YV 2011 Yh TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010"

Transkriptio

1 YV 2011 Yh 24 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2010 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat Kuntayhtymän muodostuminen ja jäsenkuntien osuudet Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Tukipalvelut Yhteistoiminta ja yhteistyöryhmä Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Kuntayhtymän kehittämisen painopisteiden toteutuminen v Kuntayhtymän tuloskortti Toisen asteen koulutus, Porvoon ammattiopisto, Amisto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän meneillään olevat ja vuonna 2010 päättyneet projektit Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus II TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvion toteutuminen III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kuntayhtymän tuloslaskelmavertailu 2010/ Kuntayhtymän rahoituslaskelmavertailu 2010/ Kuntayhtymän tasevertailu 2010/ Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Poistosuunnitelma IV LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.. 66 VI LUETTELOT JA SELVITYKSET 68 VII ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET: LIIKELAITOS EDUPOLIN TILINPÄÄTÖS...

4 4 I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat Toimintavuonna 2010 kuntayhtymä joutui sopeuttamaan toimintojaan taloudellisen matalasuhdanteen vallitessa. Matalasuhdanteessa ammatillisen koulutuksen suosio nousi ennätysmäisen suureksi niin nuorilla kuin aikuisillakin. Kuntayhtymä sai toimintavuoden syksyllä ammatilliseen peruskoulutukseen 15 lisäpaikkaa. Se oli tarpeeseen nähden kovin vähän. Kuntayhtymä ylitti ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspaikkamäärän melko runsaasti torjuakseen nuorisotyöttömyyttä. Samoin perustein kuntayhtymä priorisoi olemassa olevaa koulutuspaikkakiintiötä nuorille. Jäsenkuntien panostukset Amiston käyttämien kiinteistöjen saneerauksiin olivat erittäin tiukassa. Kuntayhtymän lähivuodet tulevat olemaan taloudellisesti haasteellisia erityisesti kiinteistöratkaisujen osalta. Porvoon kaupunki oli aktiivinen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämisessä. Posintra Oy:n tilaama konsulttiselvitys herätti laajaa keskustelua omistajakunnissa ja julkisessa sanassa. Kuntayhtymän näkemyksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä malli oppilaitosten yhdistämisestä on edelleen paras vaihtoehto. Vuoden 2010 aikana uudistettiin rekrytoinnin ja palvelusuhteen aloittamisen prosessit Sympa HR-ohjelmaa käyttäen. Vuoden aikana ohjelman kautta luotiin 131 uutta palvelusuhdetta ja päätettiin 46. Henkilöstön kehittämisen toimintoihin kohdistui entistä enemmän painetta. Esimiehet tarvitsevat sekä palveluita että tukea. Syksyllä 2010 tehtiin päätös henkilöstön kehittämispäällikön palkkaamisesta. Rekrytointi käynnistettiin vuoden lopulla. Marraskuussa 2010 toteutettiin työhyvinvointikysely koko kuntayhtymässä. Verrattuna edellisvuoteen kokonaistulokset paranivat kaikilla osa-alueilla. Kyselystä käy ilmi, että esimiehiltä toivotaan parempia henkilöjohtamisen taitoja. Loppuvuodesta käynnistettiin kuntayhtymän esimiehille suunnatun leadership-koulutuksen suunnittelu. Koulutus toteutetaan yhteistyössä brittiläisen Grimsby Instituten kanssa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa toteutettavan UJO-hankkeen tavoitteena on parantaa organisaation uudistumiskykyä. Hanke on edennyt ensimmäisten tutkimustulosten valmistumiseen. Tulokset purettiin koko kuntayhtymän tasolla ja oppilaitoksissa järjestettiin vielä erillisiä purkutilaisuuksia. Konsernipalveluista kerätään uudistumiskyvyn parantamiseen tähtäävä pilottiryhmä ja tutkimus toistetaan Kesän ja syksyn aikana suoritettiin kaikkien kuntayhtymän työasemien käyttöjärjestelmän sekä toimistosovelluspaketin päivitys uusimpiin Windows- ja Office -versioihin. Muutoksen läpiviennin yhteydessä koko kuntayhtymän henkilöstölle ja testimahdollisuus, joka kulki nimellä TIVI-passi. Koulutus hankittiin Edupolilta. Vuoden 2010 lopussa valmiita korttisuorituksia oli 169. Koulutus jatkuu vielä vuoden 2011 puolella

5 5 Työsuorituksen arviointiin perustuvassa kannustavassa palkkauksessa kuntayhtymä on siirtynyt vakiinnuttamisvaiheeseen. Toimintavuoden viimeisenä päivänä kuntayhtymässä työskenteli 499 henkilöä, joista vuoden 2010 aikana 310 henkilöä oli oikeutettu TSA-arvioinnin perusteella maksettavaan TSAlisään. Tulevat kunta-alan palkkaratkaisut ratkaisevat TSA-arvioinnin perusteella maksettavan henkilökohtaisen lisän suuruuden. Toimintavuosi 2010 oli Amiston osalta opiskelijamäärissä mitattuna paras kautta aikojen. Opiskelijamäärä läheni 1100 syyskuun mittauksessa ja painotettu keskiarvo oli Kaikkien toimipisteiden opiskelijamäärät nousivat ja erityisen iloinen uutinen oli Loviisan osalta saavutettu n. 100 opiskelijan määrä. Vuoden lopulla päättyi eräs aikakausi koulutuskuntayhtymän historiassa. POMO-talon tiloissa toiminut Haaga-Helia ammattikorkeakoulu muutti omiin tiloihin Porvoon länsirannalle. Kehitystoiminta keskittyi ympäristö- ja työhyvinvoinnin sekä työturvallisuuden parantamiseen Amistossa ja laajemmin koko kuntayhtymässä. Vuoden aikana valmisteltiin sekä ympäristö- että työterveys-, -turvallisuus- ja - hyvinvointisertifikaattien mukaisia toimintamalleja. Taloudellisesti tarkasteltuna voi todeta Amiston vuoden 2010 toteutuneen vähintäänkin tyydyttävästi. Edupolin toiminta kasvoi vahvasti toimintavuoden aikana. Liikevaihto oli 15,49 M ja kokonaistuotot 16,67 M. Liikevaihto kasvoi 2,6 M eli 20 % edellisvuodesta. Tulos oli vuoden 2010 talousarvioesityksen mukainen. Edupoli kehitti tilaratkaisujen lisäksi toimintojaan. Kehittämisen näkökulmia ja painopisteitä olivat osaaminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuuden varmistaminen. Kehittäminen keskittyi pääosin ns. toimintatapojen muutosprosessiin, jossa asiakassuhteiden hallinta ja prosessit olivat muutoksen keskiössä. Oppisopimuskeskuksen opiskelijamäärä vuonna 2010 oli 800, mikä on 21 opiskelijaa edellisvuotta enemmän. Perustutkintoon opiskeli 297, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon 423 ja tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen osallistui 80 opiskelijaa. Oppisopimuksen tietopuolisista opinnoista 76 % hankittiin kuntayhtymän omista oppilaitoksista. Perustutkintojen suhteellinen osuus opiskelijamäärästä laski samalla kun lisäkoulutuksen osuus vastaavasti nousi. Toiminnan sisällössä keskityttiin ennakointi- ja seurantajärjestelmän kehittämiseen sekä työpaikkakouluttajien koulutuksen laadulliseen parantamiseen. Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on euroa, joka on euroa parempi, kuin vuoden 2010 talousarviossa suunniteltiin. Kiitän yhtymähallitusta ja yhtymävaltuustoa tärkeästä työstä ja arvokkaasta tuesta, koko kuntayhtymän henkilökuntaa erinomaisesti toteutetusta vuodesta sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Markku Kantonen johtava rehtori

6 Huomionosoitukset 6 Tasavallan presidentti myönsi Edupolin kehitysjohtaja Reijo Mokalle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin. Ansio- ja kunniamerkit Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on muistanut ansioituneita luottamus- ja toimihenkilöitään seuraavasti: Yhtymävaltuuston kokouksessa Erkki Niemiselle (oik.) luovutettiin Suomen Kuntaliiton kuntamitali ja Antti Mattilalle (kesk.) Suomen Kuntaliiton kultainen 40-vuotisansiomerkki. Hallintojohtaja Maija Penttilä onnittelee. Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 v:n palveluksesta Marja-Liisa Holmi Konsernipalvelut Seija Järvinen Edupoli Anne Laine Edupoli Tuula Torniainen Konsernipalvelut Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki 20 v:n palveluksesta Emilia Eilos Amisto Kaarina Höstman Amisto Outi Järvenpää Amisto Päivi Karlsson Amisto Päivi Laalo-Hokkanen Amisto Ulla Lehtola Amisto Yrjö Mensola Amisto Ansiomerkit luovutettiin juhlalounaalla opetusravintola Iriksessä.

7 7 1.2 KUNTAYHTYMÄN MUODOSTUMINEN JA JÄSENKUNTIEN OSUUDET Kuntayhtymä Itä-Uudenmaan suomenkielisen ammattikoulun kuntainliitto perustettiin 11. päivänä kesäkuuta 1958 Porvoon kaupungissa ja sen kotipaikka on ollut alkaen Porvoon kaupunki. Uudenmaan lääninhallituksen hyväksymän perussääntömuutoksen yhteydessä muutettiin kuntainliiton nimi Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntainliitoksi ja kunnallislain muutoksen yhteydessä alkaen Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän nimi muutettiin uudella perussopimuksella v.1997 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäksi. Kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Porvoon ammattiopistoa - Amistoa - ja Edupolia Jäsenkuntien omistusosuudet Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän omaisuuteen määräytyy kunkin kunnan varaamien osuuksien mukaan: KUNTA OSUUDET OSUUDET Edupoli Loviisa Porvoo Artjärvi 1 1 Askola Lapinjärvi 7 3 Myrskylä 5 5 Pornainen 9 9 Pukkila 4 4 Sipoo 21 2 Yhteensä ==================================

8 1.3. KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Organisaatiokaavio Yhtymävaltuusto Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan kutakin alkavaa viittätoista (15) osuutta kohti kuitenkin enintään viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Heillä on käytössään äänivalta, joka yhteensä vastaa jäsenkunnan osuuksien määrää siinä toiminnassa, jota äänestys koskee. Jäsenkunnan äänivalta jakaantuu jäsenkunnan saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Yhtymävaltuustossa voi yhden jäsenkunnan edustajien yhteinen äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä ääntä vailla sama kuin muiden yhtymävaltuustossa läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä. Jäsenkunnat ovat valinneet kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaudelle seuraavat henkilöt (Loviisan edustajat muuttuivat osittain alkaen Loviisan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntaliitoksen johdosta): JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA Ari Anttila Raimo Autio Artjärvi Jouni Vilkki Erkki Pusula Askola Seija Hämäläinen Reija-Riikka Stenbäck Askola Teri Kainulainen Jouni Lamberg Lapinjärvi Pekka Heikkilä, puheenjohtaja Ismo Kokko Loviisa Jaakko Isotalo, II varapuheenjohtaja Veikko Ekström Loviisa Marjo Vuokko Timo Noroviita Loviisa Marjut Helske Mika Lindqvist Myrskylä Tapani Lempinen Pirjo Korpela Pornainen Ulf Backman, I varapuheenjohtaja Stig Bäcklund Porvoo Erkki Nieminen Markku Välimäki Porvoo Kristel Pynnönen Tea Svärd-Eriksson Porvoo Juha-Pekka Siltala Juhani Pessala Porvoo Marianne Korpi ( alkaen) Mirja Suhonen Porvoo Elina Sihlman Henrik Kennää Pukkila Juha Parkkonen Sami Vironen Sipoo Helena Ahti-Hallberg Markku Rintala Sipoo

9 9 Kokous Poistosuunnitelman täydentäminen - Konserniohjeen hyväksyminen - Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen - Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen merkitseminen tiedoksi - Talousarvion muutos: hanke 77 Askolan keittiön käyttötarkoituksen muutos Yhtymävaltuuston jäseniä Kuva :Merja Satola Kokous Talousarvion muutos/hanke 81 tukipalveluiden atk-hankinnat - Raportointi, Perämiehentien toimipisteen auto-osaston peruskorjaus - Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt toimikaudelle : jäsenet Marjut Helske, puheenjohtaja Myrskylä Seija Hämäläinen, varapuheenjohtaja Askola Anna Kajander Sipoo Juhani Pessala Porvoo Jari Vettenranta Askola varajäsenet Lasse Virén Myrskylä Toini Schroderus Loviisa Markku Rintala Sipoo Tim Hildén Pukkila Saga Simelius-Nieminen Askola Tarkastuslautakunnan tarkoituksena on kuntalain mukaisella arvioinnillaan myötävaikuttaa kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin suunnitelmallisen ja tehokkaan toiminnan sekä huolellisen taloudenhoidon toteutumiseen. Tarkastuslautakunta on kokoontunut toimintavuonna 2010 kahdeksan (8) kertaa. Kokouksissa kirjattiin kaikkiaan 48 päätöstä. Lautakunnan avuksi on ostettu tukipalveluja tilintarkastusyhteisöltä. Tarkastuslautakunta on perehtynyt toimikausisuunnitelmansa ja vuosiohjelmansa mukaisesti kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin hallintoon, talouteen ja eri toimintayksiköiden toimintaan. Tarkastuslautakunta on seurannut kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toimeenpanoa ja valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on tehnyt työkokouksissaan havaintoja kuntayhtymän palvelutuotan-

10 10 nosta haastattelemalla johtavia viranhaltijoita sekä toimintayksiköiden henkilöstöä. Tarkastuslautakunta on tehnyt vuonna 2010 tarkastuskäynnit liikelaitos Edupolin Herttoniemen ja Vantaan toimipisteisiin sekä Amiston Askolan, Loviisan ja Porvoon Aleksanterinkadun toimipisteisiin. Kokousten ja käyntien yhteydessä on perehdytty kuntayhtymän, Amiston ja liikelaitos Edupolin strategisten ja talousarviovuoden tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi on saatu katsaus kuntayhtymän ruokapalveluyksikön Amiriksen toimintaan. Toimikauden tilintarkastusyhteisönä toimii JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana vuonna 2010 on toiminut saakka JHTT Juhani Liski ja alkaen JHTT Ilpo Malinen. Avustajina vuonna 2010 ovat toimineet JHTT Hanna Hurmola-Remmi ja tilintarkastaja Riitta Havanka. Tilintarkastuksen tarkoituksena on toiminnallaan edistää hallinnon lainmukaisuutta ja sisäisen valvonnan toimivuutta sekä valtionosuusperusteiden, kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta. Lakimääräisten tehtävien lisäksi tilintarkastus on tuottanut havaintoja hallinnon ja taloudenhoidon toimintaprosesseista. Tilintarkastaja on raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle Yhtymähallitus Kaudelle yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: jäsenet Antti Mattila, puheenjohtaja Porvoo Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Loviisa Rainer Busk Porvoo Mervi Heljanko Askola Anna-Kaarina Kippola Loviisa Bodil Lund Porvoo Keijo Koistinen saakka Sipoo Tapio Patrakka Porvoo Taisto Uutinen Loviisa varajäsenet Juha-Pekka Siltala Porvoo Aki Virkki Loviisa Karl af Hällström Porvoo Leila Nurmilaakso Porvoo Asko Vilamaa Loviisa Anne Grönqvist Porvoo Ari Koivisto Lapinjärvi Tarja Söderlund Sipoo Merja Grönberg Loviisa Esittelijöinä ovat toimineet rehtori Markku Kantonen (Edupoli), rehtori Pentti Suursalmi (Amisto) sekä johtava rehtori Markku Kantonen ja hallintojohtaja Maija Penttilä kuntayhtymän yhteisissä asioissa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Maija Penttilä. Yhtymähallitus piti vuonna kokousta.

11 LIIKELAITOKSEN HALLINTO Edupolin johtokunta Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisuudessa sen nimeämä johtokunta. Edupolin toiminnassa noudatetaan aikuiskoulutuskeskuksia koskevia lakeja ja asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia sääntöjä. Kokouksessaan yhtymähallitus valitsi Edupoliin johtokuntaan seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Ulf Backman Porvoo varapuheenjoht. Jaakko Isotalo Loviisa Markku Aaltovirta Porvoo Gunnel Laukas Loviisa Satu Mäntyranta Porvoo, työmarkkina - järj.edust. Taru Ollila Pukkila Jouko Turpeinen Loviisa, EK:n edustaja. varajäsenet: Rainer Busk Porvoo Sari Eriksson alkaen Loviisa Mirja Suhonen Porvoo Nina Björkman-Nystén Loviisa Tuomas Jakovesi Porvoo Heikki Majakallio Pukkila Ismo Kokko Loviisa Muut kokouksiin osallistujat: Yhtymähallituksen edustaja Opettajakunnan edustaja Keijo Koistinen asti Kirsi-Marja Ollikainen, varajäsen Kerstin Rikberg Muun henkilökunnan edustaja Seija Järvinen, varajäsen Sinikka Väisänen Esittelijät: Rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava toimien samalla sihteerinä Kuntayhtymän johtoryhmä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet henkilökunnan edustajat Markku Kantonen Pentti Suursalmi Maija Penttilä, sihteeri Britt-Marie Kylmänen Tarja Muurinen Toimintavuonna 2010 kuntayhtymän johtoryhmä on kokoontunut 11 kertaa.

12 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Lakisääteiset tehtävät Uusia lakisääteisiä tehtäviä kuntayhtymälle ei ole vuoden aikana tullut Merkittävät poikkeamat tilivuoden talousarvioon ja talouden kehitys Koko kuntayhtymän talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa kuntayhtymän tuloksen olevan euroa alijäämäinen. Muun kuntayhtymän tulos osoittaa euron alijäämää. Talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Edupolin talousarviossa oli varauduttu euron ylijäämään. Lopullinen ylijäämä oli euroa. Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat euroa, josta myyntituottojen osuus oli euroa. Toimintatuottoja kertyi 106,4 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Nousua edellisvuoden toimintatuottoihin on 14,2 prosenttia. Kuntayhtymän henkilöstökulut olivat euroa, mikä on 102,0 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Edellisvuonna henkilöstökulut olivat euroa eli nousua edellisvuoteen on 16,7 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus ulkoisista toimintatuotoista oli 62,6 prosenttia. Amiston henkilöstökulut olivat euroa, Edupolin euroa ja Konsernipalveluiden euroa. Kuntayhtymän ulkoiset palvelujen ostot olivat euroa. Aineita ja tarvikkeita hankittiin eurolla. Avustukset ja muut toimintakulut olivat euroa. Kuntayhtymän toimintakate oli euroa ylijäämäinen eli toimintatuotoilla katettiin toimintakulut 102,9 prosenttisesti. Rahoitustuottoja kuntayhtymälle kertyi euroa. Poistoja kirjattiin yhteensä euroa. Poistot laskettiin valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti Tilikauden jälkeen tapahtuneet oleelliset muutokset Kuntayhtymän yhtymävaltuusto teki taloussuunnitelman investointiosan hyväksymisen yhteydessä päätöksen varautumisesta POMO-talon myyntiin. POMO-talon laajennusosan valtionosuuden uudelleenkohdentamista Amisto Askolan peruskorjaukseen käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti uudelleenkohdentamishakemus on lähetetty opetus- ja kulttuuriministeriölle Tilinpäätöksen vaikutus tulevan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Tilinpäätöksellä ei ole oleellisia vaikutuksia vahvistetun taloussuunnitelman toteutumiseen.

13 TUKIPALVELUT Toiminta Tukipalvelut muodostavat yhdessä Oppisopimuskeskuksen kanssa konsernipalveluiden kokonaisuuden. Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöt, tietotekniikkapalvelut ja keskitetyt hankintapalvelut. Tukipalveluiden tehtäväalueena ovat: kuntayhtymän taloushallinnon kehittäminen ja koordinointi talousarvion kokoaminen ja seuranta, tilinpäätöksen laatiminen, kuntayhtymän kirjanpidon, palkanlaskennan ja rahoituksen hoitaminen kuntayhtymän yhteisten tietohallintopalvelujen järjestäminen kuntayhtymän yleishallinnon järjestäminen keskusarkiston ylläpito- ja palvelutehtävät lainsäädännön kehityksen seuraaminen, valtionosuusasioissa edunvalvonta ja asiantuntijana toimiminen kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen hoito- ja rakennuttamistehtävät lukuun ottamatta Vantaan ja Söderkullan toimipisteitä hankintojen ohjeistaminen ja taloudellisesti merkittävien hankintojen kilpailuttaminen ja toteuttaminen Tukipalvelujen tuottamien ja liikelaitos Edupolin ostamien palveluiden osalta otettiin vuoden 2010 alusta käyttöön sopimusohjaus. Vuoden aikana seurattiin palvelusopimusten toimivuutta ja uudet vuotta 2011 koskevat palvelusopimukset laadittiin syksyllä Samanaikaisesti valmisteltiin sopimusohjauksen käyttöönottoa vuoden 2011 alusta Amiston kanssa. Palkkahallinto ja taloushallinto kehittivät toimintaprosessejaan valmistautuen eläköitymisten myötä tuleviin resurssien vähenemisiin. Sähköisten ostolaskujen määrä onnistuttiin nostamaan noin 50 prosenttiin, mikä huomattavasti nopeuttaa ostolaskujen käsittelyä. Palkkahallinnon puolella toteutettiin sähköisesti laadittavien matkalaskujen suora siirto henkilöstöhallinto-ohjelmaan. Kuntayhtymässä toteutettu Sympa-ohjelman rekrytointiosion käyttöönotto muutti osaltaan palkkahallinnon tehtäviä. Taloushallinto tuki Liikelaitos Edupolissa valmisteltua toimintatapojen muutosta kehittämällä talousraportointia liikelaitoksen muuttuvien tarpeiden mukaiseksi. Samoin omalta osalta pyrittiin edistämään eri ohjelmien keskinäistä tiedonvaihtoa osallistumalla Biztalk-projektiin. Maksuvalmiuden takaamiseksi solmittiin Kuntarahoitus Oyj:n kanssa Kuntatodistusohjelma kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta enintään euron arvosta. Talousarvioon hyväksytty jäsenkuntien maksuosuuksien rahoittamiseen käytettävä laina nostettiin Hankintapalveluiden osalta kuntayhtymä osallistui KL Kuntahankinnat Oy:n toteuttamiin kilpailutuksiin. Neljän vuoden puitesopimukset solmittiin mm. vakuutusten, tulostuspapereiden ja teleoperaattoripalveluiden kohdalla. KL Kuntahankinnat Oy:n toiminta on havaittu kuntayhtymän toimintaa hyvin palvelevaksi. Vuosi 2010 oli kuntayhtymän tukipalveluiden tietotekniikkayksikölle merkittävä muutosten vuosi, sillä myös se siirtyi sopimusohjausmallin mukaiseen toimintaan liikelaitos Edupolin kanssa. Infrastruktuurin puolella merkittävimmät työt olivat Opetus-toimialueen ja sen palveluiden uudistustyö sekä kaikkien kuntayh-

14 14 tymän työasemien käyttöjärjestelmän sekä toimistosovelluspaketin päivitys uusimpiin Windows- ja Office -versioihin. Yksittäisistä projekteista vuoden aikana saatiin valmiiksi mm. videoneuvottelujärjestelmän sekä uuden työasemahallintajärjestelmän (SCCM) käyttöönotto. Ylläpito- ja perussiivoukset hoidettiin pääasiassa oman väen voimin, ostopalveluita hankittiin tarpeen mukaan. Siivoustiimi toteutti toimipisteiden sisällä siivousalueiden työnkierron ja pidemmissä sijaistustarpeissa toteutettiin myös tarvittava siivoojien siirtyminen toiseen toimipisteeseen. Tämän mahdollisti aiempien vuosien panostus yhtenäisiin työmenetelmiin ja työvälineisiin. Edupoli Ammattitien perussiivouksen mitoitus toteutettiin palvelusopimuksen mukaisesti. Kiinteistöhuolto on edellisten vuosien tapaan hoitanut omana työnään taloteknisten järjestelmien määräaikaishuollot ja hankkinut ostopalveluina tarvittavat kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitotyöt. Vuoden 2010 aikana valmisteltiin FacilityInfo-ohjelman käyttöönottoa. Ohjelma tehostaa kuntayhtymän kiinteistökannan hoitoa ja varmistaa kunnossapitotoimenpiteiden oikea-aikaisuuden. Kuntayhtymän strategian mukaisesti kiinteistöhuolto huomioi energiansäästöym. ympäristönäkökohdat toiminnassaan. Investoinneista tukipalvelujen johdolla toteutettiin Amisto Perämiehentien autoosaston täysimittainen peruskorjaus. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa. Askolan opetuskeittiön käyttötarkoituksen muutos toteutettiin eurolla. Tämän lisäksi toteutettiin Amisto Perämiehentien kulunvalvontajärjestelmä ja Amisto Aleksanterinkadulle rakennettiin lisätilaa kauneudenhoitoalan perustutkinnon suoritusta varten. Tukipalvelut valmisteli Loviisassa Johtajantie 12:ssa sijaitseva kuntayhtymän omistaman kiinteistön siirtoa apporttisopimuksella perustetun kiinteistöosakeyhtiön omistukseen. Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto hyväksyttiin kaupparekisteriin Kuntayhtymä omistaa kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan. Maija Penttilä hallintojohtaja

15 YHTEISTOIMINTA JA YHTEISTYÖRYHMÄ YHTEISTYÖRYHMÄ, TYÖSUOJELUTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTAMENETTELY Kuntayhtymän yhteistyöryhmä toimii sekä työsuojelutoimikuntana että työnantajan ja työntekijöiden välisenä yhdyselimenä henkilöstön työskentelyolosuhteisiin vaikuttavissa sekä yhteistoimintamenettelyyn kuuluvissa asioissa. Työsuojeluhenkilöstö ja yhteistyöryhmän jäsenet kaudella : Työnantajan edustajat: Varsinainen jäsen: Edustaa: Varajäsen: Antti Mattila, varapuh.johtaja yhtymähallitus Anna Hiltunen Pentti Suursalmi työsuojelupäällikkö Markku Kantonen Konserni Maija Penttilä Työsuojeluhenkilöstö: Varsinainen jäsen: Olli Papinoja, TSV Timo Martikainen, TSV Edustaa: Amisto Åsa Stenström, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Riikka Hyttinen, 2. työsuojeluvaravaltuutettu Edupoli Juha Naumanen, 1. työsuojeluvaravaluutettu Satu Lagerroos, 2. työsuojeluvaravaltuutettu Yhteistyöryhmän muut jäsenet:edustaa: Varajäsen: Marja Hasu Jyty ry. Erja Rasmus Kirsti Hiltunen JHL Tuula Vaarimo Sari Maunula JUKO ry. Satu Merimaa Jukka Ylipiha, puheenjohtaja JUKO ry. Tanja Holmberg Markku Pikkuhookana JUKO ry. Raine Salminen Kirsi-Marja Ollikainen JUKO ry. Veera Wejberg Kuntayhtymän yhteistyöryhmä, joka toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana, kokoontui vuoden 2010 aikana 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 45 pykälää. Ilmoitusasioina henkilöstön edustajille kerrottiin kuntayhtymässä meneillään olevista suunnitelmista ja muista ajankohtaisista asioista. Keskeisiä asioita olivat mm: - Kuntayhtymän henkilöstöraportti - Työterveyshuollon kustannusten anominen Kelalta - Talous- ja toimintasuunnitelma Vuoden työpaikka Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma - Työsuojelun toimintasuunnitelma - Aslak-kurssi kuntayhtymälle TYHY (Työhyvinvointiryhmä) Marjo Voistio Edupoli Aila Kuusio, Juhani Hiltunen Edupoli yhteinen varajäsen Anja Sivonen muu kuntayhtymä Iina Pälväjärvi muu kuntayhtymä Ritva Martiskainen, Outi Järvenpää muu kuntayhtymä yhteinen varajäsen

16 16 Työhyvinvointiryhmän toiminta käynnistyi alkuvuodesta Virkistystiimi Virkistystiimi toteutti yhteistyöryhmän talousarviomäärärahojen ja ohjeiden puitteissa erilaista henkilöstön työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvää toimintaa myös vuoden 2010 aikana. Virkistystiimi koostuu Amiston ja Edupolin työsuojeluvaltuutetuista ja henkilöstön edustajista. Jäseninä olivat: Olli Papinoja, Timo Martikainen, Irene Niemi, Sari Maunula ja Veera Wejberg.Virkistystiimi kokoontui kaksi kertaa vuonna Tiimi järjesti tammikuussa 2010 musikaalimatkan Tallinaan Evita-musikaaliin Nokia-konserttitalossa. Retkeen osallistui 70 henkeä. Marraskuussa 2010 kävimme 55 hengen voimin Helsingissä Arena-näyttämöllä katsomassa Sinikka Nopolan tekstiin perustuvaa komediaa Eila, Rampe ja palvattu onni. Kulttuuriseteleitä saatiin 2 kertaa vuoden aikana henkilö/nippu 50 %:n omavastuulla kuntayhtymän henkilöstön käyttöön. Pikkujoulua vietettiin Edupolin järjestämänä Ravintola Iiriksessä. Kerhot Virkistystiimin operoima kerhotoiminta on vilkasta. Kerhoissa pelattiin erilaisia pallopelejä, jumpattiin, harjoiteltiin ohjatusti kuntosalilla ja taivuttiin Pilateksen saloihin. Virkistysalue Kuntayhtymän henkilöstölle vuokraama mökki Rönnäsissä oli vilkkaassa käytössä erityisesti kesän ja viikonloppujen aikana Pentti Suursalmi työsuojelupäällikkö

17 ITÄ-UUDENMAAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskeskuksen opiskelijamäärä vuonna 2010 oli tasan 800, mikä oli 21 opiskelijaa edellisvuotta enemmän. Perustutkintoon opiskeli 297, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon 423 ja tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen osallistui 80 opiskelijaa. Oppisopimuksen tietopuolisista opinnoista 76 % hankittiin kuntayhtymän omista oppilaitoksista. Opiskelijoiden keski-ikä oli 42 vuotta. Suurimmat kotikunnat opiskelijamäärän mukaan laskettuna olivat Porvoo (191), Helsinki (97) ja Loviisa (91). Eniten oppisopimuksia tehtiin kaupan- ja hallinnon alalle. Talouden taantuman oletettiin laskevan oppisopimuskeskuksen opiskelijamäärää. Näin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan perustutkintojen suhteellinen osuus laski samalla kun lisäkoulutuksen osuus vastaavasti nousi. Työnantajat eivät mielellään solmineet epävakaassa tilanteessa perustutkintojen edellyttämiä pitkiä oppisopimuksia. Tutkintoon johtamattoman lisäkoulutuksen määrä nousi jyrkästi. Työnantajat olivat pitkään toivoneet lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia, joita oli nyt mahdollista toteuttaa. Toiminnan sisällössä keskityttiin ennakointi- ja seurantajärjestelmän kehittämiseen sekä työpaikkakouluttajien koulutuksen laadulliseen parantamiseen. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus toimi tärkeässä roolissa ensimmäisen pääkaupunkiseudun oppisopimusviikon järjestäjänä. Viikko järjestettiin yhdessä Helsingin, Omnian ja Keudan oppisopimustoimistojen kanssa. Pääjuhlassa palkittiin kultakin alueelta vuoden oppisopimustyönantaja. Itä-Uudeltamaalta tunnustuksen sai Vuoristo Yhtiöt Oy. Oppisopimuskeskus toteutti vuonna 2010 kuntayhtymän sisäisenä palveluna hrd-toimintaa sekä ulkoista tiedottamista. Henkilöstön osaamisen kehittämisen avuksi hankitun Sympa HR-ohjelmiston implementointivaihe saatiin päätökseen. Henkilöstöjohdon tiimi laati vuoden aikana toimintasuunnitelman, jossa nostettiin tärkeimmiksi tavoitteiksi kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen, kannustusjärjestelmään liittyvien toimintamallien kehittäminen ja osaamistason noston suunnitelma. Kuntayhtymässä työskenteli 2010 yksi osa-aikainen tiedottaja, joten näkyvyys mediassa oli aktiivista. Vuoden viimeisellä viikolla julkaistiin Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen sidosryhmälehti Diili, joka jaettiin kaikkiin alueen kotitalouksiin. 1.8 KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN v Uusimman tutkimustiedon innovatiivinen hyödyntäminen Amisto, konsernipalvelut ja Edupoli sovelsivat uusinta tietoa opetussuunnitelmien laadinnassa ja uusien palveluidensa kehittämisessä. Erittäin tärkeä panostuskohde oli verkko-oppimisen kehittäminen. Pisimmälle päästiin toimintavuonna merkonomikoulutuksessa, jossa koko tutkinto voitiin opiskella verkon kautta. Suurimmalla osalla opiskelijoista verkko-oppiminen tukee tavanomaista koulumuotoista opiskelua. Sosiaalinen media kytkettiin kokeilumielessä osaksi verkko-oppimista. Teknisiä innovaatioita hyödynnettiin oppilaitos- ja koulutusalakohtaisesti.

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50 1 Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2009 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2009 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

24.9.2013 LIITE 4/110 1(2)

24.9.2013 LIITE 4/110 1(2) 24.9.2013 LIITE 4/110 1(2) 24.9.2013 2(2) 1 YV Yh 24.9.2013 Kyjory 9.9.2013 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016... 4 2.1 Talousarvion rakenne... 4 2.2 Talousarvion perustelut...

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 21.5.2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai 21.5.2014 klo

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

1 Toimintakertomus... 4

1 Toimintakertomus... 4 Tilinpäätös 2014 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 4 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 Organisaatio 31.12.2014... 5 Toimielimet... 6 Henkilöstö... 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta...

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2011

Tilinpäätös 31.12.2011 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2013 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Henkilöstötoimikunta 25.3.2015 Yhtymähallitus 30.3.2015 Yhtymäkokous 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Vuoden 2014 olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 3

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 3 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2, liite 3 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 2 3 Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Organisaatio... 5 1.2 Yhtymävaltuusto... 6 1.3 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11

Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus 22.3.2010 Vuosikertomus 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Kalevi Yliniemi

Lisätiedot

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 9.11.2010, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 15 : Kokouksen avaus... 3 YV 16 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

sivu SISÄLLYSLUETTELO

sivu SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin organisaatio 3 1.2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 7 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio

Lisätiedot

4 Kuntayhtymäpalvelut...30

4 Kuntayhtymäpalvelut...30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Sisällysluettelo 1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia... 4 1.1 Organisaatio...4 1.2 Organisaatiokaavio...4 1.3 Yhtymävaltuusto...5 1.4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa 28.2.2012 (7 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot