Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti. Winhaajat Antti Mäki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti. Winhaajat Antti Mäki"

Transkriptio

1 Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti Winhaajat Antti Mäki

2 Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus Keskustelu korkeakoulujen kesken viranomaisten kanssa yhteensopivuuden kehittämiseksi Yhteensovitetut indikaattorit korkeakoulujen sisäisessä johtamisessa ja korkeakoulujen ja viranomaisten vuorovaikutuksessa Toimintaan perustuva koottu ja automatisoitu tiedonkerääminen Tietovaranto, jonka korkeakoulut omistavat, jota ministeriö ylläpitää

3 Vapaaehtoisuuden pohjalta (JHKA arkkitehtuuriperiaatteista) Tieto on yhteiskäyttöistä pääomaa Varmista yhteentoimivuus Minimoi toimittajariippuvuus Korkeakoulujen opiskelun ja opetukset tukipalveluiden arkkitehtuuriperiaatteet (Arkki): Tietovarannot muodostavat yhteisen ytimen

4 RAKETTI-hanke Tavoitteena on korkeakoululaitoksen ohjauksessa ja vaikuttavuuden seuraamisessa sekä korkeakoulujen sisäisessä johtamisessa tarvittavan tiedon sekä käytössä olevien ITratkaisujen laadun, yhteentoimivuuden ja käytettävyyden edistäminen kansallisella tasolla Hanke 2008 n Ministeriön ja korkeakoulujen tulosneuvottelut

5 Opin arkkitehtuurin luonnos

6 Voi sisältää yhteisiä osia Yhdistävä sarana yhteisissä tietovarannoissa

7 Tilanne On luotu yhteismitallinen tietomalli ja OKM:n perustaa omat tiedonkeruunsa siihen; automatisoitua tiedonkeruuta ei vielä ole Käsitemallia edelleen kehittävä ja hyödyntäviä korkeakoulujen yhteisiä hankkeita KSHJ-hanke edellyttää RAKETTI-ratkaisua korkeakoulujen ja kansallisten palveluiden välille Hakuun ja valintaan liittyvän lainsäädännön hyödyntämismahdollisuus

8 Tietovarantojen kehittäminen

9 Tietovarantojen kehittämistavoitteita Tiedon laadun parantaminen Tiedon ajantasaisuus tieto nopeammin käytettävissä Tiedon yhteentoimivuus yhdisteltävyys ja yhteiskäyttöisyys Tiedon kerääminen varsinaisen toiminnan sivutuotteena eikä erikseen raportoimalla

10 Tietovarantojen hyödyntäminen eri tasoilla Korkeakoulujen oma toiminta Koulutuksen järjestäjien yhteistyö Valtakunnallisten palveluiden toiminta (KSHJ) Ohjaustehtävät, tiedonkeruu

11 Korkeakoulujen oma toiminta Tiedolla johtaminen Oman kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Tietojärjestelmäkustannuksien laskeminen Palveluiden laadun parantaminen

12 Koulutuksen järjestäjien yhteistyö Oppijoiden opintopolut ovat yhä yksilöllisempiä ja niiden järjestämiseen osallistuu useampia organisaatioita Liikkuvuus ja siirtyminen eri organisaatioiden välillä tarvitsee tukea Kansalliset tietovarannot ja palvelut luovat uusia yhteistyömahdollisuuksia

13 Valtakunnallisten palveluiden toiminta (KSHJ) Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä on SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuutta Tarvitaan yhteiseen käyttöön yksityiskohtaisempaa, monipuolisempaa ja ajantasaisempaa tietoa kuin aikaisemmin Korkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että KSHJ:n edellyttämät tietovarannot toimivat

14 Ohjaustehtävät, tiedonkeruu Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uudistuva rahoitusjärjestelmä perustuu ainakin jossain määrin indikaattoritietoon Halutaan yhdistellä eri tietoja (opetuksesta, talous- ja henkilöstöhallintoon) sekä vertailla Tiedon saavutettavuus keskeistä sekä läpinäkyvyyden että tiedolla johtamisen edellytyksenä

15 Koottu tietovaranto ja raportointiportaali korvaa aiemmin käytössä olleet tilasto/raportointipalvelut VIPUNEN ( Amkota Kota Online WERA Lisäksi tuodaan kustannustietoja sekä yleissivistävältä puolelta täysin uusia tietoja

16 Mistä ja miten tieto portaaliin? Nyt: Tiedot saadaan: Tilastokeskus CIMO Opetushallitus Korkeakoulujen suorat tiedonkeruut Tiedot viedään suoraan tietovarastoon Tietovarastosta raporteiksi Vipuseen Jatkossa tietovirtoja kootaan edelleen yhteen

17 Korkeakoulujen kansallisen tietovarannon rakentaminen eli Virta-projekti

18 Virta -projekti = Viranomaistietovarasto (Vipunen ym.) = Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto = Perusrekisteri (OPI)

19 Mitä sisältää? Viranomaistietovarastona: raportoinnin näkökulma Kaikki korkeakoululaitosta koskevat tiedot KSHJ:n näkökulmasta (operatiiviset tarpeet) Opiskelijat (henkilöt) Korkeakoulututkintoon johtavat opiskeluoikeudet Myös muut opiskeluoikeudet? Ilmoittautumiset koulutukseen (mm. läsnäolo)? Korkeakoulututkinnot Opintosuoritukset (tutkintojen osat)? Koulutustarjonta (Oppijan palvelukokonaisuus)

20 Viranomaistietovarasto Tilastokeskus Korkeakoulut Korkea -koulu OKM Kela CIMO 2. Tiedonvälitys kansallisille palveluille 1. Aineiston siirto viranomaisille Korkeakoulujen perustietovaranto KSHJ ym. RAKETTI-Opi, TIPTOP ym. 4. Arkisto 3. Tiedontarjoaminen korkeakoulujen omille järjestelmille

21 Virta-projektin tarkoitus on tuottaa korkeakouluja koskeva tietovirta eri tarpeisiin Korkeakoululaitoksen tiedot (RAKETTI) Virta Koulutusjärjestemän tiedot Vipuseen Opetustoimen tiedot Esim. TOR (SADe) 41 itsenäistä korkeakoulua

22 Virta Korkea -koulu OKM Tilastokeskus Kela CIMO Korkeakoulut 1. Aineiston siirto viranomaisille Perustuu säädöksiin Korkeakoulujen perustietovaranto Korvaa nykyiset tiedonsiirrot Viranomaistiedonkeruussa samat käsitteet ja määritelmät Yhdellä tiedonkeruulla Aineistot nopeammin käytettävissä

23 Virta Korkeakoulut Reaaliaikaiset yhteydet Tietoa myös syntyy kansallisissa palveluissa (esim. uudet opiskelijat) 2. Tiedonvälitys kansallisille palveluille KSHJ ym. Korkeakoulujen perustietovaranto Uusi lainsäädäntö (KSHJ) velvoittaa Yksityiskohtaiset tiedot henkilötasolla

24 Virta Korkeakoulut Koulutuksen järjestäjien yhteistyön (mm. liikkuvuus) ja palveluiden (RAKETTI-Opi, TIPTOP) tukeminen Korkeakoulun oman toiminnan kehittäminen Korkeakoulujen perustietovaranto Perustuu korkeakoulujen vapaaehtoisuuteen RAKETTI-Opi, TIPTOP ym. 3. Tiedontarjoaminen korkeakoulujen omille järjestelmille

25 Virta Korkeakoulut Sähköisten aineistojen pysyvä säilyttäminen ja muu sähköinen arkistointi ja tietovarantopavelu Kansallisten toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien arkistointivelvoitteiden tukeminen Korkeakoulujen perustietovaranto 4. Arkisto

26 Yhteensopivuus = Korkeakoulujen käsitemalli Korkeakoulujen käsitteet ja viranomaisten kanssa yhteiset käsitteet XDW; Korkeakoulujen käsitemalli; opetustoimen sanastotyö Pelisääntöryhmä: organisoidaan korkeakoulujen puolesta käsitetyö ja standardien ylläpito Uutena mahdollisuutena ELM- ja MLOstandardien hyödyntäminen (CEN 2011)

27 Korkeakoulun omat ratakaisut Mm. TIPTOPprojekti (Opi) KSHJ: Uudet tiedonsiirtotavat Perustiedonkeruut Korkeakoulujen perustietovaranto Korkeakoulujen yhteistyön ja omien tarpeiden mukaiset palvelut (sopimalla) Keskitetyt palvelut (velvoittava)

28 Mitä tarkoittaa suhteessa Oppijan verkkopalvelukokonaisuuteen (SADe) tai perusterkisteriin (RAKETTI-Opi)?

29 Esiopetus Peruskoulut 2. Asteen oppilaitokset Aikuiskoulutuksen järjestäjät Korkeakoulut Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Kaikki opetustoimen tasot kattava SADe Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ja korkeakoulujen toimintaan yleisesti kohdistuva RAKETTI-hanke tuottavat toisiaan täydentäviä ja tukevia tuloksia samalla kun hankkeiden lähtökohdat ja kokonaistavoitteet poikkeavat toisistaan. RAKETTI Opetus Tutkimus Tiedolla johtaminen

30 Oppijan verkkopalvelukokonaisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla tuotetaan kaiken koulutustarjonnan kattavat hakeutujan keskitetyt palvelut sekä kansalaisten todennetun osaamisen kokoava perustietovaranto. RAKETTI-hankkeessa korkeakoulut tuottavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa korkeakouluja tukevia tietohallinnollisia ratkaisuja, joihin kuuluvat korkeakoulujen ja viranomaisten välisen tietoliikenteen järjestelyt. Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden tuottamia palveluita hyödynnetään RAKETTI-hankkeessa kootuissa ratkaisuissa korkeakouluille ja RAKETTI-hanke puolestaan organisoi korkeakoulujen tietohallinnon ratkaisut, joita Oppijan verkkopalvelukokonaisuus edellyttää.

31 Suhteessa Oppijan palvelukokonaisuuteen Opetushallitus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Tarjonta KotVe KSHJ TOR Raketti on Rajapinta korkeakoul uille Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu

32 Suhteessa Oppijan palvelukokonaisuuteen OPH Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Tarjonta KotVe KSHJ TOR TIPTOP <= oper.tiedot => LVI RAKETTI VIRTA LVI = ilmoittautuminen korkeakouluihin Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu

33 Suhteessa Oppijan palvelukokonaisuuteen Todennetun osaamisen rekisteri (TOR) tarkoitettu sisältämään Kaikki suomalaisessa koulutusjärjestelmässä syntyneet suoritukset (ensimmäisessä vaiheessa [ns. luvanvaraisen opetuksen] tutkintotiedot) Todennetut suoritukset Opinto-oikeus- sekä ilmoittautumistiedot Korkeakoulujen perustietovaranto on TOR:n lähdejärjestelmä korkeakoululaitoksen tuottamien tietojen osalta Jatkossa TOR on ainoa liittymä kansallisille palveluille (kuten KSHJ) Arkistointiin liittyvien velvoitteiden täyttäminen [vasta] TOR:n myötä?

34 Mitä tarkoittaa perusrekisteri? Virta muodostaa korkeakoulujen kansallisen perustietovarannon (vrt. julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin käsitteet) Perusrekisteri ei tarkoita opintohallinnon Perusjärjestelmää (RAKETTI-Opi), kuten Oodi tai Winha Perustietovaranto tarkoittaa korkeakoululaitokselle yhteisesti tallennettua keskeisimpien tietojen joukkoa

35 Perusjärjestelmästä (perus-)tietovarantoon Opintohallinnon perusjärjestelmä ( HIS ) Perusrekisteri: opiskelijat, opinto-oikeudet, tutkinnot, suoritukset Oppijan palvelut: opiskelijan ja opettajan näkökulma (kehitysprojektit) Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Virta, TIPTOP ym. Arkin tietojoukot perusrekisteri VIRTA

36 Eteneminen

37 Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: askeleet Virta-projektissa Ensimmäiseksi KSHJ-hankkeen edellyttämän tietosisällön kokoaminen korkeakoulujen kansalliseksi tietovarannoksi Perusjärjestelmäekosysteemi vai korkekoulukohtainen toteuttaminen? Seuraavaksi tavoitteena tilastokeskuksen tiedonkeruiden ohjaaminen kansalliseen tietovarantoon Tietovarannon ja sen käytön laajentaminen

38 Virta-projektin eteneminen CSC valmistelee ripeässä tahdissa esityksen ryhmäksi, jossa korkeakoulujen ja eri viranomaisten (ainakin KELA ja Tilastokeskus ja muut asiaankuuluvat tahot) ja tämä ryhmä kokoontuu kartoittamaan tietovirtoja korkeakoulujen ja viranomaisten välillä tavoitteenaan jatkorakentaa XDWtietovarastosta viranomaistietovarasto" (RAKETTI ohjausryhmä 2/2011) [ XDW 2 ] Painopisteenä korkeakoulujen ja yhteisten tietovarantojen välinen integraatio (perusjärjestelmät)

39 Virta-projektin eteneminen Järjestelmäarkkitehtuurisesti OKM:n teknisesti ylläpitämä korkeakoulujen rekisteri (vrt. KANTA SOTE-alalla) Aloitettu viranomaisten välisestä tietovirrasta (aineistot) Laajennetaan KSHJ-hankkeesta tuleviin operatiivisiin viranomaistietovaatimuksiin (ml. TOR, LVI) Luodaan HE:llä perusteet KSHJ-hankkeeseen liittyen (yliopisto- ja ammattikorkeakoululainsäädäntö, rekisterilaki) Mahdollistetaan (mm. rekisterilaissa) laajempi käyttö korkeakoulujen yhteistyössä ja omassa toiminnassa tunnistettuihin tarpeisiin

40 Aikataulusta Projektijohtajan rekrytointi käynnissä Hallituksen esitys opiskelijavalintoja ohjaavan lainsäädännön uudistamisesta lausunnoille lokakuussa Tutkinto- ja suoritustietojen tiedonkeruu käyntiin 2013 alusta LVI-projektiin osallistuvien osalta opinto-oikeus- ja läsnäolotietojen integraatio keväällä 2013 Opinto-oikeustietojen kattava tiedonkeruu elokuussa 2013 (syksyn opiskelijavalinnat)

41 Yhteenveto OKM organisoi keskustelua korkeakoulujen kesken viranomaisten kanssa yhteensopivuuden kehittämiseksi (kokonaisarkkitehtuuri, JHKA) Tiedon laadun parantamiseksi toimintaan perustuva koottu ja automatisoitu tiedonkerääminen Yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi tietovaranto, jonka korkeakoulut omistavat, jota ministeriö ylläpitää

42 Korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoitetaan Koulutustarjonta ja KSHJ-hanke

43 Korkeakouluopetukseen hakeutumisen helpottaminen Lukuisten korkeakouluopintoihin hakeutumisen väylien yhdistäminen tutkintoon johtavan koulutuksen osalta yhdeksi yhteishauksi Osaamisen päivittämistä ja elinikäistä oppimista tukevien muiden kuin tutkintoon johtavien korkeakouluopiskelumahdollisuuksien kokoaminen samaan tarjontatietoon yhteishaun kohteiden kanssa (SADe Oppijan verkkopalvelukokonaisuus)

44 Nykytila: korkeakouluopintoihin hakeutumisen monet väylät Tutkintoon johtava koulutus: Ammattikorkeakoulut AMKYH: nuorten yhteishaku VKYH: nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku AKYH: aikuiskoulutuksen yhteishaku AKYH: Yhteishaku ylempään amktutkintoon Haut vieraskielisen aikuiskoulutuksen Haut vieraskieliseen ylempään amktutkintoon ESR-rahoitteinen koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus Yliopistot YSHJ: yhteishaku YSHJ: erillishaut (maisterivaihe) University Admissions Finland - palvelun järjestämät erillishaut Muut erillishaut Muu kuin tutkintoon johtava korkeakoulutus?

45 Tutkintoon johtava koulutus: Ammattikorkeakoulut AMKYH: nuorten yhteishaku VKYH: nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku AKYH: aikuiskoulutuksen yhteishaku AKYH: Yhteishaku ylempään amk-tutkintoon Yliopistot YSHJ: yhteishaku YSHJ: erillishaut (maisterivaihe) University Admissions Finland -palvelun järjestämät erillishaut Muut erillishaut Haut vieraskielisen aikuiskoulutuksen Haut vieraskieliseen ylempään amk-tutkintoon ESR-rahoitteinen koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus Muu kuin tutkintoon johtava korkeakoulutus: AMKOPE: ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku Avoin ammattikorkeakoulu Ammatilliset erikoistumisopinnot Haut opettajan pedakogisiin opintoihin Avoin yliopisto (avoinyliopisto.fi) Täydennyskoulutus Erilliset opinto-oikeudet Työvoimakoulutus

46 Yhteishaut (joita yhden opiskelupaikan säännös koskee) Ammattikorkeakoulut AMKYH: nuorten yhteishaku VKYH: nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku AKYH: aikuiskoulutuksen yhteishaku AKYH: Yhteishaku ylempään amktutkintoon Haut vieraskielisen aikuiskoulutuksen Haut vieraskieliseen ylempään amktutkintoon ESR-rahoitteinen koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus Yliopistot YSHJ: yhteishaku YSHJ: erillishaut (maisterivaihe) University Admissions Finland - palvelun järjestämät erillishaut Muut erillishaut

47 Jatkossa yksi yhteishaku käsittää korkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen (yhteishaun tuloksena tarjotaan yhtä paikkaa) Ammattikorkeakoulut AMKYH: nuorten yhteishaku VKYH: nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku AKYH: aikuiskoulutuksen yhteishaku AKYH: Yhteishaku ylempään amktutkintoon Haut vieraskielisen aikuiskoulutuksen Haut vieraskieliseen ylempään amktutkintoon ESR-rahoitteinen koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus Yliopistot YSHJ: yhteishaku YSHJ: erillishaut (maisterivaihe) University Admissions Finland - palvelun järjestämät erillishaut Muut erillishaut

48 Koko korkeakoulutus tuodaan samaan koulutustarjontaan oppijan saataville Tutkintoon johtava koulutus: Ammattikorkeakoulut AMKYH: nuorten yhteishaku VKYH: nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku AKYH: aikuiskoulutuksen yhteishaku AKYH: Yhteishaku ylempään amk-tutkintoon Yliopistot YSHJ: yhteishaku YSHJ: erillishaut (maisterivaihe) University Admissions Finland -palvelun järjestämät erillishaut Muut erillishaut Haut vieraskielisen aikuiskoulutuksen Haut vieraskieliseen ylempään amk-tutkintoon (ESR-rahoitteinen koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus ) Muu kuin tutkintoon johtava korkeakoulutus: AMKOPE: ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku Haut opettajan pedakogisiin opintoihin Avoin ammattikorkeakoulu Ammatilliset erikoistumisopinnot Avoin yliopisto (avoinyliopisto.fi) Täydennyskoulutus Erilliset opinto-oikeudet (Työvoimakoulutus)

49 Vaatimukset koulutustarjonnan esittämiselle 1/2 Samaan tutkintoon johtavat koulutukset ja hakuväylät esitettävä yhdessä (vrt. nykyiset erilliset amk-yhteishaut) Hakukohteet voitava esittää myös koulutustyyppien ja/tai hakuväylien perusteella (esim. aikuiskoulutus tai ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville varatatut paikat )

50 Vaatimukset koulutustarjonnan esittämiselle 2/2 Läheisten koulutussisältöjen mukaan voitava esittää koulutukset ja hakuväylät yhdessä (esim. tietotekniikan koulutukset amk+yo:t) Koulutussisältöjen mukaan voitava tutkintoon johtavan koulutuksen rinnalla esittää myös muu koulutus (mm. avoin korkeakoulutus; tutkinnon osat, yksittäiset kurssit, tentit jne.)

51 Korkeakouluopetukseen hakeutumisen helpottamisella tavoiteltavat vaikutukset Yhteishaussa oppijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa Tutkintoon johtavan koulutuksen sijaan oppijat löytävät myös muita koulutusmahdollisuuksia Tutkintoon johtavan koulutuksen paikkoja vapautuu erityisesti ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville Koulutus tehostuu tutkintokoulutuksen epätarkoituksenmukaisen käytön vähentyessä Osaamisen täydentäminen kohdistuu työuran aikana (töiden ohella) soveltuvaan koulutukseen

52 Hallitusohjelman mukaiset opiskelijavalintojen kehittämisen päätoimet KSHJ-hankkeessa Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen mukaisesti Korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoitetaan. Opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta.

53 Opiskelijavalintojen kehittämistoimet KSHJhankkeen ulkopuolella Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti nykyistä laajempiin koulutusalakokonaisuuksiin, alakohtaiset erot huomioiden Koulutuksen sisällön ja rakenteen kehittämisen vaikutuksesta vasta opiskelijavalintoihin vaikuttava asia Korkeakoulujen ja alojen sisäinen asia, johon on tartuttu

54 Opiskelijavalintojen kehittämistoimet KSHJhankkeen ulkopuolella Luodaan joustavia siirtymämahdollisuuksia korkeakoulujen sisällä ja välillä mm. erillisvalintoja kehittämällä Tutkinnon sisällä tapahtuva siirtyminen on opiskelijavalintojen kehittämisryhmän koordinoimana selvitettävänä Korkeakoulujen yhdessä sovittava asia, jossa opintohallinnon päättäjien verkostot aktiivisia KSHJ-hanke tuottaa työkaluja

55 Opiskelijavalintojen kehittämistoimet KSHJhankkeen ulkopuolella Toimenpiteistä valintaperusteiden kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi sovitaan opiskelijavalintojen kehittämisryhmässä Tavoitteena ratkaista yhtäläistä kohtelua koskevat kysymykset, kuten IB-tutkinnon suorittavien kohtelu Varsinaisten valintaperusteiden (kuten pisteiden antaminen) osalta vasta selvitetään Yleistä korkeakoulukelpoisuutta koskevat säädökset yhtenäistetään (OKM)

56 RAKETTI-LVI

57 LVI: Opiskelijaksi ilmoittautuminen LVI-projektia valmistellaan, projektin käynnistäminen joulukuussa 2011; esitellään RAKETTI-hankkeessa ja korkeakoulujen valintojen kehittämisryhmälle Tavoitteena yhtenäiset sähköiset palvelut: uusi opiskelija voi saumattomasti ilmoittautua korkeakouluun Korkeakoulut omistavat projektin: rahoitus, ei edellytä kaikkien osallistumista Projektiin osallistuu KSHJ-hanke/OPH: kustannuksia myös KSHJhankkeelle Projektiin liittyy mm. RAKETTI-Opin Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opintopolulle -projekti (TIPTOP)

58 Ei mukana LVI:n 1. vaiheessa

59 Opinto-oikeus rakenteena edellyttää uutta käsite- ja tietomallia Ennen Todellisuus

60 Lisätietoja: => VIRTA Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla?

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? 7.5.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Korkeakouluun hakeminen uudistuu Mikä ihmeen KSHJ?

Korkeakouluun hakeminen uudistuu Mikä ihmeen KSHJ? Korkeakouluun hakeminen uudistuu Mikä ihmeen KSHJ? 18.4.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan sääntö)

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi. Yhteistyöryhmä Ossi Raatikainen, CSC

Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi. Yhteistyöryhmä Ossi Raatikainen, CSC Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi Yhteistyöryhmä 2.9.2014 Ossi Raatikainen, CSC Sisältö Johdanto Mikä muuttuu, mikä ei? Kuinka kokonaisuutta hallitaan Sidoshankkeita Ryhmien nykytila Painopisteet

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelut 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi SADe -ohjelma Valtiovarainministeriön koordinoima Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma. Rakennettavilla palveluilla

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät

KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät KSHJ-TAVOITE Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen. Opetusneuvos Birgitta Vuorinen Opopatio 7.10.2011, Oulu

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen. Opetusneuvos Birgitta Vuorinen Opopatio 7.10.2011, Oulu Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen Opetusneuvos Birgitta Vuorinen Opopatio 7.10.2011, Oulu Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Studia messut

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Studia messut Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Studia messut 30.11.-1.12.2011 KSHJ-TAVOITE Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä,

Lisätiedot

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Outi Kivipelto Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Oppijan verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista Oppijan

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAKETTI-KOKOAkoordinaatioryhmän kokous Korkeakoulujen ja opetus- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittäminen - rakenteistaminen ja sähköistäminen 14.2.2011

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014 Joni Penkari, Opetushallitus Esityksen sisältö Korkeakouluhaku 2014, mikä ja miksi? Mikä muuttuu, mikä ei Keskeisiä kysymyksiä? Mitä tarkoittaa tiedotukselle? 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Keskeisiä linjausasioita Yleistä KSHJ:n esitutkimuksen yhteydessä sekä korkeakoulujen siitä antamissa lausunnoissa nousi

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI ohjausryhmä VIRTA-rajapinnan hyödyntäminen jatkokehityshankkeissa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti 20.8.2012, Paula Merikko

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi

Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi Laila Puranen 20.4.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.9.2010

Lisätiedot

Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen

Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi 17.6.2014 Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Avoin tieto? Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa oleviin sisältöihin ja

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Antti Ylä-Jarkko Oppijan verkkopalvelut Hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisteri Palveluperhe eri elämänkaarenvaiheessa olevalle oppijalle Pyrimme vastaamaan oppijan elinkaaren eri vaiheissa

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus Opintopolku.

Opintopolku.fi. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus Opintopolku. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus 8.10.2013 Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Kokemuksia XDW-piloteista

Kokemuksia XDW-piloteista Kokemuksia XDW-piloteista Manne Miettinen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Käsitteitä Tietovarastopalvelu (Koti) CSC:n tarjoama data

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Opintopolku.fi

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Opintopolku.fi Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? 2 15.10.2013 Alatunnisteteksti Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? 3 15.10.2013

Lisätiedot

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta.

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta. RAKETTI-OPI-osahanke Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävää yhteistyötä. RAKETTI-VIRTA-projekti Toteuttaa

Lisätiedot

Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR. Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus Päivi Sassi, OPH

Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR. Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus Päivi Sassi, OPH Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 Päivi Sassi, OPH Infon ohjelma Mikä on TOR - Tausta ja toteutusperiaatteet TOR:n käyttötilanteita - Miten TOR

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu. Anita Johansson

Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu. Anita Johansson Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu Anita Johansson Palvelu tarjoaa kanavan lukio-, ammatilliseen koulutukseen ja peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Palvelu tarjoaa kanavan aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Asiakirjan nimi: OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun ohjausryhmään Asiakirjan päivämäärä: 31.01.2017

Lisätiedot

Opetushallinnon raportointiportaali Vipunen

Opetushallinnon raportointiportaali Vipunen Opetushallinnon raportointiportaali Vipunen Kota-seminaari Kaisu Piiroinen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tietohallinnon vastuualue 12.09.2012 Esityksen rakenne Perustiedot Vipusesta Mitä edistystä

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013

Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013 Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013 Korkeakouluseminaari 2011 esitys Opiskelijavalinnoissa nyt tehtävä kehitystyö tähtää vuosikymmenen loppupuolelle. Taustaksi

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta.

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta. RAKETTI-OPI-osahanke Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävää yhteistyötä. RAKETTI-VIRTA-projekti Toteuttaa

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 23.11.2012 Ammatillisen sanaston käsitelty OKSA ryhmässä Ammatillisten tutkintojen perusteiden muuntotyön käynnistäminen, toteutetaan valitionapu hakemusprosessina http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset,

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi Aikuiskoulutuksen asiakirjat 28.4.2015 Ulla Angervo Opetushallitus Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelu eperusteet palvelu avattu Opintopolku aikuiskoulutuksessa 2 28.4.2015 Alatunnisteteksti Oppijan

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Opetushallitus/Juha Tretjakov 22.3.2013 Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Oppijan palveluiden käyttöönoton infotilaisuus 22.3.2013 Opintopolku automatisoi

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 3/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen opiskelijaksi (LVI) -projektointi

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen opiskelijaksi (LVI) -projektointi RAKETTI-OPI Synergia-ryhmä x.12.2011 Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen opiskelijaksi (LVI) -projektointi Tausta RAKETTI-OPI -osahankkeen ohjausryhmä on antanut osahankkeen asiantuntijaryhmälle

Lisätiedot

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Antti Ylä-Jarkko Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Korkeakoulujen IT-päivät 2.11.2011 Sisältö 1. Käyttöliittymäkerroksen välilliset palvelut 2. Käyttöliittymäkerroksen virkailijapalvelut 3. Virkailijoiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat Korkeakoulujen opiskelijavalinnat Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 Esitys TAMKin Opo-infossa 11.10.2017 Taustaa Sipilän hallitusohjelman tavoitteena opiskelijavalintojen

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA on kansallinen keskeisten varhaiskasvatustietojen kokonaisuus Tietovaranto kokoaa tiedot

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti. RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti. RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen RAKETTI-VIRTA-PROJEKTI Julkinen hallinto Koulutus- ja tutkimus Kk-laitoksen

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH KSHJ tilannekatsaus 12.10.2012 Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä Hankkeen keskeiset tavoitteet KSHJ:n rakenne Hankkeen aikataulu Miten kehitystä

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietomalli

Korkeakoulujen tietomalli Korkeakoulujen tietomalli OPI-Integraatioryhmä 26.9.2013 Teemu Kemppainen & Suvi Remes, CSC Tietomallin syntyhistoria RAKETTI-hanke korkeakoulujen ja OKM:n yhteinen tietohallinnon kehittämishanke Korkeakoulujen

Lisätiedot

Opetustoimen sanastotyö. Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi

Opetustoimen sanastotyö. Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi Opetustoimen sanastotyö Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi 4.11.2010 Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - tavoite Tuottaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista, oppimista ja

Lisätiedot

HOPS-näkymä: Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun hallitsemiseen. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

HOPS-näkymä: Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun hallitsemiseen. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto HOPS-näkymä: Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Esiselvitysvaiheen lainsäädäntöselvitys. v.04

Oppijan verkkopalvelu Esiselvitysvaiheen lainsäädäntöselvitys. v.04 Oppijan verkkopalvelu Esiselvitysvaiheen lainsäädäntöselvitys v.04 Muutoshistoria: 0.1 17.9.2010 Ensimmäinen versio, Hans Sandvik & Juha Hyttinen 0.2 22.9.2010 Toinen versio, Ritva Sammalkivi & Erja Nokkanen

Lisätiedot

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hankkeen taustaa Opiskelijatietojärjestelmäselvitykset, SED-työryhmä,

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAKETTI-tulosseminaari

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen siirto-opiskelijamenettelyt. OKM:n opiskelijavalintaseminaari 17.10.2012 Janne Santala Satakunnan ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen siirto-opiskelijamenettelyt. OKM:n opiskelijavalintaseminaari 17.10.2012 Janne Santala Satakunnan ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulujen siirto-opiskelijamenettelyt OKM:n opiskelijavalintaseminaari 17.10.2012 Janne Santala Satakunnan ammattikorkeakoulu Siirtomenettelyn taustaa Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäällikköjen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen - toimenpiteet IH

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen - toimenpiteet IH Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen - toimenpiteet 2017-2020 IH 22.8.2017 Taustaa Tulossopimuksissa sovittu, että pitkäkestoista valmentautumisesta edellyttävistä pääsykokeista luovutaan 2018

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013 Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013 Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 120 115 110 105

Lisätiedot