PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut"

Transkriptio

1 PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut MUISTIO

2 Lähtökohdat SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS VE0: Pormestarin P-laitos ja nykyinen katuverkko VE1: Pormestarin P-laitos, Kaivokatu katkaistu VE2: valo-ohjaus Armilan- ja Villimiehenkadun liittymissä VE3: Villimiehenkadun kiertoliittymä VE4: Villimiehen- ja Armilankadun kiertoliittymä YHTEENVETO 11 1

3 Lähtökohdat 1 LÄHTÖKOHDAT Työssä on tarkasteltu Lappeenkadun liittymien toimivuutta Pormestarin korttelin P-laitoksen toteuttamisen jälkeisessä tilanteessa. P-laitos on suunniteltu Villimiehenkadun ja Pormestarinkadun väliin. Sisäänajot ovat Villimiehenkadulle ja pohjoiseen Valtakadun suuntaan. Liikennesuunnittelussa keskityttiin Lappeenkadun liittymiin välillä Kirkkokatu Villimiehenkatu: Villimiehenkadun liittymän liittymätyyppi ja ohjaus: P-laitoksen saavutettavuuden kannalta tavoitteena vasemmalle kääntymisen salliminen Lappeenkadulta (muuten P-laitoksen saavutettavuus heikko varsinkin Hietalan- ja Armilankadun suunnilta). Armilankadun liittymätyyppi ja ohjaus Kaivokadun kävelykaduksi muuttamisen vaikutukset: aiheuttaa käytännössä tarpeita sallia Lappeenkadulta vasemmalle Villimiehenkadulle kääntyminen ja Villimiehenkadulta vasemmalle pohjoiseen kääntyminen Lappeenkadun tarkasteluosuuden liittymien toimivuus kokonaisuutena Tarkastelualue on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuva 1. Toimivuustarkastelualue. 2

4 Lähtökohdat Toimivuustarkastelut laadittiin iltahuipputunnin nykyliikennemäärin lisättynä Pormestarin korttelin P-laitoksen lisäliikenteellä ja 2030 iltaruuhkatunnin ennusteella. Nykytilanteen tarkastelujen liikennemäärät Tarkasteluja varten kaupunki teki liikennevalokojelaskentoja toukokuussa Lisäksi käytiin laskemassa maastossa Armilankadun kiertoliittymän ja Villimiehenkadun liikennemäärät iltaruuhka-aikaan. Laskentatulokset sovitettiin yhteen tarkasteluliikennemääriksi (kombinaatio perjantain vilkkaimman iltaruuhkatunnin liikennevalokojelaskennoita ja torstain maastolaskennoista). Kuva 2. Liikennelaskentatuloksista kootut liittymäkohtaiset liikennemäärät, nykytila iltaruuhka. Pormestarinkorttelin liikenne arvioitiin seuraavin periaattein: Pormestarin P-laitoksen ap-määrä noin 540 Autopaikkojen käyttötarkoitus jakaantuu suurin piirtein tasan asumisen, työssäkäynnin ja kaupan kesken (180 ap /toiminto). Asumiskäytössä olevien paikkojen on oletettu tuottavan liikennettä siten, että 5 % paikoista tyhjenee (lähtevät ajoneuvot) ja 30 % täyttyy (saapuvat ajoneuvot) iltaruuhkatunnissa. Vastaavat oletukset työpaikkojen autopaikoista ovat 50 ja 5 % ja kaupan paikoista 80 % ja 90 %. Näillä oletuksilla Pormestarin P-laitoksen liikennemäärä on iltaruuhkatunnissa noin 250 poistuvaa ajoneuvoa ja 230 saapuvaa ajoneuvoa. Pormestarin korttelin liikenteen suuntautuminen on arvioitu tarkastelualueelle saapuvien liikennevirtojen ja sieltä poistuvien liikennevirtojen suhteessa. Lisäksi on oletettu, että pohjoiseen (koilliseen / luoteeseen) suuntautuva liikenne käyttää valtaosin (70 %) Valtakadun suunnan sisäänajoa. Suuri osa pohjoisen suunnan ajoneuvoista tulee siis tarkasteluliittymien ulkopuolelta. Em. oletuksin Villimiehenkadun sisäänajon kautta sisään ajaa noin 190 ajon/h ja ulos lähtee noin 210 ajon/h. 3

5 Lähtökohdat Länteen (Helsingintie) ja etelään (Kauppakatu/Snellmaninkatu) suuntautuvan liikenteen on oletettu käyttävän sekä Villimiehenkatu Kirkkokatu -reittiä että Villimiehenkadun ja Lappeenkadun liittymää. Pormestarin P-laitoksen ei oletettu korvaavan muita autopaikkoja nykytilaan nähden, eli lisäliikenne on lisätty nykytilalaskentoihin kokonaisuudessaan. Tämä voi yliarvioida liikennemääriä. Toisaalta tarkastelussa ei ole otettu erikseen huomioon mm. Iso Kristiina -keskuksen laajentumissuunnitelmia, ja käytetyt iltaruuhkan liikennemäärät ovat hieman pienemmät kuin viikon vilkkaimman perjantain huipputunnin. Ennustetilanteen tarkastelujen liikennemäärät Ennustetilanteen 2030 iltahuipputunnin liikennemäärät arvioitiin kaupungin EMMEliikennemallin perusteella. Tarkastelualueelle saapuvia liikennevirtoja kasvatettiin EMMEmallin mukaisella kasvukertoimella lukuun ottamatta Pormestarin korttelin P-laitoksen liikennettä. Ennustetilanteessa Pormestarin P-laitoksen liikennemäärä oletettiin samaksi kuin nykytilassa (paikkamäärä ei kasva). Kuva iltahuipputunnin liikennemääräarvioissa käytetyt kasvukertoimet. 4

6 Liikenteen toimivuus 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 2.1 VE0: Pormestarin P-laitos ja nykyinen katuverkko Liikenteen toimivuus on tyydyttävä nykyiltaruuhkan liikenteellä. Pormestarin parkin liikenne etelän / kaakon suunnalta joutuu kiertämään Kaivokadun kautta (Villimiehenkatu suuntaisliittymänä), mikä lisää Armilankadun kiertoliittymän vasemmalle kääntyvän liikenteen määrää. Tämä lisää jonkin verran Lappeenkadun pohjoisesta tulevan suunnan jonoutumista, mutta toimivuus on edelleen tyydyttävä. Villimiehenkadulla P-laitoksen ja Lappeenkadun välinen lyhyt liittymäväli jonoutuu ajoittain täyteen, mutta merkittäviä ongelmia ei ole. Lisäliikenne näkyy jonkin verran Lappeenkadun ja Hietalankadun liittymässä, jossa pohjoisesta vasemmalle kääntyvä liikenne jonoutuu aiempaa pidemmin. Jonot voivat ajoittain tukkia vasemmalle kääntyvän kaistan ja haitata suoraan menevää liikennettä sekä Armilankadun kiertoliittymän toimintaa. Lappeenkadun ja Kirkkokadun liittymässä lisäliikenteellä ei ole merkittävää vaikutusta toimivuuteen. Pormestarin P-laitoksen saavutettavuus jää nykyisin järjestelyin huonoksi, kun Lappeenkadulta ei voida kääntyä etelästä Villimiehenkadulle. Lisäksi tavoitteena oleva Kaivokadun rauhoittaminen ei ole suositeltavaa, koska P-laitoksen liikenne kiertää sitä kautta. 2.2 VE1: Pormestarin P-laitos, Kaivokatu katkaistu Pormestarin P-laitos Armilankadun liittymä kiertoliittymänä, Kaivokadun haara katkaistu (kävelykatu) Villimiehenkatu normaaliliittymä (kaikki kääntymissuunnat) Pohjolankadun valo-ohjattu suojatie siirretään Villimiehenkadun yhteyteen Lappeenkadulta pohjoisesta 2 kaistaa etelään ennen Villimiehenkadun risteystä Kuva 4. Järjestelyt VE1. 5

7 Liikenteen toimivuus Valo-ohjaamattomana Villimiehenkadun ja Lappeenkadun liittymässä tulee jonkin verran ongelmia etelästä Lappeenkadulta vasemmalle kääntyvälle suunnalle sekä Villimiehenkadun tulosuunalle, kun Kaivokadun liikenne siirtyy kokonaisuudessaan liittymään yhdessä Pormestarin parkin liikenteen kanssa. Liittymän välityskyky on nykyiltaruuhkassa kuitenkin riittävä, vaikka toimivuus on ajoittain heikko. Arvioitua kasvua liittymä ei kuitenkaan kestä ilman valo-ohjausta. Villimiehenkadun ja Lappeenkadun liittymä on syytä ohjata valoin, jos kaikki kääntymissuunnat sallitaan. Valoohjauksen lisäksi Villimiehenkadun tulohaaralle kannattaa toteuttaa lyhyt ryhmittymiskaista alkaen Pormestarin parkin sisäänajoliittymästä. Valo-ohjauksen toteuttamisen yhteydessä Pohjolankadun suojatie kannattaa siirtää Villimiehenkadun liittymän yhteyteen, jos tämä sopii kaupungin kevyen liikenteen reitteihin, eikä nykysijainti ole ehdottoman tärkeä nykyisten kulkureittien kannalta. Käytännössä suojatien vihreä tarjoaa samalla ilmaiseksi mahdollisuuden näyttää vihreää Villimiehenkadulta vasemmalle kääntyville. Valo-ohjattuna Villimiehenkadun liittymän toimivuus on tyydyttävä nykyiltaruuhkassa Pormestarin P-lisälaitoksen lisäliikenteellä. Ajoittain syntyy ongelmallisia tilanteita, kun Villimiehenkadun punaisten valojen tai sekavaiheessa vasemmalle kääntyvien aiheuttamat jonot yltävät Armilankadun kiertoliittymän kiertotilaan. Myös Villimiehenkadulla valoissa seisova jono voi ajoittain tukkia Pormestarin P-laitoksen sisäänajon. Molemmat tilanteet purkautuvat kuitenkin nopeasti, eikä merkittäviä häiriöitä synny. Muilta osin Lappeenkadun liittymien toimivuus on vähintään tyydyttävä ja vastaa VE0:a. Iltaruuhkan 2030 ennustetilanteessa Villimiehenkadun liittymän ja Armilankadun kiertoliittymän välityskyky on edelleen riittävä, ja toimivuus säilyy tyydyttävänä tai välttävänä. Edellä mainitut tilanteet, joissa Villimiehenkadun valojen jonot häiritsevät edeltäviä liittymiä, yleistyvät, mutta eivät vielä laajene pidemmälle Lappeenkadulle. P-laitoksen ramppi jonoutuu ajoittain laitoksen sisälle, kun liikenne ei mahdu kääntymään Villimiehenkadulle. Jonoutuminen purkautuu kuitenkin seuraavan vihreän aikana. Hietalankadun liittymässä Lappeenkadulta pohjoisesta vasemmalle kääntyvän suunnan välityskyky alkaa olla kokonaan käytössä, ja vasemmalle kääntyvän kaistan jonot yltävät usein kiertoliittymään. Myös lännestä oikealle kääntyvä suunta jonoutuu, joten valo-ohjauksen säädöin välityskykyä ei juuri voida kasvattaa (lisäkaistojen tarve). Myös Kirkkokadun liittymässä jonoutuminen lisääntyy selvästi. Yhteenveto VE1 + Kaikkien ajosuuntien salliminen selkiyttää yhteyksiä Pormestarin P-laitokseen ja yleensä Villimiehenkadulle sekä antaa paremmat mahdollisuudet Kaivokadun rauhoittamiselle + Nykyinen valo-ohjattu suojatie voidaan yhdistää Villimiehenkadun valo-ohjaukseen, mikä samalla tuo automaattisesti vihreän vaiheen Villimiehenkadulta vasemmalle kääntyville + Toimivuus tyydyttävä + Vähäiset katutyöt Lyhyet liittymävälit aiheuttavat tilanteita, joissa Villimiehenkadun / Hietalankadun valoohjauksen jonot yltävät edelliseen liittymään (riskialtista erityisesti Armilankadun kiertoliittymässä) 6

8 Liikenteen toimivuus 2.3 VE2: valo-ohjaus Armilan- ja Villimiehenkadun liittymissä Pormestarin P-laitos Armilankadun liittymä valo-ohjattu, Kaivokadun haara katkaistu (kävelykatu) Armilankadulla ryhmittymiskaistat Villimiehenkadun liittymä valo-ohjattuna (kaikki kääntymissuunnat) + Pohjolankadun suojatien siirto Lappeenkadulta pohjoisesta 2 kaistaa etelään ennen Villimiehenkadun risteystä (Paluu vanhaan tilanteeseen?) Kuva 5. Järjestelyt VE2. Lappeenkadun liittymien Hietalankatu Villimiehenkatu valo-ohjaukset on kytkettävä yhteen. Yhteenkytkentä on melko hyvin toteutettavissa, jos käytetään melko pitkää kiertoaikaa. Pitkä kiertoaika kuitenkin tuottaa pidemmät jonot lyhyille liittymäväleille. Nykyiltaruuhkassa toimivuus Hietalankatu Villimiehenkatu -liittymissä on tyydyttävä. Vasemmalle kääntyvät sekavaiheet jonoutuvat melko helposti ja häiritsevät suoraan menevää liikennettä. Jälkivihreillä liittymävälit saadaan kuitenkin tyhjättyä ennen seuraavaa kiertoa. Järjestelyn tehostamiseksi olisi hyvä saada vasemmalle kääntyvät kaistat Lappeenkadulta pohjoisesta Armilankadulle ja etelästä Villimiehenkadulle, mutta nämä kaistat eivät katutilaan mahdu. Myös VE2:ssa syntyy ajoittain tilanteita, joissa Villimiehenkadun valoissa syntyvät jonot estävät P-laitoksen sisäänajoliittymän toimintaa. Muilta osin Lappeenkadun liittymien toimivuus on vähintään tyydyttävä. Iltaruuhkan 2030 ennustetilanteessa edellä kuvatut ongelmat pahenevat jonkin verran, mutta kokonaisuudessa liittymävälin Hietalankatu Villimiehenkatu toimivuus ei merkittävästi heikkene. Hietalankadun ja Kirkkokadun liittymissä jonoutuminen on voimakasta ja toimivuus vastaa VE1:stä. 7

9 Liikenteen toimivuus Yhteenveto VE2 + Toimivuus VE1 tasolla + Liittymävälien jonoutuminen helpommin hallittavissa kuin kiertoliittymävaihtoehdoissa + Valo-ohjauksen tarkemmassa suunnittelussa voi löytyä tehokkaampiakin tapoja estää sekavaiheiden synnyttämä jonoutuminen (esim. vihreä ajosuunta kerrallaan Armilan- ja Villimiehenkadun liittymissä) + Vähäinen tilantarve ja turvalliset suojatiejärjestelyt Lyhyet liittymävälit, sekakaistat ja -vaiheet sekä yhteenkytkentä (pääsuunnan autot aina samaan aikaan liikkeellä) aiheuttavat yhdessä usein tilanteita, joissa vasemmalle kääntyminen on vaikeaa ja vasen kaista Lappeenkadulla jonoutuu välillä Armilankatu Villimiehenkatu. Vaikutukset nykyisiin valo-ohjelmiin (esim. Hietalankadun yhteenkytkentä Mutkakadun tai Taipalsaarentien liittymän kanssa, vaikutukset Hietalankatu Villimiehenkatu - ajoitusmahdollisuuksiin?) 2.4 VE3: Villimiehenkadun kiertoliittymä Pormestarin P-laitos Armilankadun liittymä valo-ohjattu, Kaivokadun haara katkaistu (kävelykatu) Armilankadulla ryhmittymiskaistat Villimiehenkatu kiertoliittymänä Pohjolankadun suojatie nykyisellään Kuva 6. Järjestelyt VE3. 8

10 Liikenteen toimivuus Villimiehenkadun kiertoliittymän kaistamäärät on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä, jotta tilantarve olisi mahdollisimman vähäinen. Periaatteessa kiertoliittymään voisi lisätä toisen suoraan pohjoisesta etelään menevän kaistan, mutta tämä lyhentäisi entisestään Pormestarin P- laitoksen rampin ja Lappeenkadun liittymäväliä. Villimiehenkadun kiertoliittymä toimisi esitetyllä kaistajärjestelyllä yksinään hyvin. Vaihtoehdon ongelmana on Armilankadun valo-ohjaus ja lyhyt liittymäväli. Lappeenkadulta pohjoisesta sekavaiheessa vasemmalle kääntyvien jono ja normaali punaisissa seisova jono venyvät helposti kiertoliittymään, mikä pahimmillaan estää koko kiertoliittymän toimintaa. Ongelmaksi voi koitua myös se, että liittymäväli Lappeenkadulta Pormestarin P-laitokseen lyhenee myös. Nykyiltaruuhkan simuloinneissa edellä kuvattu riski ei kuitenkaan merkittävällä tavalla näy. Toimivuus vastaa muita vaihtoehtoja: liittymävälit tukkeutuvat ajoittain, mutta myös purkautuvat aiheuttamatta pidempikestoisia ongelmia. Pohjolankadun valo-ohjattu suojatie voi aiheuttaa jonoja, jotka yltävät kiertoliittymään. Vaikutukset toimivuuteen riippuvat voimakkaasti siitä, kuinka paljon suojatiellä on käyttäjiä ja kuinka usein suojatie on vihreänä. Ennustetilanteessa 2030 Villimiehenkatu Armilankatu -väli tukkeutuu jonkin verran vaihtoehtoja 1 ja 2 herkemmin. Tämä näkyy Villimiehenkadun ja osittain Lappeenkadun pohjoisen tulosuunnan jonoutumisena läpi kiertoliittymän. Villimiehenkadun jonoutuminen johtaa siihen, että Pormestarin P-laitoksen sisään kertyy jonoa. Jonot purkautuvat edelleen jonkin ajan jälkeen, eli välityskyky on riittävä. Toimivuus jää kuitenkin heikoksi. Yhteenveto VE3 + Villimiehenkadun kiertoliittymä toimii hyvin hiljaisempina aikoina (vähäiset viivytykset). Myös nykyliikennemäärin toimivuus vastaa muita vaihtoehtoja, ja Villimiehenkadulla toimivuus on jopa parempi. + Pohjolankadun suojatie nykyisellään, sopii tilanteeseen, jos suojatietä ei voida siirtää Liikennemäärien kasvaessa toimivuus heikompi kuin muissa vaihtoehdoissa: Villimiehenkatu Armilankatu -väli jonoutuu muita vaihtoehtoja helpommin kiertoliittymään (sujuvuus- ja turvallisuusriskit). Suurempi tilantarve ja lyhyemmät liittymävälit Lappeenkadulla ja Lappeenkadulta Pormestarin P-laitokseen Vaatii eniten katutöitä 2.5 VE4: Villimiehen- ja Armilankadun kiertoliittymä Pormestarin P-laitos Armilankadun ja Villimiehenkadun kiertoliittymät Kaivokadun haara katkaistu (kävelykatu) Pohjolankadun suojatie nykyisellään 9

11 Liikenteen toimivuus Kuva 7. Järjestelyt VE4. Nykyiltaruuhkassa kiertoliittymien toimivuus on hyvä. Kiertoliittymien väli ei simuloinneissa jonoudu häiritsevästi. Kahden lähekkäisen kiertoliittymän ratkaisussa on kuitenkin riski laajempiin häiriöihin, jos jonot esim. juhlapyhien kaupan erityisen vilkkaina ruuhka-aikoina yltävät yhtä aikaa molempien liittymien kiertotilaan. Kiertoliittymät ovat kuitenkin kolmihaaraisia ja molemmissa suunnissa muodostuu vapaa suora -tyyppinen tilanne, mikä vähentää riskiä. Pohjolankadun suojatievaloista voi yltää jonoja Villimiehenkadun kiertoliittymään ja vastaavasti Hietalankadun liittymästä Armilankadun liittymään. Häiriöt ovat kuitenkin lyhytkestoisia (riippuen Pohjolankadun suojatien käyttäjämääristä). Ennustetilanteessa 2030 toimivuus säilyy tyydyttävänä. Kiertoliittymiä seuraavista valoohjatuista liittymistä yltää kiertoliittymiin aiempaa useammin jonoja, mutta tilanteet purkautuvat edelleen kohtuullisen nopeasti. Pohjolankadun suojatien vilkkaudesta riippuen Lappeenkadun pohjoinen tulosuunta voi myös jonoutua välillä pitkästi. Muiden liittymien toimivuus vastaa edellisiä vaihtoehtoja. Yhteenveto VE4 + Kiertoliittymät toimivat hyvin, eikä niiden väliin juuri muodostu jonoja. + Armilankadun ja Villimiehenkadun liittymien osalta vaihtoehtojen paras toimivuus. + Pohjolankadun suojatie nykyisellään: sopii tilanteeseen, jos suojatietä ei voida siirtää Erityisen vilkkaina aikoina voi olla laajempien häiriöiden riski (ei mahdollisuuksia kontrolloida ongelmasuuntia) Suurempi tilantarve ja lyhyemmät liittymävälit Lappeenkadulla ja Lappeenkadulta Pormestarin P-laitokseen Suojatiejärjestelyt? 10

12 Yhteenveto 3 YHTEENVETO Pormestarin P-laitoksen saavutettavuuden ja keskustakorttelien yhteyksien varmistamisen vuoksi Villimiehenkadun liittymässä kannattaa pyrkiä täydelliseen, kaikki ajosuunnat sallivaan ratkaisuun erityisesti Kaivokadun muuttuessa kävelypainotteiseksi kaduksi. Muussa tapauksessa uuden P-laitoksen yhteydet varsinkin Armilan- ja Hietalankadun suuntiin jäävät hankaliksi. Jos Kaivokatu muutetaan kävelykaduksi (tai halutaan vähintään rauhoittaa) eikä Villimiehenkadulta sallita vasemmalle kääntymistä, jää Kirkkokatu käytännössä ainoaksi Kirkkokadun länsipuolisten korttelien yhteydeksi myös pohjoisen ja lännen suuntaan muiden suuntien lisäksi. Jos Villimiehenkatu toteutetaan valo-ohjattuna liittymänä (VE1 ja VE2), kannattaa Pohjolankadun valo-ohjattu suojatie siirtää mahdollisuuksien mukaan Villimiehenkadun liittymän yhteyteen. Vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ei ole merkittäviä toimivuuseroja: VE2 (Armilan- ja Villimiehenkadun liittymät valo-ohjattuja) on vähäriskisempi, mutta vaihtoehto 1 on toteuttamiskustannuksiltaan halvin (liikennevalot Villimiehenkadun liittymään, Armilankatu nykyisellään + Kaivokadun haaran katkaisu). Jos Pohjolankadun suojatie halutaan säilyttää nykyisellään, VE4 (Armilan- ja Villimiehenkadun liittymät kiertoliittymiä) on suositeltavin vaihtoehto. VE4:ssä autoliikenteen sujuvuus on vaihtoehdoista paras. Ongelmaksi voi tulla Villimiehenkadun kiertoliittymän tilantarve. Kaksi lähekkäin olevaa kiertoliittymää voi myös poikkeuksellisen vilkkaissa liikennetilanteissa aiheuttaa laajempia häiriöitä verkolla. VE3:a (Villimiehenkadun kiertoliittymä, Armilankadun valoohjaus) ei suositella, koska se kestää liikenteen kasvua heikoiten, kärsii VE4:a vastaavista tilaongelmista ja vaatii eniten toimenpiteitä. Johtopäätökset: VE4 on liikenteen sujuvuuden kannalta paras vaihtoehto. Jos Villimiehenkadun liittymään ei mahdu riittävät mitoituskriteerit täyttävää kiertoliittymää huomioiden myös Pormestarin P-laitoksen rampin etäisyys liittymästä, voidaan valita joko VE1 tai VE2 kustannusten, kaupunkikuvan, turvallisuuden ja nykykokemusten perusteella. VE1:ssä ja VE2:ssa Pohjolankadun suojatie kannattaa siirtää Villimiehenkadun liittymän yhteyteen. Jos suojatie jää nykypaikalle, sen valo-ohjaukseen on rakennettava yhteenkytkentä tai linkitys, eikä saavuteta synergiahyötyjä suojatien ja vasemmalle kääntyvien ohjauksessa. Jatkossa kannattaa tutkia mahdollisuudet toteuttaa Lappeenkadulta oikealle Hietalankadulle kääntyvä ryhmittymiskaista (+ 2-aukkoinen opastin). Työssä pohdittiin alustavasti myös Lappeenkadun kaistoituksen muutoksia Hietalankadusta pohjoiseen. Suoraan meneville liikennemäärille riittäisi periaatteessa vaihtoehdosta riippuen yksi kaista, mikä vapauttasi tilaa esim. ryhmittymiskaistoille. Käytännössä kuitenkin oikean puoleisen kaistan katkaisu (esim. Armilankadulle) johtaisi Lappeenkadun kaistojen epäjatkuvuuteen ja vasemman puoleisen kaistan katkaisu (esim. Villimiehenkadulle) jo valmiiksi kuormittuneen oikean puoleisen kaistan lisärasitukseen. Jos Kaivokadun yhteys säilytetään ja/tai Pohjolankadun suojatietä ei voida siirtää, voidaan tutkia lisävaihtoehtona seuraavaa: Villimiehenkadulta kielletään vasemmalle kääntyminen (ei niin tärkeä kuin etelästä Villimiehenkadulle kääntyminen Pormestarin P-laitoksen yhteyksien kannalta) Lappeenkadulla 2+2, kääntyminen sekakaistoilta Alkuvaiheessa saattaa toimia ilman valo-ohjausta Heikkoutena valo-ohjauksen tarve liikenteen kasvaessa: tällöin syntyy erikoinen järjestely Lappeenkadulle (Pohjolankadun suojatie vs. ikivihreä valo Villimiehenkadun liittymässä pohjoiseen, mahdollinen nuolivalon tarve). 11

ISON KRISTIINAN LAAJENNUS JA RAATIMIEHENKADUN KATKAISU Toimivuustarkastelut

ISON KRISTIINAN LAAJENNUS JA RAATIMIEHENKADUN KATKAISU Toimivuustarkastelut ISON KRISTIINAN LAAJENNUS JA RAATIMIEHENKADUN KATKAISU Toimivuustarkastelut MUISTIO 27.8.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 2.1 Nykyliikenne

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelussa on arvioitu Lohjan torin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen ajojärjestelyjen toimivuutta. Tarkastelut on tehty käyttäen

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 14.9.2016 Tarkastelualue Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden koulukeskuksen ympäristön

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Suunnittelualue ja työn tavoitteet... 1 1.2 Liikennemäärät... 2 1.3 Joukkoliikenne,

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

KAUPUNGINTALON YMPÄRISTÖN LII- KENNESUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS

KAUPUNGINTALON YMPÄRISTÖN LII- KENNESUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS KAUPUNGINTALON YMPÄRISTÖN LII- KENNESUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS Syyskuu 2014 8.9.2014 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 3. LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT... 4 3.

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

VAAJAKOSKEN ALUEEN KAAVOITUS LIIKENNETARKASTELUT

VAAJAKOSKEN ALUEEN KAAVOITUS LIIKENNETARKASTELUT VAAJAKOSKEN ALUEEN KAAVOITUS LIIKENNETARKASTELUT MUISTIO 29.3.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN SISÄLTÖ, TARKASTELUALUE JA LÄHTÖKOHDAT 3 2 LIIKENNEMÄÄRÄT 4 2.1 Nykyiset liikennemäärät... 4 2.2 Uusien kaava-alueiden

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä selvityksen

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä selvityksen HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b 2 SELVITYS LIIKENNEVALOJEN TOIMINTAPERIAATTEISTA PAINONAPEILLA VARUSTETUILLA VALO-OHJATUILLA SUOJATEILLÄ HELSINGISSÄ Kslk 2010-1434 hankenro 0912_2 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen Katuverkon liikenteellinen toimivuus ja kehittämistoimenpiteet JJä / TRa v.3.0 31.12.2014 2 (35) 31.12.2014 SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Liikennetarkastelujen

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Asemakaavan havainnekuva 2

Asemakaavan havainnekuva 2 Puustellinkallion kaava alueen liikennetekninen tarkastelu 08.06.2017 Ympäristösi parhaat tekijät Asemakaavan havainnekuva 2 Julkisen liikenteen saavutettavuus 3 Tarkasteluvaihtoehtojen kerrosneliöt (Kerrosneliömäärät

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö, Yhdyskuntasuunnittelu Timo Ritala, Jarmo Tihmala Muuntamontie 5, Joensuu

Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö, Yhdyskuntasuunnittelu Timo Ritala, Jarmo Tihmala Muuntamontie 5, Joensuu Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö, Yhdyskuntasuunnittelu Timo Ritala, Jarmo Tihmala Muuntamontie 5, 80100 Joensuu ASIANTUNTIJALAUSUNTO TORIPARKIN SISÄÄNAJORATKAISUSTA Joensuuhun ollaan toteuttamassa

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit

Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit Liite 4 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit Liidea Oy 24.6.2010 Sisällysluettelo Oulun keskustan pysäköintivaihtoehtojen simuloinnit 3 KORTTELIT VAARANPIHA,

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Tammelan stadion, asemakaava nro 8570 Liikenteelliset selvitysaineistot ja

Tammelan stadion, asemakaava nro 8570 Liikenteelliset selvitysaineistot ja Tammelan stadion, asemakaava nro 8570 Liikenteelliset selvitysaineistot 31.8.2015 ja 26.2.2016 Kuva: Google maps Tammelan stadion, asemakaava nro 8570 Liikenteellinen selvitysaineisto 31.8.2015 Tammelan

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys

Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys? 25.9.2014 4.11.2014 RATKAISUJA LIIKENNE- SUUNNITTELUN HAASTEISIIN Trafix Oy Y214151-5 Upseerinkatu 1 02600 Espoo Esipuhe Tämän työn tekemistä ovat ohjanneet

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSAN LIIKENNESUUNNITTELU MUISTIO

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSAN LIIKENNESUUNNITTELU MUISTIO PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSAN LIIKENNESUUNNITTELU MUISTIO 04.10.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 JOHDANTO 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT 3 2.1 Nykytilanteen autoliikenteen määrät... 3 2.2

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot