TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA Hyväksytty yhtymävaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa

2

3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat Kuntayhtymän muodostuminen ja jäsenkuntien osuudet Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Tukipalvelut Yhteistoiminta ja yhteistyöryhmä Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus Toisen asteen koulutus, Porvoon ammattiopisto, Amisto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän meneillään olevat ja vuonna 2013 päättyneet projektit Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kuntayhtymän tuloslaskelman toteutuminen Investointiosan toteutuminen Kuntayhtymän rahoitusosan toteutuminen III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kuntayhtymän tuloslaskelmavertailu Kuntayhtymän rahoituslaskelmavertailu Kuntayhtymän tasevertailu Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Poistosuunnitelma IV LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän talouteen V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ VI LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista Käytössä olleet tositelajit Kirjanpidon menetelmäkuvaus... 69

4 1 I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA KUNTAYHTYMÄN KEHITYS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT Vuoden 2013 aikana kuntayhtymällä oli järjestämisluvan mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa 1385 valtion rahoitukseen oikeuttavaa koulutuspaikkaa. Opetusja kulttuuriministeriö päätti korottaa kuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen paikkoja vuodelle paikkaa, vuodelle paikkaa ja vuodelle paikkaa eli yhteensä 55 paikkaa. Tämä on merkittävä lisäresurssi kuntayhtymälle ja sen ponnisteluille nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koulutuspaikkojen leikkaamisen kohtuullistamisesta johti ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen leikkaukseen vuosina Yksikköhintojen leikkaukset ovat ,5 % ja ,7 % eli yhteensä 4,2 %. Lisäksi OKM päätti jättää inflaatiokorotukset tekemättä em. vuosien aikana, jonka vaikutus on n. 2 % vuotta kohden. Kokonaisleikkaukset ovat siten 10 % luokkaa vuosi 2016 mukaan lukien. Hallitus päätti vielä rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpanosta. Se tulee edelleen tuntuvasti kiristämään koulutuksen järjestäjien taloutta. Vuosi 2013 tullaankin muistamaan erittäin ikävistä taloudellisista päätöksistä, jotka tulevat heijastumaan pitkälle ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen. Jäsenkuntien panostukset nuorten ammatilliseen koulutukseen rajoittuivat kuntien puolesta otettujen vanhojen lainojen lyhennyksiin ja korkoihin. Porvoon kaupunki päätti ns. tilatyöryhmän työn pohjalta, että toisen asteen ammatillinen koulutus keskitetään yhden campuksen mallin mukaisesti Perämiehentien alueelle. Kuntayhtymän lähivuodet tulevat olemaan haasteellisia kiinteistöratkaisujen osalta. Pomo-talon tuleva käyttö ja Perämiehentien uudisrakennus odottavat edelleen ratkaisua. Monet henkilöstöjohtamista linjaavat suunnitelmat, kuten työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ajoitettiin vuosille Niinpä kulunut vuosi oli käyttöönotettujen menettelytapojen vakiinnuttamisen vuosi. Lisäksi kehitettiin laadukasta työyhteisöviestintää, yhdenmukaistettiin palaverikäytäntöjä sekä hiottiin esimiesten viestintätaitoja muutostilanteissa. Henkilöstörakennetta ja eläkepoistumaa selvitettiin sekä ennakoitiin osaamis- ja työvoimatarvetta tulevina vuosina. Vuonna 2013 toteutettiin Amiston Askolan toimipisteen peruskorjauksesta sähkö- ja talotekniikan osastojen alueet. Koko toimipisteen saneeraus saatetaan loppuun vuonna 2014, jolloin peruskorjataan kone- ja metallitekniikan osasto. Amiston vuoden 2013 toiminta oli taloudellisessa mielessä erittäin haastava. Vuosikatteen alijäämä ja poistojen kattamattomuus on saatava korjattua yhtymävaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Opetustoiminnassa Amiston kansainvälinen toiminta ja opetuksen kehitystyö korostuivat. Ammatillista koulutusta myös myytiin suoraan Venäjälle, joka on erinomainen suoritus. Edupolin liikevaihto kasvoi 1,4 % ja kokonaistuotot 0,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto oli 16,61 M. Kokonaistuottoja kertyi 18,05 M. Liikelaitoksen operatiivinen tulos oli 0,127 miljoonaa euroa, joka ylitti hieman asetetun tulostavoitteen. Edupoli myi toimintavuonna kaksi osakehuoneistoa, joista toinen oli Sipoon toimipisteen liikehuoneisto. Tuloksessa on myytyjen osakehuoneistojen myyntivoittojen tuloutuksia 0,198 miljoonaa euroa. Tulosta voidaan pitää kohtuullisena näinä säästöjen ja leikkausten luvattuna aikana. Edupolissa oli opiskelijoita toimintavuonna , joista 22 % oli maahanmuuttajataustaisia. Porvoon toimipiste oli toiminnallisesti suurin.

5 2 Oppisopimuskoulutuksessa vuoden 2013 laskentapäivien keskiarvona oppisopimuksia oli 646 kappaletta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tai tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen johtavia sopimuksia oli 364. Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 277 sopimusta. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisista opinnoista 77 % hankittiin kuntayhtymän omista oppilaitoksista. Kuluvana vuonna oppisopimuskeskuksen toimintaresursseja leikattiin tuntuvasti. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tekemiseen oikeuttavaa lisäkoulutuskiintiötä pienennettiin valtion säästötoimien yhteydessä 545 sopimuksesta 370 sopimukseen. Tämä merkitsi uusien lisäkoulutussopimusten hetkellistä jäädyttämistä. Leikkauksia kompensoi perustutkintojen kysynnän kasvu sekä nuorisotakuun toteuttamisen valtionavustukset: nuorille peruskoulunsa päättäville suunnattu korotettu koulutuskorvaus sekä nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO. Ensin mainittu madalsi nuoren palkkaamisen kynnystä korkeamman koulutuskorvauksen avulla. NAO puolestaan toi jonkin verran lisäkoulutuspaikkoja, joita voitiin käyttää alle 29-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien opiskelijoiden oppisopimuskoulutukseen. Muutokset olivat nopeita, eikä niitä vielä täysin osattu ennakoida toimintasuunnitelmassa. Toisaalta asetetut tavoitteet: työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun parantaminen, parempi yritysneuvonnan osaaminen, viestinnän selkeyttäminen ja toiminnan laadun parantaminen edistävät myös työskentelyä nuorentuvan asiakaskunnan kanssa. Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 1,51 M euroa, joka vaatii sekä strategisia että nopeita operatiivisia toimia. Pitkällä jänteellä kuntayhtymän on katettava poistot täysimääräisinä, jotta terve talous säilyy. Kiitän yhtymähallitusta ja yhtymävaltuustoa tärkeästä työstä ja arvokkaasta tuesta, koko kuntayhtymän henkilökuntaa erinomaisesti toteutetusta vuodesta sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Markku Kantonen johtava rehtori

6 3 Huomionosoitukset Ansio- ja kunniamerkit Tasavallan presidentti on myöntänyt Pentti Suursalmelle Suomen Leijonan ritarimerkin, Pekka Heikkilälle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin ja Päivi Karlssonille Suomen Leijonan ansioristin. Kunniamerkit luovutettiin tiistaina opetusravintola Iriksessä yhtymähallituksen puheenjohtajan Hannu Moilasen toimesta. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on muistanut ansioituneita luottamus- ja toimihenkilöitään seuraavasti: Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 40 v:n palveluksesta Tuire Talander, toimistosihteeri Perämiehentie 6, Porvoo Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 v:n palveluksesta Hannele Forslund, lehtori Matti Saarenvirta, ammattimies Perämiehentie 6, Porvoo Perämiehentie 6, Porvoo Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki 20 v:n palveluksesta Rainer Frondelius, tuntiopettaja Kristina Rosqvist-Vaittinen, kouluttaja Seppo Salento, tuntiopettaja Petri Simander, koulutustarkastaja Loviisa Edupoli Askola Oppisopimustoimisto Ansiomerkit luovutettiin

7 1.2 KUNTAYHTYMÄN MUODOSTUMINEN JA JÄSENKUNTIEN OSUUDET Kuntayhtymä Itä-Uudenmaan suomenkielisen ammattikoulun kuntainliitto perustettiin 11. päivänä kesäkuuta 1958 Porvoon kaupungissa ja sen kotipaikka on ollut alkaen Porvoon kaupunki. Uudenmaan lääninhallituksen hyväksymän perussääntömuutoksen yhteydessä muutettiin kuntainliiton nimi Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntainliitoksi ja kunnallislain muutoksen yhteydessä alkaen Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän nimi muutettiin uudella perussopimuksella v.1997 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäksi. Kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Porvoon ammattiopistoa, Amistoa ja Edupolia Jäsenkuntien omistusosuudet Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän omaisuuteen määräytyy kunkin kunnan varaamien osuuksien mukaan: KUNTA OSUUDET OSUUDET Edupoli Loviisa Porvoo Askola Lapinjärvi 7 3 Myrskylä 5 5 Orimattila 1 1 Pornainen 9 9 Pukkila 4 4 Sipoo Yhteensä ============================

8 5 1.3 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Organisaatiokaavio Yhtymävaltuusto Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan kutakin alkavaa viittätoista (15) osuutta kohti kuitenkin enintään viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Heillä on käytössään äänivalta, joka yhteensä vastaa jäsenkunnan osuuksien määrää siinä toiminnassa, jota äänestys koskee. Jäsenkunnan äänivalta jakaantuu jäsenkunnan saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Yhtymävaltuustossa voi yhden jäsenkunnan edustajien yhteinen äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä ääntä vailla sama kuin muiden yhtymävaltuustossa läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä. Jäsenkunnat ovat valinneet kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaudelle seuraavat henkilöt: JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA Jouni Vilkki Heli Hämäläinen Askola Asko Pitkänen Erkki Pusula Askola Teri Kainulainen Markku Lautamäki Lapinjärvi Otto Andersson Bo Lindfors Loviisa Jaakko Isotalo, I varapuheenjohtaja Hannu Ikonen Loviisa Pekka Heikkilä Jorma Törnroos Loviisa Mika Lindqvist Marjut Helske Myrskylä Ari Anttila Päivi Koskimaa Orimattila Risto Piirainen Jaakko Nurmi Pornainen Taru Tujunen, puheenjohtaja Juha Kittilä Porvoo Ulf Backman, II varapuheenjohtaja Anders Rosengren Porvoo Malin Häggqvist Catharina von Schoultz Porvoo Juha Jokinen Pekka Otollinen Porvoo Leila Nurmilaakso Minna Siltala-Nyman Porvoo Timo Hildén Merja Airismaa Pukkila Matti Kalvia Kasper Nyberg Sipoo Pirkko Buddas Jari Nieminen Sipoo

9 6 Kokous Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen - Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen merkitseminen tiedoksi - Kokouspalkkioiden vahvistaminen - Yhtymähallituksen vaali - Tarkastuslautakunnan valinta - Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavan yhteisön valinta toimikaudeksi Kokous Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelma hyväksyminen - Talousarvion 2013 muutos: Hanke 83 Amisto Askolan peruskorjaus osa II: Korotettiin määrärahaa eurolla Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt toimikaudelle : jäsenet Marjut Helske, puheenjohtaja Myrskylä Seija Hämäläinen, varapuheenjohtaja Askola Anna Kajander Sipoo Juhani Pessala Porvoo Jari Vettenranta Askola varajäsenet Lasse Virén Myrskylä Toini Schroderus Loviisa Markku Rintala Sipoo Tim Hildén Pukkila Saga Simelius-Nieminen Askola Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt toimikaudelle : jäsenet Pirkko Buddas, puheenjohtaja Sipoo Timo Hildén, varapuheenjohtaja Pukkila Marjut Helske Myrskylä Terhi Niinikoski Pornainen Jari Rissanen Porvoo varajäsenet Linda Kallas Pukkila Anne-Mari Mäkelä Lapinjärvi Timo Salminen Myrskylä Tuomo Hasu Lapinjärvi Jari Vettenranta Askola Tarkastuslautakunnan tarkoituksena on kuntalain mukaisella arvioinnillaan myötävaikuttaa kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin suunnitelmallisen ja tehokkaan toiminnan sekä huolellisen taloudenhoidon toteutumiseen. Tarkastuslautakunta on kokoontunut toimintavuonna 2013 kuusi kertaa. Kolme kertaa vanhassa kokoonpanossa ja kolme uudessa toimikaudeksi valitussa kokoonpanossa. Kokouksissa kirjattiin kaikkiaan 46 päätöstä. Lautakunnan avuksi on ostettu tukipalveluja tilintarkastusyhteisöltä. Tarkastuslautakunta on perehtynyt toimikausisuunnitelmansa ja vuosiohjelmansa mukaisesti kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin hallintoon, talouteen ja eri toimintayksiköiden toimintaan. Tarkastuslautakunta on seurannut kuntayhtymän stra-

10 7 tegisten tavoitteiden toimeenpanoa ja valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on tehnyt työkokouksissaan havaintoja kuntayhtymän palvelutuotannosta haastattelemalla johtavia viranhaltijoita sekä toimintayksiköiden henkilöstöä. Tarkastuslautakunta on vuonna 2013 tutustunut oppisopimustoimiston, Keravan toimipisteen, Edupolin teknisen toimialan ja työvoimakoulutuksen toimintaan sekä koulutuskuntayhtymän toimintaan. Toimikauden tilintarkastusyhteisönä toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana vuonna 2013 on toiminut JHTT Ilpo Malinen ja avustavana tilintarkastajana Antti Kärkkäinen. Tilintarkastuksen tarkoituksena on toiminnallaan edistää hallinnon lainmukaisuutta ja sisäisen valvonnan toimivuutta sekä valtionosuusperusteiden, kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta. Lakimääräisten tehtävien lisäksi tilintarkastus on tuottanut havaintoja hallinnon ja taloudenhoidon toimintaprosesseista. Tilintarkastaja on raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle Yhtymähallitus Kaudelle yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: jäsenet Antti Mattila, puheenjohtaja Porvoo Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Loviisa Rainer Busk Porvoo Mervi Heljanko Askola Anna-Kaarina Kippola Loviisa Bodil Lund Porvoo Matti Kalvia Sipoo Tapio Patrakka Porvoo Taisto Uutinen Loviisa varajäsenet Juha-Pekka Siltala Porvoo Aki Virkki Loviisa Karl af Hällström Porvoo Leila Nurmilaakso Porvoo Asko Vilamaa Loviisa Anne Grönqvist Porvoo Ari Koivisto Lapinjärvi Tarja Söderlund Sipoo Merja Grönberg Loviisa Kaudelle yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: jäsenet Hannu Moilanen, puheenjohtaja Porvoo Anne Berg, varapuheenjohtaja Askola Veikko Ekström Loviisa Pekka Heikkilä Loviisa Seija Hämäläinen Askola Antti-Matti Laitala Sipoo Markku Lautamäki Lapinjärvi Bodil Lund Porvoo Raija Tölkkö Porvoo

11 8 varajäsenet Mirja Suhonen Porvoo Jukka Lehtimäki Pukkila Erika Kähärä Loviisa Saga Simelius-Nieminen Askola Ari Koivisto Lapinjärvi Pentti Sittnikow Sipoo Sari Nurmi Lapinjärvi Mia Heijnsbroek-Wirén Loviisa Juha Suuronen Sipoo Esittelijöinä ovat toimineet rehtori Markku Kantonen (Edupoli), rehtori Pentti Suursalmi (Amisto) sekä johtava rehtori Markku Kantonen ja hallintojohtaja Maija Penttilä kuntayhtymän yhteisissä asioissa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Maija Penttilä. Vuonna 2013 yhtymähallitus kokoontui 9 kertaa.

12 Liikelaitoksen hallinto Edupolin johtokunta Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisuudessa sen nimeämä johtokunta. Edupolin toiminnassa noudatetaan aikuiskoulutuskeskuksia koskevia lakeja ja asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia sääntöjä. Kokouksessaan yhtymähallitus valitsi Edupoliin johtokuntaan seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Ulf Backman Porvoo varapuheenjoht. Jaakko Isotalo Loviisa Markku Aaltovirta Porvoo Gunnel Laukas Loviisa Satu Mäntyranta Porvoo, työmarkkina - järj.edust. Taru Ollila Pukkila Jouko Turpeinen Loviisa, EK:n edustaja varajäsenet: Rainer Busk Porvoo Sari Eriksson alkaen Loviisa Mirja Suhonen Porvoo Nina Björkman-Nystén Loviisa Tuomas Jakovesi Porvoo Heikki Majakallio Pukkila Ismo Kokko Loviisa Kokouksessaan yhtymähallitus valitsi Edupoliin johtokuntaan toimikaudekseen seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Ulf Backman Porvoo Varapuheenjoht. Jaakko Isotalo Loviisa Taru Ollila Pukkila Reijo Mokka Porvoo Juha Virkki Pornainen Merja Wilkman Porvoo Hannele Ugur Helsinki Varajäsenet: Gunnel Laukas Loviisa Erika Kähärä Loviisa Heikki Majakallio Pukkila Jouni Vilkki Askola Anne Berg Askola Jouko Turpeinen Loviisa Jari Pischow Helsinki. Muut kokouksiin osallistujat: Yhtymähallituksen edustaja Opettajakunnan edustaja Apulaisrehtori Veikko Ekström Kirsi-Marja Ollikainen, varsinainen jäsen Kerstin Rikberg, ensimmäinen varajäsen Veera Wejberg, toinen varajäsen Laila Erävalo

13 10 Muun henkilökunnan edustaja Tanja Kurki-Suonio, varajäsen Sinikka Väisänen Esittelijät: Rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava toimien samalla sihteerinä. Toimintavuonna 2013 johtokunta kokoontui 9 kertaa Kuntayhtymän johtoryhmä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet henkilökunnan edustajat Markku Kantonen Pentti Suursalmi Maija Penttilä, sihteeri Britt-Marie Kylmänen Tarja Muurinen Toimintavuonna 2013 kuntayhtymän johtoryhmä kokoontui 5 kertaa. 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Lakisääteiset tehtävät Uusia lakisääteisiä tehtäviä kuntayhtymälle ei ole vuoden aikana tullut Merkittävät poikkeamat tilivuoden talousarvioon ja talouden kehitys Koko kuntayhtymän talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa kuntayhtymän tuloksen olevan euroa alijäämäinen. Muun kuntayhtymän tulos osoittaa euron alijäämää. Talousarvio oli laadittu euroa alijäämäiseksi. Alijäämä muodostui pääosin siitä, että Amisto ei yltänyt talousarviossa asetettuun peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteeseen. Edupolin talousarviossa oli varauduttu euron ylijäämään. Lopullinen tulos on ylijäämäinen euroa. Tulos sisältää osakkeiden myyntivoittoja euroa. Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat euroa, josta myyntituottojen osuus oli euroa. Laskua edellisvuoden toimintatuottoihin on 1,1 prosenttia. Kuntayhtymän henkilöstökulut olivat euroa, mikä on 101,7 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Edellisvuonna henkilöstökulut olivat euroa eli laskua edellisvuoteen on 0,3 prosenttia. Henkilöstökulujen osuus ulkoisista toimintatuotoista oli 68,5 prosenttia. Amiston henkilöstökulut olivat euroa, Edupolin euroa ja Konsernipalveluiden euroa. Kuntayhtymän ulkoiset palvelujen ostot olivat euroa. Aineita ja tarvikkeita hankittiin eurolla. Avustukset ja muut toimintakulut olivat euroa. Kuntayhtymän toimintakate oli euroa ylijäämäinen eli toimintatuotot riittivät kattamaan kaikki kuntayhtymän toimintakulut. Rahoituskuluja kuntayhtymälle kertyi euroa.

14 11 Poistoja kirjattiin yhteensä euroa. Poistot laskettiin valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Toiminta- ja rahoituskulujen jälkeinen vuosikate riitti kattamaan 21,3 prosenttia poistoista Tilikauden jälkeen tapahtuneet oleelliset muutokset Hallituksen kehysriihi kokoontuu Kehysriihessä on tarkoitus sopia mm. opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan lisäsäästöistä. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan OKM:n säästötavoite on 260 M. Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa säästötavoitteen kohdentumisesta ammatilliseen koulutukseen eikä sen kohdentumisesta kuntayhtymään. Lisäsäästöihin on kuitenkin syytä varautua. Porvoon Amiston tilikauden tulos - 1,8 M oli odotettua huonompi. Huolestuttavinta on toimintakatteen muodostuminen alijäämäiseksi. Vuoden 2014 osalta Amisto on käynnistänyt toimenpiteitä, joilla varmistetaan toimintakatteen ja vuosikatteen toteutuminen positiivisena. Toimintatapojen kehittämisellä ja säästötoimenpiteillä Amisto pyrkii myös saavuttamaan kuntayhtymän vuodelle 2018 ulottuvassa strategiassa määritellyn tavoitteen poistojen täysimääräisestä kattamisesta tulorahoituksella Tilinpäätöksen vaikutus tulevan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Tilinpäätöksellä ei ole oleellisia vaikutuksia vahvistetun taloussuunnitelman toteutumiseen. 1.5 TUKIPALVELUT Tukipalveluiden henkilöstöä kesäretkellä Suomenlinnassa

15 Toiminta Tukipalvelut muodostavat yhdessä Oppisopimuskeskuksen kanssa konsernipalveluiden kokonaisuuden. Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöt, tietotekniikkapalvelut ja keskitetyt hankintapalvelut, jotka tuotetaan tilaajien kanssa yhteisesti sovittujen palvelusopimusten mukaisesti kuntayhtymän oppilaitoksille ja Oppisopimuskeskukselle. Hallintopalveluiden osalta Amiston palvelusopimusta laajennettiin koskemaan aiempien taloushallintopalveluiden lisäksi talousarvion laadinnan ja talouden raportoinnin. Muilta osin Tukipalveluiden palvelukokonaisuudet pysyivät pääosin entisen sisältöisinä. Tukipalveluiden tehtäväalueena ovat: kuntayhtymän taloushallinnon kehittäminen ja koordinointi talousarvion kokoaminen ja seuranta, tilinpäätöksen laatiminen, kuntayhtymän kirjanpidon, palkanlaskennan ja rahoituksen hoitaminen kuntayhtymän yhteisten tietohallintopalvelujen järjestäminen kuntayhtymän yleishallinnon ja puhelinvaihdepalveluiden järjestäminen keskusarkiston ylläpito- ja palvelutehtävät lainsäädännön kehityksen seuraaminen, valtionosuusasioissa edunvalvonta ja asiantuntijana toimiminen kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen hoito- ja rakennuttamistehtävät lukuun ottamatta Vantaan toimipistettä hankintojen ohjeistaminen ja taloudellisesti merkittävien hankintojen kilpailuttaminen ja toteuttaminen Tukipalvelut ylläpitää henkilöstönsä osaamista erilaisten ammatillisten koulutuspäivien ja lyhyt kurssien avulla. Vuoden 2013 aikana Tukipalveluiden koko henkilökunta osallistui liikelaitos Edupolilta ostettuun asiakaspalvelukoulutukseen. Samoin EA1 ja Työturvallisuuskortteja ylläpidettiin sisäisenä koulutuksena. Ulkopuolisia koulutuksia hyödynnettiin tarpeen mukaan. Yhteensä koulutuspäiviä oli 126 kappaletta eli 3,3 päivää jokaista työntekijää kohden. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan , että kokousten esityslistat lähetetään yhtymähallituksen jäsenille sähköpostilla. Samaan päätökseen liittyen kuntayhtymä hankki yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle tablet-tietokoneet kokoustyöskentelyä varten. Koko kuntayhtymää koskevista hankintakilpailutuksista toteutettiin omana työnä työterveyshuollon, sähköenergian ja tilintarkastuspalveluiden sekä Amisto Askolan toimipisteen peruskorjauksen edellyttämän lainarahoituksen kilpailuttaminen. Aiemmin kilpailutetuista vaihtomattopalveluissa ja vartiointipalveluissa otettiin optiovuodet käyttöön. KL Kuntahankinnat Oy:n toteuttamiin kilpailutuksiin sitouduttiin mm. it-laitteiden, matkapuhelinlaitteiden ja toimistokalusteiden hankintasopimusten osalta. Tietohallintoyksikön keskeisimmät hankkeet vuonna 2013 olivat Hallinto- ja Opetus toimialueiden yhdistäminen, Office 365 pilvipalvelun käyttöönotto sekä langattoman verkon laajennustyöt ja sen suorituskyvyn nostamiseksi tehdyt kehittämistoimet. Merkittävää oli myös päätelaitteita, erityisesti tabletteja koskevan päätelaitelinjauksen luonti sekä sovellusten kehityskeskustelukäytännön aloittaminen. Kuntayhtymän siivoojat osallistuivat Siivoustyön ergonomia, turvallinen siivous ja työssä jaksaminen -koulutukseen Koulutuksen myötä päivitetty ergonominen työskentely edellytti joitakin uudistuksia työmenetelmiin ja työvälineisiin. Työskentelyä helpottavien koneiden määrää lisättiin eri toimipisteissä ja koneiden käyttöä monipuolistettiin työskentelyn helpottamiseksi ja keventämiseksi.

16 13 Askolan toimipisteen sähkö- ja lvi-osastojen remontti alkoi , minkä johdosta alueet suljettiin. Tämä aiheutti siivoojaresurssitarpeen vähenemisen ko. toimipisteessä. Kaikille siivoojille voitiin kuitenkin taata töitä erilaisin loma- ja yötyövapaajärjestelyin. Pitkät vuosilomat sijaistettiin ilman ulkopuolisia ostopalveluita. Ostopalveluita käytettiin vain erillisiä telineitä tai nostureita vaatineissa ikkunanpesuissa. Kiinteistöhuolto on hoitanut palvelusopimusten mukaiset kiinteistöhoitotehtävät omana työnään sekä tietyiltä osin hyödyntänyt luotettavien yhteistyökumppaneiden tarjoamia ostopalveluita. Kiinteistöhuolto on osallistunut Askolan toimipisteen sisäpuolisen peruskorjauksen toteutukseen tilaajan edustajana. Peruskorjaus jatkuu ja saatetaan loppuun vuonna Kiinteistöhuolto on tilaajan edustajana toteuttanut Pomo-talon peltikaton uusimisen ja Perämiehentien pukuhuoneitten alakattojen uusimisen. Alakattojen valaistus varustettiin liiketunnistimilla, mikä edesauttaa strategian mukaisia energiansäästötavoitteita. Maija Penttilä hallintojohtaja 1.6 YHTEISTOIMINTA JA YHTEISTYÖRYHMÄ Yhteistyöryhmä, työsuojelutoiminta ja yhteistoimintamenettely Kuntayhtymän yhteistyöryhmä toimii sekä työsuojelutoimikuntana että työnantajan ja työntekijöiden välisenä toimielimenä henkilöstön työskentelyolosuhteisiin vaikuttavissa sekä yhteistoimintamenettelyyn piiriin kuuluvissa asioissa. Työsuojeluhenkilöstö ja yhteistyöryhmän jäsenet 2013: Työnantajan edustajat: Varsinainen jäsen: Edustaa: Varajäsen: Antti Mattila, puheenjohtaja yhtymähallitus Anna Hiltunen Markku Kantonen konserni Maija Penttilä Pentti Suursalmi, sihteeri työsuojelupäällikkö kuntayhtymä Yhtymähallituksen vaihduttua kesällä 2013 yhteistyöryhmän työnantajan edustajaksi valittiin Hannu Moilanen ja hänen varajäseneksi Raija Tölkkö. Hannu Moilanen valittiin myös yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi loppuvuodeksi Työsuojeluhenkilöstö: Varsinainen jäsen: Olli Papinoja, TSV Juha Naumanen, TSV Edustaa: Amisto, kuntayhtymä Åsa Stenström, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Riikka Hyttinen, 2. työsuojeluvaravaltuutettu Edupoli 1. työsuojeluvaravaltuutettu Satu Lagerroos, 2. työsuojeluvaravaltuutettu

17 14 Yhteistyöryhmän muut jäsenet Edustaa: Varajäsen: Marja Hasu Jyty ry. Erja Rasmus Kirsti Hiltunen JHL ry. Tuula Vaarimo Sari Maunula JUKO ry. Satu Merimaa Jukka Ylipiha, varapuh.johtaja JUKO ry. Tanja Holmberg JUKO ry. Raine Salminen Kirsi-Marja Ollikainen JUKO ry. Veera Wejberg Kuntayhtymän yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 42 pykälää. Ilmoitusasioina henkilöstön edustajille kerrottiin kuntayhtymässä meneillään olevista suunnitelmista ja muista ajankohtaisista asioista. Keskeisiä asioita olivat mm: - Kuntayhtymän henkilöstöraportti - Kuntayhtymän tilinpäätös Työterveyshuollon kustannusten anominen Kelalta - Talous- ja toimintasuunnitelma Vuoden työpaikka 2013 Vuoden 2013 lopulla järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaalit ja valituiksi tulivat: Olli Papinoja työsuojeluvaltuutettu Amisto ja kuntayhtymä Kristiina Leinonen 1. varavaltuutettu Katja Forss 2. varavaltuutettu Juha Naumanen työsuojeluvaltuutettu Edupoli Satu Lagerroos 1. varavaltuutettu Pia Talja 2. varavaltuutettu Työhyvinvointi Työhyvinvointi organisoitiin uudelleen vuoden 2011 aikana. TYHY-ryhmän muodostivat työsuojelupäällikkö, -valtuutetut, henkilöstön kehittämispäällikkö ja työterveyshuollon edustaja. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön 2012 alusta lähtien. Vuoden 2013 aikana seurattiin tyhy-toiminnan toteutumista ja arvioitiin toimintaa mm. tilinpäätös- ja henkilöstöraportin tietojen sekä tyhy-ringeiltä saadun palautteen pohjalta. Tyhy-ringit Amistolle ja Edupolille perustettiin eri henkilöstöryhmien edustajista muodostuvat Tyhy-ringit. Konsernipalvelulla on omat edustajansa molemmissa ringeissä. Tyhyringit tekevät työhyvinvointiin liittyviä kehittämisehdotuksia TYHY-ryhmälle. Virkistystiimi Virkistystiimi toteutti talousarviomäärärahojen (6000 ) puitteissa työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvää toimintaa myös vuoden 2013 aikana. Virkistystiimi koostuu Amiston ja Edupolin työsuojeluvaltuutetuista ja henkilöstön edustajista. Jäseninä olivat: Olli Papinoja, Irene Niemi, Sari Maunula, Juha Naumanen ja Veera Wejberg. Virkistystiimi kokoontui kaksi kertaa vuonna Huhtikuussa 2013 tehtiin kylpylämatka Tallink Spahan 45:n kuntayhtymäläisen voimin välisenä aikana KY:n henkilöstöllä oli mahdollisuus käydä katsomassa Pornaislaisen Filisteri-teatterin esittämää Juokse vaimosi edestä komediaa.

18 15 Tarjousta käytti 18 KY:n henkilöä. Lippujen hinta oli 10. Pääosaa esitti Askolan sähköosaston opettaja Seppo Salento toteutettiin konsertti- ja teatterimatka Helsinkiin. 25 henkilöä oli Kulttuuritalolla kuuntelemassa Kari Tapion muistokonserttia ja 34 henkilöä kaupunginteatterissa katsomassa Hotelli Paradisoa. Kulttuuriseteleitä saatiin 2 kertaa vuoden aikana/henkilö/nippu 50 %:n omavastuulla kuntayhtymän henkilöstön käyttöön. Lippuvihkojen menekki oli 390 kpl. Ne olivat jakelussa ennen hiihtolomaviikkoa ja ennen syyslomaviikkoa. Vuoden 2013 määrärahoista saatiin vielä varattua 43 lippua Helsingin musiikkitaloon pidettävään uudenvuoden wieniläis-konserttiin, jossa esiintyi kuulu Schönbrunnin linnanorkesteri. Kaikki liput varattiin ennätysvauhtia 30 :n omavastuulla. Bussikuljetusta ei tähän tapahtumaan järjestetty. Pikkujoulua vietettiin Ravintola Iiriksessä. Kerhot Virkistystiimin operoima kerhotoiminta on vilkasta. Kerhoissa pelattiin erilaisia pallopelejä, jumpattiin, harjoiteltiin ohjatusti kuntosalilla ja taivuttiin Pilateksen saloihin. Virkistysalue Kuntayhtymän henkilöstölle vuokraama mökki Rönnäsissä oli vilkkaassa käytössä erityisesti kesän ja viikonloppujen aikana. Kuntayhtymän kuoro Kuoro on esiintynyt keväällä Paahtimossa ja kuntayhtymän pikkujouluissa. Pentti Suursalmi työsuojelupäällikkö 1.7 ITÄ-UUDENMAAN OPPISOPIMUSKESKUS Vuoden 2013 laskentapäivien keskiarvona oppisopimuksia oli 646 kappaletta. Perustutkintoon opiskeli 277, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon 358 ja tutkintoon johtamattomaan lisäkoulutukseen kuusi opiskelijaa. Oppisopimuksen lisäkoulutuksen kiintiöityä paikkamäärää leikattiin tuntuvasti. Leikkaus koski ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkintoon johtamatonta lisäkoulutusta. Talousarvio laadittiin ensimmäisen paikkaennusteen mukaisesti 319 lisäkoulutuspaikalle. Määräksi vahvistui lopulta 370 lisäkoulutuspaikkaa (ent. 545), joka alittui kuudella opiskelijalla. Ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen kysyntä laski ja korvautui tutkintotavoitteisella koulutuksella. Perustutkinnot jatkoivat tasaista kasvuaan, määrä jäi kuitenkin hieman tavoitteesta. Nuorisotakuun myötä opiskelijoiden keski-ikä laski 40 ikävuodesta 37 vuoteen. Miesten osuus nousi kolme prosenttiyksikköä, opiskelijoista oli naisia 53% ja miehiä 47%. Opiskelijan kotipaikkakunnan mukaan parhaiten olivat edustettuna Porvoo (211), Loviisa (56) ja Helsinki (54). Suosituimpia tutkintoja olivat liiketalouden perustutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kemianteollisuuden ammattitutkinto ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto.

19 16 Oppisopimuskeskuksessa toteutettiin kuluneen vuoden aikana useita kehittämishankkeita. OPHn rahoittama vertaisarviointihanke jatkui vielä toisen vuoden. Itä- Uudenmaan oppisopimuskeskuksen koordinoimassa hankkeessa partnereina olivat Helsingin kaupungin, Omnian, Hyrian, Keudan sekä Point Collegen oppisopimustoimijat. OKMn myöntämän valtionavustuksen turvin kehitettiin oppisopimuksen työpaikkakouluttajille suunnattua verkko-oppimisympäristöä. Lisäksi vuonna 2013 peruskoulun päättäneille nuorille oli tarjolla korotettua koulutuskorvausta, suuruudeltaan 800 euroa/kk. Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) puitteissa tarjottiin lisäkoulutusta vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille. Sisäisen kehittämistyön teemoja olivat uusien työnantajakontaktien seurannan tehostaminen, työssä oppimisen suunnitelman asteittainen käyttöönotto, oppisopimuksen päättämisvaiheen käytäntöjen täsmentäminen ja esitemateriaalin uudistus. Materiaalin uudistus, työnantajakontaktoinnin seuranta ja oppisopimuksen päättämisvaiheen ohjeistus valmistui. Sähköinen työssä oppimisen suunnitelma (TOS) pilotoitiin niiden tutkintojen osalta, joissa TOS ja oppilaitoksen näyttösuunnitelma oli mahdollista yhdistää samaan dokumenttiin. Laatutyön osalta lokakuussa 2013 toteutettiin sekä vertaisarviointi että ISO9001 seuranta-arviointi. Vertaisarviointi käsitteli oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuutta. Vertaisarvioinnin tuloksena täsmennettiin ja kehitettiin toimintaa kuvaavia mittareita. ISO9001 seuranta-arviointi käsitteli oppisopimuskoulutuksen ydinosaamista eli työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Poikkeamia ei havaittu. OKM ja OPH järjestivät syksyn kuluessa oppisopimuskoulutuksen järjestäjille road shown. Kiertueen tarkoituksena oli vahvistaa oppisopimustoimijoiden tietoisuutta siitä, millaisissa olosuhteissa oppisopimus voidaan säädösten mukaisesti solmia. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen henkilöstö osallistui täysimääräisenä ko. tapahtumaan Helsingissä. Oppisopimus on käytännöllinen tapa hankkia ja ylläpitää ammattitaitoa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on varaa valita, tutkintoja on likemmäs 400.

20 TOISEN ASTEEN KOULUTUS PORVOON AMMATTIOPISTO, AMISTO Johdanto Porvoon ammattiopiston, Amiston vuosi 2013 oli hieman kaksijakoinen. Toiminta kehittyi kaikilla rintamilla, mutta taloudellisesti vuoden tulos oli pettymys. Amiston talous pohjautuu pitkälti (86,8%) valtiolta saatavaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintarahoitukseen. Oppilaitos ei saavuttanut vuodelle 2013 asetettua kokonaisopiskelijamäärä ja siitä johtuen myös tilinpäätös oli voimakkaasti alijäämäinen. Amiston opiskelijavalinta alitti sille asetetut tavoitteet, koska hakijajoukko muodostui normaalia pienemmästä peruskoulun päättäneestä ikäluokasta. Vähäisten ensisijaisten hakijoiden vuoksi kaksi ryhmää jäi käynnistymättä: Loviisan autoalan ja Porvoon Perämiehentien painoviestinnän/painotekniikan koulutusohjelmat. Tämän lisäksi kokonaisopiskelijamäärään vaikuttaa vielä ennen edellistä yhteishakua tehty päätös rajoittaa opiskelijoiden sisäänottoa viidellä ryhmällä. Opiskelijamäärä alittui talousarviossa olleesta tavoitteesta yli 100 opiskelijan verran. Rahassa tämä merkitsee yli miljoonan euron pudotusta. Tämä on erityisen ikävää siitä johtuen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi järjestämislupaan vuodelle paikkaa lisää. Vuoden 2013 Amiston järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä oli siis Toinen seikka, joka vaikutti Amiston taloudelliseen tulokseen, oli opetusravintola Iriksen ja myymälä Nyytin tuloksen pieneneminen edellisistä vuosista. Maksullisen palvelutoiminnan supistuminen on ymmärrettävää koko Suomea ja myös Itä- Uuttamaata koettelevan taantuman johdosta. Laatu on ollut näkyvästi mukana koko tarkasteluvuoden ajan Amiston toiminnassa. Keväällä oppilaitos osallistui Opetushallituksen laatupalkintokilpailuun, menestystä ei tullut vielä, kokemusta kuitenkin runsaasti. Toinen laatuun liittyvä seikka onnistui sitä vastoin 100 %:sti. Edellisen vuoden aikana saatujen laatusertifikaattien mukainen toiminta auditoitiin vuoden lopulla ja Amiston toiminta todettiin edelleen laadukkaaksi ja sertifikaattien arvoiseksi. Laatutyössä Amisto oli aktiivinen partneri Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa Laatuhankkeessa (LARK laatu ammatillisen koulutuksen arkeen). Vesa-Pekka Kangas Inspecta Oy:stä oli kertomassa auditointituloksista Amisto kehitti edelleen toimintaansa, panostaen erityisesti opiskelijoiden ohjausja tukitoimintojen sekä toimintaprosessien kehittämiseen. Oppilaitoksen strategiatyö jatkui osana koko Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän strategian laadintaprosessia. Toiminnan ja osaamisen kehittäminen jatkui erilaisten kehittämisprojektien kautta. Keskeisiä asioita olivat edelleen opiskelijoiden ohjauksen tehostaminen, ja erityisopetuksen kehittäminen. Kokoavana tekijänä oli vuoden alussa käynnistynyt YHDESSÄ-hanke, jonka koordinaattori on Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toisena kumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke on jaettu useaan osaan, joissa on keskitytty opetussuunnitelmatyöhön pilottiryhmien avulla, ryhmänohjaukseen, erityisopetukseen ja tulevaisuuden haasteisiin. Edellisen lisäksi toimintaa on kehitetty Amiston ja kuntayhtymän omien projektien ja koulutusten kautta.

21 18 Kokonaisuutena Porvoon ammattiopiston toimintavuotta 2013 voidaan pitää taloudellista tulosta lukuun ottamatta kohtuullisen hyvänä. Toiminnat ovat edelleen kehittyneet. Tästä on osoituksena useita seikkoja: Sekä ulkoiset tahot että oma henkilöstö ovat nähneet oppilaitoksen toiminnan kehittyneen myönteisesti, vähäinen eronneiden ja keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä sekä Opetushallituksen tilastoista ilmenevä tuloksellisuusrahoituksen indeksin nousu 36 pisteellä. Opiskelijat esittelevät Amiston uutta brändiä Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa (TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN) Opiskelijamäärä Amiston opiskelijamäärä laski kevään yhteisvalinnan ja aikaisemmin tehtyjen rajoitusten vuoksi. Laskusta huolimatta kaikkien toimipisteiden opiskelijamäärä on kuitenkin melko hyvällä tasolla. Opiskelijamäärä ei ole laskenut syksyn aikana yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina eli opiskelijoiden tuki- ja ohjaustoimet ovat purreet positiivisessa mielessä. Ammattistartti-ryhmä on ollut usean keskeyttämistä tai eroamista harkinneen opiskelijan apuna. Siirto ryhmään on saanut opinnot jatkumaan. II-asteen opiskelijat toimipisteittäin 2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50 1 Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2009 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2009 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

1 Toimintakertomus... 4

1 Toimintakertomus... 4 Tilinpäätös 2014 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 4 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 Organisaatio 31.12.2014... 5 Toimielimet... 6 Henkilöstö... 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta...

Lisätiedot

4 Kuntayhtymäpalvelut...30

4 Kuntayhtymäpalvelut...30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Sisällysluettelo 1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia... 4 1.1 Organisaatio...4 1.2 Organisaatiokaavio...4 1.3 Yhtymävaltuusto...5 1.4

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Henkilöstötoimikunta 25.3.2015 Yhtymähallitus 30.3.2015 Yhtymäkokous 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Vuoden 2014 olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2014... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 3 1.1.3 Yleinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 3

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 3 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2, liite 3 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 2 3 Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Organisaatio... 5 1.2 Yhtymävaltuusto... 6 1.3 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus...

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu-

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uudenmaan kouluuskuntayhtymä. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Itä-Uu- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 23 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2013

Tilinpäätös 31.12.2013 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2015 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

sivu SISÄLLYSLUETTELO

sivu SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin organisaatio 3 1.2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 7 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot