ISON KRISTIINAN LAAJENNUS JA RAATIMIEHENKADUN KATKAISU Toimivuustarkastelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISON KRISTIINAN LAAJENNUS JA RAATIMIEHENKADUN KATKAISU Toimivuustarkastelut"

Transkriptio

1 ISON KRISTIINAN LAAJENNUS JA RAATIMIEHENKADUN KATKAISU Toimivuustarkastelut MUISTIO

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS Nykyliikenne + Ison Kristiinan laajennus + Pormestarin P-laitos Iltaruuhkan ennustetilanne PARANTAMISTOIMENPIDEMAHDOLLISUUKSIA 8 4 YHTEENVETO 11 1

3 Lähtökohdat 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelu on jatkoa selvitykselle Pormestarin korttelin liikennesuunnittelu, toimivuustarkastelut (Trafix ), joka on toiminut toimivuustarkastelujen, simulointien ja liikennemääräarvioiden pohjana. Tarkastelun katujärjestelyjen lähtökohdaksi on valittu em. selvityksen vaihtoehto VE4, jossa Pormestarin P-laitos on toteutettu, Armilankadun ja Villimiehenkadun liittymät ovat kiertoliittymiä ja Kaivokadun Lappeenkadun tulohaara on katkaistu (kävelykatu tai korkeintaan vähäinen saattoliikenne). Työssä on tarkasteltu Ison Kristiinan laajennuksen tuoman lisäliikenteen ja Raatimiehenkadun nykyisen Lappeenkadun suuntaisliittymän katkaisun vaikutuksia Lappeenkadun liittymien toimivuuteen. Kuva 1. Tarkastellut järjestelyt. Tarkastelutilanteet ovat seuraavat: iltahuipputunti nykyliikenne + Pormestarin P-laitoksen lisäliikenne + Ison Kristiinan laajennuksen lisäliikenne iltahuipputunti liikenne-ennuste Pormestarin P-laitoksen lisäliikenne + Ison Kristiinan laajennuksen lisäliikenne 2

4 Lähtökohdat Nykytilanteen liikennemäärät (muutokset Pormestarin P-laitoksen tarkasteluun) Kaupunki laski Raatimiehenkadun ja Lappeenkadun iltahuipputunnin liikennemäärät tarkastelua varten. Lappeenkadulta Hietalankadun suunnasta Raatimiehenkadulle kääntyi noin 25 ajon/h ja Raatimiehenkadulta oikealle kääntyi noin 55 ajon/h. Raatimiehenkadun liittymän katkaisun vaikutukset liikenteen siirtymään on arvioitu ja korjattu Pormestarin P-laitoksen tarkastelun simulointimalliin seuraavasti: Raatimiehenkadulta oikealle kääntyvä liikenne (55 ajon/h) siirtyy kokonaisuudessaan Kirkkokadun ja Lappeenkadun liittymään. Liikenteestä suurin osa kääntyy oikealle Lappeenkadulle (arvio 75 %) ja osa jatkaa suoraan Kirkkokatua (25 %) Lappeenkadulta Raatimiehenkadulle kääntyvä liikenne (25 ajon/h) on tulossa todennäköisimmin suurimmalta osin Hietalankadulta (75 %) ja osin Armilankadulta (25 %). Pohjoisesta tulijat käyttävät todennäköisesti Villimiehenkatua. Hietalankadulta saapuva liikenne siirtyy Kirkkokadulle ja Armilankadulta Villimiehenkadulle. Ison Kristiinan laajennuksen tuottama lisäliikenne Ison Kristiinan laajennuksen lisäliikenne on laskettu laajennussuunnitelman (Citycon ) kerrosneliömäärien ja ympäristöministeriön Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -selvityksen liikennetuotoslukujen perusteella. Varasto- ja huoltotiloja ei ole huomioitu, koska näiden toimintojen tuottama liikenne keskittyy muihin kuin ruuhkatunteihin. Taulukko 1. Ison Kristiinan laajennuksen liikennetuotosarvio. Iron Kristiinan laajennus Kerros-m 2 Tuotos Päivittäistavara (suuri supermarket) Tavaratalo, erikoisliikkeet, vaatekauppa Ravintolat, kahvilat Käyntiä / vrk Iltahuipputunti (%) Iltahuipputunti (* (ajon/h sisään / ulos) 130 käyntiä / 100 k-m % 110 / käyntiä / 100 k-m % 220 / / asiakaspaikka 750 (arvio) 5 % 15 / 15 * Henkilöautojen kulkutapaosuus %, ajoneuvon keskikuormitus 1,6 hlö YHTEENSÄ 345 / 315 ajon/h Ison Kristiinan lisäliikenteen jakautumien eri suunnille on arvioitu vastaavasti kuin Pormestarin P-laitoksen osalta eli Ison Kristiinan liikenteen on oletettu suuntautuvan liikennelaskentojen mukaisten tarkastelualueelle saapuvien liikennevirtojen ja sieltä poistuvien liikennevirtojen suhteessa. Ennustetilanteen 2030 tarkastelujen liikennemäärät Iltahuipputunnin 2030 ennustetilanteena on käytetty samaa arvioita kuin Pormestarin P- laitoksen tarkasteluissa. Tarkastelualueelle saapuvia liikennevirtoja kasvatettiin kaupungin EMME-mallin mukaisilla kasvukertoimilla lukuun ottamatta Ison Kristiinan ja Pormestarin P- laitokseen suuntautuvaa liikennettä. Ennustetilanteessa Ison Kristiinan ja Pormestarin P- laitoksen liikennemäärä oletettiin samaksi kuin nykytilatarkasteluissa (paikkamäärät eivät kasva eikä lisälaajennuksia oleteta tehtävän). Ennuste voi yliarvioida Ison Kristiinan korttelin tulevia liikennemääriä, koska kaupungin EM- ME-ennuste sisältää valmiiksi osittain keskustakorttelien tulevaa maankäytön kehittymistä (joka siis on jo lisätty liikennemääriin Ison Kristiinan laajennuksen osalta ja tulee siten laskettua osittain kahteen kertaan). Samoin Pormestarin P-laitoksen on oletettu lisäävän liikennettä täysimääräisesti, eikä sen toteutuksen yhteydessä käytöstä poistuvia paikkoja ole huomioitu. Toisaalta Mutkakadun ja Lappeenkadun risteyksen mahdollisen katkaisun vaikutuksia ei ole huomioitu. Tämä vaikuttaa erityisesti Kirkkokadun Kauppakadun puoleisen haara liikennemääriin ja Kirkkokadun toimivuuteen Lappeenkadun risteyksessä. 3

5 Liikenteen toimivuus 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 2.1 Nykyliikenne + Ison Kristiinan laajennus + Pormestarin P-laitos Nykytilanteen iltaruuhkassa (lisättynä Pormestarin ja Ison Kristiinan korttelin lisäliikenteellä) keskustan katuverkon toimivuus säilyy tyydyttävää, mutta tietyin osin toimivuus on välttävä ja ajoittain heikko. Raatimiehenkadun katkaisu kuormittaa Kirkkokadun pohjoista tulosuuntaa, mikä näkyy sen voimakkaana jonoutumisena. Vaikutukset syntyvät nimenomaan Raatimiehenkatu Lappeenkatu -yhteyden katkaisusta: Lappeenkatu Raatimiehenkatu -yhteydellä ei ole yhtä suurta merkitystä, koska korvaava reitti Lappeenkatua oikealle Kirkkokadulle sujuu tyydyttävästi yhdessä pääsuunnan muun liikenteen kanssa. Lisäksi pohjoisesta on korvaava yhteys Villimiehenkadun kautta. Raatimiehenkatua merkittävämpi tekijä Kirkkokadulla on kuitenkin Ison Kristiinan laajennuksen tuoma lisäliikenne: nykyliikennemäärin ilman Ison Kristiinan lisäliikennettä Raatimiehenkadun katkaisu ei vaikuta merkittävästi liikenteen toimivuuteen. Kirkkokadun ja Lappeenkadun risteyksessä Kirkkokadun pohjoisesta tuleva suunta jonoutuu ajoittain pitkälle Kirkkokadulle, ja jonon pää ulottuu usein Brahenkadun risteykseen. Samalla jono estää Brahenkadulta vasemmalle Lappeenkadun suuntaan kääntymisen. Brahenkadulle syntyy jonoja, kun sen liikenne lisääntyy Ison Kristiinan laajennuksen myötä. Jonoutuminen painottuu erityisesti Kirkkokadun oikean puoleiselle kaistalle (Lappeenkatu länteen ja Kauppakadun suunta), mutta Ison Kristiinan lisäliikenne kerryttää jonoja myös vasemmanpuoleiselle kaistalle (Ison Kristiinan lisäliikenne Hietalankadun suuntaan, jonoutuminen riippuu lisäliikenteen todellisuudessa toetutuvasta suuntautumisesta). Myös Lappeenkadulta lännestä vasemmalle Kirkkokadulle kääntyvä ryhmittymiskaista jonoutuu ajoittain, kun Ison Kristiinan kortteliin menevä liikenne lisääntyy. Kirkkokadun pohjoista tulosuuntaa lukuun ottamatta toimivuus on kuitenkin tyydyttävä. Pohjoisen tulosuunta toimii välttävästi: välityskyky riittää vielä ja Brahenkadulle yltävät jonot purkautuvat melko nopeasti. Kirkkokadun liittymän osalta on huomioitava se riski, että tarkastelut perustuvat nykyliikennelaskentoihin: Mutkakadun Lappeenkadun risteyksen mahdollinen katkaisu lisää Kirkkokadun liikennettä Kauppakadun puolella (etenkin Kauppakadun suunnasta vasemmalle kääntyminen), mikä hankaloittaa sekavaiheen toimivuutta molemmilla Kirkkokadun tulosuunnilla. Lappeenkadun ja Villimiehenkadun kiertoliittymän toimivuus heikkenee jonkin verran, kun Isoon Kristiinan pohjoisen suunnan liikenne lisääntyy. Itse kiertoliittymän tulosuuntien välityskyky on riittävä, mutta Pohjolantien suojatievalot häiritsevät pohjoisen tulosuunnan tehokasta toimintaa. Kaikkia vapaita aikavälejä ei päästä käyttämään kiertoliittymässä, kun suojatievalot katkaisevat pääsuunnan liikennettä. Oletuksena suojatievaloissa on se, että jalankulkuvaiheen pyyntöjä tulee noin kerran 1,5 minuutissa. Pohjoisen tulosuunta jonoutuu välillä pitkästi, mutta jonot purkautuvat nopeasti. Villimiehenkadun tulosuunnalla liikenne lisääntyy ja jonoutuminen kasvaa, mikä aiheuttaa ajoittain ongelmia Pormestarin P-laitoksesta vasemmalle kääntyjille. Armilankadun ja Hietalankadun risteyksissä lisäliikenteellä ei enää ole merkittävämpiä vaikutuksia. Lappeenkadulta Hietalankadulle kääntyvät suunnat jonoutuvat jonkin verran aikaisempia tarkasteluja enemmän. Pohjoisesta vasemmalle Hietalankadulle kääntyvä ryhmittymiskaista voi pahimmillaan jonoutua täyteen, mikä voi hetkittäin häiritä Armilankadun kiertoliittymän toimintaa. Ison Kristiinan P-laitoksen liittymä Brahenkadulla toimii tyydyttävästi. Brahenkadun jonot voivat ajoittain häiritä ulos ajoa laitoksesta. P-laitoksen suunnittelussa kannattaa kuitenkin huomioida, että yksi ajoyhteys aiheuttaa vaatimuksia P-laitoksen sisäisille järjestelyille (jonotustilat sisään ja ulos ajettaessa, ryhmittymiskaistat ulos ajettaessa, puomistojen riittävä mitoitus jne.). 4

6 Liikenteen toimivuus Seuraavissa kuvissa on esitetty maksimijonot ja viivytykset iltaruuhkan simuloinnissa. Kuva 2. Maksimijonot simuloinnissa (iltahuipputunti nykytila + Pormestarin P-laitos + Ison Kristiinan laajennus). Kuva 3. Keskimääräiset ajoneuvoviivytykset linkeillä valo-ohjauksisen liittymän palvelutasoluokittain simuloinnissa (iltahuipputunti nykytila + Pormestarin P-laitos + Ison Kristiinan laajennus). 5

7 Liikenteen toimivuus 2.2 Iltaruuhkan ennustetilanne 2030 Iltaruuhkan ennustetilanteessa edellä mainittujen ongelmakohtien toimivuus heikkenee. Lappeenkadun pääsuunnilla toimivuus on vielä pääosin tyydyttävä, mutta ajoittain heikko. Katuverkon välityskyky riittää vaivoin, ja riski laajemmille häiriöille esim. huonon kelin vuoksi tai kaupan sesonkiaikoina on suuri. Kirkkokadun ja Lappeenkadun risteyksessä Kirkkokadun pohjoisesta tuleva suunta jonoutuu ajoittain Villimiehenkadun risteykseen asti. Jonot yltävät lähes joka valokierrossa Brahenkadun risteykseen, mikä jonouttaa Brahenkatua. Kirkkokadun pohjoisen sulosuunnan toimivuus on huono ja lännestä vasemmalle Kirkkokadulle kääntyvän suunnan välttävä. Lännen tulosuunnan viivytykset kasvavat. Muut tulosuunnat toimivat kohtuullisesti, mutta Kauppakadun suunnasta tulevan liikenteen mahdollinen lisääntyminen aiheuttaa helposti lisäongelmia. Lappeenkadun ja Villimiehenkadun kiertoliittymässä pohjoisen suunnasta tuleva liikenne voi jonoutua hetkittäin lähes Valtakadun kiertoliittymään. Osasyynä tähän ovat Pohjolantien suojatievalot. Villimiehenkadun tulosuunta toimii vielä tyydyttävästi, mutta Pormestarin P- laitoksesta vasemmalle Villimiehenkadulle kääntyvät jonouttavat ajoittain P-laitosta. Tulosuuntien jonot kuitenkin purkautuvat edelleen melko nopeasti, eikä jatkuvia pitkäkestoisia jonoja synny. Lappeenkadun Armilankadun puoleinen tulosuunta toimii hyvin ajoittaisia, Pohjolantien suojatievaloista johtuvia häiriöitä lukuun ottamatta. Lappeenkadun ja Hietalankadun risteyksessä lännestä oikealle Hietalankadulle kääntyvä liikenne jonouttaa oikean puoleista kaistaa (riippuvainen Ison Kristiinan liikenteen suuntautumisarvioista). Myös pohjoisesta vasemmalle kääntyvän suunnan jonot yltävät aiempaa useammin Armilankadun kiertoliittymään. Näitä häiriötilanteita lukuun ottamatta Armilankadun risteys toimii edelleen hyvin, eikä liittymäväli läheiseen Villimiehenkadun kiertoliittymään tukkeudu. Ison Kristiinan P-laitoksen liittymä Brahenkadulla tukkeutuu ajoittain. Brahenkadun toimivuus on huono, koska Kirkkokadun liittymän jonot keräävät jonoa Brahenkadulle. Jonot yltävät P-laitoksen liittymään saakka, jolloin jonot kasvavat myös P-laitoksen sisälle. Tilanne on ongelmallinen, koska vaihtoehtoisia poistumisreittejä ei ole. Brahenkadun viivytykset kasvavat suuriksi. Seuraavissa kuvissa on esitetty maksimijonot ja viivytykset iltaruuhkan simuloinnissa. 6

8 Liikenteen toimivuus Kuva 4. Maksimijonot simuloinnissa (iltahuipputuntiennuste Pormestarin P-laitos + Ison Kristiinan laajennus). Kuva 5. Keskimääräiset ajoneuvoviivytykset linkeillä valo-ohjauksisen liittymän palvelutasoluokittain simuloinnissa (iltahuipputuntiennuste Pormestarin P-laitos + Ison Kristiinan laajennus). 7

9 Parantamistoimenpidemahdollisuuksia 3 PARANTAMISTOIMENPIDEMAHDOLLISUUKSIA Seuraavassa on esitetty tarkastelun aikana esiin nousseita parantamistoimenpideideoita ja - suosituksia. Kuva 6. Parantamistoimenpidemahdollisuuksia. Pormestarin P-laitoksen ja Ison Kristiinan laajennuksen yhteydessä tarkemmin selvitettäväksi suositeltavia toimenpiteitä ovat: 1. Toinen ulosajoyhteys Ison Kristiinan P-laitoksesta: ramppi laitoksesta Lappeenkadulle lännen suuntaan Suurin piirtein Raatimiehenkadun liittymän kohdalle tai sen Hietalankadun puolelle (joka tapauksessa selvästi ennen Kirkkokadun liittymän ryhmittymisaluetta) Vähentää selvästi Kirkkokadun kuormitusta ja parantaa Kirkkokadun ja Lappeenkadun risteyksen toimivuutta, kun liikennettä siirtyy sivusuunnalta pääsuunnalle. Ison Kristiinan osalta helpottaa (ainoan) sisäänajoliittymän toimintaa ja häiriötilanneriskejä 2. Pormestarin ja Ison Kristiinan P-laitosten ramppien ryhmittymiskaistat Ison Kristiinan osalta helpottavat (ainoan) sisäänajoliittymän toimintaa, kun Brahenkadun ruuhkautumistilanteissa osa autoista pääsee Villimiehenkadun suuntaan Pormestarin P-laitoksen ulos ajon yhteydessä ryhmittymiskaista helpottaa tilanteissa, joissa liittymäväli Lappeenkadulle on täynnä Vähentävät P-laitosten sisäistä jonoutumista 8

10 Parantamistoimenpidemahdollisuuksia 3. Lyhyt ryhmittymisalue (väistötila) Brahenkadulle Kirkkokadun risteykseen Maalataan lyhyt ryhmittymiskaista oikealle (jos mahtuu) tai keskiviivan avulla leveä kaista Poistetaan tarvittaessa 1 3 kadunvarsipaikkaa Helpottaa Kirkkokadulle oikealle kääntymistä, jos Lappeenkadun risteyksen jonot yltävät Brahenkadulle Edellä mainituista toimenpiteistä käytännön vaikutusta katuverkon tasolla on lähinnä toimenpiteellä 1. Kirkkokadun jonoutuminen vähenee nykytilanteen tarkastelussa selvästi, vaikka jonot yltävät edelleen ajoittain Brahenkadun liittymään. Muilla toimenpiteillä vaikutukset ovat rajallisemmat, mutta niillä voidaan jonkin verran lieventää ruuhkaisimpien hetkien häiriöherkkyyttä. Toimenpiteillä ei kuitenkaan voida vaikuttaa Kirkkokadulta pohjoisesta vasemmalle sekavaiheessa kääntyvän liikenteen toimivuuteen ja jononpituuksiin (Ison Kristiinan P-laitoksesta ja muista kortteleista Hietalankadun suuntaan menevä liikenne). Hankkeiden valmistumisen jälkeen toteutuvan liikennetilanteen ja liikenteen muun kasvun perusteella tehtäviä parannuksia (2030 mennessä) 4. Toinen vastaanottava kaista Kirkkokadulle Lappeenkadun eteläpuolelle ja kaistajärjestelyn muutos (Kirkkokatu suoraan kahdelta kaistalta) Vaatii aiempien tarkastelujen perusteella koko liittymän kunnostusta, jotta geometria saadaan toimimaan Saadaan jaettua Kirkkokadulta pohjoisesta tulevaa kuormitusta tasaisemmin, mikä vähentää ylipitkien jonojen kestoa ja esiintymistiheyttä HUOM! Jos Kauppakadun suunnasta vasemmalle kääntyvä liikenne lisääntyy (esim. Mutkakadun katkaisu), kääntyminen sekavaiheessa kahden vastaantulevan kaistan läpi voi aiheuttaa ongelmia ja jonoja, eikä järjestely ole turvallisuuden kannalta paras mahdollinen. Sivusuuntien erilliset vaiheet puolestaan heikentävät välityskykyä. 5. a) Lisäkaista Lappeenkadulle pohjoisesta Villimiehen kiertoliittymän läpi Aloitetaan ennen Pohjolankadun suojatievaloja (lyhentää jonoja suojatievaiheen aikana) ja johdetaan toisena kaistana Villimiehen kiertoliittymän läpi Parantaa Villimiehenkadun kiertoliittymän toimintaa: Lappeenkadun pohjoisen tulosuunta ei jonoudu kiertoliittymässä eikä suojatievaloissa ja lisäksi Villimiehenkadun jonoutuminen vähenee. Toisaalta Pormestarin P-laitoksen ja Lappeenkadun liittymäväli lyhenee entisestään, mikä lisää liittymävälin tukkeutumisriskiä ja vaikeuttaa opastuksen toteuttamista. Kaksi läpi menevää kaistaa aiheuttaa myös epävarmuustekijöitä Villimiehenkadun ja Armilankadun kiertoliittymien riskialttiiseen väliin (esim. Villimiehenkadulta tulijoiden ryhmittyminen Armilankadulle ja edelleen Hietalankadulle). Opastus pitäisi pystyä järjestämään lyhyisiin väleihin selkeästi ja riittävän ennakoivasti. Kannattaa toteuttaa vasta tarpeen ilmetessä ja tarkemman tarveharkinnan mukaan. Välivaihtoehto 5b): lisäkaista johdetaan oikealle kääntyvänä kaistana Villimiehenkadulle + ryhmittymiskaista Villimiehenkadun tulohaaralle (ja sen vaatima lisäkaista yhteen kiertoliittymäneljännekseen) Villimiehenkadun ryhmittymiskaista mahdollisuuksien mukaan Kaivokadulta lähtien Vähentää jonkin verran Pormestarin P-laitoksen ja Lappeenkadun liittymävälin tukkeutumisen yleisyyttä, mikä parantaa Pormestarin P-laitoksen yhteyksiä Toimii ensimmäisenä toteuttamisvaiheena mahdollisesti myöhemmin tarvittavaa Lappeenkadun suuntaista toista kaistaa varten HUOM! Villimiehenkadun ryhmittymiskaista kannattaa toteuttaa vain, jos kaistasta saadaan järkevän pituinen (vähintään 20 m) eikä järjestely lyhennä P- laitoksen ja Lappeenkadun liittymäväliä tai muuten vaikeuta sen toimintaa (esim. opastus) 9

11 Parantamistoimenpidemahdollisuuksia 6. Ryhmittymiskaista Lappeenkadulle lännestä Hietalankadulle ja 2-aukkoinen opastin oikealle Tarpeen viimeistään 2030, jos tässä käytetyt liikenteen suuntautumisjakaumat pitävät paikkansa. Parantaa huomattavasti Lappeenkadun toimivuutta Armilankadun suuntaan, mutta ei vaikuta suoraan ongelmallisimpiin kohtiin. Kannattaa toteuttaa joka tapauksessa, jos toimenpide on kustannuksiltaan ja rakentamisolosuhteiltaan mahdollinen, ja/tai jos Hietalankadun liittymän läheisyydessä toteutetaan muita hankkeita. Toimenpiteillä saavutetaan tyydyttävä tai välttävä toimivuus iltaruuhkan 2030 liikennetilanteessa. Kirkkokadulla jonot yltävät edelleen usein Brahenkadun liittymään varsinkin vasemman puoleisella kaistalla, mutta heijastusvaikutukset Brahenkadun jonoutumiseen vähenevät selvästi. Toimivuus vastaa nykytilatarkastelua, mutta edelleen on huomioitava Kauppakadun puoleisen tulosuunnan mahdollinen tässä oletettua suurempi liikennemäärien kasvu tulevaisuudessa. Lappeenkadun kiertoliittymien ja Villimiehenkadun toimivuus on tyydyttävä simuloinneissa, mutta edellä mainitut ryhmittymistoimintoihin liittyvät ongelmat eivät välttämättä näy kokonaisuudessaan mallissa. Monimutkaisessa ympäristössä kuljettajat eivät välttämättä osaa ryhmittyä yhtä sujuvasti oikeille kaistoille todellisuudessa, mikä voi johtaa viime hetken kaistanvaihtoihin ja siitä syntyviin häiriöihin. Edellä kuvatut toimenpiteet eivät täysin varmista Kirkkokadun ja Lappeenkadun liittymän toimivuutta, koska Ison Kristiinan P-laitoksen idän ja kaakon suuntainen poistuva liikenne jää suurelta osin Kirkkokadulle vasemmalle kääntyväksi liikenteeksi. Tätä liikennettä voitaisiin vähentää (ja P-laitoksen yleistä toimivuutta, häiriönsietoa ja saavutettavuutta parantaa) lisärampeilla Kaivokadulle Armilankadun tai Villimiehenkadun suuntaan (8). Erityisesti ensimmäinen vaihtoehto vähentäisi poistuvan liikenteen kuormitusta Kirkkokadulla. Kaivokadun rampeilla (varsinkin 2-suuntaisina Armilankadun liittymään päin) ongelmatekijänä on se, että ne johtavat sisään tulevaa liikennettä Lappeenkadun kiertoliittymiin. Etelästä tulevat virrat kääntyvät vasemmalle ja estävät Lappeenkadun pohjoisesta tulevaa pääsuuntaa. Tämä voi olla riski erityisesti Armilankadun kiertoliittymässä, jossa pohjoisesta tulevan suunnan mahdollinen jonoutuminen johtaisi helposti ryhmittymisongelmiin ja läheisen Villimiehenkadun kiertoliittymän häiriöihin. Katuverkon kannalta Ison Kristiinan kortteliin sisään pyrkivä liikenne on vähäisempi ongelma, joten rampit voisivat periaatteessa olla vain ulos tulevalle liikenteelle. Tämä ei kuitenkaan paranna laitoksen saavutettavuutta. 10

12 Yhteenveto 4 YHTEENVETO Nykytilanteen iltaruuhkassa (lisättynä Pormestarin ja Ison Kristiinan korttelin lisäliikenteellä) keskustan katuverkon toimivuus säilyy tyydyttävänä, mutta Kirkkokadun pohjoisen tulosuunnan toimivuus on välttävä. Ison Kristiinan lisäliikenne ja Raatimiehenkadun katkaisu jonouttavat Kirkkokadun pohjoista tulosuuntaa. Jonon pää ulottuu usein Brahenkadun risteykseen, mikä estää Brahenkadulta vasemmalle Lappeenkadun suuntaan kääntymistä. Iltaruuhkan 2030 ennustetilanteessa häiriöt ovat toistuvia ja voivat häiritä Ison Kristiinan P-laitoksen toimintaa. Lappeenkadun ja Villimiehenkadun kiertoliittymän toimivuus heikkenee jonkin verran, kun pohjoisen suunnan liikenne lisääntyy Ison Kristiinan laajennuttua. Nykytilanteessa toimivuus on tyydyttävä, mutta ennustetilanteessa pohjoisen tulosuunnan jonot voivat olla ajoittain pitkät. Villimiehenkadulla jonot häiritsevät ajoittain P-laitoksen toimintaa. Armilankadun ja Hietalankadun risteyksissä lisäliikenteellä ei ole nykytilanteessa merkittävämpiä vaikutuksia. Ennustetilanteessa Lappeenkadulta lännestä oikealle kääntyvä suunta jonoutuu välillä voimakkaasti. Ison Kristiinan laajennuksen lisäliikenne iltaruuhkassa on arviolta ajon/h sisään ja ajon/h ulos. Yhden pysäköintiliittymän järjestelyssä (ilman Raatimiehenkadun tms. ajoramppia) liikenne ruuhkauttaa erityisesti Kirkkokatua. Katuverkon kannalta P-laitoksesta ulos tuleva liikenne on huomattavasti ongelmallisempi kuin sisään ajava liikenne. Vaikka sisäänajoyhteydet eivät ole katuverkon kannalta yhtä tärkeitä, P-laitoksen saavutettavuus ja häiriösietokyky paranisivat huomattavasti toisen ajoyhteyden ansiosta. Edellytyksenä Kirkkokadun kuormituksen keventämiselle on Ison Kristiinan liikenteen yhteys lännen / etelän suuntaan myös muita reittejä pitkin. Raatihuoneenkatu voidaan katkaista, jos tilalle tulee P-laitoksesta (ulos-) ajoramppi lännen suuntaan. Merkittävimmät parantamistoimenpiteet, joilla katuverkon toimivuutta voidaan ylläpitää, ovat: Toinen ulosajoyhteys Ison Kristiinan P-laitoksesta: ramppi laitoksesta Lappeenkadulle lännen suuntaan (korttelien rakentamisen yhteydessä) Lappeenkadun ja Kirkkokadun saneeraus: toinen vastaanottava kaista Kirkkokadulle Lappeenkadun eteläpuolelle ja Kirkkokatu suoraan kahdelta kaistalta (toteutuvan liikennetilanteen perusteella) Lisäkaista Lappeenkadulle pohjoisesta Villimiehenkadun kiertoliittymän läpi tai lisäkaista oikealle Villimiehenkadulle + ryhmittymiskaista Villimiehenkadun tulohaaralle (toteutuvan liikennetilanteen perusteella tarpeen mukaan, harkittava suhteessa muiden järjestelyjen onnistumiseen ahtaissa liittymäväleissä) Lähitulevaisuuden liikennetilanteessa saavutetaan tyydyttävä taso ensin mainitulla toimenpiteellä, vaikka Kirkkokadulla voi olla häiriöitä pahimpina ruuhka-aikoina. Kaikilla kolmella toimenpiteellä katuverkon toimivuus on pääosin tyydyttävä vuoden 2030 tilanteessa, mutta häiriöitä voi syntyä erityisesti Kirkkokadulla ja Lappeenkadun lyhyissä liittymäväleissä. Häiriöiden vaikutuksia voidaan lieventää jonkin verran P-laitosten ja Brahenkadun ryhmittymiskaistoin. Kirkkokadun toimivuuden (ja itse Ison Kristiinan P-laitoksen saavutettavuuden) parantamiseksi paremmalle tasolle toiset ajorampit Kaivokadulta olisivat tehokas keino. Armilankadun kohdan (sisäänajo-) ramppien liikenne toisi kuitenkin kiertoliittymään vasemmalle kääntyvää liikennettä, joka estää pohjoisesta tulevaa pääsuuntaa: jos Armilan- ja Villimiehenkadun liittymät ovat kiertoliittymiä, pääsuunnan jonoutuminen voi aiheuttaa laajempia ongelmia lyhyen liittymävälin vuoksi. Villimiehenkadun kiertoliittymän suuntaan johtavalla rampilla olisi puolestaan pienempi vaikutus Kirkkokadun liikenteeseen. Liikennemääräarviot Pormestarin ja Ison Kristiinan korttelien osalta ovat todennäköisesti jonkin verran yliarvioituja, ja toimivuus varsinkin Villimiehenkadulla voi olla tässä arvioitua parempi. Kirkkokadun liittymän osalta on puolestaan huomioitava se riski, että tarkastelut perustuvat nykyliikennelaskentojen liikennejakaumiin eikä Mutkakadun ja Lappeenkadun risteyksen mahdollista katkaisua ole huomioitu. 11

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut MUISTIO 14.6.2012 Lähtökohdat SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 5 2.1 VE0: Pormestarin P-laitos ja nykyinen katuverkko...

Lisätiedot

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelussa on arvioitu Lohjan torin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen ajojärjestelyjen toimivuutta. Tarkastelut on tehty käyttäen

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 14.9.2016 Tarkastelualue Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden koulukeskuksen ympäristön

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

VAAJAKOSKEN ALUEEN KAAVOITUS LIIKENNETARKASTELUT

VAAJAKOSKEN ALUEEN KAAVOITUS LIIKENNETARKASTELUT VAAJAKOSKEN ALUEEN KAAVOITUS LIIKENNETARKASTELUT MUISTIO 29.3.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN SISÄLTÖ, TARKASTELUALUE JA LÄHTÖKOHDAT 3 2 LIIKENNEMÄÄRÄT 4 2.1 Nykyiset liikennemäärät... 4 2.2 Uusien kaava-alueiden

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

KAUPUNGINTALON YMPÄRISTÖN LII- KENNESUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS

KAUPUNGINTALON YMPÄRISTÖN LII- KENNESUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS KAUPUNGINTALON YMPÄRISTÖN LII- KENNESUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS Syyskuu 2014 8.9.2014 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 3. LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT... 4 3.

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Suunnittelualue ja työn tavoitteet... 1 1.2 Liikennemäärät... 2 1.3 Joukkoliikenne,

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Asemakaavan havainnekuva 2

Asemakaavan havainnekuva 2 Puustellinkallion kaava alueen liikennetekninen tarkastelu 08.06.2017 Ympäristösi parhaat tekijät Asemakaavan havainnekuva 2 Julkisen liikenteen saavutettavuus 3 Tarkasteluvaihtoehtojen kerrosneliöt (Kerrosneliömäärät

Lisätiedot

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut 05.01.2016 Liikenne-ennusteet Taustaa Liikenne-ennusteet perustuvat Länsimetron jatkeen alueen liikenneennusteet

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Kivenlahden Metrokeskus liikenneselvityksen tausta aineisto

Kivenlahden Metrokeskus liikenneselvityksen tausta aineisto Kivenlahden Metrokeskus liikenneselvityksen tausta aineisto Liikenne ennuste ja toimivuustarkastelut 31.3.2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Sisältö Katuverkon liikenne ennuste Liikenteen toimivuustarkastelut

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSAN LIIKENNESUUNNITTELU MUISTIO

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSAN LIIKENNESUUNNITTELU MUISTIO PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSAN LIIKENNESUUNNITTELU MUISTIO 04.10.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 JOHDANTO 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT 3 2.1 Nykytilanteen autoliikenteen määrät... 3 2.2

Lisätiedot

Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys

Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys? 25.9.2014 4.11.2014 RATKAISUJA LIIKENNE- SUUNNITTELUN HAASTEISIIN Trafix Oy Y214151-5 Upseerinkatu 1 02600 Espoo Esipuhe Tämän työn tekemistä ovat ohjanneet

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit

Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit Liite 4 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit Liidea Oy 24.6.2010 Sisällysluettelo Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit 3 KORTTELIT VAARANPIHA,

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS

VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS Vastaanottaja Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.8.2015 VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS TOIMENPIDESELVITYS 1 Tarkastus 17.8.2015 Päivämäärä

Lisätiedot