PAKKAUSSELOSTE. Clindamycin Stragen 150 mg/ml injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Clindamycin Stragen 150 mg/ml injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten:"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Clindamycin Stragen on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Clindamycin Stragen on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Clindamycin Stragen -valmistetta 3. Miten Clindamycin Stragen -valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Clindamycin Stragen -valmisteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa Clindamycin Stragen 150 mg/ml injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten: - Vaikuttava aine on klindamysiinifosfaatti vastaten 150 mg/ml klindamysiiniä. - Muut aineet ovat bentsyylialkoholi 9 mg/ml, dinatriumedetaatti, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi. Myyntiluvan haltija: Stragen Nordic A/S, DK-4040 Jyllinge, Tanska Puhelinnumero: , Fax , sähköposti: Valmistaja: Institutto Biochimico Pavese Pharma S.P.A., Viale Certosa 10, I Pavia, Italia 1. MITÄ CLINDAMYCIN STRAGEN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Jokaisessa ampullissa on kirkasta, lähes väritöntä liuosta. Clindamycin Stragen on antibiootti, bakteeri-infektioihin vaikuttava lääke. Clindamycin Stragen -valmistetta käytetään tiettyjen bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Sitä käytetään, jos olet allerginen penisilliinille tai jos muuntyyppisiä antibiootteja (beetalaktaamiantibiootit) ei voida käyttää. Clindamycin Stragen -valmistetta käytetään seuraavissa tilanteissa: luu- ja niveltulehdukset, keuhkotulehdus, vatsan alueen tulehdukset, sisäsynnytintulehdukset, iho- ja pehmytkudostulehdukset sekä verenmyrkytys. Huomaa, että lääkärisi on voinut määrätä tämän lääkkeen muuhun käyttöön tai muuna annoksena kuin tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudata aina lääkärin antamia ohjeita. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CLINDAMYCIN STRAGEN -VALMISTETTA. Älä käytä Clindamycin Stragen -valmistetta: - Jos olet yliherkkä klindamysiinille, jollekin Clindamycin Stragen -valmisteen apuaineelle tai linkomysiinille. - Ei saa antaa imeväisille, koske Clindamycin Stragen sisältää bentsyylialkoholia.

2 Ks. myös kohta: Tärkeää tietoa joistakin Clindamycin Stragen -valmisteen aineista. Ole erityisen varovainen Clindamycin Stragen -valmisteen suhteen - jos sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus, etenkin jos sinulla on aiemmin ollut paksusuolen tulehdus. - jos maksan tai munuaisten toiminta on heikentynyt - jos sinulla on hermo- tai lihassairaus, kuten myasthenia gravis tai Parkinsonin tauti Jos sinulla esiintyy hoidon aikana vakavaa ripulia, ota yhteys lääkäriin. Hoito on ehkä keskeytettävä. Raskaus: Clindamycin Stragen -valmiste läpäisee istukan. Kysy sen vuoksi neuvoa lääkäriltäsi ennen kuin käytät Clindamycin Stragen -valmistetta. Imetys: Clindamycin Stragen erittyy äidinmaitoon. Koska Clindamycin Stragen voi vaikuttaa lapseesi, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Ajaminen ja koneiden käyttö: Clindamycin Stragen ei vaikuta lainkaan tai juuri lainkaan ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Tietyt haittavaikutukset voivat kuitenkin vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttöön. Tärkeää tietoa joistakin Clindamycin Stragen -valmisteen aineista: 2 ml:n ampulli sisältää 18 mg ja 4 ml:n ampulli 36 mg bentsyylialkoholia. Bentsyylialkoholi voi aiheuttaa allergisia reaktiota alle 3-vuotiaille lapsille. Muiden lääkkeiden käyttö: Ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös sellaisia lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, tai luontaistuotteita. Clindamycin Stragen -valmistetta ei saa käyttää yhdessä erytromysiiniä (antibiootti) sisältävien lääkkeiden kanssa. Clindamycin Stragen -valmisteen käytössä yhdessä lihaksia rentouttavien lääkkeiden kanssa tulee noudattaa varovaisuutta. Ennen kirurgisia toimenpiteitä lääkärille tulee kertoa, että saat klindamysiinihoitoa. Samanaikainen käyttö tsidovudiinia sisältävien lääkkeiden (HIV-lääke) kanssa saattaa voimistaa Clindamycin Stragen -valmisteen vaikutuksia ja haittavaikutuksia. Ehkäisytablettien teho voi heikentyä jos samanaikaisesti käytetään Clindamycin Stragen -valmistetta. Ota yhteys lääkäriin. 3. MITEN CLINDAMYCIN STRAGEN -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN. Hoitohenkilökunta antaa Clindamycin Stragen -valmistetta sinulle sopivina annoksina. Tavallinen annos: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset: Tavallinen annos on 300 mg kolmesti päivässä (pistoksena lihakseen) tai 600 mg kolmesti päivässä (tiputuksena laskimoon). Lapset (yli 1 kuukauden ikäiset): mg/kg/vrk jaettuna 3 4 annokseen. Valmiste annetaan tiputuksena laskimoon.

3 Jos sinusta tuntuu, että Clindamycin Stragen -valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista. Valmistus- ja käsittelyohjeet, ks. kohta 6: Muuta tietoa. Jos saat enemmän Clindamycin Stragen -valmistetta kuin sinun pitäisi: Jos epäilet saaneesi liikaa Clindamycin Stragen -valmistetta, ota yhteys lääkäriisi, sairaalaan tai myrkytystietokeskus (09) ). 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikilla lääkkeillä, Clindamycin Stragen -valmisteella voi olla haittavaikutuksia. Yleiset tai hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 100:sta): - Pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu tai ripuli nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä. - Ruokatorven ja suun limakalvojen tulehdus. - Maksa-arvojen lievä ja ohimenevä nousu. Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:sta): - Paikallinen ärsytys, kipu, ihon kovettumat ja ajokset pistoskohdassa. - Kipu ja laskimotulehdus tiputuksenantokohdassa. - Allergiset reaktiot, kuten nokkoskuume. - Lihakseen tulevien hermoviestien estyminen (tällä on merkitystä erityisesti yhteisvaikutuksissa muiden lääkkeiden kanssa). - Ohimenevät muutokset veriarvoissa. Oireita voivat olla esim. alttius nenäverenvuodoille, mustelmanmuodostukselle tai tulehduksille ota yhteys lääkäriin. Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1 000:sta): - Kutina. - Emätintulehdus. - Ihotulehdus, johon liittyy ihon hilseily ja rakkulamuodostus. Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla :sta): - Paksusuolen tulehdus, joka voi aiheuttaa vakavaa, pitkäaikaista ripulia ota yhteys lääkäriin. - Vakavat allergiset haittavaikutukset (anafylaktiset reaktiot), joiden oireita ovat ihottuma ja rakkulat, päänsärky, pahoinvointi ja levottomuus ota välittömästi yhteys lääkäriin. - Quincken edeema, jonka oireena on voimakas turvotus kasvojen ja kaulan alueella ota välittömästi yhteys lääkäriin. - Vakavat allergiset ihosairaudet (esim. Stevens-Johnsonin ja Lyellin oireyhtymät) ota yhteys lääkäriin. - Ohimenevä maksatulehdus, jonka yhteydessä sapen virtaus estyy ja oireena on ihon keltaisuus ota yhteys lääkäriin. - Nivelturvotus. - Kuume. - Moniniveltulehdus. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos Sinulla ilmenee pitkäaikaisia, epämiellyttäviä haittavaikutuksia. Jotkut haittavaikutukset voivat vaatia hoitoa. 5. CLINDAMYCIN STRAGEN -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

4 Ei lasten ulottuville. Säilytä alle 25 C. Valmiin infuusionesteen säilyttäminen (laimentamisen jälkeen): - Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja säilytysolosuhteet laimennuksen jälkeen ovat käyttäjän vastuulla, mutta yleensä kuitenkin enintään 24 tuntia 2 8 C:n lämpötilassa ellei laimentaminen ole tapahtunut kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. - Laimentamisen jälkeen valmisteen on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 48 tunnin ajan huoneenlämmössä.(20-25 C). Älä käytä Clindamycin Stragen -valmistetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 6. MUUTA TIETOA Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. Seuraavat tiedot on tarkoitettu ainoastaan lääkäreille ja terveydenhoitohenkilökunnalle: Vain kirkasta liuosta, jossa ei näy hiukkasia, saa käyttää. Vain yhtä käyttökertaa varten. Vedä ruiskuun vain kerta-annos. Hävitä käyttämätön liuos. Annostelu: Valmiste annetaan lihakseen vain, jos laskimoinfuusio ei ole mahdollinen. Anto lihakseen: - Lihakseen annettaessa suositeltu enimmäisannos on 600 mg. Laskimoon annosteltaessa Clindamycin Stragen annetaan lyhyenä laskimoinfuusiona: - Clindamycin Stragen tulee laimentaa ennen laskimoinfuusiota - Infuusionesteeseen valmistuksen tulee tapahtua aseptisesti - Infuusionopeus ei saa olla yli 30 mg/min. - Yli 1200 mg:n annosta ei suositella annettavaksi yhtenä infuusiona. Infuusion kesto ei saa ylittää 1 tuntia. Alla olevassa taulukossa ovat suositeltavat infuusionopeudet: Annos (mg) Volyymi (ml) Aika (min) Yhteensopivuus: Clindamycin Stragen -valmiste voidaan sekoittaa seuraaviin infuusionesteisiin: - 0,9 % NaCl - 5 % glukoosi - Ringerin laktaatti Clindamycin STRAGEN -valmistetta ei saa sekoittaa infuusionesteisiin, jotka sisältävät ampisilliinia, fenytoiinia, magnesiumsulfaattia, barbituraatteja, kalsiumglukonaattia tai aminofylliiniä.

5 Tekstin muuttamispäivämäärä:

6 BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut. - Clindamycin Stragen har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Clindamycin Stragen är och vad det används för 2. Innan du använder Clindamycin Stragen 3. Hur du använder Clindamycin Stragen 4. Eventuella biverkningar 5. Förvaring av Clindamycin Stragen 6. Övriga upplysningar Clindamycin Stragen 150 mg/ml Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning: - Det aktiva innehållsämnet är klindamycinfosfat motsvarande 150 mg/ml klindamycin. - Övriga innehållsämnen är bensylalkohol 9 mg/ml, dinatriumedetat, natriumhydroxid, vatten till injektionsvätskor. Innehavare av godkännande för försäljning är: Stragen Nordic A/S, DK-4040 Jyllinge, Danmark. Telefon , Fax , Tillverkare: Istitutto Biochimico Pavese Pharma S.P.A., Viale Certosa 10, I Pavia, Italien. 1. VAD CLINDAMYCIN STRAGEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Varje ampull innehåller en klar och nästan färglös lösning. Clindamycin Stragen är ett antibiotikum. Det vill säga ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner. Clindamycin Stragen används för behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier. Det används om du är allergisk mot penicillin, eller om andra typer av antibiotika (betalaktamantibiotika) inte är lämpliga. Clindamycin Stragen används vid infektioner i skelett och leder, lunginflammation, infektioner i magen/underlivet, bäckeninfektioner hos kvinnor, infektioner i hud och mjukdelar samt vid blodförgiftning. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen. 2. INNAN DU ANVÄNDER CLINDAMYCIN STRAGEN Använd inte Clindamycin Stragen: - Om du är överkänslig mot klindamycin, något av övriga innehållsämnen i Clindamycin Stragen eller mot linkomycin. - Får ej ges till spädbarn eftersom Clindamycin Stragen innehåller bensylalkohol.

7 Se även under rubriken: Viktig information om något av hjälpämnena i Clindamycin Stragen. Var särskilt försiktig med Clindamycin Stragen: - om du lider av sjukdomar i mag/ tarmkanalen, särskilt om du tidigare haft inflammation i tjocktarmen - om du har nedsatt lever- eller njurfunktion - om du har nerv-/eller muskelsjukdomar som t.ex. Myastenia gravis eller Parkinsons sjukdom Om du under behandlingen får allvarlig diarré, skall du kontakta din läkare, behandlingen kan behöva avbrytas. Graviditet Klindamycin passerar över till fostret. Rådgör därför med läkare före användning av Clindamycin Stragen. Amning Clindamycin Stragen utsöndras i modersmjölken. Eftersom Clindamycin Stragen kan påverka ditt barn skall du rådgöra med din läkare. Körförmåga och användning av maskiner: Clindamycin Stragen har inga eller obetydliga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Vissa biverkningar kan dock uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner. Viktig information om något av hjälpämnena i Clindamycin Stragen: Det finns 18 mg bensylalkohol i 2 ml ampullen och 36 mg bensylalkohol i 4 ml ampullen. Bensylalkohol kan ge förgiftningsreaktioner och allergiska reaktioner hos barn under 3 år. Användning av andra läkemedel: Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel. Clindamycin Stragen bör inte kombineras med läkemedel som innehåller erytromycin (antibiotika). Använd Clindamycin Stragen med försiktighet om det ges tillsammans med muskelavslappande läkemedel. Inför kirurgiska ingrepp bör läkaren känna till att du behandlas med klindamycin. Kombination med läkemedel som innehåller zidovudin (mot HIV) kan förstärka Clindamycin Stragens effekter och bieffekter. Effekten av p-piller kan minskas vid samtidig användning av Clindamycin Stragen. Kontakta läkare. 3. HUR ANVÄNDER DU CLINDAMYCIN STRAGEN Clindamycin Stragen ges av sjukvårdspersonal som anpassar dosen till dig. Vanlig dos är: Vuxna och barn över12 år: Normalt ges 300 mg 3 gånger dagligen (som injektion i en muskel) eller 600 mg 3 gånger dagligen (som infusion i en blodåder). Barn (över 1 månad): 20 till 40 mg/kg/dag fördelat på 3-4 doser. Ges som infusion i en blodåder. Om du upplever att effekten av Clindamycin Stragen är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut. För upplysning om beredning och hantering se punkt 6: Övriga upplysningar. Om du använder mera Clindamycin Stragen än vad du borde: Kontakta din läkare om du tror att du har fått för mycket läkemedel.

8 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Clindamycin Stragen ha biverkningar. Vanliga till mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): - Illamående, kräkning, magsmärtor eller diarré - oftast i mild form. - Inflammation i matstrupen och munslemhinnan - Svag och övergående förändring av levervärden. Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): - Lokal irritation, smärta, hudförhårdnader och bölder vid injektionsstället i muskeln. - Smärta och inflammation vid infusionsstället i blodådern. - Allergier i form av t.ex. nässelfeber. - Musklerna lyder inte (har speciellt betydelse vid samtidig behandling med vissa andra läkemedel) - Övergående ändring av blodets sammansättning. Symtom kan t.ex. vara tendens till näsblod, blåmärken i huden och benägenhet till nya infektioner - kontakta läkaren Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): - Klåda - Inflammation i slidan - Inflammationer i huden med fjällning och blåsbildning Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av användare): - Inflammation i tjocktarmen eventuellt med allvarlig och ihållande diarré- kontakta läkaren. - Allvarliga allergiska biverkningar (anafylaktiska reaktioner) med symtom som hudutslag med blåsor, huvudvärk, illamående och rastlöshet - kontakta läkaren omedelbart. - Quincke s ödem där symtomen är svår svullnad i ansikte och hals- kontakta läkaren omgående. - Allvarliga allergiska hudsjukdomar (t.ex. Stevens-Johnson och Lyell s syndrom)- kontakta läkaren - Övergående leverinflammation med gulsot där symtomen är gulfärgning av huden - kontakta läkaren. - Ledsvullnader - Feber - Inflammation i flera leder Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut. Berätta för din läkare eller apotek om du får biverkningar som kvarstår och är generande. Vissa biverkningar kan kräva behandling. 5. FÖRVARING AV CLINDAMYCIN STRAGEN Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaring av beredd infusionslösning (efter spädning): - Ur mikrobiologisk synpunkt skall produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart ansvarar användaren för lagringstid och förvaringsanvisningar. Dessa bör normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8ºC, såvida inte lösningen beretts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. - Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 48 timmar i rumstemperatur. Använd inte Clindamycin Stragen efter utgångsdatumet som är angivet på förpackningen.

9 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning. Följande upplysningar är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal: Enbart klara lösningar utan partiklar får användas. Endast för engångsbruk. Iordningställ bara en dos. Oanvänd lösning kasseras. Administrering: Intramuskulär injektion skall enbart ges då intravenös infusion inte är möjlig. Intramuskulär injektion: - Administrering av mer en 600 mg rekommenderas inte i en intramuskulär injektion. Om Clindamycin Stragen ges intravenöst, bör detta göras som en kortvarig intravenös infusion: - Före intravenös infusion skall Clindamycin Stragen spädas - Beredning av infusionsvätska bör ske med aseptisk teknik. - Infusionshastigheten får inte överstiga 30 mg/min. - Administrering av mer än 1200 mg i en och samma infusion rekommenderas inte. Infusionstiden bör inte överskrida 1 timme. Nedanstående tabell anger rekommenderade infusionshastigheter: Dos (mg) Vätskevolym (ml) Tid (min.) Blandbarhet: Clindamycin Stragen kan blandas i följande infusionsvätskor: - 0,9 % natriumkloridlösning, - 5 % glukoslösning, - Ringer- laktatlösning Clindamycin Stragen får inte blandas i infusionsvätskor som innehåller ampicillin, fenytoin, magnesiumsulfat, barbiturater, kalciumglukonat, och aminofyllin

PAKKAUSSELOSTE. Vancomycin Sandoz 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vancomycin Sandoz 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vankomysiini

PAKKAUSSELOSTE. Vancomycin Sandoz 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vancomycin Sandoz 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vankomysiini PAKKAUSSELOSTE Vancomycin Sandoz 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vancomycin Sandoz 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vankomysiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B

PAKKAUSSELOSTE. Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B PAKKAUSSELOSTE Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin BMM Pharma 250 mg tabletti Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin BMM Pharma 250 mg tabletti Terbinafiini 1 PAKKAUSSELOSTE 250 mg tabletti Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ CIPROFLOXACIN BMM PHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ CIPROFLOXACIN BMM PHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin BMM Pharma 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Flavamed 3 mg/ml oraaliliuos. Vähintään 2-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille. ambroksolihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Flavamed 3 mg/ml oraaliliuos. Vähintään 2-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille. ambroksolihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Flavamed 3 mg/ml oraaliliuos Vähintään 2-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille ambroksolihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni 1 PAKKAUSSELOSTE 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dicloabak 1 mg/ml silmätipat, liuos Diklofenaakkinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Dicloabak 1 mg/ml silmätipat, liuos Diklofenaakkinatrium PAKKAUSSELOSTE Dicloabak 1 mg/ml silmätipat, liuos Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rolod 1000 mg, tabletti. parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rolod 1000 mg, tabletti. parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rolod 1000 mg, tabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ASACOL 1 g peräruiske mesalatsiini

PAKKAUSSELOSTE. ASACOL 1 g peräruiske mesalatsiini PAKKAUSSELOSTE ASACOL 1 g peräruiske mesalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LIPOPLUS 200 mg/ml infuusioneste, emulsio keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, soijaöljy, omega-3-hapon triglyseridit

PAKKAUSSELOSTE. LIPOPLUS 200 mg/ml infuusioneste, emulsio keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, soijaöljy, omega-3-hapon triglyseridit PAKKAUSSELOSTE LIPOPLUS 200 mg/ml infuusioneste, emulsio keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, soijaöljy, omega-3-hapon triglyseridit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit. Pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit. Pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit Pantopratsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot