VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä , Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTA-PROJEKTI. KSHJ-hankkeen ohjausryhmä 16.4.2012, Antti Mäki. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto"

Transkriptio

1 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI KSHJ-hankkeen ohjausryhmä , Antti Mäki

2 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen uudistamisen osana sekä korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen ja uudistamiseen liittyvät tietojärjestelmähankkeet Opetushallituksessa Oppijan verkkopalvelun osana (SADe) KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU (KSHJ-HANKE)

3 Opiskelijavalintojen kehittämistoimet korkeakouluissa Varataan päävalinnat ensimmäistä tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaansa hakeville, turvataan mahdollisuus siirtymiseen ja alanvaihtamiseen Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti nykyistä laajempiin koulutusalakokonaisuuksiin, alakohtaiset erot huomioiden Luodaan joustavia siirtymämahdollisuuksia korkeakoulujen sisällä ja välillä mm. erillisvalintoja kehittämällä Turhien päällekkäisten opintojen välttäminen

4 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen päätoimet KSHJhankkeessa Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen mukaisesti Siirrytään korkeakoulujen yhteishakuun Mahdollistetaan valinnoissa sellaisten hakijoiden suosiminen, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta Kehitetään valtakunnallisia haun ja valinnan palveluita

5 Viisi yhteishakua Yliopistojen yhteishaku Neljä yhteishakua ja valintaa amk:hin Voidaan hyväksyä moneen hakukohteeseen YO2 YO2 YO yksi tulos per yhteisvalinta 1? Hakijan valitsema hakukohde Voi ottaa yhden paikan vastaan

6 2014 alkaen korkeakoulujen yhteishaku Korkeakoulujen yhteishaku ja valinta Ei valittu 1. hakukohteeseen Sijoittelun tuloksena tarjotaan yhtä paikkaa Hyödynnetään myös muun kuin yhteishaussa olevan koulutuksen opiskelijaksi ottamisessa Muut hakukohteet peruuntuvat automaattisesti

7 Opiskelijavalintaa varten kootaan korkeakouluilta opiskelijoita koskevat tiedot Tieto suoritetuista alemmista ja ylemmistä tutkinnoista Tiedot muista opintosuorituksista Tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta, tutkintoon johtavasta opiskeluoikeudesta ja läsnäolotieto Tiedot kootaan opiskelijavalintarekisteriä palvelevaan korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon

8 Opiskelijavalintaa varten kootun tiedon ja tietojärjestelmien laajempi hyödynnettävyys Tietohallintolain tavoitteena tiedon ja tietojärjestelmien laaja hyödynnettävyys KSHJ-hankkeen yhteydessä tavoitteissa, lain säädännön uudistamisessa ja tietojärjestelmien rakentamisessa huomioidaan laaja hyödynnettävyys Syntyviä KSHJ-hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös yhteishaun ulkopuolle korkeakoulujen päättämällä tavalla

9 OKM:n muistio keskustelun avaukseksi korkeakouluille ja tiedelaitoksille KORKEAKOULUJEN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖN OHJAUSRYHMÄ

10 Taustalla tunnistettu tarve Viranomaisrap. ym. velvoitteet korkeakoulujen (tietohallinnon) kyvystä seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin vaatimuksiin Korkeakoulujen kansalliset toiminnot (esim. haku- ja valinta) Säädetyt velvoitteet, kansalliset palvelut, eri kehitysprojektit Vaikutuksia korkeakoulujen toiminta-, tieto- ja järjestelmäinfrastruktuuriin

11 Tausta Korkeakoulujen tietohallintojohdon tiiviimmälle mukaantulolle tarvetta kun hankesuunnitelmia lähdetään toteuttamaan korkeakoulutasolla (FUCIOn aloite) Tietohallinto on korkeakoulussa taho, joka yhdistää muita toimijoita (opetus/tutkimus/hallinto) ja voi edistää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta (Pelisääntöryhmä) Korkeakoulujen tietohallintotoimijoiden yhteistyön lisääminen (AAPA-FUCIO) VIRTA-projektin ohjaus: kaikkien tiedontuottajien osallistuminen

12 Tietohallinnon ohjausryhmälle kaavaillut tehtävät Yhteistyössä OKM:n kanssa seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin (tietohallinnollisiin) vaatimuksiin Korkeakoulusektoreiden verkostojen yhteistyön fasilitoiminen (AAPA FUCIO) Edustaa kokonaisarkkitehtuurissa korkeakoulujen tukipalvelut huomioivaa kokonaisnäkemystä sekä erityisesti ICT:n reunaehtoja yhteistyölle Toimia RAKETTI-VIRTA-projektin ohjausryhmänä

13 Yliopistojen verkostot UNIFI OKM ARENE Korkeakoulujen ja ministeriön yhteistyön koordinointi AMKverkostot Oppijan verkkopalvelut (OPH) OpIT -> JHKA KDK Arkkitehtuurityön koordinointi korkeakoululaitoksen ulkopuolisten kanssa OHA AMK oppääl Tutkha TKI-verkot FUCIO AAPA Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Tutkimuksen tietohallinnon palveluiden kehittäminen Korkeakoulujen tietohallinnon yhteistyö (rajapinnoista tietovarastointiin)

14 RAKETTI-VIRTA-PROJEKTI

15 VIRTA-projektin taustalla Julkinen hallinto Koulutus- ja tutkimus Työurien pidentäminen: korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Elinikäinen oppiminen Kk-laitoksen velvoitteet Korkeakoulujen yhteistyö Korkeakoulu Rahoituksen ja ohjauksen kehittäminen Opiskelijaliikkuvuus, turhien päällekkäisten opintojen välttäminen Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittäminen, byrokratian karsiminen

16 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamiseksi säädetään: Korkeakoulujen valtakunnallisessa tietovarannossa korkeakoulu säilyttää rekisteriinsä kuuluvan tiedon kopiota, tietovaranto ei muodosta erillistä loogista rekisteriä. Tutkinnot; opintosuoritukset ja niiden arvosanat; opiskelijatiedot (tiedot henkilöistä, heidän opiskeluoikeuksistaan sisältäen tiedon paikan vastaanottamisesta sekä ilmoittautumisestaan läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi).

17 Tietovarantoon tallennettavat tiedot ja tietovirrat Haku ja valinta Tarjonta VIRTA? *? LVI opiskelija opiskeluoikeus suoritus/tutkinto luovutusluvat läsnäolotieto sisällön kuvaus koulutusmoduulin tunniste KK-oprek * + lokit

18 RAKETTI- VIRTA-projekti YHT. 995 htp CSC toteuttaa OKM rahoittaa Muut: kokonaiskuva, sidosryhmät (viestintä), käyttöönoton tuki 4. Viranomaistietovirrat sovittu tietovarantoon perustuviksi: Tilastokeskuksen ja OKM:n opiskelijatietojen keruut 3. Keskitetyt tietovarantopalvelut: tietojen vastaanotto- ja lukurajanpinnat 2. Korkeakoulukohtaiset tietointegraatiot: tietojen siirtäminen ja tietojen tarkastaminen 1. Yhteinen tietoarkkitehtuuri: korkeakoulun kirjauksista Opetushallituksen ylläpitämiin valtakunnallisiin palveluihin (tiedot, koodistot, vuosikello, tietosuoja)

19 VIRTA-projektin organisointi Projekti ohjataan RAKETTI-hankkeen puitteissa, RAKETTI-Tietohallinto-ohjausryhmässä (ml. Tilastokeskuksen edustaja), OPI-ohjausryhmä osallistuu sisällölliseen ohjaamiseen Projektiryhmä CSC:llä Projektiryhmän tukena kaksi asiantuntijaryhmää Opiskelijavalinnat ja opintohallinto -ryhmä Viranomaistiedonkeruut -ryhmä Projekti osallistuu OPI-INTEGRAATIO-ryhmään

20 VIRTA-projektin aikataulu 04/2012 Tietomallin ja tietojen siirron määritysten pääkohdat sovittu eri toimijoiden kesken 06-09/2012 Tietojen hyödyntämistarpeita ja tietosisältöä koskeva luonnos korkeakoulujen ym. lausuttavana 09-12/2012 Korkeakouluvierailut 12/2012 Korkeakoulukohtaisesti laadittu alustava näkemys tietojen siirtämisestä 11/2013 Tietovaranto ja tietojen siirrot korkeakouluista testattu ja tuotantovalmiita

21 VIRTA-projektin huomioiminen korkeakouluissa Kevät 2012 opiskeluiden ja opetuksen tukipalveluiden (opiskelijavalinnat, opiskelijrek.) sekä IT:n kesken sovittava VIRTA-yhteyshenkilö 06-09/2012 lausunto siitä, miten korkeakoulu pystyy tuottamaan tiedot tietovarantoon ja, miten korkeakoulu voisi hyödyntää yhteistä tietoa Syksy 2012 korkeakoulun projektivastaavan työajan varaaminen (väh. 10% työajasta) Vuosi 2013 tietojen kokoamisen ja siirron toteutus sekä testaus korkeakoulun omin tai tietojärjestelmätoimittajien voimin ( ?)

22 KSHJ:n ja Oppijan verkkopalvelun huomioiminen projektin aikataulussa Kevät 2012 yhteisen tietoarkkitehtuurin määrittely Syksy 2012 tietovarannosta saatavissa olevan tietosisällön vahvistuminen; VIRTA-projekti aloittaa tietojen tuonnin toteutuksen ensimmäisten korkeakoulujen kanssa Kevät 2013 korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisältö käytettävissä testaamiseen (joidenkin korkeakoulujen osalta) Syksy 2013 hyväksymistestaus

23 RAKETTI-VIRTA-projekti Projektin aineistot ja työskentely wiki-alueella: ; projektiryhmä virta (ät) csc. fi Viestintä osana RAKETTI-hanketta Lisätietoja: projektipäällikkö Antti Mäki puhelin

24 RAKETTI-VIRTA-projektin tehtävä Projektin tehtävänä on toteuttaa vuosien 2012 ja 2013 aikana Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto opiskelijavalintojen kehittämiseksi annettavan HE:n määrittämistä lähtökohdista siten, että Tietovarantoa voidaan hyödyntää Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden toteuttamisessa HE = luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeista

25 Tietovarantoon tallennettavat tiedot (hallituksen esityksen nojalla) Tutkinnot Opintosuoritukset ja niiden arvosanat Opiskelijatiedot tiedot henkilöistä heidän opiskeluoikeuksistaan sekä ilmoittautumisestaan läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi

26

27 Kytkennät

28 VIRTA Korkea -koulu OKM Tilastokeskus Kela CIMO 2. Tiedonvälitys kansallisille palveluille Korkeakoulut 1. Aineiston siirto viranomaisille Korkeakoulujen tietovaranto KSHJ, Vipunen ym. RAKETTI-Opi, TIPTOP ym. 4. Arkisto 3. Tiedontarjoaminen korkeakoulujen omille järjestelmille

29 RAKETTI-VIRTA-projektin kytkentöjä Tietomallin yhteensovittaminen (OPI) Ilmoittautumis- ja maksuprojektit (OPI) KSHJ / Oppija TK ja OKM Valtakunnallisten palveluiden integraatio Sovellukset ei projektin vastuulla Valtakunnallisesti esim. Valtiokonttorin integraatioväylä? TIPTOP-projektissa integroidaan korkeakoulujen tietoja yhteiseen kehitysympäristöön Mm. Oodi-konsortion rajapintakehitys Keskitetty tietovaranto Integraatioratkaisut korkeakouluille Korkeakoulukohtaiset integraatiototeutukset CSC ylläpitää Korkeakoulujen ja OPH:n OPIintegraatio-yhteistyö Projekti koordinoi, korkeakoulut vastaavat toteutuksesta

30 Hyödyistä Korkeakoulun ulkopuolella tarvittavaa tietoa saataville Perustaa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiselle korkeakoulurajat ylittävien prosessien osalta Tiedon laadun parantuminen Mahdollistetaan kilpailua palveluiden tuottamisessa

31 Aikataulu 04/2012 Tietomallin ja tietojen siirron määritysten pääkohdat sovittu eri toimijoiden kesken 11/2013 Tietovaranto ja tietojen siirrot korkeakouluista testattu ja tuotantovalmiita 06-09/2012 Korkeakoulujen lausunnot tietoarkkitehtuurista 09-12/2012 Road show korkeakouluihin ja tuloksena korkeakoulukohtaisesti laadittu alustava näkemys tietojen siirtämisestä 11/ /2013 Korkeakoulukohtaisten integraatioiden toteutus ja testaus

32 , Antti Mäki RATKAISUKOHDAT: 1: Projektisuunnitelman käsittely ohjausryhmässä , toteutuksen aloitus 04/2012 Tietomallin ja tietojen siirron määritysten pääkohdat sovittu eri toimijoiden kesken 2: Tietoarkkitehtuurin pääkohdat kk-integraatioiden määrittelyn ja tietovarantopalvelun toteutuksen aloitus 3: Korkeakouluille tarjottavista integraation toteuttamisvaihtoehdoista päättäminen 12/2012 Korkeakoulukohtaisesti laadittu alustava näkemys tietojen siirtämisestä 4: Viranomaistietovirtojen toteutuksen käynnistämispäätös 5: Päätös tuotantoon siirtymisen aikataulusta 11/2013 Tietovaranto ja tietojen siirrot korkeakouluista testattu ja tuotantovalmiita 6: Projektin loppuraportti RAKETTI-VIRTA-projekti: Korkeakoulujen valtakunnallisessa tietovarannossa korkeakoulu säilyttää rekisteriinsä kuuluvan tiedon kopiota, tietovaranto ei muodosta erillistä loogista rekisteriä: Tutkinnot; opintosuoritukset ja niiden arvosanat; opiskelijatiedot (tiedot henkilöistä, heidän opiskeluoikeuksistaan (sisältäen tiedon paikan vastaanottamisesta) sekä ilmoittautumisestaan läsnä- tai poissaolevaksi opiskelija) YHT. 995 htp CSC toteuttaa OKM rahoittaa Toimitettavien tietojen muodostaminen yhteismitalliseen muotoon ja tietojen toimittaminen korkeakoulun vastuulla LOPPUTULOKSET: Muut: kokonaiskuva, sidosryhmät, käyttöönoton tuki ja hallinto Viranomaistietovirrat sovittu tietovarantoon perustuviksi Keskitetyt tietovarantopalvelut: tietojen vastaanotto- ja lukurajanpinnat Korkeakoulukohtaiset tietointegraatiot Yhteinen tietoarkkitehtuuri Operatiivisen tiedon käyttäjinä Opetushallitus ja korkeakoulut; raportointitiedot Tilastokeskukselle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle

33 Kustannukset ja panokset 1. Tiedonsiirtoskenaario (nykyisen tavan pohjalta) Toteutustehtävät (CSC:n henkilötyötä) Käyttöpalvelut projektin aikana (vähintään) Korkekoulukohtaiset kustannukset Asiantuntijaryhmiin osallistuvien työaika (arv. 100 htp)

34 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirtojen kehittämisen mahdolliset vaiheet Ensimmäinen vaihe perustuu HE-luonnoksen mukaan lakiin; korkeakoulut ja OKM sopivat mahdollisesta jatkosta: 2. vaihe: Laajasti korkeakoulujen opintohallinnon palveluiden tiedonvälitysalustana toimiminen; muut mahdolliset tiedonkeruut, henkilökunnan tiedot julkaisutietoihin liitettäviksi: "tutkijarekisteri ; tietovaranto arkistopalveluna korkeakouluille 3. vaihe: henkilötiedoista muihin raportoitaviin tietoihin, kuten talousraportointi

35 Yhteinen tietoarkkitehtuuri Tietovarantoon tallennettavien tietojen osalta Korkeakoulujen, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kesken Perustuu Korkeakoulujen tietomalliin ( XDW ), jota kehitetään yhdessä ja laajennetaan käsitteiden ilmentymät kuvaavilla yhteisillä koodistoilla Korkeakoulut => tietovaranto => viranomaiset: tietovirtojen vuosikello Asiantuntijaryhmät

36 Yhteinen ymmärys- ja kehitys asiantuntijatasolla

37 Yhteisen tietoarkkitehtuurin osia

38 Korkeakoulukohtaiset tietointegraatiot Tuetaan korkeakoulukohtaisten ratkaisujen tuottamista: siirrettävän tiedon muodostaminen, tiedon tarkistus, tiedon siirtäminen perille Tiedon toimittamiselle vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tiedonsiirtoskenaarioiden mukaisesti: oletusskenaario perustuu eräsiirtoihin (kuten nykyään); csv-tiedostot yhteen suuntaan Toimitettavien tietojen muodostaminen yhteismitalliseen muotoon ja tietojen toimittaminen korkeakoulun vastuulla

39 Keskitetty tietovarantopalvelu Ratkaisu, jossa tieto on tallennettuna (tietovaranto) sekä rajapinnat, jotka mahdollistavat tiedon käyttämisen (lukemisen) Ratkaisut korkeakoulujen tiedon vastaanottamisen ja tarkistamisen osalta Lokit Erillinen kerros, joka eroaa sovelluksista, käyttöliittymistä ja järjestelmäpalveluista Kerros, jota erikseen toteutetut tietojärjestelmät voivat rajapintojen avulla käyttää

40 Viranomaistietovirrat sovittu tietovarantoon perustuviksi Toteutetaan tiedon hyödyntämisen mahdollistavat rajapintapalvelut, joilla: 1. Opetushallituksen toteuttamat valtakunnalliset Oppijan verkkopalvelut mukaan lukien korkeakoulujen uudistuvat haku- ja opiskelijavalintapalvelut saavat tarvitsemansa tiedot korkeakoulujen opiskelijarekistereistä 2. Tilastokeskus ja OKM voivat kerätä tietoa 3. Korkeakoulut voivat lukea tietovarannon tietoja

41 Riskeihin varautumisen kehikko Laatutekijä Sisältyvät tiedot Tavoite 1 Kaikki HE-luonnoksen mukaiset tiedot Pieni Toleranssi (mitä voi puuttua) Suoritukset Aikataulu 2 Valmis 11/2013 Pieni 1Q/ Kaikki korkeakoulut mukana (41) Suuri Mukana vain 37 korkeakoulua Tietomalli 4 Priorit. Epävarmuus Korkeakoulut Kustannukset Soveltuu sekä kansallisten palveluiden että tiedonkeruun tarkoituksiin 5 Projektin kustannukset kohtuullisia Keski Keski 15 % 1. Korkeakoulujen omat räätälöinnit; 2. viranomaisten tiedonkeruut (raportointi)

42 Projektin ohjausryhmä (RAKETTI-Tietohallinto) Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, OKM, (pj.) IT-johtaja Pekka Kähkipuro, Aalto Tietohallintojohtaja Jussi-Pekka Pispa, TTY IT-pääsihteeri Ahti Planman, FUCIO Tietohallintojohtaja Matti Hartikainen, TAMK Tietohallintojohtaja Tuomo Rintamäki, Metropolia IT-pääsihteeri Esko Ala-Peijari, AAPA Johtaja Klaus Lindberg, CSC Kehityspäällikkö Tuija Raaska, CSC VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki, CSC Tilastopäällikkö Hilkka Kousa, Tilastokeskus (Tilastokeskuksen edustaja täydentää RAKETTI-Tietohallinto-ohjausryhmää käsiteltäessä VIRTA-projektin asioita)

43 Projektiryhmä (CSC:n henkilöstöstä) VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki Sovellusasiantuntija Lauri Jokipii Sovellusasiantuntija Teemu Kemppainen Palvelupäällikkö Lauri Stigell Tietojärjestelmäasiantuntija Kristian Haapala Tietojärjestelmäasiantuntija Jorma Korkiakoski TIPTOP-projektipäällikkö Mats Lindstedt

44 Opiskelijavalinnat ja opintohallinto -ryhmä Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, OKM VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki, CSC Sovellusasiantuntija Lauri Jokipii, CSC Palvelupäällikkö Lauri Stigell, CSC Tietomalliasiantuntija Totti Tuhkanen, TY Katarina Stubbe, OPH Juha Tretjakov, OPH Opintoasiainpäällikkö Janne Santala, SAMK Sovellussuunnittelija Katri Laaksonen, Aalto Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea

45 Viranomaistiedonkeruut -ryhmä Ylitarkastaja Jukka Haapamäki, OKM Ylitarkastaja Kaisu-Maria Piiroinen, OKM VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki, CSC Sovellusasiantuntija Lauri Jokipii, CSC Palvelupäällikkö Lauri Stigell, CSC Kehityspäällikkö Manne Miettinen, CSC Ylitarkastaja Riikka Rautanen, Tilastokeskus Suunnittelija Maarit Tenhunen, LAY Johtaja Tuulikki Paturi, HAAGA-HELIA Järjestelmäsuunnittelija Ulla Tiainen-Sallinen, JAMK

46 ONKO VIRTA-PROJEKTI SAMA KUIN XDW-TIETOVARASTO, JOTA RAKETTI-HANKE TUOTTI?

47 VIRTA-tietovaranto ei ole XDWosahankkeessa syntynyt KOTItietovarastopalvelu XDW-osahankkeen (tietomallin mukainen) tietovarasto (tai CSC:n tarjoama KOTI-palvelu) on tarkoitettu korkeakoulun omaan käyttöön ja on mm. korkeakoululle vapaasti muokattavissa XDW-tietovaraston lisäksi tarvitaan viranomaistietovasto yhteistä raportointia ym. varten VIRTA-projektissa käytetään XDW-osahankkeen tuottamaa teknologia- ja osaamispohjaa sekä KOTItietovarastopalvelun alustaa ja Korkeakoulujen tietomallia ( RAKETTI/XDW-käsite- ja tietomalli )

48 Korkeakoulun oma tietovarasto (XDW/KOTI tai muu ratkaisu) Laajasti tietoa korkeakoulun toiminnasta Integroitu korkeakoulun järjestelmiin Palvelee korkeakoulun sisäistä toiminnan kehittämistä Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (VIRTA) Suppeasti tietoa tuloksista (tutkinnot, suoritukset, opiskelijat ) KK toimittaa tiedot haluamallaan tavalla Tukee korkeakoulurajat ylittäviä prosesseja ja korkeakoulujen ohjausta

49 Tietovaranto / VIRTA-ajattelu 2. Korkeakoulut voivat käyttää tietoja yhteisiin tai omiin palveluihin (tietojärjestelmiin) 1. Viranomaistarpeen mukaiset tiedot RAHOITUSMALLI Julkiset panokset Korkeakoulun sisäiset prosessit, johtamisen, toiminnan ja tukipalveluiden tiedot Tuotokset XDW / KOTItietovarastopalveluajattelu Rakennetaan korkeakoulun oma tietovarasto (jonka malli ja/tai ylläpito yhteisesti) Kootaan tiedot viranomaistietovarastoon

50 OPPIJAN VERKKOPALVELUN etodistus (TOR) JA VIRTA- TIETOVARANTO?

51 Kootaan viranomaisten edellyttämiä tietoja yhteiskäyttöön eri tarkoituksiin Muiden koulutusasteiden tiedot Korkeakoululaitoksen tiedot (RAKETTI)? RAKETTI Omat ja yhteiset tarpeet Opetustoimen tiedot Esim. TOR (SADe) Koulutusjärjestemän tiedot Vipuseen 41 itsenäistä korkeakoulua Muista KSHJ

52 VIRTA-projektin tarkoitus on tuottaa korkeakouluja koskeva tietovirta eri tarpeisiin Muiden koulutusasteiden tiedot Korkeakoululaitoksen tiedot (RAKETTI- VIRTA) Tietovaranto Koulutusjärjestemän tiedot Vipuseen Opetustoimen tiedot Esim. TOR (SADe Oppijan verkkopalvelut) 41 itsenäistä korkeakoulua

53 Esiopetus Peruskoulut 2. Asteen oppilaitokset Aikuiskoulutuksen järjestäjät Korkeakoulut Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Kaikki opetustoimen tasot kattava SADe Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ja korkeakoulujen toimintaan yleisesti kohdistuva RAKETTI-hanke tuottavat toisiaan täydentäviä ja tukevia tuloksia samalla kun hankkeiden lähtökohdat ja kokonaistavoitteet poikkeavat toisistaan. RAKETTI Opetus Tutkimus Tiedolla johtaminen

54 Oppijan verkkopalvelukokonaisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla tuotetaan kaiken koulutustarjonnan kattavat hakeutujan keskitetyt palvelut sekä kansalaisten todennetun osaamisen kokoava perustietovaranto. RAKETTI-hankkeessa korkeakoulut tuottavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa korkeakouluja tukevia tietohallinnollisia ratkaisuja, joihin kuuluvat korkeakoulujen ja viranomaisten välisen tietoliikenteen järjestelyt. Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden tuottamia palveluita hyödynnetään RAKETTI-hankkeessa kootuissa ratkaisuissa korkeakouluille ja RAKETTI-hanke puolestaan organisoi korkeakoulujen tietohallinnon ratkaisut, joita Oppijan verkkopalvelukokonaisuus edellyttää.

55 Suhteessa Oppijan verkkopalveluun Opetushallitus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Tarjonta KotVe KSHJ TOR RAKETTI on rajapinta korkeakoul uille Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu Korkeakoulu

56 Korkeakoulut, RAKETTI ja Oppijan verkkopalvelu OPH Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Tarjonta KotVe KSHJ TOR tarjonta TIPTOP (tarjonta) <= oper.tiedot => LVI MAKSU RAKETTI VIRTA oper.tiedot = opiskelijat, tutkinnot, suoritukset LVI = ilmoittautuminen korkeakouluihin Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu Korkea koulu

57 Suhteessa Oppijan verkkopalveluun Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto on TOR:n lähdejärjestelmä korkeakoululaitoksen tuottamien tietojen osalta Jatkossa TOR:n kautta tiedot kansallisille palveluille (kuten KSHJ) TOR tarjonnee kansalaiselle mahdollisuuden (käyttöliittymän) hyödyntää todistuksiaan, VIRTAprojekti ei toteuta mitään tiedon käsittelypalveluita

58 LVI JA MAKSU

59 Haku ja valinta? Tarjonta VIRTA? LVI koulutusmoduulin tunniste sisällön kuvaus opiskelija opiskeluoikeus suoritus/tutkinto luovutusluvat läsnäolotieto KK-oprek

60 Tietojoukot yleisimmällä tasolla

61

62 LVI Ilmoittautuminen korkeakouluun Tavoitteena opiskelijavalinnassa hyväksytyn saumaton siirtyminen opiskelijaksi Osapuolet Opetushallitus (KSHJ) RAKETTI-OPI (ilmoittautumispalvelu- ja maksupalvelukehityshankkeet) Korkeakoulun opintohallinto (perusjärjestelmä) Korkeakoulun käyttäjähallinto (käyttäjätunnukset)

63 OPH:n hakijapalvelu OPI:n LVIpalvelu KK:n perusjärjestelmä KK:n IdM KK:n opiskelijan palvelut Valittu ottaa opiskelupaikan vastaan vahvasti tunnistautuneena Päivittää henkilötiedot väestörekisteristä Korkeakoulukohtaisesti lukee tunnistetun henkilön opinto-oikeuksia ja käsittelee ilmoittautumisen (ml. maksut) Ottaa vastaan uuden opiskelijan ja/tai uuden opinto-oikeuden, perustiedot, tiedon luovutustiedot ja läsnäolotiedon (netto) Käsittelee ja luo uuden henkilön käyttöoikeudet (henkilö on tunnistettu sessiossa tms., opintooikeus- ja läsnäolotieto perusjärjestelmästä) Opiskelija aloittaa esim. hopsin laatimisen ja ilmoittautumiset kursseille S a m a s s a i s t u n n o s s a...

64 Yleinen maksupalvelu Palvelee kutsuvaa sovellusta, ilmoittaa maksun onnistumisesta Korkeakoulukohtainen palvelu Voi olla useita maksun saajia (kk, yo-kunta ) Välittää maksun tiedot eteenpäin

65 Palveluiden näkökulmasta raja maksupalveluun on yksinkertainen Prosessi, jonka lopputuloksena syntyy tieto; etenemisehtona on mm. maksu Uusi tieto syntyy Lähettää yksilöidyn maksutapahtuman Ilmoittaa maksun onnistumisesta Prosessia palveleva järjestelmä tarvitsee ainoastaan vastauksen prosessi voi jatkua. Yleinen maksupalvelu Maksupalvelu tarvitsee vain tiedon summasta sekä saajasta ja sen vastaukseksi riittää prosessi voi jatkua. Lopullisen tiedon vastaanottavaa järjestelmää maksu ei kiinnosta.

66 Maksupalvelun rakenteesta Asiakasta palveleva sovellus ylläpitää hinnastoja mahdollisista maksuista ja maksujen saajista. (Sovellus voi toimia kuin verkkokauppa.) SOVELLUS KÄSKEE YLEISTÄ MAKSUPALVELUA SUORITTAMAAN YKSILÖIDYT MAKSUT. Maksun tunniste Maksun summa Yleinen maksupalvelu Maksun saaja Maksun summa ja maksun saaja ym. tiedot ja maksun tunniste -yhdistelmiä voitaisiin ylläpitää myös maksupalvelussa, jolloin käskevä sovellus lähettäisi vain maksun tunnisteen Maksut toteuttava järjestelmä tai järjestelmiä: Maksujen ulkoistuspalvelut (Suomen Verkkomaksut Oy, Check out Finland Oy) tai maksun saajan ja tämän pankki - kohtaiseen maksusopimukseen perustuva ratkaisu

67 TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opintopolulle Opintojen suunnittelujen ja opintojen hallinta tutkintojen ja korkeakoulujen rajojen yli Osatoteuttajat: Jyväskylän yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, (Helsingin yliopisto)

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti. RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti. RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat VIRTA-projekti RAKETTI-Ohjausryhmä, 7.2.2012 Ilmari Hyvönen RAKETTI-VIRTA-PROJEKTI Julkinen hallinto Koulutus- ja tutkimus Kk-laitoksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelut 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi SADe -ohjelma Valtiovarainministeriön koordinoima Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma. Rakennettavilla palveluilla

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki

OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAKETTI-tulosseminaari

Lisätiedot

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Johtaja Hannu Sirén Yliopistojen IT-päivät 23.10.2008 TKK Dipoli 1 Eräitä meneillään olevia uudistuksia, joilla on vaikutusta tietohuoltoon 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Opetushallitus/Juha Tretjakov 22.3.2013 Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Oppijan palveluiden käyttöönoton infotilaisuus 22.3.2013 Opintopolku automatisoi

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Kokemuksia XDW-piloteista

Kokemuksia XDW-piloteista Kokemuksia XDW-piloteista Manne Miettinen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Käsitteitä Tietovarastopalvelu (Koti) CSC:n tarjoama data

Lisätiedot

KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät

KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä tilannekatsaus sekä katsaus Oppijan palvelukokonaisuuteen11.11.2011 KAJAANI yhteishakupäivät KSHJ-TAVOITE Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti

Lisätiedot

SADe hanke Oppijan verkkopalvelu keskitetyt palvelut

SADe hanke Oppijan verkkopalvelu keskitetyt palvelut SADe hanke Oppijan verkkopalvelu keskitetyt palvelut Hakeutujan palvelut Todennetun osaamisen rekisteri KSHJ yleisötilaisuus 29.3.2011 Erja Nokkanen, Seppo Ränninranta SADE - kokonaisuus Uusittava ja luotava

Lisätiedot

RAKETTI-OPI 2008 2010

RAKETTI-OPI 2008 2010 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI 2008 2010 Ajatus työn taustalla Alun perin internet yhdisti

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Aiheita Uudistuksen vaiheet Lainsäädäntötyön eteneminen Tietojärjestelmähankkeen eteneminen Uudistuksen toisen vaiheen

Lisätiedot

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Antti Ylä-Jarkko Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Korkeakoulujen IT-päivät 2.11.2011 Sisältö 1. Käyttöliittymäkerroksen välilliset palvelut 2. Käyttöliittymäkerroksen virkailijapalvelut 3. Virkailijoiden

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 28.11.2014 LUONNOS keskustelun pohjaksi 18.11.2014 Tuija Raaska, CSC Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto. korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi

Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto. korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Rakenteellisen Kehittämisen Tukena Tietohallinto korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Opetusministeriö on käynnistänyt kesäkuussa korkeakoulujen yhteisen,

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan

Lisätiedot

VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa

VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa VIRTA-palveluiden hyödyntäminen korkeakouluyhteisön arjessa nyt ja tulevaisuudessa Paula Merikko 1.9.2015 Tiedot VIRTAamaan Organisaatiorajat ylittävien tietovirtojen sujuvoittaminen o Viranomaistarpeet

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri. - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot

Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri. - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot Esityksen sisältö Mitä ovat kansalliset keskitetyt palvelut OPH:n

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari 5.6.2014 Katri Lahikainen ehops-palvelun vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittely on työstetty työpajatyöskentelynä kevään aikana konsulttiyhtiö Cerionin,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö. Tietoarkkitehtuuri/sanasto- ja tietomallinnus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Kurttuseminaari 30.10.

Kokonaisarkkitehtuurityö. Tietoarkkitehtuuri/sanasto- ja tietomallinnus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus. Kurttuseminaari 30.10. Kokonaisarkkitehtuurityö Tietoarkkitehtuuri/sanasto- ja tietomallinnus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Kurttuseminaari 30.10.2013 Leena Kononen Tietoarkkitehtuurin rakennusosia: Julkisen hallinnon tietojen

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset 29.10.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uusi perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen

Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Tämän session aiheet RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna Mitä eurooppalainen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen siirto-opiskelijamenettelyt. OKM:n opiskelijavalintaseminaari 17.10.2012 Janne Santala Satakunnan ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen siirto-opiskelijamenettelyt. OKM:n opiskelijavalintaseminaari 17.10.2012 Janne Santala Satakunnan ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulujen siirto-opiskelijamenettelyt OKM:n opiskelijavalintaseminaari 17.10.2012 Janne Santala Satakunnan ammattikorkeakoulu Siirtomenettelyn taustaa Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäällikköjen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Opintopolku.fi

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Opintopolku.fi Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? 2 15.10.2013 Alatunnisteteksti Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? 3 15.10.2013

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hankkeen taustaa Opiskelijatietojärjestelmäselvitykset, SED-työryhmä,

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINNAT. Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010

OPISKELIJAVALINNAT. Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010 OPISKELIJAVALINNAT Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010 Opiskelijavalinnat 1. Valintaperusteet 2011 ja 2012 2. Valintakokeet 3. Tulevaisuuden näkymiä 2 Valintaperusteet 2011 ja 2012 Avoimen amk:n

Lisätiedot

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Agenda 10.00-10.15 Työpajan avaus, esittäytyminen ja päivät tavoitteet 10.15-12.00 Projektin lähtökohdat - Alustukset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 :n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Toteuttajien vastuualuueet

Toteuttajien vastuualuueet Toteuttajien vastuualuueet TIPTOP-kokonaisuus on jaettu osa-alueisiin, palveluihin. Jokaisella palelulla on päävastuullinen toteuttaja ja mahdollisia osallistujatoteuttajia. Vastuutoteuttajan vastuulla

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla?

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? 7.5.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a Koulutustarjonta Kehittämisen lähtökohtia Vaatimus: kaikki olemassa olevat koulutukset yhteen palvelukokonaisuuteen. Tiedossa myös koulutustarjonnan heterogeenisyys eri sektoreiden välillä ja jopa sisällä

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta Liite 1 Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta 0) JOHDANTO - Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (tietovaranto) tallennetaan lakisääteisesti

Lisätiedot

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta @ Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta Nykyisten tiedonkeruiden toteuttaminen tietovarannosta: opiskelija- ja tutkintotiedonkeruu sekä opiskeluoikeustiedonkeruu KOTA-seminaari 18.9.2014 Lauri Jokipii,

Lisätiedot

KTPO-CSC-vuosisopimus 2014 & RAKETIn jälkeinen ohjausmalli IH 3.2.2014

KTPO-CSC-vuosisopimus 2014 & RAKETIn jälkeinen ohjausmalli IH 3.2.2014 KTPO-CSC-vuosisopimus 2014 & RAKETIn jälkeinen ohjausmalli IH 3.2.2014 OKM:n eri roolit CSC:n ohjauksessa Yhtiökokous Puitesopimus, omistajaohjaus Vuosisopimus OKM KTPO KUPO KOPO Hallinto-osasto Edustaa

Lisätiedot

Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu. Anita Johansson

Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu. Anita Johansson Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu Anita Johansson Palvelu tarjoaa kanavan lukio-, ammatilliseen koulutukseen ja peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Palvelu tarjoaa kanavan aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Tiedosta johtaminen. Antti Mäki. KOTA-seminaari, 1.9.2015, Turku

Tiedosta johtaminen. Antti Mäki. KOTA-seminaari, 1.9.2015, Turku Tiedosta johtaminen Antti Mäki KOTA-seminaari, 1.9.2015, Turku Tiedosta johtaminen! Oppijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus Elinikäinen oppiminen Toiminnan kehittäminen Tulosohjaus Tietovarasto,

Lisätiedot

Ohjausryhmän 2010 toimeksiannon mukaisesti valmisteltiin ryhmän ensimmäinen toimintasuunnitelma ja suunnitelma hyväksyttiin 9.6.2010.

Ohjausryhmän 2010 toimeksiannon mukaisesti valmisteltiin ryhmän ensimmäinen toimintasuunnitelma ja suunnitelma hyväksyttiin 9.6.2010. 10.9.2012 RAKETTI-KOKOA koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma 2012-2014 Versio 0.95 10.9.2012 KOKOA-koordinaatioryhmän ehdotuksena RAKETTI ohjausryhmälle Sisältö RAKETTI-KOKOA koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

Aika: 16.2.2009 klo 13 16:20 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kalevala

Aika: 16.2.2009 klo 13 16:20 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kalevala RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 16.2.2009 Pöytäkirja Aika: 16.2.2009 klo 13 16:20 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kalevala Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ari Ilkka,

Lisätiedot

RAKETTI-XDW Oulun yliopistossa. Korkeakoulujen IT2010 12.10.2010 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto

RAKETTI-XDW Oulun yliopistossa. Korkeakoulujen IT2010 12.10.2010 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto RAKETTI-XDW Oulun yliopistossa Korkeakoulujen IT2010 12.10.2010 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto TIETOA TARVITAAN _ Tarvitaan yhtenäinen raportointijärjestelmä, joka pystyy tuottamaan eri

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle Päivitetty 27.8.2013 Sisältö TIPTOP-perustavoitteet Projektin jatkosta Teknologia ja toteutus Tipptop Release 0.3 Perustiedot projektista

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Aika: 13.3.2015 klo 09.30-15.00 Paikka: Helsingin yliopisto Läsnäolijat: yhteistyöryhmä: Kati Kettunen, Eva Raudasoja, Tapio Rimpioja, Marko Wilén, Tuomas

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Minea Wilo-Tanninen Opetushallitus Kevään 2015 haun aikataulut Yhteishaun koulutustarjonta julkaistaan 31.10.2014 Hakuaika I 7.1.-27.1.2015 klo 15 Hakuaika II 17.3.-9.4.2015

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhma 2014\1

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhma 2014\1 OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä Sivu 1/10 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhma 2014\1 Perjantaina 26.9.2014 kello 10-16 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö,

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Antti Ylä-Jarkko Oppijan verkkopalvelut Hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisteri Palveluperhe eri elämänkaarenvaiheessa olevalle oppijalle Pyrimme vastaamaan oppijan elinkaaren eri vaiheissa

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti Tilannekatsaus Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti Tilannekatsaus Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti 2012-2014 Tilannekatsaus 27.2.2013 Ulla Angervo SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013

Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013 Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013 Korkeakouluseminaari 2011 esitys Opiskelijavalinnoissa nyt tehtävä kehitystyö tähtää vuosikymmenen loppupuolelle. Taustaksi

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU Vilho Kolehmainen ESITYS YLIOPISTOJEN HAKUSEMINAARISSA 7.1.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla HAKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SYKSYLLÄ

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

Opetushallinnon raportointiportaali Vipunen

Opetushallinnon raportointiportaali Vipunen Opetushallinnon raportointiportaali Vipunen Kota-seminaari Kaisu Piiroinen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tietohallinnon vastuualue 12.09.2012 Esityksen rakenne Perustiedot Vipusesta Mitä edistystä

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW

OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW KOTA/AMKOTA-seminaari 23-24.9.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Suunnittelupäällikkö Matti Joensuu Oulun yliopisto OY:n tietovarastopilotti Käynnistyi joulukuussa

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014 Joni Penkari, Opetushallitus Esityksen sisältö Korkeakouluhaku 2014, mikä ja miksi? Mikä muuttuu, mikä ei Keskeisiä kysymyksiä? Mitä tarkoittaa tiedotukselle? 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot