Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015"

Transkriptio

1 Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä Seurantasuunnitelma 12/2015 1

2 Työn toteuttaminen Työ toteutettiin osana valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa T&K ohjelmaa Seurantasuunnitelman laadintaa rahoittivat KKI-hanke, Liikennevirasto ja Mäntsälän kunta. Seurantasuunnitelma toteutettiin kesä-joulukuun aikana vuonna Työn laatimista on ohjannut Mäntsälän kunnan kokoama työryhmä, johon ovat kuuluneet: Hannu Seppälä, tekninen johtaja Matti Sulonen, suunnitteluinsinööri Asko Määttänen, katupäällikkö Antti Tamminen Työn on laatinut Virpi Ansio ja Maija Krankka Sito Oy:stä

3 Seuranta Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa. Seuranta on olennaista kun kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää järjestelmällisesti. Seurantatiedoin voidaan edistää asukastyytyväisyyttä ja saattaa päättäjät tietoisiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöstä kunnassa ja toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Seuranta toteutetaan Mäntsälässä jo aiemmin kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle asetettuja tavoitteita vasten. 3

4 Kävelylle ja pyöräilylle asetetut tavoitteet Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden nykytilaa on kartoitettu ja määritelty muun muassa liikenneturvallisuussuunnitelman (2014) yhteydessä sekä kävelyn ja pyöräilyn verkoston kehittämissuunnitelmassa (2015). Tavoitteiksi asetettiin: Mäntsälä tarjoaa kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun verkoston, joka on toimiva, turvallinen ja mukava käyttää. Muodostetaan runkoverkko, joka kytkee toisiinsa kaupallisen keskustan, rautatieaseman ja linja-autoaseman, koulut ja tärkeimmät työpaikka-alueet. Kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun verkolle muodostetaan laatukriteeristö (mitoitus, pinnat, kunnossapitoluokitus, esteettömyys, sujuvuus) runkoverkolle ja sitä tukevalle verkolle. Ydinkeskustassa varmistetaan kävelyn ja pyöräilyn katkeamattomuus ja verkon esteettömyys. 4

5 Seurantaa päätöksenteon tueksi Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet Toimenpiteillä aikaan saatu vaikutus, kuten muutos käyttäjämäärissä, tyytyväisyydessä, turvallisuudessa, houkuttelevuudessa, ylläpitokustannuksissa, ilmapiirissä jne. Vaikutuksista kerättävä seurantatieto nykytilasta ja trendeistä, kuten kävijämäärät suhteessa viime vuosiin, sekä kouluun pyöräilevien ja kävelevien lasten osuus. Seurantatiedon pohjalta lisääntyvä tietämys ja ymmärrys toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kannattavuudesta sekä toimivista suunnittelukäytännöistä. Tietämyksen pohjalta tehtävät päätökset toimenpiteistä ja niiden priorisoinnista; rahoitustarpeiden perustelu. Kävelyn ja pyöräilyn seuranta -ohjeita mittariston kokoamiseen, Liikennevirasto 15/2014) 5

6 Mäntsälän seurantamalli 6

7 Seurattavat mittarit Liikkuminen Olosuhteet Turvallisuus - Kävely ja pyöräily liikkumismuotoina - Kävely ja pyöräily työja opiskelumatkoilla - Kävely ja pyöräily asiointimatkoilla Kulkutapalaskennat pääväylillä (koneellinen, käsin tai näiden yhdistelmä) - Kävely- ja pyöräilyverkoston pituus kilometreissä - Pyöräpysäköintipaikkojen määrä Tyytyväisyys (reittien jatkuvuus ja kunto, väylien määrä ja pysäköintimahdollisuudet) Kävely- ja pyöräilyonnettomuuksien määrä Kypärän ja pyörän valojen käyttäminen Tieto kerätään laskennoin ja tilastoista 3-5 vuoden välein Tieto kerätään liikkumistutkimuksella (alueellinen tarkastelu) 3-5 vuoden välein 7

8 Aluetason seuranta Seurantaa tehdään aluetasolla. Tarkasteltava aluetaso täsmennetään liikkumistutkimuksen yhteydessä. A: Vyöhyketason tarkastelu kävely- ja pyöräilypotentiaalin näkökulmasta; ydinkeskusta (kävelyalue), hyvien yhteyksien varrella olevat alueet (pyöräilyalueet) ja haja-asutusalueet. B: Seuranta äänestysalueittain. Saadaanko vastaajia ja tietoa kaikilta alueilta tarpeeksi? Ovatko tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn kasvulle samat näillä alueilla? A B 8

9 Kävely ja pyöräily liikkumismuotoina Kävely ja pyöräily arkipäivisin ja eroteltuna koulu-, opiskelu- ja työmatkoilla, ostos- ja asiointimatkoilla sekä harrastusmatkoilla. Kyseessä on luonnos siitä, miten seurantatietoja voidaan havainnollistaa. Luvut eivät pidä paikkaansa, sillä tietoja ei ole vielä kerätty. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 39% Kävellen Liikkuminen arkipäivisin 9% 11% 9% 11% 9% 11% 9% 22% 22% 11% 11% 22% 39% 39% 22% Polkupyörällä 22% 11% Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä 22% 30% 39% 30% 25% Henkilöautolla Joukkoliikenteel lä 39 % kävelee arkimatkoja päivittäin tai lähes päivittäin Taksilla Muulla tavalla Ei vastattu 9% 11% 9% 22% 15% 35% Ei koskaan 11% 9% 11% 9% 20% Harvemmin kuin kerran kuussa 9% 22% 22% 11% 12% 15% 1-3 kertaa kuussa 11% 11% 39% 11% 8% 15% Vähintään kerran kuussa 22% 39% 22% 22% 30% 20% Päivittäin tai lähes päivittäin 39% 22% 11% 39% 30% 25% 15% 22% 9% 11% 11% 15% 12% 8% 15% 15% 20% 35% 20% 15% 9

10 Kävelijä- ja pyöräilijämäärät Kävelijä- ja pyöräilijämäärät tarkasteltavilla alueilla. Kyseessä on luonnos siitä, miten seurantatietoja voidaan havainnollistaa. Luvut eivät pidä paikkaansa, sillä tietoja ei ole vielä kerätty. Kävelijämäärät Pyöräilijämäärät Kävelyalue Pyöräilyalue Haja-asutusalue Kävelyalue Pyöräilyalue Haja-asutusalue Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018 Vuosi Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018 Vuosi

11 Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet Pyöräilyn ja kävelyn infrastruktuuri Kävely- ja pyörätieverkoston kokonaispituus Pyöräpysäköintipaikkojen määrä x x km X kpl 11

12 Tyytyväisyys olosuhteisiin Osuus asukkaista (%), jotka tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä reittien jatkuvuuteen, kuntoon, määrään ja pysäköintimahdollisuuksiin. Olosuhteet eriteltynä. Aluetaso vai koko kunta yht.? Kyseessä on luonnos siitä, miten seurantatietoja voidaan havainnollistaa. Luvut eivät pidä paikkaansa, sillä tietoja ei ole vielä kerätty. Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa Pysäköintimahdollisuudet 12% 30% 8% 30% Väylien määrä 8% 18% 30% 24% Reittien kunto 18% 30% 22% Reittien jatkuvuus 18% 30% 8% 24% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tyytyväisyys kävelyn olosuhteisiin Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa Väylien määrä 8% 18% 30% 24% Reittien kunto 18% 30% 22% Reittien jatkuvuus 18% 30% 8% 24% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 12

13 Tyytyväisyys olosuhteisiin Yhteenveto tyytyväisyydestä olosuhteisiin alueittain (yht. kaikki tarkastellut olosuhdetekijät) Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Tyytymätön / erittäin tyytymätön 13

14 Liikkumisen turvallisuus Mäntsälässä sattuneet kävely- ja pyöräilyonnettomuudet Kypärän ja valojen käyttäminen liikuttaessa pyörällä Liikkumisen turvallisuus 201x 201x Kävely- ja pyöräilyonnettomuuksien määrä Turvavälineiden käyttäminen x Pyöräilykypärän käyttö Pyörän valojen käyttäminen 14

15 Seurannan aikataulu 2015 I 2016 I 2019 Kävelyn ja pyöräilyn seurannan ja mittaamisen ohjelman suunnittelu (mm. mittarit). Liikkumistutkimuksen toteuttaminen Kulkupatalaskennat (käsin) Liikkumistutkimuksen toteuttaminen Kulkupatalaskennat (käsin) Yhteenveto tuloksista: kävelyn ja pyöräilyn katsauksen kokoaminen Yhteenveto tuloksista: kävelyn ja pyöräilyn katsauksen kokoaminen 15

16 Liitteet Liikkumiskysely ja kyselylomakkeet 16

17 Liikkumiskysely TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli Nainen Mies 2. Ikänne vuotta 3. Mikä seuraavista parhaiten kuvaa omaa tilannettanne? Olen kokopäivätyössä Olen osa-aikatyössä tai teen työtä satunnaisesti Olen työtön, lomautettu tai sairaslomalla Olen opiskelija/koululainen Olen osa-aikaeläkkeellä tai eläkkeellä Muu, mikä? 4. Asuinpaikan postiosoite Katuosoite: Postinumero: (Osoitetta käytetään vain vastaajan yhdistämisessä yhdyskuntarakennetta kuvaaviin vyöhykkeisiin, jonka jälkeen tieto tuhotaan.) 5. Asumismuoto Omakotitalo Paritalo Rivi- tai luhtitalo Kerrostalo Muu asumismuoto 6. Montako henkilöä kuuluu talouteenne te mukaan lukien? henkilöä 7. Montako alle 18-vuotiasta henkilöä kuuluu talouteenne te mukaan lukien? henkilöä 8. Onko teillä jokin pysyvä liikunta- tai toimintarajoite, joka vaikeuttaa liikkumistanne? Kyllä Ei 9. Onko teillä henkilöauton ajamiseen oikeuttava ajokortti? Kyllä Ei 10. Kuinka monta henkilöautoa taloudessanne on vakituisesti käytettävissä? kpl 11. Onko teillä henkilöauto käytettävissä matkoihinne kuljettajana tai matkustajana? Aina tai lähes aina Joskus Ei koskaan 12. Montako kilometriä suunnilleen itse ajatte vuodessa henkilöautolla? En lainkaan Alle km km km km Yli km 13. Onko teillä voimassaolevaa joukkoliikenteen sarja- tai kausilippua tai matkakorttia? Kyllä Ei 14. Montako ajokuntoista polkupyörää taloudessanne on? kpl 15. Onko teillä oma ajokuntoinen polkupyörä? Kyllä Ei 16. Kuinka pitkiä ovat seuraavat matkanne? (Jos ette tee kyseisiä matkoja, voitte jättää kohdan tyhjäksi) Yhdensuuntainen työ- tai opiskelumatkanne km Yhdensuuntainen matka harrastukseen, jossa käytte säännöllisesti km Yhdensuuntainen matka lähimpään ruokakauppaan km Yhdensuuntainen matka ruokakauppaan, jota yleensä käytätte km

18 Liikkumiskysely LIIKKUMINEN ARKIPÄIVISIN 17. LIIKKUMINEN KESÄAIKANA (toukokuu-lokakuu) 17A. Kuinka usein teette arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla? * Kävelyksi katsotaan myös liikkuminen rullalaudalla tai -luistimilla, skuutilla tai vastaavalla Kävellen (koko matkan)* Polkupyörällä Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenteellä Taksilla Muulla tavalla, millä? Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan 17B. Mikä on pääasiallinen kulkutapanne seuraavilla arkipäivänä tekemillänne matkoilla? (Pääasiallinen = kuljen päivittäin tai lähes päivittäin) Työ- ja opiskelumatkat Matkat ruokakauppaan Muut ostos- ja asiointimatkat Säännölliset harrastusmatkat Muut vapaa-ajanmatkat Kävely Mopo / moottori -pyörä Henkilö -auto Taksi Muulla tavoin En tee näitä matkoja 18. LIIKKUMINEN TALVIAIKANA (marraskuu-huhtikuu) 18A. Kuinka usein teette arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla? Kävellen (koko matkan) Polkupyörällä Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenteellä Taksilla Muulla tavalla, millä? Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan 18B. Mikä on pääasiallinen kulkutapanne seuraavilla arkipäivänä tekemillänne matkoilla? (Pääasiallinen = kuljen päivittäin tai lähes päivittäin) Työ- ja opiskelumatkat Matkat ruokakauppaan Muut ostos- ja asiointimatkat Säännölliset harrastusmatkat Muut vapaa-ajanmatkat Kävely Mopo / moottori -pyörä Polkupyörä Joukkoliikenne Polkupyörä Henkilöauto Joukkoliikenne Taksi Muulla tavoin En tee näitä matkoja

19 Liikkumiskysely TYYTYVÄISYYS KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OLOSUHTEISIIN KÄVELYOLOSUHTEET 19. Kuinka tyytyväinen olette kävelyolosuhteisiin asuinseudullanne? Kävelymatkat sisältävät kaikki jalan tekemänne matkat, myös esimerkiksi ulkoilulenkit tai kävelyn pysäkille. Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätö n En osa sanoa Jalankulkuväylien määrä Liikenneturvallisuus Muu turvallisuudentunne Jalankulkureittien kunto Jalankulkureittien kunnossapito talvella Jalankulkureittien jatkuvuus ja yhdistävyys Opastus ja viitoitus Jalankulkuympäristön esteettömyys Jalankulkuympäristön viihtyisyys ja houkuttelevuus Yleisarvio jalankulun olosuhteille PYÖRÄILYOLOSUHTEET 20. Kuinka tyytyväinen olette pyöräilyolosuhteisiin asuinseudullanne? Pyöräilyväylien määrä Pyöräliikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus Muu turvallisuudentunne Pyöräreittien kunto Pyöräreittien kunnossapito talvella Pyöräreittien jatkuvuus ja yhdistävyys Opastus ja viitoitus Pyöräilyreittien viihtyisyys ja houkuttelevuus Pyörän pysäköintimahdollisuudet asemilla ja pysäkeillä Pyörän pysäköintimahdollisuudet muualla Yleisarvio pyöräilyn olosuhteille Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osa sanoa

20 Liikkumiskysely LIIKKUMISOLOSUHTEIDEN JA -PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 21. Kuinka tärkeäksi koette seuraavien asioiden kehittämisen oman liikkumisenne kannalta? Erittäin tärkeäksi Tärkeäksi Melko tärkeäksi En kovin tärkeäksi En lainkaan tärkeäksi En osaa sanoa Kävelyolosuhteet Pyöräilyolosuhteet Henkilöautoilun olosuhteet Joukkoliikennepalvelut KÄVELY- JA PYÖRÄILYMATKOJEN PITUUS 22. Seuraavassa kysymme teiltä mielipidettä kävely- ja pyöräilymatkojen pituuksista. 1 km tai alle 1,1-2 km 2,1-3 km 3,1-5 km 5,1-10 km 10,1-15 km yli 15 km En osaa sanoa Sopiva kävelymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Sopiva pyöräilymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Pisin mahdollinen kävelymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Pisin mahdollinen pyöräilymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä 23. Kuinka monta yhdensuuntaista pyöräilymatkaa teitte edellisen viikon aikana? kpl 24. Kuinka monta kilometriä pyöräilitte edellisen viikon aikana? km 25. Mitkä asiat saisivat teidät kävelemään tai käyttämään useammin matkoillanne polkupyörää? TURVAVÄLINEIDEN KÄYTTÄMINEN KÄVELLESSÄ JA PYÖRÄILLESSÄ 26. Arvioikaa, kuinka usein käytätte seuraavia turvavälineitä. En liiku kyseisellä tavalla En käytä koskaan Käytän joskus Käytän aina tai lähes aina Pyöräillessä pyöräilykypärää Pimeällä pyöräillessä valoja Talvella pyöräillessä nastarenkaita Pyöräillessä lapsella turvaistuinta Heijastinta liikkuessa pimeällä Heijastinliivejä liikkuessa pimeällä Liukuesteitä kengissä talvella

21 Liikkumiskysely Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, kyynär- ja rannesuojia Kiitos vastauksestanne!

22 TAUSTATIEDOT Tämä tutkimus koskee 6-14-vuotiasta lastanne. Voitte joko täyttää kyselyn lapsenne puolesta tai auttaa häntä tarvittaessa vastaamaan kyselyyn 1. Lapsenne sukupuoli Tyttö Poika 2. Lapsenne ikä vuotta 3. Mikä seuraavista parhaiten kuvaa lapsenne tilannettanne? Koululainen/opiskelija Muu, mikä? 4. Asuinpaikan postiosoite Katuosoite: Postinumero: (Osoitetta käytetään vain vastaajan yhdistämisessä yhdyskuntarakennetta kuvaaviin vyöhykkeisiin, jonka jälkeen tieto tuhotaan.) 5. Asumismuoto Omakotitalo Paritalo Rivi- tai luhtitalo Kerrostalo Muu asumismuoto 6. Montako henkilöä kuuluu talouteenne lapsenne mukaan lukien? henkilöä 7. Montako alle 18-vuotiasta henkilöä kuuluu talouteenne lapsenne mukaan lukien? henkilöä Lasten lomakepohja 8. Onko lapsellanne jokin pysyvä liikunta- tai toimintarajoite, joka vaikeuttaa liikkumista? Kyllä Ei 9. Montako henkilöä, joilla on henkilöauton ajamiseen oikeuttava ajokortti taloudessanne on? kpl 10. Kuinka monta henkilöautoa taloudessanne on vakituisesti käytettävissä? kpl 11. Onko lapsellanne henkilöauto käytettävissä matkoihinsa matkustajana? Aina tai lähes aina Joskus Ei koskaan 12. Onko lapsellanne voimassaolevaa joukkoliikenteen sarja- tai kausilippua tai matkakorttia? Kyllä Ei 13. Onko lapsenne oikeutettu koulukuljetukseen? Ei Kyllä, koko kouluvuoden Kyllä, vain talvisin Kyllä, erityisluvalla 14. Montako ajokuntoista polkupyörää taloudessanne on? kpl 15. Onko lapsellanne oma ajokuntoinen polkupyörä? Kyllä Ei 16A. Kuinka pitkiä ovat seuraavat lapsenne matkat? (Jos lapsenne ei tee kyseisiä matkoja, voitte jättää kohdan tyhjäksi) Yhdensuuntainen koulu-/opiskelumatka km Yhdensuuntainen matka harrastukseen, jossa lapsenne käy säännöllisesti km 16B. Entä kotitaloutenne matkat? Yhdensuuntainen matka lähimpään ruokakauppaan km Yhdensuuntainen matka ruokakauppaan, jota yleensä käytätte km

23 LIIKKUMINEN ARKIPÄIVISIN 17. LIIKKUMINEN KESÄAIKANA (toukokuu-lokakuu) 17A. Kuinka usein lapsenne tekee arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla? * Kävelyksi katsotaan myös liikkuminen rullalaudalla tai -luistimilla, skuutilla tai vastaavalla Kävellen (koko matkan)* Polkupyörällä Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenteellä Taksilla Muulla tavalla, millä? Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan 17B. Mikä on lapsenne pääasiallinen kulkutapa seuraavilla arkipäivänä hänen tekemillään matkoilla? (Pääasiallinen = kulkee päivittäin tai lähes päivittäin) Koulu- tai opiskelumatkat Matkat ruokakauppaan Muut ostos- ja asiointimatkat Säännölliset harrastusmatkat Muut vapaa-ajanmatkat Kävely Mopo / moottori -pyörä Henkilöauto Taksi Muulla tavoin En tee näitä matkoja 18. LIIKKUMINEN TALVIAIKANA (marraskuu-huhtikuu) 18A. Kuinka usein lapsenne tekee arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla? Kävellen (koko matkan) Polkupyörällä Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenteellä Taksilla Muulla tavalla, millä? Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan 18B. Mikä on lapsenne pääasiallinen kulkutapa seuraavilla arkipäivänä hänen tekemillään matkoilla? (Pääasiallinen = kulkee päivittäin tai lähes päivittäin) Koulu- ja opiskelumatkat Matkat ruokakauppaan Muut ostos- ja asiointimatkat Säännölliset harrastusmatkat Muut vapaa-ajanmatkat Kävely Mopo / moottori -pyörä Henkilöauto Polkupyörä Joukkoliikenne Polkupyörä Joukkoliikenne Taksi Muulla tavoin En tee näitä matkoja

24 TYYTYVÄISYYS KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OLOSUHTEISIIN KÄVELYOLOSUHTEET 19. Kuinka tyytyväinen lapsenne on kävelyolosuhteisiin asuinseudullanne? Kävelymatkat sisältävät kaikki lapsenne jalan tekemät matkat, myös esimerkiksi ulkoilulenkit tai kävelyn pysäkille. Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osa sanoa Jalankulkuväylien määrä Liikenneturvallisuus Muu turvallisuudentunne Jalankulkureittien kunto Jalankulkureittien kunnossapito talvella Jalankulkureittien jatkuvuus ja yhdistävyys Opastus ja viitoitus Jalankulkuympäristön esteettömyys Jalankulkuympäristön viihtyisyys ja houkuttelevuus Yleisarvio jalankulun olosuhteille PYÖRÄILYOLOSUHTEET 20. Kuinka tyytyväinen lapsenne on pyöräilyolosuhteisiin asuinseudullanne? Pyöräilyväylien määrä Pyöräliikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus Muu turvallisuudentunne Pyöräreittien kunto Pyöräreittien kunnossapito talvella Pyöräreittien jatkuvuus ja yhdistävyys Opastus ja viitoitus Pyöräilyreittien viihtyisyys ja houkuttelevuus Pyörän pysäköintimahdollisuudet asemilla ja pysäkeillä Pyörän pysäköintimahdollisuudet muualla Yleisarvio pyöräilyn olosuhteille Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osa sanoa LIIKKUMISOLOSUHTEIDEN JA -PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 21. Kuinka tärkeäksi koette seuraavien asioiden kehittämisen lapsenne liikkumisen kannalta? Kävelyolosuhteet Pyöräilyolosuhteet Henkilöautoilun olosuhteet Joukkoliikennepalvelut Erittäin tärkeäksi Tärkeäksi Melko tärkeäksi En kovin tärkeäksi En lainkaan tärkeäksi En osaa sanoa

25 KÄVELY- JA PYÖRÄILYMATKOJEN PITUUS 22. Seuraavassa kysymme mielipidettä kävely- ja pyöräilymatkojen pituuksista. Vastatkaa lapsenne näkökulmasta. 1 km tai 1,1-2,1-3,1-5,1- alle 2 km 3 km 5 km 10 km Sopiva kävelymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Sopiva pyöräilymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Pisin mahdollinen kävelymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä 10,1-15 km yli 15 km En osaa sanoa Pisin mahdollinen pyöräilymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä 23. Kuinka monta yhdensuuntaista pyöräilymatkaa lapsenne teki edellisen viikon aikana? kpl 24. Kuinka monta kilometriä lapsenne pyöräili edellisen viikon aikana? km 25. Mitkä asiat saisivat lapsenne liikkumaan enemmän pyörällä tai jalan? TURVAVÄLINEIDEN KÄYTTÄMINEN KÄVELLESSÄ JA PYÖRÄILLESSÄ 26. Arvioikaa, kuinka usein käytätte seuraavia turvavälineitä. Pyöräillessä pyöräilykypärää En liiku kyseisellä tavalla En käytä koskaan Käytän joskus Käytän aina tai lähes aina Pimeällä pyöräillessä valoja Talvella pyöräillessä nastarenkaita Pyöräillessä lapsella turvaistuinta Heijastinta liikkuessa pimeällä Heijastinliivejä liikkuessa pimeällä Liukuesteitä kengissä talvella Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, kyynär- ja rannesuojia Kiitos vastauksestanne!

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Asukaskysely Forssan seudulla on käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Liikenneturvan

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET Asutteko... LUETTELE omakotitalossa 52 1 maatalossa 2 paritalossa 3 rivitalossa 4 kerrostalossa 5 asuntolassa/laitoksessa 6 muu asumismuoto

Lisätiedot

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Sara Lukkarinen, Motiva Oy Arkiliikunnan olosuhdeseminaari 6.11.2014 OSTOS- JA ASIOINTIMATKAT Reilu kolmannes suomalaisten matkoista on ostos- ja asiointimatkoja, niistä

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

Liikkumistutkimuksen tulokset

Liikkumistutkimuksen tulokset Liikkumistutkimuksen tulokset Lehdistötilaisuus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma www.ylojarvi.fi 1 Eppukin pyöräilee Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen polkee tahdin lisäksi polkupyörällä hyvää kuntoa: Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi

Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi Tampereen polkupyöräilijät ry:n poliittinen ohjelma vuosille 2013-2016 Hyvän pyöräilyn kaupunki Hyvän pyöräilyn kaupungissa pyöräilijät ja sen puitteet toimivat hyvin.

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKKUMISEN OHJAUS Yleistä Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä. Keinovalikoimassa mm. Neuvonta, tiedottaminen

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät

Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa Ympäristösi parhaat tekijät Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN Liikkumisen ohjaus

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke Helsingin kaupungin henkilöstölle (n. 40.000) suunnattu poikkihallinnollinen

Lisätiedot

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 29.6.2012 JOENSUUN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN STRATEGIA Sisältö Työn tausta ja suunnitteluprosessi Työn tavoitteet Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintaympäristö

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Liikkumistutkimukset ja liikenne- ennusteet tulevaisuuden

Liikkumistutkimukset ja liikenne- ennusteet tulevaisuuden Liikkumistutkimukset ja liikenne- ennusteet tulevaisuuden muutosten t haastamina Millaisia edellytyksiä nykyiset liikkumistutkimukset ja liikennemallit t arj oavat tu l evai suud en liikkumii smuot o j

Lisätiedot

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke)

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke) 1 Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke) Raportti: http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201142-v-liikkuminen_vapaa-ajalla.pdf Tekijöiden yhteystiedot:

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot.

Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Työpyöräile! Uusia kulkumuotoja elämään, pyöräilyn edistämishanke 1.2.2012 28.2.2013 Työpaikoille lainataan polkupyöriä ja lainauskokemuksia jaetaan Facebookissa

Lisätiedot

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA)

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA) 1 Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA) EKOTULI ja LINTU -seminaari 28.4.2010 TkL Kati Kiiskilä, SITO kati.kiiskila@sito.fi p. 020 747 6696 2 VAPAALLA -projekti

Lisätiedot

Lapsia liikuttava kaupunki

Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Anna Broberg, tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Liikenne osana Tampereen ilmasto- ja energiatehokkuustyötä Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Miten yhdistetään kaupungin kasvu ja ekotehokkuus? Haaste 1: Tampereelle tulee 45 000

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013 Hanna Kalenoja, Terhi Luukkonen, Harri Rauhamäki TTY, Liikenteen tutkimuskeskus Verne Kati Kiiskilä, Johanna Hätälä SITO Oy Kimmo

Lisätiedot

Hankkeessa tutkittiin vähähiilisen liikkumisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Liikennemalli pohjautui haastattelututkimukseen

Hankkeessa tutkittiin vähähiilisen liikkumisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Liikennemalli pohjautui haastattelututkimukseen TEKES tutkimushanke, vähähiilinen liikkumismalli Hankkeessa tutkittiin vähähiilisen liikkumisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia Työssä muodostettiin liikennemalli, jonka avulla tarkasteltiin eri skenaarioiden

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013 Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013 Miksi liikkumissuunnitelma tehtiin? Liikenne, liikkuminen, maankäyttö, ympäristöasiat ELYn toiminta- ja osaamisaluetta Tutkimuksellista

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 2 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Utajärvi pähkinänkuoressa... 4 3 Pyöräilyn edistämisen hyödyt... 6 4 Utajärven pyöräilyvisio... 10 5 Pyöräilyn kehittämisen

Lisätiedot

Pyöräillen- ja kävellen liikuntapaikoille?

Pyöräillen- ja kävellen liikuntapaikoille? Pyöräillen- ja kävellen liikuntapaikoille? Lähiliikkumisen ja lähiliikunnan edistäminen Liikuntavirasto kannustaa kaupunkilaisia pyöräilemään järjestämällä liikuntapaikoille riittävästi laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Kommentit saavutettavuustarkasteluista sekä matkapuhelimien käytöstä tutkimusvälineenä Metropolitutkimusseminaari 22.5.

Kommentit saavutettavuustarkasteluista sekä matkapuhelimien käytöstä tutkimusvälineenä Metropolitutkimusseminaari 22.5. Kommentit saavutettavuustarkasteluista sekä matkapuhelimien käytöstä tutkimusvälineenä / Pekka Räty Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä SAVU saavutettavuustarkastelut SAVU-saavutettavuustarkastelut

Lisätiedot

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Yhteenvetoraportti Liikenteen nykytila Oulun seudulla Yhteenveto 1 2 3 Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella projektinjohtaja Reijo Sandberg Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala www.vantaa.fi/marja-vantaa Marja- Vantaa city ASUNTOMESSUT 2015 KESKUSTA

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN

MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 31.1.2012 Tuomo Pöyskö Ramboll Liikennejärjestelmät (ent. Liidea) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Päätösseminaari 21.9.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Tampereen teknillinen yliopisto Hanna

Lisätiedot

Ohjausryhmän työhön ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Ohjausryhmän työhön ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkosto Kehittämissuunnitelma 30.4.2015 ESIPUHE Kävellen ja pyöräillen liikuttaessa elinympäristön voi aistia ja nähdä ihmisen kokoisena; kävelyn ja

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Mikä on pyöräilevä

Lisätiedot

LAD LIIKKUVAN ARJEN DESIGN näkökulmana turvallisuus ja säilytys. Virva Luokkanen Elisa Pyykkönen Sari Seppälä Sanna Viik

LAD LIIKKUVAN ARJEN DESIGN näkökulmana turvallisuus ja säilytys. Virva Luokkanen Elisa Pyykkönen Sari Seppälä Sanna Viik LAD LIIKKUVAN ARJEN DESIGN näkökulmana turvallisuus ja säilytys Virva Luokkanen Elisa Pyykkönen Sari Seppälä Sanna Viik TURVALLISUUS Arvot turvallisuus ja hyvinvointi Ihmisen valinta käyttää polkupyöräilyä

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN PYÖRÄILYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013

VAASAN KAUPUNGIN PYÖRÄILYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 VAASAN KAUPUNGIN PYÖRÄILYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 TAVOITTEENA TOIMIVA PYÖRÄILYKAUPUNKI TAVOITTEENA TOIMIVA PYÖRÄILYKAUPUNKI Vaasan kaupungin tavoitteena on saada ihmisiä pyöräilemään enemmän. Vaasassa

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta 8.12.2010, Oulu Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne -seminaari Pasi Metsäpuro Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikennesuunnittelun

Lisätiedot

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 2 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Utajärvi pähkinänkuoressa... 4 3 Pyöräilyn edistämisen hyödyt... 6 4 Utajärven pyöräilyvisio... 10 5 Pyöräilyn kehittämisen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja? Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari 19.4.2011 Anna Ruskovaara, ympäristöasiantuntija Helsingin

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Hämeenlinnan pendelöintitutkimus. Kehittämispalvelut 30.1.2014

Hämeenlinnan pendelöintitutkimus. Kehittämispalvelut 30.1.2014 Hämeenlinnan pendelöintitutkimus Kehittämispalvelut 30.1.2014 1 Tutkimuksen tausta Vastaajia yhteensä 300 (30.1.2014 tilanne) Tiedonkeruu 15.1-3.2 paperilomakkeilla ja internetin kautta. Kohderyhmä ulkopaikkakunnalla

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot

JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen

JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen HLJ 2011 JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Mikä on JULKI? 6 Palvelut

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä vapaa-ajan matkat muodostavat merkittävän osan. Lasten ja nuorten vapaa-ajan

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ: LEMPÄÄLÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / PÄIVÄHOITO, TERVEYSTOIMI, VANHUSTYÖ, VAMMAISPALVELU

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kytkeminen Savonlinnan keskustan kehittämiseen 2014

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kytkeminen Savonlinnan keskustan kehittämiseen 2014 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kytkeminen Savonlinnan keskustan kehittämiseen 2014 Loppuraportointi ja kävelyn & pyöräilyn edistämistoiminnan jatkuvuus 16.12.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohdat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto 30.4.2009 Kaupunkirakenneselvitys Selvityksen tarkoituksena on tutkia kaupunkirakenteen

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET

TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET Internet-kysely innosti turkulaiset ottamaan kantaa Turun raitiotien tavoitevaiheen internet-kysely toteutettiin 5.3. 18.3.2013 ja siihen vastasi 2523 henkilöä.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

LIIKKUVUUSVERTAILU 15 KAUPUNGISSA 2014

LIIKKUVUUSVERTAILU 15 KAUPUNGISSA 2014 1 (5) LIIKKUVUUSVERTAILU 15 KAUPUNGISSA 2014 Rooma, Italia Vertailu tehtiin Roomassa kesäkuun lopulla mopolla, moottoripyörällä, autolla ja joukkoliikenteellä (bussi, metro, raitiovaunu). Kaikki vertailuun

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU SIMON KOULU KYSELYTULOKSET Simon koulun vanhemmille lähettiin kysely koulun toiminnasta marraskuussa 2. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 92 henkilöä. Kyselyssä esitettiin kuusi väittämää koulun eri toimialoilta.

Lisätiedot

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias www.liikenneturva.fi Lapsi liikenteessä - vinkit vanhemmille Lapsi ei pärjää liikenteessä yhtä hyvin kuin aikuinen. Hän on pienikokoinen ja liikenteessä tarvittavat valmiudet ovat vasta kehittymässä. Kun

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2

Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2 1 Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma 2 TRANSECO-tutkimusohjelma TransEco-tutkimusseminaari 3.11.2011 Hanna Kalenoja, TTY TTY & VTT Liikennevirasto, LVM, Trafi, VM, Tieliikenteen tietokeskus

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KOHDE- terveydenhoit llisuustiet ämyksen lisääminen

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Valtionavustushankkeet 2015 ja Motivan koordinointityö. 27.3.2015 Kaisa Kauhanen, Motiva Oy

Valtionavustushankkeet 2015 ja Motivan koordinointityö. 27.3.2015 Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Valtionavustushankkeet 2015 ja Motivan koordinointityö 27.3.2015 Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Esityksen sisältö 1. Valtionavustushankkeet 2015 2. Liikkumisen ohjauksen koordinointi 3. Käytännön esimerkkejä

Lisätiedot

Palvelumuotoilu osaksi joukkoliikenteen kehittämistä Liikenneviraston kokemuksia 15.4.2015 Laura Langer

Palvelumuotoilu osaksi joukkoliikenteen kehittämistä Liikenneviraston kokemuksia 15.4.2015 Laura Langer Palvelumuotoilu osaksi joukkoliikenteen kehittämistä Liikenneviraston kokemuksia Laura Langer Esityksen sisältö 1. Mitä palvelumuotoilu on? 2. Miten palvelumuotoilua voi hyödyntää joukkoliikenteessä? 3.

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Rosa Lindqvist Sari Seppälä Sanna Viik 31.8.2010

Rosa Lindqvist Sari Seppälä Sanna Viik 31.8.2010 Rosa Lindqvist Sari Seppälä Sanna Viik 31.8.2010 PROFIILI: Ulko tai kotimaanmatkailija, joka vuokraa pyörän tai tuo oman pyörän mukanaan: Matkailija joka haluaa vuokrata pyörän muutamaksi tunniksi keskusta

Lisätiedot

Ikäkuljettajien seurantatutkimus IÄKÄSTAITO2. Heini Sarias ja Heikki Summala LINTU-seminaari 2.2.2011

Ikäkuljettajien seurantatutkimus IÄKÄSTAITO2. Heini Sarias ja Heikki Summala LINTU-seminaari 2.2.2011 Ikäkuljettajien seurantatutkimus IÄKÄSTAITO2 Heini Sarias ja Heikki Summala LINTU-seminaari 2.2.2011 Tavoitteet Koulutusinterventio ja sen vaikutukset Mitä 75 ikävuoden kohdalla tapahtuu Ikääntyminen kuljettajapopulaatiossa

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle

Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle Pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi HEAT-työkalulla 19.12.2014 HEAT-työkalu Vähenevän arkiliikunnan ja elintapasairauksien (lisääntyvän

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Urheilutapahtumien liikkumisen ohjaus

Urheilutapahtumien liikkumisen ohjaus Urheilutapahtumien liikkumisen ohjaus Turnausten ja muiden urheilutapahtumien liikkumisen ohjauksella pyritään viihtyisämpään ja turvallisempaan tapahtuma-alueeseen Ennen tapahtumaa Tapahtumien ennakkotiedotteeseen

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään.

Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite:

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma 5 2.2 Asuinpaikkajakauma

Lisätiedot