Yh TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS :50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50"

Transkriptio

1 1 Yh TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2009

2 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2009 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat Kuntayhtymän muodostuminen ja jäsenkuntien osuudet Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Tukipalvelut Yhteistoiminta ja yhteistyöryhmä Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Kuntayhtymän kehittämisen painopisteiden toteutuminen v Kuntayhtymän tuloskortti Toisen asteen koulutus, Porvoon ammattiopisto, Amisto Edupolin toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän meneillään olevat ja vuonna 2009 päättyneet projektit Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...46 II TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvion toteutuminen III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kuntayhtymän tuloslaskelmavertailu 2009/ Kuntayhtymän rahoituslaskelmavertailu 2009/ Kuntayhtymän tasevertailu 2009/ Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Poistosuunnitelma IV LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot taseen vastattavia koskevat liitetiedot V ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET: LIIKELAITOS EDUPOLIN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus Toteutumisvertailut Tilinpäätöslaskelmat Liikelaitoksen liitetiedot Luettelot ja selvitykset Johtokunnan allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä VI ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.. 93 VII LUETTELOT JA SELVITYKSET 96

3 4 I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat Toimintavuonna 2009 kuntayhtymä joutui sopeuttamaan toimintojaan taloudellisen taantuman syvetessä. Taantuman edetessä ammatillisen koulutuksen suosio nousi ennätysmäisen suureksi niin nuorilla kuin aikuisilla. Tämä kehitys vahvisti kuntayhtymän käyttötaloutta, mutta se vaati myös laite- ja tilainvestointeja. Jäsenkuntien panostukset Amiston käyttämien kiinteistöjen saneerauksiin olivat erittäin tiukassa. Kuntayhtymän lähivuodet tulevat olemaan taloudellisesti haasteellisia erityisesti kiinteistöratkaisujen osalta. Kuntayhtymän sisäinen yhteistyö on edelleen helpottunut ja lujittunut yhdenmukaisen suunnittelujärjestelmän ja yhteisten prosessien ansiosta. Taloushallinnon ja palkanlaskun lisäksi tietohallinto toimi mallikkaasti toimintavuoden aikana. Tietohallintostrategia uusittiin kuntayhtymän uusien haasteiden mukaiseksi. Tietohallinto valmisteli tiiviisti tiedon siirtoa ohjelmasta tai järjestelmästä toiseen Biz- Talk-integraatioalustan kautta. Osaamisen johtamisen tukijärjestelmä Sympa HR otettiin käyttöön koko kuntayhtymässä kehityskeskustelujen kautta. Sympa HRohjelmisto helpotti jo merkittävästi esimiehiä osaamisen johtamisessa. Käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän eli PPM:n käyttöönotto tehosti käyttöomaisuuden, kulkuoikeuksien, avaimien ja tietoliikenteeseen liittyvien valtuuksien hallintaa. Asiakkuuksien hallintajärjestelmän eli CRM:n käyttöönotto ei ole edennyt aivan toivotussa aikataulussa. Kuntayhtymän henkilöstöprosessin avaaminen ja kuvaaminen poisti turhia väärinkäsityksiä henkilöstöasioissa. Sopimusohjauksen valmistelu tukipalveluiden ja Edupolin välillä selkiytti osapuolten välistä työnjakoa jo ennen vuodenvaihteen käyttöönottoa. Kuntayhtymän arkistotoiminnan nykyaikaistaminen on vaatinut opiskelua ja kehitystyötä. Arkistoinnista ollaan siirtymässä kokonaisvaltaiseen tiedon hallintaan. Työsuorituksen arvioinnissa kuntayhtymä on siirtynyt vakiinnuttamisvaiheeseen. Tulevat kunta-alan palkkaratkaisut ratkaisevat TSA-arvioinnin perusteella maksettavan henkilökohtaisen lisän suuruuden. Toiminnan laadun itsearviointi toteutettiin Amistossa, Edupolissa ja Konsernipalveluissa EFQM:n mukaisesti. Laatutavoitteiden pistemäärät saavutettiin. Itsearvioinnissa löydetyt kehittämiskohteet työstetään vuoden 2010 aikana. Loviisan toimipisteen kiinteistöön saatiin vihdoin ratkaisu. Kiinteistö päätettiin muuttaa Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amistoksi vuoden 2010 alusta. Kiinteistöosakeyhtiö rekisteröitiin Loviisan kaupunki on kiinnostunut vuokraamaan kiinteistöstä tilaa kaupungin ruokahuoltopalvelujen käyttöön. Amisto jatkoi jo edellisenä vuonna alkanutta Perämiehentien toimipisteen peruskorjausta. Kohteena olivat sähkö- ja kemian osastot. Jo päättyneen laboratoriokoulutuksen vapautuviin tiloihin tehtiin nykyaikaiset opetustilat sähköosastolle. Sähköosastolle saatu lisätila mahdollisti uusien tilojen rakentamisen myös autoja logistiikka-alan koulutukselle. Koko hanke valmistui vuoden 2009 lopulla. Askolan opiskelija-asuntolan 3 vuotta kestänyt peruskorjaushanke valmistui niinikään vuoden 2009 syyskuussa.

4 5 Toimintavuosi 2009 oli Amiston osalta opiskelijamäärissä mitattuna paras kautta aikojen. Opiskelijamäärä ylitti 1000 syyskuun mittauksessa ja se on säilynyt n. 100 opiskelijaa suurempana kuin vuotta aikaisemmin. Osaltaan tähän kehitykseen vaikutti ammatillisen koulutuksen edelleen suuri vetovoima, mutta merkityksensä oli varmasti myös uusilla avauksilla. Uusina perustutkintona ja koulutusohjelmina käynnistyivät kosmetologien, varastonhoitajien ja kiinteistönhoitajien koulutukset. Edupolin liikevaihto oli 12,9 M ja kokonaistuotot 13,95 M. Tulos oli talousarvioesityksen mukainen. Edupoli kehitti tilaratkaisujen lisäksi toimintojaan. Kehittämisen näkökulmia ja painopisteitä olivat osaamisen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Uusina tiimeinä aloittivat sähkövoima ja kylmätekniikka. Ne vahvistavat Edupolin energiatehokkuuteen keskittyvää osaamista. Oppisopimuskeskuksen opiskelijamäärä oli 779, mikä on 49 opiskelijaa edellisvuotta enemmän. Perustutkintoon opiskeli 322, ammattitutkintoon 103, erikoisammattitutkintoon 292 ja tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen 62 opiskelijaa. Oppisopimuksen tietopuolisista opinnoista 83% hankittiin kuntayhtymän omista oppilaitoksista. Hrd-toimintojen osalta toiminnassa keskityttiin rekrytointiprosessin parantamiseen. Ulkoisen tiedottamisen puitteissa laadittiin 32 tiedotetta, valmista artikkelia tai lehdistökutsua. Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on euroa. Se sisältää suurehkoja kertaluonteisia kulueriä ja on siten normaalitilannetta suurempi. Suurin yksittäinen kuluerä oli Loviisan toimipisteen kiinteistön arvon alaskirjaus euroa, joka päätettiin suorittaa ennen kiinteistöyhtiön perustamista. Kiitän yhtymähallitusta ja yhtymävaltuustoa tärkeästä työstä ja arvokkaasta tuesta, koko kuntayhtymän henkilökuntaa erinomaisesti toteutetusta vuodesta sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Markku Kantonen johtava rehtori

5 Huomionosoitukset 6 Tasavallan presidentti myönsi ravintolapäällikkö Hannu Rantalalle Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Ansio- ja kunniamerkit Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on muistanut ansioituneita luottamus- ja toimihenkilöitään seuraavasti: Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 v:n palveluksesta Laila Erävalo, apulaisrehtori Edupoli Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki 20 v:n palveluksesta Leevi Kalliorinne, kouluttaja Edupoli Satu Marjomäki, siivooja Konsernipalvelut Jouni Rajala, talonmies Konsernipalvelut Sirkku Salonen, tiimipäällikkö Edupoli Tuula Vaarimo, siivouspäällikkö Amisto Loviisa Johanna Vilkman, emäntä Amisto Porvoo Perämiehtentie 6 Ansiomerkit luovutettiin juhlalounaalla ravintola Iriksessä.

6 7 1.2 KUNTAYHTYMÄN MUODOSTUMINEN JA JÄSENKUNTIEN OSUUDET Kuntayhtymä Itä-Uudenmaan suomenkielisen ammattikoulun kuntainliitto perustettiin 11. päivänä kesäkuuta 1958 Porvoon kaupungissa ja sen kotipaikka on ollut alkaen Porvoon kaupunki. Uudenmaan lääninhallituksen hyväksymän perussääntömuutoksen yhteydessä muutettiin kuntainliiton nimi Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntainliitoksi ja kunnallislain muutoksen yhteydessä alkaen Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän nimi muutettiin uudella perussopimuksella v.1997 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäksi. Kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Porvoon ammattiopistoa - Amistoa - ja Edupolia Jäsenkuntien omistusosuudet Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän omaisuuteen määräytyy kunkin kunnan varaamien osuuksien mukaan: KUNTA OSUUDET OSUUDET Edupoli Loviisa Porvoo Artjärvi 1 1 Askola Lapinjärvi 7 3 Myrskylä 5 5 Pernaja 5 5 Pornainen 9 9 Pukkila 4 4 Ruotsinpyhtää Sipoo Yhteensä =================================================================

7 1.3. KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Organisaatiokaavio rehtori Tarkastusltk + tilintarkastaja Yhtymävaltuusto Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan kutakin alkavaa viittätoista (15) osuutta kohti kuitenkin enintään viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Heillä on käytössään äänivalta, joka yhteensä vastaa jäsenkunnan osuuksien määrää siinä toiminnassa, jota äänestys koskee. Jäsenkunnan äänivalta jakaantuu jäsenkunnan saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Yhtymävaltuustossa voi yhden jäsenkunnan edustajien yhteinen äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä ääntä vailla sama kuin muiden yhtymävaltuustossa läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä. Jäsenkunnat ovat valinneet kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaudelle seuraavat henkilöt: JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA Ari Anttila Raimo Autio Artjärvi Jouni Vilkki Erkki Pusula Askola Seija Hämäläinen Reija-Riikka Stenbäck Askola Teri Kainulainen Jouni Lamberg Lapinjärvi Jaakko Isotalo, II varapuheenjohtaja Åke Laitinen Loviisa Ritva Suomalainen Camilla Antas Loviisa Marjut Helske Mika Lindqvist Myrskylä Veikko Ekström Marjo Vuokko Pernaja Tapani Lempinen Pirjo Korpela Pornainen Ulf Backman, I varapuheenjohtaja Stig Bäcklund Porvoo Erkki Nieminen Markku Välimäki Porvoo Kristel Pynnönen Tea Svärd-Eriksson Porvoo Juha-Pekka Siltala Juhani Pessala Porvoo Riikka Nykänen Mirja Suhonen Porvoo Elina Sihlman Henrik Kennää Pukkila Pekka Heikkilä, puheenjohtaja Kimmo Eloranta Ruotsinpyhtää Juha Parkkonen Sami Vironen Sipoo Helena Ahti-Hallberg Markku Rintala Sipoo

8 9 Kokous Yhtymävaltuuston puheenjohtajien valinta - Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen - Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen merkitseminen tiedoksi - Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston perustaminen - Yhtymähallituksen vaali - Tarkastuslautakunnan valinta Kokous Talousarvion 2009 muutos/hanke 72 Askolan opiskelija-asuntola - Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa toimivat asti: jäsenet Ritva Suomalainen, puheenjohtaja Loviisa Taisto Uutinen, varapuheenjohtaja Ruotsinpyhtää Sirpa Hanska Porvoo Henrik Mikander Porvoo Jari Vettenranta Askola varajäsenet Anja Järvinen Loviisa Liljan-Kukka Runolinna Pornainen Esko Ulmanen Askola Linda Blomander Porvoo Ulla Adolfsen Pernaja Vasemmalta: tilintarkastaja Juhani Liski, Henrik Mikander, Taisto Uutinen, Ritva Suomalainen, Jari Vettenranta, Markku Kantonen ja Pentti Suursalmi.

9 10 Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt toimikaudelle : jäsenet Marjut Helske, puheenjohtaja Myrskylä Seija Hämäläinen, varapuheenjohtaja Askola Anna Kajander Sipoo Juhani Pessala Porvoo Jari Vettenranta Askola varajäsenet Lasse Virén Myrskylä Toini Schroderus Loviisa Markku Rintala Sipoo Tim Hildén Pukkila Saga Simelius-Nieminen Askola Tarkastuslautakunnan tarkoituksena on kuntalain mukaisella arvioinnillaan myötävaikuttaa kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin suunnitelmallisen ja tehokkaan toiminnan sekä huolellisen taloudenhoidon toteutumiseen. Tarkastuslautakunnat ovat kokoontuneet toimintavuonna kahdeksan (8) kertaa, Kokouksissa kirjattiin kaikkiaan 56 päätöstä. Lautakuntien avustamien on ostettu tilintarkastusyhteisöltä. Tarkastuslautakunnat perehtyivät toimikautensa ja vuosiohjelmansa mukaisesti kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin hallintoon, talouteen ja eri toimintayksiköiden toimintaan. Tarkastuslautakunnat seurasivat kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toimeenpanoa ja valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnat tekivät työkokouksissaan havaintoja kuntayhtymän palvelutuotannosta haastattelemalla johtavia luottamushenkilöistä ja viranhaltijoita sekä toimintayksiköiden henkilöstöä. Toimikauden tarkastuslautakunta valmisteli valtuustolle vuoden 2008 tilinpäätöksen ja antoi arviointinsa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lautakunnan toimikausi päättyi valtuuston käsiteltyä tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen Toimikauden tarkastuslautakunta teki tarkastuskäynnit Amiston ja liikelaitos Edupolin Porvoon toimipisteisiin. Kokousten ja käyntien yhteydessä on perehdytty kuntayhtymän, Amiston ja liikelaitos Edupolin strategisten ja talousarviovuoden tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi on saatu katsaus kuntayhtymän Tukipalveluihin ja Amiriksen toimintaan. Vuoden 2010 puolella lautakunta vieraili Amiston Askolan toimipisteessä. Toimikausien ja tilintarkastusyhteisönä toimii JHTTyhteisö Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastaja vuonna 2009 oli JHTT Juhani Liski sekä avustajina JHTT Hanna Hurmola-Remmi ja Riitta Havanka. Tilintarkastuksen tarkoituksena on toiminnallaan edistää hallinnon lainmukaisuutta ja sisäisen valvonnan toimivuutta sekä valtionosuusperusteiden, kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta. Lakimääräisten tehtävien lisäksi tilintarkastus on tuottanut havaintoja hallinnon ja taloudenhoidon toimintaprosesseista. Tilintarkastaja on raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle.

10 1.3.6 Yhtymähallitus 11 Yhtymähallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt asti: jäsenet Antti Mattila, puheenjohtaja Porvoo Pekka Heikkilä, varapuheenjohtaja Ruotsinpyhtää Rainer Busk Porvoo Matti Hallberg Loviisa Mervi Heljanko Askola Anna Hiltunen Loviisa Sisko Kantanen Sipoo Pirjo Korpela Pornainen Bror-Erik Mattsson Porvoo varajäsenet Teppo Lindh Porvoo Asko Mäenrinta Pukkila Marie Allen Porvoo Markku Paakkarinen Ruotsinpyhtää Hannele Sjölund Myrskylä Jouni Vilkki Askola Marketta Takkala Lapinjärvi Kaudelle yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: jäsenet Antti Mattila, puheenjohtaja Porvoo Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Loviisa Rainer Busk Porvoo Mervi Heljanko Askola Anna-Kaarina Kippola Ruotsinpyhtää Bodil Lund Porvoo Keijo Koistinen Sipoo Tapio Patrakka Porvoo Taisto Uutinen Ruotsinpyhtää varajäsenet Juha-Pekka Siltala Porvoo Aki Virkki Pernaja Karl af Hällström Porvoo Leila Nurmilaakso Porvoo Asko Vilamaa Ruotsinpyhtää Anne Grönqvist Porvoo Ari Koivisto Lapinjärvi Tarja Söderlund Sipoo Merja Grönberg Ruotsinpyhtää Esittelijöinä ovat toimineet rehtori Markku Kantonen (Edupoli), rehtori Pentti Suursalmi (Amisto) sekä johtava rehtori Markku Kantonen ja hallintojohtaja Maija Penttilä kuntayhtymän yhteisissä asioissa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Maija Penttilä. Yhtymähallitus piti vuonna kokousta.

