KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO"

Transkriptio

1 KUITUKAAPELOINTI Valokuitutekniikkaa on käytetty puhelinyhteykiä jo vuoia en mahdollitamien pitkien välimatkojen takia. Vähitellen en käyttö on yleitynyt myö kiinteitön yleikaapeloinnia. Kuidun liääntynyt käyttö lähiverkkotekniikaa johtuu pääaiaa pidemmitä aavutettavita etäiyykitä ja uuremmata iirtokapaiteetita. Valokuitutekniikaa käytetään nykyiin kahta erilaita ignaalin lähetytapaa. Pitkillä matkoilla käytetään laerlähetintä ja ignaali välitetään ykimuotokuidua (SM). Lyhyemmillä etäiyykillä,mm. kiinteitön iällä, riittää LED-lähetin ja kuituna käytetään monimuotokuitua (MM). Uui edulliempi VCSEL-laer ijoituu ominaiuukiltaan näiden välimaatoon ja yleitynee voimakkaati lähivuoina 50/125 kuidun käytön yleitymien myötä. Yki- ja monimuotokuitu Yki- ja monimuotokuidut ovat rakenteeltaan erilaiia. Ratkaievin ero on kuidun ytimen halkaiija: ykimuotokuidun ytimen halkaiija on 8-10 mikrometriä ja monimuotokuidun 50 tai 62,5 mikrometriä. Tyypitä riippumatta kuidun ulkohalkaiija on ueimmiten 125 mikrometriä. Merkinnät 9/125, 50/125 ja 62,5/125 viittaavat ii uoraan kuidun rakenteeeen. Kuitu on päällytetty värilliellä pinnoitteella, joka ekä uojaa kuituja että helpottaa niiden tunnituta ueita kuituja iältävää kaapelia. Päällytetty kuitu on ulkohalkaiijaltaan 250 tai 900 mikrometriä. Kuidun tärkein mitattava optinen ominaiuu en tyypitä riippumatta on vaimennu. Vaimennu tarkoittaa kuidua etenevän valotehon pienenemitä matkan funktiona ja en ykikkönä käytetään db/km. Vaimennu on myö ainoa valokuidun parametri, johon aennukella voi vaikuttaa. KAAPELIRAKENTEET a on aman ulkovaipan alle yhditetty ueita kuituja. Kuituyhteyteen tarvitaan aina kaki kuitua, joten kuitujen lukumäärä kaapelia on aina parillinen, yleiimmin 2-24 kuitua. Hybridikaapelia on aman vaipan alla ykimuoto- ja monimuotokuituja. Kaapelia käytetään erilaiia rakenteita ja ulkovaippamateriaaleja käyttökohteeta riippuen. Rakenteen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat eim. kaapelin ijoitu rakennukea ja aennutapa. Suoraan maahan auraamalla aennettava kaapeli on rakenteeltaan huomattavati tukevampi kuin iätiloihin hyllylle aennettava kuitu. Kaapelin ulkovaipan rakenne vaikuttaa merkiteväti en hintaan, joten tarkoitukeen opivan kaapelin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Aluekaapeloinnia eli rakennuten välieä kaapeloinnia käytetään maatai kanavakaapelia ja runko- ja kerrokaapeloinnia iäaennukaapelia. Työaemakaapeloinnia käytetään kakikuituita laitekaapelia. KUITUKAAPELIVERKKO Luokat ja t Uuimmaa EN ja ISO tandardia on määritelty t ja kaapelointiluokat myö valokuidulle. Kategoriat OM-1, OM-2 ja OM-3 määrittelevät monimuotokuitujen ominaiuukia ja OS-1 ykimuotokuidun. Karkeati ykinkertaitaen voidaan anoa, että OM-1 -kuidut ovat yleenä tyyppiä 62,5/125 ja kategorioiden OM-2 ja OM-3 kuidut yleenä tyyppiä 50/ ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

2 Kaapelointiluokat ovat OF-300, OF-500 ja OF Ne määrittelevät kaapeloinnia käytettävän kanavapituuden. OF-300 -luokan kaapelointi tarkoittaa kaapelointia, jolla aavutetaan 300 m:n kanavapituu, OF-500 -luokan kaapeloinnilla 500 m:n jne. On huomattavaa, että kaapelointiluokka ei määrittele käytettävän kuidun a vaan e voidaan valita vapaati kunhan valittu kanavapituu aavutetaan. Kuitukaapeliverkko Valokuitua voidaan käyttää joko parikaapeliverkon runkoverkkona tai koko verkon tai verkon oa voidaan toteuttaa valokuidulla. Valokuidulla toteutetun verkon topologia on amanlainen kuin parikaapeliverkonkin. Kuitu runkoverkkona Runkoverkoa valokaapelilla yhditetään kuparikaapelilla toteutetut oaverkot. Oaverkkojen ritikytkentäpiteiiin aennetaan valokuitupaneelit, joihin päätetään runkokaapelina käytettävät valokaapelit. Valokuitupaneelia kuidut kytketään eri kuparialiverkot yhditävään aktiivilaitteeeen 2-kuituiella laitekuidulla. Standardinmukainen rakennuken runkokaapelin makimipituu on 500 m ja rakennuten välillä 1500 m. Nykyaikaiet kaapelit ja aktiivilaitteet mahdollitavat toin pidemmätkin yhteydet myö monimuotokuidulla. Ykimuotokuitua käytettäeä voidaan aktiivilaitteeta riippuen käyttää ueiden kilometrien pituiia yhteykiä. Kekitetty optinen kaapelointi Kokonaan valokuidulla toteutettu verkko rakentuu kuparikaapeloinnin tavoin tähtimäieti. Kaapelointi työpiteraialta ritikytkentäpaneeliin tehdään kuparikaapelin ijata kakikuituiella aennukaapelilla. Kytkentä paneelita aktiivilaitteeeen ja työpiteraialta työaeman kuituverkkokorttiin tehdään laitekuidulla. Laajemmaa verkoa tämä oaverkko liitetään runkoverkkoon yllämainitulla tavalla. Standardinmukainen liitin on SC. Muita käytöä olevia liittimiä ovat mm. USA:a yhtä yleinen ST ja jo vanhentunut FC. Uudempia liittimiä markkinoilla ovat mm. MT-RJ ja LC, joiden etuna on huomattavati pienempi koko. Yleenä kuidun päihin aennetaan aina uroliittimet ja liittimet liitetään toiiina kuituadapterin avulla, mutta MT-RJ -järjetelmä perutuu erilliiin uro- ja naaraliittimiin. Kaapelia jatkettaea mm. kaapelityyppiä vaihdettaea (eim. kanavakaapeli muutetaan iäaennukaapeliki) jatko voidaan tehdä hitaamalla kuitujen päät kiinni toiiina ja uojaamalla liito jatkoholkilla. Toinen tapa on liittää kuidut toiiina normaaliti liitin/adapteri -menetelmällä tai mekaaniella jatkoliittimellä (eim. Corelink). Liitokohta ijoitetaan jatkokoteloon. toimittaa määrämittaiet kaapelit myö valmiiki päätettyinä Jo valokaapeliin ei voida liittää liittimiä uoraan kuituun tai linjan pituutta on vaikea arvioida etukäteen, vedetään valokaapeli uoraan kelalta paikalleen ja katkaitaan opivan mittaieki. Kuitujen päät hitataan yleenä häntäkuituihin, joia liittimet ovat tehdatekoieti valmiiki liitettyinä. Hitau on kuitenkin uein kalliimpi vaihtoehto, koka e edellyttää erikoilaitteita. Tuotevalikoimaamme olevat valokaapelit mahdollitavat liittimien aentamien valmiiki kaapelin päihin jo ennen en aennuta työmaalla. Määrämittaiet valmiiki päätetyt valokaapelit voimme toimittaa ovittuna ajankohtana uoraan aennupaikalle. Liittimet on uojattu huolellieti, joten kaapeli on helpoti aennettavia paikalleen. Järjetämme myö räätälöityä koulututa kuitujen kytkemietä. Yleiimmät liitintyypit SC-liitin ST-liitin FC-liitin MT-RJ -liitin LC -liitin Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 27

3 VALOKAAPELI, MONIMUOTO NEXANS TB iä-/ulkoaennukaapeli LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u NEXANS TBW iä-/ulkoaennukaapeli LSZH Kategoria:,, JA Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark 28 ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

4 OPTRAL CDI iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x62,5/125 CDIR LSZH B-O / u x62,5/125 CDIR LSZH B-O / u x62,5/125 FLAT LSZH B-O / u x50/125 FLAT LSZH B-O / u x50/125 ZIP CORD LSZH x62,5/125 ZIP CORD LSZH x50/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u OPTRAL CDIR Breakout vahvitettu iä-/ulkoaennukaapeli LSZH OPTRAL FLAT vahvitettu laitekaapeli LSZH OPTRAL ZIP CORD laitekaapeli LSZH Netconnect ODC iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u OPTRAL CDI Hybridi iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x62,5/125+4x10/125 CDI / u +OS x62,5/125+12x10/125 CDI / u +OS 1 OPTRAL CDI LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL CDIR LSZH Kategoria:,, ja Rakenne tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, 2,5 mm välivaippa, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL FLAT LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, 3 mm välivaippa, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL ZIP CORD LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,väliaine, 3,5 mm LSZH ulkovaippa Kuidut: 2, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun Netconnect ODC LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-48, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun Toimituohjelmaamme kuuluvat myö Helkama Bica ja Draka NK Cable valokaapeli tuotteet. Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 29

5 VALOKUITUPANEELIT JA -RASIAT " Valokuitupaneelit 19" -kiinnitykillä varutettuun paneeliimme mahtuu enintään 24 kuitua. Paneelia on vakiona ovittimet ST-, SC-,LC- ja FC-adaptereille (kuitu adapterit eivät iälly paneeliin) numerointi, törmäyuoja ekä läpiviennit. Aennuytävällinen ja varmatoiminen paneeli kaikkiin kuitutarpeiiin Valokuitupaneeli, -FO/24 (SC,ST,FC, LC) Valokuitupaneeli, 1U 12x SC Dual Valokuitupaneeli, Nexan 12x SC Dual Valokuitukotelot: Koteloiamme on mahdolliuu tehdä kuidun päätö tai jatko. Pienemmää koteloa on tila 4:lle kuitupäätökelle ja 24:lle jatkokelle. Iompaan koteloon mahtuu 16 päätötä ja 36 jatkota. Koteloia on valmiina kieputualutat, numerointi, törmäyuojat ekä läpiviennit. Valokuituadapterit eivät iälly kotelon varutukeen (k. alla). Saatavana myö runaati muita kotelovaihtoehtoja ja malleja. Seinäraia valokuidulle: Valokuituraiaan voidaan päättää kuitukaapeli ja e iältää kieputualutan ekä ovittimet eri adaptereille. Valokuituadapterit eivät kuulu raian varutukeen (k. alla) Seinäraia valokuidulle kieputualutalla; SC,ST,FC,SC D Valokuituraia, vino 70 x 70 2 x SC VALOKUITUADAPTERIT Kuituadaptereita tarvitaan aina valokuitupaneeleia, -koteloia ja -raioia, kun päättyvä runkokuitu kytketään laitekaapeliin Kuitupääte/jatkokotelo, 4/24 (4xpääte/24xjatko ) Kuitupääte/jatkokotelo, 16/36 (16xpääte/36xjatko ) Valokuitupääkotelo, PK50 / SC Duble x Valokuitupääkotelo, PK-mini / 12 x SC Valokuitupääkotelo, PK100 / 12 x SC Valokuitupääkotelo, PK200 / 24 x SC Valokuitupääkotelo, PK200 / 24 x ST Valokuitupääkotelo, PK-mini / 12 x ST Valokuitupääkotelo, PK100 / 12 x ST ST (D-aukko ) SC Beige SC Beige SC Blue SC Blue SC-Duplex Beige SC-Duplex Blue LC-Duplex Beige LC-Duplex Blue Hybridiadapteri, SC-ST FC (D-aukko ) Kuitutyypp i MM/SM MM MM SM SM MM SM MM SM MM MM/SM SPARK SPARK SPARK SPARK 30 ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

6 NETCONNECT Netconnect tarjoaa täydellien valikoiman tuotteita optieen kaapelointiin, paneelit, modulit, häntäkuidut, liitokaapelit, kaapelit ja työkalut LIGHTCRIMP PLUS :n kehittämällä puritettavalla valokuituliitokella aadaan tehtyä helpoti yleiimmät kuituliitoket (SC, ST ja MTRJ). Sopii erinomaieti työmaakäyttöön, joa kevyiden mukana kuljetettavien työkalujen aniota liitoten tekeminen on entitä helpompaa, nopeampaa ja edulliempaa. Liittimien valmi tehdahionta takaa varman liitoken joka kerta. T uotekuvau no. LightCrimp Plu kuituliittimet aennetaan LightCrimp Plu työkalulla. SC- tai ST-liitin ja eri liitinmallit monimuotokuiduille 62,5/125 tai 50/125. k ategoria no. Valokuitu jatkoliitin, Corelink Corelink oveltuu kuidun mekaanieen jatkamieen ilman erityityökaluja oveltuu yki- ja monimuotokuidulle. T uotekuvau no LightCrimp Plu arja SC, ST, MT-R J LightCrimp Plu liitin SC 62,5/ LightCrimp Plu liitin ST 62,5/ LightCrimp Plu liitin SC 50/ LightCrimp Plu liitin SC 50/ LightCrimp Plu liitin ST 50/ LightCrimp Plu liitin SC 9/ Corelink kuitujatko (12 kpl) Corelink aennulev y Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 31

7 MT-RJ SYSTEM MT-RJ Modulit Uui pienikokoinen liitin, joka tuo aivan uuden ulottuvuuden luotettaviin kuituliitokiin pieneä kooa. Samaan tilaan mahtuu kakinkertainen määrä liitokia. MT-RJ-liitinmoduuli opii normaaliin vinoon einäraiaan ( , k. ivu 19). Järjetelmään löytyy niin hitattavat kuin mekaanieti päätettävät liitäntämoduulit. MT-RJ liitinmoduuli k ategoria no. MT-RJ Häntäkuidut k ategoria no Häntäkuitu MT-RJ modulilla 50/125x MT-RJ Paneelit MT-RJ -liitinmoduuleille on oma 19" kuitupaneeli, johon opii 24 kpl MT-RJliitinmoduuleita. MT-RJ -liittimien kana ei käytetä erilliiä adaptereita, vaan kuidut päätetään uoraan paneeliliittimeen omalla työkalullaan tai perinteieti hitaamalla. T uotekuvau no Valokuitupaneeli 19", 24 x MT-RJ -liittimille 1U MT-RJ Kytkentäkaapelit LSZH k ategoria no MT-RJ liitinmoduli, 50/125 MM-kuidull e MT-RJ liitinmoduli, 62,5/125 MM-kuidull e MT-RJ liitinmoduli, 50/125x Häntäkuitu MT-RJ modulilla 50/ Häntäkuitu MT-RJ modulilla 62,5/ Häntäkuitu MT-RJ modulilla 9/ MTRJ/MTRJ 62,5/125 2m MTRJ/MTRJ 50/125 2m MTRJ/MTRJ 62,5/125 3m MTRJ/SC duplex 62,5/125 10m MTRJ/SC duplex 62,5/125 1m MTRJ/SC duplex 62,5/125 2m MTRJ/SC duplex 50/125 2m MTRJ/SC duplex 9/125 2m MTRJ/SC duplex 62,5/125 3m MTRJ/ST duplex 62,5/125 1m MTRJ/ST duplex 62,5/125 2m MTRJ/ST duplex 50/125 2m MTRJ/ST duplex 62,5/125 3m ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

8 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapeleita käytetään työaema- tai ritikytkentäkaapelina. Yleiemmin käytetään monimuotokuituja (MM), mutta äärimmäitä tehokkuutta vaativia ovellukia myö ykimuotokuituja (SM). Monimuotokuidut ovat duplextyyppiiä, eli neljä liitintä ja tuplakaapeli, perukaapelit ovat 62,5/125 -kuiduta, aatavana myö 50/125 -kuitulaitekaapeleita. Saatavana myö muilla pituukilla ja liittimillä kuin alla mainituilla vakiokokoonpanoilla. Laitekaapelit SC-SC LSZH T uotekuvau k ateg. V alm SC-SC duplex 62,5/125 1m SC-SC duplex 50/125 1m SC-SC duplex 62,5/125 1m SC-SC duplex 50/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 50/125 1m SC-SC duplex 9/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 50/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 3m SC-SC duplex 50/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 4m SC-SC duplex 62,5/125 5m SC-SC duplex 50/125 5m SC-SC duplex 9/125 5m SC-SC duplex 62,5/125 5m SC-SC duplex 62,5/125 10m SC-SC duplex 62,5/125 10m LOO880A NEX NCS LOO881A0003 LOO881A LOO882A LOO883A LOO885A Laitekaapelit MTRJ LSZH T uotekuvau V alm MTRJ-MTRJ duplex 62,5/125 2m MTRJ-MTRJ duplex 50/125 2m MTRJ-SC duplex 62,5/125 1m MTRJ-SC duplex 62,5/125 2m MTRJ-SC duplex 50/125 2m MTRJ-SC duplex 62,5/125 10m MTRJ-SC duplex 62,5/125 5m LOO831A0001 LOO831A0000 LOO890A0025 LOO891A0037 LOO891A0030 LOO895A0014 LOO893A Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 33

9 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapelit ST-ST LSZH T uotekuvau k ateg. V alm ST-ST duplex 62,5/125 10m ST-ST duplex 62,5/125 10m ST-ST duplex 62,5/125 1m ST-ST duplex 50/125 1m ST-ST duplex 62,5/125 1m ST-ST duplex 50/125 2m ST-ST duplex 62,5/125 2m ST-ST duplex 9/125 2m ST-ST duplex 62,5/125 2m ST-ST duplex 50/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 5m ST-ST duplex 50/125 5m ST-ST duplex 62,5/125 5m LOO816A LOO810A K LOO811A LOO812A LOO813A0004 Laitekaapelit ST-SC LSZH T uotekuvau k ateg. V alm ST-SC duplex 62,5/125 10m ST-SC duplex 62,5/125 10m ST-SC duplex 50/125 1m ST-SC duplex 62,5/125 1m ST-SC duplex 62,5/125 2m ST-SC duplex 50/125 2m ST-SC duplex 9/125 2m ST-SC duplex 62,5/125 2m ST-SC duplex 62,5/125 3m ST-SC duplex 50/125 3m ST-SC duplex 62,5/125 3m ST-SC duplex 62,5/125 5m ST-SC duplex 62,5/125 5m ST-SC duplex 62,5/125 5m LOO895A ZZLW LOO811A001 9 LOO811A LOO893A ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

10 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapelit LC-LC/SC/ST LSZH T uotekuvau k ateg. V almit LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 3m LC-LC duplex 62,5/125 5m LC-SC duplex 62,5/125 10m LC-SC duplex 50/125 2m LC-SC duplex 9/125 2m LC-SC duplex 62,5/125 2m LC-SC duplex 62,5/125 2m LC-SC duplex 50/125 3m LC-SC duplex 62,5/125 3m LC-SC 9/125 5m LC-SC duplex 50/125 5m LC-SC duplex 62,5/125 5m LC-ST duplex 62,5/125 2m BX0250HF LOO871A0005 LOO872A0001 LOO873A0001 LOO895A K LOO891A LOO892A LOO893A HÄNTÄKUIDUT Häntäkuituja käytetään hitattavia kuitupaneeleia. Häntäkuitu on kiinteäpäällyteinen kuitu. T uotekuvau K ateg. V alm LC-liittimellä 62,5/125 2m LC-liittimellä 62,5/125 2m LC-liittimellä 9/125 2m SC-liittimellä 62,5/125 1,5m TB SC-liittimellä 62,5/125 1,5m SC-liittimellä 50/125 1,5m SC-liittimellä 1,5m APC SC-liittimellä 62,5/125 2m SC-liittimellä 9/125 2m SC-liittimellä 2m TB SC-liittimellä 1,5m ST-liittimellä 62,5/125 1,5m TB ST-liittimellä 62,5/125 2m ,5G NEX NCS NEX NCS NEX NCS NEX NCS Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 35

ETD Valokuitutarvikkeet

ETD Valokuitutarvikkeet ETD Valokuitutarvikkeet ETD on kuituoptisten passiivikomponenttien valmistaja ja maahantuoja. Yritys on perustettu Suomeen vuonna 2003 palvelemaan tietoliikennealan ammattilaisia koko maassa. Erinomaisen

Lisätiedot

ETD Valokuitutarvikkeet

ETD Valokuitutarvikkeet ETD Valokuitutarvikkeet ETD on kuituoptisten passiivikomponenttien valmistaja ja maahantuoja. Yritys on perustettu Suomeen vuonna 2003 palvelemaan tietoliikennealan ammattilaisia koko maassa. Erinomaisen

Lisätiedot

Valokuitutarvikkeet 2013

Valokuitutarvikkeet 2013 Valokuitutarvikkeet 2013 www.optinen.fi Valokuitutarvikkeet 2013 Optinen Oy tarjoaa laadukkaat aktiivi- ja passiivikomponentit valokuituverkkoihin ja palvelee tietoliikennealan ammattilaisia koko maassa.

Lisätiedot

LAAJAKAISTAVERKOT HAJA-ASUTUSALUEILLE. Kyläverkot Osuuskunnat Seutuverkot

LAAJAKAISTAVERKOT HAJA-ASUTUSALUEILLE. Kyläverkot Osuuskunnat Seutuverkot LAAJAKAISTAVERKOT HAJA-ASUTUSALUEILLE Kyläverkot Osuuskunnat Seutuverkot 1 LAAJAKAISTA KAIKILLE Valtioneuvosto teki vuonna 2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Hankkeen tavoite

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2015 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

Valokuitutuotteet Laitekuidut häntäkuidut paneelit päätekotelot asennuskaapelit

Valokuitutuotteet Laitekuidut häntäkuidut paneelit päätekotelot asennuskaapelit Valokuitutuotteet 1 Laitekuidut häntäkuidut paneelit päätekotelot asennuskaapelit Hitsattavat häntäkuidut Häntäkuituja käytetään kanava- ja runkokaapeleiden päättämiseen. Niissä on liitin vain toisessa

Lisätiedot

TIETOSÄHKÖ OY. Valokuitutuotteet. Laitekuidut häntäkuidut paneelit päätekotelot asennuskaapelit

TIETOSÄHKÖ OY. Valokuitutuotteet. Laitekuidut häntäkuidut paneelit päätekotelot asennuskaapelit TIETOSÄHKÖ OY Valokuitutuotteet Laitekuidut häntäkuidut paneelit päätekotelot asennuskaapelit 1 Hitsattavat häntäkuidut TIETOSÄHKÖ OY Häntäkuituja käytetään kanava- ja runkokaapeleiden päättämiseen. Niissä

Lisätiedot

VALOKUITUTUOTTEET. APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX. Orbis Oy - Valokuitutuotteet 2015 1

VALOKUITUTUOTTEET. APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX. Orbis Oy - Valokuitutuotteet 2015 1 VALOKUITUTUOTTEET APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX Orbis Oy - Valokuitutuotteet 2015 1 Päätepaneelit Valokuituverkko jaetaan kiinteistöjakamosta huoneisto- ja kerrosjakamoihin päätepanee

Lisätiedot

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2016 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

valokuituratkaisut TAKUULLA VALOKUITU TYÖKALUTON JÄRJESTELMÄ APS-Lan SCSFO Ominaisuudet ja hyödyt

valokuituratkaisut TAKUULLA VALOKUITU TYÖKALUTON JÄRJESTELMÄ APS-Lan SCSFO Ominaisuudet ja hyödyt ja työkalut APS:n Opternan pikaliittimet on suunniteltu nopeaan paikan päällä tehtävään asennukseen. Ne tunnetaan myös nimellä valmiiksi hiotut NPC-liittimet (NPC = No Polish Connector). Voimaa tai erikoishiontatekniikkaa

Lisätiedot

Pientalon esimerkkikokoonpano

Pientalon esimerkkikokoonpano Kodit Pientalon Esimerkkikokoonpanot kaapelointikokoonpano Pientalon esimerkkikokoonpano a b a. R0UV RJ liitinrasia xrj b. Antennirasia a. DNR0UV Cat multimediarasia TV/R/SAT b. xxxxx Antennirasia. DNELKJ/

Lisätiedot

NetKey - kaapelointijärjestelmä

NetKey - kaapelointijärjestelmä NetKey - kaapelointijärjestelmä lisätietoja: visit www.panduit.com/netkey NetKey -kaapelointijärjestelmä NetKey -kupari- ja kuitukaapelointijärjestelmä tarjoaa yhtenäisen, standardien mukaisen kaapeli-infrastruktuurin

Lisätiedot

ICT-RATKAISUT. Tilaa kuvasto tai lataa osoitteesta: www.pistesarjat.fi

ICT-RATKAISUT. Tilaa kuvasto tai lataa osoitteesta: www.pistesarjat.fi Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. pistesarjat oy Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki Jatkokatu 2, 15230 lahti Puh. +358 10 423 8770 Faksi +358 9 346 3095 myynti@pistesarjat.fi www.pistesarjat.fi ICT-RATKAISUT

Lisätiedot

Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi.

Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Nylund Kotiverkko Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 7 020 MASALA Vaihde (myynti) puh. 010 217 000 asiakaspalvelu@nylund.fi

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 Koaksiaalikaapeli Paksu ethernet, 10Base5 o Noin 10mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä RG-8 o Maksimipituus 500m Ohut ethernet, 10Base2 o Noin 6 mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä

Lisätiedot

Kaapelit. Energiansiirtoketjukaapelit Ohjauskaapelit Spiraalikaapelit Elektroniikkakaapelit Autojohdot Asennusjohdot

Kaapelit. Energiansiirtoketjukaapelit Ohjauskaapelit Spiraalikaapelit Elektroniikkakaapelit Autojohdot Asennusjohdot Energiansiirtoketjukaapelit Ohjauskaapelit Spiraalikaapelit Elektroniikkakaapelit Autojohdot Asennusjohdot Kaapelit Kumi- ja hitsauskaapelit Läönkestävät kaapelit Koaksiaalikaapelit Tietoverkkoparikaapelit

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet

Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet Kaapelit suomalaisiin olosuhteisiin Nestor Cables kehittää, valmistaa ja myy kevyitä ja kestäviä optisia kaapeleita turvallisuus- ja puolustustarkoituksiin sekä erilaisiin

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

FibrePlus tuotevalikoimaa voidaan käyttää perinteisissä yleiskaapelointijärjestelmä asennuksissa ja keskitetyissä optisen kuidun asennuksissa

FibrePlus tuotevalikoimaa voidaan käyttää perinteisissä yleiskaapelointijärjestelmä asennuksissa ja keskitetyissä optisen kuidun asennuksissa FibrePlus tuotevalikoimaa voidaan käyttää perinteisissä yleiskaapelointijärjestelmä asennuksissa ja keskitetyissä optisen kuidun asennuksissa Luotettava ääni hämmennyksen maailmassa BrandRex on saavuttanut

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

ICT-RATKAISUT. Tilaa kuvasto tai lataa osoitteesta: www.pistesarjat.fi

ICT-RATKAISUT. Tilaa kuvasto tai lataa osoitteesta: www.pistesarjat.fi Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. pistesarjat oy Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki Jatkokatu 2, 15230 lahti Puh. +358 10 423 8770 Faksi +358 9 346 3095 myynti@pistesarjat.fi www.pistesarjat.fi ICT-RATKAISUT

Lisätiedot

KERMAN - LUETTELO 2005

KERMAN - LUETTELO 2005 KERMAN - LUETTELO 2005 KERMAN - LUETTELO 2005 S I S Ä L LY S L U E T T E L O. Cat 5e UTP järjestelmä s.4 2. Cat 6 suojattu järjestelmä s.4 3. Cat 6 suojaamaton järjest. s.5 4. Teollisuuskaapelointi s.6

Lisätiedot

Ristikytkentäjärjestelmä NC-1000

Ristikytkentäjärjestelmä NC-1000 SM_23082012 1/6 Ristikytkentäjärjestelmä NC-1000 Käyttö ja ominaisuudet: - ETSI-mitoitukseen perustuva modulaarinen valokaapeleiden ristikytkentäjärjestelmä suuriin ja suurehkoihin laitetiloihin - Järjestelmä

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

kaapelointijärjestelmä

kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti)

Lisätiedot

Lähiverkkojen rakentaminen

Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen TIESÄHKÖ OY Kaapelointiesimerkkejä 1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

VALOKUITUTUOTTEET. APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX. Orbis Oy - Valokuitutuotteet

VALOKUITUTUOTTEET. APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX. Orbis Oy - Valokuitutuotteet VALOKUITUTUOTTEET APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX Orbis Oy - Valokuitutuotteet 2016 1 Päätepaneelit Valokuituverkko jaetaan kiinteistöjakamosta huoneisto- ja kerrosjakamoihin päätepanee

Lisätiedot

Dataverkon tarvikkeet

Dataverkon tarvikkeet Dataverkon tarvikkeet 1 Laitekaapelit, asennuskaapelit, liittimet, paneelit, rasiat, kaapit, työkalut Cat6-liitinmoduulit Tuotenumero SSTL-koodi Tuote CAT6UTP 72 752 88 Cat6 suojaamaton, kytkettävissä

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Pientalon esimerkkikokoonpano

Pientalon esimerkkikokoonpano Pientalon esimerkkikokoonpano. Työpisterasia xrj, 7 0. Parikaapeli CAT U/UTP 0 70 0. Kotijakamo 00 x 00 x 90 7 00 9 - Laitekaapeli CAT U/UTP 0,m 7 0 - Optinen päätekotelo 7 08 00 - Adapteri LC-APC/quad

Lisätiedot

2012 Kuitutuoteluettelo

2012 Kuitutuoteluettelo 2012 Kuitutuoteluettelo Sisällysluettelo Kytkentäkaapelit.................3 Häntäkuidut....................4 Kytkentäkuidut..................5 Adapterit......................7 Kuituliittimet....................7

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

Valokuitutuotteet. Laitekuidut, häntäkuidut, paneelit, päätekotelot, asennuskaapelit jne.

Valokuitutuotteet. Laitekuidut, häntäkuidut, paneelit, päätekotelot, asennuskaapelit jne. Valokuitutuotteet Laitekuidut, häntäkuidut, paneelit, päätekotelot, asennuskaapelit jne. 1 Hitsattavat häntäkuidut Häntäkuituja käytetään kanava- ja runkokaapeleiden päättämiseen. Niissä on liitin vain

Lisätiedot

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. KANTRI 2007 KONTIO KANTRI Kontio Kantri - uomalaiille tehty uui huvilamallito, joa on ripau Amerikan herkkuja. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. KANTRI ON KONTION UUS Kontion uui

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Päätekotelo NC-125 asentaminen SM_ /8. FYO2PMU ja FYO2PMU Mini -kaapeleiden rakenne. Päätekotelo NC-125

ASENNUSOHJE. Päätekotelo NC-125 asentaminen SM_ /8. FYO2PMU ja FYO2PMU Mini -kaapeleiden rakenne. Päätekotelo NC-125 SM_09122016 1/8 Päätekotelo NC-125 asentaminen Tässä ohjeessa neuvotaan FYO2PMU ja FYO2PMU Mini -talokaapelin asennusta NC-125 -päätekoteloon. Tätä ohjetta voi jokainen soveltaa omalla tavallaan, mutta

Lisätiedot

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin.

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin. KUITU KOTIIN Nykyaikainen tiedonsiirto asuinkiinteistöissä edellyttää ohjeistusten mukaisten sisäverkkojen rakentamista valokuitukaapelien avulla. Viestintäviraston määräys M65 sisältää viimeisimmät ohjeet

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti) puh. 010 217 0300 asiakaspalvelu@nylund.fi www.nylund.fi

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n.at 37 MAMA2010 Maiemahuvilat Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Maiemahuvilat tuovat luonnon lähellei

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225 Standard lkuperäinen Standardikouran tupla ylinterit* antaa matalan ja taaien akelikuormituken, joka tarkoittaa pienempää kulumita. Kärkien uunnittelu ja muotoilu mahdollitaa kouran pehmeän ja nopean täytön,

Lisätiedot

KONESALIJÄRJESTELMÄT. MTP-kaapelit Kytkentäkuidut Cat 6A PDU

KONESALIJÄRJESTELMÄT. MTP-kaapelit Kytkentäkuidut Cat 6A PDU KONESALIJÄRJESTELMÄT MTP-kaapelit Kytkentäkuidut Cat 6A PDU 1 KONESALIJÄRJESTELMÄT Sisällysluettelo ORBIS TIEDONSIIRRON TOIMITTAJANA 3 MEKANIIKKA 4 Palvelin- ja tietoliikenneräkit 4 PDU-virtarimat 4 Jäähdyttimet

Lisätiedot

OPTINEN TIEDONSIIRTO KUITUVERKOSSA

OPTINEN TIEDONSIIRTO KUITUVERKOSSA OPTINEN TIEDONSIIRTO KUITUVERKOSSA Juuso Raatikainen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Sähkötekniikka koulutusohjelma Talotekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

VALOKAAPELIKOULUTUSTA YRITYSKOHTAISESTI

VALOKAAPELIKOULUTUSTA YRITYSKOHTAISESTI 1(7) VALOKAAPELIKOULUTUSTA YRITYSKOHTAISESTI Oheen on koottu yrityskohtainen valokaapelikoulutuspaketti, joka koostuu viidestä kurssista: VALOKAAPELIEN KÄSITTELY KUITUJEN JATKAMINEN ja PÄÄTTÄMINEN VALOKAAPELIYHTEYKSEIN

Lisätiedot

Täydellistä harmoniaa.

Täydellistä harmoniaa. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA puh. 09 867 8450 fax. 09 867 84577 myynti.fi@geberit.com www.geberit.fi Täydellitä harmoniaa. Geberit huuhtelupainikkeet FI/01.2015/1817925 Geberit Geberit piilohuuhteluäiliöiä

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi Kaapeli sisälle ja ulos Useista rakennuksista koostuvien kiinteistöjen kaapelivalinta on erityisen haasteellista, kun tarvitaan oikeanlaiset kaapelit kolmelle verkolle ja kahteen

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi.

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi. MAMA2012 N MAISEMA- HUVILAT Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. N MAISEMAHUVILAT TUOVAT LUONNON LÄHELLESI SISÄLTÖ AALTO S. 6 SAARISTO S. 7 SAIMAA S. 8 KAJO-MALLISTO

Lisätiedot

Multimediatuotteet. Kaapelit liittimet adapterit rasiat paneelit muuntimet jakajat

Multimediatuotteet. Kaapelit liittimet adapterit rasiat paneelit muuntimet jakajat Multimediatuotteet 1 Kaapelit liittimet adapterit rasiat paneelit muuntimet jakajat 2 Lemo-liittimet ja -kaapelit Toimimme nyt Lemo:n sertifioimana valmistus- ja huoltopisteenä Henkilökuntamme on koulututettu

Lisätiedot

Dataverkon tarvikkeet. Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit työkalut

Dataverkon tarvikkeet. Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit työkalut Dataverkon tarvikkeet Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit työkalut 1 Cat6-liitinmoduulit Tuotenumero SSTL-koodi Tuote CAT6UTP 72 752 88 Cat6 suojaamaton, kytkettävissä ilman

Lisätiedot

Tapio Härkönen OPTISET LIITYNTÄVERKOT

Tapio Härkönen OPTISET LIITYNTÄVERKOT Tapio Härkönen OPTISET LIITYNTÄVERKOT OPTISET LIITYNTÄVERKOT Tapio Härkönen Opinnäytetyö Kevät 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

VALOKAAPELEIDEN JA -KUITUJEN TUNNISTUS- JA MERKINTÄJÄRJESTELMÄT

VALOKAAPELEIDEN JA -KUITUJEN TUNNISTUS- JA MERKINTÄJÄRJESTELMÄT ST Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. VALOKAAPELEIDEN

Lisätiedot

Koti 1-KERROKSISET HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA. 1-kerroksiset talot

Koti 1-KERROKSISET HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA. 1-kerroksiset talot Koti 1-KERROKSISET 1-kerroki talot HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA Koti-eitteeä: Puitolahti ivut 6-7 Saraniemi ivu 8 Kariluoto ivu 9 Koivuranta ivut 10-11 Pihlajito ivu 12 Ahvenito ivu 13 Vehkoja ivu 14 Pjola

Lisätiedot

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita

Lisätiedot

Palveluksessasi ihminen, ole hyvä.

Palveluksessasi ihminen, ole hyvä. Valokuitutuotteet Palveluksessasi ihminen, ole hyvä. Tämän luettelon jokaiseen laitteeseen, komponenttiin tai kokonaisratkaisuun kuuluu kaupanpäälle asiantunteva palvelu. Oli kyse sitten teknisestä ominaisuudesta,

Lisätiedot

Koti 2-KERROKSISET. 1,5- ja 2-kerroksiset sekä rinnetalot Autotallit ja -katokset HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA

Koti 2-KERROKSISET. 1,5- ja 2-kerroksiset sekä rinnetalot Autotallit ja -katokset HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA Koti 2-KERROKSISET 1,5- ja 2-rroki ekä rinnalot Autotallit ja -katok HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA Koti-eitteeä: Jola ivu 6 Merikallio ivu 7 Iolahti ivut 8-9 Io-Kajatu ivut 10-11 Kajatu ivu 12 Kimallu ivu

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

Suurin sallittu vetovoima Pienin sallittu taivutussäde vedon aikana ja lopullisessa asennuksessa Pienin sallittu asennuslämpötila

Suurin sallittu vetovoima Pienin sallittu taivutussäde vedon aikana ja lopullisessa asennuksessa Pienin sallittu asennuslämpötila OHJEITA ASENNUKSEEN Yleiskaapelointi täyttää standardin vaatimukset ja toimii luotettavasti vain, jos oikean suunnittelun ja oikeiden komponenttivalintojen lisäksi se on myös asennettu huolella ja ammattitaidolla.

Lisätiedot

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa!

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa! KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkokodia! VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN LISÄÄ KAKKOS- KOTEJA LÖYDÄT KONTIO.FI SUUNNITELTU YMPÄRIVUOTISEEN ASUMISEEN Kontion

Lisätiedot

As Oy Kuopion Savolanmetso

As Oy Kuopion Savolanmetso A Oy Kuopion Savolanmo Saaritokaupungia palveluiden lähellä Au Saaritokaupungin ydämeä Au kodiki Saaritokaupunkiin! Uui viihtyiä rivitaloyhtiö Aunto Oy Kuopion Savolanmo rakentuu lapiperheiden uoimalle

Lisätiedot

R&M Freenet. enemmän, kuin tavallinen kaapelointijärjestelmä. Suojattu Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

R&M Freenet. enemmän, kuin tavallinen kaapelointijärjestelmä. Suojattu Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu R&M Freenet enemmän, kuin tavallinen kaapelointijärjestelmä Suojattu Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA OPTISET VERKOT. Ville Juntunen T E K I J Ä :

OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA OPTISET VERKOT. Ville Juntunen T E K I J Ä : OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA OPTISET VERKOT T E K I J Ä : Ville Juntunen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

OPTISET LIITYNTÄVERKOT V2. 1/2006 V2 julkaistu 26.2.2009

OPTISET LIITYNTÄVERKOT V2. 1/2006 V2 julkaistu 26.2.2009 OPTISET LIITYNTÄVERKOT V2 1/2006 V2 julkaistu 26.2.2009 Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Valokaapelityöryhmä Asiakirjan nimi 1/2006 Työryhmäraportti Optiset liityntäverkot v2 KUVAILULEHTI Asiakirjan

Lisätiedot

NesCon -asennus- ja kytkentätarvikkeet valokaapeliverkkoihin

NesCon -asennus- ja kytkentätarvikkeet valokaapeliverkkoihin NesCon -asennus- ja kytkentätarvikkeet valokaapeliverkkoihin NesCon -tuotteet valokaapeliverkkoihin Nestor Cablesin NesCon -tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet

Lisätiedot

TIETOSÄHKÖ OY. Dataverkon tarvikkeet. Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit

TIETOSÄHKÖ OY. Dataverkon tarvikkeet. Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit TIETOSÄHKÖ OY Dataverkon tarvikkeet Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit 1 2 TIETOSÄHKÖ OY Cat6-liitinmoduulit Tuotenumero SSTL-koodi Tuote CAT6UTPS 72 752 88 Cat6 suojaamaton,

Lisätiedot

KoKo2010. Hirsitalomallisto .AT 37. Kontion. Koti. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

KoKo2010. Hirsitalomallisto .AT 37. Kontion. Koti. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri Hiritalomallito Kontion.AT 37 KoKo2010 Koti Kontio tee kodin, joka tarjoaa aidon hiritalon lämpöä ja nykyaikaita toimivuutta. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Koti henkii lämmintä

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää.

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää. Aunto Oy uopion Särkiranta Hyvä aua ja elää. 2 Aukeaman kuvat ovat markkinointikuvia. uvia olevat materiaalit, värit tai muut ratkaiut jotka eivät kuulu peruunnitelmiin, hinnoitellaan erikeen. ALLAVEDEN

Lisätiedot

TELETUOTTEET SISÄVERKKOTUOTELUETTELO 2015

TELETUOTTEET SISÄVERKKOTUOTELUETTELO 2015 TELETUOTTEET SISÄVERKKOTUOTELUETTELO 2015 LAUKAMO-YHTIÖT Laukamo-yhtiöt on suomalainen konserni, joka toimii sopimusvalmistajana suomalaisille ja kansainvälisille Teknologia-yhtiöille. Tuotantomme koostuu

Lisätiedot

Valopolkujen käyttö kampusverkoissa Parhaat käytännöt dokumentti

Valopolkujen käyttö kampusverkoissa Parhaat käytännöt dokumentti CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Valopolkujen käyttö kampusverkoissa Parhaat käytännöt dokumentti CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 2 Sisällysluettelo 1. Valopolut... 3 2. DWDM/kuitujen tekniikkaa...

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi UUDISTETTU SISÄVERKKO- MÄÄRÄYS 65B / 2016M Asuinkiinteistöjen kattava sisäverkko Uudistettu sisäverkkomääräys 65B/2016M määrittelee kattavan ja monipuolisen kaapeloinnin asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013 SUUNNITELM MUHOKSEN KUNNN LIIKUNTPIKKOJEN PRNTMISEKSI 2013 Tämän uunnitlman tarkoitukna on kartoittaa Muhokn kunnan liikuntapaikkojn kunto ja ittää parannukinoja. Liäki ill ottaan muutamia uuia lajja ja

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB

Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset Preliminary ABB Saneerauskeskukset pinta-asennukseen Keskusten mitat: Leveys 275 Korkeus 500 Syvyys 102 Keskusten

Lisätiedot

SLO Tietoverkkoratkaisut 2011

SLO Tietoverkkoratkaisut 2011 SLO Tietoverkkoratkaisut 2011 Kaapelointijärjestelmät Valokuitutarvikkeet PARIKAAPELIT VALOKAAPELEIDEN VÄRIJÄRJESTELMÄT 7 DRAKA PARIKAAPELIT 9 AMP NETCONNECT PARIKAAPELIT 11 SCHNEIDER PARIKAAPELIT KAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄT ARCTIC ELECTRIC VEHICLES OY

AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄT ARCTIC ELECTRIC VEHICLES OY AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄT ARCTIC ELECTRIC VEHICLES OY 1.8.2016 Uusiutuvaa energia auringosta Tuotevalikoimasta löytyvät tuotteet isojen ja pienien aurinkovoimaloiden rakentamiseen. Envertech mikroinvertteri

Lisätiedot

KONTION KOTI- MALLISTO. Kontio tekee kodin, joka tarjoaa aidon hirsitalon lämpöä ja nykyaikaista toimivuutta.

KONTION KOTI- MALLISTO. Kontio tekee kodin, joka tarjoaa aidon hirsitalon lämpöä ja nykyaikaista toimivuutta. KoKo2014 KONTION KOTI- MALLISTO Kontio tee kodin, joka tarjoaa aidon hiritalon lämpöä ja nykyaikaita toimivuutta. N KOTI HENKII VIIHTYISÄÄ TUNNELMAA. KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi Upeaa arkkitehtuuria

Lisätiedot

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO SISÄPEITTOANTENNIVERKKO RF-komponentit Antennikaapelointi Antennit Orbis Oy - Sisäpeittoantenniverkot, 2015 1 Järjestelmäkuvaus Combiner-toteutus Hybrid-toteutus 2G 2G Operaatttori 2 Virve Hybrid 3x3 tai

Lisätiedot

Luku 16 Markkinatasapaino

Luku 16 Markkinatasapaino 68 Luku 16 Markkinataaaino 16.1 Markkinataaainon määrity Tarkatelemme kilailulliia markkinoita kaikki talouenitäjät hinnanottajia kaikki määrittävät arhaat ratkaiuna uhteea makimihintoihin talouenitäjien

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

APS HIGH TECHNOLOGY CABLES & CONNECTIVITY SOLUTIONS

APS HIGH TECHNOLOGY CABLES & CONNECTIVITY SOLUTIONS APS HIGH TECHNOLOGY CABLES & CONNECTIVITY SOLUTIONS Tele & Data Tietoliikenneverkot Tietoverkkojärjestelmät Kuparikaapelit ja optiset kuitukaapelit OEM-valmistus 15 vuoden kokemus APS toimittaa standardi

Lisätiedot

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Operaattori DSL Kuitu Palvelukuvaus

Anvia Telecom Oy. Operaattori DSL Kuitu Palvelukuvaus eleoperaattoripalvelut Anvia elecom Oy Operaattori DSL uitu Voimassa alkaen toistaiseksi Anvia Operaattori DSL uitu 2(5) leistä Operaattori DSL uitu -liittymä sisältää ADSL/-liittymän, liitännän Anvian

Lisätiedot

UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN KAIKILTA OSIN.

UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN KAIKILTA OSIN. FA MILY SPACE Tunnuomaiet, kolmiulotteiet, pitkälle keulan ivuja myötäilevät ajovalot näyttävät uunnan. Myö ivupeileiä on valot, jotka toimivat uuntavilkkuina. UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN

Lisätiedot

VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN. Kakkoskodit

VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN. Kakkoskodit Kakkokodit Kakkokodit VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kakkokodit eitteeä: Lumo. 5 Io-lehtiaari. 6 Lehtiaari. 7 Io-kuuiaari. 8 Kuuiaari. 9 Kalla. 10-11 Uva. 12-13 Tuiku.

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL 75 95.9.59F 9.. yyppi 5 VAOX yyppi 5 Mallit: VAOX 75 VAOX 75 VK VAOX 95 VAOX 95 VK Huoneitokohtaieen ilanvaihtoon pien-, rivi- ja kerrotaloihin ulo-/poitoilanvaihto läöntalteenotolla Hyvä uodatu Siäänrakennettu

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

NaviTEK II. 0201 888 888 / www.blackbox.fi. Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen

NaviTEK II. 0201 888 888 / www.blackbox.fi. Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen Lisää tehokkuutta nopeuttamalla ja helpottamalla kaapelien asennustöitä ja verkkojen vianetsintää Lyhyemmät käyttökatkokset kentällä

Lisätiedot

Kontion KK2009. Kakkoskodit .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion KK2009. Kakkoskodit .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n Kakkokodit Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkokodia!.AT 37 KK2009 www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Hiri on kävä ja ekologinen materiaali,

Lisätiedot