Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015"

Transkriptio

1 Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä Seurantasuunnitelma 12/2015 1

2 Työn toteuttaminen Työ toteutettiin osana valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa T&K ohjelmaa Seurantasuunnitelman laadintaa rahoittivat KKI-hanke, Liikennevirasto ja Mäntsälän kunta. Seurantasuunnitelma toteutettiin kesä-joulukuun aikana vuonna Työn laatimista on ohjannut Mäntsälän kunnan kokoama työryhmä, johon ovat kuuluneet: Hannu Seppälä, tekninen johtaja Matti Sulonen, suunnitteluinsinööri Asko Määttänen, katupäällikkö Antti Tamminen Työn on laatinut Virpi Ansio ja Maija Krankka Sito Oy:stä

3 Seuranta Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa. Seuranta on olennaista kun kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää järjestelmällisesti. Seurantatiedoin voidaan edistää asukastyytyväisyyttä ja saattaa päättäjät tietoisiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöstä kunnassa ja toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Seuranta toteutetaan Mäntsälässä jo aiemmin kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle asetettuja tavoitteita vasten. 3

4 Kävelylle ja pyöräilylle asetetut tavoitteet Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden nykytilaa on kartoitettu ja määritelty muun muassa liikenneturvallisuussuunnitelman (2014) yhteydessä sekä kävelyn ja pyöräilyn verkoston kehittämissuunnitelmassa (2015). Tavoitteiksi asetettiin: Mäntsälä tarjoaa kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun verkoston, joka on toimiva, turvallinen ja mukava käyttää. Muodostetaan runkoverkko, joka kytkee toisiinsa kaupallisen keskustan, rautatieaseman ja linja-autoaseman, koulut ja tärkeimmät työpaikka-alueet. Kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun verkolle muodostetaan laatukriteeristö (mitoitus, pinnat, kunnossapitoluokitus, esteettömyys, sujuvuus) runkoverkolle ja sitä tukevalle verkolle. Ydinkeskustassa varmistetaan kävelyn ja pyöräilyn katkeamattomuus ja verkon esteettömyys. 4

5 Seurantaa päätöksenteon tueksi Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet Toimenpiteillä aikaan saatu vaikutus, kuten muutos käyttäjämäärissä, tyytyväisyydessä, turvallisuudessa, houkuttelevuudessa, ylläpitokustannuksissa, ilmapiirissä jne. Vaikutuksista kerättävä seurantatieto nykytilasta ja trendeistä, kuten kävijämäärät suhteessa viime vuosiin, sekä kouluun pyöräilevien ja kävelevien lasten osuus. Seurantatiedon pohjalta lisääntyvä tietämys ja ymmärrys toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kannattavuudesta sekä toimivista suunnittelukäytännöistä. Tietämyksen pohjalta tehtävät päätökset toimenpiteistä ja niiden priorisoinnista; rahoitustarpeiden perustelu. Kävelyn ja pyöräilyn seuranta -ohjeita mittariston kokoamiseen, Liikennevirasto 15/2014) 5

6 Mäntsälän seurantamalli 6

7 Seurattavat mittarit Liikkuminen Olosuhteet Turvallisuus - Kävely ja pyöräily liikkumismuotoina - Kävely ja pyöräily työja opiskelumatkoilla - Kävely ja pyöräily asiointimatkoilla Kulkutapalaskennat pääväylillä (koneellinen, käsin tai näiden yhdistelmä) - Kävely- ja pyöräilyverkoston pituus kilometreissä - Pyöräpysäköintipaikkojen määrä Tyytyväisyys (reittien jatkuvuus ja kunto, väylien määrä ja pysäköintimahdollisuudet) Kävely- ja pyöräilyonnettomuuksien määrä Kypärän ja pyörän valojen käyttäminen Tieto kerätään laskennoin ja tilastoista 3-5 vuoden välein Tieto kerätään liikkumistutkimuksella (alueellinen tarkastelu) 3-5 vuoden välein 7

8 Aluetason seuranta Seurantaa tehdään aluetasolla. Tarkasteltava aluetaso täsmennetään liikkumistutkimuksen yhteydessä. A: Vyöhyketason tarkastelu kävely- ja pyöräilypotentiaalin näkökulmasta; ydinkeskusta (kävelyalue), hyvien yhteyksien varrella olevat alueet (pyöräilyalueet) ja haja-asutusalueet. B: Seuranta äänestysalueittain. Saadaanko vastaajia ja tietoa kaikilta alueilta tarpeeksi? Ovatko tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn kasvulle samat näillä alueilla? A B 8

9 Kävely ja pyöräily liikkumismuotoina Kävely ja pyöräily arkipäivisin ja eroteltuna koulu-, opiskelu- ja työmatkoilla, ostos- ja asiointimatkoilla sekä harrastusmatkoilla. Kyseessä on luonnos siitä, miten seurantatietoja voidaan havainnollistaa. Luvut eivät pidä paikkaansa, sillä tietoja ei ole vielä kerätty. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 39% Kävellen Liikkuminen arkipäivisin 9% 11% 9% 11% 9% 11% 9% 22% 22% 11% 11% 22% 39% 39% 22% Polkupyörällä 22% 11% Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä 22% 30% 39% 30% 25% Henkilöautolla Joukkoliikenteel lä 39 % kävelee arkimatkoja päivittäin tai lähes päivittäin Taksilla Muulla tavalla Ei vastattu 9% 11% 9% 22% 15% 35% Ei koskaan 11% 9% 11% 9% 20% Harvemmin kuin kerran kuussa 9% 22% 22% 11% 12% 15% 1-3 kertaa kuussa 11% 11% 39% 11% 8% 15% Vähintään kerran kuussa 22% 39% 22% 22% 30% 20% Päivittäin tai lähes päivittäin 39% 22% 11% 39% 30% 25% 15% 22% 9% 11% 11% 15% 12% 8% 15% 15% 20% 35% 20% 15% 9

10 Kävelijä- ja pyöräilijämäärät Kävelijä- ja pyöräilijämäärät tarkasteltavilla alueilla. Kyseessä on luonnos siitä, miten seurantatietoja voidaan havainnollistaa. Luvut eivät pidä paikkaansa, sillä tietoja ei ole vielä kerätty. Kävelijämäärät Pyöräilijämäärät Kävelyalue Pyöräilyalue Haja-asutusalue Kävelyalue Pyöräilyalue Haja-asutusalue Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018 Vuosi Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018 Vuosi

11 Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet Pyöräilyn ja kävelyn infrastruktuuri Kävely- ja pyörätieverkoston kokonaispituus Pyöräpysäköintipaikkojen määrä x x km X kpl 11

12 Tyytyväisyys olosuhteisiin Osuus asukkaista (%), jotka tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä reittien jatkuvuuteen, kuntoon, määrään ja pysäköintimahdollisuuksiin. Olosuhteet eriteltynä. Aluetaso vai koko kunta yht.? Kyseessä on luonnos siitä, miten seurantatietoja voidaan havainnollistaa. Luvut eivät pidä paikkaansa, sillä tietoja ei ole vielä kerätty. Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa Pysäköintimahdollisuudet 12% 30% 8% 30% Väylien määrä 8% 18% 30% 24% Reittien kunto 18% 30% 22% Reittien jatkuvuus 18% 30% 8% 24% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tyytyväisyys kävelyn olosuhteisiin Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa Väylien määrä 8% 18% 30% 24% Reittien kunto 18% 30% 22% Reittien jatkuvuus 18% 30% 8% 24% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 12

13 Tyytyväisyys olosuhteisiin Yhteenveto tyytyväisyydestä olosuhteisiin alueittain (yht. kaikki tarkastellut olosuhdetekijät) Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Tyytymätön / erittäin tyytymätön 13

14 Liikkumisen turvallisuus Mäntsälässä sattuneet kävely- ja pyöräilyonnettomuudet Kypärän ja valojen käyttäminen liikuttaessa pyörällä Liikkumisen turvallisuus 201x 201x Kävely- ja pyöräilyonnettomuuksien määrä Turvavälineiden käyttäminen x Pyöräilykypärän käyttö Pyörän valojen käyttäminen 14

15 Seurannan aikataulu 2015 I 2016 I 2019 Kävelyn ja pyöräilyn seurannan ja mittaamisen ohjelman suunnittelu (mm. mittarit). Liikkumistutkimuksen toteuttaminen Kulkupatalaskennat (käsin) Liikkumistutkimuksen toteuttaminen Kulkupatalaskennat (käsin) Yhteenveto tuloksista: kävelyn ja pyöräilyn katsauksen kokoaminen Yhteenveto tuloksista: kävelyn ja pyöräilyn katsauksen kokoaminen 15

16 Liitteet Liikkumiskysely ja kyselylomakkeet 16

17 Liikkumiskysely TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli Nainen Mies 2. Ikänne vuotta 3. Mikä seuraavista parhaiten kuvaa omaa tilannettanne? Olen kokopäivätyössä Olen osa-aikatyössä tai teen työtä satunnaisesti Olen työtön, lomautettu tai sairaslomalla Olen opiskelija/koululainen Olen osa-aikaeläkkeellä tai eläkkeellä Muu, mikä? 4. Asuinpaikan postiosoite Katuosoite: Postinumero: (Osoitetta käytetään vain vastaajan yhdistämisessä yhdyskuntarakennetta kuvaaviin vyöhykkeisiin, jonka jälkeen tieto tuhotaan.) 5. Asumismuoto Omakotitalo Paritalo Rivi- tai luhtitalo Kerrostalo Muu asumismuoto 6. Montako henkilöä kuuluu talouteenne te mukaan lukien? henkilöä 7. Montako alle 18-vuotiasta henkilöä kuuluu talouteenne te mukaan lukien? henkilöä 8. Onko teillä jokin pysyvä liikunta- tai toimintarajoite, joka vaikeuttaa liikkumistanne? Kyllä Ei 9. Onko teillä henkilöauton ajamiseen oikeuttava ajokortti? Kyllä Ei 10. Kuinka monta henkilöautoa taloudessanne on vakituisesti käytettävissä? kpl 11. Onko teillä henkilöauto käytettävissä matkoihinne kuljettajana tai matkustajana? Aina tai lähes aina Joskus Ei koskaan 12. Montako kilometriä suunnilleen itse ajatte vuodessa henkilöautolla? En lainkaan Alle km km km km Yli km 13. Onko teillä voimassaolevaa joukkoliikenteen sarja- tai kausilippua tai matkakorttia? Kyllä Ei 14. Montako ajokuntoista polkupyörää taloudessanne on? kpl 15. Onko teillä oma ajokuntoinen polkupyörä? Kyllä Ei 16. Kuinka pitkiä ovat seuraavat matkanne? (Jos ette tee kyseisiä matkoja, voitte jättää kohdan tyhjäksi) Yhdensuuntainen työ- tai opiskelumatkanne km Yhdensuuntainen matka harrastukseen, jossa käytte säännöllisesti km Yhdensuuntainen matka lähimpään ruokakauppaan km Yhdensuuntainen matka ruokakauppaan, jota yleensä käytätte km

18 Liikkumiskysely LIIKKUMINEN ARKIPÄIVISIN 17. LIIKKUMINEN KESÄAIKANA (toukokuu-lokakuu) 17A. Kuinka usein teette arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla? * Kävelyksi katsotaan myös liikkuminen rullalaudalla tai -luistimilla, skuutilla tai vastaavalla Kävellen (koko matkan)* Polkupyörällä Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenteellä Taksilla Muulla tavalla, millä? Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan 17B. Mikä on pääasiallinen kulkutapanne seuraavilla arkipäivänä tekemillänne matkoilla? (Pääasiallinen = kuljen päivittäin tai lähes päivittäin) Työ- ja opiskelumatkat Matkat ruokakauppaan Muut ostos- ja asiointimatkat Säännölliset harrastusmatkat Muut vapaa-ajanmatkat Kävely Mopo / moottori -pyörä Henkilö -auto Taksi Muulla tavoin En tee näitä matkoja 18. LIIKKUMINEN TALVIAIKANA (marraskuu-huhtikuu) 18A. Kuinka usein teette arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla? Kävellen (koko matkan) Polkupyörällä Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenteellä Taksilla Muulla tavalla, millä? Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan 18B. Mikä on pääasiallinen kulkutapanne seuraavilla arkipäivänä tekemillänne matkoilla? (Pääasiallinen = kuljen päivittäin tai lähes päivittäin) Työ- ja opiskelumatkat Matkat ruokakauppaan Muut ostos- ja asiointimatkat Säännölliset harrastusmatkat Muut vapaa-ajanmatkat Kävely Mopo / moottori -pyörä Polkupyörä Joukkoliikenne Polkupyörä Henkilöauto Joukkoliikenne Taksi Muulla tavoin En tee näitä matkoja

19 Liikkumiskysely TYYTYVÄISYYS KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OLOSUHTEISIIN KÄVELYOLOSUHTEET 19. Kuinka tyytyväinen olette kävelyolosuhteisiin asuinseudullanne? Kävelymatkat sisältävät kaikki jalan tekemänne matkat, myös esimerkiksi ulkoilulenkit tai kävelyn pysäkille. Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätö n En osa sanoa Jalankulkuväylien määrä Liikenneturvallisuus Muu turvallisuudentunne Jalankulkureittien kunto Jalankulkureittien kunnossapito talvella Jalankulkureittien jatkuvuus ja yhdistävyys Opastus ja viitoitus Jalankulkuympäristön esteettömyys Jalankulkuympäristön viihtyisyys ja houkuttelevuus Yleisarvio jalankulun olosuhteille PYÖRÄILYOLOSUHTEET 20. Kuinka tyytyväinen olette pyöräilyolosuhteisiin asuinseudullanne? Pyöräilyväylien määrä Pyöräliikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus Muu turvallisuudentunne Pyöräreittien kunto Pyöräreittien kunnossapito talvella Pyöräreittien jatkuvuus ja yhdistävyys Opastus ja viitoitus Pyöräilyreittien viihtyisyys ja houkuttelevuus Pyörän pysäköintimahdollisuudet asemilla ja pysäkeillä Pyörän pysäköintimahdollisuudet muualla Yleisarvio pyöräilyn olosuhteille Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osa sanoa

20 Liikkumiskysely LIIKKUMISOLOSUHTEIDEN JA -PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 21. Kuinka tärkeäksi koette seuraavien asioiden kehittämisen oman liikkumisenne kannalta? Erittäin tärkeäksi Tärkeäksi Melko tärkeäksi En kovin tärkeäksi En lainkaan tärkeäksi En osaa sanoa Kävelyolosuhteet Pyöräilyolosuhteet Henkilöautoilun olosuhteet Joukkoliikennepalvelut KÄVELY- JA PYÖRÄILYMATKOJEN PITUUS 22. Seuraavassa kysymme teiltä mielipidettä kävely- ja pyöräilymatkojen pituuksista. 1 km tai alle 1,1-2 km 2,1-3 km 3,1-5 km 5,1-10 km 10,1-15 km yli 15 km En osaa sanoa Sopiva kävelymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Sopiva pyöräilymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Pisin mahdollinen kävelymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Pisin mahdollinen pyöräilymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä 23. Kuinka monta yhdensuuntaista pyöräilymatkaa teitte edellisen viikon aikana? kpl 24. Kuinka monta kilometriä pyöräilitte edellisen viikon aikana? km 25. Mitkä asiat saisivat teidät kävelemään tai käyttämään useammin matkoillanne polkupyörää? TURVAVÄLINEIDEN KÄYTTÄMINEN KÄVELLESSÄ JA PYÖRÄILLESSÄ 26. Arvioikaa, kuinka usein käytätte seuraavia turvavälineitä. En liiku kyseisellä tavalla En käytä koskaan Käytän joskus Käytän aina tai lähes aina Pyöräillessä pyöräilykypärää Pimeällä pyöräillessä valoja Talvella pyöräillessä nastarenkaita Pyöräillessä lapsella turvaistuinta Heijastinta liikkuessa pimeällä Heijastinliivejä liikkuessa pimeällä Liukuesteitä kengissä talvella

21 Liikkumiskysely Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, kyynär- ja rannesuojia Kiitos vastauksestanne!

22 TAUSTATIEDOT Tämä tutkimus koskee 6-14-vuotiasta lastanne. Voitte joko täyttää kyselyn lapsenne puolesta tai auttaa häntä tarvittaessa vastaamaan kyselyyn 1. Lapsenne sukupuoli Tyttö Poika 2. Lapsenne ikä vuotta 3. Mikä seuraavista parhaiten kuvaa lapsenne tilannettanne? Koululainen/opiskelija Muu, mikä? 4. Asuinpaikan postiosoite Katuosoite: Postinumero: (Osoitetta käytetään vain vastaajan yhdistämisessä yhdyskuntarakennetta kuvaaviin vyöhykkeisiin, jonka jälkeen tieto tuhotaan.) 5. Asumismuoto Omakotitalo Paritalo Rivi- tai luhtitalo Kerrostalo Muu asumismuoto 6. Montako henkilöä kuuluu talouteenne lapsenne mukaan lukien? henkilöä 7. Montako alle 18-vuotiasta henkilöä kuuluu talouteenne lapsenne mukaan lukien? henkilöä Lasten lomakepohja 8. Onko lapsellanne jokin pysyvä liikunta- tai toimintarajoite, joka vaikeuttaa liikkumista? Kyllä Ei 9. Montako henkilöä, joilla on henkilöauton ajamiseen oikeuttava ajokortti taloudessanne on? kpl 10. Kuinka monta henkilöautoa taloudessanne on vakituisesti käytettävissä? kpl 11. Onko lapsellanne henkilöauto käytettävissä matkoihinsa matkustajana? Aina tai lähes aina Joskus Ei koskaan 12. Onko lapsellanne voimassaolevaa joukkoliikenteen sarja- tai kausilippua tai matkakorttia? Kyllä Ei 13. Onko lapsenne oikeutettu koulukuljetukseen? Ei Kyllä, koko kouluvuoden Kyllä, vain talvisin Kyllä, erityisluvalla 14. Montako ajokuntoista polkupyörää taloudessanne on? kpl 15. Onko lapsellanne oma ajokuntoinen polkupyörä? Kyllä Ei 16A. Kuinka pitkiä ovat seuraavat lapsenne matkat? (Jos lapsenne ei tee kyseisiä matkoja, voitte jättää kohdan tyhjäksi) Yhdensuuntainen koulu-/opiskelumatka km Yhdensuuntainen matka harrastukseen, jossa lapsenne käy säännöllisesti km 16B. Entä kotitaloutenne matkat? Yhdensuuntainen matka lähimpään ruokakauppaan km Yhdensuuntainen matka ruokakauppaan, jota yleensä käytätte km

23 LIIKKUMINEN ARKIPÄIVISIN 17. LIIKKUMINEN KESÄAIKANA (toukokuu-lokakuu) 17A. Kuinka usein lapsenne tekee arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla? * Kävelyksi katsotaan myös liikkuminen rullalaudalla tai -luistimilla, skuutilla tai vastaavalla Kävellen (koko matkan)* Polkupyörällä Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenteellä Taksilla Muulla tavalla, millä? Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan 17B. Mikä on lapsenne pääasiallinen kulkutapa seuraavilla arkipäivänä hänen tekemillään matkoilla? (Pääasiallinen = kulkee päivittäin tai lähes päivittäin) Koulu- tai opiskelumatkat Matkat ruokakauppaan Muut ostos- ja asiointimatkat Säännölliset harrastusmatkat Muut vapaa-ajanmatkat Kävely Mopo / moottori -pyörä Henkilöauto Taksi Muulla tavoin En tee näitä matkoja 18. LIIKKUMINEN TALVIAIKANA (marraskuu-huhtikuu) 18A. Kuinka usein lapsenne tekee arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla? Kävellen (koko matkan) Polkupyörällä Mopolla, mopoautolla tai moottoripyörällä Henkilöautolla Joukkoliikenteellä Taksilla Muulla tavalla, millä? Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan 18B. Mikä on lapsenne pääasiallinen kulkutapa seuraavilla arkipäivänä hänen tekemillään matkoilla? (Pääasiallinen = kulkee päivittäin tai lähes päivittäin) Koulu- ja opiskelumatkat Matkat ruokakauppaan Muut ostos- ja asiointimatkat Säännölliset harrastusmatkat Muut vapaa-ajanmatkat Kävely Mopo / moottori -pyörä Henkilöauto Polkupyörä Joukkoliikenne Polkupyörä Joukkoliikenne Taksi Muulla tavoin En tee näitä matkoja

24 TYYTYVÄISYYS KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OLOSUHTEISIIN KÄVELYOLOSUHTEET 19. Kuinka tyytyväinen lapsenne on kävelyolosuhteisiin asuinseudullanne? Kävelymatkat sisältävät kaikki lapsenne jalan tekemät matkat, myös esimerkiksi ulkoilulenkit tai kävelyn pysäkille. Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osa sanoa Jalankulkuväylien määrä Liikenneturvallisuus Muu turvallisuudentunne Jalankulkureittien kunto Jalankulkureittien kunnossapito talvella Jalankulkureittien jatkuvuus ja yhdistävyys Opastus ja viitoitus Jalankulkuympäristön esteettömyys Jalankulkuympäristön viihtyisyys ja houkuttelevuus Yleisarvio jalankulun olosuhteille PYÖRÄILYOLOSUHTEET 20. Kuinka tyytyväinen lapsenne on pyöräilyolosuhteisiin asuinseudullanne? Pyöräilyväylien määrä Pyöräliikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus Muu turvallisuudentunne Pyöräreittien kunto Pyöräreittien kunnossapito talvella Pyöräreittien jatkuvuus ja yhdistävyys Opastus ja viitoitus Pyöräilyreittien viihtyisyys ja houkuttelevuus Pyörän pysäköintimahdollisuudet asemilla ja pysäkeillä Pyörän pysäköintimahdollisuudet muualla Yleisarvio pyöräilyn olosuhteille Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osa sanoa LIIKKUMISOLOSUHTEIDEN JA -PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 21. Kuinka tärkeäksi koette seuraavien asioiden kehittämisen lapsenne liikkumisen kannalta? Kävelyolosuhteet Pyöräilyolosuhteet Henkilöautoilun olosuhteet Joukkoliikennepalvelut Erittäin tärkeäksi Tärkeäksi Melko tärkeäksi En kovin tärkeäksi En lainkaan tärkeäksi En osaa sanoa

25 KÄVELY- JA PYÖRÄILYMATKOJEN PITUUS 22. Seuraavassa kysymme mielipidettä kävely- ja pyöräilymatkojen pituuksista. Vastatkaa lapsenne näkökulmasta. 1 km tai 1,1-2,1-3,1-5,1- alle 2 km 3 km 5 km 10 km Sopiva kävelymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Sopiva pyöräilymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä Pisin mahdollinen kävelymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä 10,1-15 km yli 15 km En osaa sanoa Pisin mahdollinen pyöräilymatka arkipäiväisten matkojen tekemisessä 23. Kuinka monta yhdensuuntaista pyöräilymatkaa lapsenne teki edellisen viikon aikana? kpl 24. Kuinka monta kilometriä lapsenne pyöräili edellisen viikon aikana? km 25. Mitkä asiat saisivat lapsenne liikkumaan enemmän pyörällä tai jalan? TURVAVÄLINEIDEN KÄYTTÄMINEN KÄVELLESSÄ JA PYÖRÄILLESSÄ 26. Arvioikaa, kuinka usein käytätte seuraavia turvavälineitä. Pyöräillessä pyöräilykypärää En liiku kyseisellä tavalla En käytä koskaan Käytän joskus Käytän aina tai lähes aina Pimeällä pyöräillessä valoja Talvella pyöräillessä nastarenkaita Pyöräillessä lapsella turvaistuinta Heijastinta liikkuessa pimeällä Heijastinliivejä liikkuessa pimeällä Liukuesteitä kengissä talvella Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, kyynär- ja rannesuojia Kiitos vastauksestanne!

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

SITO OY INNOLINK RESEARCH OY

SITO OY INNOLINK RESEARCH OY Kajaanin ja Utajärven liikkumiskysely SITO OY INNOLINK RESEARCH OY Kajaanin ja Utajärven liikkumiskysely Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kajaanin kaupunki Utajärven kunta Julkaistu:

Lisätiedot

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista 1. Vastaajan sukupuoli 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Mies Nainen 2. Vastaajan asuinalue 0 10 20 30 40 50 60 70

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Joulukuu 2016 Asukaskyselyn tulokset Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

Lempäälän peruskoulut

Lempäälän peruskoulut Lempäälän peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa talvella (%)

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Lomakkeen palautus sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu.palaute@tampere.fi Asuinkunta A. Asuinkunta 1. Missä kunnassa asut? - 1. Kangasala - 2. Lempäälä

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Tampereen luokkien peruskoulut

Tampereen luokkien peruskoulut Tampereen 7.-1. luokkien peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan

Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan Tuloskortti Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan TAVOITTEET Liikenteen päästöjen vähentäminen Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Parempi ilmanlaatu Kansanterveyden edistäminen TOIMENPITEET

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet-tutkimus

Lisätiedot

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista?

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA 9.12.2015

IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA 9.12.2015 IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA EDISTÄMISOHJELMAN TAVOITTEET Lisätä pyörällä ja jaloin tehtävien työmatkojen määrää. Parantaa pyöräilyn ja kävelyn yleistä arvostusta ja olosuhteita.

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Espoon kaupungin toimeksiannosta. Kantar

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 04 Taloustutkimus Oy Marraskuu 04 Tuomo Turja 8..04 Markus Mervola SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA Katja Seimelä, Tampereen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visio 2030 Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Asukaskysely Forssan seudulla on käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Liikenneturvan

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Vantaan kaupungin toimeksiannosta. Kantar TNS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2010 Taloustutkimus Oy Marraskuu 2010 Tuomo Turja 29.11.2010 Lotta Engdahl 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Helsinkiläisten liikkumistottumukset Helsinkiläisten liikkumistottumukset 206 www.hel.fi/ksv Sisällys. JOHDANTO. Tutkimuksen tarkoitus.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.3 Aineiston keruu.4 Tulosten luotettavuus

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN 10.11.2010 Hyvinkääläiset tekevät syysarkena keskimäärin 3,4. Matkat

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset

Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset 6.4.2017 Ville Voltti 6.4.2017 Tutkimuksen perustiedot Tutkimusviikko ma 13.3.- pe 17.3.2017 (kysely auki

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn indikaattorit ja seuranta

Kävelyn ja pyöräilyn indikaattorit ja seuranta Kävelyn ja pyöräilyn indikaattorit ja seuranta CASE Vantaan seurantamalli Seuranta ja indikaattorit kestävässä kaupunkiliikenteessä 16.9.2015 Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Vantaalla tällä hetkellä 2 Tällä

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. LIIKENNEBAROMETRI

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 3 Julkaisija Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 RAPORTIN NIMI 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 RAPORTIN NIMI 3 Julkaisija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE I Asukaskyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE I Asukaskyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE I Asukaskyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 1/2 116 vastaajaa 110 vastaajaa asuu vakituisesti Orivedellä 3 vastaajista on kesäasukkaita 2 vastaajista

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Pääasiallinen liikkumismuoto kesäkaudella (huhti-syyskuu) Mitkä seuraavista ratkaisevat kulkumuodon työmatkalla kesäkaudella (huhti-syyskuu)? * Voit valita useamman kohdan

Lisätiedot

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Sara Lukkarinen, Motiva Oy Arkiliikunnan olosuhdeseminaari 6.11.2014 OSTOS- JA ASIOINTIMATKAT Reilu kolmannes suomalaisten matkoista on ostos- ja asiointimatkoja, niistä

Lisätiedot

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Perusraportti Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Kysely toteutettiin Webropol kyselytyökalun avulla ajanjaksolla15.8.-1.9.2016. Vastaajia oli 311. 1. Vastaajan sukupuoli 2. Vastaajan

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Iltakoulu

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Iltakoulu Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Iltakoulu 23.10.2013 24.10.2013 Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laaditaan Uudenmaan Elykeskuksen

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET Asutteko... LUETTELE omakotitalossa 52 1 maatalossa 2 paritalossa 3 rivitalossa 4 kerrostalossa 5 asuntolassa/laitoksessa 6 muu asumismuoto

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948

Lisätiedot

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely tuloskooste

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely tuloskooste Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely 2017 -tuloskooste 1 Liikenneympäristön kehittäminen asukkaiden näkökulmasta Tulosfoorumi 9.11.2017 Kyselyn tavoitteet ja tausta Verkkokyselyn (20.3. 30.4.2017)

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, ja Tohmajärvi KÄVELY JA PYÖRÄILY Yleistä Kuntien keskustaajamissa on verrattain kattava jalankulun ja pyöräilyn verkko. Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea

ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea Viisaan liikkumisen verkosto 11.5.2017 Koho Reino 9.05.2017 Mitä saimme aikaan: Väline Asenne CO2 2 Koho Reino Miksi onnistuimme?

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

PYKÄLÄ II KOHTI KONKRETIAA KAUPUNKIVERKOSTON VOIMALLA

PYKÄLÄ II KOHTI KONKRETIAA KAUPUNKIVERKOSTON VOIMALLA PYKÄLÄ II KOHTI KONKRETIAA KAUPUNKIVERKOSTON VOIMALLA Asialista 1. Kokouksen avaaminen, professori Jorma Mäntynen 2. Ohjausryhmän puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Esityslistan

Lisätiedot

KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA

KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN LIIKENNETURVALLISUUSSEMINAARI KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA 5.10.2017 Venanzia Rizzi Limingan kunnanarkkitehti RENESSANSSI 1490 HUMANISMI: mies on universumin keskipiste. Kaikki

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

KÄVELLEN JA PYÖRÄILLEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

KÄVELLEN JA PYÖRÄILLEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA KÄVELLEN JA PYÖRÄILLEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA SISÄLLYSLUETTELO Kestävämpi kaupunkiseutu liikkuen... 3 Kestävän liikkumisen suosio kasvaa... 4 Halua ja edellytyksiä edistämiseen löytyy... 6 Laadukkaat

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TUTKIMUSRAPORTTI 2016 Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely2016 2 1.5.2017 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa tutkitaan asukkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma www.ylojarvi.fi 1 Eppukin pyöräilee Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen polkee tahdin lisäksi polkupyörällä hyvää kuntoa: Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet

Lisätiedot