11 1.3.7 LIIKELAITOKSEN HALLINTO Edupolin johtokunta Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisuudessa sen nimeämä johtokunta. Edupolin toiminnassa noudatetaan aikuiskoulutuskeskuksia koskevia lakeja ja asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia sääntöjä. Edupolin johtokunnassa ovat toimineet saakka seuraavat henkilöt: jäsenet: Puheenjohtaja Vuokko Laakko Porvoo varapuheenjoht. Hannu Ikonen Porvoo Jarl Bergström Porvoo Jaakko Isotalo Loviisa Tarja Söderlund Sipoo Jouko Turpeinen Loviisa, EK:n edustaja Satu Mönttinen Askola, työmarkkinajärj. edustaja. varajäsenet: Erkki Leminen Porvoo Teppo Lindh Porvoo Rikard Lindström Porvoo Raili Salo Askola Minna Byman Sipoo Ismo Kokko Loviisa Jari Bischow Porvoo Johtokunta kesällä Vasemmalta: Jarl Bergström, Kimmo Orava, Tarja Söderlund, Maija Penttilä, Satu Mönttinen, Markku Kantonen, Hannu Ikonen, Antti Mattila, Vuokko Laakko. Kuva: Matti Vilminko

12 13 Kokouksessaan yhtymähallitus valitsi Edupoliin johtokuntaan seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Ulf Backman Porvoo varapuheenjoht. Jaakko Isotalo Loviisa Markku Aaltovirta Porvoo Gunnel Laukas Loviisa Satu Mäntyranta Porvoo, työmarkkinajärj.edust. Taru Ollila Pukkila Jouko Turpeinen Loviisa, EK:n edustaja. varajäsenet: Rainer Busk Porvoo Seija Hämäläinen saakka, Sari Eriksson alkaen Loviisa Mirja Suhonen Porvoo Nina Björkman-Nystén Loviisa Tuomas Jakovesi Porvoo Heikki Majakallio Pukkila Ismo Kokko Loviisa Muut kokouksiin osallistujat: Yhtymähallituksen edustaja Matti Hallberg saakka, Keijo Koistinen alkaen Opettajakunnan edustaja Kirsi-Marja Ollikainen, varajäsen Kerstin Rikberg Muun henkilökunnan edustaja Seija Järvinen, varajäsen Sinikka Väisänen Esittelijät: Rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava toimien samalla sihteerinä Kuntayhtymän johtoryhmä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet henkilökunnan edustajat Markku Kantonen Pentti Suursalmi Maija Penttilä, sihteeri Britt-Marie Kylmänen Tarja Muurinen Toimintavuonna 2009 kuntayhtymän johtoryhmä on kokoontunut 12 kertaa. 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Lakisääteiset tehtävät Uusia lakisääteisiä tehtäviä kuntayhtymälle ei ole vuoden aikana tullut Merkittävät poikkeamat tilivuoden talousarvioon ja talouden kehitys Koko kuntayhtymän talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa kuntayhtymän tuloksen olevan euroa alijäämäinen. Muun kuntayhtymän tulos osoittaa euron alijäämää. Talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Amiston tilikauden tulosta heikentää ,83 euron ylimääräinen poisto, joka aiheutui Amisto Loviisan toimipis-

13 14 teen kiinteistön siirtämisestä perustetun Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston omistukseen ja ennen siirtoa tehdystä kiinteistön tasearvon tarkistuksesta. Edupolin talousarviossa oli varauduttu euron ylijäämään. Lopullinen ylijäämä oli euroa. Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat euroa, josta myyntituottojen osuus oli euroa. Toimintatuottoja kertyi 103,3 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Nousua edellisvuoden toimintatuottoihin on 7,9 prosenttia. Kuntayhtymän henkilöstökulut olivat euroa, mikä on 97,6 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Edellisvuonna henkilöstökulut olivat euroa eli nousua edellisvuoteen on 7,6 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus ulkoisista toimintatuotoista oli 61,3 prosenttia. Amiston henkilöstökulut olivat ,59 euroa, Edupolin euroa ja Konsernipalveluiden ,26 euroa. Kuntayhtymän ulkoiset palvelujen ostot olivat euroa. Aineita ja tarvikkeita hankittiin eurolla. Avustukset ja muut toimintakulut olivat euroa. Kuntayhtymän toimintakate oli euroa ylijäämäinen eli toimintatuotoilla katettiin toimintakulut 103,1 prosenttisesti. Rahoitustuottoja kuntayhtymälle kertyi euroa. Poistoja kirjattiin yhteensä euroa. Luku sisältää ,83 euron ylimääräisen Amisto Loviisan toimipisteen kiinteistön luovutukseen liittyvän poiston. Muilta osin poistot laskettiin valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän maksuvalmius on kuluneen vuoden aikana heikentynyt 4 päivään johtuen Amisto Perämiehentien kiinteistössä ja Askolan asuntolassa tehdyistä mittavista peruskorjauksista. Liikelaitos Edupoli on muutettu kuntalain 10 a :n mukaiseksi liikelaitokseksi alkaen. Muutos vaikutti myös koko kuntayhtymän peruspääoman suuruuteen. Koko kuntayhtymän peruspääoma alkaen on ,88 euroa kun se oli ,05 euroa. Muutos ,17 euroa näkyy muiden rahastojen lisäyksenä eli oman pääoman määrä pysyi ennallaan. Yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti on Edupolin uusi peruspääoma alkaen ,39 euroa ( ,56) ja sijoitusrahasto ,06 euroa ( ,89), joka koostuu Edupolin aikaisemmilta vuosilta kertyneistä omista varoista. Edupolin aikuiskoulutusrahasto ,92 euroa lakkautettiin ja pääoma siirrettiin Edellisten vuosien ylijäämiin Tilikauden jälkeen tapahtuneet oleelliset muutokset Taloudellinen lama tulee edelleen vaikuttamaan monin tavoin kuntayhtymän toimintaan. Oppisopimuskoulutuksen yksikköhintojen lasku kiristi kuntayhtymän taloutta vuodelle euroa. Sama ilmiö kiristää taloutta myös tulevina vuosina. Kuntien heikko taloudellinen tilanne saattaa vaikeuttaa kuntayhtymän investointisuunnitelman toteuttamista.

14 15 Taloussuunnitelmavuosia ajatellen on kuitenkin huomioitava, että ammattikorkeakoulutoiminta siirtyy pois POMO-talosta vuoden 2011 alusta. Kuntayhtymän ja Porvoon kaupungin yhteisenä haasteena on saada tilat sivistystoimen käyttöön. Ellei yhteistä ratkaisua löydetä, niin kuntayhtymän on itse ratkaistava PO- MO-talon tuleva käyttö. Vuoden 2009 aikana valmisteltu Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston perustaminen saatiin päätökseen ja kiinteistöosakeyhtiö hyväksyttiin kaupparekisteriin Samalla Loviisassa Johtajantie 12:ssa sijaitseva kuntayhtymän omistama kiinteistö siirtyi apporttisopimuksella kiinteistöosakeyhtiön omistukseen. Vastineeksi kuntayhtymä sai kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan Tilinpäätöksen vaikutus tulevan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Tilinpäätöksellä ei ole oleellisia vaikutuksia vahvistetun taloussuunnitelman toteutumiseen. 1.5 TUKIPALVELUT Toiminta Tukipalvelut muodostavat yhdessä Oppisopimuskeskuksen kanssa konsernipalveluiden kokonaisuuden. Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöt, tietotekniikkapalvelut ja keskitetyt hankintapalvelut. Tukipalveluiden tehtäväalueena on kuntayhtymän taloushallinnon kehittäminen ja koordinointi tilinpäätöksen laatiminen, talousarvion kokoaminen ja seuranta kuntayhtymän kirjanpidon, palkanlaskennan ja rahoituksen hoitaminen kuntayhtymän yhteisten tietohallintopalvelujen järjestäminen kuntayhtymän yleishallinnon järjestäminen keskusarkiston ylläpito- ja palvelutehtävät lainsäädännön kehityksen seuraaminen, valtionosuusasioissa edunvalvonta ja asiantuntijana toimiminen kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen hoito- ja rakennuttamistehtävät lukuun ottamatta Vantaan ja Söderkullan toimipisteitä hankintojen ohjeistaminen ja taloudellisesti merkittävien hankintojen kilpailuttaminen ja toteuttaminen Tukipalvelut toteutti vuoden 2009 keväällä kuntayhtymän henkilökunnalle kohdistetun asiakastyytyväisyyskyselyn. Toimintaprosessien kehittämistä on jatkettu kyselyn viitoittamaan suuntaan. Yleisesti ottaen Tukipalveluiden tuottamien palveluiden laatu koettiin hyväksi. Parhaiten kyselyssä menestyivät tietotekniikkaja siivouspalvelut. Palkkahallinto toteutti sähköisen matkalaskun käyttöönoton ja tarjosi työntekijöille paperisen palkkalaskelman rinnalle mahdollisuuden työntekijän verkkopankkiin toimitettavaan sähköiseen palkkalaskelmaan. Palkkahallinto osallistui myös Sympa-ohjelmalla toteutettavan kuntayhtymän rekrytointitoimintojen kehittämiseen. Taloushallinto valmisteli Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston perustamista ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden maksamista luovuttamalla kuntayhtymän omistuksessa oleva kiinteistö kiinteistöosakeyhtiön omistukseen apporttisopimuksen muodossa. Samanaikaisesti taloushallinto lisäsi kuntayhtymän rahavarojen ku-

15 16 lun seurantaa tiukentuvan maksuvalmiuden takia ja kilpailutti jäsenkuntien puolesta euron luoton, jonka vuosittaisten lyhennysten kautta jäsenkunnat osallistuvat suurimpien peruskorjaushankkeiden kustannuksiin. Ostolaskujen osalta pyrittiin lisäämään sähköisten verkkolaskujen osuutta kaikista ostolaskuista laskujen käsittelyprosessin tehostamiseksi. Myyntilaskujen osalta käynnistettiin sähköisten verkkolaskujen tuottaminen. Hankintapalvelut jatkoi tavaroiden ja palveluiden kilpailutusyhteistyötä Porvoon kaupungin kanssa. Yhteistyö on toiminut hyvin ja hyödyntänyt molempia osapuolia. Hankintayhteistyötä on lisätty KL Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Organisaation toiminta on havaittu kuntayhtymän toimintaa hyvin palvelevaksi. Tietotekniikan vuoden 2009 merkittävin yksittäinen työ oli Perämiehentiellä olevan konesalin muutostyöt, mihin sisältyi levyjärjestelmän uusinta ja peilaus, lähes kaikkien fyysisten palvelinten vaihto ja virtualisointi, palvelinten käyttöjärjestelmän vaihto sekä Hallinto-toimialueen uudistus. Muita merkittäviä toimia olivat uuden tietohallintostrategian luonti, langattoman verkon yhdenmukaistaminen ja tietojärjestelmäselvitystyön päätökseen saattaminen. Lisäksi vuoden 2009 aikana aloitettiin monia projekteja, jotka jatkuvat vuonna Näistä esimerkkeinä Biztalk, tietojärjestelmien laadunparantaminen, intranet- ja internet-alustojen uusinta ja yhdenmukaistaminen sekä viestintäjärjestelmä (videoneuvottelujärjestelmä). Ylläpito- ja perussiivoukset hoidettiin pääasiassa oman väen voimin, ostopalveluita tarvittiin joidenkin korkealla olevien ikkunoiden puhdistamiseen. Siivoustiimi toteutti toimipisteiden sisällä siivousalueiden työnkierron ja pidemmissä sijaistustarpeissa toteutettiin myös tarvittava siivoojien siirtyminen toiseen toimipisteeseen. Tämän mahdollisti aiempien vuosien panostus yhtenäisiin työmenetelmiin ja työvälineisiin. Kiinteistöhuolto on edellisten vuosien tapaan hoitanut omana työnään taloteknisten järjestelmien määräaikaishuollot ja hankkinut ostopalveluina tarvittavat kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitotyöt. Suuret peruskorjaukset ovat omalta osaltaan työllistäneet kiinteistöhuollon henkilökuntaa. Investoinneista tukipalvelujen johdolla toteutettiin Amisto Perämiehentien sähkökemiaosaston täysimittainen peruskorjaus. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa. Askolan oppilasasuntolan kolmelle vuodelle ajoittunut peruskorjaus saatiin päätökseen vuoden 2009 aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat ,11 euroa, josta ,29 euroa kohdistui vuoteen Tämän lisäksi toteutettiin Amisto Perämiehentien liikuntasalin lattian sekä paloja äänievakuointijärjestelmän uusiminen. Amisto Aleksanterinkadulle rakennettiin uutena koulutusohjelmana aloittaneen kauneudenhoitoalan perustutkinnon koulutustilat ja osallistuttiin vuoden 2010 aikana toteutettavan Amisto Perämiehentien auto-osaston peruskorjauksen suunnitteluun. Maija Penttilä hallintojohtaja

16 YHTEISTOIMINTA JA YHTEISTYÖRYHMÄ YHTEISTYÖRYHMÄ, TYÖSUOJELUTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTAMENETTELY Kuntayhtymän yhteistyöryhmä toimii sekä työsuojelutoimikuntana että työnantajan ja työntekijöiden välisenä yhdyselimenä henkilöstön työskentelyolosuhteisiin vaikuttavissa sekä yhteistoimintamenettelyyn kuuluvissa asioissa. Työsuojeluhenkilöstö ja yhteistyöryhmän jäsenet kaudella : Työnantajan edustajat: Varsinainen jäsen: Edustaa: Varajäsen: Antti Mattila, puheenjohtaja yhtymähallitus Anna Hiltunen Pentti Suursalmi työsuojelupäällikkö Markku Kantonen Edupoli Maija Penttilä Konserni Kimmo Orava Työsuojeluhenkilöstö: Varsinainen jäsen: Edustaa: Varajäsen: Olli Papinoja, TSV Amisto Eija Mustonen, 1. työsuojeluvaravaltuutettu saakka Åsa Stenström, 2. työsuojeluvaravaltuutettu Timo Martikainen, TSV, puh.j. Edupoli Mika Asikainen, 1. työsuojeluvaravaluutettu Satu Lagerroos, 2 työsuojeluvaravaltuutettu Yhteistyöryhmän muut jäsenet: Edustaa: Varajäsen: Anneli Seppänen Edupoli Edupoli Ari Rapo Tuire Talander Amisto Pomotalo Tuula Vaarimo Amisto Loviisa Kirsi Turtia Tarja Hämäläinen Amisto Pekka Virpi Kuntayhtymän yhteistyöryhmä, joka toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana, kokoontui vuoden 2009 aikana 5 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 61 pykälää. Ilmoitusasioina henkilöstön edustajille kerrottiin kuntayhtymässä meneillään olevista suunnitelmista ja muista ajankohtaisista asioista. Keskeisiä asioita olivat mm: - Tykes-hankkeen loppuraportti - Tykes-projektin kehittämisehdotusten eteenpäin vieminen - Yhteistyöryhmän jatkosta sopiminen - Työterveyshuollon kilpailutus - Vuoden työpaikan valinta; vuonna 2009 Amisto Askola - Aslak-kuntoutusprojektin hyväksyminen Yhteistyöryhmän kokous on alkamassa. Kuva: Merja Satola

17 18 Virkistystiimi Virkistystiimi toteutti yhteistyöryhmän talousarviomäärärahojen ja ohjeiden puitteissa erilaista henkilöstön työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvää toimintaa myös vuoden 2009 aikana. Virkistystiimi koostuu Amiston ja Edupolin työsuojeluvaltuutetuista ja henkilöstön edustajista. Jäseninä olivat: Olli Papinoja, Timo Martikainen, Irene Niemi ja Sari Maunula. Loppuvuodesta mukaan liittyi Veera Wejberg Edupolista. Virkistystiimi kokoontui kaksi kertaa vuonna Tiimi järjesti tammikuussa 2009 Tallinnan risteilyn, johon osallistui 58 henkeä. Elokuun päivinä tehtiin retki Viipuriin 57 hengen voimin. Mentiin bussilla, syötiin ja tanssittiin Pyöreässä Tornissa, yövyttiin upouudessa Viktoriahotellissa, kiertoajettiin kaupungilla lauantai-aamuna ja iltapäivällä lähdimme Carelia-laivalla Viipurin kanavan kautta Suomeen ja Lappeenrantaan uskomattoman upeassa loppukesän helteessä. Lokakuussa toteutettiin kulttuurireissu Helsinkiin, johon osallistui 77 henkilöä. Heistä 45 seurasi Helsingin kaupunginteatterissa Salaa rakasta isolla näyttämöllä ja 10 henkeä Myyrää pienellä näyttämöllä. Kansallisoopperassa Joutsenlammen ensi-iltaa seurasi 22 henkeä. Kulttuuriseteleitä saatiin kaksi kertaa vuoden aikana nippu/henkilö kuntayhtymän henkilöstön käyttöön. Kerhot Virkistystiimin operoima kerhotoiminta on vilkasta. Kerhoissa pelattiin erilaisia pallopelejä, jumpattiin, harjoiteltiin ohjatusti kuntosalilla ja perehdyttiin Pilatekseen. Kuntayhtymän oma Painonvartijaryhmä jatkoi toimintaansa. Virkistysalue Kuntayhtymän henkilöstölle vuokraama mökki Rönnäsissä oli vilkkaassa käytössä erityisesti kesän ja viikonloppujen aikana. Porvoossa Pentti Suursalmi työsuojelupäällikkö

18 ITÄ-UUDENMAAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskeskuksen opiskelijamäärä oli 779, mikä on 49 opiskelijaa edellisvuotta enemmän. Perustutkintoon opiskeli 322, ammattitutkintoon 103, erikoisammattitutkintoon 292 ja tutkintoon johta-mattomaan lisäkoulutukseen 62 opiskelijaa. Oppisopimuksen tietopuolisista opinnoista 83% hankittiin kuntayhtymän omista oppilaitoksista. Hrdtoimintojen osalta toiminnassa keskityttiin rekrytointiprosessin parantamiseen. Ulkoisen tiedottamisen puitteissa laadittiin 32 tiedotetta, valmista artikkelia tai lehdistökutsua. 1.8 KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN v Uusimman tutkimustiedon innovatiivinen hyödyntäminen Uusinta tutkimustietoa saatiin ns. tulevaisuustyöryhmän työn kautta. Työryhmä kutsui korkeakoulujen asiantuntijoita kertomaan uusimmista tutkimustuloksista kuten esimerkiksi tuotekehittelystä. Työryhmän työ jatkuu edelleen. Innovaattorikoulutuksen projektityöt valmistuivat pääosin toimintavuoden aikana. Projektityöt olivat korkeatasoisia ja niitä hyödynnettiin välittömästi liiketoiminnassa. 2. Toimintojen laadun ja taloudellisuuden kehittäminen Toimintojen laatu ja taloudellisuus olivat koko toimintavuoden kehittämisen kohteena. Laadun kehittämisessä toteutettiin pitkäjänteistä kehitysmallia, jossa kokonaislaatu nousee pienten parannusten kautta. EFQM:n mukainen itsearviointi suoritettiin Edupolissa, Konsernipalveluissa ja Amistossa. Arviointitulokset ovat hyvällä tasolla ja ne ovat tarkemmin tuloskortissa. Koska arviot ovat itsearviointeja, niin arviointipisteitä ei kannata verrata absoluuttisesti keskenään. Tärkeintä itsearvioinneissa on ollut toiminnan kehityskohteiden löytäminen. Kehityskohteita työstämällä saadaan myös toiminnan taloudellisuus paranemaan. 3. Koulutusprosessien ja asiakkuuksien kehittäminen Toimintavuonna prosessien kehittäminen parani merkittävästi sen jälkeen, kun pääprosessien kuvaukset saatiin valmiiksi ja vastuutettiin. Tukiprosessit avattiin, kuvattiin ja vastuutettiin vastaavalla tavalla. Koulutusprosessien kehittäminen on henkilöstölle hyvin tuttua, mutta tukiprosessien vastuiden selkeyttäminen oli työläs urakka. Erityisesti asia näkyi sopimusohjauksen kokeilun suunnittelussa Edupolin ja Tukipalveluiden välillä. Kuntayhtymän yhteinen asiakkuuksien hallintajärjestelmä (CRM) otettiin käyttöön. Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen ja asiakkuuksien hallinta vaativat vielä panostusta asenteisiin, osaamiseen ja järjestelmän käyttöönottoon. 4. Osaamisen johtamisprosessin vakiinnuttaminen ja tiedottamisen kehittäminen Kuntayhtymän osaamisen johtamisen kehittäminen on oppisopimuskeskuksen vastuulla. Toimintavuoden aikana saatiin osaamisen johtamisen tukiohjelma Sympa HR tehokkaaseen käyttöön. Kehityskeskustelut käytiin kokonaisuudessaan Sympa HR-ohjelmiston tuella. Yhteenvetona voidaan todeta, että osaamisen johtamisen perusasiat ovat nyt kunnossa ja järjestelmä palvelee hyvin käyttäjiään. Jatkokehittämisen painopisteenä on rekrytointiprosessi. Ulkoisen tiedottamisen puitteissa laadittiin 32 tiedotetta, valmista artikkelia tai lehdistökutsua.

19 20 5. Vastuullinen ympäristöosaaminen omassa toiminnassa ja koulutuksessa Ympäristöosaamisen ja -vastuun merkitys on kasvanut koko ajan. Oppilaitosten tulee siirtää ympäristöosaamista koulutuksien yhteydessä. Oppilaitos toimii myös esimerkkinä omalla vastuullisella toiminnallaan. Amiston julistautuminen savuttomaksi oppilaitokseksi ja uusi Eko-opas tukivat mainiosti tavoitetta. Ympäristöjärjestelmästandardin ISO-SFS14001 mukainen alkuarviointi Amistossa ja Konsernipalveluissa oli rohkaiseva vuonna 2011 tulevan sertifioinnin kannalta. Edupoli sertifioi oman ympäristöjärjestelmänsä jo vuonna Toimintavuonna liikelaitos päätti tehdä ympäristöosaamisesta oman liiketoiminta-alueen. Vastuuhenkilön rekrytointipäätös tehtiin toimintavuoden lopulla. 6. Koulutuksesta työelämään ohjauksen kehittäminen Tärkeään koulutuksen ja työelämän väliseen nivelvaiheeseen panostettiin tehokkaamman ohjauksen keinoin. Ikävä kyllä lama tuli ja vaikeutti entisestään työelämään siirtymistä erityisesti nuorilla. Nuorisotyöttömyys on polttava ongelma. Parhaat tulokset saatiin kytkemällä työssäoppiminen ja/tai oppisopimuskoulutus osaksi työelämään siirtymisen nivelvaihetta. 7. Oppilaitosten aktiivinen profiilin nosto Oppilaitokset ja oppisopimuskeskus lisäsivät näkyvyyttään koko toimintaalueella. Messut, teemapäivät ja tempaukset saivat paljon huomiota mediassa. Oppisopimuskeskuksen panostus Loviisan alueelle näkyy selkeästi oppisopimusten määrässä. Uutena mediana Edupoli kokeili MTV 3 kanavaa markkinoinnissa. Koulutuskyselyjen erittäin suuri kasvaminen kannustaa jatkamaan TVmainontaa. Uudet TV-konseptit ovat kustannustehokkaita markkinoinnissa.

20 1.9 KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTTI Mittari Tavoite Raportti per Mittauskerrat/v Kehittäminen Toiminta Laadun itsearviointi EFQM a)konsernipalvelut 200 pistettä 1. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (painotettu ka): 2. Oppisopimuskeskus: b) Amisto 275 pistettä c)edupoli 475 pistettä 1) 1330 opiskelijaa 2.1) Ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia: 400 kpl 2.2) Ammatillisen lisäkoulutuksen paikkoja: 400 kpl , Mittaus pääasiassa itsearviointina, kerran vuodessa. 1) 2/v 2.1) 2/v 2.2) 2/v 3. Aikuiskoulutus: 3. Edupolin opiskelijatyöpäivät: otp:ää ) 2/v 4. Maksuvalmius: 5. Tuloslaskelma (jaksotettu): 4) > 30 kalenteripäivää 5) Tuloslaskelman toimintakate sekä rahoitustulojen ja menojen erotus verrattuna talousarvioon. Edupolin osalta liikeylijäämä verrattuna talousarvioon. 4 päivää ) 6 tai tarpeen muk. 5) 6 tai tarpeen muk.

Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 10.11.2011, kello 15.01-15.29 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 13 : Kokouksen avaus... 3 YV 14 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 14.6.2011, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 9.11.2010, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 15 : Kokouksen avaus... 3 YV 16 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

25.2.2010 1 Yhtymähallitus 2/2010. Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo

25.2.2010 1 Yhtymähallitus 2/2010. Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo 25.2.2010 1 KOKOUSAIKA 25.2.2010 klo 17.15-19.08 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 20 : Kokouksen avaus... 3 Yh 21 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

14.4.2011 1 Yhtymähallitus 4/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

14.4.2011 1 Yhtymähallitus 4/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 14.4.2011 1 KOKOUSAIKA 14.4.2011 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 43 : Kokouksen avaus... 3 Yh 44 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 YV 2011 Yh 24 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2010 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Edupoli, Ammattie 1, Porvoo

Edupoli, Ammattie 1, Porvoo Yhtymävaltuusto 1/2013 1 KOKOUSAIKA, kello 15.00-15.40 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Amisto LOVIISA, Johtajankatu 12, LOVIISA

Amisto LOVIISA, Johtajankatu 12, LOVIISA 19.5.2011 1 KOKOUSAIKA 19.5.2011 klo 17.15-18.55 KOKOUSPAIKKA Amisto LOVIISA, Johtajankatu 12, LOVIISA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 55 : Kokouksen avaus... 3 Yh 56 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

22.1.2013 1 Yhtymähallitus 1/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

22.1.2013 1 Yhtymähallitus 1/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 22.1.2013 1 KOKOUSAIKA 22.1.2013 klo 17.15-18.57 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 1 : Kokouksen avaus 3 Yh 2 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

15.4.2010 1 Yhtymähallitus 4/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

15.4.2010 1 Yhtymähallitus 4/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 15.4.2010 1 KOKOUSAIKA 15.4.2010 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 46 : Kokouksen avaus...3 Yh 47 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Yhtymähallitus 5/ klo Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo

Yhtymähallitus 5/ klo Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo 30.5.2017 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 30.5.2017 klo 15.00 Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 64 : Kokouksen avaus... 3 Yh 65 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS Hallitus 18.12.2006 LIITE 2 Valtuusto 12.1.2007 LIITE 2 PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.11.2006 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

28.2.2012 1 Yhtymähallitus 21/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20,Porvoo

28.2.2012 1 Yhtymähallitus 21/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20,Porvoo 28.2.2012 1 Yhtymähallitus 21/2012 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.15 20.10 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20,Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 15 : Kokouksen avaus... 3 Yh 16

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS Yhtymävaltuuston 19.12.2012 hyväksymä PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.12.2012 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2012 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Sodankylän

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne.

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne. Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (15) Aika 14.12.2017, klo 16:59-18:27 Paikka Ravintola August, Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös (liite 1.).

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös (liite 1.). Eversheds Asianajotoimisto Oy Fabianinkatu 29 B 00100 Helsinki T: +358 (0)10 684 1300 F: +358 (0)10 684 1700 eversheds.fi Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen 25.04.2016 Sivu 1 / 1 1816/2016 00.04.01.00 29 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen PERUSSOPIMUS Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.8.2014 Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.9.2014

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 Yhtymävaltuusto 1/2017 KOKOUSAIKA kello 17.00 KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 : Liite 1 Kokousedustajien toteaminen

Lisätiedot

19.4.2012 1 Yhtymähallitus 4/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

19.4.2012 1 Yhtymähallitus 4/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 19.4.2012 1 KOKOUSAIKA 19.4.2012 klo 17.00-18.22 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 41 : Kokouksen avaus... 3 Yh 42 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo

Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo 22.2.2011 1 KOKOUSAIKA 22.2.2011 klo 17.15-18.09 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 17 : Kokouksen avaus... 3 Yh 18 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

17.3.2011 2 Yhtymähallitus 3/2011

17.3.2011 2 Yhtymähallitus 3/2011 17.3.2011 1 KOKOUSAIKA 17.3.2011 klo 17.15-18.29 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 31 : Kokouksen avaus... 3 Yh 32 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

16.9.2010 1 Yhtymähallitus 8/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

16.9.2010 1 Yhtymähallitus 8/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 16.9.2010 1 KOKOUSAIKA 16.9.2010 klo 17.15-18.44 KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 107 : Kokouksen avaus...3 Yh 108 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

23.3.2010 1 Yhtymähallitus 3/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

23.3.2010 1 Yhtymähallitus 3/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 23.3.2010 1 KOKOUSAIKA 23.3.2010 klo 17.15-20.01 KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 33 : Kokouksen avaus...3 Yh 34 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 3/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Yhtymähallitus 3/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 22.3.2012 1 KOKOUSAIKA 22.3.2012 klo 17.15-18.54 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 31 : Kokouksen avaus... 3 Yh 32 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Aika 24.02.2017, klo 15:00-15:43 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana TARKAST USLAUT AKUNTA c 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2012 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varaj äsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 23.5.2013 1 KOKOUSAIKA 23.5.2013 klo 17.00-18.22 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus... 3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 perussopimus2004.doctm Yhtymähallitus 19.8.2004 Jäsenkunnat KV hyväks. ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

28.2.2013 1 Yhtymähallitus 2/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

28.2.2013 1 Yhtymähallitus 2/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 28.2.2013 1 KOKOUSAIKA 28.2.2013 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 15 : Kokouksen avaus... 3 Yh 16 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot