KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO"

Transkriptio

1 KUITUKAAPELOINTI Valokuitutekniikkaa on käytetty puhelinyhteykiä jo vuoia en mahdollitamien pitkien välimatkojen takia. Vähitellen en käyttö on yleitynyt myö kiinteitön yleikaapeloinnia. Kuidun liääntynyt käyttö lähiverkkotekniikaa johtuu pääaiaa pidemmitä aavutettavita etäiyykitä ja uuremmata iirtokapaiteetita. Valokuitutekniikaa käytetään nykyiin kahta erilaita ignaalin lähetytapaa. Pitkillä matkoilla käytetään laerlähetintä ja ignaali välitetään ykimuotokuidua (SM). Lyhyemmillä etäiyykillä,mm. kiinteitön iällä, riittää LED-lähetin ja kuituna käytetään monimuotokuitua (MM). Uui edulliempi VCSEL-laer ijoituu ominaiuukiltaan näiden välimaatoon ja yleitynee voimakkaati lähivuoina 50/125 kuidun käytön yleitymien myötä. Yki- ja monimuotokuitu Yki- ja monimuotokuidut ovat rakenteeltaan erilaiia. Ratkaievin ero on kuidun ytimen halkaiija: ykimuotokuidun ytimen halkaiija on 8-10 mikrometriä ja monimuotokuidun 50 tai 62,5 mikrometriä. Tyypitä riippumatta kuidun ulkohalkaiija on ueimmiten 125 mikrometriä. Merkinnät 9/125, 50/125 ja 62,5/125 viittaavat ii uoraan kuidun rakenteeeen. Kuitu on päällytetty värilliellä pinnoitteella, joka ekä uojaa kuituja että helpottaa niiden tunnituta ueita kuituja iältävää kaapelia. Päällytetty kuitu on ulkohalkaiijaltaan 250 tai 900 mikrometriä. Kuidun tärkein mitattava optinen ominaiuu en tyypitä riippumatta on vaimennu. Vaimennu tarkoittaa kuidua etenevän valotehon pienenemitä matkan funktiona ja en ykikkönä käytetään db/km. Vaimennu on myö ainoa valokuidun parametri, johon aennukella voi vaikuttaa. KAAPELIRAKENTEET a on aman ulkovaipan alle yhditetty ueita kuituja. Kuituyhteyteen tarvitaan aina kaki kuitua, joten kuitujen lukumäärä kaapelia on aina parillinen, yleiimmin 2-24 kuitua. Hybridikaapelia on aman vaipan alla ykimuoto- ja monimuotokuituja. Kaapelia käytetään erilaiia rakenteita ja ulkovaippamateriaaleja käyttökohteeta riippuen. Rakenteen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat eim. kaapelin ijoitu rakennukea ja aennutapa. Suoraan maahan auraamalla aennettava kaapeli on rakenteeltaan huomattavati tukevampi kuin iätiloihin hyllylle aennettava kuitu. Kaapelin ulkovaipan rakenne vaikuttaa merkiteväti en hintaan, joten tarkoitukeen opivan kaapelin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Aluekaapeloinnia eli rakennuten välieä kaapeloinnia käytetään maatai kanavakaapelia ja runko- ja kerrokaapeloinnia iäaennukaapelia. Työaemakaapeloinnia käytetään kakikuituita laitekaapelia. KUITUKAAPELIVERKKO Luokat ja t Uuimmaa EN ja ISO tandardia on määritelty t ja kaapelointiluokat myö valokuidulle. Kategoriat OM-1, OM-2 ja OM-3 määrittelevät monimuotokuitujen ominaiuukia ja OS-1 ykimuotokuidun. Karkeati ykinkertaitaen voidaan anoa, että OM-1 -kuidut ovat yleenä tyyppiä 62,5/125 ja kategorioiden OM-2 ja OM-3 kuidut yleenä tyyppiä 50/ ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

2 Kaapelointiluokat ovat OF-300, OF-500 ja OF Ne määrittelevät kaapeloinnia käytettävän kanavapituuden. OF-300 -luokan kaapelointi tarkoittaa kaapelointia, jolla aavutetaan 300 m:n kanavapituu, OF-500 -luokan kaapeloinnilla 500 m:n jne. On huomattavaa, että kaapelointiluokka ei määrittele käytettävän kuidun a vaan e voidaan valita vapaati kunhan valittu kanavapituu aavutetaan. Kuitukaapeliverkko Valokuitua voidaan käyttää joko parikaapeliverkon runkoverkkona tai koko verkon tai verkon oa voidaan toteuttaa valokuidulla. Valokuidulla toteutetun verkon topologia on amanlainen kuin parikaapeliverkonkin. Kuitu runkoverkkona Runkoverkoa valokaapelilla yhditetään kuparikaapelilla toteutetut oaverkot. Oaverkkojen ritikytkentäpiteiiin aennetaan valokuitupaneelit, joihin päätetään runkokaapelina käytettävät valokaapelit. Valokuitupaneelia kuidut kytketään eri kuparialiverkot yhditävään aktiivilaitteeeen 2-kuituiella laitekuidulla. Standardinmukainen rakennuken runkokaapelin makimipituu on 500 m ja rakennuten välillä 1500 m. Nykyaikaiet kaapelit ja aktiivilaitteet mahdollitavat toin pidemmätkin yhteydet myö monimuotokuidulla. Ykimuotokuitua käytettäeä voidaan aktiivilaitteeta riippuen käyttää ueiden kilometrien pituiia yhteykiä. Kekitetty optinen kaapelointi Kokonaan valokuidulla toteutettu verkko rakentuu kuparikaapeloinnin tavoin tähtimäieti. Kaapelointi työpiteraialta ritikytkentäpaneeliin tehdään kuparikaapelin ijata kakikuituiella aennukaapelilla. Kytkentä paneelita aktiivilaitteeeen ja työpiteraialta työaeman kuituverkkokorttiin tehdään laitekuidulla. Laajemmaa verkoa tämä oaverkko liitetään runkoverkkoon yllämainitulla tavalla. Standardinmukainen liitin on SC. Muita käytöä olevia liittimiä ovat mm. USA:a yhtä yleinen ST ja jo vanhentunut FC. Uudempia liittimiä markkinoilla ovat mm. MT-RJ ja LC, joiden etuna on huomattavati pienempi koko. Yleenä kuidun päihin aennetaan aina uroliittimet ja liittimet liitetään toiiina kuituadapterin avulla, mutta MT-RJ -järjetelmä perutuu erilliiin uro- ja naaraliittimiin. Kaapelia jatkettaea mm. kaapelityyppiä vaihdettaea (eim. kanavakaapeli muutetaan iäaennukaapeliki) jatko voidaan tehdä hitaamalla kuitujen päät kiinni toiiina ja uojaamalla liito jatkoholkilla. Toinen tapa on liittää kuidut toiiina normaaliti liitin/adapteri -menetelmällä tai mekaaniella jatkoliittimellä (eim. Corelink). Liitokohta ijoitetaan jatkokoteloon. toimittaa määrämittaiet kaapelit myö valmiiki päätettyinä Jo valokaapeliin ei voida liittää liittimiä uoraan kuituun tai linjan pituutta on vaikea arvioida etukäteen, vedetään valokaapeli uoraan kelalta paikalleen ja katkaitaan opivan mittaieki. Kuitujen päät hitataan yleenä häntäkuituihin, joia liittimet ovat tehdatekoieti valmiiki liitettyinä. Hitau on kuitenkin uein kalliimpi vaihtoehto, koka e edellyttää erikoilaitteita. Tuotevalikoimaamme olevat valokaapelit mahdollitavat liittimien aentamien valmiiki kaapelin päihin jo ennen en aennuta työmaalla. Määrämittaiet valmiiki päätetyt valokaapelit voimme toimittaa ovittuna ajankohtana uoraan aennupaikalle. Liittimet on uojattu huolellieti, joten kaapeli on helpoti aennettavia paikalleen. Järjetämme myö räätälöityä koulututa kuitujen kytkemietä. Yleiimmät liitintyypit SC-liitin ST-liitin FC-liitin MT-RJ -liitin LC -liitin Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 27

3 VALOKAAPELI, MONIMUOTO NEXANS TB iä-/ulkoaennukaapeli LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x62,5/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u x50/125 TB LSZH / u NEXANS TBW iä-/ulkoaennukaapeli LSZH Kategoria:,, JA Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x62,5/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x50/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark x10/125 TBW LSZH LANmark 28 ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

4 OPTRAL CDI iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x62,5/125 CDIR LSZH B-O / u x62,5/125 CDIR LSZH B-O / u x62,5/125 FLAT LSZH B-O / u x50/125 FLAT LSZH B-O / u x50/125 ZIP CORD LSZH x62,5/125 ZIP CORD LSZH x50/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x62,5/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u x10/125 CDI LSZH / u OPTRAL CDIR Breakout vahvitettu iä-/ulkoaennukaapeli LSZH OPTRAL FLAT vahvitettu laitekaapeli LSZH OPTRAL ZIP CORD laitekaapeli LSZH Netconnect ODC iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u x50/125 ODC LSZH / u OPTRAL CDI Hybridi iä-/ulkoaennukaapeli LSZH x62,5/125+4x10/125 CDI / u +OS x62,5/125+12x10/125 CDI / u +OS 1 OPTRAL CDI LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL CDIR LSZH Kategoria:,, ja Rakenne tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, 2,5 mm välivaippa, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-24, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL FLAT LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, 3 mm välivaippa, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun OPTRAL ZIP CORD LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,väliaine, 3,5 mm LSZH ulkovaippa Kuidut: 2, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun Netconnect ODC LSZH Kategoria:,, ja Rakenne: tiukka toiiopäällyte 900µm,vahvike, LSZH ulkovaippa Kuidut: 2-48, liittimet kytkettäviä uoraan kuituun Toimituohjelmaamme kuuluvat myö Helkama Bica ja Draka NK Cable valokaapeli tuotteet. Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 29

5 VALOKUITUPANEELIT JA -RASIAT " Valokuitupaneelit 19" -kiinnitykillä varutettuun paneeliimme mahtuu enintään 24 kuitua. Paneelia on vakiona ovittimet ST-, SC-,LC- ja FC-adaptereille (kuitu adapterit eivät iälly paneeliin) numerointi, törmäyuoja ekä läpiviennit. Aennuytävällinen ja varmatoiminen paneeli kaikkiin kuitutarpeiiin Valokuitupaneeli, -FO/24 (SC,ST,FC, LC) Valokuitupaneeli, 1U 12x SC Dual Valokuitupaneeli, Nexan 12x SC Dual Valokuitukotelot: Koteloiamme on mahdolliuu tehdä kuidun päätö tai jatko. Pienemmää koteloa on tila 4:lle kuitupäätökelle ja 24:lle jatkokelle. Iompaan koteloon mahtuu 16 päätötä ja 36 jatkota. Koteloia on valmiina kieputualutat, numerointi, törmäyuojat ekä läpiviennit. Valokuituadapterit eivät iälly kotelon varutukeen (k. alla). Saatavana myö runaati muita kotelovaihtoehtoja ja malleja. Seinäraia valokuidulle: Valokuituraiaan voidaan päättää kuitukaapeli ja e iältää kieputualutan ekä ovittimet eri adaptereille. Valokuituadapterit eivät kuulu raian varutukeen (k. alla) Seinäraia valokuidulle kieputualutalla; SC,ST,FC,SC D Valokuituraia, vino 70 x 70 2 x SC VALOKUITUADAPTERIT Kuituadaptereita tarvitaan aina valokuitupaneeleia, -koteloia ja -raioia, kun päättyvä runkokuitu kytketään laitekaapeliin Kuitupääte/jatkokotelo, 4/24 (4xpääte/24xjatko ) Kuitupääte/jatkokotelo, 16/36 (16xpääte/36xjatko ) Valokuitupääkotelo, PK50 / SC Duble x Valokuitupääkotelo, PK-mini / 12 x SC Valokuitupääkotelo, PK100 / 12 x SC Valokuitupääkotelo, PK200 / 24 x SC Valokuitupääkotelo, PK200 / 24 x ST Valokuitupääkotelo, PK-mini / 12 x ST Valokuitupääkotelo, PK100 / 12 x ST ST (D-aukko ) SC Beige SC Beige SC Blue SC Blue SC-Duplex Beige SC-Duplex Blue LC-Duplex Beige LC-Duplex Blue Hybridiadapteri, SC-ST FC (D-aukko ) Kuitutyypp i MM/SM MM MM SM SM MM SM MM SM MM MM/SM SPARK SPARK SPARK SPARK 30 ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

6 NETCONNECT Netconnect tarjoaa täydellien valikoiman tuotteita optieen kaapelointiin, paneelit, modulit, häntäkuidut, liitokaapelit, kaapelit ja työkalut LIGHTCRIMP PLUS :n kehittämällä puritettavalla valokuituliitokella aadaan tehtyä helpoti yleiimmät kuituliitoket (SC, ST ja MTRJ). Sopii erinomaieti työmaakäyttöön, joa kevyiden mukana kuljetettavien työkalujen aniota liitoten tekeminen on entitä helpompaa, nopeampaa ja edulliempaa. Liittimien valmi tehdahionta takaa varman liitoken joka kerta. T uotekuvau no. LightCrimp Plu kuituliittimet aennetaan LightCrimp Plu työkalulla. SC- tai ST-liitin ja eri liitinmallit monimuotokuiduille 62,5/125 tai 50/125. k ategoria no. Valokuitu jatkoliitin, Corelink Corelink oveltuu kuidun mekaanieen jatkamieen ilman erityityökaluja oveltuu yki- ja monimuotokuidulle. T uotekuvau no LightCrimp Plu arja SC, ST, MT-R J LightCrimp Plu liitin SC 62,5/ LightCrimp Plu liitin ST 62,5/ LightCrimp Plu liitin SC 50/ LightCrimp Plu liitin SC 50/ LightCrimp Plu liitin ST 50/ LightCrimp Plu liitin SC 9/ Corelink kuitujatko (12 kpl) Corelink aennulev y Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 31

7 MT-RJ SYSTEM MT-RJ Modulit Uui pienikokoinen liitin, joka tuo aivan uuden ulottuvuuden luotettaviin kuituliitokiin pieneä kooa. Samaan tilaan mahtuu kakinkertainen määrä liitokia. MT-RJ-liitinmoduuli opii normaaliin vinoon einäraiaan ( , k. ivu 19). Järjetelmään löytyy niin hitattavat kuin mekaanieti päätettävät liitäntämoduulit. MT-RJ liitinmoduuli k ategoria no. MT-RJ Häntäkuidut k ategoria no Häntäkuitu MT-RJ modulilla 50/125x MT-RJ Paneelit MT-RJ -liitinmoduuleille on oma 19" kuitupaneeli, johon opii 24 kpl MT-RJliitinmoduuleita. MT-RJ -liittimien kana ei käytetä erilliiä adaptereita, vaan kuidut päätetään uoraan paneeliliittimeen omalla työkalullaan tai perinteieti hitaamalla. T uotekuvau no Valokuitupaneeli 19", 24 x MT-RJ -liittimille 1U MT-RJ Kytkentäkaapelit LSZH k ategoria no MT-RJ liitinmoduli, 50/125 MM-kuidull e MT-RJ liitinmoduli, 62,5/125 MM-kuidull e MT-RJ liitinmoduli, 50/125x Häntäkuitu MT-RJ modulilla 50/ Häntäkuitu MT-RJ modulilla 62,5/ Häntäkuitu MT-RJ modulilla 9/ MTRJ/MTRJ 62,5/125 2m MTRJ/MTRJ 50/125 2m MTRJ/MTRJ 62,5/125 3m MTRJ/SC duplex 62,5/125 10m MTRJ/SC duplex 62,5/125 1m MTRJ/SC duplex 62,5/125 2m MTRJ/SC duplex 50/125 2m MTRJ/SC duplex 9/125 2m MTRJ/SC duplex 62,5/125 3m MTRJ/ST duplex 62,5/125 1m MTRJ/ST duplex 62,5/125 2m MTRJ/ST duplex 50/125 2m MTRJ/ST duplex 62,5/125 3m ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

8 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapeleita käytetään työaema- tai ritikytkentäkaapelina. Yleiemmin käytetään monimuotokuituja (MM), mutta äärimmäitä tehokkuutta vaativia ovellukia myö ykimuotokuituja (SM). Monimuotokuidut ovat duplextyyppiiä, eli neljä liitintä ja tuplakaapeli, perukaapelit ovat 62,5/125 -kuiduta, aatavana myö 50/125 -kuitulaitekaapeleita. Saatavana myö muilla pituukilla ja liittimillä kuin alla mainituilla vakiokokoonpanoilla. Laitekaapelit SC-SC LSZH T uotekuvau k ateg. V alm SC-SC duplex 62,5/125 1m SC-SC duplex 50/125 1m SC-SC duplex 62,5/125 1m SC-SC duplex 50/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 50/125 1m SC-SC duplex 9/125 2m SC-SC duplex 62,5/125 2m SC-SC duplex 50/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 3m SC-SC duplex 50/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 3m SC-SC duplex 62,5/125 4m SC-SC duplex 62,5/125 5m SC-SC duplex 50/125 5m SC-SC duplex 9/125 5m SC-SC duplex 62,5/125 5m SC-SC duplex 62,5/125 10m SC-SC duplex 62,5/125 10m LOO880A NEX NCS LOO881A0003 LOO881A LOO882A LOO883A LOO885A Laitekaapelit MTRJ LSZH T uotekuvau V alm MTRJ-MTRJ duplex 62,5/125 2m MTRJ-MTRJ duplex 50/125 2m MTRJ-SC duplex 62,5/125 1m MTRJ-SC duplex 62,5/125 2m MTRJ-SC duplex 50/125 2m MTRJ-SC duplex 62,5/125 10m MTRJ-SC duplex 62,5/125 5m LOO831A0001 LOO831A0000 LOO890A0025 LOO891A0037 LOO891A0030 LOO895A0014 LOO893A Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 33

9 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapelit ST-ST LSZH T uotekuvau k ateg. V alm ST-ST duplex 62,5/125 10m ST-ST duplex 62,5/125 10m ST-ST duplex 62,5/125 1m ST-ST duplex 50/125 1m ST-ST duplex 62,5/125 1m ST-ST duplex 50/125 2m ST-ST duplex 62,5/125 2m ST-ST duplex 9/125 2m ST-ST duplex 62,5/125 2m ST-ST duplex 50/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 3m ST-ST duplex 62,5/125 5m ST-ST duplex 50/125 5m ST-ST duplex 62,5/125 5m LOO816A LOO810A K LOO811A LOO812A LOO813A0004 Laitekaapelit ST-SC LSZH T uotekuvau k ateg. V alm ST-SC duplex 62,5/125 10m ST-SC duplex 62,5/125 10m ST-SC duplex 50/125 1m ST-SC duplex 62,5/125 1m ST-SC duplex 62,5/125 2m ST-SC duplex 50/125 2m ST-SC duplex 9/125 2m ST-SC duplex 62,5/125 2m ST-SC duplex 62,5/125 3m ST-SC duplex 50/125 3m ST-SC duplex 62,5/125 3m ST-SC duplex 62,5/125 5m ST-SC duplex 62,5/125 5m ST-SC duplex 62,5/125 5m LOO895A ZZLW LOO811A001 9 LOO811A LOO893A ivu Tietoverkkotuotteet Tampereen Sähköpalvelu Oy

10 KUITULAITEKAAPELI Laitekaapelit LC-LC/SC/ST LSZH T uotekuvau k ateg. V almit LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 2m LC-LC duplex 62,5/125 3m LC-LC duplex 62,5/125 5m LC-SC duplex 62,5/125 10m LC-SC duplex 50/125 2m LC-SC duplex 9/125 2m LC-SC duplex 62,5/125 2m LC-SC duplex 62,5/125 2m LC-SC duplex 50/125 3m LC-SC duplex 62,5/125 3m LC-SC 9/125 5m LC-SC duplex 50/125 5m LC-SC duplex 62,5/125 5m LC-ST duplex 62,5/125 2m BX0250HF LOO871A0005 LOO872A0001 LOO873A0001 LOO895A K LOO891A LOO892A LOO893A HÄNTÄKUIDUT Häntäkuituja käytetään hitattavia kuitupaneeleia. Häntäkuitu on kiinteäpäällyteinen kuitu. T uotekuvau K ateg. V alm LC-liittimellä 62,5/125 2m LC-liittimellä 62,5/125 2m LC-liittimellä 9/125 2m SC-liittimellä 62,5/125 1,5m TB SC-liittimellä 62,5/125 1,5m SC-liittimellä 50/125 1,5m SC-liittimellä 1,5m APC SC-liittimellä 62,5/125 2m SC-liittimellä 9/125 2m SC-liittimellä 2m TB SC-liittimellä 1,5m ST-liittimellä 62,5/125 1,5m TB ST-liittimellä 62,5/125 2m ,5G NEX NCS NEX NCS NEX NCS NEX NCS Tampereen Sähköpalvelu Oy Tietoverkkotuotteet ivu 35

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2016 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi.

Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Nylund Kotiverkko Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 7 020 MASALA Vaihde (myynti) puh. 010 217 000 asiakaspalvelu@nylund.fi

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

kaapelointijärjestelmä

kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti)

Lisätiedot

VALOKUITUTUOTTEET. APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX. Orbis Oy - Valokuitutuotteet

VALOKUITUTUOTTEET. APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX. Orbis Oy - Valokuitutuotteet VALOKUITUTUOTTEET APC- ja UPC-hionta Yksi- ja monimuoto FttH ja FttX Orbis Oy - Valokuitutuotteet 2016 1 Päätepaneelit Valokuituverkko jaetaan kiinteistöjakamosta huoneisto- ja kerrosjakamoihin päätepanee

Lisätiedot

Dataverkon tarvikkeet

Dataverkon tarvikkeet Dataverkon tarvikkeet 1 Laitekaapelit, asennuskaapelit, liittimet, paneelit, rasiat, kaapit, työkalut Cat6-liitinmoduulit Tuotenumero SSTL-koodi Tuote CAT6UTP 72 752 88 Cat6 suojaamaton, kytkettävissä

Lisätiedot

Pientalon esimerkkikokoonpano

Pientalon esimerkkikokoonpano Pientalon esimerkkikokoonpano. Työpisterasia xrj, 7 0. Parikaapeli CAT U/UTP 0 70 0. Kotijakamo 00 x 00 x 90 7 00 9 - Laitekaapeli CAT U/UTP 0,m 7 0 - Optinen päätekotelo 7 08 00 - Adapteri LC-APC/quad

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti) puh. 010 217 0300 asiakaspalvelu@nylund.fi www.nylund.fi

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

Tapio Härkönen OPTISET LIITYNTÄVERKOT

Tapio Härkönen OPTISET LIITYNTÄVERKOT Tapio Härkönen OPTISET LIITYNTÄVERKOT OPTISET LIITYNTÄVERKOT Tapio Härkönen Opinnäytetyö Kevät 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valokuitutuotteet. Laitekuidut, häntäkuidut, paneelit, päätekotelot, asennuskaapelit jne.

Valokuitutuotteet. Laitekuidut, häntäkuidut, paneelit, päätekotelot, asennuskaapelit jne. Valokuitutuotteet Laitekuidut, häntäkuidut, paneelit, päätekotelot, asennuskaapelit jne. 1 Hitsattavat häntäkuidut Häntäkuituja käytetään kanava- ja runkokaapeleiden päättämiseen. Niissä on liitin vain

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

NaviTEK II. 0201 888 888 / www.blackbox.fi. Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen

NaviTEK II. 0201 888 888 / www.blackbox.fi. Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen Säästää rahaa yksi monitoimilaite kupari- ja kuituverkkojen testaamiseen Lisää tehokkuutta nopeuttamalla ja helpottamalla kaapelien asennustöitä ja verkkojen vianetsintää Lyhyemmät käyttökatkokset kentällä

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

NOKIAN KESÄRENKAAT

NOKIAN KESÄRENKAAT NOKIAN KESÄRENKAAT 1.3.2016 UUSI MUUTOS Päivitetty 16.2.2016 alv 0 % alv 24 % Koodi Nokian Hakka Black (kesärenkaat) 205/50 R 16 91 W XL Nokian Hakka Black 230 285,20 T428470 225/50 R 16 96 W XL Nokian

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi UUDISTETTU SISÄVERKKO- MÄÄRÄYS 65B / 2016M Asuinkiinteistöjen kattava sisäverkko Uudistettu sisäverkkomääräys 65B/2016M määrittelee kattavan ja monipuolisen kaapeloinnin asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL 75 95.9.59F 9.. yyppi 5 VAOX yyppi 5 Mallit: VAOX 75 VAOX 75 VK VAOX 95 VAOX 95 VK Huoneitokohtaieen ilanvaihtoon pien-, rivi- ja kerrotaloihin ulo-/poitoilanvaihto läöntalteenotolla Hyvä uodatu Siäänrakennettu

Lisätiedot

SLO Tietoverkkoratkaisut 2011

SLO Tietoverkkoratkaisut 2011 SLO Tietoverkkoratkaisut 2011 Kaapelointijärjestelmät Valokuitutarvikkeet PARIKAAPELIT VALOKAAPELEIDEN VÄRIJÄRJESTELMÄT 7 DRAKA PARIKAAPELIT 9 AMP NETCONNECT PARIKAAPELIT 11 SCHNEIDER PARIKAAPELIT KAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 9.1.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/8 KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

CAVEL CAVEL DKTCOMEGA:n tehtävä

CAVEL CAVEL DKTCOMEGA:n tehtävä koaksiaalikaapelit Italiana Conduttori Srl on valmistanut koaksiaalikaapeleita CAVEL tuotemerkillä vuodesta 1968 alkaen. Näiden vuosien aikana yritys on jatkuvasti kasvanut. CAVEL on tunnettu ja saanut

Lisätiedot

NesCon -asennus- ja kytkentätarvikkeet valokaapeliverkkoihin

NesCon -asennus- ja kytkentätarvikkeet valokaapeliverkkoihin NesCon -asennus- ja kytkentätarvikkeet valokaapeliverkkoihin NesCon -tuotteet valokaapeliverkkoihin Nestor Cablesin NesCon -tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet

Lisätiedot

VALOKAAPELIKOULUTUSTA YRITYSKOHTAISESTI

VALOKAAPELIKOULUTUSTA YRITYSKOHTAISESTI 1(6) VALOKAAPELIKOULUTUSTA YRITYSKOHTAISESTI Oheen on koottu yrityskohtainen valokaapelikoulutuspaketti, joka koostuu neljästä kurssista: VALOKAAPELIEN KÄSITTELY KUITUJEN JATKAMINEN ja PÄÄTTÄMINEN VALOKAAPELIYHTEYKSEIN

Lisätiedot

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Sisällys Yleiskaapeloinnin perusajatus Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä

Lisätiedot

Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1

Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1 Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1 Valokuituverkko, materiaalit Kaapelinsuojukset (eur/metri) Suojaputki 110 mm 2,60 20 Suojaputki 100 mm 2,24 20 Suojaputki 75 mm 1,46 20 Suojaputki 50

Lisätiedot

62.5/125 µm nm (OM1) max 3,1 850 nm, max 0, nm Lämpötilarajat -20 C C

62.5/125 µm nm (OM1) max 3,1 850 nm, max 0, nm Lämpötilarajat -20 C C Kaapelit LexCom Sisävalokaapeli Tight Buffer OM1 Sisävalokaapeli, Tight Buffer OM1 Valokaapeli sisäkäyttöön rakennusten nousu- ja kerroskaapelointiin. Kaapelissa on Tight Buffer-rakenne 900 µm kuitupäällysteellä.

Lisätiedot

AP Solutions Oy on suomalainen yritys, joka kehittää ja toimittaa kaapeleita ja kaapeliratkaisuja globaalisti.

AP Solutions Oy on suomalainen yritys, joka kehittää ja toimittaa kaapeleita ja kaapeliratkaisuja globaalisti. APS Verkkotuotteet APS Verkkotuotteet AP Solutions Oy on suomalainen yritys, joka kehittää ja toimittaa kaapeleita ja kaapeliratkaisuja globaalisti. Vuonna 2005 perustettu yritys tukeutuu henkilökuntansa

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

CTS-kotipäätelaitteen asennusohje v

CTS-kotipäätelaitteen asennusohje v Sisällysluettelo Asennuspaketti...1 Asentaminen...2 Ongelmatilanteissa...8 Asennuspaketti Asennuspaketissa tulee mukana seuraavat osat Kotipäätelaite CTS FWRIII-3105, tarkemmat spesifikaatiot ja laitteen

Lisätiedot

Nim iketiedot. Koodi Nimike Yks WORKLAND. Sivu 1 / Kaikki nimikeryhmät, Tulostusjärjestys: Koodi, Ryhmitellään nimikeryhmittäin

Nim iketiedot. Koodi Nimike Yks WORKLAND. Sivu 1 / Kaikki nimikeryhmät, Tulostusjärjestys: Koodi, Ryhmitellään nimikeryhmittäin Sivu 1 / 5 19"10001 19"1U peitepaneli,musta E kpl 19"10002 19"2U peitepaneli, musta kpl 19"10003 19"3U peitepaneli,musta E kpl 19"10004 19"4U peitepaneli,musta E kpl 19"10005 19"5U peitepaneli,musta E

Lisätiedot

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2012 N NALLE-_ MALLISTO Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA.FI SAMA NALLE, KAKSI TYYLIÄ Kaii

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit 7.48 TY Juha Pyrhönen 7. Tahtikone Tahtikoneet muootavat kokonaien ähkökoneperheen. Päätyyppejä ovat vieramagnetoiut tahtikoneet, ynkroniet reluktanikoneet ja ketomagneettitahtikoneet. Vieramagnetoiut

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5 y07 Koe 8.9.05 Kuopion yeon lukio (KK) / 5 Vataa kolmeen tehtävään. Vatuken reitani on 60, käämin induktani on 0,60 H ja reitani 8 ja kondenaattorin kapaitani on 80. Komponentit ovat arjaan kytkettyinä

Lisätiedot

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio 4.4.2011 1 (5) Työ nro 4. Kuituhitsi Työn tarkoitus Tiedonsiirron vallitsevan kehitystrendin mukaan vain optinen kuitutekniikka pystyy vastaamaan yhä kasvavien siirtotarpeiden asettamiin haasteisiin liityntä-

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

S if b then S else S S s. (b) Muodosta (a)-kohdan kieliopin kanssa ekvivalentti, so. saman kielen tuottava yksiselitteinen.

S if b then S else S S s. (b) Muodosta (a)-kohdan kieliopin kanssa ekvivalentti, so. saman kielen tuottava yksiselitteinen. T-79.148 yky 2003 Tietojenkäittelyteorian peruteet Harjoitu 7 Demontraatiotehtävien ratkaiut 4. Tehtävä: Ooita, että yhteydettömien kielten luokka on uljettu yhdite-, katenaatioja ulkeumaoperaatioiden

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

2/2017. Verkko- & kuitutuotteet. puh

2/2017. Verkko- & kuitutuotteet. puh 2/2017 Verkko- & kuitutuotteet 2/2017 YHTEYSTIEDOT Yhteystiedot Ammattielektroniikan myyntiin ja järjestelmäasennuksiin liittyvissä asioissa Teitä palvelevat: Pertti Kauko Avainasiakaspäällikkö puh. 020

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Tiedonsiirtokaapelointi ja 10 Gigabit Ethernet

Tiedonsiirtokaapelointi ja 10 Gigabit Ethernet Tiedonsiirtokaapelointi ja 10 Gigabit Ethernet State of the Art Kolme vuosikymmentä Ethernetiä Ethernet protokolla jatkaa menestystarinaansa tietoliikenneteollisuudessa. Robert M.Metcalfe n 70-luvun puolivälissä

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FYOVD2PMU-kaapelit

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FYOVD2PMU-kaapelit FYOVD2PMU-kaapelit Yleiset asennusohjeet Ohjeet kaapelikelan käsittelyyn löytyvät yleisohjeesta 20130515/AV/01 Kelan käsittely. FYOVD2PMU-kaapelit on suunniteltu kestämään aurausasennus suoraan maahan.

Lisätiedot

Kun yhtälöä ei voi ratkaista tarkasti (esim yhtälölle x-sinx = 1 ei ole tarkkaa ratkaisua), voidaan sille etsiä likiarvo.

Kun yhtälöä ei voi ratkaista tarkasti (esim yhtälölle x-sinx = 1 ei ole tarkkaa ratkaisua), voidaan sille etsiä likiarvo. Kun yhtälöä ei voi ratkaista tarkasti (esim yhtälölle x-sinx = 1 ei ole tarkkaa ratkaisua), voidaan sille etsiä likiarvo. Iterointi on menetelmä, missä jollakin likiarvolla voidaan määrittää jokin toinen,

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen

Lisäys käyttöohjeeseen DFIA lisäkortin asentaminen Painos: 0/000 05 33x / fi Tämä tiedote ei korvaa varsinaista käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen tapaturmanehkäisymääräyksiä

Lisätiedot

Laajakaistatukilain 11 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset,

Laajakaistatukilain 11 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, 1176/9521/2010 1 (7) VERKON TUKIKELPOISUUDEN ARVIOINTI Tässä muistiossa kuvataan n näkemys keskeisimpiin verkon tukikelpoisuuden arviointiin liittyviin kysymyksiin. Muistion tarkoituksena on auttaa teleyrityksiä

Lisätiedot

Opas. Kuitu kotiin -verkkojen rakentajille

Opas. Kuitu kotiin -verkkojen rakentajille Opas Kuitu kotiin -verkkojen rakentajille 1 Opas Kuitu kotiin -verkkojen rakentajille Tuotteiden valintaa helpottaaksemme olemme kokemukseemme pohjautuen kehittäneet tuotekonsepteja, jotka sisältävät tietyn

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Esityksen sisältö Määräykseen ehdotetut keskeiset muutokset Määräyksen lausuntokierros ja voimaantulo Mistä saa lisätietoja määräyksestä?

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault CD-soitin/CD-vaihtaja MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

Viikkotehtävät IV, ratkaisut

Viikkotehtävät IV, ratkaisut Viikkotehtävät IV, ratkaiut. 7,40 V (pariton napajännite) I 7 ma (lampun A ähkövirta rinnankytkennää) I 5 ma (lampun B ähkövirta rinnankytkennää) a) eitani on, joten lamppujen reitanit voidaan lakea tehtävää

Lisätiedot

LanXPLORER. 0201 888 888 / www.blackbox.fi

LanXPLORER. 0201 888 888 / www.blackbox.fi Säästää rahaa yksi kämmenlaite kannettavan tietokoneen, wiremap-testerin ja PoE-testerin (Power over Ethernet) sijaan Lisää tehokkuutta ja käyttäjien tuottavuutta, sillä laite tarkistaa tehokkaasti Ethernet-

Lisätiedot

DATA PD TEBS G2. Product. Kaapelit TEBS G2 järjestelmään. Toiminto. Tekniset tiedot

DATA PD TEBS G2. Product. Kaapelit TEBS G2 järjestelmään. Toiminto. Tekniset tiedot Commercial Vehicle Systems Product DATA TEBS G Kaapelit TEBS G järjestelmään Doc. No. Y (FI - Rev. 00) Heinäkuu 0 PD--0 Toiminto Kaapeleita käytetään perävaunun EBS-järjestelmissä: tarjoamaan sähkövirta

Lisätiedot

Matinkylän harjoitushallin (MK2/MK3) äänentoiston pikaopas

Matinkylän harjoitushallin (MK2/MK3) äänentoiston pikaopas Matinkylän harjoitushallin (MK2/MK3) äänentoiston pikaopas Matinkylän harjoitushalliin on uusittu äänentoistojärjestelmät maaliskuussa 2012. Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015 1 DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM 521357A Tietoliikennetekniikka I Oa 21 Kari Kärkkäinen DELTAMODULAATIO M 2 M koodaa näytteen ± polariteetin omaavaki binääripuliki. Idea perutuu ignaalin m(t muutoken

Lisätiedot

Varmaa tiedonsiirtoa ja täsmällistä palvelua

Varmaa tiedonsiirtoa ja täsmällistä palvelua Varmaa tiedonsiirtoa ja täsmällistä palvelua Valokuitu RF Hybridit Sähkösyöttö Mekaniikka VALITSE LUOTETTAVA JA KOKENUT SUOMALAINEN KUMPPANI Kun tarvitset nopeasti ja luotettavasti kaapeloinnit ja komponentit

Lisätiedot

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus.

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus. TL536DSK-algoritmit (J. Laitinen) 6.4.5 Määrittele lyyeti euraavat käitteet a) Kvantiointivire. b) äytetaajuuden interpolointi. ) Adaptiivinen uodatu. a) Kvantiointivire yntyy, kun ignaalin ykittäinen

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

1 (2) Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa asuinalueellanne kesällä 2011. Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista 2015 -hanketta.

Lisätiedot

IDEASTA TUOTANTOON Jari Koskinen

IDEASTA TUOTANTOON Jari Koskinen IDEASTA TUOTANTOON 26.1.2017 Jari Koskinen SISÄLTÖ 1. Orbis Oy 2. Tuotantomme osaaminen 3. Case: Hybridi 4. Case: Kuitu antenniin 5. Case: RF-erikoiskaapeli 6. Tervetuloa tutustumaan! KAIKKI KERRALLA OIKEIN

Lisätiedot

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FZOMVDMU-kaapelit

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FZOMVDMU-kaapelit FZOMVDMU-kaapelit Yleiset asennusohjeet Ohjeet kaapelikelan käsittelyyn löytyvät yleisohjeesta 20130515/AV/01 Kelan käsittely. FZOMVDMU-kaapelit on suunniteltu kestämään aurausasennus suoraan maahan. Kiviset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

S Fysiikka III (Est) Tentti

S Fysiikka III (Est) Tentti S-114137 Fyiikka III (Et) Tentti 9008 1 Vetyatomin elektronin kulmaliikemäärää kuvaa kvanttiluku l =3 Lake miä kaikia kulmia kulmaliikemäärävektori voi olla uhteea kulmaliikemäärän z-komponenttiin ( )

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä 1 Y6 Lakuharjoituket 3 alautu ma 3.. klo 16 menneä Harjoitu 1. Lue enin Vihmo, Jouni (006) Alkoholijuomien hintajoutot uomea vuoina 199 00, Yhteikuntaolitiikka 71, 006/1 ivut 9 ja vataa itten kyymykiin.

Lisätiedot

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti

Lisätiedot

YDINSPEKTROMETRIA TENTTI mallivastaukset ja arvostelu max 30 p, pisterajat 15p 1, 18p 2, 21p 3, 24p 4, 27p - 5

YDINSPEKTROMETRIA TENTTI mallivastaukset ja arvostelu max 30 p, pisterajat 15p 1, 18p 2, 21p 3, 24p 4, 27p - 5 5573-5 YDISPEKTROMETRIA TETTI 9.5.05 mallivatauket ja arvotelu max 30 p, piterajat 5p, 8p, p 3, 4p 4, 7p - 5. Mittautehokkuu ja iihen vaikuttavat aiat/ilmiöt gammapektrometriaa (yht. 6 p) Vatau: ilmaiimea

Lisätiedot

CLEAR Virta 1 A 1 100100000 ka Teksti X-akseli Virta A. Muuta kaikki Kaavio selitysosio Verkon jännite U1 = 1 kv U2 = 1 kv U2

CLEAR Virta 1 A 1 100100000 ka Teksti X-akseli Virta A. Muuta kaikki Kaavio selitysosio Verkon jännite U1 = 1 kv U2 = 1 kv U2 Sähkötekniet lakentaohjelmat. Helinki 24.11.2014 Selektiiviyy (1-1-29) ohjelman eittely Selektiiviyy ohjelma on Microoft Excel ohjelmalla tehty lakentaovellu. Ohjelmat toimitetaan Microoft Office Excel

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

Kantavektorien kuvavektorit määräävät lineaarikuvauksen

Kantavektorien kuvavektorit määräävät lineaarikuvauksen Kantavektorien kuvavektorit määräävät lineaarikuvauksen Lause 18 Oletetaan, että V ja W ovat vektoriavaruuksia. Oletetaan lisäksi, että ( v 1,..., v n ) on avaruuden V kanta ja w 1,..., w n W. Tällöin

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleissuunnitelma

Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleissuunnitelma S U U E U J EK K K MPEREE KUPUK Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleiuunnitelma Selotu FCG SUUEU J EKKK OY 9.. P9 Selotu (8) Eeva Eiti 9.. Siällyluettelo autaa.... yön iältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

B-CONTROL FADER BCF2000 B-CONTROL ROTARY BCR2000 Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 marrakuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta

Lisätiedot

HELKAMA BICA TILIKAUSI 2014

HELKAMA BICA TILIKAUSI 2014 TILIKAUSI 2014 HELKAMA BICA TILIKAUSI 2014 Helkama Bica Oy on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut laiva-, offshore- ja teollisuuskaapeleihin. Yritykselle on kertynyt vankkaa kaapeliosaamista

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Tulee nuorena satoikään ja kypsyy aikaisin. Hedelmä on pienehkö, punertava, makea. Hillittykasvuinen, itsepölyttävä.

Tulee nuorena satoikään ja kypsyy aikaisin. Hedelmä on pienehkö, punertava, makea. Hillittykasvuinen, itsepölyttävä. 9. HEDELMÄPUUT Tieteellinen nimi SUOMALAINEN NIMI Kavikuvau RAI TUU RII HKI Hinta RAI TUU RII HKI Valo Vyöhyke Kotimaiten hedelmäpuiden hedelmät ovat arvona anainneet. Nämä yleenä kokonaan ilman torjunta-aineita

Lisätiedot

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ GFI 9802-20 3.9.1998 GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ GFI 9802-20 1 (4) Sisällys 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KESKUKSEN TOIMINTA... 2 3 TELEYRITYKSEN TOIMENPITEET...

Lisätiedot

ANALOGISET PULSSIMODULAATIOT PAM, PWM JA PPM

ANALOGISET PULSSIMODULAATIOT PAM, PWM JA PPM ANALOGISET PULSSIMODULAATIOT PAM, PWM JA PPM 1 16) Puliodulaatioenetelien luokittelu Modulaatioenetelät Analogiet Digitaaliet Kantoaaltoodulaatiot DSB, AM, SSB, VSB, QDSB, FM, PM Puliodulaatiot PAM, PWM,

Lisätiedot

Tuoteperhe parhaimmillaan

Tuoteperhe parhaimmillaan LoFric-perhe Jokaiselle sopiva katetri kaikkiin tilanteisiin Ympäristöystävällinen valinta* Tuoteperhe parhaimmillaan www.lofric.fi Kun joutuu valitsemaan varmasti oikein Riippumatta siitä, mistä syystä

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKKA JA LIIKENNE Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ KOSKETUSSUOJAN POIKKIPINNAN VAIKUTUS 60-400 kv SUURJÄNNITEKAAPELIN KUORMITETTAVUUTEEN Työn tekijä: Mika Suomi Työn valvoja: Jarno Varteva

Lisätiedot

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10.

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10. 1. Luokassa enintään 10 kuljettajaa Tässä tapauksessa luokassa ajetaan kaksi (2) lähtöä, yksi (1) alkuerä ja yksi (1) finaali. 1.1. Alkuerä 1.1.1. Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön,

Lisätiedot