KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO"

Transkriptio

1 KUITUKAAPELOINTI Valokuitutekniikkaa on käytetty puhelinyhteykiä jo vuoia en mahdollitamien pitkien välimatkojen takia. Vähitellen en käyttö on yleitynyt myö kiinteitön yleikaapeloinnia. Kuidun liääntynyt käyttö lähiverkkotekniikaa johtuu pääaiaa pidemmitä aavutettavita etäiyykitä ja uuremmata iirtokapaiteetita. Valokuitutekniikaa käytetään nykyiin kahta erilaita ignaalin lähetytapaa. Pitkillä matkoilla käytetään laerlähetintä ja ignaali välitetään ykimuotokuidua (SM). Lyhyemmillä etäiyykillä,mm. kiinteitön iällä, riittää LED-lähetin ja kuituna käytetään monimuotokuitua (MM). Uui edulliempi VCSEL-laer ijoituu ominaiuukiltaan näiden välimaatoon ja yleitynee voimakkaati lähivuoina 50/125 kuidun käytön yleitymien myötä. Yki- ja monimuotokuitu Yki- ja monimuotokuidut ovat rakenteeltaan erilaiia. Ratkaievin ero on kuidun ytimen halkaiija: ykimuotokuidun ytimen halkaiija on 8-10 mikrometriä ja monimuotokuidun 50 tai 62,5 mikrometriä. Tyypitä riippumatta kuidun ulkohalkaiija on ueimmiten 125 mikrometriä. Merkinnät 9/125, 50/125 ja 62,5/125 viittaavat ii uoraan kuidun rakenteeeen. Kuitu on päällytetty värilliellä pinnoitteella, joka ekä uojaa kuituja että helpottaa niiden tunnituta ueita kuituja iältävää kaapelia. Päällytetty kuitu on ulkohalkaiijaltaan 250 tai 900 mikrometriä. Kuidun tärkein mitattava optinen ominaiuu en tyypitä riippumatta on vaimennu. Vaimennu tarkoittaa kuidua etenevän valotehon pienenemitä matkan funktiona ja en ykikkönä käytetään db/km. Vaimennu on myö ainoa valokuidun parametri, johon aennukella voi vaikuttaa. KAAPELIRAKENTEET a on aman ulkovaipan alle yhditetty ueita kuituja. Kuituyhteyteen tarvitaan aina kaki kuitua, joten kuitujen lukumäärä kaapelia on aina parillinen, yleiimmin 2-24 kuitua. Hybridikaapelia on aman vaipan alla ykimuoto- ja monimuotokuituja. Kaapelia käytetään erilaiia rakenteita ja ulkovaippamateriaaleja käyttökohteeta riippuen. Rakenteen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat eim. kaapelin ijoitu rakennukea ja aennutapa. Suoraan maahan auraamalla aennettava kaapeli on rakenteeltaan huomattavati tukevampi kuin iätiloihin hyllylle aennettava kuitu. Kaapelin ulkovaipan rakenne vaikuttaa merkiteväti en hintaan, joten tarkoitukeen opivan kaapelin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Aluekaapeloinnia eli rakennuten välieä kaapeloinnia käytetään maatai kanavakaapelia ja runko- ja kerrokaapeloinnia iäaennukaapelia. Työaemakaapeloinnia käytetään kakikuituita laitekaapelia. KUITUKAAPELIVERKKO Luokat ja t Uuimmaa EN ja ISO tandardia on määritelty t ja kaapelointiluokat myö valokuidulle. Kategoriat OM-1, OM-2 ja OM-3 määrittelevät monimuotokuitujen ominaiuukia ja OS-1 ykimuotokuidun. Karkeati ykinkertaitaen voidaan anoa, että OM-1 -kuidut ovat yleenä tyyppiä 62,5/125 ja kategorioiden OM-2 ja OM-3 kuidut yleenä tyyppiä 50/ ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

2 Kaapelointiluokat ovat OF-300, OF-500 ja OF Ne määrittelevät kaapeloinnia käytettävän kanavapituuden. OF-300 -luokan kaapelointi tarkoittaa kaapelointia, jolla aavutetaan 300 m:n kanavapituu, OF-500 -luokan kaapeloinnilla 500 m:n jne. On huomattavaa, että kaapelointiluokka ei määrittele käytettävän kuidun a vaan e voidaan valita vapaati kunhan valittu kanavapituu aavutetaan. Kuitukaapeliverkko Valokuitua voidaan käyttää joko parikaapeliverkon runkoverkkona tai koko verkon tai verkon oa voidaan toteuttaa valokuidulla. Valokuidulla toteutetun verkon topologia on amanlainen kuin parikaapeliverkonkin. Kuitu runkoverkkona Runkoverkoa valokaapelilla yhditetään kuparikaapelilla toteutetut oaverkot. Oaverkkojen ritikytkentäpiteiiin aennetaan valokuitupaneelit, joihin päätetään runkokaapelina käytettävät valokaapelit. Valokuitupaneelia kuidut kytketään eri kuparialiverkot yhditävään aktiivilaitteeeen 2-kuituiella laitekuidulla. Standardinmukainen rakennuken runkokaapelin makimipituu on 500 m ja rakennuten välillä 1500 m. Nykyaikaiet kaapelit ja aktiivilaitteet mahdollitavat toin pidemmätkin yhteydet myö monimuotokuidulla. Ykimuotokuitua käytettäeä voidaan aktiivilaitteeta riippuen käyttää ueiden kilometrien pituiia yhteykiä. Kekitetty optinen kaapelointi Kokonaan valokuidulla toteutettu verkko rakentuu kuparikaapeloinnin tavoin tähtimäieti. Kaapelointi työpiteraialta ritikytkentäpaneeliin tehdään kuparikaapelin ijata kakikuituiella aennukaapelilla. Kytkentä paneelita aktiivilaitteeeen ja työpiteraialta työaeman kuituverkkokorttiin tehdään laitekuidulla. Laajemmaa verkoa tämä oaverkko liitetään runkoverkkoon yllämainitulla tavalla. Standardinmukainen liitin on SC. Muita käytöä olevia liittimiä ovat mm. USA:a yhtä yleinen ST ja jo vanhentunut FC. Uudempia liittimiä markkinoilla ovat mm. MT-RJ ja LC, joiden etuna on huomattavati pienempi koko. Yleenä kuidun päihin aennetaan aina uroliittimet ja liittimet liitetään toiiina kuituadapterin avulla, mutta MT-RJ -järjetelmä perutuu erilliiin uro- ja naaraliittimiin. Kaapelia jatkettaea mm. kaapelityyppiä vaihdettaea (eim. kanavakaapeli muutetaan iäaennukaapeliki) jatko voidaan tehdä hitaamalla kuitujen päät kiinni toiiina ja uojaamalla liito jatkoholkilla. Toinen tapa on liittää kuidut toiiina normaaliti liitin/adapteri -menetelmällä tai mekaaniella jatkoliittimellä (eim. Corelink). Liitokohta ijoitetaan jatkokoteloon. toimittaa määrämittaiet kaapelit myö valmiiki päätettyinä Jo valokaapeliin ei voida liittää liittimiä uoraan kuituun tai linjan pituutta on vaikea arvioida etukäteen, vedetään valokaapeli uoraan kelalta paikalleen ja katkaitaan opivan mittaieki. Kuitujen päät hitataan yleenä häntäkuituihin, joia liittimet ovat tehdatekoieti valmiiki liitettyinä. Hitau on kuitenkin uein kalliimpi vaihtoehto, koka e edellyttää erikoilaitteita. Tuotevalikoimaamme olevat valokaapelit mahdollitavat liittimien aentamien valmiiki kaapelin päihin jo ennen en aennuta työmaalla. Määrämittaiet valmiiki päätetyt valokaapelit voimme toimittaa ovittuna ajankohtana uoraan aennupaikalle. Liittimet on uojattu huolellieti, joten kaapeli on helpoti aennettavia paikalleen. Järjetämme myö räätälöityä koulututa kuitujen kytkemietä. Yleiimmät liitintyypit SC-liitin ST-liitin FC-liitin MT-RJ -liitin LC -liitin Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 27

3 VALOKAAPELI, MONIMUOTO NEXANS TB iä-/ulkoaennukaapeli LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u NEXANS TBW iä-/ulkoaennukaapeli LSZH Kategoria:,, JA Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark 28 ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

4 OPTRAL CDI iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x62,5/125 CDIR LSZH B-O / u x62,5/125 CDIR LSZH B-O / u x62,5/125 FLAT LSZH B-O / u x50/125 FLAT LSZH B-O / u x50/125 ZIP CORD LSZH x62,5/125 ZIP CORD LSZH x50/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u OPTRAL CDIR Breakout vahvitettu iä-/ulkoaennukaapeli LSZH OPTRAL FLAT vahvitettu laitekaapeli LSZH OPTRAL ZIP CORD laitekaapeli LSZH Netconnect ODC iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u OPTRAL CDI Hybridi iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x62,5/125+4x10/125 CDI / u +OS x62,5/125+12x10/125 CDI / u +OS 1 OPTRAL CDI LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL CDIR LSZH Kategoria:,, ja Rakenne tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, 2,5 mm välivaippa, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL FLAT LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, 3 mm välivaippa, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL ZIP CORD LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,väliaine, 3,5 mm LSZH ulkovaippa Kuidut: 2, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun Netconnect ODC LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-48, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun Toimituohjelmaamme kuuluvat myö Helkama Bica ja Draka NK Cable valokaapeli tuotteet. Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 29

5 VALOKUITUPANEELIT JA -RASIAT " Valokuitupaneelit 19" -kiinnitykillä varutettuun paneeliimme mahtuu enintään 24 kuitua. Paneelia on vakiona ovittimet ST-, SC-,LC- ja FC-adaptereille (kuitu adapterit eivät iälly paneeliin) numerointi, törmäyuoja ekä läpiviennit. Aennuytävällinen ja varmatoiminen paneeli kaikkiin kuitutarpeiiin Valokuitupaneeli, -FO/24 (SC,ST,FC, LC) Valokuitupaneeli, 1U 12x SC Dual Valokuitupaneeli, Nexan 12x SC Dual Valokuitukotelot: Koteloiamme on mahdolliuu tehdä kuidun päätö tai jatko. Pienemmää koteloa on tila 4:lle kuitupäätökelle ja 24:lle jatkokelle. Iompaan koteloon mahtuu 16 päätötä ja 36 jatkota. Koteloia on valmiina kieputualutat, numerointi, törmäyuojat ekä läpiviennit. Valokuituadapterit eivät iälly kotelon varutukeen (k. alla). Saatavana myö runaati muita kotelovaihtoehtoja ja malleja. Seinäraia valokuidulle: Valokuituraiaan voidaan päättää kuitukaapeli ja e iältää kieputualutan ekä ovittimet eri adaptereille. Valokuituadapterit eivät kuulu raian varutukeen (k. alla) Seinäraia valokuidulle kieputualutalla; SC,ST,FC,SC D Valokuituraia, vino 70 x 70 2 x SC VALOKUITUADAPTERIT Kuituadaptereita tarvitaan aina valokuitupaneeleia, -koteloia ja -raioia, kun päättyvä runkokuitu kytketään laitekaapeliin Kuitupääte/jatkokotelo, 4/24 (4xpääte/24xjatko ) Kuitupääte/jatkokotelo, 16/36 (16xpääte/36xjatko ) Valokuitupääkotelo, PK50 / SC Duble x Valokuitupääkotelo, PK-mini / 12 x SC Valokuitupääkotelo, PK100 / 12 x SC Valokuitupääkotelo, PK200 / 24 x SC Valokuitupääkotelo, PK200 / 24 x ST Valokuitupääkotelo, PK-mini / 12 x ST Valokuitupääkotelo, PK100 / 12 x ST ST (D-aukko ) SC Beige SC Beige SC Blue SC Blue SC-Duplex Beige SC-Duplex Blue LC-Duplex Beige LC-Duplex Blue Hybridiadapteri, SC-ST FC (D-aukko ) Kuitutyypp i MM/SM MM MM SM SM MM SM MM SM MM MM/SM SPARK SPARK SPARK SPARK 30 ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

6 NETCONNECT Netconnect tarjoaa täydellien valikoiman tuotteita optieen kaapelointiin, paneelit, modulit, häntäkuidut, liitokaapelit, kaapelit ja työkalut LIGHTCRIMP PLUS :n kehittämällä puritettavalla valokuituliitokella aadaan tehtyä helpoti yleiimmät kuituliitoket (SC, ST ja MTRJ). Sopii erinomaieti työmaakäyttöön, joa kevyiden mukana kuljetettavien työkalujen aniota liitoten tekeminen on entitä helpompaa, nopeampaa ja edulliempaa. Liittimien valmi tehdahionta takaa varman liitoken joka kerta. T uotekuvau no. LightCrimp Plu kuituliittimet aennetaan LightCrimp Plu työkalulla. SC- tai ST-liitin ja eri liitinmallit monimuotokuiduille 62,5/125 tai 50/125. k ategoria no. Valokuitu jatkoliitin, Corelink Corelink oveltuu kuidun mekaanieen jatkamieen ilman erityityökaluja oveltuu yki- ja monimuotokuidulle. T uotekuvau no LightCrimp Plu arja SC, ST, MT-R J LightCrimp Plu liitin SC 62,5/ LightCrimp Plu liitin ST 62,5/ LightCrimp Plu liitin SC 50/ LightCrimp Plu liitin SC 50/ LightCrimp Plu liitin ST 50/ LightCrimp Plu liitin SC 9/ Corelink kuitujatko (12 kpl) Corelink aennulev y Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 31

7 MT-RJ SYSTEM MT-RJ Modulit Uui pienikokoinen liitin, joka tuo aivan uuden ulottuvuuden luotettaviin kuituliitokiin pieneä kooa. Samaan tilaan mahtuu kakinkertainen määrä liitokia. MT-RJ-liitinmoduuli opii normaaliin vinoon einäraiaan ( , k. ivu 19). Järjetelmään löytyy niin hitattavat kuin mekaanieti päätettävät liitäntämoduulit. MT-RJ liitinmoduuli k ategoria no. MT-RJ Häntäkuidut k ategoria no Häntäkuitu MT-RJ modulilla 50/125x MT-RJ Paneelit MT-RJ -liitinmoduuleille on oma 19" kuitupaneeli, johon opii 24 kpl MT-RJliitinmoduuleita. MT-RJ -liittimien kana ei käytetä erilliiä adaptereita, vaan kuidut päätetään uoraan paneeliliittimeen omalla työkalullaan tai perinteieti hitaamalla. T uotekuvau no Valokuitupaneeli 19", 24 x MT-RJ -liittimille 1U MT-RJ Kytkentäkaapelit LSZH k ategoria no MT-RJ liitinmoduli, 50/125 MM-kuidull e MT-RJ liitinmoduli, 62,5/125 MM-kuidull e MT-RJ liitinmoduli, 50/125x Häntäkuitu MT-RJ modulilla 50/ Häntäkuitu MT-RJ modulilla 62,5/ Häntäkuitu MT-RJ modulilla 9/ MTRJ/MTRJ 62,5/125 2m MTRJ/MTRJ 50/125 2m MTRJ/MTRJ 62,5/125 3m MTRJ/SC duplex 62,5/125 10m MTRJ/SC duplex 62,5/125 1m MTRJ/SC duplex 62,5/125 2m MTRJ/SC duplex 50/125 2m MTRJ/SC duplex 9/125 2m MTRJ/SC duplex 62,5/125 3m MTRJ/ST duplex 62,5/125 1m MTRJ/ST duplex 62,5/125 2m MTRJ/ST duplex 50/125 2m MTRJ/ST duplex 62,5/125 3m ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

8 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapeleita käytetään työaema- tai ritikytkentäkaapelina. Yleiemmin käytetään monimuotokuituja (MM), mutta äärimmäitä tehokkuutta vaativia ovellukia myö ykimuotokuituja (SM). Monimuotokuidut ovat duplextyyppiiä, eli neljä liitintä ja tuplakaapeli, perukaapelit ovat 62,5/125 -kuiduta, aatavana myö 50/125 -kuitulaitekaapeleita. Saatavana myö muilla pituukilla ja liittimillä kuin alla mainituilla vakiokokoonpanoilla. Laitekaapelit SC-SC LSZH T uotekuvau k ateg. V alm SC-SC duplex 62,5/125 1m SC-SC duplex 50/125 1m SC-SC duplex 62,5/125 1m SC-SC duplex 50/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 50/125 1m SC-SC duplex 9/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 50/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 3m SC-SC duplex 50/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 4m SC-SC duplex 62,5/125 5m SC-SC duplex 50/125 5m SC-SC duplex 9/125 5m SC-SC duplex 62,5/125 5m SC-SC duplex 62,5/125 10m SC-SC duplex 62,5/125 10m LOO880A NEX NCS LOO881A0003 LOO881A LOO882A LOO883A LOO885A Laitekaapelit MTRJ LSZH T uotekuvau V alm MTRJ-MTRJ duplex 62,5/125 2m MTRJ-MTRJ duplex 50/125 2m MTRJ-SC duplex 62,5/125 1m MTRJ-SC duplex 62,5/125 2m MTRJ-SC duplex 50/125 2m MTRJ-SC duplex 62,5/125 10m MTRJ-SC duplex 62,5/125 5m LOO831A0001 LOO831A0000 LOO890A0025 LOO891A0037 LOO891A0030 LOO895A0014 LOO893A Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 33

9 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapelit ST-ST LSZH T uotekuvau k ateg. V alm ST-ST duplex 62,5/125 10m ST-ST duplex 62,5/125 10m ST-ST duplex 62,5/125 1m ST-ST duplex 50/125 1m ST-ST duplex 62,5/125 1m ST-ST duplex 50/125 2m ST-ST duplex 62,5/125 2m ST-ST duplex 9/125 2m ST-ST duplex 62,5/125 2m ST-ST duplex 50/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 5m ST-ST duplex 50/125 5m ST-ST duplex 62,5/125 5m LOO816A LOO810A K LOO811A LOO812A LOO813A0004 Laitekaapelit ST-SC LSZH T uotekuvau k ateg. V alm ST-SC duplex 62,5/125 10m ST-SC duplex 62,5/125 10m ST-SC duplex 50/125 1m ST-SC duplex 62,5/125 1m ST-SC duplex 62,5/125 2m ST-SC duplex 50/125 2m ST-SC duplex 9/125 2m ST-SC duplex 62,5/125 2m ST-SC duplex 62,5/125 3m ST-SC duplex 50/125 3m ST-SC duplex 62,5/125 3m ST-SC duplex 62,5/125 5m ST-SC duplex 62,5/125 5m ST-SC duplex 62,5/125 5m LOO895A ZZLW LOO811A001 9 LOO811A LOO893A ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

10 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapelit LC-LC/SC/ST LSZH T uotekuvau k ateg. V almit LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 3m LC-LC duplex 62,5/125 5m LC-SC duplex 62,5/125 10m LC-SC duplex 50/125 2m LC-SC duplex 9/125 2m LC-SC duplex 62,5/125 2m LC-SC duplex 62,5/125 2m LC-SC duplex 50/125 3m LC-SC duplex 62,5/125 3m LC-SC 9/125 5m LC-SC duplex 50/125 5m LC-SC duplex 62,5/125 5m LC-ST duplex 62,5/125 2m BX0250HF LOO871A0005 LOO872A0001 LOO873A0001 LOO895A K LOO891A LOO892A LOO893A HÄNTÄKUIDUT Häntäkuituja käytetään hitattavia kuitupaneeleia. Häntäkuitu on kiinteäpäällyteinen kuitu. T uotekuvau K ateg. V alm LC-liittimellä 62,5/125 2m LC-liittimellä 62,5/125 2m LC-liittimellä 9/125 2m SC-liittimellä 62,5/125 1,5m TB SC-liittimellä 62,5/125 1,5m SC-liittimellä 50/125 1,5m SC-liittimellä 1,5m APC SC-liittimellä 62,5/125 2m SC-liittimellä 9/125 2m SC-liittimellä 2m TB SC-liittimellä 1,5m ST-liittimellä 62,5/125 1,5m TB ST-liittimellä 62,5/125 2m ,5G NEX NCS NEX NCS NEX NCS NEX NCS Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 35

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 Koaksiaalikaapeli Paksu ethernet, 10Base5 o Noin 10mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä RG-8 o Maksimipituus 500m Ohut ethernet, 10Base2 o Noin 6 mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä

Lisätiedot

OPTISET LIITYNTÄVERKOT V2. 1/2006 V2 julkaistu 26.2.2009

OPTISET LIITYNTÄVERKOT V2. 1/2006 V2 julkaistu 26.2.2009 OPTISET LIITYNTÄVERKOT V2 1/2006 V2 julkaistu 26.2.2009 Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Valokaapelityöryhmä Asiakirjan nimi 1/2006 Työryhmäraportti Optiset liityntäverkot v2 KUVAILULEHTI Asiakirjan

Lisätiedot

Palveluksessasi ihminen, ole hyvä.

Palveluksessasi ihminen, ole hyvä. Valokuitutuotteet Palveluksessasi ihminen, ole hyvä. Tämän luettelon jokaiseen laitteeseen, komponenttiin tai kokonaisratkaisuun kuuluu kaupanpäälle asiantunteva palvelu. Oli kyse sitten teknisestä ominaisuudesta,

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 2. LÄHIVERKKO 5 2.1 Mikä on lähiverkko? 5 2.2 Lähiverkon muodot eli topologiat 6 2.3 Protokollat 7 2.3.1 OSI-viitemalli 8 2.3.2

Lisätiedot

TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKK VERKKO-OP OPAS SISÄLLYSLUETTELO OPPAAN TARKOITUS... 1 1 JOHDANTO... 1 2 KÄSITTEITÄ JA

Lisätiedot

Käyttöohje Verio maalikuu 25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule

Lisätiedot

Savon Kuitu rakentaa valokuituliittymän kiinteistöösi toimintakuntoon asennettuna! Valokuitu avaa oven tulevaisuuden palveluille!

Savon Kuitu rakentaa valokuituliittymän kiinteistöösi toimintakuntoon asennettuna! Valokuitu avaa oven tulevaisuuden palveluille! Savon Kuitu rakentaa valokuituliittymän kiinteistöösi toimintakuntoon asennettuna! Valokuitu avaa oven tulevaisuuden palveluille! Savon Kuituverkko Oy on maakunnallinen verkkoyhtiö, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

KUITU KOTIIN tietopaketti

KUITU KOTIIN tietopaketti KUITU KOTIIN tietopaketti Suupohjan seutuverkko (SSV) tuo tilaajalle valokuidun kotiin asti ja ylläpitää kuituverkon toimivuutta. SSV ei toimita internetyhteyttä kuidun kautta. Yhteyden toimivuudesta vastaa

Lisätiedot

AVOIN KUITUVERKKO. Pirkanmaan alueen esiselvityshanke. Tytti Soininen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot

AVOIN KUITUVERKKO. Pirkanmaan alueen esiselvityshanke. Tytti Soininen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot AVOIN KUITUVERKKO Pirkanmaan alueen esiselvityshanke Tytti Soininen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI H. Honkanen KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Määritelmiä Bittivirhesuhde ( BER ) Ilmaisee virheellisten bittien määrän koko bittimäärän suhteen Kanava Yleiskaapelointijärjestelmän

Lisätiedot

KOTI 350,- OVIA & IKKUNOITA halvalla ja heti mukaan! Paljon uusia eriä! Rakentaminen alkaa maaperätutkimuksella. Aurinko auttaa talon lämmityksessä

KOTI 350,- OVIA & IKKUNOITA halvalla ja heti mukaan! Paljon uusia eriä! Rakentaminen alkaa maaperätutkimuksella. Aurinko auttaa talon lämmityksessä KOTI Rakentaminen alkaa maaperätutkimukella Sivu 2 Aurinko auttaa talon lämmitykeä Sivu 4 Koteat tilat vaativat ammattilaien apua Sivu 6 7 Markiii pitää helteen ulkona Sivu 8 Hämeenlinnaa 28.-29.4.2012

Lisätiedot

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi Maino 26.4.2014 vko 17 ilmoituliite Heikki Kelloalo Pyydä tarjou! Rakennupeltityöt Veikourut Alatulot Tikkaat Lumieteet Piipunpellityket aennettuna 0500-557 178 Teerikuja 1, Kannu Metalliromun oto Kaapeli-

Lisätiedot

Verkkojen rakentaminen. Lähiverkkojen rakentaminen

Verkkojen rakentaminen. Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen 6 Verkkojen rakentaminen TIETOSÄHKÖ OY Ahertajankatu 2, 04440 Järvenpää puh. (09) 292 5020 e-mail: sales@tietosahko.fi www.tietosahko.fi 41 YLEISKAAPELOINTI - RAKENNE 6.1 Tämän

Lisätiedot

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa!

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa! KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkokodia! VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN LISÄÄ KAKKOS- KOTEJA LÖYDÄT KONTIO.FI SUUNNITELTU YMPÄRIVUOTISEEN ASUMISEEN Kontion

Lisätiedot

R&M Freenet. enemmän, kuin tavallinen kaapelointijärjestelmä. Suojattu Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

R&M Freenet. enemmän, kuin tavallinen kaapelointijärjestelmä. Suojattu Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu R&M Freenet enemmän, kuin tavallinen kaapelointijärjestelmä Suojattu Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia marrakuu Na p i p i kk e d e V S NR. 4/2007 t u j on 44.VSK PAINOS 700 KPL 8. ut 8 1. a 0 o t 2. t aa i n m n e u t t n a i d d h a Qu npu id h en 7 1. oa Pa i hk 0 1. 07 SISSIKONTAKTIT www.tadiniit.fi

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2011. Draka ja Prysmian muodostavat maailman johtavan kaapeliyrityksen. Asennustarvikkeiden on säästettävä aikaa ja vaivaa

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2011. Draka ja Prysmian muodostavat maailman johtavan kaapeliyrityksen. Asennustarvikkeiden on säästettävä aikaa ja vaivaa Asiakaslehti nro 1 2011 Draka ja Prysmian muodostavat maailman johtavan kaapeliyrityksen Asennustarvikkeiden on säästettävä aikaa ja vaivaa Uusi DrakaHybrid poistaa kuituhitsaukset kokonaan CERN aikoo

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

COLOR TELEVISION. Fine Arts LED

COLOR TELEVISION. Fine Arts LED COLOR TELEVISION Fine Art LED da no fi v SISÄLTÖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ASETUKSET JA TURVALLISUUS 6 YLEISTIETOJA

Lisätiedot

Marraskuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Tässä numerossa mm.:

Marraskuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! Tässä numerossa mm.: Tässä numerossa mm.: Harvia Kivi -sähkökiuas pala luonnon alkuvoimaa s. 3 Safir lasinen lämmitin Glen Dimplex Nordic s. 4 Defa ExpressLine -valaisinsarja tuo lisää vaihtoehtoja urakoitsijalle s. 11 Mielenkiintoisia

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN KAIKILTA OSIN.

UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN KAIKILTA OSIN. FA MILY SPACE Tunnuomaiet, kolmiulotteiet, pitkälle keulan ivuja myötäilevät ajovalot näyttävät uunnan. Myö ivupeileiä on valot, jotka toimivat uuntavilkkuina. UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN

Lisätiedot

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi.

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi. MAMA2012 N MAISEMA- HUVILAT Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. N MAISEMAHUVILAT TUOVAT LUONNON LÄHELLESI SISÄLTÖ AALTO S. 6 SAARISTO S. 7 SAIMAA S. 8 KAJO-MALLISTO

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

TIETOSÄHKÖ OY. Dataverkon tarvikkeet. Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit

TIETOSÄHKÖ OY. Dataverkon tarvikkeet. Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit TIETOSÄHKÖ OY Dataverkon tarvikkeet Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit 1 2 TIETOSÄHKÖ OY Cat6-liitinmoduulit Tuotenumero SSTL-koodi Tuote CAT6UTPS 72 752 88 Cat6 suojaamaton,

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot