Edupoli, Ammattie 1, Porvoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edupoli, Ammattie 1, Porvoo"

Transkriptio

1 Yhtymävaltuusto 1/ KOKOUSAIKA, kello KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen... 3 YV 3 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 YV 4 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 4 YV 5 : Ääntenlaskijoiden valinta... 4 YV 6 : Työjärjestys... 4 YV 7 : Yhtymävaltuuston puheenjohtajien valinta... 5 YV 8 :Liite 2,3 Vuoden 2012 tilinpäätös... 6 YV 9 :Liite4 Koulutuskuntayhtymän tilinpäätös YV 10 :Liite5 Arviointikertomuksen 2012 laadinta... 9 YV 11 : Kokouspalkkioiden vahvistaminen YV 12 : Yhtymähallituksen vaali YV 13 :Liite7 Tarkastuslautakunnan valinta YV 14 : Tilintarkastuksen kilpailutus YV 15 : Ilmoitusasiat YV 16 :Liite6 Valitusosoitus OHJELMA: ryhmäkokoukset+kahvi klo kokous klo ruokailu n. klo *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konsernipalvelujen toimistossa yv201301pk.docx tm

2 Yhtymävaltuusto 1/ KOKOUSAIKA, kello KOKOUSPAIKKA JÄSENET Edupoli, Ammattie 1, Porvoo Ääniluettelon (liite 1) mukaisesti MUUT SAAPUVILLA OLLEET Rainer Busk Markku Kantonen Mervi Heljanko Pentti Suursalmi Anna Hiltunen Maija Penttilä Matti Kalvia Kimmo Orava Anna-Kaarina Kippola Marjut Helske Bodil Lund Antti Mattila Tapio Patrakka Taisto Uutinen ASIAT 1-16 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Jaakko Isotalo Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Ari Anttila Pöytäkirjantarkastaja Juha Jokinen Pöytäkirjantarkastaja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konsernipalvelujen toimistossa yv201301pk.docx tm

3 Yhtymävaltuusto 1/ YV 1 : Kokouksen avaus Yhtymävaltuuston jäsen Jaakko Isotalo avasi kokouksen. YV 2 :LIITE1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Perussopimuksen 10 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon yhden edustajan kutakin alkavaa viittätoista osuutta kohti kuitenkin enintään viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Heillä on käytössään äänivalta, joka yhteensä vastaa jäsenkunnan osuuksien määrää siinä toiminnassa, jota äänestys koskee. Jäsenkunnan äänivaltaa jakaantuu jäsenkunnan saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Yhtymävaltuustossa voi yhden jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä ääntä vailla sama kuin muiden yhtymävaltuustossa läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä. Todetaan kokousedustajat ja hyväksytään kokouksen ääniluettelo (liite nro 1). Todettiin. YV 3 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perussopimuksen 11 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymähallituksen jäsenille. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista on edustettuna ja läsnäolevien edustajien äänimäärä on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Yhtymävaltuusto 1/ YV 4 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Anttila ja Juha Jokinen. YV 5 : Ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. Ääntenlaskijoiksi valittiin Teri Kainulainen ja Jouni Vilkki. YV 6 : Työjärjestys Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

5 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 7 YV 7 : Yhtymävaltuuston puheenjohtajien valinta Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymävaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudekseen. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajaksi valittiin Taru Tujunen Porvoosta. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jaakko Isotalo Loviisasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ulf Backman Porvoosta.

6 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 8 Yh 20 ( ): * Vuoden 2012 tilinpäätös Talousarvion toteutumis- ja tilinpäätösaineisto sekä selvitys määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sisältyy oheismateriaalina olevaan kuntayhtymän tasekirjaan. Esitys (MK; PS; MP): 1. Yhtymähallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 2. Kuntayhtymän vuoden 2012 tulos käsitellään seuraavasti: Liikelaitoksen tilikauden tulos ,25 Muun kuntayhtymän tulos ilman liikelaitosta ,42 Kuntayhtymän tulos ,17 Liikelaitoksen ylijäämä ,25 euroa kirjataan Tilikauden yli- /alijäämätilille. Muun kuntayhtymän tilikauden alijäämä ,42 kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille. 3. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2012 vahvistetaan tasekirjan sivun 64 sijoitusrahastotaulukon lisäysten mukaisiksi. 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Hyväksyttiin. YV 8 : LIITE 2, 3 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1. Kuntayhtymän vuoden 2012 tulos käsitellään seuraavasti: Liikelaitoksen tilikauden tulos ,25 Muun kuntayhtymän tulos ilman liikelaitosta ,42 Kuntayhtymän tulos ,17 Liikelaitoksen ylijäämä ,25 euroa kirjataan Tilikauden yli- /alijäämätilille. Muun kuntayhtymän tilikauden alijäämä ,42 kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille.

7 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 8 2. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2012 vahvistetaan tasekirjan sivun 64 sijoitusrahastotaulukon lisäysten mukaisiksi Hyväksyttiin.

8 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 9 TARKASTUSLAUTAKUNTA 17 ( ) Tarkastuslautakunta Koulutuskuntayhtymän tilinpäätös 2012 Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen Tilinpäätös on luovutettu tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitelty tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa , jossa Amiston rehtori kuntayhtymän hallintojohtaja ja liikelaitosten Edupolin hallintopäällikkö esittelivät tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää lähettää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että - vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja - kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. YV 9 :Liite 4 Tarkastuslautakunta lähettää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että - vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja - kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Matti Kalvia Ilmoitti jääviytensä tämän pykälän kohdalla ja yhtymävaltuusto hyväksyi jääviyden. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA Arviointikertomuksen 2012 laadinta Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2012 arviointikertomusta. Luonnos lähetetään eri lähetyksenä. Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen 2012 ja ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jari Vettenranta poistui tämän pykälän käsittely jälkeen klo YV 10 : LIITE 5 Tarkastuslautakunta ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Hyväksyttiin.

10 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 11 Yh 40 ( ): Kokouspalkkioiden vahvistaminen Kuntayhtymän palkkiosäännön mukaan kuntayhtymän toimielimen kokouksista suoritetaan jäsenille kokouspalkkiota, jonka euromääräisen suuruuden yhtymävaltuusto vahvistaa vuosittain talousarvion vahvistamista käsittelevässä kokouksessa. Kokouspalkkiot ovat olleet alkaen seuraavat: - yhtymävaltuusto 95 - tarkastuslautakunta 95 - yhtymähallitus 95 - Edupolin johtokunta 80 - toimikunnat 75 Virkamiesten kokouspalkkiot - yhtymähallitus 50 - muut 45 Vuosipalkkiot - yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I ja II varapuheenjohtaja yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Edupolin johtokunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 600 Esitys (MK): Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kokous- ja vuosipalkkiot maksettaviksi alkaen seuraavasti: - yhtymävaltuusto tarkastuslautakunta yhtymähallitus Edupolin johtokunta 90 - toimikunnat 85 Virkamiesten kokouspalkkiot - yhtymähallitus 55 - muut 50 Vuosipalkkiot - yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I ja II varapuheenjohtaja yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Edupolin johtokunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 700

11 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 11 Yh 40 : Taisto Uutinen esitti Anna-Kaarina Kippolan kannattamana, että yhtymävaltuustolle esitetään kokouspalkkioiden pitämistä ennallaan. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että alkuperäistä esittelijän esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Taisto Uutisen esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetun äänestyksen perusteella esittelijän esitys sai 5 ääntä ja Taisto Uutisen esitys 2 ääntä. Näin ollen puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen yhtymähallituksen päätökseksi. YV 11 : Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kokous- ja vuosipalkkiot maksettaviksi alkaen seuraavasti: - yhtymävaltuusto tarkastuslautakunta yhtymähallitus Edupolin johtokunta 90 - toimikunnat 85 Virkamiesten kokouspalkkiot - yhtymähallitus 55 - muut 50 Vuosipalkkiot - yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I ja II varapuheenjohtaja yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Edupolin johtokunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 700 Hyväksyttiin.

12 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 12 YV 12 : Yhtymähallituksen vaali Perussopimuksen mukaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittavassa yhtymähallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Yhden valituista jäsenistä yhtymävaltuusto nimeää puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kuntayhtymän toimielimiin tulee valita tasapuolisesti eri jäsenkuntien edustajia. Yhdellä jäsenkunnalla voi olla yhtymähallituksessa korkeintaan puolet sen paikoista. Kuntalain 81 :n 4 mom:n mukaan yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Yhtymävaltuuston tulee huomioida yhtymähallitusta valitessaan tasaarvolain mukaiset säädökset. Sekä naisia että miehiä tulee olla vähintään 40 %, mikä tarkoittaa yhtymähallituksessa 4 henkilöä. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallitukseen kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi ehdotetaan yhtymävaltuustolle, että se nimeää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 1. Yhtymähallitukseen valittiin Jäsen Kunta Varajäsen Kunta Hannu Moilanen Porvoo Mirja Suhonen Porvoo Bodil Lund Porvoo Mia Heijnsbroek-Wirén Loviisa Markku Lautamäki Lapinjärvi Sari Nurmi Lapinjärvi Veikko Ekström Loviisa Erika Kähärä Loviisa Seija Hämäläinen Askola Ari Koivisto Lapinjärvi Pekka Heikkilä Loviisa Saga Simelius-Nieminen Askola Raija Tölkkö Porvoo Juha Suuronen Sipoo Anne Berg Askola Jukka Lehtimäki Pukkila Antti-Matti Laitala Sipoo Pentti Sittnikow Sipoo 2. Puheenjohtajaksi nimettiin Hannu Moilanen ja varapuheenjohtajaksi Anne Berg.

13 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 13 YV 13 : Tarkastuslautakunnan valinta Yhtymävaltuuston tulee valita toimikauttaan varten kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan jäsenet ja heille varajäsenet. Lisäksi yhtymävaltuuston tulee valita jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymävaltuuston tulee huomioida tarkastuslautakuntaa valitessaan tasa-arvolain mukaiset säädökset. Sekä naisia että miehiä tulee olla vähintään 40 %, mikä tarkoittaa 2 henkilöä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan 1. viisi jäsentä ja heille varajäsenet 2. määrää sen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 1. Tarkastuslautakuntaan valittiin Jäsen Kunta Varajäsen Kunta Pirkko Buddas Sipoo Linda Kallas Pukkila Marjut Helske Myrskylä Timo Salminen Myrskylä Timo Hildén Pukkila Anne-Mari Mäkelä Lapinjärvi Jari Rissanen Porvoo Jari Vettenranta Askola Terhi Niinikoski Pornainen Tuomo Hasu Lapinjärvi 2. Puheenjohtajaksi nimettiin Pirkko Buddas ja varapuheenjohtajaksi Timo Hildén.

14 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 14 TARKASTUSLAUTAKUNTA / : Tilintarkastuksen kilpailutus Tarkastuslautakunnan yhtymävaltuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu tilintarkastajan valinta. Ehdotuksen kuntayhtymän tilintarkastajiksi tekee vuosiksi valittu tarkastuslautakunta, mutta käytännön syistä asian valmistelee vuosiksi valittu tarkastuslautakunta. Koulutuskuntayhtymän tarkastussäännössä todetaan seuraavaa: Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTTyhteisön. Laki kuntalain muuttamisesta tuli voimaan Lain mukaan tilintarkastajat voidaan valita kuntayhtymän päättämäksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään kuuden tilikauden tarkastamista varten. Säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 2013 alkavalle kaudelle. Kuntayhtymän johtoryhmä suosittelee jatkamista neljän vuoden toimikaudella. Asiasta päättää yhtymävaltuusto tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Toimikauden pituus voidaan ratkaista tilintarkastajan valinnan yhteydessä. Tällöin kilpailutuksessa on huomioitava mahdollisuus myös kuuden vuoden toimikauteen. Valtuustokauden hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut kilpailutettiin yhdessä Askolan kunnan kanssa. Askola on ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöhön myös tulevan kilpailutuksen osalta. Nykyinen sopimus sisältää kuntayhtymän osalta 18 tarkastuspäivää vuodessa ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Mahdollisten EUhankkeiden tai muiden projektien tarkastustehtävät sisältyvät kilpailutukseen. Kuntayhtymän konserniohjeen mukaan kuntayhtymän tilintarkastaja nimetään myös tytäryhteisön yhdeksi tilintarkastajaksi, ellei muuta erikseen sovita. Hallintojohtaja esittelee asian ja toimii pöytäkirjanpitäjänä tämän pykä län ajan. Tarkastuslautakunta Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta ohjeistaa tilintarkastuksen kilpailuttamista ja keskustelee yhtymävaltuustolle esitettävän toimikauden pituudesta. Samalla tarkastuslautakunta valtuuttaa kuntayhtymän hallintojohtajan ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan yhdessä Askolan kunnan edustajien kanssa toteuttamaan kilpailutuksen sekä avaamaan saadut tarjoukset ja tekemään tarjouksista yhteenvedon. Tarkastuslautakunta ohjeisti kilpailuttamista ja päätti, että yhtymäval-

15 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 14 tuustolle suositellaan JHTT-yhteisön toimikaudeksi yhtymävaltuuston vastaavaa toimikautta. Kilpailutuksessa huomioidaan kuitenkin mahdollisuus myös kuuden vuoden toimikauteen. Muilta osin tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. 14 / tark.ltk Määräaikaan mennessä saatiin tarjous seuraavilta toimittajilta: BDO Audiator Oy Tuokko Tilintarkastus Oy. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa, liite 1. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein ja prosentuaalisin painoarvoin: - kokonaishinta/organisaatio sopimuskaudelle 40% - vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus kuntalain mukaisesta tilintarkastuksesta,prosentteina 25% - vastuullisen JHTT-tarkastajan kokemus kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta, vuosina 20% - kuntalain mukaisen tilintarkastuksen kohdalla tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus, prosentteina 15% Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää 1. hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavan JHTT-yhteisön toimikaudeksi yhtymävaltuuston toimikauden valita hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavaksi tarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Ilpo Malinen. Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan. YV 14 :Liite 7 Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää 1. hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavan JHTT-yhteisön toimikaudeksi yhtymävaltuuston toimikauden valita hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavaksi tarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Ilpo Malinen Hyväksyttiin.

16 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 15 YV 15 : Ilmoitusasiat Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Päättyneen valtuustokauden yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pekka Heikkilä kiitti luottamustehtävät jättävää Antti Mattilaa pitkästä urasta luottamustehtävissä. Samalla yhtymävaltuusto onnitteli Antti Mattilaa AMKEn myöntämästä kultaisesta ansiorististä, joka hänelle ojennettiin Hyväksyttiin.

17 Yhtymävaltuusto 1/ YHTYMÄVALTUUSTO 16 YV 16 :Liite6 Valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja antoi liitteen 5 mukaisen valitusosoituksen.

18 Yhtymävaltuusto 1/ ITÄ-UUDENMAAN Liite 1 YHTYMÄVALTUUSTO ÄÄNILUETTELO Edupolin Kunta Edustaja Äänimääräyht. Äänimäärä yht. Orimattila Ari Anttila (Päivi Koskimaa) Askola Jouni Vilkki (Heli Hämäläinen) Asko Pitkänen Erkki Pusula Lapinjärvi Teri Kainulainen (Markku Lautamäki) Loviisa Otto Andersson (Bo Lindfors) Jaakko Isotalo (Hannu Ikonen) Pekka Heikkilä (Jorma Törnroos) Myrskylä Mika Lindqvist (Marjut Helske) Pornainen Risto Piirainen (Jaakko Nurmi) Pukkila Timo Hildén (Merja Airismaa) Sipoo Matti Kalvia (Kasper Nyberg) 1 10,5 10,5 Pirkko Buddas (Jani Nieminen) 1 10, Yhteensä Porvoo Taru Tujunen Juha Kittilä Ulf Backman (Anders Rosengren) Malin Häggqvist (Catharina von Schoultz) Juha Jokinen (Pekka Otollinen) Leila Nurmilaakso (Minna Siltala-Nyman) Porvoo yht ÄÄNIMÄÄRÄ YHTEENSÄ

19 Yhtymävaltuusto 1/ ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KY. VALITUSOSOITUS YHTYMÄVALTUUSTO Kokouspvm Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 2. momentin./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. omainen ja valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

20 Yhtymävaltuusto 1/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 9.11.2010, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 15 : Kokouksen avaus... 3 YV 16 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

28.2.2013 1 Yhtymähallitus 2/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

28.2.2013 1 Yhtymähallitus 2/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 28.2.2013 1 KOKOUSAIKA 28.2.2013 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 15 : Kokouksen avaus... 3 Yh 16 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo

Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo 22.2.2011 1 KOKOUSAIKA 22.2.2011 klo 17.15-18.09 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 17 : Kokouksen avaus... 3 Yh 18 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 23.5.2013 1 KOKOUSAIKA 23.5.2013 klo 17.00-18.22 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus... 3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

6.10.2011 1 Yhtymähallitus 9/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

6.10.2011 1 Yhtymähallitus 9/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 6.10.2011 1 KOKOUSAIKA 6.10.2011 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 109 : Kokouksen avaus... 3 Yh 110 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo

Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo 15.6.2010 1 KOKOUSAIKA 15.6.2010 klo 17.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 77 : Kokouksen avaus...3 Yh 78 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 11.5.2010 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 11.5.2010 klo17.15- AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus...3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9 1 PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty, Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Ahola Riitta, Haatainen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot