TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA Hyväksytty yhtymävaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa

2

3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat Kuntayhtymän muodostuminen ja jäsenkuntien osuudet Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Tukipalvelut Yhteistoiminta ja yhteistyöryhmä Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Toisen asteen koulutus, Porvoon ammattiopisto, Amisto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän meneillään olevat ja vuonna 2013 päättyneet projektit Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kuntayhtymän tuloslaskelman toteutuminen Investointiosan toteutuminen Kuntayhtymän rahoitusosan toteutuminen III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kuntayhtymän tuloslaskelmavertailu Kuntayhtymän rahoituslaskelmavertailu Kuntayhtymän tasevertailu Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Poistosuunnitelma IV LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän talouteen V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ VI LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista Käytössä olleet tositelajit Kirjanpidon menetelmäkuvaus... 69

4 1 I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA KUNTAYHTYMÄN KEHITYS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT Vuoden 2013 aikana kuntayhtymällä oli järjestämisluvan mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa 1385 valtion rahoitukseen oikeuttavaa koulutuspaikkaa. Opetusja kulttuuriministeriö päätti korottaa kuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen paikkoja vuodelle paikkaa, vuodelle paikkaa ja vuodelle paikkaa eli yhteensä 55 paikkaa. Tämä on merkittävä lisäresurssi kuntayhtymälle ja sen ponnisteluille nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koulutuspaikkojen leikkaamisen kohtuullistamisesta johti ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen leikkaukseen vuosina Yksikköhintojen leikkaukset ovat ,5 % ja ,7 % eli yhteensä 4,2 %. Lisäksi OKM päätti jättää inflaatiokorotukset tekemättä em. vuosien aikana, jonka vaikutus on n. 2 % vuotta kohden. Kokonaisleikkaukset ovat siten 10 % luokkaa vuosi 2016 mukaan lukien. Hallitus päätti vielä rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpanosta. Se tulee edelleen tuntuvasti kiristämään koulutuksen järjestäjien taloutta. Vuosi 2013 tullaankin muistamaan erittäin ikävistä taloudellisista päätöksistä, jotka tulevat heijastumaan pitkälle ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen. Jäsenkuntien panostukset nuorten ammatilliseen koulutukseen rajoittuivat kuntien puolesta otettujen vanhojen lainojen lyhennyksiin ja korkoihin. Porvoon kaupunki päätti ns. tilatyöryhmän työn pohjalta, että toisen asteen ammatillinen koulutus keskitetään yhden campuksen mallin mukaisesti Perämiehentien alueelle. Kuntayhtymän lähivuodet tulevat olemaan haasteellisia kiinteistöratkaisujen osalta. Pomo-talon tuleva käyttö ja Perämiehentien uudisrakennus odottavat edelleen ratkaisua. Monet henkilöstöjohtamista linjaavat suunnitelmat, kuten työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ajoitettiin vuosille Niinpä kulunut vuosi oli käyttöönotettujen menettelytapojen vakiinnuttamisen vuosi. Lisäksi kehitettiin laadukasta työyhteisöviestintää, yhdenmukaistettiin palaverikäytäntöjä sekä hiottiin esimiesten viestintätaitoja muutostilanteissa. Henkilöstörakennetta ja eläkepoistumaa selvitettiin sekä ennakoitiin osaamis- ja työvoimatarvetta tulevina vuosina. Vuonna 2013 toteutettiin Amiston Askolan toimipisteen peruskorjauksesta sähkö- ja talotekniikan osastojen alueet. Koko toimipisteen saneeraus saatetaan loppuun vuonna 2014, jolloin peruskorjataan kone- ja metallitekniikan osasto. Amiston vuoden 2013 toiminta oli taloudellisessa mielessä erittäin haastava. Vuosikatteen alijäämä ja poistojen kattamattomuus on saatava korjattua yhtymävaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Opetustoiminnassa Amiston kansainvälinen toiminta ja opetuksen kehitystyö korostuivat. Ammatillista koulutusta myös myytiin suoraan Venäjälle, joka on erinomainen suoritus. Edupolin liikevaihto kasvoi 1,4 % ja kokonaistuotot 0,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto oli 16,61 M. Kokonaistuottoja kertyi 18,05 M. Liikelaitoksen operatiivinen tulos oli 0,127 miljoonaa euroa, joka ylitti hieman asetetun tulostavoitteen. Edupoli myi toimintavuonna kaksi osakehuoneistoa, joista toinen oli Sipoon toimipisteen liikehuoneisto. Tuloksessa on myytyjen osakehuoneistojen myyntivoittojen tuloutuksia 0,198 miljoonaa euroa. Tulosta voidaan pitää kohtuullisena näinä säästöjen ja leikkausten luvattuna aikana. Edupolissa oli opiskelijoita toimintavuonna , joista 22 % oli maahanmuuttajataustaisia. Porvoon toimipiste oli toiminnallisesti suurin.

5 2 Oppisopimuskoulutuksessa vuoden 2013 laskentapäivien keskiarvona oppisopimuksia oli 646 kappaletta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tai tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen johtavia sopimuksia oli 364. Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 277 sopimusta. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisista opinnoista 77 % hankittiin kuntayhtymän omista oppilaitoksista. Kuluvana vuonna oppisopimuskeskuksen toimintaresursseja leikattiin tuntuvasti. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tekemiseen oikeuttavaa lisäkoulutuskiintiötä pienennettiin valtion säästötoimien yhteydessä 545 sopimuksesta 370 sopimukseen. Tämä merkitsi uusien lisäkoulutussopimusten hetkellistä jäädyttämistä. Leikkauksia kompensoi perustutkintojen kysynnän kasvu sekä nuorisotakuun toteuttamisen valtionavustukset: nuorille peruskoulunsa päättäville suunnattu korotettu koulutuskorvaus sekä nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO. Ensin mainittu madalsi nuoren palkkaamisen kynnystä korkeamman koulutuskorvauksen avulla. NAO puolestaan toi jonkin verran lisäkoulutuspaikkoja, joita voitiin käyttää alle 29-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien opiskelijoiden oppisopimuskoulutukseen. Muutokset olivat nopeita, eikä niitä vielä täysin osattu ennakoida toimintasuunnitelmassa. Toisaalta asetetut tavoitteet: työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun parantaminen, parempi yritysneuvonnan osaaminen, viestinnän selkeyttäminen ja toiminnan laadun parantaminen edistävät myös työskentelyä nuorentuvan asiakaskunnan kanssa. Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 1,51 M euroa, joka vaatii sekä strategisia että nopeita operatiivisia toimia. Pitkällä jänteellä kuntayhtymän on katettava poistot täysimääräisinä, jotta terve talous säilyy. Kiitän yhtymähallitusta ja yhtymävaltuustoa tärkeästä työstä ja arvokkaasta tuesta, koko kuntayhtymän henkilökuntaa erinomaisesti toteutetusta vuodesta sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Markku Kantonen johtava rehtori

6 3 Huomionosoitukset Ansio- ja kunniamerkit Tasavallan presidentti on myöntänyt Pentti Suursalmelle Suomen Leijonan ritarimerkin, Pekka Heikkilälle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin ja Päivi Karlssonille Suomen Leijonan ansioristin. Kunniamerkit luovutettiin tiistaina opetusravintola Iriksessä yhtymähallituksen puheenjohtajan Hannu Moilasen toimesta. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on muistanut ansioituneita luottamus- ja toimihenkilöitään seuraavasti: Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 40 v:n palveluksesta Tuire Talander, toimistosihteeri Perämiehentie 6, Porvoo Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 v:n palveluksesta Hannele Forslund, lehtori Matti Saarenvirta, ammattimies Perämiehentie 6, Porvoo Perämiehentie 6, Porvoo Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki 20 v:n palveluksesta Rainer Frondelius, tuntiopettaja Kristina Rosqvist-Vaittinen, kouluttaja Seppo Salento, tuntiopettaja Petri Simander, koulutustarkastaja Loviisa Edupoli Askola Oppisopimustoimisto Ansiomerkit luovutettiin

7 1.2 KUNTAYHTYMÄN MUODOSTUMINEN JA JÄSENKUNTIEN OSUUDET Kuntayhtymä Itä-Uudenmaan suomenkielisen ammattikoulun kuntainliitto perustettiin 11. päivänä kesäkuuta 1958 Porvoon kaupungissa ja sen kotipaikka on ollut alkaen Porvoon kaupunki. Uudenmaan lääninhallituksen hyväksymän perussääntömuutoksen yhteydessä muutettiin kuntainliiton nimi Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntainliitoksi ja kunnallislain muutoksen yhteydessä alkaen Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän nimi muutettiin uudella perussopimuksella v.1997 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäksi. Kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Porvoon ammattiopistoa, Amistoa ja Edupolia Jäsenkuntien omistusosuudet Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän omaisuuteen määräytyy kunkin kunnan varaamien osuuksien mukaan: KUNTA OSUUDET OSUUDET Edupoli Loviisa Porvoo Askola Lapinjärvi 7 3 Myrskylä 5 5 Orimattila 1 1 Pornainen 9 9 Pukkila 4 4 Sipoo Yhteensä ============================

8 5 1.3 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Organisaatiokaavio Yhtymävaltuusto Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan kutakin alkavaa viittätoista (15) osuutta kohti kuitenkin enintään viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Heillä on käytössään äänivalta, joka yhteensä vastaa jäsenkunnan osuuksien määrää siinä toiminnassa, jota äänestys koskee. Jäsenkunnan äänivalta jakaantuu jäsenkunnan saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Yhtymävaltuustossa voi yhden jäsenkunnan edustajien yhteinen äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä ääntä vailla sama kuin muiden yhtymävaltuustossa läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä. Jäsenkunnat ovat valinneet kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaudelle seuraavat henkilöt: JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA Jouni Vilkki Heli Hämäläinen Askola Asko Pitkänen Erkki Pusula Askola Teri Kainulainen Markku Lautamäki Lapinjärvi Otto Andersson Bo Lindfors Loviisa Jaakko Isotalo, I varapuheenjohtaja Hannu Ikonen Loviisa Pekka Heikkilä Jorma Törnroos Loviisa Mika Lindqvist Marjut Helske Myrskylä Ari Anttila Päivi Koskimaa Orimattila Risto Piirainen Jaakko Nurmi Pornainen Taru Tujunen, puheenjohtaja Juha Kittilä Porvoo Ulf Backman, II varapuheenjohtaja Anders Rosengren Porvoo Malin Häggqvist Catharina von Schoultz Porvoo Juha Jokinen Pekka Otollinen Porvoo Leila Nurmilaakso Minna Siltala-Nyman Porvoo Timo Hildén Merja Airismaa Pukkila Matti Kalvia Kasper Nyberg Sipoo Pirkko Buddas Jari Nieminen Sipoo

9 6 Kokous Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen - Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen merkitseminen tiedoksi - Kokouspalkkioiden vahvistaminen - Yhtymähallituksen vaali - Tarkastuslautakunnan valinta - Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavan yhteisön valinta toimikaudeksi Kokous Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelma hyväksyminen - Talousarvion 2013 muutos: Hanke 83 Amisto Askolan peruskorjaus osa II: Korotettiin määrärahaa eurolla Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt toimikaudelle : jäsenet Marjut Helske, puheenjohtaja Myrskylä Seija Hämäläinen, varapuheenjohtaja Askola Anna Kajander Sipoo Juhani Pessala Porvoo Jari Vettenranta Askola varajäsenet Lasse Virén Myrskylä Toini Schroderus Loviisa Markku Rintala Sipoo Tim Hildén Pukkila Saga Simelius-Nieminen Askola Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt toimikaudelle : jäsenet Pirkko Buddas, puheenjohtaja Sipoo Timo Hildén, varapuheenjohtaja Pukkila Marjut Helske Myrskylä Terhi Niinikoski Pornainen Jari Rissanen Porvoo varajäsenet Linda Kallas Pukkila Anne-Mari Mäkelä Lapinjärvi Timo Salminen Myrskylä Tuomo Hasu Lapinjärvi Jari Vettenranta Askola Tarkastuslautakunnan tarkoituksena on kuntalain mukaisella arvioinnillaan myötävaikuttaa kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin suunnitelmallisen ja tehokkaan toiminnan sekä huolellisen taloudenhoidon toteutumiseen. Tarkastuslautakunta on kokoontunut toimintavuonna 2013 kuusi kertaa. Kolme kertaa vanhassa kokoonpanossa ja kolme uudessa toimikaudeksi valitussa kokoonpanossa. Kokouksissa kirjattiin kaikkiaan 46 päätöstä. Lautakunnan avuksi on ostettu tukipalveluja tilintarkastusyhteisöltä. Tarkastuslautakunta on perehtynyt toimikausisuunnitelmansa ja vuosiohjelmansa mukaisesti kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin hallintoon, talouteen ja eri toimintayksiköiden toimintaan. Tarkastuslautakunta on seurannut kuntayhtymän stra-

10 7 tegisten tavoitteiden toimeenpanoa ja valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on tehnyt työkokouksissaan havaintoja kuntayhtymän palvelutuotannosta haastattelemalla johtavia viranhaltijoita sekä toimintayksiköiden henkilöstöä. Tarkastuslautakunta on vuonna 2013 tutustunut oppisopimustoimiston, Keravan toimipisteen, Edupolin teknisen toimialan ja työvoimakoulutuksen toimintaan sekä koulutuskuntayhtymän toimintaan. Toimikauden tilintarkastusyhteisönä toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana vuonna 2013 on toiminut JHTT Ilpo Malinen ja avustavana tilintarkastajana Antti Kärkkäinen. Tilintarkastuksen tarkoituksena on toiminnallaan edistää hallinnon lainmukaisuutta ja sisäisen valvonnan toimivuutta sekä valtionosuusperusteiden, kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta. Lakimääräisten tehtävien lisäksi tilintarkastus on tuottanut havaintoja hallinnon ja taloudenhoidon toimintaprosesseista. Tilintarkastaja on raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle Yhtymähallitus Kaudelle yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: jäsenet Antti Mattila, puheenjohtaja Porvoo Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Loviisa Rainer Busk Porvoo Mervi Heljanko Askola Anna-Kaarina Kippola Loviisa Bodil Lund Porvoo Matti Kalvia Sipoo Tapio Patrakka Porvoo Taisto Uutinen Loviisa varajäsenet Juha-Pekka Siltala Porvoo Aki Virkki Loviisa Karl af Hällström Porvoo Leila Nurmilaakso Porvoo Asko Vilamaa Loviisa Anne Grönqvist Porvoo Ari Koivisto Lapinjärvi Tarja Söderlund Sipoo Merja Grönberg Loviisa Kaudelle yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: jäsenet Hannu Moilanen, puheenjohtaja Porvoo Anne Berg, varapuheenjohtaja Askola Veikko Ekström Loviisa Pekka Heikkilä Loviisa Seija Hämäläinen Askola Antti-Matti Laitala Sipoo Markku Lautamäki Lapinjärvi Bodil Lund Porvoo Raija Tölkkö Porvoo

11 8 varajäsenet Mirja Suhonen Porvoo Jukka Lehtimäki Pukkila Erika Kähärä Loviisa Saga Simelius-Nieminen Askola Ari Koivisto Lapinjärvi Pentti Sittnikow Sipoo Sari Nurmi Lapinjärvi Mia Heijnsbroek-Wirén Loviisa Juha Suuronen Sipoo Esittelijöinä ovat toimineet rehtori Markku Kantonen (Edupoli), rehtori Pentti Suursalmi (Amisto) sekä johtava rehtori Markku Kantonen ja hallintojohtaja Maija Penttilä kuntayhtymän yhteisissä asioissa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Maija Penttilä. Vuonna 2013 yhtymähallitus kokoontui 9 kertaa.

12 Liikelaitoksen hallinto Edupolin johtokunta Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisuudessa sen nimeämä johtokunta. Edupolin toiminnassa noudatetaan aikuiskoulutuskeskuksia koskevia lakeja ja asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia sääntöjä. Kokouksessaan yhtymähallitus valitsi Edupoliin johtokuntaan seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Ulf Backman Porvoo varapuheenjoht. Jaakko Isotalo Loviisa Markku Aaltovirta Porvoo Gunnel Laukas Loviisa Satu Mäntyranta Porvoo, työmarkkina - järj.edust. Taru Ollila Pukkila Jouko Turpeinen Loviisa, EK:n edustaja varajäsenet: Rainer Busk Porvoo Sari Eriksson alkaen Loviisa Mirja Suhonen Porvoo Nina Björkman-Nystén Loviisa Tuomas Jakovesi Porvoo Heikki Majakallio Pukkila Ismo Kokko Loviisa Kokouksessaan yhtymähallitus valitsi Edupoliin johtokuntaan toimikaudekseen seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Ulf Backman Porvoo Varapuheenjoht. Jaakko Isotalo Loviisa Taru Ollila Pukkila Reijo Mokka Porvoo Juha Virkki Pornainen Merja Wilkman Porvoo Hannele Ugur Helsinki Varajäsenet: Gunnel Laukas Loviisa Erika Kähärä Loviisa Heikki Majakallio Pukkila Jouni Vilkki Askola Anne Berg Askola Jouko Turpeinen Loviisa Jari Pischow Helsinki. Muut kokouksiin osallistujat: Yhtymähallituksen edustaja Opettajakunnan edustaja Apulaisrehtori Veikko Ekström Kirsi-Marja Ollikainen, varsinainen jäsen Kerstin Rikberg, ensimmäinen varajäsen Veera Wejberg, toinen varajäsen Laila Erävalo

13 10 Muun henkilökunnan edustaja Tanja Kurki-Suonio, varajäsen Sinikka Väisänen Esittelijät: Rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava toimien samalla sihteerinä. Toimintavuonna 2013 johtokunta kokoontui 9 kertaa Kuntayhtymän johtoryhmä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet henkilökunnan edustajat Markku Kantonen Pentti Suursalmi Maija Penttilä, sihteeri Britt-Marie Kylmänen Tarja Muurinen Toimintavuonna 2013 kuntayhtymän johtoryhmä kokoontui 5 kertaa. 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Lakisääteiset tehtävät Uusia lakisääteisiä tehtäviä kuntayhtymälle ei ole vuoden aikana tullut Merkittävät poikkeamat tilivuoden talousarvioon ja talouden kehitys Koko kuntayhtymän talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa kuntayhtymän tuloksen olevan euroa alijäämäinen. Muun kuntayhtymän tulos osoittaa euron alijäämää. Talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Alijäämä muodostui pääosin siitä, että Amisto ei yltänyt talousarviossa asetettuun peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteeseen. Edupolin talousarviossa oli varauduttu euron ylijäämään. Lopullinen tulos on ylijäämäinen euroa. Tulos sisältää osakkeiden myyntivoittoja euroa. Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat euroa, josta myyntituottojen osuus oli euroa. Laskua edellisvuoden toimintatuottoihin on 1,1 prosenttia. Kuntayhtymän henkilöstökulut olivat euroa, mikä on 101,7 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Edellisvuonna henkilöstökulut olivat euroa eli laskua edellisvuoteen on 0,3 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus ulkoisista toimintatuotoista oli 68,5 prosenttia. Amiston henkilöstökulut olivat euroa, Edupolin euroa ja Konsernipalveluiden euroa. Kuntayhtymän ulkoiset palvelujen ostot olivat euroa. Aineita ja tarvikkeita hankittiin eurolla. Avustukset ja muut toimintakulut olivat euroa. Kuntayhtymän toimintakate oli euroa ylijäämäinen eli toimintatuotot riittivät kattamaan kaikki kuntayhtymän toimintakulut. Rahoituskuluja kuntayhtymälle kertyi euroa.

14 11 Poistoja kirjattiin yhteensä euroa. Poistot laskettiin valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Toiminta- ja rahoituskulujen jälkeinen vuosikate riitti kattamaan 21,3 prosenttia poistoista Tilikauden jälkeen tapahtuneet oleelliset muutokset Hallituksen kehysriihi kokoontuu Kehysriihessä on tarkoitus sopia mm. opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan lisäsäästöistä. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan OKM:n säästötavoite on 260 M. Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa säästötavoitteen kohdentumisesta ammatilliseen koulutukseen eikä sen kohdentumisesta kuntayhtymään. Lisäsäästöihin on kuitenkin syytä varautua. Porvoon Amiston tilikauden tulos - 1,8 M oli odotettua huonompi. Huolestuttavinta on toimintakatteen muodostuminen alijäämäiseksi. Vuoden 2014 osalta Amisto on käynnistänyt toimenpiteitä, joilla varmistetaan toimintakatteen ja vuosikatteen toteutuminen positiivisena. Toimintatapojen kehittämisellä ja säästötoimenpiteillä Amisto pyrkii myös saavuttamaan kuntayhtymän vuodelle 2018 ulottuvassa strategiassa määritellyn tavoitteen poistojen täysimääräisestä kattamisesta tulorahoituksella Tilinpäätöksen vaikutus tulevan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Tilinpäätöksellä ei ole oleellisia vaikutuksia vahvistetun taloussuunnitelman toteutumiseen. 1.5 TUKIPALVELUT Tukipalveluiden henkilöstöä kesäretkellä Suomenlinnassa

15 Toiminta Tukipalvelut muodostavat yhdessä Oppisopimuskeskuksen kanssa konsernipalveluiden kokonaisuuden. Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöt, tietotekniikkapalvelut ja keskitetyt hankintapalvelut, jotka tuotetaan tilaajien kanssa yhteisesti sovittujen palvelusopimusten mukaisesti kuntayhtymän oppilaitoksille ja Oppisopimuskeskukselle. Hallintopalveluiden osalta Amiston palvelusopimusta laajennettiin koskemaan aiempien taloushallintopalveluiden lisäksi talousarvion laadinnan ja talouden raportoinnin. Muilta osin Tukipalveluiden palvelukokonaisuudet pysyivät pääosin entisen sisältöisinä. Tukipalveluiden tehtäväalueena ovat: kuntayhtymän taloushallinnon kehittäminen ja koordinointi talousarvion kokoaminen ja seuranta, tilinpäätöksen laatiminen, kuntayhtymän kirjanpidon, palkanlaskennan ja rahoituksen hoitaminen kuntayhtymän yhteisten tietohallintopalvelujen järjestäminen kuntayhtymän yleishallinnon ja puhelinvaihdepalveluiden järjestäminen keskusarkiston ylläpito- ja palvelutehtävät lainsäädännön kehityksen seuraaminen, valtionosuusasioissa edunvalvonta ja asiantuntijana toimiminen kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen hoito- ja rakennuttamistehtävät lukuun ottamatta Vantaan toimipistettä hankintojen ohjeistaminen ja taloudellisesti merkittävien hankintojen kilpailuttaminen ja toteuttaminen Tukipalvelut ylläpitää henkilöstönsä osaamista erilaisten ammatillisten koulutuspäivien ja lyhyt kurssien avulla. Vuoden 2013 aikana Tukipalveluiden koko henkilökunta osallistui liikelaitos Edupolilta ostettuun asiakaspalvelukoulutukseen. Samoin EA1 ja Työturvallisuuskortteja ylläpidettiin sisäisenä koulutuksena. Ulkopuolisia koulutuksia hyödynnettiin tarpeen mukaan. Yhteensä koulutuspäiviä oli 126 kappaletta eli 3,3 päivää jokaista työntekijää kohden. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan , että kokousten esityslistat lähetetään yhtymähallituksen jäsenille sähköpostilla. Samaan päätökseen liittyen kuntayhtymä hankki yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle tablet-tietokoneet kokoustyöskentelyä varten. Koko kuntayhtymää koskevista hankintakilpailutuksista toteutettiin omana työnä työterveyshuollon, sähköenergian ja tilintarkastuspalveluiden sekä Amisto Askolan toimipisteen peruskorjauksen edellyttämän lainarahoituksen kilpailuttaminen. Aiemmin kilpailutetuista vaihtomattopalveluissa ja vartiointipalveluissa otettiin optiovuodet käyttöön. KL Kuntahankinnat Oy:n toteuttamiin kilpailutuksiin sitouduttiin mm. it-laitteiden, matkapuhelinlaitteiden ja toimistokalusteiden hankintasopimusten osalta. Tietohallintoyksikön keskeisimmät hankkeet vuonna 2013 olivat Hallinto- ja Opetus toimialueiden yhdistäminen, Office 365 pilvipalvelun käyttöönotto sekä langattoman verkon laajennustyöt ja sen suorituskyvyn nostamiseksi tehdyt kehittämistoimet. Merkittävää oli myös päätelaitteita, erityisesti tabletteja koskevan päätelaitelinjauksen luonti sekä sovellusten kehityskeskustelukäytännön aloittaminen. Kuntayhtymän siivoojat osallistuivat Siivoustyön ergonomia, turvallinen siivous ja työssä jaksaminen -koulutukseen Koulutuksen myötä päivitetty ergonominen työskentely edellytti joitakin uudistuksia työmenetelmiin ja työvälineisiin. Työskentelyä helpottavien koneiden määrää lisättiin eri toimipisteissä ja koneiden käyttöä monipuolistettiin työskentelyn helpottamiseksi ja keventämiseksi.

16 13 Askolan toimipisteen sähkö- ja lvi-osastojen remontti alkoi , minkä johdosta alueet suljettiin. Tämä aiheutti siivoojaresurssitarpeen vähenemisen ko. toimipisteessä. Kaikille siivoojille voitiin kuitenkin taata töitä erilaisin loma- ja yötyövapaajärjestelyin. Pitkät vuosilomat sijaistettiin ilman ulkopuolisia ostopalveluita. Ostopalveluita käytettiin vain erillisiä telineitä tai nostureita vaatineissa ikkunanpesuissa. Kiinteistöhuolto on hoitanut palvelusopimusten mukaiset kiinteistöhoitotehtävät omana työnään sekä tietyiltä osin hyödyntänyt luotettavien yhteistyökumppaneiden tarjoamia ostopalveluita. Kiinteistöhuolto on osallistunut Askolan toimipisteen sisäpuolisen peruskorjauksen toteutukseen tilaajan edustajana. Peruskorjaus jatkuu ja saatetaan loppuun vuonna Kiinteistöhuolto on tilaajan edustajana toteuttanut Pomo-talon peltikaton uusimisen ja Perämiehentien pukuhuoneitten alakattojen uusimisen. Alakattojen valaistus varustettiin liiketunnistimilla, mikä edesauttaa strategian mukaisia energiansäästötavoitteita. Maija Penttilä hallintojohtaja 1.6 YHTEISTOIMINTA JA YHTEISTYÖRYHMÄ Yhteistyöryhmä, työsuojelutoiminta ja yhteistoimintamenettely Kuntayhtymän yhteistyöryhmä toimii sekä työsuojelutoimikuntana että työnantajan ja työntekijöiden välisenä toimielimenä henkilöstön työskentelyolosuhteisiin vaikuttavissa sekä yhteistoimintamenettelyyn piiriin kuuluvissa asioissa. Työsuojeluhenkilöstö ja yhteistyöryhmän jäsenet 2013: Työnantajan edustajat: Varsinainen jäsen: Edustaa: Varajäsen: Antti Mattila, puheenjohtaja yhtymähallitus Anna Hiltunen Markku Kantonen konserni Maija Penttilä Pentti Suursalmi, sihteeri työsuojelupäällikkö kuntayhtymä Yhtymähallituksen vaihduttua kesällä 2013 yhteistyöryhmän työnantajan edustajaksi valittiin Hannu Moilanen ja hänen varajäseneksi Raija Tölkkö. Hannu Moilanen valittiin myös yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi loppuvuodeksi Työsuojeluhenkilöstö: Varsinainen jäsen: Olli Papinoja, TSV Juha Naumanen, TSV Edustaa: Amisto, kuntayhtymä Åsa Stenström, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Riikka Hyttinen, 2. työsuojeluvaravaltuutettu Edupoli 1. työsuojeluvaravaltuutettu Satu Lagerroos, 2. työsuojeluvaravaltuutettu

17 14 Yhteistyöryhmän muut jäsenet Edustaa: Varajäsen: Marja Hasu Jyty ry. Erja Rasmus Kirsti Hiltunen JHL ry. Tuula Vaarimo Sari Maunula JUKO ry. Satu Merimaa Jukka Ylipiha, varapuh.johtaja JUKO ry. Tanja Holmberg JUKO ry. Raine Salminen Kirsi-Marja Ollikainen JUKO ry. Veera Wejberg Kuntayhtymän yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 42 pykälää. Ilmoitusasioina henkilöstön edustajille kerrottiin kuntayhtymässä meneillään olevista suunnitelmista ja muista ajankohtaisista asioista. Keskeisiä asioita olivat mm: - Kuntayhtymän henkilöstöraportti - Kuntayhtymän tilinpäätös Työterveyshuollon kustannusten anominen Kelalta - Talous- ja toimintasuunnitelma Vuoden työpaikka 2013 Vuoden 2013 lopulla järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaalit ja valituiksi tulivat: Olli Papinoja työsuojeluvaltuutettu Amisto ja kuntayhtymä Kristiina Leinonen 1. varavaltuutettu Katja Forss 2. varavaltuutettu Juha Naumanen työsuojeluvaltuutettu Edupoli Satu Lagerroos 1. varavaltuutettu Pia Talja 2. varavaltuutettu Työhyvinvointi Työhyvinvointi organisoitiin uudelleen vuoden 2011 aikana. TYHY-ryhmän muodostivat työsuojelupäällikkö, -valtuutetut, henkilöstön kehittämispäällikkö ja työterveyshuollon edustaja. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön 2012 alusta lähtien. Vuoden 2013 aikana seurattiin tyhy-toiminnan toteutumista ja arvioitiin toimintaa mm. tilinpäätös- ja henkilöstöraportin tietojen sekä tyhy-ringeiltä saadun palautteen pohjalta. Tyhy-ringit Amistolle ja Edupolille perustettiin eri henkilöstöryhmien edustajista muodostuvat Tyhy-ringit. Konsernipalvelulla on omat edustajansa molemmissa ringeissä. Tyhyringit tekevät työhyvinvointiin liittyviä kehittämisehdotuksia TYHY-ryhmälle. Virkistystiimi Virkistystiimi toteutti talousarviomäärärahojen (6000 ) puitteissa työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvää toimintaa myös vuoden 2013 aikana. Virkistystiimi koostuu Amiston ja Edupolin työsuojeluvaltuutetuista ja henkilöstön edustajista. Jäseninä olivat: Olli Papinoja, Irene Niemi, Sari Maunula, Juha Naumanen ja Veera Wejberg. Virkistystiimi kokoontui kaksi kertaa vuonna Huhtikuussa 2013 tehtiin kylpylämatka Tallink Spahan 45:n kuntayhtymäläisen voimin välisenä aikana KY:n henkilöstöllä oli mahdollisuus käydä katsomassa Pornaislaisen Filisteri-teatterin esittämää Juokse vaimosi edestä komediaa.

18 15 Tarjousta käytti 18 KY:n henkilöä. Lippujen hinta oli 10. Pääosaa esitti Askolan sähköosaston opettaja Seppo Salento toteutettiin konsertti- ja teatterimatka Helsinkiin. 25 henkilöä oli Kulttuuritalolla kuuntelemassa Kari Tapion muistokonserttia ja 34 henkilöä kaupunginteatterissa katsomassa Hotelli Paradisoa. Kulttuuriseteleitä saatiin 2 kertaa vuoden aikana/henkilö/nippu 50 %:n omavastuulla kuntayhtymän henkilöstön käyttöön. Lippuvihkojen menekki oli 390 kpl. Ne olivat jakelussa ennen hiihtolomaviikkoa ja ennen syyslomaviikkoa. Vuoden 2013 määrärahoista saatiin vielä varattua 43 lippua Helsingin musiikkitaloon pidettävään uudenvuoden wieniläis-konserttiin, jossa esiintyi kuulu Schönbrunnin linnanorkesteri. Kaikki liput varattiin ennätysvauhtia 30 :n omavastuulla. Bussikuljetusta ei tähän tapahtumaan järjestetty. Pikkujoulua vietettiin Ravintola Iiriksessä. Kerhot Virkistystiimin operoima kerhotoiminta on vilkasta. Kerhoissa pelattiin erilaisia pallopelejä, jumpattiin, harjoiteltiin ohjatusti kuntosalilla ja taivuttiin Pilateksen saloihin. Virkistysalue Kuntayhtymän henkilöstölle vuokraama mökki Rönnäsissä oli vilkkaassa käytössä erityisesti kesän ja viikonloppujen aikana. Kuntayhtymän kuoro Kuoro on esiintynyt keväällä Paahtimossa ja kuntayhtymän pikkujouluissa. Pentti Suursalmi työsuojelupäällikkö 1.7 ITÄ-UUDENMAAN OPPISOPIMUSKESKUS Vuoden 2013 laskentapäivien keskiarvona oppisopimuksia oli 646 kappaletta. Perustutkintoon opiskeli 277, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon 358 ja tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen kuusi opiskelijaa. Oppisopimuksen lisäkoulutuksen kiintiöityä paikkamäärää leikattiin tuntuvasti. Leikkaus koski ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkintoon johtamatonta lisäkoulutusta. Talousarvio laadittiin ensimmäisen paikkaennusteen mukaisesti 319 lisäkoulutuspaikalle. Määräksi vahvistui lopulta 370 lisäkoulutuspaikkaa (ent. 545), joka alittui kuudella opiskelijalla. Ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen kysyntä laski ja korvautui tutkintotavoitteisella koulutuksella. Perustutkinnot jatkoivat tasaista kasvuaan, määrä jäi kuitenkin hieman tavoitteesta. Nuorisotakuun myötä opiskelijoiden keski-ikä laski 40 ikävuodesta 37 vuoteen. Miesten osuus nousi kolme prosenttiyksikköä, opiskelijoista oli naisia 53% ja miehiä 47%. Opiskelijan kotipaikkakunnan mukaan parhaiten olivat edustettuna Porvoo (211), Loviisa (56) ja Helsinki (54). Suosituimpia tutkintoja olivat liiketalouden perustutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kemianteollisuuden ammattitutkinto ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto.

19 16 Oppisopimuskeskuksessa toteutettiin kuluneen vuoden aikana useita kehittämishankkeita. OPHn rahoittama vertaisarviointihanke jatkui vielä toisen vuoden. Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskuksen koordinoimassa hankkeessa partnereina olivat Helsingin kaupungin, Omnian, Hyrian, Keudan sekä Point Collegen oppisopimustoimijat. OKMn myöntämän valtionavustuksen turvin kehitettiin oppisopimuksen työpaikkakouluttajille suunnattua verkko-oppimisympäristöä. Lisäksi vuonna 2013 peruskoulun päättäneille nuorille oli tarjolla korotettua koulutuskorvausta, suuruudeltaan 800 euroa/kk. Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) puitteissa tarjottiin lisäkoulutusta vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille. Sisäisen kehittämistyön teemoja olivat uusien työnantajakontaktien seurannan tehostaminen, työssä oppimisen suunnitelman asteittainen käyttöönotto, oppisopimuksen päättämisvaiheen käytäntöjen täsmentäminen ja esitemateriaalin uudistus. Materiaalin uudistus, työnantajakontaktoinnin seuranta ja oppisopimuksen päättämisvaiheen ohjeistus valmistui. Sähköinen työssä oppimisen suunnitelma (TOS) pilotoitiin niiden tutkintojen osalta, joissa TOS ja oppilaitoksen näyttösuunnitelma oli mahdollista yhdistää samaan dokumenttiin. Laatutyön osalta lokakuussa 2013 toteutettiin sekä vertaisarviointi että ISO9001 seuranta-arviointi. Vertaisarviointi käsitteli oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuutta. Vertaisarvioinnin tuloksena täsmennettiin ja kehitettiin toimintaa kuvaavia mittareita. ISO9001 seuranta-arviointi käsitteli oppisopimuskoulutuksen ydinosaamista eli työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Poikkeamia ei havaittu. OKM ja OPH järjestivät syksyn kuluessa oppisopimuskoulutuksen järjestäjille road shown. Kiertueen tarkoituksena oli vahvistaa oppisopimustoimijoiden tietoisuutta siitä, millaisissa olosuhteissa oppisopimus voidaan säädösten mukaisesti solmia. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen henkilöstö osallistui täysimääräisenä ko. tapahtumaan Helsingissä. Oppisopimus on käytännöllinen tapa hankkia ja ylläpitää ammattitaitoa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on varaa valita, tutkintoja on likemmäs 400.

20 TOISEN ASTEEN KOULUTUS PORVOON AMMATTIOPISTO, AMISTO Johdanto Porvoon ammattiopiston, Amiston vuosi 2013 oli hieman kaksijakoinen. Toiminta kehittyi kaikilla rintamilla, mutta taloudellisesti vuoden tulos oli pettymys. Amiston talous pohjautuu pitkälti (86,8%) valtiolta saatavaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintarahoitukseen. Oppilaitos ei saavuttanut vuodelle 2013 asetettua kokonaisopiskelijamäärä ja siitä johtuen myös tilinpäätös oli voimakkaasti alijäämäinen. Amiston opiskelijavalinta alitti sille asetetut tavoitteet, koska hakijajoukko muodostui normaalia pienemmästä peruskoulun päättäneestä ikäluokasta. Vähäisten ensisijaisten hakijoiden vuoksi kaksi ryhmää jäi käynnistymättä: Loviisan autoalan ja Porvoon Perämiehentien painoviestinnän/painotekniikan koulutusohjelmat. Tämän lisäksi kokonaisopiskelijamäärään vaikuttaa vielä ennen edellistä yhteishakua tehty päätös rajoittaa opiskelijoiden sisäänottoa viidellä ryhmällä. Opiskelijamäärä alittui talousarviossa olleesta tavoitteesta yli 100 opiskelijan verran. Rahassa tämä merkitsee yli miljoonan euron pudotusta. Tämä on erityisen ikävää siitä johtuen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi järjestämislupaan vuodelle paikkaa lisää. Vuoden 2013 Amiston järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä oli siis Toinen seikka, joka vaikutti Amiston taloudelliseen tulokseen, oli opetusravintola Iriksen ja myymälä Nyytin tuloksen pieneneminen edellisistä vuosista. Maksullisen palvelutoiminnan supistuminen on ymmärrettävää koko Suomea ja myös Itä- Uuttamaata koettelevan taantuman johdosta. Laatu on ollut näkyvästi mukana koko tarkasteluvuoden ajan Amiston toiminnassa. Keväällä oppilaitos osallistui Opetushallituksen laatupalkintokilpailuun, menestystä ei tullut vielä, kokemusta kuitenkin runsaasti. Toinen laatuun liittyvä seikka onnistui sitä vastoin 100 %:sti. Edellisen vuoden aikana saatujen laatusertifikaattien mukainen toiminta auditoitiin vuoden lopulla ja Amiston toiminta todettiin edelleen laadukkaaksi ja sertifikaattien arvoiseksi. Laatutyössä Amisto oli aktiivinen partneri Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa Laatuhankkeessa (LARK laatu ammatillisen koulutuksen arkeen). Vesa-Pekka Kangas Inspecta Oy:stä oli kertomassa auditointituloksista Amisto kehitti edelleen toimintaansa, panostaen erityisesti opiskelijoiden ohjausja tukitoimintojen sekä toimintaprosessien kehittämiseen. Oppilaitoksen strategiatyö jatkui osana koko Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän strategian laadintaprosessia. Toiminnan ja osaamisen kehittäminen jatkui erilaisten kehittämisprojektien kautta. Keskeisiä asioita olivat edelleen opiskelijoiden ohjauksen tehostaminen, ja erityisopetuksen kehittäminen. Kokoavana tekijänä oli vuoden alussa käynnistynyt YHDESSÄ-hanke, jonka koordinaattori on Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toisena kumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke on jaettu useaan osaan, joissa on keskitytty opetussuunnitelmatyöhön pilottiryhmien avulla, ryhmänohjaukseen, erityisopetukseen ja tulevaisuuden haasteisiin. Edellisen lisäksi toimintaa on kehitetty Amiston ja kuntayhtymän omien projektien ja koulutusten kautta.

21 18 Kokonaisuutena Porvoon ammattiopiston toimintavuotta 2013 voidaan pitää taloudellista tulosta lukuun ottamatta kohtuullisen hyvänä. Toiminnat ovat edelleen kehittyneet. Tästä on osoituksena useita seikkoja: Sekä ulkoiset tahot että oma henkilöstö ovat nähneet oppilaitoksen toiminnan kehittyneen myönteisesti, vähäinen eronneiden ja keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä sekä Opetushallituksen tilastoista ilmenevä tuloksellisuusrahoituksen indeksin nousu 36 pisteellä. Opiskelijat esittelevät Amiston uutta brändiä Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa (TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN) Opiskelijamäärä Amiston opiskelijamäärä laski kevään yhteisvalinnan ja aikaisemmin tehtyjen rajoitusten vuoksi. Laskusta huolimatta kaikkien toimipisteiden opiskelijamäärä on kuitenkin melko hyvällä tasolla. Opiskelijamäärä ei ole laskenut syksyn aikana yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina eli opiskelijoiden tuki- ja ohjaustoimet ovat purreet positiivisessa mielessä. Ammattistartti-ryhmä on ollut usean keskeyttämistä tai eroamista harkinneen opiskelijan apuna. Siirto ryhmään on saanut opinnot jatkumaan. II-asteen opiskelijat toimipisteittäin 2013

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 14.6.2011, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

14.4.2011 1 Yhtymähallitus 4/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

14.4.2011 1 Yhtymähallitus 4/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 14.4.2011 1 KOKOUSAIKA 14.4.2011 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 43 : Kokouksen avaus... 3 Yh 44 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

25.2.2010 1 Yhtymähallitus 2/2010. Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo

25.2.2010 1 Yhtymähallitus 2/2010. Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo 25.2.2010 1 KOKOUSAIKA 25.2.2010 klo 17.15-19.08 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 20 : Kokouksen avaus... 3 Yh 21 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

15.4.2010 1 Yhtymähallitus 4/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

15.4.2010 1 Yhtymähallitus 4/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 15.4.2010 1 KOKOUSAIKA 15.4.2010 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 46 : Kokouksen avaus...3 Yh 47 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA 2017 2019 817/13.130/2016 KH 10.10.2016 312 Valmistelu ja lisätiedustelut: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 0405141133, jari.kettunen@porvoo.fi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

15.10.2013 1 Yhtymähallitus 8/2013

15.10.2013 1 Yhtymähallitus 8/2013 15.10.2013 1 KOKOUSAIKA 15.10.2013 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto Porvoo PERÄMIEHENTIE 6 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 119 : Kokouksen avaus... 3 Yh 120 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 2 Hallitus 17.3.2016

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 2 Hallitus 17.3.2016 Kokoustiedot Aika: torstai 17.3.2016 klo 17.30 18.50. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen PERUSSOPIMUS Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.8.2014 Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.9.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS Hallitus 18.12.2006 LIITE 2 Valtuusto 12.1.2007 LIITE 2 PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.11.2006 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon LIITE 1 Tarkastuslautakunta 8.11.2016 56 SISÄLLYSLUETTELO Ote: Kuntayhtymähallitus 13.10.2016 103 Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon 103 Hallituksen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS Yhtymävaltuuston 19.12.2012 hyväksymä PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.12.2012 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2012 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Sodankylän

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana TARKAST USLAUT AKUNTA c 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2012 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varaj äsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

15.5.2012 1 Yhtymähallitus 5/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

15.5.2012 1 Yhtymähallitus 5/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 15.5.2012 1 KOKOUSAIKA 15.5.2012 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 57 : Kokouksen avaus... 3 Yh 58 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot