Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio (64-bit)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014"

Transkriptio

1 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi (64-bit)

2 2(10 Nvapint svellukset, versi Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla käyttäjille tarkitetuilla lisäsvelluksilla. Asennuspaketissa mukana levat erikseen lisensiitavat hjelmistt vat: Nvapint Sisältää laajan kkelman sumalaisille Nvapint käyttäjille tarkitettuja lisätimintja ja apuhjelmia. Nvapint Sundings Phjatutkimusrekisteri. Nvapint Area Planning Asemakaavitus ja havainnllistus. Nvapint General Land Use Planning Yleiskaavitus ja havainnllistus Nvapint Map Phjakartan tuttaminen, ylläpit ja käsittely. Nvapint Utility Netwrk Vesihulln verksttietjen tiednhallinta Asennus Nvapint Sundings, Area Planning, General Land Use Planning, Lighting Planner ja Utility Netwrk svellukset vaativat Oracle-tietkantapalvelun, jka ei sisälly tähän timitukseen. Nvapint asennus edellyttää, että Nvapint perushjelmist n työasemassa valmiiksi asennettuna. Ohjelmistjen käyttäminen vaatii erilliset lisenssit, jtka timitaan Nvapint Base lisenssin yhteydessä. Nvapint svellukset vat sa Nvapint tuteperhettä ja niihin liittyen nudatetaan kansainvälisen Nvapint jakeluversin Nvapint End User License Agreement -lisenssispimuksen ehtja. Nvapint in asennus vaatii järjestelmänvalvjan (administratr) ikeudet. Asennus käynnistyy Nvapint - asennuslevyltä tai asennushakemiststa käynnistämällä setup_18.20.yyx64.exe hjelma (jssa yy vastaa tarkempaa versinumera) ja n helpp viedä lppuun seuraamalla asennushjelman antamia hjeita. Aiemmin mahdllisesti asennettuna levien hjelmistversiiden asennuksen pist ei le välttämätöntä ennen uuden versin asennusta. Lisätietja saat tarvittaessa Vianva Systems Finland Oy:n asiakastuesta. Puh , Fax Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

3 3(10 julkaisutiedt Muutkset versin ( ) Sundings Tuki uusille tutkimustyypeille saadaan päivittämällä tietkanta versin Tuettuihin tutkimustyyppeihin lisätty: PI, pistkairaus LY, lyöntikairaus PR, puristinkairaus CP, puristinkairaus (CPT) HV, huksvedenpaineen mittaus PS, pressmetrike PM, painumamittaus Valitut tutkimukset vidaan nyt tulstaa kartalle 3D esityksenä. Vaihtehtiset esitystavat vat putkina tai diagrammeina. Kallinäytekairauksien diagrammeihin lisätty Liuskeisuuden muutskhtiin viiva putken sisään Näytehukka Rakkulma Näytteiden päättymistapaesitys lisätty diagrammeihin. Päivämäärärajaus vaikuttaa nyt kaikkiin timintihin. Krjattu W&S pituusleikkaukseen piirt -timint. Krjattu Asetusdialgista Skaala-asteikkjen piirtvalinnista Labratri-valinta. Nyt vaikuttaa niin että tulstaa skaala-asteikt näytteille kun arv n valittuna. Krjattu pituusleikkauksiin tulstettavien tutkimusten aluevalintatiminta jka jissakin tapauksissa jätti tutkimuksia humiimatta ja piirtämättä leikkaukseen. Utility Netwrk Uusi tietkannasta piirttimint Alue 3D-pintina. Jhdt ja kaivt piirretään pintina (Surface Sweep). Lisätty uusi timint Lu Kanaali. Lisätty Kiinnitä pikkileikkaus. Timinnlla vidaan kiinnittää lutu pikkileikkaus, lemassa levaan jhtn tai kanaaliin. Lisätty Irrta pikkileikkaus. Lisätty Kiinnitä rakenne. Timinnlla vidaan kiinnittää rakenne varusteeseen. Lisätty Irrta rakenne. Sadevesijhdn tarkenteeksi lisätty ja. Krjattu Muuta viivanleveys timint, viivatyypeille plyline sekä lwplyline Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

4 4(10 Kyselyn jälkeiseen piirtluetteln lisätty mahdllisuus merkitä ja piirtää valitut khteet. Merkitse ja piirrä valitut Lisätty apuhjelmiin 3D-timintihin IM3-tiedstjen visuaaliseen tarkasteluun ja mukkaamiseen ennen lpullisen IM tiedstn tulstamista. Muutkset versin ( ) VID vaaka- ja pystygemetrian lukeminen ja tallettaminen Nvapint maasttietkantaan, sekä sasuunnitelman tietjen tarkastelu. Parannuksia Vie Inframdel väylävarusteet timintn vidaan nyt siirtää myös pisteitä, symbleja sekä light/heavyweight murtviivja Utility Netwrk Autcad-tas kirjitetaan bjektin lähtötiediksi (prprietaryinfracding) asennuskansin ( \FinnishValuePack18.x0\Schemas\) knfiguraatitiedst IMMappings.txt vidaan kpiida samaan kansin kuin tiednsiirrssa käytettävä dwg-kuva, jllin vastaavuudet luetaan sieltä Ylläpitvalikkn lisätty timint jlla vidaan haluttu tiet päivittää useammalle khteelle yhdellä kertaa. Lisätty vesijhdn liitskhdalle ma varustemerkki. Lisätty timint jlla vi lisätä dkumentin jhtn. (ilman tapahtumaa) Area Planning Sundings Map Krjattu tilanne jssa rinnakkaisten liikennealueiden m-clr tulsteiden tessa jäi punainen käyttötarkitusviiva piirtämättä rajan viereen Käyttöliittymälisäys Ribbn Aluestabilinti Aikaisemmin julkaistun Linjastabilinnin krvaava timint jlla vidaan laatia stabilintisuunnitelma. Tee pinta timint. Mudstaa sitetun sitetun tasn pisteistä ja 3d murtviivjen vertexeistä klmiverkn. Lisätty krkeusmuuts klmiittain. Aineistn lähteenä Maanmittauslaits. Muunns tehtävä KKJ3:ssa. N60->N2000 N2000<>N60 N43->N60 Muutettu phjatutkimustiedstn krkeusmuuts timinta niin että timii myös sillin kun työasemassa n asetettu desimaalierttimeksi piste. Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

5 5(10 Krjattu timint Kaistanvaiht WS -mallille jssa ilmeni putkien häviämistä. Krjaus perustuu hjelman laskemaan pituuden krjauskertimeen mallin alueella. Muutkset versin ( ) Pääpistetaulukk mahdllista tulstaa kuvaan gemetrian elementtien pituudella tai ilman. GT linjatulstus tulstaa pisteet asettaen pisteet kymmenille metreille riippumatta alkupaalun asemasta. Päivitetty skemaviittaus viraliseen Inframdel3-skemaan. Utility Netwrk Uusi timint: Uudistettu liitslausunt sekä lisätty vesisuuskuntien liitslausunt. Tehty uusi timint karttate -timintihin, jlla vi tehdä vapaamutisen leader tekstin karttatetta varten. Uusi timint: GT-frmaatin sisäänluku Uusi timint: Lisätty mahdllisuus ertella ns. vieraat jhdt (esim. vesisuuskunta) jhdn tarkenteen avulla Uusi timint: Aputimintihin lisätty timinnt Tas päällimmäiseksi ja Tas alimmaiseksi Uusi timint: Varusteen merkitseminen pistetuksi Päivitetty timint: Lisätty karttatteen suunnaksi / kksi A3 pysty. Päivitetty timint: Lisätty jhdn tietihin saneerauksen tiediksi saneerausvusi, halkaisija ja materiaali Päivitetty timint: Lisätty Piirretään valikkn mahdllisuus hallita seuraavien khdetyyppien piirt: nrmaali, tntti, käytöstä pistettu, epävarma, vieras (esim. vesisuuskunta) Päivitetty timint: TV-kuvausten phja n päivitetty Päivitetty timint: Omat viivatyylit käytöstä pistetuille ja epävarmille jhdille Krjattu timint: Dkumenttien katselu timii nyt myös gif-tiedstlle Area Planning Käyttötarkitusvärit vidaan näyttää suunnitelmapiirustuksessa Muutkset versin ( ) Valinta All vaihtehdlla timii nyt Apuhjelmat-Muuta minaisuuksia timinnn kanssa Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

6 6(10 Lisätty Krjaa hatch -timint Apuhjelmiin Utility Netwrk Muuta humiitavaa: Päivitettäessä käyttäjien hjelmistt tai versin, tulee myös tietkanta päivittää samanaikaisesti. Lisäksi n humiitava, että kaikilla päivitettyä kantaa käyttävillä n ltava uusin hjelmaversi, jtta hjelmist timii ikein. Uusi timint: Jhdille lisätty tarkenne -minaisuustiet Uusi timint: Utility tasjen selkeäkieliset kuvaukset Päivitetty timint: Lisätty uudet teemat halkaisijille ja asennusvudelle Päivitetty timint: Varusteet vi nyt merkitä pistetuksi Päivitetty timint: Lisätty A4-kkinen vaakatulstus (A4v) Krjaus: Hakurajauksen mudstus timii nyt myös ETRS-GK -krdinaateilla Sundings Lmakkeelle lisätty krdinaatist ja krkeusjärjestelmä Näytteiden ylä- ja alapään krt esitetään nyt diagrammeissa Skaala-asteikkjen piirtäminen. Leikkauksiin vidaan valita pti jlla piirretään vain yksi skaala-asteikk per tutkimustapa Karttahakujen valintihin lisätty päivämäärärajaus; Asetukset Kartta välilehdellä Map Lisätty phjatutkimustiedstn krkeusmuutshjelma Objektit jilla extrusin directin n 0,0,-1 humiidaan nyt ikein krdinaatistmuunnksissa. (Vi tulla vastaan muiden svellusten tuttamasta dwg-aineiststa.) Krjattu krkeustekstien muuts siten että ylimääräisiä (miinus) merkkejä ei enää tule suunnitelmaan Area Planning Krjattu Drawing cleanup virhe jka ilmeni timinnan keskeytymisenä AutCAD 2013 versissa Lisätty Lunnstelu -työkalupalkki Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

7 7(10 Muutkset versin ( ) Utility Netwrk Uusi timint: Jht murtviivasta timint, jlla mistä tahansa kuvan plylinesta n mahdllista luda jht. Liittää jhtn taitteiden khdalla levat varusteet tai tekee niihin uudet pistevarusteet. Päivitetty timint: Linja jhdksi timinta päivitetty siten, että timinnn vaatimat mittapisteet vivat lla myös jhtpisteitä. Päivitetty timint: Linja mittapisteistä timinta päivitetty siten, että linjana vi käyttää maasttietkannan linjan lisäksi myös kuvaan piirrettyä plyline bjektia Päivitetty timint: Lisätty uusi jhtmerkintä halkaisija materiaali Päivitetty timint: Mittaustiedstn luku timinnssa parannettu piirrettävien jhtapuviivjen piirtämistä, siten, että piirt humii myös jhdn minaisuuskdin. Viiva piirretään 3d-murtviivana aiempien viivanpätkien sijaan, jllin viivasta vi suraan tehdä jhdn Jht murtviivasta -timinnlla. Krjaus: Tietkannasta piirretyn jhdn välivarusteen liitskrkeusmerkintä sisältää nyt sekä tul- että lähtökrkeuden Krjaus: Viivan leveys palaa nrmaaliksi hakujen ten jälkeen Krjaus: Viivjen leveyden muuts timii myös lwplylineille Krjaus: Jhtja ja jhtjen uusia varusteita vi nyt tehdä useampi käyttäjä samanaikaisesti. Muuta humiitavaa: Päivitettäessä käyttäjien hjelmistt tai versin, tulee myös tietkanta päivittää samanaikaisesti versiksi Lisäksi n humiitava, että kaikilla päivitettyä kantaa käyttävillä n ltava uusin hjelmaversi, jtta hjelmist timii ikein. Sundings Tuki Infra phjatutkimusfrmaatille 2.2. Uusi timint: Maalajit 3D pisteinä.. jlla vidaan tuttaa kartalle maalaji- tai maalajiryhmän pisteet. Pisteet vidaan tallettaa maasttietkantaan ja jatkkäsitellä sitä kautta eteenpäin. Uusi timint: Tutkimukset pikkileikkauksista kartalle jlla saadaan tulstettua phjatutkimusdiagrammeja kartalle 3D esityksenä. Krjattu phjatutkimustiedst.rpt:n kirjitus niin että krvaa aina kk lemassalevan tiedstn sisällön. Krjattu phjatutkimushjelman rpt-tiedstn tulstettava pistetunnus vastaamaan suunnittelussa määriteltyä. Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

8 8(10 Area Planning Map Uusi timint: Aktiivisen määräysluetteln tulstaminen selityssana kuvaan Krjattu istutettavan alueen selityssan piirt Muutettu yhdistele rajaviivat timinta niin ettei pista alueensarajaviivilta pisteitä Alueensien rajaviivja ei enää käsitellä Yhdistele rajaviivat timinnlla. Päällekkäisten alueensien rajihin tulstusta varten tehdyt vertexit säilyvät. Yleiskaavan Eritas- ja suuntaisliittymän kka muutettu vastaamaan paremmin tilantarvetta Krjattu image- ja wipeut-bjektien käsittely krdinaatistmuunnksissa kun muunnkseen sisältyy kierta. Uusi timint: GT-tulstus/Pisteet symbleista tulstaa tiedstn jssa pistenumer mudstetaan blkin ensimmäisestä attribuutista ja laji tasnimestä. Muutkset versin ( ) Yhteenspivuus: alkaen Nvapint FP2 Utility Netwrk Lisätty Kyselyt -valikkn palpstien haku Tapahtumien hakuun lisätty haettujen tapahtumien merkintä ja piirt Varusteiden hakuun lisätty haettujen varusteiden piirtmahdllisuus Krjattu vika jka aiheutti sen ettei varustetta siirtäessä jhdt siirtyneet mukana Krjattu vika jka aiheutti sen ettei jhdn tietja vinut muuttaa Krjattu vika jka aiheutti jhtjen liittämisen jälkeen pituuden muuttumisen nllaksi Krjattu vika jka aiheutti sen että varusteeseen liitetty tutkimus ei piirtynyt js tutkimuksella li tarkenne. Krjattu vika jka aiheutti sen että jhtviivja hävisi kuvasta kun jhdn alkuun lisättiin varuste Krjattu "jhdn katkaisu" -timint Krjattu vika jka aiheutti virheen jhdn pistssa jhdn katkaisun jälkeen Krjattu kaivkrttien liitsten piirrssa llut ngelma js Endpint Object Snap li päällä Krjattu timint "Mukkaa - siirrä tunnuslaatikk" Krjattu timint "Lu - Timenpide - valituille jhdille - sita vikasymbli jhn timenpide vaikuttaa" Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

9 9(10 Sundings Krjattu timint "Imprt - Phjakartta ja Fingis - Sytytä varustesymblit ja Sammuta varustesymblit" Lisätty Civil 3D pituusleikkauksiin merkintöjen mittakaavan kysyminen. Area Planning Lunnstelutimintihin lisätty kerrsluvun ja rakennuksen tuttama neliömäärä sekä summat kmentriville. Muutkset versin ( ) Yhteenspivuus: Nvapint FP2 Map Krdinaatistmuunnkset kuvalle timint käsittelee nyt myös Rad Sign suunnitelmat. NP Rad Sign svellus pitää lla ladattuna. Krdinaatistmuunnkset kuvalle timint käsittelee nyt myös Rad Marking suunnitelmat lukuunttamatta viivamaisia khteita, pituussuuntaisia merkintöjä. NP Rad Marking svellus pitää lla ladattuna. Kaistanvaiht myös phjatutkimustiedstlle. Krdinaatistmuunnksissa humiitu nyt myös layut-tila. Sundings Layutissa levia khteita ei muunneta Viewprttien zmaus siirtyy khteiden mukana Krdinaatistmuunns humii nyt myös IMAGE- ja WIPEOUT-bjektit. Krkeusmuutksen yksikkö muutettu metreiksi. Pistetaulukn nr-järjestystä tarkennettu. Humii nyt paremmin kirjain ja numeryhdistelmiä järjestyksen lumisessa aakksjärjestykseen. Täysin uusi phjatutkimushjelma Mallintava gesuunnittelu uusi timint stabilinnin piirtn ja raprtintiin Kallinäytekairaukset kuvautuvat nyt ikein myös murtviivaleikkauksiin Tietkantaversi 18 Leikkauksiin nyt myös näytteiden etäisyystiedt Lisätty pistetunnus tasnimeen kun tehdään diagrammien taserttelu Pistetunnus, sijaintien taserttelu Krjattu putkikairauksen symbli Leikkausten EDESSÄ/TAKANA tekstit n muutettu mutn ED./TAK. Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

10 0) 10(1 Apuhjelmat/Pituusleikkaus, lisätty jhtharavamerkintöjen piirt HKR-jhtmerkinnöissä kysytään minimipituus jlle merkintä kirjitetaan. Apuhjelmat/3D-timintja 3D-murtviiva pituusleikkaukseen (Nvapint) 3D-pikkileikkaukset pikkileikkausten piirt mittalinjalle Jhtkartan karttahaku krjattu. Jhtkartan hakuihin lisätty Hae karttaan 3D. Tiednsiirtvalikn Tu Aineist tyyppeihin n lisätty Fingis. Tiednsiirt Tu Inframdel-jhdt tukee nyt myös LandXML 1.1 ja 1.2 versiita. Asennuspaketissa mukana LandXMLHeaderEditr. Krjattu pääpistetaulukn viimeisen pisteen puuttuminen Mukattu pääpistetaulukn tulstusta Utility Netwrk Palpstien krdinaattien haku lisätty valmiiden hakujen listaan Krjattu varusteiden siirt. Edellisessä versissa jhdt eivät siirtyneet mukana. Vianva Systems Finland Oy Vaisalantie 6 Puh (09) FIN Esp Fax (09)

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne.

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne. QGIS kurssi 15. 16.5.2014 Kurssin tarkitus n perehdyttää kurssilaiset paikkatiedn perusteisiin ja ilmaisen paikkatiet hjelmistn QGIS:n käyttöön. Kurssi järjestetään Turun ylipistn maantieteen sastn tilissa

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

IVT GSM Lämpöpumppu ohjaus

IVT GSM Lämpöpumppu ohjaus IVT GSM Lämpöpumppu hjaus Käyttö- ja asennushje AIHE SIVU 1 YLEISTÄ IVT GSM...2 2 ENNEN KÄYTTÖÄ...3 3 KÄYNNISTYS...3 3.1 SIM KORTIN VALMISTELU:...3 3.2 SIM krtin ASENNUS...4 3.3 KÄYNNISTYS...5 3.4 KENTTÄVAHVUUS...6

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset 09 87 007 426 varasat@hak.fi Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hak.fi 1 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot