HENKILÖSTÖJOHTAMISELLA KILPAILUETUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖJOHTAMISELLA KILPAILUETUA"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖJOHTAMISELLA KILPAILUETUA Professori Riitta Viitala Tiedeverkoston jäsen

2 Hyvä työelämä ja yritysten menestys liittyvät yhteen! 2

3 HRM:n yhteys tuloksellisuuteen? Huselid, M. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38: 3, // Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P. and Kalleberg, A. (2000). Manufacturing Advantage: Why High Performance Work Systems Pay Off, Ithaca, NY: ILR Press. // Arthur, J.B. (1994). Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover. Academy of Management Journal, 37: 3, // Becker, B. and Gerhart, B. (1996). The impact of human resource management on organizational performance: progress and prospects. Academy of Management Journal, 39: 4, // Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A., Stride, C., Wall, T. and Wood, S. (2008). The impact of human resource and operational management practices on company productivity: a longitudinal study. Personnel Psychology, 61: 3, // Bowen, D. and Ostroff, C. (2004). Understanding HRM firm performance linkages: the role of the strength of the HRM system. Academy of Management Review, 29: 2, // Cappelli, P. and Neumark, D. (2001). Do high performance work systems improve establishment level outcomes?. Industrial and Labor Relations Review, 54: 4, // Combs, C., Liu, Y., Hall, A. and Ketchen, D. (2006). How much do high-performance work systems matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance. Personnel Psychology, 59: 3, // Dyer, L. and Reeves, T. (1995). Human resource strategies and firm performance: what do we know and where do we need to go?. International Journal of Human Resource Management, 6: 3, // Gerhart, B., Wright, P., McMahan, G. and Snell, S. (2000). Measurement error in research on human resources and firm performance: how much error is there and does it influence effect size estimates?. Personnel Psychology, 53: 4, // Guest, D., Michie, J., Sheehan, M. and Conway, N. (2003). A UK study of the relationship between human resource management and corporate performance. British Journal of Industrial Relations, 41: 2, // Guest, D., Paauwe, J. and Wright, P. (2011). Human Resource Management and Performance: What snext?, Chichester: Wiley // Huselid, M. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38: 3, // Ichniowski, C., Shaw, K. and Prennushi, G. (1997). The effects of human resource management practices on productivity: a study of steel finishing lines. American Economic Review, 87: 3, // Kooij, D., Jansen, P., Dickers, J. and De Lange, A. (2010). The influence of age on the associations between HR practices and both affective commitment and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 31: 8, // Liao, H., Toya, K., Lepak, D. and Hong, Y. (2009). Do they see eye to eye? Management and employee perspectives of highperformance work systems and influence processes on service quality. Journal of Applied Psychology, 94: 2, // MacDuffie, J.P. (1995). Human resource bundles and manufacturing performance: organizational logic and flexible production systems in the world auto industry. Industrial and Labor Relations Review, 48: 2, // Nishii, L., Lepak, D. and Schneider, B. (2008). Employee attributions of the why of HR practices: their effects on employee attitudes and behaviours, and customer satisfaction. Personnel Psychology, 61: 3, // Ostroff, C. and Bowen, D. (2000). Moving HR to a higher level: HR practices and organizational effectiveness, in K. Klein and S. Kozlowski (eds), Multilevel Theory, Research, and Methods in Organizations, San Francisco, CA: Jossey Bass. // Paauwe, J. (2004). HRM and Performance: Achieving Long-Term Viability, Oxford: Oxford University Press. // Paauwe, J. (2009). HRM and performance: achievements, methodological issues and prospects. Journal of Management Studies, 46: 1, // Purcell, J. and Hutchinson, S. (2007). Front-line managers as agents in the HRM-performance causal chain: theory, analysis and evidence. Human Resource Management Journal, 17: 1, // Ramsay, H., Scholarios, D. and Harley, B. (2000). Employees and highperformance work systems: testing inside the black box. British Journal of Industrial Relations, 38: 4, // Rich, B., Lepine, J. and Crawford, E. (2010). Job engagement: antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53: 3, // Schneider, B., Hanges, P., Smith, B. and Salvaggio, A. (2003). Which comes first: employee attitudes or organizational financial and market performance?. Journal of Applied Psychology, 88: 5, // Wright, P., Gardner, T., Moynihan, L. and Allen, M. (2005). The relationship between HR practices and firm performance: examining causal order. Personnel Psychology, 58: 2, // Wright, P., McMahan, G. and 3 McWilliams, A. (1994). Human resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective. International Journal of Human Resource Management, 5: 2,

4 Henkilöstön suorituskyky TULOKSET HR-toiminnot - HRM-tehtävien organisointi - HR-ammattilaisten kompetenssit - HR-funktion kyky kehittyä liiketoiminnan edellyttämällä tavalla - Esimiesten kyky hoitaa henkilöstötehtäviä HR-prosessit Ja palvelut HR-prosessien tehokkuus ja tarjottujen palvelujen laatu: Henkilöstösuunnitteluprosessi / Resurssointi /Rekrytointi-prosessi / Osaamisen kehittäminen ja hallinta / Suorituksen johtaminen / Hyvinvoinnin johtaminen / Palkitseminen / Outplacement / organisaatio-kulttuurin kehittäminen/ Lähijohtaminen Työvoiman riittävyys ja oikea kohdentuminen Osaaminen Hyvinvointi, työtyytyväisyys Motivaatio, yksilötavoitteiden saavuttaminen Pysyvyys Innovaatiot, ideat Ilmapiiri, kulttuuri Työnantajakuva 4

5 Luovuutta edistävän työkulttuurin rakentaminen Henkilöstön sitouttaminen Osaamiseen investoiminen Hyvinvoinnista huolehtiminen Työurien pidentäminen Asiakkaiden kovenevat vaatimukset: Joustavuus, nopeus Korkea laatu Luotettavuus Jatkuva uudistuminen Tuottavuuden parantaminen: Työpanoksen hinnan pienentäminen Tuotosten kasvattaminen Verkostoituminen: Yhteisöllisyyden vahvistaminen Johtamisen kehittäminen TYÖVOIMAMARKKINOIDEN MUUTOS Ulkoistaminen, hankintojen siirtäminen halvemman kustannustason maihin, työvoiman vuokraus Digitalisaatio 5

6 Asiakkaan odotus: joustavuus ja nopeus Luotava dynaamisia arvoverkostoja Henkilöstön jatkuva uudelleen muotoutuminen Tarvitaan pirstoutuvien työurien hallintaa Tarvitaan työnantajabrändin kehittämistä Tarvitaan kyky perehdyttää ja uudistaa osaamista nopeasti Henkilöstön lohkoutuminen erilaisiin ryhmiin Tarvitaan arvoketjun käsittävä HRM-ajattelu ja välineitä siihen Tarvitaan tehokkaat työvoiman laadun ja määrän säätelyn proseduurit: henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, down-sizing 6

7 Asiakkaan odotus: hyvä hinta-laatu -suhde Tuottavuutta parannettava Palkkamaltti Tarvitaan aineettoman palkitsemisen kehittämistä Laatu varmistettava Osaamisesta huolehtiminen Hyvinvoinnista huolehtiminen Tarvitaan valmiudet perehdyttää ja uudistaa osaamista nopeasti Tavoitteellisuuden vahvistaminen Työpanoksen tarkka kohdentaminen Tarvitaan tehokas työn ja työvoiman käytön suunnittelu Tarvitaan hyvät suoriutumisen johtamisen käytännöt, jotka huomioivat yksilön suoriutumisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin 7

8 Asiakkaan odotus: uudistuminen ja innovaatiot Tarvitaan luovuuteen ja ideointiin innostavia toimijayhteisöjä Luotava yksilöille valmiudet ja valta tuottaa innovaatioita Tarvitaan arvoketjun jäsenet kokoavia foorumeita Tarvitaan valmentavaa lähijohtajuutta Tarvitaan hyvät osallistamiskäytännöt Tarvitaan kyky perehdyttää ja uudistaa osaamista nopeasti Tarvitaan arvoketjun käsittävä HRM-ajattelu ja välineitä siihen Tarvitaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen yllyttävät palkitsemisjärjestelmät ja sopimuskäytännöt 8

9 Asiakkaan odotus: luotettavuus Luotava suoriutumiselle valmiudet ja valvonta Tarvitaan jokaisen arvoketjuun osallistuvan sitoutuminen toiminnan periaatteisiin Tarvitaan organisaatiorajat ylittävä HRM Tarvitaan valmentavaa lähijohtajuutta Tarvitaan kyky perehdyttää ja uudistaa osaamista nopeasti Tarvitaan hyvät suoriutumisen johtamisen käytännöt, jossa huomio yksilön suoriutumiseen, osaamiseen ja tavoitetietoisuuteen 9

10 Minkälainen HRM luo kilpailuetua? HRM luodaan lisäämään asiakasarvoa Se on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista Se on tarvelähtöistä: siihen keskitytään, mikä on tarpeellista, muu saa jäädä vähemmälle huomiolle hyväksytään myös paikallinen vapaus Ketterää: liiketoiminnan muutokset saadaan aikaan nopeasti ja tehokkaasti Johtamista tukeva HR-informaatio käytössä Taipuisat IT-järjestelmät Keskeisten HRM-prosessien konseptointi ja automaattiohjaus Hyvät HRM-kumppanuudet Eettistä halua tehdä asiat ihmistä arvostaen 10

11 Mitä vaati HR-ammattilaisilta? Luovuutta: kykyä ajatella uudesta näkökulmasta ja toimia uudella tavalla Voimaa ottaa asiantuntijan ja johtajan rooli Rohkeutta tuoda esille inhimillinen näkökulma ja sen merkitys yrityksen kilpailukyvylle Insinöörimäistä toimintaa: rakenteet, systemaattisuus Hankinta- ja verkostoitumisosaamista 11

12 Mihin haastaa muut osapuolet? Työlainsäädännön ja työehtosopimusten tarjoamat vapausasteet kannattaisi ottaa käyttöön täydessä mitassaan Työmarkkinajärjestöjen ja lainsäätäjien luotava vapausasteita tulevina vuosina vielä lisää Liiketoimintajohdon tajuttava syvällisesti se, että kilpailuetu luodaan henkilöstöjohtamisella 12

13 Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden työpaikkoja! Oppimistorilla tavataan!

Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus

Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 2/2012 Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus Sinikka Vanhala, Kristina Tilev ja Sara Lindström (toim.) Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Terttu Pakarinen, osaprojektipäällikkö, ARTTU2 Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto Professori Jari Hakanen, Helsingin yliopisto/työterveyslaitos Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Sirpa Syvänen 1, Kati Tikkamäki 2, Sari Tappura 3, Kaija Loppela 4 1 Tampereen yliopisto 2 Tampereen yliopisto 3 Tampereen teknillinen yliopisto 4

Lisätiedot

Tulevaisuuden työmarkkinat

Tulevaisuuden työmarkkinat ETLA ETLA Raportit Reports 6.8.2014 No 30 Tulevaisuuden työmarkkinat Antti Kauhanen * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, antti.kauhanen@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Kauhanen, Antti (6.8.2014).

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä No. 8/2013 Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä Millä tasolla aineettoman pääoman ja sen johtamisen osaalueet ovat suomalaisissa yrityksissä? Miten julkinen sektori voisi edistää näiden vahvistamista

Lisätiedot

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä?

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä? 1 Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla Professori Kirsimarja Blomqvist Kauppatieteiden osasto ja Technology Business Research Center Lappeenrannan teknillinen yliopisto Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Kilpailukyky inhimillinen vallankumous

Kilpailukyky inhimillinen vallankumous Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kilpailukyky inhimillinen vallankumous Otsikko kuvaa HENRYn vuoden 2010 teemaa. Se herättää meitä henkilöstöihmisiä yhdistämään voimavaramme suomalaisen työelämän ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä RIITTA VIITALA MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Henkilöstöjohtaminen uuden edessä Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 302 LIIKETALOUSTIEDE 107 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Lisätiedot

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat ANU HAKONEN - KIISA HULKKO - ANNA PALVA Anu Hakonen, Kiisa Hulkko, Anna Palva Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat Y hä kasvava määrä organisaatioita käyttää tulospalkkausta osana henkilöstönsä

Lisätiedot

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa LTA 3 / 1 4 p. 1 8 9 2 1 0 KRISTINA TILEV JA SINIKKA VANHALA Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa ABSTRAKTI Osa-aikatyön osuus on kasvanut palvelualoilla nopeammin kuin palkansaajakunnassa

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri Riitta Viitala Riitta Viitala on Vaasan yliopiston Johtamisen laitoksen johtaja, jonka tutkimusalueita ovat johtajuus ja esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä henkilöstöjohtaminen. Vesa Suutari Vesa Suutari

Lisätiedot

Minulla oli viime vuoden syyskuussa

Minulla oli viime vuoden syyskuussa Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Näkökulmia vuoden teemaan vaihtuva johtajuus Minulla oli viime vuoden syyskuussa mahdollisuus vierailla kolmessa yrityksessä Japanissa teemana luonnollisesti tällä hetkellä

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto

Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto No. 5/2015 Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto Aineeton pääoma ja sen johtaminen. Miten julkinen sektori voisi edistää näiden vahvistamista ja hyödyntämistä? Entä mitä yritysten tulisi

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa

Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa Matti Kautto Helsinki School of Economics Arto Lindblom Helsinki School of Economics Lasse

Lisätiedot

5. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt (ELSA) http://www.hcl.hut.fi/projects/elsa/index.

5. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt (ELSA) http://www.hcl.hut.fi/projects/elsa/index. 5. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt (ELSA) http://www.hcl.hut.fi/projects/elsa/index.html Eläkkeelle jäävä asiantuntija antaa organisaatioille

Lisätiedot

Elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtaminen

Elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtaminen Marja Hietamäki Elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtaminen Tutkimus lääkäreiden ja sairaanhoitajien työ- ja organisaatiositoutumisesta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations

Lisätiedot

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry JOHTAMINEN - LEADERSHIP Voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu Kun hiljattain sain kysymyksen voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu, oli helppo vastata: KYLLÄ. Tutkimukset

Lisätiedot

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta Tunnistetiedot tunnus: REG1RY001 laajuus: 5 op Lähtötaso ja sidonnaisuudet Ei vaadittuja edeltäviä opintoja. Opintojakso on orientointi YRE20 Vastuullinen johtajuus

Lisätiedot

Renew and regenerate!

Renew and regenerate! H e n k i l ö s t ö j o h d o n r y h m ä H E N R Y r y Renew and regenerate! Tutustuessani uutena hallituksen jäsenenä HENRYn strategiaan, asiakaskuntaan ja jäsenistön toiveisiin, esille on noussut kaksi

Lisätiedot

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa LAUREA-AMMATTIKORKEKOULUN JULKAISUSARJA B 28 Susanna Kivelä, Irmeli Koponen ja Irma Vahvaselkä (toim.) OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita

Lisätiedot

Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu

Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu MARJA MARKKULA Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu Organisaatioiden toiminnan kulmakivet ACTA WASAENSIA NO 243 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE 6 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot