituksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen. Palveleva puhelin on monelle yk- 33

35 sinäisyydessä ja psyykkisessä ahdingossa elävälle merkittävä tukipalvelu, mutta siihen otetaan yhteyttä myös akuuteissa kriisitilanteissa. Väkivaltaa käsitteleviä soittoja oli 82, joista perheväkivalta oli 36 puhelun takana. Erilaisista riippuvuuksista puhuttiin peräti 374 kertaa. Alkoholi oli soiton syynä 185 kertaa, lääkkeet 31 ja huumeet 7. Uskonasiat ja perimmäisten kysymysten pohdinnan osuus (729) puheluiden kokonaismäärään verrattuna on pysynyt suurena. Moni soitto päättyy rukoukseen ja rippiä pyysi 7 soittajaa. Itsemurha eri muodoissaan oli 157 soiton aiheena. Puheluista suurin osa on pohdinta- ja rupattelupuheluita, kriisipuheluja oli 86. Hallinto ja henkilöstö Työmuodon esimiehenä toimii yhteisen seurakuntatyön johtaja. Työalalla on työsopimussuhteinen, osa-aikainen sihteerin toimi sekä noin 36 vapaaehtoista päivystäjää. Toiminnalliset tavoitteet 1. Turvata palvelevan puhelimen toiminta ja päivystäjien jaksaminen kiristyvästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. 2. Turvata riittävä vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointi eri seurakuntien alueelta päivystäjärenkaan jatkuvasti uusiutuessa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Päivystys on toiminut joka ilta. Päivystäjien sitoutuneisuus näkyy myös halukkuutena osallistua koulutukseen määrärahojen puitteissa. Työnohjausryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti päivystysvuorojen jälkeisellä viikolla. Palveleva puhelin täytti kuluneena toimintavuonna 40 vuotta. Tuomiosunnuntaina oli juhlajumalanpalvelus Keskuskirkossa ja sen jälkeen kirkkokahvit ja ohjelmatuokio Mariasalissa 2. Merkittävä rooli potentiaalisten päivystäjien rekrytoinnissa on aktiivisilla toimintaan sitoutuneilla päivystäjillä. Uusia päivystäjiä saatiin koulutettavaksi peräti 12. Palvelevan puhelimen toiminnasta on ollut artikkeleita paikallisissa lehdissä, ja haastattelu paikallisradiossa. Ilmoitus päivystysajoista on edelleen Kouvolan Sanomissa ja nettisivuillamme Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluu hautausmaakiinteistöjen, varsinaisen hautaustoimen sekä hautausmaahallinnon tehtäväalueet. Talousarvion toteutuminen Hautaustoimen vastuukate ylittyi euroa, runsaat 3 prosenttia, edellisestä vuodesta nettomenot kasvoivat 5 prosenttia. Hautaustoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % Toteutuma Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Hautaustoimen hallinto , ,6 Hautausmaakiinteistöt , ,6 Varsinainen hautaustoimi , ,3 Hautaustoimi yhteensä , ,1 34

36 Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaus, järjestäminen ja valvonta kuuluu hautauspalveluiden vastuulle. Tehtävänä on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä tehtyjen metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. Yleiskatsaus Vuoden 2012 aikana haudattiin seurakuntayhtymän 18 hautausmaalle 974 (976) vainajaa. Arkkuhautauksia oli 554 kpl 56,88 % (574 kpl 58,81 %) ja tuhkahautauksia 420 kpl 43,12 % (402 kpl 41,19 %), joista muistolehtoihin 103 kpl 10,57 % (108 kpl 11,06 %). Siunauksia kappeleissa ja kirkoissa oli 930 kpl (916) ja osallistujia eli 29,99 hlöä /siunaus ( ,5 hlöä /siunaus). Uurnan hautaamisia oli 261 kpl ja niissä 1485 hlöä eli 5,7 hlöä / uurnanhautaus (245 kpl henkilöä eli 6,2 hlöä [uurnanhautaus luvuissa ei ole mukana henkilömäärää Valkealassa 2012]). Muita tilaisuuksia kappeleissa oli 41 kpl, joissa hlöä eli 47,39 hlöä / tilaisuus (49 til. joissa hlöä eli 50,4 hlöä / til.). Vuoden aikana oli poikkeuksellisen paljon työ- ja virkavapaita, jotka vaikuttivat tehtävien hoitoon ja määriin. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Vakituista henkilöstöä hautaustoimessa oli 18 kpl. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa oli 2 toimistosihteeriä ja määräaikainen toimistosihteeri 11,5 kk. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja neljä seurakuntapuutarhuria. Hautausmaiden työntekijöinä oli lisäksi laitosmies-vahtimestari, hautausmaan-hoitaja, viisi erityisammattimiestä, hautausmaatyöntekijä ja kiinteistötyöntekijä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskenteli 96 (105) kausityöntekijää n. 36,8 (38,5) henkilötyövuoden ajan. Tästä noin puolet eli 18,5 (19,5) henkilötyövuotta on hautainhoitorahaston osuutta. Seurakuntayhtymällä on 21 hautausmaata ja niillä 10 siunauskappelia. Useimmilla hautausmailla on lisäksi tarvittavia huolto-, konehalli-, varasto- ja sosiaalitiloja. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suoritti syksyllä määriteltyjen hautausmaiden katselmuksen. Toiminnalliset tavoitteet Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 2. Jaalan hautausmaiden tietojen tallentaminen Statukseen 3. Jaalan hautausmaiden karttojen saaminen valmiiksi 4. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkistamisen loppuunsaattaminen 5. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 6. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen aloittaminen eri hautausmailla 7. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtämisen aloittaminen 8. Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamisen aloittaminen Statukseen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Valkealan alueen seurakuntapuutarhurin jäädessä eläkkeelle henkilöstösuunnitelman mukaisesti virkaa ei täytetä ja srk-puutarhurin käytännön työnjohtotöihin perehdytettiin erityisammattimies Tuula Kattelus-Mattsson, joka siirtyy 2013 alkaen työnjohtajaksi Valkealan alueen hautausmaille. Kouvolan srk-puutarhurin viran hallinnolliseen 35

37 vastuualueeseen liitetään Valkealan alue ja virka laitetaan julkiseen hakuun. Tehtäviä hoidetaan väliaikaisjärjestelyin kunnes virka saadaan täytetyksi. 2. Jaalan hautausmaiden hautapaikkojen tallentaminen saatiin 90 % valmiiksi. 3. Jaalan hautausmaiden kartat saatiin hautapaikkojen osalta valmiiksi. Teknisten tietojen tallennus on osittain kesken. 4. Käyttösuunnitelmien päivitys on käynnissä ja vaatii edelleen lisäaikaa. 5. Kuusankoskella ja Jaalassa hoitamattomille haudoille laitettiin yhteydenottopyyntötiedotteet n. 900 haudalle. 6. Karhunkankaan hautausmaalle rakennettiin tuhkahautaosasto, mikä otetaan käyttöön 2013 aikana. 7. Elimäen hautausmaiden mittaamista ja hautatietojen tallentamista ei pystytty aloittamaan 2012 aikana. 8. Lepolan, Hukalan, ja Kuusankosken uuden hautausmaan määritellyille kertahaudoille laitettiin tiedotteet mahdollisuudesta lunastaa kertahauta 25 vuoden sukuhaudaksi. Kertahautoja lunastettiin sukuhaudoiksi n. 100 hautaa Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat leiri- ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen sekä keittiötoimen vastuualueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut ylittyivät eurolla, vajaalla 4 prosentilla. Edellisestä vuodesta menot kasvoivat vajaat 2 prosenttia. Kiinteistötoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % Toteutuma Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Kiinteistöhallinto , ,0 Keittiötoimi , ,0 Kirkot , ,8 Seurakuntatalot , ,8 Leiri- ja toimintakeskukset , ,6 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet , ,8 Osake- ja vuokrahuoneistot , ,9 Muut rakennukset , ,0 Maa- ja metsätalous , ,6 Muu kiinteistötoimi , ,6 Ympäristödiplomi , ,0 Kiinteistötoimi yhteensä , ,6 Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen, seurakuntatalojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestarija siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Yleiskatsaus Kiinteistöpalvelujen johtavat esimiehet kokoontuivat vuoden aikana noin kahden viikon välein kokouksiin, joissa käsiteltiin mm. hankintoja, korjaus- ja kunnossapitotöitä, investointeja, henkilöstöasioita sekä kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistötietojärjestelmää täydennettiin energiakulutusten osalta sekä päivitettiin tehdyt peruskorjaus- ja investointihankkeet. Kaikkia talousarviossa olleita korjauskohteita ja investointeja ei toteutettu, vaan kohteet priorisoitiin. Kiinteistöjen, asuntojen, liikehuoneistojen sekä tonttien myyntiä jatkettiin. Yhteistyö Kouvolan kaupungin kanssa käynnistyi tilojen vuokraamisesta. Osa Mielakan seurakuntakodista ja Niinirannan toimintakeskuksesta vuorattiin kaupungille päiväkoti- 36

38 tiloiksi. Alkuvuoden ja loppuvuoden kylmä ja luminen talvi lisäsi kiinteistöjen energiankulutuksia sekä aiheutti lisäkustannuksia rakennusten ja ulkoalueiden kunnossapidossa. Vuodelle 2012 varatut määrärahat eivät riittäneet. Tulevaisuudessa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava usean prosentin kustannusten nousuun nykyinen kiinteistökanta huomioiden. Uutta talousarviota laadittaessa nykyiselle rakennuskannalle ei voida lähtökohtatasona pitää edellisvuoden tilinpäätöstä tai kuluvan vuoden talousarviota ja jopa miinus siitä muutama prosentti alaspäin, koska kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousevat valtakunnallisesti kiinteistötoimesta riippumattomista tekijöistä. Kiinteistöjen määrää tulee vähentää, jotta talous saadaan tasapainotettua. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalveluiden hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 60 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Toiminnalliset tavoitteet Kiinteistöstrategian laatiminen sekä täytäntöönpano 2. Kiinteistöjen määrän vähentäminen 3. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 4. Koulutus: energiakatselmukset, turvallisuus asiat sekä työsuojelu ja työhyvinvointi 5. Taloautomaation kehittäminen yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa 6. Kirkon ympäristödiplomin hakeminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kiinteistöstrategian laadinta saatiin valmiiksi ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan Kiinteistöstrategia jalkautuu paikallisseurakuntiin vuoden 2013 alussa lisäselvityksiä varten. 2. Kiinteistöjen määrää saatiin hieman vähennettyä myymällä kiinteistöjä. 3. Kiinteistötietojärjestelmään tallennettiin kiinteistöjen energiakulutuksia. Yhden kiinteistön lämmitysjärjestelmä muutettiin öljylämmityksestä maakaasulämmitykseen. Havaittuja lämpövuotokohtia korjattiin eri kiinteistöissä. 4. Energiakatselmukset tullaan teettämään ulkopuolisella asiantuntijalla. Turvallisuus, työsuojelu ja työhyvinvointi asioita käsiteltiin työyhteisön omissa palavereissa. 5. Taloautomaation kehittämiseen palkattiin yhteinen määräaikainen projektityöntekijä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Haminan seurakunnan kanssa. 6. Vuoden aikana tehtiin sisäinen ympäristökatselmus ja nimettiin työalojen ympäristövastaavat. Keväällä 2013 ympäristökatselmuksen pohjalta tehdään ympäristöohjelma. Ympäristödiplomia haetaan syksyllä Leiri- ja kurssikeskukset Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yleiskatsaus Varaukset toimii keskitetysti yhdessä laskutuksen kanssa Isäntä-ohjelmalla. Niinirannan toimintakeskuksen kävijämäärä, ulkoiset ja sisäiset tuotot jäivät pieniksi kaupungin vuokrattua keskuksen omaan toimintaansa elokuun alusta lähtien. Joitakin Valkealan seurakunnan leirejä on pidetty Tolkkilan kartanossa ja Puhjonrannan kurssikeskuksessa. Leirikeskusten myyntitavoitteista jäätiin niin ulkoisessa kuin sisäisessä laskutuksessa. Sisäinen tuotto on suoraa siirtoa toiminnallisten työmuotojen suunnittelemista leireistä ja niiden laskutuksista. Mikäli leiri pienenee tai peruuntuu, jäävät vastaavat sisäiset siirrot toteutumatta. 37

39 Niinirannan toimintakeskus on vuokrattu kaupungille alkaen, joten mitään omaa tai ulkopuolista toimintaa siellä ei loppuvuodesta ollut. Tämä muuttaa myös Niinirannan toimintakeskuksen ja Valkealan keittiötoimen budjettilukuja, niin tulojen kuin menojenkin osalta. Yllättävät korjauskustannukset nousevat leirikeskusten vanhetessa (ilmastoinnit, jäähdyttämöt, vedenpuhdistamo jne). Näitä pikakorjaustarpeita tulee yllättäen vuosittain rakennuskannan vanhetessa. Laitekannan uusimista on syytä suunnitella tuleville vuosille, kuten myös Puhjonrannan kurssikeskuksen majoitustilojen remonttia. Myös ilmoitukset sisäilmaongelmista aiheuttavat ylimääräisiä kuluja, koska niihin on reagoitava. Seurakuntien leirien suunnittelu yhteisesti olisi tärkeää, jotta leirikeskuksemme olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Seurakuntien taloudellinen tilanne näkyy käyttömäärien vähenemisenä edellisvuoteen verrattuna (tilastot). Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne luo epävarmuutta ja huolta henkilökunnassakin. Hallinto ja henkilöstö Leiri- ja kurssikeskusten hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalvelujen päällikkö. Ainoastaan Puhjonrannan kurssikeskuksessa on vakituinen henkilökunta (kahdeksan työntekijää) läpi vuoden. Muissa paikoissa palvelua hoitavat seurakuntaemännät. Sesonkiaikoihin palkataan kausityöntekijöitä noin 20 hlöä. Toiminnalliset tavoitteet Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. Markkinoinnin kehittäminen 4. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen, koulutus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Vapaata kapasiteettia on myyty esim. eri yhdistyksille, puolustusvoimille ja eri seurakunnille. Tehokkuutta voidaan lisätä. Asiakkaita on hankala saada meille hiljaiseen aikaan. 2. Henkilökunnan päivittäinen tarkkailu ja huolellisuus tilojen puhtaanapidosta on hyvää. Pienet korjaukset pyritään tekemään välittömästi omalla henkilökunnalla, mutta tarvittaessa soitetaan ammattihenkilöstöä paikalle. Puuttumalla epäkohtiin välittömästi saadaan vauriot pysymään pieninä. Terveystarkastaja on käynyt tilojamme läpi ja todennut ne erittäin siisteiksi. 3. Markkinoinnissa on jatkuvasti kehitettävää ja parannettavaa. 4. Henkilökunta on osallistunut kiinteistöjen hoidon, siisteyden ja keittiöalan kursseille, jotka Kirkon paikat on räätälöinyt ko. ammattiryhmille. Henkilökunta on myös osallistunut mahdollisuuksien mukaan muihin alan koulutuksiin. Keittiötoimi Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Yleiskatsaus Keittiötoimea työllistävät työmuotojen/seurakuntien vuosittain järjestettävät tapahtumat, kirkkokahvit, päivärippikoulut, joulujuhlat, kokoukset, myyjäiset ja päiväkerhojen kevätjuhlat ym. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös ulkopuolisiin tilaisuuksiin tarjoilua. 38

40 Henkilökunnan kiertäminen koko yhtymän alueella on toiminut hyvin ja joustavasti. Taloudellinen tilanne ajaa työmuodot tarkentamaan toimintaansa ja niiden tarjoiluja. Myynti ulkopuolisille on kasvanut ja tuloja kertynyt noin euroa talousarviota enemmän. Toiminnallisen puolet sisäiset siirrot jäivät suunnitelmasta miinukselle. Elintarvikeostot ylittyivät. Kun määrärahoja on supistettu joka vuosi ja kuitenkin yleinen hintojen nousu on ollut 6 % vuodessa, tämä vaje on edessä. Vertailulukuina vuonna 2011 keittiötoimi palveli henkilöä 1007 tilaisuudessa eli ka. 29 hlöä/tilaisuus. Vuonna 2012 vastaavasti henkilöä 971 tilaisuudessa eli ka. 32 hlöä/tilaisuus. Suurin osa on kahvituksia, mutta mukana on myös isoja ruokatilaisuuksia. Anjalankosken osuus on hyvin pieni, noin 3 %. Eniten tarjoiluja hoitaa Kouvolan keittiötoimi: vuonna 2012 oli 326 tilaisuutta, joissa oli yhteensä henkilöä. Hallinto ja henkilöstö Keittiötoimen hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva pääemäntä, jonka nimike muutettiin keväällä 2012 keittiö- ja leirikeskuspalvelujen päälliköksi. Seurakuntaemäntiä on neljä (Elimäki, Kuusankoski, Kouvola, Valkeala) ja yksi vakituinen ravitsemustyöntekijä (Kouvola) sekä kaksi tarvittaessa tulevan sopimuksella toimivaa työntekijää. Seurakuntaemännät vastaavat myös leirikeskusten palvelutoiminnasta kesäisin ja tarvittaessa ympäri vuoden. Lähes kaikki keittiötoimen työntekijät liittyivät työaikapankkiin (kokeilussa toistaiseksi). Tämä mahdollistaa yli- ja pyhätöiden ym. lisien ottamista vapaana ns. hiljaisempina aikoina. Toiminnalliset tavoitteet Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Yhteistyö vahtimestareiden kanssa 3. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 4. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa 5. Osallistuminen omalta osaltaan ympäristödiplomin valmisteluun 6. Henkilöstön koulutus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kunkin seurakunnan emäntä on omalla itsenäisellä toiminnallaan huolehtinut keittiöiden siisteydestä ja mahdollisiin epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Korjauksia ovat tehneet eri ammattihenkilöt. 2. Yhteistyössä vahtimestareiden kanssa myös muissa tiloissa on siisteydestä huolehdittu kiitettävästi ja korjaustoimenpiteisiin ryhdytty tarvittaessa. 3. Inventointi tehdään kerran vuodessa. Hävikkiin tämä ei toistaiseksi ole vaikuttanut, mutta pystymme ennakoimaan isojen yksittäisten tilaisuuksien astialisäykset eri toimipisteisiin. 4. Budjetin suunnitteluun osallistuminen oli vielä hyvin vähäistä. Budjetin toteutumisen lukemista ja seuraamista kuitenkin opeteltiin. 5. Keittiö- ja leirikeskuspalveluiden ympäristövastaava on Sanna Ahtiainen. Hänen ollessa vanhempainvapaalla ympäristövastaavana toimiin hänen sijaisensa Marja-Leena Okka. Ympäristöasiat ovat hyvin hoidossa jo nyt keittiö- ja leirikeskuspalveluissa. 6. Seurakuntaemännät ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet Kirkon Paikkojen järjestämille keittiöhenkilökunnalle suunnattuihin koulutuksiin. 7. Ympäristödiplomin haun valmistelutyöryhmä Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , 162 hakea Kirkon ympäristödiplomia. 39

41 Tuolloin asetettiin diplomin valmistelun edellyttämä työryhmä, johon valittiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, hautaustoimen päällikkö Antti Kurki, pääemäntä Soile Laine ja hankinta-asiamies Juhani Sipponen. Kirkkoherrat valitsivat myöhemmin keskuudestaan edustajakseen Valkealan kirkkoherra Marko Marttilan. Luottamushenkilöistä valittiin työryhmään Tuula Rikala ja Arto Sahamies. Puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ja sihteeriksi hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Ympäristövastaava nimetään sitten, kun diplomin edellyttämä ympäristöohjelma on valmis hyväksyttäväksi. Valmistelutyöryhmä anoi syyskuun 2011 kokouksensa päätöksellä yhteiseltä kirkkoneuvostolta määrärahaa talousarvioon, että DI, maisemasuunnittelun hortonomi (AMK) Eija Leskinen toimisi v projektityöntekijänä kirkon ympäristödiplomin haun käyntiin polkaisemiseksi. Yleiskatsaus Eija Leskinen toteutti ympäristöasennekyselyn työntekijöille alkuvuodesta 2012, johon 46 % työntekijöistä vastasi. Ympäristökatselmukseen vaadittavien tehtävien selvittely jaettiin ympäristövastaaville ja ympäristökatselmus saatiin valmiiksi loppuvuodesta Kirkkoherra Marko Marttila toteutti ympäristökasvatussuunnitelman laadinnan yhteistyössä toiminnallisten työalojen ympäristövastaavien kanssa. Ympäristöasiat olivat esillä Viranomaiset Manskilla tapahtumassa Kouvolan seurakuntayhtymä toimi Kirkkohallituksen pyynnöstä ilmastolaskurin ensimmäisenä virallisena testaajana. Laskurin mukaan Kouvolan seurakuntayhtymän hiilijalanjälki vuonna 2011 oli 51 kg hiilidioksidia/seurakuntalainen. Oulun ympäristöpäiville osallistuivat Eija Leskinen, Soile Laine ja Jukka Reijo. Valittiin ekotapahtumien vuosikellosta ne ympäristöaiheiset tapahtumat, joihin Kouvolan seurakuntayhtymä osallistuu. Kouvolan seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille myönnettiin Reilun kaupan tunnus. Ympäristövastaavien osuudet: Ympäristöviestintää toteutettiin toimintavuonna pääasiassa kotisivujen kouvolanseurakunnat.fi, Risteys-seurakuntalehden sekä mediatiedotteiden kautta. Henkilöstölle välitettiin ympäristöviestejä, joissa informoitiin työryhmän toiminnasta sekä seurakuntien ja yhtymän ympäristötapahtumista. Ympäristövastaavat viestivät ympäristödiplomihankkeesta sekä ympäristöasioista omilla vastuualueillaan. Yleishallinto lähetti koko henkilöstölle kolme sähköpostia: Romujen kierrättäminen hyvään tarkoitukseen info energiansäästöviikosta info Älä osta mitään päivästä sekä muistutuksena kuusi kohtaa, joilla voimme säästää energiaa. Yhteistyössä kiinteistöjen sekä viestinnän kanssa laadittiin huoneentaulu energian säästövinkit, joita jaettiin eri toimipisteisiin. Diakoniatyön ekoteot avustustyössä: ruokakauppojen ja leipomoiden ylijäämätuotteiden jakelu tarvitseville, lahjoituksina saatujen vaatteiden ja kodinkoneiden kierrättäminen tarvitseville, maksusitoumukset kirpputorille vaatteiden ja kodin tarvikkeiden hankintaan. 40

42 Leireillä ja retkillä on askarteltu luonnon- ja kierrätysmateriaaleista. Myös luontokävelyjä ja luontopolkuja on toteutettu. Tapahtumia on toteutettu eri työalojen kanssa samoina aikoina, säästetty kuljetuskustannuksissa. Äiti-Teresa peittokerhon langoista osa on saatu lahjoituksina, osa kierrätetyistä neuleista purkamalla. Kerho on tehnyt käytetyistä lakanoista siderullia sairaaloihin Intiaan ja Mongoliaan. Varttikerhon myyjäistuotteiden askartelu on toteutettu luonnon- ja kierrätysmateriaaleista. Aikuis-, evankelioimis- ja lähetystyö toteutti Reilunkaupan kyselyn ja infon Reilun kaupan seurakuntiin lanseerauksen maistatusten yhteydessä. On pyritty toimimaan ympäristöä ja luontoa kunnioittaen, viljellen ja varjellen. Toiminnassa on huomioitu Kouvolan seurakuntayhtymän yleistavoite ympäristökysymysten huomioiminen. Lapsityössä perheleirin askarteluissa käytettiin materiaalina vanhoja riippukansioita ja säilöön tuotuja pieniä pahvin palasia. Koristeluina perheleirillä olivat lehdistä leikatut kuvat. Kerhojen koristeaskarteluissa käytettiin tyhjiä wc- ja talouspaperirullia sekä jogurtti-, viili- ja pilttipurkkeja. Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö Rippikoulutyö: opetussuunnitelmaan kuului oppitunti Luomakunta. Elimäen seurakunnan rippikouluissa ryhmätyönä oli miettiä erilaisia, toteutettavia ekotekoja. Nuorisotyö vähensi kertakäyttöastioiden määrää nuorten illoissa. Varhaisnuorisotyön askartelumateriaaleissa käytettiin enenevässä määrin kierrätysmateriaaleja. Eko-teko kerho järjestettiin varhaisnuorille. Kuljetukset lasten leireille hoidettiin yhteiskuljetuksin. Jumalanpalvelus- ja musiikkityössä huomioitiin ympäristöasioita monissa tapahtumissa, mm. luomakunnan sunnuntain, metsäkirkko ja joulurauhan julistus luonnon keskellä, kylvöjen ja sadon siunauksia, kesäaikaan useammassa kirkossa käytetty luonnonkukkia. Ko. tapahtumissa veisattiin luontoaiheisia virsiä ja lauluja. Hallinto ja henkilöstö: Ympäristödiplomin hakeminen sisältyy kiinteistötoimen pääluokkaan. Työryhmän puheenjohtajana toimii kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo. Ympäristövastaavat eri työaloilla: Viestintä: Laura Blom Kiinteistöt: Jari Kokkonen Jumalanpalveluselämä ja musiikkityö: (2013 työalat eriytetään) Aikuis-, evankelioimis- ja lähetystyö: Hautaustoimi: Saarinen Janne Toiminnalliset tavoitteet Kirkon ympäristödiplomin hakeminen 2. Ympäristötietouden lisääminen 41 Lapsityö: Eila Katajisto Diakoniatyö: Stiina Porvali Terhi Paukku, Eija Murto Susanna Roitto Yleishallinto: Kirsi Valapuro Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Asiat ovat toteutuneet aikataulun mukaisesti. Ympäristödiplomia haetaan vuonna Asenteet ovat kehittyneet myötämielisemmäksi

43 4.1.5 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät luottamushenkilöhallinnon (hallintoelimet: kirkolliset vaalit, yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto ja niiden asettamat työryhmät), yhtymän hallinnon, henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, IT-aluekeskuksen, keskusrekisterin, arkistotoimen, seurakuntatoimistojen, muiden toimistopalveluiden sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat euroa, yli 6 prosenttia, mutta kasvoivat edellisestä vuodesta vajaat 2 prosenttia. Yleishallinnon sitova TA TP Määrärahan Ero % Toteutuma Muutos % vastuukate ylitys/alitus ta:oon Kirkolliset vaalit , ,8 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto , ,1 Hallintopalvelut , ,8 Tarkastustoimi , ,9 Henkilöstöpalvelut , ,7 Työhyvinvointi , ,5 Taloushallinto , ,7 Tietohallinto , ,7 IT-keskusalue Kouvola , ,2 Keskusrekisteri = Kirkonkirjojen pito , ,5 Arkistotoimi , ,9 Srk.toimisto - Anjalankoski , ,3 Srk.toimisto - Elimäki , ,1 Srk.toimisto - Kouvola , ,5 Srk.toimisto - Jaala ja Kuusaa , ,7 Srk.toimisto - Valkeala , ,0 Muut tstopalvelut - Akoski , ,9 Muut tstopalvelut - Elimäki , ,1 Muut tstopalvelut - Kouvola , ,0 Muut tstopalvelut - Kkoski , ,9 Muut tstopalvelut - Valkeala , ,6 Muu yleishallinto , ,5 Yleishallinto yhteensä , ,8 Kirkolliset vaalit Toiminta-ajatus Työmuodon perustehtävä on hallinnoida, suunnitella ja toteuttaa kirkolliset vaalit Kouvolan seurakuntien avulla siten, että vaalit toteutetaan kirkollisen lainsäädännön mukaan oikeellisesti. Yleiskatsaus Kirkkoherranvaalit pidettiin 2012 Anjalankoskella. 42

44 Hallintopalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän hallintopalveluiden tehtävänä on toiminnan laillisuusvalvonta ja yleisjohto sekä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten mukaisesti. Yleiskatsaus Seurakuntayhtymän hallinto-osaston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston esityslistalle tulevien asioiden kokoaminen ja koko seurakuntayhtymää koskevien suurten asioiden valmistelu. Hallintopalvelujen toimistossa on myös hoidettu monistus- ja postituskoneiden sekä henkilökunnan matkapuhelimien, puhelinjärjestelmien hankinta- ja sopimusasiat. Toimiston henkilöstö neuvoo ja auttaa myös muissa hallinnollisissa asioissa. Hallintojohtajan virka täytettiin sisäisesti alkaen siten, että henkilöstöpäällikkö siirrettiin hallintojohtajan virkaan ja henkilöstöpäällikön virka lakkautettiin. Henkilöstöpäällikkö hoiti sitä ennen oman virkansa ohella hallintojohtajan tehtäviä alkaen. Hallintotyöryhmä valmisteli kevään aikana uuden organisaatiomallin, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja viraston johtosäännön. Lisäksi kevään ja syksyn aikana päivitettiin yhtymän johtokuntien johtosäännöt. Toimintavuonna hallintopalveluissa kilpailutettiin sekä tulostuspalvelut että puhelinjärjestelmät. Tulostuspalvelujen ulkoistaminen merkitsee omista henkilökohtaisista tulostimista luopumista siirtyen tulostusympäristön kokonaispalveluun siltä osin mihin kirkkoverkko ulottuu. Lukuisista tulostimista luopuminen on yhtymän ja seurakuntien toiminnan kannalta siirtymistä ympäristöystävällisempään työympäristöön. Puhelinoperaattorivaihdon valmistelut alkoivat jo marraskuussa, vaikka varsinainen siirtyminen tapahtui tammikuun 2013 lopussa. Hallintopalveluista hoidettiin useiden työryhmien mm. ympäristötyöryhmän ja valmiustyöryhmän sihteerin tehtävät. Tiedotettiin ajankohtaisista hallintoasioista ja laadittiin kutsut koko yhtymän henkilöstön tapaamisiin. Yhtymän henkilöstön tapaamisia oli kaksi vuoden aikana. Yhtymän palveluyksiköiden päälliköt ja kirkkoherrat pitivät kerran kuussa tiimikokouksia, joiden puheenjohtajana toimi hallintojohtaja. Tiimikokoukset olivat pääsääntöisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokoontumispäivinä. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa pääsääntöisesti edellisellä viikolla ennen yhteisen kirkkoneuvoston kokousta. Hallinto ja henkilöstö Hallintopalvelujen toimistossa työskentelee hallintojohtaja, hallintosihteeri (52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Henkilöstön määrä ja toimitilat ovat riittävät. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Viraston johtosäännön ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkentaminen, 2. tiedonkulun parantaminen sähköposti- ja päätösluettelojärjestelmää kehittäen, 3. aktiivinen yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 4. järjestetään seurakuntayhtymän ja henkilöstön yhteisiä tapaamisia, joissa myös luottamushenkilöedustus on paikalla, 5. henkilöstön koulutus 43

45 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Seurakuntayhtymän uusi organisaatiomalli ja viraston johtosääntö sekä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö hyväksyttiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa Lisäksi tuomiokapituli vahvisti yhteisen kirkkoneuvoton ohjesäännön Viranhaltijapäätökset lähetetään sähköpostitse vähintään kaksi kertaa viikossa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lisäksi tiedonkulkua päätöksistä on kehitetty siten, että myös henkilöstöä koskevat päätökset toimitetaan henkilöstöpalveluihin sähköpostitse. 3. Toimintavuonna oli yksi joululounastapaaminen Kouvolan kaupungin edustajien kanssa. Yhtymästä osallistuttiin viranomaispäivään Kouvolan keskustassa Manskilla. Yhteydenpitoa on tarkoitus kehittää kaupungin johdon kanssa samoin myös median edustajien kanssa. 4. Toimintavuonna oli keväällä kiinteistöstrategiaan liittyvä yhteinen tilaisuus, johon myös oli kutsuttu sekä yhteisen kirkkovaltuuston että kirkkoneuvoston edustajat. 5. Hallinnon puolelta järjestettiin tammikuussa vuoden aloitusmessu Keskuskirkossa ja ohjelmallinen kahvitilaisuus Maria-salissa. Syksyllä järjestettiin koko henkilöstölle työhyvinvointiin liittyvä koulutustilaisuus teemana Sanoillani välitän. Kouluttajana oli Saara Remes. Lisäksi työterveyslääkäri oli kutsuttu tilaisuuteen kertomaan työyhteisön ilmapiirikyselyn tuloksista. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottavat seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Yleiskatsaus Henkilöstöpalveluissa toimintavuonna tapahtui muutoksia. Henkilöstöpäällikön virka lakkautettiin ja hallintojohtaja vastasi sekä hallinto- että henkilöstöpalveluista. Henkilöstösihteerin virka täytettiin sisäisesti siten, että henkilöstöpalvelujen toimistosihteeri siirtyi hoitamaan henkilöstösihteerin tehtäviä. Aikataulussa pysyminen oli yksi tärkeimmistä tavoitteista mm. palkkojen maksun, henkilöstöbudjetin laadinnan ja muiden tehtävien osalta. Matkalaskujen sähköisessä asioinnissa tapahtui kehitystä edelliseen vuoteen. Tarkoitus on koko ajan kouluttaa henkilöstöä käyttämään sähköistä matkalaskuohjelmaa, koska se vapauttaa voimavaroja muuhun tärkeään. Henkilöstöpalvelun johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja yhteistyötoimikunta 10 kertaa. Merkittävä puheenaihe toimintavuoden aikana oli kiinteistöstrategiasta nouseva henkilöstösuun-nittelun tarve ja eläköitymisen hyödyntäminen talouden tasapainottamiseksi tulevina vuosina. Strategiakaudella 41 prosenttia kiinteistöhenkilöstöstä eläköityy. Kiinteistöjen määrän vähentyminen helpottaa myös sijaisuuksien hoitamista ja töiden järjestelyjä vakinaisella henkilöstöllä, joten tarvittaessa tulevien tilapäistyöntekijöiden sekä kausityöntekijöiden tarve vähenee. Henkilöstötarpeen väheneminen ja mahdolliset tehtävämuutokset voidaan huomioida ja niihin voidaan varautua riittävän pitkällä tähtäimellä, kun kiinteistömuutokset on ennakkoon tiedossa Toimintavuoden aikana valmisteltiin rekrytointiohje, valmisteltiin ja päivitettiin henkilöstöstrategia. Helmikuussa toteutettiin ilmapiirikysely, mikä oli jatkumoa edellisen vuoden toimintaohjelmille mm. työsuojelun toimintaohje ja menettelytapaohjeet ristiriitatilanteissa sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa. Ilmapiirikyselyn vastausprosentti oli 67 prosenttia, joten saatua tulosta voitiin pi- 44

46 tää tilastollisesti luotettavana ja edustavana. Ilmapiirikyselyn pohjalta syntyi myös jatkotyöskentelyä työterveyshuollon toimesta. Kouvolan seurakuntayhtymä oli mukana myös Työterveyslaitoksen Innostuksen Spiraali -hankkeessa, mikä on laaja tutkimus- ja kehittämishanke, jonka pohjalta toivomme saavamme innostusta työhyvinvointiin. Toimintavuoden aikana käytiin täytäntöönpanoneuvottelut harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta, mikä päätettiin ottaa käyttöön alkaen. Lisäksi yhteistyössä pääluottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa valmisteltiin harkinnanvaraisen palkanosan ohjeistukset esimiehille ja työntekijöille kehitys- ja tavoitekeskustelujen käymiseen, laadittiin aikataulusuunnitelma sekä valmisteltiin suoritusten arvioinnin kriteereitä. Harkinnanvaraisen palkanosan tavoitteet asetetaan joulukuun 2012 ja tammikuun 2013 aikana. Seurantajakso on vuonna 2013 ja suoritusten arviointi syksyllä Henkilöstöpalvelujen yksi tärkeä tehtäväalue on yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Toimintavuoden aikana tavoitteena oli ennaltaehkäisevä toiminta, työstä ja työpaikasta johtuvien sairausriskien hallinta, työkyvyn sekä terveyden edistäminen työpaikkaselvitysten ja sairauspoissaolojen seurannan avulla. Sairauspoissaolojen hallinta tulee olemaan yksi suuri haaste myös tulevana toimintavuonna Henkilöstöstrategian tavoitteena on, että mahdolliset henkilöstövähennykset toteutetaan käyttämällä hyväksi luonnollista poistumaa. Tulevat taloudelliset resurssit vaativat tiukempaa otetta asioihin, jotta tulevat muutokset voitaisiin toteuttaa strategian edellyttämällä tavalla. Viiden vuoden sisällä seurakuntayhtymän hallinto- ja tukipalveluista sekä paikallisseurakunnista eläköityy noin 40 työntekijää. Hallinto ja henkilöstö Henkilöstöpalvelujohtokunta (5 jäsentä), yhteistyötoimikunta (12 jäsentä). Henkilöstöpalvelujen vastaavana toimii hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluihin kuului henkilöstösihteeri lokakuun alusta lukien, kolme toimistosihteeriä. Hallinnon toimistosihteeri toimi henkilöstöpalvelun johtokunnan sihteerinä syksyyn saakka. Hallinnon toimistosihteeri hoiti myös palkkahallinnon tehtäviä kesäaikana. Henkilöstöpalvelutoimiston toimitilat on Kuusankosken seurakuntakeskuksen 2. kerroksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopisteet suunnittelukaudella Henkilöstöpalvelutoimintojen kehittäminen 2. Kirkon palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan käyttöönoton sekä työaikapankin valmistelu 3. Yhteistoiminta-asioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön 4. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen 5. Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen 6. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushankkeeseen valmistautuminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Henkilöstöpalvelujen työntekijät pitivät säännöllisin välein työneuvotteluja henkilöstöpalvelujen kehittämiseksi. Neuvotteluissa valmisteltiin yhteisesti tiedotettavat asiat ja tuotiin esille uusia kehitettäviä kohteita. 2. Toimintavuonna käynnistettiin Kirkon alan palkkausjärjestelmäuudistuksen harkinnanvaraisen palkanosan (HAVAN) valmistelu ja käyttöönotto yhteistyössä työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa. Esimiehille järjestettiin koulutustilaisuuksia kehitys- ja tavoitekeskustelun käynnistämisestä sekä suoritusten arvioinnista loka-joulukuussa. Koulutuksiin osallistuivat lähes kaikki esimiehet. 3. Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin työpaikkojen olosuhteita ja muita työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi liittyviä asioita. Annettiin lausuntoja henkilöstöön olennaisesti vaikuttavista hankkeista ja henkilöstöstrategiasta. 45

47 4. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin ja yhteistyötä kehitettiin työterveyshuollon kanssa lakisääteisen työterveyshuollon laajentamiseksi. Varhaisen välittämisen mallia sisäistettiin käytännössä ja tarvittaessa työhteisöneuvotteluja pidettiin työterveyshuollon kanssa työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. Kevan päätöksillä työurien jatkamiseksi pitkien poissaolojen jälkeen kokeiltiin myös työssäjaksamista työkokeilun avulla. 5. Johtamis- ja esimiestaitojen kehittämiseksi Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ja Tekniikan erikoisammattitutkinnon (TET) suorittaminen jatkui. Tutkinnon kesäkuun loppuun mennessä suoritti 14 johtavaa työntekijää. Osa opiskelijoista sai vielä jatkoaikaa vuoden loppuun ja seuraavan vuoden kevääseen. Keväällä 2012 oli useita lähiopetuspäiviä. 6. Kirkon palveluskeskus (KIPA) -hankkeen valmistelua seurattiin maltillisesti. Varsinaisesti ensimmäiset seurakunnat/seurakuntataloudet liittyivät palvelukeskukseen alkaen. Kouvolan seurakuntayhtymässä hankkeen käynnistymistä seurataan edelleen mielenkiinnolla. Kouvolan seurakuntayhtymä liittyy Kipaan viimeistään Talouspalvelut Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. Yleiskatsaus Hankinta-asiamiehen jäätyä eläkkeelle kesäkuussa 2012 hankintojen vastuu siirtyi talouspalveluilta hankintoja tekeville yksiköille. Vuodenvaihteeseen ajoittuvaan suureen rahankäyttöön varauduttiin hyvällä likviditeetinhallinnalla ja lyhytaikaisella sijoitustoiminnalla. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä sekä neljä toimistosihteeriä. Toiminnalliset tavoitteet Taloudellisten haasteiden huomioiminen ja neuvonta kaikessa toiminnassa. 2. Kohtuullinen ja vastuullinen resurssien käyttö kaikessa toiminnassa: paperinkulutuksen ja postituskulujen vähentäminen 3. Myyntilaskutuksen sähköistämisen kartoittaminen 4. Taloushallinnon laadukas ja ajantasainen raportointi. 5. Sisäisen laskutuksen yhtenäistäminen 6. Yhteistyön edelleen kehittäminen muiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien talousyksiköiden sekä omien työalojen kanssa. 7. Jatketaan KiPa:n (kirkon palvelukeskuksen) asiakkaaksi siirtymisen valmistelua mm. vähentämällä tosite- ja tilitapahtumien lukumäärää. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Varauduttiin yllättäviin menoihin mm. lyhytaikaista sijoitustoimintaa kehittämällä. 2. Kehitettiin tulostustapoja, mm. pdf-tulosteiden käyttö ja väritulosteiden määrän vähentäminen. Sisäistä postia vietiin eri yksiköihin muiden asioiden yhteydessä. 3. Todettiin, ettei vielä siirrytä sähköiseen laskutukseen yksityisasiakkaiden suuren määrän takia. V.2013 aikana selvitetään rippikoulumaksujen nappimaksumahdollisuus. 4. Talletettiin viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä talousarvion seurantaraportti palvelimelle. 5. Työmuotojen sisäisiin laskutuksiin edellytetään yhteisen lomakkeen käyttö. 6. Valmisteltiin vuoden 2013 yhteistyökohteita. 7. Yksityishenkilöille hoidettavat avustus- ja onnittelumaksut Opus Capitasta lähetetään vain kerran päivässä. 46

48 Tietohallinto, IT-aluekeskus Tietohallinto (10500) Tietohallinto on hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän omien yhteisten IT-palveluiden kustannuksia. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti ITaluekeskus. Hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT-aluekeskus (10520) Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan lisätoimintoja aika- ja osaamisresurssin puitteissa. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Yleiskatsaus Toimintavuoden 2012 aikana IT-alueella toimittiin lähes puoli vuotta ilman vetäjää, kun silloinen tietohallintopäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Tämä ei kuitenkaan näkynyt asiakkaille, vaan myös alkuvuoden osalta palvelut ja järjestelmät toimivat erittäin hyvin. Toiminnan kehittämiseen päällikön puuttuminen toki heijastui, etenkin alkuvuoden osalta budjetti alitettiin vaikka kaikki tiedossa olleet projektit toteutettiin. IT-alueen budjetoidut kustannukset alittuivat 8,2 prosenttia. Suurimmat alitukset olivat atk-palveluissa ja laitehankinnoissa. Käyttölupien hallintaan tarkoitetun PHR/PPM-järjestelmien käyttöönotto saatiin toteutettua kaikille osakasseurakunnille. Myös ulkopuolisten työntekijöiden kuten harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten käyttölupien hallintaan tarkoitettu EXT-ohjelma otettiin tuotantoon toimintavuoden lopulla. Kirjuri-järjestelmän käyttöönotossa oltiin aktiivisesti mukana lupa- ja tunnistejakelun osalta. Kirjurin tekninen käyttöönotto on toteutettu, mutta joiltain osin vanha konekanta aiheuttaa ongelmia Kirjurin käytössä. IT-alue on myös hoitanut Kirjuri-järjestelmän vaatimat skanneri-laitteiden hankinnat ja asennukset. Perusjärjestelmien puolella päivitettiin työasemien ylläpitojärjestelmä uuteen versioon ja samalla vaihdettiin aikaisemmin käytössä ollut maksullinen tietoturvatuote ylläpitojärjestelmään sisältyvään SCEP-tuotteeseen. Langatonta verkkoa laajennettiin toiminta-alueella ja uusia seurakuntia on saatu langattoman verkon piiriin. Uusia tukiasemia asennettiin vuoden aikana noin 10 kappaletta. Langattoman verkon laajentaminen jatkuu edelleen. Loppuvuodesta hankittiin ja käyttöönotettiin uusi levyjärjestelmä, johon on nyt siirretty palveluita vanhasta järjestelmästä. IT-alueelle hankittiin vuoden 2012 aikana 145 työasemaa ja 70 kannettavaa tietokonetta. Lisenssipuolella suuri hankinta oli Microsoftin lisenssien uuden kolmivuotissopimuksen kilpailutus, jossa valituksi tuli Crayon Oy. Uusi sopimuskausi alkoi Osakasseurakunnilla on paljon vanhoja laitteita, joiden uusiminen olisi tärkeää. Tällä hetkellä laitteiden uusimisvauhti on liian hidas ja vanhat laitteet tuottavat tukipyyntöjä ja aiheuttavat työajan tuhlausta ja ongelmia uusien järjestelmien käytössä. Vuoden 2012 aikana Tikettijärjestelmään kirjattiin 5900 tukipyyntöä, joista 47

49 3100 oli varsinaisen Helpdeskin kirjaamia. Verkossa olevien työasemien määrä on pysynyt samalla tasolla ja oli vuoden 2012 lopussa n konetta. Kouvolan IT-alueella järjestettiin koulutuskartoitus syksyllä Kartoituksen perusteella jäsenseurakunnille tarjottiin 4 oppituntia kestäviä täsmäkursseja tietokoneen peruskäytöstä ja MS Office ohjelmista keväällä Kursseja pidettiin n. 30 ja kursseille osallistui kaikkiaan n. 270 henkilöä. Lisäksi järjestettiin seurakuntien tarpeiden mukaan koulutuksia eri sovelluksista (mm. Katrina, HyperDoc). Peruspalveluiden lisäksi tulevaisuutta täyttävät osakasseurakuntien KIPAan siirtymiset ja näihin liittyvät sopimus- ja järjestelmäasiat. Siirtymät alkoivat jo vuoden 2012 lopulla, kun Rautjärven seurakunta siirtyi palvelukeskuksen asiakkaaksi alkaen. Esimerkiksi Opus Capita-ohjelmiston käyttö IT-alueella vähenee ja KIPA tulee käyttämään omassa toiminnassaan uutta Henkilö- ja palvelussuhderekisteriä, jonka integrointimahdollisuus mm. käyttölupajärjestelmään tutkitaan tarkasti. Myös helpdeskin palvelutasoa ja resurssin riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Yksi tärkeimmistä peruspalveluihin vaikuttavista asioista on aikatauluttaa osakasseurakuntien kanssa vanhojen laitteiden uusiminen, jotta Windows XP-laitteista päästään eroon. Kyseisen käyttöjärjestelmän tuki päättyy alkuvuodesta 2014 ja tämän jälkeen niitä ei voida pitää kirkkoverkossa. Näitä laitteita oli 2012 lopussa IT-alueella käytössä vielä yli 270 kappaletta. Vuoden 2013 budjetin osalta haasteita aiheuttaa Microsoftin käyttäjälisenssien arvioitua suurempi hinnan nousu jota ei tiedetty vielä budjetointihetkellä. Budjetin tilannetta seurataan tarkasti vuonna Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella oli vuoden 2012 lopussa 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueita olivat IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. IT-alueella ei ollut tietohallintopäällikköä lähes puoleen vuoteen ja tästä johtuen tietohallintopäällikön vaihtuminen toimintavuoden kesäkuussa vaikutti tavoitteiden täysipainoiseen saavuttamiseen alkuvuoden osalta. Joltain osin samoja teemoja tullaan edistämään vuoden 2013 aikana. Toiminnalliset tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen 2. Tietoturvallisuuden parantaminen 3. Käyttäjätuen kehittäminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kirkkoverkko- ja langattomia liittymiä lisättiin ja saatiin yhteinen tietoverkko levitettyä laajemmalle alueelle. Levyjärjestelmät uusittiin vuoden lopulla. Verkossa olevien työasemien ylläpito-ohjelmisto päivitettiin uuteen versioon ja otettiin käyttöön uusia palveluita. Esimerkiksi tietoturvatuote vaihdettiin maksullisesta tuotteesta uudessa ylläpito-ohjelmiston versiossa toimitettuun ratkaisuun. Uusi versio antaa myös mahdollisuuksia kehittää raportointia ja sovellusjakelua edelleen. 2. NAP-tietoturvamääritykset otettiin käyttöön kaikissa IT-alueen seurakunnissa. ITalueella pidettiin kaksi erillistä tietoturva-auditointia joiden perusteella tietoturvatyötä jatketaan vuonna Käyttölupien hallinta parani kun IT-alueen käyttämä PHR / PPM ohjelmat saatiin käyttöön kaikissa osakasseurakunnissa. 3. Helpdeskin henkilöresurssi pieneni vuoden 2012 aikana. Helpdeskin palveluaikoja ja toimintamalleja sopeutettiin muuttuneeseen resurssiin nähden. Muutoksista ei tullut 48

50 negatiivista palautetta ja tältä osin tilanne on hallinnassa. Tikettimäärien vertailu viime vuoteen ei ole mahdollista, koska tikettien aktiivinen kirjaus aloitettiin vuoden 2011 syksyllä. Tikettimääriä ja resurssin riittävyyttä kuitenkin seurattiin ja seurataan jatkossakin tarkasti. Keskusrekisteri, arkistot, seurakuntatoimistot, muut toimistopalvelut, muut yleishallinto Toiminta-ajatus Keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot palvelevat seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Toiminnalliset sihteerit palvelevat seurakuntien hallintoa sen sujuvuudessa ja käytänteissä. Arkistotoimi koordinoi seurakuntien lakisääteisen arkistoinnin ja avustaa käytännön kysymyksissä Yleiskatsaus Yhtymän puhelinvaihde lopetettiin Yhteisen seurakuntatyön johtaja irtisanoutui tehtävästään alkaen. Keskusrekisterissä otettiin käyttöön uusi, valtakunnallinen kirkkohallituksen ylläpitämä jäsentietojärjestelmä Kirjuri. Siirtyminen uuteen jäsentietojärjestelmään on tuonut mukanaan ylimääräistä tarkastus- ja selvittelytyötä. YKV hyväksyi yhtymän uuden perussäännön, johon sisältyi mm. keskitettyyn keskusrekisterimalliin siirtyminen. Keskitetty keskusrekisteri aloittaa maaliskuussa 2013 Kouvolan seurakuntakeskuksessa, Savonkatu 40, Kouvola. Kirkonkirjojen mikrofilmaus ja digitointi jatkuu edelleen. Aineiston tarkastaminen aiheuttaa lisätöitä toimistosihteereille. Hallinto ja henkilöstö Yhteisen seurakuntatyön johtaja: tehtävää hoitaa YKN:n puheenjohtaja Keijo Gärdström alkaen. Keskusrekisteri: johtava toimistosihteeri, 10 toimistosihteeriä. Keskusrekisteristä jäi eläkkeelle kolme toimistosihteeriä vuonna Toiminnalliset sihteerit: 8,5 seurakunnissa palvelevaa toimistosihteeriä, jotka vuoden 2013 alusta siirtyivät kokonaan paikallisseurakuntien alaisuuteen. Toiminnalliset tavoitteet Kirjuriin siirtyminen ja kirkonkirjojen sekä perhelehtien digitointi 2. Elektroninen arkistointi 3. Hallinnon avustaminen 4. Kulutuksen hillitseminen toimistotyössä Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kirjuri otettiin käyttöön syksyllä Pääosin järjestelmä toimii hyvin mutta seurakuntia palvelevien raporttien sisällön kehittäminen jatkuu kirkkohallituksessa. Mikrofilmaus ja digitointi saatiin valmiiksi Elimäen ja Valkealan seurakuntien osalta ja Kuusankosken seurakunnan aineisto on työn alla. Aineistojen tarkastamista on aloiteltu muun työn ohella. 2. Elektroniseen arkistointiin ei ole vuonna 2012 ehditty perehtyä tarkemmin. Keskusteluja arkistoinnista on käyty hallintopalveluiden kanssa. 49

51 4.2 Käyttötalousosan toteutuminen Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) Sisäiset sitovat toimintakulut Erä sisältää leirikeskusten käytön, sisäiset tarjoilukulut, alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin omilla kiinteistöillään epäsäännöllisesti tekemät työt, yhtymän 20 prosentin osuuden (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) ITaluekeskuksen kuluista sekä palkkojen suhteessa vielä vuonna 2012 jaetut kopiointikulut. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut Kiinteistömenot kirjataan sisäisinä vuokramenoina perustehtäväalueille ja yhteisen hallinnon tehtäväalueille. Erä sisältää tilojen käytön mukaiset osuudet kiinteistöpalveluiden ja siunauskappeleiden kuluista ( , ml. poistot ja sisäiset korot). Kiinteistöpalveluiden tehtäväalueelle jää sijoituskiinteistöjen (25 % Valkealan seurakuntakeskuksen kuluista käsittäen asunnot, Vuohijärven asunnot) ja metsätalouden kulut, yhteensä euroa nettomenoja (työalakate). Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,549 % / ) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Vyörytyserät Yhteisen hallinnon kulut vyörytetään nettomenojen (ennen vyörytystä laskettujen työalakatteiden) mukaisessa suhteessa seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen eri tehtäväalueille. Vyöryttämättä jäävät keskusrekisterin kulut ( ). Kirkonkirjojen pidosta aiheutuneita menoja ei jaeta perustehtäväalueille, koska se on oma itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu. Keskusrahastomaksut ja verotuskustannukset (yhteensä ) vyörytetään perustehtäväalueille samoin perustein. 50

52 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA YHTEISTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,2 Muut toimintamenot , ,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,3 VASTUUKATE , ,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,3 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , ,5 Laskennalliset erät , ,5 TYÖALAKATE , ,5 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,7 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,7 VASTUUKATE , ,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE , ,5 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA ELIMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,2 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,6 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,4 VASTUUKATE , ,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE , ,9 51

53 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA KOUVOLAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,5 Muut toimintamenot , ,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,4 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,3 VASTUUKATE , ,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , ,2 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,1 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,4 Muut toimintamenot , ,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,1 VASTUUKATE , ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,8 Vyörytystulot/-menot , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE , ,4 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA VALKEALAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,2 Muut toimintamenot , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,8 VASTUUKATE , ,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,2 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,0 Vyörytystulot/-menot , ,6 Laskennalliset erät , ,6 TYÖALAKATE , ,1 52

54 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,0 Muut toimintamenot , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,5 VASTUUKATE , ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,2 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,6 Vyörytystulot/-menot , ,9 Laskennalliset erät , ,9 TYÖALAKATE , ,8 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,1 Muut toimintamenot , ,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,7 VASTUUKATE , ,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,8 Vyörytystulot/-menot , ,6 Laskennalliset erät , ,6 TYÖALAKATE , ,3 53

55 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,5 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , ,1 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) , ,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,2 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,1 Vyörytystulot/-menot , ,8 Laskennalliset erät , ,2 TYÖALAKATE , ,7 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,3 Muut toimintamenot , ,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,1 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,5 VASTUUKATE , ,6 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) , ,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,3 Vyörytystulot/-menot ,9 100,0 Laskennalliset erät , ,5 TYÖALAKATE , ,7 54

56 TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA YHTEINEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,5 Muut toimintamenot , ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,2 VASTUUKATE , ,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,4 Vyörytystulot/-menot , ,0 Laskennalliset erät , ,0 TYÖALAKATE , ,9 TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % ylitys/alitus TA SEURAKUNTAYHTYMÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , ,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , ,1 Muut toimintamenot , ,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , ,0 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , ,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , ,3 VASTUUKATE , ,0 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) , ,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , ,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,3 Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät , ,3 TYÖALAKATE , ,6 55

57 4.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuma TA TP Tuloarvion Muutos % TP Muutos % 1000 euroa, sisäisin erin ylitys/alitus TA Korvaukset , ,3 Myyntituotot , ,5 Virkatodistustuotot ,6 Seurakuntatyön maksut , ,6 Hautaustoimen maksut , ,9 Muut maksutuotot ,5 1-7,4 Maksutuotot ,5 Vuokratuotot , ,5 Metsätalouden tuotot , ,6 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot ,5 Sisäiset tuotot , ,4 Vuokratulot (sisäinen) , ,9 TOIMINTATUOTOT , ,5 Palkat ja palkkiot , ,8 Luontoisedut ,2-4 10,8 Henkilösivukulut , ,1 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,5 Henkilöstökulut , ,1 Palvelujen ostot , ,5 Palvelujen ostot (sisäinen) , ,5 Vuokrat , ,3 Vuokrat (sisäinen) , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 Annetut avustukset , Muut toimintakulut , ,5 TOIMINTAKULUT , ,1 TOIMINTAKATE , Kirkollisvero , ,4 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,5 VEROTULOT , ,1 VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT ,4 TOIMINTA-AVUSTUKSET Korkotuotot ,2 55-7,7 Muut rahoitustuotot ,2 98-2,2 Sisäiset korkotuotot , ,3 Arvonalentumiset sijoituksista Korkokulut , ,6 Muut rahoituskulut , ,4 Sisäiset korkokulut , ,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,5 VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset poistot , ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,1 Satunnaiset tuotot , ,7 Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,3 Sisäiset vyörytystuotot , ,5 Sisäiset vyörytyskulut , ,5 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Tuotot/Hautainhoitorahasto , ,2 Kulut/Hautainhoitorahasto , Rahaston tuottojen ja kulujen erotus , ,1 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,9 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,2 56

58 4.4 Verotulojen erittely Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli 1,60 (1,5 vuonna 2011). Kirkollisverotuloa kertyi euroa (1,9 %) talousarviota vähemmän ja euroa edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto oli euroa talousarviota ja euroa edellisvuoden toteumaa pienempi. TA TP Ylitys/ Ero % TP Muutos % Tilinp. Muutos % alitus ta:oon Kirkollisvero , , ,3 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,8 VEROTULOT , , ,0 Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä. Kirkollisverotuloja kertyi 239 /jäsen (v , v ). Verotulot kuukausittain

59 4.5 Investointiosan toteutuminen Yleiskatsaus 2012 Investointiosaan kirjattavan ja aktivoitavan menon alaraja on kirkkovaltuuston päätöksen mukaan alkaen euroa. Nämä investoinnit sisällytetään taseen arvoon ja ne vaikuttavat tuloslaskelman mukaiseen tulokseen poistojen kautta. Yllättävinä korjauskohteina investointiosaan on tullut vuoden aikana Anjalan kirkon lahovaurioiden korjaus ( ), Myllykosken seurakuntatalon vesivuodot (8 000 )ja Kouvolan seurakuntakeskuksen toimistosiiven kellarikerroksen lattioiden hajuhaittojen poisto (1 000 ) sekä Puhjonrannan Mänty-majoitusrakennuksen kosteusvaurion korjaus ja käyttövesipumpun uusinta ( ). Näihin kohteisiin ei oltu varauduttu vuoden 2012 investointiohjelmassa. Tornionmäen taloyhtiön parvekeremonttiin jouduttiin investoimaan euroa, vaikka liikehuoneistossa ei ole parveketta. Investointikohteista osa jätettiin toteuttamatta johtuen kohteeseen varattujen määrärahojen riittämättömyydestä. Yksi investointi jätettiin toteuttamatta paikallisseurakunnan toiveesta. Kiinteistöstrategian keskeneräisyys vaikutti osaltaan toteutettaviin kohteisiin. Kirkot o o o o o o Anjalan kirkon eteisestä löydettiin yllättäviä lahovaurioita pitkään piilossa olleen kattovuodon takia. Korjaustyöt tehtiin Museoviraston hyväksymien korjaussuunnitelmien mukaan. Sippolan kirkon urut korjattiin Korian kirkolle asennettiin uudet äänentoistolaitteet Kouvolan Keskuskirkon paloilmoitin ja kameravalvonta uusittiin Kuusankosken kirkon kiviaidan tuentatyöt tehtiin Vuohijärven kirkon lämmitysjärjestelmää ei muutettu maalämmölle ja siitä. johtuen myöskään sivurakennusta ei voitu purkaa Seurakuntatalot o o o o o o o Inkeroisten seurakuntatalon lämmitysjärjestelmä muutettiin öljylämmityksestä maakaasulämmitykseksi. Lämmitysjärjestelmän säätölaitteet uusittiin Myllykosken seurakuntatalon useita vesivuotoja alettiin selvittää. Talossa tehtiin kuntoarvio ja tutkimukset jatkuvat vuonna 2013 Kouvolan seurakuntakeskuksen toimistosiiven kellarikerroksen lattioiden hajuhaittojen selvitystyö aloitettiin Sarkolan seurakuntakotiin asennettiin käsikäyttöiset pimennysverhot aulatilaan Kuusankosken seurakuntakeskuksen vesikatteen aluskate uusittiin osalla kattoa ja pihalle rakennettiin jätekatos Kuusankosken seurakuntatalon parvekkeet korjattiin Kymintehtaan seurakuntatalon ulkopuolen puuosat huoltomaalattiin ja takapihan asfaltointi korjattiin Leiri- ja kurssikeskukset o o o Tolkkilan kartanon betoniosat puhdistettiin ja vesipellit huoltomaalattiin Jaalan kesäkodin päärakennuksen ulkopuolelle tehtiin huoltomaalaus Puhjonrannan kurssikeskuksessa majoitusrakennus Männyssä tehtiin vesivauriokorjaus ja käyttövesiputket uusittiin. Rakennuskunnossapito yhteiset o o Kiinteistövalvomo siirrettiin Kuusankoskelle. Kiinteistöjen yhteyksiä valvomoon uusittiin ja uusia kiinteistöjä liitettiin kaukovalvontaan. Siemens valvomo päivitettiin. Kalustohankintoja tehtiin työntekijöille eri toimipisteisiin työterveyshuollon antamien suositusten mukaan 58

60 Hautausmaiden rakennukset o o Hirvelän hautausmaan huoltorakennuksen ulkopuoli huoltomaalattiin Kouvolan vanhan hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnitelmat ja kustannusarvio hyväksyttiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. Tekniset suunnitelmat valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna Hautaus- ja puistopalvelujen investoinnit hautausmailla o o o o Karhunkankaan hautausmaalle rakennettiin uurnahautaosastoa hautaus- ja puistopalvelujen omana työnä sekä osittain ostopalveluna. Viherrakentamiseen liittyvää viimeistelytyötä jäi vielä omana työnä tehtäväksi kesälle Anjalan hautausmaalle hankittiin varastokontti ja kuivavessa Kouvolan vanhan hautausmaan kompostialueen toinen osa asfaltoitiin Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikiviä ei hankittu, hanke jatkuu kesällä 2013 o Hautausmaille hankittiin konekalustoa investointisuunnitelman mukaisesti seuraavasti: keräävä käytetty ajoleikkuri Anjalankosken alueelle pieni monitoimikuormaaja Valkealan alueelle käytetty pakettiauto ja uusi jarrullinen kuljetusperävaunu Lepolan hautausmaalle sopivaa käytettyä maataloustraktoria ei löydetty hankittavaksi, joten hankinta siirtyy vuodelle

61 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä arvioon ANJALANKOSKI 1104 Sippolan kirkon paloilmoitinjärjes , , U-joen ulkop. huoltomaalaus , , Sippolan kirkon pilasterien pellit Anjalan kirkon kameravalvonta Anj. kirkon lahovaurioiden korjaus , , , Ink. kirkon et. ja sakastin huolto Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän Sippolan kirkon urkujen korjaus , , , Reginakapp. kylmätilajärjestelyt , , Karhunkankaan kappelin vesikatteen , , Välikankaan kappelin vesikatteen u , , Hirvelän kappelin vesikatteen uusi , , Ink. srk.talon ulkop. huoltomaalau , , Elomaan talon vesikattoremontti , , Inkeroisten srk.talo maakaasuun , , , Ink. srk.talon vesikatteen huoltom Ink. srk.talon lämm. säätölaitteid ,51-869, , Myll. srk.talon peruskorjaus , , , Myll..srk.talon uusi ulkovarasto Myll. srk.talon ulkoseinän vierust Sipp. srk.talon ulko-osien huoltom Sipp. srk.talon äänentoistojärj Sipp. srk.talo maalämpöön Elomaan homekorjaukset , , Anjalan srk.talon piha-aidan uusim Karhunkankaan uusi konevarasto Muhniemen korv. huoltorak , , Hirvelän huoltorakennuksen ulkomaa , , , Akosken uusi muistolehto , , Muhniemen palkit , , Karhunkaan palkit , , Hirvelän palkit/uusi hautarivi , , Hirvelän kastelujärjestelmän rak/u , , , , Välik. kastelujärjestelmän rak./uu Välik. palkit/uusi hautarivi Anjala-varastokontti ja kuivavessa , , , Karhunkankaan muistolehto Karhunk. uurnasukuhauta-alue , , , Akosken htoimen pakettiauto , , Akosken keräävä ajoleikkuri , , Akosken pieni monitoimikone , , Akosken keräävä ajoleikkuri , , Akosken pieni monitoimikone Vesiosuuskunnat , , ANJALANKOSKI YHTEENSÄ

62 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä arvioon ELIMÄKI 2103 Elimäen kirkon ja kellotornin ulko , , Korian kirkon keittiön pk , , Elimäen kirkon eteistilojen huolto Elimäen kirkko kameravalvontaan Elimäen kirkon kaiutinjärj uusimin Korian kirkon LVI-remontti , , , , Korian kirkon äänentoistol. uusimi ,07 722, , Korian kirkon piha-aidan uusiminen Korian siunauskapp. kylmiötilojen Elim.srk-kesk pimennysverh.uusim , , Elim. takkah:n lisälämmitys IV-jär , , Tolkkilan tulotien sillan korjaus , , Tolkkilan vesi- ja jätevesiosk:aan , , Tolkkilan sivurak. ulkos verhous/m , , Tolkkilan sivurak. varastotila läm Tolkkilan päärak. maalauskäsittely , Tolkkilan uusi varasto tolkkilan kivilattian hionta Elimäen muisto-/uurnalehto , , Elimäen uurnasukuhautaosasto Hautapalkkien oikaisu , , Elimäen keräävä ajoleikkuri , , Elimäen pieni monitoimikone , , Elimäen kirkon käytävämattojen uus , , ELIMÄKI YHTEENSÄ KOUVOLA 4101 Keskuskirkon+aidan teräsos. huolto , Keskuskirkon ulkop. käytävälaat. u Keskuskirkon kameravalvonnan uusim , , , Keskuskirkon paloilmoittimen uusin , , , Keskusk. kellotornin maalaus Keskuskirkon kirkkotekstiilit , , Käpylän kirkon sisäosien kost.vaur Käpylän ulkoalueiden kunnostus , , Käpylän peltikaton huoltomaalaus Käpylän kirkkosalin seinien huolto Käpylän paloilmoitinjärj.asennus Käpylän kirkon sokkelin huoltomaal Käpylän kirkon digitaaliurut Lepolan kapp. harkkoseinien korjau , Lepolan kapp. LVI-laiteautomatiika , , Vanhan kappelin sisäosien huoltoma , , Kvlan vanhanhm.tukimuuri,sisäänkäy , , Kvlan vanhanhm.kylmiökapsit.lis Vanhan kapp. vesikatt.uusim.+sokke , , Kouvolan srk.keskus/yhtymän tilajä , , Kla srk.keskuksen jäähdytyslaitt , , Kla srk.keskus/diakoniat. lattiapi ,60-850,60-850, Sarkola salin tuolien uusiminen Sarkolan käsik. pimennysverhot , Srk-kesk.Maria-salin ulkoseinien m , ,

63 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä arvioon 4333 Srk-kesk.PANKin tilojen muutos , , Nuorisotalo,peruskorjaus , , Lehdokin parkettilattian uusiminen , , Lehdokin sisäp. huoltomaalaus Lehdokin keittiökalusteiden uusimi Rekolan keittiö-ja pintaremontti Kaunisnurmen kerhoh.sisäseinien ma Lepolan päätyovien lisäeristys , , Lepolan öljysäiliö , , Vanhan haut.m.uusi huoltorak , , , Vanhan haut.m.huoltorak.vesikattee , , Vanhan hm talousrak. ulkop.maalaus , , Lepolan varastorak.ulkoseinien huo , , Lepolan huoltorak.ulkoseinien maal , , Lepolan huoltorak.keittiön kalust Kouvolan leiri- ja toimintak. hank , , , Puhjo Tammen ulkop. puuosien maala , , Puhjo lvi-automatiikan uus.+kaukov Puhjo keittiön lattian uus+seinien Puhjo tavaran vast.otto- ja jäteka , , Puhjo alatalojen ulkoseinien maala Puhjo maj.rak.näreen ja Kuusen per Puhjo huoltorak.kelon routavaurion , Puhjo maj.rak.koivun käyttövesiver , , Hongan ja Kuusen käyttövesijärj. u , , Puhjo Kelon huoltomaalaus Puhjo ylätalojen huoltomaalausq Puhjon rantasaunan panel.+ ulkop.m Puhjon tulotien päällystys , , Lappalan raja-aidan uusinta Puhjon kylmiölaitteiden uusinnat , , Puhjon ikkunoiden huoltolakkaus Puhjon puuosien korj./huoltomaalau , , Puhjon monitoimiuuni Puhjon tunneli astianpesukone Puhjon kokoontumistilan muutos , , Puhjo painekeittokaappi , , Puhjo auditorion penkit + ruokasa Vanhan kompostialueen asfaltointi , , , Vanhan tuhka-alueet , , Vanhan kompost.alue+huoltorak.sis Vanhan muistol. nimikivien lisärak , Vanhan uurnahautaos. lisärakent Kouvolan vanhan pieni monitoimikon , , Lepolan keräävän ajoleikk. vaihto , , Lepolan maataloustraktorin vaihto , Lepolan kuorma-auton vaihto pakett , , Kiinteistötoimisto/pakettiauto , , Tornionmäen parveke , , , KOUVOLA YHTEENSÄ

64 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä arvioon KUUSANKOSKI 5102 Kuusank. kirkon kellotornin rappau Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta , , , Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaala Jaalan kirkon invaluiska, port.sau , , Jaalan kirkon kellarik. lattian be , , Jaalan kirkon äänentoistojärj. uus Jaalan kirkon valaistuksen korjaus , , , Jaalan kirkkotekstiilien säilytyst Jaalan kirkon eteläsivun pihatyöt Ksnk:n kirkon urkujen 3. sormion s , , Kuusank. srk.keskuksen hissin korj , , Kuusank. srk.keskuksen pk/yhtymän , , Kuusank. srk.keskuksen pysäköintia , , Kuusank. srk.talon peruskorjaus , , Kuusank. srk.talon pääkäyt. laatoi , , Ksnk. srk.kesk. ulkop. puu+peltios Ksnk. hälytysjärjestelmien keskitt , , Kymintehtaan salaojitus , , Ksnk. jätekatos , , , Ksnk-srk.kesk. vesikatteen uusimin , , , Kuusank. srk.talon ulkop. puuosien , , Ksnk srk-talopihan pinnan muotoilu Ksnk srk.talon parvekkeiden korj ,73-871, , Kymintehtaan srkt ulkop puuosien m ,04-317, , Kyminteht.srk.talon takap. asf.kor , , , Tähteen ulkoseinien ja vesik. huol Jaalan pappilan ulko-osien korjaus Jaalan pappilan paloilmoitusjärjes Jaalan pappilan lämmitysjärj. uusi Ksnk. uuden hm konehallin ulkop. m Jaalan kesäkodin viemäröinti , , Pytynlahden saunojen panelointi , , Pytynl. rantasaunan pesutilojen pk , , Pytynl. alatalon ulkop. huoltomaal Pytynl. päärak. ulkop. maalaus Jaalan kesäk. ulkop. maalaus+latti ,56-969, , Jaalan kesäk. saunan suihkut ja lä Pytynlahti jäte- ja vesiosuuskunta Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimi Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuha Ksnk-maanvaihdossa saatu , , Keräävä ajoleikkuri KSNK , , Ksnk pienen monitoimikoneen vaihto KUUSANKOSKI YHTEENSÄ

65 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tp Ylitys/ Käytetty Ero Hanke alitus yhteensä arvioon VALKEALA 6000 Kiint. Oy Kukkuramäen purku , , Valkealan kirkon murtohälytysjärj Valkealan tapulin ulkop. puuosien , , Valkealan kirkon äänentoistolaitt Valk. kirkon sisäp. maalaus+kupoli Valkealan kirkon alttaritaulun kon Tuohikotin kirkon ulkop. huoltomaa Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärj Tuohikotin kirkon penkkien huoltom Vuohijärven kirkon lämpökanaalin u , , Vuohijärven kirkon pohjaviemärin u Vuohijärven kirkon lämmitysjärj. m , , , Tirvan kirkon alapohjan pk ja sisä , , Tirvan kirkon alapohjan peruskorja Tirvan kirkon ulkop. huoltomaalaus Mäntysaaren kapp. ulkop. huoltomaa Valkealan srk-kesk.pk , lopputyöt , , Valkealan srk.keskuksen pk:n jälki , , Valkealan lastentalon pk:n jälkity , , Valkealan nuortentalon pk:n jälkit , , Valk.srk-keskus Kalevantien piha-a , , Hukalan huoltorak. vesikatteen maa Tuohikotin hm huoltorak. vesikatte Niinirannan rantasaunan pukuh. lat , , Niinirannan ulkop. huoltom , , Niinir. päärak. sisäos. huoltomaal Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uus Niinir. rantasaunan ulkop. huoltom V. kirkkomaan kasteluvesiputkisto Hukalan kasteluvesiputkisto Mäntysaaren portaat , Valkealan hmaan pieni monitoimikon , , , VALKEALA YHTEENSÄ MUUT INVESTOINNIT 6901 Kalustohankinnat , , Kalustohankinnat , , , Kalustohankinnat Perhelehtien digitointi , , , Atk-hankinnat , , Atk-hankinnat , , Atk-hankinnat Atk-hankinnat Lukitusturvallisuus , , Kiinteistörekisteriohjelma Rakennusautomaatiojärj , ,40 649, , MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

66 4.6 Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuma TA TP Tuloarvion Muutos % TP Muutos % 1000 euroa ylitys/alitus TA Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , Satunnaiset erät , ,3 Tulorahoituksen korjauserät , ,7 ** Tulorahoitus yhteensä , Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien myyntitulot , ,2 Pysyvien vastaavien myyntivoitot/-tappiot , ,7 Pysyvien vastaavien myyntitulot yhteensä , ,3 ** Investoinnit yhteensä , ,9 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,3 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,1 ** Lainakannan muutokset ,2 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut ,6 Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos ,1 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu ,9 ** Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä ,7 Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos , ,4 Rahavarat ,3 Rahavarat ,8 Rahavarojen muutos ,4 65

67 4.7 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Käyttötalous Toimintakate (nettokulut) euroa oli 0,5 prosenttia pienempi kuin talousarviossa ja 2,0 prosenttia suurempi kuin vuonna Kirkkovaltuuston asettaman TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % sitovuustason toteutuminen ylitys/alitus TA Paikallisseurakunnat , ,5 Yhtymän seurakuntatyö , ,9 Hautaustoimi , ,1 Kiinteistötoimi , ,6 Yleishallinto , ,8 Käyttötalous yhteensä , ,0 Tuloslaskelma Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Sääntö pätee vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuntaiset pidemmällä aikavälillä. Vuosikate ei riittänyt poistojen kattamiseen. Toteutunut vuosikate euroa oli euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Poistot euroa olivat talousarviossa arvioitua suuremmat. Talousarviovuonna puun myyntitulot alittivat euroa arvion. Tammikuun 2013 tulot olivat lähes euroa. Henkilöstökulut ylittyivät euroa, mikä aiheutui pääosin vuosilomapalkkavelan laskentatavan muutoksesta. Verotuloarvio alittui euroa. Investoinnit Investointimenot euroa alittivat talousarvion eurolla. Perhelehtien digitointihanke siirtyi vieläkin osittain vuoden 2013 puolelle. Rahoituslaskelma Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate euroa riitti investointimenojen kattamiseen. Investointimenot olivat euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä kertyi tuloa euroa, josta myyntivoiton osuus oli euroa. Pitkäaikaisia pankkilainoja lyhennettiin euroa. Pankkilainoja oli jäljellä euroa. Varainhoitoyhtiöihin sijoitettuja rahastovaroja purettiin alkuvuonna euroa. Rahavarat kasvoivat euroa vuoden loppuun mennessä. 66

68 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, toiminta-avustuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista -tunnusluku osoittaa, miten paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Tuloslaskelma TP TP TP Muutos % 1000 euroa Toimintatuotot % Toimintakulut % TOIMINTAKATE % Verotulot % Verotuskulut % Keskusrahastomaksut % Toiminta-avustukset % Rahoitustuotot ja -kulut % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS % Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ % TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot toimintakuluista 15 % 15 % 14 % Vuosikatteen osuus poistoista 81 % 91 % 58 % Vuosikate, euroa/jäsen Toimintatuotoilla katettiin 15 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate oli 81 prosenttia poistoista. 67

69 5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti (100 x vuosikate/investointien omahankintameno) kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Omahankintameno: bruttoinvestointimenot, joista on vähennetty investointeihin saadut rahoitusosuudet. Rahavarojen riittävyys, päivää (365 pv x rahavarat/kassasta maksut). Tunnusluku kertoo, miten pitkään rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen. Kassasta maksut (toimintakulut + verotuskulut + keskusrahastomaksut + korkokulut + muut rahoituskulut + bruttoinvestoinnit + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset) Lainanhoitokate (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset). Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. 68

70 Rahoituslaskelma TP TP TP Muutos % 1000 euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate % Satunnaiset erät % Tulorahoituksen korjauserät % Tulorahoitus % Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit % Rahoitusosuudet investointimenoihin % Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien myyntitulot % Pysyvien vastaavien myyntivoitot/ -tappiot % Pysyvien vastaavien myyntitulot yhteensä % Investoinnit yhteensä % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta % Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys % Lyhytaikaisten lainojen muutos % Lainakannan muutokset % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos % Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos % Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos % Muut maksuvalmiuden muutokset % Rahoitustoiminnan nettorahavirta % Rahavarojen muutos % RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % Kassasta maksut (1000 ) Kassavarojen riittävyys, päivää Lainanhoitokate (arvo > 1) 6,1 4,7 1,7 Vuosikate kattoi investointimenot. Rahavarojen riittävyys toiminnan ylläpitämiseen on vajaa kolme kuukautta. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon. 5.3 Tase ja sen tunnusluvut Omavaraisuusaste (oma pääoma + poistoero)/(koko pääoma toimeksiantojen pääomat saadut ennakot). Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Yhtymän omavaraisuusaste on hyvä. Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) vieras pääoma saadut ennakot )) / väkiluku) Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus tulisi olla positiivinen, ellei hiljattain ole tehty suurta investointia lainarahalla. 69

71 Suhteellinen velkaantuneisuus, % ((vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot) kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot, verotuotot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta, euroa/jäsen (korollinen vieras pääoma / väkiluku). Jäljellä on Valkealan seurakunnan laina vuodelta Kouvolan seurakunnan lainan viimeinen erä maksettiin kesäkuussa vuonna Tase TP TP TP Muutos % TP TP TP Muutos % 1000 euroa V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A AINEETTOMAT HYÖDYKKEET % Peruspääoma % AINEELLISET HYÖDYKKEET % Muut omat rahastot SIJOITUKSET % Edellisten tilikausien yli-/alijäämä % PYSYVÄT VASTAAVAT % Tilikauden yli-/alijäämä % OMA PÄÄOMA % TOIMEKSIANTOJEN VARAT % Poistoero % Saamiset Lahjoitusrahastojen pääomat % Pitkäaikaiset saamiset Muut toimeksiantojen pääomat % Lyhytaikaiset saamiset % TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset % Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta % VAIHTUVAT VASTAAVAT % Pitkäaikainen vieras pääoma % Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta % Lainat muilta luotonantajilta % Saadut ennakot % Ostovelat % Muut lyhytaikaiset velat % Siirtovelat % Lyhytaikainen vieras pääoma % VIERAS PÄÄOMA % V A S T A A V A A % V A S T A T T A V A A % TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 89 % 90 % 88 % Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus 18 % 17 % 19 % Lainakanta euroa/jäsen Väkiluku

72 6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on ,62 euroa. Poistoeroa on tuloutettu ,15 euroa. Tilikauden alijäämä on ,47 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden yli-/alijäämä -tilille. 71

73 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja asetusta, kirkkolakia ja järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja. 72

74 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Korvaukset , ,61 Myyntituotot , ,90 Virkatodistustuotot , ,50 Seurakuntatyön maksut , ,47 Hautaustoimen maksut , ,75 Muut maksutuotot 726,21 784,15 Maksutuotot , ,87 Vuokratuotot , ,58 Metsätalouden tuotot , ,94 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,62 Tuet ja avustukset , ,72 Muut toimintatuotot , ,41 TOIMINTATUOTOT , ,65 Palkat ja palkkiot , ,57 Henkilösivukulut , ,70 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,78 Henkilöstökulut , ,49 Palvelujen ostot , ,28 Vuokrat , ,55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,65 Annetut avustukset , ,99 Muut toimintakulut , ,11 TOIMINTAKULUT , ,07 TOIMINTAKATE , ,42 Kirkollisvero , ,70 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,07 VEROTULOT , ,77 VEROTUSKULUT , ,27 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,12 TOIMINTA-AVUSTUKSET ,00 Korkotuotot , ,55 Muut rahoitustuotot , ,60 Arvonalentumiset sijoituksista 4 884, ,93 Korkokulut , ,04 Muut rahoituskulut , ,40 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,78 VUOSIKATE , ,74 Suunnitelman mukaiset poistot , ,37 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,37 Satunnaiset tuotot , ,89 Satunnaiset kulut ,99 - SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,89 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot/Hautainhoitorahasto , ,54 Kulut/Hautainhoitorahasto , ,95 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus , ,59 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT - - TILIKAUDEN TULOS , ,26 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,41 73

75 2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate , ,74 Satunnaiset erät , ,89 Tulorahoituksen korjauserät , ,92 ** , ,71 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,15 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo , ,84 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot , ,92 * , ,76 ** , ,39 Nettorahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit , ,32 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,62 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,63 ** , ,25 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut , ,90 Pitkäaikaisten saamisten muutos ,00 - Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,42 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos , ,31 ** , ,01 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,26 Rahavarojen muutos , ,94 Rahavarat , ,57 Rahavarat , ,51 Rahavarojen muutos (tarkiste) , ,94 74

76 3 Tase TASE V A S T A A V A A Aineettomat oikeudet , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot 8 222, ,81 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,80 Maa- ja vesialueet , ,52 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,96 Rakennukset , ,72 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,24 Koneet ja kalusto , ,15 Muut aineelliset hyödykkeet , ,17 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , ,10 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,86 Osakkeet ja osuudet , ,37 Saamiset 4 120,00 SIJOITUKSET , ,37 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,03 Muut toimeksiantojen varat , ,38 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,38 Muut saamiset ,00 Pitkäaikaiset saamiset ,00 Myyntisaamiset , ,52 Muut saamiset 23,67 43,77 Siirtosaamiset , ,92 Lyhytaikaiset saamiset , ,21 Osakkeet ja osuudet , ,90 Rahoitusarvopaperit , ,90 Rahat ja pankkisaamiset , ,67 Saamiset , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,78 V A S T A A V A A , ,19 V A S T A T T A V A A Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,56 Tilikauden yli-/alijäämä , ,41 OMA PÄÄOMA , ,97 Poistoero , ,09 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,09 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,07 Muut toimeksiantojen pääomat , ,28 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,35 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,62 Lainat muilta luotonantajilta ,44 Saadut ennakot ,98 Ostovelat , ,01 Muut lyhytaikaiset velat , ,95 Siirtovelat , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,78 VIERAS PÄÄOMA , ,78 V A S T A T T A V A A , ,19 75

77 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta oikaistu ja täydennetty suoriteperusteisiksi. Suoriteperusteisuudesta on eräitä poikkeuksia. Verotulot kirjataan verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan. Puun myynnistä saatavat tulot kirjataan maksuperusteisesti. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä ,03 euroa. Lomapalkkavelan laskutapaan tuli lainsäädännöstä aiheutuva muutos. Tästä seurasi jaksotuserän ja velkaerän kasvu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. 76

78 2 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstö ja henkilöstökulut Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa oli henkilöstöä yhteensä 275 (273 v. 2011). Suurimmat työntekijäryhmät: kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä 63 (60), hallinto- ja toimistotyössä (ml. IT-aluekeskus) 54 (60), lapsityössä 48 (49), papistoa 30 (28) sekä erilaisissa diakoniatyön palvelutehtävissä 26 (26) henkeä. Tilikauden menoiksi kirjatut rahapalkat ja henkilösivukulut oikaisuineen: Palkat ja palkkiot , ,57 Eläkevakuutusmaksut , ,01 Sosiaalivakuutusmaksut , ,69 Omavastuuosuus työkyvyttömyyseläkkeistä ,00 - Henkilösivukulut yhteensä , ,70 Korvaukset hautainhoitorahastolta , ,57 Henkilöstökorvaukset , ,21 Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,78 Henkilöstökulut yhteensä , ,49 Edellisiin sisältyvät: Muutos Jaksotetut palkat , , ,35 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , , ,76 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , , ,39 Yhteensä , , ,50 Taseinvestointeihin aktivoituja henkilöstömenoja ei ollut tilikautena. Muut tilikauden menoiksi kirjatut henkilöstökulut Matkakorvaukset sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut Henkilöstökoulutukseen liittyvät matkustus-, majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut Kuljetuspalvelut henkilökunnalle sikäli kun eivät sisälly edellisiin , , ,93 Koulutuspalvelut henkilökunnalle ,21 Muut henkilöstön osallistumismaksut ,53 Työterveyshuolto ,28 Kelan korvaus työterveyshuollosta ,04 Lounassetelit ,00 Työnohjauspalvelut 2 726,49 77

79 Henkilökunnan muistamiset 9 967,72 Muut työssä jaksamiseen liittyvät kulut ,50 Henkilöstöltä saadut korvaukset ,88 Yhteensä ,07 Tarkempaa tietoa henkilöstöstä on henkilöstökertomuksessa. Seurakuntayhtymän vakuutukset Vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutus Oy:stä ja matkustajavakuutus Vakuutus Oy Eurooppalaisesta. Yhtymällä on seuraavat vakuutukset: - metsävakuutus (täysarvo, metsää 887 ha) - omaisuusriskiturva: rakennukset ja irtaimisto (täysarvo) - julkisyhteisön vastuuturva - henkilöstön oikeusturva - ajoneuvoilla on lisäksi liikennevakuutukset ja vapaaehtoiset auto- tai työkonevakuutukset - henkilöstön lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus - diakoniatyöntekijöillä on potilasvakuutus - säännöllisesti Inkerissä vierailevilla työntekijöillä (2) on matkustajavakuutus - toimintaan osallistuvat seurakuntalaiset on tapaturmavakuutettu. Satunnaiset tuotot (kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntivoitot) Lepolan paritalo tontteineen ,64 Marja-ahontien rivitalo (ent. Kiinteistö Oy Kukkuramäen B-talo) tontteineen ,19 Asunto Oy Ekholmintie 1-5:n asuinhuoneisto ,62 Asunto Oy Liikejousen asuinhuoneisto , 57 Asunto Oy Läntinen Linjapuisto, asuinhuoneisto ,99 Yhteensä ,01 Satunnaiset kulut (kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntitappiot) Kiinteistö Oy Kyminkulman kerhohuoneiston myyntitappio 771,23 Asunto Oy Leiririnteen liikehuoneiston myyntitappio 1 054,76 Yhteensä 1 825,99 Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa): Tasapoisto Menojäännöspoisto Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmistojen käyttöoikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 3 v 2 v 78

80 Atk-ohjelmat 3 v Muut 5 v Hautausmaat Siunauskappelit 40 v Hautausmaiden huoltorakennukset 15 v Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v Hautausmaiden maarakenteet 20 v Hautaustoimen koneet ja laitteet 25 % Siunauskappeleiden urut 20 v Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan Rakennukset ja rakennelmat Kirkot 50 v Kappelit 50 v Seurakuntatalot (sekä Tolkkilan vanhat rak.) 40 v Hallinto- ja laitosrakennukset 30 v Huolto- ja talousrakennukset 15 v Leiri- ja kurssikeskukset 20 v Asuinrakennukset 30 v Muut rakennukset 15 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 20 v Urut 30 v Irtaimisto Kuljetusvälineet 25 % Muut liikkuvat työkoneet 25 % Muut koneet ja kalusto 25 % Atk-laitteet 3 v Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukaan (substanssipoisto Maa- ja vesialueista (ml. hautausmaat), sakraali-, arvo- ja taide-esineistä, sijoituksista (kuten asunto-osakkeet), ja keskeneräisistä hankkeista ei tehdä poistoja. Edellä olevat poistoajat koskevat uudishankintoja, peruskunnostusten ja pienempien aktivoitavien remonttien osalta käytetään lyhyempiä poistoaikoja. Muut tuloslaskelman liitetiedot Seurakuntayhtymän liikevaihto oli ,91 euroa. Siihen kuuluu toimintatuotot ja verotulot. 3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Poistot Poistamaton hankintameno Kirjanpitoarvo Poistamaton hankintameno * Aineetomat oikeudet ,99 0, , , ,61 * Muut pitkävaikutteiset menot ,81 0,00 0, , ,49 79

81 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,80 0, , , ,10 * Maa- ja vesialueet ,52 0, ,72 0, ,80 * Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,99 0, , ,13 * Rakennukset , , , , ,55 * Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,66 0, , ,52 * Koneet ja kalusto , , , , ,38 * Muut aineelliset hyödykkeet ,17 0,00 0,00-816, ,57 * Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , , ,34 0, ,72 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , ,67 * Osakkeet ja osuudet ,37 0, ,33 0, ,04 Sijoitukset yhteensä ,37 0, ,33 0, ,04 Saamiset 0, ,00 0,00 0, ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , , ,81 Arvonkorotuksia ei ole tehty. Tilikautena valmistuneet työt on merkitty keskeneräisten vähennykseksi ja asianomaisen erän lisäykseksi. Toimeksiantojen varat Kolehtivarat 2.269,22 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma ,76 Yhteensä ,98 Saamiset Pitkäaikaisissa saamisissa on Kouvolan seurakunnan diakoniarahaston sijoitus Kouvolan kaupungin ylläpitämään Sosiaalisen luototuksen rahastoon ,00 euroa. Siirtosaamiset Kaupungin maanvaihtokirjan lopputyöt ,00 Opus Capitan vuosilisenssi 6 kk, ennakkomenot ,75 ELY-tuet 9 939,28 KELA-korvaukset 9 874,45 Lounas- ja kulttuurisetelit 6 540,00 Työttömyysvakuutusmaksut 6 200,00 M&V Software/Katrinan lisenssi- ja ylläpito ,40 Kirkon keskusrahasto, asessorikorvaus 4 235,00 Aholansaarisäätiö/laskettelurippileriein ennakkovarausmaksu 3 150,00 Palkoista perittävät lounassetelit 2 139,40 Kopiokonevuokrat, ennakkomenot 2 186,95 Jaksotetut korkotulot 2 016,02 Kaupungin oppisopimuskoulutuskorvaus 1 440,00 Virkatodistus- ja hautausmaksut 1 220,00 Muut saatavat 6 999, ,72 80

82 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit M erkintäpv. Hankintameno M arkkina-arvo Erotus SEB Gyllenberg varainhoito , , ,38 Ålandsbanken/Cash Manager , , ,20 Sijoitusrahasto-osuudet yht , , ,58 Tilitetyt tuotto-osuudet v ,45 Myyntivoitot v ,64 Myyntitappiot v ,50 Kirjatut arvonalennukset v ,93 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Erittely oman pääoman muutoksista Oman pääoman taseerät Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli- /alijäämä , , , , , , ,47 Yhteensä , , , ,50 Poistoero Poistoeroa kirjataan, kun hankkeen rahoitukseen käytetään investointivarausta tai oman pääoman rahastoa. Poistoeroa vähennetään investoinnin poistoaikaa vastaava aika. Kohderyhmä Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (Anjalan parkkialue v. 1999) Kirkot (Inkeroinen peruskorj. v. 1999) Leiri- ja kurssikeskukset (Niiniranta v. 2003) Investointivarausta käytetty/ Poistoeroa kirjattu Poistoeroa tuloutettu Tuloutettu Jäljellä , , , , , , , , , , , ,51 Yhteensä , , , ,94 81

83 Toimeksiantojen pääomat Erityiskatteiset rahastot Saldo Nettomuutos Saldo An Aallon-Setälän testamenttirahasto/anj , , ,83 An Anttalaisen-Luukan test.rahasto Anj , , ,22 An Sanin testamenttirahasto Ink 2 326,41 56, ,60 An Hyytiäisen test.rahasto Myl ,04 585, ,77 An Diakoniarahasto , , ,72 An Kirkkomusiikkirahasto , , ,54 An Myllyk. kaatuneitten muistorahasto 608,63-46,75 561,88 El Diakoniarahasto 8 448,37 204, ,43 Ja Diakoniarahasto 410,83 9,92 420,75 Diakoniarahasto/Kouvola , , ,19 Ko Elma Katajan rahasto , , ,49 Ko Aino Martikaisen rahasto , , ,16 Ko V. Oksan rahasto 4 677,00 112, ,97 Ko Rovasti Rikalan muistorahasto 105,74 2,55 108,29 Ko Lähetyksen ja kansainvälisen työn rah , , ,73 Ku Tapani Rautasuon musiikkitili 2 949,51-113, ,40 Ku P O Salokanteleen rahasto 107,58 2,60 110,18 Ja Lapsi- ja nuorisotyön rahasto 1 244,09-294,19 949,90 Va Diakoniarahasto ,09-909, ,68 Erityiskatteiset rahastot yhteensä , , ,75 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma , , ,76 Muut toimeksiantojen pääomat (ulostilitettävät kolehdit) , , ,44 Toimeksiantojen pääomat yhteensä , , ,93 Erityiskatteisten rahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän muun kirjanpidon yhteydessä tuloslaskelmatilien kautta. Niiden rahavarat sijoitetaan osana yhtymän rahoitusvaroja. Poikkeuksena on hautainhoitorahasto, joka hoidetaan erillisenä. Rahastoille kirjattiin vuonna 2012 pääomien suhteessa osuutta seurakuntayhtymän rahoitustuotoista ,45 euroa Siirtovelat Lomapalkkajaksotus (ml. sosiaalikulut) ,03 Joulukuulta maksamatta palkkiot, erilliskorvaukset ja tuntipalkat ,30 Sosiaalikulut ,99 Yhteistyöseurakunnille palautettavia ennakkomaksuja (IT ja keva) ,17 Matkakorvaukset ,83 Sosiaalivakuutusmaksut/Pohjola ,00 Sähkölaskut /KSS Energia 2 794,81 Lainakorkot 1 612,47 Käyttämättä olevat keräysvarat ,19 Muut 2 894,63 Yhteensä ,42 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätykset ,39 Sosiaaliturvamaksut ,45 Eläkevakuutusmaksut ,14 Arvonlisäverovelka 8 396,41 82

84 Ay-jäsenmaksuvelka 6 911,89 Takuuajan vakuudet 848,52 Tilivelka hautainhoitorahastolle ,99 Yhteensä ,79 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2013 Lainanantaja alkup.lainamäärä jäljellä lyhennys 2013 Kouvolan Seudun Op v , ,00 Yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset velat konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Hautainhoitorahastolle tilivelka ,99 Elimäen Neloset Oy:n lämpölasku (ostovelka) 6 474,81 83

85 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajauksen laskeminen Seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 62,6 milj. euroa. Osuus saadaan jakamalla seurakuntayhtymän maksamat palkat koko kirkon palkkasummalla ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella. Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen Hautainhoitovastuita selvitetään hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedoissa. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Kiinnitykset Puhjonranta Rnro 2:995: Panttikirjat nrot 4947, 4949, 4950, 4951, 4952 (á ,00 mk) à , ,63 Panttikirjat nrot 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4959 (á ,00 mk) à , ,78 Panttikirjat yhteensä ,41 Kaikki panttikirjat ovat seurakuntayhtymän hallussa. Leasingvuokrasopimukset Seurakuntayhtymällä on leasingvuokrasopimuksia IT-laitteista, kopiokoneista sekä matkapuhelimista ja postimaksukoneista. Kokonaissummat eivät ole merkittäviä IT-laitteita lukuun ottamatta. Vuokravastuut IT-laitteet (alv 0 %) OP-Rahoitus V V V V V Yhtymä ml. paikallissrk:t 5 799, , , , ,04 IT-aluekeskus , , ,81 747, ,08 Yhteensä , , , , ,12 84

86 Kiinteistöinvestointien arvonlisävero 10 vuoden tarkistuskausi Tarkistuskausi Kiinteistöinvestointimenot (0 % alv Yhtymän väh.oik.) , , , , ,09 Kiinteistöinvestoinnin alv , , , , ,24 Vähennetty alv 9 394, , , , ,30 Vuotuinen osuus vähennetystä alv:sta 1 264, , , , ,63 Jäljellä tarkastuskauteen sisältyviä vuosia 5,50 6,00 7,67 6,67 5,67 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä , , , , ,56 Uudet lisäykset tarkistukseen 5 528, , ,03 0,00 0,00 Vanhat tarkistuksen alaiset 1 300, , , , ,54 Ed.v. pal.al.määrä-vuotuinen os.+uudet lisäyk.väh.ed.tark , , , , ,54 Tarkistuksen perusteella palautettava määrä 0,00 0,00 0,00 41,48 142,02 85

87 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta: Nimi Kotipaikka Omistus Osuus tilikauden osuus tuloksesta Elimäen Neloset Oy Kouvola 51 % 3 733,75 Elimäen Neloset myy lämpöä mm. Elimäen kirkkoon ja seurakuntakeskukseen. Nelosten taseen loppusumma on ,13 euroa, josta seurakuntayhtymän osuus on ,74 euroa. Yhtiö teki voittoa 7 321,08 euroa. Seurakuntayhtymä on vähemmistöosakkaana seuraavissa yhtiöissä: Asuinhuoneisto-osakkeet omistusosuus käyttötarkoitus Asunto Oy Sammuttajantie 10 kerhotila Asunto-Oy Kouvonkangas Tornionmäen srk.koti (myynnissä) Asunto-Oy Kouvonkangas lisähuone (myynnissä) Asunto-osakeyhtiö Kouvonkulma (hhr:n) asunto Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistö Oy Jaalanharju 9,34 % vuokra-asuntoja Kiinteistö Oy Madekuja 1 seurakuntakoti Osuudet Etelä-Elimäen vesihuolto-osuuskunta Muhniemen hautausmaa Hirvelän vesihuolto-osuuskunta Hirvelän hautausmaa Itä-Myllykosken vesihuolto-osuuskunta Välikankaan hmaa/viemäri Välikankaan Vesi ay 8/21 Välikankaan hmaa vesihuolto Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta Tolkkilan kartano Niemenmaan vesihuolto-osuuskunta Lappalan kesäkoti Veskansan vesihuolto-osuuskunta Jaalan pappilan vesi Väliväylän vesihuolto-osuuskunta Puhjonranta/pieni rantasauna Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta Lepolan hautausmaan jätevesi Lisäksi seurakuntayhtymä on osakkaana 20 tienhoitokunnassa. 86

88 6 Yhteistyösopimukset Yhtymä vastaa Pohjois-Kymenlaakson sairaaloiden sielunhoidosta sekä entisen Kymen erityishuoltopiirin alueen kehitysvammaistyöstä ja valtakunnallisen Palvelevan Puhelimen toimipisteestä alueellaan. Yhtymä vastaa Mikkelin hiippakunnan alueen yhteisestä tietohallinnosta IT-aluekeskuksena alkaen. Kotka- Kymin seurakuntayhtymän kanssa on vuosina yhteinen kiinteistötyöntekijä. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on Kirkon ulkomaanavun välityksellä solmittuja ystävyysseurakuntasopimuksia mm. Unkarin, Viron ja Inkerin seurakuntien kanssa sekä lähetystyössä kannatussopimuksia Suomen Lähetysseuran ja muutaman muun lähetysjärjestön kanssa. 87

89 7 Hautainhoitorahasto Toimintakertomus 2012 Toiminta-ajatus Hautainhoitorahaston tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Yleiskatsaus Hautainhoitorahaston hoidettavat haudat (kpl) ainaishoitosopimushaudat määräaikaiset hoitosopimukset vuosihoidot kastelupalvelu Yhteensä Hoitosopimusten määrä pieneni 434:llä. Ainaishoitotilastoa tarkennettiin poistamalla seurakuntien hoidettavaksi päätetyt haudat (15 kpl) tilastosta. Kukat hoitohaudoille hankittiin samalta toimittajalta. Kukkien laatu ja toimitus olivat hankintakilpailutuksen mukaiset. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Talous on osa seurakuntayhtymän taloutta, vaikka taseessa rahasto käsitellään erillään. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hoitohautojen hoidossa oli n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Hautainhoitorahaston toimintaan käytetään hautaustoimen tiloja. Tilojen käytöstä maksetaan vuokraa käytön suhteessa hautaustoimen kustannuspaikoille. Toiminnalliset tavoitteet Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Loppujen ainaishoitojen päättäminen 3. Ympäristöohjelmaan liittyen perennahoitojen käyttöönotto ja hinnoittelu Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hoitohautojen osalta palautteet hoidon laadusta pysyivät hyvinä. 2. Ainaishoitojen lopettamisen selvitystyötä ei saatu aloitettua. Työ siirtyi seuraaville vuosille. 3. Perennahoito valmisteltiin hinnastoon tarjottavaksi vuoden 2013 aikana 5 ja 10 vuoden määräaikaisena hoitona. 88

90 Hautainhoitorahaston TA TP Poikkeama Ero % TP Muutos % talousarvion toteutuma ta:oon Maksutuotot ,2 Vuokratuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,7 Henkilöstökulut , ,3 Palvelujen ostot , ,8 Vuokrat , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , TOIMINTAKULUT , ,5 TOIMINTAKATE , ,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,5 Muut rahoitustuotot , ,1 Arvonalentumiset sijoituksista ,2 Muut rahoituskulut ,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,9 VUOSIKATE , ,1 TILIKAUDEN TULOS , ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,1 89

91 Hautainhoitorahaston tilinpäätös Hautainhoitorahaston tuloslaskelma Maksutuotot , ,73 Vuokratuotot 5 681, ,36 Tuet ja avustukset 6 654, ,59 Muut toimintatuotot 221,30 TOIMINTATUOTOT , ,98 Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut , ,70 Henkilöstömenojen oikaisuerät 5 092, ,27 Henkilöstökulut , ,55 Palvelujen ostot , ,69 Vuokrat , ,97 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,51 TOIMINTAKULUT , ,72 TOIMINTAKATE , ,26 Korkotuotot 2 215, ,79 Muut rahoitustuotot 4 830, ,77 Arvonalentumiset sijoituksista , ,30 Muut rahoituskulut -109,76-397,93 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,33 VUOSIKATE , ,59 TILIKAUDEN TULOS , ,59 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,59 Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Vuosikate , ,59 Tulorahoitus , ,59 Nettorahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit , ,59 Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainasaamisten lisäys ,44 Antolainasaamisten vähennys , ,15 Antolainauksen muutokset , ,71 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,89 Korottomien pitkä-/lyhytaik. velkojen muutos , ,25 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,36 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,65 Rahavarojen muutos , ,94 Rahavarat , ,08 Rahavarat , ,14 Rahavarojen muutos (tarkiste) , ,94 90

92 Hautainhoitorahaston tase V A S T A A V A A Osakkeet ja osuudet , ,53 SIJOITUKSET , ,53 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,53 Lainasaamiset ,44 Muut saamiset ,00 Siirtosaamiset 1 644,99 50,13 Lyhytaikaiset saamiset , ,57 Osakkeet ja osuudet , ,55 Rahoitusarvopaperit , ,55 Rahat ja pankkisaamiset , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,65 V A S T A A V A A , ,18 V A S T A T T A V A A Ainaishoitosopimusten pääomat , ,57 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,37 Tilikauden yli-/alijäämä , ,59 OMA PÄÄOMA , ,53 Saadut ennakot , ,70 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,70 Saadut ennakot , ,95 Siirtovelat 100,00 100,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,95 VIERAS PÄÄOMA , ,65 V A S T A T T A V A A , ,18 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Hautainhoitorahaston tilinpäätös on tehty samoin periaattein kuin seurakuntayhtymän tilinpäätös ja on osa yhtymän tilinpäätöksen liiteaineistoa. Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen taseen loppusumma on kirjattu yhtymän tilinpäätöksen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Tuloslaskelman tuotot, kulut ja tulos esitetään yhtymän tuloslaskelman kohdassa Erilliskirjanpitona hoidetut erityiskatteiset rahastot. Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli- ja alijäämät ja ainaishoitosopimusten pääoma. Määräaikaishoitojen pääomat ovat vieraan pääoman saatujen ennakkojen tilillä. Tuloslaskelman liitetiedot Hautainhoitorahaston tuotot koostuvat hoitosopimuksista saaduista maksuista ja rahaston sijoituksista ja talletuksista saaduista korkotuotoista. Kulut koostuvat sopimushautojen hoitokuluista ja rahaston hallinnoinnin kuluista. Hautainhoitorahastolle ei ole palkattu omia työntekijöitä. Henkilöstötiedot sisältyvät seurakuntayhtymän toimintakertomukseen ja tilinpäätöksen liitetietoihin. Hau- 91

93 tainhoitorahaston henkilöstökulut kirjataan seurakuntayhtymän tuloslaskelman henkilöstökulujen oikaisueräksi. Määräaikaissopimusten pääomista on rahaston tuloslaskelmaan tuloutettu osuus vuotuisten hoitokulujen katteeksi. Muut rahoitustuotot koostuvat rahaston omistamien sijoitusrahastojen myyntivoitoista sekä osinkotuloista. Hautainhoitorahaston tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat koostuvat Asunto Oy Kouvonkulman osakehuoneistosta, joka on vuokrattu asuinkäyttöön. Huoneiston tasearvo on ,53 euroa. Lyhytaikaisia saamisia oli seurakuntayhtymältä ,00 euroa. Siirtosaamisiin on kirjattu korkojaksotuksia 1 644,99 euroa. Rahoitusomaisuus Osakesijoitukset yht. (hv. 1993/2007) Rahastosijoitukset yht. (hv ) Hankintameno Markkina-arvo Erotus , , , , , ,07 Yhteensä , , ,20 Tilitetyt tuotto-osuudet v ,84 Myyntivoitot v ,71 Kirjatut arvonalennusoik. v ,85 Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli-/alijäämien ohella vain ainaishoitojen pääoma. Määräaikaissopimusten pääoma merkitään pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi. Vuoden 2013 osuus ennakoista on siirretty kirjanpitolain mukaisesti lyhyen pääoman saaduiksi ennakoiksi. Siirtovelkoihin on kirjattu omaisuudenhoitoyhtiön hoitopalkkio loka-joulukuulta 100 euroa. Laskelma rahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä Rahaston bruttomenot olivat ,90 euroa. Hoidettavia hautoja oli yhteensä Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus oli 64,07 euroa. Jäljellä olevat määräaikaiset hoitosopimukset yhteensä hoitohautaa, joista kertyy jäljellä olevaa sopimusvuotta. Laskennalliset haudanhoitovastuut olivat siten 64,07 euroa/vuosi * vuotta = ,96 euroa. Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta Hautainhoitorahaston taseen loppusumma oli ,76 euroa. Kun tästä vähennetään laskennalliset hoitovastuut, saadaan määräaikaissopimusten laskennalliseksi alikatteeksi ,20 euroa. Alikate pienenee, kun lopuista vanhoista ainaishoidoista luovutaan ja hintoja tarkistetaan vuosittain. 92

94 IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 93

95 V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytysapa ja -aika Päiväkirja ja pääkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Palkkakirjanpito Pysyvien vastaavien osakirjanpito (käyttöomaisuus) Tasekirja tilikaudelta Tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tilipuitteet, kustannusten kohdentamisen perusteet atk-tiedostoina vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tulosteena 50 v atk-tiedostona vähintään 6 v sidottuna kirjana pysyvästi paperitulosteina vähintään 6 v Asiakirjojen säilytyspaikkana ovat seurakuntayhtymän arkistotilat. Luettelo tositteiden lajeista tositenumerosarjoineen Tositelaji Alaraja Yläraja Käytetty 00 Kirjaustositteet Hh-rahaston kirjaustositteet Tiliotteet Opuksesta Ostolaskut sähköiset Ostolaskut muut Kolehtitilitilitykset Hhr:n ostolaskut Ostolaskujen maksut Hhr:n ostolaskujen maksut Hautalaskutus Laskutus yleiset Laskutus virkatodistukset Laskutus toistuvaisvuokrat Hhr:n myyntilaskut Puhjonrannan ulkoiset Puhjonrannan sisäiset Puhjonrannan kassatositteet Suoritukset (MYRE) HHR:n suoritukset (hhr-myre) Palkkatositteet YV-keräys Käyttöomaisuus Avaus-/Tilinpäätöstositteet Vyörytyserät Sähköiset tositesarjat säilytetään tietolevyillä atk-tiedostoina, muut tositesarjoittain paperitulosteina vähintään 6 vuotta. 94

96 95

97 - Evankeliumista elävä - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL Kuusankoski 96

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 13. päivänä joulukuuta 2012 klo 17.00 19.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Ykv 4.6.2015 Liite. Tasekirja 2014

Ykv 4.6.2015 Liite. Tasekirja 2014 Ykv 4.6.2015 Liite Tasekirja 2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2014 4 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski

Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 17.52 Paikka Läsnä Lehdokin seurakuntakoti, Madekuja 1, 45160 Kouvola Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo ykn:n

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 19.05 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen,

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2013 4 1.3 Hallintoelinten

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

-Evankeliumista elävä- TASEKIRJA 2011. Yhteinenkirkkoneuvosto 29.3.2012 stilisoimaton versio

-Evankeliumista elävä- TASEKIRJA 2011. Yhteinenkirkkoneuvosto 29.3.2012 stilisoimaton versio -Evankeliumista elävä- TASEKIRJA 2011 Yhteinenkirkkoneuvosto 29.3.2012 stilisoimaton versio SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...3 1 Yleiskatsaus...3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistuneena 42 :n käsittelyn

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(7) Seurakuntaneuvosto. Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(7) Seurakuntaneuvosto. Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Ke 26.1.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., 114 Ainali

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.33 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa, Maunukselantie 3 Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Janhunen Ritva, jäsen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 1/2014 1 (18) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 5. päivänä kesäkuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 4/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 14. päivänä marraskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2011 1 (12) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 13. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 (17) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 15. päivänä joulukuuta 2011 klo 17.00 19.13 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (21) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 5. päivänä kesäkuuta 2014 klo 17.00 18.56 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 12 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 32, poistui kokouksesta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Ti 25.8.2015 klo 18 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta), kahvit

Lisätiedot

Aika Torstai 12. päivänä helmikuuta 2015 klo 17.00 18.06. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 12. päivänä helmikuuta 2015 klo 17.00 18.06. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 12. päivänä helmikuuta 2015 klo 17.00 18.06 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 4/2011 1 (11) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 15. päivänä joulukuuta 2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 49 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 6. päivänä kesäkuuta 2013 klo 17.00 18.18 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.03 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 16 Ainali Päivi

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka Ke 15.4.2015 klo 19.00-20.24, Korian seurakuntasali, Alakouluntie 23 Tutustumis- ja suunnitteluilta sekä kahvit

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Aika keskiviikkona 15.6.2011 klo 17.00 19.01 Anjalan seurakuntatalo

Aika keskiviikkona 15.6.2011 klo 17.00 19.01 Anjalan seurakuntatalo ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2011 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo 17.00 19.01 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ESITYSLISTA 8/2012 1 (16) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 25. päivänä lokakuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Nenonen-Mörsäri Sirkku jäsen, saapui klo 18.

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Nenonen-Mörsäri Sirkku jäsen, saapui klo 18. ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2014 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 18.00-20.55 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 27. maaliskuuta 2014 klo 17.00 18.07 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 19.20, kokoustauko klo 18.44 18.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(8) PL 43 45371 VALKEALA Seurakuntaneuvosto 8.2.2012. Läsnäolijat Marttila Marko jäsen, kirkkoherra,pj

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(8) PL 43 45371 VALKEALA Seurakuntaneuvosto 8.2.2012. Läsnäolijat Marttila Marko jäsen, kirkkoherra,pj VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(8) VALKEALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.2.2012 klo 16.30-18.37 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko, kirkkoherra,pj

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 17.52. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 17.52. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 17.52 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2011 1 (17) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen. muut Ahtola Pauliina kokouksen sihteeri

Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen. muut Ahtola Pauliina kokouksen sihteeri ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2013 Sivu 1 (11) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.2.2013 klo 17.00-19.10 Paikka Sippolan seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 1 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (18) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 9. päivänä kesäkuuta 2011 klo 17.00 19.48 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(9) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(9) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.09 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 16 Ainali

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 16.2.2009 klo 19.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali Läsnä jäsenet Puhakka Osmo pj. Anttila Maire Hannula Ulla-Maija

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 5/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.9.2015 klo 17.00-20.29 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.6.2014 klo 16.00 18.26 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski.

Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski. ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2016 Aika ja paikka Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski. Läsnä Aalto Kari Hannula Ulla Maija Heijala

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(10) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.31 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot