Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET"

Transkriptio

1 Koti kaapan5iesa w Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET

2 1 (5) Sisällysluettelo: VISIO VARASTOT RAHOITUS VARASTOINTI VARASTOHANKI NNAT VASTAANOTTO VARASTOSTA TILAAMINEN / VARAAMINEN / HAKEMINEN VARASTOK RJANPITO LASKUTUS JA VARASTOLISÄ I NVENTOI NTI POISTOT JA VARASTO-OIKAISUT VARASTOT TILINPÄÄTÖKSESSÄ VALVONTA JA RAPORTOINTI...5

3 2 (5) VARASTO-OHJEET VISIO Kemin kaupungin keskusvarasto palvelee koko kaupunkikonsernia keskitetyllä varastoinnilla ja kuljetuksilla auttaen konsernin muuta henkilöstöä keskittymään ydintehtäviinsä. Keskusvarasto tarjoaa monipuolisen materiaalivalikoiman, jota sopeutetaan jatkuvasti asiakaskunnan vaatimusten mukaiseksi. 1. VARASTOT Varastolla tarkoitetaan näissä ohjeissa materiaalin säilytystä ja jakelua varten organisoitua yksikköä, jota on hoitamassa erillinen useimmiten päätoiminen varastohenkilöstö. Tämän lisäksi toimialoilla voi olla ns. kulutusvarastoja, joissa materiaali on käyttöhenkilökunnan vastuulla sekä työvälineiden, työ- ja liinavaatteiden, kaluston jne. säilytyspaikkana. Näissä ohjeissa varasto käsitteeseen luetaan ainoastaan käyttöönottoa odottavan ostetun tai itse valmistetun materiaalin säilytyspaikkaa. Tavaran varastointiin on oltava yksi tai useampi seuraavista perusteista: erilliskuljetuksista johtuvat kustannukset (saatavuutta) kuin suoraostoissa Varastoinnille osana materiaalitoimintoja on kaksi päätavoitetta: (sidottu pääoma ja sen korko) 2. RAHOITUS Varsinaisten varastojen materiaalihankinnat rahoitetaan kassavaroin (tasetili) ja kulutusvarastojen hankinnat talousarviovaroin (käyttötalous). Tilaaja päättää varsinaisiin varastoihin sidottujen varojen enimmäismäärän ja peritäänkö varastolta sidotun pääoman korkoa sekä määrää sen suuruuden.

4 3 (5) 3. VARASTOINTI Varsinaisella varastolla on oltava vastuunalainen tulosyksikköpäällikkö, joka vastaa, että tavaran tilaaminen ja vastaanotto varastoon, luovuttaminen varastosta sekä varastointi suoritetaan näiden ohjeiden mukaisesti. Kulutusvarastoon hankitusta materiaalista vastaa se, jonka käyttöön materiaali on hankittu. 4. VARASTOHANKINNAT Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti hankintalakia ja kaupungin hankintaohjeita noudattaen. Keskusvaraston tulosyksikköpäällikkö päättää varsinaisissa pidettävistä tuotteista. varastoissa Keskusvaraston tulosyksikköpäällikkö päättää ABC-analyysiä käyttäen varastoon tilattavista määristä ja tilausajankohdasta ottaen huomioon varaston taloudellisuuden ja palveluasteen sekä varastoon sidottavien varojen enimmäismäärän. Keskusvarasto huolehtii rakentamis- ja raivausyksikön varmuusvarastoinnista ja tekee yhteistyötä Kemin Vesi Oy:n kanssa vesihuollon varmuusvarastoinnin osalta. 5. VASTAANOTTO Tavaraa varastoon vastaanottaessa on tarkistettava, että saatu määrä vastaa lähetysilmoituksessa mainittua määrää sekä että materiaalin laatu ja kunto ovat sopimuksen tai tilauksen mukaiset. Mikäli näin ei ole, on toimituksesta tehtävä välittömästi toimittajalle moiteilmoitus eli reklamaatio. Tavaraa vastaanotettaessa on tehtävä aina saapumisilmoitus varastokirjanpitoon. Tavaran vastaanottaa ja kuittaa saaduksi Keskusvaraston tulosyksikköpäällikkö (varastoesimies) tai hänen määräämänsä henkilö. 6. VARASTOSTA TILAAMINEN / VARAAMINEN / HAKEMINEN Tilinkäyttöoikeuden omaavalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus tehdä tilauksia varastosta. Varastolla on oltava ajan tasalla oleva rekisteri hyväksytyistä tilaajista. Varsinaisesta varastosta tilattaessa/varattaessa/haettaessa tavaraa tulee varastolla antaa tiedot tarvittavasta määrästä ja talousarviotilistä, jolle tavarasta aiheutuva meno kirjataan. Annettujen tietojen pohjalta materiaalihankinnat kirjataan varastokirjanpitoon.

5 4 (5) Varaston atk-tilaustoiminnolla (edullisin tapa), sähköpostilla, faxilla tai puhelimitse tilattuja tavaroita lähettäessään varasto toimittaa tavaroiden mukana juoksevasti numeroidun lähetysilmoituksen. 7. VARASTOKIRJANPITO Kaupungin kirjanpidossa on jokaisella kassavaroin rahoitettavalla varastolla oltava oma tilinsä. Varastosta luovutukset kirjattava tilille vähintään kahden viikon välein. Varastosta on pidettävä varastokirjanpitoa, jonka on oltava varastotapahtumien tasalla. Varastokirjanpitoon on merkittävä varastossa olevien tavaroiden ja aineiden nimikkeet, hankintahinnat, hinnoitteluperusteen mukaiset luovutushinnat, varastoon vastaanotetut ja siitä luovutetut sekä varastossa jäljellä olevat määrät. Uuden tavaraerän saapuessa varsinaiseen varastoon varastossa jäljellä oleva ja tullut tavara hinnoitellaan painotettua keskihintaa käyttäen. Jos uudesta tavaraerästä on keritty luovuttaa tavaraa ennen hinnoittelumuutosta, on luovutukset hinnan osalta oikaistava. Ostolaskut tarkastetaan varastolla ja ne hyväksyy hyväksymisoikeuden omaava henkilö. Mikäli varastokirjanpito hoidetaan koneellisin (atk) menetelmin, tulee siitä olla käytettävissä ajantasalla oleva menetelmäkuvaus, josta tietojenkäsittelyn suoritustapa voidaan vaikeuksitta todeta. 8. LASKUTUS JA VARASTOLISÄ Varsinaisesta varastosta luovutetun tavaran laskutus on hoidettava vähintään neljän viikon välein. Laskutettaessa hinnoitteluperusteen mukaisiin hintoihin lisätään varastolisä, jonka suuruuden määrää yhdyskuntatekniikan tulosaluepäällikkö omakustannusperiaatetta noudattaen ja varastolisä kirjataan asianomaisen varaston tuloksi. 9. INVENTOINTI Varaston inventointia suoritetaan jatkuvasti. Kaikki varastonimikkeet on inventoitava kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Inventointi suoritetaan useasti vuodessa nopeasti vaihtuvien, yksikköhinnaltaan kalliiden ja toiminnalle tärkeiden tavaroiden osalta. Inventointiluettelo on inventoinnin suorittajien päivättävä ja allekirjoitettava. Kulutusvarastot on inventoitava ylläpitäjän toimesta talousarviovuoden päättyessä.

6 5 (5) Varsinaisen varaston inventoinnissa todettujen ja varastokirjanpidon tavaramäärien väliset erot tulee välittömästi selvittää ja tehdä niistä mahdollisesti tarvittavat oikaisukirjaukset. Kulutusvaraston inventointierot poistetaan varastokirjanpidosta. 10. POISTOT JAVARASTO-OIKAISUT Käyttöön soveltumattoman (epäkurantin) tavaran poistosta, hinnan alennuksista ja inventoinnin perusteella tehtävistä oikaisuista päättää tulosyksikön päällikkö, jonka alaisuudessa varasto toimii ja tästä annetaan tieto tilintarkastajalle. Poistot ja oikaisut suoritetaan varastokirjanpitoon välittömästi ja keskuskirjanpitoon vähintään vuoden lopussa. 11. VARASTOT TILINPÄÄTÖKSESSÄ Tilinpäätöksessä varsinaisen varaston tavarat arvostetaan hinnoitteluperusteen mukaiseen hankintahintaan. Kulutusvaraston arvolla korjataan kuluneen vuoden menotiliä ja vastaava erä siirretään tilinpäätöksessä taseeseen sekä sieltä seuraavan vuoden menoksi, mikäli varasto on merkittävä. 12. VALVONTA JA RAPORTOINTI Keskusvaraston tulosyksikköpäällikön on toimittava kuukausittain varaston valvontaa varten varastoarvo tulosalueen päällikölle. Kemissä Mika Grönvall Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Sauvola Varastoesimies

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Johtokunnan 28. päivänä toukokuuta 2010 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.6.2010 alkaen 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2. SISÄINEN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 1.1.2009 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään

Lisätiedot

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta 1 (8) SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Muutettu kunnanhallituksessa 3.12.2007 228, liite 4 Muutettu kunnanhallituksessa 16.2.2004 36 Muutettu kunnanhallituksessa 2.2.2004 14 Hyväksytty kunnanhallituksessa 25.11.1997

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa.

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa. LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014 Soveltamisala Näissä tuote-ehdoissa on määritelty Itella Logistics Oy:n (jäljempänä Itella ) tarjoamien varastopalvelujen (palvelu) yleiset tuote-ehdot

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Irtaimisto-ohje voimaan 1.1.2015

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Irtaimisto-ohje voimaan 1.1.2015 Irtaimisto-ohje: Irtaimiston luettelointi/rekisteröinti sekä poistetun tai käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittely Yleistä Kaupungin prosessien ja yksiköiden on pidettävä luetteloa tai atk-rekisteriä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.12.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto 15.12.2014 XX Voimaan 15.12.2014 Kuntaliitto on 9.12.2013 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa

Lisätiedot