Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö"

Transkriptio

1 Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Joulukuu 2016

2 Asukaskyselyn tulokset Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Joulukuu 2016

3 Vastaajat Internet-kysely toteutettiin marrasjoulukuussa Kyselystä tiedotettiin Oulun kaupungin internet-sivujen ja tiedotusvälineiden kautta. Kyselyyn vastasi 491 henkilöä. Kyselyyn vastanneista 54 % oli naisia ja 46 % miehiä. Vastaajista noin 79 % oli iältään vuotiaita. Suurin osa vastaajista asui taajamassa (87 % vastaajista) ja omisti ajokortin (94 %). Vastaajista suurin osa (65 %) kävi töissä tai oli yrittäjiä. Muu, mikä? Työtön Hoitovapaalla / kotiäiti / koti-isä Eläkeläinen Työssä käyvä / yrittäjä Opiskelija Koululainen 1% 7% 2% 6% 1% 19% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Asukaskyselyn tulokset 3

4 Liikkuminen Vastaajilta pyydettiin 1-2 pääasiallista kulkutapaa työ- ja koulumatkoilla. Henkilöautolla matkusti noin neljä viidestä vastaajasta, polkupyörällä kaksi vastaajaa viidestä ja noin joka kymmenes käveli matkat. Kulkutavan valintaan vaikuttivat työ- ja koulumatkoilla eniten matkaan käytetty aika, helppous ja mukavuus sekä terveyshyödyt. Pääasialliset kulkutavat asiointimatkoilla vastasivat pitkälti työmatkoilla käytettyjä kulkutapoja. Hieman useampi mainitsi henkilöauton tai kävelyn ja linja-auto taas mainittiin harvemmin kulkutapana kuin työmatkoilla. Arjen matkoilla sopivana kävelymatkana pidettiin 1 3 km (67 %) ja pyöräilymatkana 3 10 km (66 %). Noin joka kymmenes piti sopivana arjen pyöräilymatkana yli 10 kilometriä. Pisimpinä mahdollisena päivittäisenä kävelymatkana pidettiin tyypillisemmin 2 5 km (64 %) ja pyöräilymatkana 5 15 km (58 %). Asukaskyselyn tulokset 4

5 Koettu turvallisuustilanne Noin puolet vastaajista arvioi liikkumisen erittäin tai melko turvalliseksi Oulussa. Kuitenkin yli puolet (53 %) koki, että liikenneturvallisuus on huonontunut viimeisen kolmen vuoden aikana. 42 % arvioi tilanteen pysyneen ennallaan ja 5 % tilanteen parantuneen. Liikkuminen on melko vaarallista 16 % Liikkuminen ei ole turvallista muttei kovin vaarallistakaan 25 % Liikkuminen on erittäin vaarallista 3 % Liikkuminen on erittäin turvallista 3 % Liikkuminen on melko turvallista 46 % Asukaskyselyn tulokset 5

6 Turvavälineiden käyttö Käytän aina tai lähes aina Käytän joskus En käytä koskaan En liiku kyseisellä tavalla Autoillessa turvavöitä 97% 1% Heijastinta liikkuessa pimeällä 71% 24% 3% Pimeällä pyöräillessä valoja 72% 3% 14% Pyöräillessä pyöräilykypärää 50% 19% 25% 6% Autoillessa matkapuhelimen hands free -laitetta 28% 23% 32% 17% Lapsella turvaistuinta autossa 49% 3% 2% 45% Liukuesteitä kengissä talvella 12% 34% 51% 3% Heijastinliivejä liikkuessa pimeällä 14% 29% 49% 7% Talvella pyöräillessä nastarenkaita 25% 8% 29% 37% Pyöräillessä lapsella turvaistuinta 26% 1% 3% 70% Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää 20% 4% 9% 67% Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, ym. suojia 18% 4% 10% 67% Moottoripyörällä ajaessa kypärää 17% 0% 83% Mopoillessa kypärää 0% 88% Mönkijällä ajaessa kypärää 7% 2% 2% 90% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Asukaskyselyn tulokset 6

7 Oulun liikenneturvallisuusongelmat Suuri ongelma Jonkin verran ongelma Ei ongelmaa En osaa sanoa Turvavälin unohtaminen Yleinen piittaamattomuus liikenteessä Vilkkua ei käytetä Autojen punaista päin ajaminen Käyttäytyminen moottoritiellä tai sinne liityttäessä Puhelimen/mobiililaitteiden käyttö ajon aikana (auto) Jalankulkijaa ei huomioida suojatiellä Suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohittaminen pysähtymättä Puutteet pyöräilijöiden sääntötuntemuksessa Nopeusrajoituksia ei noudateta Vaaralliset ohitukset "Säännöt eivät koske minua" -asenne Liikenneraivo Puhelimen/mobiililaitteiden käyttö liikenteessä (kävely/pyörä) Jalankulkijat kävelevät päin punaista Mopoilijat eivät noudata sääntöjä tai moporalli Mopoilijat ajavat niiltä kielletyillä kevyen liikenteen väylillä Rattijuopumus Luvaton pysäköinti Väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen kiertoliittymässä Turvavyön käyttämättä jättäminen Autojen kortteliralli Moottorikelkkailijat ajavat kaduilla tai kevyen liikenteen väylillä. 8% 6% 6% 5% 66% 50% 39% 55% 62% 50% 42% 46% 44% 45% 46% 38% 27% 36% 23% 27% 24% 25% 47% 41% 36% 29% 19% 28% 44% 5% 54% 6% 1% 37% 29% 41% 6% 2% 4% 4% 4% 5% 48% 42% 45% 42% 41% 7% 5% 6% 9% 9% 4% 6% 5% 3% 4% 46% 8% 9% 55% 47% 14% 7% 4% 49% 44% 45% 42% 5% 25% 38% 21% 32% 52% 21% 13% 18% 28% 6% 16% 13% 20% 10% 37% 33% 25% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Asukaskyselyn tulokset 7

8 Liikenneasenteisiin vaikuttamisen keinot Erittäin tärkeä Tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Vanhempien ja aikuisten esimerkin näyttäminen (mm. turvalaitteiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen) 77% 21% Liikennekasvatuksen lisääminen päiväkodeissa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa 58% 35% 6% Poliisin liikennevalvonnan ja näkyvyyden lisääminen 50% 36% 3% Tiedotuksen ja kampanjoinnin lisääminen (mm. säännöt, turvalaitteet ym.) 35% 49% 13% 2% Liikennekasvatuksen ja -tiedotuksen lisääminen työpaikoilla (aikuisväestö) 41% 39% 14% 4% Nuorille ja työikäisille suunnattu shokkivalistus (esim. dramaattisten ja koskettavien onnettomuuskuvien tai - 34% 36% 20% 5% 6% Automaattisen nopeudenvalvonnan lisääminen 29% 37% 23% 10% 1% Rattijuopumuksen promillerajan laskeminen (esim. 0,2 ) 37% 23% 21% 15% Rangaistusten koventaminen (liikennerikkomukset) 28% 30% 27% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Asukaskyselyntulokset 8

9 Tärkein kohderyhmä, jonka liikenneasenteisiin tulisi vaikuttaa Noin kolmannes (35 %) piti kaikkia ikäryhmiä yhtä tärkeinä asenteisiin vaikuttamisen kohderyhminä. Tärkeimpinä yksittäisinä kohderyhminä pidettiin vuotiaita nuoria sekä vuotiaita työikäisiä. Kaikki ryhmät ovat yhtä tärkeitä 35 % Ikääntyneet, eläkeläiset (65-) 0 % En osaa sanoa 0 % Työikäiset (25 65) 20 % Lapset (alle 14) 10 % Nuoret (15 24) 35 % Asukaskyselyntulokset 9

10 Päätelmiä ja havaintoja Fyysisen ympäristön kannalta merkittävimmät tulokset: Suojatiet koetaan vaarallisiksi. Niiden turvallisuutta pitää pystyä parantamaan. Autot ajavat liikennevaloliittymissä päin punaista. Liittymien valvontaa tulee lisätä. Nopeusrajoituksia ei noudateta. Liikenneympäristö pitää pystyä rakentamaan siten, että se tukee asetettua nopeusrajoitusta. Kyselyyn saatiin noin 250 avointa vastausta, joista useissa oli nimetty yksittäisiä ongelmakohteita. Vastauksia hyödynnetään suunnittelutyön edetessä. Liikennekasvatustyön kannalta merkittävimmät tulokset: Yli puolet vastaajista koki liikenneturvallisuustilanteen heikentyneen viimeisen kolmen vuoden aikana. Terveyshyödyt vaikuttavat työ- ja koulumatkojen kulkutavan valintaan. Autoilijoiden koetaan aiheuttavan suurimmat ongelmat: mm. yleinen piittaamattomuus, turvavälin unohtaminen, moottoritiekäyttäytyminen, autojen punaisia päin ajaminen, mobiililaitteet, suojatiekäyttäytyminen. Kaikki ikäryhmät ovat tärkeitä liikennevalistuksen kohderyhmiä, mutta erityisesti vuotiaat nuoret ja työikäiset. Vanhempien/aikuisten esimerkki koettiin tärkeimmäksi liikennekasvatustyön keinoksi. Lisäksi liikennekasvatusta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toivottiin nykyistä enemmän. Asukaskyselyn tulokset 10

11 Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Joulukuu 2016

12 Vastaajat Kyselyyn vastasi henkilöä. Vastaajien lapsista 51 % oli tyttöjä ja 49 % poikia. Suurin osa perheistä asui taajamassa (81 %). 1. luokkalaisten vanhemmat vastasivat aktiivisimmin (23 %). Kahdeksasta koulusta ei saatu lainkaan vastauksia (kouluja kaikkiaan 58) Yli 80 vastausta saatiin Haukiputaan koululta Kastellin koululta Lintulammen koululta Metsokankaan koululta Oulunsalon kirkonkylän koululta 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 23% 19% 17% 14% 13% 12% esikoulu Internet-kysely toteutettiin marrasjoulukuussa Kyselystä tiedotettiin Oulun kaupungin internet-sivujen ja Wilman kautta. Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 12

13 Koulumatka Valtaosalla (86 %) lapsista oli enintään 3 kilometrin koulumatka. Yli 5 kilometrin koulumatkoja oli noin 7 %:lla lapsista. Lyhimpiä koulumatkat olivat luokkalaisilla, joista yli 90 %:lla koulumatka oli alle 3 kilometriä ja yli 40 %:lla alle kilometrin. Haja-asutusalueillakin suurin osa lapsista asuu suhteellisen lähellä kouluja. Talvella koulumatkat tehdään pääasiassa kävelen ja kesällä/syksyllä pyörällä. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1-2 tyypillisintä kulkutapaa koulumatkoilla 0% Kävellen (myös rullalaudalla tai - luistimilla, skuutilla) Polkupyörällä Henkilöauton kyydissä Yleinen linjaautoliikenne Koulukuljetus Lumeton aika Luminen aika Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 13

14 Kulkutavan valinnan 1-2 keskeisintä syytä koulumatkoilla Koulumatkan pituus 52% Huono keli tai sää Terveyshyödyt 20% 23% Helppous ja mukavuus Lapsen oma toive 16% 16% Koulumatkan vaarallisuus Matkaan kuluva aika Vanhempien aikataulu 13% Ei ole muita vaihtoehtoja 8% Kaupunki tarjoaa koulukyydin Muu, mikä? 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 14

15 Sopiva ja pisin mahdollinen matka kävellen tai pyörällä arkipäivän matkan tekemiseen Lapsille sopivana kävelymatkana pidettiin yhtä tai kahta kilometriä. Vain muutaman vastaajan (2 %) mielestä lapselle sopiva toistuva matka on kävellen yli kolme kilometriä. Lapselle sopivana pyöräilymatkana pidettiin yleisesti kahta tai kolmea kilometriä. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % kävellen Sopiva Pisin mahdollinen Sopiva pyörällä Pisin mahdollinen Matka km: 1 tai alle 1,1-2 2,1-3 3,1-5 5, ,1-15 yli 15 En osaa sanoa Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 15

16 Koettu turvallisuustilanne Suurin osa vanhemmista arvioi lapsen liikkumisen erittäin tai melko turvalliseksi Oulussa. Lapsen luokka-aste ei suoraan selitä sitä, kuinka vaaralliseksi lapsen liikkumisen hänen vanhempansa koki. Haja-asutusalueella asuvien lasten vanhemmista lapsensa liikkumisen erittäin tai melko vaaralliseksi koki 35 % vastanneista, kun vastaava osuus taajamassa asuvien lasten vanhempien ryhmässä oli 12 %. Yli puolet vastaajista (54 %) koki liikenneturvallisuustilanteen pysyneen lapsen näkökulmasta ennallaan viimeisen kolmen vuoden aikana. 35 % arvioi tilanteen heikentyneen ja 11 % sen parantuneen. Liikkuminen on melko vaarallista 12 % Liikkuminen ei ole turvallista muttei kovin vaarallistakaan 25 % Liikkuminen on erittäin vaarallista 4 % Liikkuminen on erittäin turvallista 4 % Liikkuminen on melko turvallista 55 % Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 16

17 Oulun liikenneturvallisuusongelmat lasten liikkumisen näkökulmasta Suuri ongelma Jonkin verran ongelma Ei ongelmaa En osaa sanoa Nopeusrajoituksia ei noudateta Yleinen piittaamattomuus liikenteessä Puhelimen/mobiililaitteiden käyttö ajon aikana (auto) Jalankulkijaa ei huomioida suojatiellä Suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohittaminen pysähtymättä Vilkkua ei käytetä Autojen punaista päin ajaminen Puhelimen/mobiililaitteiden käyttö liikenteessä (kävely/pyörä) Puutteet pyöräilijöiden sääntötuntemuksessa Mopoilijat eivät noudata sääntöjä tai moporalli Jalankulkijat kävelevät päin punaista (esimerkki lapsille) Mopoilijat ajavat niiltä kielletyillä kevyen liikenteen väylällä Rattijuopumus Väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen kiertoliittymässä Autojen kortteliralli Moottorikelkkailijat ajavat kaduilla tai kevyen liikenteen väylillä 57% 46% 56% 44% 50% 23% 43% 36% 24% 26% 20% 25% 22% 9% 41% 7% 32% 4% 18% 38% 47% 4% 4% 3% 36% 3% 5% 46% 7% 4% 36% 7% 7% 60% 12% 5% 41% 46% 5% 7% 56% 52% 56% 47% 9% 15% 16% 10% 9% 44% 9% 25% 38% 12% 35% 27% 56% 22% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 17

18 Koululaisten turvavälineiden käyttö Käyttää aina tai lähes aina Käyttää joskus Ei käytä koskaan Lapseni ei liiku kyseisellä tavalla Autossa turvavyötä 99% 0% Heijastinta liikkuessa pimeällä 82% 17% 1% Pyöräillessä pyöräilykypärää 90% 7% 2% 1% Pimeällä pyöräillessä valoja 72% 16% 3% 9% Heijastinliivejä liikkuessa pimeällä 24% 38% 36% 1% Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää 43% 8% 6% 43% Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, kyynär- ja rannesuojia 30% 15% 10% 45% Talvella pyöräillessä nastarenkaita 17% 4% 44% 34% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 18

19 Pyöräilykypärän käyttö luokka-asteittain Käyttää aina tai lähes aina Käyttää joskus Ei käytä koskaan Lapseni ei liiku kyseisellä tavalla 1.-luokkalaiset 98% 2.-luokkalaiset 96% 3% 3.-luokkalaiset 96% 2% 1% 4.-luokkalaiset 92% 7% 1% 5.-luokkalaiset 82% 15% 3% 6.-luokkalaiset 61% 26% 12% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 19

20 Valojen käyttö pimeällä pyöräillessä Käyttää aina tai lähes aina Käyttää joskus Ei käytä koskaan Lapseni ei liiku kyseisellä tavalla 1.-luokkalaiset 71% 3% 15% 2.-luokkalaiset 67% 21% 3% 10% 3.-luokkalaiset 78% 13% 3% 6% 4.-luokkalaiset 76% 16% 1% 6% 5.-luokkalaiset 74% 17% 3% 5% 6.-luokkalaiset 66% 25% 3% 7% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 20

21 Heijastimen käyttö luokka-asteittain Käyttää aina tai lähes aina Käyttää joskus Ei käytä koskaan Lapseni ei liiku kyseisellä tavalla 1.-luokkalaiset 92% 8% 0% 2.-luokkalaiset 82% 17% 0% 3.-luokkalaiset 83% 15% 0% 1% 4.-luokkalaiset 83% 16% 0% 5.-luokkalaiset 74% 26% 1% 0% 6.-luokkalaiset 68% 27% 4% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 21

22 Vanhempien turvalaitteiden käyttö Käytän aina tai lähes aina Käytän joskus En käytä koskaan En liiku kyseisellä tavalla Autoillessa turvavyötä Heijastinta liikkuessa pimeällä Pimeällä pyöräillessä valoja Lapsella turvaistuinta autossa Pyöräillessä pyöräilykypärää Autoillessa matkapuhelimen hands free -laitetta Heijastinliivejä liikkuessa pimeällä Pyöräillessä lapsella turvaistuinta Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää Liukuesteitä kengissä talvella Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, ym. suojia Moottorikelkalla ajaessa kypärää Talvella pyöräillessä nastarenkaita Moottoripyörällä ajaessa kypärää Mönkijällä ajaessa kypärää Mopoillessa kypärää 99% 73% 66% 73% 50% 24% 27% 19% 40% 30% 7% 27% 23% 30% 5% 9% 12% 2% 6% 25% 1% 18% 7% 36% 16% 12% 0% 1% 2% 2% 12% 0% 1% 15% 4% 23% 39% 48% 52% 55% 62% 55% 73% 83% 83% 87% 23% 4% 6% 21% 38% 1% 3% 15% 17% 6% 3% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn 22 tulokset

23 Alakoululaisen ja hänen huoltajansa pyöräilykypärän käyttö 100 % 90 % 21% 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 24% 35% 28% 55% Huoltaja ei käytä koskaan kypärää Huoltaja käyttää joskus kypärää 30 % 20 % 10 % 55% 37% 28% 17% Huoltaja käyttää aina tai lähes aina kypärää 0 % Lapsi käyttää aina tai lähes aina kypärää Lapsi käyttää joskus kypärää Lapsi ei käytä koskaan kypärää Aineistosta on poistettu lapset ja huoltajat, jotka eivät pyöräile Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 23

24 Liikenneasenteisiin vaikuttamisen keinot Erittäin tärkeä Tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Vanhempien ja aikuisten esimerkin näyttäminen (mm. turvalaitteiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen) 78% 20% Liikennekasvatuksen lisääminen päiväkodeissa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa 55% 40% 4% Poliisin liikennevalvonnan ja näkyvyyden lisääminen 43% 43% 2% Tiedotuksen ja kampanjoinnin lisääminen (mm. säännöt, turvalaitteet ym.) 40% 46% 1% Liikennekasvatuksen ja -tiedotuksen lisääminen työpaikoilla (aikuisväestö) 40% 43% 13% 2% Nuorille ja työikäisille suunnattu shokkivalistus (esim. koskettavat onnettomuuskuvat tai -videot) 36% 39% 17% 3% 5% Rattijuopumuksen promillerajan laskeminen (esim. 0,2 ) 46% 26% 14% 10% 4% Automaattisen nopeudenvalvonnan lisääminen 27% 42% 22% 7% Rangaistusten koventaminen (liikennerikkomukset) 30% 35% 22% 8% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 24

25 Päätelmiä ja havaintoja Fyysisen ympäristön kannalta merkittävimmät tulokset: Nopeusrajoituksia ei noudateta. Liikenneympäristö pitää pystyä rakentamaan siten, että se tukee asetettua nopeusrajoitusta. Suojatiet koetaan vaarallisiksi. Autoilijat ajavat liikennevaloliittymissä päin punaista. Liittymien valvontaa tulee lisätä. Kyselyyn saatiin noin 500 avointa vastausta, joista useissa oli mainittu yksittäisiä ongelmakohteita. Vastauksia hyödynnetään suunnittelutyön edetessä. Liikennekasvatustyön kannalta merkittävimmät tulokset: Yli puolet koki liikenneturvallisuustilanteen pysyneen ennallaan viimeisen kolmen vuoden aikana. Yli kolmannes koki liikenneturvallisuustilanteen heikentyneen. Haja-asutusalueilla asuvat kokevan lastensa liikkumisen vaarallisemmaksi kuin taajamissa. Terveyshyödyt vaikuttavat lasten kulkutavan valintaan. Autoilijoiden koetaan aiheuttavan suurimmat lasten liikkumisen turvallisuusongelmat: nopeusrajoituksia ei noudateta, suojatien väistämissääntöä ei noudateta, puhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään ajon aikana. Myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden mobiililaitteiden käytöstä liikenteessä ollaan huolestuneita. Vanhempien/aikuisten esimerkki koettiin tärkeimmäksi liikennekasvatustyön keinoksi. Myös päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää liikennekasvatusta toivottiin lisättävän. Vanhempien kypärän käytöllä on selvä vaikutus lasten kypärän käyttöön. Koululaisten huoltajille suunnatun kyselyn tulokset 25

26 Tyytyväisyys liikkumisen olosuhteisiin Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Joulukuu 2016

27 Tyytyväisyys kävelyn olosuhteisiin omalla asuinseudulla 2 % 2 % 3 % 7 % 5 % 2 % 3 % 2 % 5 % 1 6 % 3 % 3 % 4 10 % 9 % 7 % 3 % 7 % 8 % 14 % 13 % 8 % 13 % 19 % 20 % 20 % 18 % 19 % 19 % 20 % 49 % 52 % 51 % 55 % 54 % 53 % 62 % 61 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % En osaa sanoa Erittäin tyytymätön Tyytymätön En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytyväinen 10 % 9 % Oulu, ka=3,43 Koko Suomi, ka=3,48 Liikenneturvallisuus 15 % 11 % 14 % Oulu, ka=3,67 Koko Suomi, ka=3,66 Muu turvallisuuden tunne Oulu, ka=3,75 9 % 11 % Koko Suomi, ka=3,62 Esteettömyys Oulu, ka=3,73 Yleisarvio 6 % Koko Suomi, ka=3,58 10 % 0 % Erittäin tyytyväinen Oulu: N = 108 Koko Suomi: N = 4019 Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin tutkimus. Liikennevirasto. Erillisanalyysi. 27

28 Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin omalla asuinseudulla 6 % 6 % 9 % 20 % 49 % 9 % Oulu, ka=3,49 13 % 6 % 20 % 23 % 35 % 4 % Koko Suomi, ka=3,13 7 % 2 % 7 % 24 % 51 % 10 % Oulu, ka=3,65 14 % 4 % 12 % 23 % 41 % 6 % Koko Suomi, ka=3,38 5 % 3 8 % 22 % 52 % 10 % Oulu, ka=3,60 Liikenneturvallisuus Muu turvallisuuden tunne Yleisarvio 15 % 4 % 13 % 26 % 39 % 3 % Koko Suomi, ka=3, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % En osaa sanoa Erittäin tyytymätön Tyytymätön En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen Oulu: N = 108 Koko Suomi: N = 4019 Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin tutkimus. Liikennevirasto. Erillisanalyysi. 28

29 Tyytyväisyys autoilun olosuhteisiin omalla asuinseudulla 4 % 4 % 4 % 5 % 7 % 2 % 8 % 3 % 13 % 13 % 12 % 23 % 22 % 40 % 24 % 51 % 27 % 30 % 47 % 45 % 4 % 6 % 2 % 2 % Oulu, ka=3,11 Liikenneturvallisuus Koko Suomi, ka=3,46 Oulu, ka=3,26 Yleisarvio Koko Suomi, ka=3, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % En osaa sanoa Erittäin tyytymätön Tyytymätön En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen Oulu: N = 108 Koko Suomi: N = 4019 Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin tutkimus. Liikennevirasto. Erillisanalyysi. 29

30 Tyytyväisyys joukkoliikenteen olosuhteisiin omalla asuinseudulla 10 % 18 % 19 % 17 % 20 % 15 % 6 % 0 2 %% 2 % 12 % 4 % 2 % 4 % 4 % 21 % 14 % 26 % 24 % 20 % 22 % 31 % 30 % 49 % 47 % 51 % 45 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % En osaa sanoa Erittäin tyytymätön Tyytymätön En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytyväinen 28 % 34 % 6 % 6 % 5 % 6 % 6 % 2 % Oulu, ka=3,68 Suomi pl. PKSalue, ka=3,63 Oulu, ka=3,68 Suomi pl. PKSalue, ka=3,61 Oulu, ka=3,08 Liikenneturvallisuus Muu turvallisuuden tunne Yleisarvio Suomi pl. PKSalue, ka=3,19 20 % 10 % 0 % Erittäin tyytyväinen Oulu: N = 108 Koko Suomi pois lukien Helsingin seutu: N = 2954 Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin tutkimus. Liikennevirasto. Erillisanalyysi. 30

31 Turvavälineiden käyttö Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Joulukuu 2016

32 Turvavälineiden käyttö Havaintomäärät, Liikenneturvan seuranta, Oulu: - pyöräilykypärän käyttö N= turvavyön käyttö henkilöautojen etupenkillä taajama N= 6 854, taajaman ulkopuoli N= heijastimen käyttö N=

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Teuva Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015

Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015 Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä Seurantasuunnitelma 12/2015 1 Työn toteuttaminen Työ toteutettiin osana valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa T&K ohjelmaa 2015. Seurantasuunnitelman

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto

Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto MIKÄ KOULUMATKABAROMETRI? Koulumatkabarometri on 4.-6. -luokan oppilaille suunnattu koulumatkaliikkumista kartoittava kyselytutkimus. Kysely toteutetaan kahden

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Teuva Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 23.8.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi Kyselyyn vastasi sähköisesti 25 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 2 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut vastaukset

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa 28.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi osana Loviisan liikenneturvallisuustoimija -hanketta. Kyselyn

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Kyselyyn vastasi sähköisesti 34 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 2 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 23.8.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla 26.10.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Rauman kaupungin suojatiekäyttäytymisen kysely toteutettiin 1.-21.10.2018 välisenä aikana. Kyselyllä kartoitettiin:

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Ylivieskan viisaan liikkumisen suunnitelma koululaisten näkökulmasta. Hautaniemi Päivi

Ylivieskan viisaan liikkumisen suunnitelma koululaisten näkökulmasta. Hautaniemi Päivi Ylivieskan viisaan liikkumisen suunnitelma koululaisten näkökulmasta 11.09.2018 Viisas liikkuminen Mitä se on ja miksi sitä edistetään? 2 Viisas liikkuminen tarkoittaa turvallista, tarkoituksenmukaista,

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ YHTEENVETO PERUSTIETOJA KYSELYSTÄ JA VASTAAJISTA LIIKKUMINEN JA LIIKENNEKÄYTTÄYTYMINEN Eri kulkutapojen

Lisätiedot

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 Kalvosarjan sisältö YHTEENVETO Yhden sivun yhteenveto Kolmen sivun yhteenveto ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi noin 1,0 % seutukunnan asukkaista. Kyselyyn

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948

Lisätiedot

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti Sirpa Rajalin & Leena Pöysti Leena Pöysti Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 Taustaa.. Turvavyön käyttö, selvin päin ajaminen ja nopeusrajoitusten noudattaminen ovat niitä käyttäytymistekijöitä,

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyö Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Liikenneturvallisuuskoordinaattori, Juha Heltimo, Strafica Oy Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 2/2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja Vastausmäärät ja vastaajien taustatietoja Liikkuminen ja liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUKASKYSELYN TULOKSET 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 7.10.-13.11.2009 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on.

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. HÄTÄTILANTEET A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. C. Kuka auttaa hätänumerossa? 1. 2. 3. 4.

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä 15.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen osana. Kyselyn tehtiin nettikyselynä 7.

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

42 %:lla vastaajista koulu- tai työmatkan pituus yhteen suuntaan on 1-3 km (kuva 1).

42 %:lla vastaajista koulu- tai työmatkan pituus yhteen suuntaan on 1-3 km (kuva 1). KANKAANPÄÄ, ASUKASKYSELYN VASTAUKSIA 8/2017 Tausta Kysely toteutettiin 13.2.-12.3.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin 193 vastausta, joista miehiä oli 33 % ja naisia 67 %. Vastaajista 63 % asui taajama-alueella

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Asukaskysely Forssan seudulla on käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Liikenneturvan

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan liikenneturvallisuuskyselyt 2016

Tyrnävän kunnan liikenneturvallisuuskyselyt 2016 Tyrnävän kunnan liikenneturvallisuuskyselyt 2016 Tyrnävän liikenneturvallisuuskyselyt Tyrnävällä toteutettiin syys-lokakuussa kaksi erillistä liikenneturvallisuuskyselyä, toinen ala- ja yläkoululaisille

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 33 vastaajaa 23 kaupunginvaltuutettua 10 muuta luottamushenkilöä Eri lautakuntien edustus Lasten

Lisätiedot

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Työpaja Takahuhdin koululla 21.2.2019 1 Ohjelma Klo 17:00 Kahvitarjoilu Aluenopeusrajoitus 30 km/h kyselyn tulokset (Heljä Aarnikko, Tampereen kaupunki)

Lisätiedot

Imatran liikkumiskysely Toteutus ja päätulokset

Imatran liikkumiskysely Toteutus ja päätulokset 1 Imatran liikkumiskysely 2017 Toteutus ja päätulokset 2 Sisällys Tiivistelmä tuloksista 3 Tutkimuksen toteutus lyhyesti 6 Liikkuminen arkipäivisin syksyllä (matkapäiväkirja) 12 Liikkumisen kausivaihtelu

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 19.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 73 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet RAPORTTEJA 73 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Pielaveden liikenneturvallisuussuunnitelma

Pielaveden liikenneturvallisuussuunnitelma Pielaveden liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Turvallinen liikenne syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien taustalla on lukuisia liikenneympäristöön, ajoneuvoon

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Lempäälän peruskoulut

Lempäälän peruskoulut Lempäälän peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa talvella (%)

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yleisötilaisuus 7.11.2013 Hausjärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Loppi Liikennejärjestelmäasiantuntija Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Joroinen

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Joroinen KYSELYTULOKSET Joroinen Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Kuopion pyöräilyn edistämisen tiekartta

Kuopion pyöräilyn edistämisen tiekartta Asukaskyselyn tulokset Taustatiedot Lähtökohta: Vastausaika: Toteutus: Lopputulos: Kuopiolaisille suunnattu kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan nykytilaa Kuopiossa sekä antamaan palautetta kehittämistä

Lisätiedot

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Turvallinen liikenne syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien taustalla on lukuisia liikenneympäristöön, ajoneuvoon ja liikkujaan

Lisätiedot

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Työpaja Vehmaisten koululla 19.2.2019 1 Klo 17:00 Ohjelma Tervetuloa! (Heljä Aarnikko, Tampereen kaupunki) Kulkutavan merkitys turvallisuuteen ja

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa Kevyen liikenteen olosuhteet Porissa o o o o o o o Kattava kevyen liikenteen verkosto: kevyen liikenteen väyliä 289 km Vuosittain rakennetaan uusia kevyen liikenteen

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot