VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä , Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto"

Transkriptio

1 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI KSHJ-hankkeen ohjausryhmä , Antti Mäki

2 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen uudistamisen osana sekä korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen ja uudistamiseen liittyvät tietojärjestelmähankkeet Opetushallituksessa Oppijan verkkopalvelun osana (SADe) KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU (KSHJ-HANKE)

3 Opiskelijavalintojen kehittämistoimet korkeakouluissa Varataan päävalinnat ensimmäistä tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaansa hakeville, turvataan mahdollisuus siirtymiseen ja alanvaihtamiseen Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti nykyistä laajempiin koulutusalakokonaisuuksiin, alakohtaiset erot huomioiden Luodaan joustavia siirtymämahdollisuuksia korkeakoulujen sisällä ja välillä mm. erillisvalintoja kehittämällä Turhien päällekkäisten opintojen välttäminen

4 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen päätoimet KSHJhankkeessa Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen mukaisesti Siirrytään korkeakoulujen yhteishakuun Mahdollistetaan valinnoissa sellaisten hakijoiden suosiminen, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta Kehitetään valtakunnallisia haun ja valinnan palveluita

5 Viisi yhteishakua Yliopistojen yhteishaku Neljä yhteishakua ja valintaa amk:hin Voidaan hyväksyä moneen hakukohteeseen YO2 YO2 YO yksi tulos per yhteisvalinta 1? Hakijan valitsema hakukohde Voi ottaa yhden paikan vastaan

6 2014 alkaen korkeakoulujen yhteishaku Korkeakoulujen yhteishaku ja valinta Ei valittu 1. hakukohteeseen Sijoittelun tuloksena tarjotaan yhtä paikkaa Hyödynnetään myös muun kuin yhteishaussa olevan koulutuksen opiskelijaksi ottamisessa Muut hakukohteet peruuntuvat automaattisesti

7 Opiskelijavalintaa varten kootaan korkeakouluilta opiskelijoita koskevat tiedot Tieto suoritetuista alemmista ja ylemmistä tutkinnoista Tiedot muista opintosuorituksista Tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta, tutkintoon johtavasta opiskeluoikeudesta ja läsnäolotieto Tiedot kootaan opiskelijavalintarekisteriä palvelevaan korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon

8 Opiskelijavalintaa varten kootun tiedon ja tietojärjestelmien laajempi hyödynnettävyys Tietohallintolain tavoitteena tiedon ja tietojärjestelmien laaja hyödynnettävyys KSHJ-hankkeen yhteydessä tavoitteissa, lain säädännön uudistamisessa ja tietojärjestelmien rakentamisessa huomioidaan laaja hyödynnettävyys Syntyviä KSHJ-hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös yhteishaun ulkopuolle korkeakoulujen päättämällä tavalla

9 OKM:n muistio keskustelun avaukseksi korkeakouluille ja tiedelaitoksille KORKEAKOULUJEN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖN OHJAUSRYHMÄ

10 Taustalla tunnistettu tarve Viranomaisrap. ym. velvoitteet korkeakoulujen (tietohallinnon) kyvystä seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin vaatimuksiin Korkeakoulujen kansalliset toiminnot (esim. haku- ja valinta) Säädetyt velvoitteet, kansalliset palvelut, eri kehitysprojektit Vaikutuksia korkeakoulujen toiminta-, tieto- ja järjestelmäinfrastruktuuriin

11 Tausta Korkeakoulujen tietohallintojohdon tiiviimmälle mukaantulolle tarvetta kun hankesuunnitelmia lähdetään toteuttamaan korkeakoulutasolla (FUCIOn aloite) Tietohallinto on korkeakoulussa taho, joka yhdistää muita toimijoita (opetus/tutkimus/hallinto) ja voi edistää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta (Pelisääntöryhmä) Korkeakoulujen tietohallintotoimijoiden yhteistyön lisääminen (AAPA-FUCIO) VIRTA-projektin ohjaus: kaikkien tiedontuottajien osallistuminen

12 Tietohallinnon ohjausryhmälle kaavaillut tehtävät Yhteistyössä OKM:n kanssa seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin (tietohallinnollisiin) vaatimuksiin Korkeakoulusektoreiden verkostojen yhteistyön fasilitoiminen (AAPA FUCIO) Edustaa kokonaisarkkitehtuurissa korkeakoulujen tukipalvelut huomioivaa kokonaisnäkemystä sekä erityisesti ICT:n reunaehtoja yhteistyölle Toimia RAKETTI-VIRTA-projektin ohjausryhmänä

13 Yliopistojen verkostot UNIFI OKM ARENE Korkeakoulujen ja ministeriön yhteistyön koordinointi AMKverkostot Oppijan verkkopalvelut (OPH) OpIT -> JHKA KDK Arkkitehtuurityön koordinointi korkeakoululaitoksen ulkopuolisten kanssa OHA AMK oppääl Tutkha TKI-verkot FUCIO AAPA Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Tutkimuksen tietohallinnon palveluiden kehittäminen Korkeakoulujen tietohallinnon yhteistyö (rajapinnoista tietovarastointiin)

14 RAKETTI-VIRTA-PROJEKTI

15 VIRTA-projektin taustalla Julkinen hallinto Koulutus- ja tutkimus Työurien pidentäminen: korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Elinikäinen oppiminen Kk-laitoksen velvoitteet Korkeakoulujen yhteistyö Korkeakoulu Rahoituksen ja ohjauksen kehittäminen Opiskelijaliikkuvuus, turhien päällekkäisten opintojen välttäminen Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittäminen, byrokratian karsiminen

16 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamiseksi säädetään: Korkeakoulujen valtakunnallisessa tietovarannossa korkeakoulu säilyttää rekisteriinsä kuuluvan tiedon kopiota, tietovaranto ei muodosta erillistä loogista rekisteriä. Tutkinnot; opintosuoritukset ja niiden arvosanat; opiskelijatiedot (tiedot henkilöistä, heidän opiskeluoikeuksistaan sisältäen tiedon paikan vastaanottamisesta sekä ilmoittautumisestaan läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi).

17 Tietovarantoon tallennettavat tiedot ja tietovirrat Haku ja valinta Tarjonta VIRTA? *? LVI opiskelija opiskeluoikeus suoritus/tutkinto luovutusluvat läsnäolotieto sisällön kuvaus koulutusmoduulin tunniste KK-oprek * + lokit

18 RAKETTI- VIRTA-projekti YHT. 995 htp CSC toteuttaa OKM rahoittaa Muut: kokonaiskuva, sidosryhmät (viestintä), käyttöönoton tuki 4. Viranomaistietovirrat sovittu tietovarantoon perustuviksi: Tilastokeskuksen ja OKM:n opiskelijatietojen keruut 3. Keskitetyt tietovarantopalvelut: tietojen vastaanotto- ja lukurajanpinnat 2. Korkeakoulukohtaiset tietointegraatiot: tietojen siirtäminen ja tietojen tarkastaminen 1. Yhteinen tietoarkkitehtuuri: korkeakoulun kirjauksista Opetushallituksen ylläpitämiin valtakunnallisiin palveluihin (tiedot, koodistot, vuosikello, tietosuoja)

19 VIRTA-projektin organisointi Projekti ohjataan RAKETTI-hankkeen puitteissa, RAKETTI-Tietohallinto-ohjausryhmässä (ml. Tilastokeskuksen edustaja), OPI-ohjausryhmä osallistuu sisällölliseen ohjaamiseen Projektiryhmä CSC:llä Projektiryhmän tukena kaksi asiantuntijaryhmää Opiskelijavalinnat ja opintohallinto -ryhmä Viranomaistiedonkeruut -ryhmä Projekti osallistuu OPI-INTEGRAATIO-ryhmään

20 VIRTA-projektin aikataulu 04/2012 Tietomallin ja tietojen siirron määritysten pääkohdat sovittu eri toimijoiden kesken 06-09/2012 Tietojen hyödyntämistarpeita ja tietosisältöä koskeva luonnos korkeakoulujen ym. lausuttavana 09-12/2012 Korkeakouluvierailut 12/2012 Korkeakoulukohtaisesti laadittu alustava näkemys tietojen siirtämisestä 11/2013 Tietovaranto ja tietojen siirrot korkeakouluista testattu ja tuotantovalmiita

21 VIRTA-projektin huomioiminen korkeakouluissa Kevät 2012 opiskeluiden ja opetuksen tukipalveluiden (opiskelijavalinnat, opiskelijrek.) sekä IT:n kesken sovittava VIRTA-yhteyshenkilö 06-09/2012 lausunto siitä, miten korkeakoulu pystyy tuottamaan tiedot tietovarantoon ja, miten korkeakoulu voisi hyödyntää yhteistä tietoa Syksy 2012 korkeakoulun projektivastaavan työajan varaaminen (väh. 10% työajasta) Vuosi 2013 tietojen kokoamisen ja siirron toteutus sekä testaus korkeakoulun omin tai tietojärjestelmätoimittajien voimin ( ?)

22 KSHJ:n ja Oppijan verkkopalvelun huomioiminen projektin aikataulussa Kevät 2012 yhteisen tietoarkkitehtuurin määrittely Syksy 2012 tietovarannosta saatavissa olevan tietosisällön vahvistuminen; VIRTA-projekti aloittaa tietojen tuonnin toteutuksen ensimmäisten korkeakoulujen kanssa Kevät 2013 korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisältö käytettävissä testaamiseen (joidenkin korkeakoulujen osalta) Syksy 2013 hyväksymistestaus

23 RAKETTI-VIRTA-projekti Projektin aineistot ja työskentely wiki-alueella: ; projektiryhmä virta (ät) csc. fi Viestintä osana RAKETTI-hanketta Lisätietoja: projektipäällikkö Antti Mäki puhelin

24 RAKETTI-VIRTA-projektin tehtävä Projektin tehtävänä on toteuttaa vuosien 2012 ja 2013 aikana Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto opiskelijavalintojen kehittämiseksi annettavan HE:n määrittämistä lähtökohdista siten, että Tietovarantoa voidaan hyödyntää Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden toteuttamisessa HE = luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeista

25 Tietovarantoon tallennettavat tiedot (hallituksen esityksen nojalla) Tutkinnot Opintosuoritukset ja niiden arvosanat Opiskelijatiedot tiedot henkilöistä heidän opiskeluoikeuksistaan sekä ilmoittautumisestaan läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi

26

27 Kytkennät

28 VIRTA Korkea -koulu OKM Tilastokeskus Kela CIMO 2. Tiedonvälitys kansallisille palveluille Korkeakoulut 1. Aineiston siirto viranomaisille Korkeakoulujen tietovaranto KSHJ, Vipunen ym. RAKETTI-Opi, TIPTOP ym. 4. Arkisto 3. Tiedontarjoaminen korkeakoulujen omille järjestelmille

29 RAKETTI-VIRTA-projektin kytkentöjä Tietomallin yhteensovittaminen (OPI) Ilmoittautumis- ja maksuprojektit (OPI) KSHJ / Oppija TK ja OKM Valtakunnallisten palveluiden integraatio Sovellukset ei projektin vastuulla Valtakunnallisesti esim. Valtiokonttorin integraatioväylä? TIPTOP-projektissa integroidaan korkeakoulujen tietoja yhteiseen kehitysympäristöön Mm. Oodi-konsortion rajapintakehitys Keskitetty tietovaranto Integraatioratkaisut korkeakouluille Korkeakoulukohtaiset integraatiototeutukset CSC ylläpitää Korkeakoulujen ja OPH:n OPIintegraatio-yhteistyö Projekti koordinoi, korkeakoulut vastaavat toteutuksesta

30 Hyödyistä Korkeakoulun ulkopuolella tarvittavaa tietoa saataville Perustaa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiselle korkeakoulurajat ylittävien prosessien osalta Tiedon laadun parantuminen Mahdollistetaan kilpailua palveluiden tuottamisessa

31 Aikataulu 04/2012 Tietomallin ja tietojen siirron määritysten pääkohdat sovittu eri toimijoiden kesken 11/2013 Tietovaranto ja tietojen siirrot korkeakouluista testattu ja tuotantovalmiita 06-09/2012 Korkeakoulujen lausunnot tietoarkkitehtuurista 09-12/2012 Road show korkeakouluihin ja tuloksena korkeakoulukohtaisesti laadittu alustava näkemys tietojen siirtämisestä 11/ /2013 Korkeakoulukohtaisten integraatioiden toteutus ja testaus

32 , Antti Mäki RATKAISUKOHDAT: 1: Projektisuunnitelman käsittely ohjausryhmässä , toteutuksen aloitus 04/2012 Tietomallin ja tietojen siirron määritysten pääkohdat sovittu eri toimijoiden kesken 2: Tietoarkkitehtuurin pääkohdat kk-integraatioiden määrittelyn ja tietovarantopalvelun toteutuksen aloitus 3: Korkeakouluille tarjottavista integraation toteuttamisvaihtoehdoista päättäminen 12/2012 Korkeakoulukohtaisesti laadittu alustava näkemys tietojen siirtämisestä 4: Viranomaistietovirtojen toteutuksen käynnistämispäätös 5: Päätös tuotantoon siirtymisen aikataulusta 11/2013 Tietovaranto ja tietojen siirrot korkeakouluista testattu ja tuotantovalmiita 6: Projektin loppuraportti RAKETTI-VIRTA-projekti: Korkeakoulujen valtakunnallisessa tietovarannossa korkeakoulu säilyttää rekisteriinsä kuuluvan tiedon kopiota, tietovaranto ei muodosta erillistä loogista rekisteriä: Tutkinnot; opintosuoritukset ja niiden arvosanat; opiskelijatiedot (tiedot henkilöistä, heidän opiskeluoikeuksistaan (sisältäen tiedon paikan vastaanottamisesta) sekä ilmoittautumisestaan läsnä- tai poissaolevaksi opiskelija) YHT. 995 htp CSC toteuttaa OKM rahoittaa Toimitettavien tietojen muodostaminen yhteismitalliseen muotoon ja tietojen toimittaminen korkeakoulun vastuulla LOPPUTULOKSET: Muut: kokonaiskuva, sidosryhmät, käyttöönoton tuki ja hallinto Viranomaistietovirrat sovittu tietovarantoon perustuviksi Keskitetyt tietovarantopalvelut: tietojen vastaanotto- ja lukurajanpinnat Korkeakoulukohtaiset tietointegraatiot Yhteinen tietoarkkitehtuuri Operatiivisen tiedon käyttäjinä Opetushallitus ja korkeakoulut; raportointitiedot Tilastokeskukselle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle

33 Kustannukset ja panokset 1. Tiedonsiirtoskenaario (nykyisen tavan pohjalta) Toteutustehtävät (CSC:n henkilötyötä) Käyttöpalvelut projektin aikana (vähintään) Korkekoulukohtaiset kustannukset Asiantuntijaryhmiin osallistuvien työaika (arv. 100 htp)

34 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirtojen kehittämisen mahdolliset vaiheet Ensimmäinen vaihe perustuu HE-luonnoksen mukaan lakiin; korkeakoulut ja OKM sopivat mahdollisesta jatkosta: 2. vaihe: Laajasti korkeakoulujen opintohallinnon palveluiden tiedonvälitysalustana toimiminen; muut mahdolliset tiedonkeruut, henkilökunnan tiedot julkaisutietoihin liitettäviksi: "tutkijarekisteri ; tietovaranto arkistopalveluna korkeakouluille 3. vaihe: henkilötiedoista muihin raportoitaviin tietoihin, kuten talousraportointi

35 Yhteinen tietoarkkitehtuuri Tietovarantoon tallennettavien tietojen osalta Korkeakoulujen, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kesken Perustuu Korkeakoulujen tietomalliin ( XDW ), jota kehitetään yhdessä ja laajennetaan käsitteiden ilmentymät kuvaavilla yhteisillä koodistoilla Korkeakoulut => tietovaranto => viranomaiset: tietovirtojen vuosikello Asiantuntijaryhmät

36 Yhteinen ymmärys- ja kehitys asiantuntijatasolla

37 Yhteisen tietoarkkitehtuurin osia

38 Korkeakoulukohtaiset tietointegraatiot Tuetaan korkeakoulukohtaisten ratkaisujen tuottamista: siirrettävän tiedon muodostaminen, tiedon tarkistus, tiedon siirtäminen perille Tiedon toimittamiselle vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tiedonsiirtoskenaarioiden mukaisesti: oletusskenaario perustuu eräsiirtoihin (kuten nykyään); csv-tiedostot yhteen suuntaan Toimitettavien tietojen muodostaminen yhteismitalliseen muotoon ja tietojen toimittaminen korkeakoulun vastuulla

39 Keskitetty tietovarantopalvelu Ratkaisu, jossa tieto on tallennettuna (tietovaranto) sekä rajapinnat, jotka mahdollistavat tiedon käyttämisen (lukemisen) Ratkaisut korkeakoulujen tiedon vastaanottamisen ja tarkistamisen osalta Lokit Erillinen kerros, joka eroaa sovelluksista, käyttöliittymistä ja järjestelmäpalveluista Kerros, jota erikseen toteutetut tietojärjestelmät voivat rajapintojen avulla käyttää

40 Viranomaistietovirrat sovittu tietovarantoon perustuviksi Toteutetaan tiedon hyödyntämisen mahdollistavat rajapintapalvelut, joilla: 1. Opetushallituksen toteuttamat valtakunnalliset Oppijan verkkopalvelut mukaan lukien korkeakoulujen uudistuvat haku- ja opiskelijavalintapalvelut saavat tarvitsemansa tiedot korkeakoulujen opiskelijarekistereistä 2. Tilastokeskus ja OKM voivat kerätä tietoa 3. Korkeakoulut voivat lukea tietovarannon tietoja

41 Riskeihin varautumisen kehikko Laatutekijä Sisältyvät tiedot Tavoite 1 Kaikki HE-luonnoksen mukaiset tiedot Pieni Toleranssi (mitä voi puuttua) Suoritukset Aikataulu 2 Valmis 11/2013 Pieni 1Q/ Kaikki korkeakoulut mukana (41) Suuri Mukana vain 37 korkeakoulua Tietomalli 4 Priorit. Epävarmuus Korkeakoulut Kustannukset Soveltuu sekä kansallisten palveluiden että tiedonkeruun tarkoituksiin 5 Projektin kustannukset kohtuullisia Keski Keski 15 % 1. Korkeakoulujen omat räätälöinnit; 2. viranomaisten tiedonkeruut (raportointi)

42 Projektin ohjausryhmä (RAKETTI-Tietohallinto) Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, OKM, (pj.) IT-johtaja Pekka Kähkipuro, Aalto Tietohallintojohtaja Jussi-Pekka Pispa, TTY IT-pääsihteeri Ahti Planman, FUCIO Tietohallintojohtaja Matti Hartikainen, TAMK Tietohallintojohtaja Tuomo Rintamäki, Metropolia IT-pääsihteeri Esko Ala-Peijari, AAPA Johtaja Klaus Lindberg, CSC Kehityspäällikkö Tuija Raaska, CSC VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki, CSC Tilastopäällikkö Hilkka Kousa, Tilastokeskus (Tilastokeskuksen edustaja täydentää RAKETTI-Tietohallinto-ohjausryhmää käsiteltäessä VIRTA-projektin asioita)

43 Projektiryhmä (CSC:n henkilöstöstä) VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki Sovellusasiantuntija Lauri Jokipii Sovellusasiantuntija Teemu Kemppainen Palvelupäällikkö Lauri Stigell Tietojärjestelmäasiantuntija Kristian Haapala Tietojärjestelmäasiantuntija Jorma Korkiakoski TIPTOP-projektipäällikkö Mats Lindstedt

44 Opiskelijavalinnat ja opintohallinto -ryhmä Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, OKM VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki, CSC Sovellusasiantuntija Lauri Jokipii, CSC Palvelupäällikkö Lauri Stigell, CSC Tietomalliasiantuntija Totti Tuhkanen, TY Katarina Stubbe, OPH Juha Tretjakov, OPH Opintoasiainpäällikkö Janne Santala, SAMK Sovellussuunnittelija Katri Laaksonen, Aalto Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea

45 Viranomaistiedonkeruut -ryhmä Ylitarkastaja Jukka Haapamäki, OKM Ylitarkastaja Kaisu-Maria Piiroinen, OKM VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki, CSC Sovellusasiantuntija Lauri Jokipii, CSC Palvelupäällikkö Lauri Stigell, CSC Kehityspäällikkö Manne Miettinen, CSC Ylitarkastaja Riikka Rautanen, Tilastokeskus Suunnittelija Maarit Tenhunen, LAY Johtaja Tuulikki Paturi, HAAGA-HELIA Järjestelmäsuunnittelija Ulla Tiainen-Sallinen, JAMK

46 ONKO VIRTA-PROJEKTI SAMA KUIN XDW-TIETOVARASTO, JOTA RAKETTI-HANKE TUOTTI?

47 VIRTA-tietovaranto ei ole XDWosahankkeessa syntynyt KOTItietovarastopalvelu XDW-osahankkeen (tietomallin mukainen) tietovarasto (tai CSC:n tarjoama KOTI-palvelu) on tarkoitettu korkeakoulun omaan käyttöön ja on mm. korkeakoululle vapaasti muokattavissa XDW-tietovaraston lisäksi tarvitaan viranomaistietovasto yhteistä raportointia ym. varten VIRTA-projektissa käytetään XDW-osahankkeen tuottamaa teknologia- ja osaamispohjaa sekä KOTItietovarastopalvelun alustaa ja Korkeakoulujen tietomallia ( RAKETTI/XDW-käsite- ja tietomalli )

48 Korkeakoulun oma tietovarasto (XDW/KOTI tai muu ratkaisu) Laajasti tietoa korkeakoulun toiminnasta Integroitu korkeakoulun järjestelmiin Palvelee korkeakoulun sisäistä toiminnan kehittämistä Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (VIRTA) Suppeasti tietoa tuloksista (tutkinnot, suoritukset, opiskelijat ) KK toimittaa tiedot haluamallaan tavalla Tukee korkeakoulurajat ylittäviä prosesseja ja korkeakoulujen ohjausta

49 Tietovaranto / VIRTA-ajattelu 2. Korkeakoulut voivat käyttää tietoja yhteisiin tai omiin palveluihin (tietojärjestelmiin) 1. Viranomaistarpeen mukaiset tiedot RAHOITUSMALLI Julkiset panokset Korkeakoulun sisäiset prosessit, johtamisen, toiminnan ja tukipalveluiden tiedot Tuotokset XDW / KOTItietovarastopalveluajattelu Rakennetaan korkeakoulun oma tietovarasto (jonka malli ja/tai ylläpito yhteisesti) Kootaan tiedot viranomaistietovarastoon

50 OPPIJAN VERKKOPALVELUN etodistus (TOR) JA VIRTA- TIETOVARANTO?

51 Kootaan viranomaisten edellyttämiä tietoja yhteiskäyttöön eri tarkoituksiin Muiden koulutusasteiden tiedot Korkeakoululaitoksen tiedot (RAKETTI)? RAKETTI Omat ja yhteiset tarpeet Opetustoimen tiedot Esim. TOR (SADe) Koulutusjärjestemän tiedot Vipuseen 41 itsenäistä korkeakoulua Muista KSHJ

52 VIRTA-projektin tarkoitus on tuottaa korkeakouluja koskeva tietovirta eri tarpeisiin Muiden koulutusasteiden tiedot Korkeakoululaitoksen tiedot (RAKETTI- VIRTA) Tietovaranto Koulutusjärjestemän tiedot Vipuseen Opetustoimen tiedot Esim. TOR (SADe Oppijan verkkopalvelut) 41 itsenäistä korkeakoulua

53 Esiopetus Peruskoulut 2. Asteen oppilaitokset Aikuiskoulutuksen järjestäjät Korkeakoulut Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Kaikki opetustoimen tasot kattava SADe Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ja korkeakoulujen toimintaan yleisesti kohdistuva RAKETTI-hanke tuottavat toisiaan täydentäviä ja tukevia tuloksia samalla kun hankkeiden lähtökohdat ja kokonaistavoitteet poikkeavat toisistaan. RAKETTI Opetus Tutkimus Tiedolla johtaminen

54 Oppijan verkkopalvelukokonaisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla tuotetaan kaiken koulutustarjonnan kattavat hakeutujan keskitetyt palvelut sekä kansalaisten todennetun osaamisen kokoava perustietovaranto. RAKETTI-hankkeessa korkeakoulut tuottavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa korkeakouluja tukevia tietohallinnollisia ratkaisuja, joihin kuuluvat korkeakoulujen ja viranomaisten välisen tietoliikenteen järjestelyt. Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden tuottamia palveluita hyödynnetään RAKETTI-hankkeessa kootuissa ratkaisuissa korkeakouluille ja RAKETTI-hanke puolestaan organisoi korkeakoulujen tietohallinnon ratkaisut, joita Oppijan verkkopalvelukokonaisuus edellyttää.

55 Suhteessa Oppijan verkkopalveluun Opetushallitus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Tarjonta KotVe KSHJ TOR RAKETTI on rajapinta korkeakoul uille Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu

56 Korkeakoulut, RAKETTI ja Oppijan verkkopalvelu OPH Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Tarjonta KotVe KSHJ TOR tarjonta TIPTOP (tarjonta) <= oper.tiedot => LVI MAKSU RAKETTI VIRTA oper.tiedot = opiskelijat, tutkinnot, suoritukset LVI = ilmoittautuminen korkeakouluihin Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu

57 Suhteessa Oppijan verkkopalveluun Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto on TOR:n lähdejärjestelmä korkeakoululaitoksen tuottamien tietojen osalta Jatkossa TOR:n kautta tiedot kansallisille palveluille (kuten KSHJ) TOR tarjonnee kansalaiselle mahdollisuuden (käyttöliittymän) hyödyntää todistuksiaan, VIRTAprojekti ei toteuta mitään tiedon käsittelypalveluita

58 LVI JA MAKSU

59 Haku ja valinta? Tarjonta VIRTA? LVI koulutusmoduulin tunniste sisällön kuvaus opiskelija opiskeluoikeus suoritus/tutkinto luovutusluvat läsnäolotieto KK-oprek

60 Tietojoukot yleisimmällä tasolla

61

62 LVI Ilmoittautuminen korkeakouluun Tavoitteena opiskelijavalinnassa hyväksytyn saumaton siirtyminen opiskelijaksi Osapuolet Opetushallitus (KSHJ) RAKETTI-OPI (ilmoittautumispalvelu- ja maksupalvelukehityshankkeet) Korkeakoulun opintohallinto (perusjärjestelmä) Korkeakoulun käyttäjähallinto (käyttäjätunnukset)

63 OPH:n hakijapalvelu OPI:n LVIpalvelu KK:n perusjärjestelmä KK:n IdM KK:n opiskelijan palvelut Valittu ottaa opiskelupaikan vastaan vahvasti tunnistautuneena Päivittää henkilötiedot väestörekisteristä Korkeakoulukohtaisesti lukee tunnistetun henkilön opinto-oikeuksia ja käsittelee ilmoittautumisen (ml. maksut) Ottaa vastaan uuden opiskelijan ja/tai uuden opinto-oikeuden, perustiedot, tiedon luovutustiedot ja läsnäolotiedon (netto) Käsittelee ja luo uuden henkilön käyttöoikeudet (henkilö on tunnistettu sessiossa tms., opintooikeus- ja läsnäolotieto perusjärjestelmästä) Opiskelija aloittaa esim. hopsin laatimisen ja ilmoittautumiset kursseille S a m a s s a i s t u n n o s s a...

64 Yleinen maksupalvelu Palvelee kutsuvaa sovellusta, ilmoittaa maksun onnistumisesta Korkeakoulukohtainen palvelu Voi olla useita maksun saajia (kk, yo-kunta ) Välittää maksun tiedot eteenpäin

65 Palveluiden näkökulmasta raja maksupalveluun on yksinkertainen Prosessi, jonka lopputuloksena syntyy tieto; etenemisehtona on mm. maksu Uusi tieto syntyy Lähettää yksilöidyn maksutapahtuman Ilmoittaa maksun onnistumisesta Prosessia palveleva järjestelmä tarvitsee ainoastaan vastauksen prosessi voi jatkua. Yleinen maksupalvelu Maksupalvelu tarvitsee vain tiedon summasta sekä saajasta ja sen vastaukseksi riittää prosessi voi jatkua. Lopullisen tiedon vastaanottavaa järjestelmää maksu ei kiinnosta.

66 Maksupalvelun rakenteesta Asiakasta palveleva sovellus ylläpitää hinnastoja mahdollisista maksuista ja maksujen saajista. (Sovellus voi toimia kuin verkkokauppa.) SOVELLUS KÄSKEE YLEISTÄ MAKSUPALVELUA SUORITTAMAAN YKSILÖIDYT MAKSUT. Maksun tunniste Maksun summa Yleinen maksupalvelu Maksun saaja Maksun summa ja maksun saaja ym. tiedot ja maksun tunniste -yhdistelmiä voitaisiin ylläpitää myös maksupalvelussa, jolloin käskevä sovellus lähettäisi vain maksun tunnisteen Maksut toteuttava järjestelmä tai järjestelmiä: Maksujen ulkoistuspalvelut (Suomen Verkkomaksut Oy, Check out Finland Oy) tai maksun saajan ja tämän pankki - kohtaiseen maksusopimukseen perustuva ratkaisu

67 TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opintopolulle Opintojen suunnittelujen ja opintojen hallinta tutkintojen ja korkeakoulujen rajojen yli Osatoteuttajat: Jyväskylän yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, (Helsingin yliopisto)

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti. Winhaajat Antti Mäki

Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti. Winhaajat Antti Mäki Tiedon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus: Virta-projekti Winhaajat 12.10.2011 Antti Mäki Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus Keskustelu korkeakoulujen kesken viranomaisten kanssa yhteensopivuuden kehittämiseksi

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAKETTI ohjausryhmä. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI ohjausryhmä VIRTA-rajapinnan hyödyntäminen jatkokehityshankkeissa

Lisätiedot

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta.

Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta. RAKETTI-OPI-osahanke Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävää yhteistyötä. RAKETTI-VIRTA-projekti Toteuttaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Asiakirjan nimi: OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun ohjausryhmään Asiakirjan päivämäärä: 31.01.2017

Lisätiedot

Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen

Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Tieto korkeakoulujen toiminnasta avoimena tietona? Tietovarastofoorumi 17.6.2014 Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Avoin tieto? Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa oleviin sisältöihin ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Lisätiedot

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Marja Kylämä 13.11.2008 1 Taustaa Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa -työryhmä 12/2005 11/2007 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: RAKETTI-VIRTA-projektin tilannekatsaus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-hankekokonaisuus Klaus Lindberg CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH KSHJ tilannekatsaus 12.10.2012 Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä Hankkeen keskeiset tavoitteet KSHJ:n rakenne Hankkeen aikataulu Miten kehitystä

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 3/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

HOPS-näkymä: Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun hallitsemiseen. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

HOPS-näkymä: Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun hallitsemiseen. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto HOPS-näkymä: Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Kokemuksia XDW-piloteista

Kokemuksia XDW-piloteista Kokemuksia XDW-piloteista Manne Miettinen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Käsitteitä Tietovarastopalvelu (Koti) CSC:n tarjoama data

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Keskeisiä linjausasioita Yleistä KSHJ:n esitutkimuksen yhteydessä sekä korkeakoulujen siitä antamissa lausunnoissa nousi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät

KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät KSHJ-TAVOITE Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi OPI-ohjausryhmän kokous Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR. Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus Päivi Sassi, OPH

Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR. Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus Päivi Sassi, OPH Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR Opintopolku ja Oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 Päivi Sassi, OPH Infon ohjelma Mikä on TOR - Tausta ja toteutusperiaatteet TOR:n käyttötilanteita - Miten TOR

Lisätiedot

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari 5.6.2014 Katri Lahikainen ehops-palvelun vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittely on työstetty työpajatyöskentelynä kevään aikana konsulttiyhtiö Cerionin,

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen ICT ja yhteiset arkkitehtuurit. Ilmari Hyvönen

Korkeakoululaitoksen ICT ja yhteiset arkkitehtuurit. Ilmari Hyvönen Korkeakoululaitoksen ICT ja yhteiset arkkitehtuurit Ilmari Hyvönen 19.1.2016 Aiheita Tavoite ja arkkitehtuurityön ala Ohjausrakenteet Arkkitehtuurityö ja sen kolme tarkoitusta Ryhmät, yhteiset arkkitehtuurit

Lisätiedot

OPI:n arkkitehtuurityö, Pekka Linna OPI-osahankkeen ohjausryhmän kokous

OPI:n arkkitehtuurityö, Pekka Linna OPI-osahankkeen ohjausryhmän kokous RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi OPI:n arkkitehtuurityö, Pekka Linna OPI-osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 7/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen

Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen opiskelijaksi (LVI) -projektointi

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen opiskelijaksi (LVI) -projektointi RAKETTI-OPI Synergia-ryhmä x.12.2011 Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen opiskelijaksi (LVI) -projektointi Tausta RAKETTI-OPI -osahankkeen ohjausryhmä on antanut osahankkeen asiantuntijaryhmälle

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä.

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Ulla Angervo/OPH Opin ovi Pirkanmaa 26.5.2010 Taustaa - Syksy 2008: opetusministeriön ad hoc-ryhmä - Päätös

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 :n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos

SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe-hankkeen ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden OPH:n vastuulla olevien palveluiden tilannekatsaus

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietomalli

Korkeakoulujen tietomalli Korkeakoulujen tietomalli OPI-Integraatioryhmä 26.9.2013 Teemu Kemppainen & Suvi Remes, CSC Tietomallin syntyhistoria RAKETTI-hanke korkeakoulujen ja OKM:n yhteinen tietohallinnon kehittämishanke Korkeakoulujen

Lisätiedot

RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous

RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 7.2.2012 Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 12 16:30 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Kutsutut: Vierailijat: Hannu Sirén, OKM,

Lisätiedot

OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016

OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016 OKM:N JA TILASTOKESKUKSEN TIEDONKERUUT VIRTA- OPINTOTIETOPALVELUSTA 2016 Helena Majamäki 31.8.2016 KOTA-seminaari Esityksen sisältö VIRTA-opintotietopalvelu ja sen hyödyntäminen tiedonkeruissa Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi Aikuiskoulutuksen asiakirjat 28.4.2015 Ulla Angervo Opetushallitus Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelu eperusteet palvelu avattu Opintopolku aikuiskoulutuksessa 2 28.4.2015 Alatunnisteteksti Oppijan

Lisätiedot

RAKETTI-XDW Oulun yliopistossa. Korkeakoulujen IT2010 12.10.2010 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto

RAKETTI-XDW Oulun yliopistossa. Korkeakoulujen IT2010 12.10.2010 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto RAKETTI-XDW Oulun yliopistossa Korkeakoulujen IT2010 12.10.2010 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto TIETOA TARVITAAN _ Tarvitaan yhtenäinen raportointijärjestelmä, joka pystyy tuottamaan eri

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a Koulutustarjonta Kehittämisen lähtökohtia Vaatimus: kaikki olemassa olevat koulutukset yhteen palvelukokonaisuuteen. Tiedossa myös koulutustarjonnan heterogeenisyys eri sektoreiden välillä ja jopa sisällä

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous : OPI-osahankeen esittely 3.1 ARKKI 3.2 TIPTOP

Ohjausryhmän kokous : OPI-osahankeen esittely 3.1 ARKKI 3.2 TIPTOP RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Ohjausryhmän kokous 13.6.2011: OPI-osahankeen esittely

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä OKM lausuntopyyntö 1.7.2016 Dnro 24/010/2016 Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä Jyväskylän

Lisätiedot

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta Liite 1 Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta 0) JOHDANTO - Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (tietovaranto) tallennetaan lakisääteisesti

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Aika: 13.3.2015 klo 09.30-15.00 Paikka: Helsingin yliopisto Läsnäolijat: yhteistyöryhmä: Kati Kettunen, Eva Raudasoja, Tapio Rimpioja, Marko Wilén, Tuomas

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

OPS-tiekartta Missä mennään?

OPS-tiekartta Missä mennään? OPS-tiekartta Missä mennään? Kevät 2014 Oman tilanteen arviointi jatkuu Alueellisen/kuntakohtaisen/ koulukohtaisen ops-työn organisointi; työn rakenne, työnjako ja vastuut kasvun ja oppimisen jatkumosta

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU Vilho Kolehmainen ESITYS YLIOPISTOJEN HAKUSEMINAARISSA 7.1.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla HAKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SYKSYLLÄ

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle Päivitetty 27.8.2013 Sisältö TIPTOP-perustavoitteet Projektin jatkosta Teknologia ja toteutus Tipptop Release 0.3 Perustiedot projektista

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo, Opetushallitus

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo, Opetushallitus eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo, Opetushallitus 29.10.2012 Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline Ulla Angervo, Opetushallitus Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on toteutettu osana Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta esitykseksi laista eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Lausunto luonnoksesta esitykseksi laista eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä Kaupunginhallitus 256 09.08.2016 Lausunto luonnoksesta esitykseksi laista eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä 1062/01.90/2016 KH 09.08.2016 256 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhma 2014\1

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhma 2014\1 OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä Sivu 1/10 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhma 2014\1 Perjantaina 26.9.2014 kello 10-16 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö,

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Ohjausryhmän 2010 toimeksiannon mukaisesti valmisteltiin ryhmän ensimmäinen toimintasuunnitelma ja suunnitelma hyväksyttiin 9.6.2010.

Ohjausryhmän 2010 toimeksiannon mukaisesti valmisteltiin ryhmän ensimmäinen toimintasuunnitelma ja suunnitelma hyväksyttiin 9.6.2010. 10.9.2012 RAKETTI-KOKOA koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma 2012-2014 Versio 0.95 10.9.2012 KOKOA-koordinaatioryhmän ehdotuksena RAKETTI ohjausryhmälle Sisältö RAKETTI-KOKOA koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Nykytilan säädösperustaa Yhteishausta laissa (Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki) Ensimmäisen ja toisen syklin valinnat

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti Tilannekatsaus Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti Tilannekatsaus Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti 2012-2014 Tilannekatsaus 27.2.2013 Ulla Angervo SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen palvelun käyttö ja kehittäminen 1.12.2016 Merja Väistö Ajanjakso 1.1.2015 27.11.2016 Lähes 9,8 miljoonaa käyntiä Lähes 37,5 miljoonaa yksilöllistä sivunavausta Kävijäennätys 1.7.2016: 189 486 käyntiä/vrk,

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Birgitta Vuorinen, Ilmari Hyvönen 14.12.2012 Aiheita Lainsäädäntötyön eteneminen

Lisätiedot

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen So far Toimeksianto: Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Tietoarkkitehtuurin osuuteen liittyen Synergiaryhmä 4.12.2014 linjannut,

Lisätiedot

RAKETTI-hankkeen päivitettävä perussetti (PPS)

RAKETTI-hankkeen päivitettävä perussetti (PPS) RAKETTI-hankkeen päivitettävä perussetti (PPS) 7.2.2013 RAKETTI-hanke RAKETTI on korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallinnon kehittämishanke. Hanketta koordinoi CSC Tieteen

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot