TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA Hyväksytty yhtymävaltuustossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa

2

3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat Kuntayhtymän muodostuminen ja jäsenkuntien osuudet Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Tukipalvelut Yhteistoiminta ja yhteistyöryhmä Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Toisen asteen koulutus, Porvoon ammattiopisto, Amisto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän meneillään olevat ja vuonna 2013 päättyneet projektit Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kuntayhtymän tuloslaskelman toteutuminen Investointiosan toteutuminen Kuntayhtymän rahoitusosan toteutuminen III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kuntayhtymän tuloslaskelmavertailu Kuntayhtymän rahoituslaskelmavertailu Kuntayhtymän tasevertailu Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Poistosuunnitelma IV LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän talouteen V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ VI LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista Käytössä olleet tositelajit Kirjanpidon menetelmäkuvaus... 69

4 1 I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA KUNTAYHTYMÄN KEHITYS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT Vuoden 2013 aikana kuntayhtymällä oli järjestämisluvan mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa 1385 valtion rahoitukseen oikeuttavaa koulutuspaikkaa. Opetusja kulttuuriministeriö päätti korottaa kuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen paikkoja vuodelle paikkaa, vuodelle paikkaa ja vuodelle paikkaa eli yhteensä 55 paikkaa. Tämä on merkittävä lisäresurssi kuntayhtymälle ja sen ponnisteluille nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koulutuspaikkojen leikkaamisen kohtuullistamisesta johti ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen leikkaukseen vuosina Yksikköhintojen leikkaukset ovat ,5 % ja ,7 % eli yhteensä 4,2 %. Lisäksi OKM päätti jättää inflaatiokorotukset tekemättä em. vuosien aikana, jonka vaikutus on n. 2 % vuotta kohden. Kokonaisleikkaukset ovat siten 10 % luokkaa vuosi 2016 mukaan lukien. Hallitus päätti vielä rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpanosta. Se tulee edelleen tuntuvasti kiristämään koulutuksen järjestäjien taloutta. Vuosi 2013 tullaankin muistamaan erittäin ikävistä taloudellisista päätöksistä, jotka tulevat heijastumaan pitkälle ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen. Jäsenkuntien panostukset nuorten ammatilliseen koulutukseen rajoittuivat kuntien puolesta otettujen vanhojen lainojen lyhennyksiin ja korkoihin. Porvoon kaupunki päätti ns. tilatyöryhmän työn pohjalta, että toisen asteen ammatillinen koulutus keskitetään yhden campuksen mallin mukaisesti Perämiehentien alueelle. Kuntayhtymän lähivuodet tulevat olemaan haasteellisia kiinteistöratkaisujen osalta. Pomo-talon tuleva käyttö ja Perämiehentien uudisrakennus odottavat edelleen ratkaisua. Monet henkilöstöjohtamista linjaavat suunnitelmat, kuten työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ajoitettiin vuosille Niinpä kulunut vuosi oli käyttöönotettujen menettelytapojen vakiinnuttamisen vuosi. Lisäksi kehitettiin laadukasta työyhteisöviestintää, yhdenmukaistettiin palaverikäytäntöjä sekä hiottiin esimiesten viestintätaitoja muutostilanteissa. Henkilöstörakennetta ja eläkepoistumaa selvitettiin sekä ennakoitiin osaamis- ja työvoimatarvetta tulevina vuosina. Vuonna 2013 toteutettiin Amiston Askolan toimipisteen peruskorjauksesta sähkö- ja talotekniikan osastojen alueet. Koko toimipisteen saneeraus saatetaan loppuun vuonna 2014, jolloin peruskorjataan kone- ja metallitekniikan osasto. Amiston vuoden 2013 toiminta oli taloudellisessa mielessä erittäin haastava. Vuosikatteen alijäämä ja poistojen kattamattomuus on saatava korjattua yhtymävaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Opetustoiminnassa Amiston kansainvälinen toiminta ja opetuksen kehitystyö korostuivat. Ammatillista koulutusta myös myytiin suoraan Venäjälle, joka on erinomainen suoritus. Edupolin liikevaihto kasvoi 1,4 % ja kokonaistuotot 0,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto oli 16,61 M. Kokonaistuottoja kertyi 18,05 M. Liikelaitoksen operatiivinen tulos oli 0,127 miljoonaa euroa, joka ylitti hieman asetetun tulostavoitteen. Edupoli myi toimintavuonna kaksi osakehuoneistoa, joista toinen oli Sipoon toimipisteen liikehuoneisto. Tuloksessa on myytyjen osakehuoneistojen myyntivoittojen tuloutuksia 0,198 miljoonaa euroa. Tulosta voidaan pitää kohtuullisena näinä säästöjen ja leikkausten luvattuna aikana. Edupolissa oli opiskelijoita toimintavuonna , joista 22 % oli maahanmuuttajataustaisia. Porvoon toimipiste oli toiminnallisesti suurin.

5 2 Oppisopimuskoulutuksessa vuoden 2013 laskentapäivien keskiarvona oppisopimuksia oli 646 kappaletta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tai tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen johtavia sopimuksia oli 364. Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 277 sopimusta. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisista opinnoista 77 % hankittiin kuntayhtymän omista oppilaitoksista. Kuluvana vuonna oppisopimuskeskuksen toimintaresursseja leikattiin tuntuvasti. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tekemiseen oikeuttavaa lisäkoulutuskiintiötä pienennettiin valtion säästötoimien yhteydessä 545 sopimuksesta 370 sopimukseen. Tämä merkitsi uusien lisäkoulutussopimusten hetkellistä jäädyttämistä. Leikkauksia kompensoi perustutkintojen kysynnän kasvu sekä nuorisotakuun toteuttamisen valtionavustukset: nuorille peruskoulunsa päättäville suunnattu korotettu koulutuskorvaus sekä nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO. Ensin mainittu madalsi nuoren palkkaamisen kynnystä korkeamman koulutuskorvauksen avulla. NAO puolestaan toi jonkin verran lisäkoulutuspaikkoja, joita voitiin käyttää alle 29-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien opiskelijoiden oppisopimuskoulutukseen. Muutokset olivat nopeita, eikä niitä vielä täysin osattu ennakoida toimintasuunnitelmassa. Toisaalta asetetut tavoitteet: työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun parantaminen, parempi yritysneuvonnan osaaminen, viestinnän selkeyttäminen ja toiminnan laadun parantaminen edistävät myös työskentelyä nuorentuvan asiakaskunnan kanssa. Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 1,51 M euroa, joka vaatii sekä strategisia että nopeita operatiivisia toimia. Pitkällä jänteellä kuntayhtymän on katettava poistot täysimääräisinä, jotta terve talous säilyy. Kiitän yhtymähallitusta ja yhtymävaltuustoa tärkeästä työstä ja arvokkaasta tuesta, koko kuntayhtymän henkilökuntaa erinomaisesti toteutetusta vuodesta sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Markku Kantonen johtava rehtori

6 3 Huomionosoitukset Ansio- ja kunniamerkit Tasavallan presidentti on myöntänyt Pentti Suursalmelle Suomen Leijonan ritarimerkin, Pekka Heikkilälle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin ja Päivi Karlssonille Suomen Leijonan ansioristin. Kunniamerkit luovutettiin tiistaina opetusravintola Iriksessä yhtymähallituksen puheenjohtajan Hannu Moilasen toimesta. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on muistanut ansioituneita luottamus- ja toimihenkilöitään seuraavasti: Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 40 v:n palveluksesta Tuire Talander, toimistosihteeri Perämiehentie 6, Porvoo Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 v:n palveluksesta Hannele Forslund, lehtori Matti Saarenvirta, ammattimies Perämiehentie 6, Porvoo Perämiehentie 6, Porvoo Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki 20 v:n palveluksesta Rainer Frondelius, tuntiopettaja Kristina Rosqvist-Vaittinen, kouluttaja Seppo Salento, tuntiopettaja Petri Simander, koulutustarkastaja Loviisa Edupoli Askola Oppisopimustoimisto Ansiomerkit luovutettiin

7 1.2 KUNTAYHTYMÄN MUODOSTUMINEN JA JÄSENKUNTIEN OSUUDET Kuntayhtymä Itä-Uudenmaan suomenkielisen ammattikoulun kuntainliitto perustettiin 11. päivänä kesäkuuta 1958 Porvoon kaupungissa ja sen kotipaikka on ollut alkaen Porvoon kaupunki. Uudenmaan lääninhallituksen hyväksymän perussääntömuutoksen yhteydessä muutettiin kuntainliiton nimi Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntainliitoksi ja kunnallislain muutoksen yhteydessä alkaen Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän nimi muutettiin uudella perussopimuksella v.1997 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäksi. Kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Porvoon ammattiopistoa, Amistoa ja Edupolia Jäsenkuntien omistusosuudet Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän omaisuuteen määräytyy kunkin kunnan varaamien osuuksien mukaan: KUNTA OSUUDET OSUUDET Edupoli Loviisa Porvoo Askola Lapinjärvi 7 3 Myrskylä 5 5 Orimattila 1 1 Pornainen 9 9 Pukkila 4 4 Sipoo Yhteensä ============================

8 5 1.3 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Organisaatiokaavio Yhtymävaltuusto Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan kutakin alkavaa viittätoista (15) osuutta kohti kuitenkin enintään viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Heillä on käytössään äänivalta, joka yhteensä vastaa jäsenkunnan osuuksien määrää siinä toiminnassa, jota äänestys koskee. Jäsenkunnan äänivalta jakaantuu jäsenkunnan saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Yhtymävaltuustossa voi yhden jäsenkunnan edustajien yhteinen äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä ääntä vailla sama kuin muiden yhtymävaltuustossa läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä. Jäsenkunnat ovat valinneet kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaudelle seuraavat henkilöt: JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA Jouni Vilkki Heli Hämäläinen Askola Asko Pitkänen Erkki Pusula Askola Teri Kainulainen Markku Lautamäki Lapinjärvi Otto Andersson Bo Lindfors Loviisa Jaakko Isotalo, I varapuheenjohtaja Hannu Ikonen Loviisa Pekka Heikkilä Jorma Törnroos Loviisa Mika Lindqvist Marjut Helske Myrskylä Ari Anttila Päivi Koskimaa Orimattila Risto Piirainen Jaakko Nurmi Pornainen Taru Tujunen, puheenjohtaja Juha Kittilä Porvoo Ulf Backman, II varapuheenjohtaja Anders Rosengren Porvoo Malin Häggqvist Catharina von Schoultz Porvoo Juha Jokinen Pekka Otollinen Porvoo Leila Nurmilaakso Minna Siltala-Nyman Porvoo Timo Hildén Merja Airismaa Pukkila Matti Kalvia Kasper Nyberg Sipoo Pirkko Buddas Jari Nieminen Sipoo

9 6 Kokous Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen - Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen merkitseminen tiedoksi - Kokouspalkkioiden vahvistaminen - Yhtymähallituksen vaali - Tarkastuslautakunnan valinta - Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavan yhteisön valinta toimikaudeksi Kokous Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelma hyväksyminen - Talousarvion 2013 muutos: Hanke 83 Amisto Askolan peruskorjaus osa II: Korotettiin määrärahaa eurolla Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt toimikaudelle : jäsenet Marjut Helske, puheenjohtaja Myrskylä Seija Hämäläinen, varapuheenjohtaja Askola Anna Kajander Sipoo Juhani Pessala Porvoo Jari Vettenranta Askola varajäsenet Lasse Virén Myrskylä Toini Schroderus Loviisa Markku Rintala Sipoo Tim Hildén Pukkila Saga Simelius-Nieminen Askola Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt toimikaudelle : jäsenet Pirkko Buddas, puheenjohtaja Sipoo Timo Hildén, varapuheenjohtaja Pukkila Marjut Helske Myrskylä Terhi Niinikoski Pornainen Jari Rissanen Porvoo varajäsenet Linda Kallas Pukkila Anne-Mari Mäkelä Lapinjärvi Timo Salminen Myrskylä Tuomo Hasu Lapinjärvi Jari Vettenranta Askola Tarkastuslautakunnan tarkoituksena on kuntalain mukaisella arvioinnillaan myötävaikuttaa kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin suunnitelmallisen ja tehokkaan toiminnan sekä huolellisen taloudenhoidon toteutumiseen. Tarkastuslautakunta on kokoontunut toimintavuonna 2013 kuusi kertaa. Kolme kertaa vanhassa kokoonpanossa ja kolme uudessa toimikaudeksi valitussa kokoonpanossa. Kokouksissa kirjattiin kaikkiaan 46 päätöstä. Lautakunnan avuksi on ostettu tukipalveluja tilintarkastusyhteisöltä. Tarkastuslautakunta on perehtynyt toimikausisuunnitelmansa ja vuosiohjelmansa mukaisesti kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin hallintoon, talouteen ja eri toimintayksiköiden toimintaan. Tarkastuslautakunta on seurannut kuntayhtymän stra-

10 7 tegisten tavoitteiden toimeenpanoa ja valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on tehnyt työkokouksissaan havaintoja kuntayhtymän palvelutuotannosta haastattelemalla johtavia viranhaltijoita sekä toimintayksiköiden henkilöstöä. Tarkastuslautakunta on vuonna 2013 tutustunut oppisopimustoimiston, Keravan toimipisteen, Edupolin teknisen toimialan ja työvoimakoulutuksen toimintaan sekä koulutuskuntayhtymän toimintaan. Toimikauden tilintarkastusyhteisönä toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana vuonna 2013 on toiminut JHTT Ilpo Malinen ja avustavana tilintarkastajana Antti Kärkkäinen. Tilintarkastuksen tarkoituksena on toiminnallaan edistää hallinnon lainmukaisuutta ja sisäisen valvonnan toimivuutta sekä valtionosuusperusteiden, kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta. Lakimääräisten tehtävien lisäksi tilintarkastus on tuottanut havaintoja hallinnon ja taloudenhoidon toimintaprosesseista. Tilintarkastaja on raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle Yhtymähallitus Kaudelle yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: jäsenet Antti Mattila, puheenjohtaja Porvoo Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Loviisa Rainer Busk Porvoo Mervi Heljanko Askola Anna-Kaarina Kippola Loviisa Bodil Lund Porvoo Matti Kalvia Sipoo Tapio Patrakka Porvoo Taisto Uutinen Loviisa varajäsenet Juha-Pekka Siltala Porvoo Aki Virkki Loviisa Karl af Hällström Porvoo Leila Nurmilaakso Porvoo Asko Vilamaa Loviisa Anne Grönqvist Porvoo Ari Koivisto Lapinjärvi Tarja Söderlund Sipoo Merja Grönberg Loviisa Kaudelle yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: jäsenet Hannu Moilanen, puheenjohtaja Porvoo Anne Berg, varapuheenjohtaja Askola Veikko Ekström Loviisa Pekka Heikkilä Loviisa Seija Hämäläinen Askola Antti-Matti Laitala Sipoo Markku Lautamäki Lapinjärvi Bodil Lund Porvoo Raija Tölkkö Porvoo

11 8 varajäsenet Mirja Suhonen Porvoo Jukka Lehtimäki Pukkila Erika Kähärä Loviisa Saga Simelius-Nieminen Askola Ari Koivisto Lapinjärvi Pentti Sittnikow Sipoo Sari Nurmi Lapinjärvi Mia Heijnsbroek-Wirén Loviisa Juha Suuronen Sipoo Esittelijöinä ovat toimineet rehtori Markku Kantonen (Edupoli), rehtori Pentti Suursalmi (Amisto) sekä johtava rehtori Markku Kantonen ja hallintojohtaja Maija Penttilä kuntayhtymän yhteisissä asioissa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Maija Penttilä. Vuonna 2013 yhtymähallitus kokoontui 9 kertaa.

12 Liikelaitoksen hallinto Edupolin johtokunta Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisuudessa sen nimeämä johtokunta. Edupolin toiminnassa noudatetaan aikuiskoulutuskeskuksia koskevia lakeja ja asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia sääntöjä. Kokouksessaan yhtymähallitus valitsi Edupoliin johtokuntaan seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Ulf Backman Porvoo varapuheenjoht. Jaakko Isotalo Loviisa Markku Aaltovirta Porvoo Gunnel Laukas Loviisa Satu Mäntyranta Porvoo, työmarkkina - järj.edust. Taru Ollila Pukkila Jouko Turpeinen Loviisa, EK:n edustaja varajäsenet: Rainer Busk Porvoo Sari Eriksson alkaen Loviisa Mirja Suhonen Porvoo Nina Björkman-Nystén Loviisa Tuomas Jakovesi Porvoo Heikki Majakallio Pukkila Ismo Kokko Loviisa Kokouksessaan yhtymähallitus valitsi Edupoliin johtokuntaan toimikaudekseen seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Ulf Backman Porvoo Varapuheenjoht. Jaakko Isotalo Loviisa Taru Ollila Pukkila Reijo Mokka Porvoo Juha Virkki Pornainen Merja Wilkman Porvoo Hannele Ugur Helsinki Varajäsenet: Gunnel Laukas Loviisa Erika Kähärä Loviisa Heikki Majakallio Pukkila Jouni Vilkki Askola Anne Berg Askola Jouko Turpeinen Loviisa Jari Pischow Helsinki. Muut kokouksiin osallistujat: Yhtymähallituksen edustaja Opettajakunnan edustaja Apulaisrehtori Veikko Ekström Kirsi-Marja Ollikainen, varsinainen jäsen Kerstin Rikberg, ensimmäinen varajäsen Veera Wejberg, toinen varajäsen Laila Erävalo

13 10 Muun henkilökunnan edustaja Tanja Kurki-Suonio, varajäsen Sinikka Väisänen Esittelijät: Rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava toimien samalla sihteerinä. Toimintavuonna 2013 johtokunta kokoontui 9 kertaa Kuntayhtymän johtoryhmä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet henkilökunnan edustajat Markku Kantonen Pentti Suursalmi Maija Penttilä, sihteeri Britt-Marie Kylmänen Tarja Muurinen Toimintavuonna 2013 kuntayhtymän johtoryhmä kokoontui 5 kertaa. 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Lakisääteiset tehtävät Uusia lakisääteisiä tehtäviä kuntayhtymälle ei ole vuoden aikana tullut Merkittävät poikkeamat tilivuoden talousarvioon ja talouden kehitys Koko kuntayhtymän talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa kuntayhtymän tuloksen olevan euroa alijäämäinen. Muun kuntayhtymän tulos osoittaa euron alijäämää. Talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Alijäämä muodostui pääosin siitä, että Amisto ei yltänyt talousarviossa asetettuun peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteeseen. Edupolin talousarviossa oli varauduttu euron ylijäämään. Lopullinen tulos on ylijäämäinen euroa. Tulos sisältää osakkeiden myyntivoittoja euroa. Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat euroa, josta myyntituottojen osuus oli euroa. Laskua edellisvuoden toimintatuottoihin on 1,1 prosenttia. Kuntayhtymän henkilöstökulut olivat euroa, mikä on 101,7 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Edellisvuonna henkilöstökulut olivat euroa eli laskua edellisvuoteen on 0,3 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus ulkoisista toimintatuotoista oli 68,5 prosenttia. Amiston henkilöstökulut olivat euroa, Edupolin euroa ja Konsernipalveluiden euroa. Kuntayhtymän ulkoiset palvelujen ostot olivat euroa. Aineita ja tarvikkeita hankittiin eurolla. Avustukset ja muut toimintakulut olivat euroa. Kuntayhtymän toimintakate oli euroa ylijäämäinen eli toimintatuotot riittivät kattamaan kaikki kuntayhtymän toimintakulut. Rahoituskuluja kuntayhtymälle kertyi euroa.

14 11 Poistoja kirjattiin yhteensä euroa. Poistot laskettiin valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Toiminta- ja rahoituskulujen jälkeinen vuosikate riitti kattamaan 21,3 prosenttia poistoista Tilikauden jälkeen tapahtuneet oleelliset muutokset Hallituksen kehysriihi kokoontuu Kehysriihessä on tarkoitus sopia mm. opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan lisäsäästöistä. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan OKM:n säästötavoite on 260 M. Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa säästötavoitteen kohdentumisesta ammatilliseen koulutukseen eikä sen kohdentumisesta kuntayhtymään. Lisäsäästöihin on kuitenkin syytä varautua. Porvoon Amiston tilikauden tulos - 1,8 M oli odotettua huonompi. Huolestuttavinta on toimintakatteen muodostuminen alijäämäiseksi. Vuoden 2014 osalta Amisto on käynnistänyt toimenpiteitä, joilla varmistetaan toimintakatteen ja vuosikatteen toteutuminen positiivisena. Toimintatapojen kehittämisellä ja säästötoimenpiteillä Amisto pyrkii myös saavuttamaan kuntayhtymän vuodelle 2018 ulottuvassa strategiassa määritellyn tavoitteen poistojen täysimääräisestä kattamisesta tulorahoituksella Tilinpäätöksen vaikutus tulevan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Tilinpäätöksellä ei ole oleellisia vaikutuksia vahvistetun taloussuunnitelman toteutumiseen. 1.5 TUKIPALVELUT Tukipalveluiden henkilöstöä kesäretkellä Suomenlinnassa

15 Toiminta Tukipalvelut muodostavat yhdessä Oppisopimuskeskuksen kanssa konsernipalveluiden kokonaisuuden. Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöt, tietotekniikkapalvelut ja keskitetyt hankintapalvelut, jotka tuotetaan tilaajien kanssa yhteisesti sovittujen palvelusopimusten mukaisesti kuntayhtymän oppilaitoksille ja Oppisopimuskeskukselle. Hallintopalveluiden osalta Amiston palvelusopimusta laajennettiin koskemaan aiempien taloushallintopalveluiden lisäksi talousarvion laadinnan ja talouden raportoinnin. Muilta osin Tukipalveluiden palvelukokonaisuudet pysyivät pääosin entisen sisältöisinä. Tukipalveluiden tehtäväalueena ovat: kuntayhtymän taloushallinnon kehittäminen ja koordinointi talousarvion kokoaminen ja seuranta, tilinpäätöksen laatiminen, kuntayhtymän kirjanpidon, palkanlaskennan ja rahoituksen hoitaminen kuntayhtymän yhteisten tietohallintopalvelujen järjestäminen kuntayhtymän yleishallinnon ja puhelinvaihdepalveluiden järjestäminen keskusarkiston ylläpito- ja palvelutehtävät lainsäädännön kehityksen seuraaminen, valtionosuusasioissa edunvalvonta ja asiantuntijana toimiminen kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen hoito- ja rakennuttamistehtävät lukuun ottamatta Vantaan toimipistettä hankintojen ohjeistaminen ja taloudellisesti merkittävien hankintojen kilpailuttaminen ja toteuttaminen Tukipalvelut ylläpitää henkilöstönsä osaamista erilaisten ammatillisten koulutuspäivien ja lyhyt kurssien avulla. Vuoden 2013 aikana Tukipalveluiden koko henkilökunta osallistui liikelaitos Edupolilta ostettuun asiakaspalvelukoulutukseen. Samoin EA1 ja Työturvallisuuskortteja ylläpidettiin sisäisenä koulutuksena. Ulkopuolisia koulutuksia hyödynnettiin tarpeen mukaan. Yhteensä koulutuspäiviä oli 126 kappaletta eli 3,3 päivää jokaista työntekijää kohden. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan , että kokousten esityslistat lähetetään yhtymähallituksen jäsenille sähköpostilla. Samaan päätökseen liittyen kuntayhtymä hankki yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle tablet-tietokoneet kokoustyöskentelyä varten. Koko kuntayhtymää koskevista hankintakilpailutuksista toteutettiin omana työnä työterveyshuollon, sähköenergian ja tilintarkastuspalveluiden sekä Amisto Askolan toimipisteen peruskorjauksen edellyttämän lainarahoituksen kilpailuttaminen. Aiemmin kilpailutetuista vaihtomattopalveluissa ja vartiointipalveluissa otettiin optiovuodet käyttöön. KL Kuntahankinnat Oy:n toteuttamiin kilpailutuksiin sitouduttiin mm. it-laitteiden, matkapuhelinlaitteiden ja toimistokalusteiden hankintasopimusten osalta. Tietohallintoyksikön keskeisimmät hankkeet vuonna 2013 olivat Hallinto- ja Opetus toimialueiden yhdistäminen, Office 365 pilvipalvelun käyttöönotto sekä langattoman verkon laajennustyöt ja sen suorituskyvyn nostamiseksi tehdyt kehittämistoimet. Merkittävää oli myös päätelaitteita, erityisesti tabletteja koskevan päätelaitelinjauksen luonti sekä sovellusten kehityskeskustelukäytännön aloittaminen. Kuntayhtymän siivoojat osallistuivat Siivoustyön ergonomia, turvallinen siivous ja työssä jaksaminen -koulutukseen Koulutuksen myötä päivitetty ergonominen työskentely edellytti joitakin uudistuksia työmenetelmiin ja työvälineisiin. Työskentelyä helpottavien koneiden määrää lisättiin eri toimipisteissä ja koneiden käyttöä monipuolistettiin työskentelyn helpottamiseksi ja keventämiseksi.

16 13 Askolan toimipisteen sähkö- ja lvi-osastojen remontti alkoi , minkä johdosta alueet suljettiin. Tämä aiheutti siivoojaresurssitarpeen vähenemisen ko. toimipisteessä. Kaikille siivoojille voitiin kuitenkin taata töitä erilaisin loma- ja yötyövapaajärjestelyin. Pitkät vuosilomat sijaistettiin ilman ulkopuolisia ostopalveluita. Ostopalveluita käytettiin vain erillisiä telineitä tai nostureita vaatineissa ikkunanpesuissa. Kiinteistöhuolto on hoitanut palvelusopimusten mukaiset kiinteistöhoitotehtävät omana työnään sekä tietyiltä osin hyödyntänyt luotettavien yhteistyökumppaneiden tarjoamia ostopalveluita. Kiinteistöhuolto on osallistunut Askolan toimipisteen sisäpuolisen peruskorjauksen toteutukseen tilaajan edustajana. Peruskorjaus jatkuu ja saatetaan loppuun vuonna Kiinteistöhuolto on tilaajan edustajana toteuttanut Pomo-talon peltikaton uusimisen ja Perämiehentien pukuhuoneitten alakattojen uusimisen. Alakattojen valaistus varustettiin liiketunnistimilla, mikä edesauttaa strategian mukaisia energiansäästötavoitteita. Maija Penttilä hallintojohtaja 1.6 YHTEISTOIMINTA JA YHTEISTYÖRYHMÄ Yhteistyöryhmä, työsuojelutoiminta ja yhteistoimintamenettely Kuntayhtymän yhteistyöryhmä toimii sekä työsuojelutoimikuntana että työnantajan ja työntekijöiden välisenä toimielimenä henkilöstön työskentelyolosuhteisiin vaikuttavissa sekä yhteistoimintamenettelyyn piiriin kuuluvissa asioissa. Työsuojeluhenkilöstö ja yhteistyöryhmän jäsenet 2013: Työnantajan edustajat: Varsinainen jäsen: Edustaa: Varajäsen: Antti Mattila, puheenjohtaja yhtymähallitus Anna Hiltunen Markku Kantonen konserni Maija Penttilä Pentti Suursalmi, sihteeri työsuojelupäällikkö kuntayhtymä Yhtymähallituksen vaihduttua kesällä 2013 yhteistyöryhmän työnantajan edustajaksi valittiin Hannu Moilanen ja hänen varajäseneksi Raija Tölkkö. Hannu Moilanen valittiin myös yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi loppuvuodeksi Työsuojeluhenkilöstö: Varsinainen jäsen: Olli Papinoja, TSV Juha Naumanen, TSV Edustaa: Amisto, kuntayhtymä Åsa Stenström, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Riikka Hyttinen, 2. työsuojeluvaravaltuutettu Edupoli 1. työsuojeluvaravaltuutettu Satu Lagerroos, 2. työsuojeluvaravaltuutettu

17 14 Yhteistyöryhmän muut jäsenet Edustaa: Varajäsen: Marja Hasu Jyty ry. Erja Rasmus Kirsti Hiltunen JHL ry. Tuula Vaarimo Sari Maunula JUKO ry. Satu Merimaa Jukka Ylipiha, varapuh.johtaja JUKO ry. Tanja Holmberg JUKO ry. Raine Salminen Kirsi-Marja Ollikainen JUKO ry. Veera Wejberg Kuntayhtymän yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 42 pykälää. Ilmoitusasioina henkilöstön edustajille kerrottiin kuntayhtymässä meneillään olevista suunnitelmista ja muista ajankohtaisista asioista. Keskeisiä asioita olivat mm: - Kuntayhtymän henkilöstöraportti - Kuntayhtymän tilinpäätös Työterveyshuollon kustannusten anominen Kelalta - Talous- ja toimintasuunnitelma Vuoden työpaikka 2013 Vuoden 2013 lopulla järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaalit ja valituiksi tulivat: Olli Papinoja työsuojeluvaltuutettu Amisto ja kuntayhtymä Kristiina Leinonen 1. varavaltuutettu Katja Forss 2. varavaltuutettu Juha Naumanen työsuojeluvaltuutettu Edupoli Satu Lagerroos 1. varavaltuutettu Pia Talja 2. varavaltuutettu Työhyvinvointi Työhyvinvointi organisoitiin uudelleen vuoden 2011 aikana. TYHY-ryhmän muodostivat työsuojelupäällikkö, -valtuutetut, henkilöstön kehittämispäällikkö ja työterveyshuollon edustaja. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön 2012 alusta lähtien. Vuoden 2013 aikana seurattiin tyhy-toiminnan toteutumista ja arvioitiin toimintaa mm. tilinpäätös- ja henkilöstöraportin tietojen sekä tyhy-ringeiltä saadun palautteen pohjalta. Tyhy-ringit Amistolle ja Edupolille perustettiin eri henkilöstöryhmien edustajista muodostuvat Tyhy-ringit. Konsernipalvelulla on omat edustajansa molemmissa ringeissä. Tyhyringit tekevät työhyvinvointiin liittyviä kehittämisehdotuksia TYHY-ryhmälle. Virkistystiimi Virkistystiimi toteutti talousarviomäärärahojen (6000 ) puitteissa työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvää toimintaa myös vuoden 2013 aikana. Virkistystiimi koostuu Amiston ja Edupolin työsuojeluvaltuutetuista ja henkilöstön edustajista. Jäseninä olivat: Olli Papinoja, Irene Niemi, Sari Maunula, Juha Naumanen ja Veera Wejberg. Virkistystiimi kokoontui kaksi kertaa vuonna Huhtikuussa 2013 tehtiin kylpylämatka Tallink Spahan 45:n kuntayhtymäläisen voimin välisenä aikana KY:n henkilöstöllä oli mahdollisuus käydä katsomassa Pornaislaisen Filisteri-teatterin esittämää Juokse vaimosi edestä komediaa.

18 15 Tarjousta käytti 18 KY:n henkilöä. Lippujen hinta oli 10. Pääosaa esitti Askolan sähköosaston opettaja Seppo Salento toteutettiin konsertti- ja teatterimatka Helsinkiin. 25 henkilöä oli Kulttuuritalolla kuuntelemassa Kari Tapion muistokonserttia ja 34 henkilöä kaupunginteatterissa katsomassa Hotelli Paradisoa. Kulttuuriseteleitä saatiin 2 kertaa vuoden aikana/henkilö/nippu 50 %:n omavastuulla kuntayhtymän henkilöstön käyttöön. Lippuvihkojen menekki oli 390 kpl. Ne olivat jakelussa ennen hiihtolomaviikkoa ja ennen syyslomaviikkoa. Vuoden 2013 määrärahoista saatiin vielä varattua 43 lippua Helsingin musiikkitaloon pidettävään uudenvuoden wieniläis-konserttiin, jossa esiintyi kuulu Schönbrunnin linnanorkesteri. Kaikki liput varattiin ennätysvauhtia 30 :n omavastuulla. Bussikuljetusta ei tähän tapahtumaan järjestetty. Pikkujoulua vietettiin Ravintola Iiriksessä. Kerhot Virkistystiimin operoima kerhotoiminta on vilkasta. Kerhoissa pelattiin erilaisia pallopelejä, jumpattiin, harjoiteltiin ohjatusti kuntosalilla ja taivuttiin Pilateksen saloihin. Virkistysalue Kuntayhtymän henkilöstölle vuokraama mökki Rönnäsissä oli vilkkaassa käytössä erityisesti kesän ja viikonloppujen aikana. Kuntayhtymän kuoro Kuoro on esiintynyt keväällä Paahtimossa ja kuntayhtymän pikkujouluissa. Pentti Suursalmi työsuojelupäällikkö 1.7 ITÄ-UUDENMAAN OPPISOPIMUSKESKUS Vuoden 2013 laskentapäivien keskiarvona oppisopimuksia oli 646 kappaletta. Perustutkintoon opiskeli 277, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon 358 ja tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen kuusi opiskelijaa. Oppisopimuksen lisäkoulutuksen kiintiöityä paikkamäärää leikattiin tuntuvasti. Leikkaus koski ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkintoon johtamatonta lisäkoulutusta. Talousarvio laadittiin ensimmäisen paikkaennusteen mukaisesti 319 lisäkoulutuspaikalle. Määräksi vahvistui lopulta 370 lisäkoulutuspaikkaa (ent. 545), joka alittui kuudella opiskelijalla. Ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen kysyntä laski ja korvautui tutkintotavoitteisella koulutuksella. Perustutkinnot jatkoivat tasaista kasvuaan, määrä jäi kuitenkin hieman tavoitteesta. Nuorisotakuun myötä opiskelijoiden keski-ikä laski 40 ikävuodesta 37 vuoteen. Miesten osuus nousi kolme prosenttiyksikköä, opiskelijoista oli naisia 53% ja miehiä 47%. Opiskelijan kotipaikkakunnan mukaan parhaiten olivat edustettuna Porvoo (211), Loviisa (56) ja Helsinki (54). Suosituimpia tutkintoja olivat liiketalouden perustutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kemianteollisuuden ammattitutkinto ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto.

19 16 Oppisopimuskeskuksessa toteutettiin kuluneen vuoden aikana useita kehittämishankkeita. OPHn rahoittama vertaisarviointihanke jatkui vielä toisen vuoden. Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskuksen koordinoimassa hankkeessa partnereina olivat Helsingin kaupungin, Omnian, Hyrian, Keudan sekä Point Collegen oppisopimustoimijat. OKMn myöntämän valtionavustuksen turvin kehitettiin oppisopimuksen työpaikkakouluttajille suunnattua verkko-oppimisympäristöä. Lisäksi vuonna 2013 peruskoulun päättäneille nuorille oli tarjolla korotettua koulutuskorvausta, suuruudeltaan 800 euroa/kk. Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) puitteissa tarjottiin lisäkoulutusta vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille. Sisäisen kehittämistyön teemoja olivat uusien työnantajakontaktien seurannan tehostaminen, työssä oppimisen suunnitelman asteittainen käyttöönotto, oppisopimuksen päättämisvaiheen käytäntöjen täsmentäminen ja esitemateriaalin uudistus. Materiaalin uudistus, työnantajakontaktoinnin seuranta ja oppisopimuksen päättämisvaiheen ohjeistus valmistui. Sähköinen työssä oppimisen suunnitelma (TOS) pilotoitiin niiden tutkintojen osalta, joissa TOS ja oppilaitoksen näyttösuunnitelma oli mahdollista yhdistää samaan dokumenttiin. Laatutyön osalta lokakuussa 2013 toteutettiin sekä vertaisarviointi että ISO9001 seuranta-arviointi. Vertaisarviointi käsitteli oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuutta. Vertaisarvioinnin tuloksena täsmennettiin ja kehitettiin toimintaa kuvaavia mittareita. ISO9001 seuranta-arviointi käsitteli oppisopimuskoulutuksen ydinosaamista eli työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Poikkeamia ei havaittu. OKM ja OPH järjestivät syksyn kuluessa oppisopimuskoulutuksen järjestäjille road shown. Kiertueen tarkoituksena oli vahvistaa oppisopimustoimijoiden tietoisuutta siitä, millaisissa olosuhteissa oppisopimus voidaan säädösten mukaisesti solmia. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen henkilöstö osallistui täysimääräisenä ko. tapahtumaan Helsingissä. Oppisopimus on käytännöllinen tapa hankkia ja ylläpitää ammattitaitoa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on varaa valita, tutkintoja on likemmäs 400.

20 TOISEN ASTEEN KOULUTUS PORVOON AMMATTIOPISTO, AMISTO Johdanto Porvoon ammattiopiston, Amiston vuosi 2013 oli hieman kaksijakoinen. Toiminta kehittyi kaikilla rintamilla, mutta taloudellisesti vuoden tulos oli pettymys. Amiston talous pohjautuu pitkälti (86,8%) valtiolta saatavaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintarahoitukseen. Oppilaitos ei saavuttanut vuodelle 2013 asetettua kokonaisopiskelijamäärä ja siitä johtuen myös tilinpäätös oli voimakkaasti alijäämäinen. Amiston opiskelijavalinta alitti sille asetetut tavoitteet, koska hakijajoukko muodostui normaalia pienemmästä peruskoulun päättäneestä ikäluokasta. Vähäisten ensisijaisten hakijoiden vuoksi kaksi ryhmää jäi käynnistymättä: Loviisan autoalan ja Porvoon Perämiehentien painoviestinnän/painotekniikan koulutusohjelmat. Tämän lisäksi kokonaisopiskelijamäärään vaikuttaa vielä ennen edellistä yhteishakua tehty päätös rajoittaa opiskelijoiden sisäänottoa viidellä ryhmällä. Opiskelijamäärä alittui talousarviossa olleesta tavoitteesta yli 100 opiskelijan verran. Rahassa tämä merkitsee yli miljoonan euron pudotusta. Tämä on erityisen ikävää siitä johtuen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi järjestämislupaan vuodelle paikkaa lisää. Vuoden 2013 Amiston järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä oli siis Toinen seikka, joka vaikutti Amiston taloudelliseen tulokseen, oli opetusravintola Iriksen ja myymälä Nyytin tuloksen pieneneminen edellisistä vuosista. Maksullisen palvelutoiminnan supistuminen on ymmärrettävää koko Suomea ja myös Itä- Uuttamaata koettelevan taantuman johdosta. Laatu on ollut näkyvästi mukana koko tarkasteluvuoden ajan Amiston toiminnassa. Keväällä oppilaitos osallistui Opetushallituksen laatupalkintokilpailuun, menestystä ei tullut vielä, kokemusta kuitenkin runsaasti. Toinen laatuun liittyvä seikka onnistui sitä vastoin 100 %:sti. Edellisen vuoden aikana saatujen laatusertifikaattien mukainen toiminta auditoitiin vuoden lopulla ja Amiston toiminta todettiin edelleen laadukkaaksi ja sertifikaattien arvoiseksi. Laatutyössä Amisto oli aktiivinen partneri Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa Laatuhankkeessa (LARK laatu ammatillisen koulutuksen arkeen). Vesa-Pekka Kangas Inspecta Oy:stä oli kertomassa auditointituloksista Amisto kehitti edelleen toimintaansa, panostaen erityisesti opiskelijoiden ohjausja tukitoimintojen sekä toimintaprosessien kehittämiseen. Oppilaitoksen strategiatyö jatkui osana koko Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän strategian laadintaprosessia. Toiminnan ja osaamisen kehittäminen jatkui erilaisten kehittämisprojektien kautta. Keskeisiä asioita olivat edelleen opiskelijoiden ohjauksen tehostaminen, ja erityisopetuksen kehittäminen. Kokoavana tekijänä oli vuoden alussa käynnistynyt YHDESSÄ-hanke, jonka koordinaattori on Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toisena kumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke on jaettu useaan osaan, joissa on keskitytty opetussuunnitelmatyöhön pilottiryhmien avulla, ryhmänohjaukseen, erityisopetukseen ja tulevaisuuden haasteisiin. Edellisen lisäksi toimintaa on kehitetty Amiston ja kuntayhtymän omien projektien ja koulutusten kautta.

21 18 Kokonaisuutena Porvoon ammattiopiston toimintavuotta 2013 voidaan pitää taloudellista tulosta lukuun ottamatta kohtuullisen hyvänä. Toiminnat ovat edelleen kehittyneet. Tästä on osoituksena useita seikkoja: Sekä ulkoiset tahot että oma henkilöstö ovat nähneet oppilaitoksen toiminnan kehittyneen myönteisesti, vähäinen eronneiden ja keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä sekä Opetushallituksen tilastoista ilmenevä tuloksellisuusrahoituksen indeksin nousu 36 pisteellä. Opiskelijat esittelevät Amiston uutta brändiä Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa (TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN) Opiskelijamäärä Amiston opiskelijamäärä laski kevään yhteisvalinnan ja aikaisemmin tehtyjen rajoitusten vuoksi. Laskusta huolimatta kaikkien toimipisteiden opiskelijamäärä on kuitenkin melko hyvällä tasolla. Opiskelijamäärä ei ole laskenut syksyn aikana yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina eli opiskelijoiden tuki- ja ohjaustoimet ovat purreet positiivisessa mielessä. Ammattistartti-ryhmä on ollut usean keskeyttämistä tai eroamista harkinneen opiskelijan apuna. Siirto ryhmään on saanut opinnot jatkumaan. II-asteen opiskelijat toimipisteittäin 2013

Edupoli, Ammattie 1, Porvoo

Edupoli, Ammattie 1, Porvoo Yhtymävaltuusto 1/2013 1 KOKOUSAIKA, kello 15.00-15.40 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 10.11.2011, kello 15.01-15.29 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 13 : Kokouksen avaus... 3 YV 14 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Yv 10.6.2014 Tark.ltk 18.3.2014 Yh 27.2.2014 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 14.6.2011, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 Yhtymävaltuusto 1/2017 KOKOUSAIKA kello 17.00 KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 : Liite 1 Kokousedustajien toteaminen

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2014 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO I. TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2014... 4 1.1. KUNTAYHTYMÄN KEHITYS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 4 1.2. KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

14.4.2011 1 Yhtymähallitus 4/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

14.4.2011 1 Yhtymähallitus 4/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 14.4.2011 1 KOKOUSAIKA 14.4.2011 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 43 : Kokouksen avaus... 3 Yh 44 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Yhtymähallitus 5/ klo Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo

Yhtymähallitus 5/ klo Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo 30.5.2017 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 30.5.2017 klo 15.00 Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20 Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 64 : Kokouksen avaus... 3 Yh 65 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Amisto LOVIISA, Johtajankatu 12, LOVIISA

Amisto LOVIISA, Johtajankatu 12, LOVIISA 19.5.2011 1 KOKOUSAIKA 19.5.2011 klo 17.15-18.55 KOKOUSPAIKKA Amisto LOVIISA, Johtajankatu 12, LOVIISA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 55 : Kokouksen avaus... 3 Yh 56 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

22.1.2013 1 Yhtymähallitus 1/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

22.1.2013 1 Yhtymähallitus 1/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 22.1.2013 1 KOKOUSAIKA 22.1.2013 klo 17.15-18.57 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 1 : Kokouksen avaus 3 Yh 2 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

25.2.2010 1 Yhtymähallitus 2/2010. Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo

25.2.2010 1 Yhtymähallitus 2/2010. Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo 25.2.2010 1 KOKOUSAIKA 25.2.2010 klo 17.15-19.08 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 20 : Kokouksen avaus... 3 Yh 21 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 9.11.2010, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 15 : Kokouksen avaus... 3 YV 16 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

15.4.2010 1 Yhtymähallitus 4/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

15.4.2010 1 Yhtymähallitus 4/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 15.4.2010 1 KOKOUSAIKA 15.4.2010 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 46 : Kokouksen avaus...3 Yh 47 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös (liite 1.).

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös (liite 1.). Eversheds Asianajotoimisto Oy Fabianinkatu 29 B 00100 Helsinki T: +358 (0)10 684 1300 F: +358 (0)10 684 1700 eversheds.fi Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA 2017 2019 817/13.130/2016 KH 10.10.2016 312 Valmistelu ja lisätiedustelut: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 0405141133, jari.kettunen@porvoo.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen 25.04.2016 Sivu 1 / 1 1816/2016 00.04.01.00 29 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh.

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

15.10.2013 1 Yhtymähallitus 8/2013

15.10.2013 1 Yhtymähallitus 8/2013 15.10.2013 1 KOKOUSAIKA 15.10.2013 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto Porvoo PERÄMIEHENTIE 6 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 119 : Kokouksen avaus... 3 Yh 120 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 23.5.2013 1 KOKOUSAIKA 23.5.2013 klo 17.00-18.22 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus... 3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne.

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne. Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (15) Aika 14.12.2017, klo 16:59-18:27 Paikka Ravintola August, Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

28.2.2012 1 Yhtymähallitus 21/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20,Porvoo

28.2.2012 1 Yhtymähallitus 21/2012. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20,Porvoo 28.2.2012 1 Yhtymähallitus 21/2012 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.15 20.10 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20,Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 15 : Kokouksen avaus... 3 Yh 16

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

24.9.2013 Yhtymähallitus 7/2013. AMISTO Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä

24.9.2013 Yhtymähallitus 7/2013. AMISTO Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä 24.9.2013 KOKOUSAIKA 24.9.2013 klo 17.15-19.05 KOKOUSPAIKKA AMISTO Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 104 : Kokouksen avaus... 3 Yh 105 : Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN VAIKUTUKSIA ITÄISEN UUDENMAAN MUUTOSTILANTEESSA POINT COLLEGE

OMISTAJAOHJAUKSEN VAIKUTUKSIA ITÄISEN UUDENMAAN MUUTOSTILANTEESSA POINT COLLEGE OMISTAJAOHJAUKSEN VAIKUTUKSIA ITÄISEN UUDENMAAN MUUTOSTILANTEESSA POINT COLLEGE TAUSTA: Asukasmäärät: Porvoo 50 000 / Itäinen Uusimaa 95 000 Itäisellä Uudellamaalla toimii neljä ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) KOKOUSKUTSU KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017 Aika: 30.5.2017 klo 19.00 - Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot