TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto"

Transkriptio

1 Tiedonhankinta PL 5A TILASTOKESKUS Puhelin TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto YRITYKSEN TIEDOT TILKES 2014 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen kysely, luottamuksellinen Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14) Kysely koskee tilikautta, joka päättyi välisenä aikana TILKES -lomakkeen tiedot on toimitettava Tilastokeskukseen 4 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä tai viimeistään Pyydämme Teitä ystävällisesti lähettämään Tilastokeskukseen myös vuosikertomuksen ja virallisen tilinpäätöksen (jäljennöksen tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen) sekä kopiot Verohallinnon lomakkeista 6A, 6B tai 5 sekä 62 lisäkyselyiden vähentämiseksi. Tilikausi... / 20 / 20 Y-tunnus / henkilötunnus... Yrityksen toimiala... Toiminta lopetettu / Syy: YHTEYSHENKILÖT TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSONER I STATISTIKCENTRALEN Immonen Mirja Arvila Aino Winter Arja Manninen Ritva Puhelin Postiosoite: Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöaineistot PL 5A TILASTOKESKUS Sähköposti: Telefax:

2 010 Y-tunnus TILKES 2014 B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT 1/2 B1. LIIKEVAIHDON ERITTELY 1. Liikevaihto teollisesta toiminnasta Tuotteiden toimitukset (Teolliset tavarat, puhdas vesi, materiaalien kierrätys) Tuotetun sähkön toimitukset Tuotetun lämmön toimitukset Verkkotoiminta (sähkön siirto ja jakelu, maakaasun jakelu) Toimitusten arvo teollisista korjaus-, asennus- ja huoltopalveluista Palkkatyö ja muut teolliset palvelut (ml. viemäri- ja jätevesihuolto, jätteen keruu ja käsittely, maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut) Liikevaihto teollisesta toiminnasta yhteensä B10 B11 B12 B13 B14 B15 B18 2. Liikevaihto rakennustoiminnasta Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen Rakentamisen osakekauppa Liikevaihto rakennustoiminnasta yhteensä 3. Liikevaihto kaupasta ja palvelutoiminnasta Tukku- ja vähittäiskauppa (Kauppatavaroiden myynti ml. välityssähkö, -lämpö ja -kaasu. Myös ulkomaisilta tytäryhtiöiltä hankitut, sellaisenaan edelleen myydyt tavarat ja palvelut sekä ulkomaisten sivuliikkeiden liikevaihto) B20 B21 B24 B25 B30 Liikevaihto arvopaperikaupasta Agentuuritoiminta Ravitsemistoiminta Majoitustoiminta Mainostuotot ilmoitusmyynnistä (painettu media, sähköinen media sekä ulko- ja liikennemainonta) Liikevaihto muusta palvelutoiminnasta (esim. liikenne, liike-elämän palvelut) sekä liikevaihto maa-, metsä- ja kalataloudesta Liikevaihto yhteensä B31 B32 B33 B39 B34 B38 B2. LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN LISÄERITTELY (Tässä kohdassa kysytään vain osa liiketoiminnan muista tuotoista. Jos jokin erä teillä sisältyy liikevaihtoon, ilmoittakaa myös se tässä kohdassa.) 1. Vuokratuotot maa- ja vesialueista B40 2. Muut vuokratuotot B41 3. Rojaltit; tuotot patenteista ja lisensseistä B42 4. Käyttöomaisuuden luovutusvoitot B43 5. Fuusiovoitto B45 B3. SATUNNAISET ERÄT 1. Maksetut konserniavustukset B50 2. Saadut konserniavustukset B52 Tiedonhankinta / Yritys- ja ympäristöaineistot TILKES /6

3 010 Y-tunnus B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT 2/2 B4. VARASTOJEN MUUTOKSET 1. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Lisäys Vähennys B53 B54 2. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden varastojen muutos Lisäys Vähennys B57 B58 B5. KULUJEN ERITTELY Tuloslaskelman kohdat: Ostot tilikauden aikana, ulkopuoliset palvelut ja liiketoiminnan muut kulut. (Hankinnat yrityksen ulkopuolelta, myös hankinnat konsernin muilta juridisilta yrityksiltä) 1. Aineiden ja tarvikkeiden hankinta (pl. energia, pakkausaineet), (ilman varastojen muutoksia) 2. Kauppatavaroiden hankinta (Ml. myytäväksi hankittu sähkö, lämpö ja kaasu. Myös ulkomaisilta tytäryhtiöiltä hankitut, sellaisenaan edelleen myytävät tuotteet ja palvelut sekä ulkomaisten sivuliikkeiden hankinnat.), (ilman varastojen muutoksia) B60 B61 3. Arvopapereiden hankinta 4. Pakkausaineiden hankinta (ilman varastojen muutoksia) B62 5. Polttoaineiden hankinta (ilman varastojen muutoksia) B63 6. Sähkön hankinta omaan käyttöön (pl. välityssähkö) B64 7. Lämmön hankinta omaan käyttöön (pl. välityslämpö) B65 8. Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt (ei sisällä yrityksen oman henkilöstön henkilöstökuluja) 9. Alihankintatyöt (ei sisällä yrityksen oman henkilöstön henkilöstökuluja) B66 B Työvoiman vuokraus B Tutkimus- ja kehittämiskulut B Kuljetus- ja varastointikulut B Mainos-, myynti- ja markkinointikulut B Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut B Kulut patenteista ja lisensseistä B Vuokrat maa- ja vesialueista B Leasing-vuokrat B Muut vuokrat B Fuusiotappio B Käyttöomaisuuden luovutustappiot B Muut kuin edellä mainitut kulut B85 Kulut yhteensä B90 Tiedonhankinta / Yritys- ja ympäristöaineistot TILKES /6

4 010 Y-tunnus D. TASETIETOJA Tässä kohdassa kysytään yksittäisiä tietoja taseesta D1. Tase: Vastaavaa/Vastattavaa yhteensä D25 D2. VIERAS PÄÄOMA Korollinen vieras pääoma Saadut ennakot taseen lyhytaikaisista veloista Saadut ennakot taseen pitkäaikaisista veloista D10 D12 D13 D3. TILINPÄÄTÖSSIIRROT JA VARAUKSET Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä D15 D20 D4. TASE Vastaavaa / Vastattavaa: SIIRTOSAAMISET JA SIIRTOVELAT Siirtyvien (kertyneiden maksamattomien) korkojen osuus siirtosaamisista Siirtyvien (kertyneiden maksamattomien) korkojen osuus siirtoveloista D5. MUITA LISÄTIETOJA 1. Tilikaudella aktivoidut markkinointimenot D40 2. Tilikaudella aktivoidut kehittämismenot D41 3. Hankitun aineellisen leasing-tavaran arvo D44 4. Käytössä olleiden rakennusten hankinta D46 Tiedonhankinta / Yritys- ja ympäristöaineistot TILKES /6

5 010 Y-tunnus E1. KÄYTTÖOMAISUUDEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET Lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana - ei fuusiolisäyksiä - vähennyksiin vain myynnit ja luovutukset, ei poistoja - myyntivoitot ja tappiot sisältyvät vähennyksiin a. b. Lisäykset (hankintahinta) Vähennykset (luovutushinta tai muu vastike) 1. Aineettomat hyödykkeet josta: 1a. ATK -ohjelmistot 2. Maa- ja vesialueet 3. Maa- ja vesirakennukset, sähkö- ja lämpöverkot sekä tietoliikenneverkot (runkoverkot) 4. Rakennukset ja rakennelmat 5. Koneet ja kalusto josta: 5a. Tietokoneet, palvelimet, tietoverkkolaitteet ja tietokoneiden oheislaitteet 5b.Televiestintä-, audio-, video- ja muut ICT -laitteet 6. Muut aineelliset hyödykkeet 7. Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt; rakennuksista ja rakennelmista sekä maa- ja vesirakennuksista 8. Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt; koneista ja kalustosta sekä muista aineellisista hyödykkeistä 9. Osakkeet ja osuudet (E10) (E92) (E20) (E30) (E40) (E50) (E90) (E91) (E60) (E70) (E75) (E80) (E12) (E59) (E22) (E32) (E42) (E52) (E57) (E58) (E62) (E72) (E77) (E82) Tiedonhankinta / Yritys- ja ympäristöaineistot TILKES /6

6 MUUTOKSET YRITYKSENNE TOIMINNASSA 010 Y-tunnus Onko yrityksenne ollut lähiaikoina osallisena fuusio-, yhtiöittämis- tms. järjestelyissä? Tai onko yrityksenne lopettanut toimintansa muusta syystä? Jos on, niin kertokaa millainen muutos on tehty. Ilmoittakaa järjestelyn ajankohta ja mukana olleiden yritysten nimet ja Y-tunnukset. Paikka Päiväys / 20 Allekirjoitus Tätä asiaa hoitaa Sähköposti Puhelin Telefax Mikäli antamanne tiedot poikkeavat huomattavasti edellisen tilikauden tiedoista, pyydämme ilmoittamaan muutosten syyt tässä. Tiedonhankinta / Yritys- ja ympäristöaineistot TILKES /6

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2011) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2013) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(30) 2015 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(30) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat 3 1.1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma 3 1.2 Kunnan ja kuntayhtymän

Lisätiedot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää):

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää): PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Lähettäkää lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 115,11 Helsinki. Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot