KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET"

Transkriptio

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Vastuuhenkilöt Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti Inventointi- ja poistoluettelo Poistetun irtaimiston käsittely Omaisuusmerkintä Muut määräykset...4

3 2 NAKKILAN KUNNAN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Kunnanhallituksen hyväksymä /197 Voimaantulo Yleistä 2. Vastuuhenkilöt Kunnan taloussäännön 4.4 -kohdan mukaan kunnan kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloita. Irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeiden antaminen kuuluu kunnanhallitukselle. Irtaimistoluetteloinnin tarkoituksena on olla perustana irtaimiston säilyttämisen valvonnassa. Lisäksi luetteloinnilla edistetään irtaimiston tehokasta käyttöä sekä seurataan irtaimiston hoitoa, huoltoa, siirtoja, käytöstä poistamista ja myyntiä. Hallintokuntien on pidettävä hallussaan olevasta kunnan irtaimistosta irtaimistoluetteloa vähintään näiden ohjeiden edellyttämällä tavalla. Irtaimistoksi katsotaan varsinainen irtain omaisuus sekä kiinteistöjen irralliset ja helposti poissiirrettävät tarpeistoesineet. Irtaimistolla tarkoitetaan vuosikuluiksi kirjattavia hyödykkeitä, joiden arvo on alle euroa ja vähintään 84 euroa ilman arvonlisäveroa. Jos irtaimiston hankintaan on saatu valtionosuutta, on näiden ohjeiden lisäksi huomioitava myös valtion antamat ohjeet. Jokaisessa irtaimiston säilytyspaikassa on oltava nimetty henkilö irtaimistoluettelon pitäjänä. Luettelon pitäjän nimeää osastopäällikkö. Luettelon hoitoa valvoo osastopäällikkö tai muu esimies, jolle on johtosäännössä tai muulla delegointipäätöksellä annettu valtuus hankintapäätöksen tekemiseen. Tämä henkilö tekee myös päätöksen esineiden merkitsemisestä irtaimistoluetteloon, vastaa vuosittain suoritettavasta inventoinnista sekä poistoluettelon laadinnasta.

4 3 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti Irtaimistoluetteloa pidetään Status- käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelmalla. Irtaimisto kirjaantuu irtaimistoluetteloon ostoreskontran kautta kirjattaessa pienhankinnat tilille 5580 kalusto. Irtaimisto on yksilöitävä kirjattaessa niin tarkasti, että yksityiskohtainen inventointi voidaan näiden tietojen perusteella suorittaa. Ostoreskontrakirjauksen tekijä merkitsee sijoituspaikkaan saapuneet esineet Status-käyttöomaisuuskirjanpitoon saantoa koskevan tositteen tai muun asiakirjan perusteella. Jokaisesta esinenimikkeestä tehdään oma korttinsa (nimikekortti). Nimikekorteista saadaan toimintayksikkökohtaiset yhdistelmät, jotka helpottavat inventoinnin tekemistä. Toimintayksikkö voi olla kiinteistö, jossa hallintokunta toimii, hallintokunnan toimipiste tai yksittäinen huone. Säilytyspaikkoja ei saa tehdä niin laajoiksi, että irtaimistoon kohdistuvien tarkastusten suorittaminen tulee vaikeaksi. Hankintahinnaltaan alle 84 euron suuruisesta irtaimistosta voidaan pitää erillistä hankintaluetteloa, jos hallintokunnalla on siihen erityinen tarve. Irtaimisto merkitään käyttöomaisuuskirjanpitoon saantitavasta riippumatta. Irtaimistokorttiin ei merkitä - rakennuksiin, laitteisiin ja koneisiin kuuluvia kiinteitä osia - arvoltaan vähäisiä tai nopeasti kuluvia esineitä, joiden käyttöikä on alle kolme vuotta - kulutustavaraa eikä tarveaineita, joiden käyttöarvo lyhyessä ajassa loppuu tai laatu muuttuu niitä käytettäessä esim. ruokatavarat, polttoaineet, raaka-aineet ja puolivalmisteet - varastokirjanpidon alaista tavaraa - lainaksi tai vuokralle saatuja esineitä Irtaimistokorttiin on merkittävä - esineen nimike - omaisuusryhmä (pienhankinnoilla = irtaimisto) - irtaimiston säilytyspaikka (= toimintayksikkö) - tavaran toimittaja, merkki ja yksilöintitunnus (etenkin koneista ja laitteista) - kappalemäärä, hankintapäivämäärä ja hankintahinta ilman arvonlisäveroa - käytöstä poistamisvuosi 4. Inventointi- ja poistoluettelo Irtaimistoluettelot on vähintään kerran vuodessa ja tarpeen vaatiessa useammin inventoimalla tarkastettava. Inventoinnista on laadittava tarkastuskertomus, jonka vastuuhenkilö varmistaa nimellään. Tarkastuskertomuksen hyväksyy ao. hallintokunnan osastopäällikkö. Hyväksyminen merkitään viranhaltijan päätöspöytäkirjaan.

5 4 Investoinnin yhteydessä ja tarvittaessa muulloinkin on ehdotettava poistettavaksi esineet, jotka ovat hävinneet, menettäneet käyttöarvonsa tai tulleet hallintokunnalle tarpeettomiksi. Poistoista laaditaan poistoluettelo, johon on merkittävä poistettavien esineiden nimike, kappalemäärä, poiston syy ja poistamistapa. Allekirjoitetun ja tarkastetun poistoluettelon hyväksyy ao. hallintokunnan osastopäällikkö. Hyväksymisen jälkeen tehdään poistomerkinnät irtaimistoluetteloon. 5. Poistetun irtaimiston käsittely 6. Omaisuusmerkintä 7. Muut määräykset Hallintokunnan osastopäällikkö päättää poistettujen esineiden osalta niiden uudelleenkäyttöönotosta, myynnistä tai hävittämisestä. Käyttökelpoiset esineet voidaan myydä toiselle hallintokunnalle, antaa vaihdossa tai myydä ulkopuolisille sekä myydä kunnan omalle henkilökunnalle. Myynti tapahtuu julkisesti kirjallisten ostotarjousten perusteella. Osastopäällikkö voi luovuttaa tarpeetonta irtaimistoa myös suoraan toiselle hallintokunnalle. Luovutus voi tapahtua veloituksetta. Käyttöarvoltaan vähäisiä irtaimistoesineitä osastopäällikkö voi lahjoittaa yleishyödylliseen tarkoitukseen. Myynti- tai luovutuspäätöksestä on tehtävä merkintä päätöksen tehneen viranhaltijan päätöspöytäkirjaan. Poistettu irtaimisto, jolla ei ole enää käyttöarvoa, on hävitettävä polttamalla, kaatopaikalle toimittamalla tai muulla osastopäällikön päättämällä tavalla. Mahdollisista museoesineistä on ennen myyntiä tai hävittämistä ilmoitettava Satakunnan Museolle. Irtaimiston myynnistä kertyneet rahat on tilitettävä talousosastolle, josta ne ohjataan myyjänä olevan hallintokunnan tulotilille. Irtaimisto on varustettava kunnan omistusmerkillä. Se on tehtävä kaikkiin sellaisiin esineisiin, joihin merkintä voidaan vaikeuksitta, esinettä pilaamatta tai kohtuuttomia kustannuksia aiheuttamatta tehdä. Käytöstä poistettua esinettä myytäessä on omistusmerkintä mitätöitävä. Omistusmerkintä voidaan tehdä esineestä riippuen esim. merkintäkynällä tai leimasimella. Irtaimistoluettelot, poistoluettelot ja muut irtaimistokirjanpitoon liittyvät asiakirjat on säilytettävä vahvistettujen arkistomääräysten mukaisesti. Luetteloimattoman irtaimiston poistossa noudatetaan soveltuvin osin näitä ohjeita.

6 5 Talousosasto antaa näitä ohjeita täydentäviä ohjeita esim. käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelman käytöstä. Näiden ohjeiden liitteenä on malli irtaimistokortista (nimikekortti), toimintayksikön omaisuuden yhdistelmästä (nimikkeiden sijainti) sekä inventaariluettelosta ja poistoluettelosta. Lisäksi liitteenä ovat ohjeet ko. raporttien ottamisesta Statuksesta.

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Irtaimisto-ohje voimaan 1.1.2015

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Irtaimisto-ohje voimaan 1.1.2015 Irtaimisto-ohje: Irtaimiston luettelointi/rekisteröinti sekä poistetun tai käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittely Yleistä Kaupungin prosessien ja yksiköiden on pidettävä luetteloa tai atk-rekisteriä

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

26.2.2014. Kunkin yksikön irtaimistoluettelon ja irtaimiston poistot hyväksyy omaisuuden hankintaan oikeutettu viranhaltija.

26.2.2014. Kunkin yksikön irtaimistoluettelon ja irtaimiston poistot hyväksyy omaisuuden hankintaan oikeutettu viranhaltija. KUOPION KAUPUNKI OHJE 26.2.2014 IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJE 1. Yleistä Irtaimistoluetteloinnin tarkoituksena on olla perustana irtaimiston säilyttämisen valvonnassa. Lisäksi luetteloinnilla

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS

PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS Hallinto- ja tukipalvelut työryhmän raportti 9.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO (pääotsikot) Sivu 1. Johdanto 3 2. Nykytilanteen yleiskartoitus 4 3. Noormarkun hallinnon henkilöstön

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Johtokunnan 28. päivänä toukokuuta 2010 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.6.2010 alkaen 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2. SISÄINEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä määräyksiä ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Jokaisella seurakunnalla tulee olla oma taloussääntö (OKJ 122 ). Taloussääntöä käydään läpi tarvittaessa ja tehdään tarvittaessa myös

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus Johtosääntöjen työvaliokunta 23.10.2008 Johtosääntöjen työryhmä 30.10.2008 Johtosääntöjen työvaliokunta 3.11.2008 Johtosääntöjen työryhmä 19.11.2008 Järjestelytoimikunta 24.11.2008 Työyhteisön kehittämisryhmä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto 15.12.2014 XX Voimaan 15.12.2014 Kuntaliitto on 9.12.2013 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 9.12.2013 1 (9) Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2014 2016 ensimmäinen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin taloussääntö

Suomen Punaisen Ristin taloussääntö Suomen Punaisen Ristin taloussääntö (Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, muutettu 8.12.2006) Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen (811/2005),

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2012 2014 ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on vastuualueet Kuntayhtymähallinto sekä Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on vastuualueet Kuntayhtymähallinto sekä Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet. 5.12.2014 1 (8) Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2015 2017 ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot