VALOKAAPELEIDEN JA -KUITUJEN TUNNISTUS- JA MERKINTÄJÄRJESTELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALOKAAPELEIDEN JA -KUITUJEN TUNNISTUS- JA MERKINTÄJÄRJESTELMÄT"

Transkriptio

1 ST Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, Espoo Puhelin Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. VALOKAAPELEIDEN JA -KUITUJEN TUNNISTUS- JA MERKINTÄJÄRJESTELMÄT LAADITTU VALOKAAPELEIDEN JA -KUITUJEN TUNNISTUS- JA MERKINTÄJÄRJESTELMÄT Sisällys 1 JOHDANTO 1.1 Soveltamisala 1.2 Liittyminen muihin ST-kortteihin 2 STANDARDIT 3 MÄÄRITELMIÄ 4 VALOKAAPELEIDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT 4.1 SFS FIN ANSI/TIA 598-C 4.4 IEC/EN Muita tunnistusjärjestelmiä 4.6 Ohjeita tunnistusjärjestelmien käytöstä 5 OPTISTEN KYTKENTÄKAAPELEIDEN JA LIITTIMIEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT 6 VALOKAAPELEIDEN JA KUITUJEN TYYPPIMERKINNÄT 6.1 Kaapelin rakenteen ilmoittava merkintä 6.2 Kuitutyypin ilmoittava merkintä IEC/EN-standardien ja ITU-T:n suositusten mukaiset yksimuotokuidut Yleiskaapelointistandardin SFS-EN mukaiset optiset kuidut 6.3 Esimerkkejä tyyppimerkinnöistä 6.4 Käytöstä poistuneita ja ei-suositeltavia standardin SFS 5648 mukaisia merkintöjä 1 JOHDANTO 1.1 Soveltamisala Tämä ST-kortti sisältää tietoa Suomessa käytössä olevista optisten kuitujen ja kuituryhmien värijärjestelmistä sekä ohjeita niiden soveltamisesta siten, että eri värijärjestelmien käytöstä ei aiheudu ongelmia optisten verkkojen ja kaapelointien rakentamisessa ja ylläpidossa. Kortti sisältää tietoa myös valokaapeleiden ja -kuitujen tyyppimerkinnöistä sekä optisten kytkentäkaapeleiden ja niiden liittimien tunnistusjärjestelmistä. Suomessa on ollut käytössä yli 20 vuotta standardin SFS 5648 mukainen optisten kuitujen värijärjestelmä. Tämä kuuteen väriin perustuva järjestelmä ei palvele enää hyvin niitä vaatimuksia, joita esim. optisen liityntäverkon suuret kuitumäärät asettavat. Uutta kansallista standardia 12- värijärjestelmästä ei ole kuitenkaan saatu aikaan konsensuksen puuttuessa ja Suomessa on käytössä useampi kuin yksi optisten kuitujen värijärjestelmä. Eri värijärjestelmät poikkeavat toisistaan ja tästä syystä tärkeitä ja kriittisiä asioita ongelmien välttämiseksi ovat värijärjestelmän spesifiointi valokaapeleita hankittaessa ja optisia verkkoja suunniteltaessa, ohjeistus valokaapeleita jatkettaessa ja päätettäessä sekä asennetun optisen verkon huolellinen dokumentointi. 1.2 Liittyminen muihin ST-kortteihin Tässä ST-kortissa käsiteltävät asiat liittyvät myös seuraaviin Sähkötieto ry:n julkaisemiin ST-julkaisuihin: ST 605-sarja. Asuinkiinteistön viestintäverkot. ST 681-sarja. Yleiskaapelointijärjestelmät. ST-ohjeisto 18. Optiset liityntäverkot. Suunnittelu, asennus ja testaus. 2 STANDARDIT Tässä ST-kortissa viitataan seuraaviin standardeihin: IEC 60304: Standard colours for insulation for lowfrequency cables and wires. IEC : Optical fibres Part 2-10: Product specifications Sectional specification for category A1 multimode fibres. IEC : Optical fibres Part 2-50: Product specifications Sectional specification for class B single-mode fibres. IEC : Optical fibre cables Part 2: Indoor cables Sectional specification. IEC x: Optical fibre cables Part 2-x: Indoor optical fibre cables Family specification for (sarjassa on useita eri osia). ITU-T G.652: Characteristics of a single-mode optical fibre and cable

2 ITU-T G.657: Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable for the access network. SFS 5418: Värien kirjaintunnukset. SFS 5648: Valokaapelit. Kaapelin ja kuitujen tyyppimerkintä. Kuitujen tunnistusjärjestelmä. SFS-EN : Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset. ANSI/TIA 598-C: Optical fiber cabling color coding. ANSI/TIA-568-C.3: Optical fiber cabling components standard. 3 MÄÄRITELMIÄ Kerrattu rakenne Valokaapelirakenne, jossa kaapelin sydän muodostuu keskielementin ympärille kerratuista, toisiosuojatuista optisten kuitujen ryhmistä tai toisiopäällystetyistä, optisista kuiduista. Kuituryhmien toisiosuojina käytetään tyypillisesti suojaputkia. Kuidut tai t voivat olla yhtenä useampana kerroksena kaapelin kuitumäärästä riippuen. Kuitujen toisiosuojauksen rakenteen ja toteutustavan mukaan kerrattu rakenne voi olla tiukka tai väljä kerrattu rakenne. Katso kuva 1. Keskiputkirakenne Valokaapelirakenne, jossa kaapelin sydän muodostuu yhdestä putkesta, jonka sisällä ensiöpäällystetyt optiset kuidut sijaitsevat ryhmissä. Katso kuva 1. Ontelorakenne Keskiputkirakenteen rinnakkaistermi. Merkitys sama. Katso kuva 1. Ryhmä, Optisista kuiduista koostuva, tarkoituksenmukaisesti erotettavissa oleva valokaapelirakenteen osa. Ryhmän voi rajata esimerkiksi suojaputki, rakenteen ura tai sidelanka. Myös kuitunauha käsitetään ryhmäksi. Tunnistusjärjestelmä Väriin ja/tai muuhun merkintätapaan perustuva järjestelmä, jonka perusteella valokaapelin jokainen kuitu ja ovat yksikäsitteisesti tunnistettavissa. Tunnistusjärjestelmä perustuu yleensä värien, lisämerkintöjen (rengas, raita yms.) ja joissakin tapauksissa myös numeroiden käyttöön. Urarunkorakenne Valokaapelirakenne, jossa kaapelin sydän muodostuu uritetusta rungosta, jonka urissa optiset kuidut tai t sijaitsevat. Katso kuva 1. Värijärjestelmä Tunnistusjärjestelmässä käytettävät värit sekä käytettävien värien ja kuitujen tai kuituryhmien järjestysnumeroiden välinen vastaavuus. Tätä termiä käytetään kuitenkin usein tunnistusjärjestelmän synonyymina silloinkin, kun tunnistusjärjestelmään kuuluu muitakin elementtejä kuin värien käyttö. 4 VALOKAAPELEIDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT Tässä luvussa esitellään yleisimmät Suomessa käytetyt ja käytössä olevat valokaapeleiden kuitujen ja kuituryhmien tunnistusjärjestelmät: suomalaisen standardin SFS 5648 mukainen 6-värijärjestelmä suomalaisen määrittelyn FIN2012 mukainen 12-värijärjestelmä yhdysvaltalaisen standardin ANSI/TIA 598-C mukainen 12-värijärjestelmä kansainvälisen/eurooppalaisen standardin IEC/EN mukainen 12-värijärjestelmä. Kohdissa on värien lyhenteinä käytetty standardin SFS 5418 mukaisia lyhenteitä. 4.1 SFS 5648 Standardin SFS 5648 mukainen optisten kuitujen ja kuituryhmien värijärjestelmä on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Standardin SFS 5648 mukainen optisten kuitujen 6-värijärjestelmä. Väri suomeksi 1. sininen (SI) blue (BU) Väri englanniksi (IEC) 2., 6., 10. jne. valkoinen (VA) white (WH) 3., 7., 11. jne. keltainen (KE) yellow (YE) 4., 8., 12. jne. vihreä (VI) green (GN) 5., 9., 13. jne. harmaa (HA) grey (GY) viimeinen punainen (PU) red (RD) Kerrattu rakenne, FZ Ontelorakenne eli keskiputkirakenne, FY Urarunkorakenne, FX Kuva 1. Esimerkkejä kaapelirakenteista. 2

3 Mahdolliset kaapelin täyte-elementit ovat mustia. Urarunkokaapeli katsotaan yhtenä ryhmänä valmistetuksi, mikäli urassa on kuituja 1 4 kpl. Mikäli ryhmässä on kuituja enemmän kuin kuusi, käytetään edellisestä poikkeavia lisävärejä tai muuta tarkoituksenmukaista merkintää. Ryhmät erotetaan toisistaan niiden rakenteeseen (esim. ura tai putki) sopivalla tavalla tehdyllä em. järjestelmän mukaisella värimerkinnällä. Tämä järjestelmä on kansallinen ja se ollut käytössä Suomessa 1990-luvun alusta lähtien. Järjestelmä on kehitetty alun perin (1. painos vahvistettiin vuonna 1990) valokaapeleille, joiden kuitumäärät olivat pieniä verrattuna nykyään esim. optisessa liityntäverkossa käytettäviin kuitumääriin. Nykyinen standardi (2. painos) on vahvistettu vuonna Standardin SFS 5648 mukainen värijärjestelmä ei mahdollista selkeää kuitujen tunnistamista, koska siinä mm. tiettyä kuidun järjestysnumeroa ei yksikäsitteisesti vastaa aina tietty sama väri. Värejä on vain kuusi ja esim. kerratussa rakenteessa putkien tunnistaminen perustuu putken sijaintiin kaapelirakenteessa. Tästä johtuu, että standardin SFS 5648 mukainen värijärjestelmä ei palvele enää hyvin niitä vaatimuksia, joita esim. optisen liityntäverkon suuret kuitumäärät asettavat. 4.2 FIN2012 Määrittelyn FIN2012 mukainen optisten kuitujen ja kuituryhmien värijärjestelmä on esitetty taulukossa 2. FIN2012- järjestelmä on kehitetty standardin SFS 5648 mukaisen värijärjestelmän perusteella, mutta sillä ei ole SFS-standardin asemaa. Koska järjestelmää kuitenkin käytetään, on SESKOn komiteassa SK 86 sovittu sille tunnus FIN2012. Taulukko 2. Optisten kuitujen 12-värijärjestelmä FIN2012. Väri suomeksi 1. sininen (SI) blue (BU) Väri englanniksi (IEC) 2. valkoinen (VA) white (WH) 3. keltainen (KE) yellow (YE) 4. vihreä (VI) green (GN) 5. harmaa (HA) grey (GY) 6. oranssi (OR) orange (OG) 7. ruskea (RU) brown (BN) 8. turkoosi (TU) turquoise (TQ) 9. musta (MU) black (BK) 10. violetti (VT) violet (VT) 11. vaaleanpunainen (VP) pink (PK) 12. punainen (PU) red (RD) Huom.: Järjestelmä ei ole standardin asemassa. Mikäli ryhmässä on kuituja enemmän kuin 12, käytetään tunnistamiseen tarkoituksenmukaista lisämerkintää (esim. rengas tai raita). Kaapelirakenteeseen mahdollisesti sisältyvät täyte-elementit ovat värittömiä (natural) tai mustia. Mustia täyte-elementtejä voidaan käyttää, kun ei ole sekaantumisen vaaraa kuituputkiin tai muihin kuituelementteihin. Ryhmät tunnistetaan toisistaan niiden rakenteeseen sopivalla tavalla tehdyllä em. järjestelmän mukaisella värimerkinnällä. Mikäli kaapelirakenteessa on ryhmiä, kuten esimerkiksi putkia, enemmän kuin 12, käytetään niiden tunnistamiseen tarkoituksenmukaista lisämerkintää (esim. rengas tai raita). Merkinnöissä käytettävien värien tulee vastata standardin IEC mukaisia värejä. Standardissa IEC määritellään vain käytettävissä olevat värit, mutta ei niiden järjestystä. FIN2012-värijärjestelmässä määritelty kuitujen tai kuituryhmien värien järjestys ei perustu mihinkään kansainvälisen standardin asemassa olevaan esikuvaan. 4.3 ANSI/TIA 598-C Standardin ANSI/TIA 598-C mukainen optisten kuitujen ja kuituryhmien värijärjestelmä on esitetty taulukossa 3. Standardi ANSI/TIA 598-C on yhdysvaltalainen kansallinen standardi, mutta sitä sovelletaan paljon myös kansainvälisesti. Voidaankin sanoa, että sillä on käytännössä kansainvälisen standardin asema. Standardissa ANSI/TIA 598-C on määritelty tarkasti myös lisävärimerkintöjen toteutustavat ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. Lisävärimerkinnät voivat olla jatkuvia tai katkeavia pituussuuntaisia raitoja, kiertäviä spiraaleja tai renkaita. Standardissa on määritelty tarkasti värit ja eri värialueiden rajat Munsellin värijärjestelmään perustuen. 3

4 Taulukko 3. Standardin ANSI/TIA 598-C mukainen optisten kuitujen värijärjestelmä. Väri suomeksi Väri englanniksi (USA) 1. sininen (SI) blue (BL) 2. oranssi (OR) orange (OR) 3. vihreä (VI) green (GR) 4. ruskea (RU) brown (BR) 5. harmaa (HA) slate (SL) 6. valkoinen (VA) white (WH) 7. punainen (PU) red (RD) 8. musta (MU) black (BK) 9. keltainen (KE) yellow (YL) 10. violetti (VT) violet (VI) 11. vaaleanpunainen (VP) rose (RS) 12. sinivihreä (TU) aqua (AQ) 13. sininen, musta lisävärimerkintä blue (BL) with black tracer 14. oranssi, musta lisävärimerkintä orange (OR) with black tracer 15. vihreä, musta lisävärimerkintä green (GR) with black tracer 16. ruskea, musta lisävärimerkintä brown (BR) with black tracer 17. harmaa, musta lisävärimerkintä slate (SL) with black tracer 18. valkoinen, musta lisävärimerkintä white (WH) with black tracer 19. punainen, musta lisävärimerkintä red (RD) with black tracer 20. musta, valkoinen lisävärimerkintä black (BK) with white tracer 21. keltainen, musta lisävärimerkintä yellow (YL) with black tracer 22 violetti, musta lisävärimerkintä violet (VI) with black tracer 23. vaaleanpunainen, musta lisävärimerkintä rose (RS) with black tracer 24. sinivihreä, musta lisävärimerkintä aqua (AQ) with black tracer 25. sininen, kaksi mustaa lisävärimerkintää blue (BL) with double black tracer 26. oranssi, kaksi mustaa lisävärimerkintää orange (OR) with double black tracer 27. vihreä, kaksi mustaa lisävärimerkintää green (GR) with double black tracer 28. ruskea, kaksi mustaa lisävärimerkintää brown (BR) with double black tracer 29. harmaa, kaksi mustaa lisävärimerkintää slate (SL) with double black tracer 30. valkoinen, kaksi mustaa lisävärimerkintää white (WH) with double black tracer 31. punainen, kaksi mustaa lisävärimerkintää red (RD) with double black tracer 32. musta, kaksi valkoista lisävärimerkintää black (BK) with double black tracer 33. keltainen, kaksi mustaa lisävärimerkintää yellow (YL) with double black tracer 34 violetti, kaksi mustaa lisävärimerkintää violet (VI) with double black tracer 35. vaaleanpunainen, kaksi mustaa lisävärimerkintää rose (RS) with double black tracer 36. sinivihreä, kaksi mustaa lisävärimerkintää aqua (AQ) with double black tracer Huomautus 1: Värin sinivihreä (järjestysnumerot 12, 24 ja 36) englanninkielinen nimi on aqua (ei turquoise). Siitä voidaan kuitenkin käyttää turkoosia vastaavaa suomenkielistä lyhennettä TU. Huomautus 2: Lisävärinä voidaan käyttää sovittaessa myös muita värejä kuin taulukossa on esitetty. 4

5 4.4 IEC/EN Standardin IEC/EN mukainen optisten kuitujen ja kuituryhmien värijärjestelmä on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Standardin IEC/EN mukainen optisten kuitujen värijärjestelmä. Väri suomeksi 1 sininen (SI) blue (BU) Väri englanniksi (IEC) 2 keltainen (KE) yellow (YE) 3 punainen (PU) red (RD) 4 valkoinen (VA) white (WH) 5 vihreä (VI) green (GN) 6 violetti (VT) violet (VT) 7 oranssi (OR) orange (OG) 8 harmaa (HA) grey (GY) 9 turkoosi (TU) turquoise (TQ) 10 musta (MU) black (BK) 11 ruskea (RU) brown (BN) 12 vaaleanpunainen (VP) pink (PK) Värit ovat standardin IEC mukaisia värejä. Mikäli ryhmässä on kuituja enemmän kuin 12, käytetään tunnistamiseen tarkoituksenmukaista lisämerkintää (esim. rengas tai raita). Standardi IEC/EN on vuodelta 2002 ja se koskee vain sisäasennuksissa käytettäviä optisia kaapeleita (indoor optical fibre cables). Myöhemmin julkaistuissa standardisarjan IEC/EN muissa osissa (esim , -, -20, ja -21) ei esiinny mainittua värijärjestelmää eikä myöskään viittausta siihen. Myöskään ulkokaapeleita koskevissa IEC- ja EN-standardeissa tätä tai muutakaan värijärjestelmää ei ole määritelty. 4.5 Muita tunnistusjärjestelmiä Myös muita kuin kohtien mukaisia värijärjestelmiä voi esiintyä sekä asennetuissa että asennettavissa optisissa kaapeleissa. Esimerkkinä näistä mainittakoon saksalainen (Deutsche Telekom) värijärjestelmä. 4.6 Ohjeita tunnistusjärjestelmien käytöstä Valokaapeleiden värijärjestelmää valittaessa tulisi ottaa huomioon seuraavat näkökohdat: Tunnistusjärjestelmän tulee mahdollistaa kuitujen ja kuituryhmien tunnistaminen yksikäsitteisesti ja siten, että tiettyä väriä vastaa aina sama kuitu-, putki- tai ryhmänumero riippumatta kaapelin kuitumäärästä (joka voi liityntäverkon kaapeleissa olla useita satoja). Tunnistusjärjestelmän tulee olla riippumaton kaapelin rakenteesta (FZ, FY tai FX) mukaan lukien kuitunauharakenteet. Tunnistusjärjestelmän tulee mahdollistaa yhtenäinen käytäntö kaikissa runko-, alue- ja liityntäverkkojen sekä myös kiinteistöjen sisäverkkojen tulevissa asennuksissa ja eliminoida väärät tulkinnat verkon eri osia toisiinsa liitettäessä ja verkkoja ylläpidettäessä. Tunnistusjärjestelmän tulee olla mahdollisimman vähän esteenä tai haittana kaupankäynnille riippumatta siitä, mistä kaapelit hankitaan. Värijärjestelmä tulisi määritellä ja dokumentoida tarkasti jollakin seuraavista tavoista: Taulukon ja tekstin muodossa. Käyttäen viittauksia tämän ST-kortin asianomaisiin kohtiin ja tämän ST-kortin merkintätapoja. Käyttäen viittausta suoraan asianomaiseen standardiin, jos värijärjestelmä perustuu johonkin standardiin. Seuraavassa on esitetty käytettävän värijärjestelmän määrittelyyn, ohjeistukseen ja dokumentointiin liittyviä ohjeita: Valokaapeleiden hankintaspesifikaatiossa tulisi tarkkaan määritellä valokaapelin värijärjestelmä ja tapa, jolla käytetyn värijärjestelmän on ilmettävä toimitetusta kaapelista (esim. vaippamerkintä). Optisten verkkojen ja kaapelointien suunnitteluvaiheessa tulisi määritellä käytettävä värijärjestelmä. Vaatimukset käytettävästä värijärjestelmästä tulisi sisällyttää asennusspesifikaatioon (esim. sähköselostus tai muu asiakirja). Värijärjestelmää koskevat vaatimukset tulisi sisällyttää urakoiden tarjouspyyntöasiakirjoihin. Standardisarjan SFS-EN mukaisissa yleiskaapeloinneissa tulisi värijärjestelmää koskeva määrittely sisällyttää laatusuunnitelmaan. Tämä on suositeltavaa myös kaikissa muissakin kaapeloinneissa. Valokaapelin valmistajan tai toimittajan tulisi antaa asiakkaalle tieto toimitetun kaapelin värijärjestelmästä. Ensisijaisesti suositellaan käytettäväksi kaapelin vaippamerkintää, joka ilmoittaa värijärjestelmän. Tiedon värijärjestelmästä tulisi kuitenkin aina ilmetä myös toimituksen asiakirjoista. Valokaapeleiden jatkamista ja päättämistä suorittavien urakoitsijoiden tai asennusliikkeiden tulisi hankkia käyttöönsä tiedot kussakin työssä käytettävästä/käytettävistä värijärjestelmästä/värijärjestelmistä kaapelikohtaisesti ja ohjeistaa asentajat asianmukaisesti. Erityisen huolellinen tulee olla silloin, kun jatketaan keskenään kaapeleita, joissa on erilaiset värijärjestelmät. Tällaisia tilanteita voi esiintyä mm. liityntäverkon haarajatkoksissa. Verkkojen tai kaapelointien ylläpitoa varten tulisi verkon kaikilla osuuksilla käytettyjen valokaapeleiden värijärjestelmät dokumentoida huolellisesti. Tämän tiedon tulisi aina olla ajantasainen ja viivytyksettä asiaankuuluvien henkilöiden saatavissa. 5

6 Taulukko 5. Värijärjestelmissä FIN2012 ja ANSI/TIA- 598-C käytettävät 12 väriä ja niiden järjestys rinnakkain samassa taulukossa. Taulukko on tarkoitettu vertailun helpottamiseksi. Väri Määrittely FIN2012 Standardi ANSI/TIA 598-C 1. sininen (SI) sininen (SI) 2. valkoinen (VA) oranssi (OR) 3. keltainen (KE) vihreä (VI) 4. vihreä (VI) ruskea (RU) 5. harmaa (HA) harmaa (HA) 6. oranssi (OR) valkoinen (VA) 7. ruskea (RU) punainen (PU) 8. turkoosi (TU) musta (MU) 9. musta (MU) keltainen (KE) 10. violetti (VT) violetti (VT) 11. vaaleanpunainen (VP) vaaleanpunainen (VP) 12. punainen (PU) sinivihreä (TU) 5 OPTISTEN KYTKENTÄKAAPELEIDEN JA LIITTIMIEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT Optisten kytkentäkaapeleiden vaipan värit ovat vakiintuneet taulukon 6 mukaisiksi. Värit perustuvat standardiin ANSI/TIA 598-C. Taulukko 6. Optisten kytkentäkaapeleiden vaipan värit kuitutyypin mukaan (ANSI/TIA 598-C). Kuitutyyppi Yksimuotokuitu mukaan lukien OS1, OS2 Monimuotokuitu 62,5/125 µm: OM1 Monimuotokuitu 50/125 µm: OM2 Monimuotokuitu 50/125 µm: OM3, OM4 Kytkentäkaapelin vaipan väri keltainen (KE) oranssi (OR), katso huomautus oranssi (OR) sinivihreä (TU) Huomautus: Standardin IEC/EN mukaan monimuotokuidun 62,5/125 µm tunnusvärinä voi olla myös harmaa (HA) 6 VALOKAAPELEIDEN JA KUITUJEN TYYPPIMERKINNÄT Seuraavassa esitetyt valokaapeleiden ja kuitujen tyyppimerkinnän periaatteet perustuvat alun perin standardiin SFS Kyseisen standardin vahvistamisvuoden 1995 jälkeen on tapahtunut paljon kehitystä sekä kaapelirakenteissa että optisissa kuiduissa. Kehitys koskee sekä itse teknologiaa että standardointia. Tämän vuoksi on ollut tarpeen päivittää ja osin kokonaan uudistaa tyyppimerkintöjen periaatteet. Kohdissa 6.1 ja 6.2 on esitetty suositeltavat kaapelirakenteiden ja kuitutyyppien merkintäperiaatteet. Kohdassa 6.3 on esimerkkejä merkinnöistä ja kohdassa 6.4 on katsaus eräisiin käytöstä poistuneisiin ja ei-suositeltaviin merkintöihin. Valokaapelien tyyppimerkintä muodostuu kahdesta osasta: kaapelirakenteen ilmoittava osa kuitutiedot ilmoittava osa. Mikäli kaapelissa on kuitutiedoiltaan erilaisia osia, voidaan kuitutiedot ilmoittavaa merkinnän osaa toistaa tarvittava määrä. Toistettavat osat erotetaan merkillä +. Merkinnän selventämiseksi voidaan käyttää välilyöntejä ja sulkumerkkejä. Merkintää voidaan lyhentää jättämällä kuitujen siirto-ominaisuudet ilmoittava osa pois esimerkiksi vaippamerkinnöistä. 6.1 Kaapelin rakenteen ilmoittava merkintä Valokaapelin tyyppimerkintä alkaa kaapelin rakennetta kuvaavalla kirjainosalla: a) Tyyppimerkinnän ensimmäinen kirjain on F, joka ilmoittaa kyseessä olevan valokaapeli. b) Tyyppimerkinnän toinen kirjain ilmoittaa kaapelisydämen perusrakenteen seuraavasti: T tiukka kerrattu rakenne Z väljä kerrattu rakenne X urarunkorakenne Y keskiputki-/ontelorakenne Edellä esitetty tiukka ja väljä kerrattu rakenne erotetaan toisistaan kuidun toisiopäällysteen tyypin perusteella. Kirjain voidaan jättää pois, mikäli kaapelissa ei ole tunnistettavaa sydänrakennetta (esim. 1-kuituinen sisäasennuskaapeli). Optisten liittimien ja adapterien värejä koskevia määrittelyjä on esitetty muun muassa standardeissa SFS-EN ja ANSI/TIA 598-C.3. Taulukossa 7 on esitetty mainittujen standardien mukaiset värit. Taulukko 7. Optisten liittimien ja adapterien värit kuitutyypin ja hiontatyypin (yksimuotokuitu) mukaan. Kuitutyyppi Liitinrungon ja adapterin väri SFS-EN ANSI/TIA-568-C.3 Yksimuoto, UPC-hionta sininen sininen Yksimuoto, APC-hionta vihreä vihreä Monimuoto 62,5/125 µm: OM1 beige tai musta beige Monimuoto 50/125 µm: OM2 musta Monimuoto 50/125 µm: OM3, OM4 sinivihreä Huomautus 1: Liittimen taivutussuojien värit ovat samat kuin liitinrunkojen ja adapterien. Huomautus 2: UPC-hiotun yksimuotokuituliittimen taivutussuojan värinä käytetään Suomessa myös punaista (PU) väriä. 6

7 Taivutussuoja Liitinrunko Taivutussuoja Liitinrunko LC-liitin SC-liitin Kuva 2. LC- ja SC-liittimen osat, joiden väreihin tunnistus perustuu. c) Merkinnän seuraavat kirjaimet ilmoittavat kaapelin vaipparakenteen kerroksittain kaapelin sisäosista pintaa kohti ja kaapelin käyttötarkoituksen. Kirjaimien merkitykset ovat A alumiini B laminoitu C kupari D poimutettu F litteä teräslanka G sinkitty teräsnauha H metallisuojaus J juutti tai muovilanka K kannatinköysi L lyijy M muovi O täytemassa P pyörölanka R metalliton lujite-elementti S sisäkäyttöön tarkoitettu T teräsputki U ulkokäyttöön tarkoitettu V teräsnauha W vesistökäyttöön tarkoitettu Kaapelirakenteen ilmoittavan osan lopussa voidaan käyttää tarvittaessa lisätarkenninta väliviivalla erotettuna. 6.2 Kuitutyypin ilmoittava merkintä Tyyppimerkinnän toinen osa ilmoittaa kaapelissa olevien kuitujen lukumäärän, kuitujen tyypin sekä mahdollisesti ryhmärakenteen ja kuitujen siirto-ominaisuudet. a) Kuitujen lukumäärä: Kuitujen lukumäärä tai lukumäärä muodossa ryhmien lukumäärä ryhmän kuitujen lukumäärä. b) Kuitujen tyyppimerkintä seuraa kohdan a tietoja. Kuitutyyppi ilmoitetaan seuraavasti: SM yksimuotokuitu, oletusarvona suosituksen ITU-T G.652.D / standardin IEC mukainen yksimuotokuitu B1.3, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät SFS-EN kategorian OS2 vaatimukset. Muiden yksimuotokuitujen tapauksessa kuitutyyppi merkitään erikseen ITU-T:n mukaisella merkinnällä. OM1 standardin IEC ; A1b mukainen monimuotokuitu 62,5/125 µm, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät standardin SFS-EN kategorian OM1 vaatimukset. OM2 standardin IEC ; A1a.1 mukainen monimuotokuitu 50/125 µm, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät standardin SFS-EN kategorian OM2 vaatimukset. OM3 standardin IEC ; A1a.2 mukainen monimuotokuitu 50/125 µm, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät standardin SFS-EN kategorian OM3 vaatimukset. OM4 standardin IEC ; A1a.3 mukainen monimuotokuitu 50/125 µm, jonka siirto-ominaisuudet täyttävät standardin SFS-EN Kuva 2 kategorian OM4 vaatimukset. Kuitutyypin jälkeen voidaan tarvittaessa lisäksi ilmoittaa kuidun päällysteen halkaisija seuraavasti: L = 250 µm T = 900 µm R = kuitunauha Kuitutyypin SM yhteydessä kuidun päällysteen halkaisijan ilmoittava kirjain liitetään suoraan merkintään SM, esim. SML. Kuitutyyppien OM1, OM2, OM3 ja OM4 yhteydessä kuidun päällysteen halkaisijan ilmoittava kirjain liitetään kuitutyypin merkintään väliviivaa käyttäen, esim. OM3-L. c) Jos kaapeli sisältää kuparijohtimia, lisätään niitä koskeva merkintä toisen osan loppuun tarkoituksenmukaisessa muodossa IEC/EN-standardien ja ITU-T:n suositusten mukaiset yksimuotokuidut Taulukossa 8 on esitetty standardin IEC/EN ja ITU-T:n suositusten mukaiset yksimuotokuidut sekä niiden keskinäinen vastaavuus. 7

8 Taulukko 8. Standardin IEC/EN ja ITU-T:n suositusten mukaisten yksimuotokuitujen keskinäinen vastaavuus. IEC ITU-T B1.1 G.652.A/B B1.2_b B1.2_c G.654.B G.654.C B1.3 G.652.C/D B2 B4_c B4_d B4_e G.653 A/B G.655.C G.655.D G.655.E B5 G.656 B6_a1 B6_a2 B6_b2 B6_b3 G.657.A1 G.657.A2 G.657.B2 G.657.B Yleiskaapelointistandardin SFS-EN mukaiset optiset kuidut Kiinteistöjen tietoliikenteen yleiskaapelointia koskevassa standardisarjassa SFS-EN käytetään optisten kuitujen kategorioita ilmoittamaan kuidun tyyppi ja suorituskyky. Kategoriat koskevat kaapelissa olevia optisia kuituja (cabled optical fibres) ja niiden vaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN Kuvassa 3 on esitetty yleiskaapeloinnin kuitutyypit kaavion muodossa ja taulukoissa 9 11 on esitetty eri kategorioiden vaatimukset. 6.3 Esimerkkejä tyyppimerkinnöistä a) FYOVD2PMU 4x4x6 SML Keskiputkirakenteinen, massalla täytetty, poimutetulla teräsnauhalla suojattu, kahdella vaipassa olevalla teräslangalla vahvistettu muovivaippakerroksella varustettu ulkokaapeli, jossa on 96 kuitua. Kuidut ovat tyypiltään ITU-T G.652. D/IEC ; B1.3 -mukaisia, 250 µm päällysteisiä yksimuotokuituja. b) FZOMVDMU-SD 16x12 SML Kerrattu kaapelirakenne, massalla täytetyt kuituputket, kahden muovivaippakerroksen välissä poimutettu teräsnauha. Kaapeli on tarkoitettu ulkokäyttöön. Lisätarkenteena SD, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa puolikuivaa rakennetta (ei standardoitu). Kaapelissa on 16 kuituputkea, kussakin 12 kpl ITU-T G.652.D/IEC ; B1.3 -mukaista, 250 µm päällysteistä yksimuotokuitua. c) FXOMU 4x2 SMT Urarunkorakenteinen, massalla täytetty muovivaippainen ulkokaapeli, jossa on neljä kahden kuidun ryhmää. Kuidut ovat tyypiltään ITU-T G.652.D/IEC ; B1.3 -mukaisia, 900 µm (0,9 mm) päällysteisiä yksimuotokuituja. d) FZOHBMU-SD 6 SML + 8 OM3-L Kerrattu kaapelirakenne, massalla täytetyt kuituputket, muovivaippaan laminoidulla metallisuojalla varustettu ulkokaapeli. Lisätarkenteena SD, joka tässä yhteydessä tarkoittaa puolikuivaa rakennetta (ei standardoitu). Kaapelissa on 6 kpl ITU-T G.652.D/IEC ; B1.3 -mukaisia, 250 µm päällysteisiä yksimuotokuituja, jotka täyttävät yleiskaapeloinnin kategorian OS2. Lisäksi kaapelissa on 8 kpl IEC ; A1a mukaisia, 250 µm päällysteisiä monimuotokuituja (50/125 µm), jotka täyttävät yleiskaapeloinnin kategorian OM3. Taulukko 9. Yksimuotokuitujen kategoriat standardin SFS-EN mukaisesti. Kategoria Viitestandardi Maksimivaimennus, db/km 1310 nm 1383 nm 1550 nm OS1 EN :B1.3 tai B6_a. 1,0 1,0 1,0 OS2 EN :B1.3 tai B6_a. 0,4 0,4 0,4 Taulukko 10. Monimuotokuitujen kategoriat standardin SFS-EN mukaisesti. Kategoria Viitestandardi EN Maksimivaimennus, db/km Minimikaistanleveys, MHz km LED-syöttö Lasersyöttö 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm 850 nm OM1 A1b 3,5 1, ei spesifioitu OM2 A1a.1 3,5 1, ei spesifioitu OM3 A1a.2 3,5 1, OM4 A1a.3 3,5 1, Huomautuksia: 1. Kategorian OM1 monimuotokuitu on tyypillisesti mitoiltaan 62,5/125 µm (ydin/kuori). Mitoiltaan 62,5/125 µm olevasta kuidusta on Suomessa aiemmin käytetty merkintää GK. Tätä merkintää ei kuitenkaan suositella enää käytettäväksi. 2. Kategorian OM2 monimuotokuitu on tyypillisesti mitoiltaan 50/125 µm. Mitoiltaan 50/125 µm olevasta kuidusta on Suomessa aiemmin käytetty merkintää GI. Tätä merkintää ei kuitenkaan suositella enää käytettäväksi. 3. Kategorian OM3 ja OM4 monimuotokuidut ovat aina mitoiltaan 50/125 µm. 8

9 Pekka Koivisto ST-korttiehdotus 1(1) Kuva 3. Yleiskaapeloinnissa käytettävien optisten kuitujen kategoriat. Taulukko 11. Muovikuitujen kategoriat standardin SFS-EN mukaisesti. Kategoria Viitestandardi Mitat ydin/kuori, µm Maksimivaimennus, db/km Minimikaistanleveys, MHz km 650 nm 850 nm 1300 nm 650 nm 850 nm 1300 nm OP1 EN :A4a.2 980/ OP2 EN :A4g 120/ OH1 EN :A3c 200/ Huom.: OH1-kuidussa on kvartsilasinen ydin ja muovinen kuori. e) FMS SMT G.657A1 Yksikuituinen muovivaippainen sisäasennuskaapeli. Kaapelissa on yksi ITU-T G.657.A1/IEC ; B6_a1 -mukainen, 900 µm (0,9 mm) päällysteinen yksimuotokuitu. 6.4 Käytöstä poistuneita ja ei-suositeltavia standardin SFS 5648 mukaisia merkintöjä Standardissa SFS 5648 esitetään eräitä merkintöjä, jotka ovat mm. tekniikan ja standardien kehittymisen myötä jääneet tarpeettomiksi ja joiden käyttöä ei enää suositella. Seuraavassa on esitetty lyhyt katsaus näihin käytöstä poistuneihin ja ei-suositeltaviin merkintöihin. Mitoiltaan 62,5/125 µm olevasta kuidusta on Suomessa aiemmin käytetty merkintää GK. Tätä merkintää ei kuitenkaan suositella enää käytettäväksi. On myös huomattava, että varsinkin 1990-luvulla asennetuissa kaapeleissa voi olla mitoiltaan 62,5/125 µm olevia monimuotokuituja, jotka eivät täytä kategorian OM1 vaatimuksia. Mitoiltaan 50/125 µm olevasta kuidusta on Suomessa aiemmin käytetty merkintää GI. Tätä merkintää ei kuitenkaan suositella enää käytettäväksi. On myös huomattava, että varsinkin 1990-luvulla asennetuissa kaapeleissa voi olla mitoiltaan 50/125 µm olevia monimuotokuituja, jotka eivät täytä kategorian OM2 vaatimuksia. Vanhoissa asennuksissa voi vielä esiintyä monimuotokuitujen tyyppejä 100/140 µm ja 85/125 µm, joista on käytetty vastaavasti merkintöjä GN ja GL. Nämä kuitutyypit lienevät kuitenkin hyvin harvinaisia. Ne eivät täytä myöskään standardin SFS-EN mukaisia monimuotokuitujen vaatimuksia. Merkinnät DS (dispersiosiirretty yksimuotokuitu) ja SA (vaimennusminimoitu yksimuotokuitu) ovat käyneet tarpeettomiksi, koska näitä kuitutyyppejä ei ole enää esiintynyt moneen vuoteen uusissa asennuksissa. Kuidun päällysteen halkaisijaa ilmoittavia merkintöjä V (400 µm) ja W (500 µm) ei suositella käytettäväksi. Kortin käsikirjoitus: SESKO SK 86 9

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Sisällys Yleiskaapeloinnin perusajatus Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

62.5/125 µm nm (OM1) max 3,1 850 nm, max 0, nm Lämpötilarajat -20 C C

62.5/125 µm nm (OM1) max 3,1 850 nm, max 0, nm Lämpötilarajat -20 C C Kaapelit LexCom Sisävalokaapeli Tight Buffer OM1 Sisävalokaapeli, Tight Buffer OM1 Valokaapeli sisäkäyttöön rakennusten nousu- ja kerroskaapelointiin. Kaapelissa on Tight Buffer-rakenne 900 µm kuitupäällysteellä.

Lisätiedot

Koodiavain. KOKO 6 20 mm

Koodiavain. KOKO 6 20 mm Sähköohjatut venttiilit Ympäristön lämpötila: -20... +0 C Väliaineen lämpötila: maks. +0 C Väliaine: 0 ì m suodatettu ilma ja neutraalit kaasut, Väliaine: voitelulla tai ilman Rakenne: karaventtiili Runko:

Lisätiedot

M21 M22. S/N: Rev.: 2.0

M21 M22. S/N: Rev.: 2.0 /b03g/(9< M21 M22 $VHQQXVMDNl\WW RKMHHW S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

Kutistemuoviset suojaputket ja hylsyt

Kutistemuoviset suojaputket ja hylsyt Kutistemuoviset suojaputket ja hylsyt SES valmistaa kahdentyyppisiä kutistemuovisia suojaputkia. Materiaalin valinta riippuu käyttöympäristön vaatimuksista, taloudellisista seikoista ja ulkonäkövaatimuksista.

Lisätiedot

H e l a T a p e. A s e n n u s t a r v i k k e e t

H e l a T a p e. A s e n n u s t a r v i k k e e t A s e n n u s t a r v i k e A s e n n u s t a r v i k k e e t H e l a T a p e S ä h k ö - j a k a n g a s t e i p i t k a a p e l e i d e n, j o h t i m i e n j a j o h d i n n i p p u j e n s u o j a

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

LENNOL 50 V. & SUOMI 100 V. - TUPLAJUHLAT!

LENNOL 50 V. & SUOMI 100 V. - TUPLAJUHLAT! Kevät 2017 LENNOL 50 V. & SUOMI 100 V. - TUPLAJUHLAT! Vuosi 2017 on hieno. Olemme mukana Suomen 100-vuotisjuhlissa, ja Made by Finland -kampanjassa. Yhdessä Suomen juhlavuoden kanssa yrityksemme viettää

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Pohjalaatta (painevalettua alumiinia) Liitäntä. Pohjalaatta. Liitäntä. Läpäisy (Nl/min)

TEKNISET TIEDOT. Pohjalaatta (painevalettua alumiinia) Liitäntä. Pohjalaatta. Liitäntä. Läpäisy (Nl/min) VDMA ohjatut venttiilit ISO 15407-2 tai VDMA 24563/ISO15407-1 standardin mukaiset ohjatut karaventtiilit, joiden koot ovat 18 ja 26 mm. Standardi mahdollistaa minimietäisyyden kahden venttiilipaikan välissä,

Lisätiedot

MPK Oy Finland OVH SIS.ALV. 24% SISÄLLYSLUETTELO:

MPK Oy Finland OVH SIS.ALV. 24% SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO: 2 4 5 7 8 9 11 29 30 34 35 36 37 38 40 41 42 42 44 45 ERISTETYTLIITTIMET ERISTÄMÄTTÖMÄTLIITTIMET ERISTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTEHYLSYT ERISTETYT PÄÄTEHYLSYT PUTKI JA LEVYKAAPELIKENGÄT LIITINKOTELOT

Lisätiedot

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT KANKAAT PEITTÄVIÄ TAI LÄPINÄKYVIÄ KATSO KANKAAN LUONNE KANKAAN KOHDALTA DL-596 Valkoharmaa DL-597 Hopean ruskea DL-598 Harmaan hopea DL-599 Valkovihreä Maksimi tilausleveys 195cm DL-3308 Pinkki violetti

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

6.4. Kaapeliasennusjärjestelmä. Cable Scout. Cable Scout - ratkaisu kaapeliasennuksiin. Asennustyökalut

6.4. Kaapeliasennusjärjestelmä. Cable Scout. Cable Scout - ratkaisu kaapeliasennuksiin. Asennustyökalut 6.4 Asennustyökalut Cable Scout Cable Scout kaapeliasennusjärjestelmä on monipuolinen apuväline kaapeliasennuksessa. Järjestelmä säästää työaikaa ja kustannuksia. HellermannTyton tarjoaa neljä erilaista

Lisätiedot

Parikaapelit CATx / RJ45

Parikaapelit CATx / RJ45 Parikaapelit CATx / RJ45 Parikaapeli on yleinen kaapelityyppi, jossa käytetään toistensa ympäri kierrettyjä johdinpareja häiriöiden vähentämiseksi. Parien kierto on tyypillisesti kolme kierrosta tuumalla.

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke. Luetteloesite Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke 3 Moninapapistoke D-Sub (44-napainen) Moninapapistoke (44-napainen) high density Liitin,

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti TR4-SDU03P TR4 Direct A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita

Lisätiedot

Ristikytkentä- ja laitekaapelit

Ristikytkentä- ja laitekaapelit Ristikytkentä- ja laitekaapelit LexCom 125 Cat 5 suojaamaton ristikytkentäkaapeli Kytkentäkaapeli Cat 5e, suojaamaton (UTP, U-UTP) Suojaamaton kytkentäkaapeli valetuilla liittimillä. Valaminen antaa erittäin

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit PL 74 Ratastie 12 FIN-03101 NUMMELA Puh. (09) 225 2260 Fax (09) 2252 2610 -ohjauskaapelit Ö-JB/OB sivu 4 Ö-JB/OB-YCY sivu 6 Ö-JB/OB-YSY sivu 8 Ö-JZ/OZ sivu 10 Ö-JZ/OZ-YCY

Lisätiedot

Starfix TM Holkit ja puristustyökalu

Starfix TM Holkit ja puristustyökalu Starfix johdinholkitus ja puristustyökalu 3 johdinmerkintä Nylbloc auto ruuvittomat asennusliittimet Nylbloc ruuviliitinrimat Starfix TM Holkit ja puristustyökalu 376 0 376 66 376 77 377 64 376 87 376

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITTO r.y

SUOMEN SALIBANDYLIITTO r.y F1-POJAT HAASTAJASARJA, E-RYHMÄ Järnefeltin koulu Helsingiuksentie 56 08700 Lohja 30.11.2014 12:00 PF1-E ES ViTa FBC Raseborg Järnefeltin koulu 1 Lohja ViTa 30.11.2014 12:45 PF1-E ES Oilers Blue M-Team

Lisätiedot

AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE

AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA 10.92 ALKAEN VALMISTETUSTA PROBE- MALLISTA Auton tunnuskilpi Auton tunnuskilpi on kiinnitetty vasemmanpuoleiseen ovenpieleen lukitussalvan

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) 100 Ohm +/- 15% 1-100 MHz. 4 parikierrettä kierrettynä Johdin Kiinteä kupari AWG 24

LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) 100 Ohm +/- 15% 1-100 MHz. 4 parikierrettä kierrettynä Johdin Kiinteä kupari AWG 24 Kaapelit LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) Suojaamaton (UTP, U-UTP) datakaapeli sisätilojen tietoverkkoihin. Kaapelissa on vihreä halogeeniton kuori, johon on painettu metrimerkinnät.

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

TEOLLISUUSVINYYLINAUHAT (40m)

TEOLLISUUSVINYYLINAUHAT (40m) TEOLLISUUSVINYYLINAUHAT (40m) 25 MM 50 MM 8025IY Keltainen 25 mm 8050IY Keltainen 50 mm 8025IG Vihreä 25 mm 8050IG Vihreä 50 mm 8025IB Sininen 25 mm 8050IB Sininen 50 mm 8025IR Punainen 25 mm 8050IR Punainen

Lisätiedot

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI ON: Biologiaa: näköaistimus (solut ja aivot) Kemiaa: pigmentti (väriaine, materiaali) VÄRI ON: VÄRI ON: Psykologiaa: havainto

Lisätiedot

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015

Lisätiedot

Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma

Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423 40 50 60 70 80 90 100 110 03 Sisällysluettelo Orsien käytönrajat perusteet...04 20 kv paljaan avojohdon orret SH66 (seuraava

Lisätiedot

D1 D2 Lohkojaot ja pelaamistavat Syksy 2016

D1 D2 Lohkojaot ja pelaamistavat Syksy 2016 D1 D2 Lohkojaot ja pelaamistavat Syksy 2016 D1 AAA Ylempi BLUES JR 03 BJR Blue 1 BLUES JR 03 BJR Blue 2 BLUES JR 03 BJR LV Blue 1 EPS 03 Red EVU 03 Red HIFK 03 Red HIFK 03 White Jokerit 03 Red Jokerit

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

GK Rapid 45-2 johtokanavat, PVC ja alumiini

GK Rapid 45-2 johtokanavat, PVC ja alumiini GK Rapid -2 johtokanavat, PVC ja alumiini 1 Rapid -2 johtokanava, symmetrinen, PVC 7 8 4 10 6 1 2 3 13 9 12 11 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Johtokanava Jatkokappale Jatkokappale Ulkokulma Ulkokulma

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITTO r.y Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue

SUOMEN SALIBANDYLIITTO r.y Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue G-JUNIORIT, 5. KIERROS, RYHMÄ A 19.03.2017 10:00 SS G Classic musta Sport white Pirkkahalli 1 Tampere Nokian KrP Sininen 19.03.2017 10:15 SS G Nokian KrP Sininen YPA Valkoinen Pirkkahalli 1 Tampere Nokian

Lisätiedot

OBOn lattia-asennusjärjestelmän tuotteet

OBOn lattia-asennusjärjestelmän tuotteet OBOn lattia-asennusjärjestelmän tuotteet 1 Lattiakanavat, pintavaluun upotettavat 7 1 2 Lattiakanavat ISO A, pinnalliset, avattavalla kannella Säädettävät valurasiat ja valukehykset Kansi/asennuskehykset,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Moduulivarusteet Moodulseadmed

Moduulivarusteet Moodulseadmed Moduulivarusteet Moodulseadmed KS6 B/ Ylivirtakytkimet / Kaitselüliti KS6 B/ KS6 B6/ KS6 B0/ KS6 B3/ KS6 B6/ KS6 B0/ KS6 B5/ KS6 B3/ 7,8 74 84 84 35 I n 300 00 Kytkentäerittely Vabastamisomadused minuuttia

Lisätiedot

SYKSY - TALVI

SYKSY - TALVI SYKSY - TALVI 2012-2013 SYKSY - TALVI 2012-2013 Ylpeänä esittelemme nyt uuden ja upean Fredrikson lasten mallistomme. Mallistossa leikitellään ennakkoluulottomasti erilaisilla teemoilla. Inspiraatiota

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

N:o MERKKI Liite 1. Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan:

N:o MERKKI Liite 1. Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan: N:o 202 645 MERKKI Liite 1 Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan: 646 N:o 203 Merkkiä koskevat selitykset Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: Selitys I Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

E2 Lohko 1A Lohko 1B

E2 Lohko 1A Lohko 1B E1 AAA Blues Juniors Ry 05 BJR Blue 1 Blues Juniors Ry 05 BJR Blue 2 Blues Juniors Ry 05 LV BJR Blue 1 EPS 05 Red EPS 05 White EVU 05 Red GrIFK 05 Green HAKI 05 Blue Haukat 05 valkoinen HIFK 05 White HIFK

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille Asennusohjeet P/N MMI-20010116, Rev. A Kesäkuu 2007 ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille ATEX-hyväksytyille antureille Huomautus: kun kyseessä ovat vaaralliset asennukset Euroopassa, katso

Lisätiedot

Yllätys Rasti Palttala UUTINEN Tehtävä 16 Aika- ja taitotehtävä Maksimipisteet 3

Yllätys Rasti Palttala UUTINEN Tehtävä 16 Aika- ja taitotehtävä Maksimipisteet 3 Sininen UUTINEN Tehtävä 16 Punainen UUTINEN Tehtävä 17 Ruskea UUTINEN Tehtävä 18 Harmaa UUTINEN Tehtävä 19 VASTAUSLOMAKE UUTINEN Vartion nimi Numero Sarja Aika alkoi klo Vartio palautti uutisen klo UUTINEN

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen

FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen Sinteso FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen Kannat valmistettu iskuja kestävästä ja naarmuuntumattomasta synteettisestä materiaalista

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm.

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A Pitkä etäisyys parantaa suojausta ja tunnistuskykyä Kolminkertaisen etäisyyden lähestymiskytkimet uppoasennuskäyttöön. Pitkä käyttöikä varmistettu

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet:  1/7 YTE-101 Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

OPTISEN VERKON SUUNNITTELU JA RAKENNUS

OPTISEN VERKON SUUNNITTELU JA RAKENNUS Opinnäytetyö (AMK) Elektroniikka Tietoliikennejärjestelmät 2013 Joni Vikatmaa OPTISEN VERKON SUUNNITTELU JA RAKENNUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikka Tietoliikennejärjestelmät

Lisätiedot

Lukitustuotteet. LOCKOUT/TAGOUT - lukitse ja merkitse 298. Muovilukot metallisakkelilla 302. Muovilukot muovisakkelilla 302

Lukitustuotteet. LOCKOUT/TAGOUT - lukitse ja merkitse 298. Muovilukot metallisakkelilla 302. Muovilukot muovisakkelilla 302 LOCKOUT/TAGOUT - lukitse ja merkitse 298 Muovilukot metallisakkelilla 302 Muovilukot muovisakkelilla 302 Lukkotelineet ja -asemat 302 Lukitussalvat 303 Vaijerilukitsimet 303 Palloventtiililukitsimet 304

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli

Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli KÄYTTÖ Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli Liitäntäkaapeli joka soveltuu käytettäväksi esimerkiksi: - vaativissa lämpötiloissa - kuivissa ja märissä tiloissa - sisä- ja ulkotiloissa - raskaissa käyttöolosuhteissa

Lisätiedot

SISÄLTÖ TEKNISET ERISTEET K-FLEX ST/SK SOLUKUMIPUTKET K-FLEX ST COLOR SYSTEM K-FLEX ST SOLUKUMIMATOT K-FLEX ECO ESIVALMISTETUT ST SOLUKUMIMUOTO-OSAT

SISÄLTÖ TEKNISET ERISTEET K-FLEX ST/SK SOLUKUMIPUTKET K-FLEX ST COLOR SYSTEM K-FLEX ST SOLUKUMIMATOT K-FLEX ECO ESIVALMISTETUT ST SOLUKUMIMUOTO-OSAT SISÄLTÖ KFLEX TEKNISET TIEDOT...9293 KFLEX ST/SK SOLUKUMIPUTKET KFLEX ST solukumiputkieristeet...94 KFLEX ST/SK itseliimautuvat solukumiputkieristeet...94 KFLEX ST/SK itseliimautuvat läpälliset solukumiputkieristeet...95

Lisätiedot

SÄHKÖTARVIKKEET. 09-41 33 22 00, 09-41 33 22 44 myynti@tele-tukku.fi - www.tele-tukku.fi sähkötarv. 3001-1 valkoinen

SÄHKÖTARVIKKEET. 09-41 33 22 00, 09-41 33 22 44 myynti@tele-tukku.fi - www.tele-tukku.fi sähkötarv. 3001-1 valkoinen 4005W 4005M valkoinen musta juotettava/puristettava euro-tulppa 4008-1 suojamaadoitettu jatkopistorasia (Schuko) 10/ 250 V valkoinen 7200 2-osainen 7300 3-osainen 7400 4-osainen 7600 6-osainen suojamaadoitettu

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

PIENJÄNNITETUOTTEET EAO (OLTEN) -PAINONAPPIKALUSTEET

PIENJÄNNITETUOTTEET EAO (OLTEN) -PAINONAPPIKALUSTEET PIENJÄNNITETUOTTEET EAO (OLTEN) -PAINONAPPIKALUSTEET SISÄLLYS SIVU SARJA 04 (22/30 mm:n asennusaukkoon) Merkkivalot... 2 Tavalliset painikkeet... 2 Valopainikkeet... 3 Hätäseis-painikkeet... 4 Sienipainikkeet...

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2016 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

jäsenapteekkien tunnus

jäsenapteekkien tunnus Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien tunnus graafinen ohje 1.0 24.2.2005 Tunnus...2 Tunnuksen väri...3 Tunnuksen asettelu...4 Tunnus ja tekstityyppi...5 Tunnuksen ja nimilogon yhdistäminen...6 Tähän

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti

Lisätiedot

Jäähallin viikonlopputapahtumat

Jäähallin viikonlopputapahtumat Jäähallin viikonlopputapahtumat Taulukosta puuttuu C2:n ja C1:n loppukauden pelit sekä A:n ja B:n kevätkausi yht. n. 20 peliä. Lauantai 14.9.2013 Savonlinna SaPKo Blues Ak A-NUORET Lauantai 14.9.2013 Savonlinna

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

LÄMMÖNKESTÄVÄT KAAPELIT

LÄMMÖNKESTÄVÄT KAAPELIT LÄMMÖNKESTÄVÄT KAAPELIT KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50 01720

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

VBS Asennusputket teräksestä ja alumiinista Quick-Pipe avattavat asennusputket Putkikiinnikkeet

VBS Asennusputket teräksestä ja alumiinista Quick-Pipe avattavat asennusputket Putkikiinnikkeet VBS Asennusputket teräksestä ja alumiinista Quick-Pipe avattavat asennusputket Putkikiinnikkeet Teräksiset ja alumiiniset asennusputket OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS

Lisätiedot

ABLOY DC335 OVENSULJIN

ABLOY DC335 OVENSULJIN ABLOY DC335 OVENSULJIN ABLOY DC335 on korkealaatuinen ovensuljin kaikkiin oviympäristöihin An ASSA ABLOY Group brand UUSI OVENSULJIN ABLOY DC335 ABLOY DC335 on kehitetty vastaamaan EN1154 standardin vaatimuksia.

Lisätiedot

REXEL KAAPELILUETTELO

REXEL KAAPELILUETTELO REXEL KAAPELILUETTELO 2015-2016 Pidätäe oikeuden tuoteuutoksiin. REXEL KAAPELILUETTELO 1 2 REXEL KAAPELILUETTELO Pidätäe oikeuden tuoteuutoksiin. Sisällysluettelo Tiedonsiirto- ja instruentointikaapelit

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

Acousto 340 / 380. Kevyin askelin.

Acousto 340 / 380. Kevyin askelin. 88 Acousto 340 / 380 Kevyin askelin. Acouston tarkoituksena on vähentää stressiä luomalla äänetön, houkutteleva ja viihtyisä ympäristö, jossa ihmisten kokemukset ovat etusijalla. Erinomaisten äänieristysominaisuuksien

Lisätiedot