Antti Vähälummukka Lähde: ja muita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita"

Transkriptio

1 Antti Vähälummukka 2010 Lähde: ja muita

2 Sillat Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2

3 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa, kuten tistin tai kytkin. Verkn aktiivilaitteet sijittuvat OSImallin tasille heisen kuvan mukaisesti. Signaali vaimenee kaapelissa ja matkalla siihen summautuu häiriöitä. Jtta signaalit säilyisivät riittävän hyvinä, tarvitaan kaapelintijärjestelmän mukaisesti sijitettuja signaaleja vahvistavia ja uudelleen generivia laitteita Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 3

4 Tistin (repeater) Tistin vahvistaa sähköisiä signaaleja ja tarkistaa bittivirran ajastuksen. Sen avulla vidaan lisätä verkn fyysisiä ulttuvuuksia. Sitä käytetään verkn jatkamiseen. Tistin timii OSI-mallin fyysisellä kerrksella (1). Se ei puutu läpi kulkevan datan sisältöön, eikä esimerkiksi tutki MAC-kerrksen sitteita. Sen timinta n täysin läpinäkyvää ja se päästää lävitseen kaiken liikenteen. Nrmaalissa tistimessa n kaksi prttia, jihin kytkettävät laitteet liitetään, mutta n lemassa myös mniprttitistimia Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 4

5 Tistimia käytetään nrmaalisti yhden rakennuksen sisällä. Kska tistimet eivät rajita verkn liikennettä, n varmistettava, etteivät niillä yhdistetyt verkn kneet kurmita verkka yli sen kapasiteetin. Tistimen avulla vidaan myös svittaa erilaisia verkn sia tisiinsa eli se vi timia mediamuuntimena. Vidaan esimerkiksi svittaa valkaapeli parikaapeliin tai hut ja paksu Ethernet tisiinsa Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 5

6 Keskitin (HUB) Parikaapeliverkissa tistimia kutsutaan keskittimiksi tai hubeiksi. Timinnallisilta periaatteiltaan ne vat mniprttitistimia. Keskitin n tähtimäisen kaapelinnin keskipisteessä. Mninpeushubit kykenevät npeuden svitukseen esimerkiksi 10/100-hubit, jtka vivat runkverkkn päin käyttää siirtnpeutta 100 Mbps ja liitettävät työasemat 10 Mbps. Keskittimiä verkkn liitettäessä n syytä muistaa, että ne timivat siten, että yhteen prttiin tulevat paketit jaellaan kaikille muille prteille. Tisin sanen siirttien kapasiteetti jaetaan kaikkien käyttäjien kesken Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 6

7 Keskitin (HUB) Keskitin eli mniprttitistin Passiivinen tistaa eteenpäin Aktiivinen knfiguritava tukee verknhallintaa Päätelaiteliitäntä RJ-45 Aiemmin usein lisäksi 1 BNC-liitäntä (10base2) Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 7

8 Keskitin n väistynyt lähes täysin kytkinten hintjen tultua hyvin edullisiksi. Keskitintä ei kannata enää käyttää vaan se krvataan kytkimellä Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 8

9 Silta (Bridge) Sillan tehtävä n verkn fyysinen jatkaminen. Liittää yhteen kaksi samaa prtkllaa käyttävää verkka Eristää eri verkissa kulkevat liikenteet. Pilkk verkn pienempiin siin. Timii OSI-mallin kerrksella kaksi, eli MAC-kerrksella Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 9

10 Sillat vidaan timintaympäristönsä mukaan jakaa paikallissiltihin ja etäsiltihin. Paikallissilta yhdistää kaksi vierekkäistä lähiverkka. Etäsilta yhdistää kaukana tisistaan sijaitsevia verkkja yleisten datasiirtverkkjen avulla. Ethernetverkkjen sillat vat läpinäkyviä ja itseppivia. Läpinäkyvyys tarkittaa sitä, että työasemat eivät tunne sillan lemassala, eikä niiden tarvitse humiida sitä millään tavalla. Itseppiva silta tarkkailee jatkuvasti liikennettä ja ppii sen avulla työasemien sitteet. Siltja tulisi sijittaa riittävän mneen paikkaan erttamaan verkk saverkkihin, jiden kurmitus n siten hallittavissa. Kuitenkin täytyisi verknhallinnan helpttamiseksi pitäytyä yhden rganisaatin sisällä, ettei siltjen avulla mudstetusta verksta tule liian laajaa Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 10

11 Esimerkki: Silta yhdistää klmea verkka, jtka vat A, B ja C. 1. Asema x verkssa A lähettää kehyksen asemalle y verkkn B. 2. Silta tutkii MAC-kehyksen khdesitetta. 3. Js silta havaitsee taulukistaan vastaanttajan y levan verkssa A eli lähettäjän kanssa samassa verkssa, se ei tee mitään. 4. Js silta tietää vastaanttajan levan verkssa B, se välittää kehyksen suraan sinne. 5. Js vastaanttajan sijainti n tuntematn, silta kpii kehyksen kaikkiin verkkihin lähettäjän verkka lukuun ttamatta. 6. Aseman y vastatessa verkssa B, silta merkitsee taulukkihinsa työaseman sijainnin ja jatkssa hjaa kehykset sille suraan Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 11

12 Timintja: Välitys (frwarding) Välittää kehyksen segmentistä A segmentissä B levalle kneelle Ei ta tämän jälkeen enää kantaa kehykseen, ts. unhtaa sen Sudatus (filtering) Ei välitä kehystä segmentistä A segmenttin B, kska vastaanttaja ei le k. segmentissä Silta näkee kehyksen, mutta ei tee mitään sille Vutaminen (flding) Kne A lähettää bradcast-kehyksen segmenttiin Silta lukee kehyksen lähde-segmentistä ja lähettää sen kaikkiin muihin segmentteihin mihin sillä n liityntä Silta timii MAC-kerrksella -> Tuntee MAC-sitteet ja missä segmentissä k. kneet sijaitsevat Osaa vunhjauksen (vurnvaraus ja törmäyskäytänteet) Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 12

13 Kytkimien timintaperiaate n yksinkertainen. Katstaan välitettävästä paketista minne se n menssa ja välitetään se ikeaan kytkinprttiin. Pidetään kirjaa siitä mihin prttiin n mikäkin laite kytketty. Tunnistaminen tehdään MAC-sitteilla. Välitystapja Stre and frward Syntyy viivettä, kska kk paketti tetaan vastaan ennen kuin vidaan lähettää Cut-thrugh Npea, kska luetaan vain sen verran paketin alkua, että tiedetään mihin se pitää lähettää Timii OSI-mallin 2. kerrksella Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 13

14 Kytkin (Switch) Lähiverkn kytkin n timintaperiaatteeltaan kuin silta, mutta mniprttinen. Näistä mniprttisillista, eli kytkimistä, nkin tullut erittäin yleisiä lähiverkn laitteita. Kytkimien hallintaminaisuudet ja VLAN:ien rakentamismahdllisuudet yhdessä pudnneiden hintjen kanssa vat tehneet kytkimistä tämän päivän lähiverkkjen peruslaitteita Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 14

15 Tämänpäivän verkkja rakennettaneen lähinnä kytkimien, ei enää siltjen avulla. Lähiverkn surituskykyä n helpinta parantaa lähiverkkkytkimien avulla. Kytkin kykenee välittämään useita eri prttien välisiä yhteyksiä samanaikaisesti. Näin siirtkapasiteetti vi kasvaa suuremmaksi kuin keskitinratkaisuissa. Kytkimien ja siltjen avulla rakennetuissa verkissa määritellään tavallisesti spanning tree-prtklla. Spanning tree n virityspuualgritmi, jnka avulla estetään silmukiden syntyminen verkissa. Käytännössä prtkllan käyttööntt ja määrittely mahdllistaa justavan timinnan esimerkiksi varayhteyksiä tarvittaessa Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 15

16 Kytkimet vivat lla knfiguritavia laitteita. Verkn ylläpitäjä vi knsliyhteyden kautta määritellä esimerkiksi VLANit ja yleensäkin hallita kytkintä. Käyttäjäliittymät vat valmistaja-khtaisia, mutta yleensä vaihtehtina n jk suralla knsliyhteydellä esim. hyperterminalin avulla rakennettu yhteys tai selainphjainen yhteys. Yleisimpiä vat OSI-tasn 2 kytkimet. Tarjlla n myös tasn 3 kytkimiä, jtka timivat lähes reitittimien tavin Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 16

17 Ruuhkanhallinta Js prtille tulevan liikenteen määrä ylittää lähtevän prtin välityskyvyn, syntyy ruuhkaa. Ruuhkan hallitsemiseksi kytkimessä n muistia jhn liikenne puskuridaan. Kun liikenne tasaantunut, puskuri tyhjennetään. Js puskuri pääsee täyttymään seuraa ylivut Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 17

18 Reititin (Ruter) Reitittimiä käytetään siltjen tapaan verkkjen yhdistämiseen tai erttamiseen. Sudatus- ja hallintaminaisuuksiltaan reititin n kuitenkin siltaa humattavasti kehittyneempi. Reitittimen avulla vidaan tarkkaan hjata verkkjen välistä liikennettä ja määritellä etukäteen kuka saa liikennöidä ja minne Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 18

19 Reitittimen tehtävänä n välittää lähiverkkjen välistä liikennettä. Sen ensisijainen tehtävä n hjata lähiverksta ulspäin suuntautuvat paketit parasta reittiä pitkin reititinverkkn, jssa levat muut reitittimet timittavat paketit lpulta perille. Jtta pakettien välitys tapahtuisi ptimaalista reittiä, reitittimen pitää tuntea verkn rakenne eli verkkjen sitteet ja niiden väliset yhteydet. Reititin timii OSI-mallin 3. kerrksella. Reititin n knfiguritava laite ja verkn ylläpitäjän täytyy käyttööntn yhteydessä määrittää kaikki tarvittavat parametrit sille. Knfigurinnissa määritellään reitittimen prttien käyttö, reititysprtkllat ja pääsylistat (ACL, Access Cntrl List) Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 19

20 Reititysprtklla määrää sen, mitä menetelmää ja kriteerejä reitin valinnassa käytetään sekä sen, miten ja kuinka usein reitittimet vaihtavat keskenään tietja verkn rakenteesta. Yleisimpiä reititysprtkllia vat RIP (Ruting Infrmatin Prtcl) OSPF (Open Shrtest Path First) EGP (Exterir Gateway Prtcl) BGP (Brder Gateway Prtcl) Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 20

21 Reititin hjaa myös reititinverksta lähiverkkn tulevat paketit ikeaan segmenttiin. Liikenteen hjaus perustuu verkssa liikkuvien pakettien sisältämään sitteeseen ja reititystaulukihin. Reititin eristää lähiverkn sisäisen liikenteen ulkmaailmasta ja päästää läpi vain määritelly (halutun) liikenteen. Reitittimellä vidaan myös jakaa verkkja aliverkiksi, jllin se timii samalla siltana Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 21

22 Yhdyskäytävä (Gateway) Yhdyskäytävä n muunnin, jka mahdllistaa kahden eri yhteyskäytäntöä käyttävän laitteen keskinäisen keskustelun. Yhdyskäytävä surittaa tarvittavan prtkllamuunnksen. Usein käytännössä yhdyskäytävä tarkittaa hjelmista ja liitäntää jhnkin laitteeseen tai verkkn, esimerkiksi päätekäyttö lähiverkssa. Yhdyskäytävä rajittaa liikennettä kaikkein eniten, kska se n sidttu yleensä tiettyyn svellukseen Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 22

23 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 23

24 Asiita, jtka n hyvä ttaa humin: Palvelujen tas Turvallisuus Käyttökustannukset Kytkentäisyys Muunneltavuus Ylläpidettävyys Kapasiteetti Vikasietisuus Yksinkertaisuus Palveluiden käytettävyys samassa verkssa: Puhe Data Liikkuva kuva Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 24

25 Työasema Älykäs laite, jssa n hjelmia ja heislaitteita, kuten näyttö, näppäimistö, hiiri ja kirjitin. Palvelin tarjaa työasemien käyttöön palveluja eli mia resurssejaan: heislaitteita levytilaa yhteiskäyttöisiä hjelmistja yhteisiä tietvarastja tietliikenneyhteyksiä Palvelin vi lla tavallinen tehkas mikrtietkne. Laitevalmistajat valmistavat erillisiä palvelinkneita, jissa n humiitu erikseen helpp kiintlevyjen lisääminen, suuri kiintlevykapasiteetti, helpp varmuuskpiinti, pieni tilantarve, laitekehikkn (räkkiin) asennusmahdllisuus, hyvät jäähdytysminaisuudet, varasähkönsyöttömahdllisuus jne Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 25

26 Palvelin n tavallisesti mistettu maan tehtäväänsä esimerkiksi tulstinpalvelimeksi. Näin timitaan varsinkin laajissa lähiverkissa, jissa n yleensä erilliset tietkanta-, hjelmist-, varmuuskpiinti- ja tietliikennepalvelimet. Pienemmissä verkissa palvelimelle vidaan sittaa useampikin yhtäaikainen tehtävä. Palvelimien käyttöjärjestelmänä käytetään sekä NT:tä että Unix:ia. Viimeaikaiset tietturvangelmat ja mnet laajat virusaallt vat kallistaneet mnen päätöksentekijän Unix-palvelimien pulelle. Linux n yleistymässä kvaa vauhtia palvelinkäyttöjärjestelmänä. Verkk-hjelmistn ja verkkkäyttöjärjestelmän avulla hjataan palvelimen resurssien käyttöä. Verkn ylläpitäjän tehtävänä n määrittää tarvittavat minaisuudet, jtta resursseja jaetaan niille, jilla siihen n lupa ja palvelujen laatu vastaa asetettua tasa ja tarpeita Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 26

27 Verkksvitin, eli verkkkrtti, n svitin jnka avulla laite liitetään verkkn. Nykyisin verkksvitin n useimmiten laitteeseen sisäänrakennettu (integritu), eikä erillinen svitin. Lankaverkn svittimet Langattman verkn svittimet Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 27

28 Lähiverkissa käytetään tavallisimmin erilaisia parikaapeleita. Runkverkissa käytetään valkaapeleita. Nykyisin uudisrakennuksiin vaaditaan standardin SFS-EN mukaista yleiskaapelintia. Siinä vain kerrskaapelinti tehdään parikaapeleilla ja muu sa verksta yleensä valkuiduilla. Kaapelinnin suunnittelussa humiitava: käyttötarkitus häiriösuja siirtnpeus asennettavuus asennuspaikka etäisyydet kaistanleveys hinta Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 28

29 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 29

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

Toejoen koulun tietostrategia 2008-

Toejoen koulun tietostrategia 2008- Tejen kulun tietstrategia 2008- Sisällysluettel 1. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategiavisi 2. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategian tavitteet 3. Kulttuurianalyysi 4. Nykytilan kartitus 4.1. Tiettekniset

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Lähiverkon tekniikka

Lähiverkon tekniikka Lähiverkon tekniikka Sisällysluettelo OSA 1 - KAAPELIT JA KOMPONENTIT 1. KAAPELOINTI...4 PARIKAAPELIT...4 KUITUKAAPELIT...5 2. LANGATON LÄHIVERKKO...6 TIETOTURVA...7 3. AKTIIVILAITTEET...8 MEDIAMUUNNIN...8

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 2. LÄHIVERKKO 5 2.1 Mikä on lähiverkko? 5 2.2 Lähiverkon muodot eli topologiat 6 2.3 Protokollat 7 2.3.1 OSI-viitemalli 8 2.3.2

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot