Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon jatkokehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon jatkokehitys"

Transkriptio

1 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon jatkokehitys Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi , RAKETTI-ohjausryhmä Kehityspäällikkö Antti Mäki CSC Tieteen tietotekniikan keskus oy

2 LÄHTÖKOHDAT

3 strategiset tavoitteet Tietohallintolaki, KA Tietojen yhteentoimivuuden kehittäminen OKM:n kohdealueella (JHKA) OKM:n ohjauksen tarpeet Raportointi ja tiedonluovutus eri viranomaisille ohjaus Muut velvoitteet Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen toiminnan tarpeet Suora velvoite lailla

4 Mitä varten korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto on toteutettu? Tavoitteena opintoihin pääsyn sujuvoittaminen ja turhien päällekäisten opintojen välttäminen Korkeakoulujen yhteishaku, ensikertalaiset ja muut Siirtyjät ja valtakunnalliset palvelut (korkeakoulun harkinnan mukaan) Opintosuoritustiedot opiskelijavalinnoissa: hakukelpoisuus, valinta suoritusten perusteella Opintosuoritusten hyödyntäminen osana korkeakoulun muuta toimintaa: AHOT ym.

5 Ohjauksen tietotarpeet ja muut tiedon luovutukset viranomaisille PANOKSET TUOTOKSET Opiskelijat, Rahoitus, Korkeakoulun sisäinen tietovarasto, prosessien johtamisen tarpeet Tutkinnot, Suoritukset Julkaisut

6 Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus Avoin data, tietojen saatavuus Tiedon kirjaaminen ja tallentaminen vain yhteen paikkaan ICT-palvelujen ja -arkkitehtuurin kehitys Korkeakoululaitos ja muut julkisen hallinnon arkkitehtuuritasot

7 Korkeakoulun vastuulla sekä toteutus että tietosisältö rekisterinpitäjänä OKM palvelun tarjoajana (CSC) Muuntaa rekisterinsä tiedon Korkeakoulujen tietomalliin (xdwmalli) Tallentaa tiedon valtakunnalliseen tietovarantoon Tiedon käyttäjät hakevat kaikkien korkeakoulujen tietoja omiin järjestelmiinsä Tiedon luovutus suoraan lain nojalla tai korkeakoulun päätöksellä Opetushallitus Tilastokeskus OKM-tiedonkeruut Korkeakoulut?

8 VIRTA Korkea -koulu OKM Tilastokeskus Kela CIMO 2. Tiedonvälitys kansallisille palveluille Korkeakoulut 1. Aineiston siirto viranomaisille Korkeakoulujen tietovaranto KSHJ, Vipunen ym. RAKETTI-Opi, TIPTOP ym. 4. Arkisto 3. Tiedontarjoaminen korkeakoulujen omille järjestelmille

9 Tietovarannon tietojen käsittely Tietovarantoon ei ole suoria käyttöliittymiä Tietovarannon lukurajanpinta luovuttaa automaattisesti kaiken pyydetyn tiedon sallituille palveluille (nyt vai OPH) OPH:n ylläpitämien (ja jatkossa muiden) palveluiden osana valvotaan henkilötietojen käyttöä Viranomaistiedonkeruita varten poiminnat toteutetaan erikseen valtuutetun CSC:n henkilöstön toimesta

10 TIETOVARANTOPALVELUN JATKOKEHITYS

11 Tietovarantopalvelun jatkokehitys VIRTA-opintotiedot VIRTA-julkaisutiedot VIRTA-henkilöstön roolitiedot VIRTA-lupatiedot Arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen kehitys Tietoturva ja tietosuoja Jatkokehityksen ja tuotettavien palveluiden ohjaus ja rahoitus

12 Haasteita tulevaisuuden tavoitteille Strategisten tavoitteiden asettaminen Kokonaisarkkitehtuurin kypsyys Tietojen yhdisteltävyys Osaoptimointi

13 VIRTA-OPINTOTIEDOT

14 Tietovarannon tietosisällön rajaus (laki 484/2013, tallennusvelvoite + ministeriön tiedonkeruukirje) VIRTAopintotiedot Tutkintoon johtava koulutus Ei tutkintoon johtava koulutus Tutkinnot Opintosuoritukset ja arvosanatiedot Henkilön tunnistetiedot Opiskeluoikeudet Ilmoittautumistiedot Opiskeluoikeustiedot myös eräistä ei tutkintoon johtavista

15 Kokonaiskuvassa opiskelijavalintojen ja opintohallinnon tilanne 2014 Korkeakoulun tietojärjestelmät Oppijan verkkopalvelut (SADe ohjelma, OPH) KSHJ Palvelut Tietovarannot VIRTA (OKM) Korkeakoulun rekisteri TOR VIRTAopintotiedot Koulutustarjonta ym. eri tietovarantoja

16 Tietovarannon tietojen käyttöönottoaikatalu VIRTAopintotiedot Korkeakoulujen toiminta, valtakunnalliset palvelut Projektin tavoiteaikataulu 1/2014 mennessä, tuotantovalmius viimeistään Opetushallituksen valtakunnallisille palveluille Käyttöön vuoden 2014 syksystä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaisten tiedonkeruut ohjaustarkoituksiin Valmiina 03/2014 mennessä OKM:lle ja Tilastokeskukselle Käyttöön syksyllä 2014 ja 2015 alusta

17 Tiedonkeruun järjestäminen tietovarannosta VIRTAopintotiedot Tiedonkerääjä ilmoittaa, milloin sen tiedonkeruiden aineistot poimittaisiin tietovarannosta Korkeakoulu huolehtii, että on ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä päivittänyt tietovarantoon tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi. Korkeakoulun ei tarvitse ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin tiedonkeruita varten. CSC muodostaa OKM:n ja Tilastokeskuksen toimeksiannoista tiedonkerääjälle siirrettävän tiedoston.

18 Tietovarannosta toteutettavat viranomaistiedonkeruut VIRTAopintotiedot OKM:n suorat tiedonkeruut opintopisteistä Tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet (AMK-2A) Ei Tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet (AMK-2B) Opinnäytetyöt (AMK-9) Opintopisteet (YO-2) Tilastokeskuksen Opiskelijatiedonkeruut (syksyllä) Tutkintotiedonkeruut Opettajan pedagokiset opinnot (yliopistoista)

19 Tiedonkeruun toteutuksen aikataulu VIRTAopintotiedot -- tiedonkerääjien niin päättäessä Tietojen poiminta-ajankohdat olisivat samat kuin nykyisin Tulevina vuosina tilannepäivän ja tiedonkeruun välistä viivettä voitaisiin lyhentää ja/tai tiedonkeruun ajankohtia yhdistää Poimittaisiin tietovarannosta viimeistään <PVM> korkeakoulun tietovarantoon tallentamien tietojen pohjalta

20 Tilastokeskuksen tiedonkeruiden jatkokehitysajatuksia VIRTAopintotiedot Opiskelijatiedonkeruu (20.9.) tilanteesta voitaisiin toteuttaa tutkintotiedonkeruun yhteydessä Ennakkotieto siihen asti suoraan tietovarannosta Valtionosuuslaskenta ennakkotiedosta vai jääkö kokonaan pois? Opettajien erillisiä opintoja koskeva tiedonkeruu voitaisiin yhdistää tutkintotiedonkeruuseen Tutkintotiedonkeruu voitaisiin tehdä samaan aikaan kuin OKM:n opintopistetiedonkeruu, jotta tiedot olisivat yhteismitallisia

21 OKM:n suorien tiedonkeruiden jatkokehitysajatuksia VIRTAopintotiedot Vain nyt tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta: Opintopistetiedonkeruut voitaisiin toteuttaa aikaisemmin Opintopistetiedonkeruut voitaisiin tehdä samaan aikaan kuin Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu, jotta tiedot olisivat yhteismitallisia

22 Viranomaiskäytön laajentaminen: Valvira VIRTAopintotiedot Valvira uudistaa Terhikki-rekisteriään ja haluaa jatkossa hyödyntää tietovarantoa Tietorpeet (tietyt koulutusluokituksen alat) Hyväksytysti loppuun suoritettu tutkinto Keskeyttänyt opinnot Suorittanut riittävästi opintoja Edellyttää yhteistä kirjauskäytäntöä riittävästi opintoja suorittaneista, voitaisiin ottaa käyttöön

23 Viranomaiskäytön laajentaminen: kansainvälisen liikkuvuuden tiedot VIRTAopintotiedot Uusien kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvien tiedonkeruiden sisällyttäminen 2016 alkaen Nykyisiin CIMO:n keruisiin verrattuna tarkemmalle, opiskelijakohtaiselle tasolle Edellyttäisi erityisesti korkeakouluissa kansainvälisen liikkuvuuden hallinnan ja opiskelijarekistereiden tietojen yhdistämistä Tietoarkkitehtuuria laajennettava aikaisemman koulutusmaan, ohjelmatietojen, kohdemaiden ja vaihto-ohjelmatyypin osalta

24 Viranomaiskäytön laajentaminen: opettajatiedot VIRTAopintotiedot Pätevyystietoa koskevan tiedonkeruun laajentaminen: amk-lastentarhanopettajat, pedagogiset opinnot suorittaneiden opetettavat aineet Tietoarkkitehtuuri valmiina (pätevyys-koodisto) Osin saatavilla koulutusluokituksen perusteella Edellyttää kirjauksien laajentamista, kirjaustapojen muutoksista sopimista Haasteena sopia, miten opetettavat aineet määräytyvät

25 Muiden viranomaistiedonkeruiden toteuttamismahdollisuuksia VIRTAopintotiedot Kelan tiedonkeruut käytännössä sopimisasia Tietovarannon tietosisältö vastaa suoraan Kelan tarpeita Tahtotila löytyy Työvoimaviranomaisten tietotarpeet selvitettävä Muitakin lienee

26 Tietojen ajantasaisuus- ja säilytysvaatimukset VIRTAopintotiedot Säilytysaika määräytyy sen mukaan, miten tietoja säilytetään korkeakoulujen omissa rekistereissä korkeakoulujen arkistonmuodostussuunnitelmien ja muiden säilytysvelvoitteiden mukaisesti Yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tietoa on tietovarannon kautta pidettävä saatavilla eliniän ajan eli käytännössä pysyvästi Kun tietovarannon tieto on kopio lähdejärjestelmästä, on myös lähdejärjestelmän tieto säilytettävä vastaavasti

27 Suoraan korkeakouluille tarjottavien palveluiden tukeminen VIRTAopintotiedot Pitkäaikaissäilytys opiskelijatietojärjestelmiä koskevien velvoitteiden osalta (maksullinen palvelu?) Jatkoselvitetään, kun arkistolain uudistuksen linjaukset ovat selvillä Tietojen käyttö korkeakoulujen muussa toiminnassa, kuten liikkuvuus, AHOT, oppimisympäristöt ym. Tietojen luovuttaminen hyväksytyille palveluille Tiedon luovuttamisesta päättää korkeakoulu Tiedon luovutusten hallinnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi luotaisiin toimintatavat

28 Muita opintotietoihin liittyviä kehitysaihoita VIRTAopintotiedot Korkeakouluille tarjottavat mittaritiedot, reaaliaikaisesti tai kuukausitasolla Pohjoismainen palvelu: suoritustiedot Suomesta, Ruotsista ja Norjasta yhdestä rajapinnasta Suoritustietojen ja koulutuksen kuvausten (OPH) yhdistäminen TOR / Kansallinen osaamisen perustietovaranto Palvelu 2. asteelle

29 VIRTA-JULKAISUTIEDOT

30 Korkeakoulujen / Suomessa tuotettujen julkaisujen tietovaranto VIRTAjulkaisutiedot Esiselvitysvaiheessa, päätavoitteena OKM:n julkaisutiedonkeruun kehittämisessä Viitetietojen osalta (ei kaikki julkaisutiedonkeruun luokitustiedot?) Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, muiden Keskeinen tutkimuksen osa-alueen tieto, jota ei nyt saatavilla, voitaisiin käyttää esim. rahoituksen hakemisessa ja raportoinnissa, muussa? Tavoitteena ottaa käyttöön 2016 (ei kaikille)

31 VIRTA-julkaisutiedot toteutuksen haasteita VIRTAjulkaisutiedot Henkilöiden yksilöinnin ja roolitietojen ratkaisu Julkaisukanavatietokannan ja muiden yhteisten koodistojen käyttöönotto (koodistopalvelu) Ekosysteemikohtaisen yhteistyön rakentaminen (tutkimushallinnon eri tietojärjestelmät) Tutkimushallinnon ja -tukipalveluiden yhteistyöverkoston löytäminen Yhteisen tahtotilan muodostaminen

32 VIRTA-HENKILÖSTÖN ROOLITIEDOT

33 Korkeakoulujen henkilöstön roolitiedot VIRTAhenkilöstön roolitiedot Noussut esille julkaisutiedonkeruiden kehittämisen esiselvityksen yhteydessä Tieto korkeakoulun henkilölle myöntämästä roolista (opiskelijan rooli jo tietovarannossa) Tutkija Opettaja Muu henkilöstö Voitaisiin käyttää tarjottaessa roolin mukaan rajautuvia julkisia tai yksityisiä palveluita

34 VIRTA-LUPATIEDOT

35 Henkilön tietovarantoon tallennetuihin tietoihin liittyvät valtuutukset VIRTAlupatiedot Koskee kaikki tietovarannon osa-alueita Henkilö voi valtuuttaa tiettyjen tietojensa käsittelyyn tietyt tahot/palvelut Lähtökohtaisesti tosin palvelutason asia, mutta voisi toimia myös perustietovarantona Lupien ja valtuutusten tietovaranto on osa kansallisen palveluväylän arkkitehtuuria

36 ARKKITEHTUURIN JA TEKNISTEN RATKAISUJEN KEHITYS

37 Yhteinen tietovaranto (Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri) kerran kk kerran vrk, eräsiirto Opintotiedot, Julkaisutiedot, Roolitiedot jne. Arkkitehtuuri Eri palvelut, jotka käsittelevät ja tallentavat tietoja eri tietovarannoissa reaaliaikaisesti Reaaliaikaisesti, ws-soap / rest? Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti Kansallinen palveluväylä?

38 Toinen lukurajapinta toteutettu korkeakoulun omaan käyttöön Arkkitehtuuri Korkeakoulu saa omaan rekisteriinsä kuuluvia tietoja nyt tietovarannosta tarkistusraporttien ja tietokantadumpin avulla ja jatkossa toinen lukurajapinta on kuten ensimmäinen (ws, xml), mutta kutsuvan palvelun tunnistamalla rajaa, minkä korkeakoulun tietoja voi käyttää Korkeakoulu voi käyttää omissa palveluissaan Ei tarkoita tiedonluovutusta Tekninen ylläpitäjä ei valvo, mihin korkeakoulu omia tietojaan käyttää

39 Arkkitehtuuri Rajapintojen jatkokehitysaiheita EuroLMAI-standardin mukainen lukurajapinta Koulutusluokituksen mukaan rajattu lukurajanpinta Dynaaminen lukurajapinta ( hae vain mitä tarvitset ) Kirjoitusrajapinta: Korkeakoulujen tietointegraatiotapojen laajentaminen reaaliaikaisen tietojen päivitykseen (ei tarvetta erilliseen kopioon korkeakoulussa)

40 Tietojen yhteentoimivuuden avaimena on yksilöinti Arkkitehtuuri Henkilö on tyypillisin eri tietojoukkoja ja tietolähteitä yhdistävä avain: henkilöiden yksilöinti eri rooleissa ja eri aikoina, ilman henkilötunnusta Case: Yksilöintitiedolla henkilöön voidaan yhdistää Nimi-, yhteys-, tausta- ja tietosuojatiedot (VTJ) Korkeakoulututkinto, suoritukset, opiskeluoikeudet ja ilmoittautumiset (VIRTA) Toimii vain henkilötunnuksen avulla, ellei tietovarannoissa ole muuta yksilöintitunnistetta

41 Koulutuksen ja tutkimuksen tarve yksilöintiratkaisulle Arkkitehtuuri Henkilötunnuksen ongelmia Voi muuttua Sen saaminen ulkomaalaisille kestää liian kauan Sisältää tarpeetonta tietoa iästä ja sukupuolesta Miten ulkomaalainen yksilöidään Nimi ei yksilöi henkilöä Osoite, syntymäpaikka, syntymäaika, kansalaisuus, passinumero

42 Henkilön yksilöinti osana kokonaisarkkitehtuuria Arkkitehtuuri Västötietojärjestelmä on henkilötietojen perustietovaranto Henkilötunnuksen myöntämisoikeuden laajentaminen korkeakouluille Esimerkiksi, kun henkilö vastaanottaa opiskeluoikeuden (ilmoittautuu opiskelijaksi) Tarvitaan myös henkilötunnuksesta riippumaton yksilöintitapa, jota voidaan hyödyntää myös henkilötunnuksettomien osalta

43 Ehdotus tietovarannon yhteisen tietoarkkitehtuurin päivityssyklistä Ensimmäinen vuosi Q4 Q4 Korkeakoulujen Korkeakoulujen palaute palaute ja ja uudet uudet tiedonkeruutarpeet tiedonkeruutarpeet Toinen vuosi Q1 Q1 Tarvitaanko Tarvitaanko tietovarantoon tietovarantoon uusia uusia tietoja? tietoja? Q2 Q1 Uusien Uusien tietojen tietojen ja ja siirtojen siirtojen määrittely määrittely VE: Tieto pääteltävissä nykyisestä tietosisällöstä tai muu tiedonkeruutapa Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q1 Kirjaamisen muutokset, tekninen toteutus Arkkitehtuuri Q3 Q3 Uusien Uusien vaatimusten vaatimusten julkaisu julkaisu Q3 Q3 Tiedot tietovarantoon Tiedot tietovarantoon uusilla uusilla vaatimuksilla vaatimuksilla

44 Muita arkkitehtuurin ja teknisen toteutuksen jatkokehitysaiheita Arkkitehtuuri Yhteisen koodistopalvelun käyttöönotto

45 TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

46 Tietojen turvaamisen tavoitteet tietovarannon toteutuksessa Tietoturva- ja tietosuoja Tietojen mahdollisimman sujuva ja laaja käyttö joustavasti erilaisissa tilanteissa on ensisijainen tavoite rekistereihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien edistämisessä Samalla tietovarantoon tuotavat tiedot turvataan tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen varmistavilla kuvauksilla, määrityksillä ja ratkaisuilla

47 Tietojen luovuttaminen Tietoturva- ja tietosuoja Opiskelijavalintarekisterin käyttöön eli OPH:n toteuttamiin valtakunnallisiin palveluihin laissa säädetyn velvollisuuden nojalla eikä edellytä korkeakoululta erillistä ratkaisua Muihin viranomaistarpeisiin perustuu eri laeissa määriteltyihin tiedonsaantioikeuksiin sekä siihen, että kyseiset viranomaiset pyytävät korkeakouluja toimittamaan tiedot tietovarannon kautta Muuten rekisterinpitäjän päätöksellä

48 Kaikkien korkeakoulujen tietojen luovuttaminen uusille palveluille Tietoturva- ja tietosuoja Tekninen ylläpitäjä auditoi automaattista luovutusta tarvitsevan palvelun Tekninen ylläpitäjä kokoaa tietosuojalausunnon ja päätösesityksen rekisterinpitäjälle eli korkeakoululle Korkeakoulu päättää luovutuksesta, jonka jälkeen tiedot ovat automaattisesti saatavilla, kuten OPH:n tuottamiin palveluihin (ensimmäisenä toteutetun lukurajapinnan kautta)

49 Valmistaudutaan tietojen hyödyntämiseen Tietoturva- ja tietosuoja myös muihin kuin lain velvoittamiin tarkoituksiin Tietojen käyttö korkeakoulujen muussa toiminnassa, kuten opiskelijaliikkuvuus, AHOT ym. Tiedon luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä eli korkeakoulu Tietovarannon hallinnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi luodaan teknisen ylläpitäjän ja korkeakoulujen yhteiset toimintatavat

50 Toimintatavat Tietoturva- ja tietosuoja joilla rekisterinpitäjä voi varmistua henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta Tietovarannon hallinnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi luodaan teknisen ylläpitäjän ja korkeakoulujen yhteiset toimintatava Ehdotuksia valmistellaan RAKETTI-VIRTAprojektissa, mutta päätös toimintatavoista on opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen ja tietojen käyttöön osallistuvien viranomaisten yhteinen

51 Muistio teknisestä tietojekäsittelypalvelusta Tietoturva- ja tietosuoja OKM:n toimeksiannosta CSC palvelun järjestäjänä Tietosuojavaltuutetun toimiston suosituksen mukaiseen sopimuksen muotoiseen muistioon on koottu korkeakoulun ja CSC:n kesken sovittavat asiat Muistio ja sen liitteen sisältö ovat voimassa korkeakoulun ja CSC:n välillä yhteisenä ymmärryksenä osapuolten välisistä velvoitteista Muistion liitteenä on CSC:n yhteistyökumppanin turvallisuussopimus

52 Käyttöoikeus- ja lokirekisterit Tietoturva- ja tietosuoja Tietoja käyttävä palvelu vastaa käyttövaltuuksien valvonnasta ja tietojen katselulokin muodostamisesta (esim. OPH:n palvelut) Tietovarannon lukurajapinta tallentaa lokitietona jokaisen kutsun, kutsujan ja vastauksen Lukurajapinnan lokitieto muodostaa lokirekisterin korkeakoulukohtaisesti. Lokirekisteriin tallennetaan tieto, mikäli kutsu koski korkeakoulun rekisteriin kuuluvia tietoja

53 OHJAUS JA RAHOITUS

54 Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet tulossopimuksessa Ohjaus ja rahoitus Korkeakoulut ja OKM kehittävät ja ylläpitävät tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta sekä valtakunnallista tietovarantoa korkeakoulujen toiminnan ja OKM:n ohjauksen tueksi. Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla, mitä tietojärjestelmiä ne yhdessä tai erikseen tuottavat.

55 Ohjaus ja rahoitus Jatkokehitys ja palvelun tuottaminen OKM rahoittaa säädetyn ja yhdessä sovitun palvelun kehityksen ja tuottamisen (ylläpidon) Lukurajapinnat tai tietosisällöt, joita korkeakoulut voivat ottaa käyttöön (tai olla ottamatta) Keskitetyt palvelut, korkeakoulujen ja kolmansien tahojen tuottamat palvelut Palveluiden kehittämisen kustannuksien jakaminen Palvelun tuottamisen kustannusten jakaminen esimerkiksi käytön volyymin mukaan

56 Esitetyt asiat ovat Antti Mäen henkilökohtaisia näkemyksiä siitä, miten Korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa voitaisiin kehittää ja sellaisenaan tarkoitettuja keskustelun pohjaksi TIETOVARANNON KEHITYKSEN ROAD MAP

57 Tietovarannon kehitys 2014 (1/2) Korkeakoulujen toteutusten varmistaminen Tietoturva-auditointi Rekisterinpitäjien tuki: rekisteriselostemallit, päätösehdotukset, kolmansien osapuolten palveluiden auditointi Tietojen tarkistussovellusten kehittäminen korkeakouluille Tilastokeskuksen ja OKM:n suorien tiedonkeruiden toteuttaminen

58 Tietovarannon kehitys 2014 (2/2) Pätevyystietojen laajentaminen Valvira Opettajatiedot Kansainvälisen liikkuvuuden tiedot EuroLMAI-standardin mukainen lukurajapinta XDW-palveluinfran uudistus ml. Vipunen ym. Selvitetään jatkokehitysaiheita Julkaisutiedonkeruun kehittäminen Henkilöiden yksilöinti

59 Tietovarannon kehitys 2015 Toteutetaan kansainvälisen liikkuvuuden tietointegraatio korkeakouluissa VIRTA-julkaisutiedot projektin toteutus alkaa Koodistopalvelun käyttöönotto Kansallisen palveluväylän käyttöönotto Selvitetään jatkokehitysaiheita Henkilöstön roolitietovaranto Lupa- ja valtuutustietovaranto

60 Tietovarannon kehitys 2016 Toteutetaan VIRTA-julkaisutietojen tietointegraatio korkeakouluissa Dynaaminen lukurajapinta ( hae vain mitä tarvitset ) Kirjoitusrajapinta: Korkeakoulujen tietointegraatiotapojen laajentaminen reaaliaikaisen tietojen päivitykseen (ei tarvetta erilliseen kopioon korkeakoulussa)

61 YHTEENVETO

62 Korkeakoulujen tuottamat tietovarannot (hallinnollinen tieto) Palvelut kansalaisille, työnantajille (SADe) Avoin tieto Asiointipalvelut, tietojen yhteentoimivuus Opiskelijavalinnat, liikkuvuus, AHOT Opintotiedot (Kansallinen osaamisen pääoman tietovaranto) Rahoituksen hakeminen, raportointi Julkaisutiedot Opettaja-, tutkija-, henkilökunta- ja opiskelijaliikkuvuus Henkilöiden roolitiedot

63 Seminaari(t) tietovarannon käyttöönotosta helmikuussa 2014 Viranomaistiedonkeruiden toteuttaminen tietovarannosta Mukaan rekisterinpidosta vastaavat ja tietoturvaasiantuntijat Rekisterinpitäjän vastuun muutokset ja rekisteriselosteet sekä tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset Tietoturva-auditointi Jatkokehityksen tilannekatsaus

64 Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonvälityksen* ja raportoinnin** palvelut Raportointi Tietojen louhinta ja analysointi Tietojen keruu Operatiivinen tiedonvälitys Vipunen.fi Rajatut näkymät Raportointivälineet Tietovarastopalvelut Suorat tiedonkeruut (KOTA) Tilastokeskus, OPH ym. Tietovaranto Opiskelijavalinnat (OPH) * Vain korkeakoulujen tiedot ** Koko koulutusjärjestelmä

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI ohjausryhmä VIRTA-rajapinnan hyödyntäminen jatkokehityshankkeissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projekti

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projekti RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projekti Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto. RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus Projektipäällikkö Kirsi Pispa

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto. RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus Projektipäällikkö Kirsi Pispa RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI ohjausryhmä RAKETTI -VIRTA tilannekatsaus 24.9.2013

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta.

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta. RAKETTI-OPI-osahanke Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävää yhteistyötä. RAKETTI-VIRTA-projekti Toteuttaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta.

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta. RAKETTI-OPI-osahanke Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävää yhteistyötä. RAKETTI-VIRTA-projekti Toteuttaa

Lisätiedot

OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016

OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016 OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016 Helena Majamäki 31.8.2016 KOTA-seminaari Esityksen sisältö VIRTA-opintotietopalvelu ja sen hyödyntäminen tiedonkeruissa Tilastokeskuksen

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti 20.8.2012, Paula Merikko

Lisätiedot

VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa

VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa Paula Merikko 1.9.2015 Tiedot VIRTAamaan Organisaatiorajat ylittävien tietovirtojen sujuvoittaminen o Viranomaistarpeet

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA on kansallinen keskeisten varhaiskasvatustietojen kokonaisuus Tietovaranto kokoaa tiedot

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen

Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi 17.6.2014 Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Avoin tieto? Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa oleviin sisältöihin ja

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAKETTI-KOKOAkoordinaatioryhmän kokous Korkeakoulujen ja opetus- ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Kv-liikkuvuutta koskevat tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta

Kv-liikkuvuutta koskevat tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Kv-liikkuvuutta koskevat tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Kansainvälinen liikkuvuus korkeakoulujen rahoitusmalleissa, raportoinnin haasteet Tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Helena Majamäki,

Lisätiedot

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta Liite 1 Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta 0) JOHDANTO - Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (tietovaranto) tallennetaan lakisääteisesti

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti. RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti. RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen RAKETTI-VIRTA-PROJEKTI Julkinen hallinto Koulutus- ja tutkimus Kk-laitoksen

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hankkeen taustaa Opiskelijatietojärjestelmäselvitykset, SED-työryhmä,

Lisätiedot

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Asiakirjan nimi: OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun ohjausryhmään Asiakirjan päivämäärä: 31.01.2017

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE

LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE [27.11.2017] LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on siirrettävä tiedot Opetushallituksen KOSKI-tietovarantoon

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu, oppijan tietovirrat ja omadata

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu, oppijan tietovirrat ja omadata Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu, oppijan tietovirrat ja omadata 3.3.2017 CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus

Lisätiedot

KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN YHTEISTEN LIITTYMIEN OHJAUS

KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN YHTEISTEN LIITTYMIEN OHJAUS KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN YHTEISTEN LIITTYMIEN OHJAUS 4.5.2017 Tausta: Sisältö Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus (2011) OKM-taso:

Lisätiedot

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Juha Tretjakov 18.3.2014 Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Käyttäjähallinta ja yksilöinti Käyttäjän yksilöinti Suomalainen oppijanumero Oppilaitosten opiskelijanumerot Henkilötunnus HETU Sähköinen

Lisätiedot

Kokemuksia XDW-piloteista

Kokemuksia XDW-piloteista Kokemuksia XDW-piloteista Manne Miettinen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Käsitteitä Tietovarastopalvelu (Koti) CSC:n tarjoama data

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 :n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain

Lisätiedot

Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti. Winhaajat Antti Mäki

Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti. Winhaajat Antti Mäki Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti Winhaajat 12.10.2011 Antti Mäki Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus Keskustelu korkeakoulujen kesken viranomaisten kanssa yhteensopivuuden kehittämiseksi

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAKETTI-tulosseminaari

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2015 Yliopisto-opiskelijat (tiedot

Lisätiedot

Opintosuoritus- ja tutkintotiedot kerätään valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon

Opintosuoritus- ja tutkintotiedot kerätään valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon [Asiakirjan päiväys] TIEDOTE Perusopetuksen järjestäjät Lukiokoulutuksen järjestäjät Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Opintosuoritus- ja tutkintotiedot kerätään valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta @ Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta Nykyisten tiedonkeruiden toteuttaminen tietovarannosta: opiskelija- ja tutkintotiedonkeruu sekä opiskeluoikeustiedonkeruu KOTA-seminaari 18.9.2014 Lauri Jokipii,

Lisätiedot

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli 1 2 3 4 - Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen (linkitetty) tietomalli 5 - kokonaisuus tunnetaan myös nimellä semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys - Yhteentoimivuutta tukeva (tieto)arkkitehtuuri kokoaa

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot 6/2018 Kuntatalouden ohjaus 121/51/2017

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot 6/2018 Kuntatalouden ohjaus 121/51/2017 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot 6/2018 Kuntatalouden ohjaus 121/51/2017 Kuntaliitto 2.3.2018. Tilastokeskus 7.3.2018. Valtiovarainministeriö 8.3.2018. Opetus ja kulttuuriministeriö 9.3.2018. Sosiaali

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot

Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot Helena Majamäki 13.9.2017 OPTIETOR ja KooTuki CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus Ajankohtaisia esille

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OppiJana 2030-esiselvitys Kootuki

OppiJana 2030-esiselvitys Kootuki OppiJana 2030-esiselvitys Kootuki Jonna Korhonen 29.5.2018 CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus Johdanto esiselvitykseen Esielvityksen tavoitteena on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tietotuotannon yhteentoimivuuden laatiminen. Liisi Hakalisto, erityisasiantuntija, OKM

Varhaiskasvatuksen tietotuotannon yhteentoimivuuden laatiminen. Liisi Hakalisto, erityisasiantuntija, OKM Varhaiskasvatuksen tietotuotannon yhteentoimivuuden laatiminen Liisi Hakalisto, erityisasiantuntija, OKM Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto Tiedot varhaiskasvatustoimijoista,

Lisätiedot

KOSKI-tietovarannon käyttöönotto TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE. Olli Laaksonen

KOSKI-tietovarannon käyttöönotto TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE. Olli Laaksonen KOSKI-tietovarannon käyttöönotto 1.1.2018 TIETOJA OPETUSHENKILÖSTÖLLE Olli Laaksonen 12.12.2017 KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot Koulutuksen järjestäjien on siirrettävä tiedot Opetushallituksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietomalli

Korkeakoulujen tietomalli Korkeakoulujen tietomalli OPI-Integraatioryhmä 26.9.2013 Teemu Kemppainen & Suvi Remes, CSC Tietomallin syntyhistoria RAKETTI-hanke korkeakoulujen ja OKM:n yhteinen tietohallinnon kehittämishanke Korkeakoulujen

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

YHTEENTOIMIVUUS Mikael Vakkari Tiedonhallintapäällikkö

YHTEENTOIMIVUUS Mikael Vakkari Tiedonhallintapäällikkö YHTEENTOIMIVUUS 6.3.2019 Mikael Vakkari Tiedonhallintapäällikkö Yhteentoimivuus Järjestelmien (ja organisaatioiden) välisten tietojen vaihdon mahdollistaminen (ja varmistaminen) Tiedon (tarkoituksenmukaisen)

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT 31.8.2016 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö OKM:n tiedonkeruiden aikataulu Tiedonkeruiden virtaistaminen Rekrytointitiedonkeruu Kyselyn tausta Kyselyn rajaus Hakuun liittyvät

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

KOSKI-palvelu 11/2017

KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI pähkinänkuoressa KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 09/11/2017 Opetushallitus 3 4 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010

Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010 Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23.-24.9.2010 Pilotin esittely tietovarasto ja raportointi Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto rooli Aalto-tietovarasto on osa kokonaisarkkitehtuuria,

Lisätiedot

KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun /08/2018 Opetushallitus 2

KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun /08/2018 Opetushallitus 2 KOSKI 27.8.2018 KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 27/08/2018 Opetushallitus 2 3 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on

Lisätiedot

Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri. - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot

Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri. - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot Esityksen sisältö Mitä ovat kansalliset keskitetyt palvelut OPH:n

Lisätiedot

Tietopolitiikka Yhteentoimivuus ja lainsäädäntö , Sami Kivivasara ICT-toimittajien tilaisuus

Tietopolitiikka Yhteentoimivuus ja lainsäädäntö , Sami Kivivasara ICT-toimittajien tilaisuus Tietopolitiikka Yhteentoimivuus ja lainsäädäntö 2.10.2018, Sami Kivivasara ICT-toimittajien tilaisuus Tiedon käyttö asiakaslähtöisen toiminnan perustana Lait, Linjaukset Toimintatavat Tiedonhallinta Palvelussa

Lisätiedot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 Laatimispäivämäärä: Päivitetty:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 Laatimispäivämäärä: Päivitetty: TIETOSUOJAILMOITUS OPISKELIJAT EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 Laatimispäivämäärä: 28.5.2018 Päivitetty: 25.3.2019 1. Rekisterinpitäjä Saimaan ammattikorkeakoulu Y-tunnus 2177546-2

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

KOSKI-palvelu 11/2017

KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI-palvelu 11/2017 KOSKI pähkinänkuoressa KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 22/11/2017 Opetushallitus 3 4 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja

Lisätiedot

Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR. Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus Päivi Sassi, OPH

Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR. Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus Päivi Sassi, OPH Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 Päivi Sassi, OPH Infon ohjelma Mikä on TOR - Tausta ja toteutusperiaatteet TOR:n käyttötilanteita - Miten TOR

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

( ) Osallistuminen valtakunnalliseen yhteistyöhön opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiseksi

( ) Osallistuminen valtakunnalliseen yhteistyöhön opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiseksi JY KKK2012 Korkeakoulukierros 2012: agenda (minutteja tapaamisen alusta, koko tapaaminen 120 minuuttia) (0-05) Tapaamisen tavoitteet ja työjärjestyksestä sopiminen (05-30) Palaute esittelyosuudesta (30-45)

Lisätiedot

Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys

Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Hanna Mari Puuska KOTA seminaari 1.9.2015 Tutkimustietojen näkyvyys ja hyödynnettävyys Nykytilanne Viranomaistiedonkeruut + useita erillisiä valtakunnallisia

Lisätiedot

( ) Osallistuminen valtakunnalliseen yhteistyöhön opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiseksi

( ) Osallistuminen valtakunnalliseen yhteistyöhön opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiseksi AYO KKK2012 Korkeakoulukierros 2012: agenda (minutteja tapaamisen alusta, koko tapaaminen 120 minuuttia) (0-05) Tapaamisen tavoitteet ja työjärjestyksestä sopiminen (05-30) Palaute esittelyosuudesta (30-45)

Lisätiedot

KOSKI-palvelu. Esitys 05/2018

KOSKI-palvelu. Esitys 05/2018 KOSKI-palvelu Esitys 05/2018 KOSKI - Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnalliseen palveluun 2018 Opetushallitus 2 3 Tietosisällöt ylätasolla Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on

Lisätiedot

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Agenda 10.00-10.15 Työpajan avaus, esittäytyminen ja päivät tavoitteet 10.15-12.00 Projektin lähtökohdat - Alustukset

Lisätiedot

KOSKI-palvelu

KOSKI-palvelu KOSKI-palvelu 26.4.2017 KOSKI Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti yhdessä palvelussa Koski kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

Uudet tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta

Uudet tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Uudet tiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta Uudet tiedonkeruut [tietovarannosta] Arkkitehtuuriperiaatteista VIRTA-opintotietopalvelu Nykyisellä mallilla: yliopistojen tuottamat opettajatiedot Laajentamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yhteentoimivuus ja tiedonhallintalaki

Yhteentoimivuus ja tiedonhallintalaki Yhteentoimivuus ja tiedonhallintalaki Yhteentoimivuutta ja parempia sähköisiä palveluja Tuula Seppo @tuula_seppo Kuntien yhteentoimivuusseminaari 06.03.2019 Yleistä tiedonhallintalain aikataulusta Hallituksen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/2673/00.01.00.00/2018 Heikki Talkkari 10.1.2019 VM210:00/2018 LUONNOS JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN 1.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, koskevien lakien muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, koskevien lakien muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä

Lisätiedot

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi OPI-ohjausryhmän kokous Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-hankekokonaisuus Klaus Lindberg CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä OKM lausuntopyyntö 1.7.2016 Dnro 24/010/2016 Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä Jyväskylän

Lisätiedot

Luvat ja valvonta ekosysteemi

Luvat ja valvonta ekosysteemi Luvat ja valvonta ekosysteemi Saku Härkönen, Päivi Pietarila 28.2.2018 Versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Seloste 0.1 16.1.2018 Päivi Pietarila, Saku Härkönen Alkuperäinen 22.1.2018 arkkitehtuuriryhmän

Lisätiedot

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Antti Ylä-Jarkko Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Korkeakoulujen IT-päivät 2.11.2011 Sisältö 1. Käyttöliittymäkerroksen välilliset palvelut 2. Käyttöliittymäkerroksen virkailijapalvelut 3. Virkailijoiden

Lisätiedot

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilastoinnin yhteismitallistaminen

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilastoinnin yhteismitallistaminen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilastoinnin yhteismitallistaminen Muutosehdotus FTE-laskentaan ja 55-op-indikaattoriin Korkeakoulujen

Lisätiedot

OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut VIRTA- Opintotietopalvelusta 2015 Helena Majamäki. projektipäällikkö

OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut VIRTA- Opintotietopalvelusta 2015 Helena Majamäki. projektipäällikkö OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut VIRTA- Opintotietopalvelusta 2015 Helena Majamäki projektipäällikkö Ohjausrakenne ja työryhmät Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti

Lisätiedot