Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen

2 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen - osaamisalueen toiminta KT Kuntatyönantajat Yleiset palvelussuhdeasiat ja teknisten sekä tuntipalkkaisten palvelussuhdeasiat Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat Tutkimus ja työelämän kehittäminen Osaavan työvoiman saatavuus ennakointi kuntatyötoiminta Tuloksellisuus ja työurien pidentäminen Henkilöstöjohtamisen kehittäminen EU-edunvalvonta Kolmikantayhteistyö ja muu edunvalvonta työvoima- ja koulutuspolitiikka työ- ja innovaatiopolitiikka tuottavuus ja kestävä kasvu Kuntaliitto

3 Kuntapalvelut koskettavat kaikkia Terveyskeskus, peruskoulu, päiväkoti, vesihuolto, vanhainkoti, lukio, uimahalli, kirjasto, paloauto, teho-osasto, katujen kunnossapito, ammattiopisto, rakennuslupa, leikkikenttä, pururata, katuvalo, bussi, synnytyssali, puisto jne. Kunnilla on useiden palvelujen lakisääteinen järjestämisvastuu, mutta tuotantotapoja on useita. Lisäksi kunnat voivat vapaaehtoisesti ottaa hoidettavakseen erilaisia tehtäviä. Palvelun käyttäjä odottaa, että osaamisesta on huolehdittu!

4 Osaamisen ennakointi on osa strategista henkilöstöjohtamista mihin organisaatiossa ollaan menossa ja miksi (visio ja tavoitteet) millaista osaamista tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan (osaamisvaatimukset) millaista osaamista organisaatiossa on (osaamisen arviointi) mitä osaamista puuttuu tai ei enää tarvita (osaamistarve) miten osaamista hankitaan (rekrytointi) ja kehitetään miten osaamista hallitaan (tietotekniset ratkaisut) miten osaamista johdetaan (prosessit, osaamisen käyttö) mukaillen: Tuula Kivinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

5 Kunta-alalla useita yhtäaikaisia muutoksia Kunta-alan henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle yli 63% seuraavien 20 vuoden aikana. Esimerkiksi osastohoitajista eläkkeelle siirtyy yli 75% vuosien välillä Palvelutuotanto monimuotoistuu ja sen myötä henkilöstöjohtaminen pirstaloituu Työ ja työn tekemisen tavat muuttuvat Osaavasta henkilöstöstä kilpaillaan Väestö keskittyy kasvukeskuksiin Kaikki edellä mainittu edellyttää osaamisen ennakointia!

6 Kunnallinen henkilöstö Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi 26,5 % Terveydenhuolto 30,8 % Kiinteistöt 2,3% Kaavoitus ja yleiset työt 3,8 % Yleishallinto 3,5 % Liike- ja palvelutoiminta 5,2 % Sivistystoimi 26,0 % tilastolappu2010.ppt

7 Tavoitteena pysyvä osaamisen ennakoinnin toimintamalli kunta-alalle Mitä tehdään (hankkeen aikana) Kuka tekee (hankkeen aikana) Kehittämistavoite Organisaatiotaso Sisäinen toimintamalli osaamisen ennakoinnille Pilottiorganisaatiot oman organisaation sisällä Yleistetty osaamisen ennakointimalli kuntaalan organisaatioiden käyttöön Aluetaso Kunta-alan organisaatioiden osallistuminen alueelliseen ennakointiin Pilottiorganisaatiot yhdessä alueella Kunta-alan organisaatiot mukana alueellisessa ennakoinnissa, kuntaalan osaamistarpeet tiedossa alueella Valtakunnallinen taso Piloteista nousseet kunta-alan osaamistarpeet valtakunnalliseen koulutussuunnitteluun Pilotit ja KT yhdessä Kunta-alan osaamistarpeet viedään systemaattisesti valtakunnalliseen koulutussuunnitteluun

8 Hankkeen kohderyhmät ja toimijat 1. Kunnat, kuntayhtymät sekä kuntaomisteiset yhtymät ja yhteisöt 2. Maakuntaliitot 3. Koulutuksen järjestäjät Kohderyhmään kuuluvia organisaatioita yhdistää se, että ne tekevät strategisia ratkaisuja mm. kunta-alan henkilöstöpolitiikassa, alueellisessa ennakoinnissa sekä koulutuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa

9 PILOTTI TEEMA OSALLISTUVAT ORGANISAATIOT vo = vetovastuullinen organisaatio Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten synnyttämät uudet osaamistarpeet Keski-Suomen liitto (vo) Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Pohjois-Suomi Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (vo) Pohjois-Pohjanmaan liitto Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Lapin liitto Päijät-Häme Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni (vo) Hollolan kunta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Päijät-Hämeen ennakointiverkosto Kaarinan kaupunki (satelliittina) Paimion kaupunki (satelliittina) Pääkaupunkiseutu Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Metropolia ammattikorkeakoulu (vo) Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki

10 Tavoitteet 1. Kehitetään ja pilotoidaan osaamisen ennakointimalli/-malleja tulevaisuusajattelun pohjalta kunta-alan organisaatioiden käyttöön 2. Kunta-alan osaamistarpeet saadaan näkyviksi sekä alueellisessa että valtakunnallisessa koulutussuunnittelussa (sekä nuoriso- että aikuiskoulutus) 3. Ennakointinäkökulma liitetään kiinteäksi osaksi strategista henkilöstösuunnittelua kunta-alan organisaatioissa 4. Tuotetaan pitkän aikavälin ennakointitietoa kunta-alalla tarvittavasta osaamisesta pilottien avulla

11 Miten tavoitteisiin päästään? Hankkeessa mukana olevat organisaatiot ovat sitoutuneita kehittämään osaamisen ennakointia Hyödynnetään muiden ennakointihankkeiden tuloksia Innostamalla, mahdollistamalla vertaisoppiminen, keskustelemalla, luomalla yhteinen kieli ja agenda Kehittämällä KT Kuntatyönantajien hankeosaamista Tärkeintä on tietää mihin voi vaikuttaa, ja tehdä valintoja!

12 Lisätietoja Projektipäällikkö Raija Keuro p , Projektikoordinaattori Leena Lehtinen p ,