YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa"

Transkriptio

1 YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE MONDO. Vit vastaanttaa palveluita maanpäällisen televisiverkn, kaapeliverkn tai satelliittitelevisiverkn välityksellä. YLE tarjaa katsjille mnia lisäminaisuuksia Kuva: Tdella tarkka kuvasuhteen hjaus Laajakuvalähetyksiä Tekstitys : Tekstitys useilla kielillä Kuulvammaisille ma hjelmatekstitys, repliikit ertetaan värein Mahdllisuus kytkeä tekstitys pis päältä Ääni: Useita äänivaihtehtja eri kielillä Näkövammaisille tarkitettu äänitekstitys. Äänitekstityksessä sumenkielinen tekstitys luetaan ja puhutaan nrmaalin hjelmaäänen päälle. Puhumisen hitaa puhesyntetisaattri. Näkövammaisille tarkitettu kuvailutulkkaus. Kuvailutulkkauksessa hjelmaäänen lisäksi kuullaan selstus, jka kuvailee niitä kuvassa näkyviä elementtejä, jita ei hjelmaäänen perusteella vi seurata. Analginen teksti tv yli tuhannella sivulla Ohjelmatiedt: 8 päivän hjelmatiedt sekä sumeksi että rutsiksi Ohjelman nimi ja lyhyt kuvaus, yhteensä 252 merkkiä Nykyinen/Seuraava hjelma taulukk päivittyy tarkasti YLEn lähetysjärjestelmän hjaamana Ohjelmien lukitustiet

2 Näin saat näkyviin ja kuuluviin YLEn tarjamat mnipuliset palvelut Ohjeet ja pastukset eivät le täydellisiä, vaan niiden tarkituksena n antaa vinkkejä ja suuntaviivja vastaanttimen asetusten tekemiseen. Tarkemmat hjeet löydät laitteen mukana tulevasta hjekirjasta. Vastaanttimen asetuksia jutuu muuttamaan/säätämään, kun Ostaa uuden vastaanttimen (digibksin tai integridun televisin) Ostaa uuden näytön Vaihtaa paikkakuntaa Dkumentin kuvat laitteen takapaneelista vat Tpfield C. Ltd:n valmistamasta TF600pvrtvastaanttimen manuaalista. TERMISTÖÄ Digitaalinen vastaantin Kanavanippu Digitaalinen televisipalvelu Digitaalinen radipalvelu Lähetin Erillinen digibksi tai integritu vastaantin, jssa näyttö ja vastaantin vat yhdistettynä yhdeksi laitteeksi Kanavanippu sisältää yhden tai useamman digitaalinen televisi tai radipalvelun. Vastaanttimet yleensä piilttavat kanavanipun eli näyttävät vain palveluiden tiedt. Kanavanippukäsite n tärkeä, jtta ymmärtää, miksi esim. vain jtkut palvelut eivät näy. Digitaalinen televisipalvelu tarkittaa digitaalisesti lähetettyä palvelua, minkä sisällä vi kuvakmpnentin lisäksi lla yksi tai useampi ääni ja/tai tekstityskmpnentti. Lisäksi vidaan lähettää teksti tv. Digitaalinen radipalvelu tarkittaa digitaalisesti lähetettyä palvelua, jnka sisällä n yksi äänikmpnentti. Lähetin n verkk peraattrin hallinnima laite, minkä avulla kanavanippu lähetetään krkeasta maststa suurella tehlla.

3 Maanpäällinen lähetys Maanpäällinen lähetys tarkittaa, että lähettimen signaali kulkee maanpinnan suuntaisesti ja sen vi vastaanttaa (yleensä) taln katlla levan antennin avulla. Kaapelilähetys Kaapeli lähetys tarkittaa, että signaali lähetetään fyysistä kaapelia pitkin maanpinnan alla ja sen vi vastaanttaa, mikäli vastaanttpaikka n kytketty paikalliseen kaapelitelevisiverkkn. Satelliittilähetys Satelliittilähetys tarkittaa, että lähettimen signaali kulkee maan ilmakehässä levalta satelliitilta ja sen vi vastaanttaa (yleensä) taln katlla levan satelliittiantennin avulla. Verkk peraattri Sumessa maanpäällisissä lähetyksissä verkk peraattrina timii Digita OY neljässä (4) nrmaalilaatuista televisita tarjavassa kanavanipussa. DNA Oyj timii verkk peraattrina kahdessa (2) teräväpiirtsignaalia tarjavassa kanavanipussa. Palveluntarjaja Palveluntarjajalla, kuten YLE, n ikeus lähettää maa palveluaan. Palveluntarjaja staa tarvittavan lähetyskapasiteetin verkkperaattrilta.

4 PALVELUIDEN HAKU JA ASENNUS Palvelut ertellaan lähetteessä palvelunumern perusteella. Lisäksi lähetetään palvelun kanavapaikka vastaanttimessa. Vit asentaa palvelut vastaanttimeen kahdella eri tavalla: autmaattisella tai manuaalisella haulla. Autmaattinen haku hakee kaikki lähetyskanavat läpi ja tallentaa kaikki löytyneet kanavaniput ja niiden sisältämät palvelut. Ongelmaksi vi tulla vastaanttpaikka, missä vastaantin pystyy vastaanttamaan usean lähettimen signaalin ja vi näin periaatteessa tallentaa saman palvelun mneen kertaan. Tämän humaa siitä, että palvelulistauksessa n sama kanavapaikka useamman kerran tai kanavalistan lpussa n samja palveluita tiseen kertaan. Vit pistaa ylimääräiset palvelut listalta. Manuaalinen haku tarkittaa, että haet palveluita yhden lähettimen tietjen perusteella. Lähettimen tiet vi vaihdella eri lähetysverkissa, mutta yleensä lähettimellä n kaksi perussuuretta: lähetyskanava ja lähetystaajuus. Lähetyskanava n desimaalinen numer, jka sittaa kansainvälisesti svitun lähetyskanavan, mikä taas vastaa lähetystaajuutta. Maanpäällisten lähetyskanavien tiedt löydät web sitteesta Kaapeli ja satelliittiverkissa ei le periaatteessa mahdllista vastaanttaa naapurilähetintä, jten niissä manuaalinen haku ei le leellinen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla YLEn palvelut lähetetään yhdessä kanavanipussa (kanavanippu A) Digita OY:n Espn Kivenlahden mastssa levasta lähettimestä kanavalla 32, jnka lähetystaajuus n 562 MHz. Tämän tiedn perusteella vit tehdä manuaalisen haun, js katselupaikkasi n pääkaupunkiseudulla. Kanavanumert ja keskitaajuudet löytyvät liitteestä 1. VASTAANOTTIMEN AJAN KONFIGUROINTI Mnet vastaanttimista saavat seurata autmaattisesti kesä ja nrmaaliajan (ns. talviaika) vaihtumista. Lähetteessä lähetetään kellnaika standardiaikana, jnka englanninkielinen lyhenne n UTC (Universal Time Cde). Standardiaika n edellä Sumen aikaa: kaksi tuntia talviaikana ja klme tuntia kesäaikana. Lähetteessä tulee mukana myös tiet, mikä aikaer n nyt ja millin seuraava vaiht tapahtuu. Tämän tiedn perusteella vastaantin saa seurata ja asettaa ajan hyvin tarkasti. Mnissa vastaanttimissa aika asetus tehdään laitetta asennettaessa tai palautettaessa tehdasasetukset. Valinta löytyy yleensä myös nrmaalista asetusvaliksta esimerkiksi nimillä ajan asetus tai aikavyöhykkeen asetus. Mikäli vastaanttimeen n mahdllista asettaa ajan autmaattinen vaiht, kannattaa se tehdä. Näin vastaantin seuraa tarkasti aikaa ja saa vaihtaa kesä ja talviaikjen välillä.

5 KUVASUHTEEN SÄÄTÖ Kuvasuhteella (kuvan sivusuhteella) tarkitetaan sitä suhdetta, minkä televisin näyttöalueen vaakaja pystykk mudstavat. Analgisessa televisissa kuvasuhde li 4:3, jllin näytön leveys li 4 yksikköä ja krkeus 3 yksikköä. Digitaalisen televisin myötä n alettu enemmän välittää hjelmia ns. laajakuvafrmaatissa, missä kuvasuhde n 16:9. Nrmaalissa perinteisessä televisissa (kuvasuhde 4:3) vi katsa kumpaa tahansa kuvasuhdetta, mutta laajakuvalähetyksiä katsttaessa pitää valita, haluaak: Levittää ja samalla vääristää kuvan kk ruudun kkiseksi, tällöin kuvassa kaikkia asiita venytetään ylös ja alas Levittää kuvaa vasemmalta ja ikealta, jättäen siis pis reunat Asettaa mustat reunat kuvan ylä ja alareunaan, mutta säilyttäen kuvan suhteet (susiteltava asetus!) Lähetykset nrmaalilla 4:3 näytöllä

6 Laajakuvatelevisissa (kuvasuhde 16:9) vi myös katsa kumpaa tahansa kuvasuhdetta, mutta 4:3 kuvasuhteisia lähetyksiä katsttaessa pitää valita, haluaak: Levittää ja samalla vääristää kuvan kk ruudun kkiseksi, tällöin kuvassa kaikkia asiita venytetään vasemmalle ja ikealle Asettaa mustat reunat kuvan vasempaan ja ikeaan reunaan, mutta säilyttäen kuvan suhteet (susiteltava asetus!) Lähetykset laajakuvanäytöllä Mikäli sinulla n integritu vastaantin, eli näytön sisällä n ns. ma viritin ja dekderi, sinun n säädettävä televisin ma käyttäytyminen eri kuvasuhteilla. Yleensä kaikki integridut vastaanttimet vat laajakuvatelevisiita, jllin sinun tarvitsee vain määritellä asetuksiin, miten haluat 4:3 kuvasuhteisten hjelmien näkyvän ruudussa. Yleensä asettaminen tapahtuu valitsemalla MENU tai SETTINGS. 4:3 hjelmien esitystavan valinta löytyy (js valikk sumenkielinen ) esim. khdista Järjestelmän asetukset, Vide lähdön asetukset, Tv lähdön asetukset tms. Oman vastaanttimesi käyttöhjeesta ikea termi löytyy. Mikäli sinulla n erillinen vastaantin ns. digibksi, täytyy erikseen säätää digibksi ja näyttö edellä levan hjeen mukaisesti.. Digibkseissa täytyy säätää vähintään kaksi asiaa: televisin kuvasuhde ja 4:3/16:9 näyttömut. Televisin kuvasuhteeksi asetetaan käytössä levan televisin kuvasuhde, eli 4:3 vai 16:9. 4:3 näyttömut n (yleensä) valittavissa vain kun televisin kk n laajakuva eli 16:9, jllin valittavana n yleensä kaksi vaihtehta: levitetty tai mustat reunat sivuilla. 16:9 näyttömut n (yleensä) valittavissa vain kun televisin kk n nrmaali eli 4:3, jllin valittavana n yleensä kaksi vaihtehta: pstilaatikk (mustat reunat kuvan ylä ja alareunassa) tai keskisa (kuva levitetään, eikä näytetä kknaan vasenta ja ikeaa reunaa).

7 Televisin kuvaruudun kk Laajakuvatelevisissa näytön leveyden senttimetreinä (cm) saa kertmalla näytön halkaisijan 2,2:lla. Vastaavasti krkeuden senttimetreinä (cm) saat kertmalla halkaisijan 1,3:llä. Nrmaali televisin näytön leveyden senttimetreinä (cm) saa kertmalla näytön halkaisijan 2:lla. Vastaavasti krkeuden senttimetreinä (cm) saat kertmalla halkaisijan 1,5:lla. ÄÄNEN KIELTEN SÄÄTÖ YLE lähettää aina vähintään yhden äänikmpnentin, mutta jissain hjelmissa vi lla useita äänikmpnentteja, esim. urheilulähetysten sumen ja rutsinkieliset selstukset lähetetään eri kielikmpnentteina. Vit asettaa vastaanttimeen susikkikieliä (yleensä kaksi). Susikkivalintja vi kutsua nimillä Kielivalinta 1 ja 2. Js lähetyksessä n Kielivalinta 1 (esim. sumi), vastaantin tarjaa sen äänen. Mikäli hjelmassa ei le Kielivalinta 1:n mukaista ääntä (esim. sumi), mutta Kielivalinta 2:n (esim. rutsi) mukainen n, vastaantin tarjaa Kielivalinta 2:n mukaisen äänen (esimerkkitapauksessa siis rutsin). Mikäli kumpikaan kielivalinta 1 tai 2 ei le lähetyksessä, valitaan ensimmäinen saatavilla leva ääni. Yleensä vastaanttimissa kielten asetus tehdään MENU valikssa (jissain vastaanttimissa Optins tai Opt), jsta valitaan edelleen Kielten asetus. Äänikielen valinnan vi vaihtaa hjelmakhtaisesti. Useimmissa vastaanttimissa n ma näppäin äänisäädölle: näppäimessä lukee ääni tai audi tai siinä n symblikuva kaiuttimesta jne. Valinta vi löytyä myös tekstitysvalintanäppäimestä. Oman vastaanttimen käyttöhjeet auttavat tässä eteenpäin. TEKSTITYKSEN KIELTEN SÄÄTÖ YLE lähettää aina sumenkielinen tekstityskmpnentin, vaikka kaikkiin hjelmiin ei välttämättä le saatavilla varsinaista tekstitystä. Sumenkielinen tekstityskmpnentti n kk ajan valittavissa, kska n humattu, että sassa vastaanttimissa tämä parantaa tekstityksen käytettävyyttä. Sumenkielisen tekstityskmpnentin lisäksi vidaan jissain hjelmissa lähettää tinen sekä klmas tekstityskmpnentti. Vit myös asettaa vastaanttimeesi susikkitekstityskieliä (yleensä kaksi). Niitä vi kutsua nimillä Kielivalinta 1 ja 2. Js lähetyksessä n tarjlla Kielivalinta 1 (esim. sumenkielinen tekstitys), vastaantin näyttää tämänkielisen tekstityksen. Mikäli hjelmassa ei le Kielivalinta 1:n mukaista tekstitystä (esim. sumi), mutta n Kielivalinta 2 (esim. rutsi), vastaantin tarjaa nähtäväksi Kielivalinta 2 mukaisen tekstityksen (esimerkkitapauksessa siis rutsinkielisen tekstityksen).

8 Mikäli kumpikaan Kielivalinta (1 tai 2) ei le lähetyksessä, vastaantin tarjaa ensimmäisen saatavilla leva tekstityskmpnentin tai jissain vastaanttimissa ei näytetä tällöin llenkaan tekstitystä. Yleensä vastaanttimissa tekstityskielten asetus tehdään MENU valikssa (jissain vastaanttimissa Optins tai Opt) ja edelleen kielten asetus tai vastaava. Vastaanttimeen vi aina hjelmakhtaisesti vaihtaa tekstityskielen. Useimmissa vastaanttimissa n ma näppäin tekstitysasetuksille. Näppäimessä vi lukea tekstitys, Text, subtitling, Sub tai näppäimessä n symbli, jka kuvaa tekstitystä tv ruudulla (neliö, jnka alareunassa n viiva tai pisteitä). Tekstitysasetukset vi myös lla yhdistetty samaan näppäimeen äänen kielivalinnan kanssa. ÄÄNITEKSTITYKSEN KÄYTTÖ YLE tarjaa eräisiin hjelmiin ns. äänitekstityksen. Äänitekstitys tteutetaan puhesyntetisaattrin avulla. Äänitekstityksen taustalla kuuluu vaimeasti varsinainen hjelmaääni. YLE lähettää äänitekstityksen hllanninkielen paikalla. Kun palvelu alitettiin, Sumessa myynnissä lleet ja edelleen käytössä levat vastaanttimet eivät tukeneet tätä minaisuutta ja palvelu juduttiin sveltamaan sillisiin laitteisiin. Hllanninkielistä tekstitystä YLE ei nrmaalisti tarja ja siksi se valittiin tämän palvelun kieleksi. Useimmissa vastaanttimissa se vidaan asettaa susikkikieleksi (ks. edeltä ÄÄNEN KIELTEN SÄÄTÖ). KUVAILUTULKKAUKSEN VALINTA YLE lähettää eräissä hjelmissa kuvailutulkkauksen. Kuvailutulkkauksessa hjelmaäänen lisäksi kuullaan puhuttu kuvailuääni, jka kert, mitä hjelmassa tapahtuu. Kuvailutulkkaus siis sisältää sekä varsinaisen hjelmaäänen ja kuvailuäänen. YLE lähettää kuvailutulkkauksen hllanninkielen paikalla. Useimmissa vastaanttimissa se vidaan asettaa susikkikieleksi (ks. edeltä ÄÄNEN KIELTEN SÄÄTÖ).

9 OHJELMATEKSTITYKSEN KÄYTTÖ YLE lähettää eräissä hjelmissa tekstityksen, missä eri puhujien repliikit n tekstitetty erivärisin tekstein. YLE lähettää hjelmatekstityksen hllanninkielen paikalla. Hllannin vi useimmissa vastaanttimissa asettaa susikkikieleksi. Nrmaali tekstitys, valkinen teksti, henkilö 1 kert Ohjelmatekstitys, keltainen repliikki, henkilö 2 kert Ohjelmatekstitys, sininen repliikki, henkilö 3 kert RADIOPALVELUIDEN KÄYTTÖ YLE lähettää klme digitaalista radipalvelua, jita pystyy kuuntelemaan digitv vastaanttimella. Jissain vastaanttimissa radipalvelut löytyvät samasta palvelulistasta tv palveluiden kanssa, eräissä vastaanttimissa radipalvelut löytyvät siirtymällä ns. raditilaan. Raditilaan ja takaisin tvtilaan siirrytään malla näppäimellä, jssa yleensä lukee esim. TV/RADIO. Radipalveluissa välitetään vain yksi äänikmpnentti eikä llenkaan kuvakmpnenttia. Näin llen vastaantin vi asettaa man kuvan taustalle tämä n yleensä säädettävissä.

10 OHJELMATIETOJEN KIELI Vastaanttimet näyttävät yleensä man käyttöliittymän kieltä vastaavat hjelmatiedt tai sitten ne seuraavat vastaantinta asennettaessa annettua maatieta. Mikäli hjelmatiedt vat sittain sumeksi ja rutsiksi, kyseessä n vastaanttimen timintavirhe eikä se lue lähetteessä kulkevaa kielikdia. Ohjelman nimi ja lyhyt kuvaus sumenkielellä Ohjelman nimi ja lyhyt kuvaus rutsinkielellä MONIKANAVAÄÄNILÄHETYKSET YLE ei vielä lähetä mnikanavaääntä sisältäviä hjelmia (tai tarkemmin ei lähetä mnikanavaäänikmpnenttia). Mikäli YLE lähettää mnikanavaääntä, se tullaan lähettämään Dlby Digital kdattuna. Äänimaailma vi lla tällöin jk: Stere Dlby Digital (ns. Dlby Digital 2.0) tai Kuusikanavainen Dlby Digital (ns. Dlby Digital 5.1) Dlby Digitalista käytetään jskus myös nimeä AC3. Dlby Digital 5.1 tarkittaa, että hjelmassa lähetetään vasemman etukanavan, ikean etukanavan, keskikanavan, vasemman takakanavan, ikean takakanavan ja matalien äänien kaiuttimen äänisignaalit. Jtta vit kuunnella Dlby Digital ääntä, tarvitset jnkin seuraavista vaihtehdista: Vastaanttimessasi n digitaalinen äänilähtö, jka n kytketty Dlby Digital dekderin kautta kaiuttimille Vastaanttimessasi n Dlby Digital dekdaus sisäänrakennettuna ja vit kytkeä kaiuttimet siihen suraan Humaa, että mikäli vastaanttimessa n digitaalinen äänilähtö, n laitteen edessä yleensä lg, jssa lukee Dlby Digital bitstream (ut). YLE jatkaa nrmaalin äänen lähettämistä vaikka alittaisi Dlby Digital lähetykset. Mikäli et halua kuunnella Dlby Digital ääntä (sinulla ei le esim. ktiteatterilaitteista), n hyvä tarkistaa

11 vastaanttimen asetuksista, että digitaalinen äänilähtö n pis päältä tai Dlby Digital asetus n pis päältä. Js taas haluat kuunnella Dlby Digital lähetyksiä, kytke digitaalinen äänilähtö päälle ja/tai Dlby Digital asetus päälle. Vastaantinten käyttäytymisessä n paljn erja, jten kannattaa tarkistaa asetukset hulellisesti, yleensä perus /tehdasasetukset asettavat digitaalisen äänilähdön tilan PCMääneksi. Mikäli humaat, että vastaanttimen ääni mykistyy YLEn lähettäessä mnikanavaääntä, syynä n yleensä, että Vastaantin hjautuu Dlby Digital äänikmpnentille eikä vastaantin itse tue sen dekdausta eli purkamista Tai digitaalinen äänilähtö ei le kytketty spivaan ktiteatterijärjestelmään tai ei le ktiteatterijärjestelmää, mutta digitaalisen äänilähdön tilaksi n valittu Dlby Digital tai vastaava. Vastaanttimet näyttävät yleensä mnikanavaisen äänikmpnentin man symblin valittaessa kuunneltavaa äänikieltä. Mnikanava kmpnentti tulee lemaan samalla kieli määrityksellä kuin ns. pääkieli, jten kannattaa lla hyvin tarkka valittaessa äänikmpnenttia. Mnissa vastaanttimissa n Dlby Digital kmpnentin vieressä Dlby:n kaksis D lg. VASTAANOTINTEN LIITÄNNÄT Vastaanttimen takana n useita liittimiä. Antenniliittimeen kytketään katselupaikan antenniverkn signaali tai mahdllisen sisäantennin signaali. Tallentavissa vastaanttimissa vi lla kaksi tai useampia antenniliittimiä, kska niillä vi tallentaa usean kanavanipun palveluita samanaikaisesti. Erillisissä vastaanttimissa n yleensä myös yleensä signaalin läpivienti. Tallentavissa vastaanttimissa n yleensä tdella lyhyt antennikaapeli, jlla vi kytkeä antennisignaalin tiseen sisäänmenn ensimmäisen sisäänmenn läpiviennistä. Kuva antenniliittimet laitteen takapaneelissa

12 Erillisissä vastaanttimissa n ltava jnkinlainen lähtö kuva ja äänisignaalille. Yleensä kuva ja ääni n viety näytölle SCART liittimen kautta. SCART liittimiä n mnessa erillisessä vastaanttimessa kaksi, kska n ajateltu että tinen SCART signaali kytketään erilliseen nauhittimeen esim. VHS videnauhuriin tai tallentavaan DVD laitteeseen. SCART liitin laitteen takapaneelissa Mnissa uudemmissa vastaanttimissa n digitaalinen HDMI liitin, jka mahdllistaa kuvan ja äänen siirtämisen digitaalisesti. Humaa, että HDMI signaali vidaan salata HDCP menetelmällä, jllin vastaantin tarkistaa että näyttölaite n sen hyväksyttyjen laitteiden listalla. Mikäli HDCP n päällä eikä tunnistus timi, HDMI signaali salataan eikä näyttölaite kykene näyttämään signaalia. Mikäli kytket HDMI signaalin DVI liitännän kautta näyttölaitteeseen tai videtykkiin, HDCP ei yleensä välity läpi. Näin llen tarkista HDMI DVI muuntimesta, että se tukee HDCP välitystä. Humaa myös, että DVI signaali siirtää vain kuvasignaalin eli ääni n tällöin siirrettävä malla kaapelilla. HDMI liitin laitteen takapaneelissa Äänen erilliseen siirtämiseen vi lla tarjlla digitaalinen äänilähtö (ptinen tai kaksiaalinen). Lisäksi vi lla analginen, yleensä ns. linjalähtö, yhdelle stereääniparille. Digitaalinen ptinen äänilähtö laitteen takapaneelissa Stere ääni ulstul liitin laitteen takapaneelissa

13 Integriduissa vastaanttimissa ei yleensä le videsignaalin lähtöjä, mutta sisäänmenja n yleensä runsaasti SCART tai HDMI liittimen avulla tteutettuina. Äänisignaalille vi lla digitaalinen lähtö ja sassa malleissa vi lla myös analginen linjalähtö. Jissain integriduissa vastaanttimissa n HDMI liittimen yhteydessä erillinen analginen äänitul, tarjten näin tuen laitteille jtka eivät tue ääntä HDMI sigaalissa. SCART liitin laitteen takapaneelissa Ohjelmien tallennus Js vastaanttimessa n tallennusmedia esim. sisäinen kvalevy, hjelmia vidaan tallentaa: Suraan hjelmappaasta (EPG, Guide) valitsemalla haluttu hjelma. Yleensä valinta tapahtuu nauhitusnäppäimellä tai painamalla OK näppäintä kaksi kertaa. Jissain vastaanttimissa vi asettaa alitus ja lpetusajan heti. Painamalla nauhitusnäppäintä, jllin vastaantin nauhittaa tietyn ajan esim. 2 tuntia kanavaa mitä katst juuri nyt. Ajastimen avulla asettamalla hjelman esityspäivän, alitusajan, pituuden, missä palvelussa se n ja nimen. Nrmaalisti kvalevylle tallentuvat kaikki lähetyksessä nauhituksen aikana ilmitetut kmpnentit, mutta sa vastaanttimista tallentaa vain kuvan, valitun äänen ja valitun tekstityksen. Tällä hetkellä Sumessa myytävät vastaanttimet tallentavat ilmitetun kellnajan perusteella, eivätkä saa seurata tarkasti signalintia, minkä avulla tarkemman seurannan visi tteuttaa. Onkin hyvä asettaa lppuun lisäaikaa 5 15 minuuttia, jtta hjelman lppu tallentuu myös. On hyvä muistaa, että vit katsella tallennusta ennen kuin se n lppunut, kska tallennus tapahtuu digitaalisessa mudssa tiedstksi, jta vi lukea ja kirjittaa yhtä aikaa. Katseluajan siirt Tallentavat vastaanttimet tarjavat (yleensä) mahdllisuuden katseluajan siirtn. Katseluajan siirt tarkittaa, että vastaantin tallentaa valittua palvelua autmaattisesti. Vit tällöin kelata hjelmaa taaksepäin (riippuu vastaanttimen asetuksista kuinka paljn) tai pysäyttää katselun pysäytysnäppäimestä (englanniksi PAUSE) aivan samalla tavalla kuin pysäyttäisit CD tai DVD levyn katselun/kuuntelun.

14 Vastaanttimen hjelmistn päivitys Vastaanttimista löytyvien vikjen krjaamiseksi tai uusien minaisuuksien lisäämiseksi vastaanttimeen vidaan tehdä hjelmistpäivitys. Ohjelmistpäivitys vidaan tehdä eri tavalla, tteutustapa n riippuvainen vastaanttimesta. Päivitys suraan lähetteestä (ver the air, btlading), jllin verkk peraattri asettaa päivityksen datakmpnenttina lähetteeseen ja vastaantin päivittyy tätä kautta. Seuraa internet sivuilta millin vastaantinpäivityksiä n saatavilla Internetistä itse ladattu päivitys, eli kuluttaja hakee itse päivityksen esim. valmistajan tai maahantujan internet sivuilta. Tarvitaan yhteys internetissä levan kneen ja vastaanttimen välillä. Yhteys vidaan tehdä USB tai sarja(rs) yhteydellä Osa vastaanttimista tukee myös päivitystä USB muistitikun avulla Mikäli vastaanttimessa itsessään n kiinteä tai langatn verkkyhteys, n mahdllista hakea ja asentaa päivitys tätä kautta Päivitys lähetysverkn kautta n kaikkein helpin, mutta valitettavasti harvinainen tapa. Mikäli laitteen hjekirja ei tarpeeksi selkeästi pasta asian suhteen, kannattaa hakea lisätietja internetistä: käytä internetin hakukneessa hakusanana vastaanttimen tyyppimerkintää.

15 LIITE 1 Kanavanumet ja keskitaajuudet. Taulukk UHF IV ja V alueiden kanavanumert ja keskitaajuudet 8 Mhz:n kaistanleveydellä.

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

SMART Document Camera Malli SDC-450

SMART Document Camera Malli SDC-450 Tekniset tiedt SMART Dcument Camera Malli SDC-450 Fyysiset tiedt Kk Kkntaitettuna Asetukset Pain Lähetyskk Lähetyspain Mixed Reality - kuuti Kk Pain 25,4 cm (l) 7 cm (k) 30,5 cm (s) (10" 2 3/4" 12") 20,3

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014 Sundings Editr Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Sundings Editr versi 3.1.0 (Nvapint 18) 26.9.2014 2(7) Nvapint Sundings Editr, versi 3.1 Yleiskuvaus Asennus Nvapint Sundings Editr hjelma n hjelma

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Excel 2013:n käyttö kirjallisen raprtin, esim. työselstuksen tekemisessä Sisällysluettel EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET... 2 1. PERUSASIOITA... 2 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON... 3 3.

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainosbannerit. Erityisohjeet Flash- bannereita varten

KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainosbannerit. Erityisohjeet Flash- bannereita varten KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainsbannerit Banneri avautuu uuteen selainikkunaan Banneri ei saa pitää ääntä tai alittaa videtista, js käyttäjä ei erikseen klikkaa banneria Bannerin mukana pitää timittaa

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

ILTO 650/850 Käyttöhje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilt.fi ILTO 650- ja 850 -käyttöhje 1. Ilmastintilaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa

Lisätiedot

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA VIDEOANALYSOINNIN ALKEITA (by TM 14.7.2008) ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA Alle n kttu lyhyesti Data Vide System 3:a kskevat käyttöhjeet, jissa tarvitaan saamista niin

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

Lentosääoppia harrasteilmailijoille lisämateriaalia. Lentosääpalvelut Suomessa- opas ja säähaitari

Lentosääoppia harrasteilmailijoille lisämateriaalia. Lentosääpalvelut Suomessa- opas ja säähaitari Lentsääppia harrasteilmailijille lisämateriaalia Lentsääpalvelut Sumessa- pas ja säähaitari Lentsääpalvelut Sumessa- pas Ilmatieteen laits laati ja julkaisi ensimmäisen Lentsääpalveluppaan vunna 2013 Oppaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

SMART Document Camera 450

SMART Document Camera 450 SMART Dcument Camera 450 Käyttöpas Mnimutkaisesta helpksi Tutteen rekisteröinti Js rekisteröit SMART-tutteen, ilmitamme sinulle uusista minaisuuksista ja hjelmistpäivityksistä. Rekisteröidy verkssa sitteessa

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

29.6.15/ver.005 KÄYTTÖOHJE. IDolo Kosketuslukko

29.6.15/ver.005 KÄYTTÖOHJE. IDolo Kosketuslukko 1/17 KÄYTTÖOHJE IDl Ksketuslukk 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 OHJEEN VERSIO... 3 1.2 JÄRJESTELMÄN ESITTELY... 4 1.3 NÄYTÖT... 5 1.4 TILA- JA OHJAUSINDIKOINNIT... 5 2. OHJAUKSET... 6 3. VALIKKO...

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1:

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1: Luent 1 Tiistai 8.9.2015 Tällä luennlla taustaa harjitukseen 1: 1. Perustieta käyttöjärjestelmistä 2. Ylipistn mikrlukista 3. Windws 7 4. Tiedstjen tallennus 5. Ruudunkaappaus 1. PERUSTIETOA KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Sivu 1/27 DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Jälkimarkkina-asennus Dynafleet auttaa kuljetusyrityksiä pitämään kuljetustehtävät ja ajneuvkalustn hallinnassa. Dynafleet n yritysten tuttavuuden kehittämiseen tarkitettu

Lisätiedot

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle 1 KiraNet-jalstustietjärjestelmän asetukset ja käyttöhjeet SPK:lle Selaimen asetusten muuttaminen rtukhtaiseksi Sumen Kennelliitn Kiranet-jalstustietjärjestelmään pääsee SKL:n internet sitteesta www.kennelliitt.fi/fi/

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Motiva Oy on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Motiva Oy on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Mtiva Oy Mtiva Oy n valtin kknaan mistama asiantuntijayritys, jka kannustaa energian ja materiaalien tehkkaaseen ja kestävään käyttöön. Lämmitystapjen vertailulaskuri Pientaln lämmitystapjen vertailulaskuri

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18.20 (64-bit) 26.9.2014 2(10 Nvapint svellukset, versi 18.20 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

Animation-codeciakäytetäänQuickTime-tiedostossa.Pakkausstrhdeontäysin määriiellää, pakattaessa vä1ille 1-100 %' Käytettäessä

Animation-codeciakäytetäänQuickTime-tiedostossa.Pakkausstrhdeontäysin määriiellää, pakattaessa vä1ille 1-100 %' Käytettäessä bl&nalinen Animatin Animatin-cdeciakäytetäänQuickTime-tiedstssa.Pakkausstrhdentäysin määriiellää, pakattaessa vä1ille 1-100 %' Käytettäessä säädettävissä. Kuvanlaatu 100%:nkuvanlaatuaeikuvanlaatuheikkene;menetelmänlsslesselihäviötön.

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

LN-lähiverkkotuotteet

LN-lähiverkkotuotteet LN-lähiverkktutteet LN-tutteet LN-kaapit ETSI- ja 19"-standardin mukaan Kevytrakenteinen LN-kaappiperhe sveltuu ratkaisuihin, jissa ei tarvita suurta kantavuutta ja käyttökhteet vat sisätilissa. Kaapit

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

MR3220 3G + WLAN b/g/150n tukiasema. 3G Modeemi KÄYTTÖOHJE. Notesco

MR3220 3G + WLAN b/g/150n tukiasema. 3G Modeemi KÄYTTÖOHJE. Notesco MR3220 3G + WLAN b/g/150n tukiasema + 3G Mdeemi KÄYTTÖOHJE Ntesc Ntesc Oy 2012 1.0b www.ntesc.net myynti@ntesc.net ii Sisällysluettel Pakkauksen sisältö... 0 Yleistä... 1 Asennus... 1 Etupaneeli... 2 Takapaneeli...

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma Ohjekirja Kilipa versi 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulspalveluhjelma Keij Hyttinen Live tulspalvelu: www.kilipa.cm Sisältö 1 Laitteistvaatimukset 2 Yleistä 3 Alitus 4 Pisteasetukset ja hiihtmatkat 4.1

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

IVT GSM Lämpöpumppu ohjaus

IVT GSM Lämpöpumppu ohjaus IVT GSM Lämpöpumppu hjaus Käyttö- ja asennushje AIHE SIVU 1 YLEISTÄ IVT GSM...2 2 ENNEN KÄYTTÖÄ...3 3 KÄYNNISTYS...3 3.1 SIM KORTIN VALMISTELU:...3 3.2 SIM krtin ASENNUS...4 3.3 KÄYNNISTYS...5 3.4 KENTTÄVAHVUUS...6

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

TF100C mini ALOITUSOPAS

TF100C mini ALOITUSOPAS TF100C mini ALOITUSOPAS Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. . 2 Turvallisuusohjeet Lue ja säilytä seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